4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд"

Transcription

1 4р сарын байдлаар Үндсэн чиглэл (Хэтийн зорилт) Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөөр дамжуулан ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн Монгол улсын бие даасан хүчин чармайлтыг дэмжих Тусламжийн чухалчлах салбар Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөг болон засаглалыг бэхжүүлэх Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөг Уул уурхай нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг авч явах хамгийн чухал салбар тул тус салбарыг тогтвортой хэлбэрээр хөгжүүлэх шаардлагатай. Гэвч стратегийн орд газруудын ашиглалтын бэлтгэл а зэрэгтэй харьцуулбал байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг тусгасан уул уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах а, төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, мөн эдгээрийн тулгуур хүчин зүйл болох төр болон хувийн хэвшлийн хүний нөөцийг бэлтгэх асуудлууд хоцорч байна. Уул уурхайн салбарын хөгжлийн менежментийг бэхжүүлэх хөтөлбөр Монгол улсын эдийн засгийн цаашдын хөгжлийн гол түлхүүр болох уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор тус салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, холбогдох хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр Уул уурхайн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх Нүүрс боловсруулалт, ашиглалтын мастер төлөвлөгөө Уул уурхайн салбар хамтран алана. Монгол улсын эдийн засаг, төрийн төсөв нь олон улсын зах зээл дэх ашигт малтмалын үнээс ихээхэн хамааралтай. Иймд Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс олон улсын зах зээлд ашигт малтмалын үнэ өсөх үед нэмэгдсэн орлогын тодорхой хувийг нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бүтцийг үүсгэх, зах зээлийн эдийн засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх зэрэгт зарцуулах шаардлагатай. Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Япон улсын зүгээс Монгол улсын уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, холбогдох тогтолцоог бүрдүүлэх болон хүний нөөцийг бэлтгэхэд чиглэсэн техникийн болон г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. ны Хөгжлийн судалгаа ээс Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Засаг захиргааны чадавхыг бэхжүүлэх замаар төсвийн менежмент болон үйл г сайжруулах, холбогдох хууль эрхзүйн орчин болон тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх зэргээр засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлнэ. Уул уурхайн салбарын орлогын зохистой менежментийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн засаглалыг бэхжүүлэх Засаглалыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр Уул уурхайн салбарын орлогын өсөлтийг Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) тогтвортой хөгтэй холбохын тулд менежмент, үйл Татварын Ерөнхий газрын татвар хураалтын чадавхыг бэхжүүлэх, олон улсын г бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний татварын хуваарилалтад чиглэсэн үйл г дэмжих нөөцийг хөгжүүлэх г хэрэгжүүлэхийн сацуу зах зээлийн эдийн Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог бэхжүүлэх (2р шат) засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Дотоодын аудит, хяналт шингээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх Монгол улсын төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн салбар болон төрийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх ны ээс Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Банкны салбарын эрсдлийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн техникийн туслалцаа Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Яп тусгай Бизнесийн хяналтыг шинэчлэн сайжруулах Олон талт 1.8 сая доллар ОУВС ( туслалцааны Засаглалын салбар

2 4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр болох уул уурхайн салбар нь цөөн то ажлын байрыг үүсгэдэг бөгөөд уламжлалт Аж үйлдвэрийг жүүлэх үүднээс хөрөнгө оруулалтын орчныг бүрдүүлж, жижиг дунд, бичил гол салбар болох хөдөө аж ахуйн салбар болон ноолуурын үйлдвэрлэл зэргээс бусад салбарт ажлын байр олноор үүсгэх чадамж үйлдвэрлэл болон мэргэтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар ажлын байр нэмэгдүүлэхэд бүрэлдээгүй байна. Цаашид хөдөлмөрийн зах зээлд залуу алах хүчний хэмжээ өсөн нэмэгдэх төлөв ажиглагдаж байгаа нь залуусын дэмжлэг үзүүлнэ. Залуусыг ажлын байраар хангах асуудлыг шийдэхийн тулд оюутан залуусыг дунд агүйдэл улам бүр газар авах эрдслийг дагуулж байгаа тул нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс ажлын байрыг үүсгэх Японд сургах, Монгол дахь боловсрол, судалгааны орчинг сайжруулах тал дээр хамтарч бодлого нь чухал асуудлуудын нэг юм. алах тухай авч хэлэлцэнэ. Ажлын байр хамгийн ихээр үүсгэдэг хөдөө аж ахуйн салбарт Мөн нийт алах хүчний бараг 30%ийг ажлын байраар хангаж буй хөдөө аж ахуйн салбарт ч гэсэн тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэх замаар хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн орлогыг хангах болон орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах үүднээс хөдөө аж ахуйн тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн сүүлийн үүдэд Монгол улсад нийгэм, эдийн засгийн үйл г явуулах шаардлагатай. Сүүлийн үүдэд хил дамнасан малын халдварт өвчин хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд эдийн засгийн томоохон хохирол учруулж буй хил дамнасан малын халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавхыг хохирол учруулж буй бөгөөд энэ асуудлыг шийдэхийн тулд олон улсын түвшинд хамтран алах нь чухал юм. дээшлүүлэхэд чиглэсэн г үргэлжлүүлнэ. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн чадавх бэхжүүлэх МонголЯп хүний нөөцийн хөгжлийн төв Бизнесийн боловсон хүчин бэлтгэх (2р шат) ны ээс Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад чиглэгдсэн хоёр үе шаттай зээл (2р шат) Зээл 5 тэрбум иен Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний (TAM/BAS) Олон талт 1.76 сая доллар ЕСБХБ (ЯпонЕвропын ны Аж үйлдвэрийг жүүлэхийг зорьж жижиг дунд болон бичил үйлдвэрлэлийн салбарт ажлын байр нэмэгдүүлэх Хувийн хэвшлийг дэмжих хөтөлбөр Монгол улсын аж үйлдвэрийн тийг эрчимжүүлэхийн тулд гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт болон бизнесийн орчныг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн Монгол улсын үйлдвэрлэлийн 90ээс дээш хувийг эзлэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжинэ. "Enterprise Mongolia" (2р шат) Олон талт 0.7 сая доллар UNDP (Түншлэлийн Компаний засаглалыг дэмжих Олон талт 2.2 сая доллар Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) Монгол улс дахь мэргэжлийн сургалт, боловсролыг сайжруулах (TA) Олон талт 1.0 сая доллар Хувийн хэвшлийг дэмжих залуу болон ахмад сайн дурын атан илгээх атан ОУВС ( туслалцааны Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Хувийн секторыг хөгжүүлэх ҮОНРТд телевизийн нэвтрүүлэг нийлүүлэх Бэлтгэл судалгаа Хөдөө аж ахуйн менежментийг дэмжих хөтөлбөр Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар тус салбарт а эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн сацуу бүтээгдэхүүнийг чанаржуулахын тулд халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавх болон хяналт шингээний тогтолцоог бэхжүүлнэ. Хөдөө аж ахуйн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх Баянхонгор аймгийн газар тариалангийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн газар тариалангийн мэргэтэн бэлтгэх Ногоо тариалалтыг дэмжиж гэр хорооллын иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх Хөдөө орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих Олон талт 2.5 сая доллар Малын өвчний судалгаа болон практикт нэвтрүүлэх боломжтой оношилго аргыг хөгжүүлэх Азийн орнуудын "SPS" конвенцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болон хил дамнасан халдварт өвчний эсрэг тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх цогц дэмжлэг Шинжлэх ухаан, технологи АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Олон талт OIEс санхүүжнэ Ази, номхон далайн бүсийн мал амьтны эрүүл ахуйн бодлого, арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөр Олон талт OIEс санхүүжнэ "One Health" үйл ны хүрээнд мал амьтны өвчинтэй тэмцэх чадавх болон хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах Хөдөө аж ахуйн салбар Олон талт OIEс санхүүжнэ

3 4р сарын байдлаар Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Монгол улсын эдийн засаг өсч буй ч, нөгөөтэйгүүр түүний үр шим ядуу давхаргад зохих ёсоор хүрэхгүй байгаа тул ядуурал буурахгүй, Өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн техникийн ны үр дүнд үндэслэн, Монгол улсын баян хоосны ялгаа улам бүр ихэсч байна. Ядуурал буурахгүй байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг нь ажлын байр үүсгэх хангалттай бусад түншүүдийн үйл тай уялдуулан бодлогын тогтолцоог бүрдүүлэх, холбогдох чадамжгүй байгаа, нийгмийн халамжийн төсөв ядуу давхаргад зохистойгоор хуваарилагдахгүй байгаа зэргээс шалтгаалж байна. Мөн хүний нөөцийг бэлтгэх гэсэн хоёр замаар нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулахыг зорьж Улаанбаатар хотын гэр хороолол болон хөдөө орон нутагт эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар алана. Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийн бүс нутаг хоорондын ялгааг арилгахын тулд ба хүртээмж сул байна. Цаашид уул уурхайн салбарын орлого эрс нэмэгдэх төлөвтэй байгаа энэ үед дээрх асуудлуудыг шийдэхгүй бол "" хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй ийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн баян хоосны ялгаа улам бүр ноцтой асуудал болж ирэх тул Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөг, цаашлаад хүний хэрэгжүүлнэ. аюулгүй байдлыг хангах үүднээс яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай. Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хувьд 2011 онд эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх олон улсын ны бодлогод тулгуурлан үйл явуулна. ны ээс Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөр (2р шат) Зээл 1.55 тэрбум иен Нийгмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах Цогц хөгжлийг эрчимжүүлэх (TA) Олон талт 1.0 сая доллар Малын индексжүүлсэн даатгалын системийг нэвтрүүлэх Олон талт 1.32 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Дэлхийн банк (Хүний нөөцийг хөгжүүлэх Хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах Эрүүл мэндийн салбар Япон Монголын хамтарсан сургалтын зориулалттай эмнэлэг байгуулах төслийн бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Булган аймгийн Булган хотод Эх нялхасын эрүүл мэндийн төлөө иргэдийн оролцоотой эрүүл хотыг бүтээх" төслийн үр дүнг бататгах Яп уламжлалт анагаах ухаан (жудогийн бариа засал)ыг дэлгэрүүлэх, сургагч багш бэлтгэх Төв аймгийн жирэмсэн эхчүүдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, менежментийг сайжруулах Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх сувилагч бэлтгэх Эх үрсийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд болон аюулгүй амаржих нөхцлийг хангахад чиглэсэн эх баригч сургах Эрүүл мэндийн салбарт сайн дурын атан илгээх атан Нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулах Нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр Эдийн засгийн өсөлтийг хүн бүрт өгөөжтэй тэгш шударга өсөлттэй холбохын тулд эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар ба хүртээмжийг сайжруулах болон ядуу давхаргад чиглэсэн нийгмийн халамжийн тогтолцоог сайжруулахыг зорино. Эмнэлгүүдийн өргөтгөл, засварын Хоол тэжээлийн архаг дутагдлыг бууруулах Олон талт 2.0 сая доллар ЕБСийн барилга, өргөтгөлийн (4р шат) Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS) Заах аргыг сайжруулах замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих (2р шат) Сургуулийн х болон анхан дунд шатны боловсролын салбарт сайн дурын атан илгээх атан АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 3.34 тэрбум иен Боловсрол Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Япон хэлний боловсролын салбарт сайн дурын атан илгээх атан

4 4р сарын байдлаар Цэцэрлэг, бага сургуулийн байрны засварын Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэх (2р шат) Хөдөө орон нутгийн бага сургуулийн багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх Анхан болон дунд шатны боловсролын салбар ТББын ү/аг дэмжих буцалтгүй 78 сая иен Инженер, технологийн чиглэлийн мэргэжлийн боловсрол Бэлтгэл судалгаа Хөдөө орон нутгийн хүүхдийн боловсролыг дэмжих Олон талт 2.89 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн суурь боловсролыг сайжруулах Олон талт 2.64 сая доллар Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг дэмжих Яп Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах (Гачуурт) Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарыг сайжруулахад хамтран алах бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Ус хангамжийг сайжруулах Зүүн д говийн бүсийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 2.76 сая доллар ЕСБХБ (ЯпонЕвропын ны Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах Бусад Нийгмийн эмзэг давхаргынхныг дэмжих Олон талт 3.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Байгалийн нөөцийн зохистой менежмент, иргэдийн оролцоонд тулгуурлан Онон голын сав газрын бүсэд ядуурлыг бууруулах Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Багийн төвийг цахилгаанжуулах туршилтын Олон талт 2.4 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп Гэр хорооллын ядуу иргэдэд чиглэсэн цогц үйлчилгээг сайжруулах Олон талт 2.5 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп

5 4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх Одоогийн нөхцөл байдал болон шийдэх асуудал Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хүн амын 40 орчим хувь буюу 1 сая орчим хүн төвлөрөн суурьшиж, хот улам бүр хүрээгээ тэлж байна. Хүн амын энэхүү огцом өсөлттэй харьцуулахад Улаанбаатар хотын тээвэр, цахилгаан болон усан хангамж зэрэг нийтийн үйлчилгээний дэд бүтэц хангалтгүй байгаа нь ноцтой асуудал болж байна. Мөн хотын эмх замбараагүй тэлэлтийн улмаас агаарын болон хөрсний бохирдол, хог хаягдлын асуудал, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж харилцан адилгүй байх зэрэг асуудлууд нүүрлэн, орчин нөхцөл улам бүр муудаж байна. 1. Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх дэд бүтэц, тээврийн системийг сайжруулах Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын ны чиглэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудлаар олон то хандивлагчид судалгаа болон г хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр хандивлагчдын үйл тай уялдуулан хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран алана. Өнөөг хүртэлх ныхаа үр дүнг харгалзан хотыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд үндэслэсэн хот төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх чиглэлээр алана. Тус мастер төлөвлөгөөнд үндэслэн Улаанбаатар хотын захиргааны зүгээс сонгосон төслүүд дотроос Япон улсын технологийг ашиглах боломжтой төслүүдийг тэргүүлэх зэрэглэлд авч үзэн, хотын тээврийн систем, хотын суурь дэд бүтэц (цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цахилгаан болон дулааны хангамж)ийг байгуулах болон тэдгээрийн менежментийг явуулахад чиглэсэн болон техникийн г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. Мөн Улаанбаатар хотын байгаль орчны асуудал (хог хаягдал, агаарын бохирдол, усны чанар муудаж буй асуудал зэрэг)аас гадна үер, газар хөдлөлт, гал түймэр зэрэг гамшигтай тэмцэхэд чиглэсэн болон техникийн г хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ. ны ээс Улаанбаатар хотын шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудал барих Зээл 28.8 тэрбум иен Улаанбаатар хотын Ачны гудамжинд төмөр замын гүүрэн гарц барих Бэлтгэл судалгаа Улаанбаатар хотын тээврийн салбарыг сайжруулахад чиглэсэн ны бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Зам, гүүрийн арчилгааны технологи, менежментийг сайжруулах Тээвэр ложистикийн бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 0.9 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 2. Хотын суурь дэд бүтэц, ус, цахилгаан хангамж зэрэг нийтийн үйлчилгээний дэд бүтцийг бүрдүүлэх Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарт хамтран алах бэлтгэл судалгаа Бэлтгэл судалгаа Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан Бохир болон хаягдал усны менежмент ба технологи Усны нөөц, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болон хот төлөвлөлт, менежментийн чадавхыг сайжруулах Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр Монгол улсын эдийн засгийн төв болох нийслэл хотын чадамжийг хадгалах, бэхжүүлэх нь чухал асуудал бөгөөд хотын тэлэлт нь орчны доройтлыг дагуулж байна. Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн мастер төлөвлөгөө болон Монгол улсын Засгийн газрын Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх бодлого чиглэл зэргийг харгалзан, Япон улсын хувьд арвин туршлагатай салбарын мэдлэг туршлага, технологийг ашиглан, бусад доноруудын үйл тай уялдуулан дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх замаар хотын чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран алана. Хүйтэн сэрүүн бүс нутгийн хот байгуулах технологийг сайжруулах Дулааны 4р цахилгаан станцыг шинэчлэх Бэлтгэл судалгаа Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээг сайжруулах төслийн судалгаа 3. Хотын байгаль орчин, орчны менежментийг сайжруулах Гэр хорооллын орчин нөхцлийг сайжруулах Улаанбаатар хотын гал түймэртэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх, гал унтраах тоног төхөөрөмжийг сайжруулах Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн эрсдлээс хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх (2р шат) Бэлтгэл судалгаа 56.1 сая иен UNHABITAT 840 сая иен

6 чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран алана. Байгаль орчны менежментийн салбар 4р сарын байдлаар Улаанбаатар хотод мод тарих технологийг хөгжүүлэх Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборын бүсэд ногоон бүс байгуулах Иргэдийн оролцоотойгоор Улаанбаатар хотын ядуу иргэдэд чиглэсэн дэд бүтцийг хөгжүүлэх Олон талт 3.0 сая доллар Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг дэмжих Яп Гэр хорооллын ядуу иргэдэд гэрийн дулаалганы материал нийлүүлэх Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп 4. Хот төлөвлөлт, хотын хөгжлийг дэмжсэн тогтолцоог бүрдүүлэх Монгол улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх Хот төлөвлөлтийн технологийг сайжруулах, хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэхэд зөвлөх илгээн алуулах Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр сайн дурын атан илгээх Хот төлөвлөлт, бүсийн хөгжлийн салбар Тусгай мэргэтэн атан Хотын үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслийн судалгаа Олон талт 2.5 сая доллар Улаанбаатар хотын тээвэрлэлтийн чадамжийг нэмэгдүүлэх Олон талт 1.0 сая доллар АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп АХБ (Ядуурлыг бууруулах Яп

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга [ ]-ийн вакцинжуулалтын үзлэг шинжилгээний асуулга маягт (сургуулийн өмнөх нас/сургуулийн насны хүүхдэд хамаарна) Маягт 2

More information

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Японд гэмт хэрэгт холбогдолгүй, аюулгүй амар тайван амьдрахын төлөө. Энэ заавар нь Токиогийн хүүхэд залуучууд, аюулгүй

More information

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны JENESYS2017 Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 ( урилгын хөтөлбөр ) н тэмдэглэл ( Оролцсон улс: Монгол Улс / Сэдэв: Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 хөтөлбөрийн тэмдэглэл) 1. Хөтөлбөрийн

More information

TUT brochure Mongolian pptx

TUT brochure Mongolian pptx Official Web Site! for Admission Movies! Introduction to Toyohashi University of Technology Overview of the Top Global University Project English English English English Other Languages Япон улсын Тоёохашигийн

More information

SIRA_防災_モンゴル新.indd

SIRA_防災_モンゴル新.indd Газар хөдлөлтөөс биеэ хамгаалах х зөвлөмж Сэндай Олон Улсын Харилцааны төв(сайра) Газар хөдлөлтийн талаар суралцъя Сэндай бол, өдийг хүртэл хэд хэдэн удаа газар хөдлөлтийн уршгийг амсаж ирсэн. Тэр үед,

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HELLO! JAPAN Япон Улсын Гадаад хэргийн яам http://www.mofa.go.jp/ http://www.web-japan.org/ Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам http://www.mn.emb-japan.go.jp Гарчиг P.02 Эзэн Хааны гэр бүл,

More information

indd

indd сонгуулийн халз тулаан эхэллээ Нэр дэвшигчдэд хандивын дансаа нээх боломж бүрджээ. > дэлхийг эзлэх боломж буюу zeat Удаан сууснаас болж нурууны үенд ирдэг ачааллыг Zeat эрс бууруулна. > Эрдоан харилцааны

More information

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32>

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32> 2011 оны шар элсний ажиглалтын судалгааны д н 2012 оны 3 сар Тояма муж 1 Судалгааны зорилго Ойрын жилд З н хойт Азийн б с нутагаар хил дамнасан шар элснээс дэлтэй агаарын бохирдолын асуудал ил болж байна.

More information

Монгол улс Коосэн загварын инженер, технологийн дээд боловсролын тухай суурь судалгаа 2017 он 5 сар Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА) АзиаСИЙД АББ Кэй Ар Ай ХХК Товчилсон үгийн тайлбар

More information

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1 7. ОРОН СУУЦ БОЛОН АМЬДРАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛ 7.1 Орон сууцны хангамжийн асуудлууд Хот төлөвлөлтөнд тусгах орон сууцны хангамжийн асуудлуудыг дараахь байдлаар тодорхойлсон болно. Үүнд: Орон сууцны барилгажилт

More information

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ 1945 ОНД БНМАУ-ААС ХЯТАД УЛСАД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ ТҮҮНИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ Боржигон Хүсэл* 1. Оршил XX зуунд Монгол Улс хоёр удаа том хэмжээний цэргийн армийг Өвөр Монголд илгээсэн юм. Эхний удаад 1913 онд1, дараагийн

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага Монгол хэлээр Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд Японы оюутныг дэмжих байгууллага Японд суралцахын давуу талууд Өндөр чанартай, сонирхолтой сургалтын хөтөлбөр Япон

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага 2017-2018 Японы Оюутныг Дэмжих Байгууллагын зүгээс та бүгдийн Японд суралцах ажил үйл үр өгөөжтэй байгаасай гэж хүсч байна. Засгийн газрын бие даасан агентлаг болох Японы

More information

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 The National Museum ofethnology Senri Ехро Park, Suita Osaka 565-8511, Japan 2003 Ьу

More information

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА 東京外国語大学論集第 78 号 (2009) 1 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГҮЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА ТҮҮНИЙ ИЛРЭХ ХЭЛБЭРҮҮД Жанцангийн БАТ-ИРЭЭДҮЙ Удиртгал 1. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцааг судласан байдал 2. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ил

More information

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464>

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464> SER SER locality ordinary people A Ярилцлага Бадамханд Бадамрэгзэн Боржигон Interviews Badamkhand Badamregzen Borjigon Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi Sodonomdagva Shiraishi 5 Chuluun

More information

Mongolia The Air Quality Department of Capital City (AQDCC) Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia Final Report -Appendices 2- March 2013 Japan International

More information

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД 東京外国語大学論集第 80 号 (2010) 1 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ НЭГЖИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТУХАЙ АСУУДАЛД Жанцангийн БАТ-ИРЭЭДҮЙ Удиртгал 1. Монгол хэлний хэлц үгийн тухай 2. Монгол хэлний хэлц нэгжийн судалгаанаас 3. Монгол хэлний

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

Mongolia The Air Quality Department of Capital City (AQDCC) Capacity Development Project for Air Pollution Control in Ulaanbaatar City Mongolia Final Report -Appendices 3- March 2013 Japan International

More information

Зурагт Буддизмын Үндсэн Сургаал Фүрүяа Мицүтоши Зургаан барамид Сэтгэл дүүрэн амьдрах зургаан сургаал Өглөг 2 Өнөөдөр Эдийн бус 7 өглөг буюу нүдний өг

Зурагт Буддизмын Үндсэн Сургаал Фүрүяа Мицүтоши Зургаан барамид Сэтгэл дүүрэн амьдрах зургаан сургаал Өглөг 2 Өнөөдөр Эдийн бус 7 өглөг буюу нүдний өг 6 2015 VOL. 117 ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН ҮГ Уур бол ялагдал Эцэг эх, дарга нар юм л бол үглэж, загнаад байдаг нь угтаа эрч хүч, урам зориг өгөх санаатай байдаг. Харамсалтай нь үр хүүхэд, ажилтан нь хэлсэн

More information

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

津山高専紀要第56号

津山高専紀要第56号 モンゴル 語 日 本 語 変 換 に 関 する 基 礎 的 検 討 * 大 平 栄 二 ** 上 谷 恵 里 奈 Nurul Sakinah Binti Kamaruddin *** A basic study on Mongolian-Japanese translation Eiji OHIRA, Erina JOTANI and Nurul Sakinah Binti Kamaruddin From

More information

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Title シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Author(s) 塚崎, 今日子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 49: 213-244 Issue Date 2002 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38983 Type bulletin (article) File Information

More information

スライド 1

スライド 1 МЕДИЦИНСКИ ПРИРУЧНИК Српски ( セルビア語 ) Када се обраћамо лекару: Не разумем јапанске медицинске термине. Стога, желим овај приручник да користим као помоћ, како бих лакше објаснио/-ла своје симптоме. Лични

More information

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо Российские туристы рассказали, как пережили переворот в Турции ロシア人旅行者はトルコのクーデター時にどのように過ごしたか話した Более 2000 граждан России по данным Минтранса (министерство транспорта) вывезены к этому часу. 交通省のデータによると

More information

09井上幸義.indd

09井上幸義.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.50 (2015) 1 Взаимосвязь между Тамарой из поэмы «Демон» и одноименной героиней из баллады «Тамара» INOUE Yukiyoshi Поэтические произведения

More information

大森雅子60

大森雅子60 No. 60 2013 ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に 大森雅子 はじめに 20 1891 1940 1 2 V 349 349 3 1 Ellendea Proffer, Bulgakov: Life and Work (Ann Arbor: Ardis, 1984), p. 541. 2 E. E. Ericson, The

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

09_後藤_p126-143(720-737).indd

09_後藤_p126-143(720-737).indd В. И. Ленин, Заметки публициста -О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т.п.-, Полн. собр. соч. т. стр. фундамент социалистической экономики, начинание

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме

この道を作り ここは道路を塞ぎます И вот это благоустройство это конечно можно сделать.» そしてこの設備ももちろんできます Деревянные тротуары, освещение, зоны для кемпинга и 3 совреме Дикий туризм уходит в прошлое アウトドアは過去のもの Дагинские термальные источники в Ногликах благоустроят. ノグリキのダギンスキー温泉地が開発されている Преображение этой туристической зоны начнется уже этой осенью. この旅行スポットが変わり始めるのはもうこの秋だ

More information

ミハイル・ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に

ミハイル・ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に Title ミハイル ブルガーコフの教権主義批判における二元論の超克 : 作家の創作活動とソヴィエト権力との関係を中心に Author(s) 大森, 雅子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 60: 29-55 Issue Date 2013-06-15 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/56917 Type bulletin (article)

More information

untitled

untitled ДОМ-МУЗЕЙ СИБЕЛИУСА ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ХЯМЕЕНЛИННА Хямеенлинна, примерно 1897 год, вид с церковной башни на восток. 2 ХЯМЕЕНЛИННА 60-80-х ГОДОВ XIX в. В детские годы Сибелиуса Хямеенлинна был довольно

More information

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош

АК Арбатская улица Беловежская пуща Белый дом ВДНХ Газпром ГКЧП Горемыкин, Иван Логгинович Гош 1 2004 0 АК......2 Арбатская улица......2 Беловежская пуща......2 Белый дом......2 ВДНХ......3 Газпром......3 ГКЧП......3 Горемыкин, Иван Логгинович......4 Гошкевич, Иосиф Антонович......4 Ëлки-палки......4

More information

佐藤論文.indd

佐藤論文.indd бессюжетная проза бесфабульные произведения См. Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919). O прозе М. Кузмина (1920) // Эйхенбаум

More information

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст

Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и уст 1 2 Учебник японского языка Moskovsky Litzei Значение относительной и абсолютн Московский универ ой ориентации в японском языке ситет Идиоматические и устойчивые сочет ания в современном японском языке

More information

カズクロム社について

カズクロム社について Каталог книжно журнальной и картографической продукции, предлагаемой для реализации Издательством ВСЕГЕИ (по состоянию на 12.11.03 г.) Наименование издания Цена, Руб. ( 1 Геологическая картография и геологосъемочные

More information

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п

- Суффиксы вежливости (учебник урок 7, правило 5, стр. 49; файл «Суффиксы вежливости СЭНСЭЙ, САМА, САН, КУН, ТЯН») Заполните пропуск соответствующим п Банк заданий_ Японский язык 1 семестр 6 класс - Тест 1_Т-1, С-1, Тест 2_И-1,С-1 Вопросы для самоконтроля 6 класс. Лексика: 1) Новые слова из тетради. 2) Новые слова из учебника Е.В. Стругова, Н.С. Шефтелевич,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2093E0955C8E86814594E08145899C957491E682528D5A824F8254824F8252825182512E646F63> 1904 1905 * M I 1930 35 1300 V I 800 10 15 80 10 15 1905 1917 12 1917 1906 * Historiography 9 V I 3 11 20 35 4 1 2000 16 1910 500 P N 1990 1 1908 1917 1904 1905 2 3 4 5 6 7 1 Россия и Япония на заре ХХ

More information

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е

1912 Северные записки Русская мысль Биржевые ведомости Чудакова М., Тоддес Е No. 59 2012 1910 20 年代のエイヘンバウム フォルマリズムとの接近と離反の過程 中村唯史 1. はじめに 1886 1959 1910 1920 1 1893 1984 1894 1943 1896 1982 1980 1905 1910 1946 1956 3 2 2009 3 20 1 Carol Any, Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian

More information

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком

リーダー達は両者の協力において最も切実で切迫した問題について話し合うた め顔を合わせた Сейчас идет встреча в расширенном составе - с участием министров и руководителей крупнейших российских ком На Восточный экономический форум во Владивостоке приехало три тысячи участников из 35 стран ウラジオストクでの東方経済フォーラムに 35 か国から 3000 人の参加者が訪れた Главные политические новости сегодня приходят из Владивостока. 重要な政治的ニュースが今日ウラジオストクから届いた

More information

И нам нужно сделать все, чтобы в рамках этого решения сейчас отработать». そして我々はこの判断の中で今行うべき全てのことをする必要があります Решение МОК, без сомнения, расстроит к при

И нам нужно сделать все, чтобы в рамках этого решения сейчас отработать». そして我々はこの判断の中で今行うべき全てのことをする必要があります Решение МОК, без сомнения, расстроит к при Готовились к соревнованиям, но были готовы и к худшему. Спортсмены и тренеры делятся эмоциями от вердикта (06:02~) 競技に向け準備していながら 最悪の状態にも心の用意ができていた 選手たちとトレーナーは判決の感想を話している «В целом, решение МОК, на наш взгляд,

More information

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記

Репортаж Павла Зарубина. パーベル ザルビンによるレポートです В астраханской школе имени Гейдара Алиева готовятся ко дню народного единства. アストラハンのヘイダル アリエフ記念学校では民族統一記 Нужен ли закон о российской нации: Путин дал старт дискуссии ロシアの民族に関する法律は必要か : プーチンは議論をスタートさせた Представители каких народов должны получать гражданство в России в упрощённом порядке, как адаптировать мигрантов,

More information

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc

Microsoft Word - pre-print2005最終.doc Казакевич В. ПОСЛЕДНИЕ ЧТЕНИЯ НА ВИЛЛЕ JEANNETTE «Частьречи» еще Evseeva E.V. Клочков Ю. Предупреждение и устранение грамматических ошибок японских учащихся Накадзава А. О происхождении и эволюции эпистолярных

More information

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4

354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 0. 1920 1920 14-4 353 376 2012. 354 1 1924 1889-1974 1968 200-204 2 1980 3 1926 1930 1931 4 1920-1930 355 1. 1885-1942 1889-1939 1889-1962 1915 200 A. I. 356 1922 5 1920 S. 6 1920-1930 357 I.

More information

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974

(3) (4) (5) XX века. Slavica Helsingiensia С См. Иванов Вяч. Поэт и чернь //Собрание сочинений. Т. 1. Bruxelles, 1974 (1) (2) 1 Баран Х. Первая мировая война в стихах Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С.171-185. Ben Hellman, Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War

More information

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру

Как говорят программисты, система «не дружелюбна» к пользователю. プログラミストが言うには システムは利用者に対し 親切でない Карта загружается долго, переход от одного меню к дру Заявка на гектар 1 ヘクタールの申請 С 1 июня начала действовать программа по оформлению участков земли в рамках законопроекта о дальневосточном гектаре. 6 月 1 日から極東の1ヘクタールについての法案の枠内での土地区画手続きプログラムの施行が開始した Получить

More information

untitled

untitled 1874 1940 1920 1 1 1 18 19 5 200 1903 1907 2 1 5 2 231 1920 1 20 1910 2 2 1910 3 3 1925 4 5 6 4 1917 1929 10 10 1931 1935 1954 7 2 1 55 1905 8 В Э 1960 9 5 1968 4 2 177 180 5 2 233 234 10 1970 1973 11

More information

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг

Суббота, 9 часов утра, и уже ажиотаж. 土曜日 朝 9 時 既に賑わっている Продукция фермеров не залёживается. 農家の生産物は店ざらしになることはない Многие по обе стороны прилавков друг http://newsvideo.su/video/4326854 Начала работу ярмарка выходного дня 休日市場が営業開始 В Хабаровске состоялась первая в этом сезоне ярмарка выходного дня. ハバロフスクで今季初の休日市場が開催された Жители краевой столицы её ждали

More information

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代

亡命ロシア人聖歌者 ポクロフスキーの人と音楽 ( 松島純子 )...16 郡司智麿のアルバムに見る革命下のブラゴベシチェンスク ( 舟川はるひ )...19 書評 外川継男著 サビタの花ロシア史における私の歩み を読んで ( 安井亮平 )...24 書評 バールィシェフ エドワルド著 日露同盟の時代 来日ロシア人研究会 会報 ISSN1344-9079 異 郷 ВТОРАЯ РОДИНА No.26 April 2008 バールィシェフ エドワルド氏 第 62 回 2008 年 2 月 2 日の報告 На фото: Г-н Эдуард БАРЫШЕВ выступает на 62-м заседании Ассоциации, 2 февраля 2008 г. 目次 研究会報告 ( 日本語

More information

CW3_A1204D07.indd

CW3_A1204D07.indd tuuli tuuli 111 tuuli tuuli tuuli =irad-monggol-un tobci teuke 112 Д.Жагдарбарам М.Ганболод 113 Н.Намсрай 114 115 tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli 116 tuuli tuuli tuuli tuuli

More information

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720]

естественный газ [36, p.530] каменный уголь (10.65 ) (7.32 ) 1927/28 [20, p.195] [29, pp ] бурый уголь К(8.00 ) О(7.70 ) РМ(5.55 ) [25, p.720] 1927/28 1955 1997 ([37], [38], [39], [45], [46]) 1927/28 1955 1997 1927/28 1955 [36] 1927/28 1927/28 1927 10 1928 9 10 9 1930 ( ) [11] 1.1 электроэнергия [36, p.530] 1.2 нефть f.o.b. [34, p.151] 48.1 1

More information

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦

ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 # 1. 1902 8 9 3 1903 7 10 3 1905 10 11 1 1906 1 1905 12 8 3 7 4 2. 3. Rękopis Sygnatura/ Sygn. stranica/ s. 4. 5. 6. 2 1904 7 8 11 1905 11 12 17 7. 8. B.S. 1891 1892 "Сахалинский дневник", Известия Института

More information

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс стања 2 Биланс успеха 3 Извештај о остал ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски

More information

調査レポート

調査レポート WTO 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 7.28% 1.3% 9.35% 17.72% ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8.4%.4% 12.7% 8.7% 69.8% 1 2 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Федеральная служба государственной статистики

More information

S2-OM.pdf

S2-OM.pdf Manual 685 S2 686 S2 Добро пожаловать и благодарим вас за приобретение акустики компании Bowers & Wilkins. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская

More information

Taro13-DPSA-488表紙.jtd

Taro13-DPSA-488表紙.jtd Discussion Paper Series A No.488 移行経済下ロシアの貧困の経済的分析における RLMS の個票データの活用 -- ミクロ計量分析に向けて -- 武田友加 ( 東京大学大学院経済学研究科 一橋大学経済研究所非常勤講師 ) 2006 年 12 月 The Institute of Economic Research Hitotsubashi University Kunitachi,

More information

モンゴルの児童書等ブックリスト

モンゴルの児童書等ブックリスト 1 A Монгол туургатны үлгэр, тэрг үүн дэвтэр モンゴル民話集 1 С.Бадамцэцэг Болор Судар Улаанбаатар 2010 9996210464 モンゴル民話の充実のため モンゴル民族の130あまりの民話を収録 2 A Монгол туургатны үлгэр, дэд дэвтэр モンゴル民話集 2 С.Бадамцэцэг

More information

IZVESTAJ REVIZIJE

IZVESTAJ REVIZIJE M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД Финансијски извештаји 31. децембар 2016. године и Извештај независног ревизора M&V INVESTMENTS А.Д., БЕОГРАД САДРЖАЈ Извештај независног ревизора Страна 1-2 Појединачни финансијски

More information

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study

Bulletin of JASRLL No.40-2 Abstracts of Research Papers Accepted for Presentation at the 58 th Annual Assembly of the Japan Association for the Study Г. Шатохина. Описание косвенной фонетической межъязыковой интерференции на материале реализации японскими учащимися русских бифонемных консонансов Н. Рогозная.Механизмы функционирования теоретической модели

More information

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ 167 BMW BMW Russland Trading http

346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК AvtoVAZ АвтоВАЗ  167 BMW BMW Russland Trading http 2005.10.10-16, No.38 200400 518 2004400 400 2004 12 7344,18930.7 17.8 2005 2002005200 11 1,9024,128 44 2005 12 346 ASPEK Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК http://www.aspec.ru 16 63 AvtoVAZ

More information

2

2 2 3 4 5 Tiếng Việt NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH KHOA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khóa ban ngày 2 năm, nam nữ 131 người Khóa học lên đại học Khóa học lên cao học Khóa thông dịch Nhật Việt ĐIỀU KIỆN DỰ THI Trên 18 tuổi,

More information

Japan.indd

Japan.indd УДК 070(520)(075) ББК 65.497(5Япо) Ф44 ОГЛАВЛЕНИЕ Фесюн, А. Ф44 Язык японских СМИ [Текст] / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 216 с. 1000 экз. ISBN

More information

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз

ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость соз ISSN 2185-2979 4 -... - 1... 21... 35... 49... 57 2016 ロシア語教育研究第 7 号 ( 日本ロシア語教育研究会,2016) 講演録 日本ロシア語教育研究会 日本ロシア語学校教師会共催シンポジウム 日本社会におけるバイリンガル教育の現在 子どもに必要な教科書を, いま考える Своеобразие двуязычия и необходимость

More information

Ⅰ-0-①

Ⅰ-0-① Общение 交 こうりゅう し知 流 Ⅰ あり合おう Познакомимся もくじ < 目次 >Оглавление はな 0. 話してみよう Поговорим あいさつ 1いろいろな挨拶 いちにちあいさつ A. 一日の挨拶しょたいめんあいさつ B. 初対面の挨拶ものようとの用途を尋ものを借 2 物 3 物 に 4 日 ほん本 Различные приветствия Приветствия

More information

....._..

....._.. S. K. Susan Layton, Nineteenth-Century Russian Mythologies of Caucasian Savagery, in Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini, eds., Russia s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917 (Bloomington

More information

42 истории от древности. Первая из этих двух целей была достигнута Щербатовым в статье «О повреждении нравов в России», объектом критического анализа

42 истории от древности. Первая из этих двух целей была достигнута Щербатовым в статье «О повреждении нравов в России», объектом критического анализа Москва в трудах М. М. Щербатова Сиро КATO В 1787 г. из-под пера М. М. Щербатова, выходит «Прошение Москвы о забвении ея» статья, написанная в эпистолярном стиле и символически адресованная «Всемилостивейшей

More information

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном

家族構成 Состав семьи 続柄 氏 名 生年月日 性別 きょうだい ( 計 人 ) ( 注 )6 人以上は別紙を提出してください Братья и сестры (Всего) Примечание: если больше 6 человек, укажите на отдельном 別記第七十四号様式 ( 第五十五条関係 ) Отдельная форма 74 (в соответствии со статьей 55) 日本国政府法務省 Министерство Юстиции, Японии 法務大臣殿 Министру Юстиции 氏 Имя 名 生年月日 Имя 国籍 地域 ( 又は常居所を有していた国名 ) Гражданство/Регион (или страна

More information

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези

садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли јези в 2013. садржај Завештање језика Чувајте, чедо моје мило, језик као замљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? Не узимајте туђу ријеч у своја

More information

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう

一年間の学習後 生徒たちが使うことのできるロシア語 ( 参考 ) さまざまな形式を使った挨拶 こんにちは Здравствуй おはようございますこんにちはこんばんは те Доброе утро Добрый день Добрый вечер 感謝 ありがとう Спасибо 感謝に答える どう テーマ : 北方領土から来たロシア人たちと交流しよう レベル :1 < 場面状況 > N 高校の生徒たちは 北方領土から来たロシア人たちと交流をすることになった 短時間の滞在の中で 校内の案内をし 体育館でスポーツ交流をする < 活動の流れ> 事前学習 ニ ホ ロ( 北海道立北方四島交流センター ) に足を運び 展示室で北方領土の歴史や 今の姿 人々の生活などについて学ぶ また 文化ルームにある ロシアの調度品や

More information

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを

検事勾留尋問 [ 2 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 通訳人のロシア語はよくわかりますか Вы хорошо понимаете русский язык переводчика? 2 被疑者 Да, хорошо понимаю. はい よく分かります 3 検察官 これからあなたを 検事勾留尋問 [ 1 ] 対訳テキスト ( ロシア語 ) 1 検察官 私は検事の田中です あなたの名前を言ってください Я прокурор Танака. Назовите ваше имя. 2 被疑者 Меня зовут Анатолий Иванов. アナトリー イワノフです 3 検察官 生年月日はいつですか Назовите дату вашего рождения. 4 被疑者 21-е

More information

Поетанопка "rx)()лсi\f Прсдисловис СОДЕРЖАНИЕ 3 7 Глава r И. А. ГОНЧАРОl3 И ЯПОНИЯ ПС!"С'lитыван Фреzam "Паллаг)а" И. А. ГОНfщ!"ова. --Сrавнснис с НllOнеКИl\flf и иностранны~нf ИСТОРИflССКИI\fИ ИСТО'll/Ifка~IIf--

More information

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶

Œ]„”’æ’¶Ÿ_Ł¶ Т. Мотидзуки. Играя со словами классики: Достоевский в современной литературе // Т. Мотидзуки (ред.). Русская литература на пороге нового века. Саппоро: Центр славянских исследований, 2001. С. 159-177.

More information

ロシア語論文CS.indd

ロシア語論文CS.indd Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No. 4 5? четыре пять Что лежит на границе числительных «4» и «5»? Принципиальное различие в восприятии количества, определяемого числительными

More information

02_中見.indd

02_中見.indd B. B. Балтольд Балтольд, В. В., История изучения Востока в Европе и России Академик В. В. Балтольд, Сочинения том Москва: Издательство «Наука», стр. Яков И. Шмидт č И. Н. Березин č 簃 Арх. 簃 錄 吳棫 詅 徵 Палладий

More information

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63>

<4D F736F F D A778D5A82A982E789C692EB82D682CC D95B D CEA96F3816A2E646F63> ( ロシア語 ) 学校から家庭への連絡文 Notes/Letters/Information from School to Families 1 登校 Приход в школу 登校時間 : 時 分 時 分頃 から まで Время прихода:час минут примерно час минут с до 欠席する場合や遅刻する場合は Когда ребенок отсутствует

More information

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д

Что ты делал прошлой ночью? 昨晩君は何をしましたかをしましたか Всё что тебе нужно делать это работать усе рднее. 君はもっとはもっと熱心熱心に勉強勉強しさえすればよいしさえすればよい Эй ты! Что ты там д ロシア語例文集 "делать делать" を使ったった例文 Она делает ошибки даже на своем родном язы ке. 彼女は自分自分の母国語母国語でさえもでさえも間違間違えてしまいますえてしまいます Он не знал, что делать с оставшейся едой. 彼は余分余分の食べ物をどうしたらよいかわからなかったをどうしたらよいかわからなかった

More information

untitled

untitled Корпуса общего назначения средних и больших размеров ENSTO CUBO O и C IP66/67 Корпуса общего назначения средних и больших размеров из термопластика представлены сериями ENSTO CUBO C и O. Корпуса серии

More information

ロシアでは宛名面に どこへ Куда だれに Кому と明記できる わかりやすい モデル Куда: Москва, Арбат, дом 33, квартира 15 Кому: Петровой Лене では実習 Куда: Кому: - 1 -

ロシアでは宛名面に どこへ Куда だれに Кому と明記できる わかりやすい モデル Куда: Москва, Арбат, дом 33, квартира 15 Кому: Петровой Лене では実習 Куда: Кому: - 1 - 第 16 課あなたはどこに住んでいますか 1. 動詞 жить を変化させて ロシア語を完成させよう 1. Где вы? Я в Токио. 2. Где Бори с? Он в Москве на Арба те. 3. Вы в Киото? Нет, я на Хоккайдо. 2. 自分宛のアドレスをロシア語で書いてみよう [ メモ ] 大きい場所から小さい枝番の順序でアドレスを書き

More information

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治

立 系 新 聞 が 誕 生 し また 郵 便 報 知 新 聞 のように 企 業 経 営 を 重 視 し 政 論 紙 から 大 衆 的 な 報 道 中 心 の 新 聞 へと 転 換 する 大 新 聞 が 現 れた 一 方 朝 日 新 聞 をは じめとする 小 新 聞 の 側 でも 社 説 など 政 治 5. США призвали КНДР воздержаться от провокаций [Електронний ресурс] / Алексей Богдановский // РИА Новости 17 марта 2014. Режим доступу до джерела: http://ria.ru/ world/20140317/999748490.html. 6. Япония

More information

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 (

目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 ( Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание) 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物

目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4 調理 (Приготовление пищи) 8 食事 (Еда) 12 買い物 Японско-русский разговорник для указывания пальцем ( 日露指差し会話帳 ) для ухода на дому ( 訪問介護編 ) 1 目次 (Содержание)1 初回訪問時挨拶 (Приветствие во время первого визита) 4 次回よりの挨拶 (Приветствие в следующий приход) 4

More information

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек

Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 2005 1 2005 Александровская колонна 3 Алёнушка 3 Андрей Рублёв 3 Андроников монастырь 4 Аргументы и факты 5 ВАЗ 5 Владимирская икона Божией Матери 5 ГАИ 6 генсек 6 ГОЭРЛО 7 ГРУ 7 Грызлов, Борис Вячеславович

More information

2 である モンゴル 語 の 格 語 尾 は 名 詞 や 動 詞 ( 動 詞 形 動 詞 語 尾 )に 結 合 するが その 際 に 母 音 調 和 による 格 の 母 音 変 化 や 単 語 末 の 母 音 子 音 の 影 響 による 格 の 先 頭 部 分 の 音 声 変 化 が 生 じるのであ

2 である モンゴル 語 の 格 語 尾 は 名 詞 や 動 詞 ( 動 詞 形 動 詞 語 尾 )に 結 合 するが その 際 に 母 音 調 和 による 格 の 母 音 変 化 や 単 語 末 の 母 音 子 音 の 影 響 による 格 の 先 頭 部 分 の 音 声 変 化 が 生 じるのであ 1 モンゴル 語 学 習 者 に 対 する 効 果 的 な 格 語 尾 の 指 導 法 研 究 表 を 多 用 した 理 解 促 進 の 試 み 内 田 孝 (UCHIDA Takashi) 滋 賀 県 立 大 学 非 常 勤 講 師 要 旨 モンゴル 語 格 語 尾 と 日 本 語 格 助 詞 の 用 法 には 共 通 性 が 見 られるため 日 本 語 話 者 にとってモンゴル 語 が 学 びやすい

More information

"Умный крестьянин"

Умный крестьянин Текст 10 "Я второкурсник" 私は今ニ年生です Содержание: Словарь к тексту Текст 10 "Я второкурсник" Новые иероглифы к тексту Текст фуриганой Текст окуриганой Транскрипция текста Перевод текста Приложение Повторенье

More information

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein

Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это... Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemein - Einleitung В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать... Allgemeine Einleitung einer Arbeit このエッセイ / 論文では を調べた / 審査した / 調査した

More information

стихия

стихия Title ロシア語の (стихия) : ロシア人の人間観 言語観をのぞく窓 Author(s) 郡, 伸哉 Citation 類型学研究 (2005), 1: 131-166 Issue Date 2005-12 URL http://hdl.handle.net/2433/65742 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher

More information

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л

RGASPIРГАСПИ, ф. 495, оп. 280, д л No. 25 December 2015 Azuma Kazuo_The Famous Educator and Researcher of Russian Language and Russian Literature and the Founder of Institute of Russian Language MIR in Japan Documents and Materials about

More information

カタカナ練習帳3

カタカナ練習帳3 アカガサザ行 アイウエオ 1 1 イアウオエ エオウアイ オエウイア カキクケコ 2 キカクコケ ケコクカキ コケクキカ ガギグゲゴ 3 シサスソセ セソスサシ ソセスシサ サシスセソ 4 アガシ ガエス エザコ キゲセ ザジズゼゾ ザソオ ソズサ ズキク 1ガス 2キス 3ギア 4エス газ поцелуй шестерня S(эс) маленький размер 5ケーキ 6エース 7コース

More information

Layout 1

Layout 1 Академија уметности у Београду ЗБОРНИК РАДОВА ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УМЕТНОСТ, МЕДИЈИ, КОМУНИКАЦИЈА Beograd, 2014 3 Зборник радова професора и студената Академије уметности

More information