ICU ( ) ICU ( ) ICU SpO 2 ICU ( ) -297 S.E DEX: N=30 DEX: N= 6 (J-DEX Placebo: N=30 Placebo: N= 3 65 DEX: N=16 DEX: N= 3 Placebo: N=

Size: px
Start display at page:

Download "ICU ( ) ICU ( ) ICU SpO 2 ICU ( ) -297 S.E DEX: N=30 DEX: N= 6 (J-DEX Placebo: N=30 Placebo: N= 3 65 DEX: N=16 DEX: N= 3 Placebo: N="

Transcription

1 ICU ( ICU ( ICU SpO 2 ICU ( -297 S.E DEX: N=30 DEX: N= 6 ( Placebo: N=30 Placebo: N= 3 65 DEX: N=16 DEX: N= 3 Placebo: N=19 Placebo: N= 4 65 DEX: N=53 DEX: N=42 DEX: N=21 DEX: N=10 ( Placebo: N=42 Placebo: N=38 Placebo: N=17 Placebo: N=12 65 DEX: N=37 DEX: N=17 DEX: N=21 DEX: N= 2 Placebo: N=48 Placebo: N=23 Placebo: N=15 Placebo: N= 3 561

2 a baseline (N=30/30 10min (N=30/ min (N=29/30 30min (N=30/30 1h (N=30/30 1 2h (N=30/29 3h (N=30/29 1 4h (N=30/29 5h (N=30/29 1 6h (N=30/28 7h (N=30/28 8h 9h (N=29/27 (N=29/28 10h (N=29/28 11h (N=29/28 12h (N=18/ h (N=30/ h (N=26/ h (N=30/ h (N=26/ h (N=15/ h (N=21/ h (N=29/ h (N=24/23 (N= / baseline (N=42/53 10min (N=42/53 20min (N=42/53 30min (N=42/53 1h (N=41/53 2h (N=41/51 3h (N=42/52 4h (N=41/51 5h (N=41/52 6h (N=42/52 7h (N=41/ 8h (N=41/51 9h (N=41/51 10h (N=41/ 11h (N=/51 12h (N=35/ h (N=42/ h (N=42/ h (N=41/ 21-24h (N=41/ 24-27h (N=/ h (N=38/ h (N=/ h (N=38/49 (N= / 562

3 baseline (N=19/16 10min (N=19/16 20min (N=19/ min (N=19/15 1h (N=19/15 1 2h (N=19/15 3h (N=19/15 1 4h (N=19/15 5h (N=19/15 1 6h 7h (N=19/15 (N=19/15 8h (N=19/15 9h (N=19/15 10h (N=19/15 11h (N=19/15 12h (N=8/ h (N=19/ h (N=15/ h 21-24h (N=16/14 (N=16/ h (N=15/ h (N=12/ h (N=15/ h (N=15/10 (N= / baseline (N=48/37 10min (N=48/37 20min (N=48/37 30min (N=48/37 1h (N=48/37 2h (N=47/37 3h (N=46/36 4h (N=47/36 5h (N=46/35 6h (N=44/36 7h (N=46/35 8h (N=45/35 9h (N=45/35 10h (N=46/35 11h (N=45/35 12h (N=37/ h (N=46/ h (N=45/ h (N=44/ h (N=46/ h (N=44/ h (N=45/ h 33-36h (N=45/33 (N=42/30 (N= / 563

4 baseline (N=3/6 1 10min (N=3/6 20min (N=3/6 1 2h (N=2/6 30min (N=3/6 1h (N=3/6 1 3h (N=2/6 4h (N=2/6 1 5h (N=2/6 6h (N=2/6 7h (N=2/6 8h (N=2/6 9h (N=2/6 10h (N=2/6 11h (N=2/6 12h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=0/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/6 (N= / baseline (N=38/42 10min (N=38/42 20min (N=38/42 30min (N=38/42 1h (N=38/41 2h (N=38/41 3h (N=38/41 4h (N=38/41 5h (N=37/ 6h (N=38/41 7h (N=38/42 8h (N=38/41 9h (N=38/41 10h (N=38/42 11h (N=38/41 12h (N=31/ h (N=33/ h (N=38/ h (N=37/ h (N=34/ h (N=37/ h (N=37/ h (N=37/ 33-36h (N=37/41 (N= / 564

5 baseline (N=4/3 10min (N=4/3 20min (N=4/3 30min (N=4/3 1h (N=4/3 2h (N=4/3 3h (N=4/3 4h (N=4/3 5h (N=4/3 6h (N=4/3 7h (N=4/3 8h (N=4/3 9h (N=4/3 10h (N=4/3 11h (N=4/3 12h (N=0/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=1/ h (N=3/ h (N=4/ h (N=4/3 (N= / baseline (N=23/17 10min (N=23/17 20min (N=23/16 30min (N=23/17 1h (N=23/17 2h (N=23/17 3h (N=23/17 4h (N=23/17 5h (N=23/17 6h (N=23/17 7h (N=23/17 8h (N=23/17 9h (N=23/17 10h (N=23/17 11h (N=23/17 12h (N=19/ h (N=22/ h (N=21/ h (N=22/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=21/ h (N=23/17 (N= / 565

6 baseline (N=17/21 10min (N=17/21 20min (N=17/21 30min (N=17/20 1h (N=17/20 2h (N=17/20 3h (N=17/21 4h (N=17/20 5h (N=17/20 6h (N=17/21 7h (N=17/20 8h (N=17/20 9h (N=17/21 10h (N=17/20 11h (N=17/20 12h (N=12/ h (N=15/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/19 (N= / baseline (N=15/21 10min (N=15/21 20min (N=15/21 30min (N=15/21 1h (N=15/21 2h (N=15/21 3h (N=15/21 4h (N=15/21 5h (N=15/20 6h (N=15/20 7h (N=15/20 8h (N=15/20 9h (N=15/19 10h (N=15/19 11h (N=15/20 12h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=14/ h 27-30h (N=14/19 (N=15/ h (N=15/ h (N=15/18 (N= / 566

7 a baseline (N=30/30 10min (N=30/30 20min (N=29/30 30min (N=30/30 1h (N=30/30 2h (N=30/29 3h (N=30/29 4h (N=30/29 5h (N=30/29 6h (N=30/28 7h (N=30/28 8h (N=29/27 9h (N=29/28 10h (N=29/28 11h (N=29/28 12h (N=18/ h (N=30/ h (N=26/ h (N=30/ h (N=24/ h (N=15/ h (N=19/ h (N=27/ h (N=21/23 (N= / baseline (N=42/53 10min (N=42/53 20min (N=42/53 30min (N=42/53 1h (N=41/53 2h (N=41/51 3h (N=42/51 4h (N=41/ 5h (N=41/51 6h (N=42/51 7h (N=41/49 8h (N=41/ 9h (N=41/ 10h (N=41/49 11h (N=/49 12h (N=35/ h (N=42/ h (N=42/ h (N=41/ 21-24h (N=41/ 24-27h (N=/ h (N=38/ h (N=/ h (N=38/49 (N= / 567

8 baseline (N=19/16 10min (N=19/16 20min (N=19/15 30min (N=19/15 1h (N=19/15 2h (N=19/15 3h (N=19/15 4h (N=19/15 5h (N=19/15 6h (N=19/15 7h (N=19/15 8h (N=19/15 9h (N=19/15 10h (N=19/15 11h (N=19/15 12h (N=8/ h (N=19/ h (N=15/ h (N=16/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=12/ h (N=15/ h (N=15/10 (N= / baseline (N=48/37 10min (N=48/37 20min (N=48/37 30min (N=48/37 1h (N=48/37 2h (N=47/37 3h (N=46/36 4h (N=47/36 5h (N=46/35 6h (N=44/36 7h (N=46/35 8h (N=45/35 9h (N=45/35 10h (N=45/35 11h (N=44/35 12h (N=37/ h (N=46/ h (N=45/ h (N=44/ h (N=46/ h (N=44/ h (N=45/ h (N=44/ h (N=41/30 (N= / 568

9 baseline (N=3/6 10min (N=3/6 20min (N=3/6 30min (N=3/6 1h (N=3/6 2h (N=2/6 3h (N=2/6 4h (N=2/6 5h (N=2/6 6h (N=2/6 7h (N=2/6 8h (N=2/6 9h (N=2/6 10h (N=2/6 11h (N=2/6 12h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=0/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/6 (N= / baseline 10min 20min 30min 1h 2h (N=38/42 (N=38/42 (N=38/42 (N=38/42 (N=38/41 (N=38/41 3h (N=38/41 4h (N=38/41 5h (N=37/ 6h (N=38/41 7h (N=38/42 8h (N=38/41 9h (N=38/41 10h (N=38/42 11h (N=38/41 12h (N=31/ h (N=33/ h (N=38/ h (N=37/ h (N=34/ h (N=37/ h (N=37/ h (N=37/ 33-36h (N=37/41 (N= / 569

10 baseline (N=4/3 10min (N=4/3 20min (N=4/3 30min (N=4/3 1h (N=4/3 2h (N=4/3 3h (N=4/3 4h (N=4/3 5h (N=4/3 6h (N=4/3 7h (N=4/3 8h (N=4/3 9h (N=4/3 10h (N=4/3 11h (N=4/3 12h (N=0/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=1/ h (N=3/ h (N=4/ h (N=4/3 (N= / baseline (N=23/17 10min (N=23/17 20min (N=23/16 30min (N=23/17 1h (N=23/17 2h (N=23/17 3h (N=23/17 4h (N=23/17 5h (N=23/17 6h (N=23/17 7h (N=23/17 8h (N=23/17 9h (N=23/17 10h (N=23/17 11h (N=23/17 12h (N=19/ h (N=22/ h (N=21/ h (N=22/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=21/ h (N=23/17 (N= / 5

11 baseline 10min 20min 30min 1h 2h (N=17/21 (N=17/21 (N=17/21 (N=17/20 (N=17/20 (N=17/20 3h (N=17/21 4h (N=17/20 5h (N=17/20 6h (N=17/21 7h (N=17/20 8h (N=17/20 9h (N=17/21 10h (N=17/20 11h (N=17/20 12h (N=12/ h (N=15/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/19 (N= / baseline 10min 20min 30min (N=15/21 (N=15/21 (N=15/21 (N=15/21 1h (N=15/21 2h (N=15/21 3h (N=15/21 4h (N=15/21 5h (N=15/20 6h (N=15/20 7h (N=15/20 8h (N=15/20 9h (N=15/19 10h (N=15/19 11h (N=15/20 12h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=15/ h (N=15/18 (N= / 571

12 a baseline (N=30/30 10min (N=30/30 20min (N=29/30 30min (N=30/30 1h (N=30/30 2h (N=30/29 3h (N=30/29 4h (N=30/29 5h (N=30/29 6h (N=30/28 7h (N=30/28 8h (N=29/27 9h (N=29/28 10h (N=29/28 11h (N=29/28 12h (N=18/ h (N=30/ h 18-21h (N=26/26 (N=30/ h (N=26/ h (N=15/ h 30-33h (N=21/19 (N=29/ h (N=24/23 (N= / baseline (N=42/53 10min (N=42/53 20min (N=42/53 30min (N=42/53 1h (N=41/53 2h (N=41/51 3h (N=42/52 4h (N=/51 5h (N=41/52 6h (N=42/52 7h (N=41/ 8h (N=41/51 9h (N=41/51 10h (N=41/ 11h (N=/51 12h (N=35/ h (N=42/ h (N=42/ h (N=41/ 21-24h (N=41/ 24-27h (N=/ h (N=38/ h (N=/ h (N=38/49 (N= / 572

13 baseline (N=19/16 10min (N=19/16 20min (N=19/15 30min (N=19/15 1h (N=19/15 2h (N=19/15 3h (N=19/15 4h (N=19/15 5h (N=19/15 6h (N=19/15 7h (N=19/15 8h (N=19/15 9h (N=19/15 10h (N=19/15 11h (N=19/15 12h (N=8/ h (N=19/ h (N=15/ h (N=16/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=12/ h (N=15/ h (N=15/10 (N= / baseline (N=48/37 10min (N=48/37 20min (N=48/37 30min (N=48/37 1h (N=48/37 2h (N=47/37 3h (N=45/36 4h (N=47/36 5h (N=46/35 6h (N=44/36 7h (N=46/35 8h (N=45/35 9h (N=45/35 10h (N=46/35 11h (N=45/35 12h (N=37/ h (N=46/ h (N=45/ h (N=44/ h (N=46/ h (N=44/ h (N=45/ h (N=45/ h (N=42/30 (N= / 573

14 b baseline (N=3/6 10min (N=3/6 20min (N=3/6 2h (N=2/6 30min (N=3/6 1h (N=3/6 3h (N=2/6 4h (N=2/6 5h (N=2/6 6h (N=2/6 7h (N=2/6 8h (N=2/6 9h (N=2/6 10h (N=2/6 11h (N=2/6 12h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=0/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/6 (N= / baseline (N=38/42 10min (N=38/42 20min (N=38/42 30min (N=38/42 1h (N=38/41 2h (N=38/41 3h (N=38/41 4h (N=38/41 5h (N=37/ 6h (N=38/41 7h (N=38/42 8h (N=38/41 9h (N=38/41 10h (N=38/42 11h (N=38/41 12h (N=31/ h (N=33/ h (N=38/ h (N=37/ h (N=34/ h (N=37/ h (N=37/ h (N=37/ 33-36h (N=37/41 (N= / 574

15 baseline (N=4/3 10min (N=4/3 20min (N=4/3 30min (N=4/3 1h (N=4/3 2h (N=4/3 3h (N=4/3 4h (N=4/3 5h (N=4/3 6h (N=4/3 7h (N=4/3 8h (N=4/3 9h (N=4/3 10h (N=4/3 11h (N=4/3 12h (N=0/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=1/ h (N=3/ h (N=4/ h (N=4/3 (N= / baseline (N=23/17 10min (N=23/17 20min (N=23/16 30min (N=23/17 1h (N=23/17 2h (N=23/17 3h (N=23/17 4h (N=23/17 5h (N=23/17 6h (N=23/17 7h (N=23/17 8h (N=23/17 9h (N=23/17 10h (N=23/17 11h (N=23/17 12h (N=19/ h (N=22/ h (N=21/ h (N=22/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=21/ h (N=23/17 (N= / 575

16 c baseline 10min 20min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h (N=17/21 (N=17/21 (N=17/21 (N=17/20 (N=17/20 (N=17/20 (N=17/21 (N=17/20 (N=17/20 (N=17/21 7h (N=17/20 8h (N=17/20 9h (N=17/21 10h (N=17/20 11h (N=17/20 12h (N=12/ h (N=15/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=17/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/19 (N= / baseline (N=15/21 10min (N=15/21 20min (N=15/21 30min (N=15/21 1h (N=15/21 2h (N=15/21 3h (N=15/21 4h (N=15/21 5h (N=15/20 6h (N=15/20 7h (N=15/20 8h (N=15/20 9h (N=15/19 10h (N=15/19 11h (N=15/20 12h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=15/ h (N=15/18 (N= / 576

17 a baseline (N=30/30 10min (N=30/30 20min (N=29/30 30min (N=30/30 1h (N=30/30 2h (N=30/29 3h (N=30/29 4h (N=30/29 5h (N=30/29 6h (N=30/28 7h (N=30/28 8h (N=29/27 9h (N=29/28 10h (N=29/28 11h (N=29/28 12h (N=18/ h (N=30/ h (N=26/ h (N=29/ h (N=25/ h (N=15/ h (N=21/ h (N=29/ h (N=23/23 (N= / baseline (N=42/53 10min (N=42/53 20min (N=42/53 30min (N=42/53 1h (N=41/53 2h (N=41/51 3h (N=42/52 4h (N=41/51 5h (N=41/52 6h (N=42/52 7h (N=41/ 8h (N=41/51 9h (N=41/51 10h (N=41/ 11h (N=/51 12h (N=35/ h (N=42/ h (N=42/ h (N=/ h (N=37/ h (N=38/ h (N=36/ h (N=38/ h (N=37/47 (N= / 577

18 baseline (N=19/16 10min (N=19/16 20min (N=19/15 30min (N=19/15 1h (N=19/15 2h (N=19/15 3h (N=19/15 4h (N=19/15 5h (N=19/15 6h (N=19/15 7h (N=19/15 8h (N=19/15 9h (N=19/15 10h (N=19/15 11h (N=19/15 12h (N=8/ h (N=19/ h (N=15/ h (N=16/ h (N=16/ h (N=15/ h (N=12/ h (N=15/ h (N=15/10 (N= / baseline 25 10min 20min 30min (N=48/37 (N=48/37 (N=48/37 (N=48/37 1h (N=48/37 2h (N=47/37 3h (N=46/36 4h (N=47/36 5h (N=46/35 6h (N=44/36 7h (N=45/35 8h (N=45/35 9h (N=45/35 10h (N=46/35 11h (N=45/35 12h (N=36/ h (N=46/ h (N=45/ h (N=44/ h (N=46/ h (N=43/ h (N=42/ h (N=41/ h (N=38/29 (N= / 578

19 b baseline (N=3/6 10min (N=3/6 20min (N=3/6 30min (N=3/6 1h (N=3/6 2h (N=2/6 3h (N=2/6 4h (N=2/6 5h (N=2/6 6h (N=2/6 7h (N=2/6 8h (N=2/6 9h (N=2/6 10h (N=2/6 11h (N=2/6 12h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=0/ h (N=2/ h (N=2/ h (N=2/6 (N= / baseline (N=38/42 10min (N=38/42 20min (N=38/42 30min (N=38/41 1h (N=38/41 2h (N=38/41 3h (N=38/41 4h (N=38/ 5h (N=37/ 6h (N=38/41 7h (N=38/41 8h (N=38/41 9h (N=38/41 10h (N=38/41 11h (N=38/41 12h (N=31/ h (N=33/ h (N=38/ 18-21h (N=37/ h (N=34/ h (N=37/ h (N=37/ h (N=37/ h (N=37/ (N= / 579

20 baseline (N=4/3 10min (N=4/3 1h (N=4/3 20min (N=4/3 30min (N=4/3 2h (N=4/3 3h (N=4/3 4h (N=4/3 5h (N=4/3 6h (N=4/3 7h (N=4/3 8h (N=4/3 9h (N=4/3 10h (N=4/3 11h (N=4/3 12h (N=0/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=4/ h (N=1/ h (N=3/ h (N=4/ h (N=4/3 (N= / baseline (N=23/17 10min (N=23/17 20min (N=23/16 30min (N=23/17 1h (N=23/17 2h (N=23/17 3h (N=23/17 4h (N=23/17 5h (N=23/17 6h (N=23/17 7h (N=23/17 8h (N=23/17 9h (N=23/17 10h (N=23/17 11h (N=23/17 12h (N=19/ h (N=22/ h (N=21/ h (N=22/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=23/ h (N=21/ h (N=23/16 (N= / 5

21 c baseline (N=17/21 10min (N=17/21 20min (N=17/21 30min (N=17/19 1h (N=17/20 2h (N=17/20 3h (N=17/21 4h (N=17/20 5h (N=17/20 6h (N=16/21 7h (N=16/20 8h (N=16/20 9h (N=16/21 10h (N=17/20 11h (N=17/20 12h (N=12/ h (N=15/ h (N=17/ h 21-24h (N=16/21 (N=16/ h (N=14/ h (N=13/ h (N=13/ h (N=12/19 (N= / baseline 10min (N=15/21 (N=15/21 20min (N=15/21 30min (N=15/21 1h (N=15/21 2h (N=15/21 3h (N=15/21 4h (N=15/21 5h (N=15/20 6h (N=14/20 7h (N=15/20 8h (N=15/20 9h (N=15/19 10h (N=15/19 11h (N=15/20 12h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=14/ h (N=14/ h (N=15/ h (N=15/ h (N=15/17 (N= / 581

ACS34_07高柳.indd

ACS34_07高柳.indd 1. ICU 2002 2005 2006 32 ICU 1) 2) 3) 3 2. 2.1. 123 8 (1716 1735) ICU 1736 2 1 3 4) ICU 5) 2.2. a 1923 110 30 6) 1924 15 16 7) 8) ICU 1 1935 9) 1930 1 120 10) 1936 11) 12) 124 b 1917 1927 1922 13) 14)

More information

untitled

untitled 1 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (2) 10 11 12 2 2520159 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 103 59529 600 12 42 4 42 68 53 53 C 30 30 5 56 6 (3) (1) 7 () () (()) () ()

More information

20130521_11_19_2.indd

20130521_11_19_2.indd MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX ac 450+ 450Mbps 450 Mbps 300+ 300Mbps 300 Mbps 300 Mbps 1300+ ac 450Mbps 866+ 300Mbps 300 Mbps 300& PLC 240 Mbps 300 Mbps

More information

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- 1. 2. 3. -18- -19- -20- : : : : -21- 3 # # # 25 17 51 13 41 12 25 3 10 23 10 5 30 66 15 8 5 3 88 144 284 67 50 37-22- -23- -24-

More information

ITPS 2

ITPS 2 1 ITPS 2 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S2-6 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 1 1 35 / 36 37 10-6-2 38 39 6-2-3 1 1 1 40 41 42 43 SE 44 45 46 47 48 49 50 ( ) ) 51 52

More information

31 gh gw

31 gh gw 30 31 gh gw 32 33 1406 1421 640 0 (mm) (mm) MAX1513 MIN349 MIN280 MAX900 gh gw 34 gh gh gw gw gh gh gw gw gh gh gw gw 35 175 176 177 178 179 180 181 195 196 197 198 202 203 2 1 L L L2 L2 L2 L 2 2 1 L L

More information

3 5 10 20 2

3 5 10 20 2 28 1 22 82 1989 2011 PHP 9,000 27 4 560 450 110 52 47 23 7 (11 11 3 56 22 1 3 5 10 20 2 60 70 40 50 3 28 90 90 50 45 3 2 30 40 4 40 50 5 10 1 10 3 4 36 5 6 5 3 5 10 10 10 70 70 70 1 50 60 60 20 7 20 22

More information

P000.\...ai

P000.\...ai 2007.11 http://www.tateyama-advance.co.jp/ PRODUCTS LINEUP P5 P9 P13 WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH 5 6 WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH S WH 7 8 WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH WH

More information

2

2 1 2 17 1884 2 131 1 1..He lived to serve 2 2 2 2 14,416 104,000 1 QOL Quality of Life 2 21 2013 25 21 3 4 5 QOL 6 QOL QOL 59 1 60 7 QOL QOL 8 2,774 2015 27 5 7 241 2015 27 5 8 12 2015 3 7 58 1,030 113

More information

/ / A/ B 16/17 COPD 18mcg COPD COPD COPD 1

/ / A/ B 16/17 COPD 18mcg COPD COPD COPD 1 11 1 -------------------- 19 205.117/205.128 14/15 205.126A/205.126B 16/17 COPD 18mcg COPD 11.1 11.1.1 COPD 100 19 205.227 COPD 1 FEV1.0 %FEV1.0 70% 1 FEV1.0 / FVC 70% 2 1 200 3 40 COPD 1 10mg ACE 1 1

More information

岐阜大学医学部・付属病院の現状と課題

岐阜大学医学部・付属病院の現状と課題 1 21 2 100 6 16 35 5 5 MEDC 13 3 5 35 5 35 1 4 6 2 7 1 3 9 4 6 5 7 4 21 21 5 5 MEDC MEDC 13 2 12 5 17 1 1 96 16 7 62 5 3 8 8 10 21 50 3 1 ICU HCU CCU ICU 1 2 3 1 1 MINCUS 1 ICU 2 3 ICU HCU CCU 3 4 9 4

More information

VISPO_06/01„”“ƒŁ\1-4

VISPO_06/01„”“ƒŁ\1-4 2006 Café vega Café vega 1. Café vega 2. 3. 4. 5. Café vega 2 3 c 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 5 7 3 5 9 00 10 00 A45 5 9 50 10 50 B35 10 10 30 11 30 C35 10 12 00 13 00 1,500 18210 18 19

More information

救急車同乗実習レポート 総括

救急車同乗実習レポート 総括 14 9 1 9 10 10 19:00 23:00 52 1 6.5 40 CT X CT Ope 15 /min BP 100/70mmHg HR 96 /min O U m 60 25/min BP 140/80mmHg HR 55 O Spo 98 BP 172/68mmHg O 30 15 /min BP 100/60mmHg HR 80 /min BS O O CO 30 40 JCS

More information

23_33.indd

23_33.indd 23 2TB 1TB 6TB 3TB 2TB 3TB 3TB 2TB 2TB 1TB 1TB 500GB 4TB 1TB 1TB 500GB 2TB 2TB 1TB 1TB RT RT RT RT RT RT RT MAC 10. 10. 10.6 10.5 MAC 10. 10. 10.6 10.5 MAC 10. 10.6 10.5 MAC 10. 10. 10.6 10.5 MAC 10. 10.6

More information

ハートコアのセキュリティ対策について

ハートコアのセキュリティ対策について Next Web Seminar 2010/12/09 Next Web Seminar I(1) ( (2) ND DEX (3)HTML5 (4) Web/AP CMS internet ASP/SaaS DB Web/AP internet ASP/SaaS DB PR Web/AP internet ASP/SaaS DB HTML5 HTML5 HTML SaaS/PaaS Akamai

More information

ICU/…A…WŁ¶32/10“‡Œö

ICU/…A…WŁ¶32/10“‡Œö V 1. 2002 1) 2) 12 2. 60 1941 12 1944 ICU B29 87 115 105 Z 54 1944 87 44 45 177 1945 4 21 22 8 3) 3. 1941 11 1 30 1944 2 1944 1 1941 8 4) 4. 5) 6) 5 1 50 7) 1944 4 1945 3 5 8) 4 3 160 1944 5 1945 3 3 3

More information

橡1010179.PDF

橡1010179.PDF 12 13 2 27 1 1 2 3 3 3 5 8 8 10 12 13 14 15 1960 70 NC NC NC NC 1 NC 2 1 3 4 NC 5 6 WA SG 10 7 , 8 m Ra 2 1.5 1 0.5 0 0 300 350 400 450 500 m 9 WA SG SG SG SG m 400 300 200 100 1000mm/min 600mm/min 0 WA

More information

202

202 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 DS =+α log (Spread )+ β DSRate +γlend +δ DEx DS t Spread t 1 DSRate t Lend t DEx DS DEx Spread DS

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cat.No.D1J-502-07 http://www.jfe-steel.co.jp 100-0011 2 2 3TEL03(3597)3111FAX03(3597)4860

More information

untitled

untitled ........ ,..,..,..,,..,..,.. ,. , OECD ............ / :........................ :........ ... .. OECD OECD....... OECD Health Data ,, , :..... JR.... ,.. t-pa NICU ICU ICU.... NICU NICU NICU NICU.....

More information

1 FEV1.0 FEV1.0 30 80% NIH FEV1.0 50 80% FEV1.0 50% FEV1.0 cyanosis PaO2 PaCO2 PaO2 PaCO2 40mmHg FEV1.0 25% 2 1 1 2

1 FEV1.0 FEV1.0 30 80% NIH FEV1.0 50 80% FEV1.0 50% FEV1.0 cyanosis PaO2 PaCO2 PaO2 PaCO2 40mmHg FEV1.0 25% 2 1 1 2 15 1 12 1 2 2 2 2.1.............................. 3 2.2........................... 3 2.3 β........................ 6 2.4............................ 7 3 8 3.1....................... 8 3.2....................

More information

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5

1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 2004 16 3 23 q 4 21 r 1 2 3 6 10 < > 13 16 16 4 17 13 00 15 30 5 13 2 2 16 4 4 17 3 16 3 1 16 3 2 905 1438 1201 1205 1210 70 1812 25 1635 1654 3 44 47 10 10 911.18-R 1193 34 1652 4 911.107-H 1159 1685

More information

‡æ‡©…l…b…gŒ{Ł¶58

‡æ‡©…l…b…gŒ{Ł¶58 12 10 21 12 13 13 14 1 1987.11 1982 1984 10 180 1989 No.11993 1982S57 1984S5910 1987S62 1987S6211 1989H 1990H 1991H 1991H 1992H 1993H No 1993H 10 1994H 1995 H 1996H 1997H24 1998H1023 1999H1122 2000H1227

More information

SET 5V RESET 1 1-1 SET SET SET SET SET SET 1-2 SET 1-3 SET SET 5V RESE SET AP MODE RT 5V 1-4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

More information

untitled

untitled 8ppm 2 2.7 a/a Arterial-alveolar oxygen ratio a/a PaO 2 P A O 2 A-aDO 2 Alveolar arterial oxygen tension difference gradient A-aDO 2 P A O 2 PaO 2 ACT Activated clotting time aptt Activated partial thromboplastin

More information

宇治市役所システム監査事例報告

宇治市役所システム監査事例報告 Copyright 2003 7 1 1... 1 1.1... 1 1.2... 2 1.2.1... 2 1.2.2... 3 2... 4 2.1... 4 2.1.1... 4 2.1.2... 5 2.1.3... 6 2.1.4... 7 2.1.5... 8 3... 9 3.1... 9 3.1.1... 9 3.1.2... 10 3.1.3... 11 3.1.4... 12 3.1.5...

More information

/ B B ( ) ( -298) VL VH( ) Very Low( ) Very High( ) ( 10 2 %) (g/l) ( 10 2 %) 0.75 ( 10 2 %) 0.15 ( 10 2 %)

/ B B ( ) ( -298) VL VH( ) Very Low( ) Very High( ) ( 10 2 %) (g/l) ( 10 2 %) 0.75 ( 10 2 %) 0.15 ( 10 2 %) / B B ( ) ( -298) VL VH( ) Very Low( ) Very High( ) (10 2 %) 0.32 0.55 0.37 0.55 95 165 115 185 (10 2 %) 0.75 (10 2 %) 0.15 (10 2 %) 0.10 10 2 % 0.10 10 2 % 0.15 10 2 % 0.10 Bands(10 2 %) 0.10 (10 9 75

More information

14 D033 CR:16 15 E015 CR:18 16 E060 CR:15 17 D038 18 E059 19 E062 20 E063 21 E066 22 E064 23 E065 24 d031 25 E053 26 E048 27 E049 28 B009 29 D039 30 D

14 D033 CR:16 15 E015 CR:18 16 E060 CR:15 17 D038 18 E059 19 E062 20 E063 21 E066 22 E064 23 E065 24 d031 25 E053 26 E048 27 E049 28 B009 29 D039 30 D No QUEST CR 0 E051 1 E092 2 E093 3 E098 4 E099 5 D040 6 E100 7 E014 CR:14 ( 8 E010 9 E109 10 E045 11 E044 12 E028 13 E043 1 14 D033 CR:16 15 E015 CR:18 16 E060 CR:15 17 D038 18 E059 19 E062 20 E063 21

More information

こんにちは由美子です

こんにちは由美子です Sample size power calculation Sample Size Estimation AZTPIAIDS AIDSAZT AIDSPI AIDSRNA AZTPr (S A ) = π A, PIPr (S B ) = π B AIDS (sampling)(inference) π A, π B π A - π B = 0.20 PI 20 20AZT, PI 10 6 8 HIV-RNA

More information

第4回クッキーテスト研究会研究報告集(PDF)

第4回クッキーテスト研究会研究報告集(PDF) 2007 H19.8 2007 5 26 () 2 3 7 9 12 14 15 18 25 29 1 2 () (g g kcal) mg/dl.mg/dl ( U/mlhr).(mg/dl*U/ml) 50.2 158.6cm 70.7kg 28.1kg/ 92.5cm ( ) () ( ) (.(.-.)g/ml.(-.) g/ml ((MS) MS MS cm 2 MS () 3 4 122/74

More information

AD-5423_2

AD-5423_2 / 2 /2.7 /CTD 8 8 II II 1 2 6 mg/ 6 mg/ HIV C 80 mmhg 3 1 3 80 mmhg 31 / 2 /2.7 /CTD 8 8 II II 1 2 3 23 32 / 2 /2.7 /CTD 2.7.3.3.1-28 123 2.7.3.3.1-2 8 1 2 3 2.7.3.3.1-3 2.7.3.3.1-48 2.7.3.3.1-5 40 5 7

More information

272 日本呼吸ケア リハビリテーション学会誌第 22 巻第 3 号 表 1 Variables Value Age, yr Sex Male 81 Female 12 Height, cm Body weight, kg 6

272 日本呼吸ケア リハビリテーション学会誌第 22 巻第 3 号 表 1 Variables Value Age, yr Sex Male 81 Female 12 Height, cm Body weight, kg 6 2012 年 12 月 271 第 22 回日本呼吸ケア リハビリテーション学会学術集会 ( 福井 ) 奨励賞 受賞報告 特発性肺線維症における呼吸困難感, 運動 耐容能,QOL を含む多面的評価の重要性 要旨 IPF QOL IPF modified MRC modified MRC 6 SpO 2 modified MRC IPF IPF 6 QOL IPF QOL は じ め に 24 11

More information

Ł\”ƒ2001B

Ł\”ƒ2001B d h H720D700 530 458 9.505.340.18 H720D900 530 658 9.505.342.18 H750D700 560 458 9.505.341.18 H750D900 560 658 9.505.343.18 h W H=720 530 540 9.505.344.18 H=750 560 540 9.505.380.18 H=720 530 1110 9.505.347.18

More information

21 8 20 70 1 1 2 1 1 20 12 22 16201835 2 21 1 21 15001910 3 21 2 23 15001750 4 21 3 23 15002030 5 21 4 27 15102010 6 21 6 15 15002110 7 21 7 27 15001910 2 3 3 21 3 21 4 2 4 1 2 1 2 312 4 3 1 2 3 4 2

More information

離散数学 第 4回 集合の記法 (1):外延的記法と内包的記法

離散数学 第 4回  集合の記法 (1):外延的記法と内包的記法 4 (1) okamotoy@uec.ac.jp 2014 5 13 2014 5 12 09:28 ( ) (4) 2014 5 13 1 / 35 () 1 (1) (4 8 ) 2 (2) (4 15 ) 3 (3) (4 22 ) () (4 29 ) () (5 6 ) 4 (1) (5 13 ) 5 (2) (5 20 ) 6 (4) (5 27 ) 7 (1) (6 3 ) (6 10

More information

_FH28_J.qxd

_FH28_J.qxd 23.9 + + ø ø ø ø ø ø ø ø ø ++ + ++ + + + ± FH 28 D - 5 (25) S B -.5 SH (5) 2 3 4 5 6 7 8 9 2 6 7 3 8 4 9 5 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** CL586-86-4-** CL586-868-3-** CL586-823-5-** CL586-835-4-**

More information

HILIC 90% CH3CN 80% CH3CN 70% CH3CN 40% CH3CN 0 5 10 15 [ min ] PC N + P R

HILIC 90% CH3CN 80% CH3CN 70% CH3CN 40% CH3CN 0 5 10 15 [ min ] PC N + P R PC HILIC HILIC 90% CH3CN 80% CH3CN 70% CH3CN 40% CH3CN 0 5 10 15 [ min ] PC N + P R PC HILIC 1 2 3 0 4 8 12 16 [ min ] PC HILIC 0 2 4 6 8 10 [ min ] Allantoin As = 1.09 N = 19800 0 2 4 6 8 10 [ min ] Amitriptyline

More information

RV-S340SE取扱説明書

RV-S340SE取扱説明書 RT-A300SE 2.4 FH/DSOF 4 2.4 DSOF 4 1 2 1 1 RT-A300SE RT-A3 0SE RT-A300SE 4 1 5 1 4 3 1-1 RT-A300SE 2 Ver X.XX RT-A300SE RT-A3 0SE RT-A300SE 4 1 5 1 4 3 1 2 Ver X.XX RT-A300SE 1 1-2

More information

... 5... 6.1.1..1.2.... 6... 7.1.3.... 8... 9.2.1.... 10.2.2.... 11... 11... 12.2.3.... 14... 14... 15... 16... 17... 18.3.1.... 18... 19... 20... 21... 22... 24... 25.3.2.... 26... 26... 26... 26.3.3....

More information

12 13-2-

12 13-2- -1- 12 13-2- Biportable -3- -4- -5- -6- STM ( ) ( ) -7- ( ) ( ) v v ( ) P SE G IMT HIKARI ( ) -8- ( ) ( ) ( ) ( ) L -9- ( ) ( ) ( ) ( ) -10- 靜 徳 愼 ( ) ( ) -11- -12- ( ) ( ) -13- 2001-14- -15- -16- 13 12

More information

Excel基礎講座演習-表紙とはじめにv1.3.doc

Excel基礎講座演習-表紙とはじめにv1.3.doc Future Lifestyle Inc. IT Microsoft Excel 2000 Microsoft Microsoft Corporation B4 11 14 1999 1 C4 E7 C4 E7 2 =C4+D4+E4 SUM MAX MIN B3 F7 Sheet2 1999 2000 3 B3 F7 C4 F7 Delete C4 F7 SUM SUM() C4 SUM 4 B3

More information

ACSS21_06梅津.indd

ACSS21_06梅津.indd 70 60 ICU ICU ICU ICU ICU 14 14 1970 25 ICU ICU 55 ICU ICU 2014 140 ICU 1952 8 7 23 5 1 7 5 10 22 Tokyo Anglo-Japanese Seminary The Methodist Mission Seminary ICU 56 6,000 ICU ICU ICU ICU Academy, College,

More information

CARC, AIST

CARC, AIST CARC, AIST 2005 4 14 1 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2....................................... 3 2.3......................................... 4 2.4..........................................

More information

-2- Teen's

-2- Teen's -1-1. 1-1. 1-2. -2- Teen's 1-3. A B / ATOK.2007 Shift CapsLock / ATOK.2007 ATOK A. B.ATOK / / -3- -4- Home Home Ctrl Tab Ctrl Tab Home -5- F4 ATOK -6- 2. SE -7- 2-1. SE SE SE OK -8- 2-2. OK -9- -10- Ctrl.

More information

橡Mission」.PDF

橡Mission」.PDF 1 2 3 GPRX78 PC 0082Error Missionfor Cthulhu 3 1 1 18 PC PC 24 1 1 4 58 30 PC PC PC 28 C-LA6258 1 PC NPC PC PC 20 NPC PC NPC 50 1 1 2 1 3 1 9D6+30DP20 20 10D8+10DP GPRX78 Tb 1 RX78 GP03 30 360 60 40 200

More information

Microsoft Word - 実習報告書分析編10-11

Microsoft Word - 実習報告書分析編10-11 70 17.4 30.2 30.2 88 21.9 37.9 68.1 (SE) 22 5.5 9.5 77.6 18 4.5 7.8 85.3 14 3.5 6.0 91.4 20 5.0 8.6 100.0 232 57.7 100.0 97 88 21.9 82 20.4 170 42.3 402 100.0 285 q1[] (SE) q1[] 22 47 69 % 31.9% 68.1%

More information

! ! ! a b SIMV 12/min 0 (cmh 2O) 500.0 P/F (cmh 20) 8 0 (cmh 20) 6 400.0 300.0 200.0 100.0 (cmh 2O) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 PS in 2043 2257 2115 2723 3022 3400

More information

仏大 社会学部論集60号(P)☆/4.山本

仏大 社会学部論集60号(P)☆/4.山本 1 90 2010 2012 2013 1 1 M. 2 1 2 3 QOL 2010, p 28 80 P. 2007 2007, 2010 B 2012 M. 2014OB/OG 2013, p 115 B toc ibid, 196 200 emotional labor 2005, 2010 2012 2012 3 2013 13 1 3 15 6 9 90 2 11 2 1 15 2 13

More information

Ultrason® E, S, P – グレード一覧

Ultrason® E, S, P – グレード一覧 E, S, P PESU, PSU, PPSU : www.plasticsportalasia.basf.com/ultrason E, S, P PESU PSU PPSU E, S, P E, S, P 04 04 06 06 08 10 4 E, S, P E, S, P E, S, P 5 E 1010 E 2010 E 2020 P E 3010 E 6020 P S 2010 S 3010

More information

Microsoft Word - SNSで繋がる人間関係.doc

Microsoft Word - SNSで繋がる人間関係.doc SNS SNS ID SNS ixi Twitter Facebook SNS SNS SNS SNS SNS SNS Mixi Mixi Mixi SNS SNS SNS Mixi 2009 9 30 1,792 SNS 52.2% 47.8% 20 24 33.8% 25 29 28.4% 30 34 17.6% Wikipedia SNS Mixi Mixi SNS Mixi SNS Twitter

More information

:

: : 2005 4 16 1 1 1.1............................ 1 1.2................................ 2 2 4 2.1............................ 4 2.2......................... 4 3 5 3.1........................ 5 3.2.................

More information

Career Café Career Café Career Café Career Café Café Career Café Career Café Career Café Career Café Career Café Career Café Career Café.2 26 27..2 27.3 27.4 Career Café 11 12.6 1.....12 2..16 Career

More information

B-104

B-104 B-103 B-104 B-105 Fw FW Fw D C rs min E Cr Cor Cr Cor 5 +0.018 +0.010 10 8 0.15 8 2 640 2 190 269 224 27 000 40 000 RNAO- 5108T2 6 +0.018 +0.010 13 8 0.3 9 2 660 2 280 272 233 25 000 37 000 RNAO- 6138T2

More information

*

* d B 1 D D1 d2 d d1 a d D B s min 1 1s min 1 C Co C Co fo BNT900 10 22 6 0.3 0.15 2.30 1.00 235 101 1.43 146 9.3 62 200 125 600 BNT901 12 24 6 0.3 0.15 2.57 1.22 262 124 1.76 180 9.6 55 300 111 700 BNT902

More information

% %

% % 4 8 4 5 414.5 172.1 41.5% 39.8 10% 17 186.4 70.8 4 9 10 11 3 1-1 - 2-2 - - 3 - 10% - 4 - 4060% 5560% 60% 40% 3040 1520 1015 411 7 4 11 610 7080 5060 100 3040 13-5 - 1015 4045 3.04.0 5.06.0 1.52.0 1.01.5

More information

*2015カタログ_ブック.indb

*2015カタログ_ブック.indb -319 -320 -321 -322-40 1600-20 0 20 40 60 80 100 1600 1000 600 400 200 100 60 40 20 VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 36 16 ν opt. 10 5 5-40 -25-10 0 10 30 50 70 90 115 t min = -40 C t max = +115 C 0.5 0.4

More information

面付 北斗No16本文

面付 北斗No16本文 1619310 27202724 920-0293 1-1 TEL076286-2211 FAX076286-8214 25 80 30 17 9 10 10 1 10 1 1015 1022 1023 1026 1029 1029 1030 11 2 11 9 1113 1115 1119 1120 1121 1126 1127 1127 1130 1210 1226 20 342 302 33

More information

減圧レギュレーターの流量曲線 技術資料 (MS-06-114;rev_0;ja-JP;技術情報)

減圧レギュレーターの流量曲線 技術資料 (MS-06-114;rev_0;ja-JP;技術情報) www.swagelok.co.jp SPE Swagelok KPR SPE Y X 1 2.75 MPa 1.72 MPa 3.44 MPa 15.1 MPa 2. 3.44 MPa 1.5 6.89 MPa 1. MPa.5 3.44 MPa 6.89 MPa 15.1 MPa 4 8 12 16 std /min 1 1 2.75 MPa 1.37 MPa 1 3 2 2.5 2.4.3.2

More information

untitled

untitled 1 ( ) ( ) QMS-H ( ) ( ) 27 ( ) ( ) GK SHIAN CREATIVE PARTNERS 28 2 ( ) () NTT ( ) () ( ) 29 3 () 15-1 A 1) 1) 1) 1) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 15-2 15-3 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 15-4 ( ) 16-1 16-2 1) 2) 1)

More information

() 90

() 90 1 () 90 15 I 20 20 1 8.5 6.2 AED 17.5 10 9.810 4.5 119 1 119 VF VF 710 CPR 119 119 1 1 3 119 3 180 240 480 24 8 24 16 3 3 1 4 8 119 AED AED 1 8 1 3 1 4 5 3 2 2 AED 3 119 AED 119 AED 119 10 100 30 2 30:2

More information

untitled

untitled 59 2014 712 59 2014 712 59 171 3F 2F 1F B2F B3F B2F 900 1 2 3 900930 900 1630 30940 1000 1100 9401140 9401050 1 D11 D17 10501200 3 9 D31 D37 9401050 2 10501200 D21 D27 4 D41 D47 1200 1300 12101310 1 12101310

More information

sick contact1l

sick contact1l Clinical Question 2017 年 5 月 15 日 分野 : 内分泌テーマ : 治療 19 14 15 18 sick contact1l 170cm/68.8kg, GCSE1V1M5, HR: 120/min, BP: 104/60mmHg, RR: 30/min, SpO 2 : 96%, BT: 38.0 WBC Hb PLT CRP Cr BUN 23400 15.0 35.5

More information

SpO2 FIO2 Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction HPV 30 FIO2 FIO2 PaCO mL/kg I/E CPAP P

SpO2 FIO2 Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction HPV 30 FIO2 FIO2 PaCO mL/kg I/E CPAP P 11 a. 2012 1 15 26 http://www1.koalanet.ne.jp/anesth_memorandum/sub19.html SpO2 FIO2 Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction HPV 30 FIO2 FIO2 PaCO2 20 30 8 10mL/kg I/E CPAP PEEP 27 b. CO2 ( ) SpO2 COPD PETCO2

More information

Windowsクライアント管理の重要性と 工数削減のテクニック

Windowsクライアント管理の重要性と 工数削減のテクニック Windows Windows 16bit Windows OS FAT Windows 95 Windows 98 Windows 98 SE Windows Me 32bit Windows OS NTFS Windows NT Windows 2000 Windows XP Professional Windows 9x Me ESC Windows 9x Me GP ACL Windows

More information

320Dカタログ-0907

320Dカタログ-0907 ! 103kW (140PS) / 1,800min -1 (1,800rpm) Advanced Combustion Emission Reduction Technology 7%UP 6%UP ECO 2%UP " # 2.9t6.7m 2.9t3.53m 1.9t8.68m 5.75m 10,730mm 9,410mm 2,000mm 12,210 mm 9,140 mm 10,320 mm

More information

+ + ø ø ø ø ø ø ø ø ø ± FH 28 D - 5S -.5 SH (5)

+ + ø ø ø ø ø ø ø ø ø ± FH 28 D - 5S -.5 SH (5) 21.8 + + ø ø ø ø ø ø ø ø ø ++ + ++ + + + ± FH 28 D - 5S -.5 SH (5) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** CL586-1861-4-** CL586-1868-3-** CL586-1823-5-** CL586-1835-4-** CL586-1827-6-**

More information

Ł\”ƒ1-4

Ł\”ƒ1-4 1 2 (1) 4 (2) 4 (3) 5 (4) 7 (5) 7 (1) 8 (2) 11 (3) 12 (4) 13 (5) 14 (6) 19 (1) 20 (2) 22 (3) 24 (4) 10 27 (5) 28 (1) 34 (2) 39 (3) 42 (4) 45 (1) 52 (2) 66 (3) 67 (4) 69 (1) 71 (2) 71 (3) 72 (4) 72 (5)

More information

ph

ph 14 12 9 3 4 1 7 1.1..................... 7 1.2 ph............................ 9 1.2.1...... 9 1.2.2.... 12 4.4..... 55 1.2.3 14 4.4.1......... 56 1.2.4............. 19 2 21 2.1.......... 21 2.2......................

More information

連携だより34号_201504_034

連携だより34号_201504_034 新センター長挨拶 連携センターからのお知らせ なかつ地域医療連携勉強会 なかつ病院市民講座 部門紹介 入院支援室 診療体制のお知らせ / 新任 退職ドクター紹介 第 34 登録医募集 / 受付時間のご案内 号 2015 年 4 月 CLOSE UP! 診療科 老年内科 社会福祉法人 恩賜 財団 済生会 大阪府済生会中津病院 地域医療連携センター 2015 1 1 11 2 24 12 2 FAX CCU

More information

*2015カタログ_ブック.indb

*2015カタログ_ブック.indb A-35 A-36 A-37 A-38-40 1600-20 0 20 40 60 80 100 1600 1000 600 400 200 100 60 40 20 VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 36 16 opt 10 5 5-40 -25-10 0 10 30 50 70 90 115 t min = -40 C t max = +115 C 0.5 0.4 0.3

More information

00.O.t.qxd

00.O.t.qxd ... a... s...... a... s... 3 d... 4 f... 5 g... h... 7 j... 7... 9 aco... 9 smag... 5 d MAG... 9...... a... s... d... f... 3 g... 4 h... 4... a... s... 5 mm mm..4...0 0. 0..0..0..3 3. 4.5 0 450A 00 350A

More information

*.X...X.g....

*.X...X.g.... Thust beaings F Fa NTN d1 d da a D1 D T Da a Pa Fa Poa Fa d d D T s min 1 C a C oa C a C oa d 1s max 2 D 1s min 3 d a D a as 100 110 120 130 140 150 160 170 180 135 25 1 85.0 268 8 700 27 300 51120 135

More information

For New Technology Network R #

For New Technology Network R # Fo New Technology Netwok R # NTN CONTENTS NTN NTN NTN NTN NTN dn NTN NTN NTN B d D B s min D d 4 13 5 0.2 5MG-SEB24J1ZZ1C3/0G MM-SEB24J1ZZ1C3/0G 13 4 0.2 5MG-SEB95AJ1ZZ1C3/0G MM-SEB95AJ1ZZ1C3/0G

More information

" " 8 4 5 psyche 8 10 10 12,000 10 24 1 10 7 1 4 1

  8 4 5 psyche 8 10 10 12,000 10 24 1 10 7 1 4 1 (This is NOT the actual test.) No.000001 0. ICU 1. 2. 42 (1-42) 3. 90 90 4. 5. 6. 7. 8. 88 Edited by www.bucho-net.com " " 8 4 5 psyche 8 10 10 12,000 10 24 1 10 7 1 4 1 Edited by www.bucho-net.com 1 2

More information

267 P

267 P 267 P.269 268 OB OB 269 6m 1.2 1 Xmm Ym Y Xmm Ym :78mm :.5MPa Y X Y X m N/m 4 8 6 2 12 1 16 14 22 2 18 5 1 15 2 m N 5 1 15 2 5 1 15 2 OB OB OB TIR:.15 m.5mpa 5min -1 NRRO:.3 m 27 1N 5N/m 5NL/min 15N 3N/m

More information

* S

* S Spheical Rolle beaings NTN NTN NTN W d h Z d C FCo Fee B D d d d d D B s min 1 d a D a as C C o C C o 2 100 110 120 130 139.734 165 52 2 310 470 31 500 47 500 23120B 23120BK 110 155 2 170 65 2 380 590

More information

知能科学:ニューラルネットワーク

知能科学:ニューラルネットワーク 2 3 4 (Neural Network) (Deep Learning) (Deep Learning) ( x x = ax + b x x x ? x x x w σ b = σ(wx + b) x w b w b .2.8.6 σ(x) = + e x.4.2 -.2 - -5 5 x w x2 w2 σ x3 w3 b = σ(w x + w 2 x 2 + w 3 x 3 + b) x,

More information

知能科学:ニューラルネットワーク

知能科学:ニューラルネットワーク 2 3 4 (Neural Network) (Deep Learning) (Deep Learning) ( x x = ax + b x x x ? x x x w σ b = σ(wx + b) x w b w b .2.8.6 σ(x) = + e x.4.2 -.2 - -5 5 x w x2 w2 σ x3 w3 b = σ(w x + w 2 x 2 + w 3 x 3 + b) x,

More information

日本臨床麻酔学会 vol.38

日本臨床麻酔学会 vol.38 454 Vol.38 No.4/Jul. 2018 症例報告 日臨麻会誌 Vol.38 No.4, 454 458, 2018 カフェイン中毒による発作性上室性頻拍に対してデクスメデトミジンが有効と考えられた 1 症例 西本久子 大橋雅彦 土井松幸 *2 齊藤岳児 *3 中島芳樹 [ 要旨 ] 自殺企図で市販のカフェイン含有薬の多量服薬による急性カフェイン中毒の症例を経験した. 症例は,18 歳,

More information

賃 貸 住 宅 総 合 保 険 普 通 保 険 約 款 目 次 1 1 2 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 19 20 21 3 22 23 24 25 26 4 27 28 1 29 2 30 31 32 2

賃 貸 住 宅 総 合 保 険 普 通 保 険 約 款 目 次 1 1 2 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 19 20 21 3 22 23 24 25 26 4 27 28 1 29 2 30 31 32 2 賃 貸 住 宅 総 合 保 険 普 通 保 険 約 款 目 次 1 1 2 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 17 18 19 20 21 3 22 23 24 25 26 4 27 28 1 29 2 30 31 32 2 3 33 34 35 4 36 37 5 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 6 48 49 50 51

More information

Youth for 3.11 2011

Youth for 3.11 2011 Youth for 3.11 2011 Youth for 3.11 Youth for 3.11 2011 Youth for 3.11 Vision Mission : 1Youth for 3.11 2Youth for 3.11 3Youth for 3.11 Youth for 3.11 Youth for 3.11 Youth for 3.11 Youth for 3.11 Youth

More information

untitled

untitled 2 3 4 kw kw 5 500 112 6 7 8 9 10 11 0.060 0.060 0.040 0.020 0.040 0.020 0.000 0.003 0.002 0.003 0.002 0.000 0.003 0.001 0.002 0.002 12 13 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNE NE ENE

More information

(核)41-1(05)報告33-46

(核)41-1(05)報告33-46 33 Report on Survey of the Adverse Reaction to Radiopharmaceuticals (The 28th Survey in 2002) 6 * Subcommittee of Safety Issue for the Radiopharmaceuticals Medical and Pharmaceutical Committee Japan Radioisotope

More information

Excel97関数編

Excel97関数編 Excel97 SUM Microsoft Excel 97... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 6... 7 SUM... 8... 11 Microsoft Excel 97 AVERAGE MIN MAX SUM IF 2 RANK TODAY ROUND COUNT INT VLOOKUP 1/15 Excel A B C A B

More information

Taro13-本文(校正後).jtd

Taro13-本文(校正後).jtd Rp Sp 2.3.1 46 3 46 2 47 4 46 47 3 47 2 47 2.5.1 2.3.2 13.5 135kg Rp 2-1 -2 2.3.3 b-1 b-2 1mm 1mm 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 Rp Rp B C B B C ISB ISB Cyi 1.3AiFesi Cyi Cyi= 0.25 Cyi= 0.22 min min Ai Ai Fesi

More information