9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ0 ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ 0 ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ0 + Ĥint (

Size: px
Start display at page:

Download "9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ0 ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ 0 ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ0 + Ĥint ("

Transcription

1 9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ + Ĥint (t)] ψ (r, t), (2) Ĥ int (t) = eˆxe cos ωt ˆdE cos ωt, (3) ˆd x ( ) 1

2 ( ) ψ (r, t) = m C m (t) e iω mt ψ m (r). (4) (2) LHS = [ ] ω m C m e iωmt ψ m (r) + i Ċme iωmt ψ m (r), (5) m RHS = m [ ] ω m C m e iωmt ψ m (r) + C m e iωmt Ĥ int ψ m (r). (6) ψ n (r) ( n m = δ nm ) i C n (t) e iωnt = C m e iω mt drψn(r)ĥintψ m (r). (7) m C n (t) = i C m e i(ω n ω m )t m = ie cos ωt m C m e i(ω n ω m )t drψ n(r)ĥintψ m (r), drψ n(r) ˆdψ m (r), = ie cos ωt m C m e iω nmt d nm, (8) ω nm ω n ω m, (9) d nm drψn (r) ˆdψ m (r) (1) ψ 1 (r) ψ 2 (r) d 11 =d 22 = C 2 (t) = id 21E cos ωt e iω21t C 1 (t), (11) C 1 (t) = id 12E cos ωt e iω12t C 2 (t), (12) cos ωt = (e iωt + e iωt )/2 e ±i(ω21+ω)t ( ) C 2 (t) = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t C 1 (t), (13)

3 C 1 (t) = id 12E 2 ei(ω 12+ω)t C 2 (t), (14) 1 ψ(r, t) = C 1 (t)e iω 1t ψ 1 (r) + C 2 (t)e iω 2t ψ 2 (r), (19) E = E = C 2 (t) = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t C 1 (t) Γ 1 2 C 2 (t). (2) C 2 (t) 2 e Γ 1t, (21) τ 1 = Γ 1 1 P P (t) = drψ (r, t) ˆdψ(r, t) = C 1C 2 e iω 12t d 12 + C 2C 1 e iω 21t d 21. (22) C 1C 2 C 1C 2 (14), (2) d dt (C 1C 2 ) = C 1 C 2 + C 1 C 2, (23) d dt (C 1C 2 ) = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t ( C 1 2 C 2 2 ) Γ 1 2 C 1C 2. (24) ( ) 1 ω = ω 21 C 2 (t) = id 21E 2 C 1 (t), (15) C 1 (t) = id 12E 2 C 2 (t). (16) ( ) 2 d21 E C 2 (t) = C 2 (t). (17) 2 ( ) C 2 (t) 2 = sin 2 d21 E 2 t. (18)

4 (τ 1 ) τ 2 = Γ 1 2 d dt (C 1C 2 ) = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t ( C 1 2 C 2 2 ) Γ 1 2 C 1C 2 Γ 2 C 1C 2, = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t ( C 1 2 C 2 2 ) Γ 2 C 1C 2. (25) Γ/2 = Γ 2 + Γ 1 /2 Γ 2 >> Γ 1 Γ/2 Γ 2 ( ) C 1 2 C 2 2 = 1 E = d dt (C 1C 2 ) = id 21E 2 ei(ω 21 ω)t Γ 2 C 1C 2. (26) C 1C 2 e Γt/2, (27) P ω 21 (Γ/2) 1 τ 2 C 1C 2 = d 21E 2 e i(ω 21 ω)t ω 21 ω iγ/2, (28) P P (t) = d 21 2 E 2 [ e iωt ] ω 21 ω iγ/2 + c.c., (29) c.c. E (t) = E cos ωt = E 2 χ P = ε χe P (t) = ε E 2 (29) (31) χ (ω) = d 21 2 ε ( e iωt + e iωt), (3) [ χ(ω)e iωt + χ( ω)e iωt]. (31) ε (ω) = ε (1 + χ (ω)) ε ε 1 ω 21 ω iγ/2. (32) ε (ω) = ε + d 21 2 ω 21 ω (ω 21 ω) 2 + (Γ/2) 2, (33)

5 ε ε κ ω ω 1: ε ε n(ω) κ(ω) R(ω) Γ =.2ω 21, d 21 2 = ω 21, ε = 1.5 ε (ω) = d 21 2 Γ/2 (ω 21 ω) 2 + (Γ/2) 2, (34) ϵ ϵ ε ω = ω 21 Γ ε ω = ω 21 Γ/2 ω = ω 21 + Γ/2 ( 1 ) 2.2 Γ << ω 21 lim Γ Γ/2 (ω ω 21 ) 2 + (Γ/2) 2 = πδ(ω ω 21), (35) δ(ω) ε (ω) = π d 21 2 δ(ω ω 21 ). (36) f 21 f 21 = 2m e 2 d 21 2 ω 21, (37)

6 m f m1 = 1, (38) m 2 1s 2p f 2p1s =.42 ε (ω) = πe2 2m f 21 ω 21 δ(ω ω 21 ). (46) 2 2 V N ε (ω) = πe2 2m V N i=1 f 21i ω 21i δ(ω ω 21i ). (47) 2 n [ˆx, Ĥ] g = (ϵ n ϵ g ) n ˆx g = ω ng e n ˆd g, (39) f ng = 2m g e ˆd n n ˆd g ω 2 ng = 2m g 2 e ˆd n n [ˆx, Ĥ] g = 2m g ˆx[ˆx, Ĥ] g, 2 n n n (4) [ˆx, Ĥ] = 2 (ˆx d2 2m dx d2 i ˆx) = ˆp 2 dx2 x. (41) m n f ng = 2i g ˆxˆp x g. (42) g [Ĥ, ˆx] n = ω ng e g ˆd n, (43) (42) (44) n f ng = 2i g ˆp xˆx g. (44) f ng = i g [ˆx, ˆp x] g = 1. (45) n

7 (f 21i = f 21 ) ω 2 pl = N e 2 /ε m V 3 ε (ω) = πε ω 2 pl f 21 2N N i=1 δ(ω ω 21i ) ω 21i. (52) 2.3 (µ=µ ) n n = c/v = ε/ε, (53) ñ = n + iκ = ε/ε, (54) ε (ω) ε (ω) n(ω) κ(ω) ε /ε = n 2 κ 2, (55) ε /ε = 2nκ, (56) 3 ω pl χ(ω) = d 21 2 ϵ i=1 2ω 21 ω 2 21 ω 2 (Γ/2) 2 iωγ. (48) f 21 ω pl V N χ(ω) = ω2 N pl f 21 N ω21 2 ω 2 (Γ/2) 2 iωγ. (49) ω f 21 f n1 = 1 χ(ω) = ω2 pl ω 2. (5) ϵ(ω) = ϵ (1 ω2 pl ). (51) ω2 ω=ω pl ϵ= 2.3 n= ω < ω pl n

8 1 [ n (ω) = ε 2ε (ω) + ] ε 2 (ω) + ε 2 (ω), (57) κ (ω) = ε (ω) 2n (ω) ε. (58) z E(z, t) = E exp[i(k z z ωt)], (59) k = nω/c ñ E(z, t) = E exp[i(ñω c z ωt)] = E exp[i( nω c ωκz z ωt) ], (6) c κ n κ I = 1 2 ε c E 2 I(z) = 1 2 ε ce 2 exp[ 2ωκ z]. (61) c α(ω) I(z) = I exp[ αz] α (ω) = 2ωκ c = ω ncε ε (ω), (62) R(ω) R = ñ 1 2 ñ + 1, (63) ( ) ε 2 (ω) + ε 2 (ω) 2ε ε (ω) + ε 2 (ω) + ε 2 (ω) + ε R (ω) = ε 2 (ω) + ε 2 (ω) + 2ε ε (ω) +, (64) ε 2 (ω) + ε 2 (ω) + ε n(ω) κ(ω) R(ω) 1 ω = ω 21 1 ε << ε n(ω) ε (ω)/ε, (65)

9 n b α(ω) ω n b cε ε (ω), (66) ω = ω 21 Γ << ω 21 (52) (69) α(ω) = πω2 pl f 21 2n b c N N f 21 = 2n bc πωpl 2 i=1 ωδ(ω ω 21i ) ω 21i. (67) α(ω)dω. (68) f 21 = 2n bc π( ω pl ) 2 α( ω)d ω. (69) ω α

10 3. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) ϕ1 2 mm 1 mm 3.1 (69) I (ω) L I t (ω) I t (ω) = I (ω) exp ( α (ω) L), (7) α (ω) = 1 L ln I (ω) I t (ω), (71) T (ω) I I t T (ω) = I t(ω) I (ω), (72) 2: I t (ω) I (ω) PMT PMT MEA- SURE PMT mv ACQUIRE

11 128 S/N 4 COURSOR 1 R( ) G( ) B( ) (nm) 2 1. ( 2 mm) DCM( 1 mm) (cm 1 ) (ev) 2. (N /V ) cm 3 DCM cm 3 DCM ω pl ev ω 2 pl = N e 2 /ε m V 3. DCM n b = DCM f 21 f 21 = 2n bc α( ω)d ω. (73) π( ω pl ) 2 3: DCM 4-Dicyanmethylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran (C 19 H 17 N 3 ), 33.36

12 3.2 R(ω) (χ(ω) = χ (ω)+iχ (ω)) (Kramers-Kronig) χ (ω) = 1 π P χ (ω) = 1 π P χ (ν) dν, (74) ν ω χ (ν) dν, (75) ν ω P P (ω) E(ω) χ (ω) = χ( ω) χ (ω) = 2ω π P χ (ν) ν 2 ω2dν. (76) ( ) r(ω) = n + iκ 1 n + iκ + 1 = R(ω) exp[iθ(ω)]. (77) ln r(ω) = ln R(ω) + iθ(ω). (78) θ θ(ω) = 2ω π P ln R(ν) dν. (79) ν 2 ω2 (79) θ(ω) (77) n = 1 R 1 + R 2 R cos θ, (8) 2 R sin θ κ = 1 + R 2 R cos θ, (81) R(ω) θ(ω) ω = I R (ω) I R (ω)

13 4: R(ω) R (ω) = I R (ω) /I R (ω) 1 R(ω) (ev) 3.3 (luminescence; ) LED (EL) (PL) (19) DCM ( 1 ns ) 5:

14 I P L (ω) 55 nm (LPF) PD Nd:YAG 164 nm 532 nm 532 nm 164 nm (532 nm) PMT ( ) 6-7 BNC 5 1 M 4 BNC BNC M (1 M )

15 3 1. PD ch1 ( ) TRIG MENU > > ch1 PD ch1 5 PD 5 6: 2. T BNC ch1 3 m BNC ch2 ch1 5 ch2 5 ch1 ch2 BNC (m/s) 7: BNC 3. PMT ch1 5 PD ch2 TRIG MENU > > ch2 PD ch2 5 PMT -2 V -4 V ch1-1 V

16 PMT ch1 p-p (ev) 8: 4. ch1 5 PMT PMT -4 V -8 V ch1 τ 1 9: 5. DCM DCM ch1 5 PMT -2 V -4 V DCM (ev) 6. ch1 5 DCM

17 Ti Ti 1s 2 2p 6 3d 2 4s 2 3 Ti 3+ Al 3+ 3 (4s 3d ) O 2 Ti 3+ 3d 1 Ti 3+ 6 O 2 Ti 3+ x y z ±a Ze 6 v c v c = 6 i=1 Ze 2 4πε R i r. (82) R i i v c ( ) r < a v c = 1 6Ze Ze 2 4π 5 4πε a 4πε 2a 5 r4 9 {Y (Y Y 4)} 4 +. (83) v c V c 3d 3Ze 2 /2πϵ a 3d n=3 l=2 m=2,1,,-1,-2 m m Ĥ 3d ϵ 3d V c Schrödinger Ĥ m = ϵ 3d m. (84) (Ĥ + V c )ψ = ϵψ, (85) ψ m ψ = 2 m= 2 a m m, (86)

18 Schrödinger m 2 (ϵ 3d ϵ)a m + a m m V c m =, (87) m= 2 a m a m V c Y 4 Y 4 4 Y 4 4 m=m m=m ±4 2 V c 2 2 V c 2 = 1 7Ze 2 4π 4πε 2a 5 9 r 4 π 2π r 2 drr 3d(r)r 4 R 3d (r) sin θdθθ 22(θ)Θ 4 (θ)θ 22 (θ) dϕφ 2(ϕ)Φ (ϕ)φ 2 (ϕ) = 1 Ze 2 4πε 6a 5 r4 Dq. (88) r 4 = r 2 drr 3d(r)r 4 R 3d (r), (89) 3d r 4 2 V c 2 = 2 V c 2 = Dq, 1 V c 1 = 1 V c 1 = 4Dq, V c = 6Dq, 2 V c 2 = 2 V c 2 = 5Dq. ϵ 3d + Dq ϵ 5Dq ϵ 3d 4Dq ϵ ϵ 3d + 6Dq ϵ =, ϵ 3d 4Dq ϵ 5Dq ϵ 3d + Dq ϵ (9) 3 1 ϵ 3d + Dq ϵ 5Dq 5Dq ϵ 3d + Dq ϵ =, (91)

19 dγ ε ε 3Ze 2 2πε a 6Dq -4Dq dε 1: 6 3d ϵ (1) = ϵ 3d + 6Dq, ϵ (2) = ϵ 3d 4Dq. (92) ϵ (1) ϵ (2) ϵ 3d = ϵ 3d + 3Ze 2 /2πε a ϵ (1) ϵ (2), ( )/ 2, (93) 1, 1, ( 2 2 )/ 2. (94) 1 1 ( 2 2 )/ 2 i ϵ (1) 15 φ 3z2 r 2 = 3z 2 r 2 R 16π r 2 3d (r), (95) 15 φ x2 y 2 = x 2 y 2 R 16π r 2 3d (r). (96) ϵ (2) 15 yz φ yz = 4π r R 3d(r), (97) 2 15 zx φ zx = 4π r R 3d(r), (98) 2 15 xy φ xy = 4π r R 3d(r). (99) 2 φ yz φ zx φ xy d ε φ 3z2 r 2 φ x 2 y 2 d γ (92) 1Dq d γ x y z d ε x y z 2 2 O 2 d γ d ε

20 d 1Dq Ti 3+ O 2 (Z=2) a 2 Å d r 4 1 Å 1Dq = 5Ze2 r ev (1) 12πε a5 ( 2.4 ev) Ti 3+ 1 d d ε d γ (d d) Energy 2E µ 2T 2 Ti-O 11: Ti 3+ O 2 d ε (d 1 εd γ) 2 T 2 d γ (d εd 1 γ) 2 E Ti-O ( ) 11 Ti-O Ti-O d γ O 2 Ti-O ( ) Ti-O Franck Condon

21 4.2 1s 2p f 2p1s = 2m e 2 2p d 1s 2 ω 2p1s. (11) z d = er cos θ 3 2p 2pz f 2p1s = 2m e 2 f 2p1s = 2m e 2 2pz er cos θ 1s 2 ω 2p1s. (12) r 2 sin θϕ 2pzer cos θϕ 1s drdθdϕ ϕ 2pz = ϕ 1s = ω 2p1s = 1 32πa 3 1 πa 3 e r 2a 2 ω 2p1s. (13) e r a, (14) r a cos θ, (15) a = 4πϵ 2 m e 2, (16) m e 4 3 (4πϵ ) (17) f 2p1s = , (18) 39 Y 1 = 3 cos θ, (19) 4π z 4π d = er 3 Y 1, (11)

22 ϕ 1 = R n (r)y l m(θ, ϕ) ϕ 2 = R n (r)ym l (θ, ϕ) d 21 4π = n l m er 3 Y 1 nlm 4π = e r 2 drrn 3 (r)rr n(r) π 2π sin θdθdϕy l m Y 1 Y l m δ l,±1 δ m,, (111) l = l l m = m m l = ±1 m = x y m = ±1 l = ±1 m =, ±1 ( ) d 21 1s 2p DCM d Ti 3+ O 2 Ti 3+ 3d Ti 3+ 4s O 2 2p d ϵ Ti 3+ 4s O 2 2p d γ d ϵ

23 4.3 ( Γ 1 ) ( Γ R ) ( Γ NR ) (τ 1 ) τ 1 1 = Γ 1 = Γ R + Γ NR, (112) (Γ 1 ) Γ Γ 12: 2, {} s 1, {1 s } {1 s } s 1 ψ I = s C 1s (t) 1, {1 s } + C 2 (t) 2, {}, (113) C 2 () = 1 1 2, 1, 1 13:

24 Ĥ I = s g s [ˆσ + â s e i(ω s ω 21 )t + ˆσ â + s e i(ω s ω 21 )t ], (114) ˆσ ± ˆσ + 1 = 2, ˆσ + 2 =, (115) ˆσ 1 =, ˆσ 2 = 1, (116) â ± s s â + s {} = {1 s }, (117) â s {1 s } = δ s,s {}, (118) g s = d 21 ξ/ ξ = ω s /2ϵ V Schrödinger i d dt ψ I = ĤI ψ I, (119) 2, {} 1, {1 s } C 1s (t) C 2 (t) Ċ 2 (t) = i s g s e i(ω s ω 21 )t C 1s (t), (12) Ċ 1s (t) = ig s e i(ω s ω 21 )t C 2 (t), (121) (121) t C 1s (t) = ig s dt e i(ω s ω 21 )t C 2 (t ), (122) (12) Ċ 2 (t) = s t gs 2 dt e i(ω s ω 21 )(t t ) C 2 (t ), (123) s ω s D(ω)dω. (124)

25 D(ω) V D(ω) = V ω 2 /π 2 c 3 t Ċ 2 (t) = dω dt g 2 (ω)d(ω)e i(ω ω 21)(t t ) C 2 (t ), t dω dt g 2 (ω)d(ω)e i(ω ω 21)(t t ) C 2 (t), = dω dt g 2 (ω)d(ω)e i(ω ω 21)t C 2 (t), = lim dω dt g 2 (ω)d(ω)e i(ω ω 21)t +γt C 2 (t), γ + = dωg 2 1 (ω)d(ω)[πδ(ω ω 21 ) ip ]C 2 (t), ω ω 21 = πg 2 (ω 21 )D(ω 21 )C 2 (t) + ip dω g2 (ω)d(ω) C 2 (t), ω ω 21 = π 21ξ 2 D(ω 2d2 21 )C 2 (t) + ip dω g2 (ω)d(ω) C 2 (t). (125) ω ω 21 P 2 ω t=t C 2 (t ) C 2 (t) 5 C 2 (t) 2 = exp[ 2π 2 d2 21ξ 2 D(ω 21 )t]. (126) 2π 2 d2 21ξ 2 D(ω 21 ) = ω3 d 2 21 πϵ c3. (127) θ cos θ d 2 21ξ 2 cos 2 θ θ 5 Lamb Stark Lamb

26 cos 2 θ = π sin θ cos 2 θdθ π sin θdθ = 1 3, (128) Γ R = 2π d 2 21ξ D(ω 21) = ω3 21d πϵ c3, (129) f 21 Γ R = e2 ( ω 21 ) 2 f 21 6πϵ c 3 m 2. (13) Γ 1 R =τ R 2p 1s f 2p1s =.42 2p 3 τ R =1.6 ns 1-1 ns ( ) η Γ R η = = τ 1, (131) Γ R + Γ NR τ R f 21 τ R τ 1 η=8 %

27 2. 3. f 21 1s 2p DCM 4. DCM ω 1.5 ev 1.9 ev f 21 τ R τ 1 η I Loudon

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

006 11 8 0 3 1 5 1.1..................... 5 1......................... 6 1.3.................... 6 1.4.................. 8 1.5................... 8 1.6................... 10 1.6.1......................

More information

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT I (008 4 0 de Broglie (de Broglie p λ k h Planck ( 6.63 0 34 Js p = h λ = k ( h π : Dirac k B Boltzmann (.38 0 3 J/K T U = 3 k BT ( = λ m k B T h m = 0.067m 0 m 0 = 9. 0 3 kg GaAs( a T = 300 K 3 fg 07345

More information

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H 199 1 1 199 1 1. Vx) m e V cos x π x π Vx) = x < π, x > π V i) x = Vx) V 1 x /)) n n d f dξ ξ d f dξ + n f = H n ξ) ii) H n ξ) = 1) n expξ ) dn dξ n exp ξ )) H n ξ)h m ξ) exp ξ )dξ = π n n!δ n,m x = Vx)

More information

( ) ( 40 )+( 60 ) Schrödinger 3. (a) (b) (c) yoshioka/education-09.html pdf 1

( ) ( 40 )+( 60 ) Schrödinger 3. (a) (b) (c)   yoshioka/education-09.html pdf 1 2009 1 ( ) ( 40 )+( 60 ) 1 1. 2. Schrödinger 3. (a) (b) (c) http://goofy.phys.nara-wu.ac.jp/ yoshioka/education-09.html pdf 1 1. ( photon) ν λ = c ν (c = 3.0 108 /m : ) ɛ = hν (1) p = hν/c = h/λ (2) h

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

高知工科大学電子 光システム工学科

高知工科大学電子 光システム工学科 卒業研究報告 題 目 量子力学に基づいた水素分子の分子軌道法的取り扱いと Hamiltonian 近似法 指導教員 山本哲也 報告者 山中昭徳 平成 14 年 月 5 日 高知工科大学電子 光システム工学科. 3. 4.1 4. 4.3 4.5 6.6 8.7 10.8 11.9 1.10 1 3. 13 3.113 3. 13 3.3 13 3.4 14 3.5 15 3.6 15 3.7 17

More information

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 +

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + 2.6 2.6.1 ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.121) Z ω ω j γ j f j

More information

18 2 F 12 r 2 r 1 (3) Coulomb km Coulomb M = kg F G = ( ) ( ) ( ) 2 = [N]. Coulomb

18 2 F 12 r 2 r 1 (3) Coulomb km Coulomb M = kg F G = ( ) ( ) ( ) 2 = [N]. Coulomb r 1 r 2 r 1 r 2 2 Coulomb Gauss Coulomb 2.1 Coulomb 1 2 r 1 r 2 1 2 F 12 2 1 F 21 F 12 = F 21 = 1 4πε 0 1 2 r 1 r 2 2 r 1 r 2 r 1 r 2 (2.1) Coulomb ε 0 = 107 4πc 2 =8.854 187 817 10 12 C 2 N 1 m 2 (2.2)

More information

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性)

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性) The Physics of Liquid Crystals P. G. de Gennes and J. Prost (Oxford University Press, 1993) Liquid crystals are beautiful and mysterious; I am fond of them for both reasons. My hope is that some readers

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B

A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B 9 7 A = A x x + A y y + A, B = B x x + B y y + B, C = C x x + C y y + C..6 x y A B C = A x x + A y y + A B x B y B C x C y C { B = A x x + A y y + A y B B x x B } B C y C y + x B y C x C C x C y B = A

More information

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120)

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120) 2.6 2.6.1 mẍ + γẋ + ω 0 x) = ee 2.118) e iωt Pω) = χω)e = ex = e2 Eω) m ω0 2 ω2 iωγ 2.119) Z N ϵω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j 2.120) Z ω ω j γ j f j f j f j sum j f j = Z 2.120 ω ω j, γ ϵω) ϵ

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

Radiation from moving charges#1 Liénard-Wiechert potential Yuji Chinone 1 Maxwell Maxwell MKS E (x, t) + B (x, t) t = 0 (1) B (x, t) = 0 (2) B (x, t)

Radiation from moving charges#1 Liénard-Wiechert potential Yuji Chinone 1 Maxwell Maxwell MKS E (x, t) + B (x, t) t = 0 (1) B (x, t) = 0 (2) B (x, t) Radiation from moving harges# Liénard-Wiehert potential Yuji Chinone Maxwell Maxwell MKS E x, t + B x, t = B x, t = B x, t E x, t = µ j x, t 3 E x, t = ε ρ x, t 4 ε µ ε µ = E B ρ j A x, t φ x, t A x, t

More information

3 filename=quantum-3dim110705a.tex ,2 [1],[2],[3] [3] U(x, y, z; t), p x ˆp x = h i x, p y ˆp y = h i y, p z ˆp z = h

3 filename=quantum-3dim110705a.tex ,2 [1],[2],[3] [3] U(x, y, z; t), p x ˆp x = h i x, p y ˆp y = h i y, p z ˆp z = h filename=quantum-dim110705a.tex 1 1. 1, [1],[],[]. 1980 []..1 U(x, y, z; t), p x ˆp x = h i x, p y ˆp y = h i y, p z ˆp z = h i z (.1) Ĥ ( ) Ĥ = h m x + y + + U(x, y, z; t) (.) z (U(x, y, z; t)) (U(x,

More information

215 11 13 1 2 1.1....................... 2 1.2.................... 2 1.3..................... 2 1.4...................... 3 1.5............... 3 1.6........................... 4 1.7.................. 4

More information

H 0 H = H 0 + V (t), V (t) = gµ B S α qb e e iωt i t Ψ(t) = [H 0 + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e ih0t Φ(t) H 0 e ih0t Φ(t) + ie ih0t t Φ(t) = [

H 0 H = H 0 + V (t), V (t) = gµ B S α qb e e iωt i t Ψ(t) = [H 0 + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e ih0t Φ(t) H 0 e ih0t Φ(t) + ie ih0t t Φ(t) = [ 3 3. 3.. H H = H + V (t), V (t) = gµ B α B e e iωt i t Ψ(t) = [H + V (t)]ψ(t) Φ(t) Ψ(t) = e iht Φ(t) H e iht Φ(t) + ie iht t Φ(t) = [H + V (t)]e iht Φ(t) Φ(t) i t Φ(t) = V H(t)Φ(t), V H (t) = e iht V (t)e

More information

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf SFG 1 SFG SFG I SFG (ω) χ SFG (ω). SFG χ χ SFG (ω) = χ NR e iϕ +. ω ω + iγ SFG φ = ±π/, χ φ = ±π 3 χ SFG χ SFG = χ NR + χ (ω ω ) + Γ + χ NR χ (ω ω ) (ω ω ) + Γ cosϕ χ NR χ Γ (ω ω ) + Γ sinϕ. 3 (θ) 180

More information

i

i 009 I 1 8 5 i 0 1 0.1..................................... 1 0.................................................. 1 0.3................................. 0.4........................................... 3

More information

0 ϕ ( ) (x) 0 ϕ (+) (x)ϕ d 3 ( ) (y) 0 pd 3 q (2π) 6 a p a qe ipx e iqy 0 2Ep 2Eq d 3 pd 3 q 0 (2π) 6 [a p, a q]e ipx e iqy 0 2Ep 2Eq d 3 pd 3 q (2π)

0 ϕ ( ) (x) 0 ϕ (+) (x)ϕ d 3 ( ) (y) 0 pd 3 q (2π) 6 a p a qe ipx e iqy 0 2Ep 2Eq d 3 pd 3 q 0 (2π) 6 [a p, a q]e ipx e iqy 0 2Ep 2Eq d 3 pd 3 q (2π) ( ) 2 S 3 ( ) ( ) 0 O 0 O ( ) O ϕ(x) ϕ (x) d 3 p (2π) 3 2Ep (a p e ipx + b pe +ipx ) ϕ (+) (x) + ϕ ( ) (x) d 3 p (2π) 3 2Ep (a pe +ipx + b p e ipx ) ϕ ( ) (x) + ϕ (+) (x) (px p 0 x 0 p x E p t p x, E p

More information

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc

1 1.1 H = µc i c i + c i t ijc j + 1 c i c j V ijklc k c l (1) V ijkl = V jikl = V ijlk = V jilk () t ij = t ji, V ijkl = V lkji (3) (1) V 0 H mf = µc 013 6 30 BCS 1 1.1........................ 1................................ 3 1.3............................ 3 1.4............................... 5 1.5.................................... 5 6 3 7 4 8

More information

128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds = 0 (3.4) S 1, S 2 { B( r) n( r)}ds

128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds = 0 (3.4) S 1, S 2 { B( r) n( r)}ds 127 3 II 3.1 3.1.1 Φ(t) ϕ em = dφ dt (3.1) B( r) Φ = { B( r) n( r)}ds (3.2) S S n( r) Φ 128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds

More information

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n . X {x, x 2, x 3,... x n } X X {, 2, 3, 4, 5, 6} X x i P i. 0 P i 2. n P i = 3. P (i ω) = i ω P i P 3 {x, x 2, x 3,... x n } ω P i = 6 X f(x) f(x) X n n f(x i )P i n x n i P i X n 2 G(k) e ikx = (ik) n

More information

講義ノート 物性研究 電子版 Vol.3 No.1, (2013 年 T c µ T c Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 10 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K

講義ノート 物性研究 電子版 Vol.3 No.1, (2013 年 T c µ T c Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 10 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K 2 2 T c µ T c 1 1.1 1911 Kammerlingh Onnes 77K ρ 5.8µΩcm 4.2K ρ 1 4 µωcm σ 77K ρ 4.2K σ σ = ne 2 τ/m τ 77K τ 4.2K σ 58 213 email:takada@issp.u-tokyo.ac.jp 1933 Meissner Ochsenfeld λ = 1 5 cm B = χ B =

More information

19 /

19 / 19 / 1 1.1............................... 1. Andreev............................... 3 1.3..................................... 3 1.4..................................... 4 / 5.1......................................

More information

ii p ϕ x, t = C ϕ xe i ħ E t +C ϕ xe i ħ E t ψ x,t ψ x,t p79 やは時間変化しないことに注意 振動 粒子はだいたい このあたりにいる 粒子はだいたい このあたりにいる p35 D.3 Aψ Cϕdx = aψ ψ C Aϕ dx

ii p ϕ x, t = C ϕ xe i ħ E t +C ϕ xe i ħ E t ψ x,t ψ x,t p79 やは時間変化しないことに注意 振動 粒子はだいたい このあたりにいる 粒子はだいたい このあたりにいる p35 D.3 Aψ Cϕdx = aψ ψ C Aϕ dx i B5 7.8. p89 4. ψ x, tψx, t = ψ R x, t iψ I x, t ψ R x, t + iψ I x, t = ψ R x, t + ψ I x, t p 5.8 π π π F e ix + F e ix + F 3 e 3ix F e ix + F e ix + F 3 e 3ix dx πψ x πψx p39 7. AX = X A [ a b c d x

More information

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

More information

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2 No.2 1 2 2 δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i δx j (5) δs 2 = δx i δx i + 2 u i δx i δx j = δs 2 + 2s ij δx i δx j

More information

http://www1.doshisha.ac.jp/ bukka/qc.html 1. 107 2. 116 3. 1 119 4. 2 126 5. 132 6. 136 7. 1 140 8. 146 9. 2 150 10. 153 11. 157 12. π Hückel 159 13. 163 A-1. Laguerre 165 A-2. Hermite 167 A-3. 170 A-4.

More information

卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 14 年 2 月 5 日 1

卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 14 年 2 月 5 日 1 卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 4 年 月 5 日 .....4.....4......6.. 6.. 6....4. 8.5. 9.6....7... 3..... 3.... 3.... 3.3...4 3.4...5 3.5...5 3.5....6 3.5.... 3.5...... 3.5...... 3 3.5.3..4 3.5.4..5

More information

( )

( ) 7..-8..8.......................................................................... 4.................................... 3...................................... 3..3.................................. 4.3....................................

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

E 1/2 3/ () +3/2 +3/ () +1/2 +1/ / E [1] B (3.2) F E 4.1 y x E = (E x,, ) j y 4.1 E int = (, E y, ) j y = (Hall ef

E 1/2 3/ () +3/2 +3/ () +1/2 +1/ / E [1] B (3.2) F E 4.1 y x E = (E x,, ) j y 4.1 E int = (, E y, ) j y = (Hall ef 4 213 5 8 4.1.1 () f A exp( E/k B ) f E = A [ k B exp E ] = f k B k B = f (2 E /3n). 1 k B /2 σ = e 2 τ(e)d(e) 2E 3nf 3m 2 E de = ne2 τ E m (4.1) E E τ E = τe E = / τ(e)e 3/2 f de E 3/2 f de (4.2) f (3.2)

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

July 28, H H 0 H int = H H 0 H int = H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S =e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) =e iht O S e i

July 28, H H 0 H int = H H 0 H int = H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S =e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) =e iht O S e i July 8, 4. H H H int H H H int H int (x)d 3 x Schrödinger Picture Ψ(t) S e iht Ψ H O S Heisenberg Picture Ψ H O H (t) e iht O S e iht Interaction Picture Ψ(t) D e iht Ψ(t) S O D (t) e iht O S e ih t (Dirac

More information

QMII_10.dvi

QMII_10.dvi 65 1 1.1 1.1.1 1.1 H H () = E (), (1.1) H ν () = E ν () ν (). (1.) () () = δ, (1.3) μ () ν () = δ(μ ν). (1.4) E E ν () E () H 1.1: H α(t) = c (t) () + dνc ν (t) ν (), (1.5) H () () + dν ν () ν () = 1 (1.6)

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes )

( ) ) ) ) 5) 1 J = σe 2 6) ) 9) 1955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes ) ( 3 7 4 ) 2 2 ) 8 2 954 2) 955 3) 5) J = σe 2 6) 955 7) 9) 955 Statistical-Mechanical Theory of Irreversible Processes 957 ) 3 4 2 A B H (t) = Ae iωt B(t) = B(ω)e iωt B(ω) = [ Φ R (ω) Φ R () ] iω Φ R (t)

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) =

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) = 1 9 8 1 1 1 ; 1 11 16 C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting 1. 1.1 1.1.1 : - σ = σ t sin πr a λ dσ dr a = E a = π λ σ πr a t cos λ 1 r a/λ 1 cos 1 E: σ t = Eλ πa a λ E/π γ : λ/ 3 γ =

More information

I

I I 6 4 10 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

ʪ¼Á¤Î¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¸½¾Ý (2016ǯ¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ)

ʪ¼Á¤Î¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¸½¾Ý  (2016ǯ¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ) (2016 ) Dept. of Phys., Kyushu Univ. 2017 8 10 1 / 59 2016 Figure: D.J.Thouless F D.M.Haldane J.M.Kosterlitz TOPOLOGICAL PHASE TRANSITIONS AND TOPOLOGICAL PHASES OF MATTER 2 / 59 ( ) ( ) (Dirac, t Hooft-Polyakov)

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x Compton Scattering Beaming exp [i k x ωt] k λ k π/λ ω πν k ω/c k x ωt ω k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag + ++ x β ct, x O O x O O v k α k α β, γ k γ k βk, k γ k + βk k γ k k, k γ k + βk 3 k k 4 k 3 k

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

0 3 1 5 1.1.............................. 5 1. 3.................. 6 1.3.......................... 7 1.4.............................. 8 1.5.............................. 10 1.6.................................

More information

数学の基礎訓練I

数学の基礎訓練I I 9 6 13 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 3 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8)

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) 4 4 ) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) a b a b = 6i j 4 b c b c 9) a b = 4 a b) c = 7

More information

PDF

PDF 1 1 1 1-1 1 1-9 1-3 1-1 13-17 -3 6-4 6 3 3-1 35 3-37 3-3 38 4 4-1 39 4- Fe C TEM 41 4-3 C TEM 44 4-4 Fe TEM 46 4-5 5 4-6 5 5 51 6 5 1 1-1 1991 1,1 multiwall nanotube 1993 singlewall nanotube ( 1,) sp 7.4eV

More information

2016 ǯ¥Î¡¼¥Ù¥ëʪÍý³Ø¾Þ²òÀ⥻¥ß¥Ê¡¼ Kosterlitz-Thouless ž°Ü¤È Haldane ͽÁÛ

2016 ǯ¥Î¡¼¥Ù¥ëʪÍý³Ø¾Þ²òÀ⥻¥ß¥Ê¡¼  Kosterlitz-Thouless ž°Ü¤È Haldane ͽÁÛ 2016 Kosterlitz-Thouless Haldane Dept. of Phys., Kyushu Univ. 2016 11 29 2016 Figure: D.J.Thouless F D.M.Haldane J.M.Kosterlitz TOPOLOGICAL PHASE TRANSITIONS AND TOPOLOGICAL PHASES OF MATTER ( ) ( ) (Dirac,

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

N/m f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1)

N/m f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1) 23 2 2.1 10 5 6 N/m 2 2.1.1 f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1) 24 2 dv = 0 dl ( ) U f = T L p,t ( ) S L p,t (2.2) 2 ( ) ( ) S f = L T p,t p,l (2.3) ( ) U f = L p,t + T ( ) f T p,l (2.4) 1 f e ( U/

More information

80 4 r ˆρ i (r, t) δ(r x i (t)) (4.1) x i (t) ρ i ˆρ i t = 0 i r 0 t(> 0) j r 0 + r < δ(r 0 x i (0))δ(r 0 + r x j (t)) > (4.2) r r 0 G i j (r, t) dr 0

80 4 r ˆρ i (r, t) δ(r x i (t)) (4.1) x i (t) ρ i ˆρ i t = 0 i r 0 t(> 0) j r 0 + r < δ(r 0 x i (0))δ(r 0 + r x j (t)) > (4.2) r r 0 G i j (r, t) dr 0 79 4 4.1 4.1.1 x i (t) x j (t) O O r 0 + r r r 0 x i (0) r 0 x i (0) 4.1 L. van. Hove 1954 space-time correlation function V N 4.1 ρ 0 = N/V i t 80 4 r ˆρ i (r, t) δ(r x i (t)) (4.1) x i (t) ρ i ˆρ i t

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

量子力学A

量子力学A c 1 1 1.1....................................... 1 1............................................ 4 1.3.............................. 6 10.1.................................. 10......................................

More information

0 4/

0 4/ 04 II 6 7 5 0 4/8 0............................. 0.... 0.3............................ 0.4................... 5 0.5.................... 5 7.......................... 7............................ 7........................

More information

1 (Contents) (1) Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji

1 (Contents) (1) Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji 8 4 2018 6 2018 6 7 1 (Contents) 1. 2 2. (1) 22 3. 31 1. Beginning of the Universe, Dark Energy and Dark Matter Noboru NAKANISHI 2 2. Problem of Heat Exchanger (1) Kenji SETO 22 3. Editorial Comments Tadashi

More information

i E B Maxwell Maxwell Newton Newton Schrödinger Newton Maxwell Kepler Maxwell Maxwell B H B ii Newton i 1 1.1.......................... 1 1.2 Coulomb.......................... 2 1.3.........................

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

Onsager SOLUTION OF THE EIGENWERT PROBLEM (O-29) V = e H A e H B λ max Z 2 Onsager (O-77) (O-82) (O-83) Kramers-Wannier 1 1 Ons

Onsager SOLUTION OF THE EIGENWERT PROBLEM (O-29) V = e H A e H B λ max Z 2 Onsager (O-77) (O-82) (O-83) Kramers-Wannier 1 1 Ons Onsager 2 9 207.2.7 3 SOLUTION OF THE EIGENWERT PROBLEM O-29 V = e H A e H B λ max Z 2 OnsagerO-77O-82 O-83 2 Kramers-Wannier Onsager * * * * * V self-adjoint V = V /2 V V /2 = V /2 V 2 V /2 = 2 sinh 2H

More information

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0 5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â = Tr Âe βĥ Tr e βĥ = dγ e βh (p,q) A(p, q) dγ e βh (p,q) (5.2) e βĥ A(p, q) p q Â(t) = Tr Â(t)e βĥ Tr e βĥ = dγ() e βĥ(p(),q())

More information

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx

x E E E e i ω = t + ikx 0 k λ λ 2π k 2π/λ k ω/v v n v c/n k = nω c c ω/2π λ k 2πn/λ 2π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k = Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx x E E E e i ω t + ikx k λ λ π k π/λ k ω/v v n v c/n k nω c c ω/π λ k πn/λ π/(λ/n) κ n n κ N n iκ k Nω c iωt + inωx c iωt + i( n+ iκ ) ωx c κω x c iω ( t nx c) E E e E e E e e κ e ωκx/c e iω(t nx/c) I I

More information

構造と連続体の力学基礎

構造と連続体の力学基礎 II 37 Wabash Avenue Bridge, Illinois 州 Winnipeg にある歩道橋 Esplanade Riel 橋6 6 斜張橋である必要は多分無いと思われる すぐ横に道路用桁橋有り しかも塔基部のレストランは 8 年には営業していなかった 9 9. 9.. () 97 [3] [5] k 9. m w(t) f (t) = f (t) + mg k w(t) Newton

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

( ) ) AGD 2) 7) 1

( ) ) AGD 2) 7) 1 ( 9 5 6 ) ) AGD ) 7) S. ψ (r, t) ψ(r, t) (r, t) Ĥ ψ(r, t) = e iĥt/ħ ψ(r, )e iĥt/ħ ˆn(r, t) = ψ (r, t)ψ(r, t) () : ψ(r, t)ψ (r, t) ψ (r, t)ψ(r, t) = δ(r r ) () ψ(r, t)ψ(r, t) ψ(r, t)ψ(r, t) = (3) ψ (r,

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ II p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ Ψ Ψ 2 0 x P'(x) m d 2 x = mω 2 x = kx = F(x) dt 2 x = cos(ωt + φ) mω 2 = k ω = m k v = dx = -ωsin(ωt + φ) dt = d 2 x dt 2 0 y v θ P(x,y) θ = ωt + φ ν = ω [Hz] 2π

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e

Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e 7 -a 7 -a February 4, 2007 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1 Gauss Gauss ɛ 0 E ds = Q (1) xy σ (x, y, z) (2) a ρ(x, y, z) = x 2 + y 2 (r, θ, φ) (1) xy A Gauss ɛ 0 E ds = ɛ 0 EA Q = ρa ɛ 0 EA = ρea E = (ρ/ɛ 0 )e z

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

0406_total.pdf

0406_total.pdf 59 7 7.1 σ-ω σ-ω σ ω σ = σ(r), ω µ = δ µ,0 ω(r) (6-4) (iγ µ µ m U(r) γ 0 V (r))ψ(x) = 0 (7-1) U(r) = g σ σ(r), V (r) = g ω ω(r) σ(r) ω(r) (6-3) ( 2 + m 2 σ)σ(r) = g σ ψψ (7-2) ( 2 + m 2 ω)ω(r) = g ω ψγ

More information

2 0.1 Introduction NMR 70% 1/2

2 0.1 Introduction NMR 70% 1/2 Y. Kondo 2010 1 22 2 0.1 Introduction NMR 70% 1/2 3 0.1 Introduction......................... 2 1 7 1.1.................... 7 1.2............................ 11 1.3................... 12 1.4..........................

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence

Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.0) van Cittert - Zernike mutual coherence Hanbury-Brown Twiss (ver. 2.) 25 4 4 1 2 2 2 2.1 van Cittert - Zernike..................................... 2 2.2 mutual coherence................................. 4 3 Hanbury-Brown Twiss ( ) 5 3.1............................................

More information

1 filename=mathformula tex 1 ax 2 + bx + c = 0, x = b ± b 2 4ac, (1.1) 2a x 1 + x 2 = b a, x 1x 2 = c a, (1.2) ax 2 + 2b x + c = 0, x = b ± b 2

1 filename=mathformula tex 1 ax 2 + bx + c = 0, x = b ± b 2 4ac, (1.1) 2a x 1 + x 2 = b a, x 1x 2 = c a, (1.2) ax 2 + 2b x + c = 0, x = b ± b 2 filename=mathformula58.tex ax + bx + c =, x = b ± b 4ac, (.) a x + x = b a, x x = c a, (.) ax + b x + c =, x = b ± b ac. a (.3). sin(a ± B) = sin A cos B ± cos A sin B, (.) cos(a ± B) = cos A cos B sin

More information

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2 1 6 6.1 (??) (P = ρ rad /3) ρ rad T 4 d(ρv ) + PdV = 0 (6.1) dρ rad ρ rad + 4 da a = 0 (6.2) dt T + da a = 0 T 1 a (6.3) ( ) n ρ m = n (m + 12 ) m v2 = n (m + 32 ) T, P = nt (6.4) (6.1) d [(nm + 32 ] )a

More information

4/15 No.

4/15 No. 4/15 No. 1 4/15 No. 4/15 No. 3 Particle of mass m moving in a potential V(r) V(r) m i ψ t = m ψ(r,t)+v(r)ψ(r,t) ψ(r,t) = ϕ(r)e iωt ψ(r,t) Wave function steady state m ϕ(r)+v(r)ϕ(r) = εϕ(r) Eigenvalue problem

More information

power.tex

power.tex Contents ii 1... 1... 1... 7... 7 3 (DFFT).................................... 8 4 (CIFT) DFFT................................ 10 5... 13 6... 16 3... 0 4... 0 5... 0 6... 0 i 1987 SN1987A 0.5 X SN1987A

More information

IA

IA IA 31 4 11 1 1 4 1.1 Planck.............................. 4 1. Bohr.................................... 5 1.3..................................... 6 8.1................................... 8....................................

More information

(yx4) 1887-1945 741936 50 1995 1 31 http://kenboushoten.web.fc.com/ OCR TeX 50 yx4 e-mail: yx4.aydx5@gmail.com i Jacobi 1751 1 3 Euler Fagnano 187 9 0 Abel iii 1 1...................................

More information

( ) 2002 1 1 1 1.1....................................... 1 1.1.1................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3................... 3 1.1.4......................................

More information

吸収分光.PDF

吸収分光.PDF 3 Rb 1 1 4 1.1 4 1. 4 5.1 5. 5 3 8 3.1 8 4 1 4.1 External Cavity Laser Diode: ECLD 1 4. 1 4.3 Polarization Beam Splitter: PBS 13 4.4 Photo Diode: PD 13 4.5 13 4.6 13 5 Rb 14 6 15 6.1 ECLD 15 6. 15 6.3

More information

Mott散乱によるParity対称性の破れを検証

Mott散乱によるParity対称性の破れを検証 Mott Parity P2 Mott target Mott Parity Parity Γ = 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 t P P ),,, ( 3 2 1 0 1 γ γ γ γ γ γ ν ν µ µ = = Γ 1 : : : Γ P P P P x x P ν ν µ µ vector axial vector ν ν µ µ γ γ Γ ν γ

More information

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d A 2. x F (t) =f sin ωt x(0) = ẋ(0) = 0 ω θ sin θ θ 3! θ3 v = f mω cos ωt x = f mω (t sin ωt) ω t 0 = f ( cos ωt) mω x ma2-2 t ω x f (t mω ω (ωt ) 6 (ωt)3 = f 6m ωt3 2.2 u ( v w) = v ( w u) = w ( u v) ma22-9

More information

02-量子力学の復習

02-量子力学の復習 4/17 No. 1 4/17 No. 2 4/17 No. 3 Particle of mass m moving in a potential V(r) V(r) m i ψ t = 2 2m 2 ψ(r,t)+v(r)ψ(r,t) ψ(r,t) Wave function ψ(r,t) = ϕ(r)e iωt steady state 2 2m 2 ϕ(r)+v(r)ϕ(r) = εϕ(r)

More information

25 7 18 1 1 1.1 v.s............................. 1 1.1.1.................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3.................................. 3 1.2................... 3

More information

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 ( 1 1.1 (1) (1 + x) + (1 + y) = 0 () x + y = 0 (3) xy = x (4) x(y + 3) + y(y + 3) = 0 (5) (a + y ) = x ax a (6) x y 1 + y x 1 = 0 (7) cos x + sin x cos y = 0 (8) = tan y tan x (9) = (y 1) tan x (10) (1 +

More information

振動と波動

振動と波動 Report JS0.5 J Simplicity February 4, 2012 1 J Simplicity HOME http://www.jsimplicity.com/ Preface 2 Report 2 Contents I 5 1 6 1.1..................................... 6 1.2 1 1:................ 7 1.3

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information