²�ËÜËܤǻþ·ÏÎó²òÀÏÊÙ¶¯²ñ - Â裱¾Ï¤ÈÂ裲¾ÏÁ°È¾

Size: px
Start display at page:

Download "²�ËÜËܤǻþ·ÏÎó²òÀÏÊÙ¶¯²ñ - Â裱¾Ï¤ÈÂ裲¾ÏÁ°È¾"

Transcription

1 Kano Lab. Yuchi MATSUOKA December 22, / 32

2 ARMA 2.1 ARMA 2 / 32

3 ARMA 2.1 ARMA 3 / 32

4 / 32

5 / 32

6 1.1.3 y t µ t = E(y t ), V ar(y t ) = E(y t µ t ) 2. V ar(y t ) γ kt = Cov(y t, y t k ) = E[(y t µ t )(y t k µ t k ]. - - k 6 / 32

7 ρ kt = Corr(y t, y t k ) = Cov(y t, y t k ) V ar(yt ) V ar(y t k ) = γ kt γ0t γ 0,t k - - ρ 0t = 1. - k - 7 / 32

8 t t {y t } T t=1 {y t} t= t= 8 / 32

9 ARMA 2.1 ARMA 9 / 32

10 - Definition ( ) t k E(y t ) = µ Cov(y t, y t k ) = E[(y t µ)(y t k µ)] = γ k. 10 / 32

11 Definition ( ) t k (y t, y t+1,..., y t+k ) T i.e, t,k 11 / 32

12 ARMA 2.1 ARMA 12 / 32

13 Definition (iid ) i.i.d. iid iid 0 iid Definition ( ) t σ 2, k = 0 E(ϵ t ) = 0, γ k = E(ϵ t ϵ t k ) = 0, k 0 ϵ t 13 / 32

14 ARMA 2.1 ARMA 14 / 32

15 1 ȳ = 1 T T y t, ˆγ k = 1 T t=1 T t=k+1 (y t ȳ)(y t k ȳ), k = 0, 1, 2,... ˆρ k = ˆγ k ˆγ 0, k = 1, 2, 3,... 2 H 0 : ρ k = 0 vs H ρ k N(0, 1/T ) 15 / 32

16 H 0 : ρ 1 = ρ 2 = = ρ m = 0 vs H 1 : k [1, m] ρ k 0. Q(m) = T (T + 2) m k=1 ˆρ 2 k T k χ 2 (m) 16 / 32

17 ARMA 2.1 ARMA 17 / 32

18 ARMA ARMA 18 / 32

19 ARMA 2.1 ARMA 19 / 32

20 - y t y t 1 { y t = a + b y t 1 = b + c - y t y t 1 y t = ay t 1 + b (MA) (AR) 20 / 32

21 2.1.1 MA MA MA(1) y t = µ + ϵ t + θ 1 ϵ t 1, ϵ t W.N.(σ 2 ) y t MA(1) - y t 1 = µ + ϵ t 1 + θ 1 ϵ t 1 ϵ t 1 θ 1 21 / 32

22 mu=0, theta1=0.8, sig=1 mu=2, theta1=0.5, sig= mu=2, theta1=0.3, sig=2 mu=0, theta1=0.3, sig= mu=2, theta1=0.5, sig=0.5 mu=2, theta1=0.8, sig= / 32

23 MA(1) µ E(y t ) = E(µ + ϵ t + θ 1 ϵ t 1 ) = µ θ 1 0 = µ. ϵ γ 0 = V ar(y t ) = V ar(µ + ϵ t + θ 1 ϵ t 1 ) = V ar(ϵ t + θ 1 ϵ t 1 ) = V ar(ϵ t ) + θ1v 2 ar(ϵ t 1 ) + 2θ 1 Cov(ϵ t, ϵ t 1 ) = σ 2 + θ1σ = (1 + θ1)σ 2 2. θ 2 1σ 2 ϵ 23 / 32

24 MA(1) γ 1 = Cov(y t, y t 1 ) = Cov(µ + ϵ t + θ 1 ϵ t 1, µ + ϵ t 1 + θ 1 ϵ t 2 ) = Cov(ϵ t + θ 1 ϵ t 1, ϵ t 1 + θ 1 ϵ t 2 ) = Cov(ϵ t, ϵ t 1 ) + Cov(ϵ t, θ 1 ϵ t 2 ) + Cov(θ 1 ϵ t 1, ϵ t 1 ) + Cov(θ 1 ϵ t 1, θ 1 ϵ t 2 ) ( 0) = θ 1 Cov(ϵ t 1, ϵ t 1 ) = θ 1 σ 2. ρ 1 = γ1 γ 0 = θ1 1+θ t MA(1) 24 / 32

25 MA(q) q y t = µ + ϵ t + θ 1 ϵ t θ q ϵ t q, ϵ t W.N(σ 2 ). 1 E(y t ) = µ. 2 γ 0 = V ar(y t ) = (1 + θ θ2 q)σ 2. 3 { (θ k + θ 1 θ k θ q k θ q )σ 2, 1 k q γ k = 0, k q MA 5 ρ k = { θk +θ 1 θ k+1 + +θ q k θ q 1+θ θ2 q, 1 k q 0, k q / 32

26 AR MA(q) AR AR AR(1) y t = c + ϕ 1 y t 1 + ϵ t, ϵ t W.N(σ 2 ) 26 / 32

27 y y y y y y c=2,phi=0.8,sigma=1 c= 2,phi=0.3,sigma = 0.5 c=0,phi= 0.3,sigma= Index Index Index c= 2,phi= 0.8,sigma=1 c=2,phi=1,sigma=1 c=2,phi=1.1,sigma= Index Index Index 27 / 32

28 MA AR AR(1) ϕ 1 < 1 MA AR c µ = E(y t ) = E(c + ϕ 1 y t 1 + ϵ t ) = c + ϕ 1 E(y t 1 ) = c + ϕ 1 µ µ = c 1 ϕ 1 MA σ 2 γ 0 = V ar(y t ) = V ar(c + ϕ 1 y t 1 + ϵ t ) = V ar(ϕ 1 y t 1 + ϵ t ) = ϕ 2 1V ar(y t 1 ) + V ar(ϵ t ) + 2Cov(y t 1, ϵ t ) = ϕ 2 1 = ϕ 2 1γ 0 + σ 2 γ 0 = σ 2 /(1 ϕ 2 1). 28 / 32

29 AR(1) k γ k = Cov(y t, y t k ) = Cov(ϕ 1 y t 1 + ϵ t, y t k ) = Cov(ϕ 1 y t 1, y t k ) + Cov(ϵ t, y t k ) = ϕ 1 γ k 1 γ 0 ρ k = ϕ 1 ρ k 1 ( ) - AR ρ 0 = 1 (AR(1) ρ k = ϕ k 1) 29 / 32

30 AR(p) p AR AR(p) y t = c + ϕ 1 y t ϕ p y t p + ϵ t, ϵ t W.N.(σ 2 ). AR(p) 1 µ = E(y t ) = c 1 ϕ 1 ϕ 2 ϕ p. 2 γ 0 = V ar(y t ) = σ 2 1 ϕ 1 ρ 1 ϕ pρ p. 3 y t AR p γ k = ϕ 1 γ k ϕ p γ k p, k 1 ρ k = ϕ 1 ρ k ϕ p ρ k p, k 1 4 AR 30 / 32

31 2.1.3 ARMA (ARMA) AR MA ARMA(p,q) y t = c + ϕ 1 y t ϕ p y t p + ϵ t + θ 1 ϵ t 1 + θ p ϵ t p, ϵ t W.N(σ 2 ). - AR MA ARMA Ex. MA AR ARMA 31 / 32

32 ARMA ARMA(p,q) 1 µ = E(y t ) = c 1 ϕ 1 ϕ 2 ϕ p. 2 q+1 p γ k = ϕ 1 γ k ϕ p γ k p, k q + 1 ρ k = ϕ 1 ρ k ϕ p ρ k p, k q MA 3 ARMA 32 / 32

( )/2 hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1

( )/2   hara/lectures/lectures-j.html 2, {H} {T } S = {H, T } {(H, H), (H, T )} {(H, T ), (T, T )} {(H, H), (T, T )} {1 ( )/2 http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html 1 2011 ( )/2 2 2011 4 1 2 1.1 1 2 1 2 3 4 5 1.1.1 sample space S S = {H, T } H T T H S = {(H, H), (H, T ), (T, H), (T, T )} (T, H) S

More information

61“ƒ/61G2 P97

61“ƒ/61G2 P97 σ σ φσ φ φ φ φ φ φ φ φ σ σ σ φσ φ σ φ σ σ σ φ α α α φα α α φ α φ α α α φ α α α σ α α α α α α Σα Σ α α α α α σ σ α α α α α α α α α α α α σ α σ φ σ φ σ α α Σα Σα α σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ Σ σ σ σ σ

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

基礎数学I

基礎数学I I & II ii ii........... 22................. 25 12............... 28.................. 28.................... 31............. 32.................. 34 3 1 9.................... 1....................... 1............

More information

国土技術政策総合研究所資料

国土技術政策総合研究所資料 ISSN 1346-7328 国総研資料第 652 号平成 23 年 9 月 国土技術政策総合研究所資料 TECHNICAL NOTE of Naional Insiue for Land and Infrasrucure Managemen No.652 Sepember 2011 航空需要予測における計量時系列分析手法の適用性に関する基礎的研究 ~ 季節変動自己回帰移動平均モデル及びベクトル誤差修正モデルの適用性

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.101 (008 0 3 7 ( ( ( 00 1 (P.3 1 1.1 (P.3.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.15................. (P.18............3 (P.17......... 3.4 (P................ 4 3 (P.7 4 3.1 ( P.7...........

More information

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120)

m(ẍ + γẋ + ω 0 x) = ee (2.118) e iωt P(ω) = χ(ω)e = ex = e2 E(ω) m ω0 2 ω2 iωγ (2.119) Z N ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.120) 2.6 2.6.1 mẍ + γẋ + ω 0 x) = ee 2.118) e iωt Pω) = χω)e = ex = e2 Eω) m ω0 2 ω2 iωγ 2.119) Z N ϵω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j 2.120) Z ω ω j γ j f j f j f j sum j f j = Z 2.120 ω ω j, γ ϵω) ϵ

More information

Microsoft Word - 表紙.docx

Microsoft Word - 表紙.docx 黒住英司 [ 著 ] サピエンティア 計量経済学 訂正および練習問題解答 (206/2/2 版 ) 訂正 練習問題解答 3 .69, 3.8 4 (X i X)U i i i (X i μ x )U i ( X μx ) U i. i E [ ] (X i μ x )U i i E[(X i μ x )]E[U i ]0. i V [ ] (X i μ x )U i i 2 i j E [(X i

More information

201711grade1ouyou.pdf

201711grade1ouyou.pdf 2017 11 26 1 2 52 3 12 13 22 23 32 33 42 3 5 3 4 90 5 6 A 1 2 Web Web 3 4 1 2... 5 6 7 7 44 8 9 1 2 3 1 p p >2 2 A 1 2 0.6 0.4 0.52... (a) 0.6 0.4...... B 1 2 0.8-0.2 0.52..... (b) 0.6 0.52.... 1 A B 2

More information

Stata 11 Stata ts (ARMA) ARCH/GARCH whitepaper mwp 3 mwp-083 arch ARCH 11 mwp-051 arch postestimation 27 mwp-056 arima ARMA 35 mwp-003 arima postestim

Stata 11 Stata ts (ARMA) ARCH/GARCH whitepaper mwp 3 mwp-083 arch ARCH 11 mwp-051 arch postestimation 27 mwp-056 arima ARMA 35 mwp-003 arima postestim TS001 Stata 11 Stata ts (ARMA) ARCH/GARCH whitepaper mwp 3 mwp-083 arch ARCH 11 mwp-051 arch postestimation 27 mwp-056 arima ARMA 35 mwp-003 arima postestimation 49 mwp-055 corrgram/ac/pac 56 mwp-009 dfgls

More information

DVIOUT-ar

DVIOUT-ar 1 4 μ=0, σ=1 5 μ=2, σ=1 5 μ=0, σ=2 3 2 1 0-1 -2-3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 4 3 2 1 0-1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 8 μ=2, σ=2 5 μ=1, θ 1 =0.5, σ=1

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =9 7, =9 8 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ( ).,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0. 2., 1., 0,. 23(2011) (1 C104) 5 11 (2 C206) 5 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 ( ). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5.. 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

chap10.dvi

chap10.dvi . q {y j } I( ( L y j =Δy j = u j = C l ε j l = C(L ε j, {ε j } i.i.d.(,i q ( l= y O p ( {u j } q {C l } A l C l

More information

TOPIX30 2 / 37

TOPIX30 2 / 37 W707 s-taiji@is.titech.ac.jp 1 / 37 TOPIX30 2 / 37 1 2 TOPIX30 3 / 37 2000 3000 4000 5000 6000 x 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Time 4 / 37 t {X t } t i.i.d. t 5 / 37 Definition ( ) {X t } t. t 1,...,

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

読めば必ずわかる 分散分析の基礎 第2版

読めば必ずわかる 分散分析の基礎 第2版 2 2003 12 5 ( ) ( ) 2 I 3 1 3 2 2? 6 3 11 4? 12 II 14 5 15 6 16 7 17 8 19 9 21 10 22 11 F 25 12 : 1 26 3 I 1 17 11 x 1, x 2,, x n x( ) x = 1 n n i=1 x i 12 (SD ) x 1, x 2,, x n s 2 s 2 = 1 n n (x i x)

More information

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 3 5 5 5 3 3 7 5 33 5 33 9 5 8 > e > f U f U u u > u ue u e u ue u ue u e u e u u e u u e u N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e 3 > A A > A E A f A A f A [ ] f A A e > > A e[ ] > f A E A < < f ; >

More information

: ( )

: ( ) : 7 3...........................................................................................3............................................. 3.4............................ 4.5.............................

More information

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 +

ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + 2.6 2.6.1 ω 0 m(ẍ + γẋ + ω0x) 2 = ee (2.118) e iωt x = e 1 m ω0 2 E(ω). (2.119) ω2 iωγ Z N P(ω) = χ(ω)e = exzn (2.120) ϵ = ϵ 0 (1 + χ) ϵ(ω) ϵ 0 = 1 + Ne2 m j f j ω 2 j ω2 iωγ j (2.121) Z ω ω j γ j f j

More information

ファイナンスのための数学基礎 第1回 オリエンテーション、ベクトル

ファイナンスのための数学基礎 第1回 オリエンテーション、ベクトル 時系列分析 変量時系列モデルとその性質 担当 : 長倉大輔 ( ながくらだいすけ 時系列モデル 時系列モデルとは時系列データを生み出すメカニズムとなるものである これは実際には未知である 私たちにできるのは観測された時系列データからその背後にある時系列モデルを推測 推定するだけである 以下ではいくつかの代表的な時系列モデルを考察する 自己回帰モデル (Auoregressive Model もっとも頻繁に使われる時系列モデルは自己回帰モデル

More information

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. ( ), ,,. 8.,. 1. (75% ) (25% ) =7 24, =7 25, =7 26 (. ). 1.,, ( ). 3.,...,.,.,.,.,. ( ) (1 2 )., ( ), 0., 1., 0,. (1 C205) 4 10 (2 C206) 4 11 (2 B202) 4 12 25(2013) http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,..,,. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1., 2007 ( ).,. 2. P. G., 1995. 3. J. C., 1988. 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. ( ),..

More information

6 BV17057 30 2 7 1 1 1.1.................................................... 1 1.2.................................................. 1 1.3 6............................... 1 1.4....................................................

More information

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' =

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' = y x = α + β + ε =,, ε V( ε) = E( ε ) = σ α $ $ β w ( 0) σ = w σ σ y α x ε = + β + w w w w ε / w ( w y x α β ) = α$ $ W = yw βwxw $β = W ( W) ( W)( W) w x x w x x y y = = x W y W x y x y xw = y W = w w

More information

aisatu.pdf

aisatu.pdf 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

More information

01_教職員.indd

01_教職員.indd T. A. H. A. K. A. R. I. K. O. S. O. Y. O. M. K. Y. K. G. K. R. S. A. S. M. S. R. S. M. S. I. S. T. S. K.T. R. T. R. T. S. T. S. T. A. T. A. D. T. N. N. N. Y. N. S. N. S. H. R. H. W. H. T. H. K. M. K. M.

More information

chap9.dvi

chap9.dvi 9 AR (i) (ii) MA (iii) (iv) (v) 9.1 2 1 AR 1 9.1.1 S S y j = (α i + β i j) D ij + η j, η j = ρ S η j S + ε j (j =1,,T) (1) i=1 {ε j } i.i.d(,σ 2 ) η j (j ) D ij j i S 1 S =1 D ij =1 S>1 S =4 (1) y j =

More information

467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 B =(1+R ) B +G τ C C G τ R B C = a R +a W W ρ W =(1+R ) B +(1+R +δ ) (1 ρ) L B L δ B = λ B + μ (W C λ B )

More information

( 30 ) 30 4 5 1 4 1.1............................................... 4 1.............................................. 4 1..1.................................. 4 1.......................................

More information

untitled

untitled 2 : n =1, 2,, 10000 0.5125 0.51 0.5075 0.505 0.5025 0.5 0.4975 0.495 0 2000 4000 6000 8000 10000 2 weak law of large numbers 1. X 1,X 2,,X n 2. µ = E(X i ),i=1, 2,,n 3. σi 2 = V (X i ) σ 2,i=1, 2,,n ɛ>0

More information

nsg02-13/ky045059301600033210

nsg02-13/ky045059301600033210 φ φ φ φ κ κ α α μ μ α α μ χ et al Neurosci. Res. Trpv J Physiol μ μ α α α β in vivo β β β β β β β β in vitro β γ μ δ μδ δ δ α θ α θ α In Biomechanics at Micro- and Nanoscale Levels, Volume I W W v W

More information

( : December 27, 2015) CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x) f (x) y = f(x) x ϕ(r) (gradient) ϕ(r) (gradϕ(r) ) ( ) ϕ(r)

( : December 27, 2015) CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x) f (x) y = f(x) x ϕ(r) (gradient) ϕ(r) (gradϕ(r) ) ( ) ϕ(r) ( : December 27, 215 CONTENTS I. 1 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 5 VI. 6 VII. 7 VIII. 9 I. 1 f(x f (x y f(x x ϕ(r (gradient ϕ(r (gradϕ(r ( ϕ(r r ϕ r xi + yj + zk ϕ(r ϕ(r x i + ϕ(r y j + ϕ(r z k (1.1 ϕ(r ϕ(r i

More information

δ ij δ ij ˆx ˆx ŷ ŷ ẑ ẑ 0, ˆx ŷ ŷ ˆx ẑ, ŷ ẑ ẑ ŷ ẑ, ẑ ˆx ˆx ẑ ŷ, a b a x ˆx + a y ŷ + a z ẑ b x ˆx + b

δ ij δ ij ˆx ˆx ŷ ŷ ẑ ẑ 0, ˆx ŷ ŷ ˆx ẑ, ŷ ẑ ẑ ŷ ẑ, ẑ ˆx ˆx ẑ ŷ, a b a x ˆx + a y ŷ + a z ẑ b x ˆx + b 23 2 2.1 n n r x, y, z ˆx ŷ ẑ 1 a a x ˆx + a y ŷ + a z ẑ 2.1.1 3 a iˆx i. 2.1.2 i1 i j k e x e y e z 3 a b a i b i i 1, 2, 3 x y z ˆx i ˆx j δ ij, 2.1.3 n a b a i b i a i b i a x b x + a y b y + a z b

More information

seminar0220a.dvi

seminar0220a.dvi 1 Hi-Stat 2 16 2 20 16:30-18:00 2 2 217 1 COE 4 COE RA E-MAIL: ged0104@srv.cc.hit-u.ac.jp 2004 2 25 S-PLUS S-PLUS S-PLUS S-code 2 [8] [8] [8] 1 2 ARFIMA(p, d, q) FI(d) φ(l)(1 L) d x t = θ(l)ε t ({ε t }

More information

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l

1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l 1 1 ϕ ϕ ϕ S F F = ϕ (1) S 1: F 1 1 (1) () (3) I 0 3 I I d θ = L () dt θ L L θ I d θ = L = κθ (3) dt κ T I T = π κ (4) T I κ κ κ L l a θ L r δr δl L θ ϕ ϕ = rθ (5) l : l r δr θ πrδr δf (1) (5) δf = ϕ πrδr

More information

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í

‚åŁÎ“·„´Šš‡ðŠp‡¢‡½‹âfi`fiI…A…‰…S…−…Y…•‡ÌMarkovŸA“½fiI›ð’Í Markov 2009 10 2 Markov 2009 10 2 1 / 25 1 (GA) 2 GA 3 4 Markov 2009 10 2 2 / 25 (GA) (GA) L ( 1) I := {0, 1} L f : I (0, ) M( 2) S := I M GA (GA) f (i) i I Markov 2009 10 2 3 / 25 (GA) ρ(i, j), i, j I

More information

001 No.3/12 1 1 2 3 4 5 6 4 8 13 27 33 39 001 No.3/12 4 001 No.3/12 5 001 No.3/12 6 001 No.3/12 7 001 8 No.3/12 001 No.3/12 9 001 10 No.3/12 001 No.3/12 11 Index 1 2 3 14 18 21 001 No.3/12 14 001 No.3/12

More information

untitled

untitled 9118 154 B-1 B-3 B- 5cm 3cm 5cm 3m18m5.4m.5m.66m1.3m 1.13m 1.134m 1.35m.665m 5 , 4 13 7 56 M 1586.1.18 7.77.9 599.5.8 7 1596.9.5 7.57.75 684.11.9 8.5 165..3 7.9 87.8.11 6.57. 166.6.16 7.57.6 856 6.6.5

More information

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5. A 1. Boltzmann Planck u(ν, T )dν = 8πh ν 3 c 3 kt 1 dν h 6.63 10 34 J s Planck k 1.38 10 23 J K 1 Boltzmann u(ν, T ) T ν e hν c = 3 10 8 m s 1 2. Planck λ = c/ν Rayleigh-Jeans u(ν, T )dν = 8πν2 kt dν c

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

統計学のポイント整理

統計学のポイント整理 .. September 17, 2012 1 / 55 n! = n (n 1) (n 2) 1 0! = 1 10! = 10 9 8 1 = 3628800 n k np k np k = n! (n k)! (1) 5 3 5 P 3 = 5! = 5 4 3 = 60 (5 3)! n k n C k nc k = npk k! = n! k!(n k)! (2) 5 3 5C 3 = 5!

More information

1

1 1 5% 4% 11% 8% 13% 12% 10% 6% 17% 6% 8% 4% 6% 6% 2% 17% 17% 12% 14% 16% 6% 37% 11% 17% 35% 2 (N=6,239) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 1,585 1,126 950 494 345 296 242 263 191 150 131 116

More information

u Θ u u u ( λ + ) v Θ v v v ( λ + ) (.) Θ ( λ + ) (.) u + + v (.),, S ( λ + ) uv,, S uv, SH (.8) (.8) S S (.9),

u Θ u u u ( λ + ) v Θ v v v ( λ + ) (.) Θ ( λ + ) (.) u + + v (.),, S ( λ + ) uv,, S uv, SH (.8) (.8) S S (.9), ML rgr ML ML ML (,, ) σ τ τ u + + τ σ τ v + + τ τ σ + + (.) uv,,,, σ, σ, σ, τ, τ, τ t (Hook) σ λθ + ε, τ γ σ λθ + ε, τ γ σ λθ + ε, τ γ λ, E ν ν λ E, E ( + ν)( ν) ( + ν) Θ Θ ε + ε + ε (.) ε, ε, ε, γ, γ,

More information

TOP URL 1

TOP URL   1 TOP URL http://amonphys.web.fc.com/ 1 19 3 19.1................... 3 19.............................. 4 19.3............................... 6 19.4.............................. 8 19.5.............................

More information

s = 1.15 (s = 1.07), R = 0.786, R = 0.679, DW =.03 5 Y = 0.3 (0.095) (.708) X, R = 0.786, R = 0.679, s = 1.07, DW =.03, t û Y = 0.3 (3.163) + 0

s = 1.15 (s = 1.07), R = 0.786, R = 0.679, DW =.03 5 Y = 0.3 (0.095) (.708) X, R = 0.786, R = 0.679, s = 1.07, DW =.03, t û Y = 0.3 (3.163) + 0 7 DW 7.1 DW u 1, u,, u (DW ) u u 1 = u 1, u,, u + + + - - - - + + - - - + + u 1, u,, u + - + - + - + - + u 1, u,, u u 1, u,, u u +1 = u 1, u,, u Y = α + βx + u, u = ρu 1 + ɛ, H 0 : ρ = 0, H 1 : ρ 0 ɛ 1,

More information

renshumondai-kaito.dvi

renshumondai-kaito.dvi 3 1 13 14 1.1 1 44.5 39.5 49.5 2 0.10 2 0.10 54.5 49.5 59.5 5 0.25 7 0.35 64.5 59.5 69.5 8 0.40 15 0.75 74.5 69.5 79.5 3 0.15 18 0.90 84.5 79.5 89.5 2 0.10 20 1.00 20 1.00 2 1.2 1 16.5 20.5 12.5 2 0.10

More information

JA2008

JA2008 A1 1 10 vs 3 2 1 3 2 0 3 2 10 2 0 0 2 1 0 3 A2 3 11 vs 0 4 4 0 0 0 0 0 3 6 0 1 4 x 11 A3 5 4 vs 5 6 5 1 0 0 3 0 4 6 0 0 1 0 4 5 A4 7 11 vs 2 8 8 2 0 0 0 0 2 7 2 7 0 2 x 11 A5 9 5 vs 3 10 9 4 0 1 0 0 5

More information

時系列解析

時系列解析 B L12(2016-07-11 Mon) : Time-stamp: 2016-07-11 Mon 17:25 JST hig,, Excel,. http://hig3.net ( ) L12 B(2016) 1 / 24 L11-Q1 Quiz : 1 E[R] = 1 2, V[R] = 9 12 = 3 4. R(t), E[X(30)] = E[X(0)] + 30 1 2 = 115,

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m

Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 = ( p µ γ µ + m)(p ν γ ν + m) (5.1) γ = p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 = 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m Dirac 38 5 Dirac 4 4 γ µ p µ p µ + m 2 p µ γ µ + mp ν γ ν + m 5.1 γ p µ p ν γ µ γ ν p µ γ µ m + mp ν γ ν + m 2 1 2 p µp ν {γ µ, γ ν } + m 2 5.2 p m p p µ γ µ {, } 10 γ {γ µ, γ ν } 2η µν 5.3 p µ γ µ + mp

More information

2.5 (Gauss) (flux) v(r)( ) S n S v n v n (1) v n S = v n S = v S, n S S. n n S v S v Minoru TANAKA (Osaka Univ.) I(2012), Sec p. 1/30

2.5 (Gauss) (flux) v(r)( ) S n S v n v n (1) v n S = v n S = v S, n S S. n n S v S v Minoru TANAKA (Osaka Univ.) I(2012), Sec p. 1/30 2.5 (Gauss) 2.5.1 (flux) v(r)( ) n v n v n (1) v n = v n = v, n. n n v v I(2012), ec. 2. 5 p. 1/30 i (2) lim v(r i ) i = v(r) d. i 0 i (flux) I(2012), ec. 2. 5 p. 2/30 2.5.2 ( ) ( ) q 1 r 2 E 2 q r 1 E

More information

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e, ( ) L01 I(2017) 1 / 19

I L01( Wed) : Time-stamp: Wed 07:38 JST hig e,   ( ) L01 I(2017) 1 / 19 I L01(2017-09-20 Wed) : Time-stamp: 2017-09-20 Wed 07:38 JST hig e, http://hig3.net ( ) L01 I(2017) 1 / 19 ? 1? 2? ( ) L01 I(2017) 2 / 19 ?,,.,., 1..,. 1,2,.,.,. ( ) L01 I(2017) 3 / 19 ? I. M (3 ) II,

More information

all.dvi

all.dvi 38 5 Cauchy.,,,,., σ.,, 3,,. 5.1 Cauchy (a) (b) (a) (b) 5.1: 5.1. Cauchy 39 F Q Newton F F F Q F Q 5.2: n n ds df n ( 5.1). df n n df(n) df n, t n. t n = df n (5.1) ds 40 5 Cauchy t l n mds df n 5.3: t

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0

5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â 0 = Tr Âe βĥ0 Tr e βĥ0 = dγ e βh 0(p,q) A(p, q) dγ e βh 0(p,q) (5.2) e βĥ0 5 H Boltzmann Einstein Brown 5.1 Onsager [ ] Tr Tr Tr = dγ (5.1) A(p, q) Â = Tr Âe βĥ Tr e βĥ = dγ e βh (p,q) A(p, q) dγ e βh (p,q) (5.2) e βĥ A(p, q) p q Â(t) = Tr Â(t)e βĥ Tr e βĥ = dγ() e βĥ(p(),q())

More information

土壌環境行政の最新動向(環境省 水・大気環境局土壌環境課)

土壌環境行政の最新動向(環境省 水・大気環境局土壌環境課) 201022 1 18801970 19101970 19201960 1970-2 1975 1980 1986 1991 1994 3 1999 20022009 4 5 () () () () ( ( ) () 6 7 Ex Ex Ex 8 25 9 10 11 16619 123 12 13 14 5 18() 15 187 1811 16 17 3,000 2241 18 19 ( 50

More information

syuryoku

syuryoku 248 24622 24 P.5 EX P.212 2 P271 5. P.534 P.690 P.690 P.690 P.690 P.691 P.691 P.691 P.702 P.702 P.702 P.702 1S 30% 3 1S 3% 1S 30% 3 1S 3% P.702 P.702 P.702 P.702 45 60 P.702 P.702 P.704 H17.12.22 H22.4.1

More information

LLG-R8.Nisus.pdf

LLG-R8.Nisus.pdf d M d t = γ M H + α M d M d t M γ [ 1/ ( Oe sec) ] α γ γ = gµ B h g g µ B h / π γ g = γ = 1.76 10 [ 7 1/ ( Oe sec) ] α α = λ γ λ λ λ α γ α α H α = γ H ω ω H α α H K K H K / M 1 1 > 0 α 1 M > 0 γ α γ =

More information

Myers, Montgomery & Anderson-Cook (2009) Response Surface Methodology

Myers, Montgomery & Anderson-Cook (2009) Response Surface Methodology Myers, R.H., Montgomery, D.C. & Anderson-Cook, C.M. (2009) Response Surface Methodology, Third Edition. Chapter 7. Experimantal Designs for Fitting Response Surfaces - I. (response surface methodology)

More information

(iii) x, x N(µ, ) z = x µ () N(0, ) () 0 (y,, y 0 ) (σ = 6) *3 0 y y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y ( ) *4 H 0 : µ

(iii) x, x N(µ, ) z = x µ () N(0, ) () 0 (y,, y 0 ) (σ = 6) *3 0 y y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y ( ) *4 H 0 : µ t 2 Armitage t t t χ 2 F χ 2 F 2 µ, N(µ, ) f(x µ, ) = ( ) exp (x µ)2 2πσ 2 2 0, N(0, ) (00 α) z(α) t * 2. t (i)x N(µ, ) x µ σ N(0, ) 2 (ii)x,, x N(µ, ) x = x + +x ( N µ, σ2 ) (iii) (i),(ii) x,, x N(µ,

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) ( 6 20 ( ) sin, cos, tan sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan. π 2 sin π 2, 0 cos π, π 2 < tan < π 2 () ( 2 2 lim 2 ( 2 ) ) 2 = 3 sin (2) lim 5 0 = 2 2 0 0 2 2 3 3 4 5 5 2 5 6 3 5 7 4 5 8 4 9 3 4 a 3 b

More information

研究シリーズ第40号

研究シリーズ第40号 165 PEN WPI CPI WAGE IIP Feige and Pearce 166 167 168 169 Vector Autoregression n (z) z z p p p zt = φ1zt 1 + φ2zt 2 + + φ pzt p + t Cov( 0 ε t, ε t j )= Σ for for j 0 j = 0 Cov( ε t, zt j ) = 0 j = >

More information

006 11 8 0 3 1 5 1.1..................... 5 1......................... 6 1.3.................... 6 1.4.................. 8 1.5................... 8 1.6................... 10 1.6.1......................

More information