(35H-3).pm

Size: px
Start display at page:

Download "(35H-3).pm"

Transcription

1 ff f f f f f f f f f f f f f ff ff ff f f ff ff ff f

2 ff ff! f f f f f

3 f f f f f f f f ff ff f f ff f f f f f f

4 f f f f f f f f f f f f f f f

5 S f f f f f f 9 M6 M6 M6 M. M. M. M. M R/ R/ P M. M. M. M. M M M M f L 6 LZ MM f f f f P 6 RR 6 SL.... Z Z ZM f f f 9 f X f f f f f f f f ff ff ff ff

6 L f f f f f f R/ R/ P M. M. M. M. M M M M f L 6 6 L MM f f f f P S f 9 f f f SL.... SS 6 ST SU SV SY TS 69 9 US XS Z f f f f 6 6 f f f f ff ff ff ff a f 6 6 f f f X f f f f f f f f

7 L f f f f f 9 f f f f f f f L O T f f R/ R/ P f M. M. M. M. LZ MM f f f f P R 6 S 9 SL.... SM 6 U X 9 Z f f M M M f f M X f f f f f f f f ff ff ff ff

8 f f f f f f R/ R/ 6 9 f f f 9 f 9 f f f f P f M. L LZ 6 MM f P R SL. T U YP Z Z ZR f M. M. M. M M f f f f M f 6 9 f M f f X f f f f f f ff ff ff ff

9 f f f R/ 6 9 f f f 9 f 9 f f P f f f f R/ f f M. L MM f P R SL. T U Z M. f. M. f. 6 M. M f f f f M M M f X f f f f f f f f ff ff ff ff

10 ff f f f f f9 f9 f9 f9 f9 f9 f R/ P f f f9 R/. f M. M. LR R R MM f f MR R R P SL.. T X Z 9 Z ZL 6 6 ff f f f M. M. M M M M R R R R R R f f f R R R R R R f f f f f f X f f ff ff ff ff

11 f f f f f f f f f M. M. 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f LR R R MM f f P MR R R P SL.. R/ R/ T U P X Z Z ZL 6 6 f f ff f f f M. M. M M M M R R R R R R f f f R R R R R R f f f X f L. O T G O L f 9 f M XM f f f f f f f f f f f f ff ff ff ff

12 T f f f f f f R/ R/ P ff ff ff ff MM P SL T TL f M. f. f e9 M. f. f e9 M. f. f e9 M. f. f e9 M 6 f e9 f M 6 f e9 f M f e9 f M f e9 X G G G f f T-- f 9 6 f f T-- 6 f f 6 f T--- 9 f 9 f f f T-- f f f T--- f f f f T--- f fff TM G R R.6 R.6 R.6 R.6 R. R. R G TR GL UM 6 6 GM GO... XG Z Z GT T 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 TM UM

13 9 T ff f f f R/ P f f f f M. MM f P P. T f e9 TL R/ TM TR R UM U XI Z Z ff f f M. M. M. M M M f f f f f e9 f e9 f e9 f e9 f e9 e R.6 R.6 R.6 R.6 R. R f M f e9 R X G f f f f T-- T f 9 f f f T--- 9 f f f f T-- f f f f f T--- f f T--- f G G 6 9 G G GL GM GO... GT T 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 9 f e9 TM UM 6 U 9 6 ff ff ff ff

14 RN RV RY f f XZ RS SR XZ 6 RS 9 6 SR 9 6 XZ RS 9 6 SR 9 6 UX XZ SR R XZ S f f XZ RS SR f f XZ R SR XZ S f f 9

15 ff ff f RT--- RT-- RT-- 6 f9 f9 f9 RT-- f RT-- f RT--- f RT f9 f9 f9 f9 f f f f f f f9 R R R R R R M. M. M. M M M M R 6 6 ff ff f RY--- RY--- 9 f f 9 f f f f P T R R R M. M. R 6 RY-- RY-- f RY-- f RY--- f RY f f 9 f f 9 f f 9 f f 9 f f f f f R R R M. M M M M ff f f R- R- R-- R-- e M f f f6 f6 N Q R. M. M. M M

16 ff f f f Y 9 L f f f f f f f f f f f f f Y L 9 f ff f f G I 6 6 L f f MX.XL MX.XL

17 P P f f f f N M P.... L MM R S f f f f.6 f.6.6 f f f f N M P.... L MM S f f f f f M P MM R S MM N M P L MM R S N M P L MM S f f f f.... f f f f f f f f f f f f f f f f f f 6... f f f f f f f f f f f f f f f f f

18 9 f f f f f f f f

油圧1.indd

油圧1.indd ff ff ff ff f f ff ff ff f f f f f f f f f f f f f f ff ff! f f f f f f f ff ff f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f S 9 M6 M6 M6 M. 6 6 R/ P M. M. M. M. f f f 96 f f f M.

More information

14 35H-3 35H-3 15 b f f b b b f f f f f f f f f f b b f f f f f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f

14 35H-3 35H-3 15 b f f b b b f f f f f f f f f f b b f f f f f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f bff b b b ff ff ff f f ff b b ff ff f b b b b b b b b b f f f f f f f f f f f f f b b ï ñ ó ff ff ò ô ö ù û û Æ õ ú ü! bõ ú b μ b b b f f f f f f f f f f f f b b bõ fl fi f f f f f f f f b b b b@ b b ff

More information

L

L -G -VG -G -VG.MPa..MPa.1MPa..MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 1.5MPa 1 s 5 5 - -V 1.51MPa 1.5MPa s s..mpa.mpa 1.5MPa 1.5MPa - -V 1 s s 5 5 1 JISg/H 1. 1.5. 11 SLLBFFB SLLBFTC CCCCBTC..MPa 1.5MPa SLLBFFB CCCCBTC

More information

0 1

0 1 9 - -R -V -K - -V - -V 3 0 3 3 3 001 0 001 00 0 00 1 0 11 1 0 11 10 00 0 10 00 0 0 1 3 F X1CE G XCE CV Cm H X111CE C1V Cm C1.W J X1CE CV CV Cm E X1CE C1V Cm K X11CE C1V m V L X11BCE CV m 1.W C90V M XCE

More information

C-1 210C f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f r f f f f f f f f f f f f f R R

C-1 210C f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f r f f f f f f f f f f f f f R R 4 5 ff f f f f f f f f f f f f ff ff ff r f ff ff ff ff ff ff R R 7 b b ï φφ φφ φφ φ φ φφ φφφφφφφφ φφφφ φφφφ ù û û Æ φ ñ ó ò ô ö õ φφ! b ü ú ù û ü ß μ f f f f f f f f f f b b b z x c n 9 f φ φ φ φ φ φ

More information

油圧1.indd

油圧1.indd 4 2 ff f f f f f f f f f f f f ff ff ff r f ff ff ff ff ff ff R R 6 7 φφ φφ φφ φ φ φφ φφφφφφφφ φφφφ φφφφ φφ! φ f f f f f f f f f f 9 f φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φφ φ φ φ φ SD f f f KK MM S SL VD W Y KK MM S SL

More information

0 S S 1 P MSM0 MSM0 MSM0 3 MSM03 0 MSM00 0 MSM0 MSM BP MSB0 MSB0 MSB0 MSB03 MSB00 MSB0 MSB FFPFB MSF0 MSF0 MSF0 MSF03 MSF00 MSF0 MSF C MSC0 MSC0 MSC0

0 S S 1 P MSM0 MSM0 MSM0 3 MSM03 0 MSM00 0 MSM0 MSM BP MSB0 MSB0 MSB0 MSB03 MSB00 MSB0 MSB FFPFB MSF0 MSF0 MSF0 MSF03 MSF00 MSF0 MSF C MSC0 MSC0 MSC0 S S 3 0 0 0 3 0.01MPa 1.MPa 0s 0 JIS /g 1.0 0 SMBFFBCCBTTB SPMPPFPTP TTPTBCB 1 T1S YF F 0 0 0 0 0 M SSP MP 0 3..3. 3. 0.3 0.. 1 B P 0 10 3 0 0 F FP 3 0 3 FB 3 0 3 C 0 CB 1 T TP 1 3 TB 0 0 0 1 3 1 0 0 0

More information

.MPa RR L スイッチセット R L ブ ラ ケ ット 付 防 塵 カ バ ー 金 具 端 先 スト ロ ー ク 内 ク 径 ッ ョ 式 質 支 持 式 パ ッ キ 材 種 機 標 標品 T T 種類 NN ナイロターポ N クロロプレ コーネックス 標 スイッチセット 複動両ロッド 標 R

.MPa RR L スイッチセット R L ブ ラ ケ ット 付 防 塵 カ バ ー 金 具 端 先 スト ロ ー ク 内 ク 径 ッ ョ 式 質 支 持 式 パ ッ キ 材 種 機 標 標品 T T 種類 NN ナイロターポ N クロロプレ コーネックス 標 スイッチセット 複動両ロッド 標 R .MPa f.mpa複動 f 商品体系 f f 構 スイッチセットはf fを標化しました 磁気近接スイッチは小の有接点 無接点タイプ の選択が可能です 無接点スイッチは線灯式で最 適位置 緑色点灯 の設定が容易です またR S スイッチも取付可能です 標 標のピストールはUパッキです クッョ機構はメタル勘合方式です f6 造 機 種 f f f f6 f f f f 標 複動 片ロッド スイッチセット

More information

A A3

A A3 818 A3 A3 8 A3 0100 0.Ma 1.5Ma 700s 70 IS 6g/6 1.0 1.5.0 01000100 0 0 0 SLBABCA CBCCCTATC 1 T Y S LB A B CA CC CB C TA TC CB TA/TC 63 0 1 0 1 0 0. 4. 8.14 1. 17.. 41.59 47.79 9.87 0.00779 0.009 0.05 0.01

More information

<4D F736F F D2095BD90AC E E838B8C6E8EBE8AB382CC93AE8CFC82C98AD682B782E9838A837C815B83675F2E646F6378>

<4D F736F F D2095BD90AC E E838B8C6E8EBE8AB382CC93AE8CFC82C98AD682B782E9838A837C815B83675F2E646F6378> 29 4 IT 1,234 1,447 1 2 3 F20-F29 F20,F21,F22 F23,F24,F25, F28F29 F30-F39 F30,F31,F32 F33,F34,F38 F39 F40-F48 F40,F41,F42 F43,F44,F45 F48 1,234 14,472,130 75,784,748 9,748,194 47,735,762 4,723,984 28,048,986

More information

347

347 347 348 100 5 273680-2,890 4 1140.4 50015 114.5 42 3.1+0.8 200 1355 125 5 273681-4,390 3 1400.5 50015 140.6 44 4.1+0.8 200 1455 150 5 273682-5,320 4 1650.5 50015 165.7 53 5.1+0.8 200 1105 200 5 273683-7,040

More information

Z 2 10Z MPa MPa MPa MPa 1.5MPa s s s JIS 6g/6H SD SD/B LB LS

Z 2 10Z MPa MPa MPa MPa 1.5MPa s s s JIS 6g/6H SD SD/B LB LS 3 03 0.01MPa 0.1MPa 0.1MPa 0.01MPa 1.MPa 0s 0s 0s JIS g/h SDSD/BLB LS0 F FBTT/BTB TB/BCUCU/B SDLCFTT/B TCTC/BDBD SDSD/BLB LS0 F FBTT/BTB TB/BCUCU/B SDLBFTT/B SKSPLK LP FKFP SKSPLK LP FKFP TKTPDPBDBP TKTPDPBDBP

More information

. R R D e R R 7 () r r R R () l t t R R 7 l () () R r rr r r n r n r r 3 6 r 88 R r 360 r = e t t = e r t rt rt, r t, r 3 t, r t R R R R R D = {e, r,

. R R D e R R 7 () r r R R () l t t R R 7 l () () R r rr r r n r n r r 3 6 r 88 R r 360 r = e t t = e r t rt rt, r t, r 3 t, r t R R R R R D = {e, r, 3 3 3 e X X X X X X . R R D e R R 7 () r r R R () l t t R R 7 l () () R r rr r r n r n r r 3 6 r 88 R r 360 r = e t t = e r t rt rt, r t, r 3 t, r t R R R R R D = {e, r, r, r 3, r, t, rt, r t, r 3 t, r

More information

5 IT 1,280 1, , ICD -10 <1> <2> <3> F20-F29 F20,F21,F22 F23,F24,F25, F28F29 F30-F39 F30,F31,F32 F33,F34,F38 F39 F40-F48 F40,F41,F42 F43,F

5 IT 1,280 1, , ICD -10 <1> <2> <3> F20-F29 F20,F21,F22 F23,F24,F25, F28F29 F30-F39 F30,F31,F32 F33,F34,F38 F39 F40-F48 F40,F41,F42 F43,F 5 IT 1,280 1,568 1 3,862 2 3 ICD -10 F20-F29 F20,F21,F22 F23,F24,F25, F28F29 F30-F39 F30,F31,F32 F33,F34,F38 F39 F40-F48 F40,F41,F42 F43,F44,F45 F48 15,680,980 138,623,755 1,280 10,284,893

More information

Q E Q T a k Q Q Q T Q =

Q E Q T a k Q Q Q T Q = i 415 q q q q Q E Q T a k Q Q Q T Q = 10 30 j 19 25 22 E 23 R 9 i i V 25 60 1 20 1 18 59R1416R30 3018 1211931 30025R 10T1T 425R 11 50 101233 162 633315 22E1011 10T q 26T10T 12 3030 12 12 24 100 1E20 62

More information

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 SL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ( 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

More information

2013 5

2013 5 12 (SL) (L) (SL) 2013 5 5 29 () 4 ( ) 7 17 20 ( ) 2 14. 4.17 14. 5. 1 14. 5.22 14. 6. 5 14. 4.17 14. 5. 1 14. 5. 8 14. 5.22 14. 4.17 14. 5. 1 14. 5.22 14. 6. 5 4 10 7 7 10 7 31 8 14.4.10 14.7.10 14.7.31

More information

untitled

untitled 1~29 2~6 7 8~12 12 13~14 15 16 17~18 18 19~29 1 J 6X38 M6X1.0 38.0 6.0 10.0 3.0 3.0 8X449.5 M8X1.25 44.0 9.5 6.0 4.0 4.0 10X46 M10X1.5 46.0 11.5 8.0 5.0 5.0 H 3X6 M3X0.5 6.0 1.7 2.0 3X12 M3X0.5 12.0 1.7

More information

CRA3689A

CRA3689A AVIC-DRZ90 AVIC-DRZ80 2 3 4 5 66 7 88 9 10 10 10 11 12 13 14 15 1 1 0 OPEN ANGLE REMOTE WIDE SET UP AVIC-DRZ90 SOURCE OFF AV CONTROL MIC 2 16 17 1 2 0 0 1 AVIC-DRZ90 2 3 4 OPEN ANGLE REMOTE SOURCE OFF

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 2007 30,870 2008 32,426 2009 34,971 13,000 8 9 http://www.hokkaido-marathon.com/volunteer/ http://www.hokkaido-marathon.com/volunteer/leader.html 2009 / http://www.shonan-kokusai.jp/archives/volunteer/

More information

1 2

1 2 1 2 4 3 5 6 8 7 9 10 12 11 0120-889-376 r 14 13 16 15 0120-0889-24 17 18 19 0120-8740-16 20 22 21 24 23 26 25 28 27 30 29 32 31 34 33 36 35 38 37 40 39 42 41 44 43 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58

More information

3 5 6 7 7 8 9 5 7 9 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 3 3 3 3 8 46 4 49 57 43 65 6 7 7 948 97 974 98 99 993 996 998 999 999 4 749 7 77 44 77 55 3 36 5 5 4 48 7 a s d f g h a s d f g h a s d f g h a s d f g h j 83 83

More information

web総合カタログ_ブック.indb

web総合カタログ_ブック.indb SUTURE PRODUCT CATALOG P.3 P.4 /Lot. No P.5 P.6 P.7 P.8 P.8 P.9 P.10 V-Loc V-Loc90 P.15 V-Loc180 P.17 V-LocPBT P.19 P.23 P.24 P.43 P.49 P.50 P.50 P.51 P.51 P.53 P.54 / P.55 P.27 P.30 P.30 P.31 P.31 P.32

More information

1 z q w e r t y x c q w 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R R 32 33 34 35 36 MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

More information

r 1

r 1 GS03 r 1 r 2 3 4 5 1 2 mm c a a b c r b 6 r 1 a e b c d a b c M 4 r d 7 8 9 r 10 r 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 _a 1 _b _c _d _e _f _j _k _n _o _p q _r s t _g _h _i _l _m u v 29

More information

untitled

untitled 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 18.5 18 60.4 6.3 45.5 18.9 41.8 5.0 29.3 17.1 1.2 3.7 0.0 0.0 1.5 19 20 21 22 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 19 2.38 1.48 1.02 2.05 0.11 0.00 0.00 20 21 1.22 0.44

More information

1 発病のとき

1 発病のとき A A 1944 19 60 A 1 A 20 40 2 A 4 A A 23 6 A A 13 10 100 2 2 360 A 19 2 5 A A A A A TS TS A A A 194823 6 A A 23 A 361 A 3 2 4 2 16 9 A 7 18 A A 16 4 16 3 362 A A 6 A 6 4 A A 363 A 1 A A 1 A A 364 A 1 A

More information

P TR P P P S P P PS2.0 Ø 2,0 mm " " 0.75mm 2 (W18) " Ø " " " Y " V U S 250V 30

P TR P P P S P P PS2.0 Ø 2,0 mm   0.75mm 2 (W18)  Ø    Y  V U S 250V 30 P Z P P P P P P Z P P Ø1.3 +0.1 0.051" 1.27 0.050" 2.25 0.089" Ø1.3 +0.1 0.051" 1.27 0.050" 2.25 0.089" Ø1.3 +0.1 0.051" 14.9 0.587" W 1.27 0.050" 5 0.197" W 2.54 0.100" 1.27 0.050" 5 0.197" 14.9 0.587"

More information

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v 12 -- 1 4 2009 9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 c 2011 1/(13) 4--1 2009 9 3 x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2

More information

untitled

untitled 2 5 1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.1 5.3 6 6.1 6.2 2 6.3 F 6.4 2 6.5 6.6 2 2 6.1 6.4 2 6.2 2 6.3 F 6.5 6.6 2 6.1 6.1 1 5 X N 2 /n Z X - / / n Z N 0 1 P -z /2 Z z /2 1- z P Z z = P X-z /2 / n X+ z /2 / n 100 % X-z

More information

/i 1,,._ /\YF*r$-/t, /.:/ lrfi-/l ty)t- /:V-fi-)v '+l'y)t * /;v--t:--l.'>l la- ' i>rtv /iv-i.-,v /r/tv /, / 'v1 -;l- /v F;:*#(2) A^*f *#(3) t45.5i *7v>/tvz

More information

1 2 http://www.japan-shop.jp/ 3 4 http://www.japan-shop.jp/ 5 6 http://www.japan-shop.jp/ 7 2,930mm 2,700 mm 2,950mm 2,930mm 2,950mm 2,700mm 2,930mm 2,950mm 2,700mm 8 http://www.japan-shop.jp/ 9 10 http://www.japan-shop.jp/

More information

第18回海岸シンポジウム報告書

第18回海岸シンポジウム報告書 2011.6.25 2011.6.26 L1 2011.6.27 L2 2011.7.6 2011.12.7 2011.10-12 2011.9-10 2012.3.9 23 2012.4, 2013.8.30 2012.6.13 2013.9 2011.7-2011.12-2012.4 2011.12.27 2013.9 1m30 1 2 3 4 5 6 m 5.0m 2.0m -5.0m 1.0m

More information

1 911 34/ 22 1012 2/ 20 69 3/ 22 69 1/ 22 69 3/ 22 69 1/ 22 68 3/ 22 68 1/ 3 8 D 0.0900.129mm 0.1300.179mm 0.1800.199mm 0.1000.139mm 0.1400.409mm 0.4101.199mm 0.0900.139mm 0.1400.269mm 0.2700.289mm

More information

液晶ディスプレイ取説TD-E432/TD-E502/TD-E552/TD-E652/TD-E432D/TD-E502D

液晶ディスプレイ取説TD-E432/TD-E502/TD-E552/TD-E652/TD-E432D/TD-E502D 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 1 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 12 13 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

More information

000-.\..

000-.\.. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e e 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10mm 150mm 60mm 25mm 40mm 30mm 25 26 27 1 28 29 30 31 32 e e e e e e 33 e 34 35 35 e e e e 36 37 38 38 e e 39 e 1 40 e 41 e 42 43

More information

1 1 36 223 42 14 92 4 3 2 1 4 3 4 3429 13536 5 6 7 8 9 2.4m/ (M) (M) (M) (M) (M) 6.67.3 6.57.2 6.97.6 7.27.8 8.4 5 6 5 6 5 5 74 1,239 0 30 21 ( ) 1,639 3,898 0 1,084 887 2 5 0 2 2 4 22 1 3 1 ( :) 426 1500

More information

1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C

1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 1 e N >. C 40 41 2 >. C 3 >.. C 26 >.. C .mm 4 C 106 e A 107 1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

More information

(1519) () 1 ( ) () 1 ( ) - 1 - - 2 - (1531) (25) 5 25,000 (25) 5 30,000 25,000 174 3 323 174 3 323 (1532) () 2 () 2-3 - - 4 - (1533) () 1 (2267)204 () (1)(2) () 1 (2267)204 () (1)(2) (3) (3) 840,000 680,000

More information

平成24年財政投融資計画PDF出後8/016‐030

平成24年財政投融資計画PDF出後8/016‐030 24 23 28,707,866 2,317,737 26,390,129 29,289,794 2,899,665 24 23 19,084,525 21,036,598 1952,073 24 23 8,603,613 8,393,427 967,631 925,404 202,440 179,834 217,469 219,963 66,716 64,877 3,160,423 2,951,165

More information

[mm] [mm] [mm] 70 60 50 40 30 20 10 1H 0 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 50 40 30 20 10 0 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

More information

18 (1) US (2) US US US 90 (3) 2 8 1 18 108 2 2,000 3 6,000 4 33 2 17 5 2 3 1 2 8 6 7 7 2 2,000 8 1 8 19 9 10 2 2 7 11 2 12 28 1 2 11 7 1 1 1 1 1 1 3 2 3 33 2 1 3 2 3 2 16 2 8 3 28 8 3 5 13 1 14 15 1 2

More information

,717=Z 8,04r,s00 I 191,500 3,634,5101 slo 3oo Fl x (+E s954,\+ ElEr2s,, \) *+Errslfir+Errfrl Ir* , \v -il- )v )\2Fif- lv ./l: tt/tv^ Y7 /v7 ,7,v^,/tv YT tv^ 4a tv7 >rtv7 1D s3.so] * E r-il-2f..--_

More information

030801調査結果速報版.PDF

030801調査結果速報版.PDF 15 8 1 15 7 26 1. 2. 15 7 27 15 7 28 1 2 7:13 16:56 0:13 3km 45 346 108 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3. 3.1 26 7 10 1 20cm 2 1 2 45 1/15 3 4 5,6 3 4 3 5 6 ( ) 7,8 8 7 8 2 55 9 10 9 10

More information

D 24 D D D

D 24 D D D 5 Paper I.R. 2001 5 Paper HP Paper 5 3 5.1................................................... 3 5.2.................................................... 4 5.3.......................................... 6

More information

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 New RoHS ø % 1.31kg New CA2 1.54kg 3 New 3 1 D-M9 D-A9 D-P3DW D-P4DW CA2 Series CAT.S20-222A

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 New RoHS ø % 1.31kg New CA2 1.54kg 3 New 3 1 D-M9 D-A9 D-P3DW D-P4DW CA2 Series CAT.S20-222A ø, ø, ø, ø, ø ew RoS ø-15% 1.31kg ew 2 1.54kg 3 ew 31 -M9-9 -P3W -P4W 2 Series T.S20-222 2 W2 V1 1 2 L L T 2 -- W -M9W 0.93 1.31 1.84 3.17 4.29 ew 2 ew 1 V 2 W ew ew 2 T V1 W2 2 1 2 Series EU-RoS ew 2

More information

…h…L…–…†…fi…g1

…h…L…–…†…fi…g1 RY RO RR RW LN LM LB LC MH MG MB RD RM RG LD CW SB VR BB EB PW PY PP PG PB 0 contents WR LR MR BR DR PM SM MC CB BO 0 P P7 P P5 P9 P 0 P4 P48 P54 P60 P66 P 04 RY RO RR RW RD RM RG LN LM LB LC LD MH MG

More information

ot+& \. ,i../ 7lc2r\< . '.r L^ (873) 5 (875) 7 8 rszsr (8r7) 9 (s7s) I 1 12 (sgo) 14 ( 882) 883 ) l5 ,t t.i, It t.tr,tri t.t t. [, tr I ' ' '.t,,i I tl 16 (884) laoas*1 ^4FERC A' 'fi # (8s5) L7 t8

More information

29 4 ... 1... 1... 1... 2... 3... 4.... 4... 4... 7... 8... 8... 8... 8...12...14...14...14...16...18...18...19...21... 42...42...42....42....46....49...51....51....51... 52...52...52...53 I. I. I. I.

More information

h4_1_et

h4_1_et 1 RY RO RM RG RR RW RD LN LM LB LC LD MW MG MB CW SB VR BB EB WR LR MR BR DR PM SM MC CB BO 2 3 RY RO RR RW RD RM RG LN LM LB LC LD MW MG MB 4 CW SB VR BB EB 5 PI PY PP PG PB 6 WR LR MR BR DR 7 SM MC CB

More information

P MB-Z.indd

P MB-Z.indd エアシリンダ ø, ø, ø, ø, ø, ø 質量 New 16%削減 1.69kg RoHS ø-ストローク CJ1 CJP 従来品 2.01kg CM3 ロッドカバー ヘッドカバー 形状変更により質量削減 CG3 1 CS1 CS2 D- -X 技術 資料 383 øøøøøø MD D -Z- N V -M9W N 2 V 1 V1 W2 D2 T W 2 D2 N2 C1 G L V1 N

More information

00

00 vol.13 MY HOME TANK 256090190SERIES IT-25K IT-25 25 23 IT-25KRT-60KRT-90K RT-90M RT-90 RT-190T RT-190T 33,000 35,640 191 172 RT-60K RT-60 91 82 RT-90K RT-90 19,000 66 59 20,520 1000 HT-1000 1,100,000 1,188,000

More information

untitled

untitled 1 ( 12 11 44 7 20 10 10 1 1 ( ( 2 10 46 11 10 10 5 8 3 2 6 9 47 2 3 48 4 2 2 ( 97 12 ) 97 12 -Spencer modulus moduli (modulus of elasticity) modulus (le) module modulus module 4 b θ a q φ p 1: 3 (le) module

More information

7/H- 7/H- φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ f! f f f f f f f f f f f f f f ff φφ

7/H- 7/H- φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ f! f f f f f f f f f f f f f f ff φφ 6 7/H- 7/H- 7 φ φ f f f f f f f f f f f f f f ffffff f ff ff ff ff φ ff ff ff ff f R R 7/H- 7/H- φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ φφ f! f f f f f f f f f f f f f f ff φφ 1 7/H- 7/MPa複動 支持式 基本 F F ロッド側長方フラジ 7MPa

More information

1

1 1 - 2 - ... - 4 -... - 4 -... - 4 -... - 4 -... - 5 -... - 5 -... - 8 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 9 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 10 -... - 11 -... - 11 -... -

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

JS-EAD JS-NAD JS-EAV JS-NAV JS-BAP JS-EAD JS-NAD JS-EBD JS-NBD JS-EBV JS-NBV MS-EAB MS-NAB MS-EAV MS-NAV MS-EAH MS-NAH MS-EBB MS-NBB MS-EBV MS-NBV MS-EPB MS-NPB MS-EPV MS-NPV MS-ESD MS-NSD MS-ESV MS-NSV

More information

zrtt-^fi.-.zl, . i f.,t, -zl, +lv)t* v-,f,.- L,)l;f- L ,)ll'- L,a,v^ i>/,va 4/ tvz /'/ tvz t\/ 1-n Ef, (3) 4 551drtl }E--EE(2] 4-JZG. o luanrr i *0.5i 2oomi I T/iE] l 9/ t4 9/15 :r-r'87>

More information

地域開発の事後的分析 -経済指標と社会指標による考察-

地域開発の事後的分析 -経済指標と社会指標による考察- 47 N a N a = N N S 48 H r H r = H S / N a N N =.0079N + ( NOi NiO ) (745.86) N N NOi NiO N 4 7.0 47.8 7.9 4. 47.7 4 6.6 47 E E E 3 E = 5.64 E E 3 + 0.0445E.0074E (44.0) = 0.980E + (4.35) = 450.04 0.033E

More information

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d m v = mg + kv m v = mg k v v m v = mg + kv α = mg k v = α e rt + e rt m v = mg + kv v mg + kv = m v α + v = k m v (v α (v + α = k m ˆ ( v α ˆ αk v = m v + α ln v α v + α = αk m t + C v α v + α = e αk m

More information

13 0 1 1 4 11 4 12 5 13 6 2 10 21 10 22 14 3 20 31 20 32 25 33 28 4 31 41 32 42 34 43 38 5 41 51 41 52 43 53 54 6 57 61 57 62 60 70 0 Gauss a, b, c x, y f(x, y) = ax 2 + bxy + cy 2 = x y a b/2 b/2 c x

More information

03J_sources.key

03J_sources.key Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E

More information

2018総合カタログ_ブック.indb

2018総合カタログ_ブック.indb SUTURE PRODUCT CATALOG P.3 P.4 /Lot. No P.5 P.6 P.7 P.8 P.8 P.9 P.10 V-Loc TM V-Loc 90 TM P.15 V-Loc 180 TM P.17 V-Loc PBT TM P.19 TM P.23 P.24 TM P.43 P.49 P.50 P.50 P.51 P.51 P.53 P.54 / P.55 TM P.27

More information

精神障害者保健福祉手帳用診断書(別紙様式第2号) 記載要領

精神障害者保健福祉手帳用診断書(別紙様式第2号) 記載要領 23 7 23 8 1 2 F04F06F07 2 F04 2 3 F04 F06 F06.3 F06.6 F06.7 F07 F07.0 F07.1 F07.2 3 21 12 2000 8 1 2001 1 2000 8 1 2 2 112 610 4 5 / 2 2 6 7 8 F04F06F07 2 F04 2 3 F04 F06 F06.3 F06.6 F06.7 F07 F07.0 F07.1

More information

K E N Z OU

K E N Z OU K E N Z OU 11 1 1 1.1..................................... 1.1.1............................ 1.1..................................................................................... 4 1.........................................

More information