x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n

Size: px
Start display at page:

Download "x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n"

Transcription

1 1, R f : R R,.,, b R < b, f(x) [, b] f(x)dx,, [, b] f(x) x ( ) ( 1 ). y y f(x) f(x)dx b x 1: f(x)dx, [, b] f(x) x ( ).,,,,,., f(x)dx,,,, f(x)dx. 1.1 Riemnn,, [, b] f(x) x., x 0 < x 1 < x 2 < < x n 1 < x n b (1) 1

2 x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n [, b],,, {x 0, x 1, x 2,, x n }. 1,, γ i [x i 1, x i ], γ (γ 1, γ 2,, γ n )., [x i 1, x i ], f(γ i ),, Riemnn S( ; γ) f(γ i )(x i x i 1 ) i1, S( ; γ) γ f(x) Riemnn ( 3 )., [x i 1, x i ], x i x i x i 1, Riemnn S( ; γ), Riemnn ( ) S( ; γ) f(γ i ) x i (2) i1, ( ). 1,, n

3 y y f(x) S( ; γ) x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n x γ 1 γ 2 γ 3 γ n 3: γ i [x i 1, x i ], Riemnn S( ; γ),. 1.2, 1.1, [, b] γ, x i f(γ i ),, Riemnn S( ; γ)., [, b] f(x) x,,,.,, 2,.,, f(x)dx, Riemnn.,,.,,, mx 1 i n x i x i 1 mx 1 i n x i,.,, f(x),, [, b], Riemnn S( ; γ),,., lim S( ; γ) (3) 0,.,,, [, b] f(x) x. 2,, n

4 ,,,, (3)., (3), f(x) [, b],, f(x)dx lim S( ; γ) (4) 0., (2) Riemnn, (4), ( ) f(x)dx lim f(γ i ) x i (5) 0 i1, f(x)dx. 3, (2) Riemnn, f(x), f(x),,, lim S( ; γ) (6) 0, (6),.,,, f(x),, [, b] f(x) x, (6).,,. 4,, Riemnn S( ; γ),, f(x) x, (5).,, (6),,,,. 3, R, (sum) P,., S Σ. 4 IB 10, f(x).,. 4

5 2 2.1, 1, f(x) f(x)dx, f(x)dx lim S( ; γ) (7) 0, Riemnn S( ; γ)., f(x), (7),.,,,.,, [, b],, b, F (b) f(x)dx, F (b) b.,,, b x, F (x) x F (x) f(t)dt (8), x. 5, x 0 R,, h R, F (x 0 + h) F (x 0 )., F (x 0 + h) F (x 0 ),, 4, F (x 0 + h) F (x 0 ), F (x 0 + h) F (x 0 ) x0 +h x 0 f(x)dx ( 5 )., h < 0,. 6 x0 +h x 0 f(x)dx x0 x 0 +h f(x)dx 5, x,, x t. 6,, > b, [, b], [b, ], Z b f(x)dx Z b f(x)dx.,,, [, b]. 5

6 y F (x 0 ) y f(t) F (x 0 + h) x 0 x 0 + h t 4: F (x 0 + h) F (x 0 ),,. F (x 0 + h) F (x 0 ) x 0 +h x 0 f(x)dx y y f(t) f(x 0 ) x 0 x 0 + h t h 5: F (x 0 + h) F (x 0 ),.,, f(t) R.,, f(t) t x 0, t x 0, f(t) f(x 0 )., h, [x 0, x 0 + h] t [x 0, x 0 + h], (, h < 0, [x 0 + h, x 0 ] t [x 0 + h, x 0 ], ) t x 0, t [x 0, x 0 + h], (, h < 0, t [x 0 + h, x 0 ], ) f(t) f(x 0 ) (9)., (9), x0 +h x 0 f(t)dt x0 +h x 0 f(x 0 )dt (10), h, F (x 0 + h) F (x 0 ) x0 +h x 0 f(t)dt 6

7 x0 +h f(x 0 )dt ( (10) ) x 0 f(x 0 ) x0 +h x 0 dt f(x 0 ) h (11). 7 h 0,, (11) h, df dx (x F (x 0 + h) F (x 0 ) 0) lim h 0 h f(x 0 ) (12). 8, x 0 R,, x 0 x, F (x) f(x) df (x) f(x) (13) dx., F (x) f(x)., f(x), f(x) dg (x) f(x) (14) dx G(x) f(x)., (13), F (x) x f(t)dt, f(x) ( ).,, (14) f(x) G(x).,, F (x) G(x),, F (x)., F (x) G(x), (13), (14), d df dg (F (x) G(x)) (x) dx dx dx (x) f(x) f(x) ( (13), (14) ) 7, h, F (x 0 + h) F (x 0 ) R x 0 +h x 0 f(t)dt, h f(x 0 ) ( 5 ). 8, IB 10. 7

8 0., C R,., F (x) G(x) C (15) F () f(t)dt 0, (15), x, C F () G()., (15), (16), F (x) G(x) + C G() (16) ( (15) ) G(x) G() ( (16) )., x f(t)dt G(x) G() (17).,, x b, t x,, f(x)dx G(b) G() (18)., f(x) G(x),, G(x), f(x) f(x)dx.9, (18), G(b) G() [G(x)] b, f(x)dx [G(x)] b G(b) G(), (18), f(x) G(x) 9, f(x),.,. 8

9 ,, G(x), f(x) f(x)dx., f(x) f(x). 2.2, (x) 1, f(x) 1, f(x), G(x) x, 1dx [x] b b (19). 10, (x 2 ) 2x, f(x) x, f(x), G(x) x2 2, [ x 2 xdx 2 ] b b (20). 11, n N, (x n+1 ) (n + 1)x n, f(x) x n, f(x), G(x) xn+1 n+1, 10, [, b] f(x) x, (19), (b ) 1 (b ). 11,, [, b] f(x) x, (20),,, b, (b ),. b (b + )(b ) 2 9

10 x n [ x x n n+1 dx n + 1 ] b bn+1 n + 1 n+1 n + 1., sin x, cos x, (sin x) cos x (cos x) sin x (21), f(x) sin x, f(x), G(x) cos x,, f(x) cos x, f(x), G(x) sin x, sin xdx [ cos x] b cos b + cos (22) cos xdx [sin x] b., π sin b sin (23) 0 sin xdx [ cos x] π 0 cos π + cos 0 ( 1) + 1 2, sin 2., e x, (e x ) e x, f(x) e x, f(x), G(x) e x, ( ) e x e x dx [e x ] b e b e (24) 10

11 . 2.3, g(x), h(x), f(x) g(x) + h(x) (25)., [, b] γ,, f(x) Riemnn S f ( ; γ), 12 S f ( ; γ) f(γ i ) x i i1 (g(γ i ) + h(γ i )) x i i1 g(γ i ) x i + i1 h(γ i ) x i i1 S g ( ; γ) + S h ( ; γ) (26)., (26), 0, (g(x) + h(x))dx g(x)dx + h(x)dx (27)., g(x), h(x),, G(x), H(x), (27),, (g(x) + h(x))dx g(x)dx + [G(x)] b + [H(x)] b h(x)dx (G(b) G()) + (H(b) H()) (G(b) + H(b)) (G() + H()) [G(x) + H(x)] b 12, Riemnn,, 1, γ f(x) Riemnn, S( ; γ), S f ( ; γ), f. 11

12 ( ) (g(x) + h(x))dx [G(x) + H(x)] b (28). 13, 2.2, [ ] x (x + x 3 2 b )dx 2 + x4 ((21), (28) ) 4 ( ) ( ) b b , f(x), f(x) g 1 (x) + g 2 (x) + g 1 (x),,,, (27), (g 1 (x) + g 2 (x) + g 3 (x)) dx f(x) {g 1 (x) + g 2 (x)} + g 3 (x) ({g 1 (x) + g 2 (x)} + g 3 (x)) dx {g 1 (x) + g 2 (x)}dx + g 3 (x)dx { } g 1 (x)dx + g 2 (x)dx + g 3 (x)dx g 1 (x)dx + g 2 (x)dx + g 3 (x)dx ((27) ) ((27) ).,, n N, f(x) n, ( ) (g 1 (x)+g 2 (x)+ +g n (x))dx 13 (28), g 1 (x)dx+ g 2 (x)dx+ + g n (x)dx (29) (G(x) + H(x)) G (x) + H (x) g(x) + h(x), f(x) g(x) + h(x) F (x), F (x) G(x) + H(x). 12

13 . 14, g i (x) G i (x), (29), (, ) (g 1 (x) + g 2 (x) + + g n (x))dx [G 1 (x) + G 2 (x) + + G n (x)] b (30) , g(x), f(x) 2g(x)., [, b] γ,, f(x) Riemnn S f ( ; γ), S f ( ; γ) f(γ i ) x i i1 2g(γ i ) x i i1 2 g(γ i ) x i i1 2S g ( ; γ) (31)., (31), 0, ( ) 2g(x)dx 2 g(x)dx (32)., C R, 14, n, (29). 15, (30), (G 1 (x) + G 2 (x) + + G n (x)) G 1(x) + G 2(x) + + G n(x) g 1 (x) + g 2 (x) + + g n (x), f(x) g 1 (x) + g 2 (x) + + g n (x) F (x), F (x) G 1 (x) + G 2(x) + + G n(x). 13

14 Cg(x)dx C g(x)dx (33)., g(x) G(x), (33), Cg(x)dx C g(x)dx C [G(x)] b C(G(b) G()) CG(b) CG() [CG(x)] b, ( ) Cg(x)dx [CG(x)] b (34). 16, 2.3, C 1, C 2,, C n R, f(x), f(x) C 1 g 1 (x) + C 2 g 2 (x) + + C n g n (x), n, 17 g i (x) G i (x), (29), (34), (C 1 g 1 (x) + C 2 g 2 (x) + + C n g n (x))dx 16 (34), C 1 g 1 (x)dx + C 2 g 2 (x)dx + + C n g n (x)dx ((29) ) [C 1 G 1 (x)] b + [C 2 G 2 (x)] b + + [C n G n (x)] b ((34) ) (C 1 G 1 (b) C 1 G 1 ()) + (C 2 G 2 (b) C 2 G 2 ()) + + (C n G n (b) C n G n ()) (C 1 G 1 (b) + C 2 G 2 (b) + + C n G n (b)) (C 1 G 1 () + C 2 G 2 () + + C n G n ()) (CG(x)) CG (x) Cg(x), f(x) Cg(x) F (x), F (x) CG(x). 17,. 14

15 [C 1 G 1 (x) + C 2 G 2 (x) + + C n G n (x)] b, ( ) (C 1 g 1 (x)+c 2 g 2 (x)+ +C n g n (x))dx [C 1 G 1 (x)+c 2 G 2 (x)+ +C n G n (x)] b. 18, 2.2, ] b (3x 2 + 5x + 1)dx [3 x x2 2 + x [ x ] b 2 x2 + x ( b ) ( 2 b2 + b ) (35) ((21), (35) ), (2 cos x + 5e x )dx [2 sin x + 5 e x ] b ((23), (24), (35) ) [2 sin x + 5e x ] b ( 2 sin b + 5e b) (2 sin + 5e ). 2.5, g(x), h(x),, f(x) g(x)h(x), f(x) g(x)h(x) (g(x)h(x)) g (x)h(x) + g(x)h (x) (36),.,, b R, (36) b, 18 (35), (g(x)h(x)) dx g (x)h(x)dx + g(x)h (x)dx (37) (C 1G 1(x) + C 2G 2(x) + + C ng n(x)) C 1G 1(x) + C 2G 2(x) + + C ng n(x) C 1 g 1 (x) + C 2 g 2 (x) + + C n g n (x), f(x) C 1 g 1 (x) + C 2 g 2 (x) + + C n g n (x) F (x), F (x) C 1G 1(x) + C 2G 2(x) + + C ng n(x). 15

16 ., (g(x)h(x)) dx [g(x)h(x)] b (38), (37), g (x)h(x)dx [g(x)h(x)] b g(x)h (x)dx (39), (39)., (39), g (x)h(x)dx [g(x)h(x)] b (40), (40), g (x)h(x), g (x) ( ), g(x)h(x)., (39).,, g(x)h(x), g (x)h(x), g (x)h(x) + g(x)h (x), (40), (39),., (39), g 0 (x)h(x) g(x)h 0 (x)., g(x), h(x),, h(x) h 0 (x)., h(x) h(x) h 0 (x),,., x sin xdx,, x sin x., x sin x, x, x (x) 1, x sin x sin x,. 19,, g (x) sin x, h(x) x 19, g (x)h(x) g (x)h (x), g (x)h(x) g(x)h (x),, x sin x cos x. 16

17 , (39), x sin xdx x ( cos x) dx [x ( cos x)] b [ x cos x] b [ x cos x] b + (x) ( cos x)dx ( cos x)dx ( (39) ) cos xdx (41), 20 (41), x sin x cos x., cos x, (41), x sin xdx [ x cos x] b + [ x cos x] b + [sin x] b [ x cos x + sin x] b cos xdx., f(x) x sin x, F (x) x cos x + sin x.,,, log x dx (log x) 1 x,, log x., log x, log x (log x) 1 x,.,, 1, log x 1 log x, g 0 (x) 1, h(x) log x, (39)., log x dx 1 log x dx (x) log x dx [x log x] b x (log x) dx 20, g (x) sin x, g(x) cos x. ( (39) ) 17

18 [x log x] b [x log x] b x 1 x dx 1dx (42), 21 (42), log x 1., 1, (42), log x dx [x log x] b [x log x] b [x] b [x log x x] b., f(x) log x, F (x) x log x x.,,,. 2.1, f(x), f(x) F (x), 1dx f(x)dx [F (x)] b (43) F (b) F (), f(x). 22, (43),,, b.,, (43), b, b, f(x)dx F (x) (44)., f(x)dx, f(x). f(x)dx, f(x)dx f(x) , g (x) 1, g(x) x , F (x) R x f(t)dt, f(x) G(x),, f(x) F (x). 23 [, b]., R b f(x)dx, [, b], R b f(x)dx. 18

19 ,,, log x dx x log x 1dx x log x x,., 2.1, f(x), f(x),,., (44) f(x)dx, f(x),.,,, 1 x dx 1 1 x dx (x) 1 x dx x 1 ( ) 1 x x dx (. ) x 1 x ( 1x ) 2 dx dx (45) x,, (45) 1 x dx, 0 1 (46),., 1 x dx, (46), 0 1,.,,,,,, 1 x dx, 1 x x dx 1 0 t dt, 1 x dx,,., (45), b, 1 b x dx 1 [1]b + x dx 19

20 1 (1 1) + x dx 1 x dx,. 2.6, 1, f(x), [, b] f(x), f(x)dx lim S( ; γ) (47) 0, Riemnn.,, x, x x(t), t, (47), t,.,,., R ϕ : R R,, β,, b R,, < β, < b, ϕ, [, β] [, b]. 24, [, β] t [, β], ϕ(t) [, b],, [, b] x [, b], x ϕ(t) [, β] t [, β] ( 6 )., [, b] t [, β]. 25, ϕ(t) [, β],,,, ϕ(t) , x x(t), x,,,, x(t), ϕ(t). 25, ϕ R, ϕ : [, β] R, [, β],, [, β],, ϕ R. 26 ϕ(t),., ϕ(t),,, x ϕ(t), [, β] [, b],. 20

21 x x ϕ(t) b β t 6: ϕ, [, β] [, b].,, t 0 < t 1 < t 2 < < t n 1 < t n β [, β] {t 0, t 1, t 2,, t n } (48), ξ i [t i 1, t i ] ξ (ξ 1, ξ 2,, ξ n ) (49),., i 0, 1, 2,, n, x i ϕ(t i ) (50), x 0, x 1, x 2,, x n, {x 0, x 1, x 2,, x n } (51) [, b]. 27, i 0, 1, 2,, n, γ i ϕ(ξ i ) (52), γ 1, γ 2,, γ n, γ {γ 1, γ 2,, γ n } (53) [, b] ,., t, x ϕ(t), t x, x, t β x b., t t i x i. 28, t, t ξ i γ i. 21

22 , [, b] γ f(x) Riemnn S f ( ; γ) f(γ i ) x i (54) i1. 29, i 0, 1, 2,, n, x i x i x i 1 (55)., (54) Riemnn S f ( ; γ) t., (50), (52), (55), S f ( ; γ) f(ϕ(ξ i ))(ϕ(t i ) ϕ(t i 1 )) (56) i1.,, i 0, 1, 2,, n, t i t i t i 1, ϕ(t i ) ϕ(t i 1 ) ϕ (η i ) t i (57) η i R t i t i 1 ( 7 ), (56), (57), S f ( ; γ) f(ϕ(ξ i ))ϕ (η i ) t i (58) i1. x x ϕ(t) x i x i 1 x i ϕ(t i ) ϕ(t i 1 ) t i 1 η i ti t t i 7: ϕ(t i) ϕ(t i 1 ) t i ϕ (η i ) η i R t i t i 1., (58), g(t) f(ϕ(t))ϕ (t) (59) 29, Riemnn,, 1, γ f(x) Riemnn, S( ; γ), S f ( ; γ), f. 22

23 , g(t) Riemnn, f(ϕ(t)) f(ϕ(ξ i )) t ξ i, ϕ (t) ϕ (η i ) t η i,, g(t) Riemnn.,, (57) η i η i [t i 1, t i ], η {η 1, η 2,, η n } (60), ξ η., Riemnn,, [, β], ξ, ξ, (60), 0 ξ η.,,, (58), ξ i η i (61) S f ( ; γ) f(ϕ(ξ i ))ϕ (η i ) t i i1 f(ϕ(η i ))ϕ (η i ) t i i1 g(η i ) t i i1 S g ( ; η) ( (61) ) ( (59) ).,, ( )Riemnn S f ( ; γ) S g ( ; η) (62) f(x) Riemnn g(t) Riemnn., (62), 0., 0, 0, lim S f ( ; γ) lim S g( ; η) (63)

24 .,, lim S f ( ; γ) 0 lim S g( ; η) 0 β β f(x)dx (64) g(t)dt f(ϕ(t))ϕ (t)dt (65),, (63), (64), (65), β f(x)dx f(ϕ(t))ϕ (t)dt (66). (66)., ϕ(t) x(t), (66), f(x)dx β f(x(t))x (t)dt,, dx(t) x (t)dt (67), (66), ( ) β f(x)dx f(x(t))dx(t) (68) β f(x(t))x (t)dt (69)., (68), x x(t), x t, dx x, x x x(t),, (69).,, (57), x i x(t i ) x(t i 1 ) x (η i ) t i (70), (70), (67)., (70), x i t i x (η i ) 24

25 , t i 0, (67),, dx(t) dt x 0 (t) (71), dt., f(x) F (x), f(x)dx [F (x)] b F (b) F () (72),, b,, (72), (73), x(), b x(β) (73) f(x)dx F (b) F () F (x(β)) F (x()) [F (x(t))] β (74)., (74), (69), β f(x(t))x (t)dt [F (x(t))] β (75). (75), f(x(t))x (t), F (x(t)),, (69), F (x(t)), d df dx F (x(t)) (x(t)) dt dx dt (t) f(x(t)) x (t).,,, ( ) f(x) f(x(t))x (t). ( ) f(x(t))x (t) f(x). 25

26 . 30,, dx 1 + x 2 (76) x tn θ (77), ( ). 31, (76), x tn 2 θ sin2 θ cos 2 θ cos 2 θ cos 2 θ + sin 2 θ cos 2 θ (78)., (77) θ,, (79), dx dθ 1 cos 2 θ. 32, (78), (80), dx 1 + x 2 (79) dx 1 cos 2 dθ (80) θ β β [θ] β cos 2 θ dθ 1 cos 2 θ dθ [tn 1 x] b (81)., x,, x b θ, θ,, θ β. 33 (81), f(x) 1 1+x 2, F (x) tn 1 x tn,, (tn 1 x) x 2 30, ( ), x x(t), x t, t t(x), t x, ( ) ( ). 31, x x(t) tn t, tn t t,, t θ, x x(θ) tn θ, x θ. 32, (67), (71), dt. 33, tn, b tn β,, β ( π, π )

27 ., β dt e t + e t (82)., (82),, x e t (83), 1 e t + e t 1 x + x 1 1 x + 1 x x x (84),.,,, x x(t), t x, ( )., (83) t,, (85), dt, dx dt et (85) dx e t dt (86)., (86) e t, dt 1 e t dx 1 dx (87) x. 34, (84), (87), β dt b e t + e t x x dx (88) x dx x (89) 34,, (82) x, (86) dx t, (87) dt x. 27

28 . 35, t,, t β x, x,, x b. 36, (81) (89), β dt b e t + e t dx x [tn 1 x] b.,, dx 1 + x 2, [tn 1 (e t )] β x tn θ (90), dx, θ, dx β 1 + x 2 dθ.,, β dt e t + e t x e t (91), dt, x, β dt b e t + e t dx x ,, ( ), ( ),,, (90), 35, (87), (88),,, Z β Z dt β e t + e 1 t e t + e 1 t e t et dt, 1 f(x(t)) e t + e 1 t e, t, (69). 36, e, b e β. x (t) e t 28

29 (91),, d,, ( ), ( ),. 29

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

- II

- II - II- - -.................................................................................................... 3.3.............................................. 4 6...........................................

More information

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p 2012 IA 8 I 1 10 10 29 1. [0, 1] n x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 2. 1 x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 1 0 f(x)dx 3. < b < c [, c] b [, c] 4. [, b] f(x) 1 f(x) 1 f(x) [, b] 5.

More information

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t )

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t ) 1 1.1 [] f(x) f(x + T ) = f(x) (1.1), f(x), T f(x) x T 1 ) f(x) = sin x, T = 2 sin (x + 2) = sin x, sin x 2 [] n f(x + nt ) = f(x) (1.2) T [] 2 f(x) g(x) T, h 1 (x) = af(x)+ bg(x) 2 h 2 (x) = f(x)g(x)

More information

DVIOUT

DVIOUT A. A. A-- [ ] f(x) x = f 00 (x) f 0 () =0 f 00 () > 0= f(x) x = f 00 () < 0= f(x) x = A--2 [ ] f(x) D f 00 (x) > 0= y = f(x) f 00 (x) < 0= y = f(x) P (, f()) f 00 () =0 A--3 [ ] y = f(x) [, b] x = f (y)

More information

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 -

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 - M3............................................................................................ 3.3................................................... 3 6........................................... 6..........................................

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a 3 3.1 3.1.1 A f(a + h) f(a) f(x) lim f(x) x = a h 0 h f(x) x = a f 0 (a) f 0 (a) = lim h!0 f(a + h) f(a) h = lim x!a f(x) f(a) x a a + h = x h = x a h 0 x a 3.1 f(x) = x x = 3 f 0 (3) f (3) = lim h 0 (

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f 22 A 3,4 No.3 () (2) (3) (4), (5) (6) (7) (8) () n x = (x,, x n ), = (,, n ), x = ( (x i i ) 2 ) /2 f(x) R n f(x) = f() + i α i (x ) i + o( x ) α,, α n g(x) = o( x )) lim x g(x) x = y = f() + i α i(x )

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) (velocity) p(t) =(x(t),y(t),z(t)) ( dp dx dt = dt, dy dt, dz ) dt f () > f x

y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) (velocity) p(t) =(x(t),y(t),z(t)) ( dp dx dt = dt, dy dt, dz ) dt f () > f x I 5 2 6 3 8 4 Riemnn 9 5 Tylor 8 6 26 7 3 8 34 f(x) x = A = h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) (velocity) p(t)

More information

2009 IA I 22, 23, 24, 25, 26, a h f(x) x x a h

2009 IA I 22, 23, 24, 25, 26, a h f(x) x x a h 009 IA I, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 4 5 h fx) x x h 4 5 4 5 1 3 1.1........................... 3 1........................... 4 1.3..................................... 6 1.4.............................. 8 1.4.1..............................

More information

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ A S1-20 http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/ hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n 1 ϵ-n lim n n = α n n α 2 lim n = 0 1 n k n n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n n = α ϵ N(ϵ) n > N(ϵ) n α < ϵ (1.1.1)

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

7-12.dvi

7-12.dvi 26 12 1 23. xyz ϕ f(x, y, z) Φ F (x, y, z) = F (x, y, z) G(x, y, z) rot(grad ϕ) rot(grad f) H(x, y, z) div(rot Φ) div(rot F ) (x, y, z) rot(grad f) = rot f x f y f z = (f z ) y (f y ) z (f x ) z (f z )

More information

2011de.dvi

2011de.dvi 211 ( 4 2 1. 3 1.1............................... 3 1.2 1- -......................... 13 1.3 2-1 -................... 19 1.4 3- -......................... 29 2. 37 2.1................................ 37

More information

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x

, 1 ( f n (x))dx d dx ( f n (x)) 1 f n (x)dx d dx f n(x) lim f n (x) = [, 1] x f n (x) = n x x 1 f n (x) = x f n (x) = x 1 x n n f n(x) = [, 1] f n (x 1 1.1 4n 2 x, x 1 2n f n (x) = 4n 2 ( 1 x), 1 x 1 n 2n n, 1 x n n 1 1 f n (x)dx = 1, n = 1, 2,.. 1 lim 1 lim 1 f n (x)dx = 1 lim f n(x) = ( lim f n (x))dx = f n (x)dx 1 ( lim f n (x))dx d dx ( lim f d

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

body.dvi

body.dvi ..1 f(x) n = 1 b n = 1 f f(x) cos nx dx, n =, 1,,... f(x) sin nx dx, n =1,, 3,... f(x) = + ( n cos nx + b n sin nx) n=1 1 1 5 1.1........................... 5 1.......................... 14 1.3...........................

More information

F S S S S S S S 32 S S S 32: S S rot F ds = F d l (63) S S S 0 F rot F ds = 0 S (63) S rot F S S S S S rot F F (63)

F S S S S S S S 32 S S S 32: S S rot F ds = F d l (63) S S S 0 F rot F ds = 0 S (63) S rot F S S S S S rot F F (63) 211 12 1 19 2.9 F 32 32: rot F d = F d l (63) F rot F d = 2.9.1 (63) rot F rot F F (63) 12 2 F F F (63) 33 33: (63) rot 2.9.2 (63) I = [, 1] [, 1] 12 3 34: = 1 2 1 2 1 1 = C 1 + C C 2 2 2 = C 2 + ( C )

More information

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( )

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) 2 9 2 5 2.2.3 grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = g () g () (3) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) y (, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) ξ (t) (t) := η (t) grad f(ξ(t), η(t)) (t) g(t) := f(ξ(t), η(t))

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14

f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14 B p.1/14 f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) B p.1/14 f(x,y) (x,y) x (x,y), y (x,y) f(x,y) x y f x (x,y),f y (x,y) f(x 1,...,x n ) (x 1 x 0,...,x n 0), (x 1,...,x n ) i x i f xi

More information

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m 2009 10 6 23 7.5 7.5.1 7.2.5 φ s i m j1 x j ξ j s i (1)? φ i φ s i f j x j x ji ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n m j1 f jx j1 m j1 f jx j2. m j1 f jx jn x 11 x 21 x m1 x 12 x 22 x m2...... m j1 x j1f j m j1 x

More information

4................................. 4................................. 4 6................................. 6................................. 9.................................................... 3..3..........................

More information

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) (

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) ( B 4 4 4 52 4/ 9/ 3/3 6 9.. y = x 2 x x = (, ) (, ) S = 2 = 2 4 4 [, ] 4 4 4 ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, 4 4 4 4 4 k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) 2 2 + ( ) 3 2 + ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( (

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b)

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b) 5 partial differentiation (total) differentiation 5. z = f(x, y) (a, b) A = lim h 0 f(a + h, b) f(a, b) h............................................................... ( ) f(x, y) (a, b) x A (a, b) x

More information

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf SFG 1 SFG SFG I SFG (ω) χ SFG (ω). SFG χ χ SFG (ω) = χ NR e iϕ +. ω ω + iγ SFG φ = ±π/, χ φ = ±π 3 χ SFG χ SFG = χ NR + χ (ω ω ) + Γ + χ NR χ (ω ω ) (ω ω ) + Γ cosϕ χ NR χ Γ (ω ω ) + Γ sinϕ. 3 (θ) 180

More information

0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c), (6) ( b) c = (b c), (7) (b + c) = b + c, (8) ( + b)c = c + bc (9

0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c), (6) ( b) c = (b c), (7) (b + c) = b + c, (8) ( + b)c = c + bc (9 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,, 100,, 1000, n, m m m n n 0 n, m m n 1-2. 0 m n m n 0 2 = 1.41421356 π = 3.141516 1-3. 1 0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c),

More information

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1 III http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/~hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n ϵ-n lim n = α n n α 1 lim n = 0 1 n k n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n = α ϵ Nϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.1 ϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.2

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta

2009 IA 5 I 22, 23, 24, 25, 26, (1) Arcsin 1 ( 2 (4) Arccos 1 ) 2 3 (2) Arcsin( 1) (3) Arccos 2 (5) Arctan 1 (6) Arctan ( 3 ) 3 2. n (1) ta 009 IA 5 I, 3, 4, 5, 6, 7 6 3. () Arcsin ( (4) Arccos ) 3 () Arcsin( ) (3) Arccos (5) Arctan (6) Arctan ( 3 ) 3. n () tan x (nπ π/, nπ + π/) f n (x) f n (x) fn (x) Arctan x () sin x [nπ π/, nπ +π/] g n

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

ohpmain.dvi

ohpmain.dvi fujisawa@ism.ac.jp 1 Contents 1. 2. 3. 4. γ- 2 1. 3 10 5.6, 5.7, 5.4, 5.5, 5.8, 5.5, 5.3, 5.6, 5.4, 5.2. 5.5 5.6 +5.7 +5.4 +5.5 +5.8 +5.5 +5.3 +5.6 +5.4 +5.2 =5.5. 10 outlier 5 5.6, 5.7, 5.4, 5.5, 5.8,

More information

Microsoft Word - 信号処理3.doc

Microsoft Word - 信号処理3.doc Junji OHTSUBO 2012 FFT FFT SN sin cos x v ψ(x,t) = f (x vt) (1.1) t=0 (1.1) ψ(x,t) = A 0 cos{k(x vt) + φ} = A 0 cos(kx ωt + φ) (1.2) A 0 v=ω/k φ ω k 1.3 (1.2) (1.2) (1.2) (1.1) 1.1 c c = a + ib, a = Re[c],

More information

sekibun.dvi

sekibun.dvi a d = a + a+ (a ), e d = e, sin d = cos, (af() + bg())d = a d = log, cosd = sin, f()d + b g()d d 3 d d d d d d d ( + 3 + )d ( + )d ( 3 )d (e )d ( sin 3 cos)d g ()f (g())d = f(g()) e d e d ( )e d cos d

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

Riemann-Stieltjes Poland S. Lojasiewicz [1] An introduction to the theory of real functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,,. Riemann-S

Riemann-Stieltjes Poland S. Lojasiewicz [1] An introduction to the theory of real functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,,. Riemann-S Riemnn-Stieltjes Polnd S. Lojsiewicz [1] An introduction to the theory of rel functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,, Riemnn-Stieltjes 1 2 2 5 3 6 4 Jordn 13 5 Riemnn-Stieltjes 15 6 Riemnn-Stieltjes

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 1 2007.4.13. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 0. 1. 1. 2. 3. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29

[ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 A p./29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x) + C f(x) A p.2/29 [ ] x f(x) F = f(x) F(x) f(x) f(x) f(x)dx [ ] F(x) f(x) C F(x)

More information

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x +

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x + (.. C. ( d 5 5 + C ( d d + C + C d ( d + C ( ( + d ( + + + d + + + + C (5 9 + d + d tan + C cos (sin (6 sin d d log sin + C sin + (7 + + d ( + + + + d log( + + + C ( (8 d 7 6 d + 6 + C ( (9 ( d 6 + 8 d

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

http://know-star.com/ 3 1 7 1.1................................. 7 1.2................................ 8 1.3 x n.................................. 8 1.4 e x.................................. 10 1.5 sin

More information

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 {

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 { 7 4.., ], ], ydy, ], 3], y + y dy 3, ], ], + y + ydy 4, ], ], y ydy ydy y y ] 3 3 ] 3 y + y dy y + 3 y3 5 + 9 3 ] 3 + y + ydy 5 6 3 + 9 ] 3 73 6 y + y + y ] 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 ] 4 y y dy y ] 3 y3 83 3

More information

ORIGINAL TEXT I II A B 1 4 13 21 27 44 54 64 84 98 113 126 138 146 165 175 181 188 198 213 225 234 244 261 268 273 2 281 I II A B 292 3 I II A B c 1 1 (1) x 2 + 4xy + 4y 2 x 2y 2 (2) 8x 2 + 16xy + 6y 2

More information

O f(x) x = A = lim h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t (v

O f(x) x = A = lim h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t (v I 2 7 4 2 2 6 3 8 4 5 26 6 32 7 47 8 52 A 62 B 66 big O f(x) x = A = lim h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

II 1 3 2 5 3 7 4 8 5 11 6 13 7 16 8 18 2 1 1. x 2 + xy x y (1 lim (x,y (1,1 x 1 x 3 + y 3 (2 lim (x,y (, x 2 + y 2 x 2 (3 lim (x,y (, x 2 + y 2 xy (4 lim (x,y (, x 2 + y 2 x y (5 lim (x,y (, x + y x 3y

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

i 6 3 ii 3 7 8 9 3 6 iii 5 8 5 3 7 8 v...................................................... 5.3....................... 7 3........................ 3.................3.......................... 8 3 35

More information

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { (

5. [1 ] 1 [], u(x, t) t c u(x, t) x (5.3) ξ x + ct, η x ct (5.4),u(x, t) ξ, η u(ξ, η), ξ t,, ( u(ξ,η) ξ η u(x, t) t ) u(x, t) { ( u(ξ, η) c t ξ ξ { ( 5 5.1 [ ] ) d f(t) + a d f(t) + bf(t) : f(t) 1 dt dt ) u(x, t) c u(x, t) : u(x, t) t x : ( ) ) 1 : y + ay, : y + ay + by : ( ) 1 ) : y + ay, : yy + ay 3 ( ): ( ) ) : y + ay, : y + ay b [],,, [ ] au xx

More information

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x

I y = f(x) a I a x I x = a + x 1 f(x) f(a) x a = f(a + x) f(a) x (11.1) x a x 0 f(x) f(a) f(a + x) f(a) lim = lim x a x a x 0 x (11.2) f(x) x 11 11.1 I y = a I a x I x = a + 1 f(a) x a = f(a +) f(a) (11.1) x a 0 f(a) f(a +) f(a) = x a x a 0 (11.) x = a a f (a) d df f(a) (a) I dx dx I I I f (x) d df dx dx (x) [a, b] x a ( 0) x a (a, b) () [a,

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

IA September 25, 2017 ( ) I = [a, b], f (x) I = (a 0 = a < a 1 < < a m = b) I ( ) (partition) S (, f (x)) = w (I k ) I k a k a k 1 S (, f (x)) = I k 2

IA September 25, 2017 ( ) I = [a, b], f (x) I = (a 0 = a < a 1 < < a m = b) I ( ) (partition) S (, f (x)) = w (I k ) I k a k a k 1 S (, f (x)) = I k 2 IA September 5, 7 I [, b], f x I < < < m b I prtition S, f x w I k I k k k S, f x I k I k [ k, k ] I I I m I k I j m inf f x w I k x I k k m k sup f x w I k x I k inf f x w I S, f x S, f x sup f x w I

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a,

( z = x 3 y + y ( z = cos(x y ( 8 ( s8.7 y = xe x ( 8 ( s83.8 ( ( + xdx ( cos 3 xdx t = sin x ( 8 ( s84 ( 8 ( s85. C : y = x + 4, l : y = x + a, [ ] 8 IC. y d y dx = ( dy dx ( p = dy p y dx ( ( ( 8 ( s8. 3 A A = ( A ( A (3 A P A P AP.3 π y(x = { ( 8 ( s8 x ( π < x x ( < x π y(x π π O π x ( 8 ( s83.4 f (x, y, z grad(f ( ( ( f f f grad(f = i + j

More information

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k f(x) f(z) z = x + i f(z). x f(x) + R f(x)dx = lim f(x)dx. R + f(x)dx = = lim R f(x)dx + f(x)dx f(x)dx + lim R R f(x)dx Im z R Re z.: +R. R f(z) = R f(x)dx + f(z) 3 4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n

ft. ft τfτdτ = e t.5.. fx = x [ π, π] n sinnx n n=. π a π a, x [ π, π] x = a n cosnx cosna + 4 n=. 3, x [ π, π] x 3 π x = n sinnx. n=.6 f, t gt n 3 n [ ]. A = IC X n 3 expx = E + expta t : n! n=. fx π x π. { π x < fx = x π fx F k F k = π 9 s9 fxe ikx dx, i =. F k. { x x fx = x >.3 ft = cosωt F s = s4 e st ftdt., e, s. s = c + iφ., i, c, φ., Gφ = lim

More information

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1 ABCD ABD AC BD E E BD : () AB = AD =, AB AD = () AE = AB + () A F AD AE = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD AB + AD AB + 7 9 AD AB + AD AB + 9 7 4 9 AD () AB sin π = AB = ABD AD

More information

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2

1 θ i (1) A B θ ( ) A = B = sin 3θ = sin θ (A B sin 2 θ) ( ) 1 2 π 3 < = θ < = 2 π 3 Ax Bx3 = 1 2 θ = π sin θ (2) a b c θ sin 5θ = sin θ f(sin 2 θ) 2 θ i ) AB θ ) A = B = sin θ = sin θ A B sin θ) ) < = θ < = Ax Bx = θ = sin θ ) abc θ sin 5θ = sin θ fsin θ) fx) = ax bx c ) cos 5 i sin 5 ) 5 ) αβ α iβ) 5 α 4 β α β β 5 ) a = b = c = ) fx) = 0 x x = x =

More information

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト 名古屋工業大の数学 年 ~5 年 大学入試数学動画解説サイト http://mathroom.jugem.jp/ 68 i 4 3 III III 3 5 3 ii 5 6 45 99 5 4 3. () r \= S n = r + r + 3r 3 + + nr n () x > f n (x) = e x + e x + 3e 3x + + ne nx f(x) = lim f n(x) lim

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101 (008 0 3 7 ( ( ( 00 1 (P.3 1 1.1 (P.3.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.15................. (P.18............3 (P.17......... 3.4 (P................ 4 3 (P.7 4 3.1 ( P.7...........

More information

1 yousuke.itoh/lecture-notes.html [0, π) f(x) = x π 2. [0, π) f(x) = x 2π 3. [0, π) f(x) = x 2π 1.2. Euler α

1   yousuke.itoh/lecture-notes.html [0, π) f(x) = x π 2. [0, π) f(x) = x 2π 3. [0, π) f(x) = x 2π 1.2. Euler α 1 http://sasuke.hep.osaka-cu.ac.jp/ yousuke.itoh/lecture-notes.html 1.1. 1. [, π) f(x) = x π 2. [, π) f(x) = x 2π 3. [, π) f(x) = x 2π 1.2. Euler dx = 2π, cos mxdx =, sin mxdx =, cos nx cos mxdx = πδ mn,

More information

f(x) x = A = h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f(x) f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t (velo

f(x) x = A = h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f(x) f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t (velo I 22 7 9 2 2 5 3 7 4 8 5 2 6 26 7 37 8 4 A 49 B 53 big O f(x) x = A = h f( + h) f() h A (differentil coefficient) f(x) f () y = f(x) y = f( + h) f(), x = h dy dx f () f (derivtive) (differentition) * t

More information

f : R R f(x, y) = x + y axy f = 0, x + y axy = 0 y 直線 x+y+a=0 に漸近し 原点で交叉する美しい形をしている x +y axy=0 X+Y+a=0 o x t x = at 1 + t, y = at (a > 0) 1 + t f(x, y

f : R R f(x, y) = x + y axy f = 0, x + y axy = 0 y 直線 x+y+a=0 に漸近し 原点で交叉する美しい形をしている x +y axy=0 X+Y+a=0 o x t x = at 1 + t, y = at (a > 0) 1 + t f(x, y 017 8 10 f : R R f(x) = x n + x n 1 + 1, f(x) = sin 1, log x x n m :f : R n R m z = f(x, y) R R R R, R R R n R m R n R m R n R m f : R R f (x) = lim h 0 f(x + h) f(x) h f : R n R m m n M Jacobi( ) m n

More information

( ) ( ) ( ) i (i = 1, 2,, n) x( ) log(a i x + 1) a i > 0 t i (> 0) T i x i z n z = log(a i x i + 1) i=1 i t i ( ) x i t i (i = 1, 2, n) T n x i T i=1 z = n log(a i x i + 1) i=1 x i t i (i = 1, 2,, n) n

More information

J1-a.dvi

J1-a.dvi 4 [ ] 4. ( ) (x ) 3 (x +). f(x) (x ) 3 x 3 3x +3x, g(x) x + f(x) g(x) f(x) (x 3)(x +)+x+ (x 3)g(x)+x+ g(x) r(x) x+ g(x) x (x+)+ x r(x)+ g(x) x x 4x+5 r(x) g(x) x (f(x) (x 3)g(x)) g(x) x f(x) f(x)g(x) 4

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

00 3 9 ........................................................................................................................................... 4..3................................. 5.3.......................................

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

webkaitou.dvi

webkaitou.dvi ( c Akir KANEKO) ).. m. l s = lθ m d s dt = mg sin θ d θ dt = g l sinθ θ l θ mg. d s dt xy t ( d x dt, d y dt ) t ( mg sin θ cos θ, sin θ sin θ). (.) m t ( d x dt, d y dt ) = t ( mg sin θ cos θ, mg sin

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes )

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes ) ( 3 7 4 ) 2 2 ) 8 2 954 2) 955 3) 5) J = σe 2 6) 955 7) 9) 955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes 957 ) 3 4 2 A B H (t) = Ae iωt B(t) = B(ω)e iωt B(ω) = [ Φ R (ω) Φ R () ] iω Φ R (t)

More information

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b 1 Introduction 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 σ- 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8. Fubini,,. 1 1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)?

More information