τ τ

Size: px
Start display at page:

Download "τ τ"

Transcription

1 τ τ

2 µ ν M φ ν end ξ µ ν end ψ ψ = µ + ν end φ ν = 1 2 (µφ + ν end) ξ = ν (µ + ν end ) + 1

3 a b 1.2 a b f R{A f } A f 1 B R{AB f 1 } COOH A OH B 1.3 A 3 B 2 C O H + HO CH 2 C O CH 2 + H 2 O O O ph 1839 C.Goodyear C-S-S-C

4 R{A 3 }

5 a 1.5 b C n H 2n+1 n = ABA 1.5 c 1.5 d κ- 1.5 e

6 M w = (1.1) R{AB f 1 } A B m m- m- 1.6

7 1.2 7 Cayley 1.6 AB 3 B p B α A p B (f 1)α α 0 α 1/(f 1) m- m A (f 1)m B m 1 A m 1 B B (f 1)m (m 1) = fm 2m + 1 m- A 1.6 A m- A m- A m- f m N m / j N j N m m- f m = ω mα m 1 (1 α) fm 2m+1 (1.2) ω m m m- m 1 m fm m B m 1 B fm m C m 1 = (fm m)!/(m 1)!(fm 2m + 1)! A (m 1)! m! ω m = (fm m)! m!(fm 2m + 1)! (1.3)

8 8 1 f m = 1 α α ω mβ m (1.4) β = α(1 α) f 2 (1.5) M N m = N (f 1)αN = N[1 (f 1)α] (1.6) A 1.4 < m > n = 1 1 (f 1)α (1.7) < m > w = 1 (f 1)α2 [1 (f 1)α] 2 (1.8) α = α 1/(f 1) A 1 A R{A f } 1940 P.J.Flory W.H.Stockmayer N m- A 2(m 1) A fm 2(m 1) = fm 2m fn(1 α) m- P m = [(f 2)m + 2]N m /[fn(1 α)] (1.9) l 1 ω m P m = ω mα m 1 (1 α) fm 2m+1 (1.10) N m = N f(1 α)2 ω m β m (1.11) α

9 A 3 β 1.5 ω m ω m (fm m)!/m!(fm 2m + 2)! (1.12) A (fn)α/2 1 M N m M = N (fn)α/2 = N(1 fα/2) (1.13) f m N m /M f m = f(1 α)2 α(1 fα/2) ω mβ m (1.14) < m > n = 1 1 fα/2 (1.15) w m mn m / mn m w m = f(1 α)2 mω m β m (1.16) α < m > w = 1 + α 1 (f 1)α (1.17) α α = 1/(f 1) α (1.18)

10 10 1 < m > n = 2(f 1)/(f 2) 1.8 α 1.8 A f ω m ω m k X S k m k ω mβ m, m=1 S k X m k ω m β m m S 0 = S 0 = α 1 α, S 1 = α(1 fα/2) f(1 α) 2, S 1 = α (1 α)[1 (f 1)α], S 2 = α f(1 α) 2, S 2 = α[1 (f 1)α 2 ] (1 α)[1 (f 1)α] 3 α(1 + α) f(1 α) 2 [1 (f 1)α] m m α = lim 2(m 1)/fm = 2/f (1.19) m α α α w G

11 α = (2/f)w G + α (1 w G ) w G = (f 1)α 1 1 2/f (1.20) α = 1/(f 1) α = 2/f 1 α = 1 α = α 1.9 S 1.9 S F w G = 1 (1 α)2 α (1 α ) 2 α (1.21) α α α β α(1 α) f 2 α α β = α(1 α) f 2 = α (1 α ) f 2 (1.22) α 1.16 β α α w m w S = m 1 w m = (1 α)2 α (1 α ) 2 α (1.23) 1.21 α α α α = α w S + α w G (1.24)

12 12 1 α 2/f w G α = 0.5 z A f R{A f } N f 1.11 f = 1, 2, N f N fn f Ψ w f fn f / fn f (1.25) f n fn f / N f = ( wf /f) 1 (1.26) f w f 2 N f / fn f = fw f (1.27) m = (m 1 m 2 ) f m f

13 m= (1, 1, 1, 2, 3, 0, 1) m = (1, 1, 1, 2, 3, 0, 1) m N(m) α ( ) ( fm f m f )! N(m) = fnf ( fm f 2 m f + 2)! α Σm f 1 (1 α) Σfm f 2Σm f +2 (w f ) m f m f! f 1 (1.28) fm fm f 1/m! (wf ) m f /m f! fmf w = f w(1 + α) 1 (f w 1)α (1.29) (f w 1)α = 1 (1.30) f = 2 1 f( 3) (m 2, m f ) m 2 = l m f = n N lm = ( fnf ) (l + fm m)! (fm 2n + 2)! αl+m 1 (1 α) fm 2m+2 wl 2 w m f l! m! (1.31) w f w 2 = 1 ρ N lm = ( (1 α)2 fn f ) ρα = ρ ω lm η l ζ m (1.32)

14 14 1 η ζ η (1 ρ)α (1.33) ζ ρα(1 α) f 2 (1.34) ρ = 0 ρ = 1 f M N lm M = N 2 + N f α }{{} 2 (2N 2 + fn f ) }{{} monomers cross links (1.35) f w = fρ + 2(1 ρ) = (f 2)ρ [(f 2)ρ + 1]α = n f = n n 1 αn γ (1.36) γ α 0 γ crosslink index β α(1 α) n 2 γe γ n 1 ω m = (nm m)! m!(nm 2m + 2)! nm w m n2 γ m(γe γ ) m (1.37) γe γ γ γ = 1 (1.38) 1 1

15 w m = m 1 f(1 α)2 S 1 (α ) (1.39) α w S = γ /γ, w G = 1 γ /γ (1.40) α γ β α β = α (1 α ) f 2 γ n e γ S 1 (α ) = α f(1 α ) 2 γ n f A R{A f } g B R{B g } A B R{A f }/R{B g } A B A B

16 16 1 α f (f 1) (f 1)α = 1 (1.41) R{A f }/R{B g } AB 1.15 A f /B g

17 A p B q 1.15 A A α = p(g 1)q (f 1)p(g 1)q = 1 (1.42) R{A f }/R{A 2 }/R{B 2 } AB 1.16 A f /A 2 /B R{A f } A A ρ R{A f } R{A f } α = p{q(1 ρ)p} i qρ = i=0 p q ρ 1 p q(1 ρ) (1.43) (f 1)α = 1 [(f 2)ρ + 1]p q = 1 (1.44) A A 2 A f A f w f w = 2(1 ρ) + fρ = (f 2)ρ + 2 (f w 1)p q = 1 (1.45) A 2 ρ = 1 α = p q (f 1)p q = 1 A B p = q α = p 2 ρ/[1 p 2 (1 ρ)]

18 A f /B g f R{A f } N A g R{B g } N B Ψ A = fn A Ψ B = gn B A B 1952 A l B m λn l,m = (fl l)!(gm m)! l!m!(fl l m + 1)!(gm l m + 1)! xl y m (1.46) λ 1.48 (l, m) = (1, 0) (0, 1) x y x = λfn 10, y = λgn 01 (1.47) A B fn 10 p Ψ A (1 p) f x x = λψ A (1 p) f y = λψ B (1 q) g x y p q A Ψ A p B Ψ B q γ λ A + B A B λ = Ψ A p Ψ A (1 p)ψ B (1 q) = Ψ B q Ψ A (1 p)ψ B (1 q) λψ A = q/(1 p)(1 q) (1.48) x = y = q (1 p)(1 q) (1 q(1 p)f p)f 1 = 1 q p (1 p)(1 q) (1 p(1 q)g q)g 1 = 1 p (1.49) (1.50) γ γ = λψ A Ψ B (1 p)(1 q) (1.51) A B λ p = γ/ψ A q = γ/ψ B γ = λψ A Ψ B (1 γ/ψ A )(1 γ/ψ B ) (1.52) γ γ λγ = 1 {1 + λ(ψ A + Ψ B ) [1 2λ(Ψ A + Ψ B ) + λ 2 (Ψ A Ψ B ) 2 ] 1/2} 2

19 λ 0 λψ A C A λψ B = C B λγ = 1 2 { 1 + C A + C B [1 2(C A + C B ) + (C A C B ) 2 ] 1/2} w(c A, C B ) γ N S lm N lm = Ψ A /f + Ψ B /g γ (1.53) N lm M A M B A B M w (M A l + M B m) 2 N lm / A l + M B m)n lm (1.54) lm l,m(m [ (f 1)pM 2 B + (g 1)qMA 2 M w = + 2M ] pq AM B 1 (f 1)(g 1)pq + q f M A 2 + p g M B 2 q f M A + p g M B (1.55) 1.42 (f 1)(g 1)pq = 1 (1.56) A B f R{A f } N A f B N B g Ψ A = fn A f Ψ B = gn B g (f = 1, 2, ) g (g = 1, 2, ) A B w A f fna f /Ψ A w B g gn B g /Ψ B p, q 1952 ( fl f l f )!( gm g m g )! λn(l, m) = ( fl f l f m g + 1)!( gm g l f m g + 1)! ( l x f ) f ( m y g ) g (1.57) l f! m f g g!

20 20 1 x f y g x f w A f q(1 p) f 1, y g wg B 1 q p(1 q) g 1 1 p (1.58) λ λ p Ψ A Ψ A (1 p)ψ B (1 q) = q Ψ B Ψ A (1 p)ψ B (1 q) (1.59) f w fw A f, g w gw B g (1.60) M A M f w A f, M B M g w A g (1.61) 1.55 f g f w g w M A /f M B /g M A /f M B /g MA 2 /f M B 2 /g Mf 2wA f /f Mg 2 wg B /g (f w 1)(g w 1)p q = 1 (1.62) B R{B g } g B A g B A B

21 k m g j k wf A w f wg B p k p k A k A g w = kp k µ w µ w k 1.18 lf = (k 1)j k + 1 flf = kj k (1.63a) (1.63b) 1.57 p(1 p)q(1 q) q 1 N(j, l) = ( ( ) ( ) fn f ) jk 1! lf 1! f (w f ) l f l f! k (p k ) j k j k! (1.64) 1962 (f w 1)(µ w 1) = 1 (1.65) A/B α = (g w 1)pq 1.42 q = 1 (g w 1)p (k 1)p k α = µ w 1 k k 1 α = k 1(k 1)p k = µ w 1 (1.66)

22 22 1

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

2 0 B B B B - B B - B - - B (1.0.6) 0 1 p /p p {0} (1.0.7) B m n ϕ : B ϕ(m) n ϕ 1 (n) = m /m B/n 1.1. (1.1.1) a a n > 0 x n a x r(a) a r(r(a)) = r(a)

2 0 B B B B - B B - B - - B (1.0.6) 0 1 p /p p {0} (1.0.7) B m n ϕ : B ϕ(m) n ϕ 1 (n) = m /m B/n 1.1. (1.1.1) a a n > 0 x n a x r(a) a r(r(a)) = r(a) 1 0 1. 1.0. (1.0.1) - (1.0.2), B ϕ : B resp. B- M a m = ϕ(a) m (resp. m a = m ϕ(a)) resp. - M - B- resp. - M [ϕ] L - u : L M [ϕ] a x L u(a x) = ϕ(a) u(x) ϕ- L M (ϕ, u) u (, L) (B, M) - L (, L) (1.0.3)

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

N/m f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1)

N/m f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1) 23 2 2.1 10 5 6 N/m 2 2.1.1 f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1) 24 2 dv = 0 dl ( ) U f = T L p,t ( ) S L p,t (2.2) 2 ( ) ( ) S f = L T p,t p,l (2.3) ( ) U f = L p,t + T ( ) f T p,l (2.4) 1 f e ( U/

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ±

7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ± 7 7. ( ) SU() SU() 9 ( MeV) p 98.8 π + π 0 n 99.57 9.57 97.4 497.70 δm m 0.4%.% 0.% 0.8% π 9.57 4.96 Σ + Σ 0 Σ 89.6 9.46 K + K 0 49.67 (7.) p p = αp + βn, n n = γp + δn (7.a) [ ] p ψ ψ = Uψ, U = n [ α

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

構造と連続体の力学基礎

構造と連続体の力学基礎 II 37 Wabash Avenue Bridge, Illinois 州 Winnipeg にある歩道橋 Esplanade Riel 橋6 6 斜張橋である必要は多分無いと思われる すぐ横に道路用桁橋有り しかも塔基部のレストランは 8 年には営業していなかった 9 9. 9.. () 97 [3] [5] k 9. m w(t) f (t) = f (t) + mg k w(t) Newton

More information

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 30 3 30.1.............. 3 30.2........................... 4 30.3...................... 5 30.4........................ 6 30.5.................................. 8 30.6...............................

More information

D 24 D D D

D 24 D D D 5 Paper I.R. 2001 5 Paper HP Paper 5 3 5.1................................................... 3 5.2.................................................... 4 5.3.......................................... 6

More information

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m 1 1 1 + 1 4 + + 1 n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m a n < ε 1 1. ε = 10 1 N m, n N a m a n < ε = 10 1 N

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

keisoku01.dvi

keisoku01.dvi 2.,, Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 5 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept.

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

Super perfect numbers and Mersenne perefect numbers /2/22 1 m, , 31 8 P = , P =

Super perfect numbers and Mersenne perefect numbers /2/22 1 m, , 31 8 P = , P = Super perfect numbers and Mersenne perefect numbers 3 2019/2/22 1 m, 2 2 5 3 5 4 18 5 20 6 25 7, 31 8 P = 5 35 9, 38 10 P = 5 39 1 1 m, 1: m = 28 m = 28 m = 10 height48 2 4 3 A 40 2 3 5 A 2002 2 7 11 13

More information

January 16, (a) (b) 1. (a) Villani f : R R f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t)f(x) + tf(y) f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t

January 16, (a) (b) 1. (a) Villani f : R R f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t)f(x) + tf(y) f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t January 16, 2017 1 1. Villani f : R R f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t)f(x) + tf(y) f 2 f 0 x, y R t [0, 1] f((1 t)x + ty) (1 t)f(x) + tf(y) (simple) (general) (stable) f((1 t)x + ty) (1 t)f(x)

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p.

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. tomocci 18 7 5...,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. M F (M), X(F (M)).. T M p e i = e µ i µ. a a = a i

More information

支持力計算法.PDF

支持力計算法.PDF . (a) P P P P P P () P P P P (0) P P Hotω H P P δ ω H δ P P (a) ( ) () H P P n0(k P 4.7) (a)0 0 H n(k P 4.76) P P n0(k P 5.08) n0(k P.4) () 0 0 (0 ) n(k P 7.56) H P P n0(k P.7) n(k P.7) H P P n(k P 5.4)

More information

untitled

untitled ( ) c a sin b c b c a cos a c b c a tan b a b cos sin a c b c a ccos b csin (4) Ma k Mg a (Gal) g(98gal) (Gal) a max (K-E) kh Zck.85.6. 4 Ma g a k a g k D τ f c + σ tanφ σ 3 3 /A τ f3 S S τ A σ /A σ /A

More information

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A 2 1 2 1 2 3 α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3 4 P, Q R n = {(x 1, x 2,, x n ) ; x 1, x 2,, x n R}

More information

untitled

untitled ( 9:: 3:6: (k 3 45 k F m tan 45 k 45 k F m tan S S F m tan( 6.8k tan k F m ( + k tan 373 S S + Σ Σ 3 + Σ os( sin( + Σ sin( os( + sin( os( p z ( γ z + K pzdz γ + K γ K + γ + 9 ( 9 (+ sin( sin { 9 ( } 4

More information

untitled

untitled C n π/n σ S n π/n v h N tc C S S S S S S S S S S S S S σ v S C σ v C σ v S. O. C / 8 Grou ABCABC EAAEA E AA - A- AE A - N C v EC C σ v σ v σ v 6 C C σ v σ v σ v X X A X - AXB B A B A B B A A C B C A B...

More information

untitled

untitled D nucleation 3 3D nucleation Glucose isomerase 10 V / nm s -1 5 0 0 5 10 C - C e / mg ml -1 kinetics µ R K kt kinetics kinetics kinetics r β π µ π r a r s + a s : β: µ πβ µ β s c s c a a r, & exp exp

More information

1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π

1. 4cm 16 cm 4cm 20cm 18 cm L λ(x)=ax [kg/m] A x 4cm A 4cm 12 cm h h Y 0 a G 0.38h a b x r(x) x y = 1 h 0.38h G b h X x r(x) 1 S(x) = πr(x) 2 a,b, h,π . 4cm 6 cm 4cm cm 8 cm λ()=a [kg/m] A 4cm A 4cm cm h h Y a G.38h a b () y = h.38h G b h X () S() = π() a,b, h,π V = ρ M = ρv G = M h S() 3 d a,b, h 4 G = 5 h a b a b = 6 ω() s v m θ() m v () θ() ω() dθ()

More information

[Ver. 0.2] 1 2 3 4 5 6 7 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 1.1 1 1.2 1. (elasticity) 2. (plasticity) 3. (strength) 4. 5. (toughness) 6. 1 1.2 1. (elasticity) } 1 1.2 2. (plasticity), 1 1.2 3. (strength) a < b F

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

4 Mindlin -Reissner 4 δ T T T εσdω= δ ubdω+ δ utd Γ Ω Ω Γ T εσ (1.1) ε σ u b t 3 σ ε. u T T T = = = { σx σ y σ z τxy τ yz τzx} { εx εy εz γ xy γ yz γ

4 Mindlin -Reissner 4 δ T T T εσdω= δ ubdω+ δ utd Γ Ω Ω Γ T εσ (1.1) ε σ u b t 3 σ ε. u T T T = = = { σx σ y σ z τxy τ yz τzx} { εx εy εz γ xy γ yz γ Mindlin -Rissnr δ εσd δ ubd+ δ utd Γ Γ εσ (.) ε σ u b t σ ε. u { σ σ σ z τ τ z τz} { ε ε εz γ γ z γ z} { u u uz} { b b bz} b t { t t tz}. ε u u u u z u u u z u u z ε + + + (.) z z z (.) u u NU (.) N U

More information

φ 4 Minimal subtraction scheme 2-loop ε 2008 (University of Tokyo) (Atsuo Kuniba) version 21/Apr/ Formulas Γ( n + ɛ) = ( 1)n (1 n! ɛ + ψ(n + 1)

φ 4 Minimal subtraction scheme 2-loop ε 2008 (University of Tokyo) (Atsuo Kuniba) version 21/Apr/ Formulas Γ( n + ɛ) = ( 1)n (1 n! ɛ + ψ(n + 1) φ 4 Minimal subtraction scheme 2-loop ε 28 University of Tokyo Atsuo Kuniba version 2/Apr/28 Formulas Γ n + ɛ = n n! ɛ + ψn + + Oɛ n =,, 2, ψn + = + 2 + + γ, 2 n ψ = γ =.5772... Euler const, log + ax x

More information

untitled

untitled V. 8 9 9 8.. SI 5 6 7 8 9. - - SI 6 6 6 6 6 6 6 SI -- l -- 6 -- -- 6 6 u 6cod5 6 h5 -oo ch 79 79 85 875 99 79 58 886 9 89 9 959 966 - - NM /6 Nucl Ml SI NM/6/685 85co /./ /h / /6/.6 / /.6 /h o NM o.85

More information

K E N Z U 2012 7 16 HP M. 1 1 4 1.1 3.......................... 4 1.2................................... 4 1.2.1..................................... 4 1.2.2.................................... 5................................

More information

untitled

untitled 0 ( L CONTENTS 0 . sin(-x-sinx, (-x(x, sin(90-xx,(90-xsinx sin(80-xsinx,(80-x-x ( sin{90-(ωφ}(ωφ. :n :m.0 m.0 n tn. 0 n.0 tn ω m :n.0n tn n.0 tn.0 m c ω sinω c ω c tnω ecω sin ω ω sin c ω c ω tn c tn ω

More information

卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 14 年 2 月 5 日 1

卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 14 年 2 月 5 日 1 卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 4 年 月 5 日 .....4.....4......6.. 6.. 6....4. 8.5. 9.6....7... 3..... 3.... 3.... 3.3...4 3.4...5 3.5...5 3.5....6 3.5.... 3.5...... 3.5...... 3 3.5.3..4 3.5.4..5

More information

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4 35-8585 7 8 1 I I 1 1.1 6kg 1m P σ σ P 1 l l λ λ l 1.m 1 6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

1 (Contents) (1) Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji

1 (Contents) (1) Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji 8 4 2018 6 2018 6 7 1 (Contents) 1. 2 2. (1) 22 3. 31 1. Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji SETO 22 3. Editorial Comments Tadashi

More information

ver Web

ver Web ver201723 Web 1 4 11 4 12 5 13 7 2 9 21 9 22 10 23 10 24 11 3 13 31 n 13 32 15 33 21 34 25 35 (1) 27 4 30 41 30 42 32 43 36 44 (2) 38 45 45 46 45 5 46 51 46 52 48 53 49 54 51 55 54 56 58 57 (3) 61 2 3

More information

四変数基本対称式の解放

四変数基本対称式の解放 The second-thought of the Galois-style way to solve a quartic equation Oomori, Yasuhiro in Himeji City, Japan Jan.6, 013 Abstract v ρ (v) Step1.5 l 3 1 6. l 3 7. Step - V v - 3 8. Step1.3 - - groupe groupe

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

/02/18

/02/18 3 09/0/8 i III,,,, III,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,,,,,,!!!,? 3,,,, ii,,,!,,,, OK! :!,,,, :!,,,,,, 3:!,, 4:!,,,, 5:!,,! 7:!,,,,, 8:!,! 9:!,,,,,,,,, ( ),, :, ( ), ( ), 6:!,,, :... : 3 ( )... iii,,

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

2009 2 26 1 3 1.1.................................................. 3 1.2..................................................... 3 1.3...................................................... 3 1.4.....................................................

More information

第1章 微分方程式と近似解法

第1章 微分方程式と近似解法 April 12, 2018 1 / 52 1.1 ( ) 2 / 52 1.2 1.1 1.1: 3 / 52 1.3 Poisson Poisson Poisson 1 d {2, 3} 4 / 52 1 1.3.1 1 u,b b(t,x) u(t,x) x=0 1.1: 1 a x=l 1.1 1 (0, t T ) (0, l) 1 a b : (0, t T ) (0, l) R, u

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

http://www.ike-dyn.ritsumei.ac.jp/ hyoo/wave.html 1 1, 5 3 1.1 1..................................... 3 1.2 5.1................................... 4 1.3.......................... 5 1.4 5.2, 5.3....................

More information

2012 A, N, Z, Q, R, C

2012 A, N, Z, Q, R, C 2012 A, N, Z, Q, R, C 1 2009 9 2 2011 2 3 2012 9 1 2 2 5 3 11 4 16 5 22 6 25 7 29 8 32 1 1 1.1 3 1 1 1 1 1 1? 3 3 3 3 3 3 3 1 1, 1 1 + 1 1 1+1 2 2 1 2+1 3 2 N 1.2 N (i) 2 a b a 1 b a < b a b b a a b (ii)

More information

8 i, III,,,, III,, :!,,,, :!,,,,, 4:!,,,,,,!,,,, OK! 5:!,,,,,,,,,, OK 6:!, 0, 3:!,,,,! 7:!,,,,,, ii,,,,,, ( ),, :, ( ), ( ), :... : 3 ( )...,, () : ( )..., :,,, ( ), (,,, ),, (ϵ δ ), ( ), (ˆ ˆ;),,,,,,!,,,,.,,

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

( ) ± = 2018

( ) ± = 2018 30 ( 3 ) ( ) 2018 ( ) ± = 2018 (PDF ), PDF PDF. PDF, ( ), ( ),,,,., PDF,,. , 7., 14 (SSH).,,,.,,,.,., 1.. 2.,,. 3.,,. 4...,, 14 16, 17 21, 22 26, 27( ), 28 32 SSH,,,, ( 7 9 ), ( 14 16 SSH ), ( 17 21, 22

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

77

77 O r r r, F F r,r r = r r F = F (. ) r = r r 76 77 d r = F d r = F (. ) F + F = 0 d ( ) r + r = 0 (. 3) M = + MR = r + r (. 4) P G P MX = + MY = + MZ = z + z PG / PG = / M d R = 0 (. 5) 78 79 d r = F d

More information

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc 013 6 30 BCS 1 1.1........................ 1................................ 3 1.3............................ 3 1.4............................... 5 1.5.................................... 5 6 3 7 4 8

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1

1 1.1 / Fik Γ= D n x / Newton Γ= µ vx y / Fouie Q = κ T x 1. fx, tdx t x x + dx f t = D f x 1 fx, t = 1 exp x 4πDt 4Dt lim fx, t =δx 3 t + dxfx, t = 1 1 1.1......... 1............. 1.3... 1.4......... 1.5.............. 1.6................ Bownian Motion.1.......... Einstein.............. 3.3 Einstein........ 3.4..... 3.5 Langevin Eq.... 3.6................

More information

1: 3.3 1/8000 1/ m m/s v = 2kT/m = 2RT/M k R 8.31 J/(K mole) M 18 g 1 5 a v t πa 2 vt kg (

1: 3.3 1/8000 1/ m m/s v = 2kT/m = 2RT/M k R 8.31 J/(K mole) M 18 g 1 5 a v t πa 2 vt kg ( 1905 1 1.1 0.05 mm 1 µm 2 1 1 2004 21 2004 7 21 2005 web 2 [1, 2] 1 1: 3.3 1/8000 1/30 3 10 10 m 3 500 m/s 4 1 10 19 5 6 7 1.2 3 4 v = 2kT/m = 2RT/M k R 8.31 J/(K mole) M 18 g 1 5 a v t πa 2 vt 6 6 10

More information

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.) 25 4 4 1 2 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 4 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 5 3.1............................................

More information

OHP.dvi

OHP.dvi 7 2010 11 22 1 7 http://www.sml.k.u-tokyo.ac.jp/members/nabe/lecture2010 nabe@sml.k.u-tokyo.ac.jp 2 1. 10/ 4 2. 10/18 3. 10/25 2, 3 4. 11/ 1 5. 11/ 8 6. 11/15 7. 11/22 8. 11/29 9. 12/ 6 skyline 10. 12/13

More information

all.dvi

all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

More information

総研大恒星進化概要.dvi

総研大恒星進化概要.dvi The Structure and Evolution of Stars I. Basic Equations. M r r =4πr2 ρ () P r = GM rρ. r 2 (2) r: M r : P and ρ: G: M r Lagrange r = M r 4πr 2 rho ( ) P = GM r M r 4πr. 4 (2 ) s(ρ, P ) s(ρ, P ) r L r T

More information

0406_total.pdf

0406_total.pdf 59 7 7.1 σ-ω σ-ω σ ω σ = σ(r), ω µ = δ µ,0 ω(r) (6-4) (iγ µ µ m U(r) γ 0 V (r))ψ(x) = 0 (7-1) U(r) = g σ σ(r), V (r) = g ω ω(r) σ(r) ω(r) (6-3) ( 2 + m 2 σ)σ(r) = g σ ψψ (7-2) ( 2 + m 2 ω)ω(r) = g ω ψγ

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0 9 O y O ( O ) O (O ) 3 y O O v t = t = 0 ( ) O t = 0 t r = t P (, y, ) r = + y + (t,, y, ) (t) y = 0 () ( )O O t (t ) y = 0 () (t) y = (t ) y = 0 (3) O O v O O v O O O y y O O v P(, y,, t) t (, y,, t )

More information

~nabe/lecture/index.html 2

~nabe/lecture/index.html 2 2001 12 13 1 http://www.sml.k.u-tokyo.ac.jp/ ~nabe/lecture/index.html nabe@sml.k.u-tokyo.ac.jp 2 1. 10/ 4 2. 10/11 3. 10/18 1 4. 10/25 2 5. 11/ 1 6. 11/ 8 7. 11/15 8. 11/22 9. 11/29 10. 12/ 6 1 11. 12/13

More information

講義ノート 物性研究 電子版 Vol.3 No.1, (2013 年 T c µ T c Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 10 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K

講義ノート 物性研究 電子版 Vol.3 No.1, (2013 年 T c µ T c Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 10 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K 2 2 T c µ T c 1 1.1 1911 Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 1 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K τ 4.2K σ 58 213 email:takada@issp.u-tokyo.ac.jp 1933 Meissner Ochsenfeld λ = 1 5 cm B = χ B =

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 6 3 6.1................................ 3 6.2.............................. 4 6.3................................ 5 6.4.......................... 6 6.5......................

More information

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k

II R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ k σ dimσ = k 1.3. k II 231017 1 1.1. R n k +1 v 0,, v k k v 1 v 0,, v k v 0 1.2. v 0,, v k R n 1 a 0,, a k a 0 v 0 + a k v k v 0 v k k k v 0,, v k σ kσ dimσ = k 1.3. k σ {v 0,...,v k } {v i0,...,v il } l σ τ < τ τ σ 1.4.

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-7 O1-8 O1-9 O1-10 O1-11 O1-12 O1-13 O1-14 O1-15 O1-16 O1-17 O1-18 O1-19 O1-20 O1-21 O1-22 O1-23 O1-24 O1-25 O1-26 O1-27 O1-28 O1-29 O1-30 O1-31 O1-32 O1-33 O1-34 O1-35

More information

2.1: n = N/V ( ) k F = ( 3π 2 N ) 1/3 = ( 3π 2 n ) 1/3 V (2.5) [ ] a = h2 2m k2 F h2 2ma (1 27 ) (1 8 ) erg, (2.6) /k B 1 11 / K

2.1: n = N/V ( ) k F = ( 3π 2 N ) 1/3 = ( 3π 2 n ) 1/3 V (2.5) [ ] a = h2 2m k2 F h2 2ma (1 27 ) (1 8 ) erg, (2.6) /k B 1 11 / K 2 2.1? [ ] L 1 ε(p) = 1 ( p 2 2m x + p 2 y + pz) 2 = h2 ( k 2 2m x + ky 2 + kz) 2 n x, n y, n z (2.1) (2.2) p = hk = h 2π L (n x, n y, n z ) (2.3) n k p 1 i (ε i ε i+1 )1 1 g = 2S + 1 2 1/2 g = 2 ( p F

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

23 1 Section ( ) ( ) ( 46 ) , 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, % ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4

23 1 Section ( ) ( ) ( 46 ) , 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, % ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4 23 1 Section 1.1 1 ( ) ( ) ( 46 ) 2 3 235, 238( 235,238 U) 232( 232 Th) 40( 40 K, 0.0118% ) (Rn) (Ra). 7( 7 Be) 14( 14 C) 22( 22 Na) (1 ) (2 ) 1 µ 2 4 2 ( )2 4( 4 He) 12 3 16 12 56( 56 Fe) 4 56( 56 Ni)

More information