立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治

Size: px
Start display at page:

Download "立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治"

Transcription

1 5. США призвали КНДР воздержаться от провокаций [Електронний ресурс] / Алексей Богдановский // РИА Новости 17 марта Режим доступу до джерела: world/ / html. 6. Япония укрепит ПРО, чтобы перехватить спутник КНДР [Електронний ресурс] // Росбалт 21 марта Режим доступу до джерела: Т. Олексин, аспирант Национальный университет «Львовская политехника», Львов РОЛЬ ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО ( ГГ.) Статья посвящена исследованию системы противоракетной обороны (ПРО) Японии. На основании Интернет-публикаций, данных официальной статистики и интервью представителей власти, совершается анализ современной оборонной доктрины государства, причин её появления и целей. Ключевые слова: система ПРО, гонка вооружений, КНДР, ядерные испытания, Patriot, Система-3. T. Oleksyn, postgraduate Lviv Polytechnic National University, Lviv JAPAN S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE U.S. MISSILE DEFENSE SYSTEM ( YEARS) The article investigates the missile defense system (NMD) of Japan. It is based on the Internet publications, official statistics and interviews government officials, to make performed analysis of the current defense doctrine of the state, the reasons and purpose for its appearance. Key words: missile defense system, the arms race, the DPRK, nuclear tests, Patriot, System 3. УДК Iryna Petrychenko, 上 級 講 師 キエフ 国 立 言 語 大 学 日 本 のプリントメディア 新 聞 を 中 心 にした 通 時 的 分 析 本 稿 は 日 本 のプリントメディア 特 に 新 聞 とは 何 か 歴 史 や 現 状 を 機 能 的 側 面 から 整 理 し 考 察 していく キーワード: 明 治 維 新 第 二 次 世 界 大 戦 高 度 成 長 高 度 消 費 インターネット. 日 本 で 最 初 の 近 代 的 な 日 刊 紙 ができたのは 横 浜 毎 日 新 聞 が 創 刊 された 明 治 3 年 (1870 年 )12 月 のことである[ 三 瀬 1998 p.160] 明 治 初 期 に 新 聞 雑 誌 のほとんどは 政 治 主 張 を 掲 げた 言 論 メディアであることを 誇 り 漢 語 で 埋 まった 知 識 人 向 けの 大 新 聞 に 対 し 読 売 新 聞 等 の 庶 民 向 けに 総 ふりがなを 付 した 小 新 聞 も 刊 行 され 新 聞 が 千 から 一 万 程 度 の 発 行 部 数 のマスメディアに 成 長 して いった 明 治 20 年 代 に 入 ると 国 民 新 聞 のように 政 党 政 派 から 距 離 を 置 いた 独 273

2 立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治 経 済 の 記 事 を 取 り 入 れ 報 道 の 迅 速 に 努 めるなど 大 小 新 聞 は 相 互 に 接 近 し 中 新 聞 化 する 変 化 が 起 きた[ 土 屋 1998 p.7 ] また 読 者 サービスとして 一 日 に 何 回 も 号 外 が 発 行 配 達 され その 号 外 発 行 合 戦 が 高 じて 新 聞 の 夕 刊 が 誕 生 したと 思 われる[ 清 水 他 2009 p.112] 日 清 戦 争 日 露 戦 争 及 び 第 一 世 界 大 戦 時 を 通 じて 新 聞 の 発 行 部 数 の 伸 びが 一 層 著 し くなる たとえば 当 時 の 最 有 力 紙 の 一 つである 大 阪 朝 日 新 聞 の 一 日 あたり の 発 行 部 数 をみると 明 治 21 年 (1888 年 )には3 万 部 台 であったのが 明 治 31 年 (1898 年 )には 約 10 万 部 明 治 41 年 (1908 年 ) 約 15 万 部 大 正 7 年 (1918 年 ) 約 34 万 部 昭 和 3 年 (1928 年 ) 約 92 万 部 と 跳 ね 上 がっていた[ 土 屋 1998 p.7] 昭 和 6 年 (1931 年 ) 満 州 事 変 により 中 国 へ 日 本 の 軍 事 進 出 が 開 始 されたが しばらくの 間 新 聞 界 は 順 調 に 発 展 し 続 けていた しかし 昭 和 13 年 (1938 年 ) に 国 家 総 動 員 法 が 公 布 され 非 常 時 が 宣 言 されると 新 聞 紙 供 給 制 限 が 実 施 さ れ 一 頁 広 告 の 廃 止 紙 面 の 削 減 による 段 数 制 限 が 始 められた[ 土 屋 1998 p.12 ] さらに 昭 和 17 年 (1942 年 ) 政 府 は 言 論 を 容 易 に 検 閲 するため 新 聞 の 統 合 整 理 も 実 施 し 原 則 県 の 新 聞 を1つにまとめ( 現 在 の 大 分 合 同 新 聞 はその 名 残 りを 題 号 に 残 している) 全 国 紙 を5つに 制 限 した[ 清 水 他 2009 p.113] 結 果 的 に 終 戦 時 には 二 頁 立 ての 新 聞 紙 面 に 広 告 数 件 という 状 況 であったが 連 合 軍 占 領 下 で 用 紙 割 り 当 てを 受 けながら 新 聞 は 頁 数 を 回 復 したり 復 刊 する 既 存 新 聞 に 加 え 新 興 紙 等 が 急 増 した[ 土 屋 1998 p.13] 一 方 戦 後 になって 日 本 の 新 聞 は 政 府 や 軍 部 に 協 力 しながら 戦 争 を 賛 美 したことを 深 く 反 省 し 同 じ 過 ちを 繰 り 返 さないことを 誓 い[ 奥 村 2009 p.181] 安 保 闘 争 では 国 会 での 強 行 採 決 に 反 対 し 岸 首 相 の 退 陣 をせまった その 後 産 経 新 聞 が 経 営 危 機 に 見 合 われ 新 社 長 の 下 右 旋 回 になり 昭 和 50 年 代 (1980 年 代 )に 入 れば 読 売 新 聞 も 急 速 に 右 傾 化 していった そのため 全 国 新 聞 で 朝 日 毎 日 対 読 売 産 経 の 対 立 が 目 立 つようになった しかし 平 成 (1990 年 代 )には 新 聞 媒 体 の 危 機 が 深 刻 になり さらにインターネットの 普 及 によってマスメディアのあり 方 が 変 わりつ つあるなかで 平 成 10 年 代 (2000 年 代 )からは 有 力 紙 の 読 売 新 聞 と 朝 日 新 聞 は 総 合 に 接 近 しはじめ 日 経 新 聞 が 加 わって 三 社 連 合 ができた 読 売 日 経 が 朝 日 寄 りになったのではなく 朝 日 が 読 売 日 経 寄 りになったのではない か [ 奥 村 2009 p.182]という 指 摘 もあるが 朝 日 新 聞 のすべての 報 道 や 社 説 が 右 旋 回 していないようである 日 本 の 新 聞 社 は 徳 島 新 聞 と 名 古 屋 タイムズ を 除 いて すべて 株 式 会 社 という 企 業 形 態 をとっている[ 奥 村 2009 p.4]が 株 式 を 公 開 ( 上 場 )して いないため 財 務 内 容 などを 公 表 する 必 要 がなく 外 部 からはもちろん 社 内 で も 会 社 の 実 態 を 把 握 しがたい それは 主 に 新 聞 社 の 売 上 高 すなわち 発 行 部 数 に 関 する 疑 問 の 余 地 となる そもそも 発 行 部 数 を 公 表 することは 掲 載 広 告 の 取 引 合 理 化 と 公 正 をはかる 目 的 で 電 通 が 音 頭 をとり ABC 懇 談 会 として 昭 和 27 年 (1952 年 )に 発 足 させ 昭 和 30 年 (1955 年 )に 日 本 ABC 協 会 と 改 称 し 昭 和 37 年 (1962 年 )ようやく 加 盟 新 聞 社 の70 社 に 対 する 第 一 回 公 査 が 行 われた[ 土 屋 1998 p.19] しかし 事 実 上 ABC 公 査 は 新 聞 社 が 何 部 を 印 刷 し 販 売 店 に 搬 入 したかを 反 映 しているが 運 び 込 まれた 新 聞 のうち 何 部 が 残 紙 とならず 実 際 274

3 に 読 者 の 手 に 届 くかは 未 知 のままである( 残 紙 問 題 の 詳 細 や 理 由 に 関 し [ 河 内 2007 p.57-71]) 一 方 新 聞 発 行 部 数 の 数 値 が 正 当 であっても 問 題 があるとしても いわゆ る 新 聞 危 機 の 様 子 が 充 分 窺 える 夕 刊 のみ は 昭 和 60 年 (1985 年 ) 以 来 朝 夕 刊 セット や 1 世 帯 当 たり の 部 数 は 平 成 2 年 (1990 年 ) 以 来 下 落 の 傾 向 にある[ 統 計 2011 p.333] それは 若 者 が 新 聞 を 読 まなくなり 新 聞 を とる 家 庭 が 減 って [ 奥 村 2009 p.207]という 理 由 以 外 は 日 本 人 のライフス タイルそのもの( 特 に 夜 の 過 し 方 )が 変 化 したことも 考 えられる 後 者 の 副 次 的 証 明 は 平 成 20 年 (2008 年 ) 以 降 の 世 界 金 融 恐 慌 にもかかわらず 朝 刊 の み の 新 聞 発 行 部 数 や 1 部 当 たり 人 口 が 徐 々にやや 上 昇 しつつ 発 行 部 数 の 総 数 も 平 成 12 年 (2000 年 )をピークに 横 這 い 傾 向 にあることである[ 統 計 2011 p.333] さらに 平 成 23 年 (2011 年 )の 東 日 本 大 震 災 とそれに 伴 う 原 子 力 発 電 所 事 故 でメディアとの 接 触 し 方 が 影 響 を 受 けたが 同 年 5 月 に 公 表 された 調 査 結 果 によると 重 要 度 が 増 したメディア 情 報 源 では 新 聞 が1 位 (86.2%)で あり 4 割 近 くの 被 験 者 が 新 聞 にはテレビやインターネットにない 情 報 が 掲 載 さ れていることを 改 めて 認 識 したというデータがある[ 企 業 と 広 告 2011 p.33] 日 本 の 新 聞 協 会 によると 新 聞 メディアの 特 徴 的 な 機 能 は 報 道 評 論 教 育 娯 楽 広 告 の5つである 報 道 機 能 は ニュースの 第 一 報 を 即 座 に 伝 える 速 報 性 調 査 報 道 やインサイドストーリの 発 掘 に 重 点 を 置 きニュースを 様 々な 角 度 から 報 道 する 詳 報 性 ニュースを 社 会 等 の 文 脈 に 位 置 づける 解 説 性 に 分 類 できる 評 論 機 能 としては 紙 面 構 成 や 社 説 などを 通 じて 新 聞 社 独 自 の 価 値 判 断 を 提 示 し 世 論 形 成 に 取 り 組 む エディトリアル 性 投 書 欄 や 署 名 記 事 を 通 じて 多 様 な 意 見 交 換 の 場 を 提 供 し 幅 広 い 意 見 を 紹 介 する フォーラム 性 が 挙 げられる 教 育 機 能 は 社 会 生 活 上 の 基 本 知 識 を 提 示 することを 目 的 にし 娯 楽 機 能 は クイズや 漫 画 小 説 のような 娯 楽 素 材 の 提 供 映 画 やテレビ 番 組 案 内 レジャーガイドのように 他 のメディアや 直 接 行 動 による 娯 楽 の 情 報 を 提 供 す る 娯 楽 の 案 内 情 報 である[ 三 瀬 1998 p.165] 言 語 学 的 に 見 れば 新 聞 は 日 本 語 の 文 章 として 多 少 特 殊 な 部 分 がある:(a) 文 の 長 さがやや 長 く (b) 漢 語 の 連 続 が 多 く (c) 事 実 だけを 伝 える 傾 向 が 強 い ため センテンスの 骨 格 となる 名 詞 や 動 詞 が 多 く 修 飾 成 分 の 形 容 詞 等 が 少 数 で ある その 原 因 は 限 られた 紙 面 に 多 くの 情 報 を 詰 め 込 もうとする 凝 縮 的 な 文 章 が 主 流 であるとされている[ 伊 藤 2002 p.41] 総 合 的 に 新 聞 社 の 業 務 内 容 を 見 れば 編 集 制 作 営 業 ( 販 売 広 告 ) 管 理 の 各 分 門 が 設 置 されているところが 多 い 編 集 部 門 は 記 者 や 通 信 社 のニュース 取 材 を 記 事 にし 制 作 部 門 は 編 集 部 門 や 広 告 局 からの 記 事 広 告 の 割 りつけ 印 刷 配 送 をする 管 理 部 門 は 文 字 通 り 総 合 管 理 を 行 い 営 業 部 門 のうち 販 売 局 は 購 読 者 の 獲 得 や 専 売 店 対 応 を 担 当 し 広 告 局 は 広 告 主 別 業 種 別 広 告 会 社 別 に 対 応 しながら 広 告 集 稿 のための 媒 体 資 料 や 販 売 促 進 企 画 も 作 成 する[ 小 宮 山 1998 p.103] 新 聞 の 分 類 は 基 準 によって3つのパターンが 可 能 である (1) 発 行 形 態 を 基 に 朝 刊 単 独 紙 夕 刊 単 独 紙 朝 夕 刊 セット 紙 に 分 けられる[ 三 瀬 1998 p.164] 全 国 紙 を 例 に 朝 刊 は40 頁 夕 刊 は20 頁 前 後 の 場 合 が 多 い[Kawanishi 2003 p.27] 275

4 (2) 紙 面 内 容 を 軸 に 一 般 紙 英 字 紙 スポーツ レジャー 紙 専 門 紙 業 界 紙 政 党 団 体 宗 教 法 人 の 機 関 紙 などに 分 けられる[ 三 瀬 1998 p.164; 坂 巻 2010 p.112] (3) 配 布 範 囲 によっては 全 国 紙 ブロック 紙 地 方 紙 に 分 けられ る 全 国 紙 は 朝 日 新 聞 産 経 新 聞 日 経 新 聞 毎 日 新 聞 読 売 新 聞 ( 五 十 音 順 )の5 紙 であり 日 本 各 地 で 配 布 され 発 行 部 数 も 多 く 読 売 新 聞 を 筆 頭 に5 紙 で 日 本 の 新 聞 総 発 行 部 数 の 半 数 以 上 を 占 める[ 三 瀬 1998 p.165] ブロック 紙 は 複 数 県 もしくは 一 般 の 県 以 上 の 配 布 地 域 を 持 つ 新 聞 であり 北 海 道 新 聞 中 日 新 聞 ( 東 京 新 聞 ) 西 日 本 新 聞 を 指 す 地 方 紙 とは いわゆる 県 紙 と 一 定 地 域 の 郷 土 紙 から 構 成 され 数 も 多 く 滋 賀 県 を 除 く 各 県 で 発 行 し 一 県 に 複 数 紙 が 発 行 される 場 合 がある[ 坂 巻 2010 p.112] ブロック 紙 と 地 方 紙 は 全 国 紙 より 発 行 部 数 が 少 ないが 配 布 地 域 においては 普 及 率 が 高 く 影 響 力 も 大 きいと 思 われている 一 方 プリントメディア 全 般 の 特 徴 で 新 聞 の 内 的 特 性 としても 挙 げられて いるものがある (1) 随 意 性 ( 時 間 的 な 非 拘 束 性 ):いつでも 気 が 向 くときに 触 れることができ 読 むことができる しかも ほとんどの 新 聞 が 宅 配 されている ため 入 手 に 労 力 が 不 要 である;(2) 可 搬 性 ( 空 間 的 な 非 拘 束 性 ):どこにでも 持 ち 運 びができ 読 む 場 所 を 拘 束 しない;(3) 簡 便 性 :スイッチ 等 を 操 作 するよ うな 手 続 きが 不 要 であり 即 座 に 読 み 始 めることができる 中 断 や 再 度 の 読 み 直 しも 容 易 に 可 能 である;(4) 一 覧 性 : 紙 面 全 体 を 眺 めることができ 読 みたい 部 分 を 即 座 に 探 し 出 すことができる;(5) 記 録 保 存 性 : 紙 面 そのものが 保 存 可 能 であり 必 要 に 応 じて 部 分 的 な 切 り 抜 きによる 情 報 ファイリングも 可 能 であ る;(6) 経 済 性 :メディア 側 の 調 べによると 購 読 料 金 に 対 する 情 報 量 の 多 さを 考 慮 すれば 一 字 当 たりのコストが 安 いようである[ 坂 巻 2010 p ] あいにく 本 稿 は 紙 面 の 制 約 により 新 聞 以 外 のプリントメディアの 詳 細 を 省 かざるを 得 なかったが その 分 析 等 を 今 後 の 課 題 としていきたい 参 考 文 献 : 1. 伊 藤 雅 光. 計 量 言 語 学 入 門 / 伊 藤 雅 光.- 東 京 : 大 修 館 書 店, p. 2. 奥 村 宏. 徹 底 検 証 日 本 の 五 大 新 聞 / 奥 村 宏.- 東 京 : 七 つ 森 書 館, p. 3. 河 内 孝. 新 聞 社 : 破 綻 したビジネスモデル / 河 内 孝.- 東 京 : 新 潮 社, p. 4.Kawanishi Y. Another Look at Organizational Principles in Written Japanese : A Study of Cognitive and Discourse Perspective on Newspaper Columns / Y. Kawanishi. Los Angeles : University of California, p. 5. 企 業 と 広 告 活 性 化 へ 向 けてデータ 整 備 進 む: 全 国 紙 5 紙 が 共 同 調 査 を 開 始 // 企 業 と 広 告 No.433.-P 小 宮 山 恵 三 郎. 広 告 業 界 のシステム // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P 坂 巻 善 生.プリントメディア 活 用 の 論 理 // 2011 基 礎 から 学 べる 広 告 の 総 合 講 座 / [ 小 林 保 彦, 関 沢 英 彦, 篠 田 真 宏, 他 ]; 日 経 広 告 研 究 所 編.- 東 京 : 日 本 経 済 新 聞 出 版 社,2010.-P 清 水 英 夫 他. 新 版 マス コミュニケーション 概 論 / [ 清 水 英 夫, 林 伸 郎, 武 市 英 雄, 山 田 健 太 ].- 東 京 : 学 陽 書 房, p. 9. 土 屋 礼 子. 日 本 広 告 史 概 説 // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P

5 10. 統 計 日 本 の 統 計 2011 年 版 /[ 総 務 省 統 計 研 修 所 の 編 集 ].- 東 京 : 総 務 省 統 計 局, p. 11. 三 瀬 元 康. 新 聞 と 広 告 // 現 代 広 告 学 を 学 ぶ 人 のために / [ 小 宮 山 恵 三 郎, 土 屋 礼 子, 三 瀬 元 康, 他 ]; 山 本 武 利 編.- 東 京 : 世 界 思 想 社,1998.-P І. Петриченко, ст.викладач Київський національний лінгвістичний університет, Київ японські друковані медіа: діахронічна характеристика на прикладі газет Статтю присвячено діахронічному аналізу японських друкованих засобів масового інформування, а особливо газетам. Ключові слова: реставрація Мейджі, Друга світова війна, епоха масового споживання, інтернет. I. Petrychenko, superior lecturer Kyiv National Linguistic University, Kyiv japanese printed medias: diachronic characteristics based on newspapers The article gives diachronic characteristics of the Japanese printed media especially pointing on the newspapers. Key words: Meiji restoration, the Second World War, the mass consuming period, internet. УДК /2014 Є. Прокуда, студ., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПІВДЕННО- ЯПОНСЬКОГО (ТОХОКУСЬКОГО) ЗЕМЛЕТРУСУ 2011 Стаття присвячена аналізу ефективності роботи соціальних мереж як нових медіа під час Великого південно-японського (Тохокуського) землетрусу на матеріалах трьох найбільш мереж Японії: Твітеру, Фейсбуку та Міксі. Ключові слова: соціальні медіа, Твітер, Фейсбук, засоби зв язку, нові і традиційні медіа, мобільний додаток. Соціальні медіа важливий засіб комунікації, кількість звернень до якого збільшується в часи природних або антропогенних катастроф. Підвищена потреба суспільства до інформації змушує його шукати нові шляхи комунікації, способи зв язку із навколишнім світом. Доступність нових медіа, оперативність та мобільність роблять їх одним з найкорисніших та найбільш використовуваних засобів зв язку. Тим більше, що іноді вони залишаються єдиними медіа, що продовжують функціонува- 277

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

09井上幸義.indd

09井上幸義.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.50 (2015) 1 Взаимосвязь между Тамарой из поэмы «Демон» и одноименной героиней из баллады «Тамара» INOUE Yukiyoshi Поэтические произведения

More information

調査レポート

調査レポート WTO 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 7.28% 1.3% 9.35% 17.72% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8.4%.4% 12.7% 8.7% 69.8% 1 2 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Федеральная служба государственной статистики

More information

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974 (1) (2) 1 Баран Х. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С.171-185. Ben Hellman, Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War

More information

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 0. 1920 1920 14-4 353 376 2012. 354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 355 1. 1885-1942 1889-1939 1889-1962 1915 200 A. I. 356 1922 5 1920 S. 6 1920-1930 357 I.

More information

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc Казакевич В. ПОСЛЕДНИЕ ЧТЕНИЯ НА ВИЛЛЕ JEANNETTE «Частьречи» еще Evseeva E.V. Клочков Ю. Предупреждение и устранение грамматических ошибок японских учащихся Накадзава А. О происхождении и эволюции эпистолярных

More information

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст 1 2 Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и устойчивые сочет ания в современном японском языке

More information

Japan.indd

Japan.indd УДК 070(520)(075) ББК 65.497(5Япо) Ф44 ОГЛАВЛЕНИЕ Фесюн, А. Ф44 Язык японских СМИ [Текст] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 216 с. 1000 экз. ISBN

More information

大森雅子60

大森雅子60 No. 60 2013 ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に 大森雅子 はじめに 20 1891 1940 1 2 V 349 349 3 1 Ellendea Proffer, Bulgakov: Life and Work (Ann Arbor: Ardis, 1984), p. 541. 2 E. E. Ericson, The

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

S2-OM.pdf

S2-OM.pdf Manual 685 S2 686 S2 Добро пожаловать и благодарим вас за приобретение акустики компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

佐藤論文.indd

佐藤論文.indd бессюжетная проза бесфабульные произведения См. Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919). O прозе М. Кузмина (1920) // Эйхенбаум

More information

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study Г. Шатохина. Описание косвенной фонетической межъязыковой интерференции на материале реализации японскими учащимися русских бифонемных консонансов Н. Рогозная.Механизмы функционирования теоретической модели

More information

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記 Нужен ли закон о российской нации: Путин дал старт дискуссии ロシアの民族に関する法律は必要か : プーチンは議論をスタートさせた Представители каких народов должны получать гражданство в России в упрощённом порядке, как адаптировать мигрантов,

More information

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е No. 59 2012 1910 20 年代のエイヘンバウム フォルマリズムとの接近と離反の過程 中村唯史 1. はじめに 1886 1959 1910 1920 1 1893 1984 1894 1943 1896 1982 1980 1905 1910 1946 1956 3 2 2009 3 20 1 Carol Any, Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian

More information

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном 別記第七十四号様式 ( 第五十五条関係 ) Отдельная форма 74 (в соответствии со статьей 55) 日本国政府法務省 Министерство Юстиции, Японии 法務大臣殿 Министру Юстиции 氏 Имя 名 生年月日 Имя 国籍 地域 ( 又は常居所を有していた国名 ) Гражданство/Регион (или страна

More information

Taro13-DPSA-488表紙.jtd

Taro13-DPSA-488表紙.jtd Discussion Paper Series A No.488 移行経済下ロシアの貧困の経済的分析における RLMS の個票データの活用 -- ミクロ計量分析に向けて -- 武田友加 ( 東京大学大学院経済学研究科 一橋大学経済研究所非常勤講師 ) 2006 年 12 月 The Institute of Economic Research Hitotsubashi University Kunitachi,

More information

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг http://newsvideo.su/video/4326854 Начала работу ярмарка выходного дня 休日市場が営業開始 В Хабаровске состоялась первая в этом сезоне ярмарка выходного дня. ハバロフスクで今季初の休日市場が開催された Жители краевой столицы её ждали

More information

Ⅰ-0-①

Ⅰ-0-① Общение 交 こうりゅう し知 流 Ⅰ あり合おう Познакомимся もくじ < 目次 >Оглавление はな 0. 話してみよう Поговорим あいさつ 1いろいろな挨拶 いちにちあいさつ A. 一日の挨拶しょたいめんあいさつ B. 初対面の挨拶ものようとの用途を尋ものを借 2 物 3 物 に 4 日 ほん本 Различные приветствия Приветствия

More information

ロシア語論文CS.indd

ロシア語論文CS.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No. 4 5? четыре пять Что лежит на границе числительных «4» и «5»? Принципиальное различие в восприятии количества, определяемого числительными

More information

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 # 1. 1902 8 9 3 1903 7 10 3 1905 10 11 1 1906 1 1905 12 8 3 7 4 2. 3. Rękopis Sygnatura/ Sygn. stranica/ s. 4. 5. 6. 2 1904 7 8 11 1905 11 12 17 7. 8. B.S. 1891 1892 "Сахалинский дневник", Известия Института

More information

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを 検事勾留尋問 [ 1 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 私は検事の田中です あなたの名前を言ってください Я прокурор Танака. Назовите ваше имя. 2 被疑者 Меня зовут Анатолий Иванов. アナトリー イワノフです 3 検察官 生年月日はいつですか Назовите дату вашего рождения. 4 被疑者 21-е

More information

Поетанопка "rx)()лсi\f Прсдисловис СОДЕРЖАНИЕ 3 7 Глава r И. А. ГОНЧАРОl3 И ЯПОНИЯ ПС!"С'lитыван Фреzam "Паллаг)а" И. А. ГОНfщ!"ова. --Сrавнснис с НllOнеКИl\flf и иностранны~нf ИСТОРИflССКИI\fИ ИСТО'll/Ifка~IIf--

More information

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 2005 1 2005 Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 6 ГОЭРЛО 7 ГРУ 7 Грызлов, Борис Вячеславович

More information

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう テーマ : 北方領土から来たロシア人たちと交流しよう レベル :1 < 場面状況 > N 高校の生徒たちは 北方領土から来たロシア人たちと交流をすることになった 短時間の滞在の中で 校内の案内をし 体育館でスポーツ交流をする < 活動の流れ> 事前学習 ニ ホ ロ( 北海道立北方四島交流センター ) に足を運び 展示室で北方領土の歴史や 今の姿 人々の生活などについて学ぶ また 文化ルームにある ロシアの調度品や

More information

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ 167 BMW BMW Russland Trading http

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ 167 BMW BMW Russland Trading http 2005.10.10-16, No.38 200400 518 2004400 400 2004 12 7344,18930.7 17.8 2005 2002005200 11 1,9024,128 44 2005 12 346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК http://www.aspec.ru 16 63 AvtoVAZ

More information

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶ Т. Мотидзуки. Играя со словами классики: Достоевский в современной литературе // Т. Мотидзуки (ред.). Русская литература на пороге нового века. Саппоро: Центр славянских исследований, 2001. С. 159-177.

More information

02_中見.indd

02_中見.indd B. B. Балтольд Балтольд, В. В., История изучения Востока в Европе и России Академик В. В. Балтольд, Сочинения том Москва: Издательство «Наука», стр. Яков И. Шмидт č И. Н. Березин č 簃 Арх. 簃 錄 吳棫 詅 徵 Палладий

More information

カタカナ練習帳3

カタカナ練習帳3 アカガサザ行 アイウエオ 1 1 イアウオエ エオウアイ オエウイア カキクケコ 2 キカクコケ ケコクカキ コケクキカ ガギグゲゴ 3 シサスソセ セソスサシ ソセスシサ サシスセソ 4 アガシ ガエス エザコ キゲセ ザジズゼゾ ザソオ ソズサ ズキク 1ガス 2キス 3ギア 4エス газ поцелуй шестерня S(эс) маленький размер 5ケーキ 6エース 7コース

More information

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 (

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 ( Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63>

<4D F736F F D20372E3294C582B182C682CE82C6955C8CBB B694C5302D3589DB816A2E646F63> ことばと表現 使い方教師用 この教材は基本的な日本語の文法や文型を理解するだけでなく 実生活の会話場面で使えるようになることを目的に作られています 1. 各課の構成 : 運用に結びつく文法を理解したり 基本的な語彙を練習したりする文法編と会話場面からなる運用編に分かれ 文法編 運用編の順番で配置してあります 2. 進め方 : 基本的にはまず文法編 次に運用編へ進んでください どちらを先に行うかは学習者のタイプや学習項目によって臨機応変に対応してください

More information

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ

Комарова Н Новосибирск 愛知県名古屋市中川区 ул. Советская, 株式会社日本代表取締役社長 佐藤太郎様 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネ ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rh Rhodes & Rhodes Corp. Silverback Drive, Californ 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 アメリカの住所のフォーマット : 宛名 会社名 道の番号と名前 街の名前と州の省略記号 郵便番号 Mr.

More information

Microsoft Word - 第9回 HP表紙 .docx

Microsoft Word - 第9回 HP表紙 .docx 23 TGV 1441 1 6 16 2001 2006 40 2.1. DEFLEDELF/DALF B2 1 9 1 1 2 5 2.2. 300 400 20 allocation familiale 1 700 1. 32 1969 1 8 2009 3 2. 2.1. 1 2 10 2 4 7 20 2.2. 240 1 600 250 6 3. 2015 4 8 3 31 5 1.

More information

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan

Held by Grant-in-aid for Scientific Research Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan Title Okhotsk culture formation, metamorp and Russia cooperative symposium Author(s) Amano, T.; Vasilevski, A. Citation Issue Date 2002-02-28 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/48121 Right Type book

More information

”ufic’æ’¶Ÿ_Ł¶

”ufic’æ’¶Ÿ_Ł¶ Гетьманщина Запоріжжя реєстрове козацтво Смолій В. (відп.ред.) Малий словник історії України. Київ, 1997. C.335. Дорошенко Д. Історія України. 4-те видання. Авгсбург, 1947. C.131; Смолій В.А., Степанков

More information

untitled

untitled Discussion Paper Series BNo.33 ロシア 国 立 経 済 文 書 館 資 料 を 利 用 した ソ 連 経 済 研 究 へのアプローチ 杉 浦 史 和 編 December 2005 INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH HITOTSUBASHI UNIVERSITY IER Discussion Paper Series (B) ロシア 国 立

More information

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035>

<838D CEA93FA967B8AD698418F9190D C8E86816A31362E3035> HOTAKA BOOK NEWS ロシア語日本関連書籍 No. C-414/Jun. 2016 ロシア語日本関連書籍のリストを作成いたしました ご注文の際は 表紙のカタログナンバー (C-414) と 各書籍のナンバーをお知らせください 表示価格は本体価格となります なお 為替レートの変動や仕入先からの価格変更により販売価格が変更となる場合がございます ご了承のほどお願いいたします 皆様のお問い合わせ

More information

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス

愛知県名古屋市中川区 株式会社日本代表取締役社長佐藤太郎様 Комарова Н. Новосибирск ул. Советская, 日本の住所のフォーマット : 郵便番号 県名 市町村名 地区名 番地 会社名 肩書き 宛名 ビジネス ビジネス文書 - 住所 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Mr. Rhodes J. Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Rhodes Springs & Rhodes CA Corp. 92926 212 Silverback Drive California Springs CA 929 アメリカの住所のフォーマット : 宛名

More information

ヴラジーミル プロップ再考

ヴラジーミル プロップ再考 Title ヴラジーミル プロップ再考 : 20 世紀ロシア民俗学史の構築をめぐって Author(s) 坂内, 徳明 Citation 言語文化, 46: 23-39 Issue 2009-12-25 Date Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/18075 Right

More information

フョードル・チュッチェフ研究

フョードル・チュッチェフ研究 2004 19 19 1 1 17 2 1820-1840 2-1 22 2-2 33 2-3 сумрак 50 2-4 59 3 3-1 71 3-2 79 3-3 87 4 19 4-1 100 4-2 117 5 5-1 134 5-2 140 5-3 154 6 1 6-1 168 6-2 182 6-3 1855 193 6-4 206 1 1860 219 2 233 3 19 245

More information

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12

リテラ では 語 学 文 学 から 自 然 科 学 まで 幅 広 く ロシアの 出 版 情 報 を 毎 月 お 届 けしてまいります ご 注 文 は 同 封 のハガキのほか 電 話 ファクス で 承 ります カタログ 番 号 ポジション 番 号 を お 知 らせ 下 さい ( 例 -12 Nauka Japan ロシア 出 版 情 報 カタログ Литера リテラ Nov. 2014 Cat.No. 総 記 出 版 メディア 2 ロシア 語 学 習 3 ロシア 語 スラヴ 語 研 究 4 言 語 6 文 学 フォークロア 7 美 術 映 画 演 劇 バレエ 音 楽 14 哲 学 思 想 宗 教 16 ロシア 史 中 東 欧 史 世 界 史 18 考 古 学 民 族 学 地 理 地

More information

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣

3 月 22 日 ~23 日 22 日 10:30~19: 30 23 日 10:30~18: 00 ショッピングセンター ジョー ルティー ウーゴル ТЦ «Желтый угол» Маршала Говорова ул., 35,корпус 2 第 8 回 視 点 カップ 剣 道 大 会 剣 第 14 回 日 本 の 春 行 事 予 定 表 在 ク 日 本 国 総 領 事 日 時 会 場 行 事 備 考 東 洋 大 学 北 東 中 等 学 校 東 洋 大 学 Средние общеобразовате 第 10 回 東 洋 学 オリ 2 月 ~3 月 льные школы Северо-Зап ンピック tel:320-9733,336-7674 ада 後 援 12 月 28 日

More information

Microsoft Word - 支援室:片桐.doc

Microsoft Word - 支援室:片桐.doc 冷 戦 の 内 部 構 造 -ソ 連 ロシアに 内 在 する 冷 戦 産 業 の 実 態 - 片 桐 俊 浩 はじめに ソ 連 史 と 現 代 ロシア 史 との 間 には 大 きな 断 絶 が 存 在 する しかしロシア 連 邦 はソ 連 邦 から 主 要 な 国 土 基 盤 と 機 構 を 引 き 継 いだのであり その 継 続 性 にも 注 目 すべきであろう 本 稿 はソ 連 時 代 に 秘

More information

海外の宗教事情に関する 調査報告書 資料編 7 ロシア宗教関係法令集 平成 24 年 3 月 文化庁 はしがき 本書は 文化庁がカナダ ロシア スペイン スウェーデンの 4 カ国を調査対象国として 平成 20 年度から平成 23 年度にわたって実施した第 4 次 海外の宗教事情に関する調査 の報告書資料編である 報告書の本編では 竹村牧男東洋大学学長を座長とする協力者会議において策定された調査方針

More information

ちがうよ 藤岡のクラスに留学生 来たんだって? うん ほら あそこにいる子 Да нет же. К вам в класс иностранная ученица вроде пришла? Ага. Смотри, вон та девочка. へえー かわいいじゃん Ух ты, симпа

ちがうよ 藤岡のクラスに留学生 来たんだって? うん ほら あそこにいる子 Да нет же. К вам в класс иностранная ученица вроде пришла? Ага. Смотри, вон та девочка. へえー かわいいじゃん Ух ты, симпа 第 1 課基本スキット 生徒 おはようございます おはよう Ученики Доброе утро! Привет! 担任 2 年 6 組 ここが きみのクラスだから 2 класс, 6 группа. Вот здесь твой класс. 担任ほら! 担任チャイム なってるぞ! 生徒だれ あの子? Ученик Ну-ка! Звонок! Кто это? 生徒転校生? Ученик Из

More information

18-19 1920 30 2 18-19 - i - 1920-30 4 2003 1 5 Andrei Malchukov 10 4 - ii - Melnikova Irina 18 Fiala Karel 2003 11 8 2004 6 12 2004 11 13 17 - iii - Andrei Malchukov Russian interference in Tungusic languages

More information

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова.

No M. A. バクーニンにおけるアジア問題 G. マッツィーニ批判と 黄禍 山本健三 はじめに Боровой А.А. Анархизм / Вступ. ст. П.В. Рябова. Title M. A. バクーニンにおけるアジア問題 : G. マッツィーニ批判と 黄禍 Author(s) 山本, 健三 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 123-152 Issue Date 2013-06-15 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/56918 Right Type bulletin (article)

More information

むことになるが 子の所在が特定されていない場合には 中央当局の要請に基づき 連邦執行庁 4 が子を捜索する ( 執行第 30 条第 5 項の 1) 子の捜索に関する中央当局の要請は それ自体が執行証書とされ ( 執行第 12 条第 1 項第 10 号 ) 連邦執行庁は 銀行への照会 財産調査など種々

むことになるが 子の所在が特定されていない場合には 中央当局の要請に基づき 連邦執行庁 4 が子を捜索する ( 執行第 30 条第 5 項の 1) 子の捜索に関する中央当局の要請は それ自体が執行証書とされ ( 執行第 12 条第 1 項第 10 号 ) 連邦執行庁は 銀行への照会 財産調査など種々 ハーグ条約の実施に関するロシア国内法の解説および関連法令の翻訳 執筆 翻訳佐藤史人名古屋大学法政国際教育協力研究センター 1 ハーグ条約のロシア国内における適用ロシア連邦は 2011 年 5 月 31 日の 国際的な子の奪取の民事面に関する条約へのロシア連邦の加入に関する連邦法律 によってハーグ条約に加入し 同条約は 2011 年 10 月 1 日にロシアにおいて発効した ハーグ条約の規範は ロシア連邦の締結した国際条約はロシアの法制度の一部を構成し

More information

Оглавление目 次

Оглавление目 次 1. О принципе пользования иероглифическим словарём Плинцип 1-1 漢字辞典の見出しの見方 学習漢字辞典を使用すること По принципу, любой кандзи имеет он-ное и кун-ное чтение. 一つの漢字に音読みと訓読みがあるのが原則 おん水 ( 音 )Онное чтение すい くん ( 訓 )Кунное

More information

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато

Михайлович Щуров CD PAN Records CD Мелодия LP CDBoheme MusicCD LP CD LP I.I. Изалий Иосифович Земцовский I.V. Игорь Владимирович Мациевский A.M. Анато 査 読 付 き 研 究 ノート 森 田 稔 先 生 蒐 集 スラヴ 系 諸 民 族 民 俗 音 楽 聴 覚 資 料 について 要 旨 LP キーワード 英 文 要 旨 A Research note which is a list of LP phonograph records of the Slavic folkloric ethnic music that was collected by Prof.MORITA

More information

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп

Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно уређење 4 Оп Извештај о транспарентности Deloitte д.о.о. Београд за 2013. годину Садржај Уводна реч 1 Увод 2 Опис правне форме и структуре власништва Друштва 3 Опис мреже којој Друштво припада, њено правно и структурно

More information

представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в

представлено як об єкти аналізу на основі цих понять перекладознавчих. На закінчення, я вважаю, що роль, потенціал і межа перекладу і транслатологіі в 4. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: ЧеРо, 2003. 349 с. 5. Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольтианства. М.: КомКнига,

More information

1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания 4 Собл

1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания 4 Собл Профессиональный DJ контроллер DN-MC6000 Руководство пользователя 1 Внимательно прочитайте инструкции 2 Сохраните инструкции Важные инструкции по безопасности 3 Обращайте внимание на предупреждения и замечания

More information

ix Ross Wetzsteon, Nabokov as Teacher, in Alfred Appel, Jr. and Charles Newman, eds., Nabokov: Criticis

ix Ross Wetzsteon, Nabokov as Teacher, in Alfred Appel, Jr. and Charles Newman, eds., Nabokov: Criticis No. 55 2008 世 界 は 注 釈 でできている ナボコフ エヴゲーニイ オネーギン 注 釈 と 騙 られた 記 憶 秋 草 俊 一 郎 序 The Mezzanine Z House of Leaves The Sorge Spy Ring La caverna de las ideas Pisen mladi 10 100 700 Бесконечный тупик 1 1 2001 363-91

More information

Microsoft Word RII2textguide.docx

Microsoft Word RII2textguide.docx 1. Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в саммите АТЭС 1 APEC 参加のためプーチン大統領 ヴラジヴォストークに到着 Президент РФ Владимир Путин 2 прибыл во Владивосток, где с 7 [седьмо го] по 9 [девя тый] сентября примет

More information

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь

あれ то いい хороший いいえ нет いいですね хорошо (согласие) いいます сказать いえ 家 дом いきましょう пойдём いきます 行 きます идти イギリス Англия いくつ сколько (количество) いくらですか сколь あお 青 синий あか 赤 красный あかるい 明 るい светлый あきはばら Акихабара (район Токио) アクション боевик アクセサリー украшения, бижутерия あげます 上 げます давать, дарить あさ 朝 утро あさくさ 浅 草 Асакуса (район Токио) あさごはん 朝 ごはん завтрак アジア

More information

8 Волошинов Н. А. ヴォロシノフ N.A. Русско-японский переводчик. 翻訳通訳ガイドブック 第 2 版 Изд.2-е. СПб., [18]+7535 サンクトペテルブルグ, [Ханиуд

8 Волошинов Н. А. ヴォロシノフ N.A. Русско-японский переводчик. 翻訳通訳ガイドブック 第 2 版 Изд.2-е. СПб., [18]+7535 サンクトペテルブルグ, [Ханиуд 日本語教育史研究会 2005 年 9 月 17 日慶應大学三田校舎 ロシアで出版された日本語教育文献 1945 年まで 下瀬川慧子附 : 露日対訳日本語教育文献リスト 使用資料 1. V.М.Алпатов. Изучение японского языка в Росии и СССР. М., 1988. (V.M. アルパートフ ロシアソビエトにおける日本語研究 ) 2. Библиография

More information

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и

Кључ не ре чи: уки јо-е, Ја пан, са вре ме на умет ност, кул тур на апро при ја ци ја, транс-кул ту ра ли зам, Бо сна и Хер це го ви на Увод Пе сник и Удру же ње гра ђа на Ар ти кал: Дру штво за не го ва ње и промови са ње са вре ме ног и слобод ног умет нич ког стваралаштва, Бе о град; Плат фор ма Trans-Cul tu ral Di a lo gu es, Бар се ло на, Шпа ни

More information

目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響 国際問題に対するロシア人の関心

目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響 国際問題に対するロシア人の関心 仮訳 露日関係 世論調査結果報告 モスクワ, 2016 目次 調査方法... 3 主な結果... 4 日本のイメージ... 5 日露関係の評価... 18 露日の歴史の歩みと二国間関係への影響... 27 国際問題に対するロシア人の関心... 39 2 調査方法 調査目的 ロシア人の日本への見方及び露日関係への評価を調査すること 調査対象 : 成人ロシア国民 (18 歳以上の男女 ) 調査地域及び回答者数

More information

じょうほうそうだん 1 情報 相談 さっぽろこくさい 1 札幌国際プラザ さっぽろこくさいこくせきぶんかかんけいさっぽろ札幌国際プラザでは 国籍や文化に関係なく 札幌でだれもが快適 ていきょうにほんじんがいこくじんいぶんかこうりゅうじぎょうおこな提供のほか 日本人と外国人の異文化交流事業を行っていま

じょうほうそうだん 1 情報 相談 さっぽろこくさい 1 札幌国際プラザ さっぽろこくさいこくせきぶんかかんけいさっぽろ札幌国際プラザでは 国籍や文化に関係なく 札幌でだれもが快適 ていきょうにほんじんがいこくじんいぶんかこうりゅうじぎょうおこな提供のほか 日本人と外国人の異文化交流事業を行っていま 1 Информация и консультации 1 Саппоро Кокусай Плаза «Саппоро Кокусай Плаза» занимается поддержкой и предоставлением информации для всех иностранцев, независимо от их национальной и культурной принадлежности,

More information

ロシア語はどんな言葉?

ロシア語はどんな言葉? 上 智 大 学 外 国 語 学 部 ロシア 語 学 科 教 授 上 野 俊 彦 ロシアの 一 人 当 たり 国 民 総 生 産 ( 名 目 GDP) 12,000 10,000 米 ド ル 8,000 6,000 4,000 ロシア ブラジル 中 国 インド 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Department of

More information

じゅうようほうりつじょうてつづ 3 重要な法律上の手続き じゅうみんとうろく 1 住民登録 じゅうみんとうろくてつづの手続き 1 住民登録 じゅうみんとうろくたいしょうしゃがいこくじんさっぽろ住民登録の対象者となる外国人は 札幌に住 い すはじにちいないみ始めてから 14 日以内に 住居地 じゅうき

じゅうようほうりつじょうてつづ 3 重要な法律上の手続き じゅうみんとうろく 1 住民登録 じゅうみんとうろくてつづの手続き 1 住民登録 じゅうみんとうろくたいしょうしゃがいこくじんさっぽろ住民登録の対象者となる外国人は 札幌に住 い すはじにちいないみ始めてから 14 日以内に 住居地 じゅうき 3 Основные юридические процедуры 1 Регистрация 1 Процедура регистрации Иностранцы, подлежащие регистрации, должны в течение 14 дней с начала проживания в Саппоро подать заявление в администрацию своего

More information

ロシア 200 大銀行ランキング :1~25 位 順位銀行名ロシア語表記本店所在地 インターネット 資産 ( ) 自己資本 ( ) 当期純利益 (2006 年 ) 1 ズベルバンク Сбербанк России モスクワ 3,549

ロシア 200 大銀行ランキング :1~25 位 順位銀行名ロシア語表記本店所在地 インターネット 資産 ( ) 自己資本 ( ) 当期純利益 (2006 年 ) 1 ズベルバンク Сбербанк России モスクワ 3,549 ロシアの 200 大銀行ランキング はじめに ロシアの経済週刊誌 エクスペルト では 同国の200 大銀行ランキングを定期的に発表しているが 最新の2007 年 1 月 1 日付ランキングが 同誌 2007 年 3 月 19~25 日号 (No.11) に掲載されているので 以下でこの資料を抜粋して紹介することにする この銀行ランキングは 2007 年 1 月 1 日現在の資産規模にもとづくベスト200である

More information

総 記 書誌 図書館 雑誌 G5044 ヴィシニャコワ : 米国におけるロシア書の歴史 (18 世紀末ー 1917 年 ) Вишнякова Н. - История русской книги в США. (конец XVIII века год). Новосибирск: С

総 記 書誌 図書館 雑誌 G5044 ヴィシニャコワ : 米国におけるロシア書の歴史 (18 世紀末ー 1917 年 ) Вишнякова Н. - История русской книги в США. (конец XVIII века год). Новосибирск: С Русские книг ( 株 ) 日ソ Nisso Information 113-003 東京都文京区本郷 4 1 7 Tel03-381-6481 Fax03-3811-5160 E-Mail :nisso@nisso.net HOMEPAGE:http://www.nisso.net/ 大阪 :532-0011 大阪市淀川区西中島 4 丁目 6-29 第 3ユヤマビル 7F Tel06-6309-2120

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Sep. 2013 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 地誌 33 シベリア 極東研究 35 東洋学 中央アジア カフカス 38 政治 社会

More information

<4D F736F F D20534C E98EBA8C808FEA838C B A815B955C95D28F578CE32E646F63>

<4D F736F F D20534C E98EBA8C808FEA838C B A815B955C95D28F578CE32E646F63> 1900 年代のマリインスキー劇場で上演されたバレエの全レパートリー バレエ作品 作曲 (1900 年代 ) 初演 ( 振付 / 場所 ) 1900 年代の新演出 振付に関する備考 せむしの小馬 Конёк-Горбунок 眠りの森の美女 Спящая красавица ライモンダ Раймонда 白鳥の湖 Лебединое озело 1864( サン=レオン / チャイコフスキー 1890(

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ Jun. 2015 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 4 言 語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 17 ロシア史 中東欧史 世界史 20 考古学 民族学 地理 地誌 30 シベリア 極東 32 東洋学 中央アジア カフカス 33 政治 社会

More information

"Умный крестьянин"

Умный крестьянин Текст 10 "Я второкурсник" 私は今ニ年生です Содержание: Словарь к тексту Текст 10 "Я второкурсник" Новые иероглифы к тексту Текст фуриганой Текст окуриганой Транскрипция текста Перевод текста Приложение Повторенье

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Apr. 2013 Cat.No. 総記 百科事典 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 3 言語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 15 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 23 考古学 民族学 地理 33 シベリア 極東研究 34 東洋学 中央アジア カフカス 35 政治 社会

More information

ISSN 2185-2979 ロシア語教育研究 第 2 号 < 論文 > 到達度評価制度を支えるロシア語スピーキング, ライティング評価法について... 林田理惠 1 データベースソフトウェアを利用した教材作成支援ツールの開発とロシア語教育における多面的利用の可能性... 高木美菜子 三浦由香利 神谷健一 25 < 書評 > Объять необъятное об учебнике М.П. Аксёновой

More information

いきます ( いく ) 行きます идти, ходить イクラ икра いけばな 生け花 икэбана いご игра "го" いざかや идзакая (японский ресторан, где подают алкогольные напитки и японские закуск

いきます ( いく ) 行きます идти, ходить イクラ икра いけばな 生け花 икэбана いご игра го いざかや идзакая (японский ресторан, где подают алкогольные напитки и японские закуск あいさつ приветствие あおい 青い голубой, синий, зеленый あかい 赤い красный あかちゃん 赤ちゃん малыш, новорожденный あき 秋 осень あきはばら 秋葉原 Акихабара (район в Токио) あきまつり 秋まつり осенний фестиваль あけます ( あける ) 開けます открывать あし

More information

K4048 サンクトペテルブルグ地形アトラス Санкт-Петербург: Картографический атлас. М.: Институт проблем управления РАН, с 税込価格 15,750

K4048 サンクトペテルブルグ地形アトラス Санкт-Петербург: Картографический атлас. М.: Институт проблем управления РАН, с 税込価格 15,750 ロシア新着図書のご案内 2012 年 10 月 11 日 NISSO NEWS No.170( 新着書 :146タイトル) をお送りいたします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています ホームページ上のアドレスは次の通りです http://www.nisso.net/cgi-bin/news/newpr/nissonews170.htm 画像の入った PDF ファイル版は下記をクリックしてください

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Apr. 2014 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 5 言語 6 文学 フォークロア 9 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 17 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 25 考古学 民族学 地理 地誌 37 シベリア 極東研究 38 東洋学 中央アジア カフカス 39 政治 社会 40 法律

More information

ょうほうそうだょうほう 1 情報 相談 さっぽろこく さい幌国際プラザ さっぽろこくさいぶんかこく札幌国際プラザでは 文化や国籍ょうほうていきょうにほんんがいこくや情報提供のほか 日本人と外国人 さっぽろこくさい札幌国際プラザ せきかんに関係んいぶんかの異文 ゅうょゅうおうくきたょうにょうめさっぽろ

ょうほうそうだょうほう 1 情報 相談 さっぽろこく さい幌国際プラザ さっぽろこくさいぶんかこく札幌国際プラザでは 文化や国籍ょうほうていきょうにほんんがいこくや情報提供のほか 日本人と外国人 さっぽろこくさい札幌国際プラザ せきかんに関係んいぶんかの異文 ゅうょゅうおうくきたょうにょうめさっぽろ 1 Информация и консультации Саппоро Кокусай Плаза Информация и консультации «Саппоро Кокусай Плаза» занимается поддержкой и предоставлением информации для всех иностранцев, независимо от их культурной

More information

ガイドブック *P8063 アルメニアとアルツァフの博物館ガイド ( アルメニア 英語 ) Շիրինյան Ս. - Հայաստանի և Արցախի թանգարանները: Տեղեկագիրք = The museums of Armenia and Artshakh: Guidboo

ガイドブック *P8063 アルメニアとアルツァフの博物館ガイド ( アルメニア 英語 ) Շիրինյան Ս. - Հայաստանի և Արցախի թանգարանները: Տեղեկագիրք = The museums of Armenia and Artshakh: Guidboo 日ソニュース第 217 号 NISSO NEWS No.217( 新刊書 :182 タイトル ) をお送りいたします 予約書は *P1234 のように書籍番号の前に* 印が付いています 予約書は入荷時に価格が変わる場合がございますのでご了承ください < 価格未定 >は価格未定をあらわします 小社のホームページ上にも 今お送りするものと同じ内容のページを掲載しています ホームページ上のアドレスは次の通りです

More information

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Компаративна анализа наставе енглеског као страног језика у основним

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ May. 2013 Cat.No. 総記 百科事典 出版 メディア 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 17 ロシア史 中東欧史 世界史 19 考古学 民族学 地理 地誌 31 シベリア 極東研究 34 東洋学 中央アジア カフカス 37 政治

More information

総 記 出版 図書館 文献目録 その他 G9202 アメリカ年鑑 2004 年 Американский ежегодник / отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М.: Наука, с [ 詳細あり ] 3,360

総 記 出版 図書館 文献目録 その他 G9202 アメリカ年鑑 2004 年 Американский ежегодник / отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М.: Наука, с [ 詳細あり ] 3,360 Русские книги ( 株 ) 日ソ Nisso Information 113-003 東京都文京区本郷 4 1 7 Tel 03-3811-6481 Fax 03-3811-5160 E-Mail :nisso@nisso.net HOMEPAGE:http://www.nisso.net/ 大阪 :532-0011 大阪市淀川区西中島 4 丁目 6-29 第 3ユヤマビル7F Tel06-6309-2120

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Nov. 2013 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言語 4 文学 フォークロア 6 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 12 哲学 思想 宗教 17 ロシア史 中東欧史 世界史 20 考古学 民族学 地理 地誌 32 シベリア 極東研究 33 東洋学 中央アジア カフカス 35 政治 社会 37 法律

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Sep. 2012 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 6 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 15 哲学 思想 宗教 19 ロシア史 中東欧史 世界史 23 考古学 民族学 地理 32 シベリア 極東研究 33 東洋学 中央アジア カフカス 36 政治 社会 39

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ Mar. 2015 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言 語 4 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 13 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 24 考古学 民族学 地理 37 シベリア 極東 38 東洋学 中央アジア カフカス 39 政治 社会 46

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ Литера リテラ May 2015 Cat.No. 総記 出版 2 ロシア語学習 2 ロシア語 スラヴ語研究 3 言 語 5 文学 フォークロア 7 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 14 哲学 思想 宗教 21 ロシア史 中東欧史 世界史 25 考古学 民族学 地理 地誌 37 シベリア 極東 38 東洋学 中央アジア カフカス 40 政治 社会

More information

Содержание もくじ目次 てんじんちゅうがっこう 1. О средней школе 天神天神中学校について がっこう 2. Процедуры для начала обучения в школе 学校 にゅうがくしき 3. Церемония по поступлению в шко

Содержание もくじ目次 てんじんちゅうがっこう 1. О средней школе 天神天神中学校について がっこう 2. Процедуры для начала обучения в школе 学校 にゅうがくしき 3. Церемония по поступлению в шко Средняя школа 天神 Руководство для иностранных родителей и опекунов がいこくじんほごしゃちゅうがっこうあんない ( 外国人保護者のための中学校案内 ) Средняя школа てんじんちゅうがっこう天神中学校 888-888 ふくおかしちゅうおうくてんじんいっちょうめ福岡市中央区天神 1 丁目 8-1 H TEL(092) - FAX(092)

More information

<4D F736F F D20838D ABF8E9A825096DA8E9F2E646F63>

<4D F736F F D20838D ABF8E9A825096DA8E9F2E646F63> 漢字を覚えよう 1 目次 このテキストの内容と使い方 ⅰ 漢字について ⅲ 第 1 課数量 1 練習 1 5 練習 2 13 第 2 課動植物 17 練習 1 21 練習 2 29 第 3 課時 (1) 33 練習 1 37 練習 2 45 第 4 課時 (2) 49 練習 1 53 練習 2 61 第 5 課位置 方角 65 練習 1 69 練習 2 78 第 6 課身体 82 練習 1 86 練習

More information

総 記 書誌 図書館 雑誌 他 G5955 アルフョーロフ : 科学と社会 Алферов Ж. - Наука и общество. СПб.: Наука, с , 年にノーベル物理学賞を受賞したZh. I. アルフョーロフの回想

総 記 書誌 図書館 雑誌 他 G5955 アルフョーロフ : 科学と社会 Алферов Ж. - Наука и общество. СПб.: Наука, с , 年にノーベル物理学賞を受賞したZh. I. アルフョーロフの回想 Русские книги Nisso Information ( 株 ) 日ソ 113-003 東京都文京区本郷 4 1 7 Tel 03-3811-6481 Fax 03-3811-5160 E-Mail :nisso@nisso.net HOMEPAGE:http://www.nisso.net/ 大阪 :532-0011 大阪市淀川区西中島 4 丁目 6-29 第 3ユヤマビル7F Tel06-6309-2120

More information

きんきゅう 2 緊急のとき ばんきゅうきゅうしゃ 番 ( 救急車 きゅうびょうか急病やけが 火事 しょうぼうしゃかじきゅうびょう / 消防車 ) 火事 けが 急病 じなどで救急車 きゅうきゅうしゃしょうぼうしゃや消防車が必要 なにかじきゅうびょう (1) 何がおこったのか ( 火事 けが

きんきゅう 2 緊急のとき ばんきゅうきゅうしゃ 番 ( 救急車 きゅうびょうか急病やけが 火事 しょうぼうしゃかじきゅうびょう / 消防車 ) 火事 けが 急病 じなどで救急車 きゅうきゅうしゃしょうぼうしゃや消防車が必要 なにかじきゅうびょう (1) 何がおこったのか ( 火事 けが 2 Экстренные ситуации 1 Номер 119 (вызов скорой помощи / пожарной службы). В случае пожара, травмы, болезни В случае внезапного заболевания, травмы, пожара и других случаях, когда требуется срочно вызвать

More information

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp)

リテラ では 語学 文学から自然科学まで幅広く ロシアの出版情報を毎月お届けしてまいります ご注文は 同封のハガキのほか 電話 ファクス で承ります カタログ番号 ポジション番号をお知らせ下さい ( 例 -123) Web サイト (http://www.naukajapan.jp) Nauka Japan ロシア出版情報カタログ リテラ Jun. 2013 Cat.No. 総記 出版 メディア 2 ロシア語学習 3 ロシア語 スラヴ語研究 4 言語 5 文学 フォークロア 8 美術 演劇 映画 バレエ 音楽 14 哲学 思想 宗教 18 ロシア史 中東欧史 世界史 21 考古学 民族学 地理 地誌 31 シベリア 極東研究 32 東洋学 中央アジア カフカス 35 政治 社会

More information

TUT brochure Mongolian pptx

TUT brochure Mongolian pptx Official Web Site! for Admission Movies! Introduction to Toyohashi University of Technology Overview of the Top Global University Project English English English English Other Languages Япон улсын Тоёохашигийн

More information