μ TOUGH-8000 取扱説明書

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "μ TOUGH-8000 取扱説明書"

Transcription

1 μ TOUGH-8000

2 1 LI-50B AC F-1AC USB AV OLYMPUS Master 2 CD-ROM microsd : 2 3 p p p. 3 PictBridge p. 45 DPOF p OLYMPUS Master Web 2 JP

3 p m E s p. 31 o 1 A p m MENU OK 3 EFGH o 1 E 2 ISO MENU 1 OFF OFF OK 4 EF 1 o ISO MENU 1 OFF 2 ISO ON OFF OFF OFF OFF OK MENU OK G EF H 1 o 5 EF 2 o 1 p ISO MENU OFF ON OK 6 m 3 JP

4 p. 18 p F p. 22 & p. 23 # p. 22 Y p. 23 q p. 18 g/e/y p o/d p FUNC p. 24 FUNC o p o p. 43 ON ON OFF ON x2 & 4 JP

5 A K s b A MENU OK P 1 A... p.28 2 B... p.28 ISO... p p p p p.30 AF... p p p p.31 3 O... p.31 4 N... p.32 4 P... p.33 5 D... p.33 6 E... p p.38 W... p.38 PW ON... p p p p p p p p p p p p p.42 m/ft... p p.43 7 F... p.44 q MENU OK 1 G... p.34 2 H... p.34 3 M... p.34 4 I... p p p p p.36 5 J... p p p.36 6 K... p.37 7 L... p.37 8 E 9 F... p.44 JP 5

6 p p p p p p p p JP

7 n...p p p p p.59 p.15 6 m... p g/e/y... p p p q...p ook/func... p o/d... p p F...p.22 &...p.23 Y...p.23 #...p.22 JP 7

8 P ISO M NORM /30 F3.5 AFL 960hPa 0m IN VGA IN 00: p p p p.31 5 S LED...p p.31 7 AF...p p p p AF...p p p p p p p p p p p p p p p ISO...p p.28 8 JP

9 x10 960hPa 0m 7 1/1000 F ISO 1600 NORM 12M :30 IN VGA : IN 00:14 /00: p p.48 p p p p p p p p p p p p p p ISO...p p p p.42 JP 9

10 xd microsd microsdhc K s...20 b...20 A...21 A FUNC LCD JP

11 A ISO AF O...31 N...32 P...33 D G...34 H...34 M K...37 L...37 JP 11

12 W...38 PW ON CCD m/ft F PictBridge * DPOF * OLYMPUS Master 2 51 OLYMPUS Master OLYMPUS Master OLYMPUS Master OLYMPUS Master JP

13 AC AC xd microsd AC JP 13

14 2 xd- 1 1 xd- microsd JP

15 4 1 xd- xd- p. 59 xd- p. 60 xd AC F-1AC AC AC AC AC p. 57 JP 15

16 microsd microsdhc microsd microsd microsdhc microsd microsdp p o microsd MENU OK : IN 00:14 /00:34 / 1 p 2 microsd o mo D microsd MENU OK IN W T OK MENU 5 OK 6 D microsdmicrosd 16 JP

17 1 n g 3 1 m EFGH E MENU 2 EF MENU 3 H o MENU OK MENU OK 3 EFW o MENU ENGLISH EFGH o / / 0 o p. 40 MENU OK 4 EF o 5 m JP 17

18 P 1/400 F3.5 K 1 K 4 AF AF P 2 n P p. 59 1/400 F3.5 AF p M NORM IN 4 5 P n 3 1/400 F3.5 q q ON p. 43 Ap JP

19 1 q : IN 00:12 /00: :30 2 EFGH NORM 12M IN 1 E F GH o p. 26 o m : IN 00:14 /00:34 / : OK IN 4 1 D IN EF GH 2 20 o MENU OK 2 E o Kp. 37 JP 19

20 p. 28 s 1 s 10m p. 42 ON / / p.8 p. 61 AF T k 1 HF ^ AFL MENU 2 EF o 12M NORM IN OK E O p M NORM 2 ^ b 1 b b IN 4 T k 1 l 2 *1 H s *1 l 2 12M NORM IN 4 20 JP 5.0m 2

21 J A 1 A A A A 1 A iauto QVGA 15 IN 00:35 p. 30 p. 31 p. 33) 12M NORM DISP. P IN 4 2 REC 00:34 p JP 21

22 W T 1 # ON p. 43 P AUTO P P OK 10M NORM W T 10M W T IN 4 NORM IN 4 AUTO! # $ 3.65 p. 31 p. 29 p GH o A 1 F JP

23 2 EFGH o 1 & ON p Y P 12M NORM OK Y OFF ON P OFF OK 2 EF o OFF % & OFF 2 GH o OFF 10cm *1 30cm *2 2cm *3 50cm S LED *3*4 7 20cm *1 W *2 T *3 *4 ISOp. 29 S LED p. 22 p. 22 OFF ON 10 2 Y 1 p. 42 ON 2 Y 90 JP 23

24 30 Y 30 Y 1 g p. 8 P P FUNC p. 29 p. 28 p. 30 ISOp. 29 Ap o P WB AUTO ISO AUTO ESP 12M NORM ESP ESP n 2 EF GH o ISO M NORM +2.0 IN 4 ISO M NORM +2.0 P ISO M NORM +2.0 IN IN 4 4 p. 32 p. 31 p. 43 p o/d 2 GH o 24 JP

25 EFGHo LCD o/d 10 JP 25

26 10 1 EFGH o 1 EFGH o T EFGH :30 NORM 12M IN 4 1 g 1/1000 F ISO 400 x10 NORM 12M :30 IN :30 NORM 12M IN :30 IN :30 IN :30 IN :30 IN 4 1/1000 F ISO 400 NORM 12M :30 IN 4 p. 24 SUN MON TUE WED THU FRI SAT IN 26 JP

27 1 2 N p p. 19 NORM : o EFGH o o m JP 27

28 A K s b A A 28 JP A M A3 5M M M M VGA A4 A4 A5 : A K s b A 16: VGA / QVGA N 30fps*1 / O 15fps *1 *1 xd-p. 60 B w 1 x 2 y 3 : K s b A

29 p. 3 2 Q1 R2 S3 ISO B ISO : K ISO ISO100 ISO 2 64/100/200/ 400/800/1600 ISO B : K s *1 *1 Ap. 28 p. 30 $ ISO I p. 29 p. 30 p. 30 B : K s b 2 OFF ON 21 JP 29

30 ONH ON % p. 23 O S LEDp. 23 B : K s b A 2 OFF ON 18 AF B AF : K s 2 *1 AF iesp AF *1 ON % p. 23 O S LEDp. 23 B : K s B : K s A 2 ESP 2 OFF ON p. 6 ESP 30 JP

31 p. 3 B 2 OFF ON : K s b A ON OFF ON ON B : K s b A 2 OFF ON p. 30 ESPAF p. 30 O O : s s 1 B /F / G *1 / M *1 / C / N / W *1 / R / S *1 / X *1 / V / d / q & / T / k 1/ l 2/ H / Y / a *1 2 sp. 20 Y 1 EFY o JP 31

32 AF C E N30fps O15fps a 1 ao p N N : K s MENU OK *1*2 2 *1*2 32 JP PC 3 OLYMPUS Master 2CD-ROM ISO O *1 sp. 20 *2 A p. 28 p. 18p. 22 p $ p. 22 p. 34 p. 35 p. 27 MENU OK 23 o m 2 PC 2 1 GH MENU

33 p MENU 1 MENU 3 2 MENU OK o m PC 1 EFGH o g 10 OLYMPUS Master 2 P P 1 : A A D D : A K s b A 1 p. 22 p. 22 p. 23 p. 23 Ap. 28 B p JP 33

34 q G G / / / *1 / *1 / *1 / *1 / OFF/1/2 *2 *1 1 *2 1 BGM obgm om F p. 44 ONBGM H H 1 1 EF o 2 GH o M M 1 2 / / 3 1 EFo 2 GH o 34 JP

35 p. 3 EFo MENU OK I 2 C E GH 2 EFo I 1 GH o 2 EFGH I 2 1 GH o 2 EFGH o I W T OK OK 3 o 1 GHo 2 GHEF o JP 35

36 3 EFH 4 EFo 9 I 1 GH o J 2 U +90 V 0 t GH 2 EF o MENU OK J 1 p. 19p. 37 p OFF ON GH 2 EFON o J 2 1 GH 2 3 EF o 36 JP

37 p. 3 K K 1 1 L L DPOF p EF o 2 EFGH o R IN R MENU OK D 3 2 D 4 EFo R 1 EFo 2 EFo JP 37

38 E 2 *1 *1 E 2 AC AC p. 58 W E W 2 / ENGLISH p. 17 OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master 2 PW ON E PW ON 2 *2*3 3 OFF 1 2 OFF / / *1 *1 *2 OFF *3 F p. 44 ON 1 32 o 2 GH o 38 JP

39 p. 3 E 2 / 1/ 2/ 3 E /2 OFF/ / 1/2/3 OFF/ / OFF/ / OFF/ / F p. 44 E 2 OFF ON ON JP 39

40 E DCIM 100OLYMP Pmdd0001.jpg CCD 2 o CCD E 999OLYMP Pmdd9999.jpg 1 EF o Pmdd 1 C A=10B=11 C= *1 * MENU OK E p HEF CCD E MENU OK 40 JP

41 p. 3 E 2 ON 3 OFF ON *1 *1 p. 17 E 2 NTSC PAL 1 AV 2 NTSC PAL 3 4 qefgh JP 41

42 E 2 OFF ON 10 E 2 OFF ON 1 EF o 1200m MENU OK m/ft E m/ft 2 m ft p. 23 E 2 OFF ON -10m 5,000m / ON10 42 JP

43 p. 3 E 2 OFF ON / / / ON 2 ON OFFp. 4 1 p p p. 22 JP 43

44 P AUTO OK / AUTO! # $ BGM o 2 EFo 3 EFH 4 EFo MENU OK F F 1 OFF ON p JP

45 PictBridge *1 PictBridge PictBridge *1 PictBridge 1 p EF o GH o 2 H USB OK 3 H 4 GH o USB OK JP 45

46 1 p o 4 EF 3 H < < OK MENU OK 2 EF o 3 EFo *1 *1 DPOF p EF o 4 / / *1 3 *1 4 5< IN 4 1 OK 46 JP

47 6 GH 7 1 E F 1 EFGH o MENU OK 2 EFo MENU OK o / / 1 EFGH o MENU OK 10 EF o MENU OK W T OK JP 47

48 1 o 2 EF o DPOF DPOF DPOF DPOF1 999 OK OK q m 11 m 12 USB USB DPOF *1 DPOFDPOF *1 DPOF 2 EFGHL o MENU OK 3 EF1 o x 0 NORM 12M : OK 48 JP

49 4 GH EF o 1 MENU OK 1 1p EFo EF o 2 MENU OK 1 q m 2 EFGHL o 3 1 o 6 EF o MENU OK 4 EF o JP 49

50 1 1 p EF1 o 3 EFo 4 GH EF o 6 EF o 7 EF o 50 JP

51 OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master Windows OK Macintosh iphoto iphoto OLYMPUS Master 2 USB USB 3PCH MTP OLYMPUS Master 2 USB OLYMPUS Master 2 OK o p. 58 USB USB 1 OLYMPUS Master 2 Windows Macintosh OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master 2 3 EFPC o JP 51

52 OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master 2 OLYMPUS Master 2 USB Windows Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista Macintosh Mac OS X v10.3 Windows Vista p. 51 3PCH MTP Windows USB USB OS 52 JP

53 *1 *1 p. 15xD- p. 14 p n q # *2 MENU *2 p. 17 JP 53

54 54 JP q q > 0 *1 > q 0 *1 q OK EF o p. 59 EF o EF o *2 OK IN EF o EF o *2 L r r g *3 r *4 *1 *2 *3 *4

55 p. 18 AFp. 20 [AF] p. 30 iesp *1 [ ] p. 31 ISO CCD *1 *1 p. 31 s Cp. 31 C ISO ISO ISOp. 29 *1 p. 31 [ ] p. 30 AF [] p. 30 JP 55

56 [] p. 28 p. 22 s q ap. 31 p. 22 F p. 30 ISO ISO ISOp. 29 [ ] p. 42 ON xd- p. 14 microsd microsdhc p. 16 p. 36 Np JP

57 57 JP AC AC AC LI-50B 1 p. 65

58 58 JP ACF-1AC ACD-7AC/ LI- 50C ACF-1AC 2.5 ACF-1AC AC ACF-1AC AC AC ACF-1AC o OK AC 10 USB USB AC AC D-7AC/ AC CB-MA1/ AC AC LI-50C/ AC AC V 50/60Hz AC

59 xd- xd- 16MB 2GB (TypeH/M/M+, Standard) p. 38 IN P 12M NORM IN 4 NORM 12M :30 IN 4 1 USB JP 59

60 xd- m H I J K C D xd- 1GB L M L M L M L M L M L M L M C E xd- 1GB N * *1 O N O p. 21 2GB *1 xd-typem Standard 10 1p. 19 p. 37p. 37 p JP

61 61 JP microsd xd- microsd microsdmicrosdhc microsd ( olympus.co.jp/) USB microsd microsd microsdmicrosd JIS/IEC8IPX8 * 10m * 10m 60

62 1 2 3 n 4 40ºC -10ºC n 62 JP

63 63 JP LED AC AC AC AC microsd microsd xd- microsd microsd

64 64 JP AC AC AC ( ) ( ) AC F-1AC AC AC

65 65 JP AC AC AC AC AC AC AC CCD / JBRC

66 66 JP VCCI B VCCI Windows Microsoft Corporation Macintosh Apple xd- microsd SD JEITADesign rule for Camera File system/dcf

67 : : JPEG DCF : Exif 2.2 DPOF PRINT Image Matching III PictBridge : Wave : AVI Motion JPEG : xd- 16MB 2GB TypeH/M/M+, Standard microsd /microsdhc microsd : 1200 : 1/2.33 CCD : mm F mm28 102mm : ESP : 4 1/2000 : 0.5m W T 0.1m W 0.3m T 0.02m 0.5m W 0.07m 0.2m WS LED : 2.7TFT230,000 : 3.5 : DC/USB/AV : : 8IPX8JISC0920/IEC m : 6IP6XJISC0920/IEC60529 : / : 30 90/10 90 : LI-50B 1AC D-7AC : 95.0mm 61.7mm 21.5mm : 182g Apical Limited JP 67

68 LI-50B : Model No. : LI-50BA/LI-50BB : DC3.7V : 925mAh : 300 : 0 40/-10 60/ : 34.4mm 40.0mm 7.0mm : 20g ACF-1AC Model No. : F-1AC-1/F-1AC-2/F-1AC-3 : AC V 50/60Hz : DC5V 700mA : 2.5 : 0 40/ : 48.0mm 60.0mm 21.0mm F-1AC-1 / 39.0mm 67.0mm 21.0mm F-1AC-2 / 50.0mm 70.0mm 21.0mm F-1AC-3 : 80g F-1AC-1 / 70g F-1AC-2 / 90g F-1AC-3 : 1.5m xd- 0 xd- -10 OLYMPUS xd- 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB Standard TypeM/M+ TypeH OLYMPUS LI-50B 68 JP

69 microsd : microsd : / : 95/85 : 25.0mm 20.3mm 1.7mm 2.2mm : 0.9g JP 69

70 / AC AF AF AV b BGM DPOF ESP FUNC iesp A ISO m/ft microsdhc microsd microsd NTSC OLYMPUS Master PAL PC PC PictBridge PW ON s O S LED USB xd ISO A /2/ H /2/ W J q B F JP

71 K AF G A K E N M L I JP 71

72 n P D JP

73 MEMO JP 73

74 74 JP MEMO

75 MEMO JP 75

76 76 JP MEMO

77 MEMO JP 77

78 Printed in China VN049501

COOLPIX S01 Aiii vii A 0

COOLPIX S01 Aiii vii A 0 S01 Jp COOLPIX S01 Aiii vii A 0 ... i... iii... viii... 1... 5... 6... 7 8... 8... 8... 10... 12... 15... 16... 17... 19... 19... 20... 22... 23... 24... 25 AF... 27... 28 29... 29 1... 29... 30... 31...

More information

XZ-1 取扱説明書

XZ-1 取扱説明書 XZ-1 1 USB / : LI-50B USB-AC F-2AC AV OLYMPUS Setup CD-ROM 2 p. 17 3 p. 24 4 p. 3 5 PictBridge p. 68 DPOF p. 72... 9... 17... 24... 32... 40... 49... 56... 61... 68... 75... 80 Web http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

More information

取扱説明書 TG-3

取扱説明書 TG-3 TG-3 2 JP...4...5 6...6...7...9 10...10...11...12...13...14...15...16... 16... 17 18...18... 18 A i... 19 k... 19 O... 20 A A... 24 ART... 25 P... 26 C... 27...28...29... 29... 30... 30... 31 AFL... 31...32

More information

DPF-D70

DPF-D70 3-300-258-03 (2) P/N: 7819902013B DPF-D70 2008 Sony Corporation ,43 46 43 46 m 1 1 m m b 1 2 3 2 VCCI B AC CD TV P 99.99% 3 Cyber-shot Memory Stick Memory Stick Duo Duo MagicGate Memory Stick Memory Stick

More information

DSC-T3/T33

DSC-T3/T33 2-548-269-01 (1) DSC-T3/T33 CD-ROM Cyber-shot Life * Windows 2004 Sony Corporation CD-ROM Cyber-shot Life CD-ROM CD-ROM Windows 2 ... 2... 4... 6... 8... 8... 10... 12 AC... 17... 17... 18... 18... 19...

More information

カメラユーザーガイド

カメラユーザーガイド CD-ROMPDF p.2 NB-7L CB-2LZ IFC-400PCU AV AVC-DC400 DIGITAL CAMERA Solution Disk PDF CD-ROM Readme NS-DC9 PDF Adobe Reader 2 99.99 3 4 25 56 59 I F V w P p.56 p.56 p.57 p.58 p.59 25 68 86 90 63 67 68 66

More information

DPF-D820/D720/D710

DPF-D820/D720/D710 4-259-440-05(1) DPF-D820/D720/D710 2010 Sony Corporation ,37 40 37 40 m 1 1 m m b 1 2 3 2 AC CD TV 99.99% 3 ...3...6...7 x...7 x...8...9...9...10...11...11...12...13...14...15 DPF-D820/D720...16 DPF-D820/D720...17...17...18...18...19

More information

FinePic F80EXR

FinePic F80EXR BB21309-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX F80EXR http://fujifilm.jp/ 1 2 3 g g g g g g g C A B k H r P s t u P r P k O P P A B H B 5 L K J V M A D r t v v v n o W T U C E B F S v v v q a O R j N P Q S J

More information

Nikon デジタルカメラ COOLPIX P100 簡単スタートガイド

Nikon デジタルカメラ COOLPIX P100 簡単スタートガイド 3 5 12 16 21 Jp COOLPIX P100 Software Suite Nikon AC AC 2 COOLPIX P100 Li-ion EN-EL5 AC EH-68P LC-CP21 USB UC-E6 EG-CP14 Software Suite (CD-ROM) SD SD 180 SD 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 m 2 x 3 4 5 6 7 / 8 s

More information

DPF-HD800

DPF-HD800 4-456-301-03(1) DPF-HD800 ,61 65 61 65 m 11 m m b 1 2 3 2 JP AC AC CD TV 99.99% USB 3 JP 5 USB 7 1 9 2 10 3 12 4 14 15 17 21 22 24 BGM 25 28 30 32 33 35 ON/OFF 37 40 44 46 48 55 56 57 61 66 4 JP A B C

More information

FINEPIX HS20EXR 使用説明書

FINEPIX HS20EXR 使用説明書 BL01292-101 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX HS20EXR http://fujifilm.jp/ 1 2 3 y y y y y c a b R E O E E B Adv. SP1/SP2 S P S A M C F N h d ISO I I P O X Y b S I A b X F a K A E A Adv. A N O T U W d f e H h Z

More information

DCR-SR62/SR300

DCR-SR62/SR300 3-098-548-02(1) DCR-SR62/SR300 PDF CD-ROM 2007 Sony Corporation t33 35 v 11 2 b 1 2 3 1 2 3 4 28 8 * AC / / / VCCI B DVD-R * DVD/HDD * * 26 3,000 / * * WindowsXPOS DCR-SR300 * PDF 3 ... 2... 3 1... 5 2...

More information

COOLPIX S02 Aiii vii A 0

COOLPIX S02 Aiii vii A 0 S02 Jp COOLPIX S02 Aiii vii A 0 ... i... iii... viii... 1... 5... 6... 7 8... 8... 8... 10... 12... 15... 16... 17... 19... 19... 20... 22... 23... 24... 25... 27 AF... 28... 29 HS... 32... 33 35... 35

More information

HDR-SR11/SR12

HDR-SR11/SR12 3-286-585-01(1) HDR-SR11/SR12 PDF CD-ROM 2008 Sony Corporation t32 34 v 11 AC b 1 2 3 1 2 3 4 2 AC1 1 1 A DA/V 1 B A/V 1 C USB 1 D 1 NP-FH60 1 CD-ROM Handycam Application Software122 Picture Motion Browser

More information

DSC-P2

DSC-P2 3-075-510-02 (1) DSC-P2 2002 Sony Corporation 2... 4... 4 SET UP... 4... 5 AFAF... 6... 7 EV... 7... 8... 9...10...11 E E...12...13...13...14...14...15...15...16...17...17 9...17 3...18...19...20...20

More information

E-P1 カタログ

E-P1 カタログ E-P1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 + M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 + VF-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6+ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 + VF-1 7 + M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 + M.ZUIKO DIGITAL

More information

Umschlag.indd

Umschlag.indd LEICA M Monochrom 取扱説明書 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.2 1.1 1.2 1.8 1.9 1.10 1.11 1.15 1.16 1.27 1.28 1.14 1.13a 1.13 1.12 1.12a 1.12b 1.12c 1.17 1.18 1.19 1.19a 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.29 1.30 1.20c 1.20b

More information

HDR-SR7/SR8

HDR-SR7/SR8 3-210-378-01(1) HDR-SR7/SR8 PDF CD-ROM 2007 Sony Corporation t37 39 11 v b 1 2 3 2 1 2 3 4 32 / 8* AC / / / VCCI B DVD-R * DVD/HDD * * 30 3,000 / * * HDR-SR7 Windows XPOS * PDF Picture Motion Browser 3

More information

COOLPIX S8000 Software Suite Nikon AC AC 2

COOLPIX S8000 Software Suite Nikon AC AC 2 3 4 9 12 17 Jp COOLPIX S8000 Software Suite Nikon AC AC 2 COOLPIX S8000 Li-ion EN-EL12 AC EH-68P USB UC-E6 EG-CP14 Software Suite CD-ROM SD SD 150 SD 1 2 3 14 13 12 4 5 6 7 8 9 10 11 1 / 2 3 4 / 5 6 A

More information

FinePix JZ300_JZ310

FinePix JZ300_JZ310 BB21214-100 JA http://fujifilm.jp/ 1 2 3 g g g g g g g C A B k D E C C C k A B D E 5 L K J V M A D r t n o T W C E F q a N O R j P Q p m a b g g d o c 4 5 6 3 2 1 8 7 10 20 21 1 n 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11

More information

AC 2

AC 2 4-429-665-03(1) 100 103 11 AC 2 1080 60i 1080 60p 1080 60p 83 96 3 96 99.99% 4 JEITA Design rule for Camera File systemdcf / AVCHD AVCHD Windows PlayMemories HomeMac Mac imovie AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 High

More information

FinePix AX200_AV100

FinePix AX200_AV100 BB21275-102 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX AX200 FINEPIX AV100 http://fujifilm.jp/ 1 2 3 g g g g C A B g g g k G W G A L K J V M A D r n o T 5 C E q a O R j N P p m a b f g a o c k l 1 2 3 4 5 6 17 16 1 2

More information

????? 1???

????? 1??? SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON

More information

FinePix JX200 JV100

FinePix JX200 JV100 BB21142-101 JA http://fujifilm.jp/ http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php FinePix http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

More information

DMC-FZ8.book

DMC-FZ8.book DMC-FZ8 VQT1B24 & & & & & +- 3 2 1 4 4 & 1 2 1 k 2 OFF ON MENU SET 1 2 34 3 1 4 3421 2007.. 1. 1 0:00 MENU 21 34 AE A P S M SCN P A S M SCN WB ISO 1/ 4 AWB AUTO MENU SCN 34 WB ISO AF AF 1/ 4

More information

AC 2

AC 2 4-183-856-05(1) Q&A http://www.sony.co.jp/dslr/support/ http://www.sony.jp/ichigan-e/ (English manual download service is available.) http://www.sony.co.jp/support-disoft/ NEX-3/NEX-5...0120-333-020 PHSIP...0466-31-2511

More information

PX-436A/PX-046A

PX-436A/PX-046A NPD4900-01 ...4... 4... 4... 4... 5 PX-436A...6... 6... 8... 9 PX-046A...13...13...15...17 PX-436A...17 PX-046A...19...20...21...21...24 PX-436A...25...25...26...27 PX-436A...27 PX-046A...28 20 PX-046A...28...29

More information

DSC-P31/P71

DSC-P31/P71 3-077-007-03 (2) DSC-P31/P71 2002 Sony Corporation . 2133. 3436. 34. 529. 36. 4256. 3038 E. 14 2. 39 ... 2... 4... 8...12...12...15...17...17...18...18...19...21 22...24...25...26 DSC-P71...26...27...28...30...30...32...34...36...37...40...42

More information

DSC-P8/P10

DSC-P8/P10 3-080-892-0 () DSC-P8/P0 2003 Sony Corporation . 928. 293. 2930. 734452. 3. 3753 E. 9. 3540 2. 5366 ... 2... 4... 6... 8.........2...2...3...5...6...7...9...2...22...23...24...25...27...28...29...3...32...35...37

More information

FinePix REAL 3D W3

FinePix REAL 3D W3 BL01071-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 http://fujifilm.jp/ C 1 2 3 c C D C D C C c D C D C C C D C D C D y y y y y y y c a b C D D C C D D C D SP1/SP2 P A M C D C D C C D D DISP/BACK C C D D

More information

FinePix F70EXR 使用説明書

FinePix F70EXR 使用説明書 BL00966-100 JA http://fujifilm.jp/ 1 2 3 O O rp P s t u G F g g g g g g g C A B k H r P s t u P k B 5 L K J k O P P A B H M A D r v v v n o W T U C E B F v v v q a N O R j P Q p m a b g g o c m 1 2 n

More information

DSC-V1

DSC-V1 3-082-3-02 () DSC-V 2003 Sony Corporation . 527. 2830. 2829. 8455263. 30. 3653 E. 27. 4649 2. 6477 ... 2... 4... 6... 8.........2...2...3...5...6...7...8...2...2...22...23...24...26...27...28...30...3...34...36

More information

untitled

untitled 2013. Apr.4 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 4/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TEL WEB 1 2 3 4 1 2 3! ENTER 2013. 329 2013.

More information

FinePix S1500 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

FinePix S1500 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド BL00965-100 J http://fujifilm.jp/ 1 2 3 y y y y y y y c a b B M SP N P S A C EVF/LCD DISP/BACK B g F N I c d B M SP N P S A M C A F a K F F F N O PG B C D E F G H I J F F F I B C D E F G A B L D I J K

More information

DSC-P1

DSC-P1 3-064-296-02 (1) DSC-P1 2000 Sony Corporation Design rule for Camera File system DCR-TRV900DSC-D700 DSC-D770 VCCI B 2 99.99% 57 ... 5... 7... 7... 8... 10... 11...13 x... 14... 20 x... 21... 22... 24...

More information

FinePix S200EXR 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

FinePix S200EXR 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド BL00973-100 JA http://fujifilm.jp/ 1 2 3 O O RE S T U i j y y y y y y y 3 1 2 B SP R E S T U E C1 C2 P S A M EVF/LCD DISP/BACK B g F N h I I J L M O X Y d ISO BAUTO O E E P SP P S A M C1/C2 A F a K O

More information

DSC-W350/W350D/W380

DSC-W350/W350D/W380 JPMENU/ MENU/ MENU/ / 2JP MENU/ PRO PRO-HG SDSDHC SDXC PRO PRO-HG SDSDHC SDXCSD 32GB SD 64GB Mark2 PRO Mark2 PRO-HG SDSDHC SDXCClass 4 134 136 99.99 1 3JP MENU/ DSC-W380 4 JP MENU/ WEB http://www.sony.co.jp/di-usbregi/

More information

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 COLUMN.1 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Step7 Step8 COLUMN.2 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 COLUMN.3 Step1 Step2 Ste

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 COLUMN.1 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Step7 Step8 COLUMN.2 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 COLUMN.3 Step1 Step2 Ste 2 0 1 2 C A L E N D A R 7 8 9 SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14

More information

LEICA M9 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.2 1.1 1.2 1.8 1.9 1.10 1.11 1.15 1.16 1.27 1.28 1.14 1.13a 1.13 1.12 1.12a 1.12b 1.12c 1.17 1.18 1.19 1.19a 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.29 1.30 1.20c 1.20b 1.20a 1.20

More information

DSC-WX300

DSC-WX300 4-455-934-02(1) http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/ DSC-WX300 82 85 11 AC 2 3 6 3D 71 1080 60i 3D3D 3D3D 3D 3D 4 78 79 99.99% JEITA Design rule for Camera File systemdcf / AVCHD AVCHD Windows PlayMemories

More information

y a y y b 6 y DISP/BACK

y a y y b 6 y DISP/BACK BL01263-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX F550EXR FINEPIX F500EXR http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html y a y y b 6 y DISP/BACK R P P Z P P P O P X Y P P L P P 1 2 3 P y P y P y P y P y P Q

More information

1 2 3 P MyFinePix Studio RAW FILE CONVERTER R

1 2 3 P MyFinePix Studio RAW FILE CONVERTER R BL00004698-100 JA DIGITAL CAMERA X-A2 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html 1 2 3 P MyFinePix Studio RAW FILE CONVERTER R y P y P y P y P y P Q R P V P S Adv. Y j SP h M/N/O P S A M C p

More information

BL01281-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX JX400 FINEPIX JX300 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html y a y y DISP/BACK y b e 1 2 3 P y P y P y P y P y P Q R P Q SP1 SP2 d F N h b n I A t k K

More information

1 2 3

1 2 3 BL01604-103 JA DIGITAL CAMERA X-S1 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html 1 2 3 y y y y y c a b P S A M C1/C2/C3 E E E B Adv. SP F N h I P O W X Y d ISO Fn1 Fn2 b S I A b X F a K A E A Adv.

More information

DPP-FP35

DPP-FP35 2-682-260-01 (2) PictBridge PictBridge PC DPP-FP35 2006 Sony Corporation 2 46~48 m 11 m m 1 2 3 b, 4648 VCCIB JIS C 61000-3-2 AC CDTV Cyber-shot MicrosoftWindowsDirectX Microsoft Corporation IBMPC/ATInternational

More information

COOLPIX S6400 p... A Y A33 M AF... A74 AF A69 AF A70 AF

COOLPIX S6400 p... A Y A33 M AF... A74 AF A69 AF A70 AF S6400 Jp COOLPIX S6400 p... A30 39 3 30 1 Y A33 M AF... A74 AF A69 AF A70 AF i ii COOLPIX S6400 Avii xiv COOLPIX S6400 AC EH-69P CD TP-1 Li-ion EN-EL19 USB UC-E6 EG-CP16 ViewNX 2 CD A13 A1 CD PDF Adobe

More information

Print

Print 2016 5.14 6.3 6.22 7.16 )22 5.14()22() ) 6.3()5() W)26 )18 6.22(W)26() 26( 7.16()18(M) 18(M 2016 V2 0 www.imageforumfestival.com 0 V7 V9 V2 0 11:00 13:45 16:30 19:00 5/14 [sat] 5/15 [sun ] 5/16 [mon

More information

FINEPIX HS10 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

FINEPIX HS10 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド BB21249-102 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX HS10 http://fujifilm.jp/ 1 2 3 y y y y y y y 3 1 2 B SP1/SP2 M C P S A M EVF/LCD DISP/BACK M M BAUTO Adv. SP1 SP2 N P S A M C F N h c I J P B O d ISO A F a L P K

More information

広報ひめじ2013年6月号

広報ひめじ2013年6月号 黒 田 官 兵 衛 人 と 生 涯 2 黒 田 官 兵 衛 人 と 生 涯 2 黒 田 官 兵 衛 人 と 生 涯 2 織 田 に 味 方 せ よ 信 長 か ら 名 刀 授 か る 織 田 に 味 方 せ よ 信 長 か ら 名 刀 授 か る 織 田 に 味 方 せ よ 信 長 か ら 名 刀 授 か る Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 3

More information

FinePix Z800EXR

FinePix Z800EXR BL01051-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX Z800EXR http://fujifilm.jp/ 1 2 3 y y y y y y 3 1 2 R STU l m e I I R E DC g N h o a g S R F n I e j f C G O B H K F a d N O T U P D R F h I I D i j A B D I b J K

More information

COOLPIX S203 Software Suite CD-ROM Software Suite CD-ROM Adobe Reader Adobe Acrobat Reader Ver. 5.0 1 131 3 2 COOLPIX S203 3 INDEX.pdf 4 Adobe Web Sof

COOLPIX S203 Software Suite CD-ROM Software Suite CD-ROM Adobe Reader Adobe Acrobat Reader Ver. 5.0 1 131 3 2 COOLPIX S203 3 INDEX.pdf 4 Adobe Web Sof 3 4 9 12 17 20 Jp COOLPIX S203 Software Suite CD-ROM Software Suite CD-ROM Adobe Reader Adobe Acrobat Reader Ver. 5.0 1 131 3 2 COOLPIX S203 3 INDEX.pdf 4 Adobe Web Software Suite Nikon AC 2 COOLPIX S203

More information

1 2 3 P R

1 2 3 P R BL03900-100 JA DIGITAL CAMERA X-A1 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html 1 2 3 P R y P y P y P y P y P Q R P V P S B Adv. SP/N M h P S A M C Fn Fn A A Adv. N O T U P X B f q r s h K K F

More information

XGA DV11J

XGA DV11J XGA Digital Presenter DV11G/DV11J User s Manual English Deutsch Français Italiano Español Svenska XGA DV11J NEC XGA DV11JDV11J VCCI B Microsoft WindowsMicrosoft Corporation 1 2 3 43 5 J-2 J-3 J-4 100 NEC

More information

FinePix F50fd 使用説明書

FinePix F50fd 使用説明書 http://fujifilm.jp/ BL00629-101(1) NP-50 ab a 2 25 aon 64 b 37 33 90 85 85 98 3 4 B G B H,. /

More information

y a y y b e

y a y y b e DIGITAL CAMERA FINEPIX F1000EXR BL01893-100 JA http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html y a y y b e 1 2 P 3 y P y P y P y P y P Q R P R E E E E Adv. SP P S A M d F N h Fn R I P O X Y b I A

More information

13koki_koza.indd

13koki_koza.indd Tokyo University of Science Calendar 2013. 10~2014. 3 2013 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 10 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12

More information

DPF-WA700/W700

DPF-WA700/W700 4-400-694-05(1) DPF-WA700/W700 ,83 86 83 86 m 1 1 m m b 1 2 3 2 JP 7 USB 9 1 11 2 DPF-W700 12 3 14 4 17 22 29 radiko.jpdpf-wa700 32 35 37 40 ON/OFF 42 45 53 59 63 69 70 75 76 77 83 84 87 3 JP AC AC CD

More information

デジタルカメラ COOLPIX L100 使用説明書

デジタルカメラ COOLPIX L100 使用説明書 L100 Jp Microsoft Windows Windows VistaMicrosoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD PictBridge G A C d B a c D / d i ii iii 1 m AC AC OFF AC AC

More information

0ニ0・モgqNャX1TJf・

0ニ0・モgqNャX1TJf・ 2013 Summer 2012.4.1 >>> 2013.3.31 01 Masayuki Shimada 02 6: 6: 6: 03 SUN SAT FRI THU WED TUE MON 18 17 19 20 22 23 24 21 54 58 45 58 58 54 58 55 25 12 05 54 54 58 27 58 35 54 54 54 6: 5: 04 10: 10:54

More information

PM-A850 スキャナ操作ガイド(Windows編)

PM-A850 スキャナ操作ガイド(Windows編) PM-A850 PM-A850 Windows... 5... 8... 8... 9 35mm... 11 35mm... 14 EPSON Scan...17 EPSON Scan... 17 TWAIN... 18... 21... 23... 23... 23... 25... 27 EPSON Scan... 27 TWAIN... 28... 30... 32... 32... 33...

More information

Nikon デジタルカメラ COOLPIX L19 使用説明書

Nikon デジタルカメラ COOLPIX L19 使用説明書 L19 Jp Microsoft Windows Windows VistaMicrosoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD PictBridge G A C a c D / d i ii iii 1m AC AC OFF OFF AC AC AC

More information

BL01479-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html y a y y b 6 y DISP/BACK 1 2 3 P y P y P y P y P y P Q R P R E O E E Adv. SP M A S P d F N h b R I P O

More information

BL01622-100 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX F770EXR http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html y a y y b e y DISP/BACK 1 2 P 3 y P y P y P y P y P Q R P R E d F N h Fn b R I P O X Y n E E E I Adv.

More information

FnePix S8000fd 使用説明書

FnePix S8000fd 使用説明書 http://fujifilm.jp/ BL00677-100(1) 2 27 aon b 39 39 88 88 100 3 4 B N < M > S e> d * j p p p S T H G p p p V r w U 5 6 e> B N ep ep 10 80 1. 2m 3. 2 m 1 cm 10 cm 60 mm35mm 30 cm3.0 m > e r DISP/BACK

More information

NW-A805 / A806 / A808

NW-A805 / A806 / A808 OSIBM PC/AT Windows 2000 Professional Service Pack 4/Windows XP Home EditionService Pack 2/ Windows XP Professional Service Pack 2/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2/Windows XP Media Center

More information

取扱説明書 SO703i

取扱説明書 SO703i //...204... 205 /...207...208...209...210 microsd microsd... 210 microsd... 211 microsd... 212 microsd... 214 FOMAmicroSD... 214 microsdfoma... 214 microsd... 215 FOMA...216 FOMA FOMAFOMA... 217 FOMA FOMA...

More information

DCR-DVD101/DVD201

DCR-DVD101/DVD201 3-089-913-04 (1) DCR-DVD101/DVD201 DCR-DVD101/ DVD201 VR 2004 Sony Corporation DVD-R1 DVD-RW 99.99 USB VCCI B MTF* * Modulation Transfer Function 2 JEITA Design rule for Camera File systems DVD-RDVD-RW

More information

FinePix Z3 使用説明書

FinePix Z3 使用説明書 http://fujifilm.jp/ BL00546-100(1) q 2 A B 3 ab a 4 OPEN OPEN P. 5 6 AC P. P.P. P. P. xd xd 7 DISP/BACK P.74 W T MENU /OK 8 - e d * j p p p S S T H 9 p V r w U 10 11 DISP/BACK MENU K W T e sauto 43464747

More information

C01-C04

C01-C04 1 January 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sun mon tue wed thu fri s a t sun mon tue wed thu fri s a t 13 14 15 16 1 January 17 18 19 sun mon tue wed thu fri s a t sun mon tue wed thu fri s a t 13 20

More information

e_kb379_pc.book

e_kb379_pc.book 13(06ィェ09ィー08ィョィコ02ィィ07 0706 070601ィコ0506 ツ02ィェィィ06 ィコ ィコ06ィャ07ィケ06ィー0208ィョ 0405) 04ィ ィ 06ィーィ 09 02ィィ0008060904ィャィィ 0006ィー060008ィ 00ィィ07ィャィィ ィェィ ィコ06ィャ07ィケ06ィー020802 0405 130009020102ィェィィ02 00 05ィー06ィヲ

More information

1 2 P R 3

1 2 P R 3 BL00004714-101 JA DIGITAL CAMERA X-T10 http://fujifilm-x.com/x-t10/ Q Fn http://fujifilm-dsc.com/manuals/ 1 2 P R 3 y P y P y P y P y P Q R P V P Q Q Q Fn Fn Fn1 Fn2 Fn3 Fn4 Fn5 Fn6 Fn7 P S A M M T B

More information

Microsoft Windows Windows VistaMicrosoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD SDHC SD-3C, LLC P

Microsoft Windows Windows VistaMicrosoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD SDHC SD-3C, LLC P S203 Microsoft Windows Windows VistaMicrosoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD SDHC SD-3C, LLC PictBridge A C a c D E / d i ii iii 1 m AC AC OFF

More information

PSP-1000

PSP-1000 38 42 "UMD Video" " " MPEG-4 54 "UMD Audio" " " "ATRAC3plus" MP3 67 " " JPEG 78 "PSP" USB HOME VOL SELECT START POWER HOLD HOME "PSP" : : : : HOME: 12 "PSP" 8................................8 x............................19.......................20..................................24.................27

More information

LAN FTP 1 FTP 047 PC 016 FTP 2 021 HTTP 024 iphone Camera Control Pro 2 ii

LAN FTP 1 FTP 047 PC 016 FTP 2 021 HTTP 024 iphone Camera Control Pro 2 ii Jp LAN FTP 1 FTP 047 PC 016 FTP 2 021 HTTP 024 iphone Camera Control Pro 2 ii 3 WT-5 051 A 07 FTP 039 WT-4 UT-1 iii http://www.nikon-image.com/support/ XQD CompactFlash TM SanDisk Microsoft Windows Windows

More information

E-PL1 / E-PL1s 取扱説明書

E-PL1 / E-PL1s 取扱説明書 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. OLYMPUS Viewer 2 ib 10. 11. Ver1.0 E-PL1 PS-BLS1 BLS-1 PS-BCS1 BCS-1 E-PL1s USB CB-USB6 AV CB-AVC3 BLS-5 PCCD-ROM BCS-5 1 2 1 2 3 # $ % g 2 JP 1 BCS-1 BCS-5 330 3 1 # BLS-1BCS-1

More information

目 め 隠 か く し 陶 と う 芸 げ い の 心 こころ 旅 た び の 巻 ま き 闇 の 中 に 見 えてくるイメージを 形 に キッズゴルファーへの 道 の 巻 週 末 体 験 くらぶの 夏 休 み 期 間 中 の 予 定 です 週 末 体 験 くらぶの 夏 休 み 期 間 中 の 予 定 です 8 SUN MON TUE WED THU FRI SAT 2 3 4 5 6

More information

1 2 3 P

1 2 3 P BL01285-103 JA DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html http://www.finepix-x100.com/ 1 2 3 P y P y P y P y P y P y P y P Q R P Fn P S A M T B T B N F I O W X Y

More information

取扱説明書

取扱説明書 4-461-373-01(1) DPT-S1 2013 Sony Corporation 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 microsd 11 12 13 13 16 17 17 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 49 24 24 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 33 2 34

More information

2~3 11 USB USB

2~3 11 USB USB 3-198-123-06 (1) PS-LX300USB 2008 Sony Corporation 2~3 11 USB USB USB ...2...4...5...5...6...7...8...9... 11... 15... 22... 22... 24... 26... 27... 28 5 7 8 9 21 DJ IBMPC/AT International Business Machines

More information

HDR-SR7/SR8

HDR-SR7/SR8 3-210-374-01(1) 8 14 / 21 43 HDR-SR7/SR8 54 58 78 89 97 2007 Sony Corporation CD-ROMPicture Motion Browser PRO 92 PRO PRO PRO 95 / 18 25 AC HDMI D USB 2 AV D AC DC / 99.99 / / / HDR-SR7 VCCI B MTF* T Function

More information

2/14 ) USB ( ( ) [ ( )] ) ( 3.

2/14 ) USB ( ( ) [ ( )] ) ( 3. 1/14 10 (SD) 2 (USB) USB USB 2/14 ) USB ( 1. 2. ( ) [ ( )] ) ( 3. 3/14 ( ) ] [ 4/14 1 [ / ] 5/14 ( ) ( ) ( ) ( ) 6/14 ( ) ( ) ( ) ] [ 7/14 Esc 3.0 Vista Home Premium Vista Ultimate ] ( ) [ 8/14 " " 20

More information

環境家計簿使用マニュアル

環境家計簿使用マニュアル CD ROM CD-ROM 3.pdf.xls.xls 50 3 50Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home EditionWindows VISTA Mac OS X OS Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Office 1 CO 21 2 2050 CO 1990 50

More information

GT-X830

GT-X830 NPD5108-00 ...5... 5... 6... 8...11 EPSON Scan...11 PDF...16 OCR...16...17...17...20 /...20...20...22...23...23...24...25...25...26...27 PDF...30...31 / EPSON Scan...34 EPSON Scan...34 EPSON Scan...36

More information

デジタルカメラ COOLPIX P60 使用説明書

デジタルカメラ COOLPIX P60 使用説明書 Microsoft Windows Windows Vista Microsoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD PictBridge A bce y B PM P M c D / E d i ii iii 1 m AC AC OFF OFF AC

More information

300805_Basic_C-60Z_RU

300805_Basic_C-60Z_RU 13090902apple076 56ヲ0fl 02070307016ヲ00300apple6ヲ0 C-60 ZOOM ィヲ0600076 5000700 apple0401076 507 06036 507 RU 1305ィヲ0500ィコ050204ィ 00 ィィ07 6 70703076 5016ヲ0 01 apple6ヲ0 070300... 4 016ヲ001 0807020009076 56ヲ0030006fl

More information

FinePix Z5fd 使用説明書

FinePix Z5fd 使用説明書 http://fujifilm.jp/ BL00582-100(1) q 2 A B 3 ab a 4 P. 5 6 6 P. AC AC P.P. P. P. xd xd 7 P.79 8 30 a ON 54 b 36 36 74 75 81 89 9 - e d * j p p p S S T H 10 p V r w U 11 12 e s ep e H DISP/BACK 13 .30.52

More information

.....Q.........\..A

.....Q.........\..A Osaka University of Commerce vol.01 2009 July 4. ( 2. ( 6. ( 5. ( 3. ( 1. ( ! 5 1 8 9 5 1 8 9 11 4 8 5 13 20 27 10 7 14 28 6 10 20 18 17 7 1 8 15 22 30 11 4 25 1 13 20 2 12 13 910 282 1923 1723 12 2 9

More information

Nikon COOLPIX P50 使用説明書

Nikon COOLPIX P50 使用説明書 P50 Jp Microsoft Windows Windows Vista Microsoft Corporation Macintosh Mac OS QuickTimeApple Inc. Adobe Adobe Acrobat Adobe Systems, Inc. SD PictBridge ImageLink ImageLink print systemeastman Kodak Company

More information

1 2 3

1 2 3 BL04800-100 JA DIGITAL CAMERA X30 http://fujifilm-x.com/x30/ http://fujifilm-dsc.com/manuals/ 1 2 3 Q R 1 2 Q 3 4 5 6 Q 1 Q Q 2 Q Q 3 Q a 4 Q Q NP-95 4 1 2 Q Q Y N Z R Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

More information

300768_Basic_C-765UZ_RU.fm

300768_Basic_C-765UZ_RU.fm 13090902apple076 56ヲ0fl 02070307016ヲ00300apple6ヲ0 C-765 Ultra Zoom ィヲ0600076 5000700 apple0401076 507 06036 507 ィコィャ050501ィ 09 1305ィヲ0500ィコ050204ィ 00 ィィィヲ0507ィヲィェィヲ050102 01 ィコ0203ィヲィェ00......................

More information

CONTENTS 1 2 2 5 3 8 4 9 5 18 6 20 7 27 8 31 9 Web 33 10 36 11 37 12 39 2

CONTENTS 1 2 2 5 3 8 4 9 5 18 6 20 7 27 8 31 9 Web 33 10 36 11 37 12 39 2 USER'S MANUAL CONTENTS 1 2 2 5 3 8 4 9 5 18 6 20 7 27 8 31 9 Web 33 10 36 11 37 12 39 2 1 Internet Explorer 6.0 DHTML Flash Flash 2 Web Web FTP Web Windows Windows Windows Windows 100 OS CPU HDD DOS/V

More information

UT-1 UT-1 D800 D800E FTP UT-1 WT-5 UT-1 D800 D800E A 1.10 B 1.10 UT UT FTP 062 WT-5 06 ii 024 FTP 069

UT-1 UT-1 D800 D800E FTP UT-1 WT-5 UT-1 D800 D800E A 1.10 B 1.10 UT UT FTP 062 WT-5 06 ii 024 FTP 069 Jp UT-1 UT-1 D800 D800E FTP UT-1 WT-5 UT-1 D800 D800E A 1.10 B 1.10 UT-1 2.0 01 UT-1 016 FTP 062 WT-5 06 ii 024 FTP 069 FTP PC037 FTP082 iphone Camera Control Pro 2 043 HTTP 047 D A 1.10 B 1.10 iii iv

More information

GT-F740/GT-S640

GT-F740/GT-S640 NPD4743-00 JA ...5 EPSON Scan... 5 Document Capture Pro / Document Capture...11...14 EPSON Scan...14 PDF...18 OCR...18...19...19...21 /...21...22...23 GT-F740...24...24...25...26...26...26...27 PDF...28...30

More information

JPN_15276-PSD_78-6971-1515-8_MPro_150_Op_Guide.pdf

JPN_15276-PSD_78-6971-1515-8_MPro_150_Op_Guide.pdf 3M MPro150 3M MPro150 2 2010 3M. 3M MPro150...4...4...7...8...9...10...11...15...19...28...31 PDF... 33...35...37...39...41...42...46...48...49...51...53 2010 3M. 3 3M MPro150 3M MPro1503M 10 C 30 C (50

More information