T75 T55 T45 T67 T54 D81 D71 D51 D61 D41 T95 V83 V73 V63 L93 D81 D71 D51 D61 D41 T95 RX82 V83 V73 V63 L93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "T75 T55 T45 T67 T54 D81 D71 D51 D61 D41 T95 V83 V73 V63 L93 D81 D71 D51 D61 D41 T95 RX82 V83 V73 V63 L93"

Transcription

1

2 T75 T55 T45 T67 T54 D81 D71 D51 D61 D41 T95 V83 V73 V63 L93 D81 D71 D51 D61 D41 T95 RX82 V83 V73 V63 L93

3

4

5 T95 T95T75 T75T5 T55T4 T45T6 T67T54 T54 L93 L93V83 V83V73 V73V63 V63 RX82 RX82N72 N72N61 N61N51 N51 D81 D81D71 D71D51 D51D61 D61D41 D41 S90 S90S80 S80 D81 D81 D71 D71 D51 D51 D61 D61 D41 D41 V83 V83 V73 V73 V63 V63 N61 N61 N51 N51 T95 T95 T75 T75 T55 T55 T45 T45 T67 T67 T54 T54 L93 L93 S90 S90 S80 S80 N72 N72 RX82 RX82 D51 D51 D41 D41 S90 S90 S80 S80 T75 T75 T55 T55 T67 T67 T54 T54 L93 L93 V83 V83 V73 V73 V63 V63 RX82 RX82 N72 N72 N61 N61 N51 N51 T95 T95 T45 T45 D81 D81 D71 D71 D61 D61

6

7 D81 D71 D51 D61 D41

8 T95 T75 T55 T45 T54 T67

9 L93 V83 V73V63 RX82 N72 N61N51

10 S90S80 N61N51 T75T55T45 D81D71 T95 T67T54 D51 V83V73 V73V63V63 D61D41 D81 D71 T95T75 T55T45 T45 D81D71 D51D61 D61 D41 D51 D61 D41 L93 V83 V73 V63 N72 N51 D81D71 D51D61 D61 D41 T95T75T55D81D71D61D61 /TWP RX82 T45T67T54D51D41D41 T95 T75 L93RX82 N72 S90S80S80 T55 T45 T67 T54 N61 N51 S90 S80

11

12 T95 T75T55 T45 T67 T54

13 L93 V83 V73V63 RX82 N72 N61N51

14 S90S80 D81 D71 D51 D61 D41

15 T95 T75 T55 T45 T67 T54 L93 V83 V73V63 RX82 N72 N61N51 S90S80 D81 D71 D51 D61 D41

N72 T95 T75 T55 T45 T67 T54 N72 RX82 N40 L93 V83 V73 RX73 N51 S90 S80 D81 D51

N72 T95 T75 T55 T45 T67 T54 N72 RX82 N40 L93 V83 V73 RX73 N51 S90 S80 D81 D51 N72 T75 S80 D81 N72 T95 T75 T55 T45 T67 T54 N72 RX82 N40 L93 V83 V73 RX73 N51 S90 S80 D81 D51 N72 RX82 L93 S90 S80 S90 S80 N72 RX82 L93 N40 N29 N72 RX82 N72 RX82 N72 RX82 T95 T75 T55 T45 T67 T54 RX73 L93

More information

2016_Sum_H4_0405.ai

2016_Sum_H4_0405.ai T75 N72 RX73 T67 RX73 T75 N72 T95 T75 T55 T45 T67 RX73 N72 N51 T95T75T55 T75 T95 T55 T95 T75 T55 T75 T55 T95 T75 T75 T55 T75 T55 T95 T75 T55 T95 T95T75T55 T45 T67 T45 T67 RX73 PRX73VWPBJA PRX73VBPBJA PRX73VWRBJA

More information

T1 T2 T3 T4-3- -4- -5- 11 11 12 12 12-6- -7- -8- -9- L 12-10- T T T T -11- 12 T1 T2 T3 T4 14 15 16 10 11 12 1 2 10 40 10 45 10 50 4 11 25 11 35 17 18 19 20 21 2.5cm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 22 23 24 25

More information

P01...R.s.[

P01...R.s.[ 234400 FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFF 0 2 660 99 ^ 2 4 5 6 7 3 230300 0 2 3 4 5 6 200230 666 752 22 300 30 3 300345 300500 23 300345 24 830945 230345 25 830945 230345 26 830945 230345 27 300 28 230345

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

小川/小川

小川/小川 p TB T T T T TT TT TT M p pp p p M p M p T M p M p p Mp T p Tp M p p Mp M p M p M p M p p T p p T p p T p M p M p M p M p T ptp p M p p p M p p M p Tp Tp p p pp p T T Tp Tp p T p T p T p T p T p T p Mp

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 2007101 20129 5 20123 6 2.30 1.91 7 http://www.yuchokampo.go.jp/release/pdf/12_disclosure_06_hoken_sankou2.pdf http://www.jili.or.jp/research/factbook/xls/tou6.xls 8 http://www.jcia.or.jp/pdf/pdf_files/fb_1_2012.pdf

More information

3

3 5 1 D001D002 2 3 4 5 D001D002D010D023D131 D136D1435-15-25-45-115-13 D0105-115-12 D001D094D128 D001D010D1285-11 D0105-13 D0925-155-17 D126D1435-265-31 5-34 D1435-275-285-305-31 D0675-345-26 D023 D143D001D094

More information

子ども・子育て支援新制度 全国総合システム(仮称)に関するインターフェース仕様書 市町村・都道府県編(初版)

子ども・子育て支援新制度 全国総合システム(仮称)に関するインターフェース仕様書 市町村・都道府県編(初版) 1...1 1.1... 1 1.1.1... 1 1.2... 3 1.2.1... 3 1.2.2... 4 1.3... 5 1.4... 6 1.4.1... 6 (1) B11:...6 (2) B11:...8 1.4.2... 11 (1) B31:... 11 1.4.3... 12 (1) B21, B41:... 12 2... 14 2.1... 14 2.1.1... 14

More information

Q E Q T a k Q Q Q T Q =

Q E Q T a k Q Q Q T Q = i 415 q q q q Q E Q T a k Q Q Q T Q = 10 30 j 19 25 22 E 23 R 9 i i V 25 60 1 20 1 18 59R1416R30 3018 1211931 30025R 10T1T 425R 11 50 101233 162 633315 22E1011 10T q 26T10T 12 3030 12 12 24 100 1E20 62

More information

26 5 246,7001.8 239,7000.8 262.848,848 1,0000.8 26 26 2 E-767137 P-13594 DD1729 SS1517 1507 15 3 217 4 1 CH-47J136 C-22398 12 C-2 F-35A F-35A4638 F-1512151 12416309 2103 PAC-3116 BMDSM-3BlockA52 84mmB243

More information

......1201-P1.`5

......1201-P1.`5 2009. No356 2/ 5 6 a b b 7 d d 6 ca b dd a c b b d d c c a c b - a b G A bb - c a - d b c b c c d b F F G & 7 B C C E D B C F C B E B a ca b b c c d d c c d b c c d b c c d b d d d d - d d d b b c c b

More information

untitled

untitled ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

Microsoft Word - Œ{Ł¶.doc

Microsoft Word - Œ{Ł¶.doc 17 59.0% 41.0% 60.8% 76.0%71.9% 65.3% 17 2.6% 3.5% 25.9% 57.3% 16.7% 28.1% 52.2% 11.1% 2.6% =270 18 2 (=199) 1 17 71.0% 76.0% 44.2% 71.9% 36.2% 18.1% 65.3% 16.7% 34.1% 16.3% 47.1% 14.9% 13.8% 5.0% 3.6%

More information

2

2 u u u u u u u u u u u 2 s s s 3 s s s s 4 e 5 s s ss s s s s s s s u aa eaa u u u e u 6 7 8 u u 9 u u 0 A A 2 2 3 t 6 t t t t A 2 3 d d d d A A 4 5 444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 13 () 14 15 4 5 6 7 9 10 () 110 110 110 110 11 12 1 2 3 1 1 1 1 1 16 17 A B 18 A B 10 () 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 () 29 30 4 5 6 7 9 10 () 110 110 110 110 11 12 1 2

More information

スライド 1

スライド 1 1 2 3 4 53.6% 38.8% 10.0% 5 6 7 8 9 10 140,000 125,700 119,100100 116,700 115,700 120,000 110,600 105,600 107,600 105,400 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 90,400 91,600 58,800 783,00 55,300 52,300

More information

W810 QX100 QX30 QX10 W810 QX100 QX30 QX10 RX100 RX100 WX500 WX350 RX100 RX100 HX400V HX90V HX60V RX100 RX100 RX100 RX100 HX400V HX90V HX60V WX500 WX350 RX100 RX100 WX500 WX350 RX100 RX100 HX400V HX90V

More information

B000 B913 B913 S000 S500 L500 L913 B400 B913 B933 S320 L000 L913 492 498 P 38 5 P591 P595 P596 900 911 913 913 913 913 914 916 930 493 498 P 528 P594 P596 P597 910 913 913 913 913 913 914 918 700 723 746

More information

2 6

2 6 2 4 6 7 2 6 2 6 3 4 - c 5 G G G G G G d 6 c c 7 c 8 f d f d f d d f e f 5 b b d 5 c d d 9 d e d 0 0 5 c e cce 0 5 0 6 6 2 e 3 5 - e e e d b 4 bc d d d d dd ccdc c 5 d b c c e d 7 b f 6 6 s s s s s s s

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

untitled

untitled h!"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;? @ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\]^_bd h!"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;? @ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\]^_bd b (J2$h?TC0Ah

More information

Unknown

Unknown 1 1 4 2014 6 2014 10 12 16 60 18 20 22 24 26 28 34 38 38 46 50 51 1 52 53 55 2 55 3 56 4 57 5 58 6 58 7 58 8 58 9 59 10 59 11 60 12 61 14 61 15 62 16 62 17 63 18 64 19 64 20 64 10 35 10,000 10 4,090 1

More information

00_Cover.pmd

00_Cover.pmd SS-100/200/300/500 14443 Rev. A 1-1 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 3-4 4 1 2 3 7 5 6 2 3 4 5 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 1 7 3-5 S E 3 KIV 3.5mm 2 x4 KIV 2.0mm 2 x2 E 3 KIV 2.0mm 2 x1 M 7 1 2 3 4 5 6 M

More information

1

1 213 2 18 Vol.121 23 takafumi.shukuri@mizuho-cb.co.jp 23 23 21 12.6 23 8.8 3% 4 21 8.8 23 5.6 37% 4 1 28 REIT 2 1, 213 2 1,2 4 J-REIT REIT 4 J-REIT REIT 212 4 213 2 REIT REIT 23 2 6:4 4,96 6:4 1 4 2 83%

More information

矢作川研究No.8

矢作川研究No.8 The report of the collections in the Yahagi River data base Miyako OGAWA 1 2 3 1 1960 1970 2 1 1.2.1. 1 2 2 1.2.2. 3 18 3 18 1.4.1. 1 1 1 1.4.2. * 121520004200334 12 13 100 2003 44 100 1 100 100 100 13

More information

AS1161 : K21

AS1161 : K21 2012 AUTUMN & WINTER CATALOG AS1161 : K21 AS3432 : A28 AS1157 : S83 AS1842 : K23 AS3433 : K25 AS1953 : A28 AS1730 : K25 AS3435 : K27 AS3434 : S83 AS3431 : N27 AS1159 : L04 AX1029 : C02 RX0044 : W06 AX1031

More information

平成17年度後期

平成17年度後期 00 OHP ( OHP ) Code L00 L00 L0 L0 L00 L0 L00 L00 L00 L0 L0 L00 L00 L00 L00 L0 L00 L00+L00 L00 L0 L00 L00+L00 L00 K K K K K K L0 L0 L0 L0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L00

More information

2 2

2 2 1 1 143km 2,860km 2 1 2 2 3 3 4 4 5 6 1516 2,050mm 1,700mm 350mm 3,000mm 6 7 23km 7 8 8 9 9 10 10 11 0.53m 713cm 1.52.5m 20m 712cm 25mm 15cm 11 12 22cm 15cm 37.5cm 45cm 45cm 20cm 5276cm 2642cm 12 13 13

More information

小川/小川

小川/小川 T pt T T T T p T T T T T p T T T T T T p p T T T p p T p B T T T T T pt T Tp T p T T psp T p T p T p T p T p Tp T p T p T T p T T T T T T T Tp T p p p T T T T p T T T T T T T p T T T T T p p T T T T T

More information

QA Q1. A1. 118 2 Q2. A2. Q3. A3. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Q4. A4. 024-536-4343 10:0022:00 03-3264-4343 24 2008/10/15 1 1 2 3 2008/10/15 4: 5() N95 6A() SARS WHO B 7B( 1. 2. (( ) 3. 38 4. 5. 6. 2 2008/10/15

More information

本組よこ/根間:文11-11_P131-158

本組よこ/根間:文11-11_P131-158 131 132 pp 133 134 a b 135 S pp S 136 a p b p S 137 p S p p H a p b 138 p H p p 139 T T pp pp a b c S a Sp a 140 b c d Sp a b c d e Spp a 141 b c d S a b c d S pp a b 142 c d e S S S S S S S 143 S S S

More information

2 5 6 9 19 20 23 31 32 35 39 40 41 47 48 51 52 55 1 2 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 6 4 5 6 7 7 8 8 1 2 3 9 4 5 6 7 8 10 9 10 11 11 1 2 3 4 12 5 6 7 8 13 1 2 14 3 4 15 1 2 3 4 16 5 17 18 19 1 2 20 1 2 3

More information

Page () &

Page () & () () Page () & Page 110kg 67kg 138kg Page Page Page Page, Page () (S3)(S1 (S2) (S1) (S2)(S1) (S3) (S1) (A2)(A1) (A3)(S1) (S3)(S1) (A2)(A1) (A3)(A1) (A3) (A1) (S2) (S1) Page () 10 () () () () () () ()

More information

2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52

2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52 10 45m 700900mm 400600mm 1m 3060 12m 11.5cm 40cm 900mm 2000 5 71 2.4-1 2000 3 31 237245 2000 5 7172 51 2 2000 3 31 209 5.6.2 2000 3 31 209211 52 6 1 1 900mm 1 2 3 53 2000 3 31 234 5.6.34 2000 3 31 232234

More information

21 1113 127 23 21 12 TEL 0762251341 1 44 2 3 20 66 1 6 10 24 36 50 58 80 100 10 104 11 118 12 130 13 144 14 150 15 184 16 186 17 194 18 202 19 204 20 230 21 242 22 254 23 262 24 266 25 268 26 270 271

More information

Title 仲 間 と 共 に 創 る 学 びを 目 指 して< 第 二 年 次 > : 学 びたい という 思 いが つながる 授 業 づくり Author(s) 北 海 道 教 育 大 学 附 属 札 幌 小 中 学 校 特 殊 学 級 (ふじのめ 学 級 ) Citation 研 究 紀 要, 第 36 集 Issue Date 2006-11-20 URL http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspac

More information

untitled

untitled I l + I [Ti(OH ) 6 ] + d Lambert-Beer I=I I=I exp(-cl - 4-8nm 4-49 nm nm 49-58 nm nm 58-7 nm nm Ti (ground state) (exited state) e g h Ti + Ti 4+ + e- -CT) max = 5 nm / nm t g d-d (R) (Y) (G) (B) (P) (YR)

More information

10月表紙BB.indd

10月表紙BB.indd Q F Q Q Q Q Q Q Q F QF F QF QF F Q F 三 Q QF Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q P F F F F F F F F QF Q F PNAYQ RX Y F A P P P P Q F P Q F R P Y F Q R QF P QF P A Q F P A F Q P A F A Y F Q P A F P Q F PNAYQ RX

More information

Microsoft Word - FF6 Chart「崩壊前」word.doc

Microsoft Word - FF6 Chart「崩壊前」word.doc FF6 Chart BS3 150 2 80G BS 5 RTA 024 5 128 128 2 2 2 HP HP 2 3500G 3 2 LV19 LV22 A 30 4 24 24 4 4 4 4 A A 4 LV22 1 LV22 4 9999 1 4 1 11 13 14 100% 1 A 5 2 4 3 1 4 5 8000 1 HP HP 2 1 2 1 2 3 OR 9000 3

More information

20 57

20 57 56 20 57 58 59 12 60 ph 61 62 CCA 63 64 ( 1) 700 7.5 86% 54 17 71 2) 700 6.8 86% 50 15 65 3) 600 700 5.7 84% 36 14 50 550 650 4.2 80% 21 6 27 40 500 3.6 78% 16 7 23 3.6 78% 16 7 23 400 700 4.0 78% 18 7

More information

<4D F736F F D EA98DECB2DDCBDFB0C0DEDDBDA5B1C5D7B2BBDEB082F A282BDBDCBDFB0B6B082CC666F82C6B2DDCBDFB0C0DEDDBD82CC91AA92E85B8CF68A4A5D732E648163>

<4D F736F F D EA98DECB2DDCBDFB0C0DEDDBDA5B1C5D7B2BBDEB082F A282BDBDCBDFB0B6B082CC666F82C6B2DDCBDFB0C0DEDDBD82CC91AA92E85B8CF68A4A5D732E648163> 166Hz 167Hz 168Hz Z Z X RX = G X C = 2 π f 1 Z () 2 2 Z RLS L = ( H ) RLS 2 π f 2 R 2 CP ( F) R CP Z X Z X Z X = e 2 1 + e 2 2 e2 = e 1 2 2 4 3. Z = e + X 1 e2 e2 1 e1 RX Z X = = Za = Z X RX Zb

More information

小川/小川

小川/小川 p TRE p Mp p p M p S p p Tp M p p p p p p p p M T T T p p MT MR MR M M p p M M p p M T T T T T T T T S T M p M p T p M E M M p p p p TT T T p p p T T p T T T T T T T p p pt T T T p S T S S T p T T T T

More information

★10月P2-9ピックアップBB.indd

★10月P2-9ピックアップBB.indd QL F QLF Q L F QL QL Q L Q L QL QL QL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q L Q Q L L Q L L L L L L L L L Q LF LF LF LF LF LF LF LF PNAYQ RX Y L F A P Q L L F P Q L L F Q L F A Q L F R P A L Q L F P LF PNAYQ RX R

More information

55 a h dd s q q w w w d d d d d d d d d

55 a h dd s q q w w w d d d d d d d d d 54 q w e r q w e 55 a h dd s q q w w w d d d d d d d d d w e r d q 56 57 ggg gg w e g g g g g g g g g g g g g g g g 58 r o o 59 o o o o o o o o 60 o o o o o o o 61 t f q w e o 62 g q 63 w e 64 r 65 t qw

More information

2 25 2 22 23 24 25 4,793,05,474 4,65,843,395 4,800,096,246 4,744,8,25 4,775,274,676 8,276,36 7,793,334 8,00,693 6,54,222 6,562,59 7,40 76,965 453,69 4

2 25 2 22 23 24 25 4,793,05,474 4,65,843,395 4,800,096,246 4,744,8,25 4,775,274,676 8,276,36 7,793,334 8,00,693 6,54,222 6,562,59 7,40 76,965 453,69 4 防 衛 関 係 費 29 6 25 S A C O ( 08) 5,039,670,022,274,500 97,85,297 4,865,973,845 0,584,884 7,783,286 4,753,778,240 8,89,050 64,598,693 9,653,452,766,07 7,84,593 7,457,847 273 73,696,77,2,454 23,42,839 4,792,290,454

More information

はじめに 日 本 の 税 制 改 革 では 控 除 の 引 き 上 げや 税 率 の 引 き 下 げにより 税 負 担 が 軽 減 されてきた 基 礎 控 除 :33 万 円 (1988 年 ) 38 万 円 (1995 年 ) 所 得 税 の 最 高 税 率 : 8000 万 円 超 の 所 得

はじめに 日 本 の 税 制 改 革 では 控 除 の 引 き 上 げや 税 率 の 引 き 下 げにより 税 負 担 が 軽 減 されてきた 基 礎 控 除 :33 万 円 (1988 年 ) 38 万 円 (1995 年 ) 所 得 税 の 最 高 税 率 : 8000 万 円 超 の 所 得 2013 年 11 月 22 日 公 的 統 計 のミクロデータの 利 用 に 関 する 研 究 集 会 所 得 課 税 の 税 率 効 果 と 控 除 効 果 関 西 学 院 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 金 田 陸 幸 1 はじめに 日 本 の 税 制 改 革 では 控 除 の 引 き 上 げや 税 率 の 引 き 下 げにより 税 負 担 が 軽 減 されてきた 基 礎 控 除

More information

2

2 2 3 4 5 Q Q Q Q Q s s s 6 INFORMATION 7 7 2 3 4 Y Y Y Y Y 5 6 3 3 7 HitoshiSaito 8 A Q 7 A Q Q A & 9 f a d 20 BOX BOX 7 7 December 2 November 8 5 22 29 3 0 7 24 2 9 6 23 30 6 3 20 27 7 4 2 28 4 8 25

More information

~ ')t ~ ~ ~ ~. r::r.- ~ 盟 ~ 全 体 (,,~ 認 められた 自 身 の 我 欲 を 達 成 するため の ~ttt 利 俗 的 行 動 は,それによ っ て :l lð~j 行 動 と 死 の 不 安 との りI[1J は; オカゲの 念 から 派 生 するのに 射 して " 女 子 のそれ t~; タタリ ~ 学 ~j: 間 両 では À た それぞれの t ll!~

More information

F

F F F F QF Y M PAI MQ P A Q F P Q F P M P Q F P Q F P Q F P Q F P I Q F P A I M F PNAIYMQ RX Y M F A Q F P A I M F A Q F M PM I P Q F QF M F I A I PNAIYMQ RX F Q P A I M F P A I M F A A M A M A M F Q F

More information

Taro13-04.ガイドライン【1部~

Taro13-04.ガイドライン【1部~ 1 2 3 4 , 11 5 6 A 4.5 B 2.5 3.3 0.9 1.2 0.1 0.2 0.3 0.2 C 0.8 7 8 12 14 83 84,, 9 LDADHD LDADHD, 10 11 12 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/f_03110701.htm 13 4 14 15 16 17 18 19 1 2 20 21 22

More information

00_nikke_160216

00_nikke_160216 12, 1, 97,357 87,659 8, 6, 4, 2, 211 212 97,677 1,477 12,854 213 214 215 8, 6, 7,799 6,635 6,23 4,942 5,41 4,69 4, 3,12 3,261 3,346 3,572 2, 211 212 213 214 215 6, 4, 2, 3,76 12,854 4,466 4,583 3,883 4,64

More information

1122 1015 1 Voices 11 11 1 1 1 1 1 1 7 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 e 1 f dd 1 d 1 1 1 1 de 1 f 1 d b b bb ef f bb 1 1 882-1111 882-1160 1 1 a 6 1 1 1 f 1 1 c 1 f 1 1 f 1 cf 1 bf 1 1 1 1 a 1 g 1 g 1 af g 1 11

More information

資産価値の長期記憶性を考慮したマートンモデルの拡張

資産価値の長期記憶性を考慮したマートンモデルの拡張 資 産 価 値 の 長 期 記 憶 性 と マートンモデルの 拡 張 一 橋 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 吉 田 遼 太 朗 EM121022 2013/09/28 目 次 本 研 究 の 目 的 データ - 資 産 価 値 データの 生 成 変 換 - 特 徴 資 産 価 値 変 化 率 の 長 期 記 憶 性 - 自 己 相 関 関 数 R/S 統 計 量 ハースト 指 数 -

More information

! "! # # # #!#!# # # # # # !"!! " " ##### ##!### # $%&'( )*+! " # ! " # $$$$ $ % % % & ' ' ' ( ) )* ) )* +,,* - +,,*. / 0 0* 1 2 1 1 3 1 2 1 1 * 42 5 4 4 6 5 4 1)2 1)5 1) /+2 /+ /+* : ; < = = *!! > >

More information

t s s A

t s s A %7 25802FAX 025872 http://www.ity.nok.niit.jp 2 6 6000 9 9 t s s A NAGAOKA NAGAOKA 2 3 4 8.5 65 65 8.5 8 65 0.5 0.75.25.5,,,,,,,,,,,,,,, 65 NAGAOKA 23 25 25 8 2 6 7 8 9 3 FAX NAGAOKA 0 2 4 2 6 00 3 2 t

More information

3 1 4 1.1... 5... 6... 7 1.2... 9... 9... 10... 11 1.3... 14 1.4... 15 2 17 2.1... 18 PC... 18 SFC... 19 2.2... 20 3 22 3.1... 23 3.2... 24... 25 1

3 1 4 1.1... 5... 6... 7 1.2... 9... 9... 10... 11 1.3... 14 1.4... 15 2 17 2.1... 18 PC... 18 SFC... 19 2.2... 20 3 22 3.1... 23 3.2... 24... 25 1 Romancing SaGa 3 17 1 17 3 1 4 1.1... 5... 6... 7 1.2... 9... 9... 10... 11 1.3... 14 1.4... 15 2 17 2.1... 18 PC... 18 SFC... 19 2.2... 20 3 22 3.1... 23 3.2... 24... 25 1 0 2... 25... 26... 27... 28

More information

HDR-SR7/SR8

HDR-SR7/SR8 3-210-374-01(1) 8 14 / 21 43 HDR-SR7/SR8 54 58 78 89 97 2007 Sony Corporation CD-ROMPicture Motion Browser PRO 92 PRO PRO PRO 95 / 18 25 AC HDMI D USB 2 AV D AC DC / 99.99 / / / HDR-SR7 VCCI B MTF* T Function

More information

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - km2 km2-7 - - 8 - - 9 - EX---------- (EW)-------- ------ (CR)--- (EN)--- (VU)-------- NT (DD)-------- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - ( ) 150,000 -

More information

untitled

untitled 200710 1026 2 3 3 2007101 4 LAC LAC IT Little earth Corporation LAC LAC 5 LAC 6 7 SI 8 9 9 10 11 IT IT IT IT IT IT IT LAC LAC AI 12 13 CSR CSR 14 15 15 16 ; LAC 0612/A&I 073 17 720 18 19 20 % 203 220 255

More information

MY17_A5 Coupé&Cabriolet_DI_ indd

MY17_A5 Coupé&Cabriolet_DI_ indd A5 Audi Audi S5 Coupé S5 Cabriolet Data Information Audi A5/S5 Coupé & Cabriolet Specifications S5 Coupé S5 Cabriolet DBA-F5CYRF ABA-F5CWGF / / mm 4,690 *2 4,705 4,673 *1 4,673 *1 mm 1,845 1,845 1,846

More information

志賀原発訴訟の経緯と差止判決の意義

志賀原発訴訟の経緯と差止判決の意義 06 3 24 2 1 BWR88 12 200 00 12 2 ABWR99 8 17 135 6 30 ABWR ABWR 4 ABWR 05 9 9 8 1 05 10 3 2-1- 6.5 6.5 6.5 7.27.3 6.5 6.5 6.5 173 7.6 3,200 9 6.8-2- () 1.3 11 55.131 () 17-3- S1S2 2 36 WASH740WASH1400

More information

学習内容と日常生活との関連性の研究-第2部-第6章

学習内容と日常生活との関連性の研究-第2部-第6章 378 379 10% 10%10% 10% 100% 380 381 2000 BSE CJD 5700 18 1996 2001 100 CJD 1 310-7 10-12 10-6 CJD 100 1 10 100 100 1 1 100 1 10-6 1 1 10-6 382 2002 14 5 1014 10 10.4 1014 100 110-6 1 383 384 385 2002 4

More information

STARラベル活用ガイド表紙、目次.PDF

STARラベル活用ガイド表紙、目次.PDF 1 1 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 7 ( ) 40 cm 5 cm 5cm 5cm 80 cm 3.2cm 3.2cm 2.5 7.6cm G S vv R S vvvrrr F S G S U S R S vvvrrr F S G S U S R S G S R S

More information

c a a ca c c% c11 c12 % s & %

c a a ca c c% c11 c12 % s & % c a a ca c c% c11 c12 % s & % c13 c14 cc c15 %s & % c16 c211 c21% c212 c21% c213 c21% c214 c21% c215 c21% c216 c21% c23 & & % c24 c25 c311 c312 % c31 c315 c32 c33 c34 % c35 c36 c37 c411 c N N c413 c c414c

More information

学校法人 長崎学院概要

学校法人 長崎学院概要 0 1 2 1945 12 1 1947 1950 2001 1 12 1 14 6 VIA VERITAS VITA V 3 4 VIA VERITAS VITA 14 6 20 1965 12 5 6 () 7 8 9 10 11 2005 12 60 60 A5 364 2008 5 2010 12 13 2 5 14 10 1 57 2010 3 12 2~4 1 2011 15 16 Striving

More information

8 7 16(1 ) 19 21 ( 21 ) ( 19 ) ( ) ( ) 2 1995 20 100 12 13 ( ) S Ss 1979 1984 6

8 7 16(1 ) 19 21 ( 21 ) ( 19 ) ( ) ( ) 2 1995 20 100 12 13 ( ) S Ss 1979 1984 6 ( PDF ) 1 8 7 16(1 ) 19 21 ( 21 ) ( 19 ) ( ) ( ) 2 1995 20 100 12 13 ( ) S Ss 1979 1984 6 2004 8 9 56 5 11 2011 3 11 3 13 6 1664 1603 15 30 47 3 1986 1995 980 3 4 M7.3 Ss 1 20 2003 5 2005 8 M7.2 2 2007

More information

BTI T90% Tave Tave Tave T90% 48 JICE REPORT vol.20/ 11.12

BTI T90% Tave Tave Tave T90% 48 JICE REPORT vol.20/ 11.12 JICE REPORT vol.20/ 11.12 47 BTI T90% Tave Tave Tave T90% 48 JICE REPORT vol.20/ 11.12 TB Σ Tt Ts N TB Tt Ts N JICE REPORT vol.20/ 11.12 49 50 JICE REPORT vol.20/ 11.12 JICE REPORT vol.20/ 11.12 51 52

More information

OCS200911_No127

OCS200911_No127 2010.34 No.127 NEWS B 級 ご 当 地 グルメ 日 帰 りバスツアー 1 企 画 事 業 日 帰 りバスツアー 12 1 3 インフォメーション 4 VV 5 1 06-6362- 9041 6 OCS 会 員 事 業 所 紹 介!! 9 イベントレポート 10 チケット 情 報 お 申 込 方 法 11 ライフシミュレーション step 1 step 2 ライフシミュレーション

More information

発達障害研修講座(1)

発達障害研修講座(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (1) (2) SST NPO LD SC http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/challenge(2009).htm (1) (2) MT ST SST SST (2009) SS Human Sexuality) http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/

More information