original: 2011/11/5 revised: 2012/10/30, 2013/12/ : 2 V i V t2 V o V L V H V i V i V t1 V o V H V L V t1 V t2 1 Q 1 1 Q

Size: px
Start display at page:

Download "original: 2011/11/5 revised: 2012/10/30, 2013/12/ : 2 V i V t2 V o V L V H V i V i V t1 V o V H V L V t1 V t2 1 Q 1 1 Q"

Transcription

1 original: 2011/11/5 revised: 2012/10/30, 2013/12/ : 2 V i V t2 V o V L V H V i V i V t1 V o V H V L V t1 V t2 1 Q 1 1 Q

2 c : V i Q 1 I C1 V C1 V B2 I E V E V E Q 1 Q 1 Q 2 Q 2 Q 1 Q 2 V i I C1 V C1 V B2 Q 2 I E V E V E Q 1 Q 1 V B2 Q V CES V BE V H Q 2 I C2 = 0 V o = V CC R L2 I C2 = V CC (1) V L Q 1 Q 2 1. Q 2 Q 2 I B2 3 V CC (R L2 + ) I C2 + V CES (2) 3

3 c I C2 V CC V CES + R L2 (3) V L = V CC R L2 I C2 = V CC + R L2 V CES R L2 + (4) 2. Q 2 Q 2 β I B2 I C2 V CC V B2 + R 1 = V B2 + I B2 (5) V B2 V BE + βi B2 (6) V B2 I B2 [β V CC + ( + R 1 ) V BE ] V B2 = β (R ) + ( + R 1 ) V CC (R ) V BE I B2 = β (R ) + ( + R 1 ) (7) (8) I C2 = βi B2 = β [V CC (R ) V BE ] β (R ) + ( + R 1 ) (9) V L = V CC R L2 I C2 = [β (R ) + (R 1 + βr L2 )] V CC β (R ) + ( + R 1 ) + βr L2 (R ) V BE β (R ) + ( + R 1 ) (10) V t1 V t1 Q 1 Q 2 Q 2 V i Q 1 V i = V BE + V E (11) Q 2 V B2 V B2 = V BE + V E (12)

4 c Q 2 V t1 V t1 = V B2 = V E + V BE (13) V B2 = R 1 + V C1 (14) V E = (I C1 I L ) (15) I C1 = V CC V C1 (16) I L = V C1 R 1 + (17) (15) (16) (17) [ VCC V C1 V E = V ] C1 = V CC (R ) R 1 + (R 1 + ) (18) (13) (14) (18) V CC (R ) V C1 + V BE = V C1 (19) (R 1 + ) R 1 + V C1 V t1 = V B2 = V C1 = (R 1 + ) ( V CC + V BE ) (R ) + (20) ( V CC + V BE ) V C1 = (21) R 1 + (R ) + V t2 Q 2 1. Q 2 V i Q 1 V t3 V t3 = V E + V BE I C2 + V BE (22) I B2 I C2 = V CC V CES + R L2 (23) V t3 = I C2 + V BE = (V CC V CES ) + R L2 + V BE (24) V C1

5 c Q 1 Q 1 R 1 V i Q 1 R 1 I B2 4 I B2 0 Q 2 V i V t2 R 1 0 Q 1 I C1 + I C2 = I E (25) I C1 = V CC V C1 (26) I E = V E = V t2 V BE (27) I C2 = V CC V CES V E R L2 = V CC V t2 + V BE V CES R L2 (28) V CC V C1 + V CC V t2 + V BE V CES R L2 = V t2 V BE (29) V C1 = R 1 + V B2 (30) V t2 = V E + V BE = V B2 (31) V C1 = R 1 + V t2 (32) V t2 = [ ( + R L2 ) V CC + R L2 ( + ) V BE V CES ] ( R L2 + R L2 + ) + R 1 (33) 2. Q 2 V t2 Q 1 Q 2 Q 1 V t2 = V BE + V E = V B2 (34) 4 I B2 R 1

6 c Q 2 V CC V B2 + R 1 = V B2 + I B2 (35) I B2 I C2 V B2 = V BE + V E V BE + I C2 = V BE + β I B2 (36) V CC V B2 + R 1 = V B2 + V B2 V BE β (37) V t2 = V B2 = [β V CC + (R 1 + ) V BE ] β (R ) + (R 1 + ) (38) V BE 0.7 V V CES 0.2 V 1: V CC [V] [Ω] R L2 [Ω] R 1 [Ω] [Ω] [Ω] (a) 12 1k 1k 22k 15k 180 [1] (b) 12 1k 1k 2k 5k 2k [2] (c) k 1k 6.8k 8.2k 240 [3] 1 (a) V t1 = 2.0 V V t2 = 3.15 V V t3 = 2.5 V 1. V i = 2.2 V V t1 < V i < V t3 Q 1 Q 2 I B2

7 c I C2 = V CC V CES R L2 + = 10 ma (39) V E = I C2 = 1.8V (40) V o = V E + V CES = V CC R C2 I C2 = 2.0 V (41) V B2 = V E + V BE = 2.5 V (42) I L = V B ma (43) I C1 = V CC V B2 + R ma (44) V C1 = V CC I C1 = 11.6 V (45) I B2 = I C1 I L 0.25 ma (46) (47) I B2 I C2 = (48) I B2 I C2 β = 100 βi B2 = 25 ma > 10 ma = I C2 (49) Q 2 V in = 2.2 V < V BE + V E = 2.5 V (50) Q 1 2. V i = 2.2 V V t1 < V i < V t3 Q 1 Q 2 Q 1 V CC V C1 = V C1 R I E (51) V C1 = (R 1 + ) (V CC I E ) R (52)

8 c I C2 = 0 ma (53) V o = V CC R L2 I C2 = 12 V (54) V E = V i V BE = 1.5 V (55) I E = V E = 8.3 ma (56) V C1 = (R 1 + ) (V CC I E ) R = 3.6 V (57) I C1 = V CC V C1 = 8.4 ma (58) I L = V C1 = 97 µa R 1 + (59) V B2 = I L = 1.5 V (60) V C1 = 3.6 V > 1.7 V = V E + V CES Q 1 V B2 = 1.5 V < 2.2 V = V E + V BE Q 2 3. V i = 2.8 V V t3 < V i < V t2 Q 1 Q 2 V E = V i V BE = 2.1 V (61) V o = V E + V CES = 2.3 V (62) V B2 = V E + V BE = 2.8 V (63) I C2 = V CC V o R L2 = 9.7 ma (64) I E = V E 11.7 ma (65) I L = V B2 = 0.19 ma (66) Q 1 I C1 + I C2 = I L + I E (67) I C1 = I L + I E I C1 = 2.2 ma (68) V C1 = V CC I C1 = 9.8 V (69) I B2 = V C1 V B2 R 1 I L = 0.13 ma (70) V C1 = 9.8 V > 2.3 V = V E +V CES Q 1 βi B2 > I C2 Q 2

9 c V i = 3.5 V V t2 < V i Q 1 Q 2 I C2 = 0 ma (71) V o = V CC R L2 I C2 = 12 V (72) V E = V i V BE = 2.8 V (73) I E = V E = 15.6 ma (74) V C1 = V CES + V E = 3.0 V (75) I C1 = V CC V C1 = 9.0 ma (76) I L = V C1 = 81 µa R 1 + (77) V B2 = I L = 1.21 V (78) I B1 = I E I C1 + I L = 6.7 ma (79) V B2 = 1.21 V < 3.5 V = V E + V BE Q 2 βi B1 > I C1 Q 1 1 (b) V t1 = 5.88 V V t2 = 7.44 V 1. V i < V t2 Q 1 Q 2 Q 2 β 100 (7) V B2 = [β V CC + ( + R 1 ) V BE ] = 7.44 V (80) β (R ) + ( + R 1 ) I L = V B2 = 1.49 ma (81) I C1 = V CC V B2 + R 1 = 1.52 ma (82) I B2 = I C2 I L = 32 µa (83) I C2 = βi B2 = 3.2 ma (84) V o = V CC R L2 I C2 = 8.8 V (85) V E = I C2 = 6.4 V (86) V o = 8.8 V > 6.6 V = V CES + V E Q 2

10 c V i = 7.5 V V t2 < V i Q 1 Q 2 V CC V C1 = V C1 R V E (87) V C1 = (R 1 + ) ( V CC V E ) (R ) (88) V E = V i V BE = 6.8 V (89) I E = V E = 3.4 ma (90) V C1 = (R 1 + ) ( V CC V E ) (R ) = 7.53 V (91) I C1 = V CC V C1 = 4.47 ma (92) I L = V C1 = 1.08 ma R 1 + (93) V B2 = I L = 5.38 V (94) V B2 = 5.38 V < 7.5 V = V E + V BE Q 2 V C1 = 7.53 V > 7.0 V = V E + V CES Q 1 3. V i = 6.0 V V t1 < V i < V t2 Q 1 Q 2 V E = V i V BE = 5.3 V (95) I E = V E = 2.65 ma (96) V C1 = (R 1 + ) ( V CC V E ) (R ) = 8.18 V (97) I C1 = V CC V C1 = 3.82 ma (98) I L = V C1 = 1.17 ma R 1 + (99) V B2 = I L = 5.85 V (100) V C1 = 8.18 V > 5.5 V = V E + V CES Q 1 V B2 = 5.28 V < 6.0 V = V E + V BE Q 2

11 c (a) 3 2SC1815 3: (b) β = 100 2: 1 V H V L V t1 V t2 V t3 1 (a) 12 V 2.00 V 1.96 V 3.15 V 2.50 V 12 V 2.0 V 2.0 V 3.0 V 2.4 V 1 (b) 12 V 8.63 V 5.88 V 7.44 V 12 V 8.5 V 6.0 V 7.4 V 1 (c) 10 V 2.10 V 1.86 V 3.10 V 2.60 V 10 V 2.1 V 1.9 V 3.1 V 2.6 V 1 (a) 3 [1] [II] 1980 [2] 1983 [3] 1991

12 c : V i [V] V o [V] V C1 [V] V B2 [V] V E [V] (1) (2) (3) (4) (5) (6)

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

橡matufw

橡matufw 3 10 25 3 18 42 1 2 6 2001 8 22 3 03 36 3 4 A 2002 2001 1 1 2014 28 26 5 9 1990 2000 2000 12 2000 12 12 12 1999 88 5 2014 60 57 1996 30 25 205 0 4 120 1,5 A 1995 3 1990 30 6 2000 2004 2000 6 7 2001 5 2002

More information

O

O 11 2 1 2 1 1 2 1 80 2 160 3 4 17 257 1 2 1 2 3 3 1 2 138 1 1 170 O 3 5 1 5 6 139 1 A 5 2.5 A 1 A 1 1 3 20 5 A 81 87 67 A 140 11 12 2 1 1 1 12 22 1 10 1 13 A 2 3 2 6 1 B 2 B B B 1 2 B 100 B 10 B 3 3 B 1

More information

1

1 1 5% 4% 11% 8% 13% 12% 10% 6% 17% 6% 8% 4% 6% 6% 2% 17% 17% 12% 14% 16% 6% 37% 11% 17% 35% 2 (N=6,239) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 1,585 1,126 950 494 345 296 242 263 191 150 131 116

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ( ) 24 25 26 27 28 29 30 ( ) ( ) ( ) 31 32 ( ) ( ) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ) i ii i ii 45 46 47 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

More information

untitled

untitled i ii (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3)

More information

23 15961615 1659 1657 14 1701 1711 1715 11 15 22 15 35 18 22 35 23 17 17 106 1.25 21 27 12 17 420,845 23 32 58.7 32 17 11.4 71.3 17.3 32 13.3 66.4 20.3 17 10,657 k 23 20 12 17 23 17 490,708 420,845 23

More information

平成18年度「商品先物取引に関する実態調査」報告書

平成18年度「商品先物取引に関する実態調査」報告書 ... 1.... 5-1.... 6-2.... 9-3.... 10-4.... 12-5.... 13-6.... 15-7.... 16-8.... 17-9.... 20-10.... 22-11.... 24-12.... 27-13... 29-14.... 32-15... 37-16.... 39-17.... 41-18... 43-19... 45.... 49-1... 50-2...

More information

TEL-E7

TEL-E7 Ni-Cd TEL-E7 TEL-EW7 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Ni-Cd 2 3 2 2 3 22 2 2 3 4 3 4 23 2 2 3 3 24 25 2 3 4 2 3 4 26 2 3 2 3 27 2 2 2 28 2 2 2 29 2 3 2 4 30 2 2 3 3 2 3 2 3 3 32 33 2 3 34 2 3 35

More information

1 911 9001030 9:00 A B C D E F G H I J K L M 1A0900 1B0900 1C0900 1D0900 1E0900 1F0900 1G0900 1H0900 1I0900 1J0900 1K0900 1L0900 1M0900 9:15 1A0915 1B0915 1C0915 1D0915 1E0915 1F0915 1G0915 1H0915 1I0915

More information

nsg04-28/ky208684356100043077

nsg04-28/ky208684356100043077 δ!!! μ μ μ γ UBE3A Ube3a Ube3a δ !!!! α α α α α α α α α α μ μ α β α β β !!!!!!!! μ! Suncus murinus μ Ω! π μ Ω in vivo! μ μ μ!!! ! in situ! in vivo δ δ !!!!!!!!!! ! in vivo Orexin-Arch Orexin-Arch !!

More information

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6

O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-1 O1-2 O1-3 O1-4 O1-5 O1-6 O1-7 O1-8 O1-9 O1-10 O1-11 O1-12 O1-13 O1-14 O1-15 O1-16 O1-17 O1-18 O1-19 O1-20 O1-21 O1-22 O1-23 O1-24 O1-25 O1-26 O1-27 O1-28 O1-29 O1-30 O1-31 O1-32 O1-33 O1-34 O1-35

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

3.5 トランジスタ基本増幅回路 ベース接地基本増幅回路 C 1 C n n 2 R E p v V 2 v R E p 1 v EE 0 VCC 結合コンデンサ ベース接地基本増幅回路 V EE =0, V CC =0として交流分の回路 (C 1, C 2 により短絡 ) トランジスタ

3.5 トランジスタ基本増幅回路 ベース接地基本増幅回路 C 1 C n n 2 R E p v V 2 v R E p 1 v EE 0 VCC 結合コンデンサ ベース接地基本増幅回路 V EE =0, V CC =0として交流分の回路 (C 1, C 2 により短絡 ) トランジスタ 3.4 の特性を表す諸量 入力 i 2 出力 負荷抵抗 4 端子 (2 端子対 ) 回路としての の動作量 (i) 入力インピーダンス : Z i = (ii) 電圧利得 : A v = (iii) 電流利得 : A i = (iv) 電力利得 : A p = i 2 v2 i 2 i 2 =i 2 (v) 出力インピーダンス : Z o = i 2 = 0 i 2 入力 出力 出力インピーダンスの求め方

More information

( )

( ) ) ( ( ) 3 15m t / 1.9 3 m t / 0.64 3 m ( ) ( ) 3 15m 3 1.9m / t 0.64m 3 / t ) ( β1 β 2 β 3 y ( ) = αx1 X 2 X 3 ( ) ) ( ( ) 3 15m t / 1.9 3 m 3 90m t / 0.64 3 m ( ) : r : ) 30 ( 10 0.0164

More information

Microsoft Word - hozon-fujimura-HP-伊勢工業高校における造船教育の歴史から学ぶ20160713

Microsoft Word - hozon-fujimura-HP-伊勢工業高校における造船教育の歴史から学ぶ20160713 1233 1 600 300 1578 1636 1800 Google 2 3 1853 1854 2000 1842 1848 300 1800 4 300 800 5 6 7 8 9 10 14 6 2 4 3 1 2 1 13 3 3 3 1 3 3 1 1 1 10 1 14 14 2 23 3 136 1 72 1 6 1 22 2 236 12 236 11 10% 7% 16% 17%

More information

10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1

10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1 4 16 1 10:0010 : 24 1F Annex 1! 2 15:0015 : 24 1F Annex 1!! 10 : 3010 : 54 1F Annex 1! 1 15:3015 : 58 1F Annex 1 ! 2 10:0010 : 28 1F Annex 1 3 15:0015 : 28 1F Annex 1 4 10:3010 : 58 1F Annex 1 1 15:3015

More information

森林火災保険ご契約のしおり

森林火災保険ご契約のしおり 1 0120-25-7474 2 20 3 50 50 50 20 20 80 1 4 30 125cc 5 500 30 10 20 20 300 72 301,000 6 19 7 19 19 14 32 12 8 13 15 16 16 1820 17 20 9 26 30 180 90 22118 60 180 24205 28 80 10 500 500 500 20 20 20 300

More information

I II III IV V

I II III IV V I II III IV V N/m 2 640 980 50 200 290 440 2m 50 4m 100 100 150 200 290 390 590 150 340 4m 6m 8m 100 170 250 µ = E FRVβ β N/mm 2 N/mm 2 1.1 F c t.1 3 1 1.1 1.1 2 2 2 2 F F b F s F c F t F b F s 3 3 3

More information

- 16 M7.3 14 M6.5 - - - - - A-4 A-5 A-3 F-3 F-1 C-3 G-1,E-6 C-2 D-1 F-2 E-7 J-1 J-3 B-3 K-1 B-3 I-4 I-3 I-2 I-6 C-1 I-5 B-5 B-2 J-2 A-1 A-2 E-1 B-4 I-1 E-2 E-5 B-1,E-4 E-3 A-1 A-2 A-2 A-3 A-4 A-5 A-2

More information

企業費用・利益総合保険_平成27年10月_損保ジャパン日本興亜

企業費用・利益総合保険_平成27年10月_損保ジャパン日本興亜 27 10 P 3 1 1 2 3 7 12 10 8 50 75 55 50 3.5 9 5.5 4 120 60 25 15 2.3 2 6,800 3,300 11,500 2.350 1.5 275 3,740 6,80055 P 3 1,650 3,30050 2 1 2 1 1 2 3 4 5 1 6 7 2 2 1 11024 2 1 3 2 3 1 2 3 125cc. 1 2 1

More information

1 (1) (2)

1 (1) (2) 1 2 (1) (2) (3) 3-78 - 1 (1) (2) - 79 - i) ii) iii) (3) (4) (5) (6) - 80 - (7) (8) (9) (10) 2 (1) (2) (3) (4) i) - 81 - ii) (a) (b) 3 (1) (2) - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)

More information

- 2 -

- 2 - - 2 - - 3 - (1) (2) (3) (1) - 4 - ~ - 5 - (2) - 6 - (1) (1) - 7 - - 8 - (i) (ii) (iii) (ii) (iii) (ii) 10 - 9 - (3) - 10 - (3) - 11 - - 12 - (1) - 13 - - 14 - (2) - 15 - - 16 - (3) - 17 - - 18 - (4) -

More information

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1

2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 4 0 3 3 0 9 10 10 9 1 1 1 1979 6 24 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 6 0 0 6 2 4 4 4 3 0 0 3 3 3 4 3 2 4 3? 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 2 15 4 4 15 0 1 2 1980 8 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 6 0 0 6 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4

More information

20 15 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 15.7 13.4 14.5 13.7 14.2 10 10 13 16 19 22 1 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2,500 59,862 56,384 2,000 42,662 44,211 40,639 37,323 1,500 33,408 34,472

More information

I? 3 1 3 1.1?................................. 3 1.2?............................... 3 1.3!................................... 3 2 4 2.1........................................ 4 2.2.......................................

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 2 5 24 () () () () () 1 1 150 50 50 1 1 ( 15,000 ) 150 ( 15,000 ) 100 50 50 1 1 ( 6,000 ) 150 ( 6,000 ) 100 50 50 1 1 150 1 1 150 100 0.25

More information

d-00

d-00 283-0105 298 TEL. 0475-76-0839 FAX. 0475-76-0838 400g 300 4950399167708 14 220g 300 4950399066780 Page 1 300g 200 4950399066766 100 400g 300 4950399167722 350g 160 4950399066735 100 600g 350 4950399167685

More information

MOSFET 6-2 CMOS 6-2 TTL Transistor Transistor Logic ECL Emitter Coupled Logic I2L Integrated

MOSFET 6-2 CMOS 6-2 TTL Transistor Transistor Logic ECL Emitter Coupled Logic I2L Integrated 1 -- 7 6 2011 11 1 6-1 MOSFET 6-2 CMOS 6-2 TTL Transistor Transistor Logic ECL Emitter Coupled Logic I2L Integrated Injection Logic 6-3 CMOS CMOS NAND NOR CMOS 6-4 6-5 6-1 6-2 CMOS 6-3 6-4 6-5 c 2011 1/(33)

More information

Microsoft Word - .....J.^...O.|Word.i10...j.doc

Microsoft Word - .....J.^...O.|Word.i10...j.doc P 1. 2. R H C H, etc. R' n R' R C R'' R R H R R' R C C R R C R' R C R' R C C R 1-1 1-2 3. 1-3 1-4 4. 5. 1-5 5. 1-6 6. 10 1-7 7. 1-8 8. 2-1 2-2 2-3 9. 2-4 2-5 2-6 2-7 10. 2-8 10. 2-9 10. 2-10 10. 11. C

More information

,.,, 1. LED, 1450nm 1450nm 2mm 2mm LED 1mm 1mm

,.,, 1. LED, 1450nm 1450nm 2mm 2mm LED 1mm 1mm 25 SpO 2 2014 3 19 10-3A257 ,.,, 1. LED, 1450nm 1450nm 2mm 2mm LED 1mm 1mm 1 1 1.1................................. 1 1.2................................. 1 2 2 2.1............................... 2 2.2..............................

More information

AD8515: 1.8 V 低電力 CMOS レール to レール入力/出力オペアンプ

AD8515: 1.8 V 低電力 CMOS レール to レール入力/出力オペアンプ REV. REVISION 15-6891 1-16-1 3 542 82 532-3 3-5-36 MT 2 6 635 6868 AD8515 1.8V CMOS to 1.8 5V 6mV SOT23 2.7V/µs 5MH to 2pA 1.8V 45µA PCMCIA PDA AD8515 1.8Vto SOT23-5L AD8515 5MHz 1.8V1mV to 2.7V/µs ASIC

More information

EP760取扱説明書

EP760取扱説明書 D D D # % ' ) * +, B - B / 1 Q&A B 2 B 5 B 6 Q & A 7 8 $ % & ' B B B ( B B B B B B B B B B B ) B B B A # $ A B B * 1 2 # $ % # B B % $ # $ % + B B 1 B 2 B B B B B B B B B B , B B B - 1 3 2 2 B B B B B

More information

10 10 10 1 2 3 4 2 2 4 5 6 7 8 1 9 1011 S 10 1 2 3 4 5 10 10 10 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 10 2 14 3 2 4 10 11 12 13 14 1521 15 16 15 16 ( ) 17 18 19 20 21 1 10 4 1 2 5 3 2 II 2 3 ( ) 5 21 5 22 2 3 23

More information

参考1 第2回自動車ワーキンググループ議事録(未定稿)

参考1		第2回自動車ワーキンググループ議事録(未定稿) 19 9 25 15 30 17 30 10 1012 2 WG 9 10 1 WG 1 CO2 CO2 CO2 WG 1 CO2 CO2 CO2 1/2 1/2 CO2 2 2 CO2 2 WG CO2 1 2 3 7 3 3 3 WG CO CO 10 1.5 50 50 2 1 1 CO 2 CO 4 CO CO 2 2 p.4 7 7 1 7 1 1 5 p.7 2 1 1 1.5 2 1

More information

橡ボーダーライン.PDF

橡ボーダーライン.PDF 1 ( ) ( ) 2 3 4 ( ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( ) 15 16 17 18 19 20 ( ) 21 22 23 24 ( ) 25 26 27 28 29 30 ( ) 31 To be or not to be 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ( ) 49 50 51 52

More information

...J......1803.QX

...J......1803.QX 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 45-1111 48-2314 1 I II 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 272,437 80,348 82,207 81,393 82,293 83,696 84,028 82,232 248,983 80,411 4,615 4,757 248,434 248,688 76,708 6,299

More information

P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 1 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 ( ( ) ( ) ( ) 2 ( 0563-00-0000 ( 090-0000-0000 ) 052-00-0000 ( ) ( ) () 1 3 0563-00-0000 3 [] g g cc [] [] 4 5 1 DV 6 7 1 DV 8 9 10 11 12 SD 13 .....

More information

子ども・子育て支援新制度 全国総合システム(仮称)に関するインターフェース仕様書 市町村・都道府県編(初版)

子ども・子育て支援新制度 全国総合システム(仮称)に関するインターフェース仕様書 市町村・都道府県編(初版) 1...1 1.1... 1 1.1.1... 1 1.2... 3 1.2.1... 3 1.2.2... 4 1.3... 5 1.4... 6 1.4.1... 6 (1) B11:...6 (2) B11:...8 1.4.2... 11 (1) B31:... 11 1.4.3... 12 (1) B21, B41:... 12 2... 14 2.1... 14 2.1.1... 14

More information

c 03 MOSFET n MOSFET 0, I Dn = β n VGSn V thn V ] DSn VDSn, β n (V GSn V thn ), () p MOSFET 0, ] I Dp = β p V GSp V thp VDSp V DSp, βp (V GSp V thp ),

c 03 MOSFET n MOSFET 0, I Dn = β n VGSn V thn V ] DSn VDSn, β n (V GSn V thn ), () p MOSFET 0, ] I Dp = β p V GSp V thp VDSp V DSp, βp (V GSp V thp ), CMOS original:0//0, revised:03// CMOS CMOS CMOS NOT V in 0 n MOSFET p MOSFET V out V DD V in V DD n MOSFET p MOSFET V out 0 : CMOS CMOS c 03 MOSFET n MOSFET 0, I Dn = β n VGSn V thn V ] DSn VDSn, β n (V

More information

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β

3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β α β : α β β α β α, [ ] [ ] V, [ ] α α β [ ] β 3/4/8:9 3/4/8:9 { } { } β β β α β α β β [] β [] β β β β α ( ( ( ( ( ( [ ] [ ] [ β ] [ α β β ] [ α ( β β ] [ α] [ ( β β ] [] α [ β β ] ( / α α [ β β ] [ ] 3

More information

19 3 6 4 65 50 2 1 25.018.716.2 15.0 7 70.17.9 8 44.242.3 50.6 5 23.3 35.7 2 1 (SA) 2 (SA) 6 4 3 (SA) PTA 4 (SA) 7 50 5 (SA) 4 6 (3 ) 7 (SA) 8 2 1 8 3 30 50 9 (SA) 5 60 10 (SA) 2 11 (SA) 12 (MA) 40 13

More information

85 4

85 4 85 4 86 Copright c 005 Kumanekosha 4.1 ( ) ( t ) t, t 4.1.1 t Step! (Step 1) (, 0) (Step ) ±V t (, t) I Check! P P V t π 54 t = 0 + V (, t) π θ : = θ : π ) θ = π ± sin ± cos t = 0 (, 0) = sin π V + t +V

More information

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R

x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R V (I) () (4) (II) () (4) V K vector space V vector K scalor K C K R (I) x, y V x + y V () (x + y)+z = x +(y + z) (2) x + y = y + x (3) V x V x + = x (4) x V x + x = x V x x (II) x V, α K αx V () (α + β)x

More information

c c & % c 0 c N r l % *# 5 c c% c c % c c c % % c % % % c j % % % % % % % % &% &% % a % a &% c % cc % & s& cc c c & c & % c & c c & % % %c c %c & c % & % %c c %c & c % % % % % c c c a 28 % c% 13 5 6

More information

福祉制度:障害者制度集

福祉制度:障害者制度集 2002 6 4 6 8 10 11 12 13 13 16 17 18 20 21 22 22 23 24 29 30 31-1 - 33 33 35 35 36 41 43 43 45 47 51 52 54 54 59 60 61 62 62 64 66 66 66 67 67 67 67 68 68-2 - 69 69 69 70 74 75 76 76 24 78 79 79 81 81

More information

koji07-01.dvi

koji07-01.dvi 2007 I II III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 10 19 (!) 1938 70 21? 1 1 2 1 2 2 1! 4, 5 1? 50 1 2 1 1 2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 3 1, 2 1, 3? 2 1 3 1 2 1 1, 2 2, 3? 2 1 3 2 3 2 k,l m, n k,l m, n kn > ml...?

More information

H25.7.128.12 3 1 2 3 1 1 1,050 3,150 2,440 2 2 3 24 7 3 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 64% 36% 37% 63% 63 4 5 け や き ひ ろ ば さ い た ま シ ー ノ 1 2 1 2 1 2 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0 50 100 150 200

More information

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題)

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題) µ µ α µ µ µ µ µ µ β β α γ µ Enterococcus faecalis Escherichia coli Legionella pneumophila Pseudomonas aeruginosa Streptococcus viridans α β 正解表正解記号問題 No. 正解記号問題 No. e(4.5) 26 e 1 a(1.2) 27 a 2

More information

PP_.{ qxd

PP_.{ qxd 157 d 6 149 56 157 d 6 5 7 x 148 56 x 3 4 1 2 e r w 7 q Ω 4 14 18 1 0 23 24 25 26 68 70 72 74 78 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28 30 32 34 36 2 38 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 80 82 84 86 88 90 92 94

More information