(1) 1 y = 2 = = b (2) 2 y = 2 = 2 = 2 + h B h h h< h 2 h

Size: px
Start display at page:

Download "(1) 1 y = 2 = = b (2) 2 y = 2 = 2 = 2 + h B h h h< h 2 h"

Transcription

1 O y A y y = f() y = f() b f(b) B y f(b) f() = b f(b) f() f() = = b A f() b AB O b y = 2 = 1 = 1 + h (1 + h) (1 + h) 1 2h + h2 = h h(2 + h) = h = 2 + h y (1 + h) O y = h 217

2 (1) 1 y = 2 = = b (2) 2 y = 2 = 2 = 2 + h B h h h< h 2 h h h h 2 lim 1 lim(2 + h) = 2 h (1) lim h 0 (4 h) = 4 (2) lim h 0 (3 + 3h + h 2 ) = 3 3h h lim limit h 0 h 0 0

3 6.2 (1) lim h 0 (6 + h) (2) lim h 0 (12 6h + h 2 ) C f() = = + h f( + h) f() h h 0 f() = f 0 () f() = f 0 () = lim h!0 f( + h) f() h 6.3 f() = 2 = 2 f (2) = lim h 0 f(2 + h) f(2) h 4h + h 2 = lim h 0 h = lim h 0 (4 + h) = 4 = lim h 0 h(4 + h) h = lim h 0 (2 + h) h 6.3 (1) f() = 2 = 1

4 220 6 (2) f() = 3 2 = 2 D f() = f () y = f() 2 y y = f() A(, f()) P( + h, f( + h)) AP f( + h) f() h f() = f( + h) f() = + h O A h P + h f( + h) f() h 0 P y y = f() A f() f () P AP A f () l l y = f() A A O A 1 f () l y = f() A(, f()) f() = f ()

5 y = 2 (2, 4) m f() = 2 m = f (2) 6.3 f (2) = 4 m = y = 2 (1) (1, 1) (2) ( 2, 4) f() = f () A f() = 2 = f () f () = lim h 0 f( + h) f() h = lim h 0 2h + h 2 h = lim h 0 ( + h) 2 2 h = lim h 0 (2 + h) = 2 f () = f (3) 1 = f() = 2 (1) f (3) (2) f (0) (3) f ( 2) 1 f () 1 f ()

6 222 6 f() f () f() f 0 () f() f () f 0 () 6.5 f 0 () = lim h!0 f( + h) f() h (1) f() = f () = lim h 0 ( + h) h h = lim h 0 h = 1 (2) f() = 3 f ( + h) 3 3 () = lim h 0 h 3 2 h + 3h 2 + h 3 = lim h 0 h = lim( h + h 2 ) = 3 2 h 0 (+h) 3 = h+3h 2 +h 3 3h h 2 0 (3) f() = 2 f () = lim h h = 0 6.5(3) 6.6 (1) f() = 3 (2) f() = 2

7 (3) f() = 4 y = f() y 0 dy d 3 3 ( 3 ) () = 1, ( 2 ) = 2 ( 3 ) = 3 2 n = 1, 2, 3 n n ( n ) 0 = n n`1 c (c) 0 = 0 n=1 0 =1 B f() f () f() f() = 3 g() = 2 f () g () y = 2f() y = f() + g() y = 2 3 y = 2f() { } y 2( + h) ( + h) 3 3 = lim = lim 2 h 0 h h 0 h = lim h 0 2( h + h 2 ) = lim h 0 ( h + 2h 2 ) = f () = 3 2 y = 2f() y = 2f ()

8 224 6 y = y = f() + g() y {( + h) 3 + ( + h) 2 } ( ) = lim h 0 { h ( + h) 3 3 = lim + ( + } h)2 2 h 0 h h = lim h 0 {( h + h 2 ) + (2 + h)} = f () = 3 2 g () = 2 y = f() + g() y = f () + g () y = f() g() y = f () g () k 1 y = kf() y 0 = kf 0 () 2 y = f() + g() y 0 = f 0 () + g 0 () 3 y = f() g() y 0 = f 0 () g 0 () 6.6 y = y = 3( 2 ) 4() + (2) y =(3 2 ) (4) +(2) = =3( 2 ) 4() +(2) = (1) y = (2) y = (3) y = (4) y =

9 y = ( + 1)( 2) ( + 1)( 2) = ( 2 2) = y = y = (1) y = ( + 2)( + 3) (2) y = 3( 2) 2 (3) y = ( + 2)( 2) (4) y = 2( + 1)( 3) f() f (0) = 3 f (1) = 1 f(2) = 2 f() = 2 + b + c b c f() = 2 + b + c f () = 2 + b f (0) = 3 b = 3 f (1) = 1 f(2) = b = b + c = 2 = 2 b = 3 c = 0 f() f() =

10 f() f (0) = 3 f (1) = 1 f(0) = 2 C y t s = f(t) s 0 f 0 (t) ds dt 6.7 t s = 1 2 t2 t ds dt = 1 2t = t 2 ds dt 6.10 r V S V = 4 3 πr3 S = 4πr 2 V S r

11 A 6.2 y = A(2, 1) (1) A l m (2) A l (1) f() = m = f (2) f() f () = m = f (2) = = 4 (2) l A(2, 1) y 4 l y 1 = 4( 2) 1 O 2 A y = y = A(2, 3) (1) A (2) A

12 228 6 y = f() A(, f()) y f() = f 0 ()( ) B 6.2 y = C(1, 0) 2 2 y (, 2 + 3) C y = y = 2 (, 2 + 3) 2 y ( 2 + 3) = 2( ) 1 C(1, 0) 0 ( 2 + 3) = 2(1 ) y = 0 ( + 1)( 3) = 0 = 1, 3 1 = 1 y 4 = 2( + 1) = 3 y 12 = 6( 3) ( ) y = y = O C 1 C(1, 0) m y = m( 1)

13 y = O (1) lim h 0 ( 1 + h) 2 ( 1) 2 h (2) lim h 0 2( + h) h

14 t (1) y = 3t 2 4t + 2 (2) f(t) = 1 (t 1)2 2 3 C(1, 0) y = 3 1 (1) 2 (2) 4 2 (1) y = 6t 4 (2) f (t) = t y = 0 y =

15 y O A f() = 2 4 f () = 2 4 = 2( 2) y = f() A(, f()) f () = 2( 2) y y = < 2 f () < 0 O 2 4 A 2 > 2 f () > 0 A f() = 2 4 < 2 > 2

16 232 6 f 0 () f() f() f () > 0 f () < 0 f () = 0 f() 6.8 f() = 3 3 y f () = = 3( + 1)( 1) f () = 0 = 1, 1 f () > 0 < 1, 1 < f () < 0 1 < < 1 f() 1 1 f () f() O f() = 3 f () = y 1 0 f () f() 0 O 1 f()

17 6.10 f() = 3 y f () = f () < 0 O 1 f() (1) f() = (2) f() = (3) f() = (4) f() = 3 B 6.8 f() = 3 3 f() f() = y y = f() f() = f() = b f() = b O b f(b)

18 f() = 3 3 = f () = 1 f() f() = f() = y = y = = 3( 2) 0 2 y y = 0 y = 0, y y 3 = 0 3 = 2 1 O 1 2

19 (1) y = (2) y =

20 236 6 (3) y = (4) y = f() f() = f 0 () = 0 f () = 0 f() = 6.9 f() = 3 f (0) = 0 f() = 0

21 f() = b = 2 6 b f() = 2 6 f (2) = 0 f(2) = 6 f() = b f () = f() = 2 6 f (2) = 0 f(2) = = b = 6 = 12 b = 10 f() = f () = = 3( + 2)( 2) ( ) = 12 b = f () f() f() = b = 1 8 b

22 A 6.4 y = ( 1 4) y = = 3( 2) y = 0 = 0, 2 4 y O 2 y y = 1, 2 4 = y 6.4

23 (1) y = ( 3 1) (2) y = ( 2 2)

24 cm 12cm cm (12 2)cm 1 cm cm cm y 3 y 1 cm y 3 > > 0 0 < < 6 1 y= (12 2) 2 = 4( ) y = 12( ) = 12( 2)( 6) 1 y y = 2 y + 0 y ( ) 2cm

25 cm 16cm 1 cm

26 242 6 B f() = 0 y = f() = 3 f() = y = f() y = y = y = = 3( + 2) y y = y y = y = 3 2 O 0 < < y y y = = = 0, 4 2 < 0, 4 < = 1

27 C f() 0 f() f() = ( 3 + 4) f() = ( 3 + 4) 3 2 f () = = 3( 2) 0 f() 0 2 f () 0 + f() f() = f() 0 ( 3 + 4) =

28 (1) y = (2) y = (1 ) 3 5 f() = b + c = 3 = 1 12 b c

29 6 18cm V cm 3 (1) cm V (2) V cm cm 7 y = (1) = = (2) 5 = 3 b = 9 c = 7 6 (1) V = 2 (18 2)π (2) 6cm 7 0 < < 32

30 A f() f() F () = f() F () f() 6.12 ( 2 ) = f() 1 F () f() F () + C f() F () + C f() f() d 2 f() f() f() f() F () = f() f() d = F () + C C C 2

31 ( () = ) ( 1 = 1 d = + C d = C 2 d = C 3 3 ) = 2 2 d = C 1 d 1 d 6.13 n = 0, 1, 2 n n n d = 1 n + 1 n+1 + C 0 d 1 d B F () = f() k (kf ()) = kf () = kf() kf () kf() 1 kf() d = kf () + C

32 248 6 F () = f(), G () = g() 1 kf() d = kf () + C k 2 {f() + g()} d = F () + G() + C 3 {f() g()} d = F () G() + C n 6.5 (1) 4 2 d (2) ( ) d (1) (2) 4 2 d = C = C ( ) d= C = C 6.21 (1) 6 2 d (2) ( 2 + 1) d (3) ( ) d (4) ( ) d (5) ( ) d (6) ( ) d

33 t 1 dt = t + C t dt = 1 2 t2 + C t 2 dt = 1 3 t3 + C F (t) 1 F (t) = 3(t 1) 2 2 F (1) = 0 1 3(t 1) 2 F (t) 2 C 1 F (t)= 3(t 1) 2 dt = (3t 2 6t + 3) dt = t 3 3t 2 + 3t + C F (1) = C = C C + 1 = 0 C = 1 F (t) = t 3 3t 2 + 3t F (t) 1 F (t) = 2(t 1) 2 F (0) = 0

34 f() = 2 F () 1 F (3) F (1) 1 A f() = 2 F () F () = 2 + C C F (3) F (1) F (3) F (1) = (3 2 + C) (1 2 + C) = 8 C f() 1 F () b f() F (b) F () F () b F (b) F () b f() d f() b 3 b b < b = b > b [ ] b F (b) F () F () F () = f() b f() d = [ ] b F () = F (b) F () d ( ) 1 3 = [ 2 3 d = 3 ] 2 1 = = =

35 6.23 (1) 3 d (2) 2 2 d (3) d 6.6 (1) 1 0 (1) ( 2 + 3) d (2) 1 0 [ 3 2 ( 2 + 3) d = = ( ) 2 12 = ] 1 ( + 4)( 2) d 0 ( ) (2) 2 1 ( + 4)( 2) d = [ 3 = ( 2 3 = = ] 2 ( ) d ) { ( 1) } + ( 1) 2 8( 1) 6.24 (1) 2 ( ) d (2) ( ) d

36 252 6 (3) 4 2 ( 2)( 4) d (4) 1 2 2( + 3)( 2) d B F () = f() G () = g() b {f() + g()} d = [ ] b F () + G() = {F (b) + G(b)} {F () + G()} = {F (b) F ()} + {G(b) G()} = b f() d + b g() d b b b k f() d = k b {f() + g()}d = {f() g()}d = f() d k b b f() d + f() d b b g() d g() d

37 k [ ( 2 + k)d = 2 3 d + k d = = k ] 2 1 = k [ 2 + k 2 ] ( 2 + 2) d = = = (2 2 1) d 3 {( 2 + 2) (2 2 1)}d ( )d [ ] 1 0 = = k (1) 4 (k 2 + 3)d (2) 1 ( + 2) 2 d ( 2) 2 d

38 254 6 b 1 f() d = 0 2 f() d = f() d b 3 b f() d = c f() d + b c f() d 3 b c 3 F () = f() c b [ ] c [ ] b f() d + f() d = F () + F () c c = {F (c) F ()} + {F (b) F (c)} = F (b) F () = b f() d

39 C f(t) t b F (t) = f(t) f(t) dt = [ ] b F (t) = F (b) F () b f(t) dt = b f() d f(t) F (t) = f(t) f(t) f(t) dt = F () F () F () (F ()) = f() F () (F ()) = 0 f(t) dt f() d f(t) dt f(t) dt d 6.8 f(t) dt = f() = f(t) dt = 0 f() = 2 3 = 0 0 = = 1, 2 ( ) f() = 2 3, = 1, 2

40 f(t) dt = 2 2 f() f() y = f() 1 f() = y y = y y = + 1 t + 1 Q 1 R O S(t) P t 1 O S b 1 y = + 1 y = t 4 t S(t) S (t) = t + 1 S(t) = 1 2 {1 + (t + 1)} t = 1 2 t2 + t S () = + 1 S () = f() 2 y = + 1 = = b S 1 S(t) S = S(b) S() S () = f() S S = [ ] b S() = b f() d 4 OPQR S S = 1 (OR + PQ) OP 2

41 A 2 y = 2 1 y = 2 = t t S(t) S (t) = t 2 S(t + h) S(t) h 1 h 0 h > 0 2 S(t + h) S(t) 2 APQB APRC h > 0 t 2 < ht 2 < S(t + h) S(t) < h(t + h) 2 S(t + h) S(t) h < (t + h) 2 h 0 (t + h) 2 t 2 1 t 2 h < 0 1 y y = 2 2 y y = 2 (t + h) 2 C h R S(t) t 2 B S(t + h) S(t) Q O t O A t P t + h

42 258 6 S(t + h) S(t) lim h 0 h = t 2 S (t) = t 2 y = 2 2 y = = b S y = 2 S S(t) S = S(b) S() S [ ] b b b O b S = S(t) = t 2 dt = 2 d y = f() (1) b f() 0 y = f() 2 y y = f() = = b S S = b f() d O S b 6.17 y = y = 1 = 2 S y = ] 2 2 [ S = ( )d = ( ) ( ) = = O S 1 2

43 (1) y = 2 2 = 1 = 3 (2) y = = 1 = 2 (2) y b f() 0 y = f() y = f() 2 = = b S S S = b { f()}d O S b y = f()

44 y = = 0 = 2, y 0 S 2 [ 3 ] 2 S = { ( 2 4)}d = ) } = ( { ( 2)3 + 4( 2) = y O 4 S 2 y = 2 4 y S = 2 { ( 2 4)}d (1) y = 2 1 (2) y = 2 2

45 B 2 1 y y = f() 2 f() g() b f() g() y = f() y = g() S y = g() 1 S O b S = = b b f() d b {f() g()}d g() d 2 y y = f() + k 2 2 y k S y = g() + k y = f() S = = b b {(f() + k) (g() + k)}d {f() g()}d (3) y b f() g() y = f() y = f() y = g() 2 = = b S S S = b {f() g()}d O O S y = g() b b y = g()

46 y = 2 2 y = = 1 = 2 S y S = = = {( 2 + 3) ( 2 2)}d ( )d [ ] = O y = S 1 2 y = y = 2 2 y = = 1 = y = 2 1 y = = = = 0 = 1, 2 y y = 2 1 S S = = = {( + 1) ( 2 1)}d ( )d [ ] 2 1 = S 1 O 1 2 y = + 1 1

47 (1) y = 2 y = + 2 (2) y = y = 2

48 y = ( α)( β) β α > 0 β α = k S 2 S = = k 0 k { ( k)}d 0 [ 3 ( 2 + k)d ] k = 3 + k ) = ( k3 3 + k3 = k3 2 6 k = β α > 0 S = β α { ( α)( β)}d = (β α)3 6 1 y = ( α)( β) 2 y = ( k) y y O α k S β k α O S 2 β α

49 (1) 1 1 (3 1) 2 d (2) 2 1 (t 2 5t + 4)dt 9 y = 2 (1) y = (2) y =

50 y = 2 1 y 2 = 2 = O (1) 8 (2) (1) 9 (2)

51 A 1 (1) y = (2 + 1)(1 2 ) (2) y = ( 2)( ) 2 y = A(3, 9) l (1) l (2) l B

52 y = 2 ( ) (1) > 0 (2) = 0 (3) < 0 4 f() = 3 + b 2 + c + d = 1 5 = 3 1 b c d

53 (1) 2 2 (2 3) 2 d (2) 2 2 (t 2 2)dt 6 f() = 1 (t 1)(t 2)dt

54 y = = 3 = y = (1) y = 0 y = 4 (2) y = 2 y =

55 B 9 f() = k k 10 k k 0 k

56 V V 1 V 2 O 10 { f() f() d} < {f()} 2 d

57 13 f() = f(t) dt f() 14 y = 2 4 3

58 y = O f () 0 12 f() = + b f(t) dt = t f(t) = t 2 + 2

59 (1) y = (2) y = (1) y = 3 18 (2) 1 3 (2) y = 3 3 (1) 0 (2) (3) [ y = 3 ( 23 )] 4 = 1 b = 6 c = 9 d = 1 f (1) = 0 f (3) = 0 f(1) = 5 f(3) = 1 5 (1) (2) = [ { }] 12 2 ( 2 + 5)d + ( 2 5)d (1) 49 (2) 39 [ 4 3 (1) {4 ( 2 3)}d { ( 2 3)}d ] (2) {2 ( )}d + {2 ( 2 3)}d 9 k k = 32 (y = k ) 0 [ 11 V 1 : V 2 = 8 : 27 V = 1 ] 3 π2 (20 ) (0 < < 20) [ 1 12 f() = + b f() d = 1 ] b, {f()} 2 d = 2 + b + b f() = 2 2 [ 1 1 ] f(t)dt = (t 2 + 2)dt = = 2, 2 [ > 0 ( 2 + )d = , < 0 ( 2 + )d = 4 ] [ 0 2 ] {( ) ( 6)}d + {( ) 2}d

sekibun.dvi

sekibun.dvi a d = a + a+ (a ), e d = e, sin d = cos, (af() + bg())d = a d = log, cosd = sin, f()d + b g()d d 3 d d d d d d d ( + 3 + )d ( + )d ( 3 )d (e )d ( sin 3 cos)d g ()f (g())d = f(g()) e d e d ( )e d cos d

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

高校生の就職への数学II

高校生の就職への数学II II O Tped b L A TEX ε . II. 3. 4. 5. http://www.ocn.ne.jp/ oboetene/plan/ 7 9 i .......................................................................................... 3..3...............................

More information

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1

1 1 3 ABCD ABD AC BD E E BD 1 : 2 (1) AB = AD =, AB AD = (2) AE = AB + (3) A F AD AE 2 = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD 1 1 ABCD ABD AC BD E E BD : () AB = AD =, AB AD = () AE = AB + () A F AD AE = AF = AB + AD AF AE = t AC = t AE AC FC = t = (4) ABD ABCD AB + AD AB + 7 9 AD AB + AD AB + 9 7 4 9 AD () AB sin π = AB = ABD AD

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

1 911 9001030 9:00 A B C D E F G H I J K L M 1A0900 1B0900 1C0900 1D0900 1E0900 1F0900 1G0900 1H0900 1I0900 1J0900 1K0900 1L0900 1M0900 9:15 1A0915 1B0915 1C0915 1D0915 1E0915 1F0915 1G0915 1H0915 1I0915

More information

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x +

( ) 2.1. C. (1) x 4 dx = 1 5 x5 + C 1 (2) x dx = x 2 dx = x 1 + C = 1 2 x + C xdx (3) = x dx = 3 x C (4) (x + 1) 3 dx = (x 3 + 3x 2 + 3x + (.. C. ( d 5 5 + C ( d d + C + C d ( d + C ( ( + d ( + + + d + + + + C (5 9 + d + d tan + C cos (sin (6 sin d d log sin + C sin + (7 + + d ( + + + + d log( + + + C ( (8 d 7 6 d + 6 + C ( (9 ( d 6 + 8 d

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

ID POS F

ID POS F 01D8101011L 2005 3 ID POS 2 2 1 F 1... 1 2 ID POS... 2 3... 4 3.1...4 3.2...4 3.3...5 3.4 F...5 3.5...6 3.6 2...6 4... 8 4.1...8 4.2...8 4.3...8 4.4...9 4.5...10 5... 12 5.1...12 5.2...13 5.3...15 5.4...17

More information

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1,

17 ( ) II III A B C(100 ) 1, 2, 6, 7 II A B (100 ) 2, 5, 6 II A B (80 ) 8 10 I II III A B C(80 ) 1 a 1 = 1 2 a n+1 = a n + 2n + 1 (n = 1, 17 ( ) 17 5 1 4 II III A B C(1 ) 1,, 6, 7 II A B (1 ), 5, 6 II A B (8 ) 8 1 I II III A B C(8 ) 1 a 1 1 a n+1 a n + n + 1 (n 1,,, ) {a n+1 n } (1) a 4 () a n OA OB AOB 6 OAB AB : 1 P OB Q OP AQ R (1) PQ

More information

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト

名古屋工業大の数学 2000 年 ~2015 年 大学入試数学動画解説サイト 名古屋工業大の数学 年 ~5 年 大学入試数学動画解説サイト http://mathroom.jugem.jp/ 68 i 4 3 III III 3 5 3 ii 5 6 45 99 5 4 3. () r \= S n = r + r + 3r 3 + + nr n () x > f n (x) = e x + e x + 3e 3x + + ne nx f(x) = lim f n(x) lim

More information

0 = m 2p 1 p = 1/2 p y = 1 m = 1 2 d ( + 1)2 d ( + 1) 2 = d d ( + 1)2 = = 2( + 1) 2 g() 2 f() f() = [g()] 2 = g()g() f f () = [g()g()]

0 = m 2p 1 p = 1/2 p y = 1 m = 1 2 d ( + 1)2 d ( + 1) 2 = d d ( + 1)2 = = 2( + 1) 2 g() 2 f() f() = [g()] 2 = g()g() f f () = [g()g()] 8. 2 1 2 1 2 ma,y u(, y) s.t. p + p y y = m u y y p p y y m u(, y) = y p + p y y = m y ( ) 1 y = (m p ) p y = m p y p p y 2 0 m/p U U() = m p y p p y 2 2 du() d = m p y 2p p y 1 0 = m 2p 1 p = 1/2 p y

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

研修コーナー

研修コーナー l l l l l l l l l l l α α β l µ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) (

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) ( B 4 4 4 52 4/ 9/ 3/3 6 9.. y = x 2 x x = (, ) (, ) S = 2 = 2 4 4 [, ] 4 4 4 ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, 4 4 4 4 4 k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) 2 2 + ( ) 3 2 + ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( (

More information

untitled

untitled 0. =. =. (999). 3(983). (980). (985). (966). 3. := :=. A A. A A. := := 4 5 A B A B A B. A = B A B A B B A. A B A B, A B, B. AP { A, P } = { : A, P } = { A P }. A = {0, }, A, {0, }, {0}, {}, A {0}, {}.

More information

[] Tle () i ( ) e . () [].....[], ..i.et.. N Z, I Q R C N Z Q R C R i R {,,} N A B X N Z Q R,, c,,, c, A, B, C, L, y, z,, X, L pq p q def f () lim f ( ) f ( ) ( ), p p q r q r p q r p q r c c,, f ( )

More information

85 4

85 4 85 4 86 Copright c 005 Kumanekosha 4.1 ( ) ( t ) t, t 4.1.1 t Step! (Step 1) (, 0) (Step ) ±V t (, t) I Check! P P V t π 54 t = 0 + V (, t) π θ : = θ : π ) θ = π ± sin ± cos t = 0 (, 0) = sin π V + t +V

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6

A(6, 13) B(1, 1) 65 y C 2 A(2, 1) B( 3, 2) C 66 x + 2y 1 = 0 2 A(1, 1) B(3, 0) P 67 3 A(3, 3) B(1, 2) C(4, 0) (1) ABC G (2) 3 A B C P 6 1 1 1.1 64 A6, 1) B1, 1) 65 C A, 1) B, ) C 66 + 1 = 0 A1, 1) B, 0) P 67 A, ) B1, ) C4, 0) 1) ABC G ) A B C P 64 A 1, 1) B, ) AB AB = 1) + 1) A 1, 1) 1 B, ) 1 65 66 65 C0, k) 66 1 p, p) 1 1 A B AB A 67

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y

D xy D (x, y) z = f(x, y) f D (2 ) (x, y, z) f R z = 1 x 2 y 2 {(x, y); x 2 +y 2 1} x 2 +y 2 +z 2 = 1 1 z (x, y) R 2 z = x 2 y 5 5. 2 D xy D (x, y z = f(x, y f D (2 (x, y, z f R 2 5.. z = x 2 y 2 {(x, y; x 2 +y 2 } x 2 +y 2 +z 2 = z 5.2. (x, y R 2 z = x 2 y + 3 (2,,, (, 3,, 3 (,, 5.3 (. (3 ( (a, b, c A : (x, y, z P : (x, y, x

More information

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a +

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a + 6 ( ) 6 5 ( ) 4 I II III A B C ( ) ( ), 5 7 I II III A B C ( ) () x π y π sin x sin y =, cos x + cos y = () b c + b + c = + b + = b c c () 4 5 6 n ( ) ( ) ( ) n ( ) n m n + m = 555 n OAB P k m n k PO +

More information

( )

( ) 18 10 01 ( ) 1 2018 4 1.1 2018............................... 4 1.2 2018......................... 5 2 2017 7 2.1 2017............................... 7 2.2 2017......................... 8 3 2016 9 3.1 2016...............................

More information

[ ] Table

[ ] Table [] Te P AP OP [] OP c r de,,,, ' ' ' ' de,, c,, c, c ',, c mc ' ' m' c ' m m' OP OP p p p ( t p t p m ( m c e cd d e e c OP s( OP t( P s s t (, e e s t s 5 OP 5 5 s t t 5 OP ( 5 5 5 OAP ABP OBP ,, OP t(

More information

limit&derivative

limit&derivative - - 7 )................................................................................ 5.................................. 7.. e ).......................... 9 )..........................................

More information

(2) ( 61129) 117, ,678 10,000 10,000 6 ( 7530) 149, ,218 10,000 10,000 7 ( 71129) 173, ,100 10,000 10,000 8 ( 8530) 14

(2) ( 61129) 117, ,678 10,000 10,000 6 ( 7530) 149, ,218 10,000 10,000 7 ( 71129) 173, ,100 10,000 10,000 8 ( 8530) 14 16 8 26 MMF 23 25 5 16 7 16 16 8 1 7 16 8 2 16 8 26 16 8 26 P19 (1) 16630 16,999,809,767 55.69 4,499,723,571 14.74 9,024,172,452 29.56 30,523,705,790 100.00 1 (2) 16 6 30 1 1 5 ( 61129) 117,671 117,678

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1

1 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω 1 ω α V T m T m 1 100Hz m 2 36km 500Hz. 36km 1 sin cos P (primary) S (secondly) 2 P S A sin(ω2πt + α) A ω ω α 3 3 2 2V 3 33+.6T m T 5 34m Hz. 34 3.4m 2 36km 5Hz. 36km m 34 m 5 34 + m 5 33 5 =.66m 34m 34 x =.66 55Hz, 35 5 =.7 485.7Hz 2 V 5Hz.5V.5V V

More information

(1) (2) (3) (4) 1

(1) (2) (3) (4) 1 8 3 4 3.................................... 3........................ 6.3 B [, ].......................... 8.4........................... 9........................................... 9.................................

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s

[ ] 0.1 lim x 0 e 3x 1 x IC ( 11) ( s114901) 0.2 (1) y = e 2x (x 2 + 1) (2) y = x/(x 2 + 1) 0.3 dx (1) 1 4x 2 (2) e x sin 2xdx (3) sin 2 xdx ( 11) ( s [ ]. lim e 3 IC ) s49). y = e + ) ) y = / + ).3 d 4 ) e sin d 3) sin d ) s49) s493).4 z = y z z y s494).5 + y = 4 =.6 s495) dy = 3e ) d dy d = y s496).7 lim ) lim e s49).8 y = e sin ) y = sin e 3) y =

More information

CALCULUS II (Hiroshi SUZUKI ) f(x, y) A(a, b) 1. P (x, y) A(a, b) A(a, b) f(x, y) c f(x, y) A(a, b) c f(x, y) c f(x, y) c (x a, y b)

CALCULUS II (Hiroshi SUZUKI ) f(x, y) A(a, b) 1. P (x, y) A(a, b) A(a, b) f(x, y) c f(x, y) A(a, b) c f(x, y) c f(x, y) c (x a, y b) CALCULUS II (Hiroshi SUZUKI ) 16 1 1 1.1 1.1 f(x, y) A(a, b) 1. P (x, y) A(a, b) A(a, b) f(x, y) c f(x, y) A(a, b) c f(x, y) c f(x, y) c (x a, y b) lim f(x, y) = lim f(x, y) = lim f(x, y) = c. x a, y b

More information

Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) r x i y j zk P r r r r r r x y z P ( x 1, y 1, z 1 )

Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) r x i y j zk P r r r r r r x y z P ( x 1, y 1, z 1 ) Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) x i y j zk P x y z P ( x 1, y 1, z 1 ) Q ( x, y, z ) 1 OP x1i y1 j z1k OQ x i y j z k 1 P Q PQ 1 PQ x x y y z z 1 1

More information

lecture

lecture 5 3 3. 9. 4. x, x. 4, f(x, ) :=x x + =4,x,.. 4 (, 3) (, 5) (3, 5), (4, 9) 95 9 (g) 4 6 8 (cm).9 3.8 6. 8. 9.9 Phsics 85 8 75 7 65 7 75 8 85 9 95 Mathematics = ax + b 6 3 (, 3) 3 ( a + b). f(a, b) ={3 (a

More information

Netcommunity SYSTEM X7000 IPコードレス電話機 取扱説明書

Netcommunity SYSTEM X7000 IPコードレス電話機 取扱説明書 4 5 6 7 8 9 . 4 DS 0 4 5 4 4 4 5 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 4 5 6 4 0 4 4 4 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 4 44 45 4 6 7 5 46 47 4 5 6 48 49 50 5 4 5 4 5 6 5 5 6 4 54 4 5 6 7 55 5 6 4 56 4 5 6 57 4 5 6 7 58 4

More information

.A. D.S

.A. D.S 1999-1- .A. D.S 1996 2001 1999-2- -3- 1 p.16 17 18 19 2-4- 1-5- 1~2 1~2 2 5 1 34 2 10 3 2.6 2.85 3.05 2.9 2.9 3.16 4 7 9 9 17 9 25 10 3 10 8 10 17 10 18 10 22 11 29-6- 1 p.1-7- p.5-8- p.9 10 12 13-9- 2

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a

7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa, f a g b g f a g f a g bf a 9 203 6 7 WWW http://www.math.meiji.ac.jp/~mk/lectue/tahensuu-203/ 2 8 8 7. 7 7. y fx, z gy z gfx dz dx dz dy dy dx. g f a g bf a b fa 7., chain ule Ω, D R n, R m a Ω, f : Ω R m, g : D R l, fω D, b fa,

More information

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n

さくらの個別指導 ( さくら教育研究所 ) A 2 P Q 3 R S T R S T P Q ( ) ( ) m n m n m n n n 1 1.1 1.1.1 A 2 P Q 3 R S T R S T P 80 50 60 Q 90 40 70 80 50 60 90 40 70 8 5 6 1 1 2 9 4 7 2 1 2 3 1 2 m n m n m n n n n 1.1 8 5 6 9 4 7 2 6 0 8 2 3 2 2 2 1 2 1 1.1 2 4 7 1 1 3 7 5 2 3 5 0 3 4 1 6 9 1

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 電気電子数学入門 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/073471 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行当時のものです. i 14 (tool) [ ] IT ( ) PC (EXCEL) HP() 1 1 4 15 3 010 9 ii 1... 1 1.1 1 1.

More information

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1

70 : 20 : A B (20 ) (30 ) 50 1 70 : 0 : A B (0 ) (30 ) 50 1 1 4 1.1................................................ 5 1. A............................................... 6 1.3 B............................................... 7 8.1 A...............................................

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

(4) P θ P 3 P O O = θ OP = a n P n OP n = a n {a n } a = θ, a n = a n (n ) {a n } θ a n = ( ) n θ P n O = a a + a 3 + ( ) n a n a a + a 3 + ( ) n a n

(4) P θ P 3 P O O = θ OP = a n P n OP n = a n {a n } a = θ, a n = a n (n ) {a n } θ a n = ( ) n θ P n O = a a + a 3 + ( ) n a n a a + a 3 + ( ) n a n 3 () 3,,C = a, C = a, C = b, C = θ(0 < θ < π) cos θ = a + (a) b (a) = 5a b 4a b = 5a 4a cos θ b = a 5 4 cos θ a ( b > 0) C C l = a + a + a 5 4 cos θ = a(3 + 5 4 cos θ) C a l = 3 + 5 4 cos θ < cos θ < 4

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

B line of mgnetic induction AB MN ds df (7.1) (7.3) (8.1) df = µ 0 ds, df = ds B = B ds 2π A B P P O s s Q PQ R QP AB θ 0 <θ<π

B line of mgnetic induction AB MN ds df (7.1) (7.3) (8.1) df = µ 0 ds, df = ds B = B ds 2π A B P P O s s Q PQ R QP AB θ 0 <θ<π 8 Biot-Svt Ampèe Biot-Svt 8.1 Biot-Svt 8.1.1 Ampèe B B B = µ 0 2π. (8.1) B N df B ds A M 8.1: Ampèe 107 108 8 0 B line of mgnetic induction 8.1 8.1 AB MN ds df (7.1) (7.3) (8.1) df = µ 0 ds, df = ds B

More information

() 1 1 2 2 3 2 3 308,000 308,000 308,000 199,200 253,000 308,000 77,100 115,200 211,000 308,000 211,200 62,200 185,000 308,000 154,000 308,000 2 () 308,000 308,000 253,000 308,000 77,100 211,000 308,000

More information

VISPO /表1-4

VISPO /表1-4 7 2005 1,132 5,249 362 13,666 311,809 1,359 3,723 1,669 538 3,737 17,418 39,036 75,694 5,281 1,169 161,502 7,463 11,408,436 500,000 13,263 192,052 41,391 49,706 136,232 61,102 12,402,182 11,573,898 273,042

More information

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3)

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) < 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) 6 y = g(x) x = 1 g( 1) = 2 ( 1) 3 = 2 ; g 0 ( 1) =

More information

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,. (1 C205) 4 10 (2 C206) 4 11 (2 B202) 4 12 25(2013) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1., 2007 ( ).,. 2. P. G., 1995. 3. J. C., 1988. 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. ( ),..

More information

曲面のパラメタ表示と接線ベクトル

曲面のパラメタ表示と接線ベクトル L11(2011-07-06 Wed) :Time-stamp: 2011-07-06 Wed 13:08 JST hig 1,,. 2. http://hig3.net () (L11) 2011-07-06 Wed 1 / 18 ( ) 1 V = (xy2 ) x + (2y) y = y 2 + 2. 2 V = 4y., D V ds = 2 2 ( ) 4 x 2 4y dy dx =

More information

December 28, 2018

December 28, 2018 e-mail : kigami@i.kyoto-u.ac.jp December 28, 28 Contents 2............................. 3.2......................... 7.3..................... 9.4................ 4.5............. 2.6.... 22 2 36 2..........................

More information

(H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851

(H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851 (H8) 1,412 (H9) 40,007 (H15) 30,103 851 (H3) 1,466 (H3) 9,862 (H15) 4,450 704 9,795 1,677 18,488 402 44,175 3,824 8,592 853 7,635 1,695 2,202 179 5,127 841 27,631 452 35,173 177 123,797 186 45,727 1,735

More information

22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34

22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34 22 25 34 44 10 12 14 15 11 12 16 18 19 20 21 11 12 22 10 23 24 12 25 11 12 2611 27 11 28 10 12 29 10 30 10 31 32 10 11 12 33 10 11 12 34 35 10 12 36 10 12 37 10 38 10 11 12 39 10 11 12 40 11 12 41 10 11

More information

17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160

17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160 136 17 12 12 13301515 2F1 P2 1 22 P19 160 161 15 87 15 P5 26 4 162 10 3 60 1/3 3 1 163 137 138 139 % %.%. (. ) ( ) 48 32 13 40 43 30 42 50 13 99 140 39 12 12 42 55 35 6 79 2004 16 17 39 37 53 13 1 1.2

More information

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - H19 H18-5 - H19.7H20.3 8,629 11,600-6 - - 7 - - 8 - - 9 - H20.7 20 / - 10 - - 11 - 1 8,000 16,000 4,000 2 50 12 80-12 - 20 3040 50 18a 19a - 13 - - 14 - 1,000-15 - 3,000 4,500 560

More information

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( )

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) 2 9 2 5 2.2.3 grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = g () g () (3) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) y (, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) ξ (t) (t) := η (t) grad f(ξ(t), η(t)) (t) g(t) := f(ξ(t), η(t))

More information

B. 41 II: 2 ;; 4 B [ ] S 1 S 2 S 1 S O S 1 S P 2 3 P P : 2.13:

B. 41 II: 2 ;; 4 B [ ] S 1 S 2 S 1 S O S 1 S P 2 3 P P : 2.13: B. 41 II: ;; 4 B [] S 1 S S 1 S.1 O S 1 S 1.13 P 3 P 5 7 P.1:.13: 4 4.14 C d A B x l l d C B 1 l.14: AB A 1 B 0 AB 0 O OP = x P l AP BP AB AP BP 1 (.4)(.5) x l x sin = p l + x x l (.4)(.5) m d A x P O

More information

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 {

(1) D = [0, 1] [1, 2], (2x y)dxdy = D = = (2) D = [1, 2] [2, 3], (x 2 y + y 2 )dxdy = D = = (3) D = [0, 1] [ 1, 2], 1 { 7 4.., ], ], ydy, ], 3], y + y dy 3, ], ], + y + ydy 4, ], ], y ydy ydy y y ] 3 3 ] 3 y + y dy y + 3 y3 5 + 9 3 ] 3 + y + ydy 5 6 3 + 9 ] 3 73 6 y + y + y ] 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 ] 4 y y dy y ] 3 y3 83 3

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

V 0 = + r pv (H) + qv (T ) = + r ps (H) + qs (T ) = S 0 X n+ (T ) = n S n+ (T ) + ( + r)(x n n S n ) = ( + r)x n + n (d r)s n = ( + r)v n + V n+(h) V

V 0 = + r pv (H) + qv (T ) = + r ps (H) + qs (T ) = S 0 X n+ (T ) = n S n+ (T ) + ( + r)(x n n S n ) = ( + r)x n + n (d r)s n = ( + r)v n + V n+(h) V I (..2) (0 < d < + r < u) X 0, X X = 0 S + ( + r)(x 0 0 S 0 ) () X 0 = 0, P (X 0) =, P (X > 0) > 0 0 H, T () X 0 = 0, X (H) = 0 us 0 ( + r) 0 S 0 = 0 S 0 (u r) X (T ) = 0 ds 0 ( + r) 0 S 0 = 0 S 0 (d r)

More information

meiji_resume_1.PDF

meiji_resume_1.PDF β β β (q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) H(q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) Hψ = εψ ε k = k +1/ ε k = k(k 1) (x, y, z; p x, p y, p z ) (r; p r ), (θ; p θ ), (ϕ; p ϕ ) ε k = 1/ k p i dq i E total = E

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B (

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B ( 8 ) ) [ ] [ ) 8 5 5 II III A B ),,, 5, 6 II III A B ) ),,, 7, 8 II III A B ) [ ]),,, 5, 7 II III A B ) [ ] ) ) 7, 8, 9 II A B 9 ) ) 5, 7, 9 II B 9 ) A, ) B 6, ) l ) P, ) l A C ) ) C l l ) π < θ < π sin

More information