ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

Size: px
Start display at page:

Download "ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,."

Transcription

1 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) ,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, ,,.

2 ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

3 (1). (2).,. (3),,. 1.2 (), Ω., E. E Ω. (), E P (E) = E Ω..,.., Ω. 1.1 () ( ). ()., , 2 (A,K,Q,J). 1 10, /1024

4 , ? 1/221, 1/ , 1, , 3. [2/10] , 10. [2/10] 1.4 () ( ). 3, () 2.,. 1.,, 1 ().? 1.5 ( ) A,B 2. A 2/5, B 3/5. 4, A 3, B 2.? [.] 1.3 ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) () ().. ( ) () () ( ), ( ), ( ) ()

5 : Ω: () = (, F: () P : 2.1 (), Ω., E P (E) = E Ω,. 2.2 (Ω () ),,. 2.3 (Ω ) , (), ().

6 4 2 Ω E. P (E) = E Ω,..,,,, ,. 2 (, ). 2.2 E P (E), 3, P Ω., P (E) E. (i) 0 P (E) 1. (ii) P (Ω) = 1. (iii) [] E 1, E 2, F (, i j E i E j = ), ( ) P E n = P (E n ). n=1, 3 (Ω, F, P ). Ω,., E F E = F. a < b. n=1 2.3 AB 3. (, 3 3.) B A O :, ()?.

7 () ,. (1) ( A,K,Q,J,10) (2) (3) , 00001,..., (1) 9 1. (2) 9 2. (3) 0, 1,..., (4) 0, 1,..., () , 3. 4 A,B 2. A p, B q = 1 p. 5, A 3, B 2.? 5 2, P, 2 P. 1/3.

8

9 ,. () , ,. 1) 2) ()., x, y, z, t,...., 0 x 1, x 0 1.,,.,,.., X, Y, Z, T,....

10 X, X {1, 2, 3, 4, 5, 6}. P (X = 1) = P (X = 2) = = P (X = 6) = 1 6,. 3.7 L, X. X L/2 X L., x,, P (X = x) = 0, 3.6,. X, F (x) = P (X x), x R, X , 0 X. X. 6 2 X. X , (0 ). 2, X. X X 8 X

11 X, P (X x) = F (x) = x f(t)dt F (x) = f(x) f(x) X. (F (x).) 3.2 P (a X b) = b a f(x)dx 3.10 X X F (x). (1) x 1 x 2 F (x 1 ) F (x 2 ). (2) lim F (x) = 0, lim F (x) = 1. x x (3) lim ϵ +0 F (x + ϵ) = F (x). 3.4 f(x). (1) f(x) 0. (2) + f(x)dx = 1. () P (X = a i ) = p i () F (x) = P (X x) P (a X b) = b a f(x)dx

12

13 p n, X ( ) n P (X = k) = p k (1 p) n k, k = 0, 1, 2,.... k, B(n, p). 4.1 B(4, 1/2) B(4, 1/4) p, X P (X = k) = p(1 p) k, k = 0, 1, 2,.... p. (), p, ( 1 ) Y. P (Y = k) = p(1 p) k 1, k = 1, 2, X λ > 0, P (X = k) = λk k! e λ, k = 0, 1, 2,....

14 λ = 0.5, λ = 1, λ = (1) 1. (2) X {a 1, a 2,..., }, p i = P (X = a i ), p i 0, p i = 1 (p i = 0 a i, p i = 0 )., i m = i a i p i, σ 2 = i (a i m) 2 p i = i a 2 i p i m 2. X, X,, E[X], V[X].. (m) (σ 2 ) (2 ) B(1, p) p p(1 p) B(n, p) np np(1 p) ( p) (1 p)/p (1 p)/p 2 ( λ) λ λ 10 2, 2 100, 1 50, , ,,, ,.

15 f(x),. f(x) 0, + f(x) = f(x) = b a, a x b 0, 1) [a, b] 1. 2) L X, [L/2, L] λ > 0 { λe λx, x 0 f(x) = 0, x < () N(m, σ 2 ): m, σ 2 () { } 1 f(x) = exp (x m)2 2πσ 2 2σ 2 N(0, 1):, χ 2 -(), t-, F - ()

16 f(x) m = xf(x) dx, σ 2 = (x m) 2 f(x) dx = x 2 f(x) dx m 2. X, X,, E[X], V[X].. (m) (σ 2 ) [a, b] (a + b)/2 (b a) 2 /12 ( λ) 1/λ 1/λ 2 N(m, σ 2 ) m σ L 2, X. X,,,. 13 L 2, X. X,,,. 14,.

17 () 7 () {0, 1, 2,... } X, G(z) = z k P (X = k) k=0 X ( X )., E(X) = G (1), E(X 2 ) = G (1) + G (1), V(X) = G (1) + G (1) G (1) 2. 8,. 9, () X, () Y. X Y. 11,., ( ). + e x2 dx = π 12 1, X. X,,,. 13 O R 1, O X. X,,,.

18

19 A, B 2. P (A) > 0, A B P (B A) = P (A B) P (A) 5.1 () 10, ,,? E, F, P (E) = 1 3, P (F ) = 1 2, P (E F ) = P (E c ), P (E F c ), P ((E F c ) c ), P (E F ), P (E F c ), P (E F E F ) T, P (T m + n T m) = P (T n), m, n = 0, 1, 2,..., X, P (X a + b X a) = P (X b), a, b 0,.

20 Ω = A 1 A 2, A 1 A 2 =, B, P (A 1 B) = P (A 1 )P (B A 1 ) P (A 1 )P (B A 1 ) + P (A 2 )P (B A 2 ) (). 5.2, A B, 95%, 2% , A ? 14, A B, 95%, 100p %... p , 5, 2, 5.? (2,.) 16 2 E, F, P (E) = 1 3, P (F ) = 1 2, P (E F ) = P (E c ), P (E F c ), P ((E F c ) c ), P (E F ), P (E F c ), P (E F E F ) 17 () (1) 1., 6. (2) 1., 6.

21 19 第 6 章 正規分布 6.1 標準正規分布 N (0, 1): 標準正規分布 例 題 6.1 確率変数 Z の分布が標準正規分布である (このことを Z N (0, 1) と書く) とす る. 標準正規分布表を用いて, (1) 次の確率を求めよ: P (Z 1.15), P (Z 1.23), P ( Z < 2.4) (2) 次の等式が成り立つような a を求めよ. P (Z a) = 0.33, P (Z < a) = 0.75, P ( Z a) = 0.4 問 17 Z N (0, 1) とする. (1) 次の確率を求めよ: P (Z 1.82), P (Z 2.13), P ( Z > 1.5) (2) 次の等式が成り立つような a を求めよ. P (Z a) = 0.39, P (Z < a) = 0.91, P ( Z a) = 0.72 定 理 6.1 X N (m, σ 2 ) のとき, Z= X m N (0, 1) σ 例 題 6.2 X N (2, 52 ) のとき, P (X 3), P (X 0), P ( X 4) を求めよ. 問 18 (1) 確率変数 X が正規分布 N (20, 42 ) に従うとき, P (X > 17.8) を求めよ. (2) 確率変数 Y が正規分布 N ( 2, 52 ) に従うとき, P ( Y 1) を求めよ.

22 X N(50, 10 2 ), P (X > a) = a. ()., x = x 1 y = y 1, x = x 2 y = y 2, x 1 < x < x 2 y : y = y 2 y 1 x 2 x 1 (x x 1 ) + y B(100, 0.4) 6.2,. B(n, p) N(np, np(1 p)), 0 < p < 1, n , 225 (). 20 (1) 1000, 550. (2) 250, , 225.? 6.3 (),, ().,, n, x 1, x 2,..., x n 1 n n i=1 x i

23 ,.,,? 1 ( ). X. X.,, 1 X 1, 2 X 2,..., n X n., X 1, X 2,..., X n n.,., n, n. 6.3 m, σ 2, : X = 1 n ) X k N (m, σ2. n n k=1 6.4 n,. 18 X N(0, 1), Y = ax + b., a, b. 19 X N(0, 1), Y = X , 23.5 ( ) ?.

24 22 6 I(z) = 1 2π z 0 e x2 /2 dx z

25 ,? () 5 27 () () 10 (%) 05/21() 8: /21() 21: /26() 21: /27() 21: /22() 22: /21() 21: /22() 21: /25() 21: /22() 15: /26() 13: ,., 27, PM.,, PM 600, 200. ( ) : () 7.2 () m (), σ 2. X 1, X 2,..., X n : n ( (iid) )

26 24 7. X = 1 n n k=1 X k (1) : E( ( X) = m ) (2) : P X = m = 1 () lim n, X () (! X )., X,. () X = 1 n n ) X k N (m, σ2 n k=1 X m σ/ n N(0, 1), P ( z X ) m σ/ n z = 1 α z α α N α z z m 1 α [ X z σ n, X + z σ n ]. 90%(α = 0.1, z = 1.64) 95%(α = 0.05, z = 1.96) 99%(α = 0.01, z = 2.58)..

27 ,., 1 α m.,! g., 8g , 95% 1g? 21, 200, 2.2 g., 1.5 g., g?. [1.992, 2.408],,., U 2 = 1 n (X k n 1 X) 2 k=1, t- (). 7.3 E 2. E p. X 1, X 2,..., X n n ( p ) X i = { 1, i E, 0, i E n X = 1 n. ˆp. k=1 X k

28 () p ()., p(1 p) (7.2 )., σ 2 = p(1 p), 7.2, p 1 α [ ] p(1 p) p(1 p) ˆp z, ˆp + z n n 2 () p(1 p) ˆp(1 ˆp) ˆp p z ˆp p z n n, p 1 α, [ ] ˆp(1 ˆp) ˆp(1 ˆp) ˆp z, ˆp + z n n %, 0.54(1 0.54) 0.54 ± ± () %. 95%, 0.22(1 0.22) 0.22 ± ± , 95% 0.01,? % %. 23,, ( )

29 , 220.? (1), (2), (3) H 0 H T (), H 0, < α < 1 P (T W ) = α W R () H T t, W. t W. T, α., H 0 H 1. t W. T, α., H 0. (1),,. (2), ( ). (3),, 5%, 1%. (4) 2,. (5), H 0, (2 ). H 0,.

30 28 8 α α α W W W W 21 A Z N(0, 1), α = P ( Z z) = 1 1 2π z z e x2 /2 dx, z 0 z α α α -z z ,., , m. : H 0 : m = 120 H 1 : m > 120 m, σ 2 n X X = 1 n ) X k N (m, σ2 X m n n σ/ N(0, 1) n k= %., ?

31 ,. 1000, 545, N 35%., 37 %., H 0, 4. \ H 0 H 0 H 0 2 H 0 1, 1, 2. α: 1 = β: 2 θ θ β α c c , 215.? () 10,. p. H 0 : p = 1 2, H 1: p T. {T = 0, 1, 9, 10}., H 0 2 β p. H 0 P (2 T 8).

32

33 H 0 H T (), H 0, < α < 1 P (T W ) = α W R () H 1 ( α-, α ). 4. T t, W. t W. T, α., H 0 H 1. t W. T, α., H 0.., (,, ), (, t-, χ 2 -, F -),. 9.2 () m, σ 2 n, X = 1 n n ) X k N (m, σ2 n k=1 X m σ/ n N(0, 1) (. N(m, σ 2 ).) 9.1 (). 120,., , 2.4.

34 , m = 60 (g).,, m 50 70, σ = 3 ( )., 25,, m = 60? cm cm, 4.63 cm. [ 1% ] 31, 100 g 2g., 200, 2.2 g., 1.5 g. [ 5%] 9.3 () B(n, p) N(np, np(1 p)) np:, np(1 p): 9.2 () 400, 175.,. 32 8%., 175, , 38, 62. [ 5%] 9.4 () m, σ 2 n X 1,..., X n, U 2 = 1 n 1 n (X i X) 2, S 2 = 1 n i=1 n (X i X) 2 i=1,.

35 9.4. () U 2 E(U 2 ) = σ 2.,., n, S 2 U N(m, σ 2 ) n X 1,..., X n. X = 1 n n i=1 X i () U 2 = 1 n 1 n (X i X) 2 () i=1, T = X m U/ n t n 1 (n 1) t-,. n t- 1 n B ( n 2, 1 2) ( ) n t2 2 n = Γ( n+1 2 ) n Γ( n 2 )Γ( 1 2 ) ( ) n t2 2 n n n n (1) Γ. (2) B. B(x, y) = 1 0 Γ(x) = 0 t x 1 e t dt, x > 0. t x 1 (1 t) y 1 dt = Γ(x)Γ(y), x > 0, y > 0. Γ(x + y) (3) n = t- N(0, 1). (4), n 30 N(0, 1).

36 34 9 t P ( T t n (α)) = α n\α (kg), kg, g g, 10 2 g.,? 5%. 1% A , A. A. [ 5%]

37 Karl Pearson ( ) ( n ) x n 2 1 e x 2, x > 0, f n (x) = 2 n/2 Γ 2 0, x 0, n 2 (χ 2 -). (χ 2.), χ 2 n., Γ(t). n = n = n = n = n = χ 2 - (1) X 1, X 2,..., X n,, N(0, 1), n χ 2 n = i=1 n χ 2 -. (2) X 1, X 2,..., X n,, N(m, σ 2 )., χ 2 n 1 = 1 σ 2 n i=1 n 1 2. X 2 i (X i X) 2, X = 1 n n i=1 X i ()

38 A 1, A 2,..., A k k. n, X 1, X 2,..., X k. A 1 A 2 A k p 1 p 2 p k 1 X 1 X 2 X k n, p 1, p 2,..., p k m i = np i, χ 2 k 1 = k (X i m i ) 2 m i=1 i, m 1,..., m k (m i = np i 5), k , 120.? ,. 4 : 3 : 2 : 1.,? A O B AB , , 5.,, 5 1:1? [] : 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5: , 45, 55.? (1) (2), 2.

39 A = {A 1,..., A r }, B = {B 1,..., B s }, ( Xij r s n X ) 2 i X j n n χ 2 = n i=1 j=1, n (X ij 5), (r 1)(s 1) 2. X i n X j n B 1 B 2 B s A 1 X 11 X 12 X 1s X 1 A 2 X 21 X 22 X 2s X 2. A r X r1 X r2 X rs X r X 1 X 2 X s n 10.2.? ? = 7 18 = ,. 4., (, ),. = 7 11 = ,. 6..,..

40 : P (χ 2 n χ 2 n(α)) = α α χ n α n\α (n = 1 ).

41 (x, y): x =, y = 11.2 x = 1 n σx 2 = 1 n n x i, ȳ = 1 n i=1 n (x i x) 2, σy 2 = 1 n i=1 n y i, i=1 n (y i ȳ) 2, (X, Y ), m = E[X], σ 2 = V[X] = E[(X m) 2 ] = E[X 2 ] E[X] (1) n = 205 x = ȳ = 50.9 σx 2 = = σy 2 = = (2) n = 917 x = ȳ = 63.8 σx 2 = = σy 2 = = i=1

42 x, y., BMI(),,,,. () x () y y = f(x)., 1,.,.,, (x i, y i ) (i = 1, 2,..., n) x, y 11.1 σ xy = 1 n n (x i x)(y i ȳ) = 1 n i=1 n x i y i xȳ i=1 r xy = σ xy σ x σ y x, y., x i = x i x σ x, ỹ i = y i ȳ σ y r xy 1. σ xỹ = r xy = r xỹ r xy > 0, r xy < 0., r xy > 0.8, r xy < (1) : σ xy = 19.96, r xy = 0.64 (2) : σ xy = 19.97, r xy = 0.43

43 (x 1, y 1 ),..., (x n, y n ), y = ax + b. y i = ax i + b + ϵ i, n n Q = ϵ 2 i = (y i ax i b) 2 i=1 a, b ()., n Q = (yi 2 + a 2 x 2 i + b 2 2ax i y i 2by i + 2abx i ) i=1 Q, i=1 = y 2 i + a 2 x 2 i + b 2 n 2a x i y i 2b y i + 2ab x i. Q a = 2a x 2 i 2 x i y i + 2b x i = 0, Q b = 2bn 2 y i + 2a x i = 0 a, b : a = σ xy σ 2 x, b = ȳ a x 11.3 (1) : y = 0.72x (2) : y = 0.69x 54.60

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,. (1 C205) 4 10 (2 C206) 4 11 (2 B202) 4 12 25(2013) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1., 2007 ( ).,. 2. P. G., 1995. 3. J. C., 1988. 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. ( ),..

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,. 23(2011) (1 C104) 5 11 (2 C206) 5 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 ( ). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5.. 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%

More information

ii 2. F. ( ), ,,. 5. G., L., D. ( ) ( ), 2005.,. 6.,,. 7.,. 8. ( ), , (20 ). 1. (75% ) (25% ). 60.,. 2. =8 5, =8 4 (. 1.) 1.,,

ii 2. F. ( ), ,,. 5. G., L., D. ( ) ( ), 2005.,. 6.,,. 7.,. 8. ( ), , (20 ). 1. (75% ) (25% ). 60.,. 2. =8 5, =8 4 (. 1.) 1.,, (1 C205) 4 8 27(2015) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.... 1., 2014... 2. P. G., 1995.,. 3.,. 4.. 5., 1996... 1., 2007,. ii 2. F. ( ),.. 3... 4.,,. 5. G., L., D. ( )

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101 (008 0 3 7 ( ( ( 00 1 (P.3 1 1.1 (P.3.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.15................. (P.18............3 (P.17......... 3.4 (P................ 4 3 (P.7 4 3.1 ( P.7...........

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

統計学のポイント整理

統計学のポイント整理 .. September 17, 2012 1 / 55 n! = n (n 1) (n 2) 1 0! = 1 10! = 10 9 8 1 = 3628800 n k np k np k = n! (n k)! (1) 5 3 5 P 3 = 5! = 5 4 3 = 60 (5 3)! n k n C k nc k = npk k! = n! k!(n k)! (2) 5 3 5C 3 = 5!

More information

³ÎΨÏÀ

³ÎΨÏÀ 2017 12 12 Makoto Nakashima 2017 12 12 1 / 22 2.1. C, D π- C, D. A 1, A 2 C A 1 A 2 C A 3, A 4 D A 1 A 2 D Makoto Nakashima 2017 12 12 2 / 22 . (,, L p - ). Makoto Nakashima 2017 12 12 3 / 22 . (,, L p

More information

( )/2 hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1

( )/2   hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1 ( )/2 http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html 1 2011 ( )/2 2 2011 4 1 2 1.1 1 2 1 2 3 4 5 1.1.1 sample space S S = {H, T } H T T H S = {(H, H), (H, T ), (T, H), (T, T )} (T, H) S

More information

renshumondai-kaito.dvi

renshumondai-kaito.dvi 3 1 13 14 1.1 1 44.5 39.5 49.5 2 0.10 2 0.10 54.5 49.5 59.5 5 0.25 7 0.35 64.5 59.5 69.5 8 0.40 15 0.75 74.5 69.5 79.5 3 0.15 18 0.90 84.5 79.5 89.5 2 0.10 20 1.00 20 1.00 2 1.2 1 16.5 20.5 12.5 2 0.10

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

II (No.2) 2 4,.. (1) (cm) (2) (cm) , (

II (No.2) 2 4,.. (1) (cm) (2) (cm) , ( II (No.1) 1 x 1, x 2,..., x µ = 1 V = 1 k=1 x k (x k µ) 2 k=1 σ = V. V = σ 2 = 1 x 2 k µ 2 k=1 1 µ, V σ. (1) 4, 7, 3, 1, 9, 6 (2) 14, 17, 13, 11, 19, 16 (3) 12, 21, 9, 3, 27, 18 (4) 27.2, 29.3, 29.1, 26.0,

More information

2 1,, x = 1 a i f i = i i a i f i. media ( ): x 1, x 2,..., x,. mode ( ): x 1, x 2,..., x,., ( ). 2., : box plot ( ): x variace ( ): σ 2 = 1 (x k x) 2

2 1,, x = 1 a i f i = i i a i f i. media ( ): x 1, x 2,..., x,. mode ( ): x 1, x 2,..., x,., ( ). 2., : box plot ( ): x variace ( ): σ 2 = 1 (x k x) 2 1 1 Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 1874) 1.1 1 1 (1 ) x 1, x 2,..., x ( ) x a 1 a i a m f f 1 f i f m 1.1 ( ( )) 155 160 160 165 165 170 170 175 175 180 180 185 x 157.5 162.5 167.5 172.5 177.5

More information

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1

t χ 2 F Q t χ 2 F 1 2 µ, σ 2 N(µ, σ 2 ) f(x µ, σ 2 ) = 1 ( exp (x ) µ)2 2πσ 2 2σ 2 0, N(0, 1) (100 α) z(α) t χ 2 *1 2.1 t (i)x N(µ, σ 2 ) x µ σ N(0, 1 t χ F Q t χ F µ, σ N(µ, σ ) f(x µ, σ ) = ( exp (x ) µ) πσ σ 0, N(0, ) (00 α) z(α) t χ *. t (i)x N(µ, σ ) x µ σ N(0, ) (ii)x,, x N(µ, σ ) x = x+ +x N(µ, σ ) (iii) (i),(ii) z = x µ N(0, ) σ N(0, ) ( 9 97.

More information

68 A mm 1/10 A. (a) (b) A.: (a) A.3 A.4 1 1

68 A mm 1/10 A. (a) (b) A.: (a) A.3 A.4 1 1 67 A Section A.1 0 1 0 1 Balmer 7 9 1 0.1 0.01 1 9 3 10:09 6 A.1: A.1 1 10 9 68 A 10 9 10 9 1 10 9 10 1 mm 1/10 A. (a) (b) A.: (a) A.3 A.4 1 1 A.1. 69 5 1 10 15 3 40 0 0 ¾ ¾ É f Á ½ j 30 A.3: A.4: 1/10

More information

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l 1 1 ϕ ϕ ϕ S F F = ϕ (1) S 1: F 1 1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l : l r δr θ πrδr δf (1) (5) δf = ϕ πrδr

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P

A B P (A B) = P (A)P (B) (3) A B A B P (B A) A B A B P (A B) = P (B A)P (A) (4) P (B A) = P (A B) P (A) (5) P (A B) P (B A) P (A B) A B P 1 1.1 (population) (sample) (event) (trial) Ω () 1 1 Ω 1.2 P 1. A A P (A) 0 1 0 P (A) 1 (1) 2. P 1 P 0 1 6 1 1 6 0 3. A B P (A B) = P (A) + P (B) (2) A B A B A 1 B 2 A B 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1.3 A B P (A

More information

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) (

(, ) (, ) S = 2 = [, ] ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) ( ) ( B 4 4 4 52 4/ 9/ 3/3 6 9.. y = x 2 x x = (, ) (, ) S = 2 = 2 4 4 [, ] 4 4 4 ( ) 2 ( ) 2 2 ( ) 3 2 ( ) 4 2 ( ) k 2,,, 4 4 4 4 4 k =, 2, 3, 4 S 4 S 4 = ( ) 2 + ( ) 2 2 + ( ) 3 2 + ( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ( (

More information

Microsoft Word - 表紙.docx

Microsoft Word - 表紙.docx 黒住英司 [ 著 ] サピエンティア 計量経済学 訂正および練習問題解答 (206/2/2 版 ) 訂正 練習問題解答 3 .69, 3.8 4 (X i X)U i i i (X i μ x )U i ( X μx ) U i. i E [ ] (X i μ x )U i i E[(X i μ x )]E[U i ]0. i V [ ] (X i μ x )U i i 2 i j E [(X i

More information

L P y P y + ɛ, ɛ y P y I P y,, y P y + I P y, 3 ŷ β 0 β y β 0 β y β β 0, β y x x, x,, x, y y, y,, y x x y y x x, y y, x x y y {}}{,,, / / L P / / y, P

L P y P y + ɛ, ɛ y P y I P y,, y P y + I P y, 3 ŷ β 0 β y β 0 β y β β 0, β y x x, x,, x, y y, y,, y x x y y x x, y y, x x y y {}}{,,, / / L P / / y, P 005 5 6 y β + ɛ {x, x,, x p } y, {x, x,, x p }, β, ɛ E ɛ 0 V ɛ σ I 3 rak p 4 ɛ i N 0, σ ɛ ɛ y β y β y y β y + β β, ɛ β y + β 0, β y β y ɛ ɛ β ɛ y β mi L y y ŷ β y β y β β L P y P y + ɛ, ɛ y P y I P y,,

More information

( 30 ) 30 4 5 1 4 1.1............................................... 4 1.............................................. 4 1..1.................................. 4 1.......................................

More information

( 28 ) ( ) ( ) 0 This note is c 2016, 2017 by Setsuo Taniguchi. It may be used for personal or classroom purposes, but not for commercial purp

( 28 ) ( ) ( ) 0 This note is c 2016, 2017 by Setsuo Taniguchi. It may be used for personal or classroom purposes, but not for commercial purp ( 28) ( ) ( 28 9 22 ) 0 This ote is c 2016, 2017 by Setsuo Taiguchi. It may be used for persoal or classroom purposes, but ot for commercial purposes. i (http://www.stat.go.jp/teacher/c2epi1.htm ) = statistics

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552

a n a n ( ) (1) a m a n = a m+n (2) (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 552 3 3.0 a n a n ( ) () a m a n = a m+n () (a m ) n = a mn (3) (ab) n = a n b n (4) a m a n = a m n ( m > n ) m n 4 ( ) 55 3. (n ) a n n a n a n 3 4 = 8 8 3 ( 3) 4 = 8 3 8 ( ) ( ) 3 = 8 8 ( ) 3 n n 4 n n

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign(

ad bc A A A = ad bc ( d ) b c a n A n A n A A det A A ( ) a b A = c d det A = ad bc σ {,,,, n} {,,, } {,,, } {,,, } ( ) σ = σ() = σ() = n sign σ sign( I n n A AX = I, YA = I () n XY A () X = IX = (YA)X = Y(AX) = YI = Y X Y () XY A A AB AB BA (AB)(B A ) = A(BB )A = AA = I (BA)(A B ) = B(AA )B = BB = I (AB) = B A (BA) = A B A B A = B = 5 5 A B AB BA A

More information

2 1,2, , 2 ( ) (1) (2) (3) (4) Cameron and Trivedi(1998) , (1987) (1982) Agresti(2003)

2 1,2, , 2 ( ) (1) (2) (3) (4) Cameron and Trivedi(1998) , (1987) (1982) Agresti(2003) 3 1 1 1 2 1 2 1,2,3 1 0 50 3000, 2 ( ) 1 3 1 0 4 3 (1) (2) (3) (4) 1 1 1 2 3 Cameron and Trivedi(1998) 4 1974, (1987) (1982) Agresti(2003) 3 (1)-(4) AAA, AA+,A (1) (2) (3) (4) (5) (1)-(5) 1 2 5 3 5 (DI)

More information

2011 ( ) ( ) ( ),,.,,.,, ,.. (. ), 1. ( ). ( ) ( ). : obata/,.,. ( )

2011 ( ) ( ) ( ),,.,,.,, ,.. (. ), 1. ( ). ( ) ( ). :   obata/,.,. ( ) 2011 () () (),,.,,.,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.,.. (. ), 1. ( ). ()(). : www.math.is.tohoku.ac.jp/ obata/,.,. () obata@math.is.tohoku.ac.jp http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/ amf/, (! 22 10.6; 23 10.20;

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

keisoku01.dvi

keisoku01.dvi 2.,, Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 5 Mon, 2006, 401, SAGA, JAPAN Dept.

More information

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R II Karel Švadlenka 2018 5 26 * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* 5 23 1 u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R 1.3 14 14 60% 1.4 5 23 a, b R a 2 4b < 0 λ 2 + aλ + b = 0 λ =

More information

A A = a 41 a 42 a 43 a 44 A (7) 1 (3) A = M 12 = = a 41 (8) a 41 a 43 a 44 (3) n n A, B a i AB = A B ii aa

A A = a 41 a 42 a 43 a 44 A (7) 1 (3) A = M 12 = = a 41 (8) a 41 a 43 a 44 (3) n n A, B a i AB = A B ii aa 1 2 21 2 2 [ ] a 11 a 12 A = a 21 a 22 (1) A = a 11 a 22 a 12 a 21 (2) 3 3 n n A A = n ( 1) i+j a ij M ij i =1 n (3) j=1 M ij A i j (n 1) (n 1) 2-1 3 3 A A = a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33

More information

populatio sample II, B II? [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2

populatio sample II, B II?  [1] I. [2] 1 [3] David J. Had [4] 2 [5] 3 2 (2015 ) 1 NHK 2012 5 28 2013 7 3 2014 9 17 2015 4 8!? New York Times 2009 8 5 For Today s Graduate, Just Oe Word: Statistics Google Hal Varia I keep sayig that the sexy job i the ext 10 years will be statisticias.

More information

tokei01.dvi

tokei01.dvi 2. :,,,. :.... Apr. - Jul., 26FY Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN 4 3. (probability),, 1. : : n, α A, A a/n. :, p, p Apr. - Jul., 26FY Dept. of Mechanical Engineering, Saga Univ., JAPAN

More information

A

A A 2563 15 4 21 1 3 1.1................................................ 3 1.2............................................. 3 2 3 2.1......................................... 3 2.2............................................

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf

SFGÇÃÉXÉyÉNÉgÉãå`.pdf SFG 1 SFG SFG I SFG (ω) χ SFG (ω). SFG χ χ SFG (ω) = χ NR e iϕ +. ω ω + iγ SFG φ = ±π/, χ φ = ±π 3 χ SFG χ SFG = χ NR + χ (ω ω ) + Γ + χ NR χ (ω ω ) (ω ω ) + Γ cosϕ χ NR χ Γ (ω ω ) + Γ sinϕ. 3 (θ) 180

More information

ax 2 + bx + c = n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 4

ax 2 + bx + c = n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 4 20 20.0 ( ) 8 y = ax 2 + bx + c 443 ax 2 + bx + c = 0 20.1 20.1.1 n 8 (n ) a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0 = 0 ( a n, a n 1,, a 1, a 0 a n 0) n n ( ) ( ) ax 3 + bx 2 + cx + d = 0 444 ( a, b, c, d

More information

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0

2010 II / y = e x y = log x = log e x 2. ( e x ) = e x 3. ( ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 2010 II 6 10.11.15/ 10.11.11 1 1 5.6 1.1 1. y = e x y = log x = log e x 2. e x ) = e x 3. ) log x = 1 x 1.2 Warming Up 1 u = log a M a u = M a 0 log a 1 a 1 log a a a r+s log a M + log a N 1 0 a 1 a r

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

untitled

untitled yoshi@image.med.osaka-u.ac.jp http://www.image.med.osaka-u.ac.jp/member/yoshi/ II Excel, Mathematica Mathematica Osaka Electro-Communication University (2007 Apr) 09849-31503-64015-30704-18799-390 http://www.image.med.osaka-u.ac.jp/member/yoshi/

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P

6 2 2 x y x y t P P = P t P = I P P P ( ) ( ) ,, ( ) ( ) cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ y x θ x θ P 6 x x 6.1 t P P = P t P = I P P P 1 0 1 0,, 0 1 0 1 cos θ sin θ cos θ sin θ, sin θ cos θ sin θ cos θ x θ x θ P x P x, P ) = t P x)p ) = t x t P P ) = t x = x, ) 6.1) x = Figure 6.1 Px = x, P=, θ = θ P

More information

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T NHK 204 2 0 203 2 24 ( ) 7 00 7 50 203 2 25 ( ) 7 00 7 50 203 2 26 ( ) 7 00 7 50 203 2 27 ( ) 7 00 7 50 I. ( ν R n 2 ) m 2 n m, R = e 2 8πε 0 hca B =.09737 0 7 m ( ν = ) λ a B = 4πε 0ħ 2 m e e 2 = 5.2977

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

newmain.dvi

newmain.dvi 数論 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/008142 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行当時のものです. Daniel DUVERNEY: THÉORIE DES NOMBRES c Dunod, Paris, 1998, This book is published

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n

2 G(k) e ikx = (ik) n x n n! n=0 (k ) ( ) X n = ( i) n n k n G(k) k=0 F (k) ln G(k) = ln e ikx n κ n F (k) = F (k) (ik) n n= n! κ n κ n = ( i) n n k n . X {x, x 2, x 3,... x n } X X {, 2, 3, 4, 5, 6} X x i P i. 0 P i 2. n P i = 3. P (i ω) = i ω P i P 3 {x, x 2, x 3,... x n } ω P i = 6 X f(x) f(x) X n n f(x i )P i n x n i P i X n 2 G(k) e ikx = (ik) n

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

( ) ( ) 1729 (, 2016:17) = = (1) 1 1

( ) ( ) 1729 (, 2016:17) = = (1) 1 1 1729 1 2016 10 28 1 1729 1111 1111 1729 (1887 1920) (1877 1947) 1729 (, 2016:17) 12 3 1728 9 3 729 1729 = 12 3 + 1 3 = 10 3 + 9 3 (1) 1 1 2 1729 1729 19 13 7 = 1729 = 12 3 + 1 3 = 10 3 + 9 3 13 7 = 91

More information

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

21 2 26 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 3 2 9 2.1................... 9 2.2.......... 9 2.3................... 11 2.4....................... 12 3 15 3.1..........

More information

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d A 2. x F (t) =f sin ωt x(0) = ẋ(0) = 0 ω θ sin θ θ 3! θ3 v = f mω cos ωt x = f mω (t sin ωt) ω t 0 = f ( cos ωt) mω x ma2-2 t ω x f (t mω ω (ωt ) 6 (ωt)3 = f 6m ωt3 2.2 u ( v w) = v ( w u) = w ( u v) ma22-9

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

* n x 11,, x 1n N(µ 1, σ 2 ) x 21,, x 2n N(µ 2, σ 2 ) H 0 µ 1 = µ 2 (= µ ) H 1 µ 1 µ 2 H 0, H 1 *2 σ 2 σ 2 0, σ 2 1 *1 *2 H 0 H

* n x 11,, x 1n N(µ 1, σ 2 ) x 21,, x 2n N(µ 2, σ 2 ) H 0 µ 1 = µ 2 (= µ ) H 1 µ 1 µ 2 H 0, H 1 *2 σ 2 σ 2 0, σ 2 1 *1 *2 H 0 H 1 1 1.1 *1 1. 1.3.1 n x 11,, x 1n Nµ 1, σ x 1,, x n Nµ, σ H 0 µ 1 = µ = µ H 1 µ 1 µ H 0, H 1 * σ σ 0, σ 1 *1 * H 0 H 0, H 1 H 1 1 H 0 µ, σ 0 H 1 µ 1, µ, σ 1 L 0 µ, σ x L 1 µ 1, µ, σ x x H 0 L 0 µ, σ 0

More information

t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ

t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ 4 5 ( 5 3 9 4 0 5 ( 4 6 7 7 ( 0 8 3 9 ( 8 t θ, τ, α, β S(, 0 P sin(θ P θ S x cos(θ SP = θ P (cos(θ, sin(θ sin(θ P t tan(θ θ 0 cos(θ tan(θ = sin(θ cos(θ ( 0t tan(θ S θ > 0 θ < 0 ( P S(, 0 θ > 0 ( 60 θ

More information

waseda2010a-jukaiki1-main.dvi

waseda2010a-jukaiki1-main.dvi November, 2 Contents 6 2 8 3 3 3 32 32 33 5 34 34 6 35 35 7 4 R 2 7 4 4 9 42 42 2 43 44 2 5 : 2 5 5 23 52 52 23 53 53 23 54 24 6 24 6 6 26 62 62 26 63 t 27 7 27 7 7 28 72 72 28 73 36) 29 8 29 8 29 82 3

More information

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

More information

5 Armitage x 1,, x n y i = 10x i + 3 y i = log x i {x i } {y i } 1.2 n i i x ij i j y ij, z ij i j 2 1 y = a x + b ( cm) x ij (i j )

5 Armitage x 1,, x n y i = 10x i + 3 y i = log x i {x i } {y i } 1.2 n i i x ij i j y ij, z ij i j 2 1 y = a x + b ( cm) x ij (i j ) 5 Armitage. x,, x n y i = 0x i + 3 y i = log x i x i y i.2 n i i x ij i j y ij, z ij i j 2 y = a x + b 2 2. ( cm) x ij (i j ) (i) x, x 2 σ 2 x,, σ 2 x,2 σ x,, σ x,2 t t x * (ii) (i) m y ij = x ij /00 y

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

Z[i] Z[i] π 4,1 (x) π 4,3 (x) 1 x (x ) 2 log x π m,a (x) 1 x ϕ(m) log x 1.1 ( ). π(x) x (a, m) = 1 π m,a (x) x modm a 1 π m,a (x) 1 ϕ(m) π(x)

Z[i] Z[i] π 4,1 (x) π 4,3 (x) 1 x (x ) 2 log x π m,a (x) 1 x ϕ(m) log x 1.1 ( ). π(x) x (a, m) = 1 π m,a (x) x modm a 1 π m,a (x) 1 ϕ(m) π(x) 3 3 22 Z[i] Z[i] π 4, (x) π 4,3 (x) x (x ) 2 log x π m,a (x) x ϕ(m) log x. ( ). π(x) x (a, m) = π m,a (x) x modm a π m,a (x) ϕ(m) π(x) ϕ(m) x log x ϕ(m) m f(x) g(x) (x α) lim f(x)/g(x) = x α mod m (a,

More information

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0

(1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e ) e OE z 1 1 e E xy e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 (1) 3 A B E e AE = e AB OE = OA + e AB = (1 35 e 0 1 15 ) e OE z 1 1 e E xy 5 1 1 5 e = 0 e = 5 OE = ( 2 0 0) E ( 2 0 0) (2) 3 E P Q k EQ = k EP E y 0 Q y P y k 2 M N M( 1 0 0) N(1 0 0) 4 P Q M N C EP

More information

分散分析・2次元正規分布

分散分析・2次元正規分布 2 II L10(2016-06-30 Thu) : Time-stamp: 2016-06-30 Thu 13:55 JST hig F 2.. http://hig3.net ( ) L10 2 II(2016) 1 / 24 F 2 F L09-Q1 Quiz :F 1 α = 0.05, 2 F 3 H 0, : σ 2 1 /σ2 2 = 1., H 1, σ 2 1 /σ2 2 1. 4

More information

I

I I 6 4 10 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

2011 8 26 3 I 5 1 7 1.1 Markov................................ 7 2 Gau 13 2.1.................................. 13 2.2............................... 18 2.3............................ 23 3 Gau (Le vy

More information

20 4 20 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 4 2 11 2.1................... 11 2.2......................... 11 2.3....................... 19 3 25 3.1.............................

More information

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト

漸化式のすべてのパターンを解説しましたー高校数学の達人・河見賢司のサイト https://www.hmg-gen.com/tuusin.html https://www.hmg-gen.com/tuusin1.html 1 2 OK 3 4 {a n } (1) a 1 = 1, a n+1 a n = 2 (2) a 1 = 3, a n+1 a n = 2n a n a n+1 a n = ( ) a n+1 a n = ( ) a n+1 a n {a n } 1,

More information

untitled

untitled 2 : n =1, 2,, 10000 0.5125 0.51 0.5075 0.505 0.5025 0.5 0.4975 0.495 0 2000 4000 6000 8000 10000 2 weak law of large numbers 1. X 1,X 2,,X n 2. µ = E(X i ),i=1, 2,,n 3. σi 2 = V (X i ) σ 2,i=1, 2,,n ɛ>0

More information

数学の基礎訓練I

数学の基礎訓練I I 9 6 13 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 3 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

.. ( )T p T = p p = T () T x T N P (X < x T ) N = ( T ) N (2) ) N ( P (X x T ) N = T (3) T N P T N P 0

.. ( )T p T = p p = T () T x T N P (X < x T ) N = ( T ) N (2) ) N ( P (X x T ) N = T (3) T N P T N P 0 20 5 8..................................................2.....................................3 L.....................................4................................. 2 2. 3 2. (N ).........................................

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

( 12 ( ( ( ( Levi-Civita grad div rot ( ( = 4 : 6 3 1 1.1 f(x n f (n (x, d n f(x (1.1 dxn f (2 (x f (x 1.1 f(x = e x f (n (x = e x d dx (fg = f g + fg (1.2 d dx d 2 dx (fg = f g + 2f g + fg 2... d n n

More information

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e, ( ) L01 I(2017) 1 / 19

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e,   ( ) L01 I(2017) 1 / 19 I L01(2017-09-20 Wed) : Time-stamp: 2017-09-20 Wed 07:38 JST hig e, http://hig3.net ( ) L01 I(2017) 1 / 19 ? 1? 2? ( ) L01 I(2017) 2 / 19 ?,,.,., 1..,. 1,2,.,.,. ( ) L01 I(2017) 3 / 19 ? I. M (3 ) II,

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

1 (1) X = AB + AB, Y = C D + C D, Z = AD + AD P A, B, C, D P = (XY + X Y + X Y )(Y Z + Y Z + Y Z )(ZX + Z X + Z X ) (2) Q A, B, C, D Q = AB C D + AB C

1 (1) X = AB + AB, Y = C D + C D, Z = AD + AD P A, B, C, D P = (XY + X Y + X Y )(Y Z + Y Z + Y Z )(ZX + Z X + Z X ) (2) Q A, B, C, D Q = AB C D + AB C 平成 28 年度 10 月期入学 / 平成 29 年度 4 月期入学京都大学大学院情報学研究科修士課程システム科学専攻入学者選抜試験問題 専門科目 試験日時 : 平成 28 年 8 月 8 日 ( 月 ) 午後 1 時 00 分より同 4 時 00 分 問題冊子頁数 ( 表紙 中表紙 裏表紙を除いて ): 15 頁 選択科目 : 下記の科目のうち 2 科目を選択し解答すること 注意 : 論理回路 (3)

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

量子力学 問題

量子力学 問題 3 : 203 : 0. H = 0 0 2 6 0 () = 6, 2 = 2, 3 = 3 3 H 6 2 3 ϵ,2,3 (2) ψ = (, 2, 3 ) ψ Hψ H (3) P i = i i P P 2 = P 2 P 3 = P 3 P = O, P 2 i = P i (4) P + P 2 + P 3 = E 3 (5) i ϵ ip i H 0 0 (6) R = 0 0 [H,

More information

notekiso1_09.dvi

notekiso1_09.dvi 39 3 3.1 2 Ax 1,y 1 Bx 2,y 2 x y fx, y z fx, y x 1,y 1, 0 x 1,y 1,fx 1,y 1 x 2,y 2, 0 x 2,y 2,fx 2,y 2 A s I fx, yds lim fx i,y i Δs. 3.1.1 Δs 0 x i,y i N Δs 1 I lim Δx 2 +Δy 2 0 x 1 fx i,y i Δx i 2 +Δy

More information