ミヒェル.TXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ミヒェル.TXT"

Transcription

1

2 V[{ gloùš Ìu ÉÔ¾}vÆ»ÌwiÉÂ Ä Í ßÉ P u ÉÔ¾}v cm \ X \

3

4 Andreas Cleyer Godefried Haeck }Q {ØÇiŒ Ìo }É çêéuûæævi ãj 14 Frans Braun Willem ten Rhijne Oleum Camphorae \ 11 \

5 R gñlò méæé èåìò² skeijsers thuijn \P òütsbgtš[hewbnéæéa ² \ 12 \

6 Gottfried \ 13 \

7 winkel S ¼m{ ÌAüÌnÜè Rembert DodoensDodonaeus Zacharias Wagener \ 14 \

8 Hortus Eystettensis T u ÉÔ¾}vÌm¼ ApiumFlores SambuciBursa pastoris MenteHeete NetelVijfvinghercruydtDistelVloy cruydt Water apium Knabenkraut Kullekens cruydt SchaffgrasSchafgrass Geruwe \ 15 \

9 \Q ÉÔ¾}vÉ çêém¼ Rosa Rosa l Violas Violen n Viola p Centaurium minoris Centaurium minorl Kleine Santorie n Wilde Vlier Wilde Vliern Hadich, Hadickn Ebulusl Water apium Water Eppen Apium aquae, Apium aquatilel Artemisia Artemisial Bijvoetn Capillus veneris Capillus venerisl Vrouwen hayrn Loock Loockn Alliuml Apium Apiuml Eppen Schaffgras Schaffgrasd Geruwen Bursa pastoris Bursa pastorisl Teskens cruydtn Flos Liliorum Liliuml Lelien Flores Sambuci Flos Sambucil Sambucuml Vliern Nasturtium Nasturtiuml Kerssen Mente Mente, Munten Menthal Capper Capper met houwenn Radix taraxaci Taraxaconl Kancker bloemen, Papen cruydtn Saturegia Absinthi Satureyn Saturegia Satureil Heete Netel Heete Netel, Brandende Neteln Urtica, Urtica Romanal Wilde Salvia Wilde Savien Salvial Agrimonia Agrimonien Agrimonia i Eupatorium, Eupatorial Basilicom Basilicomn BasilicumlBasilicon g Zuring Zurinck Zurinck, Surckeln Oxalis, Rumexl Portulaca Portulacal Porceleynen Pappel Gensz PappeldKleyne Wilde MaluwenMalva pratensisl \ 16 \

10 Himbeere Hinnebezien, Frambezienn Himbrame, Himbeered Rubus Idaea l Pruynelle Prunellal Pruynellen Flores tunetensis Flores tunetensisl Thunis bloemen Malva Malval Maluwen Plantago Plantagol Weghbre, Wegheblatn Kleyn Varen Kleyn Varenn Filixl Acetosella Acetosellal Kleyne Surckel, Schaeps Surckeln Vijfvingher cruydt Vijfvingher cruydtn Pentaphyllon g Wilde Endivie Wilde Endivien Cichoriuml Kennep Kennepn Cannabisl Tote Nettel Tote Nesseld Doove Neteln Urtica mortual Hydrolapathum Hydrolapathuml Water Patichn RadixIrias Ireos, Iriasl Lischn Winde Winden Smilaxl Flos Hyperici Hypericong Hypericuml Sint Jans cruydtn Semen Papaveris Papaverl Heul, Man kopn Moerbey Moerbezie boomn Morusl Verbena Verbena, Verbenacal Iiser cruydt n Venckel Venckeln Foeniculuml Knaben cruydt Knabenkrautd Kullekens cruydtn Caryophyllata Caryophyllatal Caryophyllaten Persica boom PersicaarborMalus Persical Perse boomn Doove Netel Doove Neteln Taube Nesseld Distel Disteln Acanthusl Ruta Rutal Ruyten Camomille Camomillal Camille, Comomille bloemenn Granaet appel Granaet appel boomn Malus Punica l Petroseli Peterselin Apium, Petroselinuml Anijs Anijsen Anisuml Alkekengi Alkekengil Solanum vesicarium, Vesicarial Kriecken over Zeen Solanum Solanum, Solatruml Nascayen Beemdt Gras Beemdt Gras, Lobel Grasn Wilde Wijngaert Wilde WijngaetnLabruscal \ 17 \

11 Goudtwortel Goudtworteln Affodillen Asphodelusl Gengber Gengber, Gember, Gimbern Zinzingerl Scolopendria Scolopendrial Phyllitisl Herts tonghen Calmus Calmusl Arcorusl Lischn Mosch Moschn Muscusl Moszd Sabina Sabinal Savel boomn Genever Genever boomn Iuniperusl Klissen Klissenn Personata, Aciuml Bardana, Lappa maiorl Polypode Polypodiuml Boom Varenn Polygonum Polygonuml Duysent knoopn LobusRobus Aalbezie Aelbezienn RibesiumGrossularia Rubral Melisse Melissen Melissal Calamintha CalaminthalWilde Paleyen Wilder Poleyd Hedera folia Hedera minorl Kleyne Veyln Helix Helixg Hedera Helixl Groote Veyln Nicotiana Nicotianal Bilsen cruydt van Perun Cypress noot Cypresse nootkensn Cypress boomn Cypressus, Cupressusl Vloy cruydt Vloy cruydtn Persicarial Flohkrautd Levisticum Levisticuml Lavass, Lavetsen U u ÉÔ¾}vÆ»ÌüÍÌ \ 18 \

12 \ 19 \

13 \R ÖAÊ{É çêéueuvìlq uòv¼óa Jvižsåw } Ù j uòm\viuu ºãbvjižsåw } Ù j u Éò \V viuš wìv^jimò j w É{EvxAãBåwt } Ù WxªSAugÑ\Åñ\ªíviŒkåwt } Ùj w ÉOÈwìxi³\XN ji Ûú{» Z ^[ j u É{}oviªRåw } Ù j u É{ vià LO èž Ù j \ 20 \

14

15 Cruijdt boeck \ 22 \

16 \ 23 \

17 \ 24 \

18 íèé ú{æ ÌòwÖ u ÉÔ¾}v 97 \ 25 \

19 \ 26 \

20 \ 27 \

21 \ 28 \

22 \ 29 \

23 \ 30 \

24 \ 31 \

25 \ 32 \

26 \ 33 \

27 Wolfgang Michel, Elke Werger Klein Drop by Drop The Introduction of Western Distillation Techniques into Seventeenth Century Japan Ten laetsten wiert g'eijscht een bejaert persoon bequaem en g'expermenteert omme te trecken extracten, olien en wateren uijt allerhande groene medicinale cruijden, beneffens de nodige instrumenten daer toe moetende dienen. Item diverse jonge spruijten daer men de zade niet wel versch in Japan om te zaijen van can overbrengen, omme aen te planten en voort te connen queeken welcke voorz mandaten en't versoeck van de distelateur en cruijden kenner, door des Keijsers last ende der Rijcxraden ordre door meergenoemde govern, rs nu expres op't laetst van't vertreck wiert de novo indachtigt, hoewel 'tzelve genoech in Jedo was geschiet op dat het selwe te naeuwer te observeeren en voor ernst te achten, mitsgaders aen den Ed. Heer Governor Generael te rapporteren haddennational Archief NANederlandse Factorij Japan NFJ Pieter van Dam Pieter van Dam Beschryvinge van de Oostindische Compagnie's Gravenhage, M. NijhoffDeel IIp NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven Wolfgang Michel, Elke WergerKlein Drop by Drop The Introduction of Western Distillation Techniques into SeventeenthCentury Japan Tan, Sian Nio Zur Geschichte der Pharmazie in Niederl äandischindien Indonesien W äurzburg, JalVerlagKraft, Eva Andreas Cleyer. Tagebuch des Kontors zu Nagasaki auf der Insel Deshima Oktober November Bonn Bonner Zeitschrift f äur Japanologie, Band Godefried Haeck Gottfried Haeck De distillateur of kruijdekenner die de Japanders nu een Jaer off aen den anderen geeijst hebben gaet nu op een der schepen over, maer off hij al de qualiteijten hebben sal die de Japanders in hem begeren en weten niet wel. Wel worden hier bericht dat al die qualiteijten selden in een man gevonden worden dat sulcke persoonen in Hollant selfs seer weijnigh bennen en om na Indien te gaen selden resolveren en daerom hier so schaers uijt te vinden sijn. Daeromme sooder iet aen sijn persoon ontbreeckt dat we onse uijtterste beste willen doen om haer nae desen meerder vergenoeginge te gevendaniel Six NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven Wilhem Ten Rhijne, en M doctor, kruijd kender, en distilateur, ofte Chimicus die de heeren onse meesters expres uijt nederlandt hadden gesonden, om den Keijser en het rijk van Japan ten dienst te sijn NA, NFJ Dagregister Dejima NFJ Dagregister Hier op t eijlant is tot coste van den Keijser een laboratorium ofte disteleerhuijsie gemaakt, soo dat onsen appoteker eerlangh sal te werk gestelt werden Camphuis NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven en wiert hem oock gevraecht hoe het toe quam, dat het saet t' welck bij haer tot drij maelen nu was gesaeijt niet open quam, waer op hij in antwoordt hadt gedient, hij zulckx niet enken weeren, maer oordeelde het daer bij toe te comen dat het saet eerst uijt hollandt op Bat, a en van daer weder hier moest gebracht werden, en door de oudeh t tbederven onderworpen was, als oock dat hij sustineerde, dese heete climaet met die vant' vaderlandt, ende natuere vande zaeden, niet over een en moeste coomenna, NFJ Dagregister Dejima Tegen den avondt op vorigh gekreegen consent van den Gouvern r gingh ick verhelt met S r vander Plancken, den oppercherurgijn, den nieuwe apoteeker en kruijdenkender, naer skeijsers thuijn, omme aens te gaen sien nar de groendkruijd door hare Ed t van Battavia gesonden NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven Fran {ois de Haas NA, VOC, fol. rv \ 34 \

28 W. Michel Andreas Cleyer. In Engelbert Kaempfer Heutiges Japan Hrsg. Wolfgang Michel Barend J. Terwiel Band I Iudicium M äunchenpp s'morgensmetdendachquamendetolkenuijtdennaamvandennangasackijschenstadtvoogd den arbarist off kruijten kender van 't Eijlandt halden om hem te geleijden naar't gebergte ten eijnde om kruijden te zoeken'savonts retourneerende, rapporteert dat hij vierentwintich derleij cruijden gevonden hadde'twelk een goet begin en den Gouvern r soo de tolken zeijde wel bevallen hadde NA, NFJ Dagregister Dejima den appoteeker is heden uijt geweesenomkruijdentesoeken en heeft tot genoegen van den Gouvern r eenige gevonden NA, NFJ Dagregister Dejima NFJ Dagregister DejimaAdriaen Gillis NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima des namiddachs comen den tolken met verkaastheijt wegens den gouverneur ons afvragen hoe out de zaden sijn, die nu van Battavia hebben gekregen, en zijne gisteren bij geschrift zijn opgegeven uijt wat landt de comen en op wat tijden vant' jaer mons lant gezaeijt werden Item wat antw t haerede hebben gesz op des Keijser eijsch van een kruijdenkenner van meeder jaren en ervarenh t als de jonghst geconden ende jnstrumenten tot het disteleeren noodich NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima Deovergecomenzaadenhebbendetolkenopgenomenendedaeropmeervragengedaenalshaerkanbeantwoortwerden, langer als een maent zijnse doend' geweest met het opschrijven van den tijt dat se moeten gezaaijt werden, wanneer in haer bloem staen, en op wat tijt rijp zijn haer crachten en de gebruick gelijck in de uijt d'hiernevens gaende copie van 't geene den apotheeker daer van heeft moeten aenwijsen zullen connen sien den apotheker diende hier oock wel een goet doctoor in de medicijnen te weesen en noch soude hij dit volck geen volle contentement connen geven NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven NA, NFJ Ingekomen en uitgaande brieven Onse opperchirurgijn, appotheker en thuijnier syn heden in't velt geweest om medecinal kruijden te soecken en hebben daervan goede partije gevonden welckers kraght en eijgenschap de tolcken eerst daegs sullen connen op nemen NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima Sooder teeniger tijt door den gouverneur ordre mocht komen, dat den appotheker Brouwn om kruijden te soecken int velt mocht gaen, sal zulx sonder tegenspreken laten geschieden en gelisentieert wordende, zoude eenige borsten mede mogen laten gaan, om haar wat te vermakenna, NFJ Dagregister DejimaInstructie voor den Ondercoopman Adriaan Wichelhuijsen ende den dispencier Cornelis Spanbroeck... gedurende mijne bowen rijse getek Martinus Caesar maert Eijsch van diversche Rariteijten ende goederen door den groot Commissaris Inoije tzickingodonno op e Februarij voor sijn Keijserlijcke maijt t van Japan in Jedo voor hem selfs ende voor verscheijde Japanse groote Heeren a o gedaan... Een boeck tracteerende vande ontledingh der menschen met de figuren daerinne gestelt inde Portugeessche tale. Eeen kruijdt boeck daer de figuren na't leven affgeset sijn oock in de Portugeess tale ende eeninge historien soo van oorloge als andersints in voorsz tale NA, NFJ Dagregister Dejima Een Herbarius van Dodoneus affesete voor d' H r Sickingodonne NA, NFJ Factuur Casteel Batavia affgesetten herbarium van Dodoneus in Folio met silver beslagen en op d' snee vergult voor Sickingod o cost fl NA, NFJ Factuur Casteel Batavia \ 35 \

29 Dodonaeus, Rembertus Cruydt boeck met Biivoeghsels achter elck Capitel, uyt verscheyden Cruydt beschrijvers Item, in't laetste een Beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van C.Clusius Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.antwerpen Dodonaeus in Japan ed.by WF.Van de WalleLeuven UP, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto tzickingodo liet vragen off de niet ijmand onder onsen ware, die dodoneus cruijtbouck hem int Portugees conde vertalen, neen hebbende op g'antwoort, en dat sulcken geheelen werck met geen cleijne kennisse inde tale, als gemeenelick onder ons is, te verrichten sij NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima wat aengaet 't voorschreve g'eijste boeck 't selve was wel maer de kruijden daerin afgebeelt waren te kleijn, en niet wel geschildert, souden sien off hem in 't aenstaende een grooter boeck, daerinne oock grooter figuren stonden, konden beschicken, och arme menschen hoe weijnigh weetje vande voortreffelijckheijt van sulcke of diergelijcke wercken te oordeelen, want meenen dat sulcke boecken van allerleij soort gelijck in een schoenmakers winckel de schoen te becomen zijn NA, NFJ Dagregister Dejima NA, NFJ Dagregister Dejima Hortvs Eystettensis, Sive Diligens Et Accvrata Omnivm Plantarvm, Florvm, Stirpivm, Ex Variis Orbis Terra Partibvs, Singvlari Stvdio Collectarvm, Qua In Celeberrimis Viridariis Arcem Episcopalem Ibidem Cingentibvs, Hoc Tempore Conspicivntvr Delineatio Et Ad Vivvm Reprasentatio Opera Basilii Besleri Basilus Besler Philiatri Et Pharmacopoei.MDCXIIIcm NA, NFJ Dagregister Dejima Dodonaeus, Rembertus Cruydtboeck.Antwerpen viola Vlier Sambucus wilde Vlier Hadich De Nederlanders pfleghen dit cruydt veel Wilden Vlier te heeten maer meest Hadick, Haddijck oft Adick, nae den HooghduytschenCruydt boeckp Ess Liliorum Flos flores Taraxacon Irias Hypericum Hypericum Hyperici Papaverum Papaveris Semen Papaveris Moerbey moerbei Dit cruyt wort nu ter tijt int Latijn geheeten Caryophyllata, om dat de wortelen nae Gyroffels nagelen schijnen te rieckencruydtboeckp folia nootcypress boom Vloy cruydt Persick cruydt Ditcruydtishiertelandenaeden Hooghduytschen somtydts Vloy cruydt gheheeten gheweest maer meest Persick cruydtdodoneus, Crudt boek p \ 36 \

30 Rosarum New Kreuterbuch. In welchem nit allein die gantz histori das ist namen gestalt statt und zeit der wachsung natur kraft und w äurckung des meyste theyls der Kreuter... abgebildet und contrafayt ist... Durch den hochgelerten Leonart Fuchsen der artzney Doctorn vnnd derselbigen zu T äubingen Lesern... Getruckt zu Basell durch Michael Isingrin Reprint Taschen, K äoln Basilius Besler Hortvs Eystettensis sive diligens et accvrata omnivm plantarvm, florvm, stirpivm, ex variis orbis terrae partibvs, singvlari stvdio collectarvm,... Ioannis Antonii MDCCXIII. Reprint, K äolbl, Gr äunwald bei M äunchen Oleum Absinthi oleum oleo Rosarum CamomilleMatricaria chamomilla L Descurainia sophia SCHURLepidium apetalum WILLD Melilot Oleum Absinthi oleum oleo \ 37 \

31 eneldo arruda \ 38 \

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

untitled

untitled World Horticultural Expo, Venlo F l o r i a d e 2 0 1 2 Kawaguchi- Stad van tuinplanten - tentoonstelt een echte Japanse tuin in de Environment zone! Kawaguchi City of garden plants- exhibits an authentic

More information

‰IŠv9802 (WP)

‰IŠv9802 (WP) 30 197954 22001983 ìåëóéþåóëéå ÍÉÎÉÍÕÍÙ ÓÏ ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, ÒÅÄ...íÏÒËÏ ËÉÎÁ, "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á, 1985 ëáòôéîîï-óéôõáôé ÎÙÊ ÓÌÏ ÁÒØ ÒÕÓÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ, à.. ÁÎÎÉËÏ É ÄÒ., "òõóóëéê ÑÚÙË", íïóë Á,

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc Social Security Agreement between the Netherlands and Japan 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とオランダ 王 国 との 間 の 協 定 J/NL 4 207 Doel/ 目 的 ouderdomspensioen 老 齢 年 金 nabestaandenuitkering 遺 族 年 金 To: 送 付 先 Sociale Verzekeringsbank

More information

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal - Bij de ingang _[ 人数 ]_ 用のテーブルを _[ 時間 ]_ から予約したいです Een reservering doen _[ 人数 ]_ 用のテーブルをお願いします Om een tafel vragen クレジットカードは使えますか? Vragen of je met een creditcard kunt betalen ベジタリアンの食事はありますか? Vragen

More information

.w..01 (1-14)

.w..01 (1-14) ISSN 0386-7617 Annual Research Reports No.33, 2009 THE FOUNDATION FOR GROWTH SCIENCE ön é

More information

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して メール - 書き出し英語オランダ語 Dear Mr. President, Geachte heer President なメール ( 高い地位の人に宛てる場合 ) Dear Sir, Geachte heer なメール ( 宛名が分らない男性に出す場合 ) Dear Madam, Geachte mevrouw なメール ( 宛名が分らない女性に出す場合 ) Dear Sir / Madam, Geachte

More information

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ

Ë,, ÌÓ ÏÓÈ ÂÈ? ÚÓÚ, ÚÓÚ 001 1 002 3 003 3 004 4 005 5 006 7 007 7 008 7 009 8 010 Ë,, ÌÓ 8 011 10 9 012 10 013 10 014 11 015 12 016 ÏÓÈ 13 017 ÂÈ? 13 018 ÚÓÚ, ÚÓÚ 14 019 14 020 16 021 Í ÍÓÈ? 16 022 18 023 18 024 19 025 19 1992

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

untitled

untitled ŢĺîŘv d\^m Đ ½±øĹ Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m : @ Ų ģ Å ¹» Ţ ĺ î Ř ş Ţ ĺ î Ř v d \ ^ m @ Ĕ œ ģ Ĭ Å Ê? ę Đ Ą ţ Ê Ħ : ę Đ l b Z Ê Ħ?Êę& ä:

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï

ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï ï ñ ö ò ô ó õ ú ù n n ú ù ö ò ô ñ ó õ ï B A C Z E ^ N U M G F Q T H L Y D V R I J [ R _ T Z S Y ^ X ] [ V \ W U D E F G H I J K O _ K W ] \ L M N X P S O P Q @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ r r @ @

More information

œ 2 É É

œ 2 É É 2 œ 4 10 20 ò 32 É 36 40 43 48 51 53 É QA 57 59 œ 2 É É Bio BioBio JubJub PichPich É É IEAFO É The KINGYO É ACEPÉ 3 É DIY É ÉÉÉ É É 4 É É É 5 ÉDIY É IC IC IC IC IC IC IC IC É ò 6 7 Á Å ÅÅ É Á Èh Èh Èh

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc

Microsoft Word - AS017U.b......_...j.doc Õ Ð ÑÔÓÕÎÖ }ÑÏÔ dõòõte Ó ÒÒÐÑÑÑ Ñ Ò Á Ç Ê...2 Ê...4 ÑÑÒÕ...5 Ê Éw...6...7 ÐÓÐÑ...8 Ð ÔÖ...8 hw...9 ÐÔ Òÿus... 13 ÐÔ Ò...13 ÖÑÔ Ñÿu...14 ÐÔ ÒÉÖÑÔ ÑÊw...15 ÐÔ Ò...15 ÐÔ Ò...17 ÐÔ Ò...18 ÐÔ Ò...20 ÐÔ Ò...20

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

Microsoft Word - C.....u.K...doc

Microsoft Word - C.....u.K...doc C uwêííôöðöõ Ð C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ C ÔÖÐÖÕÊ C ÔÖÐÖÕÊ Ç Ê Æ ~ if eíè ~ for ÒÑÒ ÌÆÊÉÉÊ ~ switch ÉeÍÈ ~ while ÒÑÒ ÊÍÍÔÖÐÖÕÊ ~ 1 C ÔÖÐÖÕ ÐÊÉÌÊ uê~ ÏÒÏÑ Ð ÓÏÖ CUI Ô ÑÊ ÏÒÏÑ ÔÖÐÖÕÎ d ÈÍÉÇÊ ÆÒ Ö ÒÐÑÒ ÊÔÎÏÖÎ d ÉÇÍÊ

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

ÍÂ~ÊÂ ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊÂ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ ÆÂ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ

ÍÂ~Ê ÊÊ ÇÍ ÌÉÊÊÌÊÇÍÂÈÍ Ê ÊÌÊÊÍÉÉÉÆÉÉÍÆÂsÊ ÌÉÊ~ÊsÊÆÇ ÉÉÊsÆÍÆÊÉ~ÇÈÉÇÉÉÊsÉÆÆjÇÆÇÉÉÉÆÉÉÍ Æ ÊÊÍÉÂÇÍÌÉÊsÊÊÇÉÂÊÍÍÉwÊÊÂÌÉ t ÊwÎÔ ÑÊÔÖÏÑ Ö Ñ ÑÒÔÇ ÈÍÍÇÉÊÊÍÂÇ ƒêæçídéd ƒêd ÇÇÉÊÂÉv~ÈÍà ƒêdãîâêíéìãdwæíæê uãé ~ÉÇÍÉÌÊ ÊyÎÆÉ ƒêuâ~îwèéæ ƒêd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ƒêë

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

コピー ~ 8-吉居.TXT

コピー ~ 8-吉居.TXT 135 è åwoïw _W æ46ªæs i2013nj 136 LŠXg³z³ÉÎR éu ͳ» uæµäì_yv\ž_i iqj \LŠXg³óeÆåqCžãEßã EVXe \ A N 137 è åwoïw _W æ46ªæs i2013nj 138 LŠXg³z³ÉÎR éu ͳ» uæµäì_yv\ž_i iqj \LŠXg³óeÆåqCžãEßã EVXe \ Compendium

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

Microsoft Word - TR4_Effort.doc

Microsoft Word - TR4_Effort.doc ÔÖÑÑÎÉÈÍ ODC ÎÆÉ ÿ js ÊÈÌÊ ÑÔÒÏÏÎ ÊÆÇÍ ÓÐ ÊÊ ÐÑÒ~Ì~ÊÊÿÉÉÆÍ ÈÇÉ ÌhÇÉ ÊÎwË ÈÊÉÊ ÎÍÇÊÈÍÌ ÇÈÍÉÆÍ ÊÇÊ t~ ÉÈÉ ÕÑ Í Ð ÒÏ ÐÕÑÊÊ ÇÍÈÍÇ 1&%1TVJQIQPCN &GHGEV%NCUUKHKECVKQP Š=?Ê ÊÉÆÉ Î ÆÇÉÇÊŠÊŠÈ ŠÊ ÊÍÊÎ Ìh ÉwËÍÇÉÉ

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

Ritt 1 Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages. In: Gesammelte Schriften. unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno

Ritt 1 Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages. In: Gesammelte Schriften. unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno Title 空虚で愉快な旅 - ベンヤミンがカフカに見た 騎行 - Author(s) 小林, 哲也 Citation 文明構造論 : 京都大学大学院人間 環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野論集 (2009), 5: 53-83 Issue Date 2009-09-30 URL http://hdl.handle.net/2433/87386 Right Type Departmental

More information

Finale [Missa VIII]

Finale [Missa VIII] Missa VIII ーde Angelis ア in festis dlicis Kyrie V カ Ky - ri - e e - - - le - i - son i カ カ Chri-ste e - - - le - i - son i カ Ky-ri -e e - - le - i - son Ky-ri -e U e - - - le - i - son U 2 V Missa VIII

More information

HEM-737(C)

HEM-737(C) This warranty is valid only in Japan. HEM-737 Tel. Tel. HEM-737 1615300-6C OPEN 1 2 3 4 5 6 OPEN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 8 () 180 160 140 130 120 () 80 85 90 100 110 *International Society of

More information

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. !"#$ %&'( )*#$ %&'( +*#$ %&'(,$ -./ 01234 56.7865/ 9 :6:5/ ;$ 5 :6 :6::/ F$ B/ GH :68.7:6B/ I>J> :6::/ KL=34 :65.7:68/

More information

(aktualisieren) (Reales)!! 8

(aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!! (Quellgrund) (Faktum)!! (ein Sich) (Selbst-Ort)!! (Potenz)!!!! (sich aus einem Quellgrund heraus vollziehen) 7 (aktualisieren) (Reales)!! 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!! (Sinnleib) (Richtungsleib) (Grenzleib)

More information

Aufzeichnung Hoßbach, 10. November 1937, Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (fol

Aufzeichnung Hoßbach, 10. November 1937, Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (fol 1940 9 27 1 2 3 5 1940 11 1 2 3 1937 11 5 49 28 1 1938 3 11 1938 2 1938 1939 3 7 3 4 5 1938 11 11 1 Aufzeichnung Hoßbach, 10. November 1937, Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945 (folgend zitiert

More information

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen Japan en het Koninkrijk België 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済年金決定請求書兼用 ) Aanvraag voor het Nationaal Pensioen / Pensioenverzekering

More information

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ

Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑ 14 s v à dò Ñ~ ÎÒÖÐ ÒÏÑÑÖ ÑÑÒÕ LSI Ê Ã 15 Ï ÏÒÏÐ d f Ê u g } }{ ~ Ê Blue Tooth Ì d LAN ÊÊÊ sèííöïõöñ~ Ê Ê y ÑÔ ÑÎ ÉÈ ÑÑÒÕ LSI Ç ÌÍÍÉÆÍ ÑÑÒÕ LSI séê ÇÍÌÉt Ê LSI Ì É ÈÍÉÆÉÌÊÎ ÈÍ séæí }ÊÑÑÒÕ LSI Ê CMOS ÒÓÏÑÊ

More information

AGULI75.indd

AGULI75.indd http://www.agulin.aoyama.ac.jp/ No.75 Nov. 1, 2006 2 4 12 13 14 16 4 5 = 6 7 8 9 10 11 12 TSUCHIYAMA Jitsuo 2 3 IRIFUJI Motoyoshi 4 NAKAGOME Masaki Try it! 5 ISHII Akira L essentiel est invisible pour

More information

< D C8E86A596DA8E9F D8E9692B781458FED96B1979D8E962E696E6464>

< D C8E86A596DA8E9F D8E9692B781458FED96B1979D8E962E696E6464> Atsumi International Scholarship Foundation Annual Report 1 2 3 13.7% 60 7.3% 32 6.4% 28 44.2% 193 437 1998 2000 78,000 46,900 60.1% 12,800 16.4% 2,000 7.3% 2,000 2.6% 1,800 2.3% 1,300 1.7% 80 17 1 2002

More information

BB.2

BB.2 2 J U RN K EDOK T ER N G U ST U S 2 0 2 2 EI 5 9 V O 20 N 0 I SS N : 0 8 5 4 D FT R I S { + 0 K $ > 2 S P } C > > ß S 7 K F7 I N P C 2 II C >$ K > > JH Y Ä N V 0 5 4 06 2 > H U = w N H P S K Pf! >! T {

More information

@081937ヨコ/木畑和子 211号

@081937ヨコ/木畑和子 211号 DDR SED DDR SED DDR SED DDR H DDR DDR DDR DDR DDR SED SED FDJ FDJ FDJ SED DDR DDR DDR S DDR DDR SED DDR DDR SED DDR DDR VdN DDR DDR KPD SED DDR DDR SED DDR das andere Deutschland FDJ DDR FDJ DDR FDJ DDR

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

120815_01C

120815_01C No.1217 201210.15 http://www.city.seto.aichi.jp.aichi.jp Living in Seto Handbook is now handed out at Seto City International Center. La Guía Disfrutemos la vida en Seto se reparte ahora en el Centro Internacional

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

T483751 T214778 T TT T consulta em português consulta en español Oferecemos informações sobre trâmites realizados na prefeitura e consultas da vida cotidiana Consultas sobre los trámites que se realizan

More information

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ

…_…C…L…fi…J…o†[fiü“ePDF/−mflF™ƒ 80 80 80 3 3 5 8 10 12 14 14 17 22 24 27 33 35 35 37 38 41 43 46 47 50 50 52 54 56 56 59 62 65 67 71 74 74 76 80 83 83 84 87 91 91 92 95 96 98 98 101 104 107 107 109 110 111 111 113 115

More information

(Staatswissenschaft) (Staatslehre) (6) 19 Staatsrecht (7) (8) (9) 19 (Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, Winter

(Staatswissenschaft) (Staatslehre) (6) 19 Staatsrecht (7) (8) (9) 19 (Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, Winter Zur Theorie über die internationale Beziehungen und die Selbstverwaltung in der Staatswissenschaft Steins Takayuki SHIBATA Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft

More information

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome,

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome, - Adressering Mr. N. Summerbee 123-1234 335 Main Street 東京都渋谷区代々木 1234 New York NY 92926 佐藤太郎様 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam Jeremy

More information

14 4 erzogen HKG 2, 1, 14 HKG 2, 2, 26 5 HKG 2, 1, 54f. HKG 2, 2, 60 Ja, Großvater HKG 2, 2, 42 HKG 2, 2, 41

14 4 erzogen HKG 2, 1, 14 HKG 2, 2, 26 5 HKG 2, 1, 54f. HKG 2, 2, 60 Ja, Großvater HKG 2, 2, 42 HKG 2, 2, 41 13 Die Pechbrenner, 1849 Granit Der heilige Abend, 1845 Bergkristall 1 Bunte Steine, 1853 PRA 18, 95 2 3 14 4 erzogen HKG 2, 1, 14 HKG 2, 2, 26 5 HKG 2, 1, 54f. HKG 2, 2, 60 Ja, Großvater HKG 2, 2, 42

More information

' Canzoniere ' ' ' ' ' '

' Canzoniere ' ' ' ' ' ' Title ペトラルキスムと涙のドゥヴィーズ Author(s) 徳井, 淑子 Citation お茶の水女子大学人文科学研究 Issue Date 2010-03-30 URL http://hdl.handle.net/10083/48991 Rights Resource Type Departmental Bulletin Paper Resource Version publisher Additional

More information

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa - Locatie 道に迷いました Niet weten waar je bent. I am lost. どこなのか地図で示してもらえますか? Vragen naar een bepaalde op de kaart Can you show me where it is on the map? はどこですか? Naar een bepaalde vragen Where can I find?...

More information

(B398) (Schlummer) (B434, cf. Prol. 50, IV338) (A VIII) (der Satz vom zureichenden Grund / principium rationis sufficientis) (Dunkelheit und Widersprü

(B398) (Schlummer) (B434, cf. Prol. 50, IV338) (A VIII) (der Satz vom zureichenden Grund / principium rationis sufficientis) (Dunkelheit und Widersprü Title アンチノミーと充足理由律の問題 ( 本文 ) Author(s) 長田, 蔵人 Citation 哲学論叢 (2002), 29: 13-26 Issue Date 2002-09-01 URL http://hdl.handle.net/2433/24311 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto

More information

筆王 for NEC

筆王 for NEC 2 d 3 4 5 q w e r w e r q 6 q w q e 7 8 9 q q w w q w q w 10 11 12 q w 13 e q w e 14 q w q w e 15 r e 16 17 18 q w e 20 r q w t y q w e 21 u v v i o 22 !0!1!2 23 q w e 24 q w q w e e r y 25 q q w w q

More information

HDV-909DT.indb

HDV-909DT.indb B6-9-/ (J) --6 6 6 8 9 6 8 9 6 6 6 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 68 69 6 8 9 8 8 8 6 8 9 6 6 6 6 6 66 6 68 69 6 6 6 6 6 6 66 6 68 69 6 6 6 6 6 6

More information

t Digital Education Center 2003 10 24 54 1992 10 10 2001 10 1992 19921993 14 10 15 SUCCESS 46 2 8 611 16 13 2215 01 ª 16 13 2 29 15 26 24 31 16 17 12 13 14 21 23 18 30 10 10 30 15 26 14 œœœœœœœœœœœœœœœ

More information

外国語外国文学論集

外国語外国文学論集 Die Tochter des Samurai. É Ö Arnold Fanck Individuelle Freiheit Ñ y Ä { y z Å Ç (Hitler, Mein Kampf. S. / ) Ñ x (Friedrich Wilhelm Hack) He NHK " NHK " q Karlheinz Wendtland: Geliebter Kintopp.

More information

ベートーヴェンと宗教 121 Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit op. 132 Der Sieg des Kreuzes Ave verum Requiem

ベートーヴェンと宗教 121 Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit op. 132 Der Sieg des Kreuzes Ave verum Requiem 120 ベートーヴェンと宗教エルンスト ヘルトリヒ小林幸子訳 Gellert-Lieder ベートーヴェンと宗教 121 Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit op. 132 Der Sieg des Kreuzes Ave verum Requiem 122 一.ゲレルト歌曲集 Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre Geistliche

More information

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466>

< D C8D5CEC4B0E6CBB5C3F7CAE92E706466> ESW-800II ESW-800sII ÊÈÌÊ ÇÊÉËÊÑÑ zsi (6:V,, ÎÆyÆÇ ÌÈÉwÊÆÍÇ ÉÆÇÈÆÌÈÂ ÊÉ~ÈÉÇÍiÊÎÈÂÐ ÔÎÊÊÂÊÊ ÊhÎÊÇuÆÉÉÇÂÍÍÊÇÆÉÉÇÉÌÊÎÌÉ ÇÊwÊÊÂÊhÉÊÇÊÊÊÉÆÉv ÈÉÆÍÌÈÂ ~ÈÍÇÉÎÊvvÈÍÉÌÊÉÈÂ ÆwÌÇÉÈÆÂÆwÌÊÊÉÉÊÂÊ}ÇÊÈÉÇÉÈÆÂ ÇÊwÊÂÑÏÔÉÈÂÏÔÑÕ

More information

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc

Microsoft Word - 調剤内規:HP用.doc 2 UVW 0123 4 4 56789 :;?2@7"' AJ39 KL1M7 8NOP? A

More information

101001_01

101001_01 S e t o November 2010 11. 1 No.1170 Living in Seto Handbook is now handed out at Seto City International Center. La Guía Disfrutemos la vida en Seto se reparte ahora en el Centro Internacional de la Ciudad

More information

_™J„û-3“Z

_™J„û-3“Z 55 2012 15 26 ä Taniguchi Satoshi Diese Abhandlung handelt über das Problem, ob die Schadensanfälligkeit des Geschädigter berücksichtgen können, wenn man Entschädigungsbetrag bemesst. Über das Thema hat

More information

2 Brüder Grimm Grimm Kinder- und Hausmärchen [1, 2] Jacob 1785 Wilhelm 1786 Deutschland Hanau 1791 Steinau 1798 Kassel Phillipp Wilhelm Grimm Steinau

2 Brüder Grimm Grimm Kinder- und Hausmärchen [1, 2] Jacob 1785 Wilhelm 1786 Deutschland Hanau 1791 Steinau 1798 Kassel Phillipp Wilhelm Grimm Steinau 2008 8 31 1 Grimm Kinder- und Hausmärchen Ölenberg 2 Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich : Ölenberg (1812) 2 (1819) 3 (1837) 7 (1857) * 1 Das Mädchen ohne Hände : (1812) 2 (1819) 7 (1857) 2 Walt

More information

HEM-7041 1 2 Q A A Q A A A A Q A A A Q A Q A Q A (mmhg) 180 160 140 130 120 (mmhg) 80 85 90 100 110 *International Society of Hypertension HEM-7041 This warranty is valid

More information

Title < 論 文 > 文 学 的 ジャズ 表 象 の 諸 形 態 : ブルーノ フランク とフェーリクス デールマン( 第 20 号 記 念 特 集 ) Author(s) 池 田, 晋 也 Citation 研 究 報 告 (2006), 20: 73-91 Issue Date 2006-11 URL http://hdl.handle.net/2433/134471 Right Type

More information

筑波9号2011年3月

筑波9号2011年3月 1 2 52 7 21 31 4 747 3 52 4 5 3 4 6 20 5 20 62 6 1786 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 52 7 21 101 52 20 5 20 21 7 16 63 6 711 2 3 1 88 2010 50 2 2011 149 56 2 2007 143 2 21 175 2009 27 21 2010 83 102 7 1 25 11 1

More information

Texte: Friedrich Durrenmatt, (a) Die Stadt I-IV, Zurich 1952. (b) Grieche sucht Griechin. Berlin 1958. (c) Die Panne, Zurich 1956. (d) Das Versprechen, Zurich 1958. (e) Der Verdacht, Zurich 1951. (f) Es

More information

Microsoft Word - トーマス・マン研究.docx

Microsoft Word - トーマス・マン研究.docx 100 l 201412513 l l l 99 l 201310514 l l 98 l 20137614 l l 97 l 201311214 l 2 205 l F"Die totale Mobilmachung" l 2012 96 l 201291514 l 2012 l 95 l 201262314 l l l 94 l 20123314 l 2 205 l l Gewalt gegen

More information

明石茂生  1‐94/1‐94

明石茂生  1‐94/1‐94 . BC 1998: 3-4 (Arnason, Eisenstadt and Wittrock, 2005) 1977 2009 2009 Motomura (1991)Gizewski (1994) (1998)Mutschler and Mittag (2008)Scheidel (2009) M. (1999119-21) (1986) (1986: 20-21) (1999: 119-21)

More information