stldnc oan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "stldnc oan"

Transcription

1 cram DOc so ciao DUC va DAo rao SO t\l /QD-SGDDT Sdc Trdng, ngdy,lj ttuing 5 ndm 2015 Noi nhqn: - Nhu Di6u 2l - Vutr: YT,TDKT.trLv

2 stldnc oan

3

4

5 Di6m t5i aa Phen tich dugc thgc tr4ng cta van dii nghion cftu. Tfnh m6i vd kh6 n6ng mang 14i lqi ich T6ng cqng * S6ng ki6n dugc x6p thanh 04 lo4i, dga tr6n s6 dii5m, cu thti nhu sau: - Ttit: tt 86 d6n 100 ditim: - Kh6: tt 70 di5n 85 di6m. - E4t: tt 50 d6n 69 diiim. - Kh6ng d4t: du6i 50 tti6m. Ei6m t5i aa

6 Do gi6i guyct, citcu.6n.dq gry ra.mqt c6ch thuytit phuc; mang l4i hi6u bi6t m6i; c6 the 6p dpng rqng rdi T6ng cqng

7 PhAn tich dugc thuc tr4ng ctia v6n d nshi n cftu. S6ng kiiin d6.ap dung; c6 th 6p dung cho nhi u ngudi, nhi6u noi ( trons nednh ei6o duc). T6ne c0ns

8 Do luong KOt qui

9 T6ng cqng

2

2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2017 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế 6 Tổng quan Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không được trừ

More information

調査の方法と経緯

調査の方法と経緯 2 2005 2 1980 2 3 1980 1950 51 75 2 75 5 1980 DRV 1950 54 100% DRV DRV DRV 1990 75 1990 3 90 2004 9 IVIDES IVIDES IVIDES 2 DRV IVIDES 4 11 2005 1 1 3 11 IVIDES 05 1 1. 2 2 1940 41 1945 3 3 3 8 5 15 16

More information

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747

ĐVT: tấn STT Khối lượng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 CTR CTR Công nghiệp 1.991, , , , ,747 7. ダナン市の資料 CÂU HỎI GỬI ĐẾN THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỈNH I. Các nội dung liên quan đến Sở Y tế: Một số thông tin liên quan xử lý chất thải y tế của thành phố Đà Nẵng Câu hỏi 1: Số bệnh viện Hiện nay trên địa bàn

More information

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP _hoan chinh_.doc

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP  _hoan chinh_.doc Sáng tác: Bồ tát Thiên Thân Hán dịch: Pháp sư: Huyền Tráng Soạn thuật: Cư sĩ: Giản Kim Võ Việt dịch: Cư sĩ: Lê Hồng Sơn LUẬN ĐẠI THỪA 100 PHÁP Phật Lịch: 2557 - DL.2013 Luận Đại Thừa 100 Pháp 1 Việt dịch:

More information

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢN VẼ LẮP ĐẶT Sản phẩm Tối thiểu Áp lực sử dụng (động) Tối đa (tĩnh) Nhiệt độ sử dụng Chất lượng nước sử dụng Vùng thường Nhiệt độ 03G40SR 2015.10 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SEN TẮM ĐIỀU NHIỆT NÓNG LẠNH Sê ri TMGG40 (TMGG40E/ TMGG40E3/ TMGG40LE/ TMGG40LLE/ TMGG40LEW/ TMGG40LJ/ TMGG40SE/ TMGG40SECR/ TMGG40SEW/ TMGG40SJ/ TMGG40QE/ TMGG40QJ/

More information

2004

2004 2008 3 20 400 1 1,222 7 1 2 3 55.8 54.8 3 35.8 6 64.0 50.5 93.5 1 1,222 1 1,428 1 1,077 6 64.0 52.5 80.5 56.6 81.5 30.2 1 2 3 7 70.5 1 65.6 2 61.3 3 51.1 1 54.0 2 49.8 3 32.0 68.8 37.0 34.3 2008 3 2 93.5

More information

労災保険外国人むけパンフ第一編_ベトナム語i

労災保険外国人むけパンフ第一編_ベトナム語i [Dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản] ベトナム語版 Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động Về đối tượng có thể yêu cầu(làm đơn xin) nhận trợ cấp bảo hiểm Bảo hiểm tai nạn lao

More information

日本留学試験の手引き_ベトナム語版

日本留学試験の手引き_ベトナム語版 Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) và Thủ tục ~ Cho phép Nhập học trước khi đến Nhật bằng cách sử dụng EJU ~ Mục lục Lời nói đầu...03 Phương pháp tuyển chọn lưu học sinh...04 Kỳ thi Du học Nhật Bản(EJU)...05

More information

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

ソフトバンク・テクノロジー株式会社 :0000000_1_0333900102006.doc :2008/04/14 13:55 :08/06/25 21:38 :0000000_3_0333900102006.doc :2007/11/15 14:41 :08/06/25 21:38 :0000000_4_0333900102006.doc :2008/06/25 0:22 :08/06/25 21:38 印

More information

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t Giảng viên: Trần Quang Trung Mục tiêu môn học Kết thúc chương trình này người học có thể: Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị Áp dụng một số kỹ thuật

More information

Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn... 2 Th i gian cho bé ăn dặm trong ngày... 4 Bắt

Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn... 2 Th i gian cho bé ăn dặm trong ngày... 4 Bắt ĔNăD M KI U NHẬT Ths. ĐàoăThị Mỹ Khanh Osaka, thứng 12 năm 2008 (Cập nhật ngày 14 thứng 10 năm 2013) Mục lục Khi nào thì bắt đầu cho bé ăn dặm?... 1 Cức giai đoạn ăn dặm... 1 Đ thô ộà đ mềm c a th c ăn...

More information

Quả bưởi có nhiều múi, mỗi trái được trung bình khoảng 12 múi. Phân tích 100 gam dịch quả bưởi chín, thu được 89 gam nước, 9 gam glucid, 0,6 gam proti

Quả bưởi có nhiều múi, mỗi trái được trung bình khoảng 12 múi. Phân tích 100 gam dịch quả bưởi chín, thu được 89 gam nước, 9 gam glucid, 0,6 gam proti Cuối Năm Ăn Bưởi Phanxipăng Đầu năm ăn quả thanh yên, Cuối năm ăn bưởi cho nên... đèo bòng. Ca dao Việt Đông chí. Từ thời điểm này, trái cây ở nhiều miệt vườn tới tấp dồn về phố chợ, tràn xuống cả lòng

More information

phihungn_ThaiBinhDiaNhanSuLuoc

phihungn_ThaiBinhDiaNhanSuLuoc Thái Bình địa nhân sử lược Thái Bình là dân ăn chơi Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành Tung hoành đến tận trời xanh Ngọc hoàng liền hỏi quý anh huyện nào Nam tào Bắc đẩu xông vào Thái Bình anh ở phủ nào

More information

野岩鉄道の旅

野岩鉄道の旅 29th 5:13 5:34 5:56 6:00 6:12 6:20 6:21 6:25 6:29 6:31 6:34 6:38 6:40 6:45 6:52 6:56 7:01 7:07 7:11 7:32 7:34 7:50 7:58 8:03 8:17 8:36 8:44 5:50 5:54 6:15 6:38 6:39 6:51 6:59 6:59 7:03 7:08 7:08 7:11 7:15

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH Khảo Luận XÂY BÀN & CƠ BÚT TRONG ĐẠO CAO ĐÀI Biên Soạn Ấn bản năm Ất Dậu 2005 Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info.

More information

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a

1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa a 1.. 1 ll a ii. 1i. i f 1 1 a. a. i. t. 1 fi fi. t i j fj i. j ;i 1. i. aa 1 111 0 0 0 0 a I E l21 1fi i L < i i;i1=t ii 111 1; ai i ti a t T ;,, l 1i.... E 11fi i 1t l l t2 1i i1 t Ea li )2 0 u 0 1f )2

More information

Microsoft Word - Thuc don an dam cho be 5-15 thang.doc

Microsoft Word - Thuc don an dam cho be 5-15 thang.doc THỰC ĐƠN ĂN DẶM KIỂU NHẬT 5-6 tháng Muối không tốt cho thận của bé, vì vậy giai đoạn này không cần nêm muối. Lượng muối cho bé bằng 1/4 lượng muối cho người lớn. Đối với bé ở giai đoạn này, vị nước dashi

More information

MI( MI() 100% 100% 75% 75% 33% 75% 60% 40% 25% 60% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 () 12 () () () !! 1. 2. 3. 1. 2. () () () 3-5% ex. ex. 11 ex. () ex. ex. : ex. : (insula) () () ( 2009 ) () ( ) YES! ()

More information

00

00 NGHIỆP ĐOÀN KANTO TRANG THÔNG TIN Số 69 - THÁNG 3 NĂM 2016 Trong số này Lời chào từ Nghiệp đoàn Giới thiệu Thực tập sinh có thành tích học tập cao nhất khóa 133 Hướng dẫn về cuộc thi viết văn lần thứ 24

More information

HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN

HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 HỘI NGỘ ĐÀ NẴNG 2016 CÁM ƠN Ý TƯỞNG VÀ BÀI VỞ CỦA ANH CHỊ CỰU SINH VIÊN ĐHSP HUẾ 2 KHÓA LƯƠNG VĂN CAN VÀ HUỲNH THÚC KHÁNG. CÁM ƠN TRANG BLOG ANH TRẦN DƯ SINH CHỦ TRÌ LÀ CẦU NỐI THÔNG

More information

< F312D30335F834F E696E6464>

< F312D30335F834F E696E6464> Handicraft industry in Thưa Thiên Huế from 1306 to 1945 NGUYỄN Văn Đăng HI NE ISHIMURA Bồ Ô Lâu Hương Trà Quảng Bình Thưa Thiên Huế Bằng Lãng Tam Giang Thuận Hóa Thanh Hà Bao Vinh Phú Xuân Ái Tử Trà Bát

More information

untitled

untitled 2002 800 2003 159 121280 44236 63 92 62 63 48 726660 28 10270 Do Hoang Ngan 1422008pp.89-101 Do Hoang Ngan 2007 18 18 18 18 Excel 18 12 3.84 0.98 3.71 1.06 18 3.67 1.13 13 3.56 1.07 17 3.54 1.06 2.26 0.89

More information

<4D F736F F D208EC08F4B90B6834B E CEA816A2D8D5A90B38DCF2E646F63>

<4D F736F F D208EC08F4B90B6834B E CEA816A2D8D5A90B38DCF2E646F63> SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP KỸ NĂNG DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG Tổ chức Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế LỜI GIỚI THIỆU Chế độ thực tập kỹ năng của Nhật Bản là chế độ tiếp nhận người lao động nước ngoài từ 16

More information

CHƯƠNG TRÌNH Lời chào từ Ban tổ chức Hướng dẫn Học thi Trung Học Phổ Thông Nghỉ giải lao Trả lời câu hỏi Kinh nghiệm học thi từ Sinh viên đã tốt nghiệ

CHƯƠNG TRÌNH Lời chào từ Ban tổ chức Hướng dẫn Học thi Trung Học Phổ Thông Nghỉ giải lao Trả lời câu hỏi Kinh nghiệm học thi từ Sinh viên đã tốt nghiệ Bản tiếng Việt HƯỚNG DẪN HỌC THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tài liệu thuộc tỉnh Tochigi 2014 BẰNG NHIỀU NGÔN NGỮ Vietnam ภาษาไทย English Filipino ا ردو ESPAÑOL Português 汉语 Đây là tài liệu được làm dựa trên dữ

More information

(Microsoft Word - Chuong tr\354nh H\340nh Huong Nh?t B?n docx)

(Microsoft Word - Chuong tr\354nh H\340nh Huong Nh?t B?n docx) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NHẬT BẢN MÙA THU 10-2016 (PHẦN 2: MÙA THU LÁ ĐỎ) Nói đến cảnh đẹp của Nhật Bản, không ai không nhắc đến cảm giác đi thưởng ngoạn cảnh sắc mùa lá Phong đỏ ở đây. Mỗi năm cứ đến tháng

More information

取扱説明書[L704i]

取扱説明書[L704i] 231 N b N b A N b A N N P 232 N N b b K Q P M I b C c C 233 DC I d I M M M C I I C C I C C 234 M I C M J C J C D J C C H D C DC I b I 235 M b 1 3 7 9 F E 5 b J b c b c d e c b d e M H M I 236 J M J M I

More information

1 2

1 2 ( ) ( ) ( ) 1 2 59 2 21 24 275 43 3 26 486 103 27 28 98 105 104 99 1 48 25 29 72 14 33 11-10 3 11 8 14,663 4 8 1 6.0 8 1 0.7 11-6 27 19 22 71 5 12 22 12 1,356 6 4,397 3 4 11 8 9 5 10 27 17 6 12 22 9

More information

2 Những sách nghiên cứu... Xem thêm : Để làm tài liệu cho quý vị nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi có soạn một tập riêng gồm danh sách những

2 Những sách nghiên cứu... Xem thêm : Để làm tài liệu cho quý vị nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi có soạn một tập riêng gồm danh sách những 1 Nước Nhựt Bổn - 30 năm Duy Tân Đào Trinh Nhất - xuất bản năm 1936 Tiểu sử Cụ Đào Trinh Nhất Vài hàng giải thích của bản điện tử Thông tin mới nhất về gia đình Cụ Đào Trinh Nhất và ERCT Mục Lục Vài Lời

More information

3 ( 9 ) ( 13 ) ( ) 4 ( ) (3379 ) ( ) 2 ( ) 5 33 ( 3 ) ( ) 6 10 () 7 ( 4 ) ( ) ( ) 8 3() 2 ( ) 9 81

3 ( 9 ) ( 13 ) ( ) 4 ( ) (3379 ) ( ) 2 ( ) 5 33 ( 3 ) ( ) 6 10 () 7 ( 4 ) ( ) ( ) 8 3() 2 ( ) 9 81 1 ( 1 8 ) 2 ( 9 23 ) 3 ( 24 32 ) 4 ( 33 35 ) 1 9 3 28 3 () 1 (25201 ) 421 5 ()45 (25338 )(2540 )(1230 ) (89 ) () 2 () 3 ( ) 2 ( 1 ) 3 ( 2 ) 4 3 ( 9 ) ( 13 ) ( ) 4 ( 43100 ) (3379 ) ( ) 2 ( ) 5 33 ( 3 )

More information

取扱説明書 [N-03A]

取扱説明書 [N-03A] 235 1 d dt 2 1 i 236 1 p 2 1 ty 237 o p 238 1 i 2 1 i 2 1 u 239 1 p o p b d 1 2 3 0 w 240 241 242 o d p f g p b t w 0 q f g h j d 1 2 d b 5 4 6 o p f g p 1 2 3 4 5 6 7 243 244 1 2 1 q p 245 p 246 p p 1

More information

LGBZ3107-T3A1

LGBZ3107-T3A1 LGBZ3107 - T3B LGBZ3107 - T3D LGBZ3107 - T3F LGBZ3107 - T3H LGBZ3107 - T3J LGBZ3107 - T3L LGBZ3107 - T3K LGBZ3107 - T3I LGBZ3107 - T3G1 LGBZ3107 - T3E1 LGBZ3107 - T3C1 LGBZ3107 - T3A1 N0215-010615

More information

2 日本語らしい発音 にするには シャドーイング 日本語の発音がもっと上手くなりたい! そのもう一つの方法として シャドーイング があります - シャドーイングとは?- ネイティブの人が読んだ日本語を聞きながら それと同じ文章をそっくりそのまま音読することです - シャドーイングをする時のポイントは

2 日本語らしい発音 にするには シャドーイング 日本語の発音がもっと上手くなりたい! そのもう一つの方法として シャドーイング があります - シャドーイングとは?- ネイティブの人が読んだ日本語を聞きながら それと同じ文章をそっくりそのまま音読することです - シャドーイングをする時のポイントは 2 月 23 日 ( 土 ) に VJCC ハノイで ベトナム人のための日本語音声教育セミナー をテーマに日本語教育セミナーを行いました 講師は 外国語音声教育研究会の皆さまです 2 月当日は 41 名 ( ベトナム人 21 名 日本人 20 名 ) の参加者のもと ベトナム語と日本語の音声のしくみをわかりやすくまとめた上で ベトナム人に特有の発音の問題について考えました その後で 毎日のクラスの中で実際に行える指導法についてのワークショップを行いました

More information

飯野海運株式会社

飯野海運株式会社 :0000000_1_0037100102006.doc :2008/04/11 20:23 :08/06/27 17:45 :0000000_3_0037100102006.doc :2008/01/13 16:16 :08/06/27 17:45 :0000000_4_0037100102006.doc :2008/06/20 6:45 :08/06/27 17:45 印

More information

程蘊(ていうん).indd

程蘊(ていうん).indd 1963 1964 3 1963 1 2 3 1 2 3 1963 1964 1962 LT 1963 4 5 9 30 6 7 10 8 9 10 26 10 10 27 11 12 13 14 15 1 2 34 16 1963 10 7 17 18 19 10 8 20 8 9 10 16 21 22 17 22 10 24 23 10 27 24 28 25 30 26 27 11 20 UNHCR

More information

Q E Q T a k Q Q Q T Q =

Q E Q T a k Q Q Q T Q = i 415 q q q q Q E Q T a k Q Q Q T Q = 10 30 j 19 25 22 E 23 R 9 i i V 25 60 1 20 1 18 59R1416R30 3018 1211931 30025R 10T1T 425R 11 50 101233 162 633315 22E1011 10T q 26T10T 12 3030 12 12 24 100 1E20 62

More information

2004

2004 2004 2 18 400 1 6 30 40 3 2 2004 2 1 3050 15 11 20 12 2 6 40 3 BSE 2 . 1 1 30 43.5 40 74.0 71.8 57.3 35.3 33.0 18.5 30 86.4 2030 6070 31.5 40 50 37.5 3.3 2.2 2030 28.8 1040 20.9 6070 28.8 45.7 1 3 2 3

More information

株式会社ウェッズ

株式会社ウェッズ 39th 1 2 39th 25,000 500 300 20,000 15,000 400 300 200 10,000 5,000 200 100 100 0 0 0 16,000 50 5 12,000 8,000 4,000 40 30 20 10 4 3 2 1 0 0 0 3 4 39th 5 6 39th 7 N E W P R O D U C T S 8 39th 9 10 CO.,LTD.

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi điện

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi điện ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 月 心 Sơ Lược Tiểu Sử NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN Biên Khảo Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG 眞 人 tài liệu sưu tầm 2014 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info.

More information

MRF 16 (1) 15 1 1 2 36 116 3 2 A A-2 15 2 (2) (3) 90 1 18 1 10 2 AA A-1 5% 5% 1% 18 5 25% 5 17 (1) 18 MRF 1 11 62 1 1 1 2 40 3 10 4 44 1 45 1 46 1 48 2 4 2 2 3 1 2 8 5 6 6 2 40 7 1 7 18 15 1 5 6 5 8 9

More information

取扱説明書[N906i]

取扱説明書[N906i] 237 1 dt 2 238 1 i 1 p 2 1 ty 239 240 o p 1 i 2 1 u 1 i 2 241 1 p v 1 d d o p 242 1 o o 1 o 2 p 243 1 o 2 p 1 o 2 3 4 244 q p 245 p p 246 p 1 i 1 u c 2 o c o 3 o 247 1 i 1 u 2 co 1 1 248 1 o o 1 t 1 t

More information

07-林.indd

07-林.indd 193 194 245 212 (1) (2) (3) (4) (5) LTE, IMT-Advanced, IEEE82.16m I T S 195 (6) O EC D (7) (8) 196 245 212 (9) (1) 1 197 1 2 3 1 2 3 (11) 1 2 3 198 245 212 I C T W G A B W G 199 2 W G (12) (13) (14) 2

More information

ot+& \. ,i../ 7lc2r\< . '.r L^ (873) 5 (875) 7 8 rszsr (8r7) 9 (s7s) I 1 12 (sgo) 14 ( 882) 883 ) l5 ,t t.i, It t.tr,tri t.t t. [, tr I ' ' '.t,,i I tl 16 (884) laoas*1 ^4FERC A' 'fi # (8s5) L7 t8

More information

BIT -2-

BIT -2- 2004.3.31 10 11 12-1- BIT -2- -3-256 258 932 524 585 -4- -5- A B A B AB A B A B C AB A B AB AB AB AB -6- -7- A B -8- -9- -10- mm -11- fax -12- -13- -14- -15- s58.10.1 1255 4.2 30.10-16- -17- -18- -19-6.12.10

More information

1 2003 5.31 [ / ] 2 2003 6.21 [ ] 3 2003 7.19 [ ] [ ] 4 2003 8.29 5 2003 11.8 6 2004 1.17 [() ] [() ] [ ] GEMS [ GEMS ] [ ] http://www.tepco.co.jp/environment/pw/contest/sakuhin-j.html

More information

2 KH Coder KH Coder KH Coder KH Coder

2 KH Coder KH Coder KH Coder KH Coder Keywords : 1 2 KH Coder KH Coder KH Coder KH Coder 2.1 KH Coder 1 ........,,,..... .. 2 - - - - - - - - - - - - 2.2 3, ......... - - - - - - 4 3 3.1.. 1 - / - - - - - 2 - ....... a . ... 3.2 < >, Sunday

More information

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fvszɕʑxɣ ppʰbttʰdtstsʰʣ ʨʨʰʥkkʰgʨʨʰɕʧʧʰʃ p pʰ b m f v t tʰ d n ts ʦʰ ʣ s z ʨ ʨʰ ʥ ɕ ʑ k kʰ g ŋ x ɣ ø

More information

Socialist Republic of Viet Nam 1,650km 329,241 km 2 88 70 8,312 2005 90 60 10 19 19 1940 1945 1945 1954 17 1964 1975 1978 1986 1989 1995 ASEAN 2007 WTO 1 2001 2010 2002 169 1998 1992 92 1980 80 1986 119

More information

2015-s6-4g-pocket-guidebook_H1-4.indd

2015-s6-4g-pocket-guidebook_H1-4.indd 56C504-01 2 47 47 32 3435 35 2124 26 26 26 424343 434446 4646 12 14 16 18 20 4 28 30 31 36 37 38 42 47 48 49 4 4 4 3 4 5 16 16 6 6 18 18 32 32 30 30 7 20 20 8 9 28 31 10 Do you have a? 36 Do you have

More information

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社 :000_1_0341600101906.doc :2007/02/24 16:58 :08/02/16 6:27 :000_3_0341600101906.doc :2007/02/24 16:58 :08/02/16 6:27 :000_4_0341600101906.doc :2008/02/16 4:10 :08/02/16 6:32 :000_header_0341600101906.doc

More information

2

2 u u u u u u u u u u u 2 s s s 3 s s s s 4 e 5 s s ss s s s s s s s u aa eaa u u u e u 6 7 8 u u 9 u u 0 A A 2 2 3 t 6 t t t t A 2 3 d d d d A A 4 5 444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444

More information

đo s p x p các từ hoặc c m từ đ hoàn thành câu * á đ m ngữ p áp được chọn sẽ thuộc các nội dung về: Trợ từ, kính ngữ, các m u câu theo đ o rì độ g N ậ

đo s p x p các từ hoặc c m từ đ hoàn thành câu * á đ m ngữ p áp được chọn sẽ thuộc các nội dung về: Trợ từ, kính ngữ, các m u câu theo đ o rì độ g N ậ 2016 Nội dung được dựa trên bài học về Từ vựng, chữ Hán, Ngữ pháp trong g áo rì Sơ ấp M a o N o go-ti ng Nhật cho mọ gườ ập 1+ 2; giáo rì sơ ấp ươ g đươ g N N g áo rì r g ấp ươ g đươ g N3. ư sa - ừ ự g

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ( ) 12 13 14 15 0.95 0.90 0.85 0.90 0.97 0.90 0.80 0.80 0.75 0.65 0.60 0.61 0.63 0.50 0.32 0.26 0.20 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ( ) 30 ( ) 31 () () 32 33 34 ( ) ()

More information

untitled

untitled 1. Web21 2001 4 2. Web21 2001 4 3. Web21 2001 4 4. Web21 2001 4 5. BCS Web21 2001 6 6. Web21 2001 6 7. Web21 2001 8 8. - Web21 2001 10 9. 9-1. Web21 2001 10 9-2. d Web21 2001 12 9-3. Web21 2001 12 1. T

More information

1

1 PICKING AND STORAGE SYSTEM 1 2 Shuttle XP 3 4 Shuttle XP 5 GH GT GB TH EP 6 Shuttle XP 7 Shuttle XP 8 Shuttle XP 9 Shuttle XP 10 Shuttle XP 11 Shuttle XP 12 Shuttle XP 13 Shuttle XP 14 15 16 17 18 19 20

More information

株式会社ハローズ

株式会社ハローズ :000_1_9288900101605.doc :2004/01/13 17:16 :04/05/25 13:17 :000_3_9288900101605.doc :2004/05/19 5:53 :04/05/25 13:17 :000_4_9288900101605.doc :2004/05/19 5:57 :04/05/25 13:17 :000_header_9288900101605.doc

More information

( ) ( ) ( ) D VD

( ) ( ) ( ) D VD DVD ( ) ( ) (FAX ) DVD DVD ( http://www.chibakenshakyo.com) 9:001700 (12:0013:00 ) 260-8508 4 3 1F TEL043-204-6010 FAX043-204-6015 ( ) ( ) ( ) D VD 001XX 3 18 VHS 3 XX 2 : CS 1 6 10 13 15 18 21 ( ) 27

More information

ユニセフ表紙_CS6_三.indd

ユニセフ表紙_CS6_三.indd 16 179 97 101 94 121 70 36 30,552 1,042 100 700 61 32 110 41 15 16 13 35 13 7 3,173 41 1 4,700 77 97 81 47 25 26 24 40 22 14 39,208 952 25 5,290 71 73 x 99 185 9 3 3 3 8 2 1 79 0 d 1 226 167 175 159 133

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 13 () 14 15 4 5 6 7 9 10 () 110 110 110 110 11 12 1 2 3 1 1 1 1 1 16 17 A B 18 A B 10 () 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 () 29 30 4 5 6 7 9 10 () 110 110 110 110 11 12 1 2

More information

Da Nang 3 Lohr Industrie 10 5 ( ) Bach Dang (1 ) Mien Tay 11km 6 10 (Thanh Nien 10 7,P.2) Thang Long Thang Long 3 Pham Van Loc 89ha 7,600 9,000 Thang

Da Nang 3 Lohr Industrie 10 5 ( ) Bach Dang (1 ) Mien Tay 11km 6 10 (Thanh Nien 10 7,P.2) Thang Long Thang Long 3 Pham Van Loc 89ha 7,600 9,000 Thang Thang Long Metro Cash Carry Hai Phong 10 Da Lat 63 6 Acecook Vietnam 4 Lake Side Sumidenso Vietnam Hai Duong 9 8,500 ADSL 200 17 2 Da Nang 3 Lohr Industrie 10 5 ( ) Bach Dang (1 ) Mien Tay 11km 6 10 (Thanh

More information

untitled

untitled 2007 12 27 KC s 1 3,000 1990 1 ebay 1999 1999 10 2009 2 3 ID ID ID ID ID ID 4 ID Amazon Amazon 5 YahooID @yahoo.co.jp ID ID ID ID 6 ID KC s Di.u 2006 7 KC s NPO Di.u 2006 2 NPO HP Di.u Di.u Di.u KC s 20064

More information

...3 1-1...3 1-1...6 1-3...16 2....17...21 3-1...21 3-2...21 3-2...22 3-3...23 3-4...24...25 4-1....25 4-2...27 4-3...28 4-4...33 4-5...36...37 5-1...

...3 1-1...3 1-1...6 1-3...16 2....17...21 3-1...21 3-2...21 3-2...22 3-3...23 3-4...24...25 4-1....25 4-2...27 4-3...28 4-4...33 4-5...36...37 5-1... DT-870/5100 &DT-5042RFB ...3 1-1...3 1-1...6 1-3...16 2....17...21 3-1...21 3-2...21 3-2...22 3-3...23 3-4...24...25 4-1....25 4-2...27 4-3...28 4-4...33 4-5...36...37 5-1....39 5-2...40 5-3...43...49

More information

/i 1,,._ /\YF*r$-/t, /.:/ lrfi-/l ty)t- /:V-fi-)v '+l'y)t * /;v--t:--l.'>l la- ' i>rtv /iv-i.-,v /r/tv /, / 'v1 -;l- /v F;:*#(2) A^*f *#(3) t45.5i *7v>/tvz

More information

l 能率ということ 園田瓊一 新RI会長と新ガバナーの横額 特集 新年度の方針 Introducing Clem Renouf... Quiet Dynamo from Down Under by Paul Henningham Inite Mankind Serve Io.- g.f tlhnkind h"-, 7, u r F'7- F' H.

More information

apple ヲ0 09 apple ヲ apple0309apple076 56ヲ fl 0603apple6ヲ

apple ヲ0 09 apple ヲ apple0309apple076 56ヲ fl 0603apple6ヲ 1305ィャ00010204ィヲ00ィヲ07ィ ィケ ィ 0500090502ィヲ00ィヲ07ィ ィケ, 2009, 6ァ8 6, 06. 1ィC18 ィャ0501 551.23/21;558.42 07ィ 05ィコィヲ0700ィヲ07ィ 02ィ ィケ ィェ00ィコ020200ィイ040107 ィ 05ィェィヲィョ04ィ 01ィヲ05 05ィャ0001020402 02ィャィェ04ィヲ050501ィ

More information

インド <INDO> : Ấn Độ インドネシア <INDONESHIA> : Indonesia かんこく <kankoku> : Hàn quốc タイ <TAI> : Thái Lan ちゅうごく <chuugoku> : Trung Quốc ドイツ <DOICHI> : Đức にほん

インド <INDO> : Ấn Độ インドネシア <INDONESHIA> : Indonesia かんこく <kankoku> : Hàn quốc タイ <TAI> : Thái Lan ちゅうごく <chuugoku> : Trung Quốc ドイツ <DOICHI> : Đức にほん Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 1 - Giáo trình Minano Nihongo 08-01-2011 11:49:15 Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là: * Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA,

More information

トラブルシューティング1.indd

トラブルシューティング1.indd WSO-GT-010608 AA-000000 CONTENTS 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 73 8 8 8 4 5 6 7 8 16 1 2 3 4 5 6 7 8 17 1 2 1 3 2 2 18 19 20

More information

大和会だよりvol71

大和会だよりvol71 vol. 71 since 1999 http://www.yamatokai.or.jp Column http://www.yamatokai.or.jp/public/lecture/ KH090408 LDL 110 LDL 100 File.2 TEL. 042-562-1411 TEL. 042-566-3111 TEL. 042-566-6631 TEL. 042-562-5738

More information

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号 230 C B A D E 50m 558 0 1km (mg L 1 ) T N NO 2 3 N NH 4 N 2.0 0 (a) 2001 1.5 6 20 21 5 1.0 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 14:00 17:00 (b) 2001 7 3 4 20:00 23:00 2:00 (h) 5:00 8:00 11:00 10 0 5 10 15

More information

1

1 213 2 18 Vol.121 23 takafumi.shukuri@mizuho-cb.co.jp 23 23 21 12.6 23 8.8 3% 4 21 8.8 23 5.6 37% 4 1 28 REIT 2 1, 213 2 1,2 4 J-REIT REIT 4 J-REIT REIT 212 4 213 2 REIT REIT 23 2 6:4 4,96 6:4 1 4 2 83%

More information

to

to 1 01 02 05 06 http://www.lalba.biz/ 07 08 09 to 10 11 14 15 2 01 02 05 06 http://ootakikaku.jp/ http://zeirishihp.net/ 07 08 09 10 11 14 15 3 01 02 05 06 http://www.cosmeviking.jp/ 07 08 09 10 11 14 15

More information

2 36 41 41 42 44 44 1 2 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 4 4.12 32 4.2 4.2.1 36 4.2.2 41 4.2.3 41 4.2.4 42 4.3 4.3.1 44 4.3.2 44 31 1 32 33 < 2 x 1 x x 2 < x 1 x1x 2 x1x 2 34 36 4.2 (1) (4) (1)

More information