Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]"

Transcription

1 xf. Xd z. 3. v Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ( ) 4π i d 4 πq π iθ λ Θ ÿi z ªªª ª 7 z ªªª ª

2 Xd Bagg θ λ d i f Xd ρ i ( q) ( ) 4π d πq πq b f ( ) Z z ªªª ª z ªªª ª 4 ~ hkl ~ ( hx + ky lz ) F f exp + uθ ~ F «««F ««««4 3 Xd «Xd«l ~ λ.4 [ m ] mi V [ ev ] z ªªª ª z ªªª ª 5 Xd ~u q Xd«Xd«[Fe(pz) 6 ](BF 4 ) ªªªªª 4 ) u o c ( 5 [Fe(pz) 6 ](BF 4 ) λ. Å (a) 5 ) R wp.5 %, R.74 % u o c 4 Fe ( 8 9 (degee) F B C N α α L L L S+ L J L 3/ L / S / (degee) S / z ªªª ª 3 z ªªª ª 6

3 Xd L L L ~ L XAFS ~~ q Ba (Z 56) L L o Xd o ) Å σ ( L L L v log ª ªªª S (Z 38) Ca (Z ) 3 λ (Å) hp://lipo.ml.iech.ac.p/ ªªªª μ l( ) ªªªªi «z ªªª ª 7 z ªªª ª xf Xd Xd. Xd z. 3. v hp://lipo.ml.iech.ac.p/abcoeff/abcoeff.hml / ªªªª z ªªª ª 8 z ªªª ª XAFS«Xd ~«~ ~ ªªª u /ªªª ~ ªªª u ~ ªªªª MeV z ªªª ª 9 z ªªª ª 3

4 «ªªªªª λ c cδ ρ ρ γ v γ γ ργ c v 3 λ c 4πρ 3 3γ ªªª ~ ªªª ªªª ~ ªªªªªª ªªª ª ƒ z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 ~.. ~ ªªªªª 3. «v h«4. ~ˆ d «~ˆ «5. ªªª Phoo xf. Xd z. 3. v z ªªª ª 4 z ªªª ª 7 v SPig-8«Phoo Faco«ªªªªªª«z ~«ªªª«d ~«8GeV hp:// hp://pfwww.kek.p/idex.hml z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 4

5 XFEL v«spig-8 PF hp:// SASE-FEL«i i «5m 5m 45m.5km z ªªª ª 9 i ªªªªª z ªªª ª 3 ªªª ªª ~ XFEL SPig-8 ªªªXd PF ªªªXd SCSS HP XFEL (H3 ) z ªªªªªª z ªªªXd J-PARC (H Œ ) ªªª J-PARC HP zª Œ v icohee E N E NP cohee E NE N P z ªªª ª 3 z ªªª ª 33 ªªª v«ªªªªª hp://-pac.p/ 8 «z ªªª ª 3 z ªªª ª 34 5

6 xf. Xd z. 3. v v ªªªª d Œ d.. 3. u z ªªª ª z ªªª ª ªª v ~u Xd kba 5 kba ªªªª ª µm z z v Bagg Xd xw ªªª ~ z ªªª ª 36 z ªªª ª 39 ªª ª ªª ªª 7,.5 GPa 7, 4.9 GPa. ao, Y. Ohoihi, M. Takaa, E. Nihiboi, M. Sakaa ad Y. Moiomo PRB7 (5)44. z ªªª ª 37 z ªªª ª 4 6

7 / z e «BL4XU«Collimao X-ay Le Diffacio Sample P CCD camea ND File Shue z ªªªªª e He e ª ªªªªªe ª e ªªªªªªªª ªªªªª ªªªªªªªªª ªªª ªª ~v e v z ªªª ª 4 z ªªª ª 44 ª ªª 6 ( ) PmJ/cm 4 T c 35 R R Delay ime (). ao, e. al. APL9(7)9 z ªªª ª 4 ~~ u ªªªªªªªª ªªªªªª d ~ š ªªª ª ªªªªªªªª š ªªª ª ªªªª ~ h θ «v θ z ªªª ª 45 ªªª ªª ~v Œ e MCS SR Top-view DVD ample Seppe moo age (alaio) Seppe moo age (oaio) Lae Le Hz-Lae hue APD He-Ne lae Muli chael cale CREST ªªª ªª ~v «Lae.. v PD uh. SR z ªªª ª 43 z ªªª ª 46 7

8 Œ e ªªªªªªªª Top-view Seppe moo age (alaio) DVD ample Seppe moo age (oaio) SR Ta plae Lae X-ay choppe aembly Le Rep. ae Hz-Lae hue 5 Hz, khz, Hz Pb plae «de } w ªªªª He-Ne lae Δ Δ v PD uh 4 p.. Lae 4 p SR z ªªª ª 47 magig plae u ªªªªu ) i u. b a ( y i e Ge Sb Te 5 amophou θ (degee) z MCS «PP «ªªªª ) i Ge Sb Te 5 u. cyal b a ( y i e θ (degee) z ªªª ª 5 «««Œªªªª «dªªª MCS e v ª ªª ªªªªªªªªª«5Hz«e } 5 Hz uxd Œ MCS oe ucleaio gowh Wei e al., Thi Solid Film44(3)9 X-ay GST AST? lae GST ªªªª ªªªªªªªªª ªªªªª «««AST z ªªª ª 48 z ªªª ª 5 DVD v DVD ~ª ªªªª Recoded mak amophou cyal GST GeTe Che e al. JAP,49(986)5 Ge Sb Te 5 Yamada e al. JJAP,S6(987)6 Ag Sb 76.4 Te 6.5 waaki e al. JJAP,3(99)46 AST z ªªª ª 49 z ªªª ª 5 8

9 GST AST Š Š Domai gowh op. GST Domai coaliio AST 69m 7m 58m 65m z ªªª ª 53 Edeg-gowh-dive Nucleaio-dive z ªªª ª z ªªª ª 9

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

untitled

untitled (a) (b) (c) (d) Wunderlich 2.5.1 = = =90 2 1 (hkl) {hkl} [hkl] L tan 2θ = r L nλ = 2dsinθ dhkl ( ) = 1 2 2 2 h k l + + a b c c l=2 l=1 l=0 Polanyi nλ = I sinφ I: B A a 110 B c 110 b b 110 µ a 110

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

B

B B YES NO 5 7 6 1 4 3 2 BB BB BB AA AA BB 510J B B A 510J B A A A A A A 510J B A 510J B A A A A A 510J M = σ Z Z = M σ AAA π T T = a ZP ZP = a AAA π B M + M 2 +T 2 M T Me = = 1 + 1 + 2 2 M σ Te = M 2 +T

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =

42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 = 3 3.1 3.1.1 kg m s J = kg m 2 s 2 MeV MeV [1] 1MeV=1 6 ev = 1.62 176 462 (63) 1 13 J (3.1) [1] 1MeV/c 2 =1.782 661 731 (7) 1 3 kg (3.2) c =1 MeV (atomic mass unit) 12 C u = 1 12 M(12 C) (3.3) 41 42 3 u

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹

e Ž ¹ vµ q ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ vµ j ¹¹¹ ¹¹¹¹ r µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ vµ Ž ¹¹¹ ¹¹¹¹ vµˆ ¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹ e Ž µ ¹¹¹ ¹¹¹ v µ ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ rµ ¹¹¹¹ ¹¹¹ j µ r µž ¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ l vµ u ¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ µ µ ¹¹¹ ¹¹¹ µg ¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹ r µ Ž ¹¹¹ ¹¹¹ vµ ¹¹¹¹ ¹¹¹¹ µ ¹¹¹¹¹

More information

2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP

2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP 1. 1 213 1 6 1 3 1: ( ) 2: 3: SF 1 2 3 1: 3 2 A m 2. 2 P M A 2 F = mmg AP AP 2 AP (G > : ) AP/ AP A P P j M j F = n j=1 mm j G AP j AP j 2 AP j 3 P ψ(p) j ψ(p j ) j (P j j ) A F = n j=1 mgψ(p j ) j AP

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 ÊÒÏ Ò Ð ÑÐÖÔÒÊ ÈÍ Ê ÊÆÇÍà xê ÃÊ g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ Ê w Ê ÇÍÌÍÉÂ Ê Êà x ÃÇ ÆÉ ÈÍÉÆÍ Â2+5# Â Â Â Ê w ÊÍÍÉÂ Ê ~É ÇÉ ÎsÆÇÉÇ uéæíçéç ÈÍÉ Â Ê 2+5# ÊÊÊw Ê Î Ê f u ÉÊà x hêf É f s Êg ÊÓÖ ÑÎ u ÈÍÇÉÃÎ ÇÉÆÍ ÂÌÉÂ

More information

= hυ = h c λ υ λ (ev) = 1240 λ W=NE = Nhc λ W= N 2 10-16 λ / / Φe = dqe dt J/s Φ = km Φe(λ)v(λ)dλ THBV3_0101JA Qe = Φedt (W s) Q = Φdt lm s Ee = dφe ds E = dφ ds Φ Φ THBV3_0102JA Me = dφe ds M = dφ ds

More information

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β α β : α β β α β α, [ ] [ ] V, [ ] α α β [ ] β 3/4/8:9 3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β [] β [] β β β β α ( ( ( ( ( ( [ ] [ ] [ β ] [ α β β ] [ α ( β β ] [ α] [ ( β β ] [] α [ β β ] ( / α α [ β β ] [ ] 3

More information

nsg04-28/ky208684356100043077

nsg04-28/ky208684356100043077 δ!!! μ μ μ γ UBE3A Ube3a Ube3a δ !!!! α α α α α α α α α α μ μ α β α β β !!!!!!!! μ! Suncus murinus μ Ω! π μ Ω in vivo! μ μ μ!!! ! in situ! in vivo δ δ !!!!!!!!!! ! in vivo Orexin-Arch Orexin-Arch !!

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ +1 ÔÖÒÑÑÐ /2% Ê Éte u ªªªªª f ªªª ª«ªªª ª ~ ªª ª ª ª ªªª ªª ª ªªª ª ªª ª «ªª ª ª ª ª ª ª ª ªªªª ª ª ª ª ª ª ªªªª «««s ª ª ª ª ªªª v ªª ª ª ª ªv l Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ 59 59 59 59 Ð ÔÎ 59Ö Ð ~ ª ª ª ««10

More information

d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h -

d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h - - d bd o o p p i i u u j j du d f f g h h - 3 d p dp d 3 p -3 -4 -5 -6 u d d y f b d v p bd Uu XdXd Xd Xf Pp -7 h zj x j h 3 t y -8 -9 i id f d o p u i Wy Xd Ii r i v d -0 c c w r w q q q w q - - u u d

More information

nsg02-13/ky045059301600033210

nsg02-13/ky045059301600033210 φ φ φ φ κ κ α α μ μ α α μ χ et al Neurosci. Res. Trpv J Physiol μ μ α α α β in vivo β β β β β β β β in vitro β γ μ δ μδ δ δ α θ α θ α In Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Volume I W W v W

More information

統計学のポイント整理

統計学のポイント整理 .. September 17, 2012 1 / 55 n! = n (n 1) (n 2) 1 0! = 1 10! = 10 9 8 1 = 3628800 n k np k np k = n! (n k)! (1) 5 3 5 P 3 = 5! = 5 4 3 = 60 (5 3)! n k n C k nc k = npk k! = n! k!(n k)! (2) 5 3 5C 3 = 5!

More information

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1.

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1. 1.1 1. 1.3.1..3.4 3.1 3. 3.3 4.1 4. 4.3 5.1 5. 5.3 6.1 6. 6.3 7.1 7. 7.3 1 1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> ˆ Ñ Ñ vìéê d Ê ÍÉÂÊÊÊ ÆÂ Æ Ç ÇÂÊ ~ÌÈÉ ÇÉÂÿ Â ss ÊÌ Ë sê~ Ê ÆÂ ~ÌÊÎÌÈÊÈÌÂ ÊÂ Ê ~ÊÉÆÉÊÂ ÇÉÉ ÇÈÂ Â Â Â xâîööð ÊÇÈÍÉÊÉÉÂÇÊÉÌÂÉÌÊÉÌÊÂ Ê Ê u Ç ÌÉÉÇÉÂ Ã ÃÊ ÈÂ ÊÆÇÍÃw ÃÎ v Êv ÊÑ Ñ vêî Í}ÌÂ Ã ÃÇÍÂ Ê vê u Ç ÇÆÉÊÎ

More information

CVMに基づくNi-Al合金の

CVMに基づくNi-Al合金の CV N-A (-' by T.Koyama ennard-jones fcc α, β, γ, δ β α γ δ = or α, β. γ, δ α β γ ( αβγ w = = k k k ( αβγ w = ( αβγ ( αβγ w = w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( βγδ w = = k k k ( αγδ

More information

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B 9 7 A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B x x B } B C y C y + x B y C x C C x C y B = A

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 一般国道 205 号 針尾バイパス ÓÏÓÑÊu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~ Êd ÔÖÑÏÐÒÊ ~Ê ~~{ËÊÎÐÑÑ Ê Ê y ÊvÊu eêu ÊvÂwÊÆÍ vêu uvêèív ~{ ÓÏÓÑÊu Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍ MOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂÓÏÓÑÊÂui ~É~ÈÊ

More information

(WP)

(WP) 1998 0 a b v g d je jo z i j k l m n o à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è é Š ê ë Œ ì í Ž î 1 ï p ð r ñ s ò t ó u ô f õ x ö ts t' ø ù ' ' š ú û y œ ü ' ý e ž þ ju Ÿ ß ja à, ê, ì, î, ò á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö,,

More information

p.2/76

p.2/76 kino@info.kanagawa-u.ac.jp p.1/76 p.2/76 ( ) (2001). (2006). (2002). p.3/76 N n, n {1, 2,...N} 0 K k, k {1, 2,...,K} M M, m {1, 2,...,M} p.4/76 R =(r ij ), r ij = i j ( ): k s r(k, s) r(k, 1),r(k, 2),...,r(k,

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> Â Â Ê fd Ê ÂÆÉ fê ÉÆÉÉÂ Ê ËÉd ÉÊ Â Ê ÈÉÂ fd Ê ÉÂ ÍÍ ÈÉÂ f Ê É ÍÍ ÈÉÂ fâd sâ u sê Ês Ê ÇÉÆÉÉÂ Ê ÍÍ ÊÆ É Ê É ÍÍ ÈÉÂ Ê fê ÉÂ É ~u ÊECTT[QXGTÊ ÂÆÍÆÊ Ñ Ñ É ÎsÆËÇ Ê ÉÆÉÉÂ fêæéâd fê ÌÍ Ê ÉÆÍ É ÇÊ ÊÊÇÉÉÂ Ê fê

More information

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2

kawa (Spin-Orbit Tomography: Kawahara and Fujii 21,Kawahara and Fujii 211,Fujii & Kawahara submitted) 2 van Cittert-Zernike Appendix A V 2 Hanbury-Brown Twiss (ver. 1.) 24 2 1 1 1 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 3 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 4 3.1............................................

More information

17 18 2

17 18 2 17 18 2 18 2 8 17 4 1 8 1 2 16 16 4 1 17 3 31 16 2 1 2 3 17 6 16 18 1 11 4 1 5 21 26 2 6 37 43 11 58 69 5 252 28 3 1 1 3 1 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 2 6 1 6 2 16 28 3 29 3 30 30 1 30 2 32 3 36 4 38 5 43 6

More information

202mk5_OM-J_RevD

202mk5_OM-J_RevD D01053901D 202@^ Double Auto Reverse Cassette Deck 2 TASCAM 202MKV á á á è í ì ì ó í í è ì ó í á TASCAM 202MKV 3 @V @V 4 TASCAM 202MKV TASCAM 202MKV 5 6 TASCAM 202MKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r ø t º

More information

populatio sample II, B II? [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2

populatio sample II, B II?  [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2 (2015 ) 1 NHK 2012 5 28 2013 7 3 2014 9 17 2015 4 8!? New York Times 2009 8 5 For Today s Graduate, Just Oe Word: Statistics Google Hal Varia I keep sayig that the sexy job i the ext 10 years will be statisticias.

More information

untitled

untitled . 96. 99. ( 000 SIC SIC N88 SIC for Windows95 6 6 3 0 . amano No.008 6. 6.. z σ v σ v γ z (6. σ 0 (a (b 6. (b 0 0 0 6. σ σ v σ σ 0 / v σ v γ z σ σ 0 σ v 0γ z σ / σ ν /( ν, ν ( 0 0.5 0.0 0 v sinφ, φ 0 (6.

More information

量子力学A

量子力学A c 1 1 1.1....................................... 1 1............................................ 4 1.3.............................. 6 10.1.................................. 10......................................

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

目論見書

目論見書 Fidelity Japan Growth Fund 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 A B AB CDEFG AB C D 4 (3) 2002 2 1. 5 2001 2 28 7 2001

More information

Microsoft Word - 導水路はいらない!愛知の会 会報12号.doc

Microsoft Word - 導水路はいらない!愛知の会 会報12号.doc 12 30 1210 52 23 10 10 9 3 12 19 11-1 - .0.5m.6km m - 2 - - 3 - / - 4 - - 5 - 10 12.10-9 - 16 12 10 1 30 5 30 500 1976 1997 14 12 11 1 30 4 30 500 Fax 4 12131 30 1 11192 4 4 11201 3 12136 30 1005-12

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t 1 1.1 sin 2π [rad] 3 ft 3 sin 2t π 4 3.1 2 1.1: sin θ 2.2 sin θ ft t t [sec] t sin 2t π 4 [rad] sin 3.1 3 sin θ θ t θ 2t π 4 3.2 3.1 3.4 3.4: 2.2: sin θ θ θ [rad] 2.3 0 [rad] 4 sin θ sin 2t π 4 sin 1 1

More information

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1 1 1.1......... 1............. 1.3... 1.4......... 1.5.............. 1.6................ Bownian Motion.1.......... Einstein.............. 3.3 Einstein........ 3.4..... 3.5 Langevin Eq.... 3.6................

More information

『共形場理論』

『共形場理論』 T (z) SL(2, C) T (z) SU(2) S 1 /Z 2 SU(2) (ŜU(2) k ŜU(2) 1)/ŜU(2) k+1 ŜU(2)/Û(1) G H N =1 N =1 N =1 N =1 N =2 N =2 N =2 N =2 ĉ>1 N =2 N =2 N =4 N =4 1 2 2 z=x 1 +ix 2 z f(z) f(z) 1 1 4 4 N =4 1 = = 1.3

More information

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2

10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 1 10:30 12:00 P.G. vs vs vs 2 LOGIT PROBIT TOBIT mean median mode CV 3 4 5 0.5 1000 6 45 7 P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) P(B A)=P(A B)/P(A) P(A B)=P(B A) P(A) P(A B) P(A) P(B A) P(B) P(A B) P(A) P(B) P(B

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

untitled

untitled 17 5 16 1 2 2 2 3 4 4 5 5 7 5.1... 8 5.2... 9 6 10 1 1 (sample survey metod) 1981 4 27 28 51.5% 48.5% 5 10 51.75% 48.24% (complete survey ( ) ) (populatio) (sample) (parameter) (estimator) 1936 200 2 N

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

学習の手順

学習の手順 NAVI 2 MAP 3 ABCD EFGH D F ABCD EFGH CD EH A ABC A BC AD ABC DBA BC//DE x 4 a //b // c x BC//DE EC AD//EF//BC x y AD DB AE EC DE//BC 5 D E AB AC BC 12cm DE 10 AP=PB=BR AQ=CQ BS CS 11 ABCD 1 C AB M BD P

More information

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ

Ô µ µ Õ 6 Ú ÒÕ Ž l y ÖÍ ( )Í ÕŒ ÔÙØÔÕÍ ÖßäáÖ lö m Í2005 Ö dôõ m ÖÙÙ m ÖÒÒ søôõóù ÔØÔÕÓÍ ÓÙÍ Ø ÒÕ mþáßäø d zööøòùí Öi ØÓÖŽ Õ ØÙÙØÔÕÍ e 6 y Œ ÓÓ i p Ô µ +5%1*$ International Society of Coordination for Health and Beauty 8QN 6 Ô µ µ Œ ~l v Œä Ö m d m ( l ä ) v ÖØ m l qy ä Žl d Œ ˆ d z d { ä Œ } Üãäß d } ä h d j ä Œ p 4 3 Í Ô Î yî Ž l Î Î Ï103-0005

More information

コロイド化学と界面化学

コロイド化学と界面化学 x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10

More information

t Digital Education Center 2003 10 24 54 1992 10 10 2001 10 1992 19921993 14 10 15 SUCCESS 46 2 8 611 16 13 2215 01 ª 16 13 2 29 15 26 24 31 16 17 12 13 14 21 23 18 30 10 10 30 15 26 14 œœœœœœœœœœœœœœœ

More information

(Basic of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables , (Expectatios, Meas) (Weak Law

(Basic of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables , (Expectatios, Meas) (Weak Law I (Radom Walks ad Percolatios) 3 4 7 ( -2 ) (Preface),.,,,...,,.,,,,.,.,,.,,. (,.) (Basic of Proability Theory). (Probability Spacees ad Radom Variables...............2, (Expectatios, Meas).............................

More information

21 1 1 1 2 2 5 7 9 11 13 13 14 18 18 20 28 28 29 31 31 34 35 35 36 37 37 38 39 40 56 66 74 89 99 - ------ ------ -------------- ---------------- 1 10 2-2 8 5 26 ( ) 15 3 4 19 62 2,000 26 26 5 3 30 1 13

More information

1

1 016 017 6 16 1 1 5 1.1............................................... 5 1................................................... 5 1.3................................................ 5 1.4...............................................

More information

FinePix S5000 使用説明書

FinePix S5000 使用説明書 BL00260-101(2) 1 2 2 3 B p y S J B? m,. / N M < > e d x b d c n f f j k h D * + A j G z B r r 4 6 F 5 B o i T t t p u u U 3 e y y y y y y y y y 4 x x p x x x x x x x x x x x x 5 6 abdc d c 7 1 1 2! 3!

More information

<95F18D908F91967B95B62E696E6464>

<95F18D908F91967B95B62E696E6464> 1.. (1-1)? 1. 2.,,.. (1-2)? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (1-3)?. (() ().) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (: ) (1-4). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ( ) (1-5)?. 1. 2. 3. (1-6)?. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - 0

More information

28 2. 1 1 2 1972269

28 2. 1 1 2 1972269 2009 27 1. 2009104 1980 KY 2009 20 30 28 2. 1 1 2 1972269 29 2003 2003132 3 2 3 1 30 1 1 1 1970 17.32005 33.9 2 1 2 199886 3 2 31 3 2 2 DVD 2009 200925 1 1990 32 1950 1960 1960 1970 18 CM DE 1970 1980

More information

取扱説明書 [F-05E]

取扱説明書 [F-05E] F-05E 12.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 a b 22 c d e 23 24 a o c d a b p q b o r s e f h i j k l m g f n a b c d e f g h 25 i j k l m n o p q r s a X b SD 26 27 28 X 29 a b c

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

MO 2 E 2 POM -248/16 ev. 1.3_2 L D WP V GND 2* D IN LOD / W D OU OMP LOD 3 Min. yp. Max. V IN Y V IH V = V V = V V IL V = V 2 V =

MO 2 E 2 POM -248/16 ev. 1.3_2 L D WP V GND 2* D IN LOD / W D OU OMP LOD 3 Min. yp. Max. V IN Y V IH V = V V = V V IL V = V 2 V = ev. 1.3_2 MO 2 E 2 POM -248/16 8-Pin DIP ( DP8-DP8-E) 8-Pin OP ( FJ8-DFJ8-E) :µ Max. (V =5.5 V) :.8 m Max. (V =5.5 V, f=4khz).4 m Max. (V =4.5 V, f=1khz) :2.5 5.5 V :1.8 5.5 V 16 (-248, -2416) GN 1 2 8-Pin

More information

Microsoft Word _Rev01-jp.doc

Microsoft Word _Rev01-jp.doc ユーザーマニュアル 日本語 APC Smart-UPS 1000/750VA 230/120/100VAC 単一ユニットラックマウント式無停電電源装置 990-1319 09/02 はじめに American Power Conversion Corporation APC Ê ƒê teâ tñïòòâ ÑÔ ÒÏÏÎÂÈÊ Ê ~ ÊÆÇÍ ~ Êt~ ÉÈÉ É ÈÉÆÌÈ ÊÓÑÓ Ñ

More information

ロシア語ハラショー

ロシア語ハラショー 1999 èìñß ïî-ðóññêè 25 26 26 29 30 31 32 33 35 36 10 10 11 36 37 38 39 12 14 40 41 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 1 à á â ƒ ã ä å Ý Þ æ ç ˆ è a b v g d je jo z i é j Š ê k ë l Œ ì m í n Ž î o 2 ï p ð r

More information

パソコン接続マニュアル P-01F 日本語

パソコン接続マニュアル P-01F 日本語 P-01F 1 2 3 4 5 1 2 +m1111 1 2 3 4 5 6 6 1 1 111 2 1 3 1 1 1 2 1 7 3 8 1 2 1 111 3 4 5 9 1 m111 m1111 c 2 3 4 5 10 1 1 111 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 m111 m1111 2 3 1 11 12 1 2 3 1 2 3 13 1 2 3 4 5 14 6 7 8 9

More information

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63>

<4D F736F F D F8DE98BCA8CA797A78FAC8E9988E397C3835A E815B82CC8A E646F63> s tâââoçæ #NQPIICRŠ~ ÊÈÍŠ~ Í d ÊÍÍhh Š~Š~ Ñ Ñ Â s tââoçæíâ u gzsîæg~ Â Ñ Ñ s Ê Â tââoçæíâ Â Ñ Ñ ÊÉ Ñ ÔÑÏÕ Â tâââoçæ NQPIICRŠ~ ÊÈÍKPVGTPCN u Í VTCEVKQPÎÆÉhh s dâ Ñ Ñ ÿ Ñ Ñ ÂÂys ~ÎsÈÉ gsh hg ÂÂoÇÆÍÂt

More information

KamLAND (µ) ν e RSFP + ν e RSFP(Resonant Spin Flavor Precession) ν e RSFP 1. ν e ν µ ν e RSFP.ν e νµ ν e νe µ KamLAND νe KamLAND (ʼ4). kton-day 8.3 < E ν < 14.8 MeV candidates Φ(νe) < 37 cm - s -1 P(νe

More information

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題)

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題) µ µ α µ µ µ µ µ µ β β α γ µ Enterococcus faecalis Escherichia coli Legionella pneumophila Pseudomonas aeruginosa Streptococcus viridans α β 正解表正解記号問題 No. 正解記号問題 No. e(4.5) 26 e 1 a(1.2) 27 a 2

More information