96 ÿ Ø à¢ç]éëóø6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "96 ÿ Ø à¢ç]éëóø6.0"

Transcription

1

2 1996/1/

3 MAX. SH TA A HIP KNEE A MOMENT (N-m) TO MOMENT (N-m) TO -400 B -400 B ANKLE A MOMENT (N-m) TO TIME(sec) (R.V.Mann,1981)

4 m

5 Lewis (1984) GE.FORCE/BM(G) THIGH SHANK HORIZONTAL FOOT Mid-point Medium-slow Medium Fast Late rec. Support Early rec. 1-step step 23(n of sig.change) m m m

6 TD M R (m) st o st o st x st o st o 0 (m) (m) nd o st x rd x st o nd x (m)

7 8 6 X(m) st x 182 2nd o Y(m) 8 6 X(m) st x 184 2nd x 184 3rd o Y(m) ON M OFF ON M OFF

8 m/s N W L-on L-on L-on

9 W m/s 8 N L-on L-on L-on m/s 8 N W L-on L-on L-on

10 (Nm/kg) (%) (%) -1-1 (Nm/kg) m70 12m40 (W/kg) (W/kg) (%) -5 (%) m70 12m40-10

11 5 4 Take-off Vz of CG(m/s) Sotomayor (2m36) Noji (2m28) 0 Touchdown Knee joint angle(deg)

12 ()

13 How to How to How to How to

14 How to How to How to How to How to How to () () ()

15 () () ()!! ()()()

16 . ()()()()!!

17 2m50 4m50!!!!

18 30cm

19 400H 400H 110JH 110H

20 400H 100H

21

22

23 L cm M91.4cm JR99.1cm H106.7cm H "48 1"07 1"06 1"04 0"93 1"02 1"09 1"01 1"13 1'08 1"20 2"48 3"55 4"61 5"65 6"58 7"60 8"69 9"70 10"83 11"91 13"11 13"11 13"38 13"382.2m 0"25

24

25

26

27 THE APPROACH RUN IN THE LONG JUMP James G.Hay,1988

28

29

30 () *

31 ADL

32 RICE 3 4

33 a b a. b.

34 a b a. b.

35 a b a. b. ab a. b.

36 a b b a. b. a b a. b.

37 b a. b.

38

39

40

41

42

43

44 m 2000m 1500m BIG

45 S61 100m mR S63 100m mR m m mR

46 m 2 100m (12) 500m()

47 40 70m 100m 4 100m m

48 m 1000m m 4 100mR 20 13: : : mR

49 : m 2 70m : : m 100m 200m 100m 400m 1500m 800m800m 400m 200m 400m 100m4 100mR 200m 4 200mR400m 11 22

50 m mR

51 TOYOTA mR 4100mR10 100m 10 94

52 7

53

54

55 /23261/20212/17183/2528 7

56

57 œ y N d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 4 100mR 100mH145 14"5 14" () 1500m 5" good V!! LET'S GOYAMANASHI!!!! œ y d d " " d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d N d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 12" " m 12"

58 20m 30m % 90% 80% m

59 10 60m 150m 200m up OFF 100m m 1/2 1/3 100m m kg kg kg kg TV

60

61 1m 20m 2m 10m 30m

62 { :20 R 4: :40 R 11:00 3:30 22 R 3:35

63

64 m 13 30m 20m

65 10

66

67

68 etc m 20m 1m 20m 30m 40m 100m 20m+30m m 60m0 30m 60m0 40m 60m 30m 40m 200m 3 150m 5 2 2m 2m30 20m 100m 2 100m400mR

69 3m 4m m 30m 50m 60m 80m 120m 100m

宮城県2012-初校.indd

宮城県2012-初校.indd 2012 MIYAGI http://www.kairyudo.co.jp/ 3 6 8 1415 16 1 2 3 3 4 5 6 7 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8 1 2 3 9 1 2 3 50kg 55kg 60kg 66kg 73kg 81kg 90kg 90kg 44kg

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 cm kg 8 9 10 11 12 13 14 15 T A S H A A M.. N.. A.. B.. I 16 17 18 C 19 20 holding 21 22 23 24 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

More information

青森県2012-初校.indd

青森県2012-初校.indd http://www.kairyudo.co.jp/ 2012 AOMORI 2 3 9 16 1 2 3 2010 6 128.9 128.2 128.7 8 9 31.7 30.0 31.7 30.0 22.5 21.4 21.9 21.0 117.2 116.7 116.3 115.8 65.1 64.9 64.7 64.5 7 25.3 24.0 24.9 23.5 123.1 122.5

More information

第122号.indd

第122号.indd -1- -2- -3- 0852-36-5150 0852-36-5163-4- -5- -6- -7- 1st 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 -8- 2nd M2 E2 D2 J2 C2-9- 3rd M3 E3 D3 J3 C3-10- 4th M4 E4 D4 J4 C4-11- -12- M5 E5 J5 D5 C5 5th -13- -14- NEWS NEWS -15- NEWS

More information

 

  10 44 1.2 5 4 5 3 6-1 - 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEL TEL 1 2 TEL FAX TEL FAX TEL FAX 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 ( ) ( ) 2

More information

6 12 10661 93100 227213202 222208197 85kg cm 20 64.521 106856142 2 1 4 3 9767 100 35 cm 7747 208198 90kg 23 5828 10661 93100 cm 227213202 10639 61 64.521 85kg 78kg 70kg 61 100 197204.5 cm 15 61

More information

<82D282A982C1746F95F18D908F57967B95B E696E6464>

<82D282A982C1746F95F18D908F57967B95B E696E6464> 1 2 (90cm 70cm 2015) 3 (68cm 28cm 30cm 12kg 2015) (77.5 109.5cm 2015) 4 (22cm 50cm 50cm 4.6kg 2015) (45cm 62.5cm 2015) (47.4cm 62.5cm 2014) 5 (28.5cm 23.5cm) (45cm 62cm 2015) (97cm 107cm 2015) 6 7 8 9

More information

180 140 22

180 140 22 21 180 140 22 23 25 50 1 3 350 140 500cm 600 140 24 25 26 27 28 29 30 31 1/12 8.3 1/15 6.7 10 1/8 12.5 1/20 140 90 75 150 60 150 10 30 15 35 2,000 30 32 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 % 100 50 33.3

More information

3.....ren

3.....ren 823 2011 329 20 11 20 48.3 90.5 20 40 21 12 16 22 3 23 50 50 50 1 54 2 55 3 56 57 49 330 823 2011 6 0.3 0.7 1.0 3 1 0.3 0.7 1.0 5 m 3 m 3 m 5 m 5 3 m 1 2 5001,000 3 50 52 mm 4 0.1 1 50 823 2011 331 5 10

More information

( ) ( ) 20 11 11-13 15 20 21 ( ) 114cm 100cm 85cm () () 11 18 19 19-25 26 ( 1 ) 1 2 10 ( ) () 11 16 19 21 24-13 20 3 20 ( ) ( ) 14 15 19 20 23 29 13 20 4/15 600 400 5 7 1 8 5 7 20 3 1999 1000 100 86

More information

秋田県2012-初校.indd

秋田県2012-初校.indd http://www.kairyudo.co.jp/ 2012 AKITA 2 3 4 10 15 1 2 3 2 cm 110.7 111.6 109.8 110.6 5 kg 19.0 19.5 18.6 19.1 cm 61.9 62.2 61.5 61.6 cm 116.7 117.8 115.8 116.8 6 kg 21.4 22.5 21.0 21.9 cm 64.9 65.4 64.5

More information

0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2

0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 24 11 10 24 12 10 30 1 0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 23% 29% 71% 67% 6% 4% n=1525 n=1137 6% +6% -4% -2% 21% 30% 5% 35% 6% 6% 11% 40% 37% 36 172 166 371 213 226 177 54 382 704 216

More information

10 117 5 1 121841 4 15 12 7 27 12 6 31856 8 21 1983-2 - 321899 12 21656 2 45 9 2 131816 4 91812 11 20 1887 461971 11 3 2 161703 11 13 98 3 16201700-3 - 2 35 6 7 8 9 12 13 12 481973 12 2 571982 161703 11

More information

緑化計画作成の手引き 26年4月版

緑化計画作成の手引き  26年4月版 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/env/en_eventact/midori_ryokka.html 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 P10 P10 1 P12 2635 Fax (1) 47 03-5388-3554 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sizen/sinseisyo/e2/tebiki.htm

More information

:30 100m 4 3 (2 ) 5 (3 ) 7 (1 ) 16 OB OG m 200m (2 ) m (1 ) 4 (3 ) 2m m 10:35 100m 3 (3 ) 5 OB OG (1

:30 100m 4 3 (2 ) 5 (3 ) 7 (1 ) 16 OB OG m 200m (2 ) m (1 ) 4 (3 ) 2m m 10:35 100m 3 (3 ) 5 OB OG (1 2003 10 1 1 1.1............ 1 1.2............ 2 1.3.......... 2 1.4.............. 2 1.5.............. 7 1.6.............. 10 2 11 100m,200m 200m 21 2.1............ 11 2m A 1 2.2.... 11 1500m 3 1 14m15

More information

保 険 金 の 支 払 100% 50%50% 5%5% 10 1 50 70 80 68 2050 320 2070 45cm 3080 1030 2 45cm 1.7/1001 0.9/1000.5 1.7/1001 30cm 15cm 30cm 0.4/1000.2 0.9/1000.5 10

保 険 金 の 支 払 100% 50%50% 5%5% 10 1 50 70 80 68 2050 320 2070 45cm 3080 1030 2 45cm 1.7/1001 0.9/1000.5 1.7/1001 30cm 15cm 30cm 0.4/1000.2 0.9/1000.5 10 P2768 補 償 される 損 害 保 険 の 対 象 30 保 険 期 間 12 5 保 険 金 額 30 50 5,0001,000 5,000 22 2013 保 険 金 の 支 払 100% 50%50% 5%5% 10 1 50 70 80 68 2050 320 2070 45cm 3080 1030 2 45cm 1.7/1001 0.9/1000.5 1.7/1001 30cm 15cm

More information

北アルプス_燕岳~穂高_-2.doc

北アルプス_燕岳~穂高_-2.doc 1 ( )22 2001 2226 30 1300m 27kg 2 JR 1000 22 10 3 500-400 au 300 N 2763m 4 N N 10 N 500m PM9:00 5 ( 2 ) 7 23 2001 2226 10 N N 40 10 30 6 5m N N N 12 3 49 30 20 2922m 7 K ( ) U S N ( ) 50 15 N 35 (2758m)

More information

10.5月号410~.xls

10.5月号410~.xls 1 2 3 4 60kg 5 1 ( ) 2 65 3 30 80 31 90 1 31 1 200 9 70 69 (3 ) 56 6 1 8 3 8 10 8 11 7 17 7 30 2 1 2 2 78 1 2 5 7 1 74 1 7 20 6 77 77 72 7 8 1 1 60 7 1 10 100 21 8 PL 26 24 58 25 26 60 2 52 51 1 46 51

More information

Microsoft Word - 01マニュアル・入稿原稿p1-112.doc

Microsoft Word - 01マニュアル・入稿原稿p1-112.doc 4 54 55 56 ( ( 1994 1st stage 2nd stage 2012 57 / 58 365 46.6 120 365 40.4 120 13.0 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 4 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

More information

untitled

untitled 2 3 20 100 200 1 2 3 4 8 9 9 10 10 20 30 90 2 1 18 1 12 12 4 4 1 3 5 8 1 1 25 26 27 1 21 22 23 24 25 5 5 1 2 26 5 1m50cm 14 27 28 29 5 4 5 1 2 5 20 2 1 30 1 2 20 1 10 20 1 2 3 4 60 61 70 71 72 73 1 13

More information

無印良品 2012 自転車 カタログ

無印良品 2012 自転車 カタログ 26 897895321,000 140cm 76.0cm 16.0kg H LED 3 263 897896025,000 140cm 76.0cm 16.5kg H 3 LED 20 8978984 8978977 19,800 134cm 73.0cm 15.0kg LED 2620 2620 8486656550 5536207483 14512372,100 8279999840 26 77342561,417

More information

FRP S S I S S S S I S M M M M M M M M M m M m M m M m M mh M mr M S M I M M M I S m S m M M m M m I M m M mh M mr M I M S M m S M IT I I m M m M mr S M I M M m m S m M m M mh M S I IT IT I m A M M D I

More information

3675-433897418-1.pdf

3675-433897418-1.pdf A : : : : : : : : : : PR PR NHK 2 PR PR 3 1954 7 4 5 9 12,000 12 100 2 2 11 4 5 6 7 / PR 8 9 10 11 1952 ( ) 2008 2009 2012 NHK km m m 12 m km km kg kg 13 % 14 15 1959 5 20 8 17100kg 400kg How much? 60

More information

untitled

untitled 47 48 10 49 2005.6.1 17 500 50 1988 1994.1.1 16 22 51 18 1989 2005 17 2006 18 4 12 18 2007 19 1 12 2007 19 H18.8. J.H. 20 19 52 53 42.9 54 50 50 3080 55 30 100 56 57 22 96 6.8 9.4 31.44 58 10 780 250 59

More information

a

a 1 a b c a b a 2 kg ms/cm 20 40 60 80 20 40 60 80 20 40 60 80 15 18 22 25 11 14 24 25 9 24 31 31 3? 32 32 26 33 33 33 33 33 30 29 30 14?? 21 28 9 16 22 26 11 16 22 24 11 14 17 15 10 11 22 25 7 12 26 30

More information

1 z q w e r t y x c q w 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R R 32 33 34 35 36 MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

More information

S1460...........\1.E4

S1460...........\1.E4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4! "! " " 0 6 ! " 3 4 3 3 4 3 ! " 3 3 4 5 4 5 6 3 3

More information

-----------------------------------------------------------------------------------------1 --------------------------------------------------------------------------------------1 -------------------------------------------------------------------------------------1

More information

›¼’à”v“lŠÍ1−ª

›¼’à”v“lŠÍ1−ª 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 4 3 1 2 3 4 5 52 54 56 58 60 6 62 7 8 9 10 64 66 68 70 72 5 1 1 4 2 5 6 6 7 1 8 1 9 2 10

More information

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 46 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 16 7 8 92 3 46 7 :

More information

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 2-12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 6 1 1-4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 130 3 130 5 2 50 1.5 48 59 62 63-9 - 1 - 2 - 3 () - 4 - 5 -

More information

56cm 1 15 1960 2 8 2 2 1 2008 1992 2 1992 2 3562mm 3773mm 2 1980 1991 2008 2007 2003 5 2 3 2003 2005 2008 2010 2005 2008 2012 2010 2012 4 7 4 5 2 1975 1994 8 2008 NPO 2 2010 3 2013 2016 3 2008 2009 14

More information

BIT -2-

BIT -2- 2004.3.31 10 11 12-1- BIT -2- -3-256 258 932 524 585 -4- -5- A B A B AB A B A B C AB A B AB AB AB AB -6- -7- A B -8- -9- -10- mm -11- fax -12- -13- -14- -15- s58.10.1 1255 4.2 30.10-16- -17- -18- -19-6.12.10

More information

平成14年10月3日(日)

平成14年10月3日(日) .......................................................................................................................................... - - - - - - - - - - 1.5 - - - - relocation= - - - - - - - - cm

More information

橡Taro10-3時間でわかる民法(全)

橡Taro10-3時間でわかる民法(全) approach memo stepup approach stepup stepup approach guide approach guide guide guide guide approach memo approach stepup memo memo guide approach stepup approach approach stepup guide guide approach

More information

1

1 0 1 http://barrierfree.nict.go.jp/accessibility/index.html ( ) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/w_access/index.html JIS X 8341-3 JISC JIS http://www.jisc 2 3 JIS X 8341-3 5.2e 1-62e) JIS X 8341-3 5.2e

More information

山形県2012-初校.indd

山形県2012-初校.indd 2012 YAMAGATA http://www.kairyudo.co.jp/ 2 5 6 8 10 12 14 1 2 3 2 3 4 112 213 314 kg cm 20m 1500m 50m cm m 24.54 30.30 35.16 24.45 29.89 34.91 23.69 26.74 29.46 23.60 27.15 29.84 38.67 43.64 46.08 38.79

More information

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 4 STEP 02 STEP 01 STEP 03 STEP 04 1F 1F 2F 2F 2F 1F 1 2 3 4 5 http://smarthouse-center.org/sdk/ http://smarthouse-center.org/inquiries/ http://sh-center.org/

More information

P072-076.indd

P072-076.indd 3 STEP0 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 072 3STEP4 STEP3 STEP2 STEP1 STEP0 073 3 STEP0 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 074 3STEP4 STEP3 STEP2 STEP1 STEP0 075 3 STEP0 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 076 3STEP4 STEP3 STEP2 STEP1

More information

STEP1 STEP3 STEP2 STEP4 STEP6 STEP5 STEP7 10,000,000 2,060 38 0 0 0 1978 4 1 2015 9 30 15,000,000 2,060 38 0 0 0 197941 2016930 10,000,000 2,060 38 0 0 0 197941 2016930 3 000 000 0 0 0 600 15

More information

スライド タイトルなし

スライド タイトルなし - - ( ) etc 6 () () () () 8 ( ) 9 Nice Body Body Body PowerPoint.pps OK () ()PowerPoint () () () 0 Good Good c 6 00 80cm 6 6 6 6 ~ 6 ++ 9 8 0 OK Y (A),(B) (A) (B) 6 6 69 6 996.. 0+ ISBN-8808-0-9 98.9.

More information

(800m 1500m) 1 OB OG m (3 ) : m 1 7 (3 ) 9 (2 ) 11 (3 ) m 1500m 3 250m 2 400m m m 150m 1 1

(800m 1500m) 1 OB OG m (3 ) : m 1 7 (3 ) 9 (2 ) 11 (3 ) m 1500m 3 250m 2 400m m m 150m 1 1 1 1 1 1.1............... 1 1.2............... 1 1.3............ 2 1.4................ 2 1.5................ 17 2 2014.5.26 2014.6.7 22 3 2014 22 4 24 4.1 OB OG.......... 24 4.2................ 24 4.3 (

More information

05避難シミュレーション編.PDF

05避難シミュレーション編.PDF 1....5-2 1.1...5-2 1.2...5-2 1.3...5-4 1.4...5-5 1.5...5-8 1.6...5-8 1.7...5-9 1.8...5-19 2....5-21 5-1 5-2 ) ( ) / ( ) / ( ) ( 2 ( ) ( ) 5-3 1-1 5-4 ( 17 3 ) 1 ( 1) 1-2 ( )2 3 ( 5 ) 5 1 5 ( ) ( ) 1-2

More information

ºfi ±ó§è„Jumpœ ±Ÿ

ºfi  ±ó§è„Jumpœ  ±Ÿ SPORTS-VIDEO 10 30m 30m 30m 100m 40m 30m 150m 60m 400m 80m 600m 30m 800m 100m 1500m 150m 3000m 300m 5000m 600m 100m 6 30m 12 75% 6 1870% 19 MAXMN M 0.025 10 11 12 13 14 40m 6.5-6.4 6.3-6.2 6.0-5.8 5.6-5.5

More information

宿泊産業活性化のための実証実験

宿泊産業活性化のための実証実験 121 32 10 12 12 19 2 15 59 40 33 34 35 36 37 38 3637 20 39 12 19 OFF 2008/12/19 2008/12/25 3 1 1 72,000 2008/12/19 2008/12/26 2 1 1 36,000 2008/12/28 2009/1/5 2 1 1 24,000 2009/1/6 2009/1/16 3 1 1 25,200

More information