2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι

Size: px
Start display at page:

Download "2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι"

Transcription

1 1 1.I 2 : I 2 : :I

2 2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπιδήμους1 : : 4 2 : 13-3: 7 1 : : 3 2 : : 1-7 LXX 6 12 κακοποιός 3 I GattungParänese TugendkatalogeLasterkataloge 3: : 31-32I 6: : 15-17I 2: 14: 3 5 παρακαλέω I 5: 1 12 : 115 : 3016 : 17I 1 : 104 : 1616 : 15II 2: 810 : 1 4: 2 6 I 1 : : : 104 : 185 Vgl. Horrell 2008,

3 2 3 LXX 10 : 3 2 : 124 : 135 : 10 2 : : 11-3: παρακαλῶ ἵνα 13 ὑποτάγητε 15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ὑποτασσόμενοι 20 τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ Χριστὸς ὑποτασσόμεναι 1 ἵνα συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ἀπονέμοντες τιμὴν ἵνα ὅτι 3 : 18-4: 1 5 : 21-6: I I 3 : : Vgl. Woyke,

4 4 13 : 1-7I 2: 1-3 3: I 2 : I 9 I :I I 13 I ὑποτάσσω 13 : 1I 2 : 13 ὑπερέχω 13 : 1I 2 : 13 φόβος 13 : 7I 2 : 17 φοβέω τιμάω 13 : 7I 2 : 17ἐξουσία 13 : 1 I πᾶς 2 : 13 βασιλεύςἡγεμών I 2 : :I 4: 9-11I 1: 321 : 6-9 4: 1-6: 1 4: 2-6: 3 19 : Pflichtentafel 8 I 61 : 1-3 I I Wilckens, Vgl. Lohse 1954, 74 ; Goppelt, 164 ; Wilckens, ; Brox, ; Herzer, 227f. ; Schnelle, 455. I 3: Achtemeier, Dibelius, ; Weidinger, Vgl. Schweizer, Woyke, Balch, Let wives be submissive. The domestic code in 1 Peter,

5 a b b - XCIV P2, S1 L115, P34, S : : 12 8 : : 78: 19 : 13 II201 ὑπακούω VII3 I Pflichtentafel Haustafel Vgl. Goppelt, Vgl. Hengel,

6 6 I I I 2 : 17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε I 2 : : : 21b 2 : 21b - 24 Christushymnus 2: 6-11I 3 : 16I 1 : I 2 : 213 : : Brox, 116f ὑποτάγητε18 ὑποτασσόμενοι 16 Vgl. Windisch, 65 ; Bultmann, ; Vgl. Lohse 1954, ; Wengt, ; Deichgräber, Vgl. Lohse 1974, I 44

7 2 7 ὡς τέκνα ὑπακοῆς 1 : 14 1 : 2 1: 2192 : 243 : 18 2 : 13 1 I I 2 : : 1-3 3: : : : 5-8 6: 1-2 2: : : 1 3 : 18 3 : 19 6: 9 5 : : : : 3-5 5: 5 5: : 20 3 : 21 6: 1-3 6: 4 2 I I 13 : 1 2 : 13 2: 1-3 3: a 14 3b - 4a

8 I 2 : Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον, εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι 14εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν, 15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν, 16ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν ἀλλ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 17πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε

9 πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει ὑποτάγητε 20 2 : 183 : : 5 13 κτίσις διά : 15 3: 1 3 : 18 5 : 24I 3: 15 2: 5 I 2 : 18 2: 9I 5: 5 4 : : 7I 1: 3 5: : 1016 : 14 8: 5 16 : 24 1 : : 5 ἡ κτίσις τῶν ἀνθρώπωνi 4 : 19κτίστης Vgl. Liddell & Scott, 1003 ; Foerster, ThWNT III, N 23 subiecti estote omni humanae creaturae Schweizer, 57 ; Schelkle, 73 ; Goppelt, 182f. ; Davids, 98f. ; Michaels, 123f. ; Kelly, 108 ; Schrage 1971, 66 Anm. 145 ; ders.1973, 88 ; Elliott 2000, 489 ; Achtemeier, 182f. ; Giesen, 135 ; Dubis, institution Perkins, Schneider, ; Brox, ; Prostmeier, 144 Anm. 12 ; Herzer, Giesen, 134f, 144, 148 ; Achtemeier, N 47

10 10 διὰ τὸν κύριον 26 κύριος 27 διά 28 διά 15 θέλημα τοῦ θεοῦ : 5 διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν I 2 : 19διὰ συνείδησιν θεοῦ εἴτε εἴτε : 25 2 : 13 Vgl. Elliott 2000, 489f. 1: 3 2: 33 : 15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν 2 : Vgl. Dubis, : II: X:

11 2 11 φοβέω 32 I 5 : ὑπερέχω 13 : ἡγεμών 13 : 3-4 ἡγεμών proconsul procurator praefectus 35 ὅτι15 4: 2I Wilckens, I 2: 2ἐν ὑπεροχῇ : : 7 17 : 912V : 563 I 2: 2 35 N governorstatt - halter ἡγεμώνxviii : 718 : 1219 : 38 proconsul ἀνθύπατος 36 49

12 12 ὡς ἀγαθοποιέωi 2 : : 617 I 4 : 21-5 : 13 ὡς 37 ἀλλά : 21LXX φοβοῦ τὸν θεόν υἱέ καὶ βασιλέαi πᾶς 37 Jeremias, ThWNT V, : 30 7 : 25 9 : 11 1: 1 1: 1 I 2 : I 7 : 22 1: 1 1 : 10 1: 1 1: 1 II 1: 1 1: Vgl. Schneider, Vgl. Schrage 1971, Barmer theologische Erklärung

13 ἀδελφότης I 5: 9 I 2: 4 45 ἀδελφός brotherhoodbruderschaft :I I 2 : I 13 I 2 : : I I 5 5 I Vgl. Giesen, 144 ; Achtemeier, Vgl. Brox, 122, Anm Schelkle, 77 Anm. 1 ; Davids, 103 Anm ABB A Giesen, I 12 : 1017IV 9 : 2310 : : Geschwister Feldmeier 2005, 105, 106, Anm Vgl. Elliott 2000, 499 ; Dubis,

14 14 1 : : 9 I I I 4 : 12 1: 4-94 : : 8-9 1: 1-22: I I 1 : 47 1: 64 : 12 1 : 13 3 : : 135 : 8 1 : : 15I 3 : 143 : 9Eschatolo- 47 3: 5-12 I 48 IV 7 : 5014 : : : 3-8IV 7 : : 2080 : 5 52

15 2 15 gischer Vorbehalt I noch : 152: 42 : 213 : 184 : 13 2 : 153 : 174 : 219 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε 2 : 21 ὑπογραμμός I I ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν Schrage 1971, : 114 Antievangelium Theißen, ἡγεμών 53

16 16 10 : 4514 : : : 8-9 I 53 I κρῖμα βασιλεύςi 2 : 1314 μαρτύριον δεῖ

17 2 17 I 4 : : 6 I 54 I 13 I I I I I 54 Balch,

18 N2011 N Liddell, H.G./ Scott, R./ Jones, H.S., A Greek - English Lexicon with a Supplement 1968, Oxford Kittel, G./ Friedrich, G. Hg., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 1-10 Bde, Stuttgart I

19 II =2010 Haustafel Achtemeier, P. J., 1 Peter. A Commentary on First Peter, Minneapolis Balch, D. L., Let wives be submissive. The domestic code in 1 Peter, Atlanta Balz, H./ Schrage, W., Die Katholischen Briefe. Die Briefe des Jakobus, Petrus, Johannes und Judas, NTD 10, Göttingen u. a Brox, N., Der erste Petrusbrief, EKK XXI, Zürich u.a. 1979N. EKK XXI Bultmann, R., Bekenntnis - und Liedfragmente im ersten Petrusbrief, in : E. Dinkler Hg., Exegetica. Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments, Tübingen 1967, R. II Davids, P., The First Epistle of Peter, Grand Rapids, Mich., Deichgräber, R., Gotteshymnus und Christushymnus in der frühen Christenheit. Untersuchungen zu Form, Sprache und Stil der frühchristlichen Hymnen, Göttingen Dibelius, M., An die Kolosser, Epheser, an Philemon, HBNT 12, 3. AufIage neubearbeitet von H. Greeven, Tübingen Dubis, M., 1 Peter. A Handbook on the Greek Text, Waco, Tex

20 20 Elliott, J. H., A Home for the Homeless. A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy, London Ders., 1 Peter. A New Translation With Introduction and Commentary, The Anchor Bible 37B, New York Feldmeier, R., Der erste Brief des Petrus, ThHK 15/1, Leipzig Giesen, H., Lebenszeugnis in der Fremde : Zum Verhalten der Christen in der paganen Gesellschaft 1 Petr 2,11-17, SNTU , Goppelt, L., Der Erste Petrusbrief, KEK 12/1, Göttingen Hengel, M., Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.s. v. Chr, Tübingen M Herzer, J., Petrus oder Paulus? Studien über das Verhältnis des Ersten Petrusbriefes zur paulinischen Tradition, Tübingen Horrell, D. G., 1 Peter, New York Kelly, J. N. D., A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude, London Michaels, R. J., 1 Peter, WBC 49, Waco, Tex Lohse, E., Paränese und Kerygma im 1. Petrusbrief, ZNW , Ders., Grundriß der neutestamentlichen Theologie, Stuttgart 1974E Schneider, J., Die Briefe des Jakobus, Petrus, Judas und Johannes. Die katholischen Briefe, NTD 10, Göttingen ENTD 10ATDNTD Schnelle, U., Einleitung in das Neue Testament, Göttingen Schrage, W., Die Christen und der Staat nach dem Neuen Testament, Gütersloh Schweizer, E., Der erste Petrusbrief, Zürich Ders., Der Brief an die Kolosser, EKK VII, Zürich u.a. 1976E Theißen, G., Das Neue Testament, München 2002G Perkins, P., First and Second Peter, James, and Jude, Louisville 1995P

21 Prostmeier, F - R., Handlungsmodelle im ersten Petrusbrief, Würzburg Weidinger, K., Die Haustafeln. Ein Stück urchristlicher Paränese, Leipzig Wilckens, U., Der Brief an die Römer, EKK VI/ 3, Zürich u.a U. EKK VI/ Windisch, H./ Preisker., H., Die Katholischen Briefe, HNT 15, Tübingen Woyke, J., Die neutestamentlichen Haustafeln. Ein kritischer und konstruktiver Forschungsüberblick, Stuttgart

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ Complete Ancient Greek 2010 (2003 ) October 15, 2013 * 25 04-23 0 ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, 15 99-02 0 ἄβροτον ἄβροτος 15 99-02 0 ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυσσος

More information

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 Athenaze 2nd version 2013 10 15 * 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ-142 1 ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ-139 2 ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 ἀγαγὼν ἄγω 2 ἄγαγών

More information

神学研究 59号☆/6.梶原

神学研究 59号☆/6.梶原 1 2,6 1 2 3 ein für akademisch gebildete christliche Leser W. Gessel, Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München/Paderborn/ Wien 1975, SS.78 79. 1964 281 E. Junod, L impossible et

More information

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that 1. 2. 3. 4. ὁ, ἡ, τό ὅς, ἥ, ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ, οὐκ, οὐχ μή ὡς τε and καὶ Α καὶ Β A B both also 3

More information

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 4. andκαὶακαὶβa B bothalso even 3. 3

More information

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D)

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D) 1. ὁ,ἡ,τό 2. ὅς,ἥ,ὅ 3. αὐτός, -ή, -ό 4. καί 5. δέ 6. τίς, τί 7. τις, τι 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. ἤ 10. ἐν 11. μὲν... δέ 12. γάρ 13. οὐ,οὐκ,οὐχ 14. μή 15. ὡς 16. τε 17. εἰς 18. ἐπί 19. κατά 20. ἐγώ 21.

More information

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 17. 18. 19. 20. εἰς ἐπί κατά ἐγώ 21.

More information

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία Κριτική ανάγνωση της επικούρειας φιλοσοφίας: Ποια η διαχρονικότητα ή το δίδαγμά της σήμερα; Γιώργος Σκουλάς, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννα-Παρασκευή

More information

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc mmiyake@lang.osaka-u.ac.jp,, 1. WW Gfeller et al. (2005) Dorow, B. et al.(2005) Steyvers & Tenenbaum (2005) 2007 2006 2008 Web 1 2. 2.1. 27 ευαγγελιον (Conzelmann & Lindermann, 1998) (Mk) (Mt) (Lk) (Joh)

More information

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd 50 ἑταίρα 51 οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμ ν, οἱ δ Αἰσώπου τι γέλοιον. οἱ δὲ σκώπτουσ, ἵν ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν θυμὸν καταθ μαι οὐκ ἀκήκοας λεγόντων, εἰπέ μοι, Νικήρατε, τ ν τραγωιδ ν ὡς γενόμενος χρυσὸς ὁ Ζεὺς

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

07_KUCICKI Janusz.indd

07_KUCICKI Janusz.indd 12 91 104 2016 6 91 11 1 36 Relation between the jews and the christian according to Paul s teaching in Rom11 sociological and theological meaning of the Rom 11, 1 36 Janusz KUCICKI 11, 1 36 11 11, 1 36

More information

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

untitled

untitled 56 1 2010 67 76 : 21 6 9 : 22 2 1 18 1 ΔΕΛΤΟΣ Deltos, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής 18 19 1. 近代におけるギリシャ文化の再興と古代医学の継承 5 1453 400 τουρκοκρατία 2 18 68 56 1 2010 18 Νεοελληνικός Διαφωτισμός Νεοελληνική

More information

13西洋古代文化史特講Ⅰ

13西洋古代文化史特講Ⅰ 第八講スパルタが抱える問題 (1) キナドンの陰謀少数派のスパルティアタイホモイオイ=スパルティアタイキナドンはホモイオイではない ヘイロタイ ネオダモデイス ヒュポメイオネス ペリオイコイ アゴラにいた人々のうちスパルティアタイは僅か 40 名 それ以外の人々は 4000 名 1% スパルティアタイに対する激しい敵意の存在 Xen. Hell. 3. 3. 5: οὗτος δ ἦν καὶ τὸ

More information

予稿集(1)の表紙

予稿集(1)の表紙 京都大学人文科学研究所共同研究プロジェクト: 情報処理技術は漢字文献からどのような情報を 抽出できるか 人文情報学の基礎を築く 文字と非文字のアーカイブズ モデルを使った文献研究 文字資料アーカイブズの現在 特に検索可能性を中心に 岡本 真 動画のテキスト処理 安岡孝一 写真の検索可能性について考える 守岡知彦 ネットワーク分析からみた共観福音書間の比較研究 三宅真紀 異なる文献間の数理的な比較研究をふり返る

More information

13西洋文化史(8)

13西洋文化史(8) 第 13 講クセルクセスの背後にあるペルシア帝国膨張の論理近代 ( 現代 ) の価値観は過去に適用できるのか? 国境外への遠征 領土拡大を規制する内的要因は存在しない 今日との相違 : 帝国主義が国際法に違反 ( ウェストファリア条約による国家主権尊重の原則 ) 外国の主権の侵犯 他国領への侵略 他国領の併合に対する道徳的 倫理的批判の欠如繰り返される対外遠征と侵略 : 初代のキュロス以来の伝統キュロス

More information

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι - Εισαγωγή γερμανικά ιαπωνικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter Herr, Επίσημη

More information

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化 資 料 Δωδεκαήμερο Δωδεκαήμερο and Food culture in Greece Satoko Tsurushiin, Shizuko Tsurushiin, Daisuke Yamaguchi Seigakuin University,, Tozaki, Ageo-shi Saitama, Junior College Seitoku University,, Iwase

More information

@08460207ヨコ/立花 220号

@08460207ヨコ/立花 220号 παιδεραστεία παιε ραστεύωε ράω ιλέωιλία ε ράω by ιλέω ιλητόν ιλητόν τελεὶα ιλία μέσον α κρότη θεωρειν definition John M. Cooper morally good (in some respect, in some degree) character friendship Cooper

More information

人文学と神学12表紙.indd

人文学と神学12表紙.indd 1 論 文 ペトロの第一の手紙 における奴隷への勧告 I ペトロ書 2 章 18-25 節について 吉 田 新 はじめに 1. I ペトロ書 2 : 18-25 の伝承と構造 2. 翻訳 3. I ペトロ書 2 : 18-20 の分析 4. I ペトロ書 2 : 21-25 の分析 まとめ はじめに I ペトロ書 2 章 11 節は 愛する人々よ 私は勧める Ἀγαπητοί, παρακαλῶ という

More information

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι ロマ書 1 章 17 節 b における ὁ δίκαιος( 義人 ) は誰か? 武久 盾 1 16-17 2:4b ἐκ πίστεως 4 b MT LXX 1:17b 1 3:11b 1:17b 2:4b ἐκ πίστεώς LXX δικαιοσύνη ἐκ πίστεώς 2 ἐκ πίστεως 1:17b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 3 4 5 1:17b

More information

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0>

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0> 1 章 11 節 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον: 新改訳 2017 ガラテヤ への 紙 1 章 11 節兄弟たち 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです 私が宣べ伝えた福 は 間によるものではありません 11 節の 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです

More information

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2:

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 17-19 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: 69- Issue Date 2018-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/234610

More information

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di 地球社会統合科学 第 23 巻 第 1 号 2016 1 10 Bulletin of the Graduate Shool of Integrated Sienes for Gloal Soiety, Kyushu University Vol. 23, No. 1 2016 pp. 1 10 論文 伝アリストテレス作 大道徳学 翻訳補遺 A Supplement to a Japanese Translation

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

上田徹 私はすでに ゼノンの逆理とアリストテレスの誤謬 において (1) ゼノンの第一逆理と第二逆理について論じた つぎに 第三逆理 ( 飛矢静止の逆理 ) について論じたい 第三逆理の解釈はすでに行った解釈を踏まえている そのために まず すでに確認された諸点を簡潔に振り返っておきたい 第一 第二逆理についての解釈の要点 1 現実主義者のアリストテレスにとって 運動不可能は笑止な妄説であり (2)

More information

ISSN 2186-3911 人文学と神学 第 11 号 [ 論文 ] タイ キリスト教団における神学的訓練を受けている女性たちのグループ サトリー サパー (The Christian Women) の事例 藤原佐和子 1 私訳と訳注エゼキエル書 (1)1-11 章北博 13 ペトロの第一の手紙 研究(2) 王への服従 :I ペトロ書 2 章 13-17 節について 吉田 新 39 カール バルトのエキュメニカルな神学への道

More information

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界 研究ノート ミキス テオドラキス作曲 ヤニス リッツォス エピタフィオス - 言語芸術 音楽芸術と政治との関係について - 土居本稔 はじめにヤニス リッツォス (1909-1990) は 二人のノーベル賞詩人 ヨルゴス セフェリス (1900-1971) とオディッセアス エリティス (1911-1996) に並ぶ現代ギリシアの大詩人である 1958 年に作曲家ミキス テオドラキス (1925 -)

More information

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and 1 15 45 2 2-3 16 150 215 185 254 310 398 1 Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and female in Alexandrian Exegetical Tradition 2 Albert

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 :

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 83-100 2017-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00044339

More information

1:1 4 1:3 NTJ ホームページ掲載見本原稿ヘブライ書注解中野実序文 (1:1 4) * 2 節までの注解はすでに公開しています 1:3a 子は神の栄光の反映 神の本質の刻印であり 1:3 o]j 1:3 1:3 o]j 2:6; 1:15; 3:16 1:3 avpau,gasma car

1:1 4 1:3 NTJ ホームページ掲載見本原稿ヘブライ書注解中野実序文 (1:1 4) * 2 節までの注解はすでに公開しています 1:3a 子は神の栄光の反映 神の本質の刻印であり 1:3 o]j 1:3 1:3 o]j 2:6; 1:15; 3:16 1:3 avpau,gasma car NTJ ホームページ掲載見本原稿ヘブライ書注解中野実序文 (1:1 4) * 2 節までの注解はすでに公開しています 1:3a 子は神の栄光の反映 神の本質の刻印であり 1:3 o]j 1:3 1:3 o]j 2:6; 1:15; 3:16 1:3 avpau,gasma carakth,r 1:17 1:3 1:2b 1:3a eivmi, w;n do,xa 2:9, 14; 1:14 Attridge

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 24 : 46-62 2018-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00046846

More information

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研 Title Author(s) Citation 口承文芸における場面転換の効果 : ホメロス イリアス の同型表現を中心に 三浦, 円佳 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 Issue Date 2018-04 Text Version publisher URL http://hdl.handle.net/11094/68088 DOI rights 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書

More information

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc 聖書と宗教 1(2011) ISSN 2186-4020 Bible and Religions 1(2011) 研究ノート Study Note 1. はじめに テサロニケの信徒への手紙の訳と註 ( その 1) 1:2-10 An Exegetical Study of 1Thessalonians 1:2-10 大宮有博 OMIYA. Tomohiro (1) 翻訳の底本には B. Aland

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur P.93 conditional sentences, Konditionalsätze ε 10 11 12 3 p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p. 150-155 Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes

More information

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 武久盾 はじめに ロマ書 1 章 16-17 節 1 では 手紙全体の主題が述べられる その内容は 神からの義 (δικαιοσύνη θεοῦ) すなわち救い(σωτηρία) は福音 (εὐαγγέλιον) として啓示される (ἀποκαλύπτεται) である このパウロ独自の救済論の根拠づけが義認論であり

More information

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的 ローマ期エジプトにおける地方名望家 2 世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から * 髙橋亮介 はじめに ローマ帝国はエジプトを属州として支配するにあたり既存の官僚機構を活用しただけでなく, 他の属州と同様に都市を通じた支配体制の確立を試みた. エジプトに 40 余りを数えた州 nomos の中心市, 州都 metropolis には, 地方行政の中核としての機能が求められ, 富裕な州都住民から選ばれる公職者

More information

NTJ ホームページ掲載 見本原稿 ルカ福音書注解 嶺重 淑 序文 : 献呈の辞 (1:1-4) 1

NTJ ホームページ掲載 見本原稿 ルカ福音書注解 嶺重 淑 序文 : 献呈の辞 (1:1-4) 1 NTJ ホームページ掲載 見本原稿 ルカ福音書注解 嶺重 淑 序文 : 献呈の辞 (1:1-4) 1 1:1-4 1:1-4 1. 翻訳 1:1-4 1-2 (1b) 私たちの間で成就した事柄について (2) 最初から目撃し 御言葉の 仕え手となった人々が私たちに伝えたとおりに (1a) 物語をまとめようと多 くの人々がすでに着手していますので 3 テオフィロ閣下 私もすべてのこ とを初めから詳しく調べた上で

More information

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞...

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞... (1) ロゴスバイブルソフトウェア ギリシャ語語形コードの解説 (LOGOS 社による ) 作業中 村上定幸 インタリニアのギリシャ語の上にカーソルを置くと 品詞が表示されます この code ですが 解説がマニュ アルにはみられません ( 添付されている日本語のファイ ル help から見ることができる英文の解説にも ) そこ で 初めて見る者には ギリシャ語原形の下におる 何 ケタかのアルファベットの表記を分かりにくいものに

More information

ガレノスとアスクレピオス

ガレノスとアスクレピオス 1 2 3 4 5 6 420/19 7 399 1 Cf. V. Nutton, Ancient Medicine, London 2004, pp. 113-114. 2 F. Hiller von Gaertringen, Inscriptiones Graecae IV,1², Inscriptiones Argolidis, Fasc.1, Inscriptiones Epidauri,

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

all.dvi

all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

More information

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り 分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図ります 事業の内容 オリンピック パラリンピックの開催を契機に 多くの選手 観客等の来訪による 地域の活性化等の推進及び事前合宿の誘致等を通じ

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

I ペトロ書の主題 I ペトロ書の主題 I ペトロ書 1 章 1-2 節に関する考察 吉 田 新 はじめに 1 1 章 1-2 節 差出人 宛先 挨拶 の私訳 2 内容 まとめ はじめに 公同書簡に属する I ペトロ書は 特定の読者を念頭に置いて記した書簡ではなく 広範 囲の読者に宛てた 回状 であ

I ペトロ書の主題 I ペトロ書の主題 I ペトロ書 1 章 1-2 節に関する考察 吉 田 新 はじめに 1 1 章 1-2 節 差出人 宛先 挨拶 の私訳 2 内容 まとめ はじめに 公同書簡に属する I ペトロ書は 特定の読者を念頭に置いて記した書簡ではなく 広範 囲の読者に宛てた 回状 であ I ペトロ書の主題 I ペトロ書の主題 I ペトロ書 1 章 1-2 節に関する考察 吉 田 新 はじめに 1 1 章 1-2 節 差出人 宛先 挨拶 の私訳 2 内容 まとめ はじめに 公同書簡に属する I ペトロ書は 特定の読者を念頭に置いて記した書簡ではなく 広範 囲の読者に宛てた 回状 である1 送り手はどのような読者を想定し いかなる事柄を彼 彼女らに伝えるためにこの回状を記したのだろうか

More information

ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E * 太田修司 パウロは固有名 ピスティス( 信 ) の意味と用語法を彼以前の宣教者たちから 学び, 受け継ぎ, 彼独自の視点から発展させた, と考えるだけの十分な理由があ る (1). パウロ以前の段階から ピスティス は, それによって指示

ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E * 太田修司 パウロは固有名 ピスティス( 信 ) の意味と用語法を彼以前の宣教者たちから 学び, 受け継ぎ, 彼独自の視点から発展させた, と考えるだけの十分な理由があ る (1). パウロ以前の段階から ピスティス は, それによって指示 Title ローマ書におけるピスティスとノモス (2)E Author(s) 太田, 修司 Citation 人文 自然研究, 10: 30-73 Issue 2016-03-31 Date Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/27826 Right Hitotsubashi

More information

Hiroshi FUJINO

Hiroshi FUJINO 159 173 Hiroshi FUJINO 1996 1945 1933 194512 18 19 ästhetisch Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft Kierkegaard noch einmal Hirsch Laugstien

More information

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0 9 O y O ( O ) O (O ) 3 y O O v t = t = 0 ( ) O t = 0 t r = t P (, y, ) r = + y + (t,, y, ) (t) y = 0 () ( )O O t (t ) y = 0 () (t) y = (t ) y = 0 (3) O O v O O v O O O y y O O v P(, y,, t) t (, y,, t )

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

Microsoft Word - 足立君論文入稿用.docx

Microsoft Word - 足立君論文入稿用.docx 1980 1 1 contio 2 3 1 30 L année épigraphique K. Ziegler (ed.), Plutarchi Vitae Parallelae, III. 1, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, 1971; L. Mendelssohn (ed.), Appiani

More information

009-第1部.indd

009-第1部.indd マルクス ガブリエル 翻訳 : 小野純一 A B A B A B A B A B 1 A B ist Einerleiheit 2 1 Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus =TLP Frankfurt/Main 1985, 5.5303, S. 62. 2 F.W.J.: Die 25 第 1 部 講演 と 発表 strikte Identität

More information

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 (Zusammengehörigkeit) という考えは ハイデガー思想の核心と言ってよいだろう しかし彼によれば こうした思索と存在の共属を主張したのは 彼が初めてではない その最初の形は 彼が西洋哲学の根源命題

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

四変数基本対称式の解放

四変数基本対称式の解放 The second-thought of the Galois-style way to solve a quartic equation Oomori, Yasuhiro in Himeji City, Japan Jan.6, 013 Abstract v ρ (v) Step1.5 l 3 1 6. l 3 7. Step - V v - 3 8. Step1.3 - - groupe groupe

More information

神学論集 第69巻 第1号

神学論集 第69巻 第1号 AFS ICU ICU Freshman English semantics J A Jürgen Roloff, Jesus, München 2000, 59 G E P J E hōs enomizeto E NTD NTD NTD E. Schweizer, Das Evangelium nach Matthäus. NTD 2, Göttingen 1973, 14 Plutarch

More information

i ii iii iv v vi vii ( ー ー ) ( ) ( ) ( ) ( ) ー ( ) ( ) ー ー ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 202 24122783 3622316 (1) (2) (3) (4) 2483 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11 11 2483 13

More information

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上 イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上に及んだとされるトロイア戦争のごく一部に過ぎない そしてその内容は イリアス 冒頭の数行で端的に記されている

More information

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての 国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての海賊 1 前2世紀末の状況 国際経営 文化研究 2014 の続稿である 著者は前稿において ローマ共和政期の海賊問題の政治性とは

More information

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6)

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6) - 殉教について に関する一考察 - 梶原直美 はじめにオリゲネスは ローマ帝国内で生じたキリスト教徒迫害を 自らの生涯のなかで数回 身近に経験している (1) 彼はその一度目に自らの父親を殉教によって失い (2) また最後には自らも拷問を受けるところとなった 迫害は 身体的 精神的 社会的な暴力であり 殉教はこの場合 キリスト教を信仰していることを根拠に 死に至らしめられることである 通常は到底受け入れられることのない行為であるが

More information

( ( 3 ( ( 6 (

( ( 3 ( ( 6 ( ( ( ( 43037 3 0 (Nicolas Bourbaki (Éléments d'histoire des athématiques : 984 b b b n ( b n/b n b ( 0 ( p.3 3500 ( 3500 300 4 500 600 300 (Euclid (Eukleides : EÎkleÐdhc : 300 (StoiqeÐwsic 7 ( 3 p.49 (

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 30 3 30.1.............. 3 30.2........................... 4 30.3...................... 5 30.4........................ 6 30.5.................................. 8 30.6...............................

More information

(64) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって ( 土居 ) そこで マルコ同様ヨハネも手にした可能性を想定し得る受難物語における イエスの祈り 伝承古層の存在を想定しながら 先ずは現行の双方の受難物語における祈り描写を比較すると それは物語上の大枠においては共通の場に配置されているといえるが

(64) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって ( 土居 ) そこで マルコ同様ヨハネも手にした可能性を想定し得る受難物語における イエスの祈り 伝承古層の存在を想定しながら 先ずは現行の双方の受難物語における祈り描写を比較すると それは物語上の大枠においては共通の場に配置されているといえるが 駒澤大學佛教學部硏究紀穀第 73 號徘成 27 年 3 月 (63) 新約聖書におけるイエスの祈り伝承をめぐって 受難物語 ヘブライ人への手紙 を軸として 土居由美 1. はじめにイエスの祈りについて新約聖書に多く記されてはいない 最もよく知られるものは どのように祈るべきかイエスによって教えられたものとしてマタイ / ルカに伝えられる 主の祈り であろう しかし イエス自身の祈りの描写としては 少なくともその独自性という観点からすれば

More information

2009 2 26 1 3 1.1.................................................. 3 1.2..................................................... 3 1.3...................................................... 3 1.4.....................................................

More information

ヤニス・マリスの魅力と

ヤニス・マリスの魅力と 論文 使徒行伝における西方型本文の研究 杉山世民 新約聖書の 西方型テキスト と言っても そのような型の写本が そのままそっくり現存しているというのではない およそ5000から成る新約聖書本文に関する写本やその他の証言を いわゆる本文批評学者と言われる人たちが かなり科学的に比較検討した結果 得られた一つの特色と傾向を持った 読み のことを言う とは言え 西方型の読みを代表する大文字写本は 5 世紀あるいは6

More information

------------------------- elicobacter ylori E --------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -----------------------------

More information

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x Compton Scattering Beaming exp [i k x ωt] k λ k π/λ ω πν k ω/c k x ωt ω k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag + ++ x β ct, x O O x O O v k α k α β, γ k γ k βk, k γ k + βk k γ k k, k γ k + βk 3 k k 4 k 3 k

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

32 栗原裕次 と予想される 私 概念のこうした二重性が人間を特徴づけるロゴス性とポリス性と密接 に連携し合って プロタゴラスの主張を構成しているのである それゆえ これら諸概念 の複雑な絡まり合いを解きほぐしていくことが本稿の主たる作業となるだろう 1. ソクラテスの挑戦 ソクラテスとプロタゴラス

32 栗原裕次 と予想される 私 概念のこうした二重性が人間を特徴づけるロゴス性とポリス性と密接 に連携し合って プロタゴラスの主張を構成しているのである それゆえ これら諸概念 の複雑な絡まり合いを解きほぐしていくことが本稿の主たる作業となるだろう 1. ソクラテスの挑戦 ソクラテスとプロタゴラス プロタゴラスの 大演説 に見る人間理解 (Prt. 320c-328d) * 栗原裕次 はじめに 人間をであるとしたアリストテレス ( 1) には偉大なる先駆者がいた プラトンが描くプロタゴラスである 同名の対話篇前半部に位置する 大演説 でプロタゴラスは ロゴスに与らない動物 (ἄλογα 321c1) と対比して 人間が言語を発明したこと その脅威から身を守るべくポリスを必要としたことを語っているのである

More information

1 ( ) 1 4 5 1 J. L. eiberg (ed.) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis utocii (3 vols.) Teubner 18801881 2 J. L. eiberg (Iterum didit). S. Stamatis (Corrigenda diecit) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis

More information

18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix fondrie, Carouge Composition

18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix fondrie, Carouge Composition 17 Alessandra Lukinovich Madeleine Rousset 古典ギリシア語文法 水崎博明監訳福岡西洋古典愛好会 ( 主宰水崎博明 ) 訳 18 福岡大学研究部論集 A 10(2)2010 ジュネーヴ大学文学部の支援による出版物 alle nostre due mamme 私たちの二人の母に捧げる ( 伊語 ) Couverture: François Meyer, Grafix

More information

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG はじめに 神学研究 第 60 号において筆者は 使徒教父と弁証家におけるフィランスロピアの用法と救貧思想 を発表したが (1) 一般に 2 世紀のキリスト教文学にはもう一つのカテゴリーが存在すると考えられる すなわち新約外典文書である ところが 新約外典文書 (Apocryphal New Testament, Neutestamentliche Apokryphen) の定義は たとえばシュネーメルヒャーによると

More information

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' =

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' = y x = α + β + ε =,, ε V( ε) = E( ε ) = σ α $ $ β w ( 0) σ = w σ σ y α x ε = + β + w w w w ε / w ( w y x α β ) = α$ $ W = yw βwxw $β = W ( W) ( W)( W) w x x w x x y y = = x W y W x y x y xw = y W = w w

More information

ロマ における ΔΙΚΑΙΟΣϒΝΗ ΘΕΟϒ

ロマ における ΔΙΚΑΙΟΣϒΝΗ  ΘΕΟϒ 1 ロマ 3.24-26 における ΔΙΚΑΙΟΣϒΝΗ ΘΕΟϒ 金城大論集 39 1969.6 初出 ロマ 3:24 26 における ΔΙΚΑΙΟΣϒΝΗ ΘΕΟϒ 髙橋 敬基 本小論はローマ人への手紙 3:24-26(21-26) の釈義的研究である しかしながら, これは単なる部分の議論ではない そもそも聖書釈義は部分にとどまることはない つねにそれは全体的主張, 即ち神学と結びつく とくにここにとりあげる箇所は,

More information

Microsoft Word - SSBR1_P1-6.doc

Microsoft Word - SSBR1_P1-6.doc 聖書と宗教 1(2011) ISSN 2186-4020 Bible and Religions 1(2011) 論文 Article 誰と共に死ぬのか ヨハネ福音書 11:16bをめぐって With whom shall we die? An interpretation of John 11:16b 前川裕 MAEKAWA, Yutaka 要旨ヨハネ福音書 11:16bのトマスの言葉は 誰と共に死ぬのか

More information

2007_3.doc

2007_3.doc アリストテレスの随意性論 強制文脈と無知文脈についての若干の考察 藤澤郁夫 1. はじめに 随意性論の諸前提 随意性 (1) は そもそも人間に責任能力があるのか あるとすればどのような場合に責任が生じるのかといった問題に関る EE には以上の問題への原理的考察がある 人間がその始点であって 人間がそれを自由に ( 好きなように ) できる [ それの主人である ] かぎりのものは 生じることも生じないこともありうる

More information

006 11 8 0 3 1 5 1.1..................... 5 1......................... 6 1.3.................... 6 1.4.................. 8 1.5................... 8 1.6................... 10 1.6.1......................

More information

2 1 1 : 1-32 ; 2 : 6-16 ; 3 : ; 5 : 1-11 ; : : 1-5 ; 2 : 17-3 : 20 ; 5 : 17-7 : 25 ; 9-11 ; 14 : 1-15 : W : 25-

2 1 1 : 1-32 ; 2 : 6-16 ; 3 : ; 5 : 1-11 ; : : 1-5 ; 2 : 17-3 : 20 ; 5 : 17-7 : 25 ; 9-11 ; 14 : 1-15 : W : 25- 1 1 : 1 15 : 14-21 1 : 5-6, 10-1516 16 : 25-27 16 : 21-23 61 a B C D 81. 365. 630. 1739. 2464 et al.14 : 23 L Ψ 0209 vid 1175. 1241. 1505. 1881 et al.15 : 33 46 14 : 23 15 : 1-16 : 27 9 : 1-11 : 36 1 :

More information

Taro-2014倫理02源流思想

Taro-2014倫理02源流思想 第 2 What shall I do? のはじまり 源流思想 1 初期ギリシア哲学 ミュトスからロゴスへ ( 西洋古代哲学 ) [025] 自然哲学 主な自然哲学者 アルケー (αρχη) を追求した BC 6C 頃 ギリシアの自然哲学者と呼ばれる人々が出現し 万物の根源 ( アルケー ) を論じた [024] ギリシア哲学の見取り図 自然哲学 ( タレス等 ) アルケー ソフィスト ソクラテス

More information

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソスの人である. 本稿は, ヘラクレイトスの最初期の引用者であるプラトンに焦点を当て, プラトンの諸対話篇におけるヘラクレイトスの位置付け,

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information