Microsoft Word - サファイア歯科小冊子.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - サファイア歯科小冊子.doc"

Transcription

1

2 歯 生 生 長 二 歯 方 高 一 人 小 子 一 歯 自 歯 石

3 口 血 入 血 虫 歯 大 歯 歯 血 口 方 血 入 身 心 口 口 口 身 口 身 口 方 口 虫 歯 歯 身 歯 歯 身 目 歯 歯 肉 歯 歯 行行 歯

4 一 歯 行行 心 歯 大 歯 歯 歯 歯 歯 歯 歯 歯 歯 歯 入 歯 歯 人 力力 入 歯 歯 入 歯 力力 入 歯 骨

5 歯 力力 骨 歯 歯 行行 長 歯 方 高 歯 入 歯 一 生 立立 入 歯 歯 自 自 身 歯 歯 入 歯 一 生 歯 入 目 口 方 一 力力 歯 歯

6 食 日 人 人 日 生 生 方 言 日 生 虫 歯 歯 大 日 生 歯 歯 一 生 歯 歯 力力 欠 二 人 食 自 歯

7 一 歯 歯 大 歯 口 心 虫 歯 寸 虫 歯 虫 歯 歯 虫 歯 歯 虫 歯 用 歯 一 歯 小 歯 入 虫 歯 歯 歯 小

8 歯 麻 入 麻 小 虫 歯 虫 歯 一 虫 歯 金金 行行 鼻 用 大 虫 歯 麻 歯 長 歯 大 入 心 歯 面 麻 車車 麻 行行 麻

9 欠 歯 歯 見見 行行 手 金金 大 歯 入 歯 方 入 歯 歯 力力 歯 支 歯 口 骨 骨 手 行行 日 入 歯 金金 力力 歯 金金 歯

10 歯 一 骨 人 工 歯 骨 方 歯 歯 肉 血 歯 力力 高 入 骨 手 骨 方 骨 骨 人 工 歯 手 行行 骨 方 用 口 日

11 歯 虫 歯 歯 歯 歯 見見 目 入 一 手 入 力力 用 大 歯 食 一 歯 入 面 口 牙 虫 歯 心 歯 口 手 高 一 行行

12 歯 一 一 虫 歯 見見 目 白 金金 金金 虫 歯 歯 心 欠 歯 歯 用 非 用 一 歯 面 爪 歯 歯 心 歯 色 欠 大 歯 見見

13 歯 歯 見見 目 面 面 歯 目 立立 力力 大 見見 見見 方 歯 歯 面 面 面 自 日 見見 歯 目 立立 見見 目 歯 歯 虫 歯 歯 高 食 言 方 目 立立 子 長 十 心 面

14 方 子 長 方 子 方 子 一 用 歯 自 日 子 子 歯 見見 目 大 長 立立 歯 生 子

15 小 歯 車車 入 行行 大 人 歯 手 子 方 大 人 子 歯 一 大 子 子 歯 工 行行 母 一 子 虫 歯 目 虫 歯 欠 歯 用 小 子 母 一 行行 虫 歯 母 子 歯 行行 一 子 心

16 歯 入 歯 入 歯 入 歯 入 歯 用 入 歯 行行 入 歯 入 歯 行行 入 歯 大 金金 入 歯 一 入 歯 金金 力力 自 高 入 歯 入 歯 歯 入 歯 方 入 歯 口 入 歯 入 歯 非 入 歯 入 歯 支 入 入 歯 入 歯 歯 行行 入 歯

17 入 歯 自 入 歯 金金 舌 金金 入 歯 入 歯 金金 歯 食 食 歯 一 歯 歯 方 石 力力 入 歯 金金 一 入 歯 色 歯 色 目 立立 入 歯 入 歯 金金 見見 目 入 歯 方 入 歯 入 歯 土 自 用 手 入 金金 大 欠

18 歯 歯 行行 歯 歯 歯 口 骨 歯 歯 歯 歯 身 心 歯 行行 血 入 血 血 入 血 身 心 生 用 口 玉 玉 歯 力力 風 口 玉 口

19 歯 歯 歯 食 歯 食 入 歯 身 一 言 歯 食 人 歯 歯 止 歯 力力 子 大 歯 行行 食 食 歯 虫 歯

20 歯 行行 歯 歯 石 虫 歯 歯 口 虫 歯 用 歯 歯 口 歯 力力 入 行行 口 歯 口 歯 面 自 歯 黄 歯 歯 歯 歯 行行 石 血 行行 歯 肉 色 歯 歯 生 士 歯

21 自 行行 日 歯 黄 歯 歯 歯 白 歯 用 方 歯 行行 心 歯 歯 白 白 長 歯 日 食 用 方 高 歯 行行 白

22 見見 目 歯 口 歯 白 口 小 食 行行 日 力力 歯 口 見見 目 見見 目 口 高 行行 口 歯 一 立立

23 子 血 足 大 子 大 足 風 口 日 生 見見 子 歯 口 目 生 皮 自 血 足 食 自 力力 高 自 力力 高 行行

24 口 歯 虫 歯 心 立立 白 歯 門 行行

25 歯 用 欠 血 走 行行 骨 骨 車車 入 見見 見見 用 入 口 入 比 歯 面 小 用 入 用 高 行行

26 二 人 生 目 日 行行 歯 生 方 方 歯 口 日 生 支 手 方 長 生 長 人 一 大 歯 長 二 口 身 行行 歯 大 歯 歯 士 大 歯 大 日 口 門 月 日 月 日

27 歯 山 口 木 木 土 日 日 日 山 風 車車 車車

Microsoft Word - 佐藤歯科医院.doc

Microsoft Word - 佐藤歯科医院.doc 小 子 方 人 歯 長 長 大 歯 一 心 歯 日 歯 歯 口 阜 大 歯 歯 目 門 方 歯 日 目 歯 行行 自 方 高 方 入 歯 入 歯 口 食 歯 肉 歯 歯 肉 歯 肉 血 口 手 入 方 口 歯 歯 門 自 口 歯 月 土 高 高 歯 立立 口 高 口 欠 口 高 口 目 高 一 口 口 口 高 口 口 身 行行 力力 口 口 大 口 身 歯 口 入 口 生 口 血 行行 自 用 高

More information

E1-KRS_2

E1-KRS_2 大 力力 支 高 力力 自 高 音 一 二 高 音 生 一 小 小 自 見見 一 一 手 力力 音 音 立立 用 高 用 金金 方 用 高 生 用 一 一 自 車車 工 金金 工 力力 力力 用 高 力力 一 欠 高 音 生 入 力力 高 入 力力 入 力力 入 力力 力力 入 力力 入 力力 大 高 力力 一 欠 用 子 用 音 方 用 用 入 方 用 力力 用 音 音 色 一 目 大 力力 高

More information

ゲートキーパー養成研修用テキスト(第3版)

ゲートキーパー養成研修用テキスト(第3版) 木 食 日 身 金金 金金 日 大 子 心 大 辛 心 心 食 生 心 生 - 123 - 方 自 辛 子 子 食 生 大 生 文 言 大 生 生 生 子 心 - 124 - 子 入 生 心 一 心 心 食 身 生 辛 行行 自 自 車車 - 125 - 手 一 辛 行行 自 心 金金 金金 大 金金 金金 金金 一 生 金金 子 自 - 126 - 支 方 大 目 食 心 父 見見 心 心 母 父

More information

Microsoft Word - Megalodon_JPN.doc

Microsoft Word - Megalodon_JPN.doc 目 用 用 8. 言 入 足 音 手 言 一 音 方 1. 2. Windows XP SP2 or higher / x64 / Vista / Vista64 3. 方 手 立 手 手 自 手 手 音 行 日 行 日 入 4. 音 金 工 音 力 大 入 力 皮 金 工 比 一 音 音 音 音 5. 用 日 見 力 日 行 音 音 音 力 力 行 一 音 音 音 音 音 音 音 音 手 方 音

More information

士 人 月 革 月 鹿鹿 身 鹿鹿 立立 月 鹿鹿 士 人 立立 月 人 士 人 月 田 田 立立 士 一 入 月 士 谷 口 入 月 士 入 月 田 立立 士 子 入 月 立立 月 立立 立立

士 人 月 革 月 鹿鹿 身 鹿鹿 立立 月 鹿鹿 士 人 立立 月 人 士 人 月 田 田 立立 士 一 入 月 士 谷 口 入 月 士 入 月 田 立立 士 子 入 月 立立 月 立立 立立 士 人 月 立立 士 月 士 人 月 日 谷 士 鹿鹿 山 田 田 田 西 田 田 八 立立 立立 士 金金 金金 士 人 月 革 月 鹿鹿 身 鹿鹿 立立 月 鹿鹿 士 人 立立 月 人 士 人 月 田 田 立立 士 一 入 月 士 谷 口 入 月 士 入 月 田 立立 士 子 入 月 立立 月 立立 立立 日 士 士 自 自 士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金金 金金 n 行行 n 大

More information

用 2

用 2 木 子 用 2 用 女女 子 女女 子 身 長 力力 力力 力力 力力 3 身 長 力力 足 立立 止 力力 入 4 5 力力 骨 入 高 6 工 高 子 力力 高 支 7 小 入 見見 8 女女 子 力力 女女 子 女女 子 女女 子 見見 9 10 子 女女 子 入 女女 子 自 言 手 女女 子 子 11 女女 子 女女 子 人 12 人 力力 子 人 自 13 用 力力 自 人 用 入 14

More information

koboデスクトップアプリ ユーザーガイド

koboデスクトップアプリ ユーザーガイド 1 目... 4... 5 用... 6 用... 8 子 入... 10... 13 2 ... 13... 13 子... 16 子... 18... 19... 22 3 用 子 子 4 子 子 5 用 用 子 用 6 用 1. 2. 用 3. 4. 5. 面 行行 7 用 用 子 用 8 用 1. 2. 用 3. 4. 自 5. 9 子 入 方 見見 見見 入 入 入 子 子 子 10 見見

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 行行 二 人 十 目 入 日 一 行行 飛 鳥 月 車車 金金 生 見見 生 飛 人 行行 行行 山 日 行行 日 一 行行 自 自 身 生 長 見見 一 長 生 二 人 生 長 生 自 生 日 大 山 車車 山 一 人 金金 老老 生 入 行行 金金 自 老老 子 一 行行 見見 人 長 行行 子 高 生 行行 行行 行行 長 入 見見 自 日 一 自 一 人

More information

一 羽 田 木 行行 手 手 方

一 羽 田 木 行行 手 手 方 支 月 日 日 長 革 足 力力 生 手 革 日 長 木 人 日 生 青 生 日 力力 生 人 力力 生 方 力力 大 一 方 大 目 革 力力 日 羽 田 日 日 一 羽 田 木 行行 手 手 方 高 日 長 革 羽 田 羽 田 立立 日 一 日 大 入 羽 田 日 行行 首 玄 口 木 西 日 大 日 一 用 入 生 羽 田 羽 田 立立 日 一 日 大 入 手 自 用 人 手 自 力力 小 口

More information

プログラム【修正】.ppt

プログラム【修正】.ppt 第5回 IgG4研究会 2011.3.12 世話人 札幌医科大学医学部 内科学第一講座 高橋 裕樹 人 大 高 一 月 日土 日 March 12, 2011 大 一言 目 自己 生 力 一方 門 立 心 一 十 心 十二 用 行 手 風土 一方 言 生 用 立 立 立 日 長 田 大 非 金 金 月 人 大 一 高 3月12日 土 地下1階 12:00 ルネッサンスボール ルーム Ⅰ ルネッサンスボール

More information

comment_site3

comment_site3 VS 1 2 3 4 5 6 2013 03 12 7 JK 8 1992 2012 2011 3 11 311 9 10 311 DVD Face Book 11 Face Book (3/2) 1970 1980 12 ( ) ) 13 compassion= compassion= Face Book 3.11 Face Book 14 3.11 Face Book 15 16 w Face

More information

松倉本文

松倉本文 士 文 日 自 車車 比 心 田 大 大 田 竹 目 自 車車 日 自 車車 行行 目 手 日 自 車車 長 比 日 自 車車 面 日 比 手 金金 比 比 金金 面 日 比 金金 比 面 日 日 長 比 比 日 日 日 大 自 車車 日 行行 大 大 大 大 大 大 自 車車 大 支 文 目 心 比 日 行行 女女 二 十 車車 人 自 車車 日 自 車車 日 日 日 生 自 車車 自 車車 自

More information

untitled

untitled N=1684 N=8703 N=1554 N=979 N=3911 N=530 N=1993 N=4982 N=929 N=2035 N=544 N=453 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 16 18 3657 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

More information

Microsoft Word - DIIAコース概要2012-11-5.doc

Microsoft Word - DIIAコース概要2012-11-5.doc Dear Image Image Consulting Academy 力力 人 心 自 身 行行 立立 生 力力 心 方 長 工 子 大 立立 方 手 色 見見 身 見見 行行 立立 手 日 行行 大 身 日 力力 人 一 人 生 大 人 生 目 生 目 生 人 入 ベーシックコース概要 コース名 イメージ カラー 基本 受講内容 受講時間 料 金金 税込 9 時間 37,800 円 9 時間 49,350

More information

Microsoft Word _電力改革特集_第21回.docx

Microsoft Word _電力改革特集_第21回.docx 米 大 力力 日 米 比 力力 革 力力 革 日 大 月 米 大 月 一 方 月 日 日 大 首 日 行行 入 生 大 大 自 大 生 日 大 生 力力 月 日 日 米 心 大 風 米 比 力力 高 米 水 力力 高 大 米 米 立立 人 力力 生 月 日 生 大 行行 日 一 生 目 日 大 大 至 目 一 生 日 止 大 生 日 大 心 生 人 コン エジソン社によるとこれらの停電の原因は以下の通りである

More information

SmartWork Copyright (c)2013 SmartWork All Rights Reserved.

SmartWork Copyright (c)2013 SmartWork All Rights Reserved. Google SmartWork Copyright (c)2013 SmartWork All Rights Reserved. SmartWork SmartWork 文 大 大 人 角 行行 SmartWork SmartWork SmartWork プロフェショナル人材のワークスタイルSmartWork SmartWork公式サイト http://www.smartwork-jp.net/

More information

首 は 下 あ ご の 骨 の 下 か ら 鎖 骨 の 上 ま で 自 分 の 首 を 両 手 で は さ ん で お さ え て み ま し ょ う 師 首 っ て ど ん な 仕 事 を し て い る か な 子 頭 を の せ て い る 頭 を お さ え て い る 頭 を 動 か し

首 は 下 あ ご の 骨 の 下 か ら 鎖 骨 の 上 ま で 自 分 の 首 を 両 手 で は さ ん で お さ え て み ま し ょ う 師 首 っ て ど ん な 仕 事 を し て い る か な 子 頭 を の せ て い る 頭 を お さ え て い る 頭 を 動 か し の ど の 仕 事 2 0 1 5 年 3 月 4 日 黒 川 理 科 研 究 会 永 澤 義 人 私 は ふ だ ん は 自 分 の か ら だ に つ い て 深 く 考 え る こ と は ほ と ん ど あ り ま せ ん で も 一 昨 年 食 道 癌 に な り 担 当 医 か ら 食 道 癌 の 後 遺 症 で い ち ば ん 多 く 恐 ろ し い の は 誤 飲 に よ る 肺 炎

More information

調 査 概 要 調 査 期 : 2011 年 10 月 ~2012 年 9 月 ーモカウ 利 者 調 査 新 築 マショ 編 2012 年 秋 版 調 査 概 要 調 査 対 象 : ーモカウ 新 築 マショ を 利 し 新 築 マショ 検 討 者 うち ーモカウ 新 築 マショ で 紹 介 れ 新

調 査 概 要 調 査 期 : 2011 年 10 月 ~2012 年 9 月 ーモカウ 利 者 調 査 新 築 マショ 編 2012 年 秋 版 調 査 概 要 調 査 対 象 : ーモカウ 新 築 マショ を 利 し 新 築 マショ 検 討 者 うち ーモカウ 新 築 マショ で 紹 介 れ 新 2012 年 12 月 4 ーモカウ 利 者 調 査 新 築 マショ 編 2012 年 度 秋 版 ~ マショ 購 入 者 特 徴 非 購 入 者 特 徴 ~ 購 入 者 新 築 マショ 見 学 は 非 購 入 者 約 2.6 倍 株 式 ルー まいカパニー( 本 : 東 京 都 千 代 田 区 代 表 締 役 長 葛 原 孝 司 )が 運 営 する ーモカウ 新 築 マショ では 新 築 マショ

More information

根管治療についてHP用.key

根管治療についてHP用.key 困 難 な 根 管 治 療 を 成 功 に 導 くポイント ケイ 酸 カルシウムを 主 成 分 とし 生 体 親 和 性 や 封 鎖 性 に 優 れ 石 灰 化 促 進 作 用 デンティンブリッジ 形 成 能 抗 菌 性 も 兼 ね 備 えた 現 在 歯 科 界 では 大 変 注 目されている 材 料料 です 簡 単 に 言えば 根 管 充 填 を 行行う 上 では 非 常 に 適 した

More information

目 1. Executive Summary 2. 目 方 子- 7.TVCM 8.2 月-3 月 9. t- 10. Web 文

目 1. Executive Summary 2. 目 方 子- 7.TVCM 8.2 月-3 月 9. t- 10. Web 文 2013 石 矢 大 山 口 子 田 土 目 1. Executive Summary 2. 目 3. 4. 方 5. 6. - 子- 7.TVCM 8.2 月-3 月 9. t- 10. Web 11. 12. 文 1.Executive Summary 人 目,,BT. Web TV 手 2. 目 (1/2),2009, 大.. (=BT ). 生, 生. 生 () () 日 12-13 食 2.背景と

More information

役 員 の 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意 点 役 員 に 対 する 退 職 金 はよく 節 税 目 的 で 利 用 さ れますが トラブルの 多 い 項 目 の 一 つとなって いるため 注 意 が 必 要 です 役 員 に 対 する 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意

役 員 の 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意 点 役 員 に 対 する 退 職 金 はよく 節 税 目 的 で 利 用 さ れますが トラブルの 多 い 項 目 の 一 つとなって いるため 注 意 が 必 要 です 役 員 に 対 する 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意 ニュースレター 2015 年 6 月 号 Jun. 2015 6 YOSHIKAWA TAX JOURNAL 役 員 の 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意 点 注 目 トピックス 01 役 員 の 退 職 金 を 支 払 う 場 合 の 注 意 点 役 員 に 対 する 退 職 金 はよく 節 税 目 的 で 利 用 されますが ト ラブルの 多 い 項 目 の 一 つとなっているため

More information

J7-12-153.pdf

J7-12-153.pdf 巨 二 ~"- 1953: 上!i.~, ~I 守 今 Eヨ 合 ~ :1 胸 ~ :I 白 咽 皮 肉 反 IÖ 抗 æ:~ 僅 の 2 僻 希 釈 波 slurniae および Schistoω~) 仰 向 mcum の 皮 肉 反 応 抗 原 被 合 ~1' 被 検 者 A の 鯨.r~ 住 血 吸 虫 セルカ 'J ア 争 ;1J 臨 機 慣 後 の 発 疹 の 録 過 I~.'. 引 $グラス!I'の

More information

行行 赤 赤 方 高 赤 高 赤 大 高 方 水 文

行行 赤 赤 方 高 赤 高 赤 大 高 方 水 文 赤 小 西 高 子 大 水 文 行行 赤 赤 方 高 赤 高 赤 大 高 方 水 文 心 水 文 水 赤 比 高 赤 水 一 大 水 文 水 文 赤 赤 方 赤 月 月 水 文 用 水 文 赤 比 赤 見見 水 文 赤 比 白 一 赤 示 水 文 心 心 高 心 心 心 水 文 水 文 log ( ) 水 文 log ( ) 水 文 log ( ) 心 水 文 log ( ) 長 水 文 log (

More information

北海道医療大学歯学部シラバス

北海道医療大学歯学部シラバス 病 理 学 口 腔 病 理 学 口 腔 病 理 学 [ 講 義 ] 第 3 学 年 後 期 必 修 担 当 者 名 教 授 / 安 彦 善 裕 講 師 / 講 師 / 佐 藤 惇 助 教 / 非 常 勤 講 師 / 下 野 正 基 非 常 勤 講 師 / 松 原 茂 非 常 勤 講 師 / 浜 野 弘 規 概 要 口 腔 病 理 学 は 歯 をはじめ 口 腔 領 域 に 発 生 する 疾 病 や 病

More information

Kobo Arc User Guide JP

Kobo Arc User Guide JP d oin Kob o Arc Us e r Gu id e 2 kobo arc 目 kobo arc... 8 kobo arc... 9 kobo arc... 10... 11... 13 面... 15... 18... 22... 24 Wi-Fi... 26 PC kobo arc... 29... 32... 32... 35... 40... 41 ... 42... 42...

More information

HPC可視化_小野2.pptx

HPC可視化_小野2.pptx 大 小 二 生 高 方 目 大 方 方 方 Rank Site Processors RMax Processor System Model 1 DOE/NNSA/LANL 122400 1026000 PowerXCell 8i BladeCenter QS22 Cluster 2 DOE/NNSA/LLNL 212992 478200 PowerPC 440 BlueGene/L 3 Argonne

More information

Microsoft Word - PSB導入ガイド_ docx

Microsoft Word - PSB導入ガイド_ docx 入 1 / 49 入 日 1.0.0 2013/12/02 用 用 F-Secure 角 自 止 一 2 / 49 ... 4 1.... 4 2.... 4 3. 入... 4 4. 手 Windows... 5 4.1... 5 4.2 Windows... 9 5. 手 Windows Server... 13 6. 手 Linux... 19 6.1... 19 6.2 PSB... 20

More information

All About特集 とは 約1,300に及ぶガイドサイトの160,000本以上の記事を中心にシーズナリティ や流行にマッチした旬のテーマで記事をまとめた All Aboutの編集企画です 特集トップページ または スポンサードコンテンツ ガイド記事 まとめ 様々なガイドがそれぞれの切り口で執筆し

All About特集 とは 約1,300に及ぶガイドサイトの160,000本以上の記事を中心にシーズナリティ や流行にマッチした旬のテーマで記事をまとめた All Aboutの編集企画です 特集トップページ または スポンサードコンテンツ ガイド記事 まとめ 様々なガイドがそれぞれの切り口で執筆し 2014.5.20 更 新 All About 特 集 広 告 案 内 2015 年 7 月 ~9 月 掲 載 分 -お 問 い 合 わせ 先 - 株 式 会 社 オールアバウト 150-0013 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 1-18-18 東 急 不 動 産 恵 比 寿 ビル 5F WEB 上 で 見 られる 広 告 案 内 ページ ADINFO http://corp.allabout.co.jp/adinfo/

More information

決 算 で 注 意 すべき 復 興 特 別 所 得 税 今 年 1 月 以 降 に 決 算 期 末 を 迎 える 事 業 年 度 の 法 人 税 の 申 告 では 所 得 税 と 復 興 特 別 所 得 税 の 切 り 分 けが 必 要 となります 今 年 1 月 以 降 に 決 算 期 末 を 迎

決 算 で 注 意 すべき 復 興 特 別 所 得 税 今 年 1 月 以 降 に 決 算 期 末 を 迎 える 事 業 年 度 の 法 人 税 の 申 告 では 所 得 税 と 復 興 特 別 所 得 税 の 切 り 分 けが 必 要 となります 今 年 1 月 以 降 に 決 算 期 末 を 迎 ニュースレター 2013 年 4 月 号 Apr. 2013 4 YOSHIKAWA TAX JOURNAL 決 算 で 注 意 すべき 復 興 特 別 所 得 税 注 目 トピックス 01 決 算 で 注 意 すべき 復 興 特 別 所 得 税 今 年 1 月 以 降 に 決 算 期 末 を 迎 える 事 業 年 度 の 法 人 税 の 申 告 では 復 興 特 別 所 得 税 の 税 額 控 除

More information

5 月 25 日 2 口 腔 咽 頭 唾 液 腺 の 疾 患 2 GIO: 口 腔 咽 頭 唾 液 腺 の 疾 患 を 理 解 する SBO: 1. 急 性 慢 性 炎 症 性 疾 患 を 説 明 できる 2. 扁 桃 の 疾 患 を 説 明 できる 3. 病 巣 感 染 症 を 説 明 できる 4

5 月 25 日 2 口 腔 咽 頭 唾 液 腺 の 疾 患 2 GIO: 口 腔 咽 頭 唾 液 腺 の 疾 患 を 理 解 する SBO: 1. 急 性 慢 性 炎 症 性 疾 患 を 説 明 できる 2. 扁 桃 の 疾 患 を 説 明 できる 3. 病 巣 感 染 症 を 説 明 できる 4 日 付 時 限 内 容 4 月 6 日 2 総 論 GIO: 耳 鼻 咽 喉 科 疾 患 を 持 つ 患 者 の 診 断 と 治 療 ができるようになるために これらの 系 の 基 本 的 知 識 特 性 を 理 解 する SBO: 1. 耳 疾 患 について 説 明 できる 2. 鼻 疾 患 について 説 明 できる 3. 咽 頭 喉 頭 疾 患 について 説 明 できる 4 月 13 日 2 鼻

More information

TEL-KU2/TEL-KU3

TEL-KU2/TEL-KU3 39 3439 9499 4647 5 4893 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 a 7 8 9 3 4 a 0 Ni-MH 3 4 5 6 3 3 a a 7 8 a a a a 9 3 a a a 3 4 a 30 3 a 4 a 3 3 a 3 4 a a a a a 3 4 a a a a 33 34 35 3 36 a a a a a a a a \ \ \ \ 37

More information

申 請 上 の 注 意 1 生 活 保 護 を 受 けている 方 も 必 ず 申 請 してください 申 請 書 の 世 帯 欄 には 住 民 票 に 記 載 されている 世 帯 全 員 を 記 入 してください また 単 身 赴 任 等 ( 国 外 を 含 む )で 住 民 票 が 別 でも 児 童

申 請 上 の 注 意 1 生 活 保 護 を 受 けている 方 も 必 ず 申 請 してください 申 請 書 の 世 帯 欄 には 住 民 票 に 記 載 されている 世 帯 全 員 を 記 入 してください また 単 身 赴 任 等 ( 国 外 を 含 む )で 住 民 票 が 別 でも 児 童 平 成 8 年 度 市 就 学 援 助 制 度 について 市 では 経 済 的 な 理 由 で 教 育 の 機 会 が 失 われないよう 学 用 品 費 給 食 費 校 外 活 動 費 など の 教 育 に 要 する 費 用 の 一 部 を 援 助 しています 就 学 援 助 を 申 請 することができる 方 市 に 住 民 登 録 があり 小 中 学 校 に 在 籍 しているお 子 様 の 保 護

More information

夜 ~は 惇 および 肉 潤 筋 協 を 主 治 する, 4. 小,~ 主 壱 片 X5; 業, 根. 搬 時 採 作 茶 片 ~ 磁 煎 服 能 補 中 益 気 偏 止 小 便 滑 数 い. 例 えば, 柴 胡 と 黄 ~, 釈 実 と 有 薬, 麻 ば, 有 薬 と 甘 草, 有 薬 と 当! 帰, 有 薬 と 黄 ~, 11. ~ 消 石 掌 為 之 使,

More information

い Q. 中 途 退 社 の 人 の 源 泉 徴 収 票 を 出 力 したい A. 従 業 員 マスタ 給 与 タブの 年 調 区 分 を 不 要 とし 年 末 調 整 計 算 処 理 画 面 を 開 いて( 中 途 のデ ータで 再 計 算 されます) 画 面 を 保 存 後 出 力 してください

い Q. 中 途 退 社 の 人 の 源 泉 徴 収 票 を 出 力 したい A. 従 業 員 マスタ 給 与 タブの 年 調 区 分 を 不 要 とし 年 末 調 整 計 算 処 理 画 面 を 開 いて( 中 途 のデ ータで 再 計 算 されます) 画 面 を 保 存 後 出 力 してください 年 末 調 整 関 連 年 調 画 面 / 年 調 処 理 についてFAQ Q. 過 不 足 セットを 間 違 えたので セットする 前 の 状 態 に 戻 したい A. 年 調 計 算 処 理 画 面 を 開 き 直 して (1) 過 不 足 欄 の 数 字 を0にする (2) 充 当 金 額 (または 徴 収 金 額 )の 値 を0にする その 後 画 面 を 保 存 してください 違 う 明

More information

31.79 気 管 形 成 手 術 ( 管 状 気 管 気 管 移 植 等 )( 頸 部 から) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32.28 胸 腔 鏡 下 肺 悪 性 腫 瘍 手 術 (リンパ 節 郭 清 を 伴 う) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

31.79 気 管 形 成 手 術 ( 管 状 気 管 気 管 移 植 等 )( 頸 部 から) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32.28 胸 腔 鏡 下 肺 悪 性 腫 瘍 手 術 (リンパ 節 郭 清 を 伴 う) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.7 ICD-9-CM 分 類 コードによる 年 齢 階 層 別 年 間 退 院 患 者 数 ( 平 成 24 年 1 月 ~ 平 成 24 年 12 月 ) コード 術 名 総 数 0 才 ~4 1.02 穿 頭 脳 室 ドレナージ 術 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 70.4 1.09 慢 性 硬 膜 下 血 腫 穿 孔 洗 浄 術 32 0 0 0 0 0 2

More information

自 己 日 高 用 自 言 方 2

自 己 日 高 用 自 言 方 2 自 己 日 高 用 自 言 方 2 日 pg_statsinfo pg_stats_reporter pg_statsinfo pg_statsinfo / pg_stats_reporter pg_statsinfo 3 日 DB pg_statsinfo DB pg_stats_reporter 4 自 5 言 言 方 一 pg_statsinfod DB ( ) 6 J 一 力力 行行 用 用ff

More information

150527_mercari_福岡資料_配布.pptx

150527_mercari_福岡資料_配布.pptx 株式会社メルカリ - メルカリの成 長とそれを 支える CS 体制 - 2015 年年 5 月 27 日 取締役 小泉 文明 株式会社メルカリご紹介 l 会社設 立立 日 : 2013 年年 2 月1 日 ( 同年年 7 月アプリローンチ ) l オフィス : 東京 仙台 San Francisco l 従業員数 : 約 150 名 (70% くらいはCSスタッフ ) l 主な受賞歴 : Google

More information

2016 January 内 診 療 科 月 ( 新 患 ) 熊 部 呼 吸 器 ( 再 診 ) 山 口 科 血 液 外 山 消 化 器 大 園 鈴 木 腎 臓 外 科 消 化 器 外 科 大 地 火 山 口 中 嶋 外 山 工 藤 水 外 山 戸 井 田 木 中 嶋 山 口 外 山 大 地 金 熊 部 外 山 大 園 鈴 木 石 躍 備 考 ( 水 ) 午 後 気 管 支

More information

2 9. どんな 食 べ 物 に 反 応 を 起 こしますか?( 複 数 回 答 可 ) リンゴ モモ トマト メロン キウイ スイカ その 他 フルーツ 野 菜 ( ) ナッツ 類 豆 腐 豆 乳 その 他 マメ 類 ( ) 牛 乳 卵 鶏 肉 牛 肉 豚 肉 魚 類 ( ) 小 麦 グルコサミン

2 9. どんな 食 べ 物 に 反 応 を 起 こしますか?( 複 数 回 答 可 ) リンゴ モモ トマト メロン キウイ スイカ その 他 フルーツ 野 菜 ( ) ナッツ 類 豆 腐 豆 乳 その 他 マメ 類 ( ) 牛 乳 卵 鶏 肉 牛 肉 豚 肉 魚 類 ( ) 小 麦 グルコサミン 1 果 物 アレルギーコンポーネント 研 究 会 患 者 様 用 質 問 紙 1. 通 知 番 号 を 記 入 してください 2. あなた(のお 子 さま)の 年 齢 は 3. あなた(のお 子 さま)の 性 別 は 男 女 4. 現 在 お 住 まいの 都 道 府 県 5. これまで 一 番 長 く 住 んでいた 都 道 府 県 6. その 都 道 府 県 での 在 住 期 間 ( 年 ) 7.

More information

平成20年度 就学援助費支給事業について

平成20年度 就学援助費支給事業について 申 請 書 は 取 り 外 して 使 用 願 います 就 学 援 助 を 申 請 する 保 護 者 のみなさまへ 平 成 27 年 度 就 学 援 助 費 支 給 事 業 について 栗 原 市 教 育 委 員 会 このお 知 らせは 申 請 から 認 定 支 給 までの 基 本 的 な 内 容 が 書 いてあります ので 必 ずお 読 みいただき 内 容 を 確 認 していただいた 上 で 申 請

More information

Microsoft Word - 【プレスリリース】年末年始当番医プレスリリース(2013年)(HP用)

Microsoft Word - 【プレスリリース】年末年始当番医プレスリリース(2013年)(HP用) 報 道 関 係 者 各 位 2013 年 12 月 11 日 ティーペック 株 式 会 社 社 会 貢 献 活 動 年 末 年 始 のお 役 立 ちサイト 公 開 します!! ~ 年 末 年 始 に 受 診 できる 医 療 機 関 を 無 料 検 索 できるサイト~ スマホ 携 帯 PC で 全 国 各 地 の 医 療 機 関 を 簡 単 検 索!! 健 康 に 関 する 電 話 相 談 などを 手

More information

2013 April 内 外 診 療 科 科 心 臓 血 管 セ ン タ ー 呼 吸 器 ( 新 患 ) 呼 吸 器 ( 再 診 ) 血 液 消 化 器 腎 臓 科 心 臓 血 管 外 科 月 熊 部 山 口 佐 々 木 中 村 竹 田 大 地 火 山 口 須 加 原 外 山 工 藤 水 佐 々 木 松 本 中 村 新 名 木 須 加 原 山 口 外 山 大 地 7 階

More information

毛 呂 山 町

毛 呂 山 町 健 康 イベント 一 覧 日 付 市 町 村 名 イベント 名 ページ 番 号 川 越 市 川 越 市 健 康 まつり 1 11/1( 日 ) 加 須 市 騎 西 健 康 まつり( 騎 西 銀 杏 祭 ) 2 蕨 市 第 15 回 わらび 健 康 まつり 同 時 開 催 第 17 回 歯 ッピ わらび 第 3 回 全 国 検 査 と 健 康 展 3 久 喜 市 健 康 食 育 まつり 4 幸 手 市

More information

下 記 のような 体 調 変 化 はございますか? 目 のかゆみ 目 のまわりのかゆみ 目 薬 をさしたとき しみること 目 が 充 血 すること 目 が 見 えづらくなる もやがかかったように 見 えること 目 がころころする ショボショボする 涙 が 出 ること 目 のまわりが 黒 くなる まつ

下 記 のような 体 調 変 化 はございますか? 目 のかゆみ 目 のまわりのかゆみ 目 薬 をさしたとき しみること 目 が 充 血 すること 目 が 見 えづらくなる もやがかかったように 見 えること 目 がころころする ショボショボする 涙 が 出 ること 目 のまわりが 黒 くなる まつ の 注 意 事 項 2015 年 6 月 作 成 主 にインタビューフォームと 添 付 文 書 を 参 照 している 重 大 な 副 作 用 と 頻 度 の 高 い 副 作 用 の 一 部 を 抜 粋 しているため すべての 副 作 用 を 網 羅 していない 最 新 の 添 付 文 書 情 報 を 反 映 しているとは 限 らないので 注 意 してください

More information

1. 検 索 項 目 の 分 類 について 1 2 3 5 6 1 個 人 プロフィール 2 経 験 職 種 経 験 業 種 3 語 学 力 4 希 望 条 件 5 スキルシート 資 格 6 行 動 ターゲティング 7 フリーワード 8 会 員 の 検 索 範 囲 4 7 8 スカウト 条 件 設

1. 検 索 項 目 の 分 類 について 1 2 3 5 6 1 個 人 プロフィール 2 経 験 職 種 経 験 業 種 3 語 学 力 4 希 望 条 件 5 スキルシート 資 格 6 行 動 ターゲティング 7 フリーワード 8 会 員 の 検 索 範 囲 4 7 8 スカウト 条 件 設 @type スカウトサービス 各 検 索 項 目 のご 活 用 方 法 Copyright by2014 CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. All Rights Reserved. 1 1. 検 索 項 目 の 分 類 について 1 2 3 5 6 1 個 人 プロフィール 2 経 験 職 種 経 験 業 種 3 語 学 力 4 希 望 条 件 5 スキルシート 資 格 6

More information

表1

表1 MPLANT MPLANT 石 川 歯 科 医 院 Ishikawa Dental Clinic Contents 4 5 7 9 5 7 9 5 7 9 0 44 55 66 77 88 0 0 99 4 4 5 6 5 6 7 7 8 8 4 9 9 0 0 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 0 0 9 9 4 5 6 4 7 5 6 8 4 4 MPLANT MPLANT Ishikawa

More information

渋谷区自転車安全利用指針

渋谷区自転車安全利用指針 1 83 19 2 3 1 20 36 19 24 10 2 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 5.7km 1.1km 60 470m DVD 4.7% 12.2% 7.5% 21.9% 2.2% 50.0% 0.9% 0.3% 0.3% 補 6 1 資 料 3 渋 谷 区 自 転 車 安 全 利 用 ネットワーク( 案 ) ネ ッ ト ワ ー ク 路

More information

警 察 庁 丁 保 発 第 121 号 平 成 25 年 8 月 27 日 原 義 保 存 期 間 5 年 警 察 庁 生 活 安 全 局 保 安 課 長 ( 平 成 30 年 12 月 31 日 まで) 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 する 法 律 等

警 察 庁 丁 保 発 第 121 号 平 成 25 年 8 月 27 日 原 義 保 存 期 間 5 年 警 察 庁 生 活 安 全 局 保 安 課 長 ( 平 成 30 年 12 月 31 日 まで) 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 する 法 律 等 P 店 舗 勝 ち 残 りポイント 改 正 風 営 法 を 遵 守 された 店 舗 設 計 更 に 改 正 される 風 営 法 を 見 抜 く 〇 IR 法 案 を 先 読 み 〇 IR 法 案 7 号 営 業 への 改 正 影 響 警 察 庁 丁 保 発 第 121 号 平 成 25 年 8 月 27 日 原 義 保 存 期 間 5 年 警 察 庁 生 活 安 全 局 保 安 課 長 ( 平 成

More information

目次 1 調査概要 P2~P4 2 平成 29 年度の販売見込みについて ( 住宅事業者 ) P5~P6 3 平成 29 年度の住宅の買い時感について ( 一般消費者 ) P7 4 住宅で重視するポイントは?( 住宅事業者 一般消費者 ) P8~P9 5 建物の性能で重視する事項は?( 住宅事業者

目次 1 調査概要 P2~P4 2 平成 29 年度の販売見込みについて ( 住宅事業者 ) P5~P6 3 平成 29 年度の住宅の買い時感について ( 一般消費者 ) P7 4 住宅で重視するポイントは?( 住宅事業者 一般消費者 ) P8~P9 5 建物の性能で重視する事項は?( 住宅事業者 平成 29 年度における 住宅市場動向について ( 四国地方 4 県版 ) 平成 29 年 5 月 目次 1 調査概要 P2~P4 2 平成 29 年度の販売見込みについて ( 住宅事業者 ) P5~P6 3 平成 29 年度の住宅の買い時感について ( 一般消費者 ) P7 4 住宅で重視するポイントは?( 住宅事業者 一般消費者 ) P8~P9 5 建物の性能で重視する事項は?( 住宅事業者 一般消費者

More information

本資料は福岡市政記者クラブ, 福岡経済記者クラブへ同時配布しております 報道各位 平成 26 年 8 月 26 日 クリエイティブ福岡推進協議会事務局 ( クリエイティブ ラボ フクオカ ) 担当 : 西 林 Tel: Fax:

本資料は福岡市政記者クラブ, 福岡経済記者クラブへ同時配布しております 報道各位 平成 26 年 8 月 26 日 クリエイティブ福岡推進協議会事務局 ( クリエイティブ ラボ フクオカ ) 担当 : 西 林 Tel: Fax: Press Release No.2 平成 26 年 8 月 26 日 報道関係者各位 福岡市経済観光文化局国際経済 コンテンツ部コンテンツ振興課担当 : 堀, 寺本 :711-4329( 内線 2517),Fax:711-4354 E-mail:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp = クリエイティブ ラボ フクオカ = 協賛イベント開催のお知らせ < 周知のお願い >

More information

Microsoft Word - Stage 2 lessons meeting people.docx

Microsoft Word - Stage 2 lessons meeting people.docx Topic: Meeting people Lesson 1: Unpleasant encounter [A: Stranger, B: Person waiting for bus] a: beige a: not nice a: time to myself a: Oh, and b: violet c: ivory b: uncommon c: not so polite b: some space

More information

Microsoft PowerPoint - 総務省「自動車関係税制のあり方に関する検討会」ヒアリング説明資料(自動車総連) [互換モード]

Microsoft PowerPoint - 総務省「自動車関係税制のあり方に関する検討会」ヒアリング説明資料(自動車総連) [互換モード] 総務省 自動車関係税制のあり方に関する検討会 ヒアリング説明資料 全日本自動車産業労働組合総連合会 ( 自動車総連 ) 2 0 1 4 年 1 0 月 3 日 1 Contents 自動車関係諸税に対する考え方 平成 27 年度税制改正における要望事項 総務省からのヒアリング項目について 2 自動車関係諸税に対する考え方 複雑且つ過重で不条理な自動車税制の解消 国民負担の軽減 デフレからの確実な脱却

More information

10 アムジェン デベロップメント 株 式 会 社 の 依 頼 による 血 小 板 減 少 症 患 者 を 対 象 とした AMG 531の 長 期 継 続 投 与 第 Ⅲ 11 エーザイ 株 式 会 社 の 依 頼 によるE5555の 第 Ⅱ 12 生 化 学 工 業 株 式 会 社 の 依 頼

10 アムジェン デベロップメント 株 式 会 社 の 依 頼 による 血 小 板 減 少 症 患 者 を 対 象 とした AMG 531の 長 期 継 続 投 与 第 Ⅲ 11 エーザイ 株 式 会 社 の 依 頼 によるE5555の 第 Ⅱ 12 生 化 学 工 業 株 式 会 社 の 依 頼 平 成 21 年 度 第 4 回 NTT 関 東 病 院 治 審 査 委 員 会 会 議 の 記 録 の 概 要 開 催 日 時 :2009 年 7 月 30 日 ( 木 ) 17:30~18:00 開 催 場 所 :NTT 関 東 病 院 特 別 会 議 室 出 席 委 員 名 : 臼 杵 吉 田 鈴 木 忠 内 渋 谷 坂 本 塩 沼 安 原 議 題 及 び 審 議 結 果 を 含 む 主 な

More information

【NEC発表用】離島ICT活用企画提案書 (読み取り専用)

【NEC発表用】離島ICT活用企画提案書 (読み取り専用) 沖 縄 県 御 中 離離 島 におけるICT 利利 活 用の 促 進 事 業 企 画 提 案 書 2015 年年 11 月25 日 日 本 電 気 株 式 会 社 教 育 分 野 ICT 活 用 離離 島 高 度度 人 材 育 成 プログラム コンセプト 離離 島 の 子 供 たちは 学 習 環 境 に 恵 まれないだけでなく 将 来 の 職 業 の 選 択 や 人 生における 大きな 影 響 を

More information

Market Outlook( 市 場 の 見 通 し) 今 後 のインド 市 況 の 見 通 しについて インド 国 内 では 銀 行 ( 監 督 ) 局 の 設 立 破 産 法 の 整 備 金 融 や 電 力 送 電 会 社 にかかる 再 生 のための 法 案 提 出 などが 行 われました 銀

Market Outlook( 市 場 の 見 通 し) 今 後 のインド 市 況 の 見 通 しについて インド 国 内 では 銀 行 ( 監 督 ) 局 の 設 立 破 産 法 の 整 備 金 融 や 電 力 送 電 会 社 にかかる 再 生 のための 法 案 提 出 などが 行 われました 銀 2016 年 4 月 吉 日 SBIインド&ベトナム 株 ファンドの 組 入 れマザーファンドである ステイト バンク オブ インディア インド 株 マザーファンド の 運 用 会 社 CIO( 運 用 最 高 責 任 者 )からのレポートをお 届 けします SBIファンズ マネジメント 社 (SBI Funds Management Pvt. Ltd.)CIO Navneet Munot 氏 SBIファンズ

More information

Agenda Complex Processing (CEP) とは CEP の適 用事例例 BRMS について CEP について 2

Agenda Complex Processing (CEP) とは CEP の適 用事例例 BRMS について CEP について 2 大規模データ活 用のための CEP ソリューション レッドハット株式会社 JBoss サービス事業部 シニアソリューションアーキテクト梅野昌彦 1 Agenda Complex Processing (CEP) とは CEP の適 用事例例 BRMS について CEP について 2 Complex Processing (CEP) とは 3 Complex Processing とは 大量量の情報や沢

More information

2016/6/3 IMJ ClickTracks Ver.6 の販売を開始! リリース情報 Press Room ClickTracks Ver.6 の販売を開始! 2007/04/04 IMJ ビジネスコンサルティング 株式会社株式会社インフィネット 株式会社アイ エム ジェイ ( 本社 : 東京

2016/6/3 IMJ ClickTracks Ver.6 の販売を開始! リリース情報 Press Room ClickTracks Ver.6 の販売を開始! 2007/04/04 IMJ ビジネスコンサルティング 株式会社株式会社インフィネット 株式会社アイ エム ジェイ ( 本社 : 東京 ClickTracks Ver.6 の販売を開始! 2007/04/04 IMJ ビジネスコンサルティング 株式会社株式会社インフィネット 株式会社アイ エム ジェイ ( 本社 : 東京都品川区代表取締役社長 : 樫野孝人以下 IMJ) のグループ会社であるIMJビジネスコンサルティング株式会社 ( 本社 : 東京都品川区代表取締役 : 長崎次一以下 IMJ BC) と オンラインビジネスツール開発会社の株式会社インフィネット

More information

2 交 通 アクセス 3 会 社 概 要 4 そんぽの 家 の 特 徴 5 入 居 費 用 6 オーダーメイドケア 7 居 室 のレイアウト 8 そんぽの 家 での 生 活 ( 屋 内 ) 9 そんぽの 家 での 生 活 ( 屋 外 ) 10 ご 家 族 様 との 関 係 作 り 11 居 室 のご

2 交 通 アクセス 3 会 社 概 要 4 そんぽの 家 の 特 徴 5 入 居 費 用 6 オーダーメイドケア 7 居 室 のレイアウト 8 そんぽの 家 での 生 活 ( 屋 内 ) 9 そんぽの 家 での 生 活 ( 屋 外 ) 10 ご 家 族 様 との 関 係 作 り 11 居 室 のご SOMPOケア そんぽの 家 大 和 施 設 のご 案 内 入 居 一 時 金 0 円 の 介 護 付 有 料 老 人 ホーム 要 支 援 1~ 要 介 護 5 対 応 施 設.046-201-0100 242-0024 神 奈 川 県 大 和 市 福 田 1885-1 運 営 会 社.シルバーケア&サポートシステム 株 式 会 社 2016 Sompo Care Message Inc. All

More information

δ

δ Ⅸ 上 肢 ( 上 肢 及 び 手 指 )の 障 害 ( 第 9 次 改 正 全 部 ) 1 障 害 の 等 級 及 び 程 度 (1) 上 肢 ( 上 肢 及 び 手 指 )の 障 害 について 省 令 別 表 第 二 に 定 める 障 害 は 次 のと おりである ( 第 10 次 改 正 一 部 ) ア 上 肢 の 障 害 (ァ) 欠 損 障 害 ( 系 列 区 分 18 21) 第 1 級

More information

目 次 福 島 県 県 北 医 療 圏 県 中 医 療 圏 県 南 医 療 圏 会 津 医 療 圏 南 会 津 医 療 圏 相 双 医 療 圏 いわき

目 次 福 島 県 県 北 医 療 圏 県 中 医 療 圏 県 南 医 療 圏 会 津 医 療 圏 南 会 津 医 療 圏 相 双 医 療 圏 いわき 7. 福 島 県 県 北 会 津 相 双 県 中 南 会 津 いわき 県 南 7-1 目 次 福 島 県... 7 3 1. 県 北 医 療 圏... 7 9 2. 県 中 医 療 圏... 7 15 3. 県 南 医 療 圏... 7 21 4. 会 津 医 療 圏... 7 27 5. 南 会 津 医 療 圏... 7 33 6. 相 双 医 療 圏... 7 39 7. いわき 医 療 圏...

More information

別 表 3 補 助 対 象 上 限 単 価 及 び 補 助 率 区 分 補 助 の 内 容 補 助 対 象 上 限 単 価 補 助 対 象 面 積 等 1 補 助 率 除 却 費 老 朽 建 築 物 の 除 却 及 び 除 却 後 の 整 地 に 要 固 定 資 産 税 評 価 証 明 書 する 費

別 表 3 補 助 対 象 上 限 単 価 及 び 補 助 率 区 分 補 助 の 内 容 補 助 対 象 上 限 単 価 補 助 対 象 面 積 等 1 補 助 率 除 却 費 老 朽 建 築 物 の 除 却 及 び 除 却 後 の 整 地 に 要 固 定 資 産 税 評 価 証 明 書 する 費 別 表 1 耐 用 年 数 鉄 筋 コンクリート 造 鉄 骨 鉄 筋 コンクリート 造 レンガ 造 ブロック 造 鉄 骨 造 木 造 32 年 26 年 23 年 15 年 別 表 2 優 先 地 区 区 名 町 丁 名 福 島 区 海 老 江 2 丁 目 ~8 丁 目 大 開 1 丁 目 ~2 丁 目 城 東 区 今 福 西 1 丁 目 ~2 丁 目 今 福 南 1 丁 目 ~2 丁 目 蒲 生

More information

一 部 負 担 金 はかかります~ 平 成 24 年 2 月 6 日 ( 月 )~11 日 ( 土 ) A"6~ Q25~ 現 物 給 付 等 の 取 扱 いに 関 する 合 意 書 についてはどうなりますか ( 整 遅 3L(J)_~よ~. ^.~_ ~ 4ご 亡 ~ギ 五 ~ ~ 一 ~//// I~ 者 ~ :~:I 当 肱 ~ 1 明 2 大 3 昭 ~o. ヨ 陀 血 ~ ß~

More information

事例でわかる!スマートフォン対応手法カタログ

事例でわかる!スマートフォン対応手法カタログ お 役 立立ち 資 料料 事 例例 でわかる! スマートフォン 対 応 手 法 カタログ 本 資 料料 が 提 供 される 目 的 以 外 の ならびに 御 社 ( 御 社 関 連 会 社 を 含 む) 以 外 の 第 3 者 による 利利 用 複 製 はご 遠 慮 願 います IMAGICA Imageworks, Inc. All rights reserved. 2014. 07. 18 はじめに

More information

(Microsoft Word - 1004_10\214\216\222\262\215\270\203\212\203\212\201[\203X_\215\305\217I\215e.doc)

(Microsoft Word - 1004_10\214\216\222\262\215\270\203\212\203\212\201[\203X_\215\305\217I\215e.doc) 10 月 8 日 は 入 れ 歯 の 日 - 口 腔 ケアと 体 の 健 康 に 関 する 意 識 と 歯 科 医 院 に 行 く 頻 度 の 実 態 調 査 - 2012 年 10 月 吉 日 歯 の 健 康 と 体 の 健 康 は 関 係 があると 思 う 人 は 94.5% しかし 同 じ 歯 科 医 院 に 定 期 的 に 通 っている 人 は 16.9% かかりつけ 歯 科 医 を 持 って

More information

基本料料 金金 0 円! わかりやすい料料 金金設定でご提供する コーディング代 行行サービス! 頼れるコーディング代 行行 コーディングラボ のポイント 短納期 明朗料料 金金 JQuery 標準対応 柔軟な 修正対応 豊富な 制作対応 その他の 業務にも フル対応 標準納期 3 日 基本料料 金

基本料料 金金 0 円! わかりやすい料料 金金設定でご提供する コーディング代 行行サービス! 頼れるコーディング代 行行 コーディングラボ のポイント 短納期 明朗料料 金金 JQuery 標準対応 柔軟な 修正対応 豊富な 制作対応 その他の 業務にも フル対応 標準納期 3 日 基本料料 金 デザインや コンテンツができた後は 全ての作業をお任せください 頼れる コーディング代 行行 わかりやすい料料 金金設定でご提供する 基本料料 金金 コーディング代 行行サービス コーディングラボのご紹介 0円 基本料料 金金 0 円! わかりやすい料料 金金設定でご提供する コーディング代 行行サービス! 頼れるコーディング代 行行 コーディングラボ のポイント 短納期 明朗料料 金金 JQuery

More information

錢恂著作目錄

錢恂著作目錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Qian Xun) ( ) ( ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - ( - ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 吴 12 - 13 - ( - 14 ( ) ( ) ( ) ( ) 15 ( ) [ ] 16 [ ] [ ] 17 18 19 20 ( ) 21 -

More information

平成24年度 福島県患者調査の概況(厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課 保健統計室:H )

平成24年度 福島県患者調査の概況(厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課 保健統計室:H ) 平 成 25 年 10 月 22 日 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 人 口 動 態 保 健 社 会 統 計 課 保 健 統 計 室 室 長 瀧 村 佳 代 室 長 補 佐 岩 﨑 容 子 ( 担 当 ) 患 者 統 計 係 ( 内 線 7516,7517) ( 代 表 電 話 ) 03(5253)1111 ( 直 通 電 話 ) 03(3595)2958 平 成 2 4 年 (2012) 福

More information

Microsoft Word - 04-日本塘利枝子.doc

Microsoft Word - 04-日本塘利枝子.doc 幼 兒 教 保 研 究 期 刊 2010 第 5 期 57 57 日 本 における 幼 児 教 育 保 育 と 保 育 者 の 人 材 育 成 塘 利 枝 子 同 志 社 女 子 大 学 はじめに 日 本 における 幼 児 期 の 家 庭 外 保 育 は 主 として3 種 類 の 機 関 が 担 っている 1つ 目 は 文 部 科 学 省 の 管 轄 下 にある 幼 稚 園 2つ 目 は 厚 生 労

More information

2014/03/19 e ラーニング利利 用実態調査結果報告について 2014 年年 3 月 19 日 日本イーラーニングコンソーシアム調査委員会 小橋岳史 2014/03/19 0.e ラーニングをとりまく流流れ

2014/03/19 e ラーニング利利 用実態調査結果報告について 2014 年年 3 月 19 日 日本イーラーニングコンソーシアム調査委員会 小橋岳史 2014/03/19 0.e ラーニングをとりまく流流れ e ラーニング利利 用実態調査結果報告について 2014 年年 3 月 19 日 日本イーラーニングコンソーシアム調査委員会 小橋岳史 0.e ラーニングをとりまく流流れ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 e ラーニング 白書 ( ~ 2008) e ラーニングの市場動向についての 公式な 調査報告書 1 0.e ラーニングをとりまく流流れ 01 02

More information

施 設 名 ア ひがし イ 豊 後 大 野 市 等 施 設 一 覧 双 葉 在 地 連 絡 先 等 受 入 年 齢 開 時 間 三 重 町 小 坂 三 重 町 市 場 延 長 一 時 経 営 主 体 ~19:00 ( 社 ) 三 重 福

施 設 名 ア ひがし イ 豊 後 大 野 市 等 施 設 一 覧 双 葉 在 地 連 絡 先 等 受 入 年 齢 開 時 間 三 重 町 小 坂 三 重 町 市 場 延 長 一 時 経 営 主 体 ~19:00 ( 社 ) 三 重 福 ~ 豊 後 大 野 市 の 教 施 設 情 報 ~ ケ:おおのルンビニ サ: 千 歳 ツ: 市 立 おおのさくら 幼 稚 テ: 市 立 千 歳 幼 稚 コ: :いぬかい ト: 市 立 通 山 幼 稚 ナ: 犬 飼 幼 稚 大 野 町 犬 飼 町 ナ コ ク:あさじルンビニ 朝 地 町 ツ ケ 千 歳 町 テ サ ト エ:えだ ク エ オ シ ス オ:すがお キ キ: 緒 方 カ タ セ チ ウ イ

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 感 染 症 の 細 胞 診 症 例 1 喀 痰 症 例 6 喀 痰 症 例 2 膣 断 端 症 例 7 胆 汁 症 例 3 気 管 支 擦 過 症 例 8 子 宮 頚 部 症 例 4 胆 汁 症 例 9 気 管 支 洗 浄 症 例 5 腹 水 症 例 10 副 鼻 腔 症 例 1 Pap 染 色 ( 喀 痰 ) 30 歳 タイ 人 女 性 日 本 在 住 6 年 画 像 画 像 をクリックすると 拡

More information

Pliocene Shark Remains of Carcharodon, Carcharhinus and Dalatias, from Kanagawa Prefecture, Japan / 神奈川県北部の中津累層(鮮新統上部〉産出ホホジロザメ・ヨロイザメなどの化石について

Pliocene Shark Remains of Carcharodon, Carcharhinus and Dalatias, from Kanagawa Prefecture, Japan / 神奈川県北部の中津累層(鮮新統上部〉産出ホホジロザメ・ヨロイザメなどの化石について ~,.~ F~ ~ ~ ~ ~ 土 吉 一 一 ~ 一 一 一 ご 一 二 :- s~ ~ー -,~て 一 一, t ~- ニー ~ ー 九 一 一 一 一 一 - ~ ~ 一 一 ~ 5 本 標 本 は 歯 根 の 大 部 分 と 前 切 縁 の 歯 頚 付 近 をわずかに 欠 く 切 縁 の}~; 歯 の 大 きさが 切 縁 本 標 本 は 右 上 顎 第 31~ であ っ て, 歯 冠 は 完

More information

Amazon VPCスターターパック Amazon VPCスターターパックのご 紹 介 Amazon VPCの 運 用に 際 しアルテリア ネットワークス 社 とサーバーワー クスが 協 業 で 提 供 するサービスです 1 万 拠 点 以 上 の VPN サービスを 手がけているアルテリア ネット

Amazon VPCスターターパック Amazon VPCスターターパックのご 紹 介 Amazon VPCの 運 用に 際 しアルテリア ネットワークス 社 とサーバーワー クスが 協 業 で 提 供 するサービスです 1 万 拠 点 以 上 の VPN サービスを 手がけているアルテリア ネット AWSで 仮 想 プライベートクラウドを 安 定 運 用 VPCスターターパック 説 明 資 料料 株 式 会 社 サーバーワークス 2015 年年 4 月 現 在 Amazon VPCスターターパック Amazon VPCスターターパックのご 紹 介 Amazon VPCの 運 用に 際 しアルテリア ネットワークス 社 とサーバーワー クスが 協 業 で 提 供 するサービスです 1 万 拠 点

More information

忘年会シーズンに向けて飲 食費 5,000 円基準の再確認 今年も残すところあとわずか 忘年会のシーズンが近づいてきました これからのシーズンに多く質問が寄せられる 1 人当たり 5,000 円以下の交際費 について 解説します 今年も残すところあとわずか 忘年会のシーズンが近づいてきました これか

忘年会シーズンに向けて飲 食費 5,000 円基準の再確認 今年も残すところあとわずか 忘年会のシーズンが近づいてきました これからのシーズンに多く質問が寄せられる 1 人当たり 5,000 円以下の交際費 について 解説します 今年も残すところあとわずか 忘年会のシーズンが近づいてきました これか ニュースレター 2014 年 11 月号 Oct. 2014 11 YOSHIKAWA TAX JOURNAL 忘年会シーズンに向けて 飲食費 5,000 円基準の再確認 注目トピックス 01 忘年会シーズンに向けて飲食費 5,000 円基準の再確認今年も残すところあとわずか 忘年会のシーズンが近づいてきました ここでは これからのシーズンに多く質問が寄せられる 1 人当たり 5,000 円以下の交際費

More information

..........14.9 (Page 2)

..........14.9 (Page 2) 31 27 27 9500 2000 2728 27 26 建 設 がはじまります 役 場 新 庁 舎 6/23 現 庁 舎 被 災 判 定 6/25 泉 崎 村 議 会 ( 全 員 協 議 会 ) 500 7/24 泉 崎 村 議 会 ( 全 員 協 議 会 ) 7/31 泉 崎 村 議 会 ( 臨 時 議 会 ) 9500 8/8 住 民 代 表 者 説 明 会 15 91570 13 10

More information

緊急度判定プロトコル Ver.2 救急受診ガイド ( 家庭自己判断 ) 総務省消防庁 はじめに 病院に行った方がいいのか 行くならば 救急車を呼んだ方がいいか 自分で病院やクリニ ックを受診した方がいいか どれぐらい急いで受診した方がいいかなどについて判断すること は なかなかむずかしいものです この 救急受診ガイド は 急な病気やけがをした際に いつ病院を受診したらいいのか? 救急車を呼んだ方がいいか?

More information

! 行行 CPUDSP PPESPECell/B.E. CPUGPU 行行 SIMD [SSE, AltiVec] 用 HPC CPUDSP PPESPE (Cell/B.E.) SPE CPUGPU GPU CPU DSP DSP PPE SPE SPE CPU DSP SPE 2

! 行行 CPUDSP PPESPECell/B.E. CPUGPU 行行 SIMD [SSE, AltiVec] 用 HPC CPUDSP PPESPE (Cell/B.E.) SPE CPUGPU GPU CPU DSP DSP PPE SPE SPE CPU DSP SPE 2 ! OpenCL [Open Computing Language] 言 [OpenCL C 言 ] CPU, GPU, Cell/B.E.,DSP 言 行行 [OpenCL Runtime] OpenCL C 言 API Khronos OpenCL Working Group AMD Broadcom Blizzard Apple ARM Codeplay Electronic Arts Freescale

More information

2. 研 究 手 法 と 成 果 研 究 チームは 高 分 子 材 料 にイオンビームを 照 射 することによって, 高 分 子 表 面 を 改 質 し, 抗 血 栓 性, 細 胞 接 着 性 などの 性 質 を 制 御 することができ, 生 体 材 料 への 応 用 が 可 能 であることを 報

2. 研 究 手 法 と 成 果 研 究 チームは 高 分 子 材 料 にイオンビームを 照 射 することによって, 高 分 子 表 面 を 改 質 し, 抗 血 栓 性, 細 胞 接 着 性 などの 性 質 を 制 御 することができ, 生 体 材 料 への 応 用 が 可 能 であることを 報 報 道 発 表 資 料 2004 年 1 月 30 日 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 東 京 女 子 医 科 大 学 イオンビーム 照 射 で 人 工 硬 膜 の 生 体 適 合 性 が 大 幅 に 向 上 - 脳 外 科 手 術 後 の 髄 液 漏 を 防 ぎ 動 脈 瘤 治 療 にも 有 効 な 新 手 法 - 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 ( 野 依 良 治

More information

FAQ BLUETREND V (No.00) 文 字 や 線 が 配 置 できなくなった 移 動 もできなくなった [ 設 定 ]-[ピックモード]-[フリー]を ON( 押 した 状 態 )にしてく ださい この 設 定 が OFF だと 何 もないところに 文 字 や 線 を 入 れようとした

FAQ BLUETREND V (No.00) 文 字 や 線 が 配 置 できなくなった 移 動 もできなくなった [ 設 定 ]-[ピックモード]-[フリー]を ON( 押 した 状 態 )にしてく ださい この 設 定 が OFF だと 何 もないところに 文 字 や 線 を 入 れようとした FAQ BLUETREND V (No.000) - 目 次 - 00: 文 字 や 線 が 配 置 できなくなった 移 動 もできなくなった 002: 数 字 が 突 然 入 力 できなくなった 003: 線 が 縦 横 斜 めにしかひけなくなった [ 移 動 ]で 縦 横 斜 めにしか 移 動 できなくなった 004: 線 本 を 訂 正 したいのに 図 面 全 体 が 選 択 されてしまう 005:

More information

医歯薬系URAに求められる役割とmedU-net の活動

医歯薬系URAに求められる役割とmedU-net の活動 医療療系 URA に求められる役割と medu- net の取組み 医学系 大学産学連携ネットワーク協議会 国 立立 大学法 人東京医科 歯科 大学 (TMDU) 飯 田 香緒 里里 医学系産学連携ネットワーク協議会 =medu- net とは ー医療療系産学連携の機能強化 人材育成により 医療療イノベーションの加速を 目指す ー各種リソースの共有 産学官による対話と連携を核にしたネットワーク活動

More information

求人記事

求人記事 [ 本 気 で お 客 様 のことを 考 える ] [ 太 平 洋 建 材 株 式 会 社 ] 1. 大 阪 市 内 を 囲 い 込 む 建 材 商 社 皆 さんは 普 段 壁 や 天 井 を 意 識識 して 生 活 しているだろうか? 壁 天 井 と 一 言で 言ってもその 材 質 や 機 能 は 様 々だ デザイン 性 の 高いアルミ 化 粧 材 や 断 熱 材 不不 燃 性 吸 音 性 に 優

More information

< 目次 > 1. 広報の目的等 2. 大型車通行適正化推進月間の創設 3. 平成 30 年度の広報の取組み 4. 新たな取組み 5. 継続的な取組み 6. 平成 30 年度の活動目標 1

< 目次 > 1. 広報の目的等 2. 大型車通行適正化推進月間の創設 3. 平成 30 年度の広報の取組み 4. 新たな取組み 5. 継続的な取組み 6. 平成 30 年度の活動目標 1 資料 4 平成 30 年度の連絡協議会の活動計画 ( 案 ) < 第 7 回大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会 > 平成 30 年 7 月 13 日 ( 金 ) < 目次 > 1. 広報の目的等 2. 大型車通行適正化推進月間の創設 3. 平成 30 年度の広報の取組み 4. 新たな取組み 5. 継続的な取組み 6. 平成 30 年度の活動目標 1 1 広報の目的等 関東地域連絡協議会は平成27年度より

More information

1. 決算報告 2. 事業 戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1

1. 決算報告 2. 事業 戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 2017 年度第 1 四半期 業績のご報告 株式会社ディー エヌ エー 1. 決算報告 2. 事業 戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 業績サマリー 主力のゲーム事業の業績及び営業利益 (Non-GAAP) は期初見通し並みの実績 一過性の要因等については後述 (6ページ参照) 欧米子会社の解散 清算に係る税金費用の精査の結果 当四半期に見込んでいたメリットは生じない結果となった

More information

部下がやる気をなくすリーダーのひと言 部下が成果を出さない 社員のやる気 がない という悩みの原因は リーダーの 何気ないひと言 かもしれません 部下がやる気をなくす言葉 5 類型 部下がやる気をなくすリーダーの言葉には 大まかに以下 5 つの類型があります 1. 保身のための言葉 2. 不信を意味

部下がやる気をなくすリーダーのひと言 部下が成果を出さない 社員のやる気 がない という悩みの原因は リーダーの 何気ないひと言 かもしれません 部下がやる気をなくす言葉 5 類型 部下がやる気をなくすリーダーの言葉には 大まかに以下 5 つの類型があります 1. 保身のための言葉 2. 不信を意味 事務所だより 2012 年 12 月号 Dec. 2012 12 SR-HORIZON OFFICE JOURNAL 部下がやる気をなくす リーダーのひと言 注目トピックス 01 部下がやる気をなくすリーダーのひと言 部下が成果を出さない 社員のやる気を感じられない と悩んでいるリーダーは多いのではないでしょうか その原因は 普段の 何気ないひと言 にあるかもしれません 特集 02 賃金カットの手順について

More information