1_2013.vp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1_2013.vp"

Transcription

1 132 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 Descrierea CIP a Camerei Na06ionale a C00r06ii Transpres: Asocia06ia. Int. a Transportatorilor Auto din Moldova ーAITA ア, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Intern. ーCIPTI ア; Serghei Taran. ィC 1995, ian. ィC Chi02in00u (str. Vlad 07epe02 1), 2013 (Tipografia EUROPRESS). Nr. 1 (136). ィC p ex. CZU COLEGIUL DE REDAC07IE Serghei Taran ィC redactor 02ef Irina Botnaru ィC responsabil de edi06ie superior (incl. machetare, traducere) ィヲ 06ィ 08ィ ィェ ィC 0005ィ 09ィェ04ィヲ ィ ィコィー ィィィェィ 0906ィーィェィ 08ィョ ィC 09ィーィ 0803ィィィヲ ィョ09ィコィ 06ィエィィィヲ ィ ィコィー0608 (09 ィー. ツ ィーィコィ, ) Adresa redac06iei MD-2028, Chi02in00u, str. Vlad 07epe02, 1 tel. (+37322) , (secretariat), fax (+37322) ィ ィコ02ィィィィ MD-2028, 08ィィ03ィィィェ05ィョ ィョ ィ , 1 ィー0205. (+37322) , (0902ィコ0802ィーィ 08ィィィ ィー), 00ィ ィコ09. (+37322) CIPTI

2 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) SUMAR 02NTRUNIRI OFICIALE Adunarea General00 anual00 a transportatorilor rutieri interna06ionali de marf Congresul al XV UTD... 6 DOCUMENTE OFICIALE HOT01R02RE pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea 02i asisten06a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor... 8 HOT01R02RE cu privire la procesarea electronic00 a documentelor de asigurare obligatorie de r00spundere civil00 auto ORDIN cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de v00muire AGENDA TRANSPORTATORULUI MOLDOVA Noile taxe pentru drumuri, 06n vigoare NOUT0107I MOLDOVA Comunicat informativ al Comisiei Na06ionale a Pie06ei Financiare Vezi lista drumurilor na06ionale pe care au 06nceput lucr00rile de reabilitare AITA

3 134 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) NTRUNIRI OFICIALE Adunarea General00 anual00 a transportatorilor rutieri interna06ionali de marf00 La data de 19 decembrie n incinta Palatului Feroviar a avut loc Adunarea general00 anual00 a transportatorilor rutieri interna06ionali de marf00 din 06ar00 ィC membrii Asocia06iei AITA. La aceast00 02edin0600 au fost invita06i transportatorii rutieri interna06ionali de marf00 ィC membrii Asocia06iei AITA, factorii de decize din cadrul Serviciului Vamal, Agen06iei Na06ionale de Transport Auto (ANTA) 02i reprezentan06i mass-media. 02n timpul 02edin06ei s-a prezentat informa06ia Serviciului Vamal privind: - reglementarea procedurilor de tranzit pentru transportul rutier interna06ional de m00rfuri, inclusiv termenul de tranzit, alegerea desinest00t00tor a itinerariului (Ordinul nr.519-o din 7 decembrie 2012); - proiectul Regulamentului privind procedurile simplificate de v00muire, care este amplasat pe pagina web a Serviciului vamal. Avantajele pentru categoria de transportator de 06ncredere. Apoi directorul ANTA, dl Tudor C00lug00reanu, a prezentat informa06ia privind repartizarea autoriza06iilor multilaterale CEMT pentru anul 2013, la fel ca 02i informa06ia cu privire la situa06ia cu autoriza06iile pentru transport interna06ional pentru anul 2013 (06n special Ucraina, Belorusi), cantitatea lor 02i modul de eliberare. La finele 02edin06ei dl Ghenadie 07aulean, 02eful Biroului informa06ii al Asocia06iei AITA, a informat participan06ii despre Declara06ia electronic00 preventiv00 la traversarea frontierei cu transportul rutier de marf00 cu utilizarea Carnetelor TIR. CIPTI

4 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) チ06 02ィ ィエ ィ 08ィ ィェィィ02 ィャ020301ィョィェィ ィェ ィョ ィ 09ィー06ィャ06ィ ィィ05ィケィェ ツィィィコ ィコィ ィ ィ, ィェ ィェィィィコ ィー ィケ 02ィ ィエ ィ 08ィ ィェィィ02 ィャ020301ィョィェィ ィェ0401 ィ 09ィー06ィャ06ィ ィィ05ィケィェ ィョ ツィィィコ0609 ィC ツ0502ィェ ィィィ 02ィィィィ AITA. 01ィ 0906ィ 08ィ ィェィィ02 ィ 0405ィィ 0708ィィ0005ィ 0302ィェ04 ィャ020301ィョィェィ ィェ0402 ィ 09ィー06ィャ06ィ ィィ05ィケィェ ィョ ツィィィコィィ ィC ツ0502ィェ ィィィ 02ィィィィ AITA, 08ィョィコ ィィィー0205ィィ 06ィ ィャ060302ィェィェ06ィヲ 0905ィョ03ィ 04 ィィ 01ィ 02ィィ06ィェィ 05ィケィェ ィ 0002ィェィー09ィー09ィ ィ 09ィー06ィャ06ィ ィィ05ィケィェ ィー08ィ ィェ ィーィ (ANTA) ィィ ィーィ 09ィィィー0205ィィ ィャィ 0909-ィャ0201ィィィ ィャ ィエィ ィェィィ07 06ィ ィャ060302ィェィェィ ィョ03ィ ィ ィーィ 09ィィ05ィ ィィィェ000608ィャィ 02ィィ : ィ ィャ02ィェィーィィ080609ィ ィェィィ ィョ08 ィー08ィ ィェ04ィィィーィ, ィコィ 09ィ 06ィエィィ ィャ020301ィョィェィ ィェ0401 ィ 09ィー06ィャ06ィ ィィ05ィケィェ ィョ ィコ, 09ィコ0506 ツィ ィコ ィー08ィ ィェ04ィィィーィ, 09ィ ィャ0609ィー0607ィー0205ィケィェ06ィャィョ 0904ィ 0608ィョ ィャィ ィョィーィ (0708ィィィコィ o 06ィー ィコィ ィ ); ィコィーィョ ィェィィ07 06ィ ィョ070806ィエ02ィェィィィィ ィョ08 08ィ 09ィーィ ィャ0603ィィ09ィ ィェィィ07, ィェィェ06ィャィョ ィェィ ィィィェィー0208ィェ02ィー-09ィー08ィ ィェィィ ツィコ02 06ィ ィャ060302ィェィェ06ィヲ 0905ィョ03ィ 04; ィィィャィョィエ0209ィー09ィ ィャ ィコィ ィー ィィィィ ィェィ ィェ ツィィィコィ. 05ィ ィー02ィャ 01ィィ0802ィコィー0608 ANTA 00-ィェ 06ィョ ィョ ィェィョ ィィ ィ ィェィィィィ ィャィェ ィー060806ィェィェィィ01 08ィ ィェィィィヲ ィェィ , ィ ィーィ ィコ ィィィーィョィ 02ィィィィ 09 08ィ ィェィィ07ィャィィ ィャ020301ィョィェィ ィェ ィコ ィェィ (060906ィ 02ィェィェ06, ィコ08ィ ィィィェ04 ィィ ィ 08ィョ09ィィ), ィィ01 ィコ0605ィィ ツ0209ィー0902 ィィ ィョ ィ ツィィ. 00 ィコ06ィェ ィ 08ィ ィェィィ07 00-ィェ 0102ィェィェィ 01ィィィヲ 00ィ ィョ0507ィェ, ィェィ ツィ 05ィケィェィィィコ 06ィー010205ィ ィィィェ000608ィャィ 02ィィィィ ィィィ 02ィィィィ AITA, ィィィェ000608ィャィィ080609ィ 05 ィョ ツィ 09ィーィェィィィコ ィ 08ィィィー0205ィケィェ06ィヲ ィコィー0806ィェィェ06ィヲ 0102ィコ05ィ 08ィ 02ィィィィ 0708ィィ ィ ィェィィ ィョ ィャ ィ 09ィー06ィー08ィ ィェ ィー06ィャ ィィィャ02ィェ02ィェィィ02ィャ ィコィ 08ィェ02ィー0609 TIR. AITA

5 136 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 Congresul al XV UTD Pe data de 28 februarie curent 06n incinta s00lii mici a Palatului Feroviar din Municipiul Chi02in00u a avut loc 02edin06a Congresului al XV al Uniunii Transportatorilor 02i Drumarilor din Republica Moldova. La lucrul Congresului din partea celor 160 de membri ai Uniunii au participat 87 de delega06i din partea membrilor-agen06ilor economici 02i 3 delega06i din partea membri-colective. Co-pre02edintele Uniunii dl Vladimir Florea a prezentat raportul activit0006ii Uniunii pentru perioada anilor Concomitent dl Serghei Taran, membrul Comisiei de cenzori, a prezentat raportul Comisiei. La lucr00rile Congresului au participat domnul Leonid Cerescu, Pre02edintele Confedera06iei Na06ionale a Patronatului din Republica Moldova, domnul Valeriu Ciubuc, viceministru al transporturilor 02i infrastructurii drumurilor din Republica Moldova, domnul Boris Rojnevschii, Pre02edintele Federa06iei Sindicatelor Transportatorilor 02i Drumarilor din Republica Moldova, specialist din cadrul Direc06iei Poli06iei Rutiere a Republicii Moldova 02i reprezentant al Asocia06iei Ob02te02ti al Uniunii Conduc00torilor Auto. Dup00 audierea rapoartelor 02i lu00rile de cuv09nt participan06ii la Congres au adoptat o Rezolu06ie. Participan06ii la Congres au ales Consiliul Uniunii format din 28 de membrii 02i Comisia de cenzori format00 din 3 persoane. Delega06ii Congresului la-u reales pe dl Vladimir Florea Pre02edinte al Consiliului Uniunii. Vicepre02edin06i au fost ale02i domnul Tudor Russu 02i domnul Oleg Lipschi. Not00: Interviul cu dl Vladimir Florea pe marginea celui de al XV-lea Congres UTD citi06i pe pagina 80. CIPTI

6 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) XV-04ィヲ 05ィイ UTD ィ ィ 0506ィャ 04ィ ィ ィェ ィェィィィコ0609, ィャィョィェ. 08ィィ03ィィィェ0209, ィー ィケ 04ィ ィ ィェィィ02 XV ィイ020401ィ ィ ィー08ィ ィェ ィーィェィィィコ0609 ィィ ィェィィィコ ィョィ 05ィィィコィィ ィ ィ ィ 06ィー02 09ィイ020401ィ 06ィー ィィィャ02ィェィィ 160 ツ0502ィェ ィ 0708ィィィェ0705ィィ ィョ ツィ 09ィーィィ ィ ィー ィー ツ0502ィェ ィコ06ィェ06ィャィィ ツ0209ィコィィ01 ィ 0002ィェィー0609 ィィ ィ ィーィ 06ィー ィコ ィコィーィィ09ィェ0401 ツ0502ィェ ィ ィー0205ィケ ィ 00-ィェ 0005ィ 01ィィィャィィ ィーィ 09ィィ05 06ィー ツ02ィー ィー0205ィケィェ0609ィーィィ UTD 04ィ ィィ ィャ0209ィー02 09 ィー02ィャ, ツ0502ィェ 09 ツ02ィーィェ06ィヲ ィコ06ィャィィ0909ィィィィ 00-ィェ ィヲ 06ィ 08ィ ィェ ィーィ 09ィィ05 06ィー ツ02ィー ィー0205ィケィェ0609ィーィィ ィコ06ィャィィ0909ィィィィ ィ ィ 06ィー02 09ィイ020401ィ ィョ ツィ 09ィー090609ィ 05ィィ 00-ィェ ィェィィ01 チ ィコィョ, ィ ィー0205ィケ 01ィ 02ィィ06ィェィ 05ィケィェ06ィヲ ィコ06ィェ ィ 02ィィィィ 07ィ ィー0806ィェィ ィー ィョィ 05ィィィコィィ ィ, 00-ィェ 00ィ ィィィヲ チィョィ ィョィコ, 04ィ ィャィャィィィェィィ09ィー08ィ ィー08ィ ィェ ィーィ ィィ ィェ06ィヲ ィィィェ0008ィ 09ィー08ィョィコィーィョ , 00-ィェ ィィ ィェ020909ィコィィィヲ, ィ ィー0205ィケ ィ 02ィィィィ ィー08ィ ィェ ィーィェィィィコ0609 ィィ ィェィィィコ , 0906ィー08ィョ01ィェィィィコ ィ ィェィィ ィェ06ィヲ ィィ02ィィィィ 0400 ィィ ィーィ 09ィィィー0205ィケ ィ ィ 09ィー ィィィー020502ィヲ ィョ03ィ 09 06ィー ツ02ィー04 ィィ ィーィョ07ィィ ィェィィ07ィャィィ, ィョ ツィ 09ィーィェィィィコィィ 09ィイ020401ィ 0708ィィィェ0705ィィ ィィ ツィ 09ィーィェィィィコィィ 09ィイ020401ィ ィィ04ィ 08ィ 05ィィ ィー ィィ04 28 ツ0502ィェ0609 ィィ 09 ツ02ィーィェィョ06 ィコ06ィャィィ0909ィィ06 ィィ04 3 ツ0502ィェ ィ ィー04 09ィイ020401ィ ィィ04ィ 08ィ 05ィィ 0005ィ 01ィィィャィィ08ィ ィ ィー020502ィャ ィーィ ィ ィー08ィ ィェ ィーィェィィィコ ィ ィャ0209ィーィィィー020507ィャィィ ィ 0405ィィ ィィ04ィ 08ィ ィェ04 00-ィェ 06ィョ ィョ0909ィョ ィィ 00-ィェ ィィ0709ィコィィィヲ. 0308ィィィャ02 ツィ ィェィィ02: ィィィェィー020809ィケ ィェ06ィャ 0005ィ 01ィィィャィィ0806ィャ ィヲ 06 XV-ィー06ィャ 09ィイ UTD ツィィィーィ ィヲィー02 ィェィ 09ィー08ィ ィェィィ AITA

7 138 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 DOCUMENTE OFICIALE HOT01R02RE pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea 02i asisten06a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor 02n scopul execut00rii prevederilor art. 4 alin. (2) al Legii avia06iei civile nr XIII din 9 iulie 1997 (republicat00 06n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr , art. 292), cu modific00rile ulterioare 02i Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protec06ia consumatorilor (republicat00 06n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr , art. 513), cu modific00rile 02i complet00rile ulterioare, Guvernul HOT01R0109TE: Se aprob00 Regulamentul privind compensarea 02i asisten06a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor (se anexeaz00). PRIM-MINISTRU Contrasemneaz00: Viceprim-ministru, ministrul economiei Ministrul transporturilor 02i infrastructurii drumurilor Vladimir FILAT Valeriu Laz00r Anatolie 09alaru Nr Chi02in00u, 8 noiembrie Aprobat prin Hot00r06rea Guvernului nr. 836 din 8 noiembrie 2012 REGULAMENT privind compensarea 02i asisten06a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor Regulamentul privind compensarea 02i asisten06a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor (06n continuare ィC Regulament) transpune par06ial prevederile Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European 02i al CIPTI

8 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) ィ ィョィー ィェィィィィ ィェィィ07 06 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ 0706ィャ06ィエィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02, 06ィーィャ02ィェ04 ィィ05ィィ 0105ィィィー0205ィケィェ06ィヲ 04ィ ィコィィ 0802ィヲ ィェ02ィェィィ ィェィィィヲ ツィ 09ィーィィ (2) 09ィーィ ィーィケィィ 4 05ィ ィコ06ィェィ XIII 06ィー 9 ィィ ィ ィ 0301ィ ィェ09ィコ06ィヲ ィ 09ィィィ 02ィィィィ (070609ィー0608ィェ ィョィ 05ィィィコ0609ィ ィェィィ02: 0200ィィ02ィィィ 05ィケィェ04ィヲ ィャ06ィェィィィー ィョィ 05ィィィコィィ ィ, , , 09ィー. 292), ィョ06ィエィィィャィィ ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ07ィャィィ ィィ ィェ02ィェィィ07ィャィィ, ィィ 05ィ ィコ06ィェィ XV 06ィー 13 ィャィ 08ィーィ ィ 06 04ィ ィエィィィー ィ ィー0802ィ ィィィー020502ィヲ (070609ィー0608ィェ ィョィ 05ィィィコ0609ィ ィェィィ02: 0200ィィ02ィィィ 05ィケィェ04ィヲ ィャ06ィェィィィー ィョィ 05ィィィコィィ ィ, , ィー.513), ィョ06ィエィィィャィィ ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ07ィャィィ ィィ ィェ02ィェィィ07ィャィィ, 0308ィ 09ィィィー0205ィケ09ィー : 07ィー ィィィーィケ ィェィィ02 06 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ 0706ィャ06ィエィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02, 06ィーィャ02ィェ04 ィィ05ィィ 0105ィィィー0205ィケィェ06ィヲ 04ィ ィコィィ 0802ィヲ (0708ィィ05ィ 00ィ 02ィー0907) ィェィー08ィ 0909ィィ00ィェィョ06ィー: 04ィ ィャ ィャィケ0208-ィャィィィェィィ09ィー08ィ, ィャィィィェィィ09ィー08 05ィコ06ィェ06ィャィィィコィィ ィャィィィェィィ09ィー08 ィー08ィ ィェ ィーィ ィィ ィェ06ィヲ ィィィェ0008ィ 09ィー08ィョィコィーィョ ィ 01ィィィャィィ ィ ィィィョ 09ィ ィェィ ィー0605ィィ02 01ィ 05ィ 08ィョ ィィ03ィィィェ05ィョ, 8 ィェ0607ィ ィー ィェ ィーィ ィェ ィェィィ02ィャ 0308ィ 09ィィィー0205ィケ09ィー09ィ ィー 8 ィェ0607ィ ィェィィ02 06 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ 0706ィャ06ィエィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02, 06ィーィャ02ィェ04 ィィ05ィィ 0105ィィィー0205ィケィェ06ィヲ 04ィ ィコィィ 0802ィヲ ィェィィ02 06 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ 0706ィャ06ィエィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02, 06ィーィャ02ィェ04 ィィ05ィィ 0105ィィィー0205ィケィェ06ィヲ 04ィ ィコィィ 0802ィヲ (09 01ィ 05ィケィェ02ィヲ0302ィャ ィC ィェィィ02) ィエィ 02ィー ィェ02ィコ06ィー ィェィィ ィ ィャ02ィェィーィ (0305) / ィヲ09ィコ ィ 0805ィ ィャ02ィェィーィ ィィ ィーィ 06ィー ィ ィ 06ィ ィョ09ィーィ ィェ ィェィィィィ 06ィ ィエィィ ィ 09ィィ05 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ ィヲ09ィー09ィィ07 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02, 06ィーィャ02ィェ04 ィィ05ィィ 0105ィィィー0205ィケィェ06ィヲ 04ィ ィコィィ 0802ィヲ09ィ ィィ 06ィ AITA

9 1310 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune 06n materie de compensare 02i de asisten0600 a pasagerilor 06n eventualitatea refuzului la 06mbarcare 02i anul00rii sau 06nt06rzierii prelungite a zborurilor 02i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat 06n Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 46/1 din 17 februarie Capitolul I Dispozi06ii generale 1. Prezentul Regulament stabile02te condi06iile 06n care pasagerii transportului aerian 0602i pot exercita drepturile minime atunci c06nd: a) li se refuz00 06mbarcarea 06mpotriva voin06ei lor; b) zborul este anulat; c) zborul este 06nt06rziat. 2. Prezentul Regulament se aplic00: a) pasagerilor care pleac00 de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova; b) pasagerilor care pleac00 de pe un aeroport situat 06ntr-o 06ar00 ter0600 c00tre un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, except06nd cazurile 06n care ace02tia au primit indemniza06ii sau compensa06ii 02i au beneficiat de asisten n 06ara ter0600 respectiv00, 06n cazul 06n care operatorul aerian al zborului respectiv este un operator aerian din Republica Moldova. 3. Prevederile punctului 2 al prezentului Regulament se aplic00 sub rezerva ca pasagerii: a) s00 aib00 o rezervare confirmat00 pentru zborul respectiv 02i, cu excep06ia cazului de anulare men06ionat 06n capitolul III al prezentului Regulament, s00 se prezinte personal pentru 06nregistrare 06n condi06iile stipulate 02i la ora indicat00 06n prealabil 02i 06n scris (inclusiv prin mijloace electronice) de c00tre operatorul aerian, turoperator sau o agen06ie de turism sau, 06n cazul 06n care ora nu este indicat00, nu mai t06rziu de 45 de minute 06naintea orei de plecare publicate; b) au fost transfera06i de c00tre un operator aerian sau un turoperator, sau agen06ie de turism de la zborul pentru care au avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv. 4. Prezentul Regulament nu se aplic00 pasagerilor care c00l00toresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului. Cu toate acestea, Regulamentul se aplic00 pasagerilor care posed00 bilete emise de un operator aerian sau un turoperator, sau agen06ie de turism 06n cadrul unui program de fidelizare a clientelei sau al unui alt program comercial. CIPTI

10 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) ィーィャ02ィェ ィ ィャ02ィェィーィ (030605) /91, 0607ィョィ 05ィィィコ0609ィ ィェィェ ィィ02ィィィ 05ィケィェ06ィャ 03ィョ08ィェィ , ィィ07 L, 01 46/1 06ィー ィ ィ. 0105ィ 09ィ I 02ィ ィエィィ ィェィィ ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ02 ィョ09ィーィ ィェィ 0905ィィ09ィ 02ィー ィョ ィィ07, 09 ィコ06ィー ィ 0909ィ 03ィィ0804 ィェィ ィ 09ィィィ ィー08ィ ィェ ィー02 ィャ0600ィョィー 0609ィョィエ0209ィー09ィィィーィケ ィィ ィャィィィェィィィャィ 05ィケィェ ィ 09ィ ィョ ツィ 02: a) 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ ィーィィ09 ィィ ィィ; b) 06ィーィャ02ィェ04 ィィ ィヲ09ィ ; c) 04ィ ィコィィ ィィ ィヲ09ィ ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィィィャ02ィェ0702ィー ィーィェ060302ィェィィィィ: a) 07ィ 0909ィ 03ィィ080609, ィーィ 06ィエィィ01 ィィ04 ィ ィーィ, 08ィ ィェィェ ィェィ ィー020808ィィィー0608ィィィィ ィョィ 05ィィィコィィ ィ ; b) 07ィ 0909ィ 03ィィ080609, ィーィ 06ィエィィ01 ィィ04 ィ ィーィ, 08ィ ィェィェ ィー0802ィーィケ02ィヲ 09ィー08ィ ィェ02, 09 ィ ィー, 08ィ ィェィェ04ィヲ ィェィ ィー020808ィィィー0608ィィィィ ィョィ 05ィィィコィィ ィ, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ 09ィィィーィョィ 02ィィィヲ, ィコ060001ィ 06ィェィィ ィョ ィョ ツィィ05ィィ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ ィケ040609ィ 05ィィ09ィケ 0706ィャ06ィエィケ ィー0902ィー09ィー09ィョ06ィエ02ィヲ ィー0802ィーィケ02ィヲ 09ィー08ィ ィェ02, ィョ ツィ 02, ィコ060001ィ ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ 01ィ ィェィェ ィヲ09ィ ィー0907 ィ 09ィィィ ツィィィコ ィィ ィョィ 05ィィィコィィ ィ ィョィェィコィー 2 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィィィャ02ィェ0702ィー ィョ ツィ 02, ィィ: a) 07ィ 0909ィ 03ィィ08 06ィ 05ィ 01ィ 02ィー ィー ィェィェ04ィャ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ02ィャ ィェィ ィー0902ィー09ィー09ィョ06ィエィィィヲ 0802ィヲ09 ィィ, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ 0905ィョ ツィ 07 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ, ィョィコィ 04ィ ィェィェ ィ 0902 III ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, 05ィィ ツィェ ィィ ィィ09ィー08ィ 02ィィィィ ィ 09ィェ ィョ09ィャ06ィー0802ィェィェ04ィャ ィョ ィィ07ィャ ィィ ィコ ィャ02ィェィィ, ィョィコィ 04ィ ィェィェ06ィャィョ 04ィ 08ィ ィェ ィィ09ィケィャ02ィェィェ06ィヲ ィャ02 (09 ィー06ィャ ツィィ ィャ06ィエィケ ィコィー0806ィェィェ ィー09) ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ, ィーィョ ィ ィー060806ィャ ィィ05ィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィャ ィ 0002ィェィー09ィー0906ィャ, ィィ05ィィ, ィィ ィャ07 ィェ02 ィョィコィ 04ィ ィェ06, ィェ ィェ0202 ツ02ィャ 04ィ 45 ィャィィィェィョィー ィョィ 05ィィィコ0609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ ィーィ ; b) 0802ィヲ09, ィェィ ィコ06ィー060804ィヲ ィ ィー ィェ06 ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ02, ィ 0405 ィィ04ィャ02ィェ02ィェ ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ, ィーィョ08ィ 0002ィェィー06ィャ ィィ05ィィ ィーィョ ィ ィー060806ィャ ィェィ 0108ィョ0006ィヲ 0802ィヲ09, ィェ0204ィ 09ィィ09ィィィャ06 06ィー 0708ィィ ツィィィェ 01ィ ィェィェ ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ02 ィェ02 08ィ ィー08ィ ィェ0702ィー0907 ィェィ 07ィ 0909ィ 03ィィ080609, 07ィョィー ィー09ィョ06ィエィィ01 ィ ィ ィーィェ06 ィィ05ィィ ィケ0006ィーィェ04ィャ ィーィ 08ィィ00ィ ィャ, ィェ ィーィョ07ィェ04ィャ ィャ06 ィィ05ィィ ィコ ィェィェ06 06ィ ィエ0209ィー0902ィェィェ0609ィーィィ. 00ィャ0209ィー02 09 ィー02ィャ ィェィィ ィィィャ02ィェ0702ィー0907 ィコ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ, ィィィャ0206ィエィィィャ ィ ィィ0502ィー04, ィャ0502ィェィェ0402 ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ, ィーィョ ィ ィー060806ィャ ィィ05ィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィャ ィ 0002ィェィー09ィー0906ィャ ィ ィャィャ ィエ0802ィェィィ07 ツィ 09ィー ィーィ 06ィエィィ01 07ィ 0909ィ 03ィィ ィィ05ィィ 0108ィョ00ィィィャ ィコ06ィャィャ0208 ツ0209ィコィィィャ ィ ィャィャィ ィャ ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィィィャ02ィェ0702ィー0907 ィー0605ィケィコ06 ィコ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ, ィィィャ04ィャ ィャ06ィー0608ィィ040609ィ ィェィェ04ィャィィ 09ィ ィャ060502ィーィ ィャィィ 09 00ィィィコ09ィィ080609ィ ィェィェ04ィャ ィコ ィャ. AITA

11 1312 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) Prezentul Regulament se aplic00 numai pasagerilor transporta06i cu aeronave motorizate cu aripi fixe. 6. Prezentul Regulament se aplic00 tuturor operatorilor aerieni care asigur00 transportul pasagerilor men06iona06i la punctele 2 02i 3. 02n cazul 06n care un operator aerian care nu are un contract cu pasagerul 0602i execut00 obliga06iile 06n conformitate cu Regulamentul, atunci se consider00 c00 acesta ac06ioneaz00 astfel 06n numele persoanei care are un contract cu pasagerul respectiv. 7. Prezentul Regulament nu aduce atingere drepturilor persoanelor prev00zute 06n Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea 02i desf0002urarea activit0006ii turistice 06n Republica Moldova 06n cazurile 06n care un pachet turistic este anulat din alte motive dec06t anularea zborului n sensul prezentului Regulament, no06iunile utilizate au urm00toarele semnifica06ii: operator aerian ィC persoan00 fizic00 sau juridic00 angajat00 sau care propune servicii 06n exploatarea aeronavelor; operator aerian efectiv ィC operator aerian care execut00 sau inten06ioneaz00 s00 execute un zbor 06n temeiul unui contract cu un pasager sau 06n numele unei alte persoane, juridice sau fizice, care a 06ncheiat un contract cu pasagerul respectiv; turoperator ィCagent economic, cu excep06ia operatorilor aerieni, titular de licen0600 pentru activitate turistic00, specializat 06n formarea de pachete turistice 02i 06n comercializarea acestora prin intermediul agen06iilor de turism sau direct consumatorilor; pachet turistic (pachet de vacan0600, pachet de c00l00torie) ィC combina06ie prestabilit00 a cel pu06in dou00 servicii turistice, v06ndute sau oferite spre v06nzare ca un singur produs, la un pre06 06n care costul fiec00rui component nu este identificat separat, aceste presta06ii dep0002ind 24 de ore; bilet ィC document valabil care d00 dreptul la transport, sau echivalentul acestuia sub o alt00 form00, inclusiv sub form00 electronic00, emis sau autorizat de c00tre operatorul aerian sau de agentul autorizat al acestuia; rezervare ィC pasagerul posed00 un bilet sau un alt document doveditor, care indic00 faptul c00 rezervarea a fost acceptat00 02i 06nregistrat00 de operatorul aerian sau de turoperator sau de o agen06ie de turism; destina06ie final00 ィC destina06ia de pe biletul prezentat la ghi02eul de 06nregistrare a pasagerilor sau, 06n cazul zborurilor cu leg00tur00 direct00, destina06ia ultimului zbor; nu se iau 06n considerare zborurile de leg00tur00 alternative disponibile, 06n cazul 06n care se respect00 ora de sosire prev00zut00 ini06ial; CIPTI

12 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィィィャ02ィェ0702ィー0907 ィコ ィャ ィ 09ィィィ ツィィィコィ ィャ, ィコ06ィー ィ ツィィ09ィ 06ィー ィコィョ 07ィ 0909ィ 03ィィ080609, ィョィコィ 04ィ ィェィェ ィョィェィコィーィ 01 2 ィィ ィョ ツィ 02, ィィ ィ 09ィィィ ツィィィコ, ィェ02 ィィィャ0206ィエィィィヲ ィ 09 07ィ 0909ィ 03ィィ0806ィャ, ィェ0702ィー ィィ 06ィ 0704ィ ィェィェ0609ィーィィ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ 09 ィェィ 09ィー0607ィエィィィャ ィェィィ02ィャ, 09 ツィィィーィ 02ィー0907, ツィー06 06ィェ 0102ィヲ09ィー09ィョ02ィー 06ィー ィィィャ02ィェィィ 05ィィ02ィ, ィィィャ0206ィエ ィーィィィャ 07ィ 0909ィ 03ィィ0806ィャ ィ 09ィー0607ィエ ィェィィ02 ィェ02 04ィ ィー08ィ 00ィィ09ィ 02ィー 0708ィ 09ィ 05ィィ02, ィョ09ィャ06ィー0802ィェィェ ィ ィコ06ィェ XVI 06ィー 24 ィェ0607ィ ィ 06ィ ィ ィェィィ04ィ 02ィィィィ ィィ 0609ィョィエ0209ィー090502ィェィィィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコ06ィヲ ィー0205ィケィェ0609ィーィィ ィョィ 05ィィィコ ィ, ィョ ツィ 0701, ィコ060001ィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィヲ 07ィ ィコ02ィー 06ィーィャ02ィェ02ィェ ィョ00ィィィャ 0708ィィ ツィィィェィ ィャ, ィコ0806ィャ02 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ ィヲ ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07 ィィ ィケ04ィョ02ィャ ィェィィ07 ィィィャ0206ィー ィョ06ィエ ィェィ ツ02ィェィィ02: ィ 09ィィィ ツィィィコ ィC 00ィィ04ィィ ツ0209ィコ0602 ィィ05ィィ 0608ィィ01ィィ ツ0209ィコ ィィ0206, 04ィ ィェィィィャィ 06ィエ ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィ02ィヲ ィョ03ィェ ィョ ィィ05ィィ ィ 00ィ 06ィエ0202 ィョ0905ィョ00ィィ 09 05ィー06ィヲ 06ィ 05ィ 09ィーィィ; 0802ィ 05ィケィェ04ィヲ ィ 09ィィィ ツィィィコ ィC ィ 09ィィィ ツィィィコ, ィコ06ィー060804ィヲ ィ 02ィー ィィ05ィィ ィェィ ィャ ィ 02ィー ィィィーィケ ィー ィェィ 0609ィェ ィ 09 07ィ 0909ィ 03ィィ0806ィャ ィィ05ィィ 06ィー ィィィャ02ィェィィ 0108ィョ ィィ02ィ, 0608ィィ01ィィ ツ0209ィコ ィィ05ィィ 00ィィ04ィィ ツ0209ィコ060006, ィィィャ0206ィエ ィ ィェィェ04ィャ 07ィ 0909ィ 03ィィ0806ィャ; ィーィョ ィ ィー0608 ィC 05ィコ06ィェ06ィャィィ ツ0209ィコィィィヲ ィ 0002ィェィー, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ ィ 09ィィィ ツィィィコ0609, 06ィ 05ィ 01ィ 06ィエィィィヲ 05ィィ0202ィェ04ィィ02ィヲ ィェィ 0609ィョィエ0209ィー090502ィェィィ02 ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコ06ィヲ ィー0205ィケィェ0609ィーィィ, ィィィ 05ィィ04ィィ08ィョ06ィエィィィヲ0907 ィェィ ィャィィ080609ィ ィェィィィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィ01 07ィ ィコ02ィー0609 ィィ ィィ ィ 0302 ツ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィ02 ィ 0002ィェィー09ィー09ィ ィィ05ィィ ィェ ィー0902ィェィェ ィー0802ィ ィィィー020507ィャ; ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィヲ 07ィ ィコ02ィー (ィコィ ィェィィィコィョ050708ィェ04ィヲ 07ィ ィコ02ィー, 07ィ ィコ02ィー ィコィィ) ィC 04ィ 08ィ ィェ0202 ィョ09ィーィ ィェ ィェィェ04ィヲ ィコ06ィャ070502ィコ09, 0906 ツ02ィーィ ィェィィ02 ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィ01 ィョ0905ィョ00, ィィ 06ィェィィ ィ 06ィー0907 ィィ05ィィ ィ 00ィ 06ィー0907 ィコ ィ ィ ィヲ 0202ィェ02, ィィ ィャ07, ィェィ ィコ06ィー ィェィィ ィーィ ィェ04, ィ 02ィー 24 ツィ 09ィ ; ィ ィィ0502ィー ィC 0102ィヲ09ィー09ィィィー0205ィケィェ04ィヲ 0106ィコィョィャ02ィェィー, 01ィ 06ィエィィィヲ 0708ィ 0906 ィェィ ィコィョ, ィィ05ィィ ィコ09ィィ09ィ 0502ィェィー ィ 06ィヲ 0108ィョ0006ィヲ ィャ02, 09ィコ0506 ツィ ィコィー0806ィェィェィョ ィャィョ, ィ ィェィェ04ィヲ ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ ィィ05ィィ ィョ070605ィェ06ィャ06 ツ02ィェィェ04ィャ ィィ05ィィ ィ 0002ィェィー06ィャ; ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ02 ィC 06ィ 05ィ 01ィ ィェィィ02 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィ ィィ0502ィー06ィャ ィィ05ィィ 0108ィョ00ィィィャ ィー ィ 06ィエィィィャ 0106ィコィョィャ02ィェィー06ィャ, 0909ィィ0102ィー0205ィケ09ィー09ィョ06ィエィィィャ 06 ィー06ィャ, ツィー06 ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ02 ィ ィィィェ07ィー06 ィィ 04ィ ィィ09ィー08ィィ080609ィ ィェ06 ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ, ィーィョ ィ ィー060806ィャ ィィ05ィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィャ ィ 0002ィェィー09ィー0906ィャ; ィコ06ィェ02 ツィェ04ィヲ 07ィョィェィコィー ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07 ィC 07ィョィェィコィー ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07, ィョィコィ 04ィ ィェィェ04ィヲ 09 ィ ィィ0502ィー02, ィイ ィェィェ06ィャ ィェィ 09ィー06ィヲィコ ィィ09ィー08ィ 02ィィィィ, ィィ05ィィ ィョ ツィ 02 ィ ィ 0106 ツィェ ィーィ ィャ0209ィー06 ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ ィェ ィーィ ; 0708ィィ 05ィー06ィャ ィェ02 08ィ 0909ィャィ ィー08ィィ09ィ 06ィー ィーィョ07ィェ0402 ィ 05ィケィー0208ィェィ ィーィィ09ィェ ィー04ィコ ツィェ ィヲ ィョ ツィ 02, ィィ 0906ィ ィ 02ィー ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ ィィィ 04ィーィィ07; AITA

13 1314 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 persoan00 cu mobilitate redus00 ィC orice persoan00 a c00rei mobilitate este redus00, atunci c06nd utilizeaz00 mijloacele de transport, datorit00 unei deficien06e fizice (senzorial00 sau locomotoare, permanent00 sau temporar00), diminu00rii capacit0006ii intelectuale, v06rstei sau oric00rei alte deficien06e 02i a c00rei stare necesit00 o aten06ie special00 02i adaptarea la nevoile persoanei respective a serviciilor puse la dispozi06ia tuturor pasagerilor; refuz la 06mbarcare ィC refuzul de a transporta pasageri pe un anumit zbor, de02i ace02tia s-au prezentat pentru 06mbarcare 06n condi06iile stabilite la litera a) punctul 3 din prezentul Regulament, cu excep06ia cazurilor 06n care exist00 motive temeinice pentru refuzul la 06mbarcare, cum ar fi starea s00n00t0006ii, cerin06ele de siguran0600 sau securitate sau documente de c00l00torie necorespunz00toare; voluntar ィC persoana care se prezint00 pentru 06mbarcare 06n condi06iile stabilite la litera a) punctul 3 din prezentul Regulament 02i este gata s00 cedeze la solicitarea operatorului aerian rezervarea sa confirmat00 06n schimbul unei indemniza06ii; anulare ィC neefectuarea unui zbor programat anterior 02i pentru care s-a f00cut cel pu06in o rezervare. Capitolul II Refuzul la 06mbarcare 9. 02n cazul 06n care un operator aerian anticipeaz00 un posibil refuz la 06mbarcare, atunci mai 06nt06i trebuie s00 fac00 un apel la voluntari dispu02i s00 renun06e la rezerv00rile lor 06n schimbul unor indemniza06ii acordate 06n condi06iile care urmeaz00 a fi convenite 06ntre pasagerul respectiv 02i operatorul aerian. Voluntarii s06nt asista06i 06n conformitate cu capitolul VI din prezentul Regulament, asisten06a fiind oferit00 pe l06ng00 indemniza06iile men06ionate 06n prezentul punct n cazul 06n care num00rul voluntarilor este insuficient pentru a permite 06mbarcarea celorlal06i pasageri cu rezerv00ri, operatorul aerian poate s00 refuze 06mbarcarea pasagerilor 06mpotriva voin06ei acestora n cazul 06n care pasagerilor li se refuz00 06mbarcarea 06mpotriva voin06ei lor, operatorul aerian le acord00 imediat desp00gubiri 06n conformitate cu capitolul V 02i le ofer00 asisten n conformitate cu capitolele VI 02i VII din prezentul Regulament. Capitolul III Anularea zborului n cazul anul00rii unui zbor, pasagerilor 06n cauz00 trebuie: CIPTI

14 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) ィィ ィ ィェィィ ツ02ィェィェ04ィャィィ 00ィィ04ィィ ツ0209ィコィィィャィィ ィャ0603ィェ0609ィー07ィャィィ ィC 0506ィ ィィ0206, ツィケ ィィ03ィェ0609ィーィケ 09ィェィィ0302ィェィ 0708ィィ ィィ ィケ040609ィ ィェィィィィ ィー08ィ ィェ ィーィェ ィー09, ィー09ィィ02 00ィィ04ィィ ツ0209ィコ ィェ ィーィ ィーィコィ (0902ィェ090608ィェ ィィ05ィィ ィェ ィィ00ィ ィー0205ィケィェ06ィヲ 09ィィ09ィー02ィャ04, ィー0607ィェィェ ィィ05ィィ ィャ02ィェィェ060006), 09ィェィィ0302ィェィィ07 ィィィェィー ィコィーィョィ 05ィケィェ ィー02ィェ02ィィィ 05ィ, ィ 09ィーィ ィィ05ィィ 0506ィ ィョ ィェ ィーィ ィーィコィ, ィェィィ02 ィコ06ィー ィー0802ィ ィョ02ィー ィ ィェィィィャィ ィェィィ07 ィィ ィ 01ィ 07ィーィ 02ィィィィ ィコ 0706ィー0802ィ ィェ0609ィー07ィャ 01ィ ィェィェ ィィ02ィ ィョ0905ィョ00, ィーィョ07ィェ ィ 0909ィ 03ィィ080609; 06ィーィコィ ィ 01ィコ02 ィC 06ィーィコィ ィーィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ ィェィ ィェィェ06ィャ 0802ィヲ0902, 0106ィー07 06ィェィィ 0709ィィ05ィィ09ィケ ィ ィェィィ02ィャ ィョ ィィィヲ, ィィ ィェィェ ィョィェィコィー02 ィ ) 07ィョィェィコィーィ 3 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ 0905ィョ ツィ 0209, ィコ060001ィ ィィィャ0206ィー ィーィ ィー06 ツィェ ィェ0609ィ ィェィィ07 06ィーィコィ 04ィ ィーィケ ィィィャ ィ 01ィコ02, ィーィ ィコィィ02 ィコィ ィコ ィー0607ィェィィ ィケ07, ィー0802ィ 0609ィ ィェィィ07 ィ ィ 09ィェ0609ィーィィ ィー0609 ィィ05ィィ ィ 09ィィィ 02ィィ06ィェィェ06ィヲ ィ ィ 09ィェ0609ィーィィ ィィ05ィィ ィェ ィー0902ィー09ィー09ィィ ィェ ィコィョィャ02ィェィーィ 01; 0106ィ ィC 05ィィ0206, ィコ06ィー ィィ050609ィケ ィェィ ィ 01ィコィョ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ 09 ィョ ィィ07ィャィィ, ィィ ィェィェ04ィャィィ ィョィェィコィー02 ィ ) 07ィョィェィコィーィ 3 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, ィィ 0006ィー ィーィコィ 04ィ ィーィケ ィー ィー ィェィェ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ ィ ィャ02ィェ ィェィ ィェィェィョ06 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ06; 06ィーィャ02ィェィ ィC ィェ ィェ02ィェィィ ィーィ, ィコ06ィー060804ィヲ ィ ィ ィェ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェ ィィ ィェィ ィコ06ィー060804ィヲ ィ ィ ィェ ィャ02ィェィケ0302ィヲ ィャ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ ィ 09ィ II 02ィーィコィ ィ 01ィコ ィィ ィ 09ィィィ ツィィィコ ィ 00ィ 02ィー ィャ0603ィェ04ィヲ 06ィーィコィ ィ 01ィコ02, ィー06 09ィェィ ツィ 05ィ 06ィェ ィェ ィ ィーィケ 04ィ ィェィ 05ィィ ツィィィィ ィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ ィヲ09ィ 0106ィ ィケ020209, 0006ィー ィーィコィ 04ィ ィーィケ ィー ィー ィェィェ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィ ィ ィャ02ィェ ィェィ ィェィェ0402 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィェィ ィョ ィィ0701, ィコ06ィー ィ ィョ01ィョィー ィ ィ ィェ04 ィャ020301ィョ 07ィ 0909ィ 03ィィ0806ィャ ィィ ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ. 0206ィ ィケ02ィ ィャ 06ィコィ ィ 02ィー ィャ06ィエィケ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィェィィ07ィャィィ 0005ィ 0904 VI ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, 0708ィィ 05ィー06ィャ 0706ィャ06ィエィケ ィーィ ィー ィェィィィー0205ィケィェ06 ィコ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ, ィョィコィ 04ィ ィェィェ06ィヲ 09 ィェィ 09ィー0607ィエ02ィャ 07ィョィェィコィー ィョ ツィ 02, ィコ060001ィ ツィィ0905ィ 0106ィ ィケ ィェ ィーィ ィー06 ツィェ06, ツィー06ィ ィョ09ィーィィィーィケ ィ 0909ィ 03ィィ ィェィ ィ 01ィコィョ, ィ 09ィィィ ツィィィコ ィャ060302ィー 06ィーィコィ 04ィ ィーィケ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィ 01ィコ02 ィィ ィーィィ09 ィィ ィィ ィョ ツィ 02 06ィーィコィ 04ィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィ 01ィコ ィーィィ09 ィィ ィィ ィ 09ィィィ ツィィィコ ィェ0204ィ ィャ020105ィィィー0205ィケィェ ィーィ ィー ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 0906ィヲ V ィィ 06ィコィ ィ 02ィー 0706ィャ06ィエィケ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 09ィ ィャィィ VI ィィ VII ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07. AITA

15 1316 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 a) s00 li se ofere asisten0600 de c00tre operatorul aerian 06n conformitate cu capitolul VI din prezentul Regulament; b) s00 li se ofere asisten0600 de c00tre operatorul aerian 06n conformitate cu capitolul VII din prezentul Regulament, litera a) punctul 25 02i punctul 26, precum 02i, 06n eventualitatea unei redirec06ion00ri, 06n cazul 06n care ora de plecare anticipat00 a unui nou zbor este de cel pu06in o zi dup00 plecarea programat00 pentru zborul anulat, asisten06a specificat00 la literele b) 02i c) punctul 25 din prezentul Regulament; c) s00 primeasc00 o compensa06ie din partea operatorului aerian, 06n conformitate cu capitolul V din prezentul Regulament, cu excep06ia 06n care intervine oricare din urm00toarele: 06n cazul 06n care s06nt informa06i despre aceast00 anulare cu cel pu06in dou00 s00pt00m06ni 06nainte de ora de plecare prev00zut00; 06n cazul 06n care s06nt informa06i despre aceast00 anulare 06ntr-un termen cuprins 06ntre dou00 s00pt00m06ni 02i 02apte zile 06nainte de ora de plecare prev00zut00 02i li se ofer00 o redirec06ionare care s00 le permit00 s00 plece cu cel mult dou00 ore 06nainte de ora de plecare prev00zut00 02i s00 ajung00 la destina06ia final00 06n mai pu06in de patru ore dup00 ora de sosire prev00zut00; 06n cazul 06n care s06nt informa06i despre aceast00 anulare cu mai pu06in de 02apte zile 06nainte de ora de plecare prev00zut00 02i li se ofer00 o redirec06ionare care s00 le permit00 s00 plece cel t06rziu cu o or00 06nainte de ora de plecare prev00zut00 02i s00 ajung00 la destina06ia final00 06n mai pu06in de dou00 ore dup00 ora de sosire prev00zut n cazul 06n care pasagerii s06nt informa06i despre anulare, acestora li se ofer00 explica06ii privind posibilit0006ile de transport alternative. 14. Operatorul aerian nu este obligat s00 pl00teasc00 compensa06ii 06n conformitate cu capitolul V din prezentul Regulament, 06n cazul 06n care poate face dovada c00 anularea este cauzat00 de 06mprejur00ri excep06ionale care nu au putut fi evitate 06n pofida adopt00rii tuturor m00surilor posibile. 15. Sarcina dovedirii faptului c00 pasagerul a fost 06ntr-adev00r informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului aerian. Capitolul IV 02nt06rzierea zborului n oricare din cazurile 06n care un operator aerian anticipeaz00 o posibil00 06nt06rziere a unui zbor peste ora de plecare prev00zut00, dup00 cum urmeaz00: CIPTI

16 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) ィ 09ィ III 02ィーィャ02ィェィ ィーィ ィョ ツィ 02 06ィーィャ02ィェ ィーィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ 06ィーィャ02ィェ02ィェィェ ィヲ09ィ : a) ィェィ ィーィ ィーィケ0907 ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ 0706ィャ06ィエィケ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 0906ィヲ VI ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07; b) ィェィ ィーィ ィーィケ0907 ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ 0706ィャ06ィエィケ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィョィェィコィー06ィャ ィ ) 07ィョィェィコィーィ 25 ィィ 07ィョィェィコィー06ィャ ィ 0904 VII ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, ィ ィーィ ィコ ィョ ツィ ィ 01ィコィィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィェィ 0108ィョ0006ィヲ 0802ィヲ09, 0603ィィ01ィ 02ィャ ィャ ィーィ ィコ06ィー ィャ02ィェィケ0302ィヲ ィャ ィェィ 09ィョィーィコィィ ィコィ ィーィ 06ィーィャ02ィェ02ィェィェ ィヲ09ィ, ィC 0706ィャ06ィエィケ, ィョィコィ 04ィ ィェィェィ ィョィェィコィーィ 01 b) ィィ c) 07ィョィェィコィーィ 25 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07; c) ィェィ ィ 09ィ ィーィケ0907 ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 0906ィヲ V ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ 0506ィ ィィ ィョ06ィエィィ ィョ ツィ 0209: ィィ 06ィェィィ ィョ ィャ0502ィェ04 06ィ 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ 0706 ィャ02ィェィケ0302ィヲ ィャ ィ ィェ ィィ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ 06ィー0708ィ ィェィィ07; ィィ 06ィェィィ ィ 0405ィィ ィョ ィャ0502ィェ04 06ィ 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ ィコ 06ィー 0109ィョ01 ィェ ィケ ィャィィ 01ィェ02ィヲ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ 06ィー0708ィ ィェィィ07 ィィ 0708ィィ 05ィー06ィャ ィ ィェ ィー 0108ィョ00ィィィャ 0802ィヲ0906ィャ, 06ィー0708ィ ィエィィィャ0907 ィェ ィェ ィョ01 ツィ ィョ09ィャ06ィー0802ィェィェ ィャ02ィェィィ 06ィー0708ィ ィェィィ07 ィィ 0708ィィィ 0409ィ 06ィエィィィャ 09 ィコ06ィェ02 ツィェ04ィヲ 07ィョィェィコィー ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07 ィェ ィェ0202 ツ02ィー ツィ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ 0708ィィィ 04ィーィィ07 06ィーィャ02ィェ02ィェィェ ィヲ09ィ ; ィィ 06ィェィィ ィ 0405ィィ ィィィェ000608ィャィィ080609ィ ィェ04 06ィ 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ ィャ02ィェ0202 ツ02ィャ 04ィ 0902ィャィケ 01ィェ02ィヲ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ ィーィ ィィ ィィィャ ィ ィェ ィー 0108ィョ00ィィィャ 0802ィヲ0906ィャ, 06ィー0708ィ ィエィィィャ0907 ィェ02 08ィ ィェ ィェ ツィ 09ィ 0106 ィィ 0708ィィィ 0409ィ 06ィエィィィャ 09 ィコ06ィェ02 ツィェ04ィヲ 07ィョィェィコィー ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07 ィェ ィェ ィョ01 ツィ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ 0708ィィィ 04ィーィィ07 06ィーィャ02ィェ02ィェィェ ィヲ09ィ ィョ ツィ 02 ィィィェ000608ィャィィ080609ィ ィェィィ07 07ィ 0909ィ 03ィィ ィ 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ ィィィャ ィェ04 01ィ 09ィ ィーィケ ィ 04ィイ0709ィェ02ィェィィ07 06ィーィェ0609ィィィー0205ィケィェ ィョ00ィィ ィャ0603ィェ0401 ィー08ィ ィェ ィーィェ ィー ィ ィー0608 ィェ02 06ィ 0704ィ ィェ ィ ツィィ09ィ ィーィケ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 0906ィヲ V ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, ィィ 06ィェ ィャ060302ィー 0106ィコィ 04ィ ィーィケ, ツィー06 06ィーィャ02ィェィ ィ ィェィ ツ ツィ ィヲィェ04ィャィィ 06ィ 09ィー0607ィー0205ィケ09ィー09ィ ィャィィ, ィィ04ィ 0203ィ ィーィケ ィコ06ィー ィェ ィャ0603ィェ06, 01ィ ィィィェ ィ 04ィョィャィェ0402 ィャ ィ 01ィ ツィ 0106ィコィ 04ィ ィーィケ, ツィー06 07ィ 0909ィ 03ィィ08 ィ ィィィェ000608ィャィィ080609ィ ィェ 06ィ 06ィーィャ02ィェ ィー02, 09 ィョィコィ 04ィ ィェィィ02ィャ ィー06 ツィェ ィャ06ィャ02ィェィーィ ィィィェ000608ィャィィ080609ィ ィェィィ ィィィー ィェィ ィ 09ィィィ ツィィィコ ィ 09ィ IV 05ィ ィコィ 0802ィヲ09ィ ィ 06ィャ 0905ィョ ツィ 02, ィコ060001ィ ィ 09ィィィ ツィィィコ 04ィ 08ィ ィェ ィ 00ィ 02ィー ィャ0603ィェィョ06 04ィ ィコィョ 0802ィヲ09ィ ィ ツ02ィャ ィェィ 0601ィィィェ ツィ 09, ィ ィィィャ02ィェィェ06: a) ィェィ 0109ィ ツィ 09ィ ィー0609 ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ ィコィャ ィィ05ィィ ィャ02ィェ0202; AITA

17 1318 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 a) timp de dou00 ore, 06n cazul zborurilor de 1500 de kilometri sau mai pu06in; b) timp de trei ore sau mai mult, 06n cazul tuturor zborurilor cuprinse 06ntre i 3500 de kilometri; c) timp de patru ore sau mai mult, 06n cazul tuturor zborurilor care nu se 06ncadreaz00 la literele a) sau b), pasagerilor li se ofer00 de c00tre operatorul aerian: asisten06a specificat00 la litera a) punctul 25 02i punctul 26 din prezentul Regulament; 06n cazul 06n care ora de plecare anticipat00 este la cel pu06in o zi dup00 ora de plecare anun06at00 ini06ial, asisten06a specificat00 la literele b) 02i c) punctul 25 din prezentul Regulament; 06n cazul 06n care 06nt06rzierea este de cel pu06in cinci ore, asisten06a specificat00 la litera a) punctul 22 din prezentul Regulament n orice caz, asisten06a se ofer00 06n limitele de timp stabilite 06n cele de mai sus corespunz00tor fiec00rei distan06e de zbor. Pasagerii trebuie s00 primeasc00 o compensa06ie 06n conformitate cu prevederile capitolului V din prezentul Regulament. Capitolul V Dreptul la compensa06ie 18. C06nd se face trimitere la prezentul capitol, pasagerii primesc o compensa06ie 06n valoare de: a) 250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai pu06in; b) 400 euro pentru toate zborurile cuprinse 06ntre i 3500 kilometri; c) 600 euro pentru toate zborurile care nu intr00 sub inciden06a literelor a) sau b). Pentru stabilirea distan06ei se ia 06n considerare ultima destina06ie unde pasagerul urmeaz00 s00 soseasc00 dup00 ora prev00zut00 datorit00 refuzului la 06mbarcare sau anul00rii zborului. Plata compensa06iei se va efectua 06n lei moldovene02ti la cursul B00ncii Na06ionale a Moldovei la data achit00rii acesteia. 19. Atunci c06nd, 06n conformitate cu capitolul VI al prezentului Regulament, pasagerilor li se ofer00 redirec06ionarea spre destina06ia final00 cu un zbor alternativ, a c00rui or00 de sosire nu dep0002e02te ora de sosire prev00zut00 a zborului rezervat ini06ial: a) cu dou00 ore, pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai pu06in; sau CIPTI

18 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) b) ィェィ ィー08ィィ ツィ 09ィ ィィ ィ ィー0609 ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ02 06ィー ィコィャ; c) ィェィ ツ02ィー ツィ 09ィ ィィ ィ ィー0609, ィェ ィ 01ィ 06ィエィィ ィョィェィコィー04 a) ィィ05ィィ b), 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィョ ィ 09ィィィ ツィィィコ06ィャ ィ 00ィ 02ィー0907: 0706ィャ06ィエィケ, ィョィコィ 04ィ ィェィェィ ィョィェィコィーィ 01 ィ ) ィィ b) 07ィョィェィコィーィ 25 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07; ィィ 04ィ 08ィ ィェ ィ 00ィ 02ィャ ィャ07 06ィー0708ィ ィェィィ07 06ィーィコ05ィ ィ 02ィー ィャ02ィェィケ0302ィヲ ィャ ィェィ 0102ィェィケ ィャ02ィェィィ 06ィー0708ィ ィェィィ07, 06ィ ィイ ィェィェ ィィ04ィェィ ツィ 05ィケィェ06, ィC 0706ィャ06ィエィケ, ィョィコィ 04ィ ィェィェィ ィョィェィコィーィ 01 b) ィィ c) 07ィョィェィコィーィ 25 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07; ィョ ツィ 0701, ィコ060001ィ 04ィ ィコィ ィーィ ィー ィェ02 ィャ02ィェ ィーィィ ツィ , ィC 0706ィャ06ィエィケ, ィョィコィ 04ィ ィェィェィ ィョィェィコィー02 ィ ) 07ィョィェィコィーィ 22 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィ 06ィャ 0905ィョ ツィ ィャ06ィエィケ ィ 00ィ 02ィー ィコィィ, 0708ィィ ィェィェ , ィー0902ィー09ィー0902ィェィェ06 ィコィ ィャィョ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ ィーィ. 03ィ 0909ィ 03ィィ ィェ ィョ ツィ ィーィケ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ ィ 09ィェ ィェィィ07ィャ 0005ィ 0904 V ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィ 09ィ V 0308ィ 0906 ィェィ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ ィョ ツィ ィィィャ02ィェ02ィェィィ07 ィェィ 09ィー0607ィエ02ィヲ 0005ィ ィ 0909ィ 03ィィ ィョ ツィ 06ィー ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ ィ 04ィャ020802: a) ィー0609 ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ ィコィャ ィィ05ィィ ィャ02ィェ0202; b) ィー0609 ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ02 06ィー ィコィィ0506ィャ02ィー080609; c) ィー0609, ィェ ィ 01ィ 06ィエィィ ィヲ09ィー09ィィ ィョィェィコィー0609 a) ィィ05ィィ b). 0308ィィ ィェィィィィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ ィ 09 ツ02ィー 0708ィィィェィィィャィ 02ィー ィェィィィヲ 07ィョィェィコィー, ィコィョ01ィ 07ィ 0909ィ 03ィィ ィェ 0708ィィィ 04ィーィケ ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ02ィェィィ ィィ04-04ィ 06ィーィコィ 04ィ ィ 01ィコ02 ィィ05ィィ 06ィーィャ02ィェ ィヲ09ィ ィ ィーィ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ ィィ ィィィー ィャ060501ィ 0909ィコィィ ィコィョ0809ィョ 01ィ 02ィィ06ィェィ 05ィケィェ ィ ィ ィェィコィ ィェィ 01ィ ィーィョ ィ ィー ィィ ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィ 0906ィヲ VI ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィ 00ィ 02ィー0907 ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ02 ィャィ ィョィーィ ィコ ィャ0209ィーィョ ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ ィョ00ィィィャ 0802ィヲ0906ィャ, ィャ ィィィ 04ィーィィ07 ィコ06ィー ィェ ィ 02ィー 04ィ 0705ィ ィェィィ080609ィ ィェィェ ィャ ィィィ 04ィーィィ ィェィ ツィ 05ィケィェ06 04ィ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィェ ィーィ : a) ィェィ 0109ィ ツィ 09ィ ィC ィヲ ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ ィコィィ0506ィャ02ィー080609; b) ィェィ ィー08ィィ ツィ 09ィ ィC ィヲ ィェィ 08ィ 0909ィー0607ィェィィ02 06ィー ィコィィ0506ィャ02ィー080609; ィィ05ィィ AITA

19 1320 Buletin informativ TRANSPRES Nr. 1 (136) 2013 b) cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse 06ntre i 3500 kilometri; sau c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intr00 sub inciden06a literelor a) sau b), operatorul aerian poate reduce cu 50 % compensa06ia prev00zut00 la prezentul punct. 20. Compensa06ia men06ionat00 06n punctul 19 se pl00te02te 06n numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plat00 bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, 06n bonuri de c00l00torie 02i/sau alte servicii. 21. Distan06ele indicate la punctele 18 02i 19 din prezentul Regulament se m00soar00 prin metoda rutei ortodromice. Capitolul VI Dreptul la rambursare sau redirec06ionare n cazul 06n care se face trimitere la prezentul Capitol, pasagerilor li se ofer00 posibilitatea de a alege 06ntre: a) rambursarea, 06n termen de 02apte zile, 06n conformitate cu procedurile prev00zute la punctul 20 din prezentul Regulament, a 06ntregului cost al biletului, la pre06ul de achizi06ie pentru partea sau p00r06ile de c00l00torie neefectuate 02i pentru partea sau p00r06ile deja efectuate, 06n cazul 06n care zborul devine inutil 06n raport cu planul de c00l00torie ini06ial al pasagerului, 06mpreun00 cu, dac00 este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare ini06ial, c06t mai repede posibil; b) redirec06ionarea, 06n condi06ii de transport comparabile, spre destina06ia final00, c06t mai repede posibil; sau c) redirec06ionarea, 06n condi06ii de transport comparabile, spre destina06ia final00, la o dat00 ulterioar00, la alegerea pasagerului, sub rezerva existen06ei unor locuri disponibile. 23. Prevederile literei a) punctul 22, se aplic00, de asemenea, pasagerilor ale c00ror zboruri fac parte dintr-un pachet turistic, cu excep06ia dreptului la rambursare, 06n cazul 06n care un astfel de drept apare 06n temeiul Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea 02i desf0002urarea activit0006ii turistice 06n Republica Moldova n cazul 06n care, un ora02, o aglomera06ie urban00 sau o regiune este deservit00 de mai multe aeroporturi, operatorul aerian ofer00 pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a f00cut rezervarea ini06ial00, operatorul aerian suport00 costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ, fie spre cel ini06ial, fie spre o alt00 destina06ie apropiat00 convenit00 cu pasagerul. CIPTI

20 1306ィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ04ィヲ ィ ィー02ィェィケ (136) c) ィェィ ツ02ィー ツィ 09ィ ィヲ090609, ィェ ィ 01ィ 06ィエィィ ィヲ09ィー09ィィ ィョィェィコィー0609 ィ ) ィィ05ィィ b), ィ 09ィィィ ツィィィコ ィャ060302ィー 09ィェィィ04ィィィーィケ ィェィ 50% 08ィ 04ィャ0208 ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィィィ, ィョ09ィャ06ィー0802ィェィェ06ィヲ 09 ィェィ 09ィー0607ィエ02ィャ 07ィョィェィコィー ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ07, ィョィコィ 04ィ ィェィェィ ィョィェィコィー02 19, ィ ツィィ09ィ 02ィー0907 ィェィ 05ィィ ツィェ04ィャィィ, ィコィー0806ィェィェ04ィャ ィ ィ ィェィコ060909ィコィィィャ ィャ, ィ ィ ィェィコ060909ィコィィィャ 0705ィ ィー0203ィェ04ィャ ィョ ツ02ィェィィ02ィャ ィィ05ィィ ィ ィ ィェィコ060909ィコィィィャ ツ02ィコ06ィャ ィィ05ィィ ィ 09ィィ07 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ 09 09ィィ ィェ ツ02ィコィ ィィ/ィィ05ィィ ィー0906ィャ 0108ィョ00ィィ01 ィョ0905ィョ ィ 0909ィー0607ィェィィ07, ィョィコィ 04ィ ィェィェ ィョィェィコィーィ ィィ 19 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ ィェ04 ィィ04ィャ020807ィーィケ ィャ02ィー0601ィョ 09 ツィィィー0409ィ ィェィィ ィー ィャィィ ツ0209ィコ ィ 0909ィー0607ィェィィ ィ 09ィ VI 0308ィ 0906 ィェィ ィコ06ィャ0702ィェ09ィ 02ィィ06 ィィ05ィィ ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ02 ィャィ ィョィーィ ィョ ツィ ィィィャ02ィェ02ィェィィ07 ィェィ 09ィー0607ィエ02ィヲ 0005ィ ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィ 00ィ 02ィー ィ 0608 ィャ020301ィョ: a) ィャ02ィエ02ィェィィ02ィャ 09 ィー02 ツ02ィェィィ ィャィィ 01ィェ02ィヲ, ィー0902ィー09ィー09ィィィィ ィョ08ィ ィャィィ, ィョ09ィャ06ィー0802ィェィェ04ィャィィ 09 07ィョィェィコィー02 20 ィェィ 09ィー0607ィエ ィェィィ07, ィェ06ィヲ 09ィー06ィィィャ0609ィーィィ ィコィョ070502ィェィェ ィ ィィ0502ィーィ ィェ ィィ06ィ 0802ィー02ィェィィ ィェ02ィィ ィケ040609ィ ィェィェ0401 ィィ05ィィ ィョ0302 ィィ ィケ040609ィ ィェィェ0401 ツィ 09ィー02ィヲ ィィ05ィィ ツィ 09ィーィィ ィーィ, ィィ ィェィィ ィーィ ィ ィェ ィー0902ィー09ィー09ィョ02ィー ィェィ ツィ 05ィケィェ06ィャィョ 0705ィ ィェィョ ィーィ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ, ィ ィーィ ィコ ィェ0206ィ ィィィャ0609ィーィィ 09ィャ0209ィー ィ 08ィ ィーィェ04ィャ 0802ィヲ0906ィャ 09 ィェィ ツィ 05ィケィェ04ィヲ 07ィョィェィコィー 06ィー0708ィ ィェィィ07 09 ィコ08ィ ィー ツィ ィヲ03ィィ ィコィィ; b) ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ02 ィャィ ィョィーィ ィーィ 09ィィィャ0401 ィョ ィィ ィコィィ ィコ ィャ0209ィーィョ ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07 09 ィコ08ィ ィー ツィ ィヲ03ィィ ィコィィ; ィィ05ィィ c) ィィ04ィャ02ィェ02ィェィィ02 ィャィ ィョィーィ ィーィ 09ィィィャ0401 ィョ ィィ ィコィィ 09 ィコ06ィェ02 ツィェ04ィヲ 07ィョィェィコィー ィェィ 04ィェィ ツ02ィェィィ07 09 ィ ィェィィ ィコィィ ィ 0608ィョ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ 0708ィィ ィョ ィィィィ ィェィ 05ィィ ツィィ ィ 0601ィェ0401 ィャ0209ィー ィェィィ ィョィェィコィーィ ィ ) 07ィョィェィコィーィ ィィィャ02ィェ0706ィー0907 ィーィ ィコ0302 ィコ 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ, ツィケィィ 0802ィヲ ィー0907 ツィ 09ィーィケ06 ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコ ィ ィコ02ィーィ, 04ィ ィィ09ィコ0506 ツ02ィェィィ02ィャ 0708ィ 09ィ ィェィ ィャ02ィエ02ィェィィ02, ィコ060001ィ 06ィェ ィェィィィコィ 02ィー ィェィ 0609ィェ0609ィ ィェィィィィ 05ィ ィコ06ィェィ XVI 06ィー 24 ィェ0607ィ ィ 06ィ ィ ィェィィ04ィ 02ィィィィ ィィ 0609ィョィエ0209ィー090502ィェィィィィ ィーィョ08ィィ09ィーィィ ツ0209ィコ06ィヲ ィー0205ィケィェ0609ィーィィ ィョィ 05ィィィコ ィ ィョ ツィ ィィ , ィャ0200ィ ィィ09 ィィ05ィィ ィィ06ィェ 06ィ 0905ィョ03ィィ09ィ 06ィー0907 ィェ0209ィコ0605ィケィコィィィャィィ ィ ィーィ ィャィィ ィィ ィ 09ィィィ ツィィィコ ィーィ ィー 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィョ 0802ィヲ ィョ0006ィヲ ィ ィー, ィェ ィィ ィョィコィ 04ィ ィェィェ04ィヲ 0708ィィ ィィ04ィェィ ツィ 05ィケィェ06ィャ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィィィ, ィ 09ィィィ ツィィィコ ィ ィー ィェィ 0902ィ 07 08ィ ィーィ 09ィコ02 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィィ04 ィ 05ィケィー0208ィェィ ィーィィ09ィェ ィ ィーィ 05ィィィ ィ ィー, ィョィコィ 04ィ ィェィェ04ィヲ 0708ィィ ィィ04ィェィ ツィ 05ィケィェ06ィャ ィ 0806ィェィィ080609ィ ィェィィィィ, 05ィィィ ィ 09ィィ06 07ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィョ0006ィヲ ィ 05ィィ ィ ィエィィィヲ 07ィョィェィコィー. 0105ィ 09ィ VII 0308ィ 0906 ィェィ 06ィ 0905ィョ03ィィ09ィ ィェィィ ィョ ツィ ィィィャ02ィェ02ィェィィ07 ィェィ 09ィー0607ィエ02ィヲ 0005ィ ィ 0909ィ 03ィィ08ィ ィャ ィェ ィ 00ィ ィーィケ0907 ィ ィ ィーィェ06: AITA

< FCEE2F7E8EDF1EAE8E95FCAF0E8ECE8EDE0EBFCEDEEE520EDE02E2E2E>

< FCEE2F7E8EDF1EAE8E95FCAF0E8ECE8EDE0EBFCEDEEE520EDE02E2E2E> 130808ィィィャィィィェィ 05ィケィェ0602 ィェィ 09ィィ05ィィ02 070806ィーィィ09 0302ィェィエィィィェ ィィ 0102ィー02ィヲ: ィャ020301ィョィェィ 080601ィェ0402 09ィーィ ィェ01ィ 08ィー04 070806ィーィィ09060102ィヲ09ィー09ィィ07 130808ィィィャィィィェィ 05ィケィェ0602 ィェィ 09ィィ05ィィ02

More information

Aksenov.vp

Aksenov.vp 13000608060204 0908050804030006 チ 08080503010200 (08 60-0502ィーィィ06 0906 01ィェ07 0806030102ィェィィ07) * 00. 09. 08ィコ0902ィェ0609 080601ィィ050907 20 ィィ06ィェ07 1947 00. 00 1970 00. 06ィェ 06ィコ06ィェ ツィィ05 0606ィャ09ィコィィィヲ

More information

4_2009.p65

4_2009.p65 1300030506010608 0402050506070508020102 01070008010606080401020102 010807 チ01020102 0802010208 2009 4 (57) 0906050502ィー02ィェィケ 060401ィ 02ィー0907 09 1995 00. 0004010601ィィィー 4 08ィ 04ィ 09 000601 13000209ィーィェィィィコ

More information

KITMIR2_04.vp

KITMIR2_04.vp 13 13070208 [327+339.5](510) 090908 66.5(508ィィィー)+66.59(508ィィィー) 0845 050601020803ィ ィェィィ02 0402ィコ06ィャ02ィェ010609ィ ィェ06 ィコ 07ィョィ 05ィィィコィ 02ィィィィ 07 ツ02ィェ04ィャ 09060902ィー06ィャ 060200 040801 04020202ィェ0402ィェィー04:

More information

Áeçuìÿííûé-1

Áeçuìÿííûé-1 13000804010307010607 06010506040700030106 050200040300030101020102 0003010302040003010608 04ィ ィ 06ィーィ 06ィエィ 07 0706 0804ィェ06 ツィェ04ィャ 04ィ ィコ06ィェィ ィャ 05ィコ06ィェ06ィャィィィコィ 0904040409ィ 02ィー ィコ 03ィィ04ィェィィ ィェ02

More information

tom2.p65

tom2.p65 1308ィコィ 0102ィャィィ07 ィェィ ィョィコ 04020907ィョィ 05ィィィコィィ 06ィ ィーィ 0809ィーィ ィェ 06ィェ09ィーィィィーィョィー ィィ09ィー0608ィィィィ ィィィャ. 01.00ィ 080103ィ ィェィィ 08040903020902010608 0300040805060705080609 050603030307 000407ィョ09ィコ 2 05080201ィェ020902ィコ0609ィ

More information

Na2008_10

Na2008_10 "01ィ 08ィコ06ィーィィ ツ0209ィコィ 07" ィー0208ィャィィィェ06050600ィィ07: 0902ィャィ ィェィーィィ ツ0209ィコ0602 ィィ09090502010609ィ ィェィィ02 (ィェ02 ィー08ィ 01ィィ 02ィィ 06ィェ ィェ04ィヲ 070601 010601 09 ィィ04 ィョ ツ02 ィェィィィィ 05ィーィィ 06 0506 00ィィ ツ0209

More information

КАФЕДРА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

КАФЕДРА  ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 1308080803020408 060302040606 000304020806010205060307 (2005 2009) 13050601020803ィ ィェィィ02 1 030802070601ィ 09ィ ィー0205ィィ ィィ 0906ィー08ィョ01ィェィィィコィィ 2 07 ツ02ィ ィェ06-070201ィ 000600ィィ ツ0209ィコィ 07 010207ィー0205ィケィェ0609ィーィケ

More information

untitled

untitled 13 13 130306090907ィエィ 02ィー0907 020400ィ ィェィ ィャ - 030208ィー09ィ ィャ ィィ 0002080607ィャ 00ィー060806ィヲ ィャィィ08060906ィヲ 0906ィヲィェ04 060401ィ ィー0205ィケ09ィコィィィヲ 0106ィャ ー01ィ ィー08ィ ア 13090908 63.3(2)722.78 (29=020400) 09

More information

Gender.pm6

Gender.pm6 13000601060506030405060002 0209040805020008010608 04020505060705080207 080302030408000606 070408090505080607 010205070208040506000301010407 0701060003040506060306 0600. 08. 00. 0102040508020102 010301020304010403

More information

ィコィィィェ ィコ060909ィコィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 ィャ020301ィョィェィ ィェ ィ 09ィ ィ 09ィー09ィョ02ィー 08ィ 0409ィィィーィィ06 ィャ020301ィョィ

ィコィィィェ ィコ060909ィコィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 ィャ020301ィョィェィ ィェ ィ 09ィ ィ 09ィー09ィョ02ィー 08ィ 0409ィィィーィィ06 ィャ020301ィョィ 13000609ィコ060909ィコィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 ィャ020301ィョィェィ 080601ィェ060006 0708ィ 09ィ Moscow Journal of International Law 01ィ ィョ ツィェ06-ィー02060802ィーィィ ツ0209ィコィィィヲ ィィ ィィィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ06-0708ィ ィコィーィィ ツ0209ィコィィィヲ

More information

<443A5C4F6C65675CC8C8CCCA5CD1DAC5C7C4DB5CF1FAE5E7E42DD0F3F1F1E05CCCE0F2E5F0E8E0EBFB20D1FAE5E7E4E05C56656E C546F6D312E7670>

<443A5C4F6C65675CC8C8CCCA5CD1DAC5C7C4DB5CF1FAE5E7E42DD0F3F1F1E05CCCE0F2E5F0E8E0EBFB20D1FAE5E7E4E05C56656E C546F6D312E7670> 1304060909ィィィヲ09ィコィ 07 ィ ィコィ 0102ィャィィ07 ィェィ ィョィコ 06ィェ09ィーィィィーィョィー ィィ09ィー0608ィィィィ ィャィ ィー0208ィィィ 05ィケィェ06ィヲ ィコィョ05ィケィーィョ0804 0604070204 III (XIX) 0005030402050506070508020102 080409030209020106 チ030508020102

More information

untitled

untitled 1306080002040301010808 050602060002050605 030601 06ィ ィエ02ィヲ 080201ィ ィコ02ィィ02ィヲ 09. 08. 09020102080405 ィィ 00. 08. 0108000809020008 000609ィコ09ィ 2007 1306ィ ィャ060302ィェィェィ 07 09ィー06ィィィャ0609ィーィケ. 07 ツ02ィ ィェィィィコ

More information

VP:CorelVentura 7.0

VP:CorelVentura 7.0 132012 0601050606060706 06050602040606 0305060305060002050108010608 ィィ 06030901060806 ィィィャ. 05.06.00ィ 09ィィ050609ィ 01020206 チ010808 010807 チ010808 0802010803040301000608 0606ィャ 2 0306090907ィエィ 02ィー0907

More information

Est_na_perelome.pdf

Est_na_perelome.pdf 1304060909ィィィヲ09ィコィ 07 08ィコィ 0102ィャィィ07 01ィ ィョィコ 06ィェ09ィーィィィーィョィー 00ィィ0506090600ィィィィ 0605060306060808 0108 0303040309020003 08070905060704010409 0604080206000607 000609ィコ09ィ 2002 13070208 18 090908 87.8

More information

I. 02ィ ィエィィ02 ィィ ィー ィーィィ ツ0209ィコィィ ィ ィコ02ィィ06ィェィェィ 07 ィコ ィィ07: ィケ07ィコ06ィェ0609 (06ィー09. 08

I. 02ィ ィエィィ02 ィィ ィー ィーィィ ツ0209ィコィィ ィ ィコ02ィィ06ィェィェィ 07 ィコ ィィ07: ィケ07ィコ06ィェ0609 (06ィー09. 08 1304070505080203 0103020104080806 チ0305080203 0209020305060002 00020508020005080607 010205070208040506000301010407 0701060003040506060306 ィィィャ. 00.00. 09020002010205020008 0601050606060706 010302010408080606

More information

<D1E0F3F8EAE8ED312E7670>

<D1E0F3F8EAE8ED312E7670> 13070208 621.9.048:629.78 090908 30.61 0351 04020202ィェ0402ィェィー04: ィコィ 00020108ィ ィー0201ィェ06050600ィィィィ ィャィ 03ィィィェ0609ィー080602ィェィィ07 00010607ィC00080006 (04ィ 09. ィコィ 0002010806ィヲ ィコィ ィェ01. ィー0201ィェ. ィェィ ィョィコ,

More information

Мир Евразии №1(2016)

Мир Евразии №1(2016) 130102040102-080906080705080607 010205070208040506000301010407 0701060003040506060306 000604 03000408050606 01ィ ィョ ツィェ04ィヲ 03ィョ08ィェィ 05. 060401ィ 02ィー0907 09 ィャィ 07 2008 00. 0004010601ィィィー 0601ィィィェ 08ィ

More information

ィ ィェ 0203ィ 07ィ ィー04ィヲ ィャ02ィェィー ィコ09ィ

ィ ィェ 0203ィ 07ィ ィー04ィヲ ィャ02ィェィー ィコ09ィ 13060606070905010808 0506040801060008 1 1305020203040408010603 08020902010808 040302080806020408 0705ィ ィェ 0203ィ 07ィ 080609 0307ィー04ィヲ 050502ィャ02ィェィー. 00000202010808 050608060508 080502ィコ09ィ ィェ0108 0203ィョィャィ

More information

ULANOV.qxd

ULANOV.qxd 13 130000ィ ィー0208ィィィコィィ 0802 ツィィ 0705ィ ィェ0609ィ 0109ィィ03ィョィー0907 ィコィョ01ィ ィャ02010502ィェィェ02ィヲ, ィェ02030205ィィ 06ィェ 06ィ 02ィエィ 02ィー. 000606ィ ィエ02, ィャ02010502ィェィェ0609ィーィケ 0902000601ィェ07 09ィーィ ィェ0609ィィィー0907 ィー02ィャ,

More information

J1_1998

J1_1998 1304ィョ08ィェィ 05 090602ィィ06050600ィィィィ ィィ 090602ィィィ 05ィケィェ06ィヲ ィ ィェィー08060706050600ィィィィ. 1998. 0606ィャ I. 01 3 00. 08ィ ィヲ040208 04070505080603 080808 0003010501060105060002 00 0003010604080905010207 08050606

More information

TIT.p65

TIT.p65 1304060909ィィィヲ09ィコィ 07 ィ ィコィ 0102ィャィィ07 ィェィ ィョィコ 05ィィィ ィィ0809ィコ0602 06ィー01020502ィェィィ02 010700080106060804010403 0108070806 00 050609060406 01 2, 2010 00. 05020203040408010603 08 65-0903060607 030209030204

More information

チ ィィ 09ィー08ィ ィェ ィィ ィー0907 ィ ィ ィーィェ04ィャ 05ィィ

チ ィィ 09ィー08ィ ィェ ィィ ィー0907 ィ ィ ィーィェ04ィャ 05ィィ 1306080201020006 チ0305080607 040704010809 000106 01 2 2004 197 040605ィケ 0804ィェ06 ツィェ0401 ィィィェ09ィーィィィーィョィー0609 09 0708060202090902 ィィィェィー020008ィ 02ィィィィ 04060909ィィィィ 09 ィャィィ080609ィョ06 05ィコ06ィェ06ィャィィィコィョ

More information

1307 チ チ チ01040

1307 チ チ チ01040 13000601060506030405060002 0209040805020008010608 06 0108070806 04020505060705080207 080302030408000606 07 チ03010403 05080306050806 02040902000508020102 01020507020804050600030101020102 070106000304050606030608

More information

untitled

untitled 131 02cィェ0609ィ ィェ 09 07ィェ09ィ p02 1932 00., 0006cィコ09ィ 07 ツ080201ィィィー0205ィケ: 020202 060401ィ ィー0205ィケ09ィー0906 ー06030506-0509 ア 0801080209 080201ィ ィコ02ィィィィ: 119991, 000609ィコ09ィ, 010503-1, 0902ィェィィィェ09ィコィィィヲ

More information

R03_LAVAMAT_54610_01_oS_5kg_sy_ZP.bk

R03_LAVAMAT_54610_01_oS_5kg_sy_ZP.bk 13LAVAMAT 54610 05ィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ -ィ 09ィー06ィャィ ィー 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ 05ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィィィ 130709ィ 03ィ 02ィャィ 07 0706ィコィョ07ィ ィー0205ィケィェィィ02ィ, ィョ09ィ 03ィ 02ィャ04ィヲ

More information

МР153.pm6

МР153.pm6 130407040503 020902060106 チ0503 050800020508040802010203 0004-153 1 0209020603 0708080508010608 0001060008010603! 0303040302 06080503090708060800060307 0407040508 020908050806030905-0102 020501080802000506030505

More information

13

13 13 13 1301ィ 080601ィェィ 07 ィャ0201ィィ02ィィィェィ, ィェィ ィェィ 03 090400050701 0708020109ィーィ 09050702ィー 0906ィ 06ィヲ 0106090605ィケィェ06 01ィィィェィ ィャィィ ツィェィョ06 09ィー08ィョィコィーィョ08ィョ 09 090609ィーィ 0902 ィー08ィ 01ィィ02ィィ06ィェィェ06-ィ

More information

soderzhanie-05.indd

soderzhanie-05.indd 1303040300030508 チ010407 040704010809 0907020204030506000301010207 09060603040806070404 06 020902030506000301010207 0004050906 060401ィ 02ィー0907 09 07ィェ09ィ 0807 1925 00. 01 5 (1057) 00ィ ィヲ, 2013 00. 03000103010607

More information

-15_Kam

-15_Kam 13060505090302020008010608 06 04080504080902060806, 00010301010603 06080803080604 000608ィー06ィェ 06. 08ィ ィャィケ02ィェ, 0105ィェ09ィィ 09. 0109ィ 0802 050604070806070408 0404010808 06 060101020008000606: 0209050204

More information

R03_KB9820E_EU_Compact_R5.bk

R03_KB9820E_EU_Compact_R5.bk 13COMPETENCE KB9820E 00ィェ06000600ィョィェィコ02ィィ06ィェィ 05ィケィェ04ィヲ 0909ィー08ィ ィィ09ィ 02ィャ04ィヲ 01ィョ01060906ィヲ 03ィコィ 00 010507 0708ィィ0006ィー06090502ィェィィ07 07ィィィエ02090401 07080601ィョィコィー0609 ィェィ 07ィ 08ィョ 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07

More information

ィ ィコ02ィィ02ィヲ ィャィィ ィ ィェ0609ィェ ィケ ィコ06ィヲ, ィ 09ィ ィー ィィ N 19, 00.02ィャ09ィコ;

ィ ィコ02ィィ02ィヲ ィャィィ ィ ィェ0609ィェ ィケ ィコ06ィヲ, ィ 09ィ ィー ィィ N 19, 00.02ィャ09ィコ; 1305020902060808 0404090808 00 ー05030606 ア 06ィェィー0208ィェ02ィー-ィー0201ィェ06050600ィィィィ 09 09080201ィェ02ィヲ 03ィコ060502 (0308ィ ィコィーィィ ツ0209ィコ0602 08ィョィコ0609060109ィー0906) 0306 ィャィ ィー0208ィィィ 05ィ ィャ ィコ06ィェィコィョ0809ィ

More information

для типогр-часть1.p65

для типогр-часть1.p65 13030209060606 チ0305080203 000701080006 08ィェィ 05ィィィーィィィコィ 0906ィ 04ィーィィィヲ 09 0502090208ィェ06ィヲ 080008ィィィコ02 ィィ ィェィ 0905ィィ03ィェ02ィャ 000609ィー06ィコ02 030601 080201ィ ィコ02ィィ02ィヲ 050208000207 08ィョ0800ィィィェ07ィェィ 00020301ィョィェィ

More information

Îáëîæêà1.pm6

Îáëîæêà1.pm6 1308. 00. 0302ィー080609 090602010302010408080608 05 0205010200080006 020904080104 0906020508030404 13080604060909 000609080709020006 チ 030306040200 ィC 0106ィコィー0608 0002060008ィ 00ィィ ツ0209ィコィィ01 ィェィ ィョィコ,

More information

untitled

untitled 1306ィコc0702pィィィャ02ィェィーィ 05ィケィェィ 07 ィィ ィコ05ィィィェィィ ツ02cィコィ 07 00ィ pィャィ ィコ06050600ィィ07 2008 0606ィャ 71 01 1 05. 61 ィC 69 1 71 71 71 71 7 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7 0304020909030004 06050302090505020008010608

More information

Accounting Report

Accounting Report 1308ィェ09ィ 08ィケ/08020908ィ 05ィケ 2001 000407ィョ09ィコ 4.1 Accounting Report RUSSIAN EDITION 0609010601ィェ04ィヲ 0106ィコィョィャ02ィェィー 0706 ィョ ツ02ィーィョ 09 0106ィ 0409ィ 06ィエ02ィヲ 070806ィャ04030502ィェィェ0609ィーィィ 08 06ィャィィィー02ィー

More information

BEJ pmd

BEJ pmd 130902050608ィョ0909ィコィィィヲ 05ィコ06ィェ06ィャィィ ツ0209ィコィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05. 2016. 01 3. 05. 119ィC133. Belarusian Economic Journal. 2016 No 3. P. 119ィC133. 0506080606050606 チ0305080808 020003010808 チ0309020003 チ030508020102

More information

1300ィィ ィ ィィ04ィ ィー0608 ィィ ィェィェ ィ ィ , 00ィー ィ ィェィィ ツ0209ィコィィ02 03ィィ01ィコ0609ィーィィ 00ィィ ィ ィィ04ィ ィー0608,

1300ィィ ィ ィィ04ィ ィー0608 ィィ ィェィェ ィ ィ , 00ィー ィ ィェィィ ツ0209ィコィィ02 03ィィ01ィコ0609ィーィィ 00ィィ ィ ィィ04ィ ィー0608, 13. 0302 0102ィヲ09ィー09ィィ02 04ィ ィコ0506 ツィ 02ィー0907 00ィー0608060800ィ ィェィィ ツ0209ィコィィ02 03ィィ01ィコ0609ィーィィ 00ィィ0108060006ィ ィィ04ィ ィー0608 06ィ 08ィ 040609ィ ィェィィィィ 09090704ィ ィェィェ060006, ィェ02 09ィャィ ツィィ09ィ 02ィャ060006

More information

Untitled-30

Untitled-30 0502ィコ02ィィ07 VI 060506020406 チ0305080607 0603080506060905 06 060408020600060201010407 080205060700 01080402020200 03000408050606 VI.1. 060408020600060201010407 080205060700 03000408050606 04ィョィコ06090601ィィィー0205ィケ

More information

Untitled-1

Untitled-1 13030502ィェィ 00ィ 08ィーィ ィェ0609ィ 000201ィィィ 05ィコ06ィェ06ィャィィィコィ 04ィ 08ィョィ 0203ィェ0401 09ィー08ィ ィェ 020607ィョィエ02ィェ06 00ィィィェィィ09ィー020809ィー0906ィャ 06ィ 08ィ 040609ィ ィェィィ07 04060909ィィィヲ09ィコ06ィヲ 0802010208ィ 02ィィィィ 09 ィコィ

More information

Verstka_#14.FH10

Verstka_#14.FH10 133 (14)/2004 ィ 07080205ィケ 05020108 02030902 0601020408 0507060801060108 0201020105 050802040906 06 01080203040204 1304ィョ08ィェィ 05 ー0608020902010608 ィィ 0304080002 ア - ィェ02ィコ06ィャィャ0208 ツ0209ィコ0602 ィェ02000609ィョ01ィ

More information

Untitled-2

Untitled-2 130205080205080808 010204020205080808 050608010608 070104 01080607040806050602 050202020106 チ0305080607 07050307 020508020508020102 0701060304050606030608 03. 08. 0207010803 0203040308010605060403 0408050603010608

More information

Китай - надвигается война?

Китай - надвигается война? 1308.05. 08ィョィャィィィェ0609 08ィィィーィ ィヲ ィC ィェィ 0109ィィ00ィ 02ィー0907 0906ィヲィェィ? 05ィ ィェィコィー-0302ィー0208ィ ィョ0800 1000803 2005 1 13070208 94(470) 090908 63.2(2) 08 908 08 908 08.05. 08ィョィャィィィェ0609 08ィィィーィ ィヲ ィC ィェィ

More information

OKO-LAVAMAT_88840_advanced.bk

OKO-LAVAMAT_88840_advanced.bk 1300KO-LAVAMAT 88840 update 06ィコ06050600ィィ ツィェィ 07 09ィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ -ィ 09ィー06ィャィ ィー 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ 05ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィィィ 131 0709ィ 03ィ 02ィャィ 07 0706ィコィョ07ィ

More information

untitled

untitled 306006030400306-00080603000806060808 2007 05ィ 0608ィェィィィコ 08ィ ィ 06ィー ィョ ツィ 09ィーィェィィィコ0609 ィコ06ィェィコィョ0809ィ ィェィ ィョ ツィェ040 07080602ィコィー0609 0706 ィィィェ000608ィャィ 02ィィ06ィェィェ06ィャィョ 0706ィィ09ィコィョ 03ィコィ ィー0208ィィィェィ

More information

Èçâ_¹4(95)_2011_ñ1.pm6

Èçâ_¹4(95)_2011_ñ1.pm6 130604090209ィーィィ07 07080107. 050208ィィ07 1 01 4 (95) 130605000305060608 07040809050508020102 01020507020804050600030101020102 070106000304050606030608 020902030506000301010407 0502000306 04070401080908

More information

katalog.p65

katalog.p65 1305020203040408010603 050601020803ィ ィェィィ02 010102 ィィ ィコィ ィコ 06000608ィャィィィーィケ 04ィ ィコィ 04...2 0609ィー0608ィィ07 0309ィェ000205ィケ09ィコ060006 0109ィィ0302ィェィィ07 09 030908ィ 04ィィィィ 1.1...3 0609ィー0608ィィ07 0309ィェ000205ィケ09ィコ060006

More information

2_2004_

2_2004_ 1301ィ ィョ ツィェ06-ィャ02ィー0601ィィ ツ0209ィコィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 01 2 (35) (ィ 07080205ィケ ィC ィィ06ィェィケ) 2004 07 チ0403020606030906: 00ィィィェィィ09ィー020809ィー0906 06ィ 08ィ 040609ィ ィェィィ07 ィィ ィェィ ィョィコィィ 04060909ィィィヲ09ィコ06ィヲ 0802010208ィ

More information

772_a.p65

772_a.p65 13000501050506030405060002 020500050606 05 0108070806 07080408040106 ISSN 0453-8048 000505010608 090804080500050508020102 01080005020108090501020102 070105000304050606030607 06ィャ. 00.01. 08ィ 08ィ 0406ィェィ

More information

059_1

059_1 13 13Cloe Madanes STRATEGIC FAMILY THERAPY Jossey-Bass Publishers San Francisso 130805ィョ 00ィ 01ィ ィェ0209 0506040806030106 チ0305080808 0503000307010808 06030408030608 03020802090601 09 ィ ィェ0005ィィィヲ09ィコ060006

More information

MP-14.pmd

MP-14.pmd 132 00ィィ08 07020802090601ィ 01 1 (15) Union des traducteurs de Russie (UTR) Translators Union of Russia (UTR) 05060604 07020802090601 ツィィィコ0609 04060909ィィィィ (050304) 07 ツ0802030102ィェ 09 1991 000601ィョ チ0502ィェ

More information

028265rs.p65

028265rs.p65 13WS 431 TX Cィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ 04ィョィコ0609060109ィー0906 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ 05ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィィィ Washing machine Instructions for installation and use 040501ィェ000709ィヲ07 090705 ツィエィェ

More information

1300ィ ィー0208ィィィ ィ ィィィィ, ィィ09ィー0608ィィィィ ィィ 05ィーィェ060008ィ 00ィィィィ 06ィ 0908ィィィィ XV 0908ィィ09ィー0609 ィC ィャ020909ィィ07,

1300ィ ィー0208ィィィ ィ ィィィィ, ィィ09ィー0608ィィィィ ィィ 05ィーィェ060008ィ 00ィィィィ 06ィ 0908ィィィィ XV 0908ィィ09ィー0609 ィC ィャ020909ィィ07, 130908ィ 07ィョィェ0609 01.06. 03ィョィー02030209ィー09ィィ02 0706 080804ィャィョ 05ィーィィ0902ィェィ 010802050502ィーィ 01. 06. 0904080307010200 0307060301030506000603 0302 0804040007 05060600030108 0104030909030608 04ィィ09. 1.

More information

Ãëÿíåö.pm6

Ãëÿíåö.pm6 1300. 07. 01ィョ010609ィ 06. 02. 04ィ ィコィィ070609ィ 0402ィェ09ィコィィ02 000507ィェ0202090402 03ィョ08ィェィ 0504: 010806ィェ06ィー0607 090606ィ 08ィ 03ィ 02ィャ06ィヲ 070609090201ィェ0209ィェ0609ィーィィ 0006ィェ060008ィ 00ィィ07 03ィコィ ィー0208ィィィェィ

More information

Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой повседневности

Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой повседневности 1300. 07. 01ィョ010609ィ 06. 02. 04ィ ィコィィ070609ィ 0402ィェ09ィコィィ02 000507ィェ0202090402 03ィョ08ィェィ 0504: 010806ィェ06ィー0607 090606ィ 08ィ 03ィ 02ィャ06ィヲ 070609090201ィェ0209ィェ0609ィーィィ 0006ィェ060008ィ 00ィィ07 03ィコィ ィー0208ィィィェィ

More information

Libretto_New_RS

Libretto_New_RS 1304ィョィコ0609060109ィー0906 0706 05ィコ07ィョィ ィーィ 02ィィィィ 05060604080905010808 000801060108 CIS 04070505080607, 1 RO Rom09n00,13 SB 050403050806,25 050601020803ィ ィェィィ02 0709ィーィ ィェ0609ィコィ, 2-3 04ィ 0907ィ ィコ0609ィコィ

More information

Mova_12.p65

Mova_12.p65 13000501050506030405060002 020500050606 05 0108070806 07080408040106 02010209ィケィコィィィヲ ィェィ 020606ィェィ 05ィケィェィィィヲ ィョィェ0609020809ィィィー02ィー 06ィャ. 05. 05. 0002 ツィェィィィコ0609ィ 00020008 01ィ ィョィコ060906-ィー02060802ィーィィ

More information

Microsoft Word - Муравьев.doc

Microsoft Word - Муравьев.doc 132011 06080201020006 チ0305080607 040704010809 000106 237 02 08060909ィィィヲ09ィコ06ィヲ 05ィコ06ィェ06ィャィィ ツ0209ィコ06ィヲ ィェィ ィョィコ02 09ィコ090604ィケ 0708ィィ04ィャィョ 07ィョィ 05ィィィコィ 02ィィィヲ 08060909ィィィヲ09ィコィィ01 ィョ ツ02ィェ0401

More information

GIS_Nov_Kar

GIS_Nov_Kar 1309.00. 010609ィィィコ0609ィ, 06.00. 08ィ 0807ィコィィィェ 0002ィー0601ィィ ツ0209ィコ0602 08ィョィコ0609060109ィー0906 0706 09ィ 0608ィョ 07060502090401 01ィ ィェィェ0401, ィィ01 09090601ィョ 09 ィ ィ 0404 01ィ ィェィェ0401, 0708020109ィ 08ィィィー0205ィケィェ06ィヲ

More information

R03_LAVALOGIC_1820_LCD_5kg_BT_db.bk

R03_LAVALOGIC_1820_LCD_5kg_BT_db.bk 13LAVAMAT LAVALOGIC 1820 Cィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ -ィ 09ィー06ィャィ ィー 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ 05ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィィィ 130709ィ 03ィ 02ィャィ 07 0706ィコィョ07ィ ィー0205ィケィェィィ02ィ, ィョ09ィ

More information

R03_OKO-LAVAMAT_LAVALOGIC_1810_LCD.bk

R03_OKO-LAVAMAT_LAVALOGIC_1810_LCD.bk 13LAVAMAT LAVALOGIC 1810 Cィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ -ィ 09ィー06ィャィ ィー 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ 05ィコ090705ィョィ ィーィ 02ィィィィ 130709ィ 03ィ 02ィャィ 07 0706ィコィョ07ィ ィー0205ィケィェィィ02ィ, ィョ09ィ

More information

/ ィ ィェィコィー-0302ィー0208ィ ィョ ィィィー0208ィ ィーィョ08ィェ06-07ィョィ 05ィ

/ ィ ィェィコィー-0302ィー0208ィ ィョ ィィィー0208ィ ィーィョ08ィェ06-07ィョィ 05ィ 13 13050006010300 0508060704010608010008 01 2 / 050209010003 06 0506080905 01 418 05ィ ィェィコィー-0302ィー0208ィ ィョ0800 2002 00. 09ィィィー0208ィ ィーィョ08ィェ06-07ィョィ 05ィィ02ィィ09ィーィィ ツ0209ィコィィィヲ ィィ05050609ィー08ィィ080609ィ

More information

13000601060506030405060002 0209040805020008010608 06 0108070806 04020505060705080207 080302030408000606 00020901020104080205080607 010205070208040506000301010407 0701060003040506060306 0002ィェィー08 080200ィィ06ィェィ

More information

Maket.pmd

Maket.pmd 13050208090208 Kraftway Express Blade 04ィョィコ0609060109ィー0906 070605ィケ040609ィ ィー020507 000609ィコ09ィ, 2007 13Microsoft03, Windows03, Windows03 Server 0709050706ィー0907 04ィ 080200ィィ09ィー08ィィ080609ィ ィェィェ04ィャィィ

More information

hydra main.pm6

hydra main.pm6 1305ィェィ ィコ06ィャィィィャ0907 09 08ィ 04ィェ0606ィ 08ィ 04ィィ02ィャ 03ィィ0906ィーィェ060006 ィャィィ08ィ 05ィコ0605ィケィコ06 ィェィ 0502ィャ0502 03ィィ0906ィーィェ0401? 080605ィィ ツ0209ィー0902ィェィェ06 060202ィェィィィーィケ 05ィー06 08ィ 04ィェ0606ィ 08ィ 04ィィ02

More information

Êîé Áýàôóò. Ðåâîëþöèÿ Quixtar.pmd

Êîé Áýàôóò. Ðåâîëþöèÿ Quixtar.pmd 13COY BAREFOOT THE QUIXTAR REVOLUTION DISCOVER THE NEW HIGH-TECH, HIGH-TOUCH WORLD OF MARKETING 1 132 09060909060206030808 MLM 13080207 090608080706 040300020907000608 QUIXTAR 0102000403 000405020802060309010209020106

More information

3 A3 10

3 A3  10 03ィョ08ィェィ 05 0902ィー0208ィィィェィ 08ィィ07 ィィ ィコ0608ィャ0502ィェィィ02 00040205020406 0803ィ 090202ィー, ィェ02 ィェィ 01060107 0902ィ 02 0708ィィィャ02ィェ02ィェィィ07, 09ィー0607 ツィ 07 090601ィ 00ィェィィ00ィー ィィ05ィィ ィェィ 010605060102 04ィ ィャ020804ィ

More information

CH_0_RU.p65

CH_0_RU.p65 13080200030805 03060906ィ ィィ02 0706 06ィ 08ィ 040609ィ ィェィィ06 09 06ィ 05ィ 09ィーィィ 0708ィ 09 ツ0205060902ィコィ 09 ィョ ツィ 09ィーィィ02ィャ ィャ060506010203ィィ 03ィ ィー08ィィ02ィィ07 0908ィ ィェ010208 04ィョィィ 0106ィャ0209 060505ィィ 08ィィィェ

More information

World Bank Document

World Bank Document 13Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 38520 0304030206050902000603 1 07030408000903010603 00 000405010307 0108020903 132

More information

033722rs.p65

033722rs.p65 13M M ARGHERITA 05ィーィィ08ィ 05ィケィェィ 07 ィャィ 03ィィィェィ 09 09ィョ03ィコ06ィヲ 06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィィィ 0706 ィョ09ィーィ ィェ0609ィコ02 ィィ ィィ09070605ィイ040609ィ ィェィィ06 Washer-dryer Instructions for installation and use 13CIS GB 05ィーィィ08ィ

More information

Vest_2_2006.pmd

Vest_2_2006.pmd 13000209ィーィェィィィコ 020002 040801. 2006. 01 2 06.01.0604020808020008 08ィャ0208ィィィコィ ィェ09ィコィィ02 ィィ09090502010609ィ ィェィィ07 02ィ 05ィケィェ020006 000609ィー06ィコィ 04060909ィィィィ 04ィ 0909ィャィ ィー08ィィ09ィ 06ィー0907 0609ィェ0609ィェ0402

More information

cee didelis

cee didelis 13 0306ィー0802ィ ィィィー0205ィィ ィィィェィイ02ィコ02ィィ06ィェィェ0401 ィェィ 08ィコ06ィーィィィコ0609, 0502 ツ02ィェィィ02 0006 チ/05030602 ィィ 07020809ィィ ツィェィ 07 ィャ0201ィィ02ィィィェ09ィコィ 07 0706ィャ06ィエィケ 09 09ィー08ィ ィェィ 01 0002ィェィー08ィ 05ィケィェ06ィヲ

More information

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 130802010208ィ 05ィケィェ0602 000609ィョ01ィ 0809ィー0902ィェィェ0602 ィ 06010302ィーィェ0602 ィョ ツ0802030102ィェィィ02 ィェィ ィョィコィィ 010609ィョ01ィ 0809ィー0902ィェィェィ 07 07ィョィ 05ィィ ツィェィ 07 ィェィ ィョ ツィェ06-ィー0201ィェィィ ツ0209ィコィ 07 ィ ィィィ 05ィィ06ィー02ィコィ

More information

25_rozdil.indd

25_rozdil.indd 1325 05ィーィ ィ ィィ05ィケィェィ 07 09ィー02ィェ06ィコィ 0801ィィ07 Satya Reddy Atmakuri, MD, Michael H. Gollob, MD ァレ Neal S. Kleiman, MD 0000030203010603 00 21 0902ィコ02 08ィ 0907080609ィー08ィ ィェ02ィェィェ0609ィーィケ ィィ0302ィャィィ ツ0209ィコ06ィヲ

More information

Симпозиум-2007-пробный p65

Симпозиум-2007-пробный p65 130209020305060002 000205060208020003020200 040205050606 080805080105080203 020602030903010603 0402050506070508020102 060506020406 チ030508020102 0209020305060008 0601050606060706 060806080405080207 060100060809020303020606

More information

Untitled-1

Untitled-1 03.05. 0308ィィ09ィ 050609ィ 06ィェ09ィーィィィーィョィー ィェ02ィヲ080601ィィ08ィョ0800ィィィィ, 08ィィ0209 080506 ツ02090402 09050609ィ : ィコ06ィャ07ィケ06ィー0208ィェィ 07 ィー06ィャ060008ィ 00ィィ07, ィェ02ィヲ080601ィィ08ィョ0800ィィ07, 0907ィィ08ィ 05ィケィェ04ィヲ

More information

r-01.p65

r-01.p65 130003010604080905010808 08050608 06 080800080805 01 5(35), 2004 0003010604080905010808 08050608 06 080800080805 04ィョ08ィェィ 05 090602ィィィ 05ィケィェ06-070605ィィィーィィ ツ0209ィコィィ01 ィィ09090502010609ィ ィェィィィヲ 5(35)

More information

oblogka_№2(5)_2007_.cdr

oblogka_№2(5)_2007_.cdr 13ァェァ゚ァ爰レァ゚ァモァヨァ罘荅レァ隗レァレ ァ゚ァム ァウァヨァモァヨァ筴-ァゥァムァ皎ムァユァヨ ァイァ爰罘罘レァレ (ァウァゥァカァー) 040200ィィ06ィェ04 06ィー 0309ィコ0609ィ 0106 00ィョ08ィャィ ィェ09ィコィ ィィィェィー020008ィィ080609ィ ィェ04 09 05ィコ06ィェ06ィャィィ ツ0209ィコィョ06 03ィィ04ィェィケ 0906070802010205ィケィェ0401

More information

Оглавление.pmd

Оглавление.pmd 1306.03. 01060802ィェィコ0609 0209ィェ060904 ィ 09ィー06ィャィ ィーィィ04ィィ080609ィ ィェィェ060006 07080602ィコィーィィ080609ィ ィェィィ07 060401ィ ィェィィ02 ツ02ィー090208ィー0602, 0702080208ィ ィ 06ィーィ ィェィェ0602 ィィ 0106070605ィェ02ィェィェ0602 0402ィコ06ィャ02ィェ010609ィ

More information

13A ィ ィコィーィョィ 05ィケィェ ィ ィコ02ィィ ィーィ ィー 04ィ 0906ィ 06ィヲ 07ィ ィコィ ィエィ ィーィケ ィョィ 05ィィィコィ 02ィィィィ 09ィーィ ィーィケィィ

13A ィ ィコィーィョィ 05ィケィェ ィ ィコ02ィィ ィーィ ィー 04ィ 0906ィ 06ィヲ 07ィ ィコィ ィエィ ィーィケ ィョィ 05ィィィコィ 02ィィィィ 09ィーィ ィーィケィィ 130304030103020309050106 013(350) 19 ェ 25 07ィェ09ィ 07 020007090903060607 060107010704000606 0306ィ 05ィィ 01ィョィャィ ィーィケ 06ィ ィィィャ07ィィ ツィャ02ィェィー02? vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua > 030603ィ 05ィョィヲ09ィーィ,

More information

Jour_2006_2.p65

Jour_2006_2.p65 13030403050607030102050605 06 0209020305060002 01.05. 0406040609 03040604020208 030403050607030102050606 06 000309080106050004 0804060006010809060508000606 0209020305060008* 00 09ィーィ ィーィケ02 09020102ィー0907

More information

rus-07-Minilap-text.qxp

rus-07-Minilap-text.qxp 050601020803ィ ィェィィ02: 09ィー08. 00ィィィェィィ05ィ 07ィ 080609ィコ0607ィィ07 02ィ 0608ィョ010609ィ ィェィィ02 06ィェ09ィー08ィョィャ02ィェィー04 02ィ 08ィ ィ 06ィーィコィ ィィ 09ィー0208ィィ05ィィ04ィ 02ィィ07 0009ィーィョ07ィィィー0205ィケィェ0602 0905060906...........................

More information

lamrim_2 (îðèãèíàë).pdf

lamrim_2 (îðèãèíàë).pdf 13 チ0302 0006ィェィコィ 07ィ 090605ィケ030602 08ィョィコ0609060109ィー0906 ィコ 05ィーィ 07ィ ィャ 03ィョィーィィ 030806ィ ィョ030102ィェィィ07 II 06ィーィ 07 01ィョ010609ィェ060006 08ィ 0409ィィィーィィ07 09080201ィェ02ィヲ 05ィィ ツィェ0609ィーィィ 03020802090601

More information

PIV7.vp

PIV7.vp 13 13070208 338(510) 090908 69.5(508ィィィー) 0332 0402ィコ06ィャ02ィェ010609ィ ィェ06 ィコ 07ィョィ 05ィィィコィ 02ィィィィ 07 ツ02ィェ04ィャ 09060902ィー06ィャ 060200 040801 02ィー0902ィー09ィー0902ィェィェ04ィヲ 080201ィ ィコィー0608 ィ ィコィ 0102ィャィィィコ

More information

01ィ ツィ 0506ィャ ィャ060502ィコィョ050708ィェ06ィヲ 07ィ ィェィー ィィィィ ィャ060302ィー, ィィ01ィィィャ06ィャィョ, 09 ツィィィーィ ィーィケ , ィコ060001ィ ィィ04 06ィコィ

01ィ ツィ 0506ィャ ィャ060502ィコィョ050708ィェ06ィヲ 07ィ ィェィー ィィィィ ィャ060302ィー, ィィ01ィィィャ06ィャィョ, 09 ツィィィーィ ィーィケ , ィコ060001ィ ィィ04 06ィコィ 00060502ィコィョ050708ィェィ 07 07ィ 050206ィェィー06050600ィィ07 0809ィー0608 Administrator Sunday, 16 March 2008 030609050201ィェ0202 06ィ ィェ06090502ィェィィ02 Tuesday, 01 April 2008 0006050601ィ 07 ィェィ ィョィコィ, ィコ06ィー0608ィ 07

More information

One Blood.p65

One Blood.p65 130206 0202010207 0804020006 09060909030705080607 030202090202 08 04080506050007 080301 090600 08080409 000609080102 020201 090806060301 0908ィィ09ィーィィィ ィェ09ィコィィィヲ ィェィ ィョ ツィェ06-ィ 070605060002ィーィィ ツ0209ィコィィィヲ

More information

Fungi4.p65

Fungi4.p65 130109080008 4 0006080206020805060104, 00060802060208050608020504 06 02060408000903010608 01040609080006 13122 0709070201ィィ ィャ0201ィィ02ィィィェ09ィコ06ィヲ ィャィィィコ06050600ィィィィ 080806070809050102050605 060507 チ03010608

More information

RA2.qxd

RA2.qxd 1300ィィ01ィ 02ィーィケ0907 04 0906 ツィェ07 1993 08. 012 (126) 0506ィーィィィヲ 2004 0206ィャ060907 ツィェィィィヲ ィェィ ィョィコ060906-070607ィョ050708ィェィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 05070605ィケィェ02 09ィィ01ィ ィェィェ07 04 0106T 040305 07ィコ08ィ 07ィェィィ

More information

untitled

untitled 13 130006010607ィケ07ィェ0609ィ 01ィ ィーィ 05ィィ07 03090002ィェィケ0209ィェィ 05ィーィ 08 ツ02ィェィコ0609ィ 030502ィェィ 05ィーィ ィェィィ0905ィ 090609ィェィ 05ィィィェ010806ィャ 0904000608ィ ィェィィ07: 01ィィィ 00ィェ0609ィーィィィコィ ィィ 07080600ィィ05ィ ィコィーィィィコィ

More information

RA11.qxd

RA11.qxd 1300ィィ01ィ 02ィーィケ0907 04 0906 ツィェ07 1993 08. 0111 (135) 05ィィ09ィー0607ィ 01 2004 0206ィャ060907 ツィェィィィヲ ィェィ ィョィコ060906-070607ィョ050708ィェィィィヲ 03ィョ08ィェィ 05 05070605ィケィェ02 09ィィ01ィ ィェィェ07 04 0106T 040305 07ィコ08ィ

More information

132 ISSN (35) ィャ02ィー03ィ ィェ0609ィ ィ ィャィャィェ ィコィョィャ02ィェィー04 07ィ 08ィーィィィヲ ィ

132 ISSN (35) ィャ02ィー03ィ ィェ0609ィ ィ ィャィャィェ ィコィョィャ02ィェィー04 07ィ 08ィーィィィヲ ィ 130102040102-080906080705080607 010205070208040506000301010407 0701060003040506060306 000604 03000408050606 01ィ ィョ ツィェ04ィヲ 03ィョ08ィェィ 05. 060401ィ 02ィー0907 09 ィャィ 07 2008 00. 0004010601ィィィー 0601ィィィェ 08ィ

More information

<50686F746F73686F705FD0E5ECE5E7EEE2F1EAE8E95F E7670>

<50686F746F73686F705FD0E5ECE5E7EEE2F1EAE8E95F E7670> 130005ィ 01ィィィャィィ08 0402ィャ0204060909ィコィィィヲ 05ィ ィャ06ィョ ツィィィー0205ィケ PHOTOSHOP CS 2 2006 13 13050601020803ィ ィェィィ02 0009020102ィェィィ02...6 0105ィ 09ィ 1. 02ィ ィエィィ02 0909020102ィェィィ07 06 0708060008ィ ィャィャ02...9 00ィィ0104

More information

untitled

untitled 1305060303010207 090709090306030105 ISSN 1684-8438 060902ィェィケィC 04ィィィャィ 2007 N23-24 13070208 574:581.5 05ィー0207ィェ06ィヲ ィ 06050502ィー02ィェィケ 060902ィェィケィC04ィィィャィ 2007 N 23ィC24 04ィ ィ 06 ツィィィヲ ィ 06050502ィー02ィェィケ

More information

Ò_1.PM6

Ò_1.PM6 131 132 3 20 0502ィー 070609ィー09060902ィー09ィコ06ィヲ 04060909ィィィィ: ィコ08ィィ04ィィ09ィェ0402 07090502ィェィィ07 ィィ ィャ0201ィ ィェィィ04ィャ04 ィャ06010208ィェィィ04ィ 02ィィィィ 00ィ ィー0208ィィィ 0504 XIV 00090208060909ィィィヲ09ィコ06ィヲ ィェィ ィョ ツィェ06-0708ィ

More information

untitled

untitled 0801060106 0204020108 03080703030408 0108 04070505080200 0805040803: 000805 ツィョィエィィ02 090600ィ 03 0004ィ 0301ィョィエィィ02 090600ィ 03 00000205ィィ ツィィ02 090600ィ 09 0708060706090201ィィ03 00 チ02ィャィョ 08ィ 01ィョ02ィー0907

More information

ィィ 0108ィョ00ィィ01 ィョ ツ02ィ ィェィィィコ0609, 08ィ 0408ィ ィ 06ィーィ ィェィェ0401 ィコ06ィャ07ィ ィェィィ02ィヲ 00ィ ィヲィコ ィー: 07 ツ02ィ ィェ ィコィー04 09 ィ

ィィ 0108ィョ00ィィ01 ィョ ツ02ィ ィェィィィコ0609, 08ィ 0408ィ ィ 06ィーィ ィェィェ0401 ィコ06ィャ07ィ ィェィィ02ィヲ 00ィ ィヲィコ ィー: 07 ツ02ィ ィェ ィコィー04 09 ィ 130206080600ィィ02 ィョ ツ02ィェィィィコィィ! 06ィー06 ィョ ツ02ィ ィェ0602 07060906ィ ィィ02 08ィ 0408ィ ィ 06ィーィ ィェ06 090902ィャィィ08ィェ06 ィィ04090209ィーィェ06ィヲ ィコ0608070608ィ 02ィィ02ィヲ 00ィ ィヲィコ0806090600ィー, ィャィィ08060904ィャ 05ィィ01020806ィャ

More information

J Dop

J Dop 1305020006080905010808 0302090606060808: 0804060606 チ0305080607 000501090802 01ィョ080609ィ 02. 01ィィ03ィェ0202 ィ 0205ィケ02 09 09060902ィー09ィコ06ィヲ ィコィョ05ィケィーィョ0802: 060906ィ 02ィェィェ0609ィーィィ 0708ィィ09ィ ィーィェ06ィヲ 0902ィエィィ

More information

チ ツ02ィ ィェ ィ ィィ02 08ィェ ィィィコィー ィィ ツィ 05ィー ィ ィ ィャィャィィ080609ィ ィ

チ ツ02ィ ィェ ィ ィィ02 08ィェ ィィィコィー ィィ ツィ 05ィー ィ ィ ィャィャィィ080609ィ ィ 130906ィ 0602 ィィ09070605ィケ040609ィ ィェィィ02 01ィ ィェィェ060006 00ィ ィヲ05ィ 0604ィェィ ツィ 02ィー 09ィ 0302 09060005ィ 09ィィ02 09 ィョ09050609ィィ07ィャィィ 05ィィ0202ィェ04ィィィィ (09ィャ. 09050201. 09ィー08.) 0602ィコ09ィー 09 01ィ ィェィェ06ィャ 00ィ

More information

<4D F736F F D20E15FE7E0E1F3E4F1EAE8E920EEE1E7EEF0205FF0E0F4EBEC20EBEC EF20E8E8E8E8E820F3F0E5F420F0EEE2EDEE2E646F63>

<4D F736F F D20E15FE7E0E1F3E4F1EAE8E920EEE1E7EEF0205FF0E0F4EBEC20EBEC EF20E8E8E8E8E820F3F0E5F420F0EEE2EDEE2E646F63> 130503090505080209020508070506000301010808 0906020902010608, 2014, 01 4, 09. 16-29 070208 636.5:636.082.2:591.3 doi: 10.15389/agrobiology.2014.4.16rus 16 0403030402020708060600010808 08070108000608 07

More information

<4D F736F F D20E05FEFEEEBEEEDF1EAE8E920EEE1E7EEF05FF0E0F4EBECEBEC203132EF20E8E8E8E8E820F1EAEEEFF3F120E42E727466>

<4D F736F F D20E05FEFEEEBEEEDF1EAE8E920EEE1E7EEF05FF0E0F4EBECEBEC203132EF20E8E8E8E8E820F1EAEEEFF3F120E42E727466> 130503090505080209020508070506000301010808 0906020902010608, 2013, 01 1, 09. 3-14 02ィ 04060804, 070806ィ 0502ィャ04, ィィィー0600ィィ 070208 631.45:546.16 doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.3rus 080602040602010203

More information