x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

Size: px
Start display at page:

Download "x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s"

Transcription

1 ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z = x + iy (x, y) (x, y) z = x + iy z = x + iy C (x, y)

2 x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i sin θ) 3 () z z = z z, arg(z z ) = arg(z )+arg(z )() z z = z, arg( z z z ) = arg(z ) arg(z ) O Z K; X + Y + (Z ) = 4 K N (,, ) z = z(x, y) l l K P = (X, Y, Z) z P z (x, y) P (X, Y, Z) X = x x + y +, Y = x = y x + y +, Z = x + y x + y +, X Z, y = Y Z L L z P N N

3 ... 4 {z n } n= c ε >, n, n n, z n c ε z n c z n = x n + iy n, c = a + ib z n c {x n } n= {y n} n= a b 5 ()lim n (z n + w n ) = lim n z n + lim n w n ()lim n z n w n = lim n z n lim n w n (3)lim n ( z n w n ) = lim n z n lim n w n (lim n w n ).. x e x = n= x n n! x iθ e iθ (iθ) n = n! n= (iθ) m = ( ) m θ m, (iθ) m+ = i( ) m θ m+ e iθ ( ) m θ m ( ) m θ m+ = + i (m)! (m + )! n= 3 n=

4 cos θ sin θ e iθ = cos θ + i sin θ 7.. z = x + iy = r(cos θ + i sin θ) = re iθ.. 3 z n = α z = re iθ, α = r e iθ z n = α (re iθ ) n = r e iθ, r n e inθ = r e iθ, r n = r, nθ = θ + kπ, k =,,,... r = n r, θ = θ + kπ, k =,,,... n z k = n r e i θ +kπ n, k =,,,... z k = n r cos θ + kπ n + i sin θ + kπ, k =,,,... n 4

5 n z k = n r (cos θ + kπ n + i sin θ + kπ ), k =,,,.., (n ) n z 6 = z 3 = 8i.3.3. w = f(z) a ρ U ρ (a) U ρ (a) = {z; z a < ρ} a ρ ρ = D D a ρ U ρ (a) D D D D a, b a b D D D w = f(z) D z = z α lim z z f(z) = α ε >, δ >, z; < z z < δ, f(z) α < ε ε δ < z z < δ z f(z) α < ε ε >, δ >, z U δ (z ), z z, f(z) U ε (α) 5

6 ()lim z z (f(z) + g(z)) = lim z z f(z) + lim z z g(z) ()lim z z f(z)g(z) = lim z z f(z) lim z z g(z) f(z) (3)lim = lim z z f(z), lim z z g(z) lim z z g(z) z z g(z) w = f(z) z = z lim f(z) = f(z ) z z ε >, δ >, z; z z < δ, f(z) f(z ) < ε f(z), g(z) z = z f(z) ± g(z), f(z)g(z), f(z), g(z g(z) ), z = z.3. D z w = f(z) z f (z ) df dz (z ) z f(z) f(z) f(z ) lim z z z z = lim h f(z + h) f(z ) h D f(z) D z f (z) f(z) ()(f + g) = f + g ()(fg) = f g + fg (3)( f g ) = f g fg, g g 6

7 z = x + iy, w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) u(x, y) v(x, y) (x, y) 6 f(z) = u(x, y) + iv(x, y) z = x + iy (x, y ) u(x, y), y(x, y) u x = v y, u y = v x x, y h(x, y) (a, b) A, B h(x, y) = h(a, b) + A(x a) + B(y b) + ηr r = (x a) + (y b) η w = f(z) z = x + iy ρ U ρ (z ) f(z) z.w = z z = x + iy w = (x + iy) = x y + ixy u = x y, v = xy u x = x = v y, u y = y = v x (x, y) w = z.w = z z = x + iy w = x + y 7

8 u = x + y, v = u x = x, v y =, u y = y, v x = w = z.3.3 α, β, γ, δ αδ βγ w = αz + β γz + δ z w w = αz + β γz + δ = α βγ αδ γ + γ z + δ γ = α + β z + γ, α = α, β γ = βγ αδ, γ = δ, γ w = γ αz+β γz+δ z = z + γ, z = z, z 3 = β z, w = z 3 + α ()w = z + α, z α ()w = βz, z arg β z β (3)w =, z z z z O 8

9 () (3) w = z + z z r w r >.3.4 w=z n n w = z n z = re iθ, w = ρe iθ ρe iθ = (re iθ ) n = r n e inθ ρ = r n Θ = nθ z r z O, r w ρ = r n w O, r n Θ = nθ,z z < θ < π n w, < Θ < π z z arg z = θ w w arg w = nθ z < arg z < π n w w = z n w = n z 9

10 .4.4. n= c nx n, c n n= c nz n, c n 7 n= z n n= z n n= z n 8 n= c nz n lim c n+ = ρ n c n z < (= R ρ 9 n= c nz n ( c n z n ) (k) = n= n(n )...(n k + )c n z n k n=k

11 .4. w = e z x e x = x n n= x z n! e z z n = n! n= z e z z n n= n! d dz (ez ) = e z, e z +z = e z e z z = x + iy w = e z = e x+iy = e x e iy = e x (cos y + i sin y) w = e x, arg w = y z Rez = x y < y < π w w = e z e x z Imz = y, < y < π, x < x < w w = e z arg w = y z {(x, y); < y < π, < x < } w w = e z πi w = e z = e x (cos y + i sin y) = u + iv u = e x cos y, v = e x sin y u x = e x cos y = v y, u y = e x sin y = v x w = e z.4.3 w = log z w = z α α z = e w

12 z = re iθ, w = u + iv re iθ = e u+iv = e u e iv r = e u, e iθ = e iv u = log r, v = θ + nπ, n =, ±,... w = u + iv = log r + i(θ + nπ), n =, ±,... w = log z = log z + i(arg z + nπ)n =, ±,... log i = log i + i(arg i + nπ) = i( π + nπ) log( + i) = log + i + i(arg( + i) + nπ) = log + i( π + nπ), 4 log e = log e + i( + nπ) = log e + inπ = + inπ w = z α = e α log z w = z α, α; ) z α = e α log z = e α(log z +i(arg z+nπ)), n =, ±,..., z α i i = e i log i = e i(i( π +nπ)) = e ( π +nπ), n =, ±,...,

13 .4.4 w= k z α = k k z k (log z +nπi) = e k = k z (cos nπ k log z = e k e nπ i k nπ + i sin ), n =, ±,..., k k nπ z (cos k + i sin nπ ), n =,,..., (k ) k k w = z k k ( i) = ( i) = e log( i) = e {log i +( π +nπ)i} = e ( π +nπ)i = e π 4 i e nπi = ±( + i ).4.5 w = cos z, sin z cos x = xn n= ( )n, (n)! sin x = xn n= ( )n (n )! x = z ( ) n zn (n)!, ( ) n z n (n )! n= n= cos z, sin z cos z = sin z = ( ) n zn (n)!, n= ( ) n z n (n )! n= 3

14 d cos z = sin z dz d sin z = cos z dz cos( z) = cos z, sin( z) = sin z cos z = (eiz + e iz ), sin z = i (eiz e iz ) cos z sin z π cos z + sin z = cos z = cos z = (eiz + e iz ) = X = e iz X X + X = 4 X 4X + = 4

15 X = ± 3 e iz = ± 3, z = x + iy e y+ix = ± 3, e y (cos x + i sin x) = ± 3 sin x =, e y cos x = ± 3, x = nπ, e y = ± 3, y = log( ± 3), z = nπ i log( ± 3) + i 3 i log( + i) Log( ) ( + i 3) i i.5.5. D C z(t) = x(t) + iy(t), α t β, z(α) = a, z(β) = b 5

16 C w = f(z) C β α f(z(t))z (t)dt C f(z)dz O(, ) + i(= (, )) C C w = z + i x (= (, )) x + i(= (, )) C C w = z w = z C z(t) = t + it = ( + i)t, t, z (t) = ( + i) w = z zdz = ( + i)t( + i)dt C = ( + i) [ t ] = i. w = z C z dz = ( + i) t ( + i)dt = ( + i) 3 [ t3 3 ] = ( + i)3 3 6

17 C t z(t) = t, z (t) =, t z(t) = + i(t ), z (t) = i w = z C zdz = tdt + { + i(t )}idt = [ t ] + [( + i)t t ] = i w = z C z dz = t dt + = [ t3 3 ] + [ = 3 + ( + i)3 3 { + i(t )} idt { + i(t )}3 i] 3i 3 = ( + i)3 3 α r C C (z α) n C z(t) = α + re it, t < π 7

18 C z (t) = ire it π (z α) dz = n (re it ) n ireit dt = i π e i(n )t dt r n { πi, n = =, n.5. f(z) D D C f(z)dz = C.6 f(z) D D a D C f(a) = f(z) πi z a dz C 8

19 f(z) D f(z) D a D C f (n) (a) = n! f(z) dz, n =,...,... πi (z a) n+ C z C; z i = (z )(z i) z e C; z = z C; z = z 3 8 z sin z ze C; z + i = z C; z = z+i (z ) f(z) D D a D f(z) f(z) = f(a) + f (a)! (z a) + f (a)! (z a) f (k) (a) (z a) k +... k! a a =, log( + z) = ( ) n= n zn n!, z < ( + z) k k(k )...(k n + )z n =, z <, k n! n= 9

20 z = z n, z < n=, 4 D f(z), h(z) D z {z n } n= f(z j ) = h(z j ), j =,...,... D f(z) = h(z) 5 D f(z) D a f(z) f(z) 6 D {f j (z)} j= f(z) D f(z) D 7 8 n n n a z n + a z n +...a k z n k a n z + a n =, a j, j =,,..., n,

21 .7. a a 9 f(z) D = {z : R < z a < R } a f(z) D c n = πi C f(z) = n= n= c n (z a) n, f(z) dz, n =, ±, ±,.. (z a) n+ C z = a r R < r < R. f(z) z a < R c n = f (n) (a), n =,,... n! c n =, n =,, n z = a n < n= n= c n (z a) n (z a) p a f(z) p p a f(z)

22 3. f(z) = sin z z z = z = sin x sin x = ( ) n x n (n )! n= f(z) = xn n= ( )n (n )! z = ( ) n x n (n )! = x 3! +... n= f() = f(z) z = f(z) < z a < R a f(z) f(z) = (z )(z ) z =, 3 () z < f(z) f(z) = (z )(z ) = (z ) (z ) = z + z z <, z <

23 f(z) = ( z )n + n= n= = ( ( n ))zn = n= n= () < z < ( )zn n+ z n f(z) = z + z = z z z z <, z < (3) < z f(z) = ( z )n ( z z )n n= n= z n = ( n+ z )n+ n= n= f(z) = z z z z z <, z < 3

24 f(z) = z ( z )n z n= = z = n= n= n z n n z n+ ( z )n n= α (α = z 3 i) cos z (α = z + ) z+ (α = )(α = z 3 ( z) z 3 +z ) (α = (z ) (z 4) ) z (α = ) e z.7.3 z = a f(z) C a f(z) a Res[f; a] = f(z)dz πi C C { (z a) dz = n (z a) dz = πi, n = n, n C ρ (a) C ρ (a) a, ρ Res[f; a] = πi = πi = πi = c C f(z)dz n= C n= n= n= C c n (z a) n dz c n (z a) n dz 4

25 a a p c () a, f(z) = c (z a) + f(z)(z a) = c + n= n= n= n= c = lim z a f(z)(z a) () a p, c n (z a) n, c n (z a) n+ f(z) = c p (z a) p + c (p ) (z a) (p ) c (z a) + n= n= c n (z a) n, f(z)(z a) p = c p + c (p ) (z a) c (z a) p + n= n= c n (z a) n+p, c = (p )! lim d p z a dz {f(z)(z p a)p }.7.4 5

26 D w = f(z) D C n z = a j, j =,..., n, f(z)dz = πi C n Res[f, a j ] j= x 4 + dx f(z) = z 4 + f(z) C C = C + C, C ; Imz =, R < Rez < R, C ; z = R, Imz >. f(z) C z = + i = e i π 4 z = + i = e i 3π 4 z = z j, j =, f(z) z z j Res[f; z j ] = lim z zj z 4 + = lim z z j 4z 3 = { { 4 e i 3π 4, j = 4 e i 9π 4, j = = 4 i 4, j = 4 i 4, j = 6

27 z 4 + dz = πi(res[f; z ] + Res[f; z ]) C = πi( 4 i i 4 ) = π dz c z 4 + dz + C z 4 + c z 4 + dz C z = x R c z 4 + dz = R x 4 + dx R c z 4 + dz x 4 + dx. C z = Re iθ, < θ < π, dz = ire iθ dθ, z 4 + = (Re iθ ) 4 + R 4, π z 4 + dz = c π = πr R 4 (Re iθ ) 4 + ireiθ dθ R R 4 dθ 7 (as R )

28 π x 4 + dx = π dθ, (a > b > ) a + b cos θ z = e iθ, < θ < π, z O C C; z =,, cos θ = (eiθ + e iθ ) = (z + z ), dz = ie iθ = izdθ, < θ < π, a + b cos θ = a + b (z + z ) = z (bz + az + b), π dθ a + b cos θ = = C C z bz + az + b iz dz bz + az + b i dz = 4π (C f(z) = bz + az + b 8

29 f(z) = bz +az+b C bz + az + b = a ± a b b z = a + a b b z f(z) z z Res[f, z ] = lim z z bz + az + b = lim z z bz + a = a b π dθ a + b cos θ = π a b cos mx x + dx f(z) = eimz z + C C = C + C, C ; Imz =, R < Rez < R, C ; z = R, Imz >. C f(z) z = i i f(z) Res[ eimz z + eimz, i] = lim(z i) z i z + e imz = lim z i z 9 = e m i

30 e imz dz = z πe m + C C C C z = x C e imz z + dz = R R C e imx x + dx = R R z = Re iθ, θ π dz = ire iθ, cos mx + i sin mx dx x + e imz = e im(x+iy) = e imx e my = e my = e my, y, C e imz z + dz C eimz π π z + dz R R e iθ + dθ R R dθ = πr R (as R ) R cos mx + i sin mx dx = πe m x + cos mx x + dx = πe m, sin mx dx =, x + 3

31 sin x dx x C f(z) = eiz z C = C C C 3 C 4, C = {Imz =, ε Rez R}, C = { z = R, Imz > }, C 3 = {Imz =, R Rez ε}, C 4 = { z = ε, Imz > }, C f(z) e iz z dz = C C j, j =,.., 4, C, C 3 C e iz z dz + C3 e iz z dz = z = x, ε < x < R, R < x < ε = R ε R e ix = i ε R ε e ix ε x dx + x dx sin x x R R e iy ε dx i 3 e ix x dx y dy, (x = y) sin x dx(as ε and R ) x

32 C z = Re iθ = R(cos θ + i sin θ), < θ < π, dz = ire iθ dθ, e iz z eiz z = eir(cos θ+i sin θ) Re iθ = e R sin θ R C e iz z dz π π e R sin θ dθ = π e R sin θ dθ e Rθ π π dθ = R ( e R ) (as R ) θ π sin θ θ, ( θ π )...( ) ( ) F (θ) = sin θ θ F (θ) = θ cos θ sin θ θ G(θ) = θ cos θ sin θ G (θ) = θ sin θ, ( θ π ) G(θ) G(θ) G() = 3

33 F (θ) F ( π sin θ ) F (θ) F () = lim θ θ π F (θ), ( θ π ) = C 4 e C4 iz z dz = C 4 z dz + e iz dz C 4 z z = εe iθ, < θ < π, dz = iεe iθ dθ C 4 z dz = π iεe iθ dθ εe iθ = iπ e iz eiz = ( n= z n= z z n n! (iz) n n! ) z = e z = e ε dz e iz C 4 z e iz dz C 4 z π n= z n n! = + z! +... e ε εdθ = e ε επ (as ε ) 33

34 i sin x dx iπ = x sin x dx, sin x x dx = π cos x dx f(z) = e z C = C C C 3, C = {Imz =, < Rez < R}, C = { z = R, < arg z < π 4 }, C 3 = {z; arg z = π, < z < R}, 4 C f(z) C e z dz = C j, j =,, 3, C z = x, dz = dx C e z dz = R e x dx π (as R ) 34

35 C z = Re iθ, < θ < π 4, dz = ire iθ dθ, z = R e iθ = R (cos θ + i sin θ) = R cos θ + ir sin θ, e z = e R cos θ (cos(r sin θ) i sin(r sin θ)), e z = e R cos θ π e z 4 dz e R cos θ Rdθ = C (θ=φ) π π e R cos φ Rdφ = e R sin φ Rdφ (φ = π φ) ( 4 ( ) ) π C 3 z = ρe i π 4 e R π φ Rdφ = π R 4R [e π φ ] π = π ( e R) (as R ) 4R = ρ(cos π 4 + i sin π 4 ) = ρ( z = ρ e i π = iρ, e z = e iρ = cos ρ i sin ρ, 35 + i ), < ρ < R,

36 dz = ( + i )dρ, R e z dz = (cos ρ i sin ρ )( C 3 + i )dρ R R = (cos ρ + sin ρ )dρ i (cos ρ sin ρ )dρ (cos x + sin x )dx i (cos x sin x )dx(as R ) (cos x + sin x )dx = (cos x sin x )dx = π, cos x dx = π, sin x dx = π f(z) = ez z n+ O C π e cos θ cos(nθ sin nθ)dθ, π e cos θ sin(nθ sin nθ)dθ 36

37 f(z) = ez (n + ) z n+ Res[f, ] = n! lim ez z (zn+ )(n) zn+ = n! lim z ez = n!. z = e iθ = (cos θ + i sin θ), < θ < π, dz = ie iθ dθ e z dz = zn+ C i π = i = i π cos θ+i sin θ e e i(n+)θ π π ie iθ dθ e cos θ+i sin θ e inθ dθ e cos θ e i(sin θ nθ) dθ π i e cos θ e i(sin θ nθ) dθ = π n! i e cos θ (cos(sin θ nθ) + i sin(sin θ nθ))dθ = π n! i π π e cos θ cos(sin θ nθ)dθ = π n!, e cos θ sin(sin θ nθ))dθ = π +sin θ dθ π π dθ +sin θ x 6 + dx dx (x 4 +) cos x x + dx x sin x x + dx x k dx( < k < ) x+ dx (x +) n 37

38 . < x j <, j =,.., n f = f(x), x = (x,..., x n ) ( ) n... π f(x) ( ) n... π f(x)e ix ξ dx...dx n f(x)e ix ξ dx...dx n = F [f](ξ) x ξ = n j= x jξ j x = (x,.., x n ) ξ = (ξ,..., ξ n )... f(x) dx...dx n < L. ( ) n... π F [g](x) = ( ) n π F [f](ξ)e ix ξ dξ...dξ n = f(x)...() g(ξ)e ix ξ dξ...dξ n

39 F [F [f]] = f F [ F [g]] = g F F = F F = I F D λ (x) D λ (x) = λ cos ωxdω D λ (x) (i)d λ (x) = sin λx x (ii) lim λ b a D λ (x)dx = π, a < < b (iii) lim f(ξ)d λ (x ξ)dξ = {f(x + ) + f(x )} λ π (iv) π ( f(ξ) cos ω(x ξ)dξ)dω = {f(x + ) + f(x )} ( (i) (ii) sin x x dx = π 39

40 (ii) (iii) (iii) (iv) e iθ = cos θ + i sin θ (ii) ( D λ (x) λ δ(x) lim x D λ (x) = sin λx lim x = λ lim x x δ(x) = x = x lim λ D λ (x) δ(x) D λ (x) (ii) (iii) λ () b a δ(x)dx = π, a < < b, () π f(ξ)δ(x ξ)dξ = f(x) π D λ (x) F [f (α) ](ξ) = (iξ) α F [f](ξ)...() f (α) (x) = α x α x... α n x n f(x) = α δ(x) α x α x... α n x n f(x), (iξ) α = (iξ ) α (iξ ) α...(iξ n ) αn, α = α +...α n 4

41 π f (x)e ixξ dx = [f(x)e ixξ ] x= x= π π f(x)(e ixξ ) dx = (iξ) f(x)e ixξ dx π π [f(x)e ixξ ] x= x= lim f(x) = x ± ( ξ )α F [f](ξ) = F [( ix) α f](ξ)...(3) δ F [δ] = F [δ] =, F [] = F [] = δ...(4) F [f g] = πf [f]f [g] f g f g (f g)(x) = f(x y)g(y)dy (f g)(x) = 4 f(y)g(x y)dy

42 f(x) = e a x (a > ) π e a x e ixξ dx = π ( lim x ± e (±a+iξ)x = e (a+iξ)x dx + e ( a+iξ)x dx) = { π a + iξ [e (a+iξ)x ] x= x= + a + iξ [e ( a+iξ)x ] x= x=} = ( π a + iξ + a iξ ) = a π a + ξ lim x ± e ax cos ξx i sin cos ξx = lim x ± e ax = (a > ) π a a + ξ eixξ dξ = e a x cos xξ a + ξ dξ = π a e ax { sin xξ a + ξ dξ = {, x < a, f(x) =, x a f(x) = e a x, a > f(x) = x, x < a, a, x a { f(x) = x, x <,, x f(x) = 4 { x, x <,, x

43 .3.3. x t u = u(x, t) u(x, t) u t = u xx (t >, < x < )...() u(x, ) = φ(x)...() () x U(ξ, t) = π u(x, t)e ixξ dx u(x, t) t x U(ξ, t) du dt = ξ U...(3) ξ (3) U(ξ, t) = e ξt Φ(ξ)...(4) Φ(ξ) ξ () Φ(ξ) φ(x) e ξt = F [ 4t ] u(x, t) = e x 4t 4πt = 4πt 43 φ e (x y) 4t φ(y)dy t e x

44 .3. f(t)(t > ) F (s) = e st f(t)dt t < f(t) = s = σ + iς(σ, ς ) F (σ + iς) = e (σ+iς)t f(t)dt = e iςt e σt f(t)dt e σt f(t) = π π f(t) = π = σ+iς=s idς=ds F (σ + iς)e iςt dς F (σ + iς)e (σ+iς)t dς πi σ+i σ i F (s)e st ds (σ, ) R C Re(z) = σ, R < Im(z) < R C ( z σ = R, Re(z) < σ) F (s) a k (k =,,.., n) C F (s)e st ds (R ) n f(t) = Res[F (s)e st, a k ] s s +a s z = ±ia Res[ e st, ±ia] s +a Res[ s s + a est, ±ia] = lim s ±ia 44 = lim s ±ia = ±ia ±ia e±iat s(s ia) s + a s (s ± ia) est est

45 f(t) = (eiat + e iat ) = cos at a s a s s +a (s a) (s +a ) (s +a ) (s +a ) n a (s +a ) n 45

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy z fz fz x, y, u, v, r, θ r > z = x + iy, f = u + iv γ D fz fz D fz fz z, Rm z, z. z = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ z = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = z + z = Re z, y = z z = Im z i r = z = z

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 +

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + 1.3 1.4. (pp.14-27) 1 1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + i2xy x = 1 y (1 + iy) 2 = 1

More information

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z Tips KENZOU 28 6 29 sin 2 x + cos 2 x = cos 2 z + sin 2 z = OK... z < z z < R w = f(z) z z w w f(z) w lim z z f(z) = w x x 2 2 f(x) x = a lim f(x) = lim f(x) x a+ x a z z x = y = /x lim y = + x + lim y

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = 1 2π f(t)e iωt d

y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = 1 2π f(t)e iωt d 8. y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = π f(t)e iωt dt. : ϕ(x, y) x + ϕ(x, y) y = ( ).. . : 3. (z p, e z, sin z, sinh

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy f f x, y, u, v, r, θ r > = x + iy, f = u + iv C γ D f f D f f, Rm,. = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = + = Re, y = = Im i r = = = x + y θ = arg = arctan y x e i =

More information

Z: Q: R: C:

Z: Q: R: C: 0 Z: Q: R: C: 3 4 4 4................................ 4 4.................................. 7 5 3 5...................... 3 5......................... 40 5.3 snz) z)........................... 4 6 46 x

More information

No. No. 4 No f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9

No. No. 4 No f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9 4 4 No. pdf pdf II Fourier No. No. 4 No. 4 4 38 f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9 4 9 i = imaginary unit z = x + iy x, y R x real

More information

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z B 4 24 7 9 ( ) :,..,,.,. 4 4. f(z): D C: D a C, 2πi C f(z) dz = f(a). z a a C, ( ). (ii), a D, a U a,r D f. f(z) = A n (z a) n, z U a,r, n= A n := 2πi C f(ζ) dζ, n =,,..., (ζ a) n+, C a D. (iii) U a,r

More information

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0 Tips KENZOU 28 7 6 P no problem 2 w = f(z) z w w z w = (z z ) b b w = log (z z ) z = z 2π 2 z = z w = z /2 z = re iθ θ (z = ) 2π 4π 2 θ θ 2π 4π z r re iθ re i2π = r re i4π = r w r re iθ/2 re iπ = r re

More information

36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 (

36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 ( 3 3. D f(z) D D D D D D D D f(z) D f (z) f (z) f(z) D (i) (ii) (iii) f(z) = ( ) n z n = z + z 2 z 3 + n= z < z < z > f (z) = e t(+z) dt Re z> Re z> [ ] f (z) = e t(+z) = (Rez> ) +z +z t= z < f(z) Taylor

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

, ( ) 2 (312), 3 (402) Cardano

, ( ) 2 (312), 3 (402) Cardano 214 9 21, 215 4 21 ( ) 2 (312), 3 (42) 5.1.......... 5.2......................................... 6.2.1 Cardano................................... 6.2.2 Bombelli................................... 6.2.3

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

(Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fou

(Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fou (Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fourier) (Fourier Bessel).. V ρ(x, y, z) V = 4πGρ G :.

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

2 2 L 5 2. L L L L k.....

2 2 L 5 2. L L L L k..... L 528 206 2 9 2 2 L 5 2. L........................... 5 2.2 L................................... 7 2............................... 9. L..................2 L k........................ 2 4 I 5 4. I...................................

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

Email: kawahiraamath.titech.ac.jp (A=@) 27 2 25 . 2. 3. 4. 5. 3 4 5 ii 5 50 () : (2) R: (3) Q: (4) Z: (5) N: (6) : () α: (2) β: (3) γ, Γ: (4) δ, : (5) ϵ: (6) ζ: (7) η: (8) θ, Θ: (9) ι: (0) κ: () λ, Λ:

More information

IA hara@math.kyushu-u.ac.jp Last updated: January,......................................................................................................................................................................................

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2 1 1.1 R(x) = 0 y + P (x)y + Q(x)y = R(x)...(1) y + P (x)y + Q(x)y = 0...(2) 1 2 u(x) v(x) c 1 u(x)+ c 2 v(x) = 0 c 1 = c 2 = 0 c 1 = c 2 = 0 2 0 2 u(x) v(x) u(x) u (x) W (u, v)(x) = v(x) v (x) 0 1 1.2

More information

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n 1, R f : R R,.,, b R < b, f(x) [, b] f(x)dx,, [, b] f(x) x ( ) ( 1 ). y y f(x) f(x)dx b x 1: f(x)dx, [, b] f(x) x ( ).,,,,,., f(x)dx,,,, f(x)dx. 1.1 Riemnn,, [, b] f(x) x., x 0 < x 1 < x 2 < < x n 1

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3)

b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3) [ ] KENZOU 6 3 4 Origin 6//5) 3 a a f() = b n ( a) n c n + ( a) n n= n= = b + b ( a) + b ( a) + + c a + c ( a) + b n = f() πi ( a) n+ d, c n = f() d πi ( a) n+ () b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, )

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

20 4 20 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 4 2 11 2.1................... 11 2.2......................... 11 2.3....................... 19 3 25 3.1.............................

More information

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n [ ]. A = IC X n 3 expx = E + expta t : n! n=. fx π x π. { π x < fx = x π fx F k F k = π 9 s9 fxe ikx dx, i =. F k. { x x fx = x >.3 ft = cosωt F s = s4 e st ftdt., e, s. s = c + iφ., i, c, φ., Gφ = lim

More information

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k f(x) f(z) z = x + i f(z). x f(x) + R f(x)dx = lim f(x)dx. R + f(x)dx = = lim R f(x)dx + f(x)dx f(x)dx + lim R R f(x)dx Im z R Re z.: +R. R f(z) = R f(x)dx + f(z) 3 4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

29

29 9 .,,, 3 () C k k C k C + C + C + + C 8 + C 9 + C k C + C + C + C 3 + C 4 + C 5 + + 45 + + + 5 + + 9 + 4 + 4 + 5 4 C k k k ( + ) 4 C k k ( k) 3 n( ) n n n ( ) n ( ) n 3 ( ) 3 3 3 n 4 ( ) 4 4 4 ( ) n n

More information

CIII CIII : October 4, 2013 Version : 1.1 A A441 Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 )

CIII CIII : October 4, 2013 Version : 1.1 A A441 Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 ) III203 00- III : October 4, 203 Version :. Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/3w-kansuron.html pdf 0 4 0 0 8 2 0 25 8 5 22 2 6 2 3 2 20 0 7 24 3

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

θ (rgument) θ = rg 2 ( ) n n n n = Re iθ = re iϕ n n = r n e inϕ Re iθ = r n e inϕ R = r n r = R /n, e inϕ = e iθ ϕ = θ/n e iθ = e iθ+2i = e iθ+4i = (

θ (rgument) θ = rg 2 ( ) n n n n = Re iθ = re iϕ n n = r n e inϕ Re iθ = r n e inϕ R = r n r = R /n, e inϕ = e iθ ϕ = θ/n e iθ = e iθ+2i = e iθ+4i = ( ( ) i i i (Σe i i = e i + e i 2 + ), y n ( ) 2 y y = +iy 2 (, y) = + iy y > (upper hlf plne) y < (lower hlf plne) = + iy (rel prt) y (imginry prt) Re = Im = y = Re + iim = + iy = = ( + iy)( iy) = 2 + y

More information

body.dvi

body.dvi ..1 f(x) n = 1 b n = 1 f f(x) cos nx dx, n =, 1,,... f(x) sin nx dx, n =1,, 3,... f(x) = + ( n cos nx + b n sin nx) n=1 1 1 5 1.1........................... 5 1.......................... 14 1.3...........................

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

I.2 z x, y i z = x + iy. x, y z (real part), (imaginary part), x = Re(z), y = Im(z). () i. (2) 2 z = x + iy, z 2 = x 2 + iy 2,, z ± z 2 = (x ± x 2 ) +

I.2 z x, y i z = x + iy. x, y z (real part), (imaginary part), x = Re(z), y = Im(z). () i. (2) 2 z = x + iy, z 2 = x 2 + iy 2,, z ± z 2 = (x ± x 2 ) + I..... z 2 x, y z = x + iy (i ). 2 (x, y). 2.,,.,,. (), ( 2 ),,. II ( ).. z, w = f(z). z f(z), w. z = x + iy, f(z) 2 x, y. f(z) u(x, y), v(x, y), w = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).,. 2. z z, w w. D, D.

More information

2011de.dvi

2011de.dvi 211 ( 4 2 1. 3 1.1............................... 3 1.2 1- -......................... 13 1.3 2-1 -................... 19 1.4 3- -......................... 29 2. 37 2.1................................ 37

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p 2012 IA 8 I 1 10 10 29 1. [0, 1] n x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 2. 1 x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 1 0 f(x)dx 3. < b < c [, c] b [, c] 4. [, b] f(x) 1 f(x) 1 f(x) [, b] 5.

More information

<4D F736F F D B B BB2D834A836F815B82D082C88C602E646F63>

<4D F736F F D B B BB2D834A836F815B82D082C88C602E646F63> 信号処理の基礎 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/081051 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i AI ii z / 2 3 4 5 6 7 7 z 8 8 iii 2013 3 iv 1 1 1.1... 1 1.2... 2 2 4 2.1...

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f 22 A 3,4 No.3 () (2) (3) (4), (5) (6) (7) (8) () n x = (x,, x n ), = (,, n ), x = ( (x i i ) 2 ) /2 f(x) R n f(x) = f() + i α i (x ) i + o( x ) α,, α n g(x) = o( x )) lim x g(x) x = y = f() + i α i(x )

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

2

2 p1 i 2 = 1 i 2 x, y x + iy 2 (x + iy) + (γ + iδ) = (x + γ) + i(y + δ) (x + iy)(γ + iδ) = (xγ yδ) + i(xδ + yγ) i 2 = 1 γ + iδ 0 x + iy γ + iδ xγ + yδ xδ = γ 2 + iyγ + δ2 γ 2 + δ 2 p7 = x 2 +y 2 z z p13

More information

chap1.dvi

chap1.dvi 1 1 007 1 e iθ = cos θ + isin θ 1) θ = π e iπ + 1 = 0 1 ) 3 11 f 0 r 1 1 ) k f k = 1 + r) k f 0 f k k = 01) f k+1 = 1 + r)f k ) f k+1 f k = rf k 3) 1 ) ) ) 1+r/)f 0 1 1 + r/) f 0 = 1 + r + r /4)f 0 1 f

More information

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) =

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) = 1 9 8 1 1 1 ; 1 11 16 C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting 1. 1.1 1.1.1 : - σ = σ t sin πr a λ dσ dr a = E a = π λ σ πr a t cos λ 1 r a/λ 1 cos 1 E: σ t = Eλ πa a λ E/π γ : λ/ 3 γ =

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( (

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( ( (. x y y x f y = f(x y x y = y(x y x y dx = d dx y(x = y (x = f (x y = y(x x ( (differential equation ( + y 2 dx + xy = 0 dx = xy + y 2 2 2 x y 2 F (x, y = xy + y 2 y = y(x x x xy(x = F (x, y(x + y(x 2

More information

l µ l µ l 0 (1, x r, y r, z r ) 1 r (1, x r, y r, z r ) l µ g µν η µν 2ml µ l ν 1 2m r 2mx r 2 2my r 2 2mz r 2 2mx r 2 1 2mx2 2mxy 2mxz 2my r 2mz 2 r

l µ l µ l 0 (1, x r, y r, z r ) 1 r (1, x r, y r, z r ) l µ g µν η µν 2ml µ l ν 1 2m r 2mx r 2 2my r 2 2mz r 2 2mx r 2 1 2mx2 2mxy 2mxz 2my r 2mz 2 r 2 1 (7a)(7b) λ i( w w ) + [ w + w ] 1 + w w l 2 0 Re(γ) α (7a)(7b) 2 γ 0, ( w) 2 1, w 1 γ (1) l µ, λ j γ l 2 0 Re(γ) α, λ w + w i( w w ) 1 + w w γ γ 1 w 1 r [x2 + y 2 + z 2 ] 1/2 ( w) 2 x2 + y 2 + z 2

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a 9 203 6 7 WWW http://www.math.meiji.ac.jp/~mk/lectue/tahensuu-203/ 2 8 8 7. 7 7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa,

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

4................................. 4................................. 4 6................................. 6................................. 9.................................................... 3..3..........................

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x (

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x ( II (1 4 ) 1. p.13 1 (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a x a A = f x (a, b) y x 3 3y 3 (x, y) (, ) f (x, y) = x + y (x, y) = (, )

More information

main.dvi

main.dvi 2 f(z) 0 f(z 0 ) lim z!z 0 z 0 z 0 z z 1z = z 0 z 0 1z z z 0 1z 21 22 2 2 (1642-1727) (1646-1716) (1777-1855) (1789-1857) (1826-1866) 18 19 2.1 2.1.1 12 z w w = f (z) (2.1) f(z) z w = f(z) z z 0 w w 0

More information

1. 1 BASIC PC BASIC BASIC BASIC Fortran WS PC (1.3) 1 + x 1 x = x = (1.1) 1 + x = (1.2) 1 + x 1 = (1.

1. 1 BASIC PC BASIC BASIC BASIC Fortran WS PC (1.3) 1 + x 1 x = x = (1.1) 1 + x = (1.2) 1 + x 1 = (1. Section Title Pages Id 1 3 7239 2 4 7239 3 10 7239 4 8 7244 5 13 7276 6 14 7338 7 8 7338 8 7 7445 9 11 7580 10 10 7590 11 8 7580 12 6 7395 13 z 11 7746 14 13 7753 15 7 7859 16 8 7942 17 8 Id URL http://km.int.oyo.co.jp/showdocumentdetailspage.jsp?documentid=

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x 2009 9 6 16 7 1 7.1 1 1 1 9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x(cos y y sin y) y dy 1 sin

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

Fubini

Fubini 3............................... 3................................ 5.3 Fubini........................... 7.4.............................5..........................6.............................. 3.7..............................

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

Lebesgue Fubini L p Banach, Hilbert Höld

Lebesgue Fubini L p Banach, Hilbert Höld II (Analysis II) Lebesgue (Applications of Lebesgue Integral Theory) 1 (Seiji HIABA) 1 ( ),,, ( ) 1 1 1.1 1 Lebesgue........................ 1 1.2 2 Fubini...................... 2 2 L p 5 2.1 Banach, Hilbert..............................

More information

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { (

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { ( 5 5.1 [ ] ) d f(t) + a d f(t) + bf(t) : f(t) 1 dt dt ) u(x, t) c u(x, t) : u(x, t) t x : ( ) ) 1 : y + ay, : y + ay + by : ( ) 1 ) : y + ay, : yy + ay 3 ( ): ( ) ) : y + ay, : y + ay b [],,, [ ] au xx

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

main.dvi

main.dvi 9 5.4.3 9 49 5 9 9. 9.. z (z) = e t t z dt (9.) z z = x> (x +)= e t t x dt = e t t x e t t x dt = x(x) (9.) t= +x x n () = (n +) =!= e t dt = (9.3) z

More information

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a,

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a, [ ] 8 IC. y d y dx = ( dy dx ( p = dy p y dx ( ( ( 8 ( s8. 3 A A = ( A ( A (3 A P A P AP.3 π y(x = { ( 8 ( s8 x ( π < x x ( < x π y(x π π O π x ( 8 ( s83.4 f (x, y, z grad(f ( ( ( f f f grad(f = i + j

More information

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a =

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a = II 6 ishimori@phys.titech.ac.jp 6.. 5.4.. f Rx = f Lx = fx fx + lim = lim x x + x x f c = f x + x < c < x x x + lim x x fx fx x x = lim x x f c = f x x < c < x cosmx cosxdx = {cosm x + cosm + x} dx = [

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F F 1 F 2 F, (3) F λ F λ F λ F. 3., A λ λ A λ. B λ λ

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

DVIOUT

DVIOUT A. A. A-- [ ] f(x) x = f 00 (x) f 0 () =0 f 00 () > 0= f(x) x = f 00 () < 0= f(x) x = A--2 [ ] f(x) D f 00 (x) > 0= y = f(x) f 00 (x) < 0= y = f(x) P (, f()) f 00 () =0 A--3 [ ] y = f(x) [, b] x = f (y)

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1)

n Y 1 (x),..., Y n (x) 1 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) 0 W (Y 1 (x),..., Y n (x)) = Y 1 (x)... Y n (x) Y 1(x)... Y n(x) (x)... Y n (n 1) (x) Y (n 1) D d dx 1 1.1 n d n y a 0 dx n + a d n 1 y 1 dx n 1 +... + a dy n 1 dx + a ny = f(x)...(1) dk y dx k = y (k) a 0 y (n) + a 1 y (n 1) +... + a n 1 y + a n y = f(x)...(2) (2) (2) f(x) 0 a 0 y (n) + a 1 y

More information

main.dvi

main.dvi Chpter 5 5. [; ] f(x) 3 f(x) = X + ( n cos nx + b n nx ) (5:) n= (5.) ; ;...;b ;b ;... n; m > 3 Z Z Z mx cos mx mx nx nx cos ( : n 6= m dx = : n = m ( : n 6= m dx = : n = m nx cos dx = (5.) (5.) (5.) 3

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

phs.dvi

phs.dvi 483F 3 6.........3... 6.4... 7 7.... 7.... 9.5 N (... 3.6 N (... 5.7... 5 3 6 3.... 6 3.... 7 3.3... 9 3.4... 3 4 7 4.... 7 4.... 9 4.3... 3 4.4... 34 4.4.... 34 4.4.... 35 4.5... 38 4.6... 39 5 4 5....

More information

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 -

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 - M3............................................................................................ 3.3................................................... 3 6........................................... 6..........................................

More information

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K ii 1 1 1.1.................................. 1 1.2........................................ 3 1.3......................................... 3 1.4....................................

More information