genron-3

Size: px
Start display at page:

Download "genron-3"

Transcription

1 " ( K p( pasals! ( kg / m 3 " ( K! v M V! M / V v V / M! 3 ( kg / m v ( v "! v p v # v v pd v ( J / kg p ( $ 3!

2 % S $ ( pv" 3 ( ( 5 pv" pv R" p R!" R " ( K ( 6 ( 7 " pv pv % p % w ' p% S & $ p% v ( J / kg ' s s % S& $ % v P% p (J P ( 8 C v % p P% p %" 3 C v C p

3 P% p v %" p% v + v% p R%" % v v% p R%" P v ". p % v Q% v p Q% v %" p p% v R%" Q p". v p / v ln p + / ln v pv / ( % p % v + P% p + Q% v " * v + p - p v % p p % v + p v / p v. 3 3 p v ( v ( p + % p v + % v 9 ( p

4 % v v ( ( ( p v P P PU PU 3 v NP Ov % p tan / NPU / NPU 3 % v % p % p v % v ( N / m % p v NU NU 3 % v % v v U U 3 ( p v ( p v w ( p + p ( v v p ( v v + ( p p ( v v ( p + p ( v v pv p v 3 v # v w pd v p v v ln ( J / kg. v # v w pd v v pv p v / ( J / kg

5 ( x x ( 3 x x p! t x p! v v v v ( + v (!! s!! ( + s! ( + ( + s + s + s s ( 5 s x x + % x t ( x + ( x+ + % x+ % % x % x + % % 6 % % x 6 x ( 5 ( * - % x 6 x 6 x 6 x

6 6 6 x 6 s 6 x s % % v p s ( Pa v p p + % p p + s ( Pa x x+ % x 6! % x % p ( Pa 6 3t % p 6 6 6t 6 x /! ( m / s f ( t x + F ( t + x ( m.! ( p p! + s! p p!

7 o C p ( N / m 3! 9. ( kg / m 8 ( m / s ( NEWTON ( p ( *! + - p! / p / / p ( m / s ( LAPLACE! /. o C 33 ( m / s p! R" / R" ( m / s ( 3 5 o C ! ( SI

8 9 ( m / s 35 ( m / s at 8 o C x x x x S x x x x ( ( x w p v v + ( ( p p ( v v ( J / kg w x T! # & d x ( J / m x x T! S # & d x ( J x 3! ( J / m ' p ( v v p p s ( Pa 3 v v vs ( m

9 w v s ( J / kg x w3 # v s! d x x w s d x! # # (% p d x ( J / m / p V p w x x f ( t x ( m s ( x a 8 /9 6 f 6 6 f ( t t x 6 x + s ( m / s E T + V T V ( x + aos 8 * t - ( m 9 : ( m 8 ( J / m x ( T! a 8 # sin 8 * t x + - dx x ; ( x + > 3! 8 a # < os 8 * t - dx? ( J /

10 T 3! 8 a ( J / m E 3! 8 a ( J / m a 8 a s 8 s m ( x + 8 a os 8 * t - s ( s sm os 8 * t 8 a s m x s m s 6 6 x S E 3! s m ( J / m 9 a sm << : a << : 9 a os8 t ( m x ( aos8 * t x + -

11 W ps & ( p + s S & 8 a p 8 S a sin8t + Ssin 8t ( J / s ( W S S W 8 a S! S8 a ( W ( 3 3 w! 8 a! s m (% p! ( W / m + x x ( 5 W ( W 3! s 9 9! s 9 m m 3 (% p! ( W

12 W ( 6 8 / 9 M M ( && + 8 ( p p S W sm % p 3 9! a s m W 9! 8 ( m! W 9 8 sm < 7 a < 87 ( m 8 s m ( 7 & p p s! & p &&! S + & + 8 M k t Ce os( 8 t A ( m! S k k 83 8 M p p / p s. 7 5 s ( N / m. 7 s ( µ ba 5

13 e t B 83 8 M S >>! : 9 ( 8 : ( x x x x < x & s f 3( u f u & s % p f ( t x f ( t + x & 6 f 3 ( t x f 3 ( t + x 6 t 6 s + f 3( t x + f 3 ( t + x 6 x M

14 6 x s 6 x x F F 3 ( t f 3( t F ( t f ( t + C F f C f ( t x + f ( t + x & f 3( t x + f 3 ( t + x s f 3( t x f ( t + x & s s x + x x & i % p i x x & % p x & t % p t p & & & i + t ( x % pi + % p % pt ( x

15 % pi! & % p! & % pt! & t & % p ;! (% pi % p! % pt ; & & & C i + t < < % pi + % p % pt! ( & & i! & C t % p % p!!!! % p & &! +!! +! i i % p!! R % p! +! R ( ( % p t! T % p! +!!! % p & &! +!! +! t i t i i & 3 & R i i 3! T.! +! R!! R! +! T!! +!!! T. w w w i t w % p & w % p & w % p & i i i t t t

16 ! R! T 3! >>! R T T! <<! wi w + wi R R!!! T +! T ( * ( R R!! R ! T.! T. T T ( z " " i "

17 ( 5 " t " " i k sin" t sin" i k z & os " + & os " + & os " ( m / s i i t t z % p + % p % p ( Pa i t p p + % p p + s ( Pa % p Z! & & ( Pa s/ m ( 6 Z % p Z & % p Z & % p Z & i i t t ; & os & os & C i " i + " i t os " t ; Z os " i (% pi % p Z os " t % pt < & & & < Z. % % %. i Z Z t pi + p pt C ; 3 & Z Z os" t os" i ; C R & R Z Z i t + C os" os" i C < C 3 & < Z t i T T C i3 os" C. Z os" t + Z os" i C Z R Z T Z Z T 3 i % p 3 R % p % p Z i % p Z w! & Z & w Z & w Z & i i t t i T 3. k sin" k sin" k sin " k k i t 9 9 v 9 v : 9 9 v :!! " i

18 k > k k k ( k + sin " i > " i > sin * - sin k " i " ( : + * : - 8 ( " sin ( k + * - sin k ( : + * : - ( ( s 3 ( s

19 & s & & l l l s & l s & s & ( s & l ( 6 6t! 6 6 x os ( 8t A ( * A os A x B sin x os ( t

20 9 : ( m 8 : x x l n A l sin 8 x x l n9 x ( n9 t + C sin & os * A - ( n 3 L l l n n n 6 s 6 x B l sin n x ( n t + n Cn os & os * A n - l l ( n 3 L x x l 6 x 6 A l os 8 3 7

21 m9 x ( m9t + C os & os* A - l l ( m 3 5 L m m m x A os ( pt A A p ( l x & sin & os ( pt A pl sin 3 8 pl m9 m: sin l p x l A p ( l x & os & os( pt A pl sin pl ( m+ 9 ( m + : os l l 6 6 x

22 h a E E ( N / m. 7 9 ( h/ a a + he µ + µ µ µ ( x y z V x y z t V u v w t t P x u t P u t P P3 P3 t u 3 t u 3 P

23 ( t t u u 3 x ( t t D P 6 u 6 t u 3 u t P P3 y z u 3 u s l m n t t u 3 u t t u t u t u 3 u + t t s u 3 6 u u s PP 6 u 3 s V ( t t 6 6 V V x E E x y 6 u 6 + V u 6 t 6 s 6 v V v w + E z + V w. 6 t 6 s 6 t 6 s 6 u 6 s 6 u 6 x 6 u 6 y 6 u 6 z & + & + & 6 x 6 s 6 y 6 s 6 z 6 s 6 u 6 6 l m u u + + n 6 x 6 y 6 z u l V v mv v n V E E E x y z u + u u + u v + w u 6 t 6 x 6 y 6 z 6 v u v v + + v + w v 6 t 6 x 6 y 6 z 6 w u w w + + v + w w 6 t 6 x 6 y 6 z

24 d D dt Dt 6 E V V 6 + V 6 + V 6 d V D u v w V t x y z dt Dt d dt D u Dt 6 v w t x y V 6 6 & F z 6 t i x i y i x y z z F i x + i y + i z 6 x 6 y 6 z V u i + v i + w i x y z 6 V 6 t 6 u 6 v 6 w 6 t 6t 6t i & i i & i i & i x x y y z z i & i i & i i & i x y y z z x ( 6 + E * + V & F - V 6 t A os k ( t x 6& 6 & & 6 t 6 x 6& 6 & : & : ka 6t 6 x 6& ka << A 6t 9 : k A << : 9 S S P % a n(l m n V ( u v w 3 V & n % a &% t ( lu + mv + nw % a & % t ( m % t % a % t V & n% a % a 3

25 I # ( lu + mv + nw da da s # V & n ( m 3 / s s S P % x % y % z P ( u v w yz u u ± x % 6 6 x P ( + P * x + x- % + x ( + P * x x- % + x 6 u 6 % x & % y & % z x v w ( 6u 6 v 6 w + * % x% y% z 6 x 6 y 6 z % x & % y & % z P 6 u 6 v 6 w + + F & V div V 6 x 6 y 6 z V ( 6u 6v 6 w + * d x d y d z lu + mv + nw da 6 x 6 y 6 z ### ## ( # F & V dv da V # V & n S

26 V V S % x% y% z!% x% y% z! % % % 6 u x y z 6 t ( x y z p x (% y % z x + % x x % x ( 6 p * p ± & 6 x + % x - (% y & % z % y % z ( * 6 p p ± & 6 x + % x - % y % z x + x % x % x! % x% y% z x 6 p & 6 x % x% y% z ( 6! + 6V! * F!- 6t 6t! p s! 6 u 6 p! 6 v 6 p! 6 w 6 p 6 t 6 x 6 t 6 y 6t 6 z! 6 V 6 t F p 6 u 6 s 6 v 6 s 6 w 6 s 6 t 6 x 6 t 6 y 6 t 6 z 6 V 6t F s

27 ! p u v w t % x% y% z % t % x% y% z V ( u v w V 6 6 t s ( + % x% y% z 6 F & V 6 t 6 s 6t F & V G V s t ( t t t u sdt + u v sd t + v w sdt + w x # y # z # # t V F sd t + V ( m / s

28 t F # dt V t V V ( x y z u 6G 6G 6G v w 6 x 6 y 6 z V F G t G sdt G G # V F G V G G s G V l G # sdt ( m / s! V! F G G ( 3 C C dp p F p mv m dv F dt dt 6! F G 6 t! V [ ]

29 C ds V ds V & ds C ( V C 3 V V V C C S n n ds C n V F 7 V ot V V V S C C C ( # V & d s lu mv nw d s u dx v d y C # ( + + C # * + + C ds ds # ( ud x + vd y + wd z C ( 6G V ds C C C x dx 6G y d y 6G # & # * + + z d z # d G # C # S G ( a + G ( a V & d s ( F 7 V & nd a w dz ds + - ds ( 6 w 6u+ F 7 * - + ( 6 u * 6 w ( 6 v * 6 u + V i i - i 6 y 6 z 6 z 6 x 6 x 6 y x y z G (

30 F 7 V V S F & V F & FG F G F x 6 y 6 z ( Laplaean t s G G s V DH sd s p p lim s sd DH! 6 s 6t F G s 6G 6 t 6 G F G 6 t 6 s F & V 6 t F G

31 ! T ### ( u + v + w d x d y d z! ; C ( 6G + * - + ( x * 6G ( y * 6G + # < z C V ### s d x d y d z! ( 6G + dv J V # * - ( 6t > C? ( J d v d x d y d z G x t y z 6 G 6 G 6 y 6 z x & f F 6 G 6t 6 G 6 x G f ( t x + F ( t + x ( m / s & 6G f 3( t x + F 3 ( t + x ( J 6 x O O t O ( " A

32 ( x y z x sin " os A y sin " sin A z os" ds ds dx + dy + dz d + d" + sin " & da 3 G t G t 6G 6 % 6 I 6G L 9 % 9 6 ( 6 K & J 6 N * M 6 6 ( 6 F G * - + * sin G 6t 6G & 6 9 % v 9 % 6 ( * 6 6G + 6 ( " 6G + 6 sin" 6" 6" sin " 6G ( m / s 6A + - % 6 6 G 6A 6 6 t & 9 % 6 s & 6t 9 %

33 6 s 6 ( 6 t 6 6G + * G 6t 6 ( * 6 6G ( G 6 ( G 6t 6 G G f ( t + F ( t + G G f ( t s f 3 ( t f & 6G 3( + ( 6 f t f t & & G + F ( t +

34 ( a G t F( F( G x F( F( G x x ( ( 6G lim a * & D a - f ( t + F ( t G F ( t + F ( t 6G G G ( s x ( 6 t F ( F ( ( G F 3( F 3( x ( G ( ( t 6 s ( G D H 6 s &. 6 s + ( G DH 6 s &.

35 F 3 ( F 3 ( x ( t 6G F 3 ( t + F 3( t s 6t t > t < t < ( t + > + F 3 ( t + t + x ( t ( t < ( t F 3( t F 3( { t } x ( t s ( + t x ( + t + ( t x ( t t > { } F 3 ( t + ( t + x ( t + ( t + > F 3( t ( t x ( t ( t > s + + {( t x ( t ( t x ( t } t s x ( a s s s a s a s s t << a : x ( s >> a : x ( t

36 t > t + t > a t < t + a x ( + t a x t s ( s s s ( t ( t < < t + a s ( > t + a < t t O a O t a x( t ; s ( t a < < t < ( < t a s s ( t s ( t ( t a < < t s ( < t a < t ( t + t a + t < a t < a t + > a t s t s a s + s s G & 6G 6 # t sdt 6 6 # t sd t

37 a + a < t < + t s s G # t dt + ( a + ( * - # ( t dt t s { a ( t } a & s ( a + t >> a & t t ± a s t < & ± as t > t ; + > G < ( + t G ( + t + ( t G ( t + zx z d z? t # t ; + > G < ( t + G ( t + ( t G ( t + z x z d z? t # G F G ( lim ( t + F ( t F 3( t D G ( tx ( t + G ( t + tg 3 ( t d t x ( t + ( dt [ tg t ] ( F 3( t F ( t ± D

38 P t 6G G G ( x y z x ( x y z 6t P G G 9 # G d P S d P P S da s da dp s #S 9 sdp G s t % P /9 G s 3 3 s 6G 6t & 6G 6 G s % s 6 s 6 6 t 6 6 G 6 t ( * 6 ( * 6 6G G s G P 6G G P 6 t [ tg t ] d G ( P tx ( t + ( dt

39 x ( t G ( t G x P P t G ( x ( G ( t x ( t t tg ( t t x ( t d tg ( t dt t P G a s s t < a : x s G P t t t t < a P O P x a < t < + a t t P O P O 9 ( t ( os " P s [ ] > a : x G. P a t < G ( P s & 9 ( t ( os " x x ( t s & 9 ( t ( os " ( t a ( t t s ( os " OP s G ( p ( { a t } t a t > + G ( P

40 a 9 a ( f ( t G 9 G ( f * t a D + - ( m 3 / s ( 6G + 3 lim * & 9 - f ( t ( m / s D 6 f ( t ( G 6G 6G 6G G 6 x 6 y 6 z 9G ; 6 C < 6 x C C ( + > f * t - C? C G G x ( m / s ( + f * t - f ( f ( t f f ( t os t sin ( 8 A f ( t

41 f ( t t H f ( t ( a os 8 t + b sin 8 t ' n n n n n f ( t os 8t f ( t C os ( 8 t A C os ( 9 vt A ( ± i8 t e os8t ± i sin 8t f ( t A Ce ia ( i8 t + 8 t + j i e i8t Ae i8 t ic sin ( 8t A d x + 8 x dt ( f ( t Ce Ae x Ae + Be i 8 t A i 8 t i 8t i 8t e j C A

42 AB x a os 8 t + b sin8 t C os ( 8t A ia A ( a ib Ce ia B ( a + ib Ce a A + B C os A b i ( A B C sina AB A A A e B B e i A ia B x A os ( 8t A + B os ( 8t A { A B } { B A } A osa + B osa os8t + B sina A sina sin8t a A osa + B os A b B sin A B sin A A i8t i8t A A e + i e + i t i t ( E Q ( E Q ( os 8 sin 8 ~ A A A i +i ~ + A ( i e i 8 E Q t A Re( A Sm( A A A A B A C a + b A + B + A & B os ( A A + A B b tan A a B A sina B osa A + A B sina A sina B B ( R e( A E os 8t + Q sin 8t E + Q sin ( 8t + G S m( A Q os8t E sin8 t E + Q os( 8t + G G tan E Q b C a + b A tan a C os A b C sina a A A

43 ~ A A E + Q R e( A A A A ~ A+ A ~ ~ R e( A & R e( A ( A + A ( A + A ~ ~ ~ ~ ( A A + A A + A A + A A A & A A t B A # Ad t B B A A sin8t & os8t ~ ~ R e( A & R e( A ( A A + A A ( + EE Q Q ~ R e( A & R e( A Re( A A G e i8 t 9 8 k 8 k : ( F G+ k G x

44 6 G + k G 6 x 8 t i k x G Ae + Be + ik x. e i G ( Ae + Be e i k x i k x i8 t G Ae G Ae i( k x 8t i ( 8t k x G A os ( k x 8 t + A A x i( k x 8 t G Be G B os( k x + 8t A B x ik x i k x Ae x Be x E! k A ( J / m w! k A! 8 A ( W / m 6 ( G + k G ( 6 ik G Ae + Be ik. Ae i k t G A 9 e i k t ( A ( m 3 / s

45 ( A A 9 9 6G ( + W ( p + s 9 * p +! 6G 6G - 9 ( W 6 6t 6 W 8! A! k A ( W s P s P. 3 3 G + B 9 e i k t ( 8! B 89 ( W G 8 A 9 e i k t ( ( m / s. e i k t ( 8

46 6G i8 s t A e i ( k 8 t i8 G 6 9 ( k >> & 6G ( A ( + i k 8 t * i k e ik G ( ( * + - m/s & G (. ik m / s i A p p + s p +! 6G 8! p e 6t 9 p i8! G ( N / m. i( k 8 t ( k >> & A ( # dt * i8 9 A ( i + i ( k 8t * k + - e 8 9 ( i + * k + - G ( m 8 + ik - e i ( k 8t k 8 G G A 9 e ( k >> i ( k 8t ( m. W! 8 k i k Ae 9 t 9 ( 8 ( W.! 8k! k A! 8 A W A W! 8 A! k ( A + w 9 39 * 9 - ( W. W ( W ( m ( W / m. & i8 t a e ka << A 9a & i k a e ika ( m / s. A 5 9 a & S & 3 ( m / s.

47 ( 3 k >>. A W 9 8! 3 ( m / s. G W 9 9 8! ( m / s. % p W! 9 ( Pa. & W ( m / s. 9! W 8 9! ( m. W s 9! ( ( O m R +m R O R z ( " A ( µ ba ( W / m

48 m + m R m R m lim mr mr R z P( " A z A " P +m + m m P R D P z z R P3 OP3 PP3 z R % P3 m i k m e 9 P P3 % z R R D ik m ( e G ( P 9 * me 9 ik m% z e i k + - ik m% z 6 e G ( P ( 9 6 z * + - m% z B B ik B 6 e G ( P ( 9 6 z * + - z " 6 6 % os " & % z os" & 6 z 6 ik B 6 ( e + G ( P * - os " 9 6 B ( + * ik - os" & e 9 i k

49 k << << : 9 G k >> >> : 9 B os " 9 " G ik B os 9 6G 6 6G 6" " k B Be i 8 t e i k k B w! " os 39 G + kb os " sin ( k 9 8 t " k B os " A ( W / m %" 9 sin " & %" " W 9! k B os " # 9 & " & d" sin 39! k B ( W 9 B os 8t w 3 os " W 9 ( W / m. k

50 F G G A 9 " G B os 9 % p & p p p + s p + p s p + % p ( Pa p p % p Z & & R i X ( Pa & s / m ( Z exp ( i8 t % p ( R i X & & & i8 t e ( os 8t i sin 8t ( m / s % p ( R os 8t X sin 8t i ( X os 8t + R sin 8t os 8 t ( % p ( R os 8t X sin 8t R + X os * 8t + tan ; ( 9 + > < R os 8t + X os * 8t + -? ( X + - R Z!!

51 % p % p os ( 8t + A % p & R + X & Z X % p & A A tan X R % p % p + % p R X 3 36 % p & % p R R os 8 t ( 9 + % p X X os * 8t + - X sin 8 t % p R % p & & 9 % p X R X Z A ia Z Z e R i X R Z os A X Z sin A % p & & sin 8t 3 37 % p % p R 9 % p X % p % p os 8 t & % p os ( 8t A Z % p ( X + os * 8 t tan - R + X R A & % p % p ; ( 9 + > ( R os8t + X sin 8t < R os 8t + X os * 8t -? R + X R + & + & R X

52 & % p R os 8 R + X R t & % p % 9 X sin8 os 8 R X X t p R X X ( t + * & X % p 9 w ( W / m w % p & & % p & os A R & ( W/ m w R e( % p & R e( R e( % p & & R e( Z & & ( W / m w p & ~ & % ( R i X ( W / m ( x i ( k x 8 t Ae % p 6 ik 6 x & i8 ( Z k & 8! ( Pa s / m Z i8!!! k i8! Z e i A & ( i + i k k ik * ( Pa s / m + k k A tan tan k ( : + * - 9 A <

53 % p 6G B os" % p i8! G G k Z i8! i! ( Pa & s / m ( ( Hz ( V 6 6t! ( kg /m 3 dv T! dv T p ( N / m f T T! V d v ( N [ ] s.! 6 V F p T! V 6 t ( N / m p

54 p s p s F &. ( 6 F ( s! T * + - 6t 6 t 8 t e i F s + k3 s 8 T k 3 + i E + iq 8 x s s e Q x + ie x i8t x & is # s d x e E + i Q Q x + ie x i8t ( m & 8 s Q x + ie x i8t e ( m / s. E + iq s s e Q + ie i8t ( m / s s Q + E 8 G i s i8 8 e i i t & & 6G i s Q ie i8t Q E ( 6 ( * 8 + i + - e + m / s s dt & ( + # * + Q ie - e 8 W s + ( ; C e * + > 3 T C 9! < -? C Q + ie i8 t Q ( W ( m.

55 Q W s 3 e w + ( ; C * + >! T C < -? 9 C ( W / m. 8 ; C T > C E < + +? C 8 ; C T > C Q < +? C ( ad / m ( / m ( T / 8 8 E 5 T Q 5 T ( 3

56 ( x y z t F G 6 G 6 g ( x y z t t g ( x y z t G ( x y z ( x3 y3 z3 ( x3 x + ( y3 y + ( z3z ( + G ( x3 y3 z3 t3 9 # * - g x y z t dv V ( ( t ( + * t - ( 3 g g G x y z e i 8 ( t ( + 8 * - G ( x3 y3 z3 t3 ( 9 # G x y z e i t d v V k 8 8 e 9 8 G A ( x3 y3 z3 e i t # e i t i k V G ( x y z d v F A + k A G ( x y z

57 i k e A ( x3 y3 z3 ( 9 # G x y z d v V g G ( ( 5

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq

50 2 I SI MKSA r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq 49 2 I II 2.1 3 e e = 1.602 10 19 A s (2.1 50 2 I SI MKSA 2.1.1 r q r q F F = 1 qq 4πε 0 r r 2 r r r r (2.2 ε 0 = 1 c 2 µ 0 c = 3 10 8 m/s q 2.1 r q' F r = 0 µ 0 = 4π 10 7 N/A 2 k = 1/(4πε 0 qq F = k r

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT I (008 4 0 de Broglie (de Broglie p λ k h Planck ( 6.63 0 34 Js p = h λ = k ( h π : Dirac k B Boltzmann (.38 0 3 J/K T U = 3 k BT ( = λ m k B T h m = 0.067m 0 m 0 = 9. 0 3 kg GaAs( a T = 300 K 3 fg 07345

More information

応力とひずみ.ppt

応力とひずみ.ppt in yukawa@numse.nagoya-u.ac.jp 2 3 4 5 x 2 6 Continuum) 7 8 9 F F 10 F L L F L 1 L F L F L F 11 F L F F L F L L L 1 L 2 12 F L F! A A! S! = F S 13 F L L F F n = F " cos# F t = F " sin# S $ = S cos# S S

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) r x i y j zk P r r r r r r x y z P ( x 1, y 1, z 1 )

Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) r x i y j zk P r r r r r r x y z P ( x 1, y 1, z 1 ) Quiz x y i, j, k 3 A A i A j A k x y z A x A y A z x y z A A A A A A x y z P (x, y,z) x i y j zk P x y z P ( x 1, y 1, z 1 ) Q ( x, y, z ) 1 OP x1i y1 j z1k OQ x i y j z k 1 P Q PQ 1 PQ x x y y z z 1 1

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

1 1 x y = y(x) y, y,..., y (n) : n y F (x, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (x, y, y ) = 0 1 y(x) y y = G(x, y) y, y y + p(x)y = q(x) 1 p(x) q(

1 1 x y = y(x) y, y,..., y (n) : n y F (x, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (x, y, y ) = 0 1 y(x) y y = G(x, y) y, y y + p(x)y = q(x) 1 p(x) q( 1 1 y = y() y, y,..., y (n) : n y F (, y, y,..., y (n) ) = 0 n F (, y, y ) = 0 1 y() 1.1 1 y y = G(, y) 1.1.1 1 y, y y + p()y = q() 1 p() q() (q() = 0) y + p()y = 0 y y + py = 0 y y = p (log y) = p log

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

IA

IA IA 31 4 11 1 1 4 1.1 Planck.............................. 4 1. Bohr.................................... 5 1.3..................................... 6 8.1................................... 8....................................

More information

K E N Z U 2012 7 16 HP M. 1 1 4 1.1 3.......................... 4 1.2................................... 4 1.2.1..................................... 4 1.2.2.................................... 5................................

More information

i

i 009 I 1 8 5 i 0 1 0.1..................................... 1 0.................................................. 1 0.3................................. 0.4........................................... 3

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

000 001

000 001 all-round catalogue vol.2 000 001 002 003 AA0102 AA0201 AA0701 AA0801 artistic brushes AA0602 AB2701 AB2702 AB2703 AB2704 AA0301 AH3001 AH3011 AH3101 AH3201 AH3111 AB3201 AB3202 AB2601 AB2602 AB0701 artistic

More information

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t)

LCR e ix LC AM m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x (k > 0) k x = x(t) 338 7 7.3 LCR 2.4.3 e ix LC AM 7.3.1 7.3.1.1 m k x m x x > 0 x < 0 F x > 0 x < 0 F = k x k > 0 k 5.3.1.1 x = xt 7.3 339 m 2 x t 2 = k x 2 x t 2 = ω 2 0 x ω0 = k m ω 0 1.4.4.3 2 +α 14.9.3.1 5.3.2.1 2 x

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n

. ev=,604k m 3 Debye ɛ 0 kt e λ D = n e n e Ze 4 ln Λ ν ei = 5.6π / ɛ 0 m/ e kt e /3 ν ei v e H + +e H ev Saha x x = 3/ πme kt g i g e n 003...............................3 Debye................. 3.4................ 3 3 3 3. Larmor Cyclotron... 3 3................ 4 3.3.......... 4 3.3............ 4 3.3...... 4 3.3.3............ 5 3.4.........

More information

振動と波動

振動と波動 Report JS0.5 J Simplicity February 4, 2012 1 J Simplicity HOME http://www.jsimplicity.com/ Preface 2 Report 2 Contents I 5 1 6 1.1..................................... 6 1.2 1 1:................ 7 1.3

More information

1.1 ft t 2 ft = t 2 ft+ t = t+ t 2 1.1 d t 2 t + t 2 t 2 = lim t 0 t = lim t 0 = lim t 0 t 2 + 2t t + t 2 t 2 t + t 2 t 2t t + t 2 t 2t + t = lim t 0

1.1 ft t 2 ft = t 2 ft+ t = t+ t 2 1.1 d t 2 t + t 2 t 2 = lim t 0 t = lim t 0 = lim t 0 t 2 + 2t t + t 2 t 2 t + t 2 t 2t t + t 2 t 2t + t = lim t 0 A c 2008 by Kuniaki Nakamitsu 1 1.1 t 2 sin t, cos t t ft t t vt t xt t + t xt + t xt + t xt t vt = xt + t xt t t t vt xt + t xt vt = lim t 0 t lim t 0 t 0 vt = dxt ft dft dft ft + t ft = lim t 0 t 1.1

More information

I ( ) 2019

I ( ) 2019 I ( ) 2019 i 1 I,, III,, 1,,,, III,,,, (1 ) (,,, ), :...,, : NHK... NHK, (YouTube ),!!, manaba http://pen.envr.tsukuba.ac.jp/lec/physics/,, Richard Feynman Lectures on Physics Addison-Wesley,,,, x χ,

More information

CRA3689A

CRA3689A AVIC-DRZ90 AVIC-DRZ80 2 3 4 5 66 7 88 9 10 10 10 11 12 13 14 15 1 1 0 OPEN ANGLE REMOTE WIDE SET UP AVIC-DRZ90 SOURCE OFF AV CONTROL MIC 2 16 17 1 2 0 0 1 AVIC-DRZ90 2 3 4 OPEN ANGLE REMOTE SOURCE OFF

More information

a,, f. a e c a M V N W W c V R MN W e sin V e cos f a b a ba e b W c V e c e F af af F a a c a e be a f a F a b e f F f a b e F e ff a e F a b e e f b e f F F a R b e c e f F M N DD s n s n D s s nd s

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

03J_sources.key

03J_sources.key Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E

More information

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2

120 9 I I 1 I 2 I 1 I 2 ( a) ( b) ( c ) I I 2 I 1 I ( d) ( e) ( f ) 9.1: Ampère (c) (d) (e) S I 1 I 2 B ds = µ 0 ( I 1 I 2 ) I 1 I 2 B ds =0. I 1 I 2 9 E B 9.1 9.1.1 Ampère Ampère Ampère s law B S µ 0 B ds = µ 0 j ds (9.1) S rot B = µ 0 j (9.2) S Ampère Biot-Savart oulomb Gauss Ampère rot B 0 Ampère µ 0 9.1 (a) (b) I B ds = µ 0 I. I 1 I 2 B ds = µ 0

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

(u(x)v(x)) = u (x)v(x) + u(x)v (x) ( ) u(x) = u (x)v(x) u(x)v (x) v(x) v(x) 2 y = g(t), t = f(x) y = g(f(x)) dy dx dy dx = dy dt dt dx., y, f, g y = f (g(x))g (x). ( (f(g(x)). ). [ ] y = e ax+b (a, b )

More information

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1 36 th ICh - - 5 - - : - 3 ( ) - 169 - -, - - - - - - - G D L U C K final 1 1 1.01 2 e 4.00 3 Li 6.94 4 Be 9.01 5 B 10.81 6 C 12.01 7 N 14.01 8 16.00 9 F 19.00 10 Ne 20.18 11 Na 22.99 12 Mg 24.31 Periodic

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1

1 I 1.1 ± e = = - = C C MKSA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKSA 1C 1C +q q +q q 1 1 I 1.1 ± e = = - =1.602 10 19 C C MKA [m], [Kg] [s] [A] 1C 1A 1 MKA 1C 1C +q q +q q 1 1.1 r 1,2 q 1, q 2 r 12 2 q 1, q 2 2 F 12 = k q 1q 2 r 12 2 (1.1) k 2 k 2 ( r 1 r 2 ) ( r 2 r 1 ) q 1 q 2 (q 1 q 2

More information

現代物理化学 1-1(4)16.ppt

現代物理化学 1-1(4)16.ppt (pdf) pdf pdf http://www1.doshisha.ac.jp/~bukka/lecture/index.html http://www.doshisha.ac.jp/ Duet -1-1-1 2-a. 1-1-2 EU E = K E + P E + U ΔE K E = 0P E ΔE = ΔU U U = εn ΔU ΔU = Q + W, du = d 'Q + d 'W

More information

08-Note2-web

08-Note2-web r(t) t r(t) O v(t) = dr(t) dt a(t) = dv(t) dt = d2 r(t) dt 2 r(t), v(t), a(t) t dr(t) dt r(t) =(x(t),y(t),z(t)) = d 2 r(t) dt 2 = ( dx(t) dt ( d 2 x(t) dt 2, dy(t), dz(t) dt dt ), d2 y(t) dt 2, d2 z(t)

More information

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2

6 2 T γ T B (6.4) (6.1) [( d nm + 3 ] 2 nt B )a 3 + nt B da 3 = 0 (6.9) na 3 = T B V 3/2 = T B V γ 1 = const. or T B a 2 = const. (6.10) H 2 = 8π kc2 1 6 6.1 (??) (P = ρ rad /3) ρ rad T 4 d(ρv ) + PdV = 0 (6.1) dρ rad ρ rad + 4 da a = 0 (6.2) dt T + da a = 0 T 1 a (6.3) ( ) n ρ m = n (m + 12 ) m v2 = n (m + 32 ) T, P = nt (6.4) (6.1) d [(nm + 32 ] )a

More information

ii

ii ii iii 1 1 1.1..................................... 1 1.2................................... 3 1.3........................... 4 2 9 2.1.................................. 9 2.2...............................

More information

main.dvi

main.dvi 9 5.4.3 9 49 5 9 9. 9.. z (z) = e t t z dt (9.) z z = x> (x +)= e t t x dt = e t t x e t t x dt = x(x) (9.) t= +x x n () = (n +) =!= e t dt = (9.3) z

More information

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 51 5 5.1 5.1.1 P r P z θ P P P z e r e, z ) r, θ, ) 5.1 z r e θ,, z r, θ, = r sin θ cos = r sin θ sin 5.1) e θ e z = r cos θ r, θ, 5.1: 0 r

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

September 25, ( ) pv = nrt (T = t( )) T: ( : (K)) : : ( ) e.g. ( ) ( ): 1

September 25, ( ) pv = nrt (T = t( )) T: ( : (K)) : : ( ) e.g. ( ) ( ): 1 September 25, 2017 1 1.1 1.2 p = nr = 273.15 + t : : K : 1.3 1.3.1 : e.g. 1.3.2 : 1 intensive variable e.g. extensive variable e.g. 1.3.3 Equation of State e.g. p = nr X = A 2 2.1 2.1.1 Quantity of Heat

More information

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2)

W u = u(x, t) u tt = a 2 u xx, a > 0 (1) D := {(x, t) : 0 x l, t 0} u (0, t) = 0, u (l, t) = 0, t 0 (2) 3 215 4 27 1 1 u u(x, t) u tt a 2 u xx, a > (1) D : {(x, t) : x, t } u (, t), u (, t), t (2) u(x, ) f(x), u(x, ) t 2, x (3) u(x, t) X(x)T (t) u (1) 1 T (t) a 2 T (t) X (x) X(x) α (2) T (t) αa 2 T (t) (4)

More information

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j =

: 2005 ( ρ t +dv j =0 r m m r = e E( r +e r B( r T 208 T = d E j 207 ρ t = = = e t δ( r r (t e r r δ( r r (t e r ( r δ( r r (t dv j = 72 Maxwell. Maxwell e r ( =,,N Maxwell rot E + B t = 0 rot H D t = j dv D = ρ dv B = 0 D = ɛ 0 E H = μ 0 B ρ( r = j( r = N e δ( r r = N e r δ( r r = : 2005 ( 2006.8.22 73 207 ρ t +dv j =0 r m m r = e E(

More information

2 p T, Q

2 p T, Q 270 C, 6000 C, 2 p T, Q p: : p = N/ m 2 N/ m 2 Pa : pdv p S F Q 1 g 1 1 g 1 14.5 C 15.5 1 1 cal = 4.1855 J du = Q pdv U ( ) Q pdv 2 : z = f(x, y). z = f(x, y) (x 0, y 0 ) y y = y 0 z = f(x, y 0 ) x x =

More information

縺 縺8 縺, [ 縺 チ : () () () 4 チ93799; () "64": ィャ 9997ィ

縺 縺8 縺, [ 縺 チ : () () () 4 チ93799; () 64: ィャ 9997ィ 34978 998 3. 73 68, 86 タ7 9 9989769 438 縺48 縺 378364 タ 縺473 399-4 8 637744739 683 6744939 3.9. 378,.. 68 ィ 349 889 3349947 89893 683447 4 334999897447 (9489) 67449, 6377447 683, 74984 7849799 34789 83747

More information

x y x-y σ x + τ xy + X σ y B = + τ xy + Y B = S x = σ x l + τ xy m S y = σ y m + τ xy l σ x σ y τ xy X B Y B S x S y l m δu δv [ ( σx δu + τ )

x y x-y σ x + τ xy + X σ y B = + τ xy + Y B = S x = σ x l + τ xy m S y = σ y m + τ xy l σ x σ y τ xy X B Y B S x S y l m δu δv [ ( σx δu + τ ) 1 8 6 No-tension 1. 1 1.1................................ 1 1............................................ 5.1 - [B].................................. 5................................. 6.3..........................................

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

0 = m 2p 1 p = 1/2 p y = 1 m = 1 2 d ( + 1)2 d ( + 1) 2 = d d ( + 1)2 = = 2( + 1) 2 g() 2 f() f() = [g()] 2 = g()g() f f () = [g()g()]

0 = m 2p 1 p = 1/2 p y = 1 m = 1 2 d ( + 1)2 d ( + 1) 2 = d d ( + 1)2 = = 2( + 1) 2 g() 2 f() f() = [g()] 2 = g()g() f f () = [g()g()] 8. 2 1 2 1 2 ma,y u(, y) s.t. p + p y y = m u y y p p y y m u(, y) = y p + p y y = m y ( ) 1 y = (m p ) p y = m p y p p y 2 0 m/p U U() = m p y p p y 2 2 du() d = m p y 2p p y 1 0 = m 2p 1 p = 1/2 p y

More information

25 7 18 1 1 1.1 v.s............................. 1 1.1.1.................................. 1 1.1.2................................. 1 1.1.3.................................. 3 1.2................... 3

More information

ρ(= kg m 3 ), g h P 0 C () [1] 1.3 SI Pa hpa h 100 ( : 100 ) 1m 2 1N 1Pa 1N 1kg 1m s 2 Pa hpa mb hpa 1mm 1mmHg hpa 1mmHg =

ρ(= kg m 3 ), g h P 0 C () [1] 1.3 SI Pa hpa h 100 ( : 100 ) 1m 2 1N 1Pa 1N 1kg 1m s 2 Pa hpa mb hpa 1mm 1mmHg hpa 1mmHg = I. 2006.6.10 () 1 (Fortan mercury barometer) 1.1 (Evangelista orricelli) 1643 760mm 760mm ( 1) (P=0) P 760mm 1: 1.2 P, h, ρ g P 0 = P S P S h M M = ρhs Mg = ρghs P S = ρghs, P = ρgh (1) 1 ρ(= 13.5951 10

More information

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d m v = mg + kv m v = mg k v v m v = mg + kv α = mg k v = α e rt + e rt m v = mg + kv v mg + kv = m v α + v = k m v (v α (v + α = k m ˆ ( v α ˆ αk v = m v + α ln v α v + α = αk m t + C v α v + α = e αk m

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

2009 2 26 1 3 1.1.................................................. 3 1.2..................................................... 3 1.3...................................................... 3 1.4.....................................................

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

QMI_09.dvi

QMI_09.dvi 63 6 6.1 6.1.1 6.1 V 0 > 0 V ) = 0 < a) V 0 a a ) 0 a0 Ct) Ct) = e iωt ω = Ē h 6.2) ω 64 6 1 1 2 2m 1 k d

More information

ISTC 3

ISTC 3 B- I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r s f o r Tu b e r c u l o s i s C a r (ÏS r c ) E d is i k e - 3 ) a =1 / < ' 3 I n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d s f o r T B C a r e e «l i s i k e 3

More information

1 filename=mathformula tex 1 ax 2 + bx + c = 0, x = b ± b 2 4ac, (1.1) 2a x 1 + x 2 = b a, x 1x 2 = c a, (1.2) ax 2 + 2b x + c = 0, x = b ± b 2

1 filename=mathformula tex 1 ax 2 + bx + c = 0, x = b ± b 2 4ac, (1.1) 2a x 1 + x 2 = b a, x 1x 2 = c a, (1.2) ax 2 + 2b x + c = 0, x = b ± b 2 filename=mathformula58.tex ax + bx + c =, x = b ± b 4ac, (.) a x + x = b a, x x = c a, (.) ax + b x + c =, x = b ± b ac. a (.3). sin(a ± B) = sin A cos B ± cos A sin B, (.) cos(a ± B) = cos A cos B sin

More information

c 2009 i

c 2009 i I 2009 c 2009 i 0 1 0.0................................... 1 0.1.............................. 3 0.2.............................. 5 1 7 1.1................................. 7 1.2..............................

More information

f (x) x y f(x+dx) f(x) Df 関数 接線 x Dx x 1 x x y f f x (1) x x 0 f (x + x) f (x) f (2) f (x + x) f (x) + f = f (x) + f x (3) x f

f (x) x y f(x+dx) f(x) Df 関数 接線 x Dx x 1 x x y f f x (1) x x 0 f (x + x) f (x) f (2) f (x + x) f (x) + f = f (x) + f x (3) x f 208 3 28. f fd f Df 関数 接線 D f f 0 f f f 2 f f f f f 3 f lim f f df 0 d 4 f df d 3 f d f df d 5 d c 208 2 f f t t f df d 6 d t dt 7 f df df d d df dt lim f 0 t df d d dt d t 8 dt 9.2 f,, f 0 f 0 lim 0 lim

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 3.............................. 3.............................. 4.3 4................... 5.4........................ 6.5........................ 8.6...........................7

More information

IA hara@math.kyushu-u.ac.jp Last updated: January,......................................................................................................................................................................................

More information

[] Tle () i ( ) e . () [].....[], ..i.et.. N Z, I Q R C N Z Q R C R i R {,,} N A B X N Z Q R,, c,,, c, A, B, C, L, y, z,, X, L pq p q def f () lim f ( ) f ( ) ( ), p p q r q r p q r p q r c c,, f ( )

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

The Physics of Atmospheres CAPTER :

The Physics of Atmospheres CAPTER : The Physics of Atmospheres CAPTER 4 1 4 2 41 : 2 42 14 43 17 44 25 45 27 46 3 47 31 48 32 49 34 41 35 411 36 maintex 23/11/28 The Physics of Atmospheres CAPTER 4 2 4 41 : 2 1 σ 2 (21) (22) k I = I exp(

More information

I 1

I 1 I 1 1 1.1 1. 3 m = 3 1 7 µm. cm = 1 4 km 3. 1 m = 1 1 5 cm 4. 5 cm 3 = 5 1 15 km 3 5. 1 = 36 6. 1 = 8.64 1 4 7. 1 = 3.15 1 7 1 =3 1 7 1 3 π 1. 1. 1 m + 1 cm = 1.1 m. 1 hr + 64 sec = 1 4 sec 3. 3. 1 5 kg

More information

chap03.dvi

chap03.dvi 99 3 (Coriolis) cm m (free surface wave) 3.1 Φ 2.5 (2.25) Φ 100 3 r =(x, y, z) x y z F (x, y, z, t) =0 ( DF ) Dt = t + Φ F =0 onf =0. (3.1) n = F/ F (3.1) F n Φ = Φ n = 1 F F t Vn on F = 0 (3.2) Φ (3.1)

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

Sgr.A 2 saida@daido-it.a.jp Sgr.A 1 3 1.1 2............................................. 3 1.2.............................. 4 2 1 6 2.1................................. 6 2.2...................................

More information

1 180m g 10m/s 2 2 6 1 3 v 0 (t=0) z max t max t z = z max 1 2 g(t t max) 2 (6) 1.3 2 3 3 r = (x, y, z) e x, e y, e z r = xe x + ye y + ze z. (7) v =

1 180m g 10m/s 2 2 6 1 3 v 0 (t=0) z max t max t z = z max 1 2 g(t t max) 2 (6) 1.3 2 3 3 r = (x, y, z) e x, e y, e z r = xe x + ye y + ze z. (7) v = 1. 2. 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I http://risu.lowtem.hokudai.ac.jp/ hidekazu/class.html 1 1.1 1 a = g, (1) v = g t + v 0, (2) z = 1 2 g t2 + v 0 t + z 0. (3) 1.2 v-t. z-t. z 1 z 0 = dz = v, t1 dv v(t), v

More information

P F ext 1: F ext P F ext (Count Rumford, ) H 2 O H 2 O 2 F ext F ext N 2 O 2 2

P F ext 1: F ext P F ext (Count Rumford, ) H 2 O H 2 O 2 F ext F ext N 2 O 2 2 1 1 2 2 2 1 1 P F ext 1: F ext P F ext (Count Rumford, 1753 1814) 0 100 H 2 O H 2 O 2 F ext F ext N 2 O 2 2 P F S F = P S (1) ( 1 ) F ext x W ext W ext = F ext x (2) F ext P S W ext = P S x (3) S x V V

More information

96 7 1m =2 10 7 N 1A 7.1 7.2 a C (1) I (2) A C I A A a A a A A a C C C 7.2: C A C A = = µ 0 2π (1) A C 7.2 AC C A 3 3 µ0 I 2 = 2πa. (2) A C C 7.2 A A

96 7 1m =2 10 7 N 1A 7.1 7.2 a C (1) I (2) A C I A A a A a A A a C C C 7.2: C A C A = = µ 0 2π (1) A C 7.2 AC C A 3 3 µ0 I 2 = 2πa. (2) A C C 7.2 A A 7 Lorentz 7.1 Ampère I 1 I 2 I 2 I 1 L I 1 I 2 21 12 L r 21 = 12 = µ 0 2π I 1 I 2 r L. (7.1) 7.1 µ 0 =4π 10 7 N A 2 (7.2) magnetic permiability I 1 I 2 I 1 I 2 12 21 12 21 7.1: 1m 95 96 7 1m =2 10 7 N

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

4 5.............................................. 5............................................ 6.............................................. 7......................................... 8.3.................................................4.........................................4..............................................4................................................4.3...............................................

More information

( )

( ) 7..-8..8.......................................................................... 4.................................... 3...................................... 3..3.................................. 4.3....................................

More information

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ 1 1 1.1 (Isaac Newton, 1642 1727) 1. : 2. ( ) F = ma 3. ; F a 2 t x(t) v(t) = x (t) v (t) = x (t) F 3 3 3 3 3 3 6 1 2 6 12 1 3 1 2 m 2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t)

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 145 13 13.1 13.1.1 0 m mg S 13.1 F 13.1 F /m S F F 13.1 F mg S F F mg 13.1: m d2 r 2 = F + F = 0 (13.1) 146 13 F = F (13.2) S S S S S P r S P r r = r 0 + r (13.3) r 0 S S m d2 r 2 = F (13.4) (13.3) d 2

More information

24.15章.微分方程式

24.15章.微分方程式 m d y dt = F m d y = mg dt V y = dy dt d y dt = d dy dt dt = dv y dt dv y dt = g dv y dt = g dt dt dv y = g dt V y ( t) = gt + C V y ( ) = V y ( ) = C = V y t ( ) = gt V y ( t) = dy dt = gt dy = g t dt

More information

C:/KENAR/0p1.dvi

C:/KENAR/0p1.dvi 2{3. 53 2{3 [ ] 4 2 1 2 10,15 m 10,10 m 2 2 54 2 III 1{I U 2.4 U r (2.16 F U F =, du dt du dr > 0 du dr < 0 O r 0 r 2.4: 1 m =1:00 10 kg 1:20 10 kgf 8:0 kgf g =9:8 m=s 2 (a) x N mg 2.5: N 2{3. 55 (b) x

More information

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( (

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( ( (. x y y x f y = f(x y x y = y(x y x y dx = d dx y(x = y (x = f (x y = y(x x ( (differential equation ( + y 2 dx + xy = 0 dx = xy + y 2 2 2 x y 2 F (x, y = xy + y 2 y = y(x x x xy(x = F (x, y(x + y(x 2

More information

0.,,., m Euclid m m. 2.., M., M R 2 ψ. ψ,, R 2 M.,, (x 1 (),, x m ()) R m. 2 M, R f. M (x 1,, x m ), f (x 1,, x m ) f(x 1,, x m ). f ( ). x i : M R.,,

0.,,., m Euclid m m. 2.., M., M R 2 ψ. ψ,, R 2 M.,, (x 1 (),, x m ()) R m. 2 M, R f. M (x 1,, x m ), f (x 1,, x m ) f(x 1,, x m ). f ( ). x i : M R.,, 2012 10 13 1,,,.,,.,.,,. 2?.,,. 1,, 1. (θ, φ), θ, φ (0, π),, (0, 2π). 1 0.,,., m Euclid m m. 2.., M., M R 2 ψ. ψ,, R 2 M.,, (x 1 (),, x m ()) R m. 2 M, R f. M (x 1,, x m ), f (x 1,, x m ) f(x 1,, x m ).

More information

() (, y) E(, y) () E(, y) (3) q ( ) () E(, y) = k q q (, y) () E(, y) = k r r (3).3 [.7 ] f y = f y () f(, y) = y () f(, y) = tan y y ( ) () f y = f y

() (, y) E(, y) () E(, y) (3) q ( ) () E(, y) = k q q (, y) () E(, y) = k r r (3).3 [.7 ] f y = f y () f(, y) = y () f(, y) = tan y y ( ) () f y = f y 5. [. ] z = f(, y) () z = 3 4 y + y + 3y () z = y (3) z = sin( y) (4) z = cos y (5) z = 4y (6) z = tan y (7) z = log( + y ) (8) z = tan y + + y ( ) () z = 3 8y + y z y = 4 + + 6y () z = y z y = (3) z =

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a =

simx simxdx, cosxdx, sixdx 6.3 px m m + pxfxdx = pxf x p xf xdx = pxf x p xf x + p xf xdx 7.4 a m.5 fx simxdx 8 fx fx simxdx = πb m 9 a fxdx = πa a = II 6 ishimori@phys.titech.ac.jp 6.. 5.4.. f Rx = f Lx = fx fx + lim = lim x x + x x f c = f x + x < c < x x x + lim x x fx fx x x = lim x x f c = f x x < c < x cosmx cosxdx = {cosm x + cosm + x} dx = [

More information

 

  190 87 28 1 212 77 1777 77 219 1 171 28 201 1 1 16 102 17 10 1 16 99 1 1 1 1 960 1 1 1 1 1 2 168 1 12 2 18 100 2 1 6 1 61 7 16 18 20 2 961 2 11 6 2 6 6 0 17 86 1 2 16 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 0 2 17 16 6 1

More information

PII S (96)

PII S (96) C C R ( 1 Rvw C d m d M.F. Pllps *, P.S. Hp I q G U W C M H P C C f R 5 J 1 6 J 1 A C d w m d u w b b m C d m d T b s b s w b d m d s b s C g u T p d l v w b s d m b b v b b d s d A f b s s s T f p s s

More information

現代物理化学 2-1(9)16.ppt

現代物理化学 2-1(9)16.ppt --- S A, G U S S ds = d 'Q r / ΔS = S S = ds =,r,r d 'Q r r S -- ds = d 'Q r / ΔS = S S = ds =,r,r d 'Q r r d Q r e = P e = P ΔS d 'Q / e (d'q / e ) --3,e Q W Q (> 0),e e ΔU = Q + W = (Q + Q ) + W = 0

More information

.. p.2/5

.. p.2/5 IV. p./5 .. p.2/5 .. 8 >< >: d dt y = a, y + a,2 y 2 + + a,n y n + f (t) d dt y 2 = a 2, y + a 2,2 y 2 + + a 2,n y n + f 2 (t). d dt y n = a n, y + a n,2 y 2 + + a n,n y n + f n (t) (a i,j ) p.2/5 .. 8

More information

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ {

x x x 2, A 4 2 Ax.4 A A A A λ λ 4 λ 2 A λe λ λ2 5λ + 6 0,...λ 2, λ 2 3 E 0 E 0 p p Ap λp λ 2 p 4 2 p p 2 p { 4p 2 2p p + 2 p, p 2 λ { K E N Z OU 2008 8. 4x 2x 2 2 2 x + x 2. x 2 2x 2, 2 2 d 2 x 2 2.2 2 3x 2... d 2 x 2 5 + 6x 0 2 2 d 2 x 2 + P t + P 2tx Qx x x, x 2 2 2 x 2 P 2 tx P tx 2 + Qx x, x 2. d x 4 2 x 2 x x 2.3 x x x 2, A 4 2

More information

1 B64653 1 1 3.1....................................... 3.......................... 3..1.............................. 4................................ 4..3.............................. 5..4..............................

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

1 B () Ver 2014 0 2014/10 2015/1 http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/member/tsuru/lecture/... 1. ( ) 2. 3. 3 1 7 1.1..................................................... 7 1.2.............................................

More information

QMI_10.dvi

QMI_10.dvi 75 8 8.1 8.1.1 8.1 V 0 > 0 V ) = 0 < a) V 0 a a ) 0 a0 ft) ft) = e iωt ω = Ē h 8.2) ω 76 8 1 1 2 2m 1 k d

More information

Microsoft Word - 計算力学2007有限要素法.doc

Microsoft Word - 計算力学2007有限要素法.doc 95 2 x y yz = zx = yz = zx = { } T = { x y z xy } () {} T { } T = { x y z xy } = u u x y u z u x x y z y + u y (2) x u x u y x y x y z xy E( ) = ( + )( 2) 2 2( ) x y z xy (3) E x y z z = z = (3) z x y

More information

KENZOU

KENZOU KENZOU 2008 8 2 3 2 3 2 2 4 2 4............................................... 2 4.2............................... 3 4.2........................................... 4 4.3..............................

More information

http://www.ike-dyn.ritsumei.ac.jp/ hyoo/wave.html 1 1, 5 3 1.1 1..................................... 3 1.2 5.1................................... 4 1.3.......................... 5 1.4 5.2, 5.3....................

More information

Chap10.dvi

Chap10.dvi =0. f = 2 +3 { 2 +3 0 2 f = 1 =0 { sin 0 3 f = 1 =0 2 sin 1 0 4 f = 0 =0 { 1 0 5 f = 0 =0 f 3 2 lim = lim 0 0 0 =0 =0. f 0 = 0. 2 =0. 3 4 f 1 lim 0 0 = lim 0 sin 2 cos 1 = lim 0 2 sin = lim =0 0 2 =0.

More information

DE-resume

DE-resume - 2011, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 21131 : 4 1 x y(x, y (x,y (x,,y (n, (1.1 F (x, y, y,y,,y (n =0. (1.1 n. (1.1 y(x. y(x (1.1. 1 1 1 1.1... 2 1.2... 9 1.3 1... 26 2 2 34 2.1,... 35 2.2

More information