|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

Size: px
Start display at page:

Download "|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw"

Transcription

1

2

3 ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ ν, καθώς και το Παράρτηµα Β, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 69. Πρώτη έκδοση (Α γουστος 2007) Copyright Lenovo 2005, Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005, Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Εισαγωγή v Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια Κεϕάλαιο 2. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Άνεση Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Εξαερισµ ς Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σ νδεση του υπολογιστή Εκκίνηση του υπολογιστή Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων...11 Ενηµέρωση του λογισµικο προστασίας απ ιο ς..11 Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών..12 Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6008, 6068, 6074, 6079, 6082, 9012, 9018, 9087, 9096, 9163, 9172, Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6062, 6065, 6071, 6076, 6089, 9011, 9014, 9071, 9089, 9162, 9182, Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6008, 6068, 6074, 6079, 6082, 9012, 9018, 9087, 9096, 9163, 9172, Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6062, 6065, 6071, 6076, 6089, 9011, 9014, 9071, 9089, 9162, 9182, Κεϕάλαιο 4. Επισκ πηση λογισµικο 29 Λογισµικ που παρέχεται µε το λειτουργικ σ στηµα Windows Λογισµικ που παρέχεται απ τη Lenovo PC Doctor for WINPE, PC Doctor for Windows...30 Adobe Acrobat Reader Κεϕάλαιο 5. Χρήση του προγράµµατος Setup Utility Έναρξη του προγράµµατος Setup Utility Εξέταση και αλλαγή ρυθµίσεων Χρήση κωδικών πρ σβασης Θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη κατά τον ορισµ κωδικών πρ σβασης Κωδικ ς πρ σβασης χρήστη Κωδικ ς πρ σβασης διαχειριστή Ορισµ ς, αλλαγή και διαγραϕή κωδικο πρ σβασης 32 Χρήση της λειτουργίας Security Profile by Device...33 Επιλογή συσκευής εκκίνησης Επιλογή προσωρινής συσκευής εκκίνησης Επιλογή ή αλλαγή της σειράς συσκευών εκκίνησης 34 Ειδικές ρυθµίσεις Έξοδος απ το πρ γραµµα Setup Utility Κεϕάλαιο 6. Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος Χρήση προγραµµάτων συστήµατος Ενηµέρωση του BIOS απ δισκέτα ή CD-ROM...35 Ενηµέρωση του BIOS απ το λειτουργικ σ στηµα..36 Κεϕάλαιο 7. ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων Αντιµετώπιση βασικών προβληµάτων ιαγνωστικά προγράµµατα PC-Doctor for Windows PC-Doctor for DOS PC-Doctor for Windows PE Καθαρισµ ς του ποντικιο Οπτικ ποντίκι Μη οπτικ ποντίκι Κεϕάλαιο 8. Αποκατάσταση λογισµικο 45 ηµιουργία και χρήση δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος Εκτέλεση διαδικασιών εϕεδρικής αποθήκευσης και αποκατάστασης Χρήση του χώρου εργασίας Rescue and Recovery...48 ηµιουργία και χρήση αποθηκευτικών µέσων έκτακτης ανάγκης ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Ορισµ ς συσκευής έκτακτης ανάγκης στη σειρά εκκίνησης Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Κεϕάλαιο 9. Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες Πηγές πληροϕοριών Φάκελος Online Books ThinkVantage Productivity Center Access Help Ασϕάλεια και εγγ ηση Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005, iii

6 Βοήθεια και υπηρεσίες Χρήση της τεκµηρίωσης και των διαγνωστικών προγραµµάτων Κλήση για παροχή υπηρεσιών Χρήση άλλων υπηρεσιών Αγορά πρ σθετων υπηρεσιών Παράρτηµα Α. Εντολές για τον προγραµµατισµ του modem Βασικές εντολές AT Εντολές Extended AT Εντολές MNP/V.42/V.42bis/V Εντολές Fax Class Εντολές Fax Class Εντολές ϕωνής Παράρτηµα Β. Ειδικές παρατηρήσεις 69 Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Εµπορικά σήµατα Ευρετήριο iv Οδηγ ς χρήσης

7 Εισαγωγή Ο παρών Οδηγ ς χρήσης περιέχει τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Στο Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια, στη σελίδα 1 ενηµερώνεστε για το πο µπορείτε να βρείτε πληροϕορίες ασϕάλειας για αυτ το προϊ ν. v Στο Κεϕάλαιο 2, ιευθέτηση του χώρου εργασίας, στη σελίδα 3 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την οργάνωση του χώρου που θα εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να εξασϕαλίζεται η άνετη εργασία σας µε αυτ ν. Επίσης εξηγείται η σηµασία του κατάλληλου ϕωτισµο και εξαερισµο, καθώς και της παρξης µιας ηλεκτρικής πρίζας κοντά στον υπολογιστή. v Στο Κεϕάλαιο 3, Εγκατάσταση του υπολογιστή, στη σελίδα 5 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του υπολογιστή σας, καθώς και του λειτουργικο συστήµατος και του λογισµικο που θα εκτελείται σε αυτ ν. v Στο Κεϕάλαιο 4, Επισκ πηση λογισµικο, στη σελίδα 29 παρέχεται µια συνοπτική παρουσίαση του λογισµικο που είναι προεγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας. v Στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 31 παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την προβολή και την αλλαγή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας. v Στο Κεϕάλαιο 6, Ενηµέρωση προγραµµάτων συστήµατος, στη σελίδα 35 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του POST/BIOS και τον τρ πο αποκατάστασης του συστήµατ ς σας µετά την αποτυχία µιας διαδικασίας ενηµέρωσης του POST/BIOS. v Στο Κεϕάλαιο 7, ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων, στη σελίδα 37 παρέχονται πληροϕορίες για την επίλυση βασικών προβληµάτων και τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων για τον υπολογιστή σας. v Στο Κεϕάλαιο 8, Αποκατάσταση λογισµικο, στη σελίδα 45 παρέχονται οδηγίες για τη χρήση του προγράµµατος ThinkVantage Rescue and Recovery για τη δηµιουργία δίσκων αποκατάστασης προϊ ντος, την εϕεδρική αποθήκευση δεδοµένων, την αποκατάσταση λογισµικο και την επαναϕορά των περιεχοµένων του σκληρο σας δίσκου σε κάποια προγενέστερη αποθηκευµένη κατάσταση. v Στο Κεϕάλαιο 9, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 55 παρέχονται πληροϕορίες σχετικά µε ένα ευρ ϕάσµα χρήσιµων πηγών πληροϕοριών που διατίθενται απ τη Lenovo. v Στο Παράρτηµα Α, Εντολές για τον προγραµµατισµ του modem, στη σελίδα 61 παρέχονται οι εντολές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον προγραµµατισµ του modem σας. v Στο Παράρτηµα Β, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 69 παρέχονται ειδικές παρατηρήσεις και πληροϕορίες σχετικά µε εµπορικά σήµατα. Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005, v

8 vi Οδηγ ς χρήσης

9 Κεϕάλαιο 1. Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτ τον οδηγ, είναι σηµαντικ να έχετε διαβάσει και κατανοήσει λες τις πληροϕορίες ασϕάλειας για αυτ το προϊ ν. Ανατρέξτε στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που λάβατε µαζί µε το προϊ ν για τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια. Όταν έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις πληροϕορίες ασϕάλειας, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικ τραυµατισµ ή να προκληθεί ζηµιά στο προϊ ν σας. Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

10 2 Οδηγ ς χρήσης

11 Κεϕάλαιο 2. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Για να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τον υπολογιστή σας, διευθετήστε τον εξοπλισµ που χρησιµοποιείτε και το χώρο εργασίας σας ανάλογα µε το είδος εργασίας και τις ανάγκες σας. Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραι τητα, αλλά παράγοντες πως ο ϕωτισµ ς, η κυκλοϕορία του αέρα και η θέση των ηλεκτρικών πριζών µπορο ν επίσης να επηρεάσουν τον τρ πο διευθέτησης του χώρου εργασίας σας. Άνεση Παρ λο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θέση εργασίας που να είναι ιδανική για λους, οι ακ λουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί καλ τερα. Η παραµονή στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικ διάστηµα µπορεί να προκαλέσει κ πωση. Το ψος του καθίσµατος και η κλίση της πλάτης της καρέκλας σας πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα και να παρέχουν καλή υποστήριξη του σώµατος. Το µπροστιν µέρος του καθίσµατος πρέπει να έχει µια ελαϕρά κλίση προς τα κάτω ώστε να µην υπάρχει µεγάλη πίεση στους µηρο ς. Ρυθµίστε το κάθισµα ώστε οι µηροί σας να είναι παράλληλοι µε το έδαϕος και τα πέλµατα των ποδιών σας να ακουµπο ν οριζ ντια στο δάπεδο ή σε ένα υποστήριγµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, το µέρος των χεριών µεταξ αγκώνα και καρπο πρέπει να παραµένει παράλληλο µε το δάπεδο και οι καρποί να είναι σε άνετη θέση. Αγγίζετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας σο ελαϕρά γίνεται και διατηρείτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας χαλαρά. Για µεγαλ τερη άνεση, αλλάξτε την κλίση του πληκτρολογίου χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατά του. Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Ρυθµίστε την οθ νη έτσι ώστε η κορυϕή της οθ νης να είναι στο ψος των µατιών ή λίγο χαµηλ τερα. Συνιστάται η οθ νη να τοποθετηθεί σε µια άνετη για τα µάτια απ σταση, συνήθως εκατοστά, και µε τέτοιο τρ πο ώστε να τη βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να γυρνάτε το σώµα σας. Επίσης, τοποθετήστε συσκευές που χρησιµοποιείτε τακτικά, πως το τηλέϕωνο ή το ποντίκι, σε σηµείο που να τις ϕτάνετε ε κολα. Τοποθετήστε την οθ νη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις απ λάµπες ϕωτισµο, παράθυρα και άλλες πηγές ϕωτ ς. Το ϕως που αντανακλάται απ γυαλιστερές επιϕάνειες µπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές αντανακλάσεις στην οθ νη σας. Τοποθετήστε την οθ νη σε ορθή γωνία µε τα παράθυρα και τις άλλες πηγές ϕωτισµο, ταν αυτ είναι δυνατ. Ελαττώστε το ϕωτισµ, αν είναι απαραίτητο, σβήνοντας κάποια ϕώτα ή χρησιµοποιώντας λάµπες χαµηλ τερης ισχ ος. Αν εγκαταστήσετε την οθ νη Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

12 κοντά σε παράθυρο, χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες για να ϕράξετε το ϕως του ήλιου. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε τη ϕωτειν τητα (brightness) και την αντίθεση (contrast) της οθ νης ανάλογα µε τις αλλαγές στο ϕωτισµ του δωµατίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδ νατο να αποϕ γετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθµίσετε το ϕωτισµ, ένα αντιθαµβωτικ ϕίλτρο ίσως ϕανεί χρήσιµο. Ωστ σο, τα ϕίλτρα αυτά µπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια της οθ νης. Χρησιµοποιήστε τα µ νο αϕο έχετε εξαντλήσει τους υπ λοιπους τρ πους περιορισµο των αντανακλάσεων. Η σκ νη στην οθ νη αυξάνει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθ νη µε ένα µαλακ πανί το οποίο θα έχετε βρέξει ελαϕρά µε ένα µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο γυάλινων επιϕανειών. Εξαερισµ ς Ο υπολογιστής και η οθ νη παράγουν θερµ τητα. Ο υπολογιστής έχει έναν ανεµιστήρα που εισάγει κρ ο αέρα στο εσωτερικ του υπολογιστή και βγάζει έξω το ζεστ αέρα. Η οθ νη έχει µικρά ανοίγµατα για τον εξαερισµ της. Αν τα ανοίγµατα αυτά µπλοκαριστο ν, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία της οθ νης ή την πρ κληση βλάβης. Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθ νη µε τέτοιο τρ πο ώστε να µη µπλοκάρονται τα ανοίγµατα εξαερισµο. Συνήθως 5 εκατοστά χώρου επαρκο ν. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο αέρας του εξαερισµο δεν κατευθ νεται σε κάποιο άλλο άτοµο. Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Η θέση των ηλεκτρικών πριζών και το µήκος των καλωδίων ρε µατος και των καλωδίων σ νδεσης της οθ νης, του εκτυπωτή και άλλων συσκευών µπορο ν να επηρεάσουν την τελική θέση του υπολογιστή σας. Όταν διευθετείτε το χώρο εργασίας σας: v Αποϕ γετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων. Όπου είναι δυνατ, συνδέστε το καλώδιο παροχής ρε µατος του υπολογιστή απευθείας στην πρίζα. v Κρατήστε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σ νδεσης µακριά απ διαδρ µους, σηµεία διέλευσης και άλλα σηµεία που υπάρχει πιθαν τητα να παρασυρθο ν κατά λάθος. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα καλώδια ρε µατος, ανατρέξτε στον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. 4 Οδηγ ς χρήσης

13 Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σ νδεση του υπολογιστή Πριν εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχ µενο του Οδηγο ασϕάλειας και εγγ ησης. Όταν έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις πληροϕορίες ασϕάλειας που περιέχονται σε αυτ τον οδηγ, µειώνεται σηµαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικ τραυµατισµ ή να προκληθεί ζηµιά στον υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε τον υπολογιστή σας στον καλ τερο δυνατ χώρο εργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και είναι κατάλληλος για το είδος της εργασίας σας. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Κεϕάλαιο 2, ιευθέτηση του χώρου εργασίας, στη σελίδα 3. Χρησιµοποιήστε τις ακ λουθες πληροϕορίες για τη σ νδεση του υπολογιστή σας. v Εντοπίστε τα σ µβολα των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας. Συσχετίστε τα ϕις των καλωδίων µε τα σ µβολα. v Αν τα καλώδια και οι υποδοχές του υπολογιστή έχουν κωδικ χρωµατισµ, ταιριάξτε τα χρώµατα των καλωδίων µε τα χρώµατα των υποδοχών. Για παράδειγµα, συνδέστε το µπλε καλώδιο στη µπλε υποδοχή και το κ κκινο καλώδιο στην κ κκινη υποδοχή. Σηµείωση: Ανάλογα µε τον τ πο και το µοντέλο του, ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που περιγράϕονται σε αυτή την εν τητα. 1. Ελέγξτε τη θέση του διακ πτη επιλογής τάσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε ένα στυλ για να αλλάξετε τη θέση του διακ πτη, αν είναι απαραίτητο. Σηµείωση: Ορισµένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν διακ πτη επιλογής τάσης. Οι υπολογιστές αυτοί ελέγχουν αυτ µατα την τάση. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V ac, ο διακ πτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση 115 V. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V ac, ο διακ πτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση 230 V Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στην κατάλληλη υποδοχή, που είναι είτε η τυπική υποδοχή πληκτρολογίου 1 είτε η υποδοχή USB (Universal Serial Bus) 2. Lenovo 2005, Portions IBM Corp. 2005,

14 Σηµείωση: Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν πληκτρολ για µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του υπολογιστή σας και τον θέσετε σε λειτουργία, αναϕερθείτε στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help για πληροϕορίες σχετικά µε το µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 56 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. 3. Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιο USB στην υποδοχή USB. 4. Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης στην υποδοχή για την οθ νη. v Εάν έχετε οθ νη SVGA (Standard Video Graphics Array), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως απεικονίζεται στο σχήµα. Σηµείωση: Αν το µοντέλο του υπολογιστή σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε την υποδοχή που βρίσκεται στην κάρτα γραϕικών. v Αν έχετε οθ νη DVI (digital video interface), ο υπολογιστής θα πρέπει να διαθέτει εγκατεστηµένη κάρτα που υποστηρίζει την οθ νη DVI. Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή, πως απεικονίζεται. 6 Οδηγ ς χρήσης

15 5. Εάν έχετε ένα modem, συνδέστε το ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. PHONE PHONE PHONE LINE PHONE LINE LINE LINE 1 Σε αυτή την εικ να µπορείτε να δείτε τις δ ο υποδοχές σ νδεσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή που απαιτο νται για την εγκατάσταση του modem. 2 Στις Ηνωµένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιοχή που χρησιµοποιο νται τηλεϕωνικές πρίζες τ που RJ-11, συνδέστε το ένα άκρο του τηλεϕωνικο καλωδίου στο τηλέϕωνο και το άλλο άκρο στην υποδοχή τηλεϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του modem στο modem και το άλλο άκρο στην πρίζα του τηλεϕώνου. 3 Στις χώρες ή περιοχές που δεν χρησιµοποιο νται τηλεϕωνικές πρίζες τ που RJ-11, απαιτείται διαιρέτης (splitter) ή µετατροπέας (converter) για τη σ νδεση των καλωδίων στην τηλεϕωνική πρίζα, πως ϕαίνεται στο πάνω µέρος του σχήµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το διαιρέτη ή το µετατροπέα χωρίς το τηλέϕωνο, πως ϕαίνεται στο κάτω µέρος του σχήµατος. 6. Αν έχετε συσκευές ήχου, συνδέστε τις ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα ηχεία, ανατρέξτε στα βήµατα 7 and 8 στη σελίδα 8. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 7

16 1 Είσοδος ήχου Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται για την εισαγωγή σηµάτων ήχου απ εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. απ ένα στερεοϕωνικ σ στηµα. 2 Έξοδος ήχου Αυτή η υποδοχή στέλνει σήµατα ήχου απ τον υπολογιστή σε εξωτερικές συσκευές, πως στερεοϕωνικά ηχεία µε ενισχυτή. 3 Μικρ ϕωνο Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση µικροϕώνου στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ηχογραϕήσετε ήχους ή χρησιµοποιείτε κάποιο πρ γραµµα αναγνώρισης οµιλίας. 4 Ακουστικά Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση ακουστικών στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ακο σετε µουσική ή άλλους ήχους χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Η υποδοχή αυτή µπορεί να βρίσκεται στην πρ σοψη του υπολογιστή. 7. Αν έχετε ηχεία µε ενισχυτή και µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος: α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στο ηχείο. γ. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. δ. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα. 8. Αν έχετε ηχεία χωρίς ενισχυτή και χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος: α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. 9. Συνδέστε οποιεσδήποτε πρ σθετες συσκευές έχετε. Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που εµϕανίζονται στα παρακάτω σχήµατα. 8 Οδηγ ς χρήσης

17 USB Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση συσκευών που απαιτο ν σ νδεση USB (π.χ. πληκτρολ γιο, ποντίκι, σαρωτής, εκτυπωτής ή συσκευή PDA). 2 Σειριακή θ ρα Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση εξωτερικο modem, σειριακο εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί σειριακή υποδοχή 9 ακροδεκτών. 3 S-video Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση τηλε ρασης που έχει υποδοχή S-Video. Η υποδοχή αυτή βρίσκεται σε µερικές κάρτες video υψηλής απ δοσης. 4 Παράλληλη θ ρα Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση παράλληλου εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που απαιτεί παράλληλη σ νδεση 25 ακροδεκτών. 5 Ethernet Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση του υπολογιστή σε τοπικ δίκτυο (LAN) τ που Ethernet ή σε καλωδιακ modem. Σηµαντικ : Για να λειτουργεί ο υπολογιστής εντ ς των ορίων της FCC ταν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο Ethernet, χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet Κατηγορίας 5. 6 MIDI/joystick Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση joystick, gamepad ή συσκευής MIDI (musical instrument digital interface), π.χ. MIDI keyboard. 7 IEEE 1394 Η υποδοχή αυτή ονοµάζεται µερικές ϕορές και Firewire, λ γω της υψηλής ταχ τητας µετάδοσης δεδοµένων που παρέχει. Υπάρχουν δ ο είδη υποδοχών IEEE 1394: 4 ακροδεκτών και 6 ακροδεκτών. Η υποδοχή IEEE 1394 επιτρέπει τη σ νδεση αρκετών ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ. ψηϕιακών συσκευών ήχου και σαρωτών. 8 esata Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση µιας εξωτερικής µονάδας σκληρο δίσκου. 10. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος σε σωστά γειωµένες ηλεκτρικές πρίζες. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 9

18 Εκκίνηση του υπολογιστή Σηµείωση: Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τις υποδοχές του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικ σ στηµα βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 56 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Ανάψτε πρώτα την οθ νη και τις άλλες εξωτερικές συσκευές και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σ ντοµη δοκιµή λειτουργίας (POST), το παράθυρο µε το λογ τυπο κλείνει. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστηµένο λογισµικ, ενεργοποιείται το πρ γραµµα εγκατάστασης του λογισµικο. Αν αντιµετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήµατα κατά την εκκίνηση, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 7, ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων, στη σελίδα 37. Για επιπλέον βοήθεια, ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 9, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες, στη σελίδα 55. Μπορείτε να λάβετε τηλεϕωνική βοήθεια και πληροϕορίες µέσω του Κέντρου υποστήριξης πελατών (Customer Support Center). Ανατρέξτε στις πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας για να βρείτε τον παγκ σµιο τηλεϕωνικ κατάλογο για υπηρεσίες επισκευής και υποστήριξης. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ ιαβάστε προσεκτικά τις συµβάσεις αδειών χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτ τον υπολογιστή. Στις συµβάσεις αυτές περιγράϕονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι εγγυήσεις σας για το λογισµικ που περιλαµβάνεται σε αυτ τον υπολογιστή. Η εκ µέρους σας χρήση αυτών των προγραµµάτων συνεπάγεται την αποδοχή των ρων των συµβάσεων. Αν δεν αποδέχεστε τις συµβάσεις, µη χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα. Επιστρέψτε άµεσα τον υπολογιστή ώστε να σας επιστραϕο ν εξ ολοκλήρου τα χρήµατα που καταβάλατε. Κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισµικο. Αν δεν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικο κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή, ίσως προκ ψουν απρ βλεπτα αποτελέσµατα. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανατρέξτε στο σ στηµα ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help για να βρείτε περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 56 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Σηµείωση: Σε ορισµένα µοντέλα µπορεί να έχει προεγκατασταθεί µια πολ γλωσση έκδοση του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει η πολ γλωσση έκδοση, θα σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία εγκατάστασης να επιλέξετε µια γλώσσα. Μετά την εγκατάσταση, µπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα µέσω του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) των Windows. Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Αϕο ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη ρ θµιση του υπολογιστή σας, συνιστάται να εκτελέσετε τις ακ λουθες εργασίες, ώστε να µπορείτε αργ τερα να επιλ σετε πιο ε κολα και πιο γρήγορα τυχ ν προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας. 10 Οδηγ ς χρήσης

19 v ηµιουργήστε µια εικ να διαγνωστικο CD, διαγνωστικές δισκέτες ή αποθηκευτικά µέσα έκτακτης ανάγκης. Τα διαγνωστικά προγράµµατα χρησιµοποιο νται για τον έλεγχο των επιµέρους στοιχείων του υλικο εξοπλισµο του υπολογιστή σας και για την αναϕορά ρυθµίσεων του λειτουργικο συστήµατος που ενδέχεται να προκαλέσουν σϕάλµατα εξοπλισµο. Η έγκαιρη δηµιουργία µιας εικ νας διαγνωστικο CD, διαγνωστικών δισκετών ή αποθηκευτικών µέσων έκτακτης ανάγκης εξασϕαλίζει τη δυνατ τητα εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρ σβαση στο χώρο εργασίας του προγράµµατος Rescue and Recovery. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα PC-Doctor for DOS στη σελίδα 39 ή PC-Doctor for Windows PE στη σελίδα 41. v Καταγράψτε τον τ πο, το µοντέλο και τον αριθµ σειράς του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη, είναι πολ πιθαν να σας ζητηθο ν αυτές οι πληροϕορίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στις πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας. Ενηµέρωση του λειτουργικο συστήµατος Η Microsoft διαθέτει ενηµερώσεις (updates) για διάϕορα λειτουργικά συστήµατα µέσω του δικτυακο τ που Microsoft Windows Update. Ο δικτυακ ς τ πος προσδιορίζει αυτ µατα εάν υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις των Windows για το συγκεκριµένο υπολογιστή και εµϕανίζει µ νο αυτές. Οι ενηµερώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν διορθώσεις ασϕάλειας (security fixes), νέες εκδ σεις λειτουργιών των Windows (π.χ. του προγράµµατος αναπαραγωγής πολυµέσων), διορθώσεις σε άλλα τµήµατα του λειτουργικο συστήµατος Windows ή βελτιώσεις. Περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την ενηµέρωση του λειτουργικο σας συστήµατος είναι διαθέσιµες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 56 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Εάν εγκαταστήσετε το δικ σας λειτουργικ σ στηµα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο CD ή τις δισκέτες που συνοδε ουν το λειτουργικ σ στηµα. Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος, µην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε λα τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers). Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται συνήθως µε τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Ενηµέρωση του λογισµικο προστασίας απ ιο ς Ο υπολογιστής παρέχεται µε λογισµικ Antivirus, το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον εντοπισµ και την εξάλειψη επιβλαβο ς κώδικα ( ιών ). Η Lenovo παρέχει µια πλήρη έκδοση του λογισµικο Antivirus στο σκληρ σας δίσκο µε µια δωρεάν συνδροµή διάρκειας 90 ηµερών. Μετά απ 90 ηµέρες θα πρέπει να αποκτήσετε νέες πληροϕορίες ορισµο ιών. Περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το λογισµικ Antivirus είναι διαθέσιµες µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας Access Help. Ανατρέξτε στην εν τητα Access Help στη σελίδα 56 για οδηγίες σχετικά µε το άνοιγµα του συστήµατος ηλεκτρονικής βοήθειας. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 11

20 Τερµατισµ ς λειτουργίας του υπολογιστή Όταν θέλετε να σβήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθείτε πάντα τη διαδικασία τερµατισµο του λειτουργικο σας συστήµατος. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γετε την απώλεια δεδοµένων ή την καταστροϕή προγραµµάτων λογισµικο. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows, ανοίξτε το µενο Έναρξη (Start) απ την επιϕάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας (Shut Down). Επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας (Shut Down) απ το µενο και επιλέξτε OK. Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών Για πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών ( external options ) στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην εν τητα Εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών στον Οδηγ εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο. 12 Οδηγ ς χρήσης

21 Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6008, 6068, 6074, 6079, 6082, 9012, 9018, 9087, 9096, 9163, 9172, 9193 Στην εν τητα αυτή παρέχεται µια επισκ πηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και του προεγκατεστηµένου λογισµικο που περιέχει. Πληροϕορίες συστήµατος Οι ακ λουθες πληροϕορίες αϕορο ν διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε πληροϕορίες για το συγκεκριµένο µοντέλο σας, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 31. Μικροεπεξεργαστής v Επεξεργαστής διπλο πυρήνα Intel Pentium v Επεξεργαστής Intel Celeron v Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo v Επεξεργαστής Intel Core 2 Quad v Εσωτερική λανθάνουσα µνήµη (cache) (ποικίλλει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Μνήµη v Υποστήριξη για τέσσερις µονάδες µνήµης DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules) v Μνήµη flash για προγράµµατα συστήµατος (διαϕέρει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Εσωτερικές µονάδες v Μονάδα δισκέτας (ορισµένα µοντέλα) v Εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου SATA II (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδα οπτικο δίσκου (ορισµένα µοντέλα) Υποσ στηµα γραϕικών v Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραϕικών για µια οθ νη VGA (Video Graphics Array) v Intel Graphics Media Accelerator µε υποστήριξη διπλής οθ νης (απαιτείται κάρτα ADD2 για τη χρήση διπλής οθ νης) v Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express (x16) στην πλακέτα συστήµατος Υποσ στηµα ήχου v HD µε ADI 1882 Audio Codec v Υποδοχές µικροϕώνου και ακουστικών στην πρ σοψη του υπολογιστή v Υποδοχές γραµµής εισ δου (line in), γραµµής εξ δου (line out) και µικροϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχείο Συνδεσιµ τητα v Ενσωµατωµένος ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps v Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax modem (ορισµένα µοντέλα) Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 13

22 v Wake on LAN v Wake on Ring (στο πρ γραµµα Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Serial Port Ring Detect για εξωτερικ modem) v ιαχείριση εξ αποστάσεως (Remote Administration) v Αυτ µατη εκκίνηση v BIOS και λογισµικ System Management (SM) v υνατ τητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου υλικο εξοπλισµο POST (power-on self test) Υποδοχές εισ δου/εξ δου v Θ ρα 25 ακίδων ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port) v Σειριακή υποδοχή 9 ακίδων v Οκτώ υποδοχές USB (δ ο στην πρ σοψη και έξι στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) v Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο v Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου v Υποδοχή Ethernet v Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA v Τρεις υποδοχές για συσκευή ήχου (είσοδος, έξοδος και µικρ ϕωνο) στο πίσω µέρος του υπολογιστή v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (µικρ ϕωνο και ακουστικά) στην πρ σοψη v Μία υποδοχή esata µέσω PCI bracket (ορισµένα µοντέλα) Θέσεις επέκτασης v Τρεις θήκες µονάδων v ο υποδοχές για κάρτες PCI 32-bit v Μία υποδοχή για κάρτα PCI Express x1 Παροχή ρε µατος v Τροϕοδοτικ 280 Watt µε αυτ µατη επιλογή τάσης v Αυτ µατη εναλλαγή συχν τητας εισ δου 50/60 Hz v Υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Μηχανισµοί ασϕάλισης v Κωδικοί πρ σβασης χρήστη και διαχειριστή για την πρ σβαση στο BIOS v Υποστήριξη για την προσθήκη κλειδαριάς Kensington v Πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (ανατρέξτε στο ThinkVantage Productivity Center για περισσ τερες πληροϕορίες) v ιακ πτης παρουσίας καλ µµατος (ορισµένα µοντέλα) v Έλεγχος της σειράς εκκίνησης v Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολ γιο ή ποντίκι v Εκκίνηση χωρίς παρακολο θηση v Περιορισµ ς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων v Έλεγχος Ι/Ο σειριακών και παράλληλων θυρών v Ασϕάλεια πρ σβασης ανά συσκευή (Security Profile by Device) Προεγκατεστηµένο λογισµικ Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση 14 Οδηγ ς χρήσης

23 αυτή περιλαµβάνει εγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Λειτουργικά συστήµατα, προεγκατεστηµένα (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Σηµείωση: Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν θα είναι διαθέσιµα σε λες τις χώρες ή περιοχές. v Microsoft Windows XP Home v Microsoft Windows XP Professional v Microsoft Windows Vista Λειτουργικά συστήµατα για τα οποία εκκρεµεί πιστοποίηση ή δοκιµή συµβατ τητας 1 (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Linux 1. Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα υποβάλλονταν σε δοκιµές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασϕάλιση της συµβατ τητάς τους µε τον υπολογιστή σας. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 15

24 Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 Στην εν τητα αυτή παρέχεται µια επισκ πηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και του προεγκατεστηµένου λογισµικο που περιέχει. Πληροϕορίες συστήµατος Οι ακ λουθες πληροϕορίες αϕορο ν διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε πληροϕορίες για το συγκεκριµένο µοντέλο σας, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 31. Μικροεπεξεργαστής v Επεξεργαστής διπλο πυρήνα Intel Pentium v Επεξεργαστής Intel Celeron v Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo v Επεξεργαστής Intel Core 2 Quad v Εσωτερική λανθάνουσα µνήµη (cache) (ποικίλλει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Μνήµη v Υποστήριξη για τέσσερις µονάδες µνήµης DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules) v Μνήµη flash για προγράµµατα συστήµατος (διαϕέρει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Εσωτερικές µονάδες v Μονάδα δισκέτας (ορισµένα µοντέλα) v Εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου SATA II (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδα οπτικο δίσκου (ορισµένα µοντέλα) Υποσ στηµα γραϕικών v Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραϕικών για µια οθ νη VGA (Video Graphics Array) v Intel Graphics Media Accelerator µε υποστήριξη διπλής οθ νης (απαιτείται κάρτα ADD2 για τη χρήση διπλής οθ νης) v Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express (x16) στην πλακέτα συστήµατος Υποσ στηµα ήχου v HD µε ADI 1882 Audio Codec v Υποδοχές µικροϕώνου και ακουστικών στην πρ σοψη του υπολογιστή v Υποδοχές γραµµής εισ δου (line in), γραµµής εξ δου (line out) και µικροϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχείο Συνδεσιµ τητα v Ενσωµατωµένος ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps v Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax modem (ορισµένα µοντέλα) Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 16 Οδηγ ς χρήσης

25 v Wake on LAN v Wake on Ring (στο πρ γραµµα Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Serial Port Ring Detect για εξωτερικ modem) v ιαχείριση εξ αποστάσεως (Remote Administration) v Αυτ µατη εκκίνηση v BIOS και λογισµικ System Management (SM) v υνατ τητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου υλικο εξοπλισµο POST (power-on self test) Υποδοχές εισ δου/εξ δου v Θ ρα 25 ακίδων ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port) v Σειριακή υποδοχή 9 ακίδων v Οκτώ υποδοχές USB (δ ο στην πρ σοψη και έξι στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) v Τυπική υποδοχή σ νδεσης ποντικιο v Τυπική υποδοχή σ νδεσης πληκτρολογίου v Υποδοχή Ethernet v Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA v Τρεις υποδοχές για συσκευή ήχου (είσοδος, έξοδος και µικρ ϕωνο) στο πίσω µέρος του υπολογιστή v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (µικρ ϕωνο και ακουστικά) στην πρ σοψη v Μία υποδοχή esata µέσω PCI bracket (ορισµένα µοντέλα) Θέσεις επέκτασης v Πέντε θήκες µονάδων v ο υποδοχές για κάρτες PCI 32-bit v Μία υποδοχή για κάρτα PCI Express x1 Παροχή ρε µατος v Τροϕοδοτικ 280 Watt µε διακ πτη επιλογής τάσης v Αυτ µατη εναλλαγή συχν τητας εισ δου 50/60 Hz v Υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Μηχανισµοί ασϕάλισης v Κωδικοί πρ σβασης χρήστη και διαχειριστή για την πρ σβαση στο BIOS v Υποστήριξη για την προσθήκη κλειδαριάς Kensington v Πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (ανατρέξτε στο ThinkVantage Productivity Center για περισσ τερες πληροϕορίες) v ιακ πτης παρουσίας καλ µµατος (ορισµένα µοντέλα) v Έλεγχος της σειράς εκκίνησης v Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολ γιο ή ποντίκι v Εκκίνηση χωρίς παρακολο θηση v Περιορισµ ς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων v Έλεγχος Ι/Ο σειριακών και παράλληλων θυρών v Ασϕάλεια πρ σβασης ανά συσκευή (Security Profile by Device) Προεγκατεστηµένο λογισµικ Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 17

26 αυτή περιλαµβάνει εγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Λειτουργικά συστήµατα, προεγκατεστηµένα (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Σηµείωση: Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν θα είναι διαθέσιµα σε λες τις χώρες ή περιοχές. v Microsoft Windows XP Home v Microsoft Windows XP Professional v Microsoft Windows Vista Λειτουργικά συστήµατα για τα οποία εκκρεµεί πιστοποίηση ή δοκιµή συµβατ τητας 2 (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Linux 2. Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα υποβάλλονταν σε δοκιµές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασϕάλιση της συµβατ τητάς τους µε τον υπολογιστή σας. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. 18 Οδηγ ς χρήσης

27 Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 Στην εν τητα αυτή παρέχεται µια επισκ πηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και του προεγκατεστηµένου λογισµικο που περιέχει. Πληροϕορίες συστήµατος Οι ακ λουθες πληροϕορίες αϕορο ν διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε πληροϕορίες για το συγκεκριµένο µοντέλο σας, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 31. Μικροεπεξεργαστής v Επεξεργαστής διπλο πυρήνα Intel Pentium v Επεξεργαστής Intel Celeron v Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo v Επεξεργαστής Intel Core 2 Quad v Εσωτερική λανθάνουσα µνήµη (cache) (ποικίλλει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Μνήµη v Υποστήριξη για τέσσερις µονάδες µνήµης DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules) v Μνήµη flash για προγράµµατα συστήµατος (διαϕέρει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Εσωτερικές µονάδες v Μονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών, µισής ίντσας (λεπτή) (ορισµένα µοντέλα) v Εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου SATA II (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδα οπτικο δίσκου (ορισµένα µοντέλα) Υποσ στηµα γραϕικών v Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραϕικών για µια οθ νη VGA (Video Graphics Array) v Intel Graphics Media Accelerator µε υποστήριξη διπλής οθ νης (απαιτείται κάρτα ADD2 για τη χρήση διπλής οθ νης) v Υποδοχή κάρτας γραϕικών PCI Express (x16) στην πλακέτα συστήµατος Υποσ στηµα ήχου v HD µε ADI 1882 Audio Codec v Υποδοχές µικροϕώνου και ακουστικών στην πρ σοψη του υπολογιστή v Υποδοχές γραµµής εισ δου (line in), γραµµής εξ δου (line out) και µικροϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχείο Συνδεσιµ τητα v Ενσωµατωµένος ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps v Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax modem (ορισµένα µοντέλα) Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 19

28 v Wake on LAN v Wake on Ring (στο πρ γραµµα Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Serial Port Ring Detect για εξωτερικ modem) v ιαχείριση εξ αποστάσεως (Remote Administration) v Αυτ µατη εκκίνηση v BIOS και λογισµικ System Management (SM) v υνατ τητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου υλικο εξοπλισµο POST (power-on self test) Υποδοχές εισ δου/εξ δου v Θ ρα 25 ακίδων ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port) v Σειριακή υποδοχή 9 ακίδων v Οκτώ υποδοχές USB (δ ο στην πρ σοψη και έξι στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) v Υποδοχή Ethernet v Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA v Τρεις υποδοχές για συσκευή ήχου (είσοδος, έξοδος και µικρ ϕωνο) στο πίσω µέρος του υπολογιστή v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (µικρ ϕωνο και ακουστικά) στην πρ σοψη v Μία υποδοχή esata στο πίσω µέρος του υπολογιστή Θέσεις επέκτασης v Τρεις θήκες µονάδων v Μία υποδοχή για κάρτα PCI 32-bit Παροχή ρε µατος v Τροϕοδοτικ 280 Watt µε αυτ µατη επιλογή τάσης v Αυτ µατη εναλλαγή συχν τητας εισ δου 50/60 Hz v Υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Μηχανισµοί ασϕάλισης v Κωδικοί πρ σβασης χρήστη και διαχειριστή για την πρ σβαση στο BIOS v Υποστήριξη για την προσθήκη κλειδαριάς Kensington v Πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (ανατρέξτε στο ThinkVantage Productivity Center για περισσ τερες πληροϕορίες) v ιακ πτης παρουσίας καλ µµατος (ορισµένα µοντέλα) v Έλεγχος της σειράς εκκίνησης v Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολ γιο ή ποντίκι v Εκκίνηση χωρίς παρακολο θηση v Περιορισµ ς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων v Έλεγχος Ι/Ο σειριακών και παράλληλων θυρών v Ασϕάλεια πρ σβασης ανά συσκευή (Security Profile by Device) Προεγκατεστηµένο λογισµικ Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει εγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Λειτουργικά συστήµατα, προεγκατεστηµένα (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) 20 Οδηγ ς χρήσης

29 Σηµείωση: Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν θα είναι διαθέσιµα σε λες τις χώρες ή περιοχές. v Microsoft Windows XP Home v Microsoft Windows XP Professional v Microsoft Windows Vista Λειτουργικά συστήµατα για τα οποία εκκρεµεί πιστοποίηση ή δοκιµή συµβατ τητας 3 (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Linux 3. Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα υποβάλλονταν σε δοκιµές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασϕάλιση της συµβατ τητάς τους µε τον υπολογιστή σας. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 21

30 Χαρακτηριστικά των τ πων µηχανής: 6062, 6065, 6071, 6076, 6089, 9011, 9014, 9071, 9089, 9162, 9182, 9303 Στην εν τητα αυτή παρέχεται µια επισκ πηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή και του προεγκατεστηµένου λογισµικο που περιέχει. Πληροϕορίες συστήµατος Οι ακ λουθες πληροϕορίες αϕορο ν διάϕορα µοντέλα. Για να δείτε πληροϕορίες για το συγκεκριµένο µοντέλο σας, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Setup Utility. Ανατρέξτε στο Κεϕάλαιο 5, Χρήση του προγράµµατος Setup Utility, στη σελίδα 31. Μικροεπεξεργαστής v Επεξεργαστής διπλο πυρήνα Intel Pentium v Επεξεργαστής Intel Celeron v Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo v Επεξεργαστής Intel Core 2 Quad v Εσωτερική λανθάνουσα µνήµη (cache) (ποικίλλει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Μνήµη v Υποστήριξη για δ ο µονάδες µνήµης DDR2 DIMM (double data rate 2 dual inline memory modules) v Μνήµη flash για προγράµµατα συστήµατος (διαϕέρει ανάλογα µε τον τ πο/µοντέλο) Εσωτερικές µονάδες v Εσωτερική µονάδα σκληρο δίσκου SATA II (Serial Advanced Technology Attachment) v Μονάδα οπτικο δίσκου (ορισµένα µοντέλα) Υποσ στηµα γραϕικών v Ενσωµατωµένος ελεγκτής γραϕικών για µια οθ νη VGA (Video Graphics Array) v Intel Graphics Media Accelerator µε υποστήριξη διπλής οθ νης (απαιτείται κάρτα ADD2 για τη χρήση διπλής οθ νης) Υποσ στηµα ήχου v HD µε ADI 1882 Audio Codec v Υποδοχές µικροϕώνου και ακουστικών στην πρ σοψη του υπολογιστή v Υποδοχές εισερχ µενης και εξερχ µενης γραµµής στην πίσω πλευρά του υπολογιστή v Μονοϕωνικ εσωτερικ ηχείο Συνδεσιµ τητα v Ενσωµατωµένος ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps v Peripheral Component Interconnect (PCI) V.90 Data/Fax modem (ορισµένα µοντέλα) Λειτουργίες διαχείρισης συστήµατος v PXE (Preboot Execution Environment) και DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v Wake on LAN v Wake on Ring (στο πρ γραµµα Setup Utility, η λειτουργία αυτή ονοµάζεται Serial Port Ring Detect για εξωτερικ modem) 22 Οδηγ ς χρήσης

31 v ιαχείριση εξ αποστάσεως (Remote Administration) v Αυτ µατη εκκίνηση v BIOS και λογισµικ System Management (SM) v υνατ τητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας ελέγχου υλικο εξοπλισµο POST (power-on self test) Υποδοχές εισ δου/εξ δου v Θ ρα 25 ακίδων ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Extended Parallel Port) v Σειριακή υποδοχή 9 ακίδων v Οκτώ υποδοχές USB (δ ο στην πρ σοψη και έξι στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) v Υποδοχή Ethernet v Υποδοχή σ νδεσης οθ νης VGA v Τρεις υποδοχές για συσκευή ήχου (είσοδος, έξοδος και µικρ ϕωνο) στο πίσω µέρος του υπολογιστή v ο υποδοχές για συσκευή ήχου (µικρ ϕωνο και ακουστικά) στην πρ σοψη v Μία υποδοχή esata στο πίσω µέρος του υπολογιστή Θέσεις επέκτασης v ο θήκες µονάδων v Μία υποδοχή για κάρτα PCI 32-bit Παροχή ρε µατος v Τροϕοδοτικ 225 Watt µε αυτ µατη επιλογή τάσης v Αυτ µατη εναλλαγή συχν τητας εισ δου 50/60 Hz v Υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Μηχανισµοί ασϕάλισης v Κωδικοί πρ σβασης χρήστη και διαχειριστή για την πρ σβαση στο BIOS v Υποστήριξη για την προσθήκη κλειδαριάς Kensington v Πληκτρολ γιο µε µηχανισµ ανάγνωσης δακτυλικο αποτυπώµατος (ανατρέξτε στο ThinkVantage Productivity Center για περισσ τερες πληροϕορίες) v ιακ πτης παρουσίας καλ µµατος (ορισµένα µοντέλα) v Έλεγχος της σειράς εκκίνησης v Εκκίνηση χωρίς µονάδα δισκέτας, πληκτρολ γιο ή ποντίκι v Εκκίνηση χωρίς παρακολο θηση v Περιορισµ ς χρήσης δισκετών και σκληρών δίσκων v Έλεγχος Ι/Ο σειριακών και παράλληλων θυρών v Ασϕάλεια πρ σβασης ανά συσκευή (Security Profile by Device) Προεγκατεστηµένο λογισµικ Ο υπολογιστής σας µπορεί να περιέχει προεγκατεστηµένο λογισµικ. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει εγκατεστηµένο λειτουργικ σ στηµα, προγράµµατα οδήγησης συσκευών (device drivers) για ενσωµατωµένες συσκευές και άλλα προγράµµατα υποστήριξης. Λειτουργικά συστήµατα, προεγκατεστηµένα (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Σηµείωση: Αυτά τα λειτουργικά συστήµατα δεν θα είναι διαθέσιµα σε λες τις χώρες ή περιοχές. Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 23

32 v Microsoft Windows XP Home v Microsoft Windows XP Professional v Microsoft Windows Vista Λειτουργικά συστήµατα για τα οποία εκκρεµεί πιστοποίηση ή δοκιµή συµβατ τητας 4 (διαϕέρει ανάλογα µε το µοντέλο) Linux 4. Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα υποβάλλονταν σε δοκιµές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασϕάλιση της συµβατ τητάς τους µε τον υπολογιστή σας. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. 24 Οδηγ ς χρήσης

33 Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6008, 6068, 6074, 6079, 6082, 9012, 9018, 9087, 9096, 9163, 9172, 9193 ιαστάσεις Βάρος Πλάτος: 325 mm Ύψος: 107 mm Βάθος: 410 mm Με τον ελάχιστο εξοπλισµ : 8,2 kg Με το µέγιστο εξοπλισµ : 10,4 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία αέρα: Σε αυτή την εν τητα αναϕέρονται οι ϕυσικές προδιαγραϕές του υπολογιστή σας. Σηµείωση: Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα λειτουργικά συστήµατα που αναϕέρονται εδώ υποβάλλονταν σε δοκιµές και διαδικασίες πιστοποίησης. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. Λειτουργία σε υψ µετρο 0-914,4 m: 10 έως 35 C Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -40 έως 60 C Υγρασία: Σ στηµα σε λειτουργία: 10% έως 80% (10% ανά ώρα, χωρίς υγροποίηση) Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: 10% έως 90% (10% ανά ώρα) Μέγιστο υψ µετρο: Σ στηµα σε λειτουργία: -15,2 έως m Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -15,2 έως m Παροχή ρε µατος Ηλεκτρική τάση εισ δου: Χαµηλ ε ρος: Ελάχιστη: 100 V ac Μέγιστη: 127 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 115 V ac Υψηλ ε ρος: Ελάχιστη: 200 V ac Μέγιστη: 240 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 230 V ac Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 25

34 Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 ιαστάσεις Βάρος Πλάτος: 400 mm Ύψος: 175 mm Βάθος: 432 mm Σε αυτή την εν τητα αναϕέρονται οι ϕυσικές προδιαγραϕές του υπολογιστή σας. Σηµείωση: Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα λειτουργικά συστήµατα που αναϕέρονται εδώ υποβάλλονταν σε δοκιµές και διαδικασίες πιστοποίησης. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. Με τον ελάχιστο (αρχικ ) εξοπλισµ : 8,17 kg Με το µέγιστο εξοπλισµ : 10,21 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία αέρα: Λειτουργία σε υψ µετρο 0-914,4 m: 10 έως 35 C Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -40 έως 60 C Υγρασία: Σ στηµα σε λειτουργία: 10% έως 80% (10% ανά ώρα, χωρίς υγροποίηση) Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: 10% έως 90% (10% ανά ώρα) Μέγιστο υψ µετρο: Σ στηµα σε λειτουργία: -15,2 έως m Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -15,2 έως m Παροχή ρε µατος Ηλεκτρική τάση εισ δου: Χαµηλ ε ρος: Ελάχιστη: 100 V ac Μέγιστη: 127 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 115 V ac Υψηλ ε ρος: Ελάχιστη: 200 V ac Μέγιστη: 240 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 230 V ac 26 Οδηγ ς χρήσης

35 Προδιαγραϕές των τ πων µηχανής: 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 ιαστάσεις Βάρος Πλάτος: 317 mm Ύψος: 99 mm Βάθος: 341 mm Σε αυτή την εν τητα αναϕέρονται οι ϕυσικές προδιαγραϕές του υπολογιστή σας. Σηµείωση: Κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρ ντος εγχειριδίου, τα λειτουργικά συστήµατα που αναϕέρονται εδώ υποβάλλονταν σε δοκιµές και διαδικασίες πιστοποίησης. Είναι πιθαν η Lenovo να προσδιορίσει, µετά την έκδοση του παρ ντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήµατα ως συµβατά µε τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπ κεινται σε αλλαγές. Για να διαπιστώσετε αν ένα λειτουργικ σ στηµα έχει πιστοποιηθεί ή υποβληθεί σε δοκιµή συµβατ τητας, επισκεϕθείτε το δικτυακ τ πο του προµηθευτή του λειτουργικο συστήµατος. Με τον ελάχιστο (αρχικ ) εξοπλισµ : 6,32 kg Με το µέγιστο εξοπλισµ : 7,42 kg Περιβάλλον Θερµοκρασία αέρα: Λειτουργία σε υψ µετρο 0-914,4 m: 10 έως 35 C Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -40 έως 60 C Υγρασία: Σ στηµα σε λειτουργία: 10% έως 80% (10% ανά ώρα, χωρίς υγροποίηση) Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: 10% έως 90% (10% ανά ώρα) Μέγιστο υψ µετρο: Σ στηµα σε λειτουργία: -15,2 έως m Σ στηµα εκτ ς λειτουργίας: -15,2 έως m Παροχή ρε µατος Ηλεκτρική τάση εισ δου: Χαµηλ ε ρος: Ελάχιστη: 100 V ac Μέγιστη: 127 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 115 V ac Υψηλ ε ρος: Ελάχιστη: 200 V ac Μέγιστη: 240 V ac Συχν τητα εισ δου: 50/60 Hz Θέση διακ πτη τάσης: 230 V ac Κεϕάλαιο 3. Εγκατάσταση του υπολογιστή 27

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw

|GO|Gd|Gh|Gg|tf|Gw |Gx|Gr|tc|Gs|Gh|Gw ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

More information

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ

Κριτική ανάγνωση της επικούρειας Φιλοσοφίας νος, ή ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και γιατί; Και τέλος, η επιστήμη φιλοσοφία διδάσκεται ή ασκείται; Δηλ Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία Κριτική ανάγνωση της επικούρειας φιλοσοφίας: Ποια η διαχρονικότητα ή το δίδαγμά της σήμερα; Γιώργος Σκουλάς, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννα-Παρασκευή

More information

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο

ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 4. andκαὶακαὶβa B bothalso even 3. 3

More information

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά

εἰς ἐπί κατά ἐγώ ἡμεῖς πρός ἐ ᾱν διά ἀλλά ἐκ,ἐξ περί ὅστις,ἥτις,ὅτι ἄν σύ ῡμεῖς ἀνά 1. 2. 3. 4. ὁ,ἡ,τό ὅς,ἥ,ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ,οὐκ,οὐχ μή ὡς τε 17. 18. 19. 20. εἰς ἐπί κατά ἐγώ 21.

More information

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D)

andκαὶακαὶβa B bothalso 3 even auto- iste D in orthan asso forwhen thatsothat (G) (G) (A) (A) (G) (G) (D) (A) (A) (A) (G) (A) + subj. (G) (G) (D) (D) 1. ὁ,ἡ,τό 2. ὅς,ἥ,ὅ 3. αὐτός, -ή, -ό 4. καί 5. δέ 6. τίς, τί 7. τις, τι 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. ἤ 10. ἐν 11. μὲν... δέ 12. γάρ 13. οὐ,οὐκ,οὐχ 14. μή 15. ὡς 16. τε 17. εἰς 18. ἐπί 19. κατά 20. ἐγώ 21.

More information

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that

and καὶ Α καὶ Β A B both also 3 auto- iste D in orthan asso forwhen thatso that 1. 2. 3. 4. ὁ, ἡ, τό ὅς, ἥ, ὅ αὐτός, -ή, -ό καί 5. 6. 7. 8. δέ τίς, τί τις, τι οὗτος, αὕτη, τοῦτο 9. 10. 11. 12. ἤ ἐν μὲν... δέ γάρ 13. 14. 15. 16. οὐ, οὐκ, οὐχ μή ὡς τε and καὶ Α καὶ Β A B both also 3

More information

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0

* 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 Athenaze 2nd version 2013 10 15 * 09 α-24 0 ἅ ὅς 17 β-52 0 ἄβατον ἄβατος 17 β-52 0 ἄβατος(,-η),-ον, 17 β-55 0 ἀβάτῳ ἄβατος 30 δ-142 1 ἄγ ἄγω 2 ἄγε 30 γ-139 2 ἀγαγεῖν ἄγω 2 13 α-02 0 ἀγαγὼν ἄγω 2 ἄγαγών

More information

神学研究 59号☆/6.梶原

神学研究 59号☆/6.梶原 1 2,6 1 2 3 ein für akademisch gebildete christliche Leser W. Gessel, Die Theologie des Gebetes nach De Oratione von Origenes, München/Paderborn/ Wien 1975, SS.78 79. 1964 281 E. Junod, L impossible et

More information

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ

* ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, ἄβροτον ἄβροτος ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυ Complete Ancient Greek 2010 (2003 ) October 15, 2013 * 25 04-23 0 ἅ ὅς 03 05(06) 0 ἄβιος,-ον, 15 99-02 0 ἄβροτον ἄβροτος 15 99-02 0 ἄβροτος,-ον, 08 17(01)-03 0 ἄβυσσος,-ου (ἡ), 08 17(01)-03 0 ἀβύσσου ἄβυσσος

More information

13西洋古代文化史特講Ⅰ

13西洋古代文化史特講Ⅰ 第八講スパルタが抱える問題 (1) キナドンの陰謀少数派のスパルティアタイホモイオイ=スパルティアタイキナドンはホモイオイではない ヘイロタイ ネオダモデイス ヒュポメイオネス ペリオイコイ アゴラにいた人々のうちスパルティアタイは僅か 40 名 それ以外の人々は 4000 名 1% スパルティアタイに対する激しい敵意の存在 Xen. Hell. 3. 3. 5: οὗτος δ ἦν καὶ τὸ

More information

untitled

untitled 56 1 2010 67 76 : 21 6 9 : 22 2 1 18 1 ΔΕΛΤΟΣ Deltos, Φίλοι Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής 18 19 1. 近代におけるギリシャ文化の再興と古代医学の継承 5 1453 400 τουρκοκρατία 2 18 68 56 1 2010 18 Νεοελληνικός Διαφωτισμός Νεοελληνική

More information

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι

Lieber Herr Schmidt, 佐藤太郎様 Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως Lieber Johann, 佐藤太郎様 Ανεπίσημη επι - Εισαγωγή γερμανικά ιαπωνικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter Herr, Επίσημη

More information

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc

Microsoft Word - sympo_2_18_miyake_1.doc mmiyake@lang.osaka-u.ac.jp,, 1. WW Gfeller et al. (2005) Dorow, B. et al.(2005) Steyvers & Tenenbaum (2005) 2007 2006 2008 Web 1 2. 2.1. 27 ευαγγελιον (Conzelmann & Lindermann, 1998) (Mk) (Mt) (Lk) (Joh)

More information

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd

p050_061 西洋古典学研究LXIII_5.indd 50 ἑταίρα 51 οἱ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμ ν, οἱ δ Αἰσώπου τι γέλοιον. οἱ δὲ σκώπτουσ, ἵν ἐγὼ γελάσω καὶ τὸν θυμὸν καταθ μαι οὐκ ἀκήκοας λεγόντων, εἰπέ μοι, Νικήρατε, τ ν τραγωιδ ν ὡς γενόμενος χρυσὸς ὁ Ζεὺς

More information

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化

ギリシアのドデカイーメロ(Δωδεκαήμερο)と食文化 資 料 Δωδεκαήμερο Δωδεκαήμερο and Food culture in Greece Satoko Tsurushiin, Shizuko Tsurushiin, Daisuke Yamaguchi Seigakuin University,, Tozaki, Ageo-shi Saitama, Junior College Seitoku University,, Iwase

More information

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2:

Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: Title [ 書評 ] リノス ベナキス (2001) 後ビザンツ哲学 17-19 世紀諸原典の研究 アテネ Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2018), 2: 69- Issue Date 2018-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/234610

More information

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界

ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで きた この英訳および Rick Newton の解説文から多くの示唆を受けた 1. リッツォス詩 エピタフィオス について 1936 年 4 月にメタクサス将軍が副首相から首相に昇格した後 議会を休会させて 労働界 研究ノート ミキス テオドラキス作曲 ヤニス リッツォス エピタフィオス - 言語芸術 音楽芸術と政治との関係について - 土居本稔 はじめにヤニス リッツォス (1909-1990) は 二人のノーベル賞詩人 ヨルゴス セフェリス (1900-1971) とオディッセアス エリティス (1911-1996) に並ぶ現代ギリシアの大詩人である 1958 年に作曲家ミキス テオドラキス (1925 -)

More information

予稿集(1)の表紙

予稿集(1)の表紙 京都大学人文科学研究所共同研究プロジェクト: 情報処理技術は漢字文献からどのような情報を 抽出できるか 人文情報学の基礎を築く 文字と非文字のアーカイブズ モデルを使った文献研究 文字資料アーカイブズの現在 特に検索可能性を中心に 岡本 真 動画のテキスト処理 安岡孝一 写真の検索可能性について考える 守岡知彦 ネットワーク分析からみた共観福音書間の比較研究 三宅真紀 異なる文献間の数理的な比較研究をふり返る

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 2 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラ作曲ヤニス リッツォス 苦難の祖国に捧げる 18 の二行連句 土居本, 稔 プロピレア, 24 : 46-62 2018-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00046846

More information

13西洋文化史(8)

13西洋文化史(8) 第 13 講クセルクセスの背後にあるペルシア帝国膨張の論理近代 ( 現代 ) の価値観は過去に適用できるのか? 国境外への遠征 領土拡大を規制する内的要因は存在しない 今日との相違 : 帝国主義が国際法に違反 ( ウェストファリア条約による国家主権尊重の原則 ) 外国の主権の侵犯 他国領への侵略 他国領の併合に対する道徳的 倫理的批判の欠如繰り返される対外遠征と侵略 : 初代のキュロス以来の伝統キュロス

More information

1 ( ) 1 4 5 1 J. L. eiberg (ed.) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis utocii (3 vols.) Teubner 18801881 2 J. L. eiberg (Iterum didit). S. Stamatis (Corrigenda diecit) rchimedis Opera Omnia cum Commentariis

More information

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的

2 可能であった. ローマ市民およびアレクサンドリア, ナウクラティス, プトレマイス, そして 130 年に設立されたアンティノポリスの 4 つのギリシア都市の市民以外の属州住民は, 実際の人種にかかわらず エジプト人 という劣格身分に属した. エジプト人 は 州都民 とそうではないもの, 便宜的 ローマ期エジプトにおける地方名望家 2 世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から * 髙橋亮介 はじめに ローマ帝国はエジプトを属州として支配するにあたり既存の官僚機構を活用しただけでなく, 他の属州と同様に都市を通じた支配体制の確立を試みた. エジプトに 40 余りを数えた州 nomos の中心市, 州都 metropolis には, 地方行政の中核としての機能が求められ, 富裕な州都住民から選ばれる公職者

More information

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 :

広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 広島大学学術情報リポジトリ Hiroshima University Institutional Repository Title Auther(s) Citation Issue Date ミキス テオドラキス作曲ヤニス リッツォス ロミオシーニ 土居本, 稔プロピレア, 23 : 83-100 2017-08-31 DOI Self DOI URL Right http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00044339

More information

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞...

(2) 品詞はいつも語形コードの中で最初のフィールドで示される ルドがコードセット内の配置のために許されるかを決定する それは 以降のどのフィー. 形容詞...J. 名詞...N. 定冠詞...D. 代名詞...R. 動詞...V. 接続詞...C. 助動詞...B. 間投詞...I. 前置詞... (1) ロゴスバイブルソフトウェア ギリシャ語語形コードの解説 (LOGOS 社による ) 作業中 村上定幸 インタリニアのギリシャ語の上にカーソルを置くと 品詞が表示されます この code ですが 解説がマニュ アルにはみられません ( 添付されている日本語のファイ ル help から見ることができる英文の解説にも ) そこ で 初めて見る者には ギリシャ語原形の下におる 何 ケタかのアルファベットの表記を分かりにくいものに

More information

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur

p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes zur P.93 conditional sentences, Konditionalsätze ε 10 11 12 3 p. 201 ε áν ε ν áν ε Ind. Präs., Ind. Perf. Ind. Imperfekt ε ε ν 6 p. 150-155 Der sprechende deutet an, welches Verhältnis des bedingenden Satzes

More information

07_KUCICKI Janusz.indd

07_KUCICKI Janusz.indd 12 91 104 2016 6 91 11 1 36 Relation between the jews and the christian according to Paul s teaching in Rom11 sociological and theological meaning of the Rom 11, 1 36 Janusz KUCICKI 11, 1 36 11 11, 1 36

More information

@08460207ヨコ/立花 220号

@08460207ヨコ/立花 220号 παιδεραστεία παιε ραστεύωε ράω ιλέωιλία ε ράω by ιλέω ιλητόν ιλητόν τελεὶα ιλία μέσον α κρότη θεωρειν definition John M. Cooper morally good (in some respect, in some degree) character friendship Cooper

More information

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上

イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上 イリアス における予言の役割 佐野馨 ( 西洋古典学専門 / 博士後期課程 ) はじめに盲目の詩人ホメロスが創り出したとされる叙事詩 イリアス はトロイア戦争を題材とし 全 24 歌 ( 巻 ) からなる長大な叙事詩である しかし その長大さに反し イリアス の中で実際に描かれる出来事は10 年以上に及んだとされるトロイア戦争のごく一部に過ぎない そしてその内容は イリアス 冒頭の数行で端的に記されている

More information

Çϵå¿þ¾î ¼³Ä¡ ¹× ±³Ã¼ ¼³¸í¼�

Çϵå¿þ¾î ¼³Ä¡ ¹× ±³Ã¼ ¼³¸í¼� ThinkCentre ThinkCentre ! 47. (2007 6 ) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. ................. v 1.......... 1 2..............

More information

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0>

<4D F736F F D20834B F918A6590DF928D89F0> 1 章 11 節 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον: 新改訳 2017 ガラテヤ への 紙 1 章 11 節兄弟たち 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです 私が宣べ伝えた福 は 間によるものではありません 11 節の 私はあなたがたに明らかにしておきたいのです

More information

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc

Microsoft Word - SSBR1_P21-27.doc 聖書と宗教 1(2011) ISSN 2186-4020 Bible and Religions 1(2011) 研究ノート Study Note 1. はじめに テサロニケの信徒への手紙の訳と註 ( その 1) 1:2-10 An Exegetical Study of 1Thessalonians 1:2-10 大宮有博 OMIYA. Tomohiro (1) 翻訳の底本には B. Aland

More information

上田徹 私はすでに ゼノンの逆理とアリストテレスの誤謬 において (1) ゼノンの第一逆理と第二逆理について論じた つぎに 第三逆理 ( 飛矢静止の逆理 ) について論じたい 第三逆理の解釈はすでに行った解釈を踏まえている そのために まず すでに確認された諸点を簡潔に振り返っておきたい 第一 第二逆理についての解釈の要点 1 現実主義者のアリストテレスにとって 運動不可能は笑止な妄説であり (2)

More information

Taro-2014倫理02源流思想

Taro-2014倫理02源流思想 第 2 What shall I do? のはじまり 源流思想 1 初期ギリシア哲学 ミュトスからロゴスへ ( 西洋古代哲学 ) [025] 自然哲学 主な自然哲学者 アルケー (αρχη) を追求した BC 6C 頃 ギリシアの自然哲学者と呼ばれる人々が出現し 万物の根源 ( アルケー ) を論じた [024] ギリシア哲学の見取り図 自然哲学 ( タレス等 ) アルケー ソフィスト ソクラテス

More information

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り

分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図り 分野区分 B ホストタウン推進事業 -No.32 三郷市 - 事業の目的 ギリシャ共和国を相手国とするホストタウンに登録 ( 平成 28 年 6 月 ) されたことを契機に 同国とスポーツをはじめ 文化などの更なる交流等を図るとともに 2020 年東京オリンピック パラリンピックに向け機運醸成を図ります 事業の内容 オリンピック パラリンピックの開催を契機に 多くの選手 観客等の来訪による 地域の活性化等の推進及び事前合宿の誘致等を通じ

More information

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di

美 K Laurentianus 81, 11. End of the ninth entury. Hilary Term, 2 vols. B Vatianus Bar. 75, 13 th entury y Rainaldos of Spengel, L & Üer di 地球社会統合科学 第 23 巻 第 1 号 2016 1 10 Bulletin of the Graduate Shool of Integrated Sienes for Gloal Soiety, Kyushu University Vol. 23, No. 1 2016 pp. 1 10 論文 伝アリストテレス作 大道徳学 翻訳補遺 A Supplement to a Japanese Translation

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient

動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient 動向 中央マケドニアの古代都市に関する考古学調査の現状 Current Research on Ancient Macedonian Cities 松尾登史子 Toshiko MATSUO キーワード : 古代マケドニア 考古学調査都市遺跡 中央マケドニア ペラ Key-words: Ancient Macedonia, archaeological research, cities-sites,

More information

エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 堀川宏 1. 問題エウリーピデース (E. 1 ) の悲劇作品 ヒッポリュトス (Hipp.) を読んでいて気づくことの一つに, 登場人物によって この日 への言及が繰り返しなされる, ということがある 2. 次節ですぐに確認する

エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 堀川宏 1. 問題エウリーピデース (E. 1 ) の悲劇作品 ヒッポリュトス (Hipp.) を読んでいて気づくことの一つに, 登場人物によって この日 への言及が繰り返しなされる, ということがある 2. 次節ですぐに確認する Title エウリーピデース ヒッポリュトス における この日 への言及と劇展開 Author(s) 堀川, 宏 Citation 西洋古典論集 (2015), 23: 14-38 Issue Date 2015-07-31 URL http://hdl.handle.net/2433/198920 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion

More information

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研

平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 ふりがなみうらまどか 学部文学部人文学 氏名三浦円佳学科科アドバイザー教員西井奨所属文学部氏名 研究課題名研究成果の概要研究目的 学年 3 年 口承文芸における場面転換の効果 ホメロス イリアス の同型表現を中心に 研究目的 研究計画 研 Title Author(s) Citation 口承文芸における場面転換の効果 : ホメロス イリアス の同型表現を中心に 三浦, 円佳 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 Issue Date 2018-04 Text Version publisher URL http://hdl.handle.net/11094/68088 DOI rights 平成 29 年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書

More information

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG

新約外典文書におけるフィランスロピアの用例 明のものも認められる そこで 新約外典文書におけるフィランスロピアの用法を検討するにあたって注意すべきは 対象となる文書 テクストの位置づけとなろう 通説を参照しながら 評価をしていかねばならない さて検討対象となる文書の確定であるが 方法としては TLG はじめに 神学研究 第 60 号において筆者は 使徒教父と弁証家におけるフィランスロピアの用法と救貧思想 を発表したが (1) 一般に 2 世紀のキリスト教文学にはもう一つのカテゴリーが存在すると考えられる すなわち新約外典文書である ところが 新約外典文書 (Apocryphal New Testament, Neutestamentliche Apokryphen) の定義は たとえばシュネーメルヒャーによると

More information

目次

目次 2007 年度リサーチペーパー ギリシャ - 特にクレタ島における Mediterranean Diet の認知と食の変容に関する研究 ~ クレタ島とアテネの事例から ~ A Study on the Mediterranean Diet and the Changes of Food Habits,especially in Crete, Greece ~Case Study in Crete and

More information

2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι

2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : Ἀγαπητοί, παρακαλῶ 2 : 11 5 παροίκους καὶ παρεπι 1 1.I 2 : 11-17 2. 3.I 2 : 13-17 4. :I 2 13-17 13 2 2 13-17 1 2016 7 16 2 2010 28 39 2 I 3 1 : 13-2 : 10Gesellschafttafel 2 : 11-25Haustafel3 : 1-7 4 I 2 : 12 I 2 : 11-3: 7 1.I 2 : 11-17 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ

More information

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι

1 17 b ὁ δίκαιος LXX 1 ὁ δίκαιος 1:17a ἐκ πίστεως εἰς πίστιν :4b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 17 a 2:4b ὁ δίκαιος 1 ὁ δίκαιος ὁ δίκαιος 17 δικαι ロマ書 1 章 17 節 b における ὁ δίκαιος( 義人 ) は誰か? 武久 盾 1 16-17 2:4b ἐκ πίστεως 4 b MT LXX 1:17b 1 3:11b 1:17b 2:4b ἐκ πίστεώς LXX δικαιοσύνη ἐκ πίστεώς 2 ἐκ πίστεως 1:17b ἐκ πίστεως ὁ δίκαιος ζήσεται 3 4 5 1:17b

More information

ヤニス・マリスの魅力と

ヤニス・マリスの魅力と 論文 使徒行伝における西方型本文の研究 杉山世民 新約聖書の 西方型テキスト と言っても そのような型の写本が そのままそっくり現存しているというのではない およそ5000から成る新約聖書本文に関する写本やその他の証言を いわゆる本文批評学者と言われる人たちが かなり科学的に比較検討した結果 得られた一つの特色と傾向を持った 読み のことを言う とは言え 西方型の読みを代表する大文字写本は 5 世紀あるいは6

More information

------------------------- elicobacter ylori E --------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -----------------------------

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

2007_3.doc

2007_3.doc アリストテレスの随意性論 強制文脈と無知文脈についての若干の考察 藤澤郁夫 1. はじめに 随意性論の諸前提 随意性 (1) は そもそも人間に責任能力があるのか あるとすればどのような場合に責任が生じるのかといった問題に関る EE には以上の問題への原理的考察がある 人間がその始点であって 人間がそれを自由に ( 好きなように ) できる [ それの主人である ] かぎりのものは 生じることも生じないこともありうる

More information

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての

国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての 国際経営 文化研究 論 Vol.20 No.1 November 2015 文 ローマ共和政における政治問題としての海賊 2 ミトリダテースと海賊問題 宮 嵜 麻 子 キーワード ローマ共和政 帝国 地中海世界 ミトリダテース戦争 海賊 命令権 はじめに 本稿は ローマ共和政における政治問題としての海賊 1 前2世紀末の状況 国際経営 文化研究 2014 の続稿である 著者は前稿において ローマ共和政期の海賊問題の政治性とは

More information

目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 はじめに イソップ の年代設定 ヘシオドス

目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 はじめに イソップ の年代設定 ヘシオドス 博士論文 イソップ寓話 の成立と展開に関する一考察 吉川斉 目次 序論 1 第 1 章 ヘシオドスとアルキロコス イソップ以前 10 1. はじめに.................................... 10 2. イソップ の年代設定........................... 11 3. ヘシオドス...................................

More information

ピュタゴラス学派の学問論

ピュタゴラス学派の学問論 ピュタゴラス学派の学問論 アルキュタス断片 B1 とプラトン 国家 における五つの数学的諸学科 和泉ちえ 1. 問題の所在 何故に五つの数学的諸学科 ( 数論 幾何学 立体幾何学 天文学 音階論 ) がプラトン 国家 における哲人王教育の主要部分を実質的に構成するのか その背後にアルキュタスをはじめとするピュタゴラス学派の影を躊躇なく遠望する傾向は 周知の如くとりわけキケロ以降顕著に看取される構図でもあった

More information

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 p µ γ µ + mp ν γ ν + m 5.1 γ p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m 2 5.2 p m p p µ γ µ {, } 10 γ {γ µ, γ ν } 2η µν 5.3 p µ γ µ + mp

More information

四変数基本対称式の解放

四変数基本対称式の解放 The second-thought of the Galois-style way to solve a quartic equation Oomori, Yasuhiro in Himeji City, Japan Jan.6, 013 Abstract v ρ (v) Step1.5 l 3 1 6. l 3 7. Step - V v - 3 8. Step1.3 - - groupe groupe

More information

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and

Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and 1 15 45 2 2-3 16 150 215 185 254 310 398 1 Men and Women in Early Christianity Early Christian Centuries Conference 2013 The Relation between male and female in Alexandrian Exegetical Tradition 2 Albert

More information

A

A A04-164 2008 2 13 1 4 1.1.......................................... 4 1.2..................................... 4 1.3..................................... 4 1.4..................................... 5 2

More information

2009 2 26 1 3 1.1.................................................. 3 1.2..................................................... 3 1.3...................................................... 3 1.4.....................................................

More information

all.dvi

all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

More information

マルコ福音書における ピスティス <πίστις> 5 2,5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 4,40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλ

マルコ福音書における ピスティス <πίστις> 5 2,5 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 4,40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τί δειλ 千葉大学比較文化研究 1 マルコ福音書における ピスティス 加藤隆 本稿では マルコ福音書における ピスティス のあり方を マルコ福音書の物語の全体を考慮した中で 検討する 名詞 ピスティス (πίστις) 動詞 ピステウオ (πιστεύω) ピスティス 関連のその他の語が用いられている箇所を手がかりとして 検討を進める しかし これらの語がテキストで明示的に用いられていなくても ピスティス のテーマが扱われていると考えられる場面を無視するのではない

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 4 章 24 節 福音書縦観 病人のいやし マタイ 4:23~25 マタイ

More information

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I)

第86回日本感染症学会総会学術集会後抄録(I) κ κ κ κ κ κ μ μ β β β γ α α β β γ α β α α α γ α β β γ μ β β μ μ α ββ β β β β β β β β β β β β β β β β β β γ β μ μ μ μμ μ μ μ μ β β μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ β

More information

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p.

tomocci ,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. tomocci 18 7 5...,. :,,,, Lie,,,, Einstein, Newton. 1 M n C. s, M p. M f, p d ds f = dxµ p ds µ f p, X p = X µ µ p = dxµ ds µ p. µ, X µ.,. p,. T M p. M F (M), X(F (M)).. T M p e i = e µ i µ. a a = a i

More information

塚本虎二訳 自分の罪を告白し ヨルダン川で彼から洗礼を受けた 前田護郎訳 おのが罪を告白してヨルダン川で彼から洗礼を受けた 永井直治訳 且つその罪を告白しつつ ヨルダンにて彼よリバプテズマせられたり 詳訳聖書 そして 自分たちの罪を告白して ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた 聖書引照 罪を言ひ表

塚本虎二訳 自分の罪を告白し ヨルダン川で彼から洗礼を受けた 前田護郎訳 おのが罪を告白してヨルダン川で彼から洗礼を受けた 永井直治訳 且つその罪を告白しつつ ヨルダンにて彼よリバプテズマせられたり 詳訳聖書 そして 自分たちの罪を告白して ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた 聖書引照 罪を言ひ表 Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 3 章 6 節 福音書縦観 ヨハネの出現 マタイ 3:1~6 マタイ 3:1~6

More information

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属

思索の事柄 と 無 ( 松井吉康 ) c Heidegger-Forum vol 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 思索の事柄 と 無 1 松井吉康 ( 神戸学院大学 ) ハイデガーにとって 思索の事柄 とは 存在であった 存在こそが思索の事柄であり 存在はまさに思索において存在という姿を現す こうした思索と存在の共属 (Zusammengehörigkeit) という考えは ハイデガー思想の核心と言ってよいだろう しかし彼によれば こうした思索と存在の共属を主張したのは 彼が初めてではない その最初の形は 彼が西洋哲学の根源命題

More information

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス

プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソス プラトンにおけるヘラクレイトス像 1 阪田祥章 序問題の所在 アテナイの位置するギリシア本土とエーゲ海 ( アイガイオンの海 ) を挟んで相対する小アジア西岸地域にエペソスというギリシアの一植民都市がある. 紀元前 500 年頃がアクメー ( 盛年 ) と伝えられる 2 ヘラクレイトスはそのエペソスの人である. 本稿は, ヘラクレイトスの最初期の引用者であるプラトンに焦点を当て, プラトンの諸対話篇におけるヘラクレイトスの位置付け,

More information

susy.dvi

susy.dvi 1 Chapter 1 Why supper symmetry? 2 Chapter 2 Representaions of the supersymmetry algebra SUSY Q a d 3 xj 0 α J x µjµ = 0 µ SUSY ( {Q A α,q βb } = 2σ µ α β P µδ A B (2.1 {Q A α,q βb } = {Q αa,q βb } = 0

More information

Lenovo Lenovo H5S Ug V1.0 Jp Online ユーザーガイド - V1.0 Lenovo H5s シリーズ H520s Desktop (Lenovo) lenovo_h5s_ug_v1.0_jp_online

Lenovo Lenovo H5S Ug V1.0 Jp Online ユーザーガイド - V1.0 Lenovo H5s シリーズ H520s Desktop (Lenovo) lenovo_h5s_ug_v1.0_jp_online Machine type: 10093/2561/4746 H5s Series Version 1.0 2012.02 31501733 Copyright Lenovo 2012. All rights reserved. GSA GS-35F-05925 2012. Lenovo 1... 1 1.1...2 1.2...3 1.3...4 1.4...6 1.5...7 1.6...7 1.7...8

More information

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し

ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 論 ( participatory soteriology) が北米を中心に提起されている 3 その場合 救済論は キリストの義認 への我々の参与として理解される 従来の信仰義認理解とは異なり こうした新し ロマ書 1 章 17 節 a の ἐκ πίστεως εἰς πίστιν の解釈について 武久盾 はじめに ロマ書 1 章 16-17 節 1 では 手紙全体の主題が述べられる その内容は 神からの義 (δικαιοσύνη θεοῦ) すなわち救い(σωτηρία) は福音 (εὐαγγέλιον) として啓示される (ἀποκαλύπτεται) である このパウロ独自の救済論の根拠づけが義認論であり

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 30 3 30.1.............. 3 30.2........................... 4 30.3...................... 5 30.4........................ 6 30.5.................................. 8 30.6...............................

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6)

ことが指摘される (5) このような状況のなか オリゲネスがカイサリアでキリスト教信仰教育や聖書講話に携わっていたときに迫害が生じ 彼を敬愛するアンブロシオスとプロトクテトスが捕えられた そのためオリゲネスは 殉教の勧め (εις μαρτύριον προτρεπτικός) を執筆した (6) - 殉教について に関する一考察 - 梶原直美 はじめにオリゲネスは ローマ帝国内で生じたキリスト教徒迫害を 自らの生涯のなかで数回 身近に経験している (1) 彼はその一度目に自らの父親を殉教によって失い (2) また最後には自らも拷問を受けるところとなった 迫害は 身体的 精神的 社会的な暴力であり 殉教はこの場合 キリスト教を信仰していることを根拠に 死に至らしめられることである 通常は到底受け入れられることのない行為であるが

More information

untitled

untitled 20 11 1 KEK 2 (cosmological perturbation theory) CMB R. Durrer, The theory of CMB Anisotropies, astro-ph/0109522; A. Liddle and D. Lyth, Cosmological Inflation and Large-Scale Structure (Cambridge University

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 1 章 24 節 福音書対観 イエスの誕生 マタイ 1:18~25 マタイ

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

研究論文 ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 禁欲 を中心に La métaphysique et la théologie orthodoxe de Nikos Kazantzaki キーワード : 正教, ギリシア性, 神人共働, 自由, 神の救済 Key words: Orthodo

研究論文 ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 禁欲 を中心に La métaphysique et la théologie orthodoxe de Nikos Kazantzaki キーワード : 正教, ギリシア性, 神人共働, 自由, 神の救済 Key words: Orthodo Title [ 研究論文 ] ニコス カザンザキスの形而上学と正教神学試論 -- 禁欲 を中心に -- Author(s) 福田, 耕佑 Citation 東方キリスト教世界研究 = Journal for area stud Eastern Christianity (2017), 1: 27- Issue Date 2017-05-01 URL http://hdl.handle.net/2433/227779

More information

大正文語訳 Matt.4:23 イエスあまねくガリラヤを巡り 會堂にて教をなし 御國の福音を宣べつたへ 民の中のもろもろの病 もろもろの疾患をいやし給ふ ラゲ訳 イエズス徧くガリレアを巡り 諸所の會堂にて教へ [ 天 ] 國の福音を宣べ 又民間の凡ての病 凡ての患を醫し給ひければ 口語訳 Matt.

大正文語訳 Matt.4:23 イエスあまねくガリラヤを巡り 會堂にて教をなし 御國の福音を宣べつたへ 民の中のもろもろの病 もろもろの疾患をいやし給ふ ラゲ訳 イエズス徧くガリレアを巡り 諸所の會堂にて教へ [ 天 ] 國の福音を宣べ 又民間の凡ての病 凡ての患を醫し給ひければ 口語訳 Matt. Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 4 章 23 節 福音書対観 病人のいやし マタイ 4:23~25 マタイ

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

2_三上.indd

2_三上.indd 東洋英和女学院大学 人文 社会科学論集 第 34 号 (2016 年度 ) エピクロス哲学に対するエウセビオスの 肯定的 反応について 三上 章 キーワード : エウセビオス 福音の準備 エピクロス H. ジョーンズ Eusebius, Praeparatio evangelica, Epicurus, H. Jones はじめにエピクロス主義は 無神論と快楽主義の悪評をもつかぎりにおいて キリスト教指導者たちにとって好ましくない存在であるといえよう

More information

LP-S820

LP-S820 K Q OS Windows Windows 7 EPSON EXCEED YOUR VISION Mac Macintosh Mac OS Apple Inc. Microsoft Windows Windows Server Windows Vista Microsoft Corporation Adobe Adobe Reader Adobe Systems Incorporated ...4...

More information

ヤニス・マリスの魅力と

ヤニス・マリスの魅力と 論文 ギリシャ ミステリの父ヤニス マリス その魅力と変遷 橘 孝司 1 はじめに 2010 年 4 月 ギリシャ ミステリ作家クラブ Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (Ε.Λ.Σ.Α.Λ.) が結成され 今年で五周年を迎えた 参加する作家は 25 名から 41 名に増え 様々な記念活動がおこなわれている 1) これらの作家たちが

More information

HP xw9400 Workstation

HP xw9400 Workstation HP xw9400 Workstation HP xw9400 Workstation AMD Opteron TM PCI Express x16 64 PCI Express x16 2 USB2.0 8 IEEE1394 2 8DIMM HP HP xw9400 Workstation HP CPU HP CPU 240W CPU HP xw9400 HP CPU CPU CPU CPU Sound

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

(2) Fisher α (α) α Fisher α ( α) 0 Levi Civita (1) ( 1) e m (e) (m) ([1], [2], [13]) Poincaré e m Poincaré e m Kähler-like 2 Kähler-like

(2) Fisher α (α) α Fisher α ( α) 0 Levi Civita (1) ( 1) e m (e) (m) ([1], [2], [13]) Poincaré e m Poincaré e m Kähler-like 2 Kähler-like () 10 9 30 1 Fisher α (α) α Fisher α ( α) 0 Levi Civita (1) ( 1) e m (e) (m) ([1], [], [13]) Poincaré e m Poincaré e m Kähler-like Kähler-like Kähler M g M X, Y, Z (.1) Xg(Y, Z) = g( X Y, Z) + g(y, XZ)

More information

HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP DC7800シリーズ

HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP DC7800シリーズ 本カタログは 旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです 最新版のカタログ 現在販売している製品のカタログは下記サイトにございます www.hp.com/jp/catalog その他ご不明な点は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください HP Directplus 9 00 19 00 5/1 10 00 17 00 03-6416-6222 HP 9 00 19 00 10 00 17 00

More information

EPSON PX-V500 プリンタ操作ガイド

EPSON PX-V500 プリンタ操作ガイド A4 L... 6... 6... 7... 7... 8 EPSON PhotoQuicker... 8... 8... 14 1... 14 2... 15... 16... 16... 17... 17... 19... 19 A4 L... 23... 23... 24... 24... 25... 25... 29... 29... 29... 31... 31... 35... 35...

More information

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが

Copyright (c) 2014 Makoto Minagawa All Rights Reserved Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 2 章 15 節 福音書対観 エジプト避難と幼児殺戮 マタイ 2:13~18

More information

_論文03_辻絵理子.indd

_論文03_辻絵理子.indd 25 1 Tokalı Kilise (1 ) (2 ) トカル新聖堂のプロテシス(3 ) 2 ビザンティン聖堂装飾における聖餐の表象 トカル新聖堂(カッパドキア)北小祭室周辺プログラム 辻絵理子美学. 第 67 巻 2 号 (249 号 )2016 年 12 月 31 日刊行. 26 3 (4 ) (5 ) (6 ) 4 (7 ) Andrei Rublev homoousios 18: 13 (8

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc2.com/ 1 6 3 6.1................................ 3 6.2.............................. 4 6.3................................ 5 6.4.......................... 6 6.5......................

More information

K E N Z U 2012 7 16 HP M. 1 1 4 1.1 3.......................... 4 1.2................................... 4 1.2.1..................................... 4 1.2.2.................................... 5................................

More information

支持力計算法.PDF

支持力計算法.PDF . (a) P P P P P P () P P P P (0) P P Hotω H P P δ ω H δ P P (a) ( ) () H P P n0(k P 4.7) (a)0 0 H n(k P 4.76) P P n0(k P 5.08) n0(k P.4) () 0 0 (0 ) n(k P 7.56) H P P n0(k P.7) n(k P.7) H P P n(k P 5.4)

More information

するための背景説明を行う 以下 本節第一項では ギリシア ナショナリズム について 第二項では第二次世界大戦期におけるギリシア簡史について そして第三項では第二次世界大戦期のカザンザキスの動向について紹介する 3.1. ギリシア ナショナリズムの背景本節ではカザンザキスのギリシア ギリシア人観の背景

するための背景説明を行う 以下 本節第一項では ギリシア ナショナリズム について 第二項では第二次世界大戦期におけるギリシア簡史について そして第三項では第二次世界大戦期のカザンザキスの動向について紹介する 3.1. ギリシア ナショナリズムの背景本節ではカザンザキスのギリシア ギリシア人観の背景 論文 第二次世界大戦期における ニコス カザンザキスの文学活動 - ギリシア性 の探究を中心に - 福田耕佑 1. はじめに本稿では 20 世紀のギリシアを代表する作家であるニコス カザンザキス (1883-1957) の第二次世界大戦期の文学作品を取りあげる 1) そしてナチス ドイツによるギリシア占領期において カザンザキスが文学作品の執筆を通してギリシア ギリシア人とは何かという問いに挑み 古典古代の栄光と恩恵に依拠しないギリシア人像を描き出そうとしたことを論じる

More information

LP-M720F

LP-M720F K Q OS Windows Windows 7 EPSON EXCEED YOUR VISION Mac Macintosh Mac OS Apple Inc. Microsoft Windows Windows Server Windows Vista Microsoft Corporation Adobe Adobe Reader Adobe Systems Incorporated ...4...10...

More information

日本正教会訳 其時惡魔は彼を攜 ( たづさ ) へて聖なる城 ( まち ) に至り 彼を殿 ( でん ) の頂 ( いただき ) に立たしめて 塚本虎二訳 そこで悪魔はイエスを聖なる都 ( エルサレム ) に連れてゆき 宮の屋根の上に立たせて 前田護郎訳 そこで悪魔は彼を聖都へ連れ行き 宮の屋根に立

日本正教会訳 其時惡魔は彼を攜 ( たづさ ) へて聖なる城 ( まち ) に至り 彼を殿 ( でん ) の頂 ( いただき ) に立たしめて 塚本虎二訳 そこで悪魔はイエスを聖なる都 ( エルサレム ) に連れてゆき 宮の屋根の上に立たせて 前田護郎訳 そこで悪魔は彼を聖都へ連れ行き 宮の屋根に立 Small Voice 細きほそき こえ聲 聖書研究 大いなる強き風山を裂き岩石を砕きしが風の中にはエホバ在さざりき 風の後に地震ありしが地震の中にはエホバ在さざりき 又地震の後に火ありしが 火の中にはエホバ在さざりき 火の後に静なる細微き声ありき 列王記略上 19:11 12 明治元訳聖書日本学生宣教会 マタイによる福音書 4 章 5 節 福音書縦観 荒野の試み マタイ 4:1~11 マタイ 4:1~11

More information

2007_5.doc

2007_5.doc 初期ストア派の倫理学における 自然本性 の概念 中川純男 1. 最初期ストア派について 新たな知見をえようとするなら アルニムがその資料集に反映することのなかった視点をとらなければならない そのような視点はいくつかあるが そのひとつは証言を伝える資料の文脈に注目することである アルニムは資料の文脈を無視し 主題ごとの証言に分断している そのため ひとつひとつの証言がもともとどのような文脈のなかにあったのかは

More information

HP Compaq Business Desktop dc7700シリーズ

HP Compaq Business Desktop dc7700シリーズ 本カタログは 旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです 最新版のカタログ 現在販売している製品のカタログは下記サイトにございます www.hp.com/jp/catalog その他ご不明な点は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください HP Directplus 9 00 19 00 5/1 10 00 17 00 03-6416-6222 HP 9 00 19 00 10 00 17 00

More information

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性)

液晶の物理1:連続体理論(弾性,粘性) The Physics of Liquid Crystals P. G. de Gennes and J. Prost (Oxford University Press, 1993) Liquid crystals are beautiful and mysterious; I am fond of them for both reasons. My hope is that some readers

More information