,,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = , ( ) : = F 1 + F 2 + F 3 + ( ) : = i Fj j=1 2

Size: px
Start display at page:

Download ",,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = , ( ) : = F 1 + F 2 + F 3 + ( ) : = i Fj j=1 2"

Transcription

1 , R 2, 2 (R 2, B, µ)., R 2,,., 1, 2, 3,., 1, 2, 3,,. () : = (6.1.1).,,, 1

2 ,,,,., = (),, (1) (4) :,,,, (1),. (2),, =. (3),,. (4),,,,.. (1) (3), (4).,,., () : = , ( ) : = F 1 + F 2 + F 3 + ( ) : = i Fj j=1 2

3 ,,,,., f(x, y), :, () : = (6.1.2) f(x, y) = α j χ j (x, y) (6.1.3) j=1., α j,. χ j (x, y) j., f(x, y) f (x, y), f(x, y) f(x, y)., f(x, y), f(x, y) 3

4 (6.1.3), (6.1.2),.,., R = R {± }., f(x, y) R. f(x, y)., ( ) = {(x, y) ; f(x, y) = }, ( ) f(x, y) R 2., f(x, y), (i), (ii) : (i) ( ) B, µ(( )) = 0. (ii) {f (x, y); }, \( ) lim f (x, y) = f(x, y), (x, y) \( ) (6.1.4) (ii) (iii) : (iii) \( ) K ε > 0, 0, 0, f (x, y) f(x, y) < ε, ((x, y) K) (6.1.5), f(x, y), f(x, y). 4

5 6.1.2 (6.1.4),,,, f (x, y) f(x, y) (6.1.1), i δ i = sup{d(p, q); p, q i } (6.1.6), d(p, q) R 2 2 p q., δ = δ() = max δ i (6.1.7) 1 i<,, lim δ() = 0 (6.1.8) 6.1.4,, 0, lim δ() = 0 (6.1.9) 0., 0, δ() 0, 0,., R 2 f(x, y) f(x, y)

6 6.1.1 R 2 f g,., (1) f + g. (2) f g. (3) fg. (4) f/g.,, δ > 0, g δ. (5) αf., α. (6) f. (7) sup(f, g). (8) inf(f, g). (9) f + = sup(f, 0). (10) f = inf(f, 0) R 2 {f n }, 0, f \ 0., f [0, 1] [0, 1] f(x, y), (x, y) 1, (x, y) 0., f(x, y), (x, y) x y 6.2 2, 2. R 2, 2 (R 2, B, µ)., 2. 6

7 R 2, f(x, y) 2,. (1) f(x, y),, f(x, y) () : = (6.2.1) f(x, y) = α j χ j (x, y) (6.2.2) j=1., α j R, (j 1)., f(x, y) 2, f(x, y)dxdy = α j µ( j ) (6.2.3),,. (6.2.3), f(x, y) (6.2.2)., (6.2.3) 2. j=1 (2) f(x, y), f(x, y), f(x, y), \( ) {f (x, y); }, 7

8 , I = lim f (x, y)dxdy (6.2.4), f(x, y) 2, I = f(x, y)dxdy (6.2.5), I f(x, y) {f (x, y); }. {f (x, y); } f (x, y)., f(x, y) 2.,,,,,., f(x, y) 2., 2 (6.2.5) I f(x, y) {f (x, y); }, f(x, y) 2., (6.2.5) I f(x, y) {f (x, y); }, f(x, y) 2. (6.2.4), f(x, y) 2. (6.2.4), f(x, y). 8

9 , f(x, y), f(x, y) , x, y.,, I = f(x, y)dxdy.,., R 2, f(x, y), () : = n, f (x, y), f (x, y) = f(ξ j, η j )χ j (x, y), j=1 ((ξ j, η j ) j, 1 j n) (6.2.6), f(x, y) 2, I = f(x, y)dxdy = lim f (x, y)dxdy = lim f(ξ j, η j )µ( j ) (6.2.7) j=1 9

10 ., R = f(ξ j, η j )µ( j ) (6.2.8) j=1., K = [a, b] [c, d], b d a c f(x, y)dxdy (6.2.9) (6.2.5),, f(x, y), x, y., I.,., R 2. f(x, y). () : = n (6.2.10). i f(x, y) M i, m i, f(x, y) M, m., g (x, y) = M i χ i (x, y), (6.2.11) h (x, y) = m i χ i (x, y) (6.2.12),, lim g (x, y) = f(x, y), (6.2.13) lim h (x, y) = f(x, y) (6.2.14) 10

11 , g (x, y) h (x, y) 2 S, s, S = s = g (x, y)dxdy = h (x, y)dxdy = M i µ( i ), (6.2.15) m i µ( i ). (6.2.16)., µ( i ) i., mµ() s S Mµ() (6.2.17), µ() <,, {s } {S }, S = inf S, s = sup s (6.2.18), s S (6.2.19), ( ),, lim s = s, lim S = S (6.2.20) f(x, y) 11

12 6.2.2 R 2, f(x, y)., f(x, y) s = S. v i = M i m i i f(x, y)., V = S s = v i µ( i ) (6.2.21), s = S,,, lim V = lim v i µ( i ) = 0 (6.2.22) f(x, y) 6.2.2, f(x, y),, 6.2.1, lim V = lim v i µ( i ) = 0 f(x, y) lim V = lim v i µ( i ) = 0, ε > 0,, V = v i µ( i ) < ε (6.2.23) 12

13 6.2.1 R 2 f(x, y), f(x, y) 6.2.3, K 0. //, R 2, ε > 0, δ = δ(), v i = M i m i < ε., V = v i µ( i ) < εµ(). (6.2.24) ε, // R 2 f(x, y) B 0, f(x, y)

14 6.3 2, R 2, f(x, y) g(x, y), (1) (6) : (1) α, β, αf(x, y) + βg(x, y), : {αf(x, y) + βg(x, y)}dxdy = α f(x, y)dxdy + β g(x, y)dxdy. (6.3.1) (2) = 1 + 2, : f(x, y)dxdy = f(x, y)dxdy+ f(x, y)dxdy. 1 2 (6.3.2) (3) f(x, y) 0, f(x, y)dxdy 0 (6.3.3)., f(x, y) (x 0, y 0 ), f(x 0, y 0 ) > 0, : f(x, y)dxdy > 0. (6.3.4) 14

15 (3 ) f(x, y) g(x, y), f(x, y)dxdy g(x, y)dxdy (6.3.5)., f(x, y) g(x, y) (x 0, y 0 ), f(x 0, y 0 ) > g(x 0, y 0 ), f(x, y)dxdy > g(x, y)dxdy. (6.3.6) (4) f(x, y), f(x, y)dxdy f(x, y) dxdy (6.3.7) (5) f(x, y)g(x, y) (6), g(x, y) k > 0 k f(x, y), g(x, y) ( ) R 2, f(x, y), f(x, y) M, m, f(x, y)dxdy = αµ() (6.3.8) α., m α M., f(x, y), α = f(x 0, y 0 ) (x 0, y 0 ) 15

16 6.3.1(3 ), mµ() = mdxdy f(x, y)dxdy Mdxdy = Mµ(). (6.3.9), (6.3.8).// R 2,, f(x, y), φ(x, y),, (ξ, η), f(x, y)φ(x, y)dxdy = f(ξ, η) φ(x, y)dxdy (6.3.10) R 2., f(x, y), f(x, y), R 2, K = [a, b] [c, d]. f(x, y), f(x, y), ((x, y) ), f (x, y) = (6.3.11) 0, ((x, y) K\) 16

17 ., χ (x, y), f (x, y) = f(x, y)χ (x, y)., : f(x, y)dxdy = b d a c f(x, y)χ (x, y)dxdy. (6.3.12) 17

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

数学概論I

数学概論I {a n } M >0 s.t. a n 5 M for n =1, 2,... lim n a n = α ε =1 N s.t. a n α < 1 for n > N. n > N a n 5 a n α + α < 1+ α. M := max{ a 1,..., a N, 1+ α } a n 5 M ( n) 1 α α 1+ α t a 1 a N+1 a N+2 a 2 1 a n

More information

π, R { 2, 0, 3} , ( R),. R, [ 1, 1] = {x R 1 x 1} 1 0 1, [ 1, 1],, 1 0 1,, ( 1, 1) = {x R 1 < x < 1} [ 1, 1] 1 1, ( 1, 1), 1, 1, R A 1

π, R { 2, 0, 3} , ( R),. R, [ 1, 1] = {x R 1 x 1} 1 0 1, [ 1, 1],, 1 0 1,, ( 1, 1) = {x R 1 < x < 1} [ 1, 1] 1 1, ( 1, 1), 1, 1, R A 1 sup inf (ε-δ 4) 2018 1 9 ε-δ,,,, sup inf,,,,,, 1 1 2 3 3 4 4 6 5 7 6 10 6.1............................................. 11 6.2............................... 13 1 R R 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 π( R) 2 1 0

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

u = u(t, x 1,..., x d ) : R R d C λ i = 1 := x 2 1 x 2 d d Euclid Laplace Schrödinger N := {1, 2, 3,... } Z := {..., 3, 2, 1,, 1, 2, 3

u = u(t, x 1,..., x d ) : R R d C λ i = 1 := x 2 1 x 2 d d Euclid Laplace Schrödinger N := {1, 2, 3,... } Z := {..., 3, 2, 1,, 1, 2, 3 2 2 1 5 5 Schrödinger i u t + u = λ u 2 u. u = u(t, x 1,..., x d ) : R R d C λ i = 1 := 2 + + 2 x 2 1 x 2 d d Euclid Laplace Schrödinger 3 1 1.1 N := {1, 2, 3,... } Z := {..., 3, 2, 1,, 1, 2, 3,... } Q

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3) A = B, B = C A = C. A = B. (3)., f : A B g : B C. g f : A C, A = C. 7.1, A, B,. A = B, A, A A., A, A

A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3) A = B, B = C A = C. A = B. (3)., f : A B g : B C. g f : A C, A = C. 7.1, A, B,. A = B, A, A A., A, A 91 7,.,, ( ).,,.,.,. 7.1 A B, A B, A = B. 1), 1,.,. 7.1 A, B, 3. (i) A B. (ii) f : A B. (iii) A B. (i) (ii)., 6.9, (ii) (iii).,,,. 1), Ā = B.. A, Ā, Ā,. 92 7 7.2 A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3)

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p 2012 IA 8 I 1 10 10 29 1. [0, 1] n x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 2. 1 x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 1 0 f(x)dx 3. < b < c [, c] b [, c] 4. [, b] f(x) 1 f(x) 1 f(x) [, b] 5.

More information

,.,, L p L p loc,, 3., L p L p loc, Lp L p loc.,.,,.,.,.,, L p, 1 p, L p,. d 1, R d d. E R d. (E, M E, µ)., L p = L p (E). 1 p, E f(x), f(x) p d

,.,, L p L p loc,, 3., L p L p loc, Lp L p loc.,.,,.,.,.,, L p, 1 p, L p,. d 1, R d d. E R d. (E, M E, µ)., L p = L p (E). 1 p, E f(x), f(x) p d 1 L p L p loc, L p L p loc, Lp L p loc,., 1 p.,. L p L p., L 1, L 1., L p, L p. L 1., L 1 L 1. L p L p loc L p., L 2 L 2 loc,.,. L p L p loc L p., L p L p loc., L p L p loc 1 ,.,, L p L p loc,, 3., L p

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

B [ 0.1 ] x > 0 x 6= 1 f(x) µ 1 1 xn 1 + sin sin x 1 x 1 f(x) := lim. n x n (1) lim inf f(x) (2) lim sup f(x) x 1 0 x 1 0 (

B [ 0.1 ] x > 0 x 6= 1 f(x) µ 1 1 xn 1 + sin sin x 1 x 1 f(x) := lim. n x n (1) lim inf f(x) (2) lim sup f(x) x 1 0 x 1 0 ( . 28 4 14 [.1 ] x > x 6= 1 f(x) µ 1 1 xn 1 + sin + 2 + sin x 1 x 1 f(x) := lim. 1 + x n (1) lim inf f(x) (2) lim sup f(x) x 1 x 1 (3) lim inf x 1+ f(x) (4) lim sup f(x) x 1+ [.2 ] [, 1] Ω æ x (1) (2) nx(1

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b

1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)? (2) () f(x)? b lim a f n (x)dx = b 1 Introduction 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 σ- 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8. Fubini,,. 1 1 Introduction 1 (1) (2) (3) () {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a, b] lim f n (x) f(x) (1) f(x)?

More information

1 911 9001030 9:00 A B C D E F G H I J K L M 1A0900 1B0900 1C0900 1D0900 1E0900 1F0900 1G0900 1H0900 1I0900 1J0900 1K0900 1L0900 1M0900 9:15 1A0915 1B0915 1C0915 1D0915 1E0915 1F0915 1G0915 1H0915 1I0915

More information

³ÎΨÏÀ

³ÎΨÏÀ 2017 12 12 Makoto Nakashima 2017 12 12 1 / 22 2.1. C, D π- C, D. A 1, A 2 C A 1 A 2 C A 3, A 4 D A 1 A 2 D Makoto Nakashima 2017 12 12 2 / 22 . (,, L p - ). Makoto Nakashima 2017 12 12 3 / 22 . (,, L p

More information

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1

III ϵ-n ϵ-n lim n a n = α n a n α 1 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ-n 1.1 III http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/~hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n ϵ-n lim n = α n n α 1 lim n = 0 1 n k n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n = α ϵ Nϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.1 ϵ n > Nϵ n α < ϵ 1.1.2

More information

1 I

1 I 1 I 3 1 1.1 R x, y R x + y R x y R x, y, z, a, b R (1.1) (x + y) + z = x + (y + z) (1.2) x + y = y + x (1.3) 0 R : 0 + x = x x R (1.4) x R, 1 ( x) R : x + ( x) = 0 (1.5) (x y) z = x (y z) (1.6) x y =

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

Riemann-Stieltjes Poland S. Lojasiewicz [1] An introduction to the theory of real functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,,. Riemann-S

Riemann-Stieltjes Poland S. Lojasiewicz [1] An introduction to the theory of real functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,,. Riemann-S Riemnn-Stieltjes Polnd S. Lojsiewicz [1] An introduction to the theory of rel functions, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1988.,,,, Riemnn-Stieltjes 1 2 2 5 3 6 4 Jordn 13 5 Riemnn-Stieltjes 15 6 Riemnn-Stieltjes

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - (1) (2) (3) (1) - 4 - ~ - 5 - (2) - 6 - (1) (1) - 7 - - 8 - (i) (ii) (iii) (ii) (iii) (ii) 10 - 9 - (3) - 10 - (3) - 11 - - 12 - (1) - 13 - - 14 - (2) - 15 - - 16 - (3) - 17 - - 18 - (4) -

More information

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1 1 1979 6 24 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 6 0 0 6 2 4 4 4 3 0 0 3 3 3 4 3 2 4 3? 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 15 4 4 15 0 1 2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4

More information

20 15 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 15.7 13.4 14.5 13.7 14.2 10 10 13 16 19 22 1 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2,500 59,862 56,384 2,000 42,662 44,211 40,639 37,323 1,500 33,408 34,472

More information

I? 3 1 3 1.1?................................. 3 1.2?............................... 3 1.3!................................... 3 2 4 2.1........................................ 4 2.2.......................................

More information

1 (1) (2)

1 (1) (2) 1 2 (1) (2) (3) 3-78 - 1 (1) (2) - 79 - i) ii) iii) (3) (4) (5) (6) - 80 - (7) (8) (9) (10) 2 (1) (2) (3) (4) i) - 81 - ii) (a) (b) 3 (1) (2) - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

More information

8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) Carathéodory 10.3 Fubini 1 Introduction 1 (1) (2) {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a

8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) Carathéodory 10.3 Fubini 1 Introduction 1 (1) (2) {f n (x)} n=1 [a, b] K > 0 n, x f n (x) K < ( ) x [a % 100% 1 Introduction 2 (100%) 2.1 2.2 2.3 3 (100%) 3.1 3.2 σ- 4 (100%) 4.1 4.2 5 (100%) 5.1 5.2 5.3 6 (100%) 7 (40%) 8 Fubini (90%) 2007.11.5 1 8.1 Fubini 8.2 Fubini 9 (0%) 10 (50%) 10.1 10.2 Carathéodory

More information

( ) ( ) ( ) i (i = 1, 2,, n) x( ) log(a i x + 1) a i > 0 t i (> 0) T i x i z n z = log(a i x i + 1) i=1 i t i ( ) x i t i (i = 1, 2, n) T n x i T i=1 z = n log(a i x i + 1) i=1 x i t i (i = 1, 2,, n) n

More information

2 2 ( Riemann ( 2 ( ( 2 ( (.8.4 (PDF 2

2 2 ( Riemann ( 2 ( ( 2 ( (.8.4 (PDF     2 2 ( 28 8 (http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/tahensuu2/ 2 2 ( Riemann ( 2 ( ( 2 ( (.8.4 (PDF http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/tahensuu2/ http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/tahensuu/

More information

nsg02-13/ky045059301600033210

nsg02-13/ky045059301600033210 φ φ φ φ κ κ α α μ μ α α μ χ et al Neurosci. Res. Trpv J Physiol μ μ α α α β in vivo β β β β β β β β in vitro β γ μ δ μδ δ δ α θ α θ α In Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Volume I W W v W

More information

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: ,

2014 S hara/lectures/lectures-j.html r 1 S phone: , 14 S1-1+13 http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html r 1 S1-1+13 14.4.11. 19 phone: 9-8-4441, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp Office hours: 1 4/11 web download. I. 1. ϵ-δ 1. 3.1, 3..

More information

ルベーグ積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

ルベーグ積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. ルベーグ積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/005431 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. Lebesgue 1 2 4 4 1 2 5 6 λ a

More information

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m 1 1 1 + 1 4 + + 1 n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m a n < ε 1 1. ε = 10 1 N m, n N a m a n < ε = 10 1 N

More information

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1 t χ F Q t χ F µ, σ N(µ, σ ) f(x µ, σ ) = ( exp (x ) µ) πσ σ 0, N(0, ) (00 α) z(α) t χ *. t (i)x N(µ, σ ) x µ σ N(0, ) (ii)x,, x N(µ, σ ) x = x+ +x N(µ, σ ) (iii) (i),(ii) z = x µ N(0, ) σ N(0, ) ( 9 97.

More information

No.004 [1] J. ( ) ( ) (1968) [2] Morse (1997) [3] (1988) 1

No.004 [1] J. ( ) ( ) (1968) [2] Morse (1997) [3] (1988) 1 No.004 [1] J. ( ) ( ) (1968) [2] Morse (1997) [3] (1988) 1 1 (1) 1.1 X Y f, g : X Y { F (x, 0) = f(x) F (x, 1) = g(x) F : X I Y f g f g F f g 1.2 X Y X Y gf id X, fg id Y f : X Y, g : Y X X Y X Y (2) 1.3

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

B2 ( 19 ) Lebesgue ( ) ( ) 0 This note is c 2007 by Setsuo Taniguchi. It may be used for personal or classroom purposes, but not for commercia

B2 ( 19 ) Lebesgue ( ) ( ) 0 This note is c 2007 by Setsuo Taniguchi. It may be used for personal or classroom purposes, but not for commercia B2 ( 19) Lebesgue ( ) ( 19 7 12 ) 0 This note is c 2007 by Setsuo Taniguchi. It may be used for personal or classroom purposes, but not for commercial purposes. i Riemann f n : [0, 1] R 1, x = k (1 m

More information

untitled

untitled 1 kaiseki1.lec(tex) 19951228 19960131;0204 14;16 26;0329; 0410;0506;22;0603-05;08;20;0707;09;11-22;24-28;30;0807;12-24;27;28; 19970104(σ,F = µ);0212( ); 0429(σ- A n ); 1221( ); 20000529;30(L p ); 20050323(

More information

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案)

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案) 1 1.... 2 1.1... 2 2.... 4 2.1... 4 3.... 6 4.... 6 1 1 29 1 29 1 1 1. 2 1 1.1 (1) (2) (3) 1 (4) 2 4 1 2 2 3 4 31 12 5 7 2.2 (5) ( a ) ( b ) 1 3 2 ( c ) (6) 2. 2.1 2.1 (1) 4 ( i ) ( ii ) ( iii ) ( iv)

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 2010 II 6 10.11.15/ 10.11.11 1 1 5.6 1.1 1. y = e x y = log x = log e x 2. e x ) = e x 3. ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 log a 1 a 1 log a a a r+s log a M + log a N 1 0 a 1 a r

More information

d ϕ i) t d )t0 d ϕi) ϕ i) t x j t d ) ϕ t0 t α dx j d ) ϕ i) t dx t0 j x j d ϕ i) ) t x j dx t0 j f i x j ξ j dx i + ξ i x j dx j f i ξ i x j dx j d )

d ϕ i) t d )t0 d ϕi) ϕ i) t x j t d ) ϕ t0 t α dx j d ) ϕ i) t dx t0 j x j d ϕ i) ) t x j dx t0 j f i x j ξ j dx i + ξ i x j dx j f i ξ i x j dx j d ) 23 M R M ϕ : R M M ϕt, x) ϕ t x) ϕ s ϕ t ϕ s+t, ϕ 0 id M M ϕ t M ξ ξ ϕ t d ϕ tx) ξϕ t x)) U, x 1,...,x n )) ϕ t x) ϕ 1) t x),...,ϕ n) t x)), ξx) ξ i x) d ϕi) t x) ξ i ϕ t x)) M f ϕ t f)x) f ϕ t )x) fϕ

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ 1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 15 () ( i ) (ii) 4 (iii) 7 1 ( () r, AOB = θ 0 < θ < ) OAB A OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < sin θ < θ < tan θ 0 x, 0 y (1) sin x = sin y (x, y) () cos x cos y (x, y) 1 c

More information

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ A S1-20 http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/ hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n 1 ϵ-n lim n n = α n n α 2 lim n = 0 1 n k n n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n n = α ϵ N(ϵ) n > N(ϵ) n α < ϵ (1.1.1)

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

第10章 アイソパラメトリック要素

第10章 アイソパラメトリック要素 June 5, 2019 1 / 26 10.1 ( ) 2 / 26 10.2 8 2 3 4 3 4 6 10.1 4 2 3 4 3 (a) 4 (b) 2 3 (c) 2 4 10.1: 3 / 26 8.3 3 5.1 4 10.4 Gauss 10.1 Ω i 2 3 4 Ξ 3 4 6 Ξ ( ) Ξ 5.1 Gauss ˆx : Ξ Ω i ˆx h u 4 / 26 10.2.1

More information

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x

9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x 2009 9 6 16 7 1 7.1 1 1 1 9 2 1 f(x, y) = xy sin x cos y x y cos y y x sin x d (x, y) = y cos y (x sin x) = y cos y(sin x + x cos x) x dx d (x, y) = x sin x (y cos y) = x sin x(cos y y sin y) y dy 1 sin

More information

ohpmain.dvi

ohpmain.dvi fujisawa@ism.ac.jp 1 Contents 1. 2. 3. 4. γ- 2 1. 3 10 5.6, 5.7, 5.4, 5.5, 5.8, 5.5, 5.3, 5.6, 5.4, 5.2. 5.5 5.6 +5.7 +5.4 +5.5 +5.8 +5.5 +5.3 +5.6 +5.4 +5.2 =5.5. 10 outlier 5 5.6, 5.7, 5.4, 5.5, 5.8,

More information

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f 22 A 3,4 No.3 () (2) (3) (4), (5) (6) (7) (8) () n x = (x,, x n ), = (,, n ), x = ( (x i i ) 2 ) /2 f(x) R n f(x) = f() + i α i (x ) i + o( x ) α,, α n g(x) = o( x )) lim x g(x) x = y = f() + i α i(x )

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

II (Percolation) ( 3-4 ) 1. [ ],,,,,,,. 2. [ ],.. 3. [ ],. 4. [ ] [ ] G. Grimmett Percolation Springer-Verlag New-York [ ] 3

II (Percolation) ( 3-4 ) 1. [ ],,,,,,,. 2. [ ],.. 3. [ ],. 4. [ ] [ ] G. Grimmett Percolation Springer-Verlag New-York [ ] 3 II (Percolation) 12 9 27 ( 3-4 ) 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 1992 5 [ ] G Grimmett Percolation Springer-Verlag New-York 1989 6 [ ] 3 1 3 p H 2 3 2 FKG BK Russo 2 p H = p T (=: p c ) 3 2 Kesten p c =1/2 ( )

More information

Microsoft Word - 表紙.docx

Microsoft Word - 表紙.docx 黒住英司 [ 著 ] サピエンティア 計量経済学 訂正および練習問題解答 (206/2/2 版 ) 訂正 練習問題解答 3 .69, 3.8 4 (X i X)U i i i (X i μ x )U i ( X μx ) U i. i E [ ] (X i μ x )U i i E[(X i μ x )]E[U i ]0. i V [ ] (X i μ x )U i i 2 i j E [(X i

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

* n x 11,, x 1n N(µ 1, σ 2 ) x 21,, x 2n N(µ 2, σ 2 ) H 0 µ 1 = µ 2 (= µ ) H 1 µ 1 µ 2 H 0, H 1 *2 σ 2 σ 2 0, σ 2 1 *1 *2 H 0 H

* n x 11,, x 1n N(µ 1, σ 2 ) x 21,, x 2n N(µ 2, σ 2 ) H 0 µ 1 = µ 2 (= µ ) H 1 µ 1 µ 2 H 0, H 1 *2 σ 2 σ 2 0, σ 2 1 *1 *2 H 0 H 1 1 1.1 *1 1. 1.3.1 n x 11,, x 1n Nµ 1, σ x 1,, x n Nµ, σ H 0 µ 1 = µ = µ H 1 µ 1 µ H 0, H 1 * σ σ 0, σ 1 *1 * H 0 H 0, H 1 H 1 1 H 0 µ, σ 0 H 1 µ 1, µ, σ 1 L 0 µ, σ x L 1 µ 1, µ, σ x x H 0 L 0 µ, σ 0

More information

III III 2010 PART I 1 Definition 1.1 (, σ-),,,, Borel( ),, (σ-) (M, F, µ), (R, B(R)), (C, B(C)) Borel Definition 1.2 (µ-a.e.), (in µ), (in L 1 (µ)). T

III III 2010 PART I 1 Definition 1.1 (, σ-),,,, Borel( ),, (σ-) (M, F, µ), (R, B(R)), (C, B(C)) Borel Definition 1.2 (µ-a.e.), (in µ), (in L 1 (µ)). T III III 2010 PART I 1 Definition 1.1 (, σ-),,,, Borel( ),, (σ-) (M, F, µ), (R, B(R)), (C, B(C)) Borel Definition 1.2 (µ-a.e.), (in µ), (in L 1 (µ)). Theorem 1.3 (Lebesgue ) lim n f n = f µ-a.e. g L 1 (µ)

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 16 2 1 () X O 3 (O1) X O, O (O2) O O (O3) O O O X (X, O) O X X (O1), (O2), (O3) (O2) (O3) n (O2) U 1,..., U n O U k O k=1 (O3) U λ O( λ Λ) λ Λ U λ O 0 X 0 (O2) n =

More information

IA 2013 : :10722 : 2 : :2 :761 :1 (23-27) : : ( / ) (1 /, ) / e.g. (Taylar ) e x = 1 + x + x xn n! +... sin x = x x3 6 + x5 x2n+1 + (

IA 2013 : :10722 : 2 : :2 :761 :1 (23-27) : : ( / ) (1 /, ) / e.g. (Taylar ) e x = 1 + x + x xn n! +... sin x = x x3 6 + x5 x2n+1 + ( IA 2013 : :10722 : 2 : :2 :761 :1 23-27) : : 1 1.1 / ) 1 /, ) / e.g. Taylar ) e x = 1 + x + x2 2 +... + xn n! +... sin x = x x3 6 + x5 x2n+1 + 1)n 5! 2n + 1)! 2 2.1 = 1 e.g. 0 = 0.00..., π = 3.14..., 1

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

I II III IV V

I II III IV V I II III IV V N/m 2 640 980 50 200 290 440 2m 50 4m 100 100 150 200 290 390 590 150 340 4m 6m 8m 100 170 250 µ = E FRVβ β N/mm 2 N/mm 2 1.1 F c t.1 3 1 1.1 1.1 2 2 2 2 F F b F s F c F t F b F s 3 3 3

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

( ) Loewner SLE 13 February

( ) Loewner SLE 13 February ( ) Loewner SLE 3 February 00 G. F. Lawler, Conformally Invariant Processes in the Plane, (American Mathematical Society, 005)., Summer School 009 (009 8 7-9 ) . d- (BES d ) d B t = (Bt, B t,, Bd t ) (d

More information

koji07-02.dvi

koji07-02.dvi 007 I II III 1,, 3, 4, 5, 6, 7 5 4 1 ε-n 1 ε-n ε-n ε-n. {a } =1 a ε N N a a N= a a

More information

1 c Koichi Suga, ISBN

1 c Koichi Suga, ISBN c Koichi Suga, 4 4 6 5 ISBN 978-4-64-6445- 4 ( ) x(t) t u(t) t {u(t)} {x(t)} () T, (), (3), (4) max J = {u(t)} V (x, u)dt ẋ = f(x, u) x() = x x(t ) = x T (), x, u, t ẋ x t u u ẋ = f(x, u) x(t ) = x T x(t

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) (

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) ( B 4 4 4 52 4/ 9/ 3/3 6 9.. y = x 2 x x = (, ) (, ) S = 2 = 2 4 4 [, ] 4 4 4 ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, 4 4 4 4 4 k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) 2 2 + ( ) 3 2 + ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( (

More information

koji07-01.dvi

koji07-01.dvi 2007 I II III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 10 19 (!) 1938 70 21? 1 1 2 1 2 2 1! 4, 5 1? 50 1 2 1 1 2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 3 1, 2 1, 3? 2 1 3 1 2 1 1, 2 2, 3? 2 1 3 2 3 2 k,l m, n k,l m, n kn > ml...?

More information

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l 1 1 ϕ ϕ ϕ S F F = ϕ (1) S 1: F 1 1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l : l r δr θ πrδr δf (1) (5) δf = ϕ πrδr

More information

04.dvi

04.dvi 22 I 4-4 ( ) 4, [,b] 4 [,b] R, x =, x n = b, x i < x i+ n + = {x,,x n } [,b], = mx{ x i+ x i } 2 [,b] = {x,,x n }, ξ = {ξ,,ξ n }, x i ξ i x i, [,b] f: S,ξ (f) S,ξ (f) = n i= f(ξ i )(x i x i ) 3 [,b] f:,

More information

FX ) 2

FX ) 2 (FX) 1 1 2009 12 12 13 2009 1 FX ) 2 1 (FX) 2 1 2 1 2 3 2010 8 FX 1998 1 FX FX 4 1 1 (FX) () () 1998 4 1 100 120 1 100 120 120 100 20 FX 100 100 100 1 100 100 100 1 100 1 100 100 1 100 101 101 100 100

More information