22

Size: px
Start display at page:

Download "22"

Transcription

1

2 22

3 4,060 1,330 23

4 24

5 15, ,600 15,000 15,000 24,600 15,000 24,600 15,000 24,600 37, ,400 25

6 26

7 ,200 24,600 15,000 44,400 37, , ,400 44,400 24,

8 ~6428% 28% 22% 25 28% 12.5% 12.5% 28%.%.%

9 1,443 2 A 2 B Ax12B 4, ,731 4, (C) (B)X(c)/12 5, , , A 2 B Ax12B , (C) ,313 1,850 2 (B)X(c)/12 9,567 +5,104 2,980 1,483 29

10 ,,,,,,,,,,,, 30

11 2.30% 2.10% 1.90% % 1.50% 1.30% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50% 31

12

13

14 25% 12.5% 12.5% 1 22% 2 28% 39% 19.5% 19.5% 1 22% 34

15 35

16 1, , , , ,

17 37

18 徘 38

19

20 Zollinger-Ellison 1 20mg 1 40mg (2) 40

21 H24 H26 H

22

Microsoft Word - 表紙資料2-4

Microsoft Word - 表紙資料2-4 (1) / 130 g 25 g 520% 170 g 30 g 560% 70 mg 600 mg 11.6% 0 10.5 mg 0% (1) (2) / 50100 g 25 g 200400% 50100 g 30 g 167333% 5001000 mg 600 mg 83167% 1020 mg 10.5 mg 95190% (2) / (1) 45.6 g 30 g 152% (2)

More information

 

  - 25 - - 26 - 徘 - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - 茨 - 42 - - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - 牌 - 51 - 牌 - 52

More information

14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

More information

第3章 焼却灰溶融システムの現状、焼却灰溶融スラグのリサイクルの動向・問題点

第3章  焼却灰溶融システムの現状、焼却灰溶融スラグのリサイクルの動向・問題点 18 5 23 450 100~150 1300 1998 10 25 1 1 27 1819 60 3 300t 28.8t 2 62 118t16 12.3 16h 24 3 4 120t 9.6t24h 3 4 100t24h 15t24h 3 4 600t24h 500t24h 5 2 300t24h 75t24h 6 8 80 24h 9.6 24h 4 300t24h 52 24 11

More information

A5_Catalog-US-JN_ indd

A5_Catalog-US-JN_ indd 66 22 g 13 g 8 g 5 g 7500 IU 150% 300 mg 600 IU 100 IU 80 mcg 3 mg 3.5 mg 40 mg 4 mg 500 mcg 12 mcg 300 mcg 20 mg 1000 mg 150 mcg 400 mg 15 mg 105 mcg 2 mg 2 mg 180 mcg 125 mcg 15 mg 3.6 g ** 3.8 g **

More information

レイアウト 1

レイアウト 1 1 3 6 7 8 3 6 7 8 g mg 6 1 16 16 18 16 13 138 13 16 1 11 8 78 8 17 9 9 g mg 18 13 1 1 1 99 6 3 36 3 3 8 1 18 18 18 16 16 1 1 g mg 1 1 13 13 1 11 11 g mg 8 6 g 1 g mg 93 38 9 93 8 8 176 1 1 1 1 11 18

More information

152273335 1 123 11531 2 5 24 31 2 154301482 1551 JAS 100 2000 105 1101 1 2JAS 1-2 1

152273335 1 123 11531 2 5 24 31 2 154301482 1551 JAS 100 2000 105 1101 1 2JAS 1-2 1 152273335 1 123 11531 2 5 24 31 2 154301482 1551 JAS 100 2000 105 1101 1 2JAS 1-2 1 JAS 1-2 1-2 112 13 1-11-13 100870mg 100830mg11000 1100020.002 2 50 100 2 100 500 2 100 109252165 4514782 7 2.0kg 2-19220.05kg0.2kg

More information

EL-G37

EL-G37 EL-G37 A A A A A A A A A A A A A A GT F543210A CE CA 4 00. 00 23.80 2 015.6250 77.14286 96. 91. 102. 25. 9. 1 700. 2 720. 2.5 7. 20. 25. 220. 400. 4 096. 4.685 0.084 M 125. M 28. M 85.

More information

12-7 12-7 12-7 12-7 12-8 12-10 12-10 12-10 12-11 12-12 12-12 12-14 12-15 12-17 12-18 10 12-19 12-20 12-20 12-21 12-22 12-22 12-23 12-25 12-26 12-26 12-29 12-30 12-30 12-31 12-33 12-34 12-3 12-35 12-36

More information

untitled

untitled ~ ~ ~ ~ ~ 22 14 10 50cm 2124 15 21 29.5 11, 12 12 20 4040 10 60 60 10 20 20 11 ç ç çç 6070 ç ç çç p. ç çç 4.5cm2.5cm 25 http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/edsoftol/water/

More information

橡アロマセラピー症状別処方例.PDF

橡アロマセラピー症状別処方例.PDF 1 1 92 E 100ml 1 2 2 1 93 0.5m 10ml 100ml 1 2 3 2 52 0. l 2 4 3 27 3 1 1 3 3 4 5 3 2g 2 3 1 1 1 10ml 3 4 6 3 29 2 2 2 10ml 3 3 4 7 3 30 2 1 2 10ml 3 3 4 8 3 31 1 1 1 1 3 60 10 10 3 2 4 10ml A 2 3 61 20

More information

資料2-3 現行学習指導要領における情報に関する主な記述

資料2-3 現行学習指導要領における情報に関する主な記述 4 9 3 1 22 A B C 3 4 1 3 3 4 342C 3 4 C 1 562B 5 6 B 1 3 1 3 5 2 5 4 5 3 54 3 22 5 3 22 1 4 B1 6 B4 1 2 3 4 5 6 2 A1 2 B2 3 3 22 3 5 6 5 6 2 B 1 5 6 B 5 6 1 1 5 6 2 D 1 D 3 5 3 52 3 1 6CDDVD CDDVD 22 2

More information

CW3_AX056A01.indd

CW3_AX056A01.indd 165 166 167 168 169 170 A 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ritalin http://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/drug-top/data/ researchjhs.pdf 180 mg mg http://www.novartis.co.jp/product/rit/te/te_rit. html

More information

1 2 3 4 5 68g 9g 2g 0.2mg 0.8mg 316kcal 316cal 326kcal 326cal 6 010 3035 15 5355 30 120 20 7 8 9 10 11 () () () 12 1 3 1 5 1 80kcal 20 30 20 30 1 9 7.5 13 7.58.5 910.5 1213.5 11.512.5 14 15 79 23 1520

More information

001-007 扉・口絵・目次

001-007 扉・口絵・目次 1 6 6 7 1 a a a a 2 a a a 3 4 5 a 6 7 8 9 10 a 11 a a a 12 13 14 15 a 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b b 25 b 26 27 aa 28 r r 29 a s d f 30 b b 31 32 33 1 34 35 36 37 38 6 39 6 40 41 42 43 44 45 7 47 48

More information

2015taisetumatome.rtf

2015taisetumatome.rtf B B B( ) B3 - B3 1 3g 1/3 B 1. B1() B1() 2. B2() B2() 3. B5() B5() 4. B6() B6()( ) 5. B12() B12() 6. 1q60 160m 50m 50m 20m 8520 80 10 64 5075 30 80 B B 1 30 BB BC EPA . ?? 6 C E C 1 30 1 0.4mg4

More information

2011 2011 2011 100/m 0.003/ 0.0005 / 0.01/ 0.01 / 0.01/ 0.05 / 0 0.0003 0.00005 0.001 0.001 0.001 0.005 0 0.0003 0.00005 0.001 0.001 0.001 0.005 0 0.0003 0.00005 0.001 0.001 0.001 0.005 0 0.0003 0.00005

More information

I

I I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rp.1) 50mg 3 3 14 Rp.2) 2.5mg 2 14 Rp.1) 2.5mg 3 2 2:1 14 Rp.) 15g 1 3 28 Rp.2) 50 600mg 1 2 28 12 Rp.1) CR 20mg 1 1 1 14 Rp.2) R 200 1 2 14 Rp.3) 3 1 3 14 Rp.1) 2.5mg 0.4

More information

22“ƒ†Q’ÓŠ¹

22“ƒ†Q’ÓŠ¹ 1 122 23 122 23 10 2 20 20 10 22 18 122 23 10 10 3 1 3 3 2 3 4 2 (e-tax) 4 1 15 1 2 3 4 6 23 122 2 3 122 23 4 4 23 122 660-8544 (06) 64161381 5 122 23 6 23 122 1400370 7 122 9 MonotaRO 23 [] ENEOS 11 30

More information

1 3 3 5 6 9 10 12 13 14 15 17 18 18 19 20 22 24 25 28 28 29 30 31 31 32 32 33 33 2 34 35 35 36 36 36 39 40 41 41 42 43 43 44 44 45 48 50 50 51 51 51 52 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 3 82 84 86

More information

経済論集 46‐1(よこ)(P)/2.三崎

経済論集 46‐1(よこ)(P)/2.三崎 1 1 14 2 1866 8 20 20 2 4 1871 20 3 4 2 1969 9 12 28 33 3 1970 35 5 1965 p.119. 1995 p.67 1960 p.86. 1965 p.120. 1927 p.5. 1942 p.127, p.129. 10 1877 7 12 16 6 10 7 10 1877 8 7 6 8 16 25 29 10 1877 9 1

More information

a q q y y a xp p q y a xp y a xp y a x p p y a xp q y x yaxp x y a xp q x p y q p x y a x p p p p x p

a q q y y a xp p q y a xp y a xp y a x p p y a xp q y x yaxp x y a xp q x p y q p x y a x p p p p x p a a a a y y ax q y ax q q y ax y ax a a a q q y y a xp p q y a xp y a xp y a x p p y a xp q y x yaxp x y a xp q x p y q p x y a x p p p p x p y a xp q y a x p q p p x p p q p q y a x xy xy a a a y a x

More information

肝臓病教室201207v2配布用.pptx

肝臓病教室201207v2配布用.pptx 24 7 28 5 C C C C 11 1 vs 2 vs 1 0 1 600-1000mg 3-5/ 24,48 2448 12 1 1500-2250mg 6-9/ () 1 600-1000mg 3-5/ 0 24 88.1% 0 20 40 60 80 100 C ALT, GPT 30 34.4% ALT, GPT 0 20 40 60 80 100 2 , 2 3 1 1-100% 0

More information

pdf

pdf RP. 1 15 5 0.5g/ 1 1 1 2 1 2 28 5mg/ 1 1 1 3 20 105 S-1 4 2 2 3 3 day15 15 S-115 S-1 S-1 0.12 0.22 0.12 106 2 107 3 65S-13day15 S-1 S-1 108 109 1 1 S-1 33-1 S-1 110 S-1 3day15 1 4 2 116 -1 5 1-2 2-3 day3

More information

喘息について\(公健協会宛02-5作成\)

喘息について\(公健協会宛02-5作成\) Q & A Q & A 1.? 20 2. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 3. NHK ( ) 4 10 1 200mg ( ) ( 1 ) 4. ( ) ( ) 5. ( ) ( ) 6. β 2 ( ) 7. ( ) 1 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 5 7 1. 1 10 1) 2) 3) 30

More information

a x x x x 1 x 2 Ý; x. x = x 1 + x 2 + Ý + x = 10 1; 1; 3; 3; 4; 5; 8; 8; 8; 9 1 + 1 + 3 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8 + 8 + 9 10 = 50 10 = 5 . 1 1 Ý Ý # 2 2 Ý Ý & 7 7; 9; 15; 21; 33; 44; 56 21 8 7; 9; 15; 20; 22;

More information

平成25年度調理師試験問題

平成25年度調理師試験問題 25 15 60 HB 2 1 1 2 36 1961 46 1971 56 1981 3 1991 3 4-1 - 5 6 7 8 6 2 12 31 1 15 1 15 4 15 4 15-2 - 9-3 - 10 11 12 13 3-4 - 14 腿 15 16 WHO 22 2010 17 18 1-5 - 19 1 g 4 kcal 4 kcal 9 kcal 9 kcal 20 21

More information

橡会報13.PDF

橡会報13.PDF 14 ( ) 10 12 ( ) 14 0138-50-2558 chess@mbj.nifty.com http://www.fun.ac.jp/~kawagoe/chess/ 14 8 25 1 10 ( ) 4 2 1 19 17 9 8 11 1970 1984 48 52 14 10 1 10 4 10 8 20 28 2455 2363 2261 2244 2234 14 2002 5

More information

ml ml ml mg ml ml mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ml mmhg mmhg ml Acetylcholine ml mg mm mm mm mm mm mm ope ++ Uribe Davis S H S S : : : : : : : : : G

More information

No.193 ( HPhttp://www.mhLw.go.jp/houdou/2003/09/h htmL)

No.193 ( HPhttp://www.mhLw.go.jp/houdou/2003/09/h htmL) Drug Information News No.193 ( HPhttp://www.mhLw.go.jp/houdou/2003/09/h0925-1.htmL) 2 No.192 HP DI [ ] 1. -1a - 50 100 300 2. 7501500 3000750 1500 3000 60009000 12000240006000 9000 12000 24000

More information

inyectiva.dvi

inyectiva.dvi ÙÒ ÓÒ ÁÒÝ Ø Ú Ó Ö Ý Ø Ú Ý Ø Ú ÒÚ Ö ÂÙÐ Ó Ö ½ Ñ ÝÓ ¾¼½ ÁÒÝ Ø Ú Ó Ö Ý Ø Ú Ý Ý Ø Ú ÁÒÝ Ø Ú Ò Ò ½ ÙÒ Ò ÁÒÝ Ø Ú µ ÍÒ ÙÒ Ò f ÒÝ Ø Ú Ó ÙÒ Ú Ð ÒØ Ð Ñ ÒØÓ Ø ÒØÓ Ð ÓÑ Ò Ó Ø Ò Ò Ñ Ò Ø ÒØ Ö f : A B ÒÝ Ø Ú x 1,x 2

More information

2

2 VL-MG10 6 2 3 102 4 5 VL-MG10 6 50 128 '" 128 6 å å å AAAAA AAAAAAA AAAAAAAAA»»» »»»»» 7 »»»»»»» 8 »»»»»» 9 »» ±»»» ± 10 »»»»» 11 »»»»»»»» 12 »»»»»»»»»» 13 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 14 »»»»»»»»»»» 15 1 38

More information

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号 230 C B A D E 50m 558 0 1km (mg L 1 ) T N NO 2 3 N NH 4 N 2.0 0 (a) 2001 1.5 6 20 21 5 1.0 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 14:00 17:00 (b) 2001 7 3 4 20:00 23:00 2:00 (h) 5:00 8:00 11:00 10 0 5 10 15

More information

商学57‐5/1.山村

商学57‐5/1.山村 217 1982 1998 2002 14 7 7 250 3 2 2004 16 2004 a 90 218 1 1 1948 23 25 19 2004 47 3 13 2 14 1969 2 25 25 20 21.1 70 34.5 40 219 50 25 2004 1kg1 l 1,000 mg1 g 250 mg 1mg 1mg 1 mg 19 1911 44 2005 25 50 1498

More information

【参考資料2】費用負担

【参考資料2】費用負担 1 65 22 2.1 289.6 10.4 50 50 5 0.5 12 3 2 4064 28 2.7 20 1.8 12.5 1.4 20.6 0.2 16.4% 0.30.1 12.5 1.2 65 1 H1214 2000~2002 2 H1517 2003~2005 () 3 H1820 2006~2008 () 4 H2123 2009~2011 (. ) 5 H2426 2012~2014

More information

2014 6 115 123 総 説 I -VG, 2014 7 24 2014 8 15 -VG, -VG 115

2014 6 115 123 総 説 I -VG, 2014 7 24 2014 8 15 -VG, -VG 115 2014 6 107 114 総 説 2014 7 25 2014 8 1 2014 1 20 OTC 107 2014 6 115 123 総 説 I -VG, 2014 7 24 2014 8 15 -VG, -VG 115 2014 6 124 132 原 著 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 10 3 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 3 24

More information

-1-19 753-0214 TEL 083-927-7031083-927-7029 FAX 083-927-0214 e-mail a17201@pref.yamaguchi.lg.jp - 2 - -3-. 20kg 60% 2kg 2 3 -4-30 3 15 3-0.05 0.4 NaOH 0.5 20 -5-. 1 1,757g 69% 30 -6- -7- -8- C C H17 18

More information

香南市・香美市のニラ

香南市・香美市のニラ ROTTLER Chinese chives Alliaceae Allium 133 33 33 33 133 41 36 12 1 ha2 3 JA 4 1 H17 23 2010 4 JA 22 40,000~50,000 10a 4 100 5 120 6~8 120~150 20,000~30,000 10a 810 30 911 47 40 123 50 10a kg 4,000kg

More information

障がい者制度改革推進会議(第32回)議事録

障がい者制度改革推進会議(第32回)議事録 32 17 18 31 22 22 15 40 60 1 50 30 25 20 27 40 13 50 27 2 JDF DPI JIL 27 9,000 100 1,800 500 100 250 27 18 3 18 23 96.9 22 22 31 88.7 22 31 72.7 250 15 15 27 9,000 250 5,000 9,000 100 100 9,000 15 4 5

More information

1 8 7 30 8 15 12 11 30 12 15 18 18 00 18 30 10 15 19 30 9 45 13 45 11 30 18 9 15 30 30 1 1 2

1 8 7 30 8 15 12 11 30 12 15 18 18 00 18 30 10 15 19 30 9 45 13 45 11 30 18 9 15 30 30 1 1 2 7 19 20 30 1 1 8 7 30 8 15 12 11 30 12 15 18 18 00 18 30 10 15 19 30 9 45 13 45 11 30 18 9 15 30 30 1 1 2 3 10 11 12 13 4 6 6 14 15 16 17 18 5 1 1 6 2 7 () 8 9 10 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - -

More information

BMI BMI

BMI BMI () () 2 QOL () () QOL 11 6 14 20 13.9 20 BMI 12 70 40 11 6 14 20 13.9 20 BMI 12 70 40 57.1 100 ) 1 100 1 250 11 11 430 315 73.3 494 247 50.0 322 60 18.6 12 70 62 88.6 100 18 57.1 1 100 1 250 430 315 73.3

More information

untitled

untitled 2 prologue Magnesia Alba 3 #01 about Magnesium 4 #01 about Magnesium 6 7 #02 in the Athletes Life 8 9 #02 in the Athletes Life 10 11 #02 in the Athletes Life 12 13 Athlete's Life Magnesium #03 Q A 14

More information

untitled

untitled prologue Magnesia Alba 2 3 4 about Magnesium #01 #01 about Magnesium 6 7 #02 in the Athletes Life 8 9 #02 in the Athletes Life 10 11 12 13 in the Athletes Life #02 14 15 #03 Athlete's Life Magnesium Q

More information

Journal Article / 学術雑誌論文 学校数学における関数の定義についての史 的考察 : 中学校数学を中心にして 中西, 正治 Nakanishi, Masaharu 近畿数学教育学会会誌. 2000, 13, p. 34-45. http://hdl.handle.net/10076/10537 Bd(o+arx"- t+ a"x"-2#.-.{2r, ax+b y- 2x+3 y-

More information

FMV-BIBLOシリーズ(2008年4月版)製品カタログ(後編)

FMV-BIBLOシリーズ(2008年4月版)製品カタログ(後編) SOFTWARE 2007 2007 2007 21 NF NX MG LOOX R LOOX U 22 23 NF NX MG LOOX R LOOX U 24 TM 25 http://jp.fujitsu.com/about /csr/eco/ NF NX MG LOOX R LOOX U 26 New 27 NF NX MG LOOX R LOOX U 28 P.19 P.08 P.08 P.18

More information

231 331 812 230 350 500 100 30 50 100 150 580291954 500100 50175 500 15700 80 200 391964 224 1990 521977 1997 232 51 391964 225 25 26 27 28 29 30 233 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 234 46

More information

L- 19 L L- L-

L- 19 L L- L- 0131001 15 1 31 49 35 145 14 5 19 4 23 15 3 10 7 15 634 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L- 19 L- 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

More information

untitled

untitled - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 -

More information

1) 1) 1 R 2 3 4 5 6 3) 4) 5) Punch 7 10g/mL(63.6mol/L) 20mg/kg 78 5 23 Cmax 250mg 3.9g/ml 500mg 6.0g/ml1000mg 8g/ml2000mg 15g/ml 33.4 110-116mL/min 1,8) 8 95 9 10 ( ) 11 desa 12 13 12) 2.5 5 19 Rec assayames

More information

[ml] 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Cumulative biogas production [ml/mg-input VS] 0 10 20 30 40 50 60 [] 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 dog food PLA foam 0 10 20 30 40 50 days RUN1-1 RUN1-2 RUN2-1 RUN2-2 RUN3-1

More information

Graminex社の”花粉エキスG63”による前立腺炎への知見

Graminex社の”花粉エキスG63”による前立腺炎への知見 Graminex G63 IPSS Graminex Graminex G60 GFX 1 3 1 mg 62.5mg 66.1 5.7 17 29 Graminex G63 ED ED ED ED G63 IIEF5 G Graminex Graminex G60 GFX 1 3 1 mg 62.5mg 9 69.2 3 23.1 1 7.7 1 ED 1 1 2005.10.14 Graminex

More information

1総説_諸疾患における亜鉛測定の意義.indd

1総説_諸疾患における亜鉛測定の意義.indd O 43,000 C 16,000 H 7,000 N 1,700 Ca 1,160 P 670 K 150 S 112 Cl 85 Na 63 Mg 25 70 100 3 5mg 15 mg 0.5 0.1 mg 0.1 3.0 mg 0.5 1.0 mg 1.0 5.0 mg -P B 12 0.01 0.06 mg 0.02 0.2 mg 0.01 0.04 mg 0.02 0.2 mg 0.1

More information

会報04.PDF

会報04.PDF bye V 0 0138-23-5961 0138-23-5961 GM GM IM 1/21/2 9. Bxe4 Nxd4 No.4_01 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Ne4 19. Rxa7 Rd8 20. h3 g6 21. c6 Kg7 22. Bb6 Rb8 23. Rb7 Rxb7 24. cxb7 5. Bd3 Bb4 6. Ne2 O-O

More information

ニトロトルエン

ニトロトルエン 4-115 116 4-3 2 117 4- g/kg/day mg/kg/day 25 125 30 40 50 100 250 300 ( ) ( ) ( ) ( ) F1 42 10 118 ER 10-11 M 1% 10-11 10-4 M ER 10-4 M 3% 10-11 10-4 M E-screen 10-9 10-4 M AR ( ) 10-6 10-4 M AR ( ) 10-6

More information

1 1 ー (LPG ) (LPG ) LNG ( ( ) () LPG LNG LPG LNG 2 10^6 kwh () TJ () TJ () TJ (LPG) TJ TJ m 3 1990(H2)2005 1990 LPG L/

More information

Taro10-mizushima01.PDF

Taro10-mizushima01.PDF - 1 - ATAGO N- % % g % g % g % g % g % g Brix% g g ml ml mgm / l ml mg mol/l mol/l mol/l ph NaSO mol/ l ml / g mg mg ml mol/l ml ml L- L- FIBE-MINI FIBE-MINI % % FIBE-MINI % g % g % g % C mg mg mg

More information

, = = 7 6 = 42, =

, = = 7 6 = 42, = http://www.ss.u-tokai.ac.jp/~mahoro/2016autumn/alg_intro/ 1 1 2016.9.26, http://www.ss.u-tokai.ac.jp/~mahoro/2016autumn/alg_intro/ 1.1 1 214 132 = 28258 2 + 1 + 4 1 + 3 + 2 = 7 6 = 42, 4 + 2 = 6 2 + 8

More information

コンタクトセンター全体の品質向上を目指すには? ~品質を考える上での体系とケーススタディ~?

コンタクトセンター全体の品質向上を目指すには? ~品質を考える上での体系とケーススタディ~? INFO-WORKSINC.ALLRIGHTSRESERVED. INFO-WORKSINC.ALLRIGHTSRESERVED. A. B. C. 13 D. E. INFO-WORKSINC.ALLRIGHTSRESERVED. A. COPYRIGHT2009 INFO-WORKSINC.ALLRIGHTSRESERVED. B.? EX. COPYRIGHT2009 INFO-WORKSINC.ALLRIGHTSRESERVED.

More information

62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / / [ ] 1T OTC -

62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / / [ ] 1T OTC - 1 62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / / [ ] 1T OTC - 62 [ ] [ ] [ ] g/dl A 62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / / [ ] 1T OTC - 62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / / [ ] 1T OTC - [ ] Point ~ 62 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / /

More information

% %

% % 4 8 4 5 414.5 172.1 41.5% 39.8 10% 17 186.4 70.8 4 9 10 11 3 1-1 - 2-2 - - 3 - 10% - 4 - 4060% 5560% 60% 40% 3040 1520 1015 411 7 4 11 610 7080 5060 100 3040 13-5 - 1015 4045 3.04.0 5.06.0 1.52.0 1.01.5

More information

第 1 章 市の概況 1 2 3 4 46 11 3 40 55 7 7 1000 3 5 155ha 488ha 89ha 91ha 10ha 16ha 37ha 930ha ( 14ha ) (10ha 1 ) 44ha 6 第 2 章 公害苦情の概要 7 8 第 3 章 大気環境 9 10 11 12 13 14 NO 2 0.2ppm 0.1ppm 0.04ppm 06ppm 0.2ppm

More information

L LM L B 12 c c L G L G L G L G L G L G bcb c L K J a B C 19 0de G c A f b b 123 G G 1 f 5 G G G G Gf d 09 d B 3 G f 3 G G G 1 2 1 2 G G G 1 G 1 G 2 3 1 2 G G G 1 G B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G 2 2 B 12 f 4

More information

arakidonsan.rtf

arakidonsan.rtf DHA (ARA) ARA DHA 50 DHA 20 DHA( ) γ 300 mg 170 mg 150 mg 78 mg 57 mg 3,200 mg 2,300 mg 1,700 mg 1,700 mg 1,700 mg β- E FAO DHA( ARA) DHA 2ARA 1 DHA 70mg 100g 35mg 100g 6 6 63 EPA DHA 63 6 EHA DHA 50 WEB

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

IF MR 63 IF 10 IF IF IF IF A4 IF IF IF 11 IF IF IF IF MR IF IF MR Drug Safety Update() IF

IF MR 63 IF 10 IF IF IF IF A4 IF IF IF 11 IF IF IF IF MR IF IF MR Drug Safety Update() IF 200823 877122 IF19989 HYDROPHILIC OINTMENT 1g 250mg 200mg 120mg 60 40mg 10mg 1mg 1mg HydrophilicOintment 200821 19518 19977 IF20082 IF MR 63 IF 10 IF IF IF IF A4 IF IF IF 11 IF IF IF IF MR IF IF MR Drug

More information

,

, 23 1948 23 10 20 23 11 6 10 10 214 11 11 4 6,000 6,000 215 24 1949 18 69 1 2 24 31 34 24 10 11 12 14 15 2 2226 83, 24 1949 25 195017 26 1951 10 12 28 1953 22 25 1 20 31 10 15 10 1631 10 11 12 13 14 13

More information

) Binary Cubic Forms / 25

) Binary Cubic Forms / 25 2016 5 2 ) Binary Cubic Forms 2016 5 2 1 / 25 1 2 2 2 3 2 3 ) Binary Cubic Forms 2016 5 2 2 / 25 1.1 ( ) 4 2 12 = 5+7, 16 = 5+11, 36 = 7+29, 1.2 ( ) p p+2 3 5 5 7 11 13 17 19, 29 31 41 43 ) Binary Cubic

More information

: : 2001227 : 2

: : 2001227 : 2 : : 2001227 : 2 mg/100gmg/100g mg/100g 3 10/102006 12/05 2/19, 2007 Zn 63 98 4 10% 5 Ramesh et al. 2004 6 Connoly et al. 2002 A IRT 7 8 2.11mg/100g143%56% 9 10 Alaria praelonga 11 2 12 13 14 15 16 1 1

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

For New Technology Network R #

For New Technology Network R # Fo New Technology Netwok R # NTN CONTENTS NTN NTN NTN NTN NTN dn NTN NTN NTN B d D B s min D d 4 13 5 0.2 5MG-SEB24J1ZZ1C3/0G MM-SEB24J1ZZ1C3/0G 13 4 0.2 5MG-SEB95AJ1ZZ1C3/0G MM-SEB95AJ1ZZ1C3/0G

More information

1 47 13 4 16 5 14-9 -

1 47 13 4 16 5 14-9 - 1 9 2 13 3 16 4 18 5 19 6 19 7 19 8 21 1 23 2 24 3 26 4 29 5 32 1 34 2 34 3 34 4 36 1 38 2 38 3 39 1 47 13 4 16 5 14-9 - - 10 - 1 16-10 1 14 12 5 7 0.030.05ppm 1 0.1ppm 0.04ppm 0.1ppm 2 [< 0.04] ppmppm

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 1 2 3 4 5 17 12 8 0.5 2 0.5 12 40 [ ] 40 Mg 6 7 Mg 8 Metal Statics 9 10 11 12 13 14 15 .1 16 17 Zn 2002) 18 19 20 21 22 - 23 24 25 M 26 M 2001 27 28 [ ] 29 [ ] HPweb 30 31 NEDO 16 Mg 32 NMC 33 34 / 35

More information

タミフルインタビューフォーム

タミフルインタビューフォーム 2008 1 20 87625 IF 1998 9 75 3% 2 1 75mg 1 g 30mg Oseltamivir Phosphate 2000 12 12 2001 2 2 2001 2 2 2002 1 17 2002 4 26 2002 7 31 IF 2008 1 O H 2 N O H O CH 3 H 3 C N H H 3 PO 4 H H O H 3 C CH 3

More information

日本標準商品分類番号

日本標準商品分類番号 2009 10 ( 5 ) 872646 IF 1998 9 1g 0.5mg(0.05%) 0.5mg(0.05%) ifluprednate 0.05 0.05 1994 3 15 2009 9 2000 8 20 FAX IF 2009 7 1 FLUNERT Ointment FLUNERT Cream Difluprednate C27H34F2O7 508.55 6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-1,4-

More information

6. Euler x

6. Euler x ...............................................................................3......................................... 4.4................................... 5.5......................................

More information

0.01mg/ ç 0.01 mg/ ç 0.01 mg/ ç 0.01 mg/ ç 0.05 mg/ ç 0.05 mg/ ç 0.01 mg/ ç 0.01 mg/ ç 0.0005mg/ ç 0.0005mg/ ç 0.02 mg/ ç 0.02 mg/ ç 0.002 mg/ ç 0.002 mg/ ç 0.004 mg/ ç 0.004 mg/ ç 0.02 mg/ ç 0.02 mg/

More information

コロイド化学と界面化学

コロイド化学と界面化学 x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10

More information

新商品案内11月号

新商品案内11月号 201311 New Products INDEX USB 1 2 2.0 USB 3 USB 4 5 USB 3.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 http://www.sanwa.co.jp/ 201311No.2 1 2 LP-RFG103BK28,14026,800 4 969887 690994 CMS-V38BK 3 500 4 969887 588741 3

More information

<4D F736F F D B BA908593B98AC782AB82E593E082CC88C091538AC7979D82C98AD682B782E992868AD495F18D908F912E646F63>

<4D F736F F D B BA908593B98AC782AB82E593E082CC88C091538AC7979D82C98AD682B782E992868AD495F18D908F912E646F63> 12 62 1800 14 3 11 14 4 14 4 30 ... 1... 1... 1... 2... 5... 6... 7... 10... 13... 18... 19 21 22 24 27 28 31 32 33... 34... 35... 37 2 1,650mm () H=2,500W=2,000 460m 750m 500m 42.1m 1.15m () 100% 80%

More information

TVCM„¤‰ƒ_‚æ2›ñ_‘oŠÍ.qx

TVCM„¤‰ƒ_‚æ2›ñ_‘oŠÍ.qx 48 Takano Kouhei CM TCJ CM TCJ CM 49 CM CM CM CM TCJ 9,097 CM 15 30 50 CM 1950 60 30 60 1971 72 TCJ 1954 68 CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 60 90 CM 1 2 CM 2 TCJ CM 51 CM CM TCJ 200 1 CM 1 1958 CM 9,097

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

untitled

untitled 20073-1- 3 4 5 9 12 14 17-2- 3,700ha 30,000t -3- 1t 70 50 40 C/N -4- 20011228 C/N 13 2001 2cm 1t 60 70 60-5- 70 1t -6- 2003131 ph EC T-C T-N C/N P2O5 K2O CaO MgO HO 2 ms % % % % % % % 8.52 0.64 74.9 44.9

More information

<8E F28DDC82CC96F289BF816996F289BF8AEE8F80816A939982CC8145>

<8E F28DDC82CC96F289BF816996F289BF8AEE8F80816A939982CC8145> 本剤を 2~3 カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には よ ~r~~~;~~~=~' -r;~;j~=~~~. -r:;~ ~,~ ~~~=~. ~ul オロパタジン塩酸塩 トーワ;-':IlIL~~=""'. ~.30 ノ ~J 内用薬 C 国 ~ アノレプロスタジノレ注 5μg~Y アノレプロスタジノレ注 5 J1. g~y ~mg.5 r テノ ~J

More information

2

2 1 2 3 15 4 1 15 1 31 3 15 1 162 272 CPA 46 28 CPA 1 CPA 4 CPA 5 a. ( ) ACLS 15 5 17 b. 1 12 c. 25 29 6 7 8 CPA CPA 1 CPA Randomized Controlled Trial, RCT RCT CPA CPA 1 Dr 9 CPA CPA 15 4 1 15 1 31 CPA CPA

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 51 5 5.1 5.1.1 P r P z θ P P P z e r e, z ) r, θ, ) 5.1 z r e θ,, z r, θ, = r sin θ cos = r sin θ sin 5.1) e θ e z = r cos θ r, θ, 5.1: 0 r

More information

2009年度業績発表会(南陽)

2009年度業績発表会(南陽) 高速イオンクロマトグラフィーによる ボイラ水中のイオン成分分析 のご紹介 東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 JASIS 217 新技術説明会 (217.9.8) rev.1 1. ボイラ水分析について ボイラ水の水質管理 ボイラ : 高圧蒸気の発生装置であり 工場, ビル, 病院など幅広い産業分野でユーティリティ源として利用されている 安全かつ効率的な運転には 日常の水質管理, ブロー管理が必須

More information

1 1 MM nm M1234n M4 ABAB nab ABz AB nabna AB AB nabnan B ABz nab nabnan B 202A3B B na10nb66 AB61218 n AB106 2 UUA A AA AA e AB na B na nbna B ABz na B

1 1 MM nm M1234n M4 ABAB nab ABz AB nabna AB AB nabnan B ABz nab nabnan B 202A3B B na10nb66 AB61218 n AB106 2 UUA A AA AA e AB na B na nbna B ABz na B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 1 MM nm M1234n M4 ABAB nab ABz AB nabna AB AB nabnan B ABz nab nabnan B 202A3B B na10nb66 AB61218 n AB106 2 UUA A AA AA e AB na B na nbna B ABz na B na nb n(a( B) n(a ( )n(b)n(a

More information

Microsoft Word - 観光と食 2・3 食品添加物 vs. 質の事業.doc

Microsoft Word - 観光と食 2・3 食品添加物 vs. 質の事業.doc 2 1. Ø 90 15 100 130 3 Ø Ø Ø Ø Ø ph Ø Ø ph Ø Na Na CMC OKINAWA UNIVERSITY 1/13 Na Na V.C ph ph Ø C g mg Ø ml g Ø Ø V.C g C mg 50kcal g Ø OKINAWA UNIVERSITY 2/13 Ø Ø Na Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1. 2. 3. 4. Ø OKINAWA

More information

1 MR 63 2 IF 10 3 IF 2 IF IF IF 3 IF A4 9 IF IF IF 11 1 IF IF 4 IF IF MR IF IF MR Drug Safety Update IF

1 MR 63 2 IF 10 3 IF 2 IF IF IF 3 IF A4 9 IF IF IF 11 1 IF IF 4 IF IF MR IF IF MR Drug Safety Update IF 2003 7 3 872189 873919 IF 1998 9 PROBEAN CAP. 1 250mg Polyenephosphatidylcholine 1998 9 16 1999 7 9 1999 7 FAX IF 2003 7 1 MR 63 2 IF 10 3 IF 2 IF IF IF 3 IF A4 9 IF IF IF 11 1 IF IF 4 IF IF MR IF IF MR

More information

16

16 16 ...1...2...3...5...6...6...6...7...8...9...10...10...11...12...12...13...15...15...16...17...18...19...20...21...21...22...23...24...25...25...26...28...30...31...32...33...33...34 ...35...36...37...38...39...40...40...40...40...40...40...40...41...41...41...41...42...42...42...42...43...43...43...44...44...44...44...45...45...45...46...46...46...47...47...48...49...50

More information

2 129-B*-006P 129-B*-007P C*-004P 129-D*-001P ADH B*-006P B*-007P C*-004P D*-001P Na

2 129-B*-006P 129-B*-007P C*-004P 129-D*-001P ADH B*-006P B*-007P C*-004P D*-001P Na 2.7.4 2.7.4.1 2.7.4.1.1 11 ADH 1 ADH 1 4 7 129-A*-003 129-B*-001 129-E*-001P 129-G*-001 129-H*-002 129-H*-004 129-H*-005 132 242 4 129-B*-004 129-C*-005P 129-H*-003 129-H*-006 44 ADH ADH 129-C*-001P 16

More information

まえがき

まえがき JAAS0012006 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information