Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиом 2005 东北亚地区青少年环境研讨会 2005 동북아시아청소년심포지움 Международный детский симпозиум по проблемам экологии региона Северо-Восточной Азии СэдэвЭргэлт нийгимийн байгулулт 2005 оны 8 сарын 2122 Хятад улсын Лиао Нин Мужийн Мгдэн Хот Зохион байгуулагчяпон Тояма Аймаг, Япон Тэнгийсийн Тойроны Байгаль Орчины Хавсралын Тв ХятаддХятад Улсын Лиао Нин Мужийн Байгаль Орчины Хамгаалалтын Товчоо Дэмжигч Орон Нутгийн Засг Захиргааны Олон Улсын Харилцааны Нийгэмлэг ШиоО Дурсгалын Фонд

2

3 Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиом 2005 Программ 8-р сарын 20-ны др Хагас сайн др Орйн Лиао Нин Ии Зочид Буудалхоноглох ба хуралын газароролцогч цугларах 18:3019:30 Орйн хоол 19:4520:00 Уулзалт (Оролцогч болон хэрэг эрхлэх товчоо) Ажилы холбоо барих солилцох, илтгэлийн файлаа гардуулах 8-р сарын 21-ны др бтэн сайн др 7:00 8:30 глний хоол 8:50 9:00 Бртгэх 9:00 9:10 Хурал эхлэх мэндчилгээ Лиао Нин МужБайгаль Орчины Хамгаалалтын Товчоо Д товчоон дарга Тояма АймагАмьдрал Байгаль Орчины Хэлтэсийн Байгаль Орчины трийн бодолгийн тасаг Хори тасгийн дарга 9:10 9:15 дрийн цагийн хуваарь, орчуулах системийн тухай тайлбурлал 9:2010:20 йл ажиллагааны илтгэл Хаягдал бохийн байгаль орчинд злэх хнлийг гй болгохын т ллиао Нин Муж 7 Сургууль болон орон нутаг хамтран хэрэгз лэх экологийн ажиллагааг Тояма Аймаг 11 Нэн сайхан маргаажийн т лшандн Муж 15 Монглийн байгадь орчины одоох байдал болог тулгамдсан асуудлуудсэлэнгэ Аймаг 16 Цагаан хогийгболовсруулахлиао Нин Муж 18 10:2010:30 Завсарлага 10:3011:20 йл ажиллагааны илтгэл Байгаль орчины хамгаалалтад зориулсон бидэний чармайлтчнчионнамдо 23 Хатуу хог хаягдалын зохичулах бтээлч санаажиан С Муж 25 Амьдралын хогийн дахин ашиглалт болон бага сургуулийн сурагчидад зориосон гэгэрэлийн бодит ажиллагаа (Приморский Край) 30 Би бол байгаль орчины хамгаалалтын ххэнлиао Нин Муж 33 11:2012:00 12:0013:30 Асуулт хариулт дийн хоол 13:3014:30 йл ажиллагааны илтгэл Хогмйг ялган цуглуулаж баялаг болглх йл ажилдагаа (Тояма Аймаг) 39 Электрон хогийн хнл ба тний хураан цуглуулахвр Монголын рт засах орон 40 Эргэлт маярийн нийгиймийг байгуулахын тлх йл ажилдагааны жишээchungcheongnamdo 43 Их байгалийн сувдунсан навчийн тухай судлагаалиао Нин Муж 45

4 Багачуудын байгалчийн рт дэх хаягдлыг дахин ашиглахйл ажиллагааприморский Край52 14:3015:00 15:0015:10 Асуулт хариулт Завсарлага 15:1016:40 Байгаль орчины хэчээлхогийн зохичулалд юу чухал бэ? Одоо хийж дийлэх нь юу вэ? 54 Тояма Аймагаас Байгуулсан Их СургуульTATEDA, Masafumiдэд профессор 16:4016:50 Завсарлага 16:5017:30 Хамтын хээрийн байгаль орчины хамгалалтын ажиллагаа : Амьдралын хогийг борлоо болгох Тояма Аймагаас Байгуулсан Их СургуульTATEDA, Masafumiдэд профессор 17:3018:30 18:3020:00 Орйн хоол Солилцох дэшлэг 8-р сарын 22-ны др нэг дэх др 7:008:30 глний хоол 9:0010:30 Байгаль орчины хэчээлхог хаягдалын хэмжилт болон тооцоо 91 Бээжин хотын Шичэн тгргийн залуу багачуулын шинжлэн ухаан техникмжргэжилийн музей ZHOU Youhong эрхэлэгч 10:3010:40 Завсарлага 10:4011:00 Байгаль орчины хамгаалалтын товхимолын бэлэглх ба чаашдын йл ажиллагааны тухай 11:0011:15 Симпозиомын тунхагын сонголт 97 11:1511:20 Хурал хаах 11:20 Холбоо барих 12:0013:00 13:0017:00 17:3018:30 дийн хоол Тойрон зэх Мгдэн Хааны Ордоны Музей бусад Орйн хоол 8-р сарын 23-ны др хоёр дахь др 7:008:30 глний хоол глний хоолны дараа тус тустаан тарах Илтгэлээс гаданы йл ажиллагааны материал Манай гэрээ хамгаалъя! Приморский Край 98 Байгалийн хамгаалалтын йл ажилдагаа ба хогийг зохистой зохичуулах болон дахин ашиглах ньприморский Край Амьдралын хогийн зохицуулал (Приморский Край) Аж йлдвэрийн ажиллагаас болж эвдэгдсэн газар ороны дахин ашиглалат (Иркутск) 104 -н доторх тоо бол материалын нрийг илтгэнэ 2

5

6

7

8

9 Сургууль болон орон нутаг хамтран хэрэгзлэх экологийн ажиллагааг Засаг захиргааны нэр ЯпонJAPAN Тояма Аймаг Toyama pref Илтгэл хийгч Тояма Хотоос Байгуулсан Хокб Дунд Сургууль йл ажиллагааны нэр Эцэг эхтэйгээн баялаг цуглуулах йл ажиллагааны хугцаа 2005 оны 7 сарын 18нэг дэх дрдалайн др йл ажиллагааны газар Сургуулийн тойрог йл ажиллаганд оролцосон хний тоо бараг 1,000 нэрссурагч 570 нэрс, гэрийн ахмад бараг 400 нэрс, багш 30 нэрс йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан Хокб Дунд Сургуулдбх 604 нэрс, сурагчидын эвлэлээр гол болгож,сургуулийн доторхи цэвэрлэх ажиллагаа гараг брболонорон нутгийн цэвэрлэх ажиллагаа жилд удаа, Коши Оюуны Хомсдогтой Ххдийн Сургуултай харилцахжилд 5 удаазэрэг сайн дураар хийх йл ажиллагаа хийж, оролцох сурагч нэмэгдэж байна. Хагас жилийн мн, Сурагчидын Эвлэл болон Найз Хгжлэх Эвлэлгэрийн ахмад хамтран, орон нутгийн том хн болон сурагчидын харилцаа, аав ээж болон ххдийн харилцаатай хамаатай ажиллагаа хийж зье гэж бодож,эцэг эхтэйгээн баялаг цуглуулах йл ажиллагийг тлвлсн байна. Илтгэлийн товч агуулга (1)Тус сургуулийн сурагчидын байгаль орчины ухамсарын тухай шинжлэл 2001 онд, Хокб Дунд Сургууль нь байршидаг Охирота оронд,тояма Хотын экологийн жижиг хотгэдэг пластик болон хоосон лааз зэргийг дахин ашиглах йлдвэр байгуулагдсан байна. Энэ дохмолоор, оршин суугчид болон хотын тамгийн газар, йлдвэр, сургууль зэрэг хамтран ажилаж, бх орон нутгаараабайгаль орчинд тааламжтай эх нутагаа байгуулах ажиллагаа хийхээр болсон байна. Тус сургуульд ч ноднин жилээс, бага дунд сургуулийн сурагчид хийж дийлэх экологийн ажиллагааны тухай, р хийж байх эсийг асууж, байгаль орчины асуудалд хандах сонирхолыг дээшллхийг зориж байна. Усыг бохирдуулахгй аргаын дотор, Шд угаах, нр угаах, толгой угаах, бие угаах ед, усаа зогсгохгй дандаа гаргаз байхгй югэдэг асуултад, хгас шахам хн, усыг арвилан хэрэглэж байна гэж хариолсан байна. Угааж урссан шампунь, ууз лдээсэн умдаа зэрэг нь, гол болон далайг бохирдуулдаг юм. Бохирдсан далай болон голын загас амьдраж болох хэмжээ болгохд, маш арвин ус хэрэгтэй юм. Бид, усны хнд чухал ач холбогдолийг сэтгэж, др тутамын амьдралаа хувиргах чухалтай гэж бодож байна. Амьдралын дундахь энергидотор, Телевизийг урт цаг зэж, Телевиз тоглоомыг урт цаг наадаж байхгй юугэдэг асуултд, Телевизээ дандаа нээлттэй байлгаж, Телевиз тоглоомд тшиглэж, цахилгааныг цлж байх хн маш олон байх шиг санагдана.

10 Амьдрал болон хогын, Лааз, лонх, гялгар лонх, сний цаасан саваа угаж, дахин ашиглаж байна уугэдэг асуултд, яршигтай гэж бодсон ухамсараас буюу, р хийх биш харин аав ээжээрээ хийлгэх хн олон байх шиг. Юмийг хайрлахгй бол, хог их нэмэгднээ. Яасан ч гарах хог нь аргаагй болов ч, аль болхоор хог гаргахгй, гарчихсан хогоо сайтар ялгаж, дахин ашиглах нь маш чухал гэж бодно. сайн чадав дунд эс чадав 0% 20% 40% 60% 80% 100% Шд угаах, нр угаах, толгой угаах, бие угахаад, усаа зогсоогй гаргаз байхгй ю? Телевизийг урт цаг зэж, Телевизтоглоомыг урт цаг наадаж байхгй юу? Лааз, лонх, гялгар лонх, сний цаасан саваа угаж дахин ашиглаж байна уу? (2) Эцэг эхтэйгээн баялаг цуглуулах Эцэг эх болон ххдийн хурал2сар,5сар,6сар Сурагчидын эвлэлийн захирах хэлтэссурагчидын тллгч болон Найз Хгжлэх Эвлэлийн захирах хэлтэсгэрийн ахмадын тллгчнь цугларж,эцэг эхтэйгээн баялаг цуглуулах ажиллагааны зорилго ба цуглуулах аргийн тухай ярилцав. Цэвэрлэх ажиллагаагараг брийн 5дх др нгрсн жил 25 удаа хийж, 2,800 нэрс оролцож, энэ жил 4 сараас 7сар болтол 15 удаа хийж, бараг 1,800 нэрс оролцсон байна. Цэвэрлэх ажиллагаа6 сарын14 Эл сургуулийн тойрогд, хог арвин байх газрыг шинжилэж, цуглуулсан хогийн талвих газар ба зохицуулах аргийн тухай тойргийн дарагтай ярилцсан байна. Заавар цаас болон зурагт зарлал7 сарын 4 Сургуулийн тойрогоо 4 хувааж, баялаг цуглуулах цаг ба цуглуулах газрийг мэдлэж, эл тойрогд, хн бр дундажаар1020 Заавар цаас тгээж, хоршихыг хсэн найдав. Эцэг эхтэйгээн баялаг цуглуулах7 сарын 18Далайн др Сонин 32 тонн, сэтгл 18 тонн, цаасан хайрцаг 5 тонн, нийт 55 тонн баялаг цуглуулсан Байна.

11 чадав жуухан эс чадав 0% 20% 40% 60% 80% 100% йл ажиллагаар дамжиж, аав ээж ххдийн холбоог гнзгийрлсэн? Газар нутгийн хмстэй харилцаж чадав уу? Газар нутгийн байгаль орчиноо сайжруулах тухай болож зэв?

12 Та нар дэлхийн Бмбрцг энхийрэлэж байа уу Ерс хийж байх газрыг сонгоорой. Шд угаах, нр угаахдаа усаа зогсоогй Толгой угаах, бие угаахдаа, усаа зогсоогй С, умдаа, шл лдээж орхихгй Саван,шингэн саванг ил хэрэлэхгй гаргахгй гаргахгй Хэрэгтэй тасагт л гэрэл асаана Телевизийг урт цаг зэхгй Телевиз тоглоомыг Угаалын рд гэр блээрээ Хрггчийг урт цаг хэрэглэхгй урт цаг наадахгй ргэлжилэн орно Хрггчийн дулааны хэмжээг 28 градуст талвина Хргрийн хаалгийг нээж хаах удааг багасгана Хогоо хогийн хайрцат хаянаа гэрт ч гадаа ч Харандаа, баллуур, тэмтэглэлийн дэвтэрээ барталаа хэрэглнээ Лааз, лонх, гялгар лонх, Тогтсон др, баялаг цуглуулах ажилыг хавсран Хоолоо лдэхгй сний цаасан гл хог хаянаа хийнээсургуулийн саваан угааж дахин ашиглахд дахин ашиглаж байна авч очино

13 Нэн сайхан маргаажийн тл Засаг захиргааны нэр Шандн Мужийн Байгаль Орчины Хамгаалалтын Товчоо Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр ЛиэЖи Нан хотын 5-р дунд сургууль йл ажиллагааны нэр Нэн сайхан маргаажийн тл йл ажиллагааны хугцаа 2004 онысарынний др йл ажиллагааны газар Жи Нан хоты Чен Чэн Талбай йл ажиллагаанд оролцсон хний тоо нэрс йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан Одоо, байгаль орчины асуудал нь улам хэц болж, байгаль орчины хамгаалалтын сэдэв нь дрс др хмсийн анхаралыг татаж байна. Энэх байдалд, ангийн багжаас Нэн сайхан маргаажийн тлгэдэг сэдэвээр байгаль орчины хамгаалалтын тухай гэрийн даалгавар гвбид 5 хний блэг звдлчж, Чен Чэн Талбайд хог тж, байгаль орчины хамгаалалтын чухал чанарыг ухуулхаар болов. онысарынний дрийн цагт, бид амалсан ёсоор Чен Чэн Талбайд цугларав. Тэр дрийн Чен Чэн Талбайд, нийниймийн халамжийн сугалаа худалдаж байгаа газарын тойронд, хмсийн хаясан хэрэгй болсон талон арвин сарнин, цэвэрлэгч маш яаруу хог цуглуулаж байлаа. Бид, цэвэрлэгчээс хогийн уут авч, хамтаар цэвэрлэх ажил хийв. Бас, яавал байгаль орчиноо хамгаалаж чадан, юунд байгаль орчины хамгаалалт нь чухал гэдэгийн тухай сурвалжлага хийж, арвин зуруг авалаа. 3 цагийн цэвэрлэх ажил хийсэний днд, бид 2 том уут хог цуглуулаж, том хнтэй байгаль орчины хамгаалалтын тухай ярилцаж, мн, маш олон мэдээлэл цуглуулав. Бид энэ удааны йл ажиллагаагаа ангидаа илтгэл хийж, ангийн сурагчидтайгаа янз брийн саналаа солилцов. Сайхан байгали орчиноо хамгаалахад, бгдээрээ чармайх хэрэгтэй гэж, бгдийн санал нийлсэн байна. Эл улсын залуучуд хамтран, нэн сайхан маргаашийн тл чармайжгаая. Илтгэлийн гол санаа Нэн сайхан маргаашийн тл, бгдээрээ хамтаар чармайх чухалтай.

14 Монглийн байгадь орчины одоох байдал болог тулгамдсан асуудлууд Засаг захиргааны нэр Монгол, Сэлэнгэ Аймаг Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр А.Уянга Илтгэлийн товч агуулга Одоо, байгаль орчины хамгаалалтын асуудал нь дэлхий хамгийн чухал сэдэв болоод байна. Хн трлхтн нь эдийн засаг, нийгэм, шинжилэх ухаан техник мэргэжилийн талаар хгжиж ирсэн боловч, тнээс болж агаар мандалд их хэмжээний хлэмжийн хий гарч, озоны давхаргийг эвдэн, олон тооны амьтан ургамалыг мхж, мн чцэнгэг ус нь хорогдожих ган ба цлжил сж, хортой химийн бодис ба зйл брийн хаягдалаас болж бохирдож, бас шинэ вчн сж, гай гамшигийн тоо ч нэмэгдэж байна. Энэ мэтээр хн трлхтний нийгэм ба шинжлэх ухааны хгжилт нь, бидэний амьдралд муун лзлж байна. Монголын байгаль орчины одоогийн байдал Эртэнээс аваад биднийвг дээдэс байгаль болон тний хишиг буянийг нандигнан, байгаль орчины хамгаалалтд ч чармайж ирсэн байна. Монгол хн гол мрний бохирдол, хрсийн эвдрэл, ойн сангийн сйтгэлийг уучлаж болшгй ажиллаагаа гэж бодож байсан боловч, одоо энэх зан заншил нь хаягдаж байна. Слийн 100жилийн хугцаанд, байгалийн баялагын хэрэглэлтийн нэмэгдэж, заримдаа хэрэглэх хэжээ нь маш тргэн байж, тэр нь байгалийн боломжийг давж байна. Жил бр байгалийн баялагын хэмжээ нь хорогдож, байгаль орчины тэнцвэр нь эвдэгдэх хандлага байна. Манай улсын том хот ба хн амын нягтрал нь ндр газар оронд, байгаль орчины бохирдол нь маш срхий байна. Жишээлбэл, Монголын нийслэл Улаанбаатарын байгаль орчины одоогийн байдал доорх мэт байна. Одоо, Улаанбаатартгалын цахилгаан станц байж, тэндээс 200 шахам трлийн бохирдол бодис гарч байна. Нийслэлд 50 мянган машин байж, 92 мянган айл нь дулааны хангалтд 300 мянган тонн модын нрс, рр хэлбэл жилд 400 мянган тонн модыг хэрэглэж байна. Нрсийн тоос ба нрсийн утааны шалтгаан болох уурын тогоогоос, 250 илзйлийн бохирдолын бодис нь агаар мандалд орч, жилд 400 мянган тонн модын нрс хэрэглэж байна. Энэх байдал нь агаар мандалын бохирдолын шалтгаан болж, нэнч хмсийн эрл мэндэд муу нл злж байна. Хаягдал ба хортой бодисыг хууль бусаар хаях, бузар газар доорх гэр, уул болж байгаа хог, хн ба амьтан ургамалд зохисгй орчиныг бий болгж байна. Билчээр болон малын тоо толгойн тэнцвэр нь эвдэдэж байх учираас, зарим оронд хрсийн

15 элэгдэл эвдрэлэ болон цлжилт нь нэмэглэж байна. Цлжилтс болж Монголын нутаг дэвисгэрийн 42.5 хувь нь хэрэглэж болхгй болж, амьтан ургамалын оршин амьдраз хэвчээ нь давчуу болсоноос, мххаюулд тулгарч байна. Слийнжилд, хрсийн тухай захиргаа муугаас болж, тариан газарын чнар муутаж, хч нь доошлаж байна. Мн ч байгаль орчины хувиралт ба хний ажиллагаагаас болж байгалийн ургамийн трл ч багасж байна. Судалгаанаас зэхэд, слийн100 жилд байгаль орчин, уур амьсгалын байдал, хний ажиллагаагаас болж мнд Монгол ороны ойн зааг шугам нь хойшоо шилжиж, ой сангийн 40 хувийн талбайд хэрэглэгдэж байгаа ой мод огтлох хууль нь улсын стандарт тохирхгй байна. Ойн сангийн 1/4 нэгэнтээ хний ажиллагаа, ой хээрийн тймэрээс болж сйтгэгдсэн байна. Дэлхийн дахины дулааралтаас болж, 4 жилд дараалан бх улсын нутаг дэвсгээрийн бараг 50 хувь нь гандаж, слийн 3 жилд тэжээл хрэлцэхгйгээс болж хэдэн арван сая мал хэж улсын эдийн засагт их хохирол авчирсан байна. Дэлхийн дахины дулааралтаас болж уур амьсгалыг рчл гдэж, х рс шороо хатна. Цлжилээс болж, гол мрн, нуурын тоо багасж, хрсын хч муутаж, элэгдэл эвдрэл нь хэч болно. Цэвэр ус ч хорогдож, тний днд байгаль орчины муу газараас байгаль орчины одоох байдал нь тогтвортой газарт шилжих хн ам нэмэгднэ.

16

17

18

19

20

21 Байгаль орчины хамгаалалтад зориулсон бидэний чармайлт Засаг захиргааны нэр мнд Солонгосын Чнчионнамдо Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр И Дахе (Гонгжо охидын дунд сургууль) йл ажиллагааны нэр Байгаль орчины хамгаалалтад зориулсон бидэний чармайлт йл ажиллагааны хугцаа 2005 оны 3 сарын 1 йл ажиллагааны газар Чнчионнамдо Гонгжо Хотын Гонгжо охидын дунд сургууль йл ажиллагаанд оролцсон хний тооцэнхэр ойгоо хамгаалах хмсийн эвлэл18 нэрс йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан 2004 оноос, Уулын Ойн Танхимын засаг захиргааны дэмжлэг болон компанийн эдийн засагийн тусламжийг хртэж, Юханкинбарий компани сугруулаа ойзуулах йл ажиллагаагаа эхэлсэн байна. Сургуулийн ойгоо сайн хамгаалахд, амьдралын хог нь харшил гэж бодож, сургуулийн ойн байгаль орчиноо хамгаалах йл ажиллагааг эхэлсэн байна. Илтгэлийн товч агуулга Баруун Европын агарын бохиртол нь Дорнод Европыг нлж, Хятадын цлжилт нь Солонгос Хойгийн элсэн шуурганы шалтгаан болж байна. Иймээс, байгаль орчины асуудал нь нэг хэсэг газар ороны сэдэв биш, бх дэлхийн бмбрцгийн асуудал юм. Тнийг шидвэрлэхд, юуны тэргнд, бидэний рийн биеээсээ хийж эхлэх хэрэгтэй гэж бодж байна.тиймээс, маний сургуульд хэрэгзлсэн хэдэн жишээ татаж танилцуулъя. (1) Байгаль орчины хамгаалатын боловсрол Байгаль орчины зарлалын самбар: Эл ангид байгаль орчины зарлалын самбар зохиож, байгаль орчины тухай эл зйлийн мэдээг танилцуулан, байгаль орчины хамгаалатын ухамсараа дээшллжээ. Байгаль орчины айл гэрийн захиаг илгээх: тр зуурын айл гэрийн захиаг илгээж, хогийн гаралтын тохируулга ба ялган цуглуулах, хаягдалын дахин ашиглах арга зэрэгийг мэдлж, ххддтэй хамтаар байгаль орчины хамгаалалтын йл ажиллагаанд оролцохыг уриалсан байна. Байгаль орчины тухай хичээл ба урлгийн бтээлээ дэлгээн злэхзэсгэлэн энээх : байгаль орчиноор сэдэв болгсон хичээл, байгаль орчины сонины хэвлэл, хаягдалыг дахин ашиглах аргийг жаах хичээл орж, мн, явагдуулж байгаа жишээг сургуулийн найр дээр дэлгэн злэхээр дамжин, байгаль орчины хамгаалалтын ухамсараа олом дээшлсэн байна. (2) Хогийг ялган цуглуулах Энгийн хог, хоосон лонхын трл, хоосон лааз, цаасын трл зэрэгийг ялган хураан цуглуулахаар хайрцаг байрлуулжээ. мн эдгээр хураан цуглуулсан хогоор жорлонгийн цаас сольж, сургуулийн жорлонд хэрэгэхээр дамжин, хогийг ялган цуглуулахын р ашиг ба баялагийн чухал чанарыг ойлгоох болсон байна. (3) Сургуулийн дрэмт хувцас ба тамирьн хувцасаа доод ангийн сурагчидэд гх Тгс х сурагч нь, сургуулийн дрэмт хувцас ба тамирьн хувцасаа доод ангийн сурагчд гхр дамжин, баялагийг арвилхаар барахгй дээд анги блолн доод ангийн сурагчидын халуун дотно нхрлл бий болсн байна.

22 (4) Члт зах Оншиж дууссан ном, лавлалтын материал, хувцас, чимэглэл зэрэгээ сургуулийн тамирьн талбайд авч ирэн, члт зах нээж, олсон ашиг орлогоо бгдийг нийниймийн халамжийн байгууламжад ргл болглв. Энэ нь, баялагийг арвилсанаар барахгй, хнийг туслж чадах нэг сумаар хоёр туулай буудах сайхан йл ажиллагаа байна. (5) айгаль орчины хамгаалалтын тл нийгиймд хувь нэмэрээ злэх йл ажиллагаанд ороцох. Сургуулийнорчин тойроны цэвэрлэл : сар бр 2 удаа,эл ангийн жижр нь сургуулийн орчин тойроны хогийг цуглуулах нийгиймд хувь нэмэрээ злэх йл ажиллагаа явуулсан байна. Кмгангсан уулын цэвэрлэх йл ажиллагаа : Гонгжо далайн цэрэгийн хийж байгаа Кмгангсан уулын цэвэрлэх йл ажиллагаанд оролцов.сургуульд сурсан байгаль орчины мэдэлгээ хэрэглэх сайн тохиол байлаа. Бас, йл ажиллагаанд оролцсноос усын бохирдол ба хуйль босоор хог хаяж байгаа байдалыг мэдэж, амьдраоаа дахин харах сайн тохиол ч байлаа. (6) Амьдралын хогийг багасгах болн дахин ашиглах Сургуулийн дийн хоолноос гарах хогийг аль болхоор багасгаж, тэгсэн ч гарсан хогийг сургуулийн тарианд бордоо болгон хийв. Бас, хоол хийхд гарсан тосыг бохирдол болхгй сван хийжээ. (7) Сургуулийн ойзуулал рийн модоо нэг сонгж, сургуулийн доторх ойг хмжлэх, тнийг шинжиж, дрийн тэмтэлэл бичих, сургуулийн хрээнд байх мод ба цэцэгийн нэрийг таах асуулт хариултын тэмцээн, ногооны талбай ба цэцэгийн тайз барих ажиллагаа зэрэг зйл брийн ажилаар дамжиж, байгаль орчины хамгаалалтын ухамсар ба байгалаа хайрлах сэтгэлийг гэгэрлэв. Орчимын жил, бидэны тулгарж байгаа байгаль орчины асуудал нь, бид бдээрээ санаа талвихгй бол болохгй хэмжээнд хртэл хнд хэц байна. Тэгээд, энэх байгаль орчины асуудалыг шидбрлэхэд хэдэн хн эсэл хэдэн улс нь хариуцалга хлээхээр шийдвэрлэгдэхг й юм. Иймээс, байгаль орчины тухай зв мэдэлгээг бх дэлхийн хмст мэдлэх нь маш хнд ач холбогдолтой гэж бодож байна. Бидэний сургуульд, байгаль орчины асуудалын тухай суралцаж, хогийг багасгаж тэгсэн ч гарах хогийгдахин ашиглах амьдралын дадгалыг хмжиллхэр зйлийн ажиллагааг хийж байна. Эдгээр ажиллагаа нь звхн сургууль биш харин айл гэр ба орон нутгийн нийгийм ч хамтаар хийх хэрэгтэй байна. Басаав ээж болон орон нутгийн нийгиймдхбайгаль орчины хамгаалалтын ндр ухамсар ба чармайлг нь, сургуульдх байгаль орчины суралцалгатай зохицх ед, тний р ашиг нь олом ндр байж, байгаль орчины асуудалд хандах бидэний жаахан чармайлг нь удахгй бх дэлхийн ббрцгийн байгаль орчины асуудалыг намжаах явдал ч болно. йл ажиллалгааны дн ЭхлэхтээЦэнхэр ойгоо хамгаалах хмсийн эвлэл18 хнээр гол болглж хийсэн ажиллагаа нь, аажмаар бх сургуульд дэлгэрч, сайхан сургуулийн ойгоо хамгаалах зэрэг зйийн байгаль орчины хамгаалалтын ажиллагааг рийн ухамсараасаа хийх болов.

23

24

25

26

27

28 Амьдралын хогийн дахин ашиглалт болон бага сургуулийн сурагчидад зориосон гэгэрэлийн бодит ажиллагаа Засаг захиргааны нэр Приморский Край Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр Минченко Ксения Сергеевна, Пожарского орон, Лучегорск тосгон 4-нэгтэсэн боловсролын сургуулийн 7-р ангийн сурагч, сурагчдын кулбробинзоны йл ажиллагааны нэр Хатуу биет амьдралын хогийг ялган зохицуулахзай,хуучин цаас, дахин ашиглах, бага сургуулийн сурагчидад зориосон амьдралын хогийн тухай гэгэрэлийн хичээл болон бодит ажиллагаа йл ажиллагааны хугцаа 2003 оны 9 сар2004 оны 7 сар йл ажиллагааны газар Лучегорск йл ажиллагаанд оролцсон хний тоо 28 нэрс1114 настай йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан Лучегорск тосгондх хатуу биет амьдралын хогоос болсон бохирдол, оршин суугчидын байгаль орчины асуудалын тухай мэдлэг дутагдаж байгаа байгдал зэрэг. Илтгэлийн товч агуулга Лучегорск тосгоны оршин суугчидад авч хэлвэл хогийн асуудал нь хамгийн чухал сэвэв юм. Одоо, тосгоны хн ам нь 300 мянга байж, оршин суугчидад бруниар утаагэдэг гийн утгийг ойлгж, бас тогтоосон хугцаанд дадлага хийж байна. Тэр нь, даруй тосгоны хог зохицуулах газарын хамгийн энгийн зохицуулах арга нь хогийг шатааж байгаа очирт байна. Хогийг шатаах ед, агар мандалд, хн ба байгальд хортой бодисыг гарган, мн ч, хог зохицуулах газараас бохирдол бодис нь хрс болон газар доорх усанд урсан орно. Амьдралын хогтой хамтаар зай зэрэгийн мнгн усыг агуулах хортой хог ч хог зохицуулах газарт хргэгдэн ирч байна. Бас, тосгоноос байгууласан номын сан ба сургуулийн номын сангаас жил бр хэдэн тонн хуучин ном хргэгдэн ирж шатаагдаж байна. Энэх байдалаас, сурагчдын кулбробинзонынь Лучегорск тосгоны байгаль орчины хамгаалалтын йл ажиллагаагаа 2003 оноос хэрэгзлсжн байна. Юуны мн, оршин суугчийн байгаль орчины асуудалын тухай мэдлэгийг дээшллж, амьдралын хогоос болсон бохирдолын асуудалыг шийдвэрлэхд идэвхитэй оролцхоор уххулаж, онцгойлон залуучуудын оролцохыг уриалан дуудахаар тлвллг хийв. Нэгдгээр алхамд,айл гэрийн йлдвэргэдэг йл ажиллагаагаа хэрэгзлсэн байна. Тний зорилго нь, бага сургуулийн сурагчидад гэртээ хуучин цаасны дахин ашиглах аргийг жаах явдал болоно.багачуудынэкологист нар, хуучин дэвтэр,сэтгл,сонин зэрэгээс хатуу цаасан хайрцаг хийх айл гэрийн йлдвэр байгуулав. Бас, ххтдэд зориолсон нэвтрлэгнгт шил ын тл хатуу цаасан хайрцаг хийх арга ба тний хэрэглэх аргийг тайлбарлсан видео зураг

29 авсан байна. Энэ видеогий хуулбарыг тус газар ороны бгд сургуульд тгээв. Хоёдугаар алхамд,анхар! хортой хаягдал!гэдэг йл ажиллагаа хийв. Тний зорилгонь, залуучуудыг хогийг зохицуулах тухай сайн дураар хийх ажиллагаанд оролцхоор уриалан дуудах явдал байна. Оршин суугчийн энэх сэдэвт хантах мэдлэгийг магадлахаар, тосгоны иргэнд анкет хийв. Жолоодогч багш болон сурагчидаас тосгондх хогийг зохицуулах асуудалын тухай анкет зохиож, 5-11р ангийн сурагч болон аав ээжд тгэн гв. Оршин суугчийн хогийг зохицуулах асуудалын тухай мэдлэгийг даруй мэдэхээр, шалгалтын днг зурагаар эмхэлэв. Мн ч, NGOПервоцветтай хамтаар, оршин суугчидад мэдээ хангахаартетрапаку нь яавал турах вэ, ххтдэд зориолсон нэвтрлэг нгт шилд Анхархортой хаягдал гэдэгвидео зураг хийж, басхогийг зохицуулах асуудалын тухай радио программийг ч зохиов. Бага сургуулийн сурагч болон дунд сургуулийн сурагчийн тл, гэшн 20 нэрсээс жжиг ч тоглов. Жжигий зорилго нь, ххтдэд амархан ойлгох хэлбэрээр байгаль орчины асуудалын чухал чанарыын тухай тайлбарлаж Тетрапаку ба гялгар лонхын цуглуулах ялгах зохицуулах зв арга зэрэгийг жаах явдал болоно. Сурагчид ба тэдний аав ээжд мэдээ хангахаар хортой бодисын тухай товхимолыг ч зохиов. Тлвллггийн агулгааг тайлбарлах ханийн сонин ба зайн тоог тэмтэглэж бодох онцгой цаасыг зохиож, мн, Бид, сайхан дэлхийн ббрцгд амьдрамаар байна гэх тунхагийг ч бичив. 3 дрийн хугцаанд тосгоны сургуульдзайг хамгаас ил цуглуулсан сурагчгэдэг уралдаа явуулав. Сургуульд хай цуглуулах газар байгуулаж,тэнд гэшн нар зайг х лээн авч, тоог бргэж, тэмтэглэлийн цаасанд тэмтэглэж, трлсэн сурагч, анги, сургуульд дурсгалын юмгв. Энэ йл ажиллалгааг хэрэгзлэхээс мн, Приморский ба Хабаровский ороны зайг дахин ашиглах йлдвэрыг лавлаж талвисан болхор, тус йл ажиллалгаанд цуглуулсан 1086ширхэг зайг Хабаровский ороны дахин ашиглах йлдвэрт хргэв. Мн ч, гэшн нар, газар ороны засагийн захиргааны удирдалгийн доор хэрэгзсэнбид ирээдйд энд амьдранагэдэг йл ажиллалгаад оролцов. ТосгондХогийн мангасба зурагт хуудас зэрэгээр срт жагсаал явуулаж,срт жагсаалын лоозон ньрийн тосгоноо цэвэрлье байлаа. Энэх срт жагсаал болон хогийг зохицуулах асуудал нь олонх оршин суугч ба тосгоны тагийн газарын ажилтаны ангхаралыг татав. йл ажиллалгааны дн 70 ширхэг280 хний ховь анкетыг задлан шинжилэв. Оролцогчийн 80 нь тосгоны амьдралын хогоос болсон бохирдолын асуудалын шийдвэрлэх нь хэрэгчээтэй гэж бодож байгаа б гээд хогоо япгана гэж хариолсан байна. Д н нь Вэб хуудасанд нийтлэв ( TV нэвтрлэгнгт шилийн гэшд сурвалжалсанвидео, LTVПанорамад видео нь нэвтрлэгдсэн байназэгч бараг 6500 хн. Газар ороны сонинпобедаданхар хортой хаягдалны тухай 2 зохиол нь нийтлэгдсэн байнаоншигч бараг 3500 хн.

30 Залуучуудын сониншиповникд ч мэдээлэл хангав. Бас, газар орны радио нэвтрлэгийн товчоод ч программыг нэвтрлсэн байнабараг 4,000 хн. Эдгээр йл ажиллалгаагаар дамжин, оршин суугчид байгаль орчины бохирдолын асуудалын тухай бодолхилах агргаа ховируулахаар мэдээ хангаж, хортой хаямал бодисын нлг багасгахд бх хчээ зориолав. Жжиг Тетрапаку нь яавал турах вэыг 6 удаа тоглоов. Тоглолтд, 8 анги болон ххдийн цэцэрлэг Теремокын блэг оролцов. 230 нэрс ххтд хогийн асуудал, зохицуулах асуудалын тухай мэдээ олж, бас эл айл гэрт ч р хогийг багасгах аргийг сурсан байна. Лучегорск тосгоны сургуульд 50 ширхэг товхимол тгээв. 30 ангийн бараг 750 нэрс сурагчид нь мэдээ олсон байна. йл ажиллагаагаас мн мэдээ гсонс, зай цуглуулах жиллагаанд идэвхитэй оролцсон байна. Зай цуглуулах уралдаанд, 300 ил сурагч оролцож, нийт 1,086 ширхэг зайг цуглуусан байна. Ернхий хндэч 25 kg хортой хаягдал нь энгийн хог хаях газарт хргэгдсэнгй, ххдийн гараар 21,500 хрсийн бохирдол нь аврагдасан байна. Пожарскийн оршин суугчид зориолсонбид, сайхан дэлхийн ббрцгд амьдрамаар байнагжджг тунхагт 149 сурагч гарын сг зурав. Тус йл ажиллалгааны хэрэгзлэлтд, цэцэрлэгийн ххдийг багтааж, 800 нэрс сурагч оролцож, тэд нар хортой хаягдал, хогийг багасгах аргийг сурч, рийн гэртээ байгадь орчины хамгаалалтд оролцох болслн байна. Мн ч, зохион байгуулагч болох сурагчдын кулб Робинзоныын гэшн нарт авч хэлвэл, тус йл ажиллалгаа нь маш сайн торшилгаа болсон байна. Бас, Хабаровский орроны байгаль орчин мнгн усын дахин ашиглах твийн даргатай ярилцасан яриа нь, ирээдэйд, ганч Приморский оронд л биш, бх алс дорнодх мнгн ус агуулах бодисыг дахин ашиглаж дийлнэ гэсэн хсэлийг хртэв.

31

32

33

34

35

36

37 Хогмйг ялган цуглуулаж баялаг болглх йл ажилдагаа ~ Настайчуудад дугуйтай сандаль хргъеыг амн дохио болгож~ Засаг захирганы нэр Оябе Хот Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэрморикава Шиори, ено Хиро, Огава АякаОябе Хотоос байгуулсан Цзава думд сургуулийн сурагчидын эвлэл йл ажилдагаа ны нэр Сайн дураар хийх з л л нь хийж байх хнгн цагаан лаазыг цуглуулаж олсон ашиг оролгоор дугуйтай сандаль худалдан авах йл ажиллагаа нээс бусад Оябе Хот нь хийж байх хогийг ялгахсурагчидын хоолны хогийг ялгах йл ажиллагааны хугцаа 2004-оноос одоо хртэл йл ажиллагааны газар Оябе Хотоос байгуулсан Цзава Дунд Сургууль йл ажиллагаад оролцосон хний тоо бараг 200 нэрс йл ажиллагаа явч Сурагчидын эвлэлийн сайн дураар хийх з л лийн йл ажиллагаар тлвлвсурагчидын айлаас гарсах нгн цагаан лаазыг цуглуулаждахин ашиглах худалдаачин д худалдан н гч, ашиг оролгоор настайчуудыг асарах газарт дугуйтай сандаль хргэв. Илтгэлийн товч агуулга Хнгн цагаан лаазын цуглуулах йл ажиллагаагийн т л в Айлаас хнгн цагаан лааз цуглуулах бх сурагчидыг уриалжайлийн хнгн цагаан лаазыг цуглуулав. Гудамж цэвэрлэх йл ажиллагаа болон хогийг ялгаж, хнгн цагаан лааз цуглуулах Чимэх з л лтэй хамтарлан гудамжйл ажиллагаа т л вл ж, бх сурагчидыг уриалаж хэрэгзлэв. Тус др нь цуглуулсан огын тотороос хнгн цагаан лаазыг ялган авчай. Хнгн цагаан лаазыг цуглууласан хоёр шалтгаан Дахин ашиглахаар дамжиж хогийг багсгаж, баялагийг хчмнтэй ашиглах Хнгн цагаан лаазыг цуглуулан олосон ашиг оролгоор настайчуудыг асарах газарт дугуйтай сандаль хргэж нийгимд хувь нэмэр злэх Хнгн цагаан лаазын хрэх газар Хнгн цагаан лаазыг худалдан авсан дахин ашиглах худалдаачинг айчлаж, хнгн цагаан лааз нь яаж дахин ашиглагдаж байхыг шинжилгээ хийв. нээс бусад дахин ашиглах йл ажиллагаа Оябе Хот нь хэрэгзлэж байх хог ялгах ажилийг сурагчидын хоолны хогдч хмйж байна.

38

39

40

41 Эргэлтд нийгэийн байгуулалтд зориолсон йл ажиллагааны жишээ Засаг захиргааны нэр мнд Солонгос Chungcheongnamdo Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр Ю Мнгил, И Гилху (Daecheon Дунл Сургууль) Илтгэлийн товч агуулга Нэг газар орон, нэг улст сж байгаа байгаль орчины бохирдол нь, сcэн газар оронд л биш харин бх дэлхийн том асуудал болж байгаа болхор, байгаль орчины хамгаалал нь, байгали орчинд хайртай цаг е болхын туст маш чухал сэдэв юм. Энэ мэтийн байгаль орчины бохирдолыг шийдвэрлэхд тний бодит байдалыг тодорхой болгж, рийн хавьдх жижиг явдалаас хийх хэрэгтэй байна. Иймээс, бид тус илтгэлээр дамжиж сурагчид сургууль болон гэртээ хийж дийлэх хэдэн жишээг танилцуулъя. (1) Сургуульд хэрэгзлсэн жишээ Сургуулийн дрэмт хувцас ба тамирьн хувцас болон ном хэрэгсэлээ доод ангийн сурагчидэд гх. Дээд ангийн сурагчаас хлээн авахаар дамжин баялагийг арвилхын хамт, дээд ангийн сурагчийн амьдралын байдалыг мэдэж, рийн биеэ шинжих сайн завшаан юм. Сургуулийн хрээнд дуртай ургамалыг тарих Ургамалыг бойжуулахаар дамжин байгаль орчинтай дасалцаж, мн ч байгалийг нандигнах сэтгэл соёолох юм. Сургуулийн тойроны цэвэрлэх Гараг брийн нэгдэх др, ангийн йл ажиллагааны цагт 2 блэг нь сургуулийн тойроныг идэвхтэй цэвэрлэж, байгаль орчиноо гоёлохоор чармайж байна. Байгаль орчины хамгаалалтын йл явдалд оролцох Сургуульд нээх байгалийн ажиглан шинжлэх их хурал, байгаль орчины хамгаалалтын хэчээл зэрэг байгаль орчинтай холбоотой йл явдалд идэвхтэй оролцон, байгаль орчины хамгаалалтын аргийг сурч байгаль орчины хамгаалалтыг хэрэгзлэх ухамсараа дээшллнэ. (2) рийн гэртх хэрэгзлсэн жишээ Хэрэглэж даруй хаядаг барааг хэрэглэхээс биеэ барих Хэрэглэж даруй хаядаг бараа нь хрсэнд задлагдахгй зйл олон байгаа учираас, хрсийн бохирдолын гол шалтгаан болж байхд хэрэглэж байгаа хн олон байна. Иймээс, бид р ашиг й чанарыг мэдрэж тэдгээрийн хэрэглэлтийг багасгаж байна. Дахин ашиглаж баялагийг арвилах Хаягдал тосыг гээхгй сван хийх зэрэг, хягдалыг дахин ашиглахаар дамжин, байгаль орчины бохирдолыг сэргийлээр барахгй аж ахуйн далаар ч туслам болох болхоор манай

42 сургуульд бгдээр чармйн хэрэгзлэж байна. Усыг арвилах Жорлонын танканд тоосго хийж талвин, шдээ угаах ед, цомоонд ус хийх талвин хэрэглэх, шршрт орох ед усаа ргэлжллэн гаргахгй, савангаа дэмий хэрэглэхгй, бидэний амьдраод дутагдашгй усаа арвилан, мн ч бохирдолохгйгжжр чармайн хэрэгзлж байна. Слийн жилд, байгаль орчины бохирдол нь ганц бидэний асуудал биш, бх дэохийн хнд чухал асуудал болоод байгаа боловч, олонхи хмс энэх хэц байдалыг сэнхрэхгйхэн нэг нь хийх байлгй дээгэрэг хуучин бодолтой байгаа. Бид, Daecheon Дунд Сургуулийн сурагчид, энэ янзын бодолоо хувируулахыг зориогоо болгж, дээр ярисан мэтээр сургууль болон гэртээ байгаль орчины хамгаалалтад зориолж, жижиг явдалаас хэрэгзлж байна. Дусал ус далай болоногэгдэг зйр цэцэн г байдаг. Эл айл гэрийн ялган цуглуулсан хогньэргэлтэй баялагаар дахин ашиглагдахыг хсэж байна. Энэ шинпожиом ньндр энд цуглсан зн Хойт Азийн бсийн 5 улсыг байгтаасан бх дэлхийд, байгаль орчины чухал чанарыг сайн мэдлэх завшаан болхыг хсэж байна.

43

44

45

46

47

48

49

50 багачуудын байгалчийн ртдэх хаягдлыг дахин ашиглахйл ажиллагаа Засаг захиргааны нэр Приморский Край Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр Ekaterina Klimovich, Арсеньев хотоос байгуулсан 4р нэгтэсэн боловсролын сургууль йл ажилдагааны нэр Амьдралийн хогийг дахин ашиглах йл ажиллагааны хугцаа 2000 он2005 он йл ажиллагааны газар Приморский Край, Арсеньев хот, багачуудын байгалчийн рт йл ажиллагаанд оролцсон хний тоо 95 нэрс йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан Арсеньев хотын амьдралийн хогийн нэмэгдэл. Илтгэлийн товч агуулга Эд бодисын йлдвэрлэл ба зарчуулалаар дамжиж гарах хог бол хн трлхтнд авч хэлбэл эртэнээс аваад энгийн учир байсан. Гэтэл, 15р зууны эхнээс хог нь байгаль орчины асуудал болож, зуунд нэлээн хэц байгаль орчины асуудал болсон байна. Одоо, альваа талаас гарах хогийг шийдвэрлэх нь маш чухал учир болоод байна. Ялангуяа, хог цуглуулах, зохичуулах, булах зэрэг, хогийг зохистой шийдвэрлэх нь бх дэлхийн анхаралыг татаж бий бгээд, янзын арга авагдаж байна. Тний дотор хамагийн р ашигтай арга бол, хогийг багасгах ба дахин ашиглах явдал юм. Арсеньев хотын багачуудын байгалчийн рт ххдд ч б хчээрээ хогийг багасгаж, аль болхоор хаягмалийг дахин ашиглахаар арга хэмжээ авч байна. ртнд, нэгэнтээ 25 жилийн хугцаандхоггэдэг йл ажиллагаа хэрэгжлэгдж байна. Т ний агуулга нь, амьдралын хаягдалыг чимэглэлийн урлаг, цэцэрлэгжлэх, гэрийн хогшил зэргийг хийх д хэргэлж, аль болхоор амьдралийн хаягдмалийг багасгах учир болоно. Нэн ч, 2004 оноос 3 шинэ йл ажиллагаа хэрэгзлж,хэргэлж дууссан цайн навч ууж дууссан цайн навчийг хр хийхд хэргэлж,гялгар лонх Гялгар лонхыг гэрийн хогшил ба, цэцэрлэгжлэхд хэргэлж,bumхуучин цаасыг цуглуулан, дахин ашиглахаар тусгай газарт хргэнэ. Энэ жил, бгд сургууль ингийж хийхийг уриалсан байна. йл ажиллагаа хэрэгзлсэн р днээ задлан шинжилэж, амьдралийн хаягдал нь даррах талд дахин ашиглаж болоно гэдэгийг мэджээ. Цэцэрлэг байгуулах Чимэглэлийн урлаг Цэцэрлэгжлэх Цэцэрлэг байгуулахд ихэнх амьдралийн хаягдалыг дахин ашиглаж дийлнэ. Жишээлбэл, ртнд хны хэлбэртэй хуучин чийдэнээр сайхан усан оргилуур хийв. Орчим хотын номын санаас авсан хуучин номын тавиураар оронгоот ургуумлын тайз хийв. Том хогийн хайрцаг ба хуучин бутанг будаж, цэцэгийн тайз болгов. Таргийн пластик саваар цэцэгийн ваар хийж,

51 жимсийн боодлын цаасаар чимэглэв. Хуучин ус шршр, гуталаар цэцэгийн ваар болон х рээний чимэглэл хийв. Бас хуучин машины дугуйгаар хэрэм чимгэлж байна. Элс хийсэн гялгар лонхыг хрсэнд хагас булаж, цэцэгийн тайзын таслуур хэрэм болгов. Чимэглэлийн урлагд, нэндээ ю ч хэрэглэж болоно. Ямар ч хэрэгй юмийг ххдд рийн бтээл болгож байна. Цаасан хайрцаг зэргээр зйлийн хэлбэр ба гуу, зургийн ивр хийж байна. Хуучин ханын цаас, хуанли зэргээр зургийн жаазны чимэглэл, наалт, шингэн ханын цаасаар цэцэгийн лонхын чимэглэл хийж байна. Слжмэлийг хэрэглэх газар ч олон, дээс, утас, бсийн дср зйлийн юм хийж байна. Жишээлвэл, бсийн дср шалын дэвсгэр, ххэлдэй, дээс ба утасаар мнгийн цнх хийнэ. Гялгар лонх ба лонх ч олон газар хэрэглэгдж байна. Лонхоо чимгэлэж, цэцэгийн лонх хийнэ. нгт шилийн хагархайгаар зургийн чимэглэл хийж байна.тоглоом ба гэрт хэргэлэх янзын юм хийхд, хуучин хзний з лт, хл арчих бс, шр, нгт харандаагийн рдэс хртэл хэрэглэж байна. Чимэглэлийн урлагийн талаар гэрийн хогшил ба др тутмын эдлэл хийж байна. Гялгар лонхоор сандаль, ширээний хл, тамхины нсийн сав ба зйлийн тайз хийнэ. нээс гадна, хэрэгчээгй болсон юм ч ргн хэрэглэгдэж байна онд, ртнд хэрэгчээгй болсон юмаар хийсэн хамгийн сайн хогийн савыг сонгох уралдаан явагдв.мн ч ххдд сайхан цэцэгийн лонх хийхдээ дуртай байдаг. Тиймээс хуучин таваг, усан оргилуур, лонх зэргийн дээр дуртай юмжишээлвэл, зураг, тор, тний дээр рийн уран сэтгэмжээр чимэглэнэ. Эдгээрийн дн нь, хэрэлэхгй болсон юмаар, ххддийн уран гараар дамжин, хосгй юм бтээгдэж байна. Цэцэрлэгжлэхд хэрэглэгдэж байх амьдралын хаягдал тийм олон биш. Нэгэн жишээ гэввэл, хэргэлэж дууссан цайн навч байна. Тнийг шороотой холиж, бордоо болгоно. Цайны навчаас гадна, модны ваарын ус гарх материалд жижигэн хэрчсэн хсрлсэн полистрол хэрэглэгдэж байна. Бас, тараан зааг хийхд цаасан хайрцаг хэрэглэгдэж байна. Тэр нь гандалаас сэгийлэх ба тараанд алхухд амархан болгодог. Бид, ххдд рт болон сургуульд хийж байх йл ажиллагаа нь хотын байгаль орчины сайжирлалд маш тус злэж байна гэж бодож байна. Эдгээр йл ажиллгааны дунд, ххдд р юм бтээж, эргэн тойроны зэмж ба рийн гэрийн орчиноо сайжруулхаар барахг й, эргэн тойроны байгаль орчиноо ариутгаж, байгаль орчиноо бохиртуулахг й цармайж байга нь хамгийн нандин юм. Иймэрх йл ажиллагаар дамжиж, байгаль орчины хамгаалалтын ажил нь маш цэнгэлтэй мрт ашиг орлрго ч олно гэж ойлогож байна. Бодит байдалд, ххдд рийн гараараа юм бтээж, тэгээд зйлийн юм худалдан авах мнг арвилаж дийлнэ. Бас рийн бтээлээ худалдаж болоно. Хожим, бид эдгээр туршлагаан Приморскийн бусад сургуульд ч дамжуулах гэж бодож байна. йл ажиллалгааны дн Ххддийн хэрэгжлсэн хотын цэвэршлэх ажил, амьдралын хаягдлыг дахмн ашиглах аргийг сурав.

52 My Lecture at Today s Symposium (ндрийн хичээл ) TATEDA Masafumi, Ph.D. Toyama Prefectural University August 21, 2005

53 Today s contents( 今日の内容 ) Introduction (10min.) (Оршил.10 минут) What are environmental issues? (20min.) (Байгаль орчины асуудал гэж юу 20 минут) вэ? What is important in waste management and what we can do now?(30min.) (Хогийн зохичулалд юу чухал бэ? Одоо хийж дийлэх нь юу вэ? 30 минут) What is waste?(30min.) (Хог гэдэг юу вэ? 30 минут)

54 Introduction What kind of place is Toyama? (Тояма хаа вэ?) Population(Хн ам): approx. 1,120,000 people

55 Introduction Toyama is not Fujisan! (Тояма болон Фжисан адаль биш!) Тояма (Toyama) is a place but Фжисан(Fujisan) is a mountain! (Тояма бол газар, Фжисан бол уул!)

56 Introduction Average temperature by month

57 Introduction Toyama has lots of nature. Japan Alps

58 Introduction Toyama has lots of nature. Paddy Fields

59 Introduction Toyama has lots of nature. Toyama Bay Snow Grouse Japanese Serow Yellowtail Firefly Squid Tulip

60 Introduction What kind of university is Toyama Prefectural University? (Тояма Аймагаас Байгуулсан Их Сургууль гэж ямар сургууль вэ?)

61 Introduction Study Areas (Тусгай Мэргэжил) Механикийн систем техник салбар Электрон мэдээлэлийн техник ийн салбар Биотехнодогийн шинжилгээгийн тв Амьд бодисын баялагийн салбар Байгаль орчины систем техникийн салбар Total Number of Students: approx. 1,000 students (бх оюутан:бараг 1000нэрс)

62 Introduction What am I? (Би хэн бэ? ) I am an associate professor of Toyama Prefectural University. (Тояма Аймагаас Байгуулсан Их Сургуулийн дэд профессор) My major is waste management technology. ( Тусгай Мэргэжил бол хаягдалыг зохицуулах техник ) My concentration is to develop recycling technology of waste. (Хогийг дахин ашиглах техникийг хгжлэж байна.)

63 Introduction My Laboratory (Миний албан гэр) Herb Plantation (всийн тариа) Students in my lab. ( Миний оюутан)

64 What are environmental issues? (Байгаль орчины асуудал гэжюувэ?) What kinds of environmental issues do you know? (Ямар байгаль орчины асуудалыг мэдэж байх вэ?) Let me know! (Надад заагад г ч!)

65 What are environmental issues? Global Warming (Дэлхийн хэмжээний дулаажил) Problems on Waste (Хогийн асуудал) Water Pollution (Усны бохирдол ) Air Pollution (агаарын бохирдол) Deforestation (Ой шугуйн сйтгэл) Population Expansion (Хн амийн нэмэгдэл) Desertification (Цлжилт) Destruction of O 3 layer (озоний сйтгэл ) and so on. (Гэх мэт..)

66 What are environmental issues? There are fundamental environmental issues which we should not forget about. (Бидэнд мартаж болошгй байгаль орчины ндсэн асуудал байна) Many people are dying everyday because of starvation. 8 million people are in mulnutrition. (Маш олон хн лв рч хэж байна. Бараг 8 сая хн шим тэжээл дутагдаж байна) Approx. 14,000-30,000 people are dying everyday because of diseases related to water. (др бр 30-мянган хн устай холбоотой вчинээс болож хэж байна)

67 What are environmental issues? There are fundamental environmental issues which we should not forget about. (Бидэнд мартаж болошгй байгаль орчины ндсэн асуудал байна) Some millions of people are dying every year from easily curable diseases because of no treatment. (Жил бр хэдэн сая хн вчин злэж чадахгй, амархан эмчилэж чадах вчинээс нас бараж байна.) One sixth of world adult population are illiterate. (Дэлхийн насанд хрсэн хний 6 хобийн 1 нь боловсролгй)

68 What are environmental issues? There are fundamental environmental issues which we should not forget about. (Бидэнд мартаж болошгй байгаль орчины ндсэн асуудал байна) Women are not be allowed to study. Two third of population in illiteracy are women. ( Эмэтэйчдэд суралцах тохиаол олгожгй. Боловсролгй хний 3 ны 2 нь эмэтэй х н) Women activity are severely limited. (Эмэтэйчдийн йл ажиллагаа нь туйлаар хязгаарлагдаж байна) Many people are still in any kinds of conflicts. ( Маш олон хн дайн мараан дунд байна)

69 What are environmental issues?

70 What are environmental issues? Do not jump to Global Warming, O 3 Layer Depletion, Desertification, and so on if you are asked about environmental issues. ( Байгаль орчины асуудал гэвэл даруй дулаажил зэрэгийг бодож болохгй) We should always remember those fundamental environmental issues, then talk about Global Warming, and so on. ( Ямагт нэн байгаль орчины асуудал ндсэн асуудалыг мэдэх ёстой)

71 What is important in waste management and what we can do now? (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Waste Generation (Хогийн хэмжээ) Town Population Waste treatment, t/day (Хотын нэр) (Хнам ) (др брийн хог зохичуулах хэмжээ тонн) Dalian (Далиан ) 5,572,712 1,740 Guangzhou(Ганж) 6,122,016 4,235 Shanghai(Шанхай)12,950,000 13,904.

72 What is important in waste management and what we can do now? (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Suppose, Waste treatment/day = Waste generation/day, what is Waste generation/day/person in each city? (1 дрийн хог зохичуулах хэмжээ болон 1 дрийн хогийн хэмжээ нь адаль гэж звэл, элэ хотын 1 дрийн хогийн хэмжээ нь?)

73 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Town Population Waste generation, ton/day (Хотын нэр) (Хн ам) (др брийн хогзохичуулах хэмжээ тонн) Dalian (Далиан) 5,572,712 1,740 Guangzhou( Ганж) 6,122,016 4,235 Shanghai( Шанхай) 12,950,000 13,904. Let s calculate!! (Бодож зье!)

74 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Waste generation (kg/day/person) Waste generation (kg/day) = Population (persons) Dalian ( Далиан ) 1,740,000 (kg/day) = = 0.33 (kg/day/person) 5,572,712 (persons), Guangzhou( Ганж) = 0.69 (kg/day/person) Shanghai( Шанхай ) = 1.07 (kg/day/person)

75 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Waste Management Flow ( хог зохичуулах урсгал) 1Discard (хог гарах) 2Collection&Transport ( Цуглуулах Зврлх ) 3Intermediate Treatment 4Final Disposal (дундахь зохичуулал) (Хамаг слийн зохичуулал)

76 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Importance of Collection&Transport (Цуглуулах болон Зврлхийн чуухал чанар)

77 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) We must bring waste to one place in order to treat waste! ( Хогийг зохичуулахд хогоо нэгэн газар цуглуулах чухуултай!) Effective transport of waste is essential. (Хогоо р ашигтай зврлх нь маш чухуул) What is effective transport? ( р ашигтай зврлх гэдэг нь юу вэ?) Reduce volume of waste, that is, remove air from waste. (Хогийн хэмжээг багасгах явдал нь даруй хогийн хийг шахаж гаргах явдал)

78 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Without crushing cans, we need 2 trucks. (Лаазыг тэр хэвээр нь гагавл, 2 ачааны машин хэрэгтэй) With crushing cans, we need just 1 truck. ( Лаазыг няцалаж гагавл, 1 ачааны машин байвал болно )

79 What is important in waste management and what we can do now? (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) What happen if we use 2 trucks instead of 1 truck? (1 ачааны машины оронд 2 ачааны машин хэргэлвэл яах вэ?) To consume more gas. (Их бензинхэрэглэнэ) To cause more air pollution by exhaust gas. (Их хаягдал газ гаргаж агаарыг бохиртуулана) To give more damage to roads. (Замын ачаа нэмэгднэ) To make more noise. (Шуугиан нэмэгднэ ) To increase labor cost. (Ажилийн н нэмэгднэ ) To produce more risk of traffic accident. and so on. (Замын хэрэгийн аюул нэмэгднэ)

80 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Let s try! (Хийж зье!) Discard papers by three ways. (3 аргаар цаасыг хаях!) Fold it neat (Сайхан нугалах) Tear it away (Урах) Make it round like a ball (бмбрлэх )

81 What is important in waste management and what we can do now (Хогийг зохичуулахд юу чухал бэ?одоо чадах йл юу байна?) Which way of discard gave the largest volume of waste? (Аль арганд цаас хамаг хи багтаамжтай болсон бэ?) To remove air from waste is very important for effective transport. ( Хогийг р ашигтай зврлхд, хогоос хийг авах чухалтай)

82 What is waste? ( Хоггэжюувэ? ) Waste is something you don t need. Your friend s bicycle is very shabby, but your friend likes it very much. (Чиний найзын дугуй нь маш элдэгсэн боловч, найз чинь харин тнд маш хайртай байна) Your grandpa gave you a new Game Boy, but you came not to like and need it soon because you could never win. ( вгн аав чинь тоглоом авч гсн ч бусадыг дийлхгй болхор хэргэхгй болов ) I bought the cake in the frige 1 week ago, but I am going to eat because I am too hungry. (Гэдэс лсн болхор 7 хоногийн мн х боов идэхээр байна ) Tom gave me Sushi, but I cannot eat it because I just ate too much dinner. (Том надад сши гв, гэвч хоолоо идчихсэн болхор сшийг идэж дийлхгй) Not a Waste A Waste Not a Waste A Waste

83 What is waste? ( Хоггэжюувэ? ) Something becomes a waste or not totally depends on your interest, feeling, and thinking. (Тэр бодис нь хог болох эсэх нь, хобь хний дур сэтгэл ба бодолтой холбогдоноо) It does not fully depend on physical and chemical changes in material quality. (Тэр бодис нь физикийн ба химийн хувирал гарсанаас хог болох л биш) Somebody may need your waste. Your waste may not be other s waste, and vice versa. ( Таний хог хэн нэгэнд хэрэгцээтэй магадгй. Таний хог, бусадын хог биш магадгй, ний эсрэг ч адил байдаг) Therefore, recycling of waste is important for our earth. (Тийм болхор, бидэний дэлхийн б мб рц гт дахин ашиглах нь эрхэм чухал юм)

84 What is waste? ( Хоггэжюувэ? ) You don t need it and either anybody else does. (Хэнд ч хэрэгчээгй) Kitchen waste (Амьдралын хог) You discard it as waste. (хог гэж хаях) Waste management (Хог зохичуулах )

85 What is waste? ( Хоггэжюувэ? ) Kitchen waste You discard it as waste. (хог гэж хаях ) Waste management ( Хог зохичуулах ) Microorganisms in soil like and need your kitchen waste!! Don t discard it!! (Хрсийн бичил амьтан таны хогийг хсэж байна, битгий хаяач! )

86 What is waste? ( Хоггэжюувэ?) Please give me more nutrients, Microbes. (Нэн арвин шимээ г ч бичил амьтан) We are also very hungry. (Бидэн члн байна) Kitchen waste Yahoo!! We have foods now!! (Хой идэх юм ирлээ!!) I am happy,too! (Бичаз жаргалтай!) I am getting better, thanks. (Би сайн болож байна) We are very well and have many friends now!! (Сайн болож найз ч нэмэгдэлэ!) We are happy! (Аз жаргалтай!) We can give you more nutrients now!(одоо бол шим нэмэгдэнэ!)

87 What is waste? ( Хоггэжюувэ? ) Let s recycle your waste!! (Хогийг дахин ашиглъя!) Your waste may not waste for others! (Таний хог, хог биш магадгй! ) Somebody or microorganisms may need your waste! (Хэн нэгэнд хэрэгцээтэй! ) Waste is resource! (Хог бол баялаг юм! )

88 Thank you for your attention!

89

90

91

92

93

94

95 Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиомын ТунхагТсв 2005-оны Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиомд оролцсон бид, харилцан байгаль орчины асуудалаа звлдхр дамжуулан,байгаль орчины асуудал нь тус тусын газар оронд тусгай байдаг сэдэвээс дэлхийн хэмжээны асуудал хртэл зйл бр байдаг ба тний шалтгаан бол бидэний амьдралтай нягт холбоотой гэдэгийг мэдлээ. Эдгээр байгаль орчины асуудалийг сайжруулахд нэн олон хмс хамтран тэмцээх чухалтай байгаа ба ирээдйг даан авах залуучуд хийх боломжтой зйл олон байж, нэндээ маш олон залуучуд хэрэгжлэж байгаа г мэдэлээ. Энэ симпозиомд оролцсон бид,зн Хойт Азийн элвэг байгаль орчины хэзээ ч орошихийг хсэн,зн Хойт Азийн хамаг залуучуд харилцан сайхан хань болж, байгалтай хамт ороших нийгим ба эргэлтэй нийгимийн байгулултыг зориж, хамтаар байгаль орчины хамгалалтд идэвхтэй оролчохыг уриалан дууданаа оны 8 сарын 22 Зн Хойт Азийн залуучудын байгаль орчины симпозиом 2005 ын бх оролцогч

96 Манай гэрээ хамгаалъя Засаг захиргааны нэр Приморский Край Илтгэл хийгчхарьяалагдах нэр Сармо Илья Андреевич Приморский Край, Надеждинский ороны 1-р нэгтэсэн боловсролын сургууль, 6-р оны сурагч йл ажиллагааны нэр Амьдралын хогийн асуудалын тухай ойр хавийн хмсэй хэрэгзлсэн гэгээрэлийн йл ажиллагаа йл ажиллагааны хугцаа 2004 оны 9 сар2005 оны 3сар йл ажиллагааны газар Приморский Край, Вольно-Надеждинское тосгон йл ажиллагаанд оролцсон хний тоо 25 нэрс йл ажиллагаа эхэлсэн шалтгаан Вольно-Надеждинское тосгондх амьдралын хогийн нэмэгдэл, тосгоны орчи тойроны байдалын дордол. Илтгэлийн товч агуулга Вольно-Надеждинское тосгон бол тариалант бсийн голд байралж, том компани ба йлдвэр байхгй боловч, байгаль орчин болон ариун цэвэрийн байдал нь нэлээн муутаж байна. Тосгоны тойронд, амьдралын хогт зориулсан хог хаях газар нэг ч байхг й. Тэгэхдээ, тохиромжтой биш газарт ёс бусаар хаясан газар 30 ч шалгагдаж байна.тосгоний дундуур урсах жижиг гол ч амьдралын хогоос болж срхий бохиорж, лааз, лонх, цаас, хугарсан модны салаа зэрэг энд мэндгй хаягдаж байна. Сайн дураар хийх цэвэрдэх ажиллагаа нь жилд 1 л удаа хэрэгзлэгдэж тэр нь звхн тосгоний гол гудамжд л хийж байгаа болхор, бусад газарын хог нь тгэр хэвээр лдэж байна. Манай сургуулийн еко клубамуурский болон, хэдэн жил ргэлжлэн Вольно-Надеждинское тосгоний байгаль орчины асуудалыг судалж байна онд, сурагчидаас болсон усны чанрыг шинжилгээ явагдаж, бохирдолын эх нь тодорсон байна.тний днгээс, Вольно-Надеждинское тосгонд гарч байгаа амьдралын хог нь гол болох бохирдолын эх гэдэг нь тодорхой болж, тэр нь бх бохирдолын 60-70% ыг эзэлэнэ. Хнээс болсон байгаль орчинд гх даррасыг хнглхд, тэнд оршин суугчидын хамжилгаа гйгээр дийлэхгй юм. Хмсийн амьдралын заншилыг бага багаар хувируулаж, рийн тойроны байгаль орчин, рийн амьдралаа эрхэмлэх ухамсарыг хмжлэх хэрэгтэй гэж бодоно. Манай йл ажилдагааны зорлиго бол, оршин суугчидын хчийг ашиглаж, тус тосгоны амьдралын хогийн асуудалыг шидврлэх явдал болоно. Юуны мн, тосгоны оршин суугчид тус тосгоныхаан, байгаль орчины байдалыг ямар хэмжээ хртэл мэдэж байгаагаа ойлгохоор, анкет хийв. Анкетад бараг 200 оршин суугчид

97 оролцов. Тний днийг звэл, тэд нар р тосгоныхаан байгаль орчины байдалыг муутуулж байна гэдэгээ ухамсарж байхгйг мэдэв. Жигээлвэл, ойд наадахаар явж, буцахдаа рийн хогоо авч харсан хн нь звхн 30% л байлаа. Бас, олонх оршин суугч нь хогийн хайрцагын тоог нэмэгдлвэл даруй, амьдралын хогоос болсон тосгоны бохирдолын асуудал ыг шийдв рлэж дийлнэ гэж бодож байна. Тосгоны оршин суугчидад, амьдралын хогийн асуудал ба тнийг шийдвэрлэх аргийн тухай мэдлэхийн тл, бид гэгээрэлийн йл ажиллагаагаа хэрэгзлсэн байна. Юуны мн, зирийн айлд, хэн ч дийлэх хялбархаанамьдралын хогийг багасгах арга ба дахин ашиглах аргийг тайлбар хийсэн,ганцаар дийлэх юмгэдэг мэдээлэлийн сэтгл ба зарлалыг зохиов. Мн ч, адил зорилгогоор, 300 нэрс бага сургуулийн сурагчидадхогийн тухай ярилцъя гэдэгсеминарыг 10 цаг хийв. Адил сэдэвээр зураг ба зохиолын уралдаан, багцалах цаас ба цаасан хайрцагаар хийсэн бтээлийн уралдаан, Минмй сууж байгаа гудумжийн байгаль орчингэдэг сэдэвээр илтгэлийн уралдаан явуулав. Олонх сурагчид тосгоны гудамж ба цэцэрлэгийн цэвэрлэх ажилд оролцов. Тосгоны ойрхон байгаа байгалийн дурсгалт бодисбарын хавцалын тойроныг ч цэвэрлэв. йл ажиллагааны хугцаанд бараг 1.5 тонн хогийг цуглуулж, тэдгээрийг 2 тусгай нхэнд булж, бас зохистой газарт 7 шатаах байр зохиов. Байгалийн дурсгалт бодисбарын хавцалын тойронд 3 мэдээлэлийн самбар байршуулж, жуулчинбайгалийн дурсгалт бодисбарын хавцалыг зхээр ирэх ед, онцогой хамгаалалтын орон гэдэгийг хармачаа мэдэхээр зохиов. йл ажиллалгааны дн Хогийн асуудалаар сэдэв болгосон зарлал 600ширхэг, мэдээлэлийн сэтгл 200 ширхэг зохиож, оршин суугчидад тгээн гв. Орон нутгийн сонин болон газар ороны сонин дээр 2 материал нйтлэв. оршин суугчиийн бараг 1,000 хн нь амьдралын хогийн зохистой зохичуулах арга, багасгах аргийн тухай мэдээлэл олсон байна. Сурагчдын бараг 600 хн нь хогийн тухай гэгээрэлийн йл ажиллагаа ба цэвэрлэх ажилд оролцов. Тосгон болон байгалийн дурсгалт бодисбарын хавцалын цэвэрлэх ажилыг хиив. Тосгоны тамгийн газар ба оршин суугчидын т л тосгоны байгаль орчиныг сайжруулалтын арга хэмжээний твр зохиов.

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32>

<89A98DBB82CC8E8B92F692B28DB88C8B89CA C82518F9C82AD816A32> 2011 оны шар элсний ажиглалтын судалгааны д н 2012 оны 3 сар Тояма муж 1 Судалгааны зорилго Ойрын жилд З н хойт Азийн б с нутагаар хил дамнасан шар элснээс дэлтэй агаарын бохирдолын асуудал ил болж байна.

More information

монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1.

монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1. монгол УЛСЫН хеделмерийн БААТАР РЕНЧИНГИЙН минжуур 1 Социалист ёсоор хоршоолохоос емнех уеийн амьдрал 1.1 8ссен, терсен нутаг 1.2 Хятад худалдаачид 1.3 Мал маллах арга, ухаан 1.4 Малын наймаа 1.5 Нутгийн

More information

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003

Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 Senri Ethnological Reports 42 ~ЗУУНЫ~ОНГОЛЧУУД Зохиож эмхэтгэсэн И.Лхагвасурэн National Museum ofethnology Osaka 2003 The National Museum ofethnology Senri Ехро Park, Suita Osaka 565-8511, Japan 2003 Ьу

More information

<4D F736F F F696E74202D2090C389AA8CA782CC926E95FB95AA8CA082CC8EE B8CEA817A2E B8CDD8AB B83685D>

<4D F736F F F696E74202D2090C389AA8CA782CC926E95FB95AA8CA082CC8EE B8CEA817A2E B8CDD8AB B83685D> ШИЗУОКА МУЖИЙН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО Удирдлагын газар, орон нутаг хөгжүүлэх алба 2018 он 3 сар 1 ОРОН НУТГИЙН ТӨВЛӨРӨЛ, ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 1 Япон улсын орон нутгийн төвлөрөл сааруулах бодлого

More information

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонго

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонго МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН ГУНГААДОРЖ / Монгол улсын еронхий сайд асан /... 1 ЭЦГИЙН хувь тавилан 12 Улеын САА-нууд тарав 2 Мэргэжлээ еонгоеон нь 13 Суулийн уед нийгэмд гарч байгаа 3 Улеын САА-нууд

More information

Ольшанская юдофил Синельников Синельников

Ольшанская юдофил Синельников Синельников Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.13, 2016 Митина Митина Славина Ольшанская юдофил Синельников Синельников Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.и Лаврин А. Педиконе П.иЛавринА.

More information

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны

2. Өдрийн хөтөлбөр 11 сарын 21 (Мя) Нарита олон улсын онгоцны буудалд буух Хөтөлбөрийн танилцуулга 11 сарын 22 (Лх)Сүгинами дүүргийн хүүхэлдэйн киноны JENESYS2017 Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 ( урилгын хөтөлбөр ) н тэмдэглэл ( Оролцсон улс: Монгол Улс / Сэдэв: Азийн олон улсын хүүхдийн кино наадам 2017 хөтөлбөрийн тэмдэглэл) 1. Хөтөлбөрийн

More information

,000 5, a) b) c) d) e) 9

,000 5, a) b) c) d) e) 9 1. 2. 3. 3 M. 2000 8 21 No.613 2 (2000 8 21 ) 1. 2. 8 2 50 1500 100 50 6 14 2 3. 100 500 1,000 5,000 2 5000 2 4. a) b) c) d) e) 9 f) g) h) i) j) k) l) 5. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 9) 10) 11) 12) 4 6 6. 10

More information

(1990) (1990) (1991) 88

(1990) (1990) (1991) 88 87 Alina Vitukhnovskaya 1973 3 27 7 11 10 12 1980 Literatunye novosti Smena 1993 1994 1 LSD 10 20 LSD 21 1995 10 1997 10 1998 4 1999 1996 80 1993 1994 1996 1996 1997 1999 10 (1990) (1990) (1991) 88 89

More information

ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хий

ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хий ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ Улаанбаатар хот 2015 он ГАРЧИГ Удиртгал... 2 Нэг. Ерөнхий асуудал... 3 Хоёр. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний загвар ба бүтэц... 5 Гурав.Шүүхийн шийдвэрт

More information

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è

…“…V…A’l”m−¯‡Æ†c™ƒž−¥‰{“è Временный брак между русскими офицерами и японскими «женами» в Инаса 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 60 60 2 2. 1. Madame de Chrysantème à la Boulangèà la Capoule 2. 2. анати атакосисуки дазо амакчь аната копому

More information

Fax: Мэйл хаяг: 3) Урьдчилан захиалга өгөх Өөрийн биеэр ирэх болон утас, мэйлээр урьдчилсан захиалга өгч болно. Гэх

Fax: Мэйл хаяг: 3) Урьдчилан захиалга өгөх Өөрийн биеэр ирэх болон утас, мэйлээр урьдчилсан захиалга өгч болно. Гэх Захирлын 2016 оны 8-р сарын 9 -ний өдрийн 19 тоот тушаалын хавсралт Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төвийн танхимын түрээсийн журам 1. Танхимын түрээслэгч Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв (цаашид

More information

本組/野部(2段)

本組/野部(2段) Economic Bulletin of Senshu University Vol.46, No.3, 95-107, 2012 1 сельскохозяйственные организации хозяйства населения крестьянские фермерские хозяйства сельскохозяйственные предприятия АККОР 95 Российский

More information

4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд

4р сарын байдлаар Тусламжийн чухалчлах салбар Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд 4р сарын байдлаар Үндсэн чиглэл (Хэтийн зорилт) Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөөр дамжуулан ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн Монгол улсын бие даасан хүчин чармайлтыг дэмжих Тусламжийн чухалчлах салбар Уул

More information

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия

[ ] Гаспаров М.Л., Очерк истории русского стиха.изд.-во«фортуна Лимитед».М., Квятковский А., Поэтический словарь.изд.-во «советская энциклопедия Е.В. Хворостьянова. Трехдольник Тредиаковского//Индоевропейское языкознание и классическая филология.материалы чтений, памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского.16-18 июня 2003г.СПб.: Наука. 2003.

More information

Монгол, Японы худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал амжилттай хийж, эдийн засгийн хүндрэлээс гарч, хөрөнгө оруулалт идэвхжиж, яду

Монгол, Японы худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал амжилттай хийж, эдийн засгийн хүндрэлээс гарч, хөрөнгө оруулалт идэвхжиж, яду ОЛОН УЛС СУДЛАЛ Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 он: 52-61 дүгээр тал МОНГОЛ, ЯПОНЫ ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ М.Болормаа Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд шинэ мянганы эхэн үе

More information

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн

モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга Маягт 3 Хүний хөхөлгөр урын вирусын халдварын вакцинжуулалтын үзлэгийн モンゴル語版 [Хавсралт 3] Вакцинжуулалтын бүртгэл ба вакцинжуулалтын үзлэгийн асуулга [ ]-ийн вакцинжуулалтын үзлэг шинжилгээний асуулга маягт (сургуулийн өмнөх нас/сургуулийн насны хүүхдэд хамаарна) Маягт 2

More information

2007 12 4 2007 12 4 46 1920 10 21 1921 3 10 отдел Высшего судебного контроля судебное решение, вступивщее в законную силу 2002 2002 47 2002 2002 надзорная жалоба 376 2002 2002 381 1 централизованная децентрализованная

More information

Microsoft PowerPoint - ThermalStorageHeater in UB others, by Amarbayar44.pptx

Microsoft PowerPoint - ThermalStorageHeater in UB others, by Amarbayar44.pptx モンゴル国における蓄熱暖房器の実証 導入活動について Introduction Activity for the Thermal Storage Electric Heater in Mongolia Amarbayar Adiyabat (Assoc.Prof.,PhD) School of Engineering and Applied Science, National University

More information

.

. . + ALM = = ТВЭЛ 1 http://president.kremlin.ru/about/bio.html 2 Собрание законодательства Российской Федерации 3 N. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным,ВАГРИУС, М., 2000. с.86 4 Собрание

More information

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий

Японы дүрэм, дэг журам Гарчиг Хогоо хогийн саванд хаяна уу. Японы дүрэм, дэг журам P1-P4 Анхаарвал зохих Японы хууль Дугуй унахад анхаарах зүйлс Цагий Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Гадаадын оршин суугчдад зориулсан заавар Японд гэмт хэрэгт холбогдолгүй, аюулгүй амар тайван амьдрахын төлөө. Энэ заавар нь Токиогийн хүүхэд залуучууд, аюулгүй

More information

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг

) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3 дня дождь. Куда ветер туда и дождь. Если стояло долг ( 1 ) The Russian proverbs of weather forecast Mitsuko Otani А.Ермолов Народное погодоведение Москва 1905 ) ) ) ) Сильный ветер сильный и дождь. Если один день шел дождь и появился ветер то будет ещё 2-3

More information

Философия общего дела Н Ф

Философия общего дела Н Ф Н П С А Г В В А С Н Н А В С Е Н Философия общего дела Н Ф 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ф М Л Н Вопрос о братстве или родстве о причинах небратского неродственного т е немирного

More information

Общество любомудрия Поэт и друг

Общество любомудрия Поэт и друг Философская поэзия Поэзия мысли Общество любомудрия Поэт и друг Анаксагор. Беседа Платона Письмо к графине NN рассуждать философствовать Я скучен для людей, мне скучно между ними! Но -- видит бог -- я

More information

立経 溝端p ( ).indd

立経 溝端p ( ).indd Мау Кудрин Гурвич Акиндинова Кузьминов Ясин Маргарита Лютова Ведомости Форум февраля Экономика и жизнь сентября Владислав Иноземцев РБКсентября РБК ОрловаЕршов Загашвили Загашвили Мантуров Никитин Осьмаков

More information

229期短期講座(APR2019) 

229期短期講座(APR2019)  229 期 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2019420199 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1013 級3級2級1級 1.500 文法会話力聴取力読解力和文露訳 42. хотеть, жить 1.1000 2.4

More information

SIRA_防災_モンゴル新.indd

SIRA_防災_モンゴル新.indd Газар хөдлөлтөөс биеэ хамгаалах х зөвлөмж Сэндай Олон Улсын Харилцааны төв(сайра) Газар хөдлөлтийн талаар суралцъя Сэндай бол, өдийг хүртэл хэд хэдэн удаа газар хөдлөлтийн уршгийг амсаж ирсэн. Тэр үед,

More information

228

228 ТОКИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ロシア語短期講座 2018 年 10 月 ~2019 年 3 月 228 期 20,000 学校法人日ソ学園東京ロシア語学院 156-0052 1-11-2 03-3425-4011FAX03-3425-4048 1 57 2 89 3 1014 1.500 2. хотеть, жить 1.1000 2.4 который 1.2000

More information

TUT brochure Mongolian pptx

TUT brochure Mongolian pptx Official Web Site! for Admission Movies! Introduction to Toyohashi University of Technology Overview of the Top Global University Project English English English English Other Languages Япон улсын Тоёохашигийн

More information

Microsoft Word - H24募集要項(MG).docx

Microsoft Word - H24募集要項(MG).docx Элсэлтийн журам Магадлан итгэмжлэгдсэн Оохара сургууль Оохара япон хэлний сургууль OHARA Japanese Language School 1.Хүсэлт гаргах эрх 1 Гадаадад оршин суугч Өөрийн улсын боловсролийн түвшинд нийцсэн ахлах

More information

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Title 移動展派の創作における個の問題 : クラムスコイとレーピンの作品を中心に Sub Title О личности в творчестве передвижников O lichnosti v tvorchestve peredvizhnikov Author 上野, 理恵 (Ueno, Rie) Publisher

More information

Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL : Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио

Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL :  Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио Мирай ХХК Компанийн товч танилцуулга 株式会社みらい Танилцуулга Компанийн товч танилцуулга Нэр : Мирай ХХК ( MIRAI CO.,LTD.) URL :http://miraigroup.jp Байгуулагдсан он сар:2004 оны 9 р сар Хаяг : Токио дахь оффис:

More information

sonin1-mon.ai

sonin1-mon.ai ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН Дугаар 2 Энэ удаагийн дугаар 2009 оны 11 сард хэвлэгдсэн анхны дугаарын үргэлжлэл хоёр дахь дугаар бөгөөд сонины зорилго нь япон, монголын эрдэмтэд хамтран хүрээлэн буй

More information

М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени

М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени М. Ю. Мцыри романтическая поэма В. Г. У. Р. А. С. Кавказский пленник Е. А. Эда Герой нашего времени хранительные стены тюрьма сумрачные стены глухие стены А. Е. 0 0 0 0 Где люди вольны, как орлы тот чудный

More information

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкрет ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Кабели, которые находятся в каталоге исключительно от нашего стандартного ассортимента, мы в состоянии удовлетворить все ваши конкретные требования для кабели не включены в этом каталоге.

More information

Веселовский

Веселовский Веселовский «Георгиево мучение» Тихонравов «Чудо Георгия о змии» Рыстенко Дмитриев, Лихачев Mиладинови Богданова и др. Веселовский Волочебная песня Земцовский духовные стихи Кирпичников Бессонов Марков

More information

文大第    号

文大第    号 Шизүока муж дахь их, дээд сургуулиудын танилцуулга 静岡県の大学紹介 ( 国立 ) 静岡大学 (Улсын) Шизүока их сургууль 422-8529 静岡市駿河区大谷 836 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1( 情報 工 ) 422-8529 Шизүока хот, Суруга-Кү, Ооя 836 432-8561

More information

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия

МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия история лексикографии Л. П. Крысин М. А. Бобунова МАС Малый академический словарь БАС Большой академический словарь Г нормативные словари Императорская Российская Академия ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

More information

体制移行期のカザフスタン農業

体制移行期のカザフスタン農業 СНГ статистический ежегодник М.стр.СНГ статистический ежегодник М.стр СНГ статистический ежегодникстр. СНГ статистический ежегодник стр. Народное хозяйство СССРМ. стр. Народное хозяйство СССРМ. стр условная

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] О восприятии А. П. Чехова в детском журнале «Красная птица» КОНДО Масао В этой статье предпринимается попытка проанализировать особенности переводов произведений А. П. Чехова, публиковавшихся

More information

杉浦論文.indd

杉浦論文.indd M. B.G. Rosenthal, ed., The Occult in Russian and Soviet Culture (London, 1997); M. Bohachevsky-Chomiak, B.G. Rosenthal, eds., A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russian, 1890-1918 (Newton

More information

2019夏期集中講座 講座案内(PDF版)

2019夏期集中講座 講座案内(PDF版) 2019 年 8 83 816 15 3 / 835 / 9301245 15 3 / 81012 / 9301245 15 16,800 CD1,620 4 15 3 日間でロシア語のアルファベットの読みと発音を習得する講座です これからロシア語を始めようとしている方 ロシア語を始めてはみたもののアルファベットの読みに苦戦している方 何となく読めるけど発音に自信がない方 大歓迎です! 発音とイントネーション

More information

SER_Morris_Rossabiブック.indb

SER_Morris_Rossabiブック.indb IV. Чойжингийн Хурц, геологи, уул уурхайн яамны сайд асан [2013 оны 3 сарт ярилцcaн] 1. Хүүхэд нас 2. Москвад өнгөрүүлсэн оюутан ахуй цаг 3. Засгийн газрын дэргэдэх Геологийн хaйгуул, шинжилгээний газар

More information

様式第一(第一条関係)

様式第一(第一条関係) 参考様式第 1-15 号 ( 規則第 8 条第 13 号関係 ) モンゴル語 ( 日本工業規格 A 列 4) Загвар маягт 1-15 ( Журмын 8 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн талаар) Монгол хэл (Японы аж үйлдвэрийн стандартa-4) A B C D E F 雇用条件書 Хөдөлмөрийн нөхцөл

More information

15:50~17:30 フォーラム 2017& これからのステップ 参加型意見交換 交流会 今岡良子 ( 大阪大学言語文化研究科准教授 ) 共同研究の企画などについて助言 意見交換 18:00~20:00 懇親会 ( フォーラム終了後 ) 対象 日本全国のモンゴル人の博士課程留学生及び卒業生 言語

15:50~17:30 フォーラム 2017& これからのステップ 参加型意見交換 交流会 今岡良子 ( 大阪大学言語文化研究科准教授 ) 共同研究の企画などについて助言 意見交換 18:00~20:00 懇親会 ( フォーラム終了後 ) 対象 日本全国のモンゴル人の博士課程留学生及び卒業生 言語 日本在住のモンゴル人博士留学生及び研究者の研究フォーラム 主催 日本在住のモンゴル人博士会 研究フォーラム ワーキングチーム 共催 駐日モンゴル大使館 後援 モンゴル外務省 日時 2017 年 5 月 5 日 ( 金 )~ 6 日 ( 土 ) 場所 駐日モンゴル大使館 2 階会議室 住所 : 150-0047 東京都渋谷区神山町 21-4 グーグルアクセス :https://goo.gl/maps/

More information

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб

1-2 カーの時間 АСЦУ «Тогда еще верили в пространство и мало думал о времени.» В. В. Хлебников, Соб フレーブニコフの カー とハルムスの ラーパ における時間概念の共通性 本田登 はじめに 1930 1991 11 1 第 1 章フレーブニコフの時間概念と作品 カー の構造 1-1 カー概説 9 2 1 Анна Герасимова / Александр Никитаев, Лапа, Театр, 1991, 11. 2 29 1-2 カーの時間 2222 2222 АСЦУ 3 7 1905

More information

5.1.2 Өртөө орчмын бүсийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Өртөө орчмын хот байгуулалт ба тээврийн орчныг сайжруулснаар өртөө орчмын хүн ам өсөн нэмэгдэ

5.1.2 Өртөө орчмын бүсийн ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага Өртөө орчмын хот байгуулалт ба тээврийн орчныг сайжруулснаар өртөө орчмын хүн ам өсөн нэмэгдэ 5 Өртөө орчмыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө 5.1 Өртөө орчмыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний зорилго ба агуулга 5.1.1 Цогцоор хөгжүүлэх хэрэгцээ Улаанбаатар метро төсөл нь хотын албан байгууллагууд, худалдаа, үйлчилгээ,

More information

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx

Microsoft Word - 20120316horiuchi.docx 1 2007 11 2013 2 2012 9 APEC 2009 12 2025 3 2013 2007 2009-2018 4 2009 9 1990 1 1. 1.1 2013 5 2013 2007 11 1996 2002 2007 2 7 8 75 1996 6 APEC 2012 APEC 26 2008 2012 APEC APEC 2 APEC ESPO LNG Sollers APEC

More information

& ~16 2

& ~16 2 10 10 100 17 20 10 17 10 16:00~17:30 18:00~ 10 9:30~9:45 9:45~12:15 12:15~13:25 13:30~16:20 13:30~16:20 16:30~17:30 17:30~18:00 19:00~ 10 9:30~11:45 1 & 100 15~16 2 3 2004 10 9:30 9:309:45 1401 10 1401

More information

.R N...ren

.R N...ren 1 Новейшая русская поэзия, 1921,, 1971, 76 2,, 1988 235 315,, 20, 2003 69 98 3 Борис Эйхенбаум: Теория формального метода, О литературе: работы разных лет Советский писатель, 1987, с. 375 408., 1984, 215

More information

087-104_−~flö

087-104_−~flö 51 2008 87 103 Он пришел Он сейчас здесь 51 2008 этот 2 я-сейчас-здесь целостность предел 3 51 2008 целостность Сталин понял, что боязнь коммунистической заразы будет сильнее голоса рассудка. И он не ошибся.

More information

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм

2 (коммуникативно нерасчлененное предложение) Книг было три. 3 книг (коммуникативно расчлененное предложение) Этих книг мы купили две. 2?Учебных предм Bulletin of the Faculty of Foreign Studies, Sophia University, No.38 20031 Коммуникативно расчлененные предложения с числительными в русском языке Yukiyoshi Inoue В настоящей статье рассматривается вопрос

More information

.e..Note

.e..Note Рижский М.И. История переводов библии в России. Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1978. С. 57-59. А.Н. А.С. Jeffrey Brooks Jeffrey Brooks, When Russia Learned to Read (Princeton: Princeton U.P., 1985),

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p [ резюме ] Московский концептуализм в сфере влияния В. А. Фаворского: Взгляды Кабакова, Булатова, Васильева. ИКУМА Генъити В этой статье я попробовал анализировать, каким образом на концептуалистов повлияла

More information

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc

Microsoft Word - ファイナルレポート_Jp_ doc 1-1 () 26 () 1-2 2 Ф.И.О Должность 1 2 3 4 5 6 ЮСУБОВ Батур ШЕХИЕВ Сердар РУСЛАН Лазываев МЕЗИЛОВ Курбанмурад Амангулыевич ВАСОВ Оразмамед Начальник Азиатско-тихоокеанского управления Министерства иностранных

More information

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна )

Андреевна Федосова ) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов Андрей Ефимович Елена Петровна ) И.А. Metaphorical Images of Birds in the Funeral Lamentations of I.A.Fedosova Masahiro Nakahori Слово о полку Игореве 1) 2) 3) Ирина Андреевна Федосова 1831-1899 4) 5) 6) 1895 Ельпидифор Васильевич Барсов

More information

sonin-1st-7th-cover-2012-mon.ai

sonin-1st-7th-cover-2012-mon.ai Нийтлэг тал бий болохоор гар нийлж, ялгаатай тал бий болохоор үнэ цэнэтэй байдаг ЯПОН, МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН Дугаар 1-7 ХҮНИЙ НӨӨЦ 伐採後の森林 ОЙ БА ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН УУЛ УУРХАЙ БА ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН

More information

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464>

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464> SER SER locality ordinary people A Ярилцлага Бадамханд Бадамрэгзэн Боржигон Interviews Badamkhand Badamregzen Borjigon Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi Sodonomdagva Shiraishi 5 Chuluun

More information

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21

…“…V…A’l‡Ì‡Ý‡½†c™ƒž−¥‰{“è2/21 Взгляд русских на «браки» между русскими офицерами и японскими «женами» 1 1. 1. 1. 2. 20 1887 M-me Chrysanthème Madame Chrysantème M-me Chrysantème 1. 3. par devant monsieur le marie état civil 2. 2.

More information

2013 2 1 1 27 13.01.28 2 8 13.01.28 3 2 5 7 9 13.01.28 4 2 8 10 13.01.28 5 4 1 11 13.01.28 6 3 4 13.01.28 7 1 13.01.29 13.01.30 8 2 13.01.29 13.01.30 1 9 28 13.01.29 10 29 13.01.29 11 72 73 13.01.29 12

More information

хот, 2016 он "Эконометрик" сурах бичиг, Г. Элдэв-Очир, Э.Эрдэнэчимэг, Б.Энх-Амгалан, Орбис хэвлэл, хот, 2013 Хэвлүүлсэн өгүүллэг, семинар, хуралд илтг

хот, 2016 он Эконометрик сурах бичиг, Г. Элдэв-Очир, Э.Эрдэнэчимэг, Б.Энх-Амгалан, Орбис хэвлэл, хот, 2013 Хэвлүүлсэн өгүүллэг, семинар, хуралд илтг Б.ЭНХ-АМГАЛАНГИЙН АНКЕТ Байгууллагын нэр: Мэргэжилтний нэр: Мэргэжил: Албан тушаалын зэрэглэл: МУИС-Шинжлэх ухааны Бямбажав овогтой Энх-Амгалан Эдийн засагч-статистикч Дэд профессор Тухайн байгууллагад

More information

Монголчуудын сургууль, Солонгос дахь Монголын ТББ, Солонгос дахь Монголын элчин сайдын яам, Шинэ хүсэл Монголчуудын кристын сүм, Ансан хотын гадаад аж

Монголчуудын сургууль, Солонгос дахь Монголын ТББ, Солонгос дахь Монголын элчин сайдын яам, Шинэ хүсэл Монголчуудын кристын сүм, Ансан хотын гадаад аж Солонгос улс дахь Монгол ажилчды н хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал Ih Young HYUN Өмнөх үг Би 2002 онд Солонгос улсын Сөүл хотод хэлний сургалтад хамрагдсан хамрагдсан билээ. Тэнд гадаадын олон найзуудтай

More information

Slaviana2017p

Slaviana2017p 19 20 [ резюме ] «Женский вопрос» и литература в России второй половины 19-го начала 20-го века. НАЗАРЕНКО Екатерина В первой части статьи говорится о зарождении и развитии женского вопроса в России. Начиная

More information

The South Kuril Islands Dispute and Political Ideology in Modern Russia: Focusing the second term of the Putin administration ( - ). OSAKI, Iwao Japanese scholarship has insufficiently discussed the Russian

More information

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ

энэ тухай Монгол Улсын үнэлгээ 1945 оны 2 дугаар сарын 4-11-нд Крымийн хойгийн Ялта хотод Америк, Англи, ЗХУ гурван улсын тэргүүнүүдийн хурал болж, дэ 1945 ОНД БНМАУ-ААС ХЯТАД УЛСАД ҮЗҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ ТҮҮНИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ Боржигон Хүсэл* 1. Оршил XX зуунд Монгол Улс хоёр удаа том хэмжээний цэргийн армийг Өвөр Монголд илгээсэн юм. Эхний удаад 1913 онд1, дараагийн

More information

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets

Our Position in the Market Interfax-100 Russian Banks by Assets 1 ? 2 ???? 3 !!!!! 4 ? / 5 Почему Россия? Экономическая стабильность Россия одна из наиболее быстрорастущих экономик в мире Богатейшие природные ресурсы Качественные и относительно дешевые трудовые ресурсы

More information

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр

сложили свои полномочия. ハバロフスク地方の 2000 人程の農村集落の議員のうち 102 名が期限前に辞任 した Причина обязанность ежегодно предоставлять справку о своих доходах, доходах супр Декларация о доходах 収益申告書 В Хабаровском крае депутаты сельских поселений отказываются от своих мандатов. ハバロフスク地方で農村集落の議員らが自身の委託業務を拒否している Один из последних случаев 5 депутатов из посёлка Сита района имени

More information

No ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., С. 13. Лосский. Обоснов

No ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., С. 13. Лосский. Обоснов No. 56 2009 ロースキーの直観主義とベルクソン哲学 北見 諭 はじめに 20 1 2 3 1 Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. С. 13. Лосский. Обоснование интуитивизма. С. 117. 2 Нэтеркотт Ф. Философская

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HELLO! JAPAN Япон Улсын Гадаад хэргийн яам http://www.mofa.go.jp/ http://www.web-japan.org/ Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам http://www.mn.emb-japan.go.jp Гарчиг P.02 Эзэн Хааны гэр бүл,

More information

06[ ]宮川(責).indd

06[ ]宮川(責).indd 1. 1920 1894 1958 1 «Распад атома» 1938 2 105 3 2. Голубь голубой 4 сиять синий 5 васильковый лазурный лазорь лазурь лазорёвый бирюзовый аметистовый сапфировый blue голубой синий 6 11 7 1900 1898 8 9 10

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага Монгол хэлээр Бие даасан засгийн газрын хуулийн этгээд Японы оюутныг дэмжих байгууллага Японд суралцахын давуу талууд Өндөр чанартай, сонирхолтой сургалтын хөтөлбөр Япон

More information

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2

( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 ( ) ( ) (Максим Горький : Алексей Масимович Пешков ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ( ~ ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⑴ 2 . ( ) ( ) ( ) ( ) [ マ マ ] ( ) ママ ( ) Союз писателей СССР 3 ( ) ( ) Всероссийский союз писателей

More information

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464>

<819F955C8E865F A31396D6D2E696E6464> SER SER locality ordinary people A Ярилцлага Бадамханд Бадамрэгзэн Боржигон Interviews Badamkhand Badamregzen Borjigon Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi Sodonomdagva Shiraishi 5 Chuluun

More information

Sawada

Sawada A. I. A. S. Y. M. C. A. P. P. S. M. I. L. A. D. E. A. Мамонов А. И. Пушкин в Японии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. 326 с. P. P. V. D. G. I. A. S. K. M. Русское национальное общество

More information

モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトプロジェクト事業完了報告書

モンゴル国ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトプロジェクト事業完了報告書 2.5 БО-ны удирдлагын менежментийн үр дүнгийн хэрэгжилт (Үр дүн-5) 2.5.1 Хуралдаан, семинар-ажил хэргийн хуралдаан болон сургалт Үр дүн-5-ын үйл ажиллагаагаар НАЧА болон холбогдох байгууллага нь үр дүн-1

More information

V. K Мелодия Чешков М. Талант. НЛО, с Емильянова И. «Вадиму было 19 лет». НЛО, с Чешк

V. K Мелодия Чешков М. Талант. НЛО, с Емильянова И. «Вадиму было 19 лет». НЛО, с Чешк 1994 Поэт в катастрофе 1 2 1999 3 3 4 5 Вадим Маркович Козовой 1937 1 Вадим Козовой. Поэт в катастрофе. М.-Париж, Гнозис, Institut d Etudes Slaves, 1994. 2 1985 4 119 3 Словарь поэтов русского зарубежья.

More information

......

...... сервитут Герасименко Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. 1985Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. М., 1992 Judith Pallot, Land Reform in Russia, 1906-1917:

More information

Student Guide to Japan (Mongolian Version)

Student Guide to Japan (Mongolian Version) Японд суралцах оюутны гарын авлага 2017-2018 Японы Оюутныг Дэмжих Байгууллагын зүгээс та бүгдийн Японд суралцах ажил үйл үр өгөөжтэй байгаасай гэж хүсч байна. Засгийн газрын бие даасан агентлаг болох Японы

More information

indd

indd сонгуулийн халз тулаан эхэллээ Нэр дэвшигчдэд хандивын дансаа нээх боломж бүрджээ. > дэлхийг эзлэх боломж буюу zeat Удаан сууснаас болж нурууны үенд ирдэг ачааллыг Zeat эрс бууруулна. > Эрдоан харилцааны

More information

上野俊彦.indd

上野俊彦.indd ロシアにおける連邦制改革 プーチンからメドヴェージェフへ 上野俊彦 はじめに 1 1 2 3 1. 前史 1-1. 1993 年 12 月 12 日の憲法採択に関する国民投票 Путин, Владимир Владимирович Ельцин, Борис Николаевич 1993 12 12 2 89 21 13.88% 45.73% 47.53% 47.65% 20.52% 27.53%

More information

typeface (полуустав) (скоропись) (гражданский шрифт)

typeface (полуустав) (скоропись) (гражданский шрифт) 0 1 1 3 3 1984 [ 1984:32] [ 1984:61-62] [ 1984][ 1984] [ 1997] «Style of writing» [ :19] [ :32] [ :82] Cercle linguistique de Waseda (ed.) Travaux du Cercle linguistique de Waseda. Vol. 9., 2005. 39-58.

More information

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から

シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Title シュリクンとその現代的機能 : アルハンゲリスク州ヴェルフニャヤトイマ地区調査から Author(s) 塚崎, 今日子 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 49: 213-244 Issue Date 2002 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38983 Type bulletin (article) File Information

More information

Япон, Монголын харилцаанд Говь үйлдвэрийн гүйцэтгэсэн үүрэг зөрөө. Үүнд: Номунханы будлиан (Халх голын дайн)-ы талаар Япон, Монгол хоёр талаас үзэл бо

Япон, Монголын харилцаанд Говь үйлдвэрийн гүйцэтгэсэн үүрэг зөрөө. Үүнд: Номунханы будлиан (Халх голын дайн)-ы талаар Япон, Монгол хоёр талаас үзэл бо ОЛОН УЛС СУДЛАЛ Олон Улс Судлал 1 (107), 2017 он: 24-35 дугаар тал ЯПОН, МОНГОЛЫН ХАРИЛЦААНД ГОВЬ ҮЙЛДВЭРИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ Мүраи Мүнэюүки Япон, Монголын хооронд 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосон

More information

Гарчиг 1. Ажил хэрэгжүүлэх үндэслэл Ажлын зорилт Ажил хэрэгжүүлэх бодлого... 2 (1) Манай улсын (Японы) засгийн газрын бодлого ба олон

Гарчиг 1. Ажил хэрэгжүүлэх үндэслэл Ажлын зорилт Ажил хэрэгжүүлэх бодлого... 2 (1) Манай улсын (Японы) засгийн газрын бодлого ба олон Азийн бүс нутаг Монгол, Төв ази, Кавказ- Хоккайдогийн хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах, тодруулах судалгаа Тайлан (Монгол хувилбар) 2016 оны 3 дугаар сар Бие даасан төр захиргааны

More information

Японский язык 9 класс I блок. Аудирование кол-во баллов номер задания правильный ответ 1 1 X 1 2 V 1 3 X 1 4 C 1 5 C 1 6 B 1 7 C 1 8 D 1 9 X 1 10 V 10

Японский язык 9 класс I блок. Аудирование кол-во баллов номер задания правильный ответ 1 1 X 1 2 V 1 3 X 1 4 C 1 5 C 1 6 B 1 7 C 1 8 D 1 9 X 1 10 V 10 Японский язык 9 класс I блок. Аудирование 1 1 X 1 2 V 1 3 X 1 4 C 1 5 C 1 6 B 1 7 C 1 8 D 1 9 X 1 10 V 10 11 Нет единого правильного ответа. Текст составляет участник Возможно приблизительно следующее

More information

確定_中澤先生

確定_中澤先生 B EU (2012.3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 1 2012 59 1957 1 332 1995 3 1 4 1997 2009 10 3 4 5 2 2010 1000 2 3 4 149 4 3 1 2 9 2 4 1 3 2011 2011 58 4 10:00 11:30 11:30 10 3 13:30 15:30 15:30 15:45

More information

Vol. Данная работа посвящена Михаилу Александровичу Чехову, русскому актеру, режиссеру и педагогу, внесшему огромный вклад в мировое театральное искус

Vol. Данная работа посвящена Михаилу Александровичу Чехову, русскому актеру, режиссеру и педагогу, внесшему огромный вклад в мировое театральное искус Title Author(s) ミハイル チェーホフが目指した演劇 : 第二モスクワ芸術座とダーティントン ホール芸術センターでの活動の比較から 西田, 容子 Citation 大阪大学言語文化学. 26 P.31-P.42 Issue Date 2017-03-31 Text Version publisher URL https://doi.org/10.18910/62199 DOI 10.18910/62199

More information

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В

プロットとキャラクターの 類 型 3 5 Борисов С.Б. (сост.) Рукописный девичий рассказ. М.: ОГИ, Вацуро В ソ 連 の 学 校 における 少 女 の 物 語 文 化 越 野 剛 10 1998 1 2 90 1995 1 3 2003 4 рукописный девичий рассказ 80 1 Белоусов А.Ф. (сост.) Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.,

More information

Microsoft Word - ロシア語

Microsoft Word - ロシア語 1. 書き始め基本文例 はじめまして Очень приятно. 私は田中一郎です Я Танака Ичило. 私と友達になってくれる日本人以外の人を探しています Сейчас я ищу иностранного друга. 私はロシア語は全く分かりませんので 少し日本語が話せる人は大歓迎です Добро пожаловать который чуть-чуть говорить по-ипонски,

More information

untitled

untitled 30 2006 9 2006 56 7 1. 2006 56 56 10 21 22 10 20 3 41 3 9 21 9 30 10 20 18:3020:30 SF SF 16 10 21 18:30 2 5 5000-1- 10 20 10 21 10 22 9:20-9:35 1 A B C D A B C D 9:40-10:10 [1] [15] [28] 9:40-10:10 [8]

More information

Август Закончились морские маневры Турецкий посол (Гусни-паша) уехал. Г. Извольский уехал за границу. Вечером на «Алмазе» прибудет г. Столыпин. (Утром прибыл) Извольский прибыл в Карлсбад В адмиралтейств-совете

More information

スライド 1

スライド 1 МЕДИЦИНСКИ ПРИРУЧНИК Српски ( セルビア語 ) Када се обраћамо лекару: Не разумем јапанске медицинске термине. Стога, желим овај приручник да користим као помоћ, како бих лакше објаснио/-ла своје симптоме. Лични

More information

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1

Microsoft Word - UBMPS_FR_Sum_MON_Part 1 7. ОРОН СУУЦ БОЛОН АМЬДРАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛ 7.1 Орон сууцны хангамжийн асуудлууд Хот төлөвлөлтөнд тусгах орон сууцны хангамжийн асуудлуудыг дараахь байдлаар тодорхойлсон болно. Үүнд: Орон сууцны барилгажилт

More information

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京)

日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後100年祭(1937年、東京) Title 日本における白系ロシア人史の断章 : プーシキン没後 100 年祭 (1937 年 東京 ) Author(s) 沢田, 和彦 Citation スラヴ研究 = Slavic Studies, 47: 327-353 Issue Date 2000 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/38945 Type bulletin (article) Note

More information

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж

Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Юж Слово.ру: балтийский акцент Молодежь Эстонии Postimees на русском языке День за днем МК Эстония Вести Здоровье для всех Деловые ведомости Столица» «Южная столица» «Северное побережье» «Чудское побережье»

More information

神戸外大論叢第 68 巻第 1 号 (2018) 65 オプチナ修道院における聖師父文献の出版事業 (1) パイーシイからキレエフスキーにいたる聖師父文献の翻訳史を中心にー 序章 Богослужение 19 Божественная литургия 19 1 Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское наследие в Православной Церкви.

More information

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994)

(1887 ) ) ([22, p.343]) ( ) (1926) (1929,1994) 1860 1913 1-3 14 3-4 15-1 3-5 17-2 4-6 18-3 4-7 20 5 20-1 6-1 20-2 6-2 24-3 7 29 10 32-1 10 37-2 11 50 *) 1860-1913 4 1 4 ( 16 ) 1920 1920 70 1994 1) 1885 *) [24-2] [24-2] 1 2 [24-2] 3 1) ([4, стр.490])

More information

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ .Г.ЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА 東京外国語大学論集第 78 号 (2009) 1 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГҮЙСГЭХ ХАРЬЦАА БА ТҮҮНИЙ ИЛРЭХ ХЭЛБЭРҮҮД Жанцангийн БАТ-ИРЭЭДҮЙ Удиртгал 1. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцааг судласан байдал 2. Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ил

More information

Монгол Улс Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА) Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Төслийн эцсийн тайлан Хавсралт материал 2 2013 он 3 сар Японы

More information

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо

О том, что рассказывают те, что уже дома, и что они советуют, в репортаже Михаила Федотова. 既に帰国した人たちのお話や勧めていることについてミハイル フェドートフが報告します Самолёт рейса Мо Российские туристы рассказали, как пережили переворот в Турции ロシア人旅行者はトルコのクーデター時にどのように過ごしたか話した Более 2000 граждан России по данным Минтранса (министерство транспорта) вывезены к этому часу. 交通省のデータによると

More information