Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]"

Transcription

1 xf. Xd z. 3. v Xd i y co y z z θ α «Œ X «+ co θ «z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 Xd Xd q λ f ( q) ρ( ) exp( πiq ) dv λ «uθ «z ªªª ª 6 z ªªª ª 9 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd q Xd«Xd«ª ª ªªª f ( q) ρ( ) 4π i d 4 πq π iθ λ Θ ÿi z ªªª ª 7 z ªªª ª

2 Xd Bagg θ λ d i f Xd ρ i ( q) ( ) 4π d πq πq b f ( ) Z z ªªª ª z ªªª ª 4 ~ hkl ~ ( hx + ky lz ) F f exp + uθ ~ F «««F ««««4 3 Xd «Xd«l ~ λ.4 [ m ] mi V [ ev ] z ªªª ª z ªªª ª 5 Xd ~u q Xd«Xd«[Fe(pz) 6 ](BF 4 ) ªªªªª 4 ) u o c ( 5 [Fe(pz) 6 ](BF 4 ) λ. Å (a) 5 ) R wp.5 %, R.74 % u o c 4 Fe ( 8 9 (degee) F B C N α α L L L S+ L J L 3/ L / S / (degee) S / z ªªª ª 3 z ªªª ª 6

3 Xd L L L ~ L XAFS ~~ q Ba (Z 56) L L o Xd o ) Å σ ( L L L v log ª ªªª S (Z 38) Ca (Z ) 3 λ (Å) hp://lipo.ml.iech.ac.p/ ªªªª μ l( ) ªªªªi «z ªªª ª 7 z ªªª ª xf Xd Xd. Xd z. 3. v hp://lipo.ml.iech.ac.p/abcoeff/abcoeff.hml / ªªªª z ªªª ª 8 z ªªª ª XAFS«Xd ~«~ ~ ªªª u /ªªª ~ ªªª u ~ ªªªª MeV z ªªª ª 9 z ªªª ª 3

4 «ªªªªª λ c cδ ρ ρ γ v γ γ ργ c v 3 λ c 4πρ 3 3γ ªªª ~ ªªª ªªª ~ ªªªªªª ªªª ª ƒ z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 ~.. ~ ªªªªª 3. «v h«4. ~ˆ d «~ˆ «5. ªªª Phoo xf. Xd z. 3. v z ªªª ª 4 z ªªª ª 7 v SPig-8«Phoo Faco«ªªªªªª«z ~«ªªª«d ~«8GeV hp:// hp://pfwww.kek.p/idex.hml z ªªª ª 5 z ªªª ª 8 4

5 XFEL v«spig-8 PF hp:// SASE-FEL«i i «5m 5m 45m.5km z ªªª ª 9 i ªªªªª z ªªª ª 3 ªªª ªª ~ XFEL SPig-8 ªªªXd PF ªªªXd SCSS HP XFEL (H3 ) z ªªªªªª z ªªªXd J-PARC (H Œ ) ªªª J-PARC HP zª Œ v icohee E N E NP cohee E NE N P z ªªª ª 3 z ªªª ª 33 ªªª v«ªªªªª hp://-pac.p/ 8 «z ªªª ª 3 z ªªª ª 34 5

6 xf. Xd z. 3. v v ªªªª d Œ d.. 3. u z ªªª ª z ªªª ª ªª v ~u Xd kba 5 kba ªªªª ª µm z z v Bagg Xd xw ªªª ~ z ªªª ª 36 z ªªª ª 39 ªª ª ªª ªª 7,.5 GPa 7, 4.9 GPa. ao, Y. Ohoihi, M. Takaa, E. Nihiboi, M. Sakaa ad Y. Moiomo PRB7 (5)44. z ªªª ª 37 z ªªª ª 4 6

7 / z e «BL4XU«Collimao X-ay Le Diffacio Sample P CCD camea ND File Shue z ªªªªª e He e ª ªªªªªe ª e ªªªªªªªª ªªªªª ªªªªªªªªª ªªª ªª ~v e v z ªªª ª 4 z ªªª ª 44 ª ªª 6 ( ) PmJ/cm 4 T c 35 R R Delay ime (). ao, e. al. APL9(7)9 z ªªª ª 4 ~~ u ªªªªªªªª ªªªªªª d ~ š ªªª ª ªªªªªªªª š ªªª ª ªªªª ~ h θ «v θ z ªªª ª 45 ªªª ªª ~v Œ e MCS SR Top-view DVD ample Seppe moo age (alaio) Seppe moo age (oaio) Lae Le Hz-Lae hue APD He-Ne lae Muli chael cale CREST ªªª ªª ~v «Lae.. v PD uh. SR z ªªª ª 43 z ªªª ª 46 7

8 Œ e ªªªªªªªª Top-view Seppe moo age (alaio) DVD ample Seppe moo age (oaio) SR Ta plae Lae X-ay choppe aembly Le Rep. ae Hz-Lae hue 5 Hz, khz, Hz Pb plae «de } w ªªªª He-Ne lae Δ Δ v PD uh 4 p.. Lae 4 p SR z ªªª ª 47 magig plae u ªªªªu ) i u. b a ( y i e Ge Sb Te 5 amophou θ (degee) z MCS «PP «ªªªª ) i Ge Sb Te 5 u. cyal b a ( y i e θ (degee) z ªªª ª 5 «««Œªªªª «dªªª MCS e v ª ªª ªªªªªªªªª«5Hz«e } 5 Hz uxd Œ MCS oe ucleaio gowh Wei e al., Thi Solid Film44(3)9 X-ay GST AST? lae GST ªªªª ªªªªªªªªª ªªªªª «««AST z ªªª ª 48 z ªªª ª 5 DVD v DVD ~ª ªªªª Recoded mak amophou cyal GST GeTe Che e al. JAP,49(986)5 Ge Sb Te 5 Yamada e al. JJAP,S6(987)6 Ag Sb 76.4 Te 6.5 waaki e al. JJAP,3(99)46 AST z ªªª ª 49 z ªªª ª 5 8

9 GST AST Š Š Domai gowh op. GST Domai coaliio AST 69m 7m 58m 65m z ªªª ª 53 Edeg-gowh-dive Nucleaio-dive z ªªª ª z ªªª ª 9

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード]

Microsoft PowerPoint - H22コロキウム [互換モード] ÿ z ªªª ª ««HE ~ «. z ªªª ª 1 z ªªª ª 4 u ««««ªªªª «d 5/6«3«ªªªª «d 6/3«. z ªªª ª z ªªª ª 5 xfy dowload hp://www.akua.cc.ukuba.ac.jp/~moiomo/ Xd z ªªª ª 3 z ªªª ª 6 1 Xd Xd z z Xd ª «ªªªª «ªˆ «ªªªªª «~~Xd

More information

untitled

untitled ( œ ) œ 138,800 17 171,000 60,000 16,000 252,500 405,400 24,000 22 95,800 24 46,000 16,000 16,000 273,000 19,000 10,300 57,800 1,118,408,500 1,118,299,000 109,500 102,821,836 75,895,167 244,622 3,725,214

More information

untitled

untitled ( œ ) œ 2,000,000 20. 4. 1 25. 3.27 44,886,350 39,933,174 4,953,176 9,393,543 4,953,012 153,012 4,800,000 164 164 4,001,324 2,899,583 254,074 847,667 5,392,219 584,884 7,335 4,800,000 153,012 4,800,000

More information

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773>

<82CD82B582B28C4E20666F E646F7773> CA20Ⅱ/23Ⅱ 電気回路図 «««««««š«««« M コード機能一覧表 1 ž ž ž ž «ªªª h ««««««««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªªªªªª «««««ªªªªª ªª «««««z«e u «««««~ z«e u ««««««e u «««««««««ªªªªªz «««««ªªªªª «««««««««ªªª ªª ««««««e u «««««~

More information

untitled

untitled 23 59 13 23 24 0101 0001 0101 0002 0101 0001 0101 0002 0101 0007 0101 0009 0101 0012 0101 0026 0101 0031 0101 0033 0101 0056 0101 0059 0101 0075 0101 0076 0101 5001 0101 0002 0101 0003 0101 0008 0101 0010

More information

untitled

untitled Ÿ Ÿ ( œ ) 120,000 60,000 120,000 120,000 80,000 72,000 100,000 180,000 60,000 100,000 60,000 120,000 100,000 240,000 120,000 240,000 1,150,000 100,000 120,000 72,000 300,000 72,000 100,000 100,000 60,000

More information

Ÿ ( ) Ÿ ,195,027 9,195,027 9,195, ,000 25, ,000 30,000 9,000,000 9,000, ,789, ,000 2,039,145 3,850,511 2,405,371

Ÿ ( ) Ÿ ,195,027 9,195,027 9,195, ,000 25, ,000 30,000 9,000,000 9,000, ,789, ,000 2,039,145 3,850,511 2,405,371 Ÿ ( ) Ÿ 540,000 980,000 300,000 700,000 1,200,000 1,100,000 1,300,000 980,000 400,000 220,000 280,000 400,000 300,000 220,000 1,300,000 460,000 260,000 400,000 400,000 340,000 600,000 1,500,000 740,000

More information

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97

„¤‰ƒ‰IŠv‚æ‡S−ª†{“Å‘IB5-97 Ê f Î~ÈÉ ÇÊ Êg Ê ÉÇÍÎ Ê g w } o k ÊÈÌÊ Ê ÉÇÍ v É {ÊÈÍ ÊfÆÎ ÇÈÉÇ f h ËÊzÇÇÍ ŒÎ ÍÊÆ xê f Ê fëê Ê ÈÍ Ê ÔÖ ÒÉ Ê ÆÉ Æ ÊƒÆ f vè ÆÊw Ê Ê ÍÍ Æ f ÆÍÍÊ ÊÈÌÊ ÉÊ ÇÍ ÌÉÃvÌÉ ÊÈ ÃÎÒ ÔÊ Çs ÍÍÉÆÍ ÇsÍÍÉÆÉÂ Ì É Ê ÎsÉÉÂ

More information

( ) 1,771,139 54, , ,185, , , , ,000, , , , , ,000 1,000, , , ,000

( ) 1,771,139 54, , ,185, , , , ,000, , , , , ,000 1,000, , , ,000 ( ) 6,364 6,364 8,884,908 6,602,454 218,680 461,163 1,602,611 2,726,746 685,048 2,022,867 642,140 1,380,727 18,831 290,000 240,000 50 20. 3.31 11,975,755 1,215,755 10,760,000 11,258,918 (68) 160,000 500,000

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

untitled

untitled 24 591324 25 0101 0002 0101 0005 0101 0009 0101 0012 0101 0013 0101 0015 0101 0029 0101 0031 0101 0036 0101 0040 0101 0041 0101 0053 0101 0055 0101 0061 0101 0062 0101 0004 0101 0006 0101 0008 0101 0012

More information

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1

Ÿ ( ) ,166,466 18,586,390 85,580,076 88,457,360 (31) 1,750,000 83,830,000 5,000,000 78,830, ,388,808 24,568, ,480 6,507,1 ( ) 60,000 120,000 1,800,000 120,000 100,000 60,000 60,000 120,000 10,000,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,500,000 171,209,703 5,000,000 1,000,000 200,000 10,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000

More information

untitled

untitled š ( ) 300,000 180,000 100,000 120,000 60,000 120,000 240,000 120,000 170,000 240,000 100,000 99,000 120,000 72,000 100,000 450,000 72,000 60,000 100,000 100,000 60,000 60,000 100,000 200,000 60,000 124,000

More information

( š ) š 13,448 1,243,000 1,249,050 1,243,000 1,243,000 1,249,050 1,249, , , ,885

( š ) š 13,448 1,243,000 1,249,050 1,243,000 1,243,000 1,249,050 1,249, , , ,885 ( š ) 7,000,000 191 191 6,697,131 5,845,828 653,450 197,853 4,787,707 577,127 4,000,000 146,580 146,580 64,000 100,000 500,000 120,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 200,000 150,000 60,000 60,000 100,000

More information

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366

( š ) œ 525, , , , ,000 85, , ,810 70,294 4,542,050 18,804,052 () 178,710 1,385, , ,792 72,547 80,366 ( š ) 557,319,095 2,606,960 31,296,746,858 7,615,089,278 2,093,641,212 6,544,698,759 936,080 3,164,967,811 20. 3.28 178,639,037 48,288,439 170,045,571 123,059,601 46,985,970 55,580,709 56,883,178 19. 4.20

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

untitled

untitled š ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J ¾ 21 22. 3.30 22,647,811,214 9,135,289,695 13,512,521,519 14,858,210,604 (438,585) 1,278,866,000 208,685,290 485,290 8,000,000

More information

untitled

untitled Ÿ ( œ ) ( ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J ¾ 25 26. 3.28 19,834,572,598 5,567,519,745 14,267,052,853 13,701,344,859 (453,473) 1,293,339,800 306,707,318 306,707,318 9,096,921,367

More information

( ) œ ,475, ,037 4,230,000 4,224,310 4,230,000 4,230,000 3,362,580 2,300, , , , , , ,730 64,250 74

( ) œ ,475, ,037 4,230,000 4,224,310 4,230,000 4,230,000 3,362,580 2,300, , , , , , ,730 64,250 74 Ÿ ( ) œ 1,000,000 120,000 1,000,000 1,000,000 120,000 108,000 60,000 120,000 120,000 60,000 240,000 120,000 390,000 1,000,000 56,380,000 15. 2.13 36,350,605 3,350,431 33,000,174 20,847,460 6,910,000 2,910,000

More information

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' =

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' = y x = α + β + ε =,, ε V( ε) = E( ε ) = σ α $ $ β w ( 0) σ = w σ σ y α x ε = + β + w w w w ε / w ( w y x α β ) = α$ $ W = yw βwxw $β = W ( W) ( W)( W) w x x w x x y y = = x W y W x y x y xw = y W = w w

More information

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ±

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ± 7 7. ( ) SU() SU() 9 ( MeV) p 98.8 π + π 0 n 99.57 9.57 97.4 497.70 δm m 0.4%.% 0.% 0.8% π 9.57 4.96 Σ + Σ 0 Σ 89.6 9.46 K + K 0 49.67 (7.) p p = αp + βn, n n = γp + δn (7.a) [ ] p ψ ψ = Uψ, U = n [ α

More information

Ÿ ( ) Ÿ 7,488,161,218 7,396,414,506 91,708,605 38,107 4,376,047 2,037,557,517 1,000,000 i 200,000,000 1,697,600, ,316.63fl 306,200,000 14

Ÿ ( ) Ÿ 7,488,161,218 7,396,414,506 91,708,605 38,107 4,376,047 2,037,557,517 1,000,000 i 200,000,000 1,697,600, ,316.63fl 306,200,000 14 Ÿ ( ) (Ÿ ) Ÿ J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 17 18. 3.30 24,222,550,856 8,088,715,093 16,133,835,763 14,673,176,237 (400,000) 1,265,253,000 201,000,000 1,000,000 200,000,000

More information

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000

( ) g 900,000 2,000,000 5,000,000 2,200,000 1,000,000 1,500, ,000 2,500,000 1,000, , , , , , ,000 2,000,000 ( ) 73 10,905,238 3,853,235 295,309 1,415,972 5,340,722 2,390,603 890,603 1,500,000 1,000,000 300,000 1,500,000 49 19. 3. 1 17,172,842 3,917,488 13,255,354 10,760,078 (550) 555,000 600,000 600,000 12,100,000

More information

untitled

untitled š ( ) 200,000 100,000 180,000 60,000 100,000 60,000 120,000 100,000 240,000 120,000 120,000 240,000 100,000 120,000 72,000 300,000 72,000 100,000 100,000 60,000 120,000 60,000 100,000 100,000 60,000 200,000

More information

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2 1 6 6.1 (??) (P = ρ rad /3) ρ rad T 4 d(ρv ) + PdV = 0 (6.1) dρ rad ρ rad + 4 da a = 0 (6.2) dt T + da a = 0 T 1 a (6.3) ( ) n ρ m = n (m + 12 ) m v2 = n (m + 32 ) T, P = nt (6.4) (6.1) d [(nm + 32 ] )a

More information

Microsoft Word - 章末問題

Microsoft Word - 章末問題 1906 R n m 1 = =1 1 R R= 8h ICP s p s HeNeArXe 1 ns 1 1 1 1 1 17 NaCl 1.3 nm 10nm 3s CuAuAg NaCl CaF - - HeNeAr 1.7(b) 2 2 2d = a + a = 2a d = 2a 2 1 1 N = 8 + 6 = 4 8 2 4 4 2a 3 4 π N πr 3 3 4 ρ = = =

More information

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A>

< F31332D8B638E FDA8DD E F1292E6A> v u x u ~ ÔÒÖ Ê f     u    Âl  d    ~{  d  y y x y v u f Ë s y v u y v u u Ë~ u y Ê v ÊÉÆÉ y v Ë v y ÿus y Ê Ê~ ÊÉÆÉ y v ~{ fy v Ê ÈÍ u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê Í v u ~ Ê v u ~ ÊÆÍÌÍÃÈÊ vyãê

More information

positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) MeV : thermalization m psec 100

positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) MeV : thermalization m psec 100 positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) 0.5 1.5MeV : thermalization 10 100 m psec 100psec nsec E total = 2mc 2 + E e + + E e Ee+ Ee-c mc

More information

官報(号外第196号)

官報(号外第196号) ( ) ( ) š J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 12 13. 3.30 23,850,358,060 7,943,090,274 15,907,267,786 17,481,184,592 (354,006) 1,120,988,000 4,350,000 100,000 930,000 3,320,000

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

š ( š ) 7,930,123,759 7,783,750, ,887, ,887 3,800,369 2,504,646,039 i 200,000,000 1,697,600, ,316.63fl 306,200,

š ( š ) 7,930,123,759 7,783,750, ,887, ,887 3,800,369 2,504,646,039 i 200,000,000 1,697,600, ,316.63fl 306,200, š ( š ) (Ÿ ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 907,440,279 16 17. 3.30 23,805,381,307 7,603,591,483 16,201,789,824 15,716,666,214 (400,000) 1,205,390,461 200,000,000 200,000,000

More information

Microsoft Word - 484号.doc

Microsoft Word - 484号.doc ~s~é~díê ÈÍ~ ~vêíí w gé Ê~Ê Âf Âyf ÉÊÍÂ Ê ËÍÊÉÊÇÈËÉÎÍÉÆÆÃÒÖÔÖÃ ÉÆÉÉÉuÆ ÍÆÂÈÉÇÉiwÊ}ÈËÇÇÉÉÊÆÍÂÈÇÈÊÇÍÂ~ ÊÇÎu ÍÉ Êf ÇÍ Ê ÉÍÈÇÊÇuÍÍÍÌÊ ÊÂyfÊ ÇÍ ÉÊÆÍÂfi ÉÆÆ ÊÊÈÍÉÆÍÂ ËÍÊÒÖÔÖÉÆÆÎ ÍÉÎÉ ÉÉÆÆÉÇÊÎÉÊÇÍÌÆÍÍÊÆÉÆÍÆÂ

More information

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ

ÊÈÌÊ fêôöôï Ö É É ~ Œ ~ Œ ÈÍÉÆÍ s Ê É Â Ê ÉÉÆÍÇÉ Ê Ê É Ê ÈÍv ÈÍ É ÈÍ Â ÇÍ vèé Ê Ê É ÈÉËÈÆ ÊÌÉ Ê~Æ Ê Ê ÈÍfÆ Ê ÊÉÆÉÊ Ê Ê ÈÍ Ê ÈÉËÈÆ Ê È Ì Ê 12 ~ (4 Â9 )ÊÍÍ ÿj fd 5.837 Ê Â Ð ÓÑ (TCSA) Ê fç 2.924 É Ê ÎzÆÉÆÌÈ Âÿj Ê sê 9  sê 5 Î ÉyÉÉÆÍÉÆÍÍÉÆÌÈ 13 Ê TCSA ÉsÊÉÉ w ÊÍÍÉ 53 Ê ƒ Êd ÊÂ11.700 ÉÊÉÉÆÌÈ ÆÌÌ s ÊÉÉÉ ÇÈÇÉÊÉÇÊÆ Ê ÉÈÇ ÉÆÆg É ÈÊÌÊÊÉÆÉÊÿj

More information

š ( š ) ,400, , ,893, ,743, ,893, ,893, ,658,475 35,884,803 2,167,037 7,189,060 55,417,575 81,08

š ( š ) ,400, , ,893, ,743, ,893, ,893, ,658,475 35,884,803 2,167,037 7,189,060 55,417,575 81,08 Ÿ š ( š ) 1,970,400 5,000,000 12. 3.26 180,553,493 9. 9.29 41,772,995 10. 9.28 50,075,163 13. 2. 2 1,000,000 10.12.27 j 19,373,160 13. 4. 1 j 1,200,000 38. 3.19 j 1,100,000 6. 9.22 14. 1. 8 0 0 14. 3.13

More information

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, ,

( œ ) œ ,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676, ,793,167 1,555,793,167 3,000,000, ,537, , ¾ œ ( œ ) (Ÿ ) lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J N I Q ( œ ) œ 14 15. 3.28 2,906,148,000 1,800,000,000 1,706,469,380 1,350,676,213 355,793,167 1,555,793,167 3,000,000,000

More information

03J_sources.key

03J_sources.key Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

untitled

untitled š ( œ ) 4,000,000 52. 9.30 j 19,373,160 13. 4. 1 j 1,400,000 15. 9.24 i 2,000,000 20. 4. 1 22. 5.31 18,914,932 6,667,668 12,247,264 13,835,519 565,000 565,000 11,677,790 11,449,790 228,000 4,474 4,474

More information

23 1 Section ( ) ( ) ( 46 ) , 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, % ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4

23 1 Section ( ) ( ) ( 46 ) , 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, % ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4 23 1 Section 1.1 1 ( ) ( ) ( 46 ) 2 3 235, 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, 0.0118% ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4 2 ( )2 4( 4 He) 12 3 16 12 56( 56 Fe) 4 56( 56 Ni)

More information

fm

fm ÁÓ ÒÏÏÎ u ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ªªª h ª ªª ª ªª ªªª ªª ª h ªª ª ª ª ªªªª ª ª ª ªª ªª ªª ª ªª ªª ª ª ª ª ª ª ª ª ª w d ª ªªª ª ª ª «ª ª««sˆ t ª ª«««~ s~ ª ªª ª ª ª ª ªªªªªªªª s s~ ªªªªª ªª ªªª ª ª ªª ª ª

More information

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2

š ( š ) (6) 11,310, (3) 34,146, (2) 3,284, (1) 1,583, (1) 6,924, (1) 1,549, (3) 15,2 š ( š ) ( ) J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ¾ 13 14. 3.29 23,586,164,307 6,369,173,468 17,216,990,839 17,557,554,780 (352,062) 1,095,615,450 11,297,761,775 8,547,169,269

More information

Ÿ ( Ÿ ) Ÿ šœš 100,000 10,000,000 10,000,000 3,250,000 1,000,000 24,350,000 5,000,000 2,500,000 1,200,000 1,000,000 2,960,000 7,000,000 1,500,000 2,200

Ÿ ( Ÿ ) Ÿ šœš 100,000 10,000,000 10,000,000 3,250,000 1,000,000 24,350,000 5,000,000 2,500,000 1,200,000 1,000,000 2,960,000 7,000,000 1,500,000 2,200 šœ Ÿ ( Ÿ ) Ÿ 3,658,819,708 612,940,933 1,441,054,976 1,536,693,282 369,033,491 1,167,659,791 68,105,057 25,460 7,803,540,263 1,713,934,550 541,531,413 702,848,302 11,827 1,552,629,488 23,421,737,374 2,572,144,704

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

untitled

untitled œ ( œ ) œ 847,120 2,343,446 2,343,446 45,242 25. 5.17 6,472,966 6,472,966 6,472,966 972,332 972,332 5,500,000 5,500,000 634 634 2,053,480 1,423,820 27,053 79,255 523,352 4,419,486 95,352 4,300,204 4,300,204

More information

untitled

untitled š š ( œ ) 170,000,000 23. 2.14 9,925,843 525,843 9,400,000 9,896,851 9,000,000 9,000,000 400,000 400,000 7,809,518 2,850,232 2,285,616 2,673,670 2,087,333 36,000 1,273,004 373,800 211,050 162,750 40,529

More information

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8)

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) 4 4 ) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) a b a b = 6i j 4 b c b c 9) a b = 4 a b) c = 7

More information

BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF : B

BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF : B 2000 8 3.4 p q θ = 80 B E a H F b θ/2 O θ/2 D A B E BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF :

More information

34号 目 次

34号 目 次 1932 35 1939 π 36 37 1937 12 28 1998 2002 1937 20 ª 1937 2004 1937 12 º 1937 38 11 Ω 1937 1943 1941 39 æ 1936 1936 1936 10 1938 25 35 40 2004 4800 40 ø 41 1936 17 1935 1936 1938 1937 15 2003 28 42 1857

More information

untitled

untitled š š ( œ ) 80,000 120,000 100,000 120,000 120,000 80,000 100,000 180,000 60,000 100,000 60,000 120,000 100,000 240,000 120,000 290,000 240,000 100,000 120,000 72,000 300,000 72,000 100,000 100,000 60,000

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

( ) 2,335,305 5,273,357 2,428, , , , , , , ,758,734 12,834,856 15,923,878 14,404,867 3,427,064 1,287

( ) 2,335,305 5,273,357 2,428, , , , , , , ,758,734 12,834,856 15,923,878 14,404,867 3,427,064 1,287 ( ) 500,000 500,000 320,000 300,000 1,000,000 1,140,000 1,500,000 560,000 640,000 400,000 240,000 600,000 400,000 780,000 300,000 300,000 1,500,000 260,000 420,000 400,000 400,000 300,000 840,000 1,500,000

More information

2011 8 26 3 I 5 1 7 1.1 Markov................................ 7 2 Gau 13 2.1.................................. 13 2.2............................... 18 2.3............................ 23 3 Gau (Le vy

More information

2019 1 5 0 3 1 4 1.1.................... 4 1.1.1......................... 4 1.1.2........................ 5 1.1.3................... 5 1.1.4........................ 6 1.1.5......................... 6 1.2..........................

More information

Ÿ Ÿ ( ) Ÿ , , , , , , ,000 39,120 31,050 30,000 1,050 52,649, ,932,131 16,182,115 94,75

Ÿ Ÿ ( ) Ÿ , , , , , , ,000 39,120 31,050 30,000 1,050 52,649, ,932,131 16,182,115 94,75 Ÿ ( ) Ÿ 100,000 200,000 60,000 60,000 600,000 100,000 120,000 60,000 120,000 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,200,000 240,000 60,000 60,000 240,000 60,000 120,000 60,000 300,000 120,000

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

( ) 3,000,000 1,437, ,003,853 9,003,853 9,003,853 9,000,000 9,000,000 3,853 3,853 8,021,583 4,000, ,302 3,670, ,270

( ) 3,000,000 1,437, ,003,853 9,003,853 9,003,853 9,000,000 9,000,000 3,853 3,853 8,021,583 4,000, ,302 3,670, ,270 ( ) 800,000 300,000 460,000 1,440,000 500,000 1,500,000 1,200,000 400,000 21 900,000 21 1,500,000 820,000 720,000 760,000 400,000 300,000 600,000 1,000,000 440,000 600,000 1,500,000 1,000,000 400,000 980,000

More information

untitled

untitled (a) (b) (c) (d) Wunderlich 2.5.1 = = =90 2 1 (hkl) {hkl} [hkl] L tan 2θ = r L nλ = 2dsinθ dhkl ( ) = 1 2 2 2 h k l + + a b c c l=2 l=1 l=0 Polanyi nλ = I sinφ I: B A a 110 B c 110 b b 110 µ a 110

More information

64 3 g=9.85 m/s 2 g=9.791 m/s 2 36, km ( ) 1 () 2 () m/s : : a) b) kg/m kg/m k

64 3 g=9.85 m/s 2 g=9.791 m/s 2 36, km ( ) 1 () 2 () m/s : : a) b) kg/m kg/m k 63 3 Section 3.1 g 3.1 3.1: : 64 3 g=9.85 m/s 2 g=9.791 m/s 2 36, km ( ) 1 () 2 () 3 9.8 m/s 2 3.2 3.2: : a) b) 5 15 4 1 1. 1 3 14. 1 3 kg/m 3 2 3.3 1 3 5.8 1 3 kg/m 3 3 2.65 1 3 kg/m 3 4 6 m 3.1. 65 5

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc

Microsoft Word - ’V‘é−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 2 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂy ÊÊ

More information

š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š

š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š š š o š» p š î å ³å š š n š š š» š» š ½Ò š ˆ l ˆ š p î å ³å š î å» ³ ì š š î å š o š š ½ ñ š å š š n n å š» š m ³ n š n š p š š Ž p í š p š š» n É» š å p š n n š û o å Ì å š ˆ š š ú š p š m å ìå ½ m î

More information

( ) œ 100, ,000 4,830,000 49,500,000 10,000,000 20,000,000 (1) 11,759, ,538, ,729 11,240,000 11,034

( ) œ 100, ,000 4,830,000 49,500,000 10,000,000 20,000,000 (1) 11,759, ,538, ,729 11,240,000 11,034 Ÿ ( ) œ 0 0 15. 3.18 70,877,493 629,493 70,248,000 70,128,000 70,248,000 550,000 31,698,000 38,000,000 200,000 200,000 69,928,000 68,800,000 1,128,000 500,000 50,000 j 70,000 j 160,000 j 380,000 100,000

More information

1-x x µ (+) +z µ ( ) Co 2p 3d µ = µ (+) µ ( ) W. Grange et al., PRB 58, 6298 (1998). 1.0 0.5 0.0 2 1 XMCD 0-1 -2-3x10-3 7.1 7.2 7.7 7.8 8.3 8.4 up E down ρ + (E) ρ (E) H, M µ f + f E F f + f f + f X L

More information

fm

fm ÁÔÖÐÖÕ Ð +1 f ª ª ª ª ««««ªªª f ª ªª ª ªª ª ªª ª f ªªª ªª ª ªªª f ªª ª f f ªª ª ª ª ~ &'(556#46 &'(5#761 &'(5/#0 &'(5/#0 &'(5%;%.' &'(5/+)+ &'(5*+&#4+ &'(12+0 &'(1*#0&&90 &'(1*#0&/#' &'(12+072 &'(1#+4

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc

Microsoft Word - −C−…−gŁš.doc ÿj~ Êu ÊËu ÎÍÊ Êy Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ~{ 3 1 Êu ÿj~ Êu ~Êÿj~ ÊÂÇÍÊiÍ MO Ê{dÉÆÍ ÂÊÊ ÊuÊÎdyÉÆÍ {dêâi ~ +%ÌuËÊÎÐÑÑ~{ÉÆÍ ÉÎˈÊuÊ{dÉÆÍÂÌÉÂ~~ÍÊdÊÊÌ ÂvÇ ÉÆÍÇÉÇÍ ÊÊ~{ÉÉÌ ÎÆ{dÉÊÉÉÆÍ Êu u ÿj~ ÊÊ~ÊÊÂÇ~ÉÆÍÂdÊÊÇ

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n 003...............................3 Debye................. 3.4................ 3 3 3 3. Larmor Cyclotron... 3 3................ 4 3.3.......... 4 3.3............ 4 3.3...... 4 3.3.3............ 5 3.4.........

More information

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc

Microsoft Word - p2-11堀川先生_紀要原稿_ final.doc u 0Q w ÎÈÉg fêf 2008 uê Êfu ÉÈÉÆÍÌÊÊÊÇÊ ÃuwÊ ÃÉÃÊfÃÇÆÍÂÇÍÊ ~ÈÉ ÎÈÍÇÉÇÍÇ ÈÍÍÇ ÎÈÍÉÊÊÆÆÆÇÉÇÊvxÊÆÂ É ÆÆ ÌyÎÈÍÉÇÉÊÇ ÌyÎÈÍÿ~ÊÔÖÑÑÉ ÈÇÉuÊÈÌÈÌÊÊÑÐÖÎg fèíçéçuéæíâèíêí ÉÉ ÊÃÎÆÃÎÆ ÌÉÆÊÌÉÇÍÍÆÊÊÍÂ ÊÊ ÈÉ Ãfu ÃÊÊ 1

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

note4.dvi

note4.dvi 10 016 6 0 4 (quantum wire) 4.1 4.1.1.6.1, 4.1(a) V Q N dep ( ) 4.1(b) w σ E z (d) E z (d) = σ [ ( ) ( )] x w/ x+w/ π+arctan arctan πǫǫ 0 d d (4.1) à ƒq [ƒg w ó R w d V( x) QŽŸŒ³ džq x (a) (b) 4.1 (a)

More information

š ( š ) ,148,770 3,147,082 1, ,260 1,688 1,688 10,850 10, , ,

š ( š ) ,148,770 3,147,082 1, ,260 1,688 1,688 10,850 10, , , š ( š ) 60,000 240,000 120,000 60,000 120,000 360,000 72,000 1,128,000 56,380,000 14. 2.20 35,492,337 17,401,486 18,090,851 32,141,906 11,070,000 3,570,000 7,500,000 7,020,000 7,020,000 851 851 9,778,644

More information

SJ-9CDR

SJ-9CDR SJ-9CDR B60-5129-00 00 CH (J) 0108 2 3 4 5 6 fi os s oe Es Es os 7 8 CHECK DISC CHECK DISC 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 21 Ω ΩΩ 1 2 3 22 23 i KENWOOD KENWOOD 1 0 2 7 3 8 24 25 1 2 0 fi 3 5 w

More information

untitled

untitled 25 2 kg 9 7 6 5 4 3 2 1 H プラチナ 24 アップデート 2 u Update 2 ÉÊÍ ÉÊÂ24 3 Ê u pgm Ê Î Í ÇÍÂ Ê Ç 11 Ê sèé Ê ÈÍ Ê ÆÍ Î ÈÍÉÉÌÊÂÔÖÒÒ ÉÓÖÑÏÕ Ê Ê Ê ÈÍ Êu uî ÈÂ pgm Ê 24 Ê dê ÈÍv Ê ÊÂ Ê u Ê ÈÍÈÍ ÊÍuwÉ ÇÆ 6 Ê u~èê ÉÉÌÊÂ5

More information

( ) œ œ 50, , , , ,000 f 240, ,000 f21 30,000 1,000, ,725,367 18,680,993 9,044,374 11,219,342 9,000,000 9,

( ) œ œ 50, , , , ,000 f 240, ,000 f21 30,000 1,000, ,725,367 18,680,993 9,044,374 11,219,342 9,000,000 9, ( ) œ 58,287,360 13. 4.25 15. 3.14 513,273,280 131,411,617 381,861,663 329,679,509 7,100,000 1,500,000 5,600,000 374,761,663 374,742,000 19,663 18,006,875 12,382,661 114,390 804,787 4,705,037 311,672,634

More information

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1 36 th ICh - - 5 - - : - 3 ( ) - 169 - -, - - - - - - - G D L U C K final 1 1 1.01 2 e 4.00 3 Li 6.94 4 Be 9.01 5 B 10.81 6 C 12.01 7 N 14.01 8 16.00 9 F 19.00 10 Ne 20.18 11 Na 22.99 12 Mg 24.31 Periodic

More information

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24

š ( š ) 2,973,655 3,774,545 4,719,254 1,594,319 3,011,432 1,517,982 1,493, ,503 2,591, , , , , ,000 f21 500,000 24 š ( š ) 812,488 8,633,171 390,374,410 324,279,452 9,953,269 17,329,976 2,944,796 2,944,796 6,866,917 341,279,452 12,000,000 12,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 600,000 I 1,000,000

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

素粒子物理学2 素粒子物理学序論B 2010年度講義第2回

素粒子物理学2 素粒子物理学序論B 2010年度講義第2回 素粒子物理学2 素粒子物理学序論B 2010年度講義第2回 =1.055 10 34 J sec =6.582 10 22 MeV sec c = 197.33 10 15 MeV m = c = c =1 1 m p = c(mev m) 938M ev = 197 10 15 (m) 938 =0.2 10 13 (cm) 1 m p = (MeV sec) 938M ev = 6.58

More information

Microsoft Word - 99

Microsoft Word - 99 ÿj~ ui ~ 伊万里道路 ~{Êu ÊËu ÎÍÊ Êy y Ê~ Ê~Êu}Ì ÐÑÒdÌÊh ÿj~ ui ~ ~{Êu ÿj~ 497 ui ~ Êu ui ~Êud~{ÊÿÉÉvÍÉ~{ÉÆÍÂu ÊÆÇÍÊÂ~ÊÊÇÇÍÌÊÉÆÍÂ {dêîzééââââîé ÊiÍ MO Êÿj~i ~{ÉÆÍÂ Ë ÊÇÍÎ~ÌÉÇÉÆÍÂÌÉÊ,%6 +% ~{Êÿ Â,%6 ÌÊÉ +% ~{É~{Ê

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

Microsoft Word - kawanushi 1.doc

Microsoft Word - kawanushi 1.doc 一般国道 205 号 川棚改良 jêu ÊËu ÊÍÍÊ yêéêééuê Ê ÊÊ ~{ÊŠ Ê sê Ê yê ÊvÊu eêu Êv wêæí vêu uvêèív ~{ j Ê u Êu ÿj~êâ ÎzÉÈÂ ÊiÍMOÊud~{ÉÆÍÂÿj~ËÉÈÉ ÓÒÒÖ ÐÎÈÂÊÂÂÂÂuÊ iîíéuê{déæíâ ÇÊÆÉÂjÊÂÊvÈÍÉ Î ÈÌÇÌÇÆ ÈÍ OÊÇÆÎÌÂ ÈÇÆÌÉ

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1 t χ F Q t χ F µ, σ N(µ, σ ) f(x µ, σ ) = ( exp (x ) µ) πσ σ 0, N(0, ) (00 α) z(α) t χ *. t (i)x N(µ, σ ) x µ σ N(0, ) (ii)x,, x N(µ, σ ) x = x+ +x N(µ, σ ) (iii) (i),(ii) z = x µ N(0, ) σ N(0, ) ( 9 97.

More information

i

i 009 I 1 8 5 i 0 1 0.1..................................... 1 0.................................................. 1 0.3................................. 0.4........................................... 3

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63>

<4D F736F F D BB388E78CA48B B E6328AAA D655F92B290AE82B382E782C E646F63> gêæçí ÊÌÊ É f ÏÖ ÂÎÕÖÏÂ Ê g ÐÖÏ ÖÎÖÓ ÕÓÕÒÒÖÐ ÊÈÌÊ ÊÂ Ê ÉÊ xêïòðöê ŠÉÇÍÂÿÉÊÂ x EQPEGRVWCNMPQYNGFIGÂÌÆÿÉÊ ÉÈÉÊ xrtqegfwtcnmpqyngfigéæíâ xêâ Îu ÈÉÍÂ ÂÊfÆ É Ì hî ~ ÇÉÍÂ fæî uè ÍÇÉÉÆÍ Â ÉÈÉÊ xêâ Ê ÍÍ xâ y Âu

More information

untitled

untitled 日本ボーイスカウト栃木県連盟機関紙 第 55 号合併号 平成 20 年 5 月 1 日発行 ÊÃÃÊÂÉsÊÉÊÍÌÈ なんたい写真館 ÏÔ ÉÆÇÐ Õ ÃÑÕ Ð ÃÉÉÊÆÉ uîïòõçêíêæ ÃÖ Ñ ÑÕ Ð ÈÇ ÃÉuÍÍÊÇÍ ÉÇÌÈÉ Â ÑÏÏÒÊÆ ÑÕ Ð ÉÉÉÆ ÆÍ ÆÇÐ ÕÉÉÉÍʱ ÇÊÐ Õ ÆÍÈÇÆ ÉÈ ÈÊÈÇÈÊ ˆÎuÉÇÉÈÆ ÊÊÔ ÑÎuÉÇÉÈÆÂ

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information