Microsoft Word - InDesignServer-CS _1200_Dutch.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - InDesignServer-CS _1200_Dutch.doc"

Transcription

1 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst eindgebruiker Adobe InDesign Server CS2-software MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ( OVEREENKOMST ) REGELT HET GEBRUIK VAN DE BIJHORENDE ADOBE-SOFTWARE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST HETZELFDE IS ALS ALLE GESCHREVEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN DIE DOOR U WERDEN GETEKEND. DOOR TE KLIKKEN OM AKKOORD TE GAAN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, WANNEER U DE ELEKTRONISCHE VERSIE VAN DEZE LICENTIE BEKIJKT, OF DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, AANVAARDT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE OVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR VOOR U EN ELKE WETTIGE ENTITEIT (BIJV. SYSTEEMINTEGRATOR, CONSULTANT OF CONTRACTANT) DIE DE SOFTWARE NAMENS U INSTALLEERT OF GEBRUIKT. EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN UW SYSTEEMINTEGRATOR, EEN ONAFHANKELIJKE SOFTWAREVERKOPER OF ADOBE KAN BIJKOMENDE VOORWAARDEN BEVATTEN DIE HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE REGELEN. MEDEDELING VOOR PERSONEN DIE HANDELEN ALS TUSSENPERSOON VOOR EEN EINDGEBRUIKER OF DIE NIET VAN PLAN ZIJN DE SOFTWARE ALS EINDGEBRUIKER TE BENUTTEN. ALS U KLIKT OM EEN ELEKTRONISCHE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN OF ALS U DE SOFTWARE DOWNLOADT, KOPIEERT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT ALS TUSSENPERSOON VAN DE TOEKOMSTIGE LICENTIEHOUDER, WORDT U BESCHOUWD ALS DE GEBRUIKER VAN DE SOFTWARE EN BENT U GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, TENZIJ U (I) DE TASTBARE MEDIA MET DE SOFTWARE EN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST AAN DE LICENTIEHOUDER OVERHANDIGT VOOR U HEM TOEGANG GEEFT TOT DE SOFTWARE EN (II) U ALLE KOPIEËN VAN DE SOFTWARE IN UW BEZIT VERWIJDERT EN VERNIETIGT. 1. Definities 1.1 Adobe verwijst naar Adobe Systems Incorporated, een Delaware-bedrijf, 345 Park Avenu, San Jose, California 95110, als onderafdeling 10(a) van deze overeenkomst van toepassing is; zoniet verwijst het naar Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Dublin, Republiek Ierland, een bedrijf dat werd opgericht volgens de wetten van Ierland en een filiaal en licentiehouder van Adobe Systems Incorporated. 1.2 Geautoriseerde gebruikers verwijst naar de werknemers en individuele contractanten (m.a.w. tijdelijke werknemers) van uw specifieke onderneming of een gelijkaardige bedrijfsentiteit. Onafhankelijke contractanten worden niet als "Geautoriseerde gebruiker" beschouwd binnen deze overeenkomst. 1.3 Filiaal verwijst naar een entiteit die door u wordt beheerd, onder het gemeenschappelijke beheer met u of dat u beheert, waarbij beheer vijftig procent (50 %) of meer eigendom van de entiteit betekent. 1.4 Computer verwijst naar een of meer centrale verwerkingseenheden ( CVE ) in een hardwaretoestel (inclusief een server) dat gegevens in digitale of gelijkaardige vorm aanneemt en die bewerkt voor een specifiek resultaat op basis van een reeks instructies. 1.5 Ontwikkelingssoftware verwijst naar een versie van de door Adobe erkende software voor gebruik in een technische omgeving die is ontworpen om te ontwikkelen en te testen en niet voor gebruik als productiesoftware. 1.6 Documentatie verwijst naar iedere kopie, versie of vertaling, volledig of deels, van de Adobeeindgebruikersdocumentatie voor de software, ongeacht die gedrukt is of online staat. 1.7 Intern netwerk verwijst naar het privénetwerk waarvan u eigenaar bent, dat uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers. Het intern netwerk omvat meer bepaald het internet (in de meest gangbare betekenis van het woord) of elke andere openbare netwerkgemeenschap, inclusief leden zonder beperkingen, of groepen, verenigingen of gelijkaardige organisaties die hebben ingetekend. Verbindingen via beveiligde links zoals VPN of

2 inbellen naar uw intern netwerk met de bedoeling om geautoriseerde gebruikers toe te laten om de software te gebruiken, wordt beschouwd als gebruik via een intern netwerk. 1.8 Installeren betekent een kopie van de software op een harde schijf of een ander opslagmedium plaatsen op gelijk welke manier (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van een installatiehulpprogramma dat bij de software zit), of de software configureren of inschakelen met de bedoeling om toegang te bieden tot de software. 1.9 "Kopie" verwijst naar een enkel exemplaar van de software dat op een enkele computer werkt. Verschillende kopieën van de software betekent dat het programma verschillende keren op het geheugen is geladen Gebruiker met naam verwijst naar een individuele geautoriseerde gebruiker die toegang heeft tot de software op basis van zijn identiteit, die wordt opgegeven met de gebruikersnaam, het adres of een andere unieke identificatiemiddel Toegelaten aantal verwijst naar (1), tenzij anders is opgegeven in een geldige licentie (bijv. volumelicentie) die werd toegekend door Adobe Testsoftware" verwijst naar een versie van de software met een Adobe-licentie die dient als evaluatie, try-out of product sampler, of een kopie van de software die niet bedoeld is voor doorverkoop of voor productief gebruik Productiesoftware verwijst naar een versie van de software met Adobe-licentie voor productief gebruik en niet voor gebruik als ontwikkelingssoftware SDK-onderdelen verwijst naar de code van de voorbeeldsoftware, de programmeringsinterface van de toepassing, de headerbestanden en de bijhorende informatie, en de specificaties voor de bestandsindeling in de mappen "stalen" en "sdk" (of op een andere locatie beschreven in de documentatie of in een Lees mij -bestand dat bij de software zit) die mogelijk worden geleverd als onderdeel van de software Software verwijst naar (a) alle inhoud van bestanden, schijven, cd-roms of andere media die bij deze overeenkomst wordt geleverd, inclusief, maar niet beperkt tot (i) computergegevens of software (inclusief ontwikkelingssoftware) van Adobe of derden, (ii) testmateriaal, documenten, formulieren en sjablonen ( Opslagbestanden ), (iii) bijhorend verklarend materiaal of bestanden ( Documentatie ) en (iv) lettertypes; en (b) alle gewijzigde versies, kopieën, upgrades en updates van en toevoegingen aan die gegevens, die u ongeacht wanneer wordt geleverd door Adobe, voor zover deze niet worden geleverd met een afzonderlijke overeenkomst (algemene benaming "Updates"). 2. Algemene softwarelicentie Onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst en op voorwaarde dat u een geldige licentie hebt verworven voor de software, kent Adobe u een permanente, volledige licentie toe om de software te gebruiken op de erkende besturingssystemen zoals bepaald in deze overeenkomst en op de manier en met de doelstellingen die in de documentatie staan beschreven. Bepaald materiaal van derden dat bij de software wordt geleverd, kan onderworpen zijn aan andere voorwaarden, die u doorgaans terugvindt in een aparte licentieovereenkomst die of een Lees mij -bestand dat bij dergelijk materiaal zit. 2.1 Bijkomende licentietoekenningen Beperkte serverlicentie Als u een geldige beperkte serverlicentie hebt verworven voor de productiesoftware, geeft Adobe u, naast de bovenstaande algemene softwarelicentie, het recht om de productiesoftware op een server te installeren en te gebruiken met de bedoeling om (a) gebruikers met naam die op uw intern netwerk zijn aangesloten, de mogelijkheid te bieden om installatiesoftware te downloaden, voor zover u het toegelaten aantal niet overschrijdt, of (b) gebruikers met naam de mogelijkheid te bieden om de software te gebruiken via opdrachten, gegevens of instructies vanop een computer die op uw intern netwerk is aangesloten, op voorwaarde dat het totale aantal gebruikers met naam die de software gebruiken, en niet het aantal op een bepaald ogenblik, het toegelaten aantal niet overschrijdt en voor zover minstens zesenzestig procent (66 %) van de gebruikers met naam een geldige licentie heeft voor Adobe InDesign- en/of Adobe InCopy-software. Andere manieren om het netwerk te gebruiken zijn niet toegelaten. Standaard serverlicentie Als u een geldige standaard serverlicentie hebt verworven voor de productiesoftware geeft Adobe u, naast de bovenstaande algemene softwarelicentie het recht om de productiesoftware op een bestandsserver

3 te installeren en te gebruiken met de bedoeling genaamde gebruikers die op uw intern netwerk zijn aangesloten toegang te bieden tot de productiesoftware. Andere manieren om het netwerk te gebruiken zijn niet toegelaten. Premium-serverlicentie Als u een Premium-serverlicentie hebt verworven voor de productiesoftware geeft Adobe u, naast de rechten in de bovenstaande algemene softwarelicentie, het recht om de productiesoftware te installeren en te gebruiken binnen uw intern netwerk. Adobe geeft u ook het recht om toegang te bieden tot de productiesoftware via een extern netwerk, op voorwaarde dat: (1) De software slechts een interface naar, of een uitgebreide service ter ondersteuning van, uw nietsoftwarebedrijf is. Bijvoorbeeld [en zonder beperking] als u drukker bent, mag u de software gebruiken om uw klanten in staat te stellen afdrukopdrachten te maken en te verzenden; als u een reclamebureau hebt, mag u uw klanten toegang tot de software bieden om te reageren op creatieve af te leveren producten die u voor hen maakt. (2) Diegenen die de software via het externe netwerk openen, hebben niet het recht om de software te openen of te gebruiken voor eigen doelen en mogen de software uitsluitend openen en gebruiken om samen te werken met, of om te gebruiken als uitgebreide service van, uw niet-softwarebedrijf (zoals hierboven beschreven). (3) U mag de productiesoftware niet gebruiken om services op basis van een abonnement of gehoste services te leveren, noch mag u de software verhuren of laten gebruiken via timesharing of aparte kosten aanrekenen voor toegang tot of gebruik van de productiesoftware. (4) Geen enkele persoon die de productiesoftware gebruikt via een extern netwerk, mag de software of een deel van de software downloaden en (5) U mag via een extern netwerk geen elektronische bestanden verspreiden met de volgende InDesignbestandsindelingen:.indd,.indt,.inx, InDesign Snippets, InCopy Store of InCopy Document. U mag wel bestanden verspreiden in de standaard InDesign-uitvoerindelingen, waaronder.ps,.pdf,.jpeg,.eps,.xml,.svg en SVG compressed. 2.2 Licentie ontwikkelingssoftware. Als u een geldige licentie hebt verworven voor de ontwikkelingssoftwareversie van de software, mag u de ontwikkelingssoftware gebruiken op de erkende besturingssystemen in uw technische omgeving, maar uitsluitend om te testen en te ontwikkelen en niet voor productiedoeleinden. U mag een enkele kopie van de ontwikkelingssoftware installeren op een computer die is aangesloten op uw intern netwerk en uw geautoriseerde gebruikers te doestemming geven om de ontwikkelingssoftware te gebruiken, op voorwaarde dat het totale aantal computers die met de ontwikkelingssoftware werken, het toegelaten aantal niet overschrijdt. 2.3 Back-up U mag een (1) extra kopie van de software maken in machine-leesbare vorm en uitsluitend om te archiveren, op voorwaarde dat u alle mededelingen over Adobe-auteursrechten opneemt, alsook andere benamingen die in of op de software voorkomen of kunnen voorkomen, zonder auteursrechten of andere mededelingen van de originele kopie van de software te veranderen of te verwijderen. U mag ook back-upkopieën van de software op uw computers installeren voor disaster recovery en deze gebruiken als uw oorspronkelijke kopieën hebben gefaald of in onderhoud zijn en niet worden gebruikt voor productie. Het gebruik van een back-up-, disaster recovery- en oorspronkelijke kopie van de software voor productiedoeleinden mag u op geen enkel moment aanzetten om uw recht om de software te gebruiken binnen deze overeenkomst te buiten te gaan. Behalve als anders wordt aangegeven in deze paragraaf 2.3, zijn alle voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing op de installatie en het gebruik van elke back-upkopie van de software. U mag de rechten niet naar een back-upkopie overdragen tenzij u alle rechten in de software overdraagt zoals voorzien in paragraaf 4.4 ( Geen overdracht ) van deze overeenkomst. 2.4 Opslagbestanden U mag alle opslagbestanden in deze software weergeven, wijzigen, reproduceren en verdelen. U mag de opslagbestanden echter niet verdelen in omstandigheden waarin ze de hoofdwaarde van het verdeelde product of de geleverde service vormen. Opslagbestanden mogen niet worden gebruikt in de productie van materiaal die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, of op om het even welke andere illegale manier. U kunt geen aanspraak maken op handelsmerkrechten in opslagbestanden of daarvan afgeleid werk. 2.5 Documentatie U mag een beperkt aantal kopieën van de documentatie maken voor gebruik door uw geautoriseerde gebruikers voor interne ontwikkelingsdoeleinden, maar niet meer dan het aantal dat redelijkerwijs nodig is om het gebruik van de software te vergemakkelijken conform deze overeenkomst. Elke toegestane kopie

4 van de documentatie moet dezelfde mededelingen over auteurs- en andere eigendomsrechten bevatten die op of in de documentatie voorkomen. 2.6 Gebruik overeenkomstig de wet Tussen u en Adobe neemt u alle risico op zich en bent enkel u verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de software op een manier waarmee u (of waarmee inhoud wordt geproduceerd die) wetten overtreedt of de rechten van andere schendt, inclusief en zonder beperking, wetten betreffende auteursrechten of privacy. 2.7 Fontsoftware Als de software fontsoftware bevat, mag u (a) deze gebruiken op uw computers voor het gebruik van de software zoals toegestaan in deze overeenkomst, (b) die fontsoftware uitvoeren op alle uitvoerapparatuur die op uw computers is aangesloten, (c) de fontsoftware converteren en installeren in een andere formaat voor gebruik in andere omgevingen, op voorwaarde dat het gebruik van de geconverteerde fontsoftware niet wordt verspreid of overgedragen voor andere doeleinden dan de doeleinden overeenkomstig de paragraaf overdracht in deze overeenkomst, en (d) kopieën van de fontsoftware opnemen in uw elektronische documenten om het document af te drukken of weer te geven, op voorwaarde dat als de opgenomen fontsoftware wordt aangegeven met "licensed for editable embedding" op de Adobe website u ook kopieën van die fontsoftware mag opnemen met het beperkte doel om uw elektronische documenten te bewerken. 3. Intellectuele eigendomsrechten De software en alle door Adobe geautoriseerde kopieën zijn intellectueel eigendom van en het bezit van Adobe Systems Incorporated en zijn leveranciers. De structuur, organisatie en code van de software zijn kostbare handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Adobe Systems Incorporated en zijn leveranciers. De software is beschermd door auteursrechten, inclusief en zonder beperking de United States Copyright Law (Wet op auteursrechten in de Verenigde Staten), de voorzieningen in de internationale verdragen en de geldende wetten in het land waar de software wordt gebruikt. Behalve als dit uitdrukkelijk wordt vermeld, geeft deze overeenkomst u geen intellectuele eigendomsrechten in de software en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden door Adobe. 4. Beperkingen 4.1 Mededelingen U mag de software niet kopiëren tenzij anders wordt vermeld in paragraaf 2. Elke toegestane kopie van de software moet dezelfde vermeldingen over auteurs- en andere eigendomsrechten bevatten als de vermeldingen op of in de software. 4.2 Geen wijzigingen. U mag de software niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U mag geen reverse engineering uitvoeren, niet decompileren of desassembleren of de broncode van de software op een andere manier proberen te achterhalen, behalve als de geldende wetgeving u uitdrukkelijk toestaat om te decompileren, uitsluitend om compatibiliteit met de software tot stand te brengen. 4.3 Splitsen verbonden De software kan verschillende toepassingen, hulpprogramma s en onderdelen bevatten, verschillende besturingssystemen en talen ondersteunen, en op verschillende media of in verschillende exemplaren worden geleverd. Toch is de software ontworpen en wordt hij aan u geleverd als een enkel product, om hem als een enkel product te gebruiken op computers en besturingssystemen, zoals toegestaan in paragraaf 2. U moet niet alle onderdelen van de software gebruiken, maar u mag de onderdelen van de software niet splitsen om ze op verschillende computers te gebruiken. U mag de software niet splitsen of opnieuw verpakken voor verspreiding, overdracht of doorverkoop. 4.4 Geen overdracht U MAG UW RECHTEN VOOR DE SOFTWARE NIET VERHUREN, LEASEN, VERKOPEN, AFSTAAN, OVERDRAGEN OF ER EEN SUBLICENTIE OP VERLENEN, OF TOESTEMMING GEVEN OM EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN NAAR OF TE OPENEN VANOP DE COMPUTER VAN EEN ANDER INDIVIDU OF EEN ANDERE WETTIGE ENTITEIT, BEHALVE ALS DIT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN. U mag deze overeenkomst of uw rechten rechtens niet overdragen of afstaan om de software te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe. Voor deze paragraaf 4.4 omvat overdracht of afstand" een samensmelting, fusie, aankoop, verkoop of een andere transactie die leidt tot een verandering in het meerderheidsaandeel voor stemrecht in uw bedrijf, of een verandering in het eigendom van alle of zo goed als alle bedrijfsmiddelen. De partijen gaan hierbij akkoord dat Adobe binnen deze overeenkomst het recht heeft om alle of een deel van zijn rechten en plichten af te staan en/of over te dragen

5 aan derden. Elke poging tot overdracht of afstand met schending van voorgaande bepalingen niet bindend of ongeldig. Ondanks alles in deze paragraaf 4.4 mag u kopieën van de software die op een van uw computers zijn geïnstalleerd, overdragen naar een van uw andere computers, op voorwaarde dat de installatie en het gebruik van de software in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst en u niet aanzet om uw recht op het gebruik van de software binnen deze overeenkomst te buiten te gaan. 4.5 Verboden gebruik Behalve bij uitdrukkelijke toestemming in deze overeenkomst, en naast de beperkingen in paragraaf 2, is het verboden: (a) de software te gebruiken in naam van derden; (b) andere rechten voor de software te verhuren, leasen, lenen of toe te kennen, inclusief rechten op basis van lidmaatschap of een abonnement; (c) de software te laten gebruiken in een computerservicebedrijf, een outsourcingbedrijf van derden of aan timesharing te doen met gebruikers die niet de juiste Adobe-licenties hebben, en (d) voor zover partijen zonder licentie kunnen reageren op en processen kunnen starten in de software, heeft een dergelijke interactie of initiëring van een proces niet tot doel of gevolg om een alternatief te bieden voor partijen zonder licentie om een geldige licentie voor de software te verwerven. 4.6 Open source software Ondanks alles hebt u niet de toestemming om (en gaat u akkoord dat u dit niet zult doen) het product te integreren of gebruiken met open source software of andere handelingen uit te voeren waarvoor het volledige product of een deel van het product in source code-vorm moet worden geopend, verspreid of toegestaan, om afgeleid werk te maken of kosteloos. U mag de productiesoftware gebruiken in combinatie met andere software, waarnaar men buiten deze overeenkomst doorgaans verwijst met "open source", op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden van de licentie voor dergelijke open source software niet in strijd zijn met de voorwaarden van deze overeenkomst. 5. Updates Als de software een upgrade of update is voor een vorige versie van de software, moet u in het bezit zijn van een geldige licentie voor die vorige versie om een dergelijke upgrade of update te gebruiken. Alle upgrades en updates worden geleverd op basis van een licentiewissel. U gaat ermee akkoord dat u, door het gebruik van een upgrade of update, vrijwillig uw recht beëindigt om een vorige versie van de software te gebruiken. In uitzonderlijke gevallen mag u de vorige versies van de software op uw computer blijven gebruiken nadat u de upgrade of de update hebt gebruikt, maar uitsluitend om u te helpen bij de overgang naar de upgrade of update, op voorwaarde dat de upgrade of update en de vorige versies op dezelfde computer zijn geïnstalleerd. De Adobe-licentie voor upgrades en updates wordt mogelijk verschaft met bijkomende of andere voorwaarden. 6. BEPERKTE GARANTIE Behalve als anders wordt aangegeven in paragraaf 13 garandeert Adobe de persoon of entiteit die het eerst een licentie voor de software heeft verworven voor gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie, dat de software in hoofdzaak in overeenstemming met de documentatie zal functioneren, voor een periode van negentig (90) dagen vanaf het moment van ontvangst van de software, als deze op het aanbevolen besturingssysteem en op de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. Niet-wezenlijke variaties in de prestaties in vergelijking met hetgeen is beschreven in de documentatie gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. Deze beperkte garantie geldt niet voor PATCHES, OPSLAGBESTANDEN, PROEFCODE, fontsoftware die naar een ander formaat is geconverteerd, EVALUATIES, pre-releases (BETA), tryouts, product samplers OF NIET VOOR WEDERVERKOOP-EXEMPLAREN VAN SOFTWARE (Zie paragraaf 13). Garantieclaims moeten, samen met een bewijs van aankoop, binnen de periode van negentig (90) dagen worden opgestuurd. Als de software niet in hoofdzaak volgens de documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van Adobe en wordt uw verhaalsmogelijkheid beperkt, ter keuze van Adobe, tot vervanging van de software of restitutie van de licentievergoeding die u voor de software hebt betaald. DE IN DEZE PARAGRAAF BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD. Voor verdere informatie omtrent garanties, dient u de specifieke bepalingen per rechtsgebied aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de afdeling Customer Support van Adobe. 7. DISCLAIMER DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE ADOBE EN ZIJN AFDELINGEN BIEDT, EN SPECIFICEERT UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID IN GEVAL VAN SCHENDING VAN GARANTIES DOOR ADOBE, HAAR AFDELINGEN OF HAAR LEVERANCIERS. BEHOUDENS DE VOORNOEMDE BEPERKTE GARANTIE EN

6 ELKE GARANTIE, BEPALING, TOELICHTING OF VOORWAARDE WAARVOOR GELDT DAT UITSLUITING OF BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, BIEDEN ADOBE, HAAR AFDELINGEN EN HAAR LEVERANCIERS DE SOFTWARE EN TOEGANG TOT ALLE WEBSITES EN ONLINE SERVICES ZOALS ZE ZIJN EN MET ALLE GEBREKEN, EN VERLENEN ZE GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF TOELICHTINGEN, KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS, NOCH AANVAARDEN ZIJ ENIGE VERPLICHTING, MET BETREKKING TOT ENIGE ANDERE KWESTIE, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT PRESTATIES, BEVEILIGING, INBREUKEN TEGENOVER DERDEN, INTEGRATIE, VERHANDELBAARHEID, PLEZIER, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. De bepalingen van paragraaf 7 en 8 worden gehandhaafd tot de beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht waardoor die werd veroorzaakt, maar impliceert of creëert geen blijvend recht om de software te installeren of gebruiken na beëindiging van deze overeenkomst. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEHOUDENS DE HIERBOVEN VERMELDE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID EN ANDERE MOGELIJKHEDEN AANGEGEVEN IN PARAGRAAF 13, ZIJN ADOBE, HAAR AFDELINGEN OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, VERLOREN WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN WERKONDERBREKING, PERSOONLIJKE SCHADE OF ONVERMOGEN OM VERANTWOORDELIJKHEDEN TE VERVULLEN, OF VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZE TOEGESTAAN ZIJN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW RECHTSGEBIED. DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN VAN HAAR AFDELINGEN EN LEVERANCIERS OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST, IS GELIMITEERD TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS IN GEVAL VAN EEN FUNDAMENTELE OF ESSENTIËLE SCHENDING OF EEN SCHENDING VAN DE FUNDAMENTELE OF ESSENTIËLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Adobe tegenover u in geval van een sterfgeval of persoonlijke verwondingen als gevolg van nalatigheid door Adobe of bij misleiding (fraude). Adobe treedt op namens haar afdelingen en leveranciers waar het de afwijzing, uitsluiting en beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie dient u de specifieke bepalingen per rechtsgebied aan het eind van deze overeenkomst te raadplegen, indien aanwezig, of contact op te nemen met de afdeling Customer Support van Adobe. 9. Exportbepalingen U verbindt zich ertoe de software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of regelgeving (de Export Laws ). Bovendien, indien de software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo of met andere beperkingen (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot Iran, Irak, Syrië, Sudan, Libië, Cuba en Noord-Korea) en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de software. Alle rechten om de software te installeren en te gebruiken worden toegekend op voorwaarde dat deze rechten worden verbeurd als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft. 10. Wetgeving Deze overeenkomst, elke transactie die hieronder wordt uitgevoerd en alle kwesties als gevolg van of in verband met deze overeenkomst (inclusief de geldigheid en interpretatie ervan) zijn onderworpen aan en opgesteld volgens het van kracht zijnde materieel recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de software wordt gekocht als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de software wordt gekocht als u in Japan, China, Korea of een ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals hanzi, kanji of hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals hangul of kana, of (c) in Engeland, als een

7 licentie voor de software wordt gekocht als u in enige ander rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De rechtbanken respectievelijk in Santa Clara County, Californië, waar Californisch recht van toepassing is, Tokyo District in Japan, waar Japans recht van toepassing is, en in Londen, Engeland, waar Engels recht van toepassing is, hebben alle niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen waar het deze overeenkomst betreft. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflicterende wetsregels van welk rechtsgebied dan ook of van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten. 11. Algemene bepalingen Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig en onuitvoerbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van de overeenkomst die geldig en uitvoerbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. De Adobe-licentie voor updates wordt mogelijk verschaft met bijkomende of andere voorwaarden. De Engelse versie van deze overeenkomst is de versie die wordt gebruikt bij interpretatie of ontleding van deze overeenkomst. Deze overeenkomst is, samen met de bijhorende officiële bewijsstukken, de volledige overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de software en vervangt alle voorgaande verklaringen, besprekingen, garanties, mededelingen of reclame met betrekking tot de software. De voorwaarden van de bewijsstukken van deze overeenkomst vervangen de voorwaarden van deze overeenkomst met betrekking tot een bepaald softwareproduct als deze strijdig zijn. Niettegenstaande alles wat hieraan kan zijn tegengesteld, gaan deze overeenkomst en de bewijsstukken van deze overeenkomst voor op de voorwaarden van elke andere licentieovereenkomst die bij de software werd geleverd, inclusief elektronische doorklikovereenkomsten. 12. Naleving van licenties Adobe mag, op eigen kosten en maximum om de twaalf (12) maanden, een onafhankelijke derde aanduiden om het aantal kopieën en installaties van Adobe-software te controleren dat door u wordt gebruikt. Een dergelijke controle wordt zeven (7) werkdagen na aankondiging uitgevoerd, tijdens de normale werkuren op uw kantoor, en mag uw bedrijfsactiviteiten niet onredelijk verstoren. Zowel Adobe als zijn bedrijfsrevisoren sluiten een commercieel aanvaardbare geheimhoudingsovereenkomst met u voor ze aan de controle beginnen. Als een dergelijke controle aantoont dat u een groter aantal exemplaren van de software gebruikt dan waarvoor u een wettige licentie hebt, of dat u de software op een andere manier gebruikt dan wat is toegestaan binnen deze overeenkomst en waarvoor u bijkomende licentiekosten zou moeten betalen, betaalt u de geldende tarieven voor dergelijke exemplaren binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum. Het bedrag van de niet betaalde kosten is de licentiekost zoals vermeld op de op dat moment actuele licentieprijslijst van Adobe voor het land waar u verblijft. Als de niet betaalde kosten meer dan vijf procent (5 %) bedragen van de waarde die u hebt betaald binnen deze overeenkomst, betaalt u de niet betaalde kosten en een redelijk bedrag voor de kosten van Adobe voor de uitvoering van de controle. 13. Specifieke bepalingen en uitzonderingen In deze paragraaf worden de specifieke bepalingen in verband met bepaalde onderdelen van de software uiteengezet, alsook de beperkte uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden. Als een van de bepalingen in deze paragraaf in strijd is met een andere voorwaarde in deze overeenkomst, vervangt deze paragraaf die andere voorwaarde Beperkte garantie voor gebruikers in Duitsland of Oostenrijk Als u een licentie voor de software hebt gekocht in Duitsland of Oostenrijk, en u verblijft doorgaans in een van deze landen, dan is paragraaf 7 niet van toepassing, maar garandeert Adobe dat de software de functionaliteiten biedt die in de documentatie staan (de overeengekomen functionaliteiten ) voor de beperkte garantieperiode vanaf het moment van ontvangst van de software, als deze op de aanbevolen hardwareconfiguratie wordt gebruikt. In deze paragraaf betekent beperkte garantieperiode" een (1) jaar als u een bedrijfsgebruiker bent en twee (2) jaar als u geen bedrijfsgebruiker bent. Niet-wezenlijke variaties in de overeengekomen functionaliteiten worden niet beschouwd als en gelden niet als reden om aanspraak te maken op de garantie. DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDT NIET VOOR GRATIS SOFTWARE ZOALS EVALUATIESOFTWARE, UPDATES, PRE-RELEASES, TRY-OUTS, PRODUCT SAMPLERS, NFR- EXEMPLAREN (NOT FOR RESALE - NIET VOOR WEDERVERKOOP) VAN DE SOFTWARE OF SOFTWARE DIE DOOR U IS GEWIJZIGD WAARBIJ DERGELIJKE WIJZIGINGEN EEN DEFECT HEBBEN VEROORZAAKT. Om aanspraak te maken op de garantie dient u de software op onze kosten, vergezeld van een bewijs van aankoop, binnen de beperkte garantieperiode terug te sturen naar de plaats van aankoop. Als de functionaliteiten van de software wezenlijk verschillen met de overeengekomen functionaliteiten heeft Adobe het recht om - als tegenprestatie en naar eigen goeddunken de software te herstellen of te vervangen. Als Adobe dit

8 niet doet, hebt u recht op een reductie op de aankoopprijs (reductie) of om de aankoopovereenkomst te annuleren (intrekking). Voor meer informatie over garantie dient u contact op te nemen met de afdeling Customer Support van Adobe Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die in Duitsland of Oostenrijk verblijven Als u een licentie voor de software hebt gekocht in Duitsland of Oostenrijk, en u doorgaans in een van deze landen verblijft, is paragraaf 8 niet van toepassing. In de plaats daarvan wordt, volgens de bepalingen in paragraaf , de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe als volgt beperkt: (i) Adobe is slechts aansprakelijk voor de hoeveelheid schade die te voorzien is op het moment dat de verkoopsovereenkomst wordt aangegaan, voor schade die wordt veroorzaakt door enige nalatigheid inzake een essentiële contractuele verplichting en (ii) Adobe is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door enige nalatigheid inzake niet essentiële contractuele verplichtingen De eerder vermelde beperking op aansprakelijkheid is niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakte persoonlijke verwondingen U moet alle redelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen en te verminderen, in het bijzonder backups maken van de software en uw computergegevens volgens de bepalingen in deze overeenkomst. 14. Derde-begunstigde U erkent en gaat ermee akkoord dat de licentiegevers van Adobe (en/of Adobe als u de software niet bij Adobe hebt gekocht) derde-begunstigden zijn van deze overeenkomst, met het recht om de bijhorende verplichtingen af te dwingen met betrekking tot de technologie van die licentiegevers en/of Adobe. 15. Confidentialiteit Om ongeoorloofde onthulling aan iemand anders dan uw geautoriseerde gebruikers te voorkomen, behandelt u de documentatie, de SDK-componenten en het overige materiaal dat bij de software werd geleverd en dat als vertrouwelijk wordt aangegeven ("Vertrouwelijke informatie"), met evenveel zorg als uw eigen vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder zorgvuldig dan redelijkerwijs mag worden verwacht. Uw confidentialiteitsverplichtingen in deze paragraaf houden op van zodra u kunt staven dat de vertrouwelijke informatie voor iedereen beschikbaar was op of volgend op het moment dat het aan u werd meegedeeld door Adobe zonder dat u er iets aan kon doen. U mag ook vertrouwelijke informatie onthullen als antwoord op een wettig bevel van een rechtbank of een ander bestuursorgaan, als de wet dit oplegt of als het nodig is om de rechten te bepalen van een van de partijen binnen deze overeenkomst, op voorwaarde dat u Adobe hiervan eerst schriftelijk op de hoogte brengt. Als u vragen hebt over deze overeenkomst of als u informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u gebruikmaken van de bijgesloten adresinformatie om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw rechtsgebied. Adobe is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. InDesignServer-en_US _1200

9 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Contrat de Licence Utilisateur Final Logiciel Adobe InDesign Server CS2 AVIS À L'UTILISATEUR : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL («CONTRAT») RÉGIT L'UTILISATION PAR VOS SOINS DU LOGICIEL ADOBE CI-JOINT. VOUS RECONNAISSEZ QUE LE PRÉSENT CONTRAT REVÊT LE MÊME CARACTÈRE QUE TOUT AUTRE CONTRAT ÉCRIT QUE VOUS AURIEZ NÉGOCIÉ ET SIGNÉ. EN CLIQUANT AFIN DE SIGNIFIER VOTRE ACCEPTATION À LA LECTURE D UNE VERSION ÉLECTRONIQUE DE CETTE LICENCE, OU EN TÉLÉCHARGEANT, COPIANT, INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ TOUS LES TERMES ET TOUTES LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. LE PRÉSENT CONTRAT VOUS EST OPPOSABLE, ET EST OPPOSABLE À TOUTE PERSONNE MORALE (PAR EXEMPLE, INTÉGRATEUR SYSTÈME, CONSULTANT OU PRESTATAIRE) INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL POUR VOTRE COMPTE. D AUTRES TERMES ET CONDITIONS RÉGISSANT L UTILISATION PAR VOS SOINS DU LOGICIEL PEUVENT FIGURER DANS UN CONTRAT QUE VOUS AVEZ CONCLU AVEC UN INTÉGRATEUR SYSTÈME, UN DISTRIBUTEUR DE LOGICIEL INDÉPENDANT OU ADOBE. AVIS AUX PARTIES QUI AGISSENT EN QUALITÉ D AGENTS D UN UTILISATEUR FINAL OU QUI D UNE AUTRE MANIÈRE NE COMPTENT PAS UTILISER ELLES-MÊMES LE LOGICIEL : SI VOUS CLIQUEZ AFIN D ACCEPTER UNE VERSION ÉLECTRONIQUE DU PRÉSENT CONTRAT, OU SI VOUS TÉLÉCHARGEZ, COPIEZ, INSTALLEZ OU UTILISEZ LE LOGICIEL EN QUALITÉ D AGENT INTERVENANT POUR LE COMPTE DU LICENCIÉ PRÉVU, VOUS SEREZ RÉPUTÉ ÊTRE L UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL ET ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT SAUF SI VOUS (I) REMETTEZ LE SUPPORT PHYSIQUE CONTENANT LE LOGICIEL ET LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE AU LICENCIÉ AVANT DE LUI PERMETTRE D ACCÉDER AU LOGICIEL, ET (II) SUPPRIMEZ ET DÉTRUISEZ TOUTE COPIE DU LOGICIEL EN VOTRE POSSESSION. 1. Définitions 1.1 Le terme "Adobe" désigne Adobe Systems Incorporated, société de l'état du Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Californie 95110, États-Unis, si l'article 10 (a) du présent Contrat s'applique ; dans le cas contraire, il désigne Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Dublin, République d'irlande, société de droit irlandais, filiale et licenciée d'adobe Systems Incorporated. 1.2 Le terme "Utilisateurs Autorisés" désigne les employés et sous-traitants individuels (ex. : les intérimaires) de votre entreprise spécifique ou entité commerciale similaire. Les prestataires indépendants ne seront pas considérés comme des Utilisateurs Autorisés aux fins du présent contrat. 1.3 Le terme Société Affiliée désigne une entité contrôlée par vos soins, se trouvant sous contrôle commun avec vous, ou vous contrôlant, le contrôle représentant la propriété d au moins cinquante pour cent (50 %) de l entité. 1.4 Le terme "Ordinateur" désigne une ou plusieurs unités centrales ("CPU") d'un matériel (y compris un serveur) qui acceptent les données numériques ou de format similaire et les traitent en vue d'obtenir des résultats spécifiques à partir d'une séquence d'instructions. 1.5 Le terme "Logiciel de Développement" désigne une version du Logiciel concédée sous licence par Adobe pour une utilisation dans un environnement technique conçue à des fins de développement et d'essai, et n'étant pas destinée à être utilisée en tant que Logiciel de Production. 1.6 Le terme Documentation désigne toute copie, version ou traduction, en totalité ou en partie, de la documentation d Utilisateur Final d Adobe concernant le Logiciel, qu elle se présente sous forme imprimée ou en ligne. 1.7 Le terme "Réseau Interne" désigne votre réseau privé et exclusif, accessible uniquement par les Utilisateurs Autorisés. Le terme "Réseau Interne" exclut expressément Internet (tel que ce terme est communément défini) ou tout autre réseau ouvert au public, y compris de manière non limitative les réseaux exigeant une adhésion ou une inscription, ceux d'associations ou d'organismes similaires. La connexion effectuée par des liens sécurisés tels qu'un

10 réseau privé virtuel (VPN) ou par connexion à votre Réseau Interne, dans le but de permettre aux Utilisateurs Autorisés d'utiliser le Logiciel, est considérée comme une utilisation via le Réseau Interne. 1.8 Le terme Installer désigne le fait de placer une copie du Logiciel sur un disque dur ou un autre support de stockage par tout moyen (y compris de manière non limitative l utilisation d une application utilitaire d installation accompagnant le Logiciel), ou de configurer d une autre manière le Logiciel ou de l autoriser aux fins de permettre l Accès au Logiciel. 1.9 Le terme Instance désigne une copie unique du Logiciel exécutée sur un Ordinateur unique. Le terme Instances Multiples du Logiciel désigne le fait que le programme ait été chargé en mémoire à plusieurs reprises Le terme Utilisateur Nommé désigne un Utilisateur Autorisé individuel qui a accès au Logiciel sur la base de l identité de l Utilisateur Autorisé telle qu indiquée par nom d utilisateur, adresse ou autre identificateur unique Le terme "Nombre Autorisé" désigne un (1) sauf indication contraire en vertu d une licence valide (par ex., licence de volume) consentie par Adobe Le terme "Logiciel Pilote" désigne une version du Logiciel concédée sous licence par Adobe à des fins d'évaluation ou d'essai, en tant qu'échantillon de produit ou que copie du Logiciel interdite à la revente, et n'étant pas destinée à être utilisée en tant que Logiciel de Production Le terme Logiciel de Production désigne une version du Logiciel concédée sous licence par Adobe à des fins de production, et n étant pas destinée à être utilisée en tant que Logiciel de Développement Le terme "Composants SDK" désigne un code logiciel type, une interface de programmation d'application, des fichiers bibliographiques et des informations liées, ainsi que les spécifications de format de fichier présentes dans les dossiers intitulés "types" et "sdk" (ou à tout autre emplacement, de la manière décrite dans la Documentation ou dans un fichier "Lisez-moi" accompagnant le Logiciel) qui peuvent avoir été distribués dans le cadre du Logiciel Le terme Logiciel désigne (a) l ensemble des contenus des fichiers, du ou des disques, du ou des CD-ROM ou autres supports avec lequel le présent contrat est fourni, y compris de manière non limitative (i) les données informatiques ou les logiciels d Adobe ou de tiers (y compris les Logiciels de Développement) ; (ii) les éléments types, les documents, les formulaires et les modèles ("Fichiers Stocks") ; (iii) les documents écrits explicatifs ou les fichiers liés( Documentation ) ; (iv) les polices de caractères ; et (b) toutes versions modifiées, copies, mises à niveau, mises à jour et suppléments de ces informations qui vous sont fournis à tout moment par Adobe, dans la mesure où ces éléments ne sont pas fournis en vertu d un contrat distinct (désignés collectivement, les Mises à jour ). 2. Licence de Logiciel Générale. Sous réserve des termes du présent Contrat, et à la condition que vous ayez obtenu une licence valide pour le Logiciel, Adobe vous consent une licence perpétuelle et non-exclusive d utilisation du Logiciel sur les plates-formes autorisées tel que le prévoit le présent Contrat et de la manière et aux fins décrites dans la Documentation. Certains matériels tiers distribués avec le Logiciel peuvent être soumis à d autres termes et conditions, qui figurent généralement dans un contrat de licence distinct ou dans un fichier Lisez-moi situé à proximité de ces matériels tiers. 2.1 Concessions de Licence Supplémentaires Licence Serveur Limitée. Si vous avez obtenu une Licence Serveur Limitée valide pour le Logiciel de Production, outre la Licence de Logiciel Générale susmentionnée, Adobe vous consent le droit d installer et d utiliser le Logiciel de Production sur un serveur aux fins de (a) permettre aux Utilisateurs Nommés connectés à votre Réseau Interne de télécharger le logiciel pour l installer dès lors que vous ne dépassez pas le Nombre Autorisé ou (b) permettre à vos Utilisateurs Nommés d utiliser le logiciel à l aide de commandes, de données ou d instructions à partir d un Ordinateur connecté à votre Réseau Interne, à condition que le nombre total (et non le nombre simultané) d Utilisateurs Nommés utilisant le logiciel n excède pas le Nombre Autorisé et dès lors qu au moins soixante-six pour cent (66 %) des Utilisateurs Nommés disposent d une licence valide sur le logiciel Adobe InDesign et/ou Adobe InCopy. Aucune autre utilisation en réseau n'est autorisée.

11 Licence Serveur Standard. Si vous avez obtenu une Licence Serveur Standard valide pour le Logiciel de Production, outre la Licence de Logiciel Générale susmentionnée, Adobe vous consent le droit d installer et d utiliser le Logiciel de Production sur un serveur de fichier aux fins de permettre aux Utilisateurs Nommés connectés à votre Réseau Interne d accéder au Logiciel de Production. Aucune autre utilisation en réseau n'est autorisée. Licence Serveur Premium. Si vous avez obtenu une Licence Serveur Premium pour le Logiciel de Production, outre les droits définis dans la Licence de Logiciel Générale susmentionnée, Adobe vous consent le droit d installer et d utiliser le Logiciel de Production au sein de votre Réseau Interne et de permettre l accès au Logiciel de Production via un Réseau Externe étant entendu que : (1) Le logiciel n est qu une interface vers votre activité hors logiciel, ou un service étendu venant l assister. Par exemple, et de manière non limitative, si vous êtes imprimeur, vous pouvez utiliser le logiciel pour permettre à vos clients de créer et de soumettre des commandes d impression, et si vous êtes une agence de publicité, vous pouvez permettre à vos clients d accéder au logiciel pour interagir sur les produits que vous avez créés à leur profit ; (2) les personnes accédant au logiciel via un Réseau Externe ne sont pas autorisées à accéder au logiciel ou à l utiliser à leurs propres fins. Elles ne peuvent y accéder ou l utiliser qu afin d interfacer avec votre activité hors logiciel (telle que décrite ci-dessus), ou un service étendu venant l assister ; (3) vous n êtes pas autorisé à utiliser le Logiciel de Production pour fournir des services de souscription ou hébergés, et vous ne pouvez louer ou utiliser le logiciel dans le cadre d un partage ou d un abonnement, ou facturer par ailleurs des frais distincts d accès ou d utilisation du Logiciel de Production ; (4) les personnes accédant au Logiciel de Production via un Réseau Externe ne sont pas autorisées à télécharger le logiciel ou une partie de celui-ci ; et (5) vous n êtes pas autorisé à distribuer, sur ou par l intermédiaire d un Réseau Externe, les fichiers électroniques qui se présentent dans l un quelconque des formats de fichier InDesign suivants :.indd,.indt,.inx, InDesign Snippets, InCopy Story, ou InCopy Document. Toutefois, vous pouvez distribuer les fichiers électroniques qui se présentent dans les formats de sortie d InDesign comprenant :.ps,.pdf,.jpeg,.eps,.xml,.svg et SVG Compressed. 2.2 Licence de Logiciel de Développement. Si vous avez obtenu une licence valide pour la version du Logiciel de Développement du Logiciel, vous pouvez utiliser le Logiciel de Développement sur les plates-formes autorisées dans votre environnement technique aux seules fins d essai et de développement, et non à des fins de production. Vous pouvez installer une Instance unique du Logiciel de Développement sur un Ordinateur connecté à votre Réseau Interne et permettre à vos Utilisateurs Autorisés d utiliser le Logiciel de Développement à la condition que le nombre total d Ordinateurs utilisés pour exploiter le Logiciel de Développement n excède pas le Nombre Autorisé. 2.3 Copie de Sauvegarde. Vous pouvez effectuer une (1) copie supplémentaire du Logiciel sous forme lisible par l ordinateur à des fins d archivage uniquement, à condition d inclure tous les avis de droit d auteur d Adobe ou autres désignations qui apparaissent ou qui peuvent apparaître dans ou sur le Logiciel, sans modification ou suppression de l un de ces avis de droit d auteur ou autres avis sur la copie originale du Logiciel. Vous pouvez également installer des copies de sauvegarde du Logiciel sur vos Ordinateurs à des fins de reprise sur sinistre et les utiliser, à condition que votre exemplaire original présente un problème ou fasse l'objet d'une opération de maintenance et qu'il ne soit pas utilisé à des fins de production. À aucun moment, l'utilisation par vos soins de l'exemplaire original du Logiciel, d'une copie de sauvegarde ou d'une copie de reprise sur sinistre à des fins de production ne vous confère d'autres droits d'utilisation que ceux spécifiés dans le présent Contrat. Sauf indication contraire du présent article 2.3, tous les termes et conditions du présent Contrat s appliqueront à l installation et à l utilisation de toute copie de sauvegarde du Logiciel. Vous ne pouvez transférer les droits sur une copie de sauvegarde à moins de transférer l ensemble des droits sur le Logiciel, tel que cela est prévu à l article 4.4 ( Transfert ) du présent Contrat. 2.4 Fichiers Stocks. Vous pouvez afficher, modifier, reproduire et distribuer l un des Fichiers Stocks inclus dans le Logiciel. Cependant, vous ne pouvez pas distribuer les Fichiers Stocks dans le cas où ils constituent la valeur principale du produit distribué ou du service fourni. Les Fichiers Stocks ne peuvent pas être utilisés dans la production de tout matériel qui contrefait tout droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ou de toute autre manière illégale. Vous ne pouvez pas réclamer de droits de marque sur les Fichiers Stocks ou leurs travaux dérivés.

12 2.5 Documentation. Vous pouvez effectuer un nombre limité de copies de la Documentation qui seront utilisées par vos Utilisateurs Autorisés à des fins de développement interne ; ce nombre ne peut excéder la quantité raisonnable, nécessaire pour faciliter l utilisation du Logiciel conformément au présent Contrat. Toute copie autorisée de la Documentation effectuée par vos soins doit contenir les mêmes avis de droit d'auteur et autres avis relatifs à la propriété que ceux qui figurent dans ou sur la Documentation. 2.6 Utilisation conforme à la Loi. Concernant vos relations avec Adobe, vous assumez tous les risques et êtes seul responsable de toutes les responsabilités résultant de l utilisation par vos soins du Logiciel en violation (ou d une façon produisant un contenu en violation) de toute loi ou des droits de tiers y compris de manière non limitative, des lois concernant la contrefaçon de droit d auteur ou la confidentialité. 2.7 Logiciel de Polices de Caractères. Si le Logiciel comprend un logiciel de polices de caractères, vous êtes autorisé (a) à utiliser le logiciel de polices de caractères sur vos Ordinateurs en rapport avec l'utilisation du Logiciel visée dans le présent Contrat ; (b) à utiliser le logiciel de polices de caractères sur des périphériques de sortie connectés à vos Ordinateurs ; (c) à convertir et à installer le logiciel de polices de caractères dans un autre format afin de l'utiliser dans d'autres environnements, à condition que l'utilisation du logiciel de polices de caractères converti ne puisse faire l'objet d'une distribution ou d'un transfert à quelque fin que ce soit, si ce n'est conformément aux dispositions de l'article Transfert du présent Contrat ; et (d) à intégrer des copies du logiciel de polices de caractères à vos documents électroniques à des fins d'impression et de visualisation du document, à condition que si le logiciel de polices de caractères intégré par vos soins porte la mention "Concédé sous licence pour intégration et édition" sur le site Web d'adobe vous puissiez également intégrer des copies de ce logiciel de polices de caractères afin d'éditer vos documents électroniques. 3. Droits de Propriété Intellectuelle. Le Logiciel et les copies qu'adobe vous autorise à effectuer constituent la propriété intellectuelle d'adobe Systems Incorporated et de ses fournisseurs, et leur appartiennent. La structure, l'organisation et le code du Logiciel constituent des secrets commerciaux et des informations confidentielles d'adobe Systems Incorporated et de ses fournisseurs. Le Logiciel est protégé par le droit d'auteur, notamment par la loi américaine sur le droit d'auteur ("United States Copyright Law"), les dispositions des traités internationaux et les lois en vigueur dans le pays où il est utilisé. Sauf disposition expresse des présentes, le présent Contrat ne vous concède aucun droit de propriété intellectuelle sur le Logiciel, et Adobe et ses fournisseurs se réservent tous les droits qui ne sont pas expressément consentis. 4. Restrictions. 4.1 Avis. Vous ne pouvez copier le Logiciel sauf disposition contraire de l article 2. Toute copie autorisée du Logiciel que vous effectuez doit contenir les mêmes avis de droit d auteur et autres avis exclusifs que ceux apparaissant sur ou dans le Logiciel. 4.2 Modifications. Vous ne pouvez modifier, adapter ou traduire le Logiciel. Vous ne pouvez décompiler ou désassembler le Logiciel, vous livrer dessus à de l ingénierie inverse, ou essayer d une autre manière de découvrir son code source. Toutefois, vous pouvez être expressément autorisé en vertu du droit applicable à décompiler le Logiciel à la seule fin d obtenir une interopérabilité avec le Logiciel. 4.3 Dégroupage. Le Logiciel peut inclure plusieurs applications, outils ou composants, prendre en charge des plates-formes et des langues multiples, et vous être fourni sur plusieurs supports ou en plusieurs copies. Néanmoins, le Logiciel est conçu et vous est fourni comme un seul produit que vous devez utiliser comme tel sur des Ordinateurs et des plates-formes conformément aux dispositions de l article 2. Vous n êtes pas tenu d utiliser tous les composants du Logiciel, mais vous ne pouvez pas dégrouper les composants du Logiciel afin de les utiliser sur différents Ordinateurs. Vous ne pouvez pas dégrouper ou reconditionner le Logiciel pour le distribuer, le céder ou le revendre. 4.4 Transfert. VOUS NE POUVEZ LOUER, DONNER EN CRÉDIT-BAIL, VENDRE, DONNER EN SOUS- LICENCE, CÉDER OU TRANSFÉRER VOS DROITS SUR LE LOGICIEL, OU AUTORISER LA COPIE OU L ACCÈS DE TOUT OU PARTIE DU LOGICIEL SUR L ORDINATEUR D UNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SAUF DE LA MANIÈRE AUTORISÉE PAR LES PRÉSENTES. Vous ne pouvez pas transférer ou céder le présent Contrat ou vos droits d'utiliser le Logiciel, par application de la loi ou d'une autre

Microsoft Word - InDesignServerCS3-nl_NL_DUTCH_-2007final.doc

Microsoft Word - InDesignServerCS3-nl_NL_DUTCH_-2007final.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst eindgebruiker Adobe InDesign Server CS3-software MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ( OVEREENKOMST ) REGELT HET

More information

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers – Adobe InDesign CS5 Server Software

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers – Adobe InDesign CS5 Server Software ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Licentieovereenkomst voor eindgebruikers Adobe InDesign CS5 Server Software KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ( OVEREENKOMST ) VOOR EINDGEBRUIKERS IS VAN

More information

LONDOCS\1869856.01

LONDOCS\1869856.01 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE SERVER PRODUCTS Licentieovereenkomst met eindgebruikers KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK DOOR U VAN DE ADOBE-SOFTWARE.

More information

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc

Microsoft Word - J_NL 4 207(20090225_.doc Social Security Agreement between the Netherlands and Japan 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とオランダ 王 国 との 間 の 協 定 J/NL 4 207 Doel/ 目 的 ouderdomspensioen 老 齢 年 金 nabestaandenuitkering 遺 族 年 金 To: 送 付 先 Sociale Verzekeringsbank

More information

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定 Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen Japan en het Koninkrijk België 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済年金決定請求書兼用 ) Aanvraag voor het Nationaal Pensioen / Pensioenverzekering

More information

日仏科学技術協力 Cooperataion Franco-Japonais dans le domain de la Science et de la Technologie

日仏科学技術協力 Cooperataion Franco-Japonais dans le domain de la Science et de la Technologie La coopération Franco-Japonais Scientifique et Technologique Prof. Shuichiro ITAKURA L Insitut de la Science Industrielle le L Université de Tokyo Cadre de la coopération Accord de coopération scientifique

More information

Microsoft Word - Adobe_LiveCycleES-fr_FR _2100.doc

Microsoft Word - Adobe_LiveCycleES-fr_FR _2100.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Logiciel Adobe LiveCycle Contrat de Licence de Logiciel AVIS A L UTILISATEUR LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE (CI-APRES LE «CONTRAT») REGIT L INSTALLATION ET L UTILISATION PAR LES

More information

ADOBE

ADOBE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Logiciel Adobe LiveCycle Contrat de Licence de Logiciel AVIS A L UTILISATEUR : LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE (CI-APRES LE «CONTRAT») REGIT L INSTALLATION ET L UTILISATION PAR

More information

Microsoft Word - LiveCycle_Designer-en_US _1031.doc

Microsoft Word - LiveCycle_Designer-en_US _1031.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE LIVECYCLE DESIGNER Software License Agreement NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. BY COPYING, INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE SOFTWARE YOU

More information

Microsoft Word - Adobe_LiveCycle_Assembler-en_US _1148.doc

Microsoft Word - Adobe_LiveCycle_Assembler-en_US _1148.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Adobe LiveCycle Assembler Software License Agreement NOTICE TO USER: THIS LICENSE AGREEMENT GOVERNS INSTALLATION AND USE OF THE ADOBE SOFTWARE DESCRIBED HEREIN BY LICENSEES OF

More information

Les journaux de deux bourgeois de Paris sous le règne de François rr (première partie) - nouvelles et bruits jusqu'à la défaite de Pavie - RIRA TE Tomohiko On dispose de journaux, de chroniques, de livres

More information

one (1) copy of the Apple Software for use either: (a) by a single individual on each of the Mac Computer(s) that you own or control, or (b) by multip

one (1) copy of the Apple Software for use either: (a) by a single individual on each of the Mac Computer(s) that you own or control, or (b) by multip ENGLISH APPLE INC. LOGIC PRO X SOFTWARE LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING

More information

one (1) copy of the Apple Software for use either: (a) by a single individual on each of the Mac Computer(s) that you own or control, or (b) by multip

one (1) copy of the Apple Software for use either: (a) by a single individual on each of the Mac Computer(s) that you own or control, or (b) by multip ENGLISH APPLE INC. MAINSTAGE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING

More information

ADOBE® COLDFUSION® BUILDER™ Software License Agreement

ADOBE® COLDFUSION® BUILDER™ Software License Agreement ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE COLDFUSION BUILDER Software License Agreement. NOTICE TO USER: THIS LICENSE AGREEMENT GOVERNS INSTALLATION AND USE OF THE ADOBE SOFTWARE DESCRIBED HEREIN BY LICENSEES OF

More information

B. Volume or Maintenance License. If you obtained the Apple Software under a volume or maintenance license program with Apple, the terms of your volum

B. Volume or Maintenance License. If you obtained the Apple Software under a volume or maintenance license program with Apple, the terms of your volum ENGLISH APPLE INC. MOTION 5 SOFTWARE LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO

More information

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 1B 202B_final_.doc Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW): aanvullende vragen over het inkomen van de partner of huisgenoot van de aanvrager オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく年金の請求書 : 請求者のパートナーまたは同居人の所得に関する追加質問

More information

L'amour suxuel dans la pensée russe ( I ) "La sonate à kreuzer" de L. Tolstoï AOUAMA Taro Dans "La sonate à Kreuzer" (1890) Tolstoï prêche l'abstinence complète de l'amour sexuel. L'acte sexuel est un

More information

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal

郷土料理はありますか? Vragen of het restaurant een regionale specialiteit op de kaart heeft のアレルギーです これには が含まれていますか? Meedelen dat je allergisch bent voor bepaal - Bij de ingang _[ 人数 ]_ 用のテーブルを _[ 時間 ]_ から予約したいです Een reservering doen _[ 人数 ]_ 用のテーブルをお願いします Om een tafel vragen クレジットカードは使えますか? Vragen of je met een creditcard kunt betalen ベジタリアンの食事はありますか? Vragen

More information

Sun x64 サーバー Windows Server 2003 R2 リカバリインストールガイド

Sun x64 サーバー Windows Server 2003 R2 リカバリインストールガイド Sun x64 サーバー Windows Server 2003 R2 リカバリインストールガイド 目次 概要 1 再インストールの手順 1 関連ドキュメント 6 コメントをお寄せください 6 概要 本書では サーバーに付属しているリカバリディスクを使用して プリインストールされた Windows Server 2003 R2 オペレーティングシステムを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法について説明します

More information

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2B 203B_final_.doc Aanvraag om halfwezenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) オランダ一般遺族補償法 (Anw) に基づく児童扶養手当の請求書 J/NL 2B 203B Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid

More information

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2A 203A_final_.doc Aanvraag om nabestaandenuitkering en halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ 一 般 遺 族 補 償 法 (Anw)に 基 づく 遺 族 給 付 と 児 童 扶 養 手 当 の 請 求 書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk

More information

Sommaire Etude Comparative sur les Deux Romans d' Adultère - Les Bourgeois de Molinchart de Champfleury, Madame Bovary de Flaubert- Hisashi TAKIZAWA Les Bourgeois de Molinchart et Madame Bovary, ces deux

More information

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc

Microsoft Word - J_NL 2C 203C_final_.doc Aanvraag om wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) オランダ国一般遺族補償法 (Anw) に基づく孤児給付の請求書 Verdrag tussen Japan en het Koninkrijk der Nederlanden inzake sociale zekerheid 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定

More information

Livre d'exercices

Livre d'exercices Entrainement à la lecture et à la traduction. Niveau débutant Textes de 1 à 7. Cahier d exercices www.japprendslejaponais.com Lecture et traduction : Table des notions grammaticales Notions grammaticales

More information

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE

DEMANDE DE PENSION BELGE DE RETRAITE ET DE SURVIE Japans referentie nummer 日本の照会番号 AANVRAAG OM BELGISCH RUST-OF OVERLEVINGSPENSIOEN ベルギー退職年金又は遺族年金申請書 J/B 1 Ontvangstdatum 受付日 : Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Japan en het Koninkrijk België 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定

More information

... une chambre simple.... シングルルーム Chambre pour une personne...une chambre pour personnes. Chambre pour tant de personnes 人用の部屋... une chambre non-fum

... une chambre simple.... シングルルーム Chambre pour une personne...une chambre pour personnes. Chambre pour tant de personnes 人用の部屋... une chambre non-fum - Trouver Où puis-je trouver? はどこで探せますか? Demander son chemin vers un logement... une chambre à louer? 宿泊できる部屋はありますか?... une auberge de jeunesse?... ホステル?... un hôtel?... ホテル?... une chambre d'hôtes?...

More information

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature

のサイトで貴社の募集広告を拝見し I am writing in response to your advertisement posted 応募いたしました on Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature - Aanhef Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend

More information

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して

We are writing to you regarding Wij schrijven u naar aanle なメール ( 会社を代表して書く場合 ) We are writing in connection Wij schrijven with... u in なメール ( 会社を代表して メール - 書き出し英語オランダ語 Dear Mr. President, Geachte heer President なメール ( 高い地位の人に宛てる場合 ) Dear Sir, Geachte heer なメール ( 宛名が分らない男性に出す場合 ) Dear Madam, Geachte mevrouw なメール ( 宛名が分らない女性に出す場合 ) Dear Sir / Madam, Geachte

More information

Microsoft Word - Adobe_Flex_Builder_Flex_Charting-en_US _0105.doc

Microsoft Word - Adobe_Flex_Builder_Flex_Charting-en_US _0105.doc ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE FLEX BUILDER ADOBE FLEX CHARTING Software License Agreement NOTICE TO USER: THIS LICENSE AGREEMENT GOVERNS INSTALLATION AND USE OF THE ADOBE SOFTWARE DESCRIBED HEREIN BY

More information

no23-all.pdf

no23-all.pdf 51 232005 51 63 Journal of the University of the Air, No. 23 2005 pp.51 63 1 2 3 4 Formation permanente et cours de langues étrangères pour débutants conception générale du cours de «français élémentaire»

More information

2. License and License Restrictions. Subject to Your compliance with this Agreement, including, without limitation, the restrictions contained in this

2. License and License Restrictions. Subject to Your compliance with this Agreement, including, without limitation, the restrictions contained in this ADOBE SOFTWARE DEVELOPMENT KIT LICENSE FOR INDESIGN, INDESIGN SERVER, AND INCOPY SOFTWARE. NOTICE TO USER: THIS IS A LICENSE BETWEEN YOU AND ADOBE. BY INDICATING YOUR ACCEPTANCE BELOW, YOU ACCEPT ALL THE

More information

Microsoft Word - Murasaki_sujet 15JAV2ME1.docx

Microsoft Word - Murasaki_sujet 15JAV2ME1.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 JAPONAIS MARDI 23 JUIN 2015 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée

More information

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome,

Dear John, Informeel, standaardaanhef voor een vriend 佐藤君へ Dear Mum / Dad, Informeel, standaardaanhef voor je ouders お母さんへ / お父さんへ Dear Uncle Jerome, - Adressering Mr. N. Summerbee 123-1234 335 Main Street 東京都渋谷区代々木 1234 New York NY 92926 佐藤太郎様 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam Jeremy

More information

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)

Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) Aanvraag om ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) オランダ一般老齢年金法 (AOW) に基づく老齢年金の請求書 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Japan en Nederland 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定 J/NL 1A 202A

More information

...P.....\1_4.ai

...P.....\1_4.ai 1 20 16 1867 1867 11 9 1800-1914 18 1867 ( ) 18 29 19 = N.B. / N.B. / / A. / 1867 1867 / / 440 1867 3 31 20 440 21 1861 9 / 1868 ( 4 ) /1875 ( 8 ) A Guide-book to Nikko A.G.S. A Handbook for Travelers

More information

14 La situation historique La situation de la France L Idée de l Empire latin nations apparentées unités politiques trans-nationales 2

14 La situation historique La situation de la France L Idée de l Empire latin nations apparentées unités politiques trans-nationales 2 13 Résumé Cet article traite de la question de l Empire latin, développée par Kojève, par ailleurs connu comme le philosophe qui a conçu une théorie de l Etat universel et homogène. Dans la mesure où Kojève

More information

Principles of European Contract Law, edited by Ole Lando and Hugh Beale, 2000. pp. 455 456 clause penale Les parties peuvent faire, a l'avance, au moyen d'une clause penale, le reglement des dommages-interets,

More information

斎藤昭雄89‐107/89‐107

斎藤昭雄89‐107/89‐107 (Frais d établissement) EU EU (Actif fictif) Annexe à l Arrêté royal du 8 octobre 1976, Chapitre III: Définition I. (Joseph Antoine & Jean Paul Cornil; Lexique thématique de la comptabilité, 5 e éd. De

More information

BZ84368Japans_.PDF

BZ84368Japans_.PDF Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Justitie Inhoudsopgave Waarom deze brochure? 3 Een werknemer uit het buitenland over laten komen in het kort 4 Voorwaarden 5 Documenten 6 Kosten

More information

Microsoft Word - Couverture notice 1 page 2015

Microsoft Word - Couverture notice 1 page 2015 MARQUE: SONY REFERENCE: SEL50F18F.SYX CODIC: 4237587 NOTICE 4-581-473-01(1) 交換レンズ Interchangeable Lens Objectif interchangeable 取扱説明書 Operating Instructions Mode d emploi Manual de instrucciones FE 50mm

More information

Wireless Plus.book

Wireless Plus.book Seagate Wireless Plus 1AYBA4 Seagate Wireless Plus 2014 Seagate Technology LLC. Seagate Seagate Technology Wave Seagate Media Seagate Technology LLC ipod ipad iphone Time Machine Safari Mac Apple Computer,

More information

-Le La mort de Dieu et le destin de l'homme probl&me 6thique dans la pens6e de J.-P. Sartre- Masayuki HAKOISHI (Rksumk) Quelques-uns parmi les philosophes europkens d'aujourd'hui conqoivent l'&tre humain

More information

Die Aufklärung und Halb-Asien Versuch über Karl Emil Franzos (1) Takashi NAITO Vers la fin de l ère Meiji et au début de l ère Taisho, la peinture japonaise a été obligée d envisager une modernisation

More information

untitled

untitled Pour Travailler comme interprète KIKUCHI Utako CNN BS CNN BS NHK DVD C est quelqu un qui jongle avec les mots de la langue française. PR Ça marche pour vous? Très très bien, ça marche très bien. Ça fait

More information

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa

... 地下鉄駅?... the subway station?... 観光案内所?... a tourist information office?..atm/ 現金取扱機?... an ATM/a cash machine? まではどの道順を行けばいいですか? De weg vragen naa - Locatie 道に迷いました Niet weten waar je bent. I am lost. どこなのか地図で示してもらえますか? Vragen naar een bepaalde op de kaart Can you show me where it is on the map? はどこですか? Naar een bepaalde vragen Where can I find?...

More information

B. Volume or Maintenance License. If you obtained the Apple Software under a volume or maintenance license program with Apple, the terms of your volum

B. Volume or Maintenance License. If you obtained the Apple Software under a volume or maintenance license program with Apple, the terms of your volum ENGLISH APPLE INC. FINAL CUT PRO X SOFTWARE LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING

More information

<326B5F A4926D91E58A C6F985F8F D A2E6169>

<326B5F A4926D91E58A C6F985F8F D A2E6169> 720 1 1 A B B C C A 1 36 1 720 1 1980 111 25 720 1 2 3 4 720 1 5 2 2015 437 2 3 2001 164 901 85 1988 2 3 2 452 4 1912 232 233 5 720 1 1987 682 683 728 720 5 1984 409 410 26 720 1 6 720 1 720 48 3 8 1984

More information

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België

Sociaal zekerheidsverdrag tussen Japan en het Koninkrijk België SOCIAAL ZEKERHEIDSVERDRAG TUSSEN JAPAN EN HET KONINKRIJK BELGIE (ARTIKELEN 17 EN 18 VAN HET VERDRAG) Gelieve niets te schrijven in dit vak 本 欄 には 何 も 記 入 しないこと J/B2 AANVRAAG VOOR BELGISCHE INVALIDITEITSUITKERINGEN

More information

1 65 (minimum vieillesse) (FSV :Fonds de solidarité vieillesse) (allocation supplémentaire) 3 (allocation spéciale de vieillesse) (majoration) (alloca

1 65 (minimum vieillesse) (FSV :Fonds de solidarité vieillesse) (allocation supplémentaire) 3 (allocation spéciale de vieillesse) (majoration) (alloca (Conseil d orientation des retraites) (CNAV) (Observatoire des retraites) 3 (épargne) (système de retraite) 1 2 1 (régime de base) 2 (régimes complémentaires) (assurance vieillesse) 500 3 (régime générale)

More information

橡恋愛小説の翻訳(王虹).PDF

橡恋愛小説の翻訳(王虹).PDF 79 La Dame aux Camélias 19 1899 (1852-1924) ( ) La Dame aux Camélias 35 (1902 ) (1871-1915) 197 La Dame aux Camélias 80 La Dame aux Camélias Alphonsine Plessis Marie Duplessis La dame aux camélias Dumas

More information

<8A778F7095B689BB8B49977632318D862E696E6462>

<8A778F7095B689BB8B49977632318D862E696E6462> La littérature française médiévale en Syrie, en Palestine, en Chypre et au Péloponnèse Les activités littéraires dans les états croisés Naoyuki Ogawa Abstract Les États latins établits dans la Méditerranée

More information

者よりかなり多いということである 50~65 歳女性の場合は CAP と BEP の所持者より初等教育 の高校 1~2 年生修了程度と考えられる人々が最も多いということであり 日本で これまで 全 体的に高校卒業者が最も多かったという状況と似ているといえるだろう また 男女とも 50~65 25~39 歳 40~49 歳 5 0~65 歳 1 ~4 年 5~10 年 とがわかる しかし 高等教育免状の所持者であっても

More information

Microsoft Word - Fitbit One Product Manual - Japan_Current[5].doc

Microsoft Word - Fitbit One Product Manual - Japan_Current[5].doc ... 1 Fitbit One... 2 FITBIT CONNECT... 3 FITBIT ONE Fitbit Connect... 4 FITBIT ONE... 8 FITBIT ONE IOS... 9 FITBIT ONE... 12... 14... 16... 18 FITBIT.COM... 18 FITBIT ONE... 20 FITBIT ONE... 20... 22...

More information

02_[019-038]國分(責)岩.indd

02_[019-038]國分(責)岩.indd 86 2012 1 CCCCCCCCC CCCCCCCCC 2 * 0 Transition 1 light verse 1 1 83 2011 1 pp. 19 43. Aoyama Gakuin University, Society of International Politics, Economics and Communication, 2012 1. Paul Eluard 1895

More information

2 Graham Harman, - tournant spéculatif / speculative turn weird realism object-oriented philosophy intentional object real object carnal phenomenology

2 Graham Harman, - tournant spéculatif / speculative turn weird realism object-oriented philosophy intentional object real object carnal phenomenology Résumé Cet article tente d analyser le concept du corps chez Jean-Luc Nancy, philosophe français contemporain. Il s agit d un concept qu il déploie dans son livre Corpus, lequel ne cesse d attirer l attention

More information

表紙(第20号)背6ミリ最終/背6みり 最終

表紙(第20号)背6ミリ最終/背6みり 最終 Le Corbusier, 1887 1965 1919 Amédée Ozenfant, 1886 1966 Stanislaus von Moos, 1940 1971 André Breton, 1896 1966 1920 1925 Georges Bataille, 1897 1962 1933 1939 10 1936 Jean Arp, 1887 1966 Constantin Brancusi,

More information

Important Safety Instructions CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS.

Important Safety Instructions CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING : TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. AMPLIFi FX100 PILOT S GUIDE MANUEL DE PILOTAGE PILOTENHANDBUCH PILOTENHANDBOEK MANUAL DEL PILOTO 取 扱 説 明 書 40-00-0357 Rev A Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Important

More information

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう Congratulations on your engagement. Have you decided 決めた? upon big day yet? voor een fris verloofd paar dat men goed kent en navr - Huwelijk おめでとうございます 末永くお幸せに aan een vers getrouwd paar おめでとうございます どうぞお幸せに voor een vers getrouwd paar Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm

More information

Elémentaire Leçon11-2 (初級11-2)

Elémentaire Leçon11-2 (初級11-2) FRANTIÈRE オフィシャル教材 Elémentaire Leçon11-2 ( 初級 11-2) Tu as bien dormi? ( よく眠れましたか?11-2) L'objectif de cette leçon ( このレッスンの目的 ) 動詞 pouvoir dormir について学習します 単語学習では 日 週を表す表現 について学習します Partie 1 ~ La conversation(

More information

3課

3課 Associations de kanji et transformations phonétiques - l exemple des spécificatifs numéraux 休日 水田 日曜日 一杯 学校 日本 congé rizière dimanche rempli école Japon personne Comme le montre bien les exemples ci-haut,

More information

Microsoft Word - Fitbit Zip Product Manual - Japan_Current.doc

Microsoft Word - Fitbit Zip Product Manual - Japan_Current.doc ... 1... 2 Fitbit Zip... 3 Mac PC... 3 Fitbit Connect... 3 Mac Fitbit Connect... 3 PC Fitbit Connect... 4... 4... 5 Fitbit Zip... 6... 6 ios... 6 ios... 7... 7... 7 Android... 8 Android... 9... 9... 9

More information

3 4 5 6 7 8 Atque omne immensum peragravit mente animoque. Lucretius. 9 10 11 12 13 14 15 16 Ou va l esprit dans l homme? Ou va l homme sur terre? Seigneur! Seigneur! Ou va la terre dans le ciel? Hugo

More information

Microsoft Word - tayori74 final haishin2.docx

Microsoft Word - tayori74 final haishin2.docx 1 2 3 5 新役員の紹介 Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration et leurs attributions: フランス日本語教師会の皆様 ヨーロッパは今年は涼しい夏でしたがいいお休みを過ごされましたか しっかり英 気を養い また9月から新たな気持ちで新学期を迎えられた方も多いかと思います 6月21日 22日にパリ日本文化会館で行われた教師研修会も

More information

memo ii

memo ii memo ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. memo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 47 1 2 3 48 memo 49 50 51 memo 52 memo 54

More information

Cours-Japonais.fr

Cours-Japonais.fr 1 sur 5 02/04/2007 02:25 Les verbes de déférence Vocabulaire さかた坂田とだ : Sakata (nom de famille) 戸田 : Toda (nom de famille) はらだ原田 : Harada (nom de famille) しまだ 島田 : Shimada (nom de famille) ハイライト : hairaito

More information

Microsoft Word - Kyoiku sujet 15JAV2JA1.docx

Microsoft Word - Kyoiku sujet 15JAV2JA1.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 JAPONAIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve :

More information

Afro-Asian Writers Association Lotus Les Editions de Minuit

Afro-Asian Writers Association Lotus Les Editions de Minuit Afro-Asian Writers Association Lotus Les Editions de Minuit / / FLN évolué F L N - maître argaz SAS - le berbère recherché - Cf. Raymond Francis, «Opium and the Stick by Mouloud Mammeri», translated

More information

1 En japonais, demandez à votre partenaire ce qu il aime. A : B : C : D : A : B : C : D : 好 みの 聞 き 方 答 え 方 Demander et dire ce qu on aime Est-ce que t

1 En japonais, demandez à votre partenaire ce qu il aime. A : B : C : D : A : B : C : D : 好 みの 聞 き 方 答 え 方 Demander et dire ce qu on aime Est-ce que t Leçon 6 Vous aimez l Afrique? 学 習 目 標 1 L expression des goûts 2 Proposer de faire quelque chose 3 Interroger un ami 4 qui Le pronom relatif qui 5 Les centres d intérêt des Français 28-29 つづき (suite) Marie

More information

untitled

untitled World Horticultural Expo, Venlo F l o r i a d e 2 0 1 2 Kawaguchi- Stad van tuinplanten - tentoonstelt een echte Japanse tuin in de Environment zone! Kawaguchi City of garden plants- exhibits an authentic

More information

Elémentaire Leçon10-3 (初級10-3)

Elémentaire Leçon10-3 (初級10-3) FRANTIÈRE オフィシャル教材 Elémentaire Leçon10-3 ( 初級 10-3) Elle est la plus grande de tes sœurs. ( 彼女は姉妹の中で一番背が高い ) L'objectif de cette leçon ( このレッスンの目的 ) 比較級 最上級 について学習します 単語学習では 容姿に関する表現 について学習します 章末の練習問題

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: EP-NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

Elémentaire Leçon11-3 (初級11-3)

Elémentaire Leçon11-3 (初級11-3) FRANTIÈRE オフィシャル教材 Elémentaire Leçon11-3 ( 初級 11-3) Tu as bien dormi? ( よく眠れましたか?11-3) L'objectif de cette leçon ( このレッスンの目的 ) 動詞 aller acheter について学習します 単語学習では 月 年を表す表現 について学習します Partie 1 ~ La conversation(

More information

仏大 社会学部論集39号/6.神谷

仏大 社会学部論集39号/6.神谷 39 2004 9 II 3 III II 1 1649 2 1644 3 7 39 2004 9 4 5 6 2 2 passion passion âme joint 7 Lettres-Préface en physicien 8 passion 9 une pas- II sionnos passions 10 11 2 12 13 14 15 16 17 39 2004 9 3 2 18

More information

<研究ノート> 注釈・フランス家族法(8)

<研究ノート> 注釈・フランス家族法(8) Kwansei Gakuin University Rep Title < 研究ノート > 注釈 フランス家族法 (8) Author(s) Tanaka, Michihiro, 田中, 通裕 Citation 法と政治, 63(4): 133(1146)-158(1121) Issue Date 2013-01-20 URL http://hdl.handle.net/10236/10386 Right

More information

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel

2.kennismigranten( ページの一番下 ) をクリック 3.Aanmelden voor de kennismigrantenregeling をクリック (Formulierenmodule の一番上 ) 4.Verklaring met betrekking tot de toel (2008 年 7 月現在 ) 外国人知的労働者 (Kennismigranten) 滞在許可申請手続き 条件 : 赴任 : 年間グロス給与所得額が *47,565 ユーロ以上 (30 歳未満は *34,881 ユーロ以上 ) 学生 : オランダの大学等を卒業し 卒業後 1 年以内にオランダ国内で就職年間グロス収入が *25,000 ユーロ以上の場合 (* 給与所得額は毎年更新される ) 注意事項

More information

Microsoft Word - Robotto_Raimbault_sujet 15JAV2ME3.doc

Microsoft Word - Robotto_Raimbault_sujet 15JAV2ME3.doc BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 JAPONAIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve :

More information

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je

kapitein 舵を握るのはあなた Ontwikkeling stopt nooit. Je bent nooit klaar met leren. Dat geldt voor iedereen. Na drie maanden intensief studeren krijg je je je OPLEIDING JENAPLANDIPLOMA JENAPLAN-ACADEMIE JAPAN-NEDERLAND 日蘭イエナプランアカデミー イエナプラン資格取得研修 Het diploma wordt erkend door: NUFFIC; The Netherlands Organization for international cooperation in higher education

More information

AHV-Mitteilungen

AHV-Mitteilungen Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants 10.02.2012 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution

More information

untitled

untitled ADOBE 1. 1.1 1 1 10 1.2-3 - 5-7 - - - - - - - 1 1-10 17 1.3 http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp 2. 12 (a) 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A. Adobe Systems Incorporated 4-6 Riverwalk,

More information

Les peintres du pittoresque au 19 e siècle (1ère partie) Bonington et Paul Huet / Takaharu ISHIKI

Les peintres du pittoresque au 19 e siècle (1ère partie) Bonington et Paul Huet / Takaharu ISHIKI Title 19 世紀ピトレスク派の画家たち ( その 1) : ボニントンとポール ユエ ( 前半 )( fulltext ) Author(s) 石木, 隆治 Citation 東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. I, 59: 131-146 Issue Date 2008-01-00 URL http://hdl.handle.net/2309/87638 Publisher 東京学芸大学紀要出版委員会

More information

パーラーの紳士 The Gentleman in the Parlour

パーラーの紳士 The Gentleman in the Parlour The Gentleman in the Parlour *1 * 2 * 3 2013 4 24 *1 *2 c 2009 *3 c 2013 i iii 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 15 7 19 8 21 9 23 10 25 11 33 12 37 13 39 14 43 15 47 16 51 17 59 18 61 ii 19 63 20 65 21 67 22

More information

13HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 1 Nasporingen, inlichtingen en afgifte bewijzen 3.1.1 Voor nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerl

13HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 1 Nasporingen, inlichtingen en afgifte bewijzen 3.1.1 Voor nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerl 13TARIEVENTABEL 2006 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de afgifte van: a. (gewaarmerkte) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

More information

人文論究58-4(よこ)(P)/2.水野

人文論究58-4(よこ)(P)/2.水野 Kwansei Gakuin University Rep Title ネルヴァルの 詩 Author(s) Mizuno, Hisashi, 水 野, 尚 Citation 人 文 論 究, 58(4): 71-86 Issue Date 2009-02-20 URL http://hdl.handle.net/10236/8470 Right http://kgur.kawansei.ac.jp/dspace

More information

3. 子に関する情報 / Enfant(s) de la personne décédée カタカナ /en lettres Prénom 1 5 障害の状態にありますか / Enfant avec invalidité? 6 年収が 850 万円未満ですか Le revenu annuel est

3. 子に関する情報 / Enfant(s) de la personne décédée カタカナ /en lettres Prénom 1 5 障害の状態にありますか / Enfant avec invalidité? 6 年収が 850 万円未満ですか Le revenu annuel est 社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定 CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE JAPON ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済組合への厚生年金保険裁定請求書兼用 ) Demande de Pension Nationale/ Assurance

More information

Elémentaire Leçon5-4 (初級5-4)

Elémentaire Leçon5-4 (初級5-4) FRANTIÈRE オフィシャル教材 Elémentaire Leçon5-4 ( 初級 5-4) L expression de la négation. ( 否定の表現 5-4) L'objectif de cette leçon ( このレッスンの目的 ) 否定表現の組み合わせ 否定疑問文 について学習します 単語学習では 国名 言語 国籍 について学習します Partie 1 ~ La conversation(

More information

環境報告書の諸制度に関する海外動向調査報告書

環境報告書の諸制度に関する海外動向調査報告書 2003 Raad voor de Jaarverslaggeving Richtlijn 400 CSR 391 a. b. c. a. general aspects These are the key problems/challenges facing a legal entity, the extent to which these contribute to determining corporate

More information

Une brochure sur la France Luc Doumenge Qualité, Service, confience Marché Biologique Marché Biologique MON MEILLEUR ENNEMI Je vous présente! merci à Kaori,Tamako,Sachiko,Shoko,Takako, Rie,Shuko,Junjun

More information

' Canzoniere ' ' ' ' ' '

' Canzoniere ' ' ' ' ' ' Title ペトラルキスムと涙のドゥヴィーズ Author(s) 徳井, 淑子 Citation お茶の水女子大学人文科学研究 Issue Date 2010-03-30 URL http://hdl.handle.net/10083/48991 Rights Resource Type Departmental Bulletin Paper Resource Version publisher Additional

More information

untitled

untitled 123 1 2 1 2 3 3 1 "Article History 2 Web 3 Bilingual KWIC 4 1 1 2 1 40, 1970 69 1 = -, 2000 vii xxv 2 456 124 1 3 4 http://www.law.nagoya-u.ac.jp/jalii/meiji/civil/ 1 = 1 xxxi 3 37 51 1986 6 22 4 = 1 vii

More information

Contents Operating Precautions When Using Windows 1. Before Installing Precautions in Handling the P2

Contents Operating Precautions When Using Windows 1. Before Installing Precautions in Handling the P2 Install Manual/Manuel d installation 安装手册 / P2 Software/Logiciel P2 P2 软件 / ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL 한국어 Für Erlauterungen in Deutsch, konsultieren Sie bitte die mitgelieferte CD-ROM.

More information

Removing and Replacing Parts Update

Removing and Replacing Parts Update About Cautions CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death. Removing the Hard Drive Before You Begin Unless otherwise noted, each procedure assumes that the

More information

(1877) = 1873 (4) 94

(1877) = 1873 (4) 94 1 (2) (3) 1871 1874 93 1873 1872 1891 1876 (1877) 1880 1882 1883 1885 = 1873 (4) 94 (5) 1881 = 1868 = (6) 1 95 (8) (9) (10) 15 (11) «Quels gredins que les honnêtes gens (12)» (13) 96 (14) «bel aveuglement

More information

About these operating instructions PC Setup is an application for establishing communications with a connectable Pioneer AV receiver on a home LAN and

About these operating instructions PC Setup is an application for establishing communications with a connectable Pioneer AV receiver on a home LAN and Operating Instructions Mode d emploi Bedienungsanleitung 2015Pioneer PC Setup About these operating instructions PC Setup is an application for establishing communications with a connectable Pioneer AV

More information

March pppp pp pp pp pp NHK NHK NHK TBS TBS March BRC BRC NHK BRC BRC BRC Syndicat des journalistes Syndicat national des journalistes: SNJ Charte des devoirs professionnels des journalistes français Loi

More information

3†iŁ§†j†ı™ƒfi⁄77-94

3†iŁ§†j†ı™ƒfi⁄77-94 1820 30 (1) 1837 1860 (2) 77 (3) (4) 14 (5) 78 1860 1864 1871 1857,6,6 16 79 1863,10,23 1864 (6) 1864 16 1864,7,19 (7) 1864 48 1864 80 1860 (8) 1867,12,15 (9) 1854 1854,1,15 1871,4,24 1576 14 1871 1871,4,27

More information