<8CBE8CEA82C695B689BB81404E6F33332E696E6462>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<8CBE8CEA82C695B689BB81404E6F33332E696E6462>"

Transcription

1 : 49

2 No , % , , / / 4 CNNIC , , % 85.8% 5 50

3 27% 6 electronic commerce, EC e e-commerce Web EC EC B to B business to business, B2B EC B to C business to consumer EC, B2C EC C to C consumer to consumer, C2C B2C, ti n m o sh ng chéng, Tmall 61.4% % 3 3.2% 4 2.9% 5 1.7% % 7 1.3% 8 1.3% 9 1.1% % % 8, 1.3,, , 1.7, 2.9, 3.2 1, 1.4, 0.7, 6.5 Tmall 1, 18.6 Tmall,

4 No. 33 7,500 Tmall zh fù b o Alipay, gu ng gùn jié, , ,550 60% 11 q n, q ng d ng lù gu n f ng qí jiàn diàn su y u b o bèi méng wù dà jí hé bào ku n 52

5 mi o sh sh ng p n táo b o dá rén cháo rén cháo n qún zi kòng 100% s n n f ng yáng zhu ng l zhí j ji sh u nà diàn jìng zh u bi n suí sh n dié USB táo b o t, 12 l wàng wàng, q n o 53

6 No. 33 q n ài de 3 1 tóng xié 13 2 o a he ya ha 3 54

7 14 MM mào mào WW wà wà KK kù kù YY y y QQ qún qún,

8 No. 33 RAIN Office 3 RAIN

9 18 Q n, n j n ti n b o yóu le ma? Duò sh u zú men, n men mi o sh dào le ma? w ng gòu rè cí w ng gòu rè cí , b o yóu 57

10 No h o píng g i jià 20 w ng diàn kè fú 284 w ng diàn zhu ng xi sh WEB w ng diàn ru n jiàn sh ng táo n láng w ng mó q n p i zàn ti n m o Tmall w i táo w ng yín b o bèi y y YY bào ku n méng wù l zhí mi o sh sh jià duò sh u b o yóu p ixià dà cù zhé kòu g i jià 58

11 h o píng xià d n shàng jià shàng x n k i zhá bi o sh ng lu gòu tuán gòu dài gòu sh n gòu qi ng gòu g n tuán tún huò ch huò má dòu m i sh u zh ng guì zh ng mén 1 cháo n cháo nán cháo b o hùn d b i d yuán d n yuán chuàng zhèng p n w i p n ch o zàn 2 b o bèi b o bao mi o sh

12 No. 33 shu ng shí y gu ng gùn jié táo n láng qún zi kòng 100% xi o q n x n táo b o c n 1000 táo yí dài táo zh ng guì ji ng zhè hù tuán gòu w ng tuán gòu zú Groupon mi o sh zú duò sh u zú guàng guàng zú yè táo zú 23 5 tún huò zú shí huì zú tiào zao zú ch huò zú suí sh n dié USB zh fù b o Alipay táo j n bì táo b o kè jù huá suàn yì k u jià cù xi o huì diàn pù ji shí t diàn gòu wù ch b o kuài dì quán qiú gòu 60

13 3 duò sh u zú , %

14 No. 33 l b b l wàng wàng xi ng sì b o bèi d pèi b o bèi c i n x hu n mài ji xìn yòng m i ji xìn yòng xiàn shí cù xi o x n p n tè huì quán ch ng w zhé ku b n q ng c ng j ji sh u nà diànjìng zh u bi n yùn dòng hù wài w ng diàn xi o s n Q n men, hu n yíng nín de gu ng lín! shu ng shí y dà cù Mi o, xi ng gèng kuài zh o dào zhu n sh nín ch m de b o bèi ma? j n jì niú z i d n p n chu n d yào di n sh n diàn lán y j b n sè diào de h n d KK b i d kù kù, ji n jié mí rén, d diào sh huá 62

15 Yu n tú de q n, jìn z o yù dìng, y b o zhèng l w k y zh n shí sòng ch B o yóu o, méng méng da y ng táo xi o wán z sh u huì shu ng ji n b o shù liàng y u xiàn, g n kuài xià d n ba! 3 nián mò zuì hòu yí cì dà cù o. jià gé zuì g i lì o. q n, b n diàn m i m n s n jiàn b o yóu o. 3 ch n d n xié shàng x n, xiàn shí sh n gòu k i ch n q ng zhu ng shàng zhèn, shu i z u fù néngliàng 9.9 wán m i tà q ng g ng lüè, bàn yóu bào p n 9.9 yuán xiàn shí mi o 9.9 quán ch ng b o yóu, xià jì tè huì y u bù zú zh chù hái x wàng gè wèi qin men lái p i zhu n o! 63

16 No

17 , adbantages of backwardness

18 No

19 dczv00oaikzzakwo8qmsnaaxs2gevbgqkyzbnujtwdtdtq8xq_ JST CNNIC

20 No. 33 CSByYcnX_Iu-a5tNFe5YJbs8KipLX3CpPztzjC7l4WovtS6IfD70C pp , IT NAVER weblio (2015) 7 IT e-words JST fnhbgrcetpsgk5d4taot1ma6uukm879a# p

21 DbvBzTq6zR98Ieg2tD8daQ31_7d5es_ JmfJiA7ShYKQehCmSLzFYobZ4i_ AA%9E%E5%A4%A7%E8%B3%9E 28 69

22

untitled

untitled 2015 5W1H 5W1H 71 No. 35 2015 12 1 bulk buying 2016 1 19 2015 3 3 4,7712014 2 27871.5 2015 1 17 6,16815 1,174 16.5 2 107.31 28 3,84222.5 10 2015 1 4,174 40 1 2014 2015 2 2 bào m i 3 3 4 1 72 2 3 2015 12

More information

Eメールの書き方

Eメールの書き方 目 次 E メールの 書 き 方... 2 E メールの 紹 介 と 様 式... 2 範 例 Ⅱ... 4 範 例 Ⅲ... 5 I. 宛 先 CC BCC... 7 II. 件 名... 8 III. 添 付 ファイル... 8 IV. 本 文... 8 1. 相 手 の 名 前... 9 2. 挨 拶 文... 9 3. 主 文... 9 4. 結 びの 文... 10 V. 署 名... 10

More information

2007年12月号129.indd

2007年12月号129.indd 中 国 語 で 歌 おう! 会 於 :まちだ 中 央 公 民 館 7F 第 一 音 楽 室 かいとうでん はんよう 金 城 湯 池 おうもう 嬴 余 情 残 心 wǎn jú ào hán shuāng 晚 菊 傲 寒 霜 cíài zhōngshēng yōuyōu xiǎng 慈 爱 钟 声 悠 悠 响 huā jiān cháng huídàng 花 间 长 回 荡 shìbǐng yǐ fēnggān

More information

また 今 回 も 細 部 にわたり 目 を 通 し, 校 正 を 手 伝 ってくださった 河 野 直 恵 さん, 白 帝 社 の 佐 藤 多 賀 子 さんにお 世 話 になった 改 めてお 二 人 の 力 添 えにお 礼 申 し 上 げる 次 第 である 2011 年 春 著 者 ii

また 今 回 も 細 部 にわたり 目 を 通 し, 校 正 を 手 伝 ってくださった 河 野 直 恵 さん, 白 帝 社 の 佐 藤 多 賀 子 さんにお 世 話 になった 改 めてお 二 人 の 力 添 えにお 礼 申 し 上 げる 次 第 である 2011 年 春 著 者 ii 前 書 き 本 テキストは 现 代 汉 语 基 础 ( 木 村 英 樹 張 麗 群 楊 凱 栄 吉 川 雅 之 著 2003 年 刊 ) をもとに 手 を 加 え, 改 編 したものである 现 代 汉 语 基 础 はもともと 東 京 大 学 の 1 年 生 初 習 外 国 語 の 学 生 のために 開 発 された 教 材 である 開 発 にあたり,2 年 間 の 試 用 期 間 を 経 て, 教 員

More information

2009年9月号.indd

2009年9月号.indd duō la A mèng 哆 啦 A 梦 媛 媛 讲 故 事 大 逆 無 道 私 調 四 字 熟 語 为 杀 杀 为 约 yú qíng cán xīn qiūfēng sìnüè kuáng 秋 风 肆 虐 狂 dàliángǎng nèi tūntǔ máng 大 连 港 内 吞 吐 忙 chénzhòng jízhuāngxiāng 沉 重 集 装 箱 日 语 季 语 中 的 野 分 指

More information

过 洋节 外国の祭日を祝う 第一课 Guò yángjié 山下 山下 Shānxià は日本人男子留学生 李雨 李雨 Lǐ Yǔ は 中国人男子大学生です 山下 去年 平安夜 有 人 送 我 一 个 Qùnián píng ānyè yǒu rén sòng wǒ yí 漂亮 的 纸盒 里面 ge

过 洋节 外国の祭日を祝う 第一课 Guò yángjié 山下 山下 Shānxià は日本人男子留学生 李雨 李雨 Lǐ Yǔ は 中国人男子大学生です 山下 去年 平安夜 有 人 送 我 一 个 Qùnián píng ānyè yǒu rén sòng wǒ yí 漂亮 的 纸盒 里面 ge 目 次 第 一 课 过 洋 节 6 動 詞 の 重 ね 型 + 看 形 容 詞 + 极 了 或 者 并 + 否 定 形 第 二 课 直 率 14 不 但 ~, 而 且 連 用 修 飾 語 + 地 + 動 詞 / 形 容 詞 要 不 然 像 ~ 似 的 第 三 课 军 训 22 一 点 儿 (+ 名 詞 )+ 都 / 也 + 否 定 形 即 使 ~, 也 尽 管 A+ 跟 / 和 +B+ 一 样 第

More information

ル札幌市公式ホームページガイドライン

ル札幌市公式ホームページガイドライン 平 成 16 年 1 月 8 日 総 ) 広 報 部 長 決 裁 企 ) 情 報 化 推 進 部 長 決 裁 最 近 改 正 平 成 23 年 3 月 10 日 ...3...3...4...5...5...5...5...6...6...7...8...9...9...10...11...11...12...12...13...13...14...15...15...16...17...18...19...20

More information

untitled

untitled 1907(40) 100 100 21 1 1 21 21 21 21 21 1891(M24) 1920(T9)1 2 1932(S7) 1947(S22) 1968(S43)12 2001(H13) 1955(S30) 1 24 9 7 22 43 13 2 100 6 200300t 1896M29 3876 1536 1 15 1907(M7) 11 6 1898(M31) 5 6 2 1912(M45)

More information

1課.indd

1課.indd 第 课 1 日 本 动 漫 在 中 国 Rìbån dòngmàn zài Zhõngguó DL 01~06 CD 01~06 5 现 在, 日 本 已 是 动 漫 在 中 国 尤 其 受 欢 迎 对 世 界 公 认 的 动 漫 大 国 日 本 的 中 国 学 生 来 说, 提 到 日 本, 首 先 就 会 想 到 动 漫 可 以 说, 动 漫 早 已 成 为 日 本 的 代 名 词 2 Xiànzài,

More information

中午 昨天 你 他 她 我 我们 哪儿 那儿 这儿 谁 哪 那 这 多少 什么 怎么 怎么样 八 二 九 零 六 七 三 十 四 五 一 本 点 个 回 块 些 岁 开 来 叫 坐 看见 吃 喝 去 听 爱 想 喜欢 买 有 住 在 是 睡觉 请 认识 学习 读 写 zhōngwǔ zuótiān

中午 昨天 你 他 她 我 我们 哪儿 那儿 这儿 谁 哪 那 这 多少 什么 怎么 怎么样 八 二 九 零 六 七 三 十 四 五 一 本 点 个 回 块 些 岁 开 来 叫 坐 看见 吃 喝 去 听 爱 想 喜欢 买 有 住 在 是 睡觉 请 认识 学习 读 写 zhōngwǔ zuótiān 級 汉语 茶 家 水 米饭 商店 衣服 椅子 钱 杯子 飞机 医院 菜 电视 电影 东西 饭馆 苹果 医生 桌子 出租车 火车站 电脑 会 人 老师 女儿 朋友 同学 爸爸 儿子 妈妈 字 先生 小姐 字 学生 学校 汉语 书 猫 天气 日 狗 下 北京 前面 中国 里 年 月 现在 分钟 今天 明天 上午 时候 下午 星期 pīnyīn chá jiā shuǐ mǐfàn shāngdiàn yīfu

More information

31 33

31 33 17 3 31 33 36 38 42 45 47 50 52 54 57 60 74 80 82 88 89 92 98 101 104 106 94 1 252 37 1 2 2 1 252 38 1 15 3 16 6 24 17 2 10 252 29 15 21 20 15 4 15 467,555 14 11 25 15 1 6 15 5 ( ) 41 2 634 640 1 5 252

More information

wanli07-126.indd

wanli07-126.indd 中 国 語 で 歌 おう! 会 在 水 一 方 於 :まちだ 中 央 公 民 館 7F 第 一 音 楽 室 运 缝 zài shuǐ yī fāng 在 水 一 方 lǜ cǎo cāngcāng bái wù mángmáng 绿 l ǜ c ǎ o q ī q ī b á i w ù m í l í yǒu wèi jiārén zài shuǐ yīfāng 草 苍 苍 白 雾 茫 茫 有 位

More information

热 烈 欢 迎 一 个 都 不 能 少 张 艺 谋 2

热 烈 欢 迎 一 个 都 不 能 少 张 艺 谋 2 会 帮 你 能 帮 你 青 热 烈 欢 迎 一 个 都 不 能 少 张 艺 谋 2 雨 中 盛 开 的 花 儿 雪 中 送 炭 3 朋 友 和 生 人 不 同, 就 在 他 们 能 听 也 肯 听 你 的 说 话 宣 传 这 不 用 说 是 交 换 的, 但 是 就 是 交 换 的 也 好 他 们 在 不 同 的 程 度 下 了 解 你, 谅 解 你 他 们 对 于 你 有 了 相 当 的 趣 味

More information

Taro10-目次.PDF

Taro10-目次.PDF -1- -73 - bc/ ac+bc km ha ha - - bc/ ac+bc km bc/ ac+bc ha ha ha - - bc/ ac+bc km km ha ha - - bc/ ac+bc mm ha ha - - -78 - km

More information

yy yy ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ; ; ; ;; ;; ;; ;;; ;;; ;;; ;; ;; ;; ;; ;; ; ; ; ; ; ; ;

More information

No. 32 Weibo Twitter WeChat 1 yǎowén jiáozì 2013 1 2013 中 国 梦 zhōngguó mèng the Chinese Dream 倒 逼 dàobī 逆 袭 nìxí 光 盘 guāngpán 豪 tǔháo 汉 nǚ hànzi 微 XX

No. 32 Weibo Twitter WeChat 1 yǎowén jiáozì 2013 1 2013 中 国 梦 zhōngguó mèng the Chinese Dream 倒 逼 dàobī 逆 袭 nìxí 光 盘 guāngpán 豪 tǔháo 汉 nǚ hànzi 微 XX 論 文 中 国 におけるインターネット 流 行 語 の 現 状 と 普 及 の 諸 要 因 馬 麗 梅 要 旨 2013 6 1800 Weibo WeChat 1 中 国 におけるインターネット 流 行 語 の 現 状 ICT 95 No. 32 Weibo Twitter WeChat 1 yǎowén jiáozì 2013 1 2013 中 国 梦 zhōngguó mèng the Chinese

More information

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP _hoan chinh_.doc

Microsoft Word - DAI THUA 100 PHAP  _hoan chinh_.doc Sáng tác: Bồ tát Thiên Thân Hán dịch: Pháp sư: Huyền Tráng Soạn thuật: Cư sĩ: Giản Kim Võ Việt dịch: Cư sĩ: Lê Hồng Sơn LUẬN ĐẠI THỪA 100 PHÁP Phật Lịch: 2557 - DL.2013 Luận Đại Thừa 100 Pháp 1 Việt dịch:

More information

JC-26_19352.indd

JC-26_19352.indd *KC-200 JI-2011 にフットコントローラーは付属されていません * 73 1 3 2 5 4 6 8 2 4 mm 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 *KC-200 JI-2011

More information

WinXPBook.indb

WinXPBook.indb 35 使 ってみよう! Windows XP 第 4 章 4.1 キーボードの 上 手 な 使 い 方 36 第 4 章 / 日 本 語 入 力 に 挑 戦 しよう 4.2 英 数 字 の 入 力 4.2.1 エディタとワープロ エディタ 特 徴 使 用 目 的 ワープロ 特 徴 使 用 目 的 4.2 英 数 字 の 入 力 37 4.2.2 メモ 帳 を 使 う 4.2.3 英 数 字 の 入

More information

EP760取扱説明書

EP760取扱説明書 D D D # % ' ) * +, B - B / 1 Q&A B 2 B 5 B 6 Q & A 7 8 $ % & ' B B B ( B B B B B B B B B B B ) B B B A # $ A B B * 1 2 # $ % # B B % $ # $ % + B B 1 B 2 B B B B B B B B B B , B B B - 1 3 2 2 B B B B B

More information

レイアウト 1

レイアウト 1 1 1 3 5 25 41 51 57 109 2 4 Q1 A. 93% 62% 41% 6 7 8 Q1-(1) Q2 A. 24% 13% 52% Q3 Q3 A. 68% 64 Q3-(2) Q3-(1) 9 10 A. Q3-(1) 11 A. Q3-(2) 12 A. 64% Q4 A. 47% 47% Q5 QQ A. Q Q A. 13 QQ A. 14 Q5-(1) A. Q6

More information

10_11p01(Ł\”ƒ)

10_11p01(Ł\”ƒ) q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

More information

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C(

76 3 B m n AB P m n AP : PB = m : n A P B P AB m : n m < n n AB Q Q m A B AQ : QB = m : n (m n) m > n m n Q AB m : n A B Q P AB Q AB 3. 3 A(1) B(3) C( 3 3.1 3.1.1 1 1 A P a 1 a P a P P(a) a P(a) a P(a) a a 0 a = a a < 0 a = a a < b a > b A a b a B b B b a b A a 3.1 A() B(5) AB = 5 = 3 A(3) B(1) AB = 3 1 = A(a) B(b) AB AB = b a 3.1 (1) A(6) B(1) () A(

More information

取扱説明書 [F-12C]

取扱説明書 [F-12C] F-12C 11.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a bc b c d d a 15 a b cd e a b c d e 16 17 18 de a b 19 c d 20 a b a b c a d e k l m e b c d f g h i j p q r c d e f g h i j n o s 21 k l m n o p q r s a X

More information

*F kaiwa

*F kaiwa 18. Bad smell Mauvaise odeur (f) Mau cheiro Olor malo 恶 臭 è choù Malignant tumor Tumeur maligne (f) Tumor maligno Tumor maligno 肿 瘤 zhông líu Malignant anemia Anémie maligne (f) Anemia maligna Anemia maligna

More information

2

2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2017 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế 6 Tổng quan Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không được trừ

More information

2

2 古 代 英 雄 的 石 像 2 这, 那 左 右 前 後 上 下 很 村 上 最 英 雄 3 Zuöténg 天 桥 儿 相 声 儿 评 书 茶 馆 儿 4 暗 门 子 暗 娼 Bänbån Búyào xiãnsheng Bänbån Búyào xiãnsheng 绰 号 Bänbån Yïláng Yïláng 不 要 búyào Bänbån Búyào xiãnsheng 5 6 雷 léi

More information

H27 28 4 1 11,353 45 14 10 120 27 90 26 78 323 401 27 11,120 D A BC 11,120 H27 33 H26 38 H27 35 40 126,154 129,125 130,000 150,000 5,961 11,996 6,000 15,000 688,684 708,924 700,000 750,000 1300 H28

More information

新 川 川 河 川 整 備 計 画

新 川 川 河 川 整 備 計 画 1 2,400 BOD75/l 2 42 4510 45 51 17 10 '98 51 17 66 512 14 1,307 22,679 13,242 134ha 274 107 1.9 '98 24 25 858 24 768 106 80 10,235, 13,442 462.9ha 758 42 3 ha () () () 45 9,10 240.0 897 773 4.6 47 6,7,9

More information

2009年6月号-144.indd

2009年6月号-144.indd 讲 哈 萨 克 民 歌 玛 依 拉 鶏 鳴 狗 盗 私 調 四 字 熟 語 鸡 鸣 狗 盗 そらね はか あふさか かんこくかん 媛 媛 讲 故 事 鄞 yú qíng cán xīn 余 情 残 心 b ō l i r è n w ā i x i é 玻 璃 任 歪 斜 cǎo ān ménchuāng fēngyǔ cā 草 庵 门 窗 风 雨 擦 yāo yāo zǐ è huā 夭

More information

インターネットサービス_vol5

インターネットサービス_vol5 8 50G 100G 200A 100A 500A 1000A 50G 100G 200A 100A 500A 1000A 9 Web de Shop Web s s s s shttp://www.alpha-web.jp/hosting/ 10 11 Web de Shop Web 12 13 Web de Shop Web 14 2,800 5,000 shttp://www.alpha-web.jp/hosting/

More information

< F312D30335F834F E696E6464>

< F312D30335F834F E696E6464> Handicraft industry in Thưa Thiên Huế from 1306 to 1945 NGUYỄN Văn Đăng HI NE ISHIMURA Bồ Ô Lâu Hương Trà Quảng Bình Thưa Thiên Huế Bằng Lãng Tam Giang Thuận Hóa Thanh Hà Bao Vinh Phú Xuân Ái Tử Trà Bát

More information

untitled

untitled . -28- 1 1 2-29- 11 USB -30- -31- -32- -33- -34- 11-35- 3-36- -37- 2-38- -39- -40- -41- -42- 11-43- -44- -45- 3-46- -47- 11-48- 1-49- -50- -51- -52- -53- -54- 1-55- 1 3-56- -57- -58- 11-59- -60- -61- 1-62-

More information

広報さっぽろ 2016年8月号 厚別区

広報さっぽろ 2016年8月号 厚別区 8/119/10 P 2016 8 11 12 P4 P6 P6 P7 13 P4 14 15 P8 16 P6 17 18 19 20 P4 21 P4 22 P7 23 P6 P7 24 25 26 P4 P4 P6 27 P4 P7 28 P6 29 30 P4 P5 31 P5 P6 2016 9 1 2 3 P4 4 P4 5 P5 6 7 8 P4 9 10 P4 1 b 2 b 3 b

More information

pp. 2123 pp. 6364 pp. 147149 p. 141 pp. 3942 pp. 122123 p. 195

pp. 2123 pp. 6364 pp. 147149 p. 141 pp. 3942 pp. 122123 p. 195 pp. 5556 pp. 2123 pp. 6364 pp. 147149 p. 141 pp. 3942 pp. 122123 p. 195 pp. 9091 J-FIC p. 31 JFIC p. 60 pp. 5354 pp. 1013 p. 142 p. 141 pp. 143144 pp. 1521 pp. 8182 p. 96 p. 140 p. 140 p. 142 p. 41 p.

More information

% 32.3 DI DI

% 32.3 DI DI 2011 7 9 28.1 41.4 30.5 35.8 31.9% 32.3 DI 18.2 2.4 8.1 3.5 DI 9.4 32.2 0.0 25.9 2008 1 3 2 3 34.8 65.2 46.753.8 1 2 8.82.9 43.1 10 3 DI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

More information

31, 21% 24, 17% 8, 5% 23, 16% 24, 16% 91, 62% 19, 13% 39, 27% 33, 23% 73 48 57 51 31 1 9 13.0% 7.4% 5.3% 12.5% 17.1% 13.2% 17.9% 4.5% 36.4% 56.5% 40.7% 36.8% 50.0% 67.1% 56.3% 65.8% 75.0% 26.0% 37.0%

More information

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t

Tài chính Quan hệ Cộng đồng Quản trị căn bản Pháp lý Các loại rủi ro Dự án Tình hình Tài chính Mục tiêu công ty Giá cả Môi trường - Tử vong - Thương t Giảng viên: Trần Quang Trung Mục tiêu môn học Kết thúc chương trình này người học có thể: Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị Áp dụng một số kỹ thuật

More information

O157 6/23 7/4 6 25 1000 117,050 6 14:00~15:30 1 2 22 22 14:30~15:30 8 12 1 5 20 6 20 10 11 30 9 10 6 1 30 6 6 0 30 6 19 0 3 27 6 20 0 50 1 2 6 4 61 1 6 5 1 2 1 2 6 19 6 4 15 6 1 6 30 6 24 30 59

More information

橡matufw

橡matufw 3 10 25 3 18 42 1 2 6 2001 8 22 3 03 36 3 4 A 2002 2001 1 1 2014 28 26 5 9 1990 2000 2000 12 2000 12 12 12 1999 88 5 2014 60 57 1996 30 25 205 0 4 120 1,5 A 1995 3 1990 30 6 2000 2004 2000 6 7 2001 5 2002

More information

O

O 11 2 1 2 1 1 2 1 80 2 160 3 4 17 257 1 2 1 2 3 3 1 2 138 1 1 170 O 3 5 1 5 6 139 1 A 5 2.5 A 1 A 1 1 3 20 5 A 81 87 67 A 140 11 12 2 1 1 1 12 22 1 10 1 13 A 2 3 2 6 1 B 2 B B B 1 2 B 100 B 10 B 3 3 B 1

More information

- 111 -

- 111 - - 110 - - 111 - - 112 - - 113 - - 114 - - 115 - - 116 - - 117 - - 118 - - 119 - - 120 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - - 129 - - 130 - - 131 - - 132 - - 133 - - 134 - -

More information

100 26331 26331 7,082ha(6.9% 9,027ha(8.8) 903ha(0.9%) 1,2292.5% 5,45711.2% 2,916(6.0%) 80,622ha79.0 4,507ha4.4% 18,277(37.4) 2949 (42.9% ( ) !! 1008940 (03)3581-4111 http://www.mof.go.jp/ 0608579

More information

2 3 2

2 3 2 1 2 3 2 ha ha ha 3 4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 ( ) ( ) 3 ( ) ( ),,, 5 6 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6 36.3% ( ) 8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

More information

300 10

300 10 300 10 16 1695 4 2 44 7 3 1 2 2 1869 11 192210 506.75ha 3 (1594) (1596) 16 17 7 1630 2 14 1637 16 17 4 1664 5 6 1678 6 1678 6 3 8 16954 8 (1758) 7 (1770) 17 2 (1745) 2 (1765) 4 11 11 10 12 1 12 12 12 2

More information

- 8 -. 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- 8 -. 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - 7 - (1) (2).. ha 43 ( (1) ( ) (2).. 18 11 30 43 (1).. (2).. 0.5. () () A) B) C) - 8 -. 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) 43-9 - - 10 - (1).. 43.. 43... 43 - 11 - (2) (1).. A B A A B A - 12 -.

More information

第1 予算編成の基本的な考え方

第1 予算編成の基本的な考え方 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - ) () (

More information

untitled

untitled 1,985ha 41.5 2,799ha 58.5 4,784ha 100.0 3 14,210 0 0.0 27 57,590 37,140 64.5 3 1,800 930 51.7 6 1,150 1,150 31.0 39 77,310 39,220 50.7 34 8-3 34 8-4 52 1-6 52 2-3 53 1-6 56 1-2 56 1 18 12 17 30 50

More information

9 5 1 9 30 17 10 1 21 30 18 10 1 22 30 18 10 1 20 30 16 10 1 20 30 31 16 60 9 63 9 65 9 3 14 1 2 3 4 19 10 1 5,600 20,000 21,500 10 10 1,540 1,540 950 950 178 15 5,329 19 1,900 200 19 12 1 200 3,429

More information

0.表紙

0.表紙 60 10 11 11 11,600 36,500 10,500 7,900 +1,500+1,500+9,000+18,0003,70041,600 12 3.84ha 3,100 3,100 4,400 2,785 5,000 50 70 3,500 3,500 2,600 30 2,600 45 3,375 40 4,500 20 2,000 12 1,500 12 2,300 7,500

More information

1 4 8 19 65 87 108 132 142 156 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - 30-19 - - 20 - ( ) - 21 - - 22 - - 23 - - 24 -

More information

-2-

-2- -1- -2- -3-24 32ha 13-4- 30-5- -6- -7- 100-8- 20 20 100-9- 100-10- 100 100-11- -12-30 -13- 10-14- 52 71 59-15- 30-16- -17- -18- 31 31-19- -20- 47 52 71 29 41 59 306 88 348-21- -22- -23- -24- 12-25- 1,300

More information

untitled

untitled 2 23 3 28 10 12 1 2 3 18 6 1 1 2 9 9 5 22 1 22 10 2 100 9 9 9 1 11 2,300 22 10 8 90 5 80 90 100 5,000 100 90 5 90 8 90 13 1 22 20 / 14 / 10 / 1 13 80 8 80 80 7 8 13 80 7 90 2 200 300 3 4 10 1 1 90 5 90

More information

14 12 ( 17 4 2 ) 2004

14 12 ( 17 4 2 ) 2004 14 12 ( 17 4 2 ) 2004 1 4,700 1980 1,757 1,150 25,000ha 6,000ha 10 10 10 2 1981 56 90 4,700 1980 1,757 1,150 2003 187,614 96,940 51.7 17 102,128 54.7 2004 545 76 14 2004 4 13 49.1 1981 84,638 38,272 17,570

More information

0

0 ... 1... 2... 3... 5... 10... 13... 15... 19... 22... 24... 26... 27 0 0 1 2 H13 12 3 4 H21 15.7 5 29.8 10 1 6 4 1 10 1 50,284 48,834 46,185 41,056 33,892 26,726 7 8 9 1012 10 11 12 136ha 80.7ha 13 14

More information

,

, 34 29 5 29 6 29 7 30 28 26 1 1-71 - , - 72 - 27 3 1, - 73 - 5811 5821 5822 5831 58 2 5841 5851 5861 5862 5863 5864 5892 5896 5897 5898 5891 5895 7711 622 6311 6312 6314 6324 6032 6033 7611 7621 7623 7624

More information

総務委員会会議録

総務委員会会議録 29 28 29 29 () 121 1 111 11928 3 () () () () 11928 3 1,320 32,7897,000 () 1 23725,000 9 1,320 313 2,7897,000 2 2 2 5.5 16 15200 31 29 2931 3110 21 21 5 6 8,2195,000 2134,1097,000 1,320 32,7897,000 31 ()

More information

account4-1.PDF

account4-1.PDF 12 8 23 13 1 1 2 4 13 TEL 1 13 1 12 2 1 12 4 30 13 1 1 2 13 1 1 Office 13 1 1 13 1 1 1 12 2 1 12 4 30 99 3 office 3.1 4 office 426 147 85 3 6 12 2 1 13 1 31 office 5 2 3 4 5 6 7 8 12 2 1 12 4 30 11 8 1

More information

untitled

untitled 0-1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0-2 1 1 2 23 3 46 4 714 5 15 0-3

More information

日経テレコン料金表(2016年4月)

日経テレコン料金表(2016年4月) 1 2 3 4 8,000 15,000 22,000 29,000 5 6 7 8 36,000 42,000 48,000 54,000 9 10 20 30 60,000 66,000 126,000 166,000 50 100 246,000 396,000 1 25 8,000 7,000 620 2150 6,000 4,000 51100 101200 3,000 1,000 201

More information

73 p.1 22 16 2004p.152

73 p.1 22 16 2004p.152 1987 p.80 72 73 p.1 22 16 2004p.152 281895 1930 1931 12 28 1930 10 27 12 134 74 75 10 27 47.6 1910 1925 10 10 76 10 11 12 139 p.287 p.10 11 pp.3-4 1917 p.284 77 78 10 13 10 p.6 1936 79 15 15 30 80 pp.499-501

More information

122011pp.139174 18501933

122011pp.139174 18501933 122011pp.139174 18501933 122011 1850 3 187912 3 1850 8 1933 84 4 1871 12 1879 5 2 1 9 15 1 1 5 3 3 3 6 19 9 9 6 28 7 7 4 1140 9 4 3 5750 58 4 3 1 57 2 122011 3 4 134,500,000 4,020,000 11,600,000 5 2 678.00m

More information

2 2 3 4 5 5 2 7 3 4 6 1 3 4 7 4 2 2 2 4 2 3 3 4 5 1932 A p. 40. 1893 A p. 224, p. 226. 1893 B pp. 1 2. p. 3.

2 2 3 4 5 5 2 7 3 4 6 1 3 4 7 4 2 2 2 4 2 3 3 4 5 1932 A p. 40. 1893 A p. 224, p. 226. 1893 B pp. 1 2. p. 3. 1 73 72 1 1844 11 9 1844 12 18 5 1916 1 11 72 1 73 2 1862 3 1870 2 1862 6 1873 1 3 4 3 4 7 2 3 4 5 3 5 4 2007 p. 117. 2 2 3 4 5 5 2 7 3 4 6 1 3 4 7 4 2 2 2 4 2 3 3 4 5 1932 A p. 40. 1893 A p. 224, p. 226.

More information

29 2011 3 4 1 19 5 2 21 6 21 2 21 7 2 23 21 8 21 1 20 21 1 22 20 p.61 21 1 21 21 1 23

29 2011 3 4 1 19 5 2 21 6 21 2 21 7 2 23 21 8 21 1 20 21 1 22 20 p.61 21 1 21 21 1 23 29 2011 3 pp.55 86 19 1886 2 13 1 1 21 1888 1 13 2 3,500 3 5 5 50 4 1959 6 p.241 21 1 13 2 p.14 1988 p.2 21 1 15 29 2011 3 4 1 19 5 2 21 6 21 2 21 7 2 23 21 8 21 1 20 21 1 22 20 p.61 21 1 21 21 1 23 1

More information

Microsoft Word - 映画『東京裁判』を観て.doc

Microsoft Word - 映画『東京裁判』を観て.doc 1 2 3 4 5 6 7 1 2008. 2 2010, 3 2010. p.1 4 2008 p.202 5 2008. p.228 6 2011. 7 / 2008. pp.3-4 1 8 1 9 10 11 8 2008, p.7 9 2011. p.41 10.51 11 2009. p. 2 12 13 14 12 2008. p.4 13 2008, p.7-8 14 2008. p.126

More information