x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R

Size: px
Start display at page:

Download "x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R"

Transcription

1 V (I) () (4) (II) () (4) V K vector space V vector K scalor K C K R (I) x, y V x + y V () (x + y)+z = x +(y + z) (2) x + y = y + x (3) V x V x + = x (4) x V x + x = x V x x (II) x V, α K αx V () (α + β)x = αx + βx (2) α(x + y) =αx + αy (3) α(βx) =(αβ)x (4) x = x (2) (3) (4) x + = + x = x, x +( x) =( x)+x = V x, y x y = x +( y), V = + = =

2 x V x x V x, x V x = x + = x +(x+x )=(x +x)+x = +x = x x = x x = x =x =(+)x =x +x = x +x x = x ( )x = x =x =(+( ))x =x +( )x = x +( )x ( )x = x x x R n R n x R n x 2 = x,x 2,,x n R x n R n x y x + y x αx x 2 y 2 x 2 + y 2 x 2 αx 2 + =, α = x n y n x n + y n x n αx n R n R (I)(II) = t (,,,), t (x,x 2,,x n ) t ( x, x 2,, x n ) R n n Euclidean space 2 R 2 3 R 3 R m n M(m, n; R) a a n M(m, n; R) = a ij R, i m, j n a m a mn M(m, n; R) R 2

3 2 2 R R F f,g F α R f + g αf x R (f + g)(x) =f(x)+g(x), (αf)(x) =αf(x) F R (I)()(2) f (x) f x R f(x) = f(x) f (II) f = f, ( )f = f f f f (x) =(x) f f = f F f x f(x) f(x) =(x) 3 3= 3 3= f f = F R 2 P P = {{a n } n=,2, a n R,n N} {a n }, {b n } P α R {a n } + {b n } α{a n } {a n } + {b n } = {a n + b n }, α{a n } = {αa n } P R V W V W V vector subspace W ( φ) (I)(II) x, y W = x + y W, x W, α R = αx W 3

4 W V (I)()(2) (II)() (4) (I)(3)(4) V W x W x V x W 2 α = x = W α = ( )x = x W V {} V 3 () n M(n; R) =M(n, n; R) S, A, U M(n; R) (2) F 2 C = {f F f(x) R } C = {f C f(x) R } C F C C F C = {f F f(x) } F (3) P 2 G λ = {{a n } P a n+ = λa n (n N)} G λ P A λ = {{a n } P a n+ = a n + λ (n N)} λ P a,a 2,,a n (a,a 2,,a n ) x (,,,) R R n x 2 = x,x 2,,x n R x n 4

5 x Hc n = x 2 R n a x + a 2 x a n x n = c x n H n c Hn c x y x 2 y 2, H c n α R x n y n a (x + y )+a 2 (x 2 + y 2 )+ + a n (x n + y n )=2c a (αx )+a 2 (αx 2 )+ + a n (αx n )=α(a x + a 2 x a n x n )=αc Hc n c = H 3 c R3 H n c Rn hyperplane H 2 c R 2 H n Hc n (c ) 4 R R 3 R 3 x x () W = y x + y + z = (2) W 2 = y x, y, z z z x (3) W 3 = y xyz = z x (4) W 4 = y z x 2 = y 3 = z 4 x (5) W 5 = y x 2 + y 2 + z 2 = z x (7) W 7 = y x =y = z z x (6) W 6 = y x = y = z z x (8) W 8 = y x 2 + y 2 + z 2 < z 5

6 5 V R a, a 2,,a m V, λ,λ 2,,λ m R λ a + λ 2 a λ m a m a, a 2,,a m linear combination a, a 2,,a m V S S = {λ a + λ 2 a λ m a m λ,λ 2,,λ m R} S V 5 S a, a 2,,a m span[a, a 2,,a m ] G(a, a 2,,a m ), {{a, a 2,,a m }}, [a, a 2,,a m ] 6 R 3 a =, a 2 =, a 3 = λ + λ 3 µ span[a, a 2, a 3 ]= λ 2 λ 3 λ,λ 2,λ 3 R = µ 2 λ 2 + λ 3 µ 2 x = y y + z = = span[a, a 2 ] z µ,µ 2 R a, a 2, a 3 a, a 2 a 3 = a + a 2 a, a 2 a 3 span[a, a 2 ] R 3 a a 2 a, a 2 6 V R V a, a 2,,a m span[a, a 2,,a m ] b 6

7 span[a, a 2,,a m, b] = span[a, a 2,,a m ] V a, a 2,,a m m a, a 2,,a m linearly dependent linearly independent () a, a 2,,a m λ a + λ 2 a λ m a m = λ,λ 2,,λ m (λ,λ 2,,λ m ) (,,,) (2) a, a 2,,a m λ a + λ 2 a λ m a m = (λ,λ 2,,λ m )=(,,,) 7 R 2 R 2 a, b a = 2, b = 7+k 7 k 4 2α +(7+k)β =, αa + βb = 4 7+k (7 k)α +4β =, 48α + (28 + 4k)β =, (k 2 )α = (49 k 2 )α + (28 + k)β = k ± α = β = k = 3α +2β = k = 2α + β = (α, β) (, ) α, β αa + βb = k = 2a +3b =, k = a +2b = a, b k ± k = ± a, b R 2 αa + βb = α a = β b, β α b = α a (α, β) (, ) a, b β a, b a, b a, b R 2 a, b R 2 a, b R 2 a, b R 2 7

8 7 R 2 a = a, a 2 = b, c d () a, a 2, ad bc (2) ad bc, R 2 e, e 2 a, a 2 8 R 3 R 3 a, b, c k a =, b =, c = αa + βb + γc = γk =,α = β,α + β + γ = k γ =, α = β = k = γ = 2α, α = β, (α, β, γ) (,, ) α, β, γ αa + βb + γc = a + b 2c = a, b, c k k = a, b, c R 3 αa + βb + γc = α a = β α b γ c, α a b c a b c a, b, c β,γ a, b, c R 3 a, b, c R 3 a, b, c R 3 a, b, c R 3 8 R () a =, b = 3, c = 3 (2) a =, b =, c = (3) a =, b =, c = (4) a =, b =, c =, d = 8

9 2 (5) a =, b =, c = 3 k (k ) 9 R n R n a, a 2,,a n λ a + λ 2 a λ n a n = (λ,λ 2,,λ n ) = (,,,) a, a 2,,a n n A n λ = t (λ,λ 2,,λ n ) λ Aλ = λ = (A) 9 (A) n A n a, a 2,,a n det A = (B) R n k a,,a k n P a,,a k P a,,pa k V R V a, a 2 aa + ba 2,ca + da 2 a, b, c, d aa + ba 2,ca + da 2 α(aa + ba 2 )+ β(ca + da 2 )= α = β = a, a 2 αa + βc = α, β α = β = αb + βd = ad bc V R (A) a, b, c V () a, b, c 2 (2) a + b, b + c, c + a (3) a, a + b + c, a b c (4) x = a + b 2c, y = a b c, z = a + c (5) u = a + b 3c, v = a +3b c, w = b + c 9

10 (B) a, a 2,,a m V, c 2,c 3,,c m R a = a + c 2 a 2 + c 3 a c m a m, a, a 2,,a m a, a 2,,a m (C) a, a 2,,a k V a, a 2,,a k V c a + c 2 a c k a k = c a + c 2 a c k a k = c = c,c 2 = c 2,,c k = c k, 9(B) A rank A =(A ) =(A ) n A =(a, a 2,,a n ) rank A = n a, a 2,,a n n A =(a, a 2,,a n ) () A n (2) rank A = n (3) A n a, a 2,,a n (4) det A (5) x R n Ax = b b R n (6) x R n Ax = (7) A

11 V a, a 2,,a n V () span[a, a 2,,a n ]=V (2) a, a 2,,a n a, a 2,,a n V basis a, a 2,,a n R R n = x x 2 x n x,x 2,,x n R e =, e 2 =,,e n = R n x = x x 2 x n () x = x e + x 2 e x n e n (2) x e + x 2 e x n e n = x x 2 x n = e, e 2,,e n e, e 2,,e n R n () R n a =, a 2 =,,a n =

12 (2) R C (3) C C (4) R V a, b a + b, a b 2 (4) V n V n dim V = n (2)(3) R C 2 C C C V V x P f (x) =,f (x) =x, f 2 (x) =x 2,,f n (x) =x n, P 2 x () W = y R3 x = y = z z x x 2 (2) H = R 4 x x + x 2 + x 3 + x 4 = 3 x 4 (3) R C 2 (4) C C 2 n V W a, a 2,,a k n k V b, b 2,,b n k a, a 2,,a k, b, b 2,,b n k V V k V 2

13 (I) A, B M(m, n; R) A + B M(m, n; R) ()(2) (3) m n O m,n, (4)A A (II) A M(m, n; R) α R αa M(m, n; R) () (4) 2 (I)() ({a n } + {b n })+{c n } = {a n + b n } + {c n } = {(a n + b n )+c n } = {a n +(b n + c n )} = {a n } + {b n + c n } = {a n } +({b n } + {c n }) (2) (3) {z n } : z =,z 2 =, (4){a n } {a n } = { a n } {a n } {z n } = {}, {a n } = {a n } 3 () S, A, U M(n; R) S M(n; R) A, U (2) C C F C F C C f F C f(x) ( x R), f F C F C F (3) G λ P {a n }, {b n } G λ a n+ + b n+ = λa n + λb n = λ(a n + b n ) {a n } + {b n } = {a n + b n } G λ α R αa n+ = αλa n = λ(αa n ) α{a n } = {αa n } G λ G λ A λ P {a n }, {b n } A λ a n+ + b n+ = a n + λa n + b n + λ = a n + b n +2λ λ {a n } + {b n } = {a n + b n } A λ, λ = {a n } + {b n } A α R αa n+ = α(a n + λ) =αa n + αλ λ α{a n } = {αa n } A λ, λ = α{a n } A A P A λ (λ ) 2 4 (4)(6) W 4 = t 3 t R, W 6 = t t R 4 3

14 ()(3)(5)(7) (2)(8) x x y α R α y z z a = 2 (2) a W 2 3a W 2 (8) a W 8 2a W 8 5 S x, y x = λ a + + λ m a m, y = µ a + + µ m a m x + y =(λ + µ )a + +(λ m + µ m )a m S α R αx =(αλ )a + +(αλ m )a m S 6 span[a, a 2,,a m, b] span[a, a 2,,a m ] x span[a, a 2,,a m ] x = λ a + λ 2 a λ m a m = λ a + λ 2 a λ m a m +b x span[a, a 2,,a m, b] x span[a, a 2,,a m, b] b span[a, a 2,,a m ] b = λ a + λ 2 a λ m a m x = µ a + + µ m a m + µ m+ b =(µ + µ m+ λ )a + +(µ m + µ m+ λ m )a m x span[a, a 2,,a m ] span[a, a 2,,a m, b] span[a, a 2,,a m ] span[a, a 2,,a m, b] = span[a, a 2,,a m ] aα + bβ =, 7 () αa + βa 2 = α, β cα + dβ = a b α = c d β a, a 2 ad bc = α = β = ad bc 4

15 ad bc a c a, a 2 b α = d β 9(A) R n (2) αa +βa 2 = a b α = = e α = c d β β d e = ad bc c ad bc (da ca 2 ) e 2 = ad bc d c b = a ad bc ( ba + aa 2 ) α + β +5γ =, 8 () αa + βb + γc = α +3β +3γ =, 3 β +2γ =, β =2γ 2 α =9γ 6γ = γ = α = β = (2) (3) (4) (5)k k = 9 (A) α,α 2,,α n R, α a + + α n a n = A α α n = ( ) det A, A, (α,,α n ) ( ) α = = α n = a,,a n det A =, ( ) (α,,α n ) (,,) a,,a n (B) α (P a )+ + α k (P a k )=P(α a + + α k a k )= P α a + + α k a k = a,,a k α = = α k = P a,,pα k (A) α, β, γ R () a, b, c 2, a, b,, a = αb a, b, c (2) α(a + b)+β(b + c)+γ(c + a) =(α + γ)a +(α + β)b +(β + γ)c = a, b, c, α + γ = α + β = β + γ =, α = β = γ = (3) αa + β(a + b + c)+γ(a b c) =(α + β + γ)a +(β γ)b +(β γ)c = a, b, c, α = 2β,γ = β 5

16 (4) αx + βy + γz =(α + β + γ)a +(α β)b +( 2α β + γ)c =, a, b, c, α + β + γ = α β = 2α β + γ =, α = β = γ = x, y, z (5) αu + βv + γw =(α + β)a +(α +3β + γ)b +( 3α β + γ)c =, a, b, c, α + β = α +3β + γ = 3α β + γ =, β = α, γ =2α, u, v, w (B) b,b 2,,b m F, b a + b 2a b m a m = b a +(b c 2 + b 2 )a 2 + +(b c m + b m )a m = a, a 2,,a m, b = b c 2 + b 2 = = b c m + b m =, b = b 2 = = b m = a, a 2,,a m (C) c a + c 2 a c k a k = c a + c 2a c ka k (c c )a +(c 2 c 2 )a 2 + +(c k c k )a k = a, a 2,,a k c c = c 2 c 2 = = c k c k = c = c,c 2 = c 2,,c k = c k c = c 2 = = c k = a, a 2,,a k x () R n x 2 x = e, e 2,,e n x n n x = x i e i a i = e i, = (i =,,n) i= ( n n n nk= ) x k x = x i a i + x k = i= k= i= n x i a i a, a 2,,a n n n n x i a i = x i = x i e i i= i= i= n x i = x = x 2 = = x n x = x 2 = = x n = a, a 2,,a n i= a, a 2,,a n R n (2) C x α,α 2 R e =, e 2 = i x = α e + α 2 e 2 e, e 2 =,i R C (3) C x α = x C e = x = αe e = C C 6

17 (4) V x α, β R x = αa + βb λ = α + β,µ = α β αa + βb = λ(a + b) +µ(a b) x 2 2 a + b, a b λ(a + b)+µ(a b) = a, b λ + µ = λ µ = λ = µ = a + b, a b a + b, a b 2 () a = W = {ta t R} W a R3 (2) a =, b =, c = H = {ra + sb + tc r, s, t R} H a, b, c R 4 3 (3) e =, e 2 =, e 3 = i, e 4 = R C 2 i z R a, b, c, d z = ae + be 2 + ce 3 + de 4 C 2 z 2 z 2 e, e 2, e 3, e 4 4 (4) e =, e 2 = C C 2 z C a = z,b= z 2 z = ae + be 2 C 2 e, e 2 2 z 2 z 2 7

linearal1.dvi

linearal1.dvi 19 4 30 I 1 1 11 1 12 2 13 3 131 3 132 4 133 5 134 6 14 7 2 9 21 9 211 9 212 10 213 13 214 14 22 15 221 15 222 16 223 17 224 20 3 21 31 21 32 21 33 22 34 23 341 23 342 24 343 27 344 29 35 31 351 31 352

More information

n ( (

n ( ( 1 2 27 6 1 1 m-mat@mathscihiroshima-uacjp 2 http://wwwmathscihiroshima-uacjp/~m-mat/teach/teachhtml 2 1 3 11 3 111 3 112 4 113 n 4 114 5 115 5 12 7 121 7 122 9 123 11 124 11 125 12 126 2 2 13 127 15 128

More information

.1 A cos 2π 3 sin 2π 3 sin 2π 3 cos 2π 3 T ra 2 deta T ra 2 deta T ra 2 deta a + d 2 ad bc a 2 + d 2 + ad + bc A 3 a b a 2 + bc ba + d c d ca + d bc +

.1 A cos 2π 3 sin 2π 3 sin 2π 3 cos 2π 3 T ra 2 deta T ra 2 deta T ra 2 deta a + d 2 ad bc a 2 + d 2 + ad + bc A 3 a b a 2 + bc ba + d c d ca + d bc + .1 n.1 1 A T ra A A a b c d A 2 a b a b c d c d a 2 + bc ab + bd ac + cd bc + d 2 a 2 + bc ba + d ca + d bc + d 2 A a + d b c T ra A T ra A 2 A 2 A A 2 A 2 A n A A n cos 2π sin 2π n n A k sin 2π cos 2π

More information

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign(

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign( I n n A AX = I, YA = I () n XY A () X = IX = (YA)X = Y(AX) = YI = Y X Y () XY A A AB AB BA (AB)(B A ) = A(BB )A = AA = I (BA)(A B ) = B(AA )B = BB = I (AB) = B A (BA) = A B A B A = B = 5 5 A B AB BA A

More information

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K

II 2 3.,, A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC. 4. m m A, m m B,, m m B, AB = BA, A,, I. 5. m m A, m n B, AB = B, A I E, 4 4 I, J, K II. () 7 F 7 = { 0,, 2, 3, 4, 5, 6 }., F 7 a, b F 7, a b, F 7,. (a) a, b,,. (b) 7., 4 5 = 20 = 2 7 + 6, 4 5 = 6 F 7., F 7,., 0 a F 7, ab = F 7 b F 7. (2) 7, 6 F 6 = { 0,, 2, 3, 4, 5 },,., F 6., 0 0 a F

More information

koji07-01.dvi

koji07-01.dvi 2007 I II III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 10 19 (!) 1938 70 21? 1 1 2 1 2 2 1! 4, 5 1? 50 1 2 1 1 2 2 1?? 2 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3,... 3 1, 2 1, 3? 2 1 3 1 2 1 1, 2 2, 3? 2 1 3 2 3 2 k,l m, n k,l m, n kn > ml...?

More information

/ 2 n n n n x 1,..., x n 1 n 2 n R n n ndimensional Euclidean space R n vector point R n set space R n R n x = x 1 x n y = y 1 y n distance dx,

/ 2 n n n n x 1,..., x n 1 n 2 n R n n ndimensional Euclidean space R n vector point R n set space R n R n x = x 1 x n y = y 1 y n distance dx, 1 1.1 R n 1.1.1 3 xyz xyz 3 x, y, z R 3 := x y : x, y, z R z 1 3. n n x 1,..., x n x 1. x n x 1 x n 1 / 2 n n n n x 1,..., x n 1 n 2 n R n n ndimensional Euclidean space R n vector point 1.1.2 R n set

More information

ax 2 + bx + c = n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 4

ax 2 + bx + c = n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 4 20 20.0 ( ) 8 y = ax 2 + bx + c 443 ax 2 + bx + c = 0 20.1 20.1.1 n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 444 ( a, b, c, d

More information

ver Web

ver Web ver201723 Web 1 4 11 4 12 5 13 7 2 9 21 9 22 10 23 10 24 11 3 13 31 n 13 32 15 33 21 34 25 35 (1) 27 4 30 41 30 42 32 43 36 44 (2) 38 45 45 46 45 5 46 51 46 52 48 53 49 54 51 55 54 56 58 57 (3) 61 2 3

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C

1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x x + 52 = 3 x x , A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7, A, B, C 0 9 (1990 1999 ) 10 (2000 ) 1900 1994 1995 1999 2 SAT ACT 1 1990 IMO 1990/1/15 1:00-4:00 1 N 1990 9 N N 1, N 1 N 2, N 2 N 3 N 3 2 x 2 + 25x + 52 = 3 x 2 + 25x + 80 3 2, 3 0 4 A, B, C 3,, A B, C 2,,,, 7,

More information

 

  190 87 28 1 212 77 1777 77 219 1 171 28 201 1 1 16 102 17 10 1 16 99 1 1 1 1 960 1 1 1 1 1 2 168 1 12 2 18 100 2 1 6 1 61 7 16 18 20 2 961 2 11 6 2 6 6 0 17 86 1 2 16 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 0 2 17 16 6 1

More information

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)

x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th

1 n A a 11 a 1n A =.. a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = 0 ( x 0 ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 1.1 Th 1 n A a 11 a 1n A = a m1 a mn Ax = λx (1) x n λ (eigenvalue problem) x = ( x ) λ A ( ) λ Ax = λx x Ax = λx y T A = λy T x Ax = λx cx ( 1) 11 Th9-1 Ax = λx λe n A = λ a 11 a 12 a 1n a 21 λ a 22 a n1 a n2

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト https://www.hmg-gen.com/tuusin.html https://www.hmg-gen.com/tuusin1.html 1 2 OK 3 4 {a n } (1) a 1 = 1, a n+1 a n = 2 (2) a 1 = 3, a n+1 a n = 2n a n a n+1 a n = ( ) a n+1 a n = ( ) a n+1 a n {a n } 1,

More information

i I II I II II IC IIC I II ii 5 8 5 3 7 8 iii I 3........................... 5......................... 7........................... 4........................ 8.3......................... 33.4...................

More information

January 27, 2015

January 27, 2015 e-mail : kigami@i.kyoto-u.ac.jp January 27, 205 Contents 2........................ 2.2....................... 3.3....................... 6.4......................... 2 6 2........................... 6

More information

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6 1 1 1.1 64 A6, 1) B1, 1) 65 C A, 1) B, ) C 66 + 1 = 0 A1, 1) B, 0) P 67 A, ) B1, ) C4, 0) 1) ABC G ) A B C P 64 A 1, 1) B, ) AB AB = 1) + 1) A 1, 1) 1 B, ) 1 65 66 65 C0, k) 66 1 p, p) 1 1 A B AB A 67

More information

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x

1. 2 P 2 (x, y) 2 x y (0, 0) R 2 = {(x, y) x, y R} x, y R P = (x, y) O = (0, 0) OP ( ) OP x x, y y ( ) x v = y ( ) x 2 1 v = P = (x, y) y ( x y ) 2 (x . P (, (0, 0 R {(,, R}, R P (, O (0, 0 OP OP, v v P (, ( (, (, { R, R} v (, (, (,, z 3 w z R 3,, z R z n R n.,..., n R n n w, t w ( z z Ke Words:. A P 3 0 B P 0 a. A P b B P 3. A π/90 B a + b c π/ 3. +

More information

数学Ⅱ演習(足助・09夏)

数学Ⅱ演習(足助・09夏) II I 9/4/4 9/4/2 z C z z z z, z 2 z, w C zw z w 3 z, w C z + w z + w 4 t R t C t t t t t z z z 2 z C re z z + z z z, im z 2 2 3 z C e z + z + 2 z2 + 3! z3 + z!, I 4 x R e x cos x + sin x 2 z, w C e z+w

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i

2 (2016 3Q N) c = o (11) Ax = b A x = c A n I n n n 2n (A I n ) (I n X) A A X A n A A A (1) (2) c 0 c (3) c A A i j n 1 ( 1) i+j A (i, j) A (i, j) ã i [ ] (2016 3Q N) a 11 a 1n m n A A = a m1 a mn A a 1 A A = a n (1) A (a i a j, i j ) (2) A (a i ca i, c 0, i ) (3) A (a i a i + ca j, j i, i ) A 1 A 11 0 A 12 0 0 A 1k 0 1 A 22 0 0 A 2k 0 1 0 A 3k 1 A rk

More information

A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3) A = B, B = C A = C. A = B. (3)., f : A B g : B C. g f : A C, A = C. 7.1, A, B,. A = B, A, A A., A, A

A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3) A = B, B = C A = C. A = B. (3)., f : A B g : B C. g f : A C, A = C. 7.1, A, B,. A = B, A, A A., A, A 91 7,.,, ( ).,,.,.,. 7.1 A B, A B, A = B. 1), 1,.,. 7.1 A, B, 3. (i) A B. (ii) f : A B. (iii) A B. (i) (ii)., 6.9, (ii) (iii).,,,. 1), Ā = B.. A, Ā, Ā,. 92 7 7.2 A, B, C. (1) A = A. (2) A = B B = A. (3)

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

DVIOUT-HYOU

DVIOUT-HYOU () P. () AB () AB ³ ³, BA, BA ³ ³ P. A B B A IA (B B)A B (BA) B A ³, A ³ ³ B ³ ³ x z ³ A AA w ³ AA ³ x z ³ x + z +w ³ w x + z +w ½ x + ½ z +w x + z +w x,,z,w ³ A ³ AA I x,, z, w ³ A ³ ³ + + A ³ A A P.

More information

2001 年度 『数学基礎 IV』 講義録

2001 年度 『数学基礎 IV』 講義録 4 A 95 96 4 1 n {1, 2,,n} n n σ ( ) 1 2 n σ(1) σ(2) σ(n) σ σ 2 1 n 1 2 {1, 2,,n} n n! n S n σ, τ S n {1, 2,,n} τ σ {1, 2,,n} n τ σ σ, τ τσ σ n σ 1 n σ 1 ( σ σ ) 1 σ = σσ 1 = ι 1 2 n ι 1 2 n 4.1. 4 σ =

More information

熊本県数学問題正解

熊本県数学問題正解 00 y O x Typed by L A TEX ε ( ) (00 ) 5 4 4 ( ) http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/. ( ) (009 ) ( ).. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/eng.html 8 i i..................................... ( )0... (

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 appointment Cafe David K2-2S04-00 : C

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1  appointment Cafe David K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 : April 16, 2004 Version : 1.1 TA M2 TA 1 10 2 n 1 ɛ-δ 5 15 20 20 45 K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 60 60 74 75 89 90 1 email 3 4 30 A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 email appointment Cafe

More information

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0 9 O y O ( O ) O (O ) 3 y O O v t = t = 0 ( ) O t = 0 t r = t P (, y, ) r = + y + (t,, y, ) (t) y = 0 () ( )O O t (t ) y = 0 () (t) y = (t ) y = 0 (3) O O v O O v O O O y y O O v P(, y,, t) t (, y,, t )

More information

取扱説明書 -詳細版- 液晶プロジェクター CP-AW3019WNJ

取扱説明書 -詳細版- 液晶プロジェクター CP-AW3019WNJ B A C D E F K I M L J H G N O Q P Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT RS-232C LAN RS-232C LAN LAN BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 BE EF 03 06 00 19 D3 02 00

More information

A

A A 2563 15 4 21 1 3 1.1................................................ 3 1.2............................................. 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2............................................

More information

BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF : B

BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF : B 2000 8 3.4 p q θ = 80 B E a H F b θ/2 O θ/2 D A B E BD = a, EA = b, BH = a, BF = b 3 EF B, EOA, BOD EF B EOA BF : AO = BE : AE, b : = BE : b, AF = BF = b BE = bb. () EF = b AF = b b. (2) EF B BOD EF :

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18

A11 (1993,1994) 29 A12 (1994) 29 A13 Trefethen and Bau Numerical Linear Algebra (1997) 29 A14 (1999) 30 A15 (2003) 30 A16 (2004) 30 A17 (2007) 30 A18 2013 8 29y, 2016 10 29 1 2 2 Jordan 3 21 3 3 Jordan (1) 3 31 Jordan 4 32 Jordan 4 33 Jordan 6 34 Jordan 8 35 9 4 Jordan (2) 10 41 x 11 42 x 12 43 16 44 19 441 19 442 20 443 25 45 25 5 Jordan 26 A 26 A1

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1,

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1, 17 ( ) 17 5 1 4 II III A B C(1 ) 1,, 6, 7 II A B (1 ), 5, 6 II A B (8 ) 8 1 I II III A B C(8 ) 1 a 1 1 a n+1 a n + n + 1 (n 1,,, ) {a n+1 n } (1) a 4 () a n OA OB AOB 6 OAB AB : 1 P OB Q OP AQ R (1) PQ

More information

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題)

内科96巻3号★/NAI3‐1(第22回試験問題) µ µ α µ µ µ µ µ µ β β α γ µ Enterococcus faecalis Escherichia coli Legionella pneumophila Pseudomonas aeruginosa Streptococcus viridans α β 正解表正解記号問題 No. 正解記号問題 No. e(4.5) 26 e 1 a(1.2) 27 a 2

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

, = = 7 6 = 42, =

, = = 7 6 = 42, = http://www.ss.u-tokai.ac.jp/~mahoro/2016autumn/alg_intro/ 1 1 2016.9.26, http://www.ss.u-tokai.ac.jp/~mahoro/2016autumn/alg_intro/ 1.1 1 214 132 = 28258 2 + 1 + 4 1 + 3 + 2 = 7 6 = 42, 4 + 2 = 6 2 + 8

More information

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2018 2Q C) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

2 A id A : A A A A id A def = {(a, a) A A a A} 1 { } 1 1 id 1 = α: A B β : B C α β αβ : A C αβ def = {(a, c) A C b B.((a, b) α (b, c) β)} 2.3 α

2 A id A : A A A A id A def = {(a, a) A A a A} 1 { } 1 1 id 1 = α: A B β : B C α β αβ : A C αβ def = {(a, c) A C b B.((a, b) α (b, c) β)} 2.3 α 20 6 18 1 2 2.1 A B α A B α: A B A B Rel(A, B) A B (A B) A B 0 AB A B AB α, β : A B α β α β def (a, b) A B.((a, b) α (a, b) β) 0 AB AB Rel(A, B) 1 2 A id A : A A A A id A def = {(a, a) A A a A} 1 { } 1

More information

HITACHI 液晶プロジェクター CP-AX3505J/CP-AW3005J 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】

HITACHI 液晶プロジェクター CP-AX3505J/CP-AW3005J 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】 B A C E D 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H G I F J M N L K Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT RS-232C LAN RS-232C LAN LAN BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 BE EF 03 06 00 BA D2 01

More information

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t

4.6: 3 sin 5 sin θ θ t θ 2t θ 4t : sin ωt ω sin θ θ ωt sin ωt 1 ω ω [rad/sec] 1 [sec] ω[rad] [rad/sec] 5.3 ω [rad/sec] 5.7: 2t 4t sin 2t sin 4t 1 1.1 sin 2π [rad] 3 ft 3 sin 2t π 4 3.1 2 1.1: sin θ 2.2 sin θ ft t t [sec] t sin 2t π 4 [rad] sin 3.1 3 sin θ θ t θ 2t π 4 3.2 3.1 3.4 3.4: 2.2: sin θ θ θ [rad] 2.3 0 [rad] 4 sin θ sin 2t π 4 sin 1 1

More information

( )

( ) 18 10 01 ( ) 1 2018 4 1.1 2018............................... 4 1.2 2018......................... 5 2 2017 7 2.1 2017............................... 7 2.2 2017......................... 8 3 2016 9 3.1 2016...............................

More information

iii 1 1 1 1................................ 1 2.......................... 3 3.............................. 5 4................................ 7 5................................ 9 6............................

More information

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m

n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m 1 1 1 + 1 4 + + 1 n 2 + π2 6 x [10 n x] x = lim n 10 n n 10 k x 1.1. a 1, a 2,, a n, (a n ) n=1 {a n } n=1 1.2 ( ). {a n } n=1 Q ε > 0 N N m, n N a m a n < ε 1 1. ε = 10 1 N m, n N a m a n < ε = 10 1 N

More information

u V u V u u +( 1)u =(1+( 1))u =0 u = o u =( 1)u x = x 1 x 2. x n,y = y 1 y 2. y n K n = x 1 x 2. x n x + y x α αx x i K Kn α K x, y αx 1

u V u V u u +( 1)u =(1+( 1))u =0 u = o u =( 1)u x = x 1 x 2. x n,y = y 1 y 2. y n K n = x 1 x 2. x n x + y x α αx x i K Kn α K x, y αx 1 5 K K Q R C 5.1 5.1.1 V V K K- 1) u, v V u + v V (a) u, v V u + v = v + u (b) u, v, w V (u + v)+w = u +(v + w) (c) u V u + o = u o V (d) u V u + u = o u V 2) α K u V u α αv V (a) α, β K u V (αβ)u = α(βv)

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n 1 1.1 1.1.1 A 2 P Q 3 R S T R S T P 80 50 60 Q 90 40 70 80 50 60 90 40 70 8 5 6 1 1 2 9 4 7 2 1 2 3 1 2 m n m n m n n n n 1.1 8 5 6 9 4 7 2 6 0 8 2 3 2 2 2 1 2 1 1.1 2 4 7 1 1 3 7 5 2 3 5 0 3 4 1 6 9 1

More information

1 Abstract 2 3 n a ax 2 + bx + c = 0 (a 0) (1) ( x + b ) 2 = b2 4ac 2a 4a 2 D = b 2 4ac > 0 (1) 2 D = 0 D < 0 x + b 2a = ± b2 4ac 2a b ± b 2

1 Abstract 2 3 n a ax 2 + bx + c = 0 (a 0) (1) ( x + b ) 2 = b2 4ac 2a 4a 2 D = b 2 4ac > 0 (1) 2 D = 0 D < 0 x + b 2a = ± b2 4ac 2a b ± b 2 1 Abstract n 1 1.1 a ax + bx + c = 0 (a 0) (1) ( x + b ) = b 4ac a 4a D = b 4ac > 0 (1) D = 0 D < 0 x + b a = ± b 4ac a b ± b 4ac a b a b ± 4ac b i a D (1) ax + bx + c D 0 () () (015 8 1 ) 1. D = b 4ac

More information

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i

v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) 3 R ij R ik = δ jk (4) i=1 δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i 1. 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 v v = v 1 v 2 v 3 (1) R = (R ij ) (2) R (R 1 ) ij = R ji (3) R ij R ik = δ jk (4) δ ij Kronecker δ ij = { 1 (i = j) 0 (i j) (5) 1 1.1. v1.1 2011/04/10 1. 1 2 v i = R ij v j (6) [

More information

TIJ日本語教育研究会通信40号

TIJ日本語教育研究会通信40号 XYZ AX B X Y Z A A ) AA B A D ) AD B D E AE B E A B ) A B A B A B A B A ( ) B A B A B C ( ) A B ( ) A B ( ) A B A ( ) B A B A B B A B 21 21 A B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) 300 A B BBQ vs vs A B 4 4 RPG 10 A

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

16 B

16 B 16 B (1) 3 (2) (3) 5 ( ) 3 : 2 3 : 3 : () 3 19 ( ) 2 ax 2 + bx + c = 0 (a 0) x = b ± b 2 4ac 2a 3, 4 5 1824 5 Contents 1. 1 2. 7 3. 13 4. 18 5. 22 6. 25 7. 27 8. 31 9. 37 10. 46 11. 50 12. 56 i 1 1. 1.1..

More information

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y

(2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = ( ) a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P ( ) a p = b P = (a, b) p = ( ) a b R 2 {( ) } R 2 x = x, y (2016 2Q H) [ ] R 2 2 P = (a, b), Q = (c, d) Q P QP = a c b d (a c, b d) P = (a, b) O P a p = b P = (a, b) p = a b R 2 { } R 2 x = x, y R y 2 a p =, c q = b d p + a + c q = b + d q p P q a p = c R c b

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

1 1 n 0, 1, 2,, n n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = (mod 10) 2. n = (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1.

1 1 n 0, 1, 2,, n n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = (mod 10) 2. n = (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1. 1 1 n 0, 1, 2,, n 1 1.1 n 2 a, b a n b n a, b n a b (mod n) 1 1. n = 10 1567 237 (mod 10) 2. n = 9 1567 1826578 (mod 9) n II Z n := {0, 1, 2,, n 1} 1.2 a b a = bq + r (0 r < b) q, r q a b r 2 1. a = 456,

More information

HITACHI 液晶プロジェクター CP-EX301NJ/CP-EW301NJ 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】 日本語

HITACHI 液晶プロジェクター CP-EX301NJ/CP-EW301NJ 取扱説明書 -詳細版- 【技術情報編】 日本語 A B C D E F G H I 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 K L J Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT RS-232C RS-232C RS-232C Cable (cross) LAN cable (CAT-5 or greater) LAN LAN LAN LAN RS-232C BE

More information

IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a

IMO 1 n, 21n n (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a 1 40 (1959 1999 ) (IMO) 41 (2000 ) WEB 1 1959 1 IMO 1 n, 21n + 4 13n + 3 2 (x + 2x 1) + (x 2x 1) = A, x, (a) A = 2, (b) A = 1, (c) A = 2?, 3 a, b, c cos x a cos 2 x + b cos x + c = 0 cos 2x a = 4, b =

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

II K116 : January 14, ,. A = (a ij ) ij m n. ( ). B m n, C n l. A = max{ a ij }. ij A + B A + B, AC n A C (1) 1. m n (A k ) k=1,... m n A, A k k

II K116 : January 14, ,. A = (a ij ) ij m n. ( ). B m n, C n l. A = max{ a ij }. ij A + B A + B, AC n A C (1) 1. m n (A k ) k=1,... m n A, A k k : January 14, 28..,. A = (a ij ) ij m n. ( ). B m n, C n l. A = max{ a ij }. ij A + B A + B, AC n A C (1) 1. m n (A k ) k=1,... m n A, A k k, A. lim k A k = A. A k = (a (k) ij ) ij, A k = (a ij ) ij, i,

More information

nakata/nakata.html p.1/20

nakata/nakata.html p.1/20 http://www.me.titech.ac.jp/ nakata/nakata.html p.1/20 1-(a). Faybusovich(1997) Linear systems in Jordan algebras and primal-dual interior-point algorithms,, Euclid Jordan p.2/20 Euclid Jordan V Euclid

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

1 I

1 I 1 I 3 1 1.1 R x, y R x + y R x y R x, y, z, a, b R (1.1) (x + y) + z = x + (y + z) (1.2) x + y = y + x (1.3) 0 R : 0 + x = x x R (1.4) x R, 1 ( x) R : x + ( x) = 0 (1.5) (x y) z = x (y z) (1.6) x y =

More information

limit&derivative

limit&derivative - - 7 )................................................................................ 5.................................. 7.. e ).......................... 9 )..........................................

More information

December 28, 2018

December 28, 2018 e-mail : kigami@i.kyoto-u.ac.jp December 28, 28 Contents 2............................. 3.2......................... 7.3..................... 9.4................ 4.5............. 2.6.... 22 2 36 2..........................

More information

ii-03.dvi

ii-03.dvi 2005 II 3 I 18, 19 1. A, B AB BA 0 1 0 0 0 0 (1) A = 0 0 1,B= 1 0 0 0 0 0 0 1 0 (2) A = 3 1 1 2 6 4 1 2 5,B= 12 11 12 22 46 46 12 23 34 5 25 2. 3 A AB = BA 3 B 2 0 1 A = 0 3 0 1 0 2 3. 2 A (1) A 2 = O,

More information

VI VI.21 W 1,..., W r V W 1,..., W r W W r = {v v r v i W i (1 i r)} V = W W r V W 1,..., W r V W 1,..., W r V = W 1 W

VI VI.21 W 1,..., W r V W 1,..., W r W W r = {v v r v i W i (1 i r)} V = W W r V W 1,..., W r V W 1,..., W r V = W 1 W 3 30 5 VI VI. W,..., W r V W,..., W r W + + W r = {v + + v r v W ( r)} V = W + + W r V W,..., W r V W,..., W r V = W W r () V = W W r () W (W + + W + W + + W r ) = {0} () dm V = dm W + + dm W r VI. f n

More information

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1.

S K(S) = T K(T ) T S K n (1.1) n {}}{ n K n (1.1) 0 K 0 0 K Q p K Z/pZ L K (1) L K L K (2) K L L K [L : K] 1.1. () 1.1.. 1. 1.1. (1) L K (i) 0 K 1 K (ii) x, y K x + y K, x y K (iii) x, y K xy K (iv) x K \ {0} x 1 K K L L K ( 0 L 1 L ) L K L/K (2) K M L M K L 1.1. C C 1.2. R K = {a + b 3 i a, b Q} Q( 2, 3) = Q( 2

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) 1 φ = φ 1 : φ [ ] a [ ] 1 a : b a b b(a + b) b a 2 a 2 = b(a + b). b 2 ( a b ) 2 = a b a/b X 2 X 1 = 0 a/b > 0 2 a

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) 1 φ = φ 1 : φ [ ] a [ ] 1 a : b a b b(a + b) b a 2 a 2 = b(a + b). b 2 ( a b ) 2 = a b a/b X 2 X 1 = 0 a/b > 0 2 a φ + 5 2 φ : φ [ ] a [ ] a : b a b b(a + b) b a 2 a 2 b(a + b). b 2 ( a b ) 2 a b + a/b X 2 X 0 a/b > 0 2 a b + 5 2 φ φ : 2 5 5 [ ] [ ] x x x : x : x x : x x : x x 2 x 2 x 0 x ± 5 2 x x φ : φ 2 : φ ( )

More information

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16,

春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim n an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 春期講座 ~ 極限 1 1, 1 2, 1 3, 1 4,, 1 n, n n {a n } n a n α {a n } α {a n } α lim an = α n a n α α {a n } {a n } {a n } 1. a n = 2 n {a n } 2, 4, 8, 16, 32, n a n {a n } {a n } 2. a n = 10n + 1 {a n } lim an

More information

D 24 D D D

D 24 D D D 5 Paper I.R. 2001 5 Paper HP Paper 5 3 5.1................................................... 3 5.2.................................................... 4 5.3.......................................... 6

More information

直交座標系の回転

直交座標系の回転 b T.Koama x l x, Lx i ij j j xi i i i, x L T L L, L ± x L T xax axx, ( a a ) i, j ij i j ij ji λ λ + λ + + λ i i i x L T T T x ( L) L T xax T ( T L T ) A( L) T ( LAL T ) T ( L AL) λ ii L AL Λ λi i axx

More information

2 2 MATHEMATICS.PDF 200-2-0 3 2 (p n ), ( ) 7 3 4 6 5 20 6 GL 2 (Z) SL 2 (Z) 27 7 29 8 SL 2 (Z) 35 9 2 40 0 2 46 48 2 2 5 3 2 2 58 4 2 6 5 2 65 6 2 67 7 2 69 2 , a 0 + a + a 2 +... b b 2 b 3 () + b n a

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

1W II K =25 A (1) office(a439) (2) A4 etc. 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA appointment Cafe D

1W II K =25 A (1) office(a439) (2) A4 etc. 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA  appointment Cafe D 1W II K200 : October 6, 2004 Version : 1.2, kawahira@math.nagoa-u.ac.jp, http://www.math.nagoa-u.ac.jp/~kawahira/courses.htm TA M1, m0418c@math.nagoa-u.ac.jp TA Talor Jacobian 4 45 25 30 20 K2-1W04-00

More information

CVMに基づくNi-Al合金の

CVMに基づくNi-Al合金の CV N-A (-' by T.Koyama ennard-jones fcc α, β, γ, δ β α γ δ = or α, β. γ, δ α β γ ( αβγ w = = k k k ( αβγ w = ( αβγ ( αβγ w = w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( αβγ w = ( βγδ w = = k k k ( αγδ

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

2012 A, N, Z, Q, R, C

2012 A, N, Z, Q, R, C 2012 A, N, Z, Q, R, C 1 2009 9 2 2011 2 3 2012 9 1 2 2 5 3 11 4 16 5 22 6 25 7 29 8 32 1 1 1.1 3 1 1 1 1 1 1? 3 3 3 3 3 3 3 1 1, 1 1 + 1 1 1+1 2 2 1 2+1 3 2 N 1.2 N (i) 2 a b a 1 b a < b a b b a a b (ii)

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 電気電子数学入門 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/073471 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行当時のものです. i 14 (tool) [ ] IT ( ) PC (EXCEL) HP() 1 1 4 15 3 010 9 ii 1... 1 1.1 1 1.

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101 (008 0 3 7 ( ( ( 00 1 (P.3 1 1.1 (P.3.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.15................. (P.18............3 (P.17......... 3.4 (P................ 4 3 (P.7 4 3.1 ( P.7...........

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

1 α X (path) α I = [0, 1] X α(0) = α(1) = p α p (base point) loop α(1) = β(0) X α, β α β : I X (α β)(s) = ( )α β { α(2s) (0 s 1 2 ) β(2s 1) ( 1 2 s 1)

1 α X (path) α I = [0, 1] X α(0) = α(1) = p α p (base point) loop α(1) = β(0) X α, β α β : I X (α β)(s) = ( )α β { α(2s) (0 s 1 2 ) β(2s 1) ( 1 2 s 1) 1 α X (path) α I = [0, 1] X α(0) = α(1) = p α p (base point) loop α(1) = β(0) X α, β α β : I X (α β)(s) = ( )α β { α(2s) (0 s 1 2 ) β(2s 1) ( 1 2 s 1) X α α 1 : I X α 1 (s) = α(1 s) ( )α 1 1.1 X p X Ω(p)

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information