Microsoft Word doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word doc"

Transcription

1

2

3 1 1-1 (1) 150ml 500ml/ 1-1

4 () mm 114mm 1- ( )

5 ()

6 4 AES 1000rpm 10 AES -1 - ( g cm)

7 5-1AES -

8 6 L B M t t = M pl ( ) B g& m t m = g& L= B =. -7.0

9 7 0mm -4-4

10 8 500ml 1ml/h 00ml/h h h h p p 1 p =998 kg/m g d=1.mml=0.67m 1.mm valve tube h p -5 p 1 =p p 1 + rgh = p l Dp = rgh - l d l + l d r v r v + Dp =110 - Pa s Q ml/h 16pdm l = Qr

11 9-6 p -6

12 10-7 (cerebral ventrcle)(pertonum) O p O o p p l h d p o -7

13 11 V(t) Q() d v(t) dv dt pd = Q - v (1) 4 V 4 V = p () ()(1) d dt æ 1 pd ö = ç Q - v () 4p è 4 ø v p p o g h p l v p + rgh = p o l + l d r v + Dp ( p - p + rgh - Dp) d o v = (4) llr 64 16pd m l = = (5) e Q r (4) p r b d = ar + (6) r

14 1 (r= o )=0 o o b 0 = a + b -a o = (7) (7)(6) r r r r o o - = - = a a a d (8) () ø ö ç ç è æ = G p b a n n ø ö ç ç è æ = o G a a n n ïþ ï ý ü ïî ï í ì ø ö ç ç è æ = o G n n a (9) t old 8 ( ) ( ) t dt d old o old D = - = a d t dt d o D - = - a (10) ïþ ï ý ü ïî ï í ì ø ö ç ç è æ D - = 1 1 o o t dt d G p n n (11) (4)() ø ö ç ç è æ - D = p gh p p l d d Q dt d o r r l p p (1) (11) p t

15 1 G=4.14 kpa (4) G h=0.7 m l=1 md=1. mm o =7.5 cm=110 - Pa s=110 kg/m Q=500 ml/day =0.4 =.5 cm Pa Pa Pa Pa (5) p = Pa p o =05.16 Pa() p t G -1

16 14 G t - G - G

17 15-1 G - G G 0 - G=000Pa G=000Pa G=4000Pa = h=0.7 ml=1 md=1. mmp o =05.16 Pa() o =7.5 cm= Pa s=110 kg/m Q=500 ml/dayg=4.14 kpa p = Pa =.5 cm -4-5

18 16 p t -4 t -5

19 17 h p -6 l=1 md=1. mmp o =77.68 Pa o =15 cm=110 - Pa s=110 kg/m Q=500 ml/day=0.4g=4.14 kpap=1000 Pa p = Pa =5 cm h h 0.1 m 1000 Pa h p t -6 h

20 18 p v p h=0.7 m l=1 md=1. mmp = Pa o =7.5 cm=110 - Pa s=110 kg/m Q=500 ml/day=0.4g=4.14 kpa p o =05.16 Pa =.5 cm t=0 p p p=00 Pa p=450 Pa 4500 Pa (5) p 15 p p t -7

21 19 p t -8 v t -9 p

22 0 p v p h=0 ml=1 md=1. mmp o =77.68 Pa o =7.5 cm=110 - Pa s=110 kg/m Q=500 ml/day=0.4g=4.14 kpa p = Pa =.5 cm -8-9 t=010 p p p t -10

23 1 t -11 v t -1

24 p p

25 15 p p p=00pa 10 p=1000pa 0 p=000pa 70 p

26 4 (1) A(199)114 () shunt system Programmable shunt valve 9 56 ()() (4) 55-51A(1989)957 (5) 9 118

27 5

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

LL 2

LL 2 1 LL 2 100 1990 3 4 í().. 1986 1992.. 5 õ?? / / / /=/ / / Ì / 77/ / / / / / / ûý7/..... /////////////Ì 7/ / 7/ / / / / ûý7/..... / / / / / / / / Ì / Í/ / / / / / / / / ûý7/.. / : Ì / Í/ / / / / / / / /

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2

0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 24 11 10 24 12 10 30 1 0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 23% 29% 71% 67% 6% 4% n=1525 n=1137 6% +6% -4% -2% 21% 30% 5% 35% 6% 6% 11% 40% 37% 36 172 166 371 213 226 177 54 382 704 216

More information

10 117 5 1 121841 4 15 12 7 27 12 6 31856 8 21 1983-2 - 321899 12 21656 2 45 9 2 131816 4 91812 11 20 1887 461971 11 3 2 161703 11 13 98 3 16201700-3 - 2 35 6 7 8 9 12 13 12 481973 12 2 571982 161703 11

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

cm H.11.3 P.13 2 3-106-

cm H.11.3 P.13 2 3-106- H11.3 H.11.3 P.4-105- cm H.11.3 P.13 2 3-106- 2 H.11.3 P.47 H.11.3 P.27 i vl1 vl2-107- 3 h vl l1 l2 1 2 0 ii H.11.3 P.49 2 iii i 2 vl1 vl2-108- H.11.3 P.50 ii 2 H.11.3 P.52 cm -109- H.11.3 P.44 S S H.11.3

More information

無印良品 2012 自転車 カタログ

無印良品 2012 自転車 カタログ 26 897895321,000 140cm 76.0cm 16.0kg H LED 3 263 897896025,000 140cm 76.0cm 16.5kg H 3 LED 20 8978984 8978977 19,800 134cm 73.0cm 15.0kg LED 2620 2620 8486656550 5536207483 14512372,100 8279999840 26 77342561,417

More information

10 Vol.4 No October Contents

10 Vol.4 No October Contents Vol.4 No.7 2007 October 10 Topics 02 Close up Topics 01 10 Vol.4 No.7 2007 October Contents 06 10 12 14 16 03 03 NEW Symposium 10 È EML4 ALK EML4-ALK È 04 October 2007 Event 05 Close up 06 October 2007

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

untitled

untitled 40 第 号 1月10日 平成23年 ũ ŵ ŵ ű Ļ İİŸ Ÿ ŸįŮŢ ŵŵŷŧį ŵţ ŪŬźŰįŤŰŮİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

More information

56cm 1 15 1960 2 8 2 2 1 2008 1992 2 1992 2 3562mm 3773mm 2 1980 1991 2008 2007 2003 5 2 3 2003 2005 2008 2010 2005 2008 2012 2010 2012 4 7 4 5 2 1975 1994 8 2008 NPO 2 2010 3 2013 2016 3 2008 2009 14

More information

10 4 2

10 4 2 1 10 4 2 92 11 3 8 20 10 2 10 20 10 28 3 B 78 111 104 1021 95 10 2 4 10 8 95 18 10 30 11 13 104 20 105 105 105 105 107 5 1 11 26 13301500 6 GH 1 GH 34 7 11 27 9301030 8 4 9 GH 1 23 10 20 60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

ê ê ê 2007 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê b b b b b b b b b b b ê ê ê b b b b ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê b

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

~ ~J ~

~ ~J ~ ~.ar.,.- ~ ~ ~J ~ て ~ ~ 爾 ,~ 十 騒 ~8 粛に ~~ 祖 ~1 ヲ ~

More information

untitled

untitled . 23 3 2 1 2 3 21 21 22 9 1 23 18 4 5 6 5 40 20 7 1 1 8 9 10 11 12 50cm 13 10 11 14 2011 3 11 15 16 ml mm tel 079-557-0039 & fax 079-557-1888 17 248-240- 98-48- 170-98- 98- ml 85-1,085-18 19 20 21 22 23

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

11 di Ó Ó Ÿ di Ÿ Ÿ Ÿ di di di uis 11 Ó 1 11 olo æ æ Teeda ulishig htt:teeda-aacomteeda_ulishig

11 di Ó Ó Ÿ di Ÿ Ÿ Ÿ di di di uis 11 Ó 1 11 olo æ æ Teeda ulishig htt:teeda-aacomteeda_ulishig Itroduktio Lagsames Marschtemo C oha trauss II Arr Eiichi uzuki C C Í di Ó C di C C di C C C di uis C C C C C C C C C C C C C C C C C C Teeda ulishig htt:teeda-aacomteeda_ulishig 11 di Ó Ó Ÿ di Ÿ Ÿ Ÿ di

More information

untitled

untitled -- -- -3- % % % 6% % % 9 66 95 96 35 9 6 6 9 9 5 77 6 6 5 3 9 5 9 9 55 6 5 9 5 59 () 3 5 6 7 5 7 5 5 6 6 7 77 69 39 3 6 3 7 % % % 6% % % (: ) 6 65 79 7 3 36 33 9 9 5 6 7 3 5 3 -- 3 5 6 76 7 77 3 9 6 5

More information

untitled

untitled NO. 2007 10 10 34 10 10 0570-058-669 http://www.i-nouryoku.com/index.html (40 ) () 1 NO. 2007 10 10 2.2 2.2 130 70 20 80 30 () () 9 10 () 78 8 9 () 2 NO. 2007 10 10 4 7 3 NO. 2007 10 10 40 20 50 2 4 NO.

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

1 2 3 4 5 6 0.4% 58.4% 41.2% 10 65 69 12.0% 9 60 64 13.4% 11 70 12.6% 8 55 59 8.6% 0.1% 1 20 24 3.1% 7 50 54 9.3% 2 25 29 6.0% 3 30 34 7.6% 6 45 49 9.7% 4 35 39 8.5% 5 40 44 9.1% 11 70 11.2% 10 65 69 11.0%

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

6 1873 6 6 6 2

6 1873 6 6 6 2 140 2012 12 12 140 140 140 140 140 1 6 1873 6 6 6 2 3 4 6 6 19 10 39 5 140 7 262 24 6 50 140 7 13 =1880 8 40 9 108 31 7 1904 20 140 30 10 39 =1906 3 =1914 11 6 12 20 1945.3.10 16 1941 71 13 B29 10 14 14

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

Microsoft Word - 埋浚協/横田氏/基調講演_修正_写真有 (1)HP最終版.docx

Microsoft Word - 埋浚協/横田氏/基調講演_修正_写真有 (1)HP最終版.docx 2013 3 12 LCM LCM 2 ASR 50 100 LCM LCM LCM 50 100 4 55% 7cm 50% 7cm 1 2.0kg 1.2kg 3 3 2.0kg/m 3 1.2kg/m 3 1.2kg/m 3 2.0kg/m 3 2.0kg/m 3 6kg/m 3 10kg/m 3 2 1 P Level I Level A Level NG a b c d a b 2007

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

1 911 34/ 22 1012 2/ 20 69 3/ 22 69 1/ 22 69 3/ 22 69 1/ 22 68 3/ 22 68 1/ 3 8 D 0.0900.129mm 0.1300.179mm 0.1800.199mm 0.1000.139mm 0.1400.409mm 0.4101.199mm 0.0900.139mm 0.1400.269mm 0.2700.289mm

More information

000-.\..

000-.\.. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e e 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10mm 150mm 60mm 25mm 40mm 30mm 25 26 27 1 28 29 30 31 32 e e e e e e 33 e 34 35 35 e e e e 36 37 38 38 e e 39 e 1 40 e 41 e 42 43

More information

1 1 36 223 42 14 92 4 3 2 1 4 3 4 3429 13536 5 6 7 8 9 2.4m/ (M) (M) (M) (M) (M) 6.67.3 6.57.2 6.97.6 7.27.8 8.4 5 6 5 6 5 5 74 1,239 0 30 21 ( ) 1,639 3,898 0 1,084 887 2 5 0 2 2 4 22 1 3 1 ( :) 426 1500

More information

1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C

1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 1 e N >. C 40 41 2 >. C 3 >.. C 26 >.. C .mm 4 C 106 e A 107 1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

More information

1 2 http://www.japan-shop.jp/ 3 4 http://www.japan-shop.jp/ 5 6 http://www.japan-shop.jp/ 7 2,930mm 2,700 mm 2,950mm 2,930mm 2,950mm 2,700mm 2,930mm 2,950mm 2,700mm 8 http://www.japan-shop.jp/ 9 10 http://www.japan-shop.jp/

More information

第18回海岸シンポジウム報告書

第18回海岸シンポジウム報告書 2011.6.25 2011.6.26 L1 2011.6.27 L2 2011.7.6 2011.12.7 2011.10-12 2011.9-10 2012.3.9 23 2012.4, 2013.8.30 2012.6.13 2013.9 2011.7-2011.12-2012.4 2011.12.27 2013.9 1m30 1 2 3 4 5 6 m 5.0m 2.0m -5.0m 1.0m

More information

液晶ディスプレイ取説TD-E432/TD-E502/TD-E552/TD-E652/TD-E432D/TD-E502D

液晶ディスプレイ取説TD-E432/TD-E502/TD-E552/TD-E652/TD-E432D/TD-E502D 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 1 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 12 13 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

More information

180 30 30 180 180 181 (3)(4) (3)(4)(2) 60 180 (1) (2) 20 (3)

180 30 30 180 180 181 (3)(4) (3)(4)(2) 60 180 (1) (2) 20 (3) 12 12 72 (1) (2) (3) 12 (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1) (2) 180 30 30 180 180 181 (3)(4) (3)(4)(2) 60 180 (1) (2) 20 (3) 30 16 (1) 31 (2) 31 (3) (1) (2) (3) (4) 30

More information

... 6

... 6 ... 6 1) 2) No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 No. 1 2 2 3 3cm 4

More information

untitled

untitled 1....1 2....2 2.1...2 2.2...2 3....14 3.1...14 3.2...14 4....15 4.1...15 4.2...18 4.3...21 4.4...23 4.5...26 5....27 5.1...27 5.2...35 5.3...54 5.4...64 5.5...75 6....79 6.1...79 6.2...85 6.3...94 6.4...

More information

113 120cm 1120cm 3 10cm 900 500+240 10 1 2 3 5 4 5 3 8 6 3 8 6 7 6 8 4 4 4 4 23 23 5 5 7

More information