立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治

Size: px
Start display at page:

Download "立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治"

Transcription

1 5. США призвали КНДР воздержаться от провокаций [Електронний ресурс] / Алексей Богдановский // РИА Новости 17 марта Режим доступу до джерела: world/ / html. 6. Япония укрепит ПРО, чтобы перехватить спутник КНДР [Електронний ресурс] // Росбалт 21 марта Режим доступу до джерела: Т. Олексин, аспирант Национальный университет «Львовская политехника», Львов РОЛЬ ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО ( ГГ.) Статья посвящена исследованию системы противоракетной обороны (ПРО) Японии. На основании Интернет-публикаций, данных официальной статистики и интервью представителей власти, совершается анализ современной оборонной доктрины государства, причин её появления и целей. Ключевые слова: система ПРО, гонка вооружений, КНДР, ядерные испытания, Patriot, Система-3. T. Oleksyn, postgraduate Lviv Polytechnic National University, Lviv JAPAN S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE U.S. MISSILE DEFENSE SYSTEM ( YEARS) The article investigates the missile defense system (NMD) of Japan. It is based on the Internet publications, official statistics and interviews government officials, to make performed analysis of the current defense doctrine of the state, the reasons and purpose for its appearance. Key words: missile defense system, the arms race, the DPRK, nuclear tests, Patriot, System 3. УДК Iryna Petrychenko, 上 級 講 師 キエフ 国 立 言 語 大 学 日 本 のプリントメディア 新 聞 を 中 心 にした 通 時 的 分 析 本 稿 は 日 本 のプリントメディア 特 に 新 聞 とは 何 か 歴 史 や 現 状 を 機 能 的 側 面 から 整 理 し 考 察 していく キーワード: 明 治 維 新 第 二 次 世 界 大 戦 高 度 成 長 高 度 消 費 インターネット. 日 本 で 最 初 の 近 代 的 な 日 刊 紙 ができたのは 横 浜 毎 日 新 聞 が 創 刊 された 明 治 3 年 (1870 年 )12 月 のことである[ 三 瀬 1998 p.160] 明 治 初 期 に 新 聞 雑 誌 のほとんどは 政 治 主 張 を 掲 げた 言 論 メディアであることを 誇 り 漢 語 で 埋 まった 知 識 人 向 けの 大 新 聞 に 対 し 読 売 新 聞 等 の 庶 民 向 けに 総 ふりがなを 付 した 小 新 聞 も 刊 行 され 新 聞 が 千 から 一 万 程 度 の 発 行 部 数 のマスメディアに 成 長 して いった 明 治 20 年 代 に 入 ると 国 民 新 聞 のように 政 党 政 派 から 距 離 を 置 いた 独 273

2 立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治 経 済 の 記 事 を 取 り 入 れ 報 道 の 迅 速 に 努 めるなど 大 小 新 聞 は 相 互 に 接 近 し 中 新 聞 化 する 変 化 が 起 きた[ 土 屋 1998 p.7 ] また 読 者 サービスとして 一 日 に 何 回 も 号 外 が 発 行 配 達 され その 号 外 発 行 合 戦 が 高 じて 新 聞 の 夕 刊 が 誕 生 したと 思 われる[ 清 水 他 2009 p.112] 日 清 戦 争 日 露 戦 争 及 び 第 一 世 界 大 戦 時 を 通 じて 新 聞 の 発 行 部 数 の 伸 びが 一 層 著 し くなる たとえば 当 時 の 最 有 力 紙 の 一 つである 大 阪 朝 日 新 聞 の 一 日 あたり の 発 行 部 数 をみると 明 治 21 年 (1888 年 )には3 万 部 台 であったのが 明 治 31 年 (1898 年 )には 約 10 万 部 明 治 41 年 (1908 年 ) 約 15 万 部 大 正 7 年 (1918 年 ) 約 34 万 部 昭 和 3 年 (1928 年 ) 約 92 万 部 と 跳 ね 上 がっていた[ 土 屋 1998 p.7] 昭 和 6 年 (1931 年 ) 満 州 事 変 により 中 国 へ 日 本 の 軍 事 進 出 が 開 始 されたが しばらくの 間 新 聞 界 は 順 調 に 発 展 し 続 けていた しかし 昭 和 13 年 (1938 年 ) に 国 家 総 動 員 法 が 公 布 され 非 常 時 が 宣 言 されると 新 聞 紙 供 給 制 限 が 実 施 さ れ 一 頁 広 告 の 廃 止 紙 面 の 削 減 による 段 数 制 限 が 始 められた[ 土 屋 1998 p.12 ] さらに 昭 和 17 年 (1942 年 ) 政 府 は 言 論 を 容 易 に 検 閲 するため 新 聞 の 統 合 整 理 も 実 施 し 原 則 県 の 新 聞 を1つにまとめ( 現 在 の 大 分 合 同 新 聞 はその 名 残 りを 題 号 に 残 している) 全 国 紙 を5つに 制 限 した[ 清 水 他 2009 p.113] 結 果 的 に 終 戦 時 には 二 頁 立 ての 新 聞 紙 面 に 広 告 数 件 という 状 況 であったが 連 合 軍 占 領 下 で 用 紙 割 り 当 てを 受 けながら 新 聞 は 頁 数 を 回 復 したり 復 刊 する 既 存 新 聞 に 加 え 新 興 紙 等 が 急 増 した[ 土 屋 1998 p.13] 一 方 戦 後 になって 日 本 の 新 聞 は 政 府 や 軍 部 に 協 力 しながら 戦 争 を 賛 美 したことを 深 く 反 省 し 同 じ 過 ちを 繰 り 返 さないことを 誓 い[ 奥 村 2009 p.181] 安 保 闘 争 では 国 会 での 強 行 採 決 に 反 対 し 岸 首 相 の 退 陣 をせまった その 後 産 経 新 聞 が 経 営 危 機 に 見 合 われ 新 社 長 の 下 右 旋 回 になり 昭 和 50 年 代 (1980 年 代 )に 入 れば 読 売 新 聞 も 急 速 に 右 傾 化 していった そのため 全 国 新 聞 で 朝 日 毎 日 対 読 売 産 経 の 対 立 が 目 立 つようになった しかし 平 成 (1990 年 代 )には 新 聞 媒 体 の 危 機 が 深 刻 になり さらにインターネットの 普 及 によってマスメディアのあり 方 が 変 わりつ つあるなかで 平 成 10 年 代 (2000 年 代 )からは 有 力 紙 の 読 売 新 聞 と 朝 日 新 聞 は 総 合 に 接 近 しはじめ 日 経 新 聞 が 加 わって 三 社 連 合 ができた 読 売 日 経 が 朝 日 寄 りになったのではなく 朝 日 が 読 売 日 経 寄 りになったのではない か [ 奥 村 2009 p.182]という 指 摘 もあるが 朝 日 新 聞 のすべての 報 道 や 社 説 が 右 旋 回 していないようである 日 本 の 新 聞 社 は 徳 島 新 聞 と 名 古 屋 タイムズ を 除 いて すべて 株 式 会 社 という 企 業 形 態 をとっている[ 奥 村 2009 p.4]が 株 式 を 公 開 ( 上 場 )して いないため 財 務 内 容 などを 公 表 する 必 要 がなく 外 部 からはもちろん 社 内 で も 会 社 の 実 態 を 把 握 しがたい それは 主 に 新 聞 社 の 売 上 高 すなわち 発 行 部 数 に 関 する 疑 問 の 余 地 となる そもそも 発 行 部 数 を 公 表 することは 掲 載 広 告 の 取 引 合 理 化 と 公 正 をはかる 目 的 で 電 通 が 音 頭 をとり ABC 懇 談 会 として 昭 和 27 年 (1952 年 )に 発 足 させ 昭 和 30 年 (1955 年 )に 日 本 ABC 協 会 と 改 称 し 昭 和 37 年 (1962 年 )ようやく 加 盟 新 聞 社 の70 社 に 対 する 第 一 回 公 査 が 行 われた[ 土 屋 1998 p.19] しかし 事 実 上 ABC 公 査 は 新 聞 社 が 何 部 を 印 刷 し 販 売 店 に 搬 入 したかを 反 映 しているが 運 び 込 まれた 新 聞 のうち 何 部 が 残 紙 とならず 実 際 274

3 に 読 者 の 手 に 届 くかは 未 知 のままである( 残 紙 問 題 の 詳 細 や 理 由 に 関 し [ 河 内 2007 p.57-71]) 一 方 新 聞 発 行 部 数 の 数 値 が 正 当 であっても 問 題 があるとしても いわゆ る 新 聞 危 機 の 様 子 が 充 分 窺 える 夕 刊 のみ は 昭 和 60 年 (1985 年 ) 以 来 朝 夕 刊 セット や 1 世 帯 当 たり の 部 数 は 平 成 2 年 (1990 年 ) 以 来 下 落 の 傾 向 にある[ 統 計 2011 p.333] それは 若 者 が 新 聞 を 読 まなくなり 新 聞 を とる 家 庭 が 減 って [ 奥 村 2009 p.207]という 理 由 以 外 は 日 本 人 のライフス タイルそのもの( 特 に 夜 の 過 し 方 )が 変 化 したことも 考 えられる 後 者 の 副 次 的 証 明 は 平 成 20 年 (2008 年 ) 以 降 の 世 界 金 融 恐 慌 にもかかわらず 朝 刊 の み の 新 聞 発 行 部 数 や 1 部 当 たり 人 口 が 徐 々にやや 上 昇 しつつ 発 行 部 数 の 総 数 も 平 成 12 年 (2000 年 )をピークに 横 這 い 傾 向 にあることである[ 統 計 2011 p.333] さらに 平 成 23 年 (2011 年 )の 東 日 本 大 震 災 とそれに 伴 う 原 子 力 発 電 所 事 故 でメディアとの 接 触 し 方 が 影 響 を 受 けたが 同 年 5 月 に 公 表 された 調 査 結 果 によると 重 要 度 が 増 したメディア 情 報 源 では 新 聞 が1 位 (86.2%)で あり 4 割 近 くの 被 験 者 が 新 聞 にはテレビやインターネットにない 情 報 が 掲 載 さ れていることを 改 めて 認 識 したというデータがある[ 企 業 と 広 告 2011 p.33] 日 本 の 新 聞 協 会 によると 新 聞 メディアの 特 徴 的 な 機 能 は 報 道 評 論 教 育 娯 楽 広 告 の5つである 報 道 機 能 は ニュースの 第 一 報 を 即 座 に 伝 える 速 報 性 調 査 報 道 やインサイドストーリの 発 掘 に 重 点 を 置 きニュースを 様 々な 角 度 から 報 道 する 詳 報 性 ニュースを 社 会 等 の 文 脈 に 位 置 づける 解 説 性 に 分 類 できる 評 論 機 能 としては 紙 面 構 成 や 社 説 などを 通 じて 新 聞 社 独 自 の 価 値 判 断 を 提 示 し 世 論 形 成 に 取 り 組 む エディトリアル 性 投 書 欄 や 署 名 記 事 を 通 じて 多 様 な 意 見 交 換 の 場 を 提 供 し 幅 広 い 意 見 を 紹 介 する フォーラム 性 が 挙 げられる 教 育 機 能 は 社 会 生 活 上 の 基 本 知 識 を 提 示 することを 目 的 にし 娯 楽 機 能 は クイズや 漫 画 小 説 のような 娯 楽 素 材 の 提 供 映 画 やテレビ 番 組 案 内 レジャーガイドのように 他 のメディアや 直 接 行 動 による 娯 楽 の 情 報 を 提 供 す る 娯 楽 の 案 内 情 報 である[ 三 瀬 1998 p.165] 言 語 学 的 に 見 れば 新 聞 は 日 本 語 の 文 章 として 多 少 特 殊 な 部 分 がある:(a) 文 の 長 さがやや 長 く (b) 漢 語 の 連 続 が 多 く (c) 事 実 だけを 伝 える 傾 向 が 強 い ため センテンスの 骨 格 となる 名 詞 や 動 詞 が 多 く 修 飾 成 分 の 形 容 詞 等 が 少 数 で ある その 原 因 は 限 られた 紙 面 に 多 くの 情 報 を 詰 め 込 もうとする 凝 縮 的 な 文 章 が 主 流 であるとされている[ 伊 藤 2002 p.41] 総 合 的 に 新 聞 社 の 業 務 内 容 を 見 れば 編 集 制 作 営 業 ( 販 売 広 告 ) 管 理 の 各 分 門 が 設 置 されているところが 多 い 編 集 部 門 は 記 者 や 通 信 社 のニュース 取 材 を 記 事 にし 制 作 部 門 は 編 集 部 門 や 広 告 局 からの 記 事 広 告 の 割 りつけ 印 刷 配 送 をする 管 理 部 門 は 文 字 通 り 総 合 管 理 を 行 い 営 業 部 門 のうち 販 売 局 は 購 読 者 の 獲 得 や 専 売 店 対 応 を 担 当 し 広 告 局 は 広 告 主 別 業 種 別 広 告 会 社 別 に 対 応 しながら 広 告 集 稿 のための 媒 体 資 料 や 販 売 促 進 企 画 も 作 成 する[ 小 宮 山 1998 p.103] 新 聞 の 分 類 は 基 準 によって3つのパターンが 可 能 である (1) 発 行 形 態 を 基 に 朝 刊 単 独 紙 夕 刊 単 独 紙 朝 夕 刊 セット 紙 に 分 けられる[ 三 瀬 1998 p.164] 全 国 紙 を 例 に 朝 刊 は40 頁 夕 刊 は20 頁 前 後 の 場 合 が 多 い[Kawanishi 2003 p.27] 275

4 (2) 紙 面 内 容 を 軸 に 一 般 紙 英 字 紙 スポーツ レジャー 紙 専 門 紙 業 界 紙 政 党 団 体 宗 教 法 人 の 機 関 紙 などに 分 けられる[ 三 瀬 1998 p.164; 坂 巻 2010 p.112] (3) 配 布 範 囲 によっては 全 国 紙 ブロック 紙 地 方 紙 に 分 けられ る 全 国 紙 は 朝 日 新 聞 産 経 新 聞 日 経 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞 ( 五 十 音 順 )の5 紙 であり 日 本 各 地 で 配 布 され 発 行 部 数 も 多 く 読 売 新 聞 を 筆 頭 に5 紙 で 日 本 の 新 聞 総 発 行 部 数 の 半 数 以 上 を 占 める[ 三 瀬 1998 p.165] ブロック 紙 は 複 数 県 もしくは 一 般 の 県 以 上 の 配 布 地 域 を 持 つ 新 聞 であり 北 海 道 新 聞 中 日 新 聞 ( 東 京 新 聞 ) 西 日 本 新 聞 を 指 す 地 方 紙 とは いわゆる 県 紙 と 一 定 地 域 の 郷 土 紙 から 構 成 され 数 も 多 く 滋 賀 県 を 除 く 各 県 で 発 行 し 一 県 に 複 数 紙 が 発 行 される 場 合 がある[ 坂 巻 2010 p.112] ブロック 紙 と 地 方 紙 は 全 国 紙 より 発 行 部 数 が 少 ないが 配 布 地 域 においては 普 及 率 が 高 く 影 響 力 も 大 きいと 思 われている 一 方 プリントメディア 全 般 の 特 徴 で 新 聞 の 内 的 特 性 としても 挙 げられて いるものがある (1) 随 意 性 ( 時 間 的 な 非 拘 束 性 ):いつでも 気 が 向 くときに 触 れることができ 読 むことができる しかも ほとんどの 新 聞 が 宅 配 されている ため 入 手 に 労 力 が 不 要 である;(2) 可 搬 性 ( 空 間 的 な 非 拘 束 性 ):どこにでも 持 ち 運 びができ 読 む 場 所 を 拘 束 しない;(3) 簡 便 性 :スイッチ 等 を 操 作 するよ うな 手 続 きが 不 要 であり 即 座 に 読 み 始 めることができる 中 断 や 再 度 の 読 み 直 しも 容 易 に 可 能 である;(4) 一 覧 性 : 紙 面 全 体 を 眺 めることができ 読 みたい 部 分 を 即 座 に 探 し 出 すことができる;(5) 記 録 保 存 性 : 紙 面 そのものが 保 存 可 能 であり 必 要 に 応 じて 部 分 的 な 切 り 抜 きによる 情 報 ファイリングも 可 能 であ る;(6) 経 済 性 :メディア 側 の 調 べによると 購 読 料 金 に 対 する 情 報 量 の 多 さを 考 慮 すれば 一 字 当 たりのコストが 安 いようである[ 坂 巻 2010 p ] あいにく 本 稿 は 紙 面 の 制 約 により 新 聞 以 外 のプリントメディアの 詳 細 を 省 かざるを 得 なかったが その 分 析 等 を 今 後 の 課 題 としていきたい 参 考 文 献 : 1. 伊 藤 雅 光. 計 量 言 語 学 入 門 / 伊 藤 雅 光.- 東 京 : 大 修 館 書 店, p. 2. 奥 村 宏. 徹 底 検 証 日 本 の 五 大 新 聞 / 奥 村 宏.- 東 京 : 七 つ 森 書 館, p. 3. 河 内 孝. 新 聞 社 : 破 綻 したビジネスモデル / 河 内 孝.- 東 京 : 新 潮 社, p. 4.Kawanishi Y. Another Look at Organizational Principles in Written Japanese : A Study of Cognitive and Discourse Perspective on Newspaper Columns / Y. Kawanishi. Los Angeles : University of California, p. 5. 企 業 と 広 告 活 性 化 へ 向 けてデータ 整 備 進 む: 全 国 紙 5 紙 が 共 同 調 査 を 開 始 // 企 業 と 広 告 No.433.-P 小 宮 山 恵 三 郎. 広 告 業 界 のシステム // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P 坂 巻 善 生.プリントメディア 活 用 の 論 理 // 2011 基 礎 から 学 べる 広 告 の 総 合 講 座 / [ 小 林 保 彦, 関 沢 英 彦, 篠 田 真 宏, 他 ]; 日 経 広 告 研 究 所 編.- 東 京 : 日 本 経 済 新 聞 出 版 社,2010.-P 清 水 英 夫 他. 新 版 マス コミュニケーション 概 論 / [ 清 水 英 夫, 林 伸 郎, 武 市 英 雄, 山 田 健 太 ].- 東 京 : 学 陽 書 房, p. 9. 土 屋 礼 子. 日 本 広 告 史 概 説 // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P

5 10. 統 計 日 本 の 統 計 2011 年 版 /[ 総 務 省 統 計 研 修 所 の 編 集 ].- 東 京 : 総 務 省 統 計 局, p. 11. 三 瀬 元 康. 新 聞 と 広 告 // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P І. Петриченко, ст.викладач Київський національний лінгвістичний університет, Київ японські друковані медіа: діахронічна характеристика на прикладі газет Статтю присвячено діахронічному аналізу японських друкованих засобів масового інформування, а особливо газетам. Ключові слова: реставрація Мейджі, Друга світова війна, епоха масового споживання, інтернет. I. Petrychenko, superior lecturer Kyiv National Linguistic University, Kyiv japanese printed medias: diachronic characteristics based on newspapers The article gives diachronic characteristics of the Japanese printed media especially pointing on the newspapers. Key words: Meiji restoration, the Second World War, the mass consuming period, internet. УДК /2014 Є. Прокуда, студ., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПІВДЕННО- ЯПОНСЬКОГО (ТОХОКУСЬКОГО) ЗЕМЛЕТРУСУ 2011 Стаття присвячена аналізу ефективності роботи соціальних мереж як нових медіа під час Великого південно-японського (Тохокуського) землетрусу на матеріалах трьох найбільш мереж Японії: Твітеру, Фейсбуку та Міксі. Ключові слова: соціальні медіа, Твітер, Фейсбук, засоби зв язку, нові і традиційні медіа, мобільний додаток. Соціальні медіа важливий засіб комунікації, кількість звернень до якого збільшується в часи природних або антропогенних катастроф. Підвищена потреба суспільства до інформації змушує його шукати нові шляхи комунікації, способи зв язку із навколишнім світом. Доступність нових медіа, оперативність та мобільність роблять їх одним з найкорисніших та найбільш використовуваних засобів зв язку. Тим більше, що іноді вони залишаються єдиними медіа, що продовжують функціонува- 277

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 0. 1920 1920 14-4 353 376 2012. 354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 355 1. 1885-1942 1889-1939 1889-1962 1915 200 A. I. 356 1922 5 1920 S. 6 1920-1930 357 I.

More information

調査レポート

調査レポート WTO 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 7.28% 1.3% 9.35% 17.72% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8.4%.4% 12.7% 8.7% 69.8% 1 2 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Федеральная служба государственной статистики

More information

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc Казакевич В. ПОСЛЕДНИЕ ЧТЕНИЯ НА ВИЛЛЕ JEANNETTE «Частьречи» еще Evseeva E.V. Клочков Ю. Предупреждение и устранение грамматических ошибок японских учащихся Накадзава А. О происхождении и эволюции эпистолярных

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

Japan.indd

Japan.indd УДК 070(520)(075) ББК 65.497(5Япо) Ф44 ОГЛАВЛЕНИЕ Фесюн, А. Ф44 Язык японских СМИ [Текст] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 216 с. 1000 экз. ISBN

More information

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном 別記第七十四号様式 ( 第五十五条関係 ) Отдельная форма 74 (в соответствии со статьей 55) 日本国政府法務省 Министерство Юстиции, Японии 法務大臣殿 Министру Юстиции 氏 Имя 名 生年月日 Имя 国籍 地域 ( 又は常居所を有していた国名 ) Гражданство/Регион (или страна

More information

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 # 1. 1902 8 9 3 1903 7 10 3 1905 10 11 1 1906 1 1905 12 8 3 7 4 2. 3. Rękopis Sygnatura/ Sygn. stranica/ s. 4. 5. 6. 2 1904 7 8 11 1905 11 12 17 7. 8. B.S. 1891 1892 "Сахалинский дневник", Известия Института

More information

Ⅰ-0-①

Ⅰ-0-① Общение 交 こうりゅう し知 流 Ⅰ あり合おう Познакомимся もくじ < 目次 >Оглавление はな 0. 話してみよう Поговорим あいさつ 1いろいろな挨拶 いちにちあいさつ A. 一日の挨拶しょたいめんあいさつ B. 初対面の挨拶ものようとの用途を尋ものを借 2 物 3 物 に 4 日 ほん本 Различные приветствия Приветствия

More information

Поетанопка "rx)()лсi\f Прсдисловис СОДЕРЖАНИЕ 3 7 Глава r И. А. ГОНЧАРОl3 И ЯПОНИЯ ПС!"С'lитыван Фреzam "Паллаг)а" И. А. ГОНfщ!"ова. --Сrавнснис с НllOнеКИl\flf и иностранны~нf ИСТОРИflССКИI\fИ ИСТО'll/Ifка~IIf--

More information

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう テーマ : 北方領土から来たロシア人たちと交流しよう レベル :1 < 場面状況 > N 高校の生徒たちは 北方領土から来たロシア人たちと交流をすることになった 短時間の滞在の中で 校内の案内をし 体育館でスポーツ交流をする < 活動の流れ> 事前学習 ニ ホ ロ( 北海道立北方四島交流センター ) に足を運び 展示室で北方領土の歴史や 今の姿 人々の生活などについて学ぶ また 文化ルームにある ロシアの調度品や

More information

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 2005 1 2005 Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 6 ГОЭРЛО 7 ГРУ 7 Грызлов, Борис Вячеславович

More information

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶ Т. Мотидзуки. Играя со словами классики: Достоевский в современной литературе // Т. Мотидзуки (ред.). Русская литература на пороге нового века. Саппоро: Центр славянских исследований, 2001. С. 159-177.

More information

02_中見.indd

02_中見.indd B. B. Балтольд Балтольд, В. В., История изучения Востока в Европе и России Академик В. В. Балтольд, Сочинения том Москва: Издательство «Наука», стр. Яков И. Шмидт č И. Н. Березин č 簃 Арх. 簃 錄 吳棫 詅 徵 Палладий

More information

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63>

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63> ことばと表現 使い方教師用 この教材は基本的な日本語の文法や文型を理解するだけでなく 実生活の会話場面で使えるようになることを目的に作られています 1. 各課の構成 : 運用に結びつく文法を理解したり 基本的な語彙を練習したりする文法編と会話場面からなる運用編に分かれ 文法編 運用編の順番で配置してあります 2. 進め方 : 基本的にはまず文法編 次に運用編へ進んでください どちらを先に行うかは学習者のタイプや学習項目によって臨機応変に対応してください

More information

untitled

untitled Discussion Paper Series BNo.33 ロシア 国 立 経 済 文 書 館 資 料 を 利 用 した ソ 連 経 済 研 究 へのアプローチ 杉 浦 史 和 編 December 2005 INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH HITOTSUBASHI UNIVERSITY IER Discussion Paper Series (B) ロシア 国 立

More information

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣 第 14 回 日 本 の 春 行 事 予 定 表 在 ク 日 本 国 総 領 事 日 時 会 場 行 事 備 考 東 洋 大 学 北 東 中 等 学 校 東 洋 大 学 Средние общеобразовате 第 10 回 東 洋 学 オリ 2 月 ~3 月 льные школы Северо-Зап ンピック tel:320-9733,336-7674 ада 後 援 12 月 28 日

More information

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035>

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035> HOTAKA BOOK NEWS ロシア語日本関連書籍 No. C-414/Jun. 2016 ロシア語日本関連書籍のリストを作成いたしました ご注文の際は 表紙のカタログナンバー (C-414) と 各書籍のナンバーをお知らせください 表示価格は本体価格となります なお 為替レートの変動や仕入先からの価格変更により販売価格が変更となる場合がございます ご了承のほどお願いいたします 皆様のお問い合わせ

More information

Microsoft Word - 第9回 HP表紙 .docx

Microsoft Word - 第9回 HP表紙 .docx 23 TGV 1441 1 6 16 2001 2006 40 2.1. DEFLEDELF/DALF B2 1 9 1 1 2 5 2.2. 300 400 20 allocation familiale 1 700 1. 32 1969 1 8 2009 3 2. 2.1. 1 2 10 2 4 7 20 2.2. 240 1 600 250 6 3. 2015 4 8 3 31 5 1.

More information

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan Title Okhotsk culture formation, metamorp and Russia cooperative symposium Author(s) Amano, T.; Vasilevski, A. Citation Issue Date 2002-02-28 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/48121 Right Type book

More information

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова.

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова. Title M. A. バクーニンにおけるアジア問題 : G. マッツィーニ批判と 黄禍 Author(s) 山本, 健三 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 123-152 Issue Date 2013-06-15 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/56918 Right Type bulletin (article)

More information

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12 Nauka Japan ロシア 出 版 情 報 カタログ Литера リテラ Nov. 2014 Cat.No. 総 記 出 版 メディア 2 ロシア 語 学 習 3 ロシア 語 スラヴ 語 研 究 4 言 語 6 文 学 フォークロア 7 美 術 映 画 演 劇 バレエ 音 楽 14 哲 学 思 想 宗 教 16 ロシア 史 中 東 欧 史 世 界 史 18 考 古 学 民 族 学 地 理 地

More information

ヴラジーミル プロップ再考

ヴラジーミル プロップ再考 Title ヴラジーミル プロップ再考 : 20 世紀ロシア民俗学史の構築をめぐって Author(s) 坂内, 徳明 Citation 言語文化, 46: 23-39 Issue 2009-12-25 Date Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/18075 Right

More information

ちがうよ 藤岡のクラスに留学生 来たんだって? うん ほら あそこにいる子 Да нет же. К вам в класс иностранная ученица вроде пришла? Ага. Смотри, вон та девочка. へえー かわいいじゃん Ух ты, симпа

ちがうよ 藤岡のクラスに留学生 来たんだって? うん ほら あそこにいる子 Да нет же. К вам в класс иностранная ученица вроде пришла? Ага. Смотри, вон та девочка. へえー かわいいじゃん Ух ты, симпа 第 1 課基本スキット 生徒 おはようございます おはよう Ученики Доброе утро! Привет! 担任 2 年 6 組 ここが きみのクラスだから 2 класс, 6 группа. Вот здесь твой класс. 担任ほら! 担任チャイム なってるぞ! 生徒だれ あの子? Ученик Ну-ка! Звонок! Кто это? 生徒転校生? Ученик Из

More information

Microsoft Word - 支援室:片桐.doc

Microsoft Word - 支援室:片桐.doc 冷 戦 の 内 部 構 造 -ソ 連 ロシアに 内 在 する 冷 戦 産 業 の 実 態 - 片 桐 俊 浩 はじめに ソ 連 史 と 現 代 ロシア 史 との 間 には 大 きな 断 絶 が 存 在 する しかしロシア 連 邦 はソ 連 邦 から 主 要 な 国 土 基 盤 と 機 構 を 引 き 継 いだのであり その 継 続 性 にも 注 目 すべきであろう 本 稿 はソ 連 時 代 に 秘

More information

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато 査 読 付 き 研 究 ノート 森 田 稔 先 生 蒐 集 スラヴ 系 諸 民 族 民 俗 音 楽 聴 覚 資 料 について 要 旨 LP キーワード 英 文 要 旨 A Research note which is a list of LP phonograph records of the Slavic folkloric ethnic music that was collected by Prof.MORITA

More information

フョードル・チュッチェフ研究

フョードル・チュッチェフ研究 2004 19 19 1 1 17 2 1820-1840 2-1 22 2-2 33 2-3 сумрак 50 2-4 59 3 3-1 71 3-2 79 3-3 87 4 19 4-1 100 4-2 117 5 5-1 134 5-2 140 5-3 154 6 1 6-1 168 6-2 182 6-3 1855 193 6-4 206 1 1860 219 2 233 3 19 245

More information

18-19 1920 30 2 18-19 - i - 1920-30 4 2003 1 5 Andrei Malchukov 10 4 - ii - Melnikova Irina 18 Fiala Karel 2003 11 8 2004 6 12 2004 11 13 17 - iii - Andrei Malchukov Russian interference in Tungusic languages

More information

представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в

представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в 4. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: ЧеРо, 2003. 349 с. 5. Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольтианства. М.: КомКнига,

More information

ix Ross Wetzsteon, Nabokov as Teacher, in Alfred Appel, Jr. and Charles Newman, eds., Nabokov: Criticis

ix Ross Wetzsteon, Nabokov as Teacher, in Alfred Appel, Jr. and Charles Newman, eds., Nabokov: Criticis No. 55 2008 世 界 は 注 釈 でできている ナボコフ エヴゲーニイ オネーギン 注 釈 と 騙 られた 記 憶 秋 草 俊 一 郎 序 The Mezzanine Z House of Leaves The Sorge Spy Ring La caverna de las ideas Pisen mladi 10 100 700 Бесконечный тупик 1 1 2001 363-91

More information

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп Извештај о транспарентности Deloitte д.о.о. Београд за 2013. годину Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно

More information

Microsoft Word RII2textguide.docx

Microsoft Word RII2textguide.docx 1. Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в саммите АТЭС 1 APEC 参加のためプーチン大統領 ヴラジヴォストークに到着 Президент РФ Владимир Путин 2 прибыл во Владивосток, где с 7 [седьмо го] по 9 [девя тый] сентября примет

More information

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь あお 青 синий あか 赤 красный あかるい 明 るい светлый あきはばら Акихабара (район Токио) アクション боевик アクセサリー украшения, бижутерия あげます 上 げます давать, дарить あさ 朝 утро あさくさ 浅 草 Асакуса (район Токио) あさごはん 朝 ごはん завтрак アジア

More information

目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響 国際問題に対するロシア人の関心

目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響 国際問題に対するロシア人の関心 仮訳 露日関係 世論調査結果報告 モスクワ, 2016 目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価... 18 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響... 27 国際問題に対するロシア人の関心... 39 2 調査方法 調査目的 ロシア人の日本への見方及び露日関係への評価を調査すること 調査対象 : 成人ロシア国民 (18 歳以上の男女 ) 調査地域及び回答者数

More information

ロシア語はどんな言葉?

ロシア語はどんな言葉? 上 智 大 学 外 国 語 学 部 ロシア 語 学 科 教 授 上 野 俊 彦 ロシアの 一 人 当 たり 国 民 総 生 産 ( 名 目 GDP) 12,000 10,000 米 ド ル 8,000 6,000 4,000 ロシア ブラジル 中 国 インド 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Department of

More information

ISSN 2185-2979 ロシア語教育研究 第 2 号 < 論文 > 到達度評価制度を支えるロシア語スピーキング, ライティング評価法について... 林田理惠 1 データベースソフトウェアを利用した教材作成支援ツールの開発とロシア語教育における多面的利用の可能性... 高木美菜子 三浦由香利 神谷健一 25 < 書評 > Объять необъятное об учебнике М.П. Аксёновой

More information

ょうほうそうだょうほう 1 情報 相談 さっぽろこく さい幌国際プラザ さっぽろこくさいぶんかこく札幌国際プラザでは 文化や国籍ょうほうていきょうにほんんがいこくや情報提供のほか 日本人と外国人 さっぽろこくさい札幌国際プラザ せきかんに関係んいぶんかの異文 ゅうょゅうおうくきたょうにょうめさっぽろ

ょうほうそうだょうほう 1 情報 相談 さっぽろこく さい幌国際プラザ さっぽろこくさいぶんかこく札幌国際プラザでは 文化や国籍ょうほうていきょうにほんんがいこくや情報提供のほか 日本人と外国人 さっぽろこくさい札幌国際プラザ せきかんに関係んいぶんかの異文 ゅうょゅうおうくきたょうにょうめさっぽろ 1 Информация и консультации Саппоро Кокусай Плаза Информация и консультации «Саппоро Кокусай Плаза» занимается поддержкой и предоставлением информации для всех иностранцев, независимо от их культурной

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Sep. 2013 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 地誌 33 シベリア 極東研究 35 東洋学 中央アジア カフカス 38 政治 社会

More information

< BA90E690B6835A837E B2E786477>

< BA90E690B6835A837E B2E786477> page 項目 параграф 生物多様性が Биоразнообразие сохраняет окружающую среду. 1 生態系 ( 環境 ) を守る _Как микроорганизмы помогают сохранять окружающую среду_ - 微生物が守る環境 - 富山大学理学部 1 生物圏環境科学科中村省吾 Университет Тояма, профессор

More information

いきます ( いく ) 行きます идти, ходить イクラ икра いけばな 生け花 икэбана いご игра "го" いざかや идзакая (японский ресторан, где подают алкогольные напитки и японские закуск

いきます ( いく ) 行きます идти, ходить イクラ икра いけばな 生け花 икэбана いご игра го いざかや идзакая (японский ресторан, где подают алкогольные напитки и японские закуск あいさつ приветствие あおい 青い голубой, синий, зеленый あかい 赤い красный あかちゃん 赤ちゃん малыш, новорожденный あき 秋 осень あきはばら 秋葉原 Акихабара (район в Токио) あきまつり 秋まつり осенний фестиваль あけます ( あける ) 開けます открывать あし

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Apr. 2014 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 5 言語 6 文学 フォークロア 9 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 17 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 25 考古学 民族学 地理 地誌 37 シベリア 極東研究 38 東洋学 中央アジア カフカス 39 政治 社会 40 法律

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ May 2015 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言 語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 14 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 25 考古学 民族学 地理 地誌 37 シベリア 極東 38 東洋学 中央アジア カフカス 40 政治 社会

More information

Microsoft Word - Ключи часть1

Microsoft Word - Ключи часть1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ КЛЮЧЕЙ 1 черта И ИХ СОКРАЩЕННЫХ ФОРМ 1 一 единица いち 2 палка, вертикальная ぼう 3 丶 точка てん 4 丿 наоборот, откидная влево の 5 乙 второй (цикл.знак),побег растен. おつ (5) れ 6 亅 крючок, вертикальная

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Jul.-Aug. 2012 Cat.No. 総記 百科事典 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 12 哲学 思想 宗教 16 ロシア史 中東欧史 世界史 18 考古学 民族学 地理 29 シベリア 極東研究 30 東洋学 中央アジア カフカス 31

More information

第 2 部北東アジア共同体平和機構設立総会 13:00~16:00 総合司会 : 金子賢男晴俊司会 :K. ナジェージダ 万玉春 ) ごあいさつ ( 下記の名簿は 欠席の候補者をもふくむ ) 副会長候補金子利喜男 ( 平和機構の提唱者と発起人代表 札幌大学名誉教授 ) サローキン ニコライ ( ユジ

第 2 部北東アジア共同体平和機構設立総会 13:00~16:00 総合司会 : 金子賢男晴俊司会 :K. ナジェージダ 万玉春 ) ごあいさつ ( 下記の名簿は 欠席の候補者をもふくむ ) 副会長候補金子利喜男 ( 平和機構の提唱者と発起人代表 札幌大学名誉教授 ) サローキン ニコライ ( ユジ 平和機構設立国際大会 2013 年 8 月 22 日 10 時 ~20 時 札幌教育文化会館講堂にて 第 1 部オホーツク海共同体平和機構設立総会 司会 :K.. ナジェージダ 志戸田好泰 通訳 : 西田志保 前半ご挨拶と基調報告 (10:00-11:00) ごあいさつ来賓のご紹介 祝電披露 代読高木ひろひさ鈴木貴子涌井国夫大島かおる木村彰男ら平和機構設立準備発起人会代表 札幌大学名誉教授金子利喜男サハリン側の民間代表

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Jun. 2013 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 8 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 14 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 地誌 31 シベリア 極東研究 32 東洋学 中央アジア カフカス 35 政治 社会

More information

第 1 部 第 1 課 だい ぶ 第 1 部 第 1 課 ぶん り い 1 文 を 理 解 するストラテジー ご 語 のまとまりをとらえましょう まずは 挑 戦 オンパレード все вместе, один за другим サイズ размер 本 日 ほんじつ форм.: сегодня

第 1 部 第 1 課 だい ぶ 第 1 部 第 1 課 ぶん り い 1 文 を 理 解 するストラテジー ご 語 のまとまりをとらえましょう まずは 挑 戦 オンパレード все вместе, один за другим サイズ размер 本 日 ほんじつ форм.: сегодня ご い 語 彙 リスト ご -ロシア 語 ば ん 版 - Приведенный в данном словаре перевод лексики отображает значение слов в конкретном контексте, т. е. часто не являющееся наиболее часто встречающимся или распространенным. (この

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ May 2014 Cat.No. 総記 百科事典 出版 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 5 言 語 6 文学 フォークロア 8 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 16 哲学 思想 宗教 19 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 地誌 33 シベリア 極東研究 35 東洋学 中央アジア カフカス 36

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Feb.-Mar. 2014 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 8 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 18 哲学 思想 宗教 23 ロシア史 中東欧史 世界史 25 考古学 民族学 地理 地誌 36 シベリア 極東研究 38 東洋学 中央アジア カフカス 39 政治 社会

More information

今 回 のおすすめ: L9479 ダヴイドフ: 同 韻 語 辞 典 同 音 異 綴 語 からヘテログラムまで (21 世 紀 辞 典 シリー ズ) Давыдов М. Г. - Словарь однозвучных рифм. (Словари XXI века). М.: АСТ-Пресс

今 回 のおすすめ: L9479 ダヴイドフ: 同 韻 語 辞 典 同 音 異 綴 語 からヘテログラムまで (21 世 紀 辞 典 シリー ズ) Давыдов М. Г. - Словарь однозвучных рифм. (Словари XXI века). М.: АСТ-Пресс いつも 日 ソをご 利 用 頂 き ありがとうございます 夏 らしい 季 節 がやってきましたが 皆 さまいかがお 過 ごしでしょうか? NISSO NEWS No.180(260 タイトル)をお 送 りいたします 今 回 のニュースも 予 約 書 (お 取 り 寄 せ 書 )と 入 荷 済 みで 在 庫 のあるものが 含 まれて います 予 約 書 は M1382 のように 書 籍 番 号 の 前

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ Jun. 2014 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言 語 5 文学 フォークロア 6 美術 演劇 映画 音楽 11 哲学 思想 宗教 16 ロシア史 中東欧史 世界史 18 考古学 民族学 地理 地誌 28 シベリア 極東研究 29 東洋学 中央アジア カフカス 30 政治

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Mar. 2012 Cat.No. 総記 百科事典 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 6 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 16 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 24 考古学 民族学 地理 34 シベリア 極東研究 35 東洋学 アジア研究 36 政治 社会 38

More information

iii iv á pmf tns ó ú íé v kx ɨ ʃ ʦ vb z d g ʒ g l vi sʼzʼtʼdʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ lʼ r rʼ ʼ kʼgʼxʼ ʼgʼ ʼ ʧʼ vii ʃʼʃʼ Скорогово рки. viii Section 17 [d] [z] TRACK2-9 TRACK2-10 [z] [s] [d] [d] [n] [z] [z] [z] [z]

More information

ロシア語教育関係書・論文・活動リスト09

ロシア語教育関係書・論文・活動リスト09 ロシア 語 教 育 関 係 書 論 文 活 動 リスト 2009 年 版 日 本 ロシア 文 学 会 ロシア 語 教 育 委 員 会 2009.12.13 ロシア 語 教 育 委 員 会 では 1 ロシア 語 参 考 書 学 習 書 など( 日 本 人 とロシア 語 ( 日 本 ロシア 文 学 会 編, 2000) 掲 載 分 以 降 ) 2 ロシア 語 教 育 に 関 する 論 文 報 告 ( 原

More information

131111_宗像市大島・日露記念慰霊式典レポート.doc

131111_宗像市大島・日露記念慰霊式典レポート.doc ОПОРА РОССИИ FUKUOKA 日本海海戦 November.03.2013 宗像 大島 慰霊碑建立式典 写真で見る海域にて 108 年前 ロシアと日本の海軍が戦った オーポラロシア福岡 ОПОРА РОССИИ FUKUOKA URL http://www.japan-chuvash.com/ まえがき 玄界灘が一望できる最高な場所に 日露平和友好の証として 日本海海戦の記念碑建立式典を開催した

More information

不定詞文について

不定詞文について SLAVISTIKA XXVIII (2012) まるで 魔 法 使 いのように ホダセヴィチ 詩 篇 バッカス とプーシキン 三 好 俊 介 はじめに 本 稿 の 目 的 は,ヴラジスラフ ホダセヴィチの 詩 篇 バッカス Вакх ( 1921)を 読 みな がら, 盛 期 ホダセヴィチ 詩 学 の 特 徴 について 考 察 し, 詩 人 への 理 解 を 深 めることにある 上 記 作 品 に

More information

ターリンといったロシア 史 上 の 偉 大 な 改 革 者 の 伝 統 を 引 き 継 ぐ 指 導 者 であることを 国 民 に 理 解 させたという 見 解 もある (5) 次 に 外 交 政 策 との 関 連 からロシアの 歴 史 政 策 を 分 析 した 研 究 も 2000 年 代 半 ば

ターリンといったロシア 史 上 の 偉 大 な 改 革 者 の 伝 統 を 引 き 継 ぐ 指 導 者 であることを 国 民 に 理 解 させたという 見 解 もある (5) 次 に 外 交 政 策 との 関 連 からロシアの 歴 史 政 策 を 分 析 した 研 究 も 2000 年 代 半 ば No. 62 2015 現 代 ロシアの 歴 史 教 育 と 第 二 次 世 界 大 戦 の 記 憶 立 石 洋 子 はじめに 本 稿 の 課 題 は 1990 年 代 から 現 在 までのロシアにおける 第 二 次 世 界 大 戦 の 記 憶 をめぐる 政 治 を 歴 史 教 育 と 教 科 書 を 題 材 として 分 析 することである 現 代 ロシアにおいて 第 二 次 世 界 大 戦 の 記

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Dec. 2012 Cat.No. 総記 百科事典 出版 メディア 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言語 4 文学 フォークロア 5 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 30 シベリア 極東研究 30 東洋学 中央アジア カフカス 33 政治 社会

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Apr. 2012 Cat.No. 総記 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 6 文学 フォークロア 10 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 19 哲学 思想 宗教 23 ロシア史 中東欧史 世界史 27 考古学 民族学 地理 39 シベリア 極東 極北研究 40 東洋学 アジア研究 42 政治 社会 44 法律 46 経済

More information

今回のおすすめ : M0156 リヒャルト ゾルゲの生涯を描く長編三部作ポヴォリャーエフ : 中国におけるゾルゲ ラムゼイ 日本の迷宮全 3 冊 ( 小説 : 三部作 ) Поволяев В. - Зорге в Китае: В 3 книгах. (Кн. 1: Зорге в Китае;

今回のおすすめ : M0156 リヒャルト ゾルゲの生涯を描く長編三部作ポヴォリャーエフ : 中国におけるゾルゲ ラムゼイ 日本の迷宮全 3 冊 ( 小説 : 三部作 ) Поволяев В. - Зорге в Китае: В 3 книгах. (Кн. 1: Зорге в Китае; ロシア新着図書のご案内 2013 年 4 月 04 日 NISSO NEWS No.176(276タイトル ) をお送りいたします 予約書 ( お取り寄せ書 ) は 例 L7718 のように書籍番号の前に 印が付いています 予約書は入荷時に価格が変わる場合がございますのでご了承ください は価格未定をあらわします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています ホームページ上のアドレスは次の通りです

More information

L1364 ドミートリー アントーノフ他 : 古代ルーシのイコノグラフィーにおける悪魔と罪人イコンの記号学 Антонов Д.и др. - Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М.: Индрик, 2

L1364 ドミートリー アントーノフ他 : 古代ルーシのイコノグラフィーにおける悪魔と罪人イコンの記号学 Антонов Д.и др. - Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М.: Индрик, 2 ロシア新着図書のご案内 2011 年 11 月 9 日 NISSO NEWS No.159( 新着書 :343 タイトル ) をお送りします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています ホームページ上では目次の各頄目をクリックするだけでご興味のある分野にリンクすることができます またショッピングカート ( お買い物かご ) 方式をご利用頂くこともできます アドレスは次の通りです

More information

Yahoo! Yahoo! 2013 1 Yahoo! Yahoo! Yahoo! 2013 1 2013 1 Yahoo! 2

Yahoo! Yahoo! 2013 1 Yahoo! Yahoo! Yahoo! 2013 1 2013 1 Yahoo! 2 Yahoo! 1 Yahoo! Yahoo! 2013 1 Yahoo! Yahoo! Yahoo! 2013 1 2013 1 Yahoo! 2 1... 4 1.... 4 2.... 4 2... 5 3 PC... 6 1.... 6 2.... 7 3.... 7 4.... 7 5.... 8 4... 9 1.... 9 2.... 10 3.... 10 4.... 10 5....

More information

総 記 地図 ガイドブック G6883 最新 (2005 年 ) ロシア地理アトラス 43x29 cm Атлас России географический. М.: Роскартография, с , 年刊の ロシアアトラス 以

総 記 地図 ガイドブック G6883 最新 (2005 年 ) ロシア地理アトラス 43x29 cm Атлас России географический. М.: Роскартография, с , 年刊の ロシアアトラス 以 Русские книги ( 株 ) 日ソ Nisso Information 113-003 東京都文京区本郷 4 1 7 Tel 03-3811-6481 Fax 03-3811-5160 E-Mail :nisso@nisso.net HOMEPAGE:http://www.nisso.net/ 大阪 :532-0011 大阪市淀川区西中島 4 丁目 6-29 第 3ユヤマビル7F Tel06-6309-2120

More information

シャギニャーン : アルメニアと南カフカス諸国の中世初期の地理学 Шагинян А. К. - Раннесредневековая география Армении и стран Южного Кавказа. СПб.: Дмитрий Буланин, c. 9785

シャギニャーン : アルメニアと南カフカス諸国の中世初期の地理学 Шагинян А. К. - Раннесредневековая география Армении и стран Южного Кавказа. СПб.: Дмитрий Буланин, c. 9785 ロシア新着図書のご案内 2014 年 10 月 28 日 予約書は M1234 のように書籍番号の前に 印が付いています 予約書は入荷時に価格が変わる場合がございますのでご了承ください < 価格未定 > は価格未定をあらわします 小社のホームページ上にも 同じ内容のページを掲載しています ホームページ上のアドレスは次の通りです http://www.nisso.net/subject/nissonews/nissonews.html

More information

L1739 イリヤ カバコフ : ドアの向こうの声 Кабаков И. - Голоса за дверью. (Библиотека Московского концептуализма Германа Титова). Вологда: Библиотека Московского конце

L1739 イリヤ カバコフ : ドアの向こうの声 Кабаков И. - Голоса за дверью. (Библиотека Московского концептуализма Германа Титова). Вологда: Библиотека Московского конце ロシア新着図書のご案内 2011 年 12 月 7 日 NISSO NEWS No.160( 新着書 :300 タイトル ) をお送りします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています ホームページ上では目次の各項目をクリックするだけでご興味のある分野にリンクすることができます またショッピングカート ( お買い物かご ) 方式をご利用頂くこともできます アドレスは次の通りです

More information

Microsoft Word - 01 収集資料 表紙鑑.doc

Microsoft Word - 01 収集資料 表紙鑑.doc 6.Regional Statistics(2007): 計 画 対 象 地 域 4 件 の 抜 粋 ( 英 語 SADSMEE 2008 年 ) Statistics on number of entrepreneurs (crafts, traders, small stores, micro business) and registered companies in 4 regions (September

More information

Ассорти закусок 前 菜 盛 合 せ 1. Ассорти из 5 холодных закусок Заказ от 2 порции по 980 с человека 冷 たい 前 菜 盛 合 せ5 品 (2 人 前 以 上 )1 人 前 980 特 に 希 望 の 品 (2~

Ассорти закусок 前 菜 盛 合 せ 1. Ассорти из 5 холодных закусок Заказ от 2 порции по 980 с человека 冷 たい 前 菜 盛 合 せ5 品 (2 人 前 以 上 )1 人 前 980 特 に 希 望 の 品 (2~ 旅 行 気 分 でロシア 語 を 話 してみませんか? -Здравствуйте! [ズドゥラーストゥヴイチェ] こんにちは! -Извините! [イズヴィニーチェ] すみません! -Что будете? [シュト ブーディチェ] 何 にしますか? -Я буду (борщ, бефстроганов, чай...) [ヤァ ブゥドゥ(ボルシ ビフストローガノフ チャイ )] 私 は(ボルシチ

More information

日本の秋2014全体日程.xlsx

日本の秋2014全体日程.xlsx 日時会場行事主催者連絡先 備考 9 月 7 日 ~27 日オープニング 9 月 7 日 17:00~ 開館 : 月 ~ 土 13:00 ~21:00 9 月 8 日 ~14 日時間 (11:00~20: 00) 第 11 回 日本の秋 行事予定表 Bolin Art Gallery Большая Морская, 10 ガレリア リベルティ Арт-галерея "Либерти" ул. Пестеля,

More information

2. 先 行 研 究 2.1.ロシアでの 先 行 研 究 2.1.1.クン(2006) ハ と ガ は 動 作 主 属 性 の 持 ち 主 を 表 す 格 助 詞 と 説 明 している ハ を 使 う 場 合 は 述 語 の 意 味 を 強 調 し 否 定 文 であれば ハ を 使 う 一 方 ガ

2. 先 行 研 究 2.1.ロシアでの 先 行 研 究 2.1.1.クン(2006) ハ と ガ は 動 作 主 属 性 の 持 ち 主 を 表 す 格 助 詞 と 説 明 している ハ を 使 う 場 合 は 述 語 の 意 味 を 強 調 し 否 定 文 であれば ハ を 使 う 一 方 ガ 新 潟 大 学 国 際 センター 紀 要 第 7 号 86-103,2011 年 JournaloftheInternationalExchangeSupportCenter 2011,Vol.7:86-103,N igatauniversity ハ と ガ の 使 い 分 けの 問 題 について ロシア 語 母 語 話 者 の 場 合 UsageofJapaneseParticles wa and

More information

Microsoft Word - yellowdicfull2.docx

Microsoft Word - yellowdicfull2.docx あいさつ приветствие アイスクリーム мороженое アイスティー холодный чай あいます 会 います встречаться アイロン утюг あお 青 голубой あかい 赤 い красный あかるい 明 るい светлый あき 秋 осень あきます открываться あきまつり 秋 まつり осенний фестиваль アクセサリー аксессуары

More information

目 次 Содержание Contents ご 挨 拶 ちょっと 見 てごらんなさいよ 若 いわねえ まったく!!! ほら 見 てごらんなさい アグレッシヴねえ ほんとに!!! 不 屈 の 芸 術 若 さと 挑 発 Body-corpse 境 界 外 の 芸 術 のための 急 進 的 な 若 者 文 化 なめらかな 皮 膚 の 裂 けるとき ヤング アグレッシヴ におけるイメージと 暴 力 性

More information

M2311 スペランスカヤ : ファーストネーム辞典一万項目以上収録 (21 世紀辞典シリーズ ) 20x13cm Суперанская А.В. - Словарь личных имён. (Словари XXI века: Малые настольные словари русского

M2311 スペランスカヤ : ファーストネーム辞典一万項目以上収録 (21 世紀辞典シリーズ ) 20x13cm Суперанская А.В. - Словарь личных имён. (Словари XXI века: Малые настольные словари русского NISSO NEWS No.182(491 タイトル ) をお送りいたします 今回のニュースも 予約書 ( お取り寄せ書 ) と 入荷済みで在庫のあるものが含まれています 予約書は M1382 のように書籍番号の前に 印が付いています 予約書は入荷時に価格 が変わる場合がございますのでご了承ください は価格未定をあらわします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています

More information

今回のおすすめ : L7988 東日本大震災結果と課題 Япония: События 11 марта 2011 года. Итоги и уроки. М: Аиро-ХХI, с 税込価格 2, 年 3 月 11 日に日本が遭遇した

今回のおすすめ : L7988 東日本大震災結果と課題 Япония: События 11 марта 2011 года. Итоги и уроки. М: Аиро-ХХI, с 税込価格 2, 年 3 月 11 日に日本が遭遇した ロシア新着図書のご案内 2013 年 1 月 9 日 いつも日ソをお引き立て頂き 誠にありがとうございます 新年も引き続き どうぞよろしくお願い致します NISSO NEWS No.173(425 タイトル ) をお送りいたします これまでメールニュースを新着書 ( 日ソニュース新着案内 ) とお取り寄せ書籍 ( 日ソ新刊情報お取り寄せ ) に分けてお知らせして参りましたが No.171 からひとつのニュースとしてまとめることにいたしました

More information

1 はじめに 1 ZERO DRIVE RAZER 作 成 の 経 緯 ZERO DRIVE チャートシステムを 一 般 公 開 (2014 年 4 月 )して 以 来 たくさんのお 客 様 から 高 い 評 価 を 頂 きました 有 難 うございます! 私 は 120 年 以 上 の 歴 史 を

1 はじめに 1 ZERO DRIVE RAZER 作 成 の 経 緯 ZERO DRIVE チャートシステムを 一 般 公 開 (2014 年 4 月 )して 以 来 たくさんのお 客 様 から 高 い 評 価 を 頂 きました 有 難 うございます! 私 は 120 年 以 上 の 歴 史 を 目 次 1 はじめに 2 MetaTrader4 のインストールと 取 引 方 法 について 3 ZERO DRIVE RAZER のインストールと 設 定 4 ZERO DRIVE RAZER のシステム 構 成 と 説 明 5 ZERO DRIVE RAZER の 使 用 方 法 6 お 知 らせ 機 能 について サポートメールアドレス info@zero-drive.net 購 入 者 専

More information

今回のおすすめ : L7927 十九世紀パリ モード コレクション 年カラーイラスト / アート紙 / ソフトカバー /29.5x21cm Журнал высокой моды гг. (Культура и традиции). М.: Белый гор

今回のおすすめ : L7927 十九世紀パリ モード コレクション 年カラーイラスト / アート紙 / ソフトカバー /29.5x21cm Журнал высокой моды гг. (Культура и традиции). М.: Белый гор ロシア新着図書のご案内 2013 年 3 月 13 日 いつも日ソをお引き立て頂き 誠にありがとうございます NISSO NEWS No.175(640 タイトル ) をお送りいたします 予約書 ( お取り寄せ書 ) は L7718 のように書籍番号の前に 印が付いています 予約書は入荷時に価格が変わる場合がございますのでご了承ください は価格 未定をあらわします 小社のホームページ上にも 同じ内容のページを掲載しています

More information

участника мероприятия. Можно было в течение одного дня прикоснуться к истории и традициям разных стран и континентов: сделать поделку-оригами, послуша

участника мероприятия. Можно было в течение одного дня прикоснуться к истории и традициям разных стран и континентов: сделать поделку-оригами, послуша 国際交流フェスティバル 2013 intoyama 11 月 10 日 ( 日 ) 異文化理解と交流 を深めることをテーマに 国際交流フェスティバルを開催しました 富山駅南 CiC ビル内には 29 の国際交流団体と今までで最多の 37 カ国のブースが設置されました 外国人カラオケ大会で始まったフェスティバルは 初参加国が 10 カ国もあり 世界の言葉 ( ありがとう ) 集めのラリーに子どもたちが目を輝かせて各国ブースを回るなど

More information

Microsoft Word - SLAXXIV 安田編集後.doc

Microsoft Word - SLAXXIV 安田編集後.doc SLAVISTIKA XXIV (2008) エヴゲーニイ オネーギン のパラレリズムの一考察 白と赤のイメージによる作品構造をめぐって 安田功 1. 問題提起 1. 1. 二つの雪の情景における白と赤の色彩表現プーシキンの Евгений Онегин, роман в стихах. エヴゲーニイ オネーギン 韻文小説 ( 以下 オネーギン ) 第四章第 42 節 (V, с. 81) 1 と第五章第

More information

日 本 図 書 館 文 化 史 研 究 会 はこだて 外 国 人 居 留 地 研 究 会 2009 年 3 月 20 日 イワン マホフ ろしやのいろは をめぐって 兎 内 勇 津 流 幕 末 の 1861 年 に 函 館 で 製 作 された ロシア 語 学 習 用 小 冊 子 ろしやのいろは は

日 本 図 書 館 文 化 史 研 究 会 はこだて 外 国 人 居 留 地 研 究 会 2009 年 3 月 20 日 イワン マホフ ろしやのいろは をめぐって 兎 内 勇 津 流 幕 末 の 1861 年 に 函 館 で 製 作 された ロシア 語 学 習 用 小 冊 子 ろしやのいろは は Titleイワン マホフ ろしやのいろは をめぐって Author(s) 兎 内, 勇 津 流 Citation はこだて 外 国 人 居 留 地 研 究 会 会 報, 6: 10-14 Issue Date 2009-07-01 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/40196 Right Type article (author version) Additional

More information

FA用語辞典 ロシア語→日本語

FA用語辞典 ロシア語→日本語 Словарь терминологии промышленной автоматизации Русский японский Содержит более 4000 терминов из области промышленной автоматизации на русском, английском и японском языках. Предостережения В некоторых

More information

平 成 22 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 厚 生 労 働 科 学 特 別 研 究 事 業 ) 国 際 医 療 交 流 ( 外 国 人 患 者 の 受 入 れ)への 対 応 に 関 する 研 究 分 担 研 究 外 国 人 患 者 受 入 れに 必 要 な 医 療 機

平 成 22 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 厚 生 労 働 科 学 特 別 研 究 事 業 ) 国 際 医 療 交 流 ( 外 国 人 患 者 の 受 入 れ)への 対 応 に 関 する 研 究 分 担 研 究 外 国 人 患 者 受 入 れに 必 要 な 医 療 機 外国人患者受入れのための病院用マニュアル案 平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金 厚生労働科学特別研究事業 国際医療交流 外国人患者の受入れ への対応に関する研究 分担研究 外国人患者受入れに必要な医療機関の条件に関する研究 外国人患者受入れのための 病院用マニュアル案 平 成 22 年 度 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 厚 生 労 働 科 学 特 別 研 究 事 業 )

More information

☆⑩中沢.indb

☆⑩中沢.indb 中沢敦夫 富山大学人文学部紀要第 58 号抜刷 2013 年 2 月 ニコライ カラムジンの歴史叙述における 広い心 (великодушие) について 中沢敦夫 1. 問題提起ニコライ カラムジン (Николай Михайлович Карамзин) がロシアの歴史に強い関心を抱くようになり 歴史編纂官の称号を得て ロシア国家史 («История государства Российского»)

More information

Microsoft Word - 1306Goi

Microsoft Word - 1306Goi あいさつ aisatsu Приветствие おはようございます Ohayoogozaimas. Доброе утро. こんにちは Kon nichiwa. Добрый день. こんばんは Konbanwa. Добрый вечер. さようなら Sayoonara. До свидания. おやすみなさい Oyasuminasai. Спокойной ночи. どうもありがとうございます

More information

創 価 教 育 ( 第 9 号 ) 目 次 特 別 講 演 第 41 回 創 価 大 学 第 29 回 創 価 女 子 短 期 大 学 卒 業 式 祝 辞 創 価 大 学 卒 業 生 が 継 承 すべき 遺 産 と 厳 粛 な 責 務 と 明 白 なる 使 命 ヒラリオ G ダビデ ( 1) 第 4

創 価 教 育 ( 第 9 号 ) 目 次 特 別 講 演 第 41 回 創 価 大 学 第 29 回 創 価 女 子 短 期 大 学 卒 業 式 祝 辞 創 価 大 学 卒 業 生 が 継 承 すべき 遺 産 と 厳 粛 な 責 務 と 明 白 なる 使 命 ヒラリオ G ダビデ ( 1) 第 4 ISSN 1882-7179 創 価 教 育 第 9 号 2 0 1 6 年 3 月 創 価 教 育 ( 第 9 号 ) 目 次 特 別 講 演 第 41 回 創 価 大 学 第 29 回 創 価 女 子 短 期 大 学 卒 業 式 祝 辞 創 価 大 学 卒 業 生 が 継 承 すべき 遺 産 と 厳 粛 な 責 務 と 明 白 なる 使 命 ヒラリオ G ダビデ ( 1) 第 45 回 創 価

More information

分野

分野 水産 カムチャッカ カニの再生産 ( 人工養殖 ) プロジェクトの概要カムチャッカ東岸および西岸でのカムチャッカ カニの安定的な漁獲のため カムチャッカ カニを人工養殖する カムチャッカ カニの人工養殖 保護のための施設を建設する 総事業費 55.0(183.3 万ドル ) 自己資金 5.0 外部資金 50.0 推進会社 団体 ( 事業主体 ) パシフィック マーケット社 計画立案段階 パシフィック

More information

1969 1750 1810 1754 1766 69 21 1772 1766 1775 1778 1779 1781 3 1775 1786 1775 1787 1789 1782 16 7 4 7 1787 3 1789 1791 4 1792 1973 1794 1990 1799 2

1969 1750 1810 1754 1766 69 21 1772 1766 1775 1778 1779 1781 3 1775 1786 1775 1787 1789 1782 16 7 4 7 1787 3 1789 1791 4 1792 1973 1794 1990 1799 2 A-2 E-mail: uenot@mc.neweb.ne.jp; URL: http://www.geocities.co.jp/collegelife/9354/index.html 1999 1993 2000 1991 2004 1990 Курильские острова kur 1695 or 6 1697 1701 1702 2 1710 or 1711 13 2 1729 11 1736

More information

秋 草 俊 一 郎 こに 瑕 瑾 があるにしても 4 ただただ 圧 倒 されてしまってもおかしくない もちろんナボコフの ベビーベッド 発 言 を 真 に 受 けるならば, 私 たちが 読 者 として 成 熟 しひとり 立 ちできるようになったあかつきには,この 注 釈 書 は 登 りきった 梯 子

秋 草 俊 一 郎 こに 瑕 瑾 があるにしても 4 ただただ 圧 倒 されてしまってもおかしくない もちろんナボコフの ベビーベッド 発 言 を 真 に 受 けるならば, 私 たちが 読 者 として 成 熟 しひとり 立 ちできるようになったあかつきには,この 注 釈 書 は 登 りきった 梯 子 SLAVISTIKA XXIII (2007) ナボコフが 付 けなかった 注 釈 ナボコフ 訳 注 エヴゲーニイ オネーギン を 貫 く 政 治 的 姿 勢 について 秋 草 俊 一 郎 1 オネーギン 翻 訳 と 注 釈,この 仕 事 によってナボコフは 自 身 の 名 をただの 作 家 として ではなく, 優 れた 文 学 研 究 者 としても 文 学 史 に 刻 み 込 むことに 成 功 した

More information

ロシア語ロシア文学研究第45号

ロシア語ロシア文学研究第45号 日 本 ロシア 文 学 会 会 誌 規 定 1. 本 誌 は ロシア 語 ロシア 文 学 研 究 と 称 する 2. 日 本 ロシア 文 学 会 会 員 ( 以 下 会 員 とする) はすべて 本 誌 に 投 稿 することができ る 3. 本 誌 の 発 行 は 毎 年 度 一 回 以 上 とする 4. 本 誌 の 編 集 は 編 集 委 員 会 がおこなう (イ) 編 集 委 員 会 は 委 員

More information

2

2 No.6 39 10 1 1 2 3 1994.2.18 2004.5.11 4 320 100 80 60 80 240 5 GEO CENTEREURO-CITY MAP 1:15000ST PETERSBURG2000 1.2 2003.7.7 EBPOKAPTA, «KPOHШТАГТ 3». 1.2 6 [ ]A.A.Paэдголгин, Ю.А.Скориков, «КРОНШТАДТСКАЯ

More information

CW3_A1204D07.indd

CW3_A1204D07.indd tuuli tuuli 111 tuuli tuuli tuuli =irad-monggol-un tobci teuke 112 Д.Жагдарбарам М.Ганболод 113 Н.Намсрай 114 115 tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli 116 tuuli tuuli tuuli tuuli

More information

Microsoft Word - SLAXXIV 中野編集後.doc

Microsoft Word - SLAXXIV 中野編集後.doc SLAVISTIKA XXIV (2008) ある亡命ロシア文学史家の肖像 D.S. ミルスキー研究の現状と課題 中野幸男 ドミトリー ミルスキーは ロシア文学史 の著者としてよく知られている 1 この文学史は最近では 時代遅れ と言われることはあるものの, 英語圏では広く一般読者に読まれてきただけでなく, 第二次大戦後にもなお多くの大学でロシア文学の入門書として使われてきた おそらく 20 世紀を通じてもっとも影響力のあったロシア文学史であったと言える

More information

目次 プログラム 1 ロシア詩暗唱コンクール審査員 2 ロシア詩暗唱コンクール審査基準 3 ロシア詩暗唱コンクール出場者一覧 4-5 ロシア詩パフォーマンス出場者一覧 6-7 ロシア詩暗唱コンクールテキスト一覧 8-21 (1) А.С. Пу шкин «Е сли жизнь тебя обма

目次 プログラム 1 ロシア詩暗唱コンクール審査員 2 ロシア詩暗唱コンクール審査基準 3 ロシア詩暗唱コンクール出場者一覧 4-5 ロシア詩パフォーマンス出場者一覧 6-7 ロシア詩暗唱コンクールテキスト一覧 8-21 (1) А.С. Пу шкин «Е сли жизнь тебя обма 目次 プログラム 1 ロシア詩暗唱コンクール審査員 2 ロシア詩暗唱コンクール審査基準 3 ロシア詩暗唱コンクール出場者一覧 4-5 ロシア詩パフォーマンス出場者一覧 6-7 ロシア詩暗唱コンクールテキスト一覧 8-21 (1) А.С. Пу шкин «Е сли жизнь тебя обма нет...» 9 (2) А.С. Пу шкин «Зи мнее у тро» 9 (3) А.С.

More information