2 Zn Zn + MnO 2 () 2 O 2 2 H2 O + O 2 O 2 MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 O 3 or 3 O 2 2 O 3 N 2 () NH 4 NO 2 2 O + N 2 ( ) MnO HCl Mn O + CaCl(ClO

Size: px
Start display at page:

Download "2 Zn Zn + MnO 2 () 2 O 2 2 H2 O + O 2 O 2 MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 O 3 or 3 O 2 2 O 3 N 2 () NH 4 NO 2 2 O + N 2 ( ) MnO HCl Mn O + CaCl(ClO"

Transcription

1 1 [1]. Zn + 2 H + Zn 2+,. K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au H (H + ),,. [2] ( ) ( ) CO 2, S, SO 2, NH 3 () + () () + () FeS Fe S ( ) + ( ) ( ) + ( ) 2 NH 4 Cl + Ca(OH) 2 Ca O + 2 NH 3,.,,.,,.,. FeS, S + Fe(OH) 2 FeS O S,. FeS, S..,. (CO 2, S, SO 2 ) (NH 3 ),.,,. [3], NO, NO 2, SO 2 Cu + 4 HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 O + 2 NO 2,.,.,,. [4] 1 HF, HCl () + ( ) ( ) + ( ) NaCl NaH + HCl ( HCl ) 2 () CO HCOOH O + CO 3 () SO 2 Cu Cu O + SO 2,.. (), ().,.,., ( ). [5]. [.,. ]

2 2 Zn Zn + MnO 2 () 2 O 2 2 H2 O + O 2 O 2 MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 O 3 or 3 O 2 2 O 3 N 2 () NH 4 NO 2 2 O + N 2 ( ) MnO HCl Mn O + CaCl(ClO) O + 2 HCl Ca O + HF () CaF 2 HCl NaCl Ca + 2 HF CO () HCOOH H2SO4 O + CO NaH + HCl () (COOH) 2 O + CO 2 + CO ( ) CaCO HCl Ca O + CO 2 CO 2 ( ) CaCO 3 CaO + CO 2 NH 3 2 NH 4 Cl + Ca(OH) 2 Ca O + 2 NH 3 NO ( ) 3 Cu + 8 HNO 3 3 Cu(NO 3 ) O + 2 NO NO 2 ( ) Cu + 4 HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 O + 2 NO 2 S (II) FeS Fe S ( ) Cu SO 2 Cu O + SO 2 2 NaHSO 3 Na 2 O + 2 SO KClO 3, CaCO 3 3. ( ).,.,.. CO 3 CO 2 O, SO 3 SO 2 O, NH 4 OH NH 3 O O 1. SO 3 ( ), HNO 2 ( ) 3.,.,,,., MnO 2 HCl.,, ( ). HF CaSO 4, HCl NaH., ( 1 ) > HCl > HSO 4 ( 2 ) > HF. HCl ( ), HSO 4.

3 3 ()... ( ),.,,.,,.. 1,. 2,. 3,. 4 [1] O 3 NO 2 F 2 S O 3, NO 2, SO 2, NH 3, HCl [2] { NH3 HCl, NO 2,, SO 2, S, HF, CO 2 () ( ), O 2, O 3, N 2, CO, NO, CH 4, C 2, NH 3.,., CO 2.,, O 3, CO. CO 2,. N = 14, O = 16. ( 80%, 20%), ,.,,., C H, ().,,. { CO2 CO 2 O CO 3 () O HCl + HClO ( ) = , (28.8),. HF 20, (HF) 2 (40),.

4 [3] P 4 O 10 (), ( ) ( ), Ca ( ) (NH 3 ) CaO, (CaO + NaOH) () S. S,,. + 3 S 4 S + 4 O. Ca NH 3 Ca 8 NH H e S + 4 O S S + 2 H e, S(+6) S S( 2) S(0). [4] { F2,, O 2, O 3, NO 2 NO, SO 2, S, (), CO() [5]. O 2,. 2 + O 2 2 O,. CO,. 2 CO + O 2 2 CO 2 CO 2 HCl, NH 3 NH 3, O 3 O 3 SO 2 NO S S, SO 2 (Ca(OH) 2 ). Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 () O ( + + ) NH 4 Cl. HCl + NH 3 NH 4 Cl () ().,..,, 2 I I e., I 2., ( ).,. O HCl + HClO HCl, HClO... O 2, NO 2. 2 NO () + O 2 2 NO 2 ( ). (CH 3 COO) 2 Pb S PbS () + 2 CH 3 COOH (). 2 S + SO 2 3 S () O () [,. ] 5 1. Zn Zn ( Zn > H Zn + 2 H + Zn 2+ ) 1. 2 O 2 + O 2 2 (). 3 C. 1,. 2. CuO Cu O 3, 3000 ().. [ 2 CH 4 CH 4 O CO + 3 ] 3, CO 1 : 1. C O CO.

5 (He 2 ).,. 2,,.. 3 He. Ne, Ar, Kr, Xe. 4 He,,. (), ( 269 ),. 5 Ne. Ar,. 6 78%, 21%, 0.9%, 0.04%. (), , 7, 1. ( ) F 2 Br 2 I 2 ( ) F 2 > { F2 + 2 Cl + 2 F 2 F + [ = = = ], Br, Hg. F 2 1,. 2 F 2 O 4 HF + O 2 () 2. + F 2 2 HF [ 1 ( ) F e 2 F ( ) 2 O O H e ] Br 2 1,. Br 2 O HBr + HBrO 2. + Br 2 2 HBr I 2 1 ( ) I 2 2 HI 3,, ( ). I 2 + I I 3 ( )

6 1 (IV). MnO HCl Mn O + () 2 ( ). CaCl(ClO) O + 2 HCl Ca O + ( ). ( ) 2 NaCl O 2 NaOH + 1,,. 2,. O HCl + HClO HCl 4,. Cu + Cu 1, 2. 1 ( ) MnO H e Mn 2+ O ( ) 2 Cl + 2 e 2, 2 Cl ClO ()., HClO HCl, HClO. HCl, HClO, 2. ( ). CaCl(ClO) O + HCl HClO + Ca O ( ) +) HCl + HClO O ( 2 ) CaCl(ClO) O + 2 HCl Ca O + 1 > I 2, 2 KI + 2 KCl + I 2. I Cl ( 0) Cl ( 0) e 1., Cl ( 1) HCl Cl ( + 1) HClO.,. HClO 3 O 1 HClO 2, 2 HClO., HCl, O, O MnO 2 HCl,, O HCl.,, HCl., O,.,.

7 8 HF (). CaF 2 + Ca + 2 HF ( ) 1, ( ),. 2 (SiO 2 ),. SiO HF SiF 6 O () ( ) HF 20 HCl 85 HBr 67 HI 35 1 H (2.1) F (4.0) ( )., (). (δ+) H F (δ ), H F.. H F H F H F ( ) ( 10 ), HF., HCl. 2 [SiF 6 ] 2., SiF 6, HF.. SiO HF( ) SiF 4 O,. HCl. NaCl + NaH + HCl ( ). + 2 HCl. NH 3 + HCl NH 4 Cl () () HF Ca, HCl NaH., ( 1 ) > HCl > HSO 4 ( 2 ) > HF. HCl ( ), HSO 4. HClO 1,. O HCl + HClO 2,.

8 9 (16 ) O 2 1 (). MnO 2 2 O 2 2 H2 O + O 2 () 2 (). MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 () 3. 2 O 2 + O %. 2 ( ). 3 () 1 O Si Al Fe Ca Na 1 O 2 2 O ( 1) O ( 1) e 1., O ( 2) O O ( 0) O 2. 2 KClO 3 3 O ( 2) KClO 3 Cl ( + 5) e 6., Cl ( 1) KCl O ( 0) 3 O 2. O 2, H O O H., O O,. 3%,. O 3 or. 3 O 2 2 O 3 1,,. 2,. O H e O 2 O 3. 2 KI + O 3 O O 2 + I KOH 2, O 3 (0) O 2 (0) + O 2 ( 2).,,. O 3 O 2 + O 2 2 H + O H e O 2 O. 3 I I e I 2. ( ) O H e O 2 O ( ) 2 I I e 2 O H I O 2 O + I 2 () 2 K + 2 OH O 3 O + KI O 2 O + I KOH I KI, H +, K + OH.

9 , CO, NO. NO 2, CO 2, SO 3 Na 2 O, CaO Al 2 O 3, ZnO, PbO { + H2 O CaO O Ca(OH) 2 O SO 3 O + + ZnO + 2 HCl Zn O + + CO NaOH Na 2 CO 3 O + CO 2 + CaO CaCO 3 () CO 2 CO 3 () SiO 2 ( ) NO 2 HNO 3 () P 4 O 10 H 3 PO 4 ( ) SO 2 SO 3 ( ) SO 3 () O 7 HClO 4 () Na Mg Al Si P S Cl ( ) Na 2 O MgO Al 2 O 3 SiO 2 P 4 O 10 SO 3 O 7 (+ 1) (+ 2) (+ 3) (+ 4) (+ 5) (+ 6) (+ 7) NaOH Mg(OH) 2 Al(OH) 3 H 3 PO 4 HClO 4,,., Al( ), Zn( ), Sn(), Pb(). ( Na), O > H > Na. O H, Na., Na + OH,. ( Cl), O > Cl > H. O Cl, H., H + ClO 4,.,., O 2 ( ) O 2 OH,., SO 3 SO 2 (OH) 2. SO 2 (OH) 2,.,, ().,.,. +,,., ( ). 1,. H 3 PO 4 HClO 4 2,. HClO HClO 2 HClO 3 HClO 4 Cl HClO 4 +7 HClO 3 +5 HClO 2 +3 HClO +1 1,, O, H +. 2 O, H., H +. O 1.,. HClO.

10 10 (16 ) () () ( ) S 8, CS 2 S x, CS 2 [,,. S + O2 SO 2 ] S (S 2) (II). FeS Fe S ( ) SO 2 (S + 4) 1. NaHSO 3 NaH O + SO 2 ( ) 2. Cu Cu O + SO 2 () ( FeS 2 ). S + O 2 SO 2 4 FeS O 2 2 Fe 2 O SO 2 S SO 2 1, S SO 2 S 1 2. Cu 2+ + S 2 CuS SO 2 1 2,. S SO 2 SO 2, S. SO 2 S 3 S O () S FeS S,., S S. S SO 2,. SO 3,. SO 3 O + SO 2 ( ) + 2 H e SO 2 O ( ) Cu Cu e 2 Cu + 2 H + Cu 2+ + SO 2 O H +, SO , 4 Fe + 3 O 2 2 Fe 2 O 3 S + O 2 SO 2.,. SO 2,. ( ) SO H e S O ( ) S 2 H + + S + 2 e, 2 2,. S, SO 2 (+ 4) S (0), S ( 2) S (0).

11 (S + 6) 1 S + O 2 SO 2 V 2 O SO 2 + O 2 2 SO 3 SO 2 (V)() SO 3. 3 SO 3 O. SO 3,.,, SO 3,..,. 1 Zn Zn (H. ) 2 FeS Fe S () ( 90% ) 1 2 NaCl + NaH + HCl () Cu + 2 Cu O + SO 2 () 3 C 2 H 5 OH C 2 H 4 O ( O ) 4 ( ) 5. 6,...,. 1,. (HO) 2 SO 2 (HO) 2 SO 2,,., O,., H Cu Ag.,.,,. 3.2 kg, 98% kg. S, 3200 [g] 32 [g/mol] = 100 [mol]., 100 [mol]., = 9800 [g] 98% = [g] = 10 [kg] H = 1, S = 32, O = 16, = , 1mol S 1mol. S + O 2 SO 2, 1mol S 1mol SO 2. 2 SO 2 + O 2 2 SO 3, 1mol SO 2 1mol SO 3. (SO 2 : SO 3 = 2 : 2 = 1 : 1) SO 3 O, 1mol SO 3 1mol., 1mol S, 1mol., O., O ( 98%, O 2%) kg. S (mol) 9800 g., (98% ) 9800 g., 2% O 100%. 98% 9800 g, 9800 g 98%., 98 [%] : 9800 [g] = 100 [%] : x [g].

12 11 (15 ) N 2.. NH 4 NO 2 N 2 O () 1 78%.,. 2. [ NH4 NO 2 NH + 4 N ( 3) NO 2 N ( + 3) e 3, 0 N 2. ], N 2 N N,. NH 3 (N 3). Fe 3 O 4 N NH3. 2 NH 4 Cl + Ca(OH) 2 () Ca O + 2 NH 3 1 ( ). 2,,. Ca(OH) 2 NH 4 Cl NH 3 O NH OH { 1. NH HCl NH 4 Cl () 2. 3, NH 3 + CO 2 (N ) 2 CO O NO (N + 2). 3 Cu + 8 HNO 3 3 Cu(NO 3 ) O + 2 NO () NO 2. 2 NO + O 2 2 NO 2 NO 2 (N + 4). Cu + 4 HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 O + 2 NO 2 () 1. 2, HNO 3. 3 NO 2 O 2 HNO 3 + NO 3. 2 NO 2 N 2 O 4 NO ( ) HNO H e 2 O + NO ( ) Cu Cu e ( ) 2 + ( ) 3 3 Cu + 2 HNO H + 3 Cu O + 2 NO H + HNO 3, NO 3 6. NO 2 ( ) HNO 3 + H + + e O + NO 2 ( ) Cu Cu e NO. 3 NO 2 O 2 HNO 3 + NO.,,. 2 NO 2 O HNO 3 + HNO 2 ( ), ( ), ()., CO 2 (C + 4), CO 3 (C + 4)., NO 2 (N + 4)., HNO 3 (+ 5), NO (+ 2) HNO 2 (+ 3) ().

13 HNO 3 (N + 5) 4 NH O 2 Pt 4 NO + 6 O 1 2 NO + O 2 2 NO NO 2 O 2 HNO 3 + NO 3 NH O 2 HNO 3 O 1, (). 2. 3, (). NO 2., NO 2 NO. [1] , NO 2. 4 NO + 3 O 2 O 4 HNO 3 4 [2] 1 + 4, NO. 4 NH O 2 4 HNO O (4 ), 1, 3,. 1mol NH 3 1mol HNO 3.. NaNO 3 NaH + HNO 3 ( ) 1,., Cu, Ag, Hg. 2 Al, Fe, Ni. 3,,.,. Fe( )Co( )Ni( )Al()Cr() ( ). 4 HNO 3 4 NO 2 O + O kg, 60% kg. NH O 2 HNO 3 O, 1mol NH 3 1mol HNO 3. NH 3, 6800 [g] 17 [g/mol] = 400 [mol]., HNO [mol]., = [g] 60% = [g] = 42 [kg] H = 1, N = 14, O = 16, NH 3 = 17, HNO 3 = 63,. 4 NH O 2 4 NO + 6 O, 1mol NH 3 1mol NO. (NH 3 : NO = 4 : 4) 2 NO + O 2 2 NO 2, 1mol NO 1mol NO 2. (NO : NO 2 = 2 : 2) 3 NO 2 O 2 HNO 3 + NO, 3mol NO 2 2mol HNO 3., 1mol NH mol HNO 3, N. 3 NO 2 O 2 HNO 3 + NO, N HNO 3 NO., NH 3 HNO 3.,., HNO 3 O., HNO 3 O (HNO 3 60%, O 40%) kg. NH 3 (mol) HNO g., HNO 3 (60% ) g., 40% O 100%., 60 [%] : [g] = 100 [%] : x [g]., 25200g 60%.

14 12 (15 ) P 4 CS 2 P x ( ) CS 2 () ( ) () () ( ) NaOH ( &) ( ) ( Ca 3 (PO 4 ) 2 ) SiO 2 C. 2 Ca 3 (PO 4 ) SiO C 6 Ca + 10 CO + P CS 2, CO 2 (S O 16 ).,., CS 2.., Ca 3 (PO 4 ) 2 P 4 O CaO (, < + > ) 2 SiO 2 + CaO Ca ( + ) 3 P 4 O C 10 CO + P 4 (C P 4 O 10 ) P 4 O 10 (P + 5). 4 P + 5 O 2 P 4 O 10 (),. H 3 PO 4 (P + 5). P 4 O O 1. 2 (). 4 H 3 PO 4 ( ). Ca 3 (PO 4 ) 2 Ca( PO 4 ) Ca ( ).. PO 3 4 H +., H 3 PO 4, H +., PO H + H 3 PO 4, PO H + PO 4. Ca 2+ SO 2 4,., N P K., PO 3 4 PO4., Ca 3 (PO 4 ) 2, Ca 2+ PO 3 4,. PO 3 4 HPO 2 4 PO 4,,. Ca,. H 3 PO 4, Ca( PO 4 ) 2. Ca 3 (PO 4 ) H 3 PO 4 3 Ca( PO 4 ) 2 ( )

15 13 (14 ) C. () 4. 3,. 1,. ( ).,., C 60 (). CO 1 (). HCOOH O + CO () 2 (). (COOH) 2 O + CO + CO 2 () C. C O CO (CO = ) 1 (). 2, CO 2 ( ). Fe 2 O CO 2 Fe + 3 CO 2 CO 2 1. CaCO HCl Ca O + CO 2 ( ) 2. CaCO 3 CaO + CO 2 ( + ) 1. CO 2 O H + + HCO 3 2 ( ). Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 () O ( + + ) [ 1, CaCO 3. Ca CaCO 3,. ]

16 14 (14 ) Si ( 2 ) SiO 2 C.. SiO C Si + 2 CO 1,.. 2, (IC),. SiO 2 1.,. 2,. 3, (HF SiO 2 ). SiO HF SiF 6 O () 1 NaOH 2 HCl SiO 2 Na 2 1,. SiO NaOH SiO 2 + Na 2 CO 3 Na 2 O ( + ) Na 2 + CO 2 2,. Na HCl 2 NaCl ( ) 3.. ( + ), SiO 2 O., SiO 2,.,, Na 2. 1, 2. Na 2 CO 3 Na 2 O + CO 2 (, + ) Na 2 O + SiO 2 Na 2 ( + ), Na 2 O SiO 2,.. (),,,. ( ). ( ). 1 ( ) ()..,,.. 2,. 3. 4,,.

<576F F202D F94BD899E8EAE82CC8DEC82E895FB5F31325F352E6C7770>

<576F F202D F94BD899E8EAE82CC8DEC82E895FB5F31325F352E6C7770> 1 ( 問 ) 金属が溶けて H 2 を発生する場合 ( 例 ) 1. 金属と H で考える Na H 2O H 2 Fe H 2 H 2 2Na 2H 2Na H 2 Fe 2H Fe 2 H 2 2. 水の場合は OH を両辺に加える 2'. 酸の場合は 酸の陰イオンを両辺に加える 3. たし算をする Na H 2O K H 2O Ca H 2O Mg H 2O Zn H 2 Fe H 2 Al

More information

後期化学_04_酸塩基pH

後期化学_04_酸塩基pH 2011 ( ) ph H3O + H + H3O + HCl H3O + HCl + H2O H3O + + Cl HCl H + + Cl OH OH NaOH OH NaOH Na + + OH NH3 OH NH3 + H2O NH4 + + OH 1 H + OH H + H + * 1 NH3 HCl NH4Cl NH4Cl NH3 + Cl NH3 + HCl NH4 + + Cl.

More information

温泉の化学 1

温泉の化学 1 H O 1,003 516 149 124 2,237 1974 90 110 1km 2,400 ( 100 Mg 200 (98 ) 43,665 mg 38,695 mg 19,000 mg 2000 2000 Na-Ca-Cl 806 1970 1989 10 1991 4 ph 1 981 10,000 1993... (^^; (SO_4^{2-}) " " 1973-1987 1970

More information

RAA-05(201604)MRA対応製品ver6

RAA-05(201604)MRA対応製品ver6 M R A 対 応 製 品 ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025は 試験所及び校正機関が特定の試験又は 校正を実施する能力があるものとして認定を 受けようとする場合の一般要求事項を規定した国際規格 国際相互承認 MRA Mutual Recognition Arrangement 相互承認協定 とは 試験 検査を実施する試験所 検査機関を認定する国際組織として ILAC 国際試験所認定協力機構

More information

第 11 回化学概論 酸化と還元 P63 酸化還元反応 酸化数 酸化剤 還元剤 金属のイオン化傾向 酸化される = 酸素と化合する = 水素を奪われる = 電子を失う = 酸化数が増加する 還元される = 水素と化合する = 酸素を奪われる = 電子を得る = 酸化数が減少する 銅の酸化酸化銅の還元

第 11 回化学概論 酸化と還元 P63 酸化還元反応 酸化数 酸化剤 還元剤 金属のイオン化傾向 酸化される = 酸素と化合する = 水素を奪われる = 電子を失う = 酸化数が増加する 還元される = 水素と化合する = 酸素を奪われる = 電子を得る = 酸化数が減少する 銅の酸化酸化銅の還元 第 11 回化学概論 酸化と還元 P63 酸化還元反応 酸化数 酸化剤 還元剤 金属のイオン化傾向 酸化される = 酸素と化合する = 水素を奪われる = 電子を失う = 酸化数が増加する 還元される = 水素と化合する = 酸素を奪われる = 電子を得る = 酸化数が減少する 銅の酸化酸化銅の還元 2Cu + O 2 2CuO CuO + H 2 Cu + H 2 O Cu Cu 2+ + 2e

More information

CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 Cu Cu Cu OH 2 Cu NH CuSO 4 5H 2O Ag Ag 2O Ag 2CrO4 Zn ZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag

CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 Cu Cu Cu OH 2 Cu NH CuSO 4 5H 2O Ag Ag 2O Ag 2CrO4 Zn ZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 CuCu Cu OH 2 Cu NH 3 4 2 CuSO 4 5H 2O AgAg 2O Ag 2CrO4 ZnZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag 2O Cl Cl AgCl PbCl 2 Ag Cl AgCl Pb 2 2Cl PbCl2 Cl Hg22

More information

4 1 Ampère 4 2 Ampere 31

4 1 Ampère 4 2 Ampere 31 4. 2 2 Coulomb 2 2 2 ( ) electricity 2 30 4 1 Ampère 4 2 Ampere 31 NS 2 Fleming 4 3 B I r 4 1 0 1.257 10-2 Gm/A µ 0I B = 2πr 4 1 32 4 4 A A A A 4 4 10 9 1 2 12 13 14 4 1 16 4 1 CH 2 =CH 2 28.0313 28 2

More information

土壌の観察・実験テキスト −土壌を調べよう!−

土壌の観察・実験テキスト −土壌を調べよう!− ( ) 2006 7 20 i 21 1962 1969 1987 1992 2005 65 1972 1977 1997 1977 1998 1982 1998 2002 2004 2005 SPP 1999 ii 1 g cm m 6378km ( ) 4.2, 4.3 5.1 7.1 8.1 4.1 7.3, 7.4 7.1 1 2 7.1 8.2 2 5 6 1, 2 2.3 4.2, 4.3

More information

Microsoft Word - 00”ŒŁ\”ƒf.doc

Microsoft Word - 00”ŒŁ\”ƒf.doc 1-1 1 1-2 5S 3 1-3 5 2-1 1 2-2 3 2-3 5 2-4 7 3-1 1 3-2 3 3-3 5 3-4 7 4-1 1977 1 4-2 1987 7 4-3 17 4-4 26 1-1 1 1-2 5S 3 1-3 5 1-1 (1) (2) (3) 1. -1-1 1:15 1:10 2.. owf / 1.0 40 1.0 3.0 60 3.0 80 kg 0.25

More information

H22応用物理化学演習1_濃度.ppt

H22応用物理化学演習1_濃度.ppt 1 2 4/12 4/19 4/27 5/10 5/17 5/24 5/31 (20 ) (20 ) (10 ) (50 ) 3 (mole fraction) X = (mol) (mol) i n 1, n 2,, n x N i X i = n i = n i n 1 + n 2 + + n x N 4 (molarity, M) 1 dm 3 ( L) (mol) (mol/l) = 1 L

More information

03J_sources.key

03J_sources.key Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E

More information

Taro-化学5 無機化学 最新版

Taro-化学5 無機化学 最新版 18 典型元素とその化合物 Ⅰ P oint.43 アルカリ金属元素 1 価電子価のイオン 2 常温で水と激しく反応する強いアルカリ性を示す Na + H2O に保存 3すべての塩は水に溶ける 4 炎色反応を示す Sr Li Ca Na Ba Cu K 5 イオン化傾向が大きい酸化されやすい 力 6 単体 Na は 7 アンモニアソーダ法 で得る ソルベー法 (1) (5) NaCl NaHCO3

More information

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e

1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh

More information

untitled

untitled NPO 2006( ) 11 14 ( ) (2006/12/3) 1 50% % - - (CO+H2) ( ) 6 44 1) --- 2) ( CO H2 ) 2 3 3 90 3 3 2 3 2004 ( ) 1 1 4 1 20% 5 ( ) ( ) 2 6 MAWERA ) MAWERA ( ) ( ) 7 6MW -- 175kW 8 ( ) 900 10 2 2 2 9 -- - 10

More information

2011年度 化学1(物理学科)

2011年度 化学1(物理学科) 014 年度スペシャルプログラム (1/17) 酸 塩基 : 酸 塩基の定義を確認する No.1 1 酸と塩基の定義に関する以下の文章の正を答えよ 場合は 間違いを指摘せよ 文章正指摘 1 酸と塩基の定義はアレニウスとブレンステッド ローリーの 種類である ルイスの定義もある アレニウスの定義によれば 酸とは H を含むものである 水に溶けて 電離して H+ を出すものである 3 アレニウスの定義によれば

More information

電子配置と価電子 P H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 価電子数 陽

電子配置と価電子 P H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 価電子数 陽 電子配置と価電子 P11 1 2 13 14 15 16 17 18 1H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 1 2 3 4 5 6 7 0 陽性元素陰性元素安定電子を失いやすい電子を受け取りやすい 原子番号と価電子の数 P16 元素の周期表 P17 最外殻の電子配置と周期表

More information

元素分析

元素分析 : このマークが付してある著作物は 第三者が有する著作物ですので 同著作物の再使用 同著作物の二次的著作物の創作等については 著作権者より直接使用許諾を得る必要があります (PET) 1 18 1 18 H 2 13 14 15 16 17 He 1 2 Li Be B C N O F Ne 3 4 5 6 7 8 9 10 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P

More information

物理化学I-第12回(13).ppt

物理化学I-第12回(13).ppt I- 12-1 11 11.1 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) [Mg 2+ O 2 ] Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) - 2Mg(s) 2Mg 2+ (s) + 4e +) O 2 (g) + 4e 2O 2 (s) 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e +) Cu 2+ (aq)

More information

Microsoft Word - 目次注意事項2.doc

Microsoft Word - 目次注意事項2.doc I II 2009 1. 2. 12 50 3. 1. 2. 3 ( 0.1g, 0.01g, 0.001g ) 3. 4. 1. 2. ()A4 3. 000005 19 5 11 () 19 5 15 () EDTA " # $ 1000 500 =... mol/l Web 1) p.159 2) 1987pp.14-15 3) 1989pp.58-60 4) http://www.chem.zenkyo.h.kyoto-u.ac.jp/operation/

More information

後期化学_01_濃度

後期化学_01_濃度 2011 ( ) 1 4 1 100 g g % * 1 100 g 1 g 1 % * 2 (1 g)/(100 g) = 0.01 = 1 % 100 g 100 g 99 g 100 g 1 g 1 % 2.5 g 50 g (2.5 g)/(50 g) = 0.050 = 5.0 % 100 ml g 1 %(w/w) wt% % %(w/v) % / 2 % SI 2 / % 100 ml

More information

コロイド化学と界面化学

コロイド化学と界面化学 x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10

More information

1

1 I II II 1 dw = pd = 0 1 U = Q (4.10) 1K (heat capacity) (mole heat capacity) ( dq / d ) = ( du d C = / ) (4.11) du = C d U = C d (4.1) 1 1 du = dq + dw dw = pd dq = du + pd (4.13) p dq = d( U + p ) p (4.14)

More information

chno01.dvi

chno01.dvi 040813F 14 2 27 3 I 5 I.1... 5 I.2... 5 I.3... 5 I.3.1... 5 I.3.2... 5 I.3.3... 7 I.4... 7 I.4.1... 7 I.4.2 (Electron Affinity)... 8 I.5 (electronegativity)... 9 I.5.1... 9 I.5.2... 9 I.5.3... 10 II 13

More information

現場での微量分析に最適 シリーズ Spectroquant 試薬キットシリーズ 専用装置シリーズ 主な測定項目 下水 / 廃水 アンモニア 亜硝酸 硝酸 リン酸 TNP COD Cr 重金属 揮発性有機酸 陰イオン / 陽イオン界面活性剤 等 上水 / 簡易水道 残留塩素 アンモニア 鉄 マンガン

現場での微量分析に最適 シリーズ Spectroquant 試薬キットシリーズ 専用装置シリーズ 主な測定項目 下水 / 廃水 アンモニア 亜硝酸 硝酸 リン酸 TNP COD Cr 重金属 揮発性有機酸 陰イオン / 陽イオン界面活性剤 等 上水 / 簡易水道 残留塩素 アンモニア 鉄 マンガン 現場での微量分析に最適 シリーズ Spectroquant 試薬キットシリーズ 専用装置シリーズ 主な測定項目 下水 / 廃水 アンモニア 亜硝酸 硝酸 リン酸 TNP COD Cr 重金属 揮発性有機酸 陰イオン / 陽イオン界面活性剤 等 上水 / 簡易水道 残留塩素 アンモニア 鉄 マンガン カドミウム 鉛 六価クロム シアン化物等 飲料 用水管理 残留塩素 鉄 マンガン 等 ボイラー シリカ

More information

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号

近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号 230 C B A D E 50m 558 0 1km (mg L 1 ) T N NO 2 3 N NH 4 N 2.0 0 (a) 2001 1.5 6 20 21 5 1.0 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 14:00 17:00 (b) 2001 7 3 4 20:00 23:00 2:00 (h) 5:00 8:00 11:00 10 0 5 10 15

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション ICP-AES, AA ppb - 1% ICP-MS ppt - 100ppm SEM-EDX 0.1% - 100% B - U XRF 0.01% - 100% Na - U EMIA ppm - 100% C, S EMGA EMIA : EMGA ppm - 100% O, N, H Carbon Sulfur Nitrigen Oxygen ISO ISO/TC 17/SC ISO 9556

More information

H1-H4

H1-H4 42 S H He Li H He Li Be B C N O F Ne Be B C N O F Ne H He Li Be B H H e L i Na Mg Al Si S Cl Ar Na Mg Al Si S Cl Ar C N O F Ne Na Be B C N O F Ne Na K Sc T i V C r K Sc Ti V Cr M n F e C o N i Mn Fe Mg

More information

物理化学I-第11回(13).ppt

物理化学I-第11回(13).ppt I- 11-1 10 10.5 H 3 O + (aq) + OH (aq) + Na + (aq) + Cl (aq) Na + (aq) + Cl (aq) + 2H 2 O(l) - or - [A] V A = [B] V B 22 mol dm 3 equiv dm 3 - H 2 SO 4 (aq) + 2NaOH(aq) 2Na + (aq) + SO 4 2 (aq) + 2H 2

More information

JAJP

JAJP Agilent 7500ce ORS ICP-MS Glenn Woods Agilent Technologies Ltd. 5500 Lakeside, Cheadle Royal Business Park Stockport UK Agilent 7500ce ICP-MS 5 7500ce (ORS) 1 ORS 7500ce ORS ICP-MS ( ) 7500 ICP-MS (27.12

More information

1 c H O. H C C O H. CH 3 COOH ( ). C 2 H 4 O 2. CH 2 O H [. CH2 CH 2 CH CH ]. CH 3 COOH 3 1 C H ( ) CH 3 CH 3 CH CH CH

1 c   H O. H C C O H. CH 3 COOH ( ). C 2 H 4 O 2. CH 2 O H [. CH2 CH 2 CH CH ]. CH 3 COOH 3 1 C H ( ) CH 3 CH 3 CH CH CH 1.. 3 (). 2 4 2. 2 [. 2 2 ]. 3 3 1 () 3 3 2 3 ( 3 ) 2 ( 3 ) 2 2,., (). (, ).,.,.. 3 3 3 3 ( ). 1. 2. N 2 2 N 3 ( ) ( ) N N ( N ) N N ( N ) N N 2 N 2 S 3 N N = N [...,. ] 2 1 1 4 ( 6 ) ( 1 ). 2 ( 4 ) (

More information

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合

1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合 1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合の実効線 務従事者 区域外の 区域外の 量係数 量係数 の呼吸す 空気中の 水中の濃 る空気中 濃度限度

More information

RN201602_cs5_0122.indd

RN201602_cs5_0122.indd ISSN 1349-1229 No.416 February 2016 2 SPECIAL TOPIC113 SPECIAL TOPIC 113 FACE Mykinso 113 SPECIAL TOPIC IUPAC 11320151231 RI RIBFRILAC 20039Zn30 Bi83 20047113 20054201283 113 1133 Bh107 20082009 113 113

More information

MP-AES ICP-QQQ Agilent 5100 ICP-OES Agilent 5100 (SVDV) ICP-OES (DSC) 1 5100 SVDV ICP-OES VistaChip II CCD Agilent 7900 ICP-MS 7700 / 10 7900 ICP-MS ICP-MS FTIR Agilent 7900 ICP-MS Agilent Cary 7000 (UMS)

More information

Taro-renshu2

Taro-renshu2 1 覚えたい元素記号と化学式 元素名を見て元素記号が書けるように, 元素記号を見て元素名が書けるように, 何度も繰り返して覚えてしまおう 元素記号は, 一文字目は大文字の活字体で書く 二文字目は小文字で書くが 筆記体で書いてもよい 数字の1とまぎらわしいので, 小文字の l は筆記体で書いた方がよい 元素記号を覚えたら, 次に 1H から 20Ca までを周期表の形で書けるようにしよう * 語呂合わせで順番を覚えるとよい

More information

[ ] (Verschieden Wissenschaft auf Pedologie fur Geologe) (Taqumi, TuZino) Julius 2007 I. 3 II. 3 II. 1 : : : : : : : : : : : : :

[ ] (Verschieden Wissenschaft auf Pedologie fur Geologe) (Taqumi, TuZino) Julius 2007 I. 3 II. 3 II. 1 : : : : : : : : : : : : : [ ] (Verschieden Wissenschaft auf Pedologie fur Geologe) 2008 1 8 (Taqumi, TuZino) 2008 1 8 10 Julius 2007 I. 3 II. 3 II. 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3 II. 2 : : : : : : :

More information

金属元素製錬・精製における環境負荷基礎データ

金属元素製錬・精製における環境負荷基礎データ 15 3 13 14 14 6 CO 2 LCA CO 2 LCA 15 3 ...1...1...1...1...4...6...14...16...17...18...20...28...32...36...40...44...48...52...56...60...64...68...72...76...84...88...92...96...100...104...108... 112...

More information

2004 年度センター化学 ⅠB p1 第 1 問問 1 a 水素結合 X HLY X,Y= F,O,N ( ) この形をもつ分子は 5 NH 3 である 1 5 b 昇華性の物質 ドライアイス CO 2, ヨウ素 I 2, ナフタレン 2 3 c 総電子数 = ( 原子番号 ) d CH 4 :6

2004 年度センター化学 ⅠB p1 第 1 問問 1 a 水素結合 X HLY X,Y= F,O,N ( ) この形をもつ分子は 5 NH 3 である 1 5 b 昇華性の物質 ドライアイス CO 2, ヨウ素 I 2, ナフタレン 2 3 c 総電子数 = ( 原子番号 ) d CH 4 :6 004 年度センター化学 ⅠB p 第 問問 a 水素結合 X HLY X,Y= F,O,N ( ) この形をもつ分子は 5 NH である 5 b 昇華性の物質 ドライアイス CO, ヨウ素 I, ナフタレン c 総電子数 = ( 原子番号 ) d CH 4 :6+ 4 = 0個 6+ 8= 4個 7+ 8= 5個 + 7= 8個 4 + 8= 0個 5 8= 6個 4 構造式からアプローチして電子式を書くと次のようになる

More information

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1

36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1 36 th ICh - - 5 - - : - 3 ( ) - 169 - -, - - - - - - - G D L U C K final 1 1 1.01 2 e 4.00 3 Li 6.94 4 Be 9.01 5 B 10.81 6 C 12.01 7 N 14.01 8 16.00 9 F 19.00 10 Ne 20.18 11 Na 22.99 12 Mg 24.31 Periodic

More information

攪拌シール攪拌棒 P50-1 P50-1 P , , , P50-6 P50-6 P , ,000 P50-2 P50-3 P L 500

攪拌シール攪拌棒 P50-1 P50-1 P , , , P50-6 P50-6 P , ,000 P50-2 P50-3 P L 500 図面による特注製作分析用セル 光学ガラス 研磨ガラス製品熔着角形バット 100 SUS SUS 550 550 550mm 3 5mm CO2 R NC 49 攪拌シール攪拌棒 P50-1 P50-1 P50-1-1 25 8 9 29 9 11,000-2 13,500-3 18,000 55-1 57 59 P50-6 P50-6 P50-6-1 9 29 9 70,000-2 75,000 P50-2

More information

2_R_新技術説明会(佐々木)

2_R_新技術説明会(佐々木) % U: 6.58%, Np, Am:.5%, Pu:.% 5.8% Cs 6.5% Sr %.9%Mo 8.74% Tc.9% TODA C 8 H 7 C 8 H 7 N CH C CH N CH O C C 8 H 7 O N MIDOA C 8 H 7 DOODA NTA + HN(C 8 H 7 ) + H O DCC + SOCl + HN(C 8 H 7 ) + Cl TODA (TODA)

More information

IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A

IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A IS(A3)- 284 - No.e1 核種核種半減期エネルギー放出割合核種通番数値単位 (kev) (%) 1 1 1 MG-28 20.915 H 29.08 27.0000 β-/ce K Al-28 2 1 2 MG-28 20.915 H 30.64 2.6000 β-/ce L Al-28 3 2 1 SC-44M 58.6 H 270.84 0.0828 EC/CE CA-44 4 2

More information

48 13 13 13 38 21 13 3 13 3.1 l l l l l l 4.1.1 5mm 0.5mm 5mm 10 500mL 500mL 500mL 20 1 200 / 4 5 6 3000G 20 G1118 R N 2 10-8 GG Rcm Nrpm 1μm 2 3000G 1 /1 4.1.2PCB PCB 5mm 0.5mm 5mm 10 500mL 500mL 500mL

More information

H22環境地球化学4_化学平衡III_ ppt

H22環境地球化学4_化学平衡III_ ppt 1 2 3 2009年度 環境地球化学 大河内 温度上昇による炭酸水の発泡 気泡 温度が高くなると 溶けきれなくなった 二酸化炭素が気泡として出てくる 4 2009年度 環境地球化学 圧力上昇による炭酸水の発泡 栓を開けると 瓶の中の圧力が急激に 小さくなるので 発泡する 大河内 5 CO 2 K H CO 2 H 2 O K H + 1 HCO 3- K 2 H + CO 3 2- (M) [CO

More information

コンクリート劣化評価報告書(案)

コンクリート劣化評価報告書(案) 25 -H14 () 13 15 3 16 6 H13,14 H15 () () H15 () H13 H13,14 () H13,14 () () () () H13,14 H15 () () H15 H13 () () H14,15 () H14 () H15 () () H13,14 () () H15 () () H15 () H13,14 () () H15 () () H15 H13,14

More information

303合成の定義事例集[読み取り専用]

303合成の定義事例集[読み取り専用] 4.2.2 1326 0 OH Hydrolysis C2H5OCHCH2 H2O C2H5OH CH2CH O RCOR NaOH aq - RCONa+ O R OH RCNR O H H2O RCOH O R NH2 CH2CH2 O C O CH2 H2O H2O HOCH2CH2CH2COH O 4 RCN RCNH2 O 1 RCNH2 O CH2 CH2 (CH2)n CNH CH CN

More information

4_Laser.dvi

4_Laser.dvi 1 1905 A.Einstein 1917 A.Einstein 1954 C.H.Townes MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 23.9 GHz 1.26 cm 1960 T.H.Maiman LASER Light Amplification by Stimulated Emissin of Radiation

More information

(a) (b) X Ag + + X AgX F < Cl < Br < I Li + + X LiX F > Cl > Br > I (a) (b) (c)

(a) (b) X Ag + + X AgX F < Cl < Br < I Li + + X LiX F > Cl > Br > I (a) (b) (c) ( 13 : 30 16 : 00 ) (a) (b) X Ag + + X AgX F < Cl < Br < I Li + + X LiX F > Cl > Br > I (a) (b) (c) (a) CH 3 -Br (b) (c),2,4- (d) CH 3 O-CH=CH-CH 2 (a) NH 2 CH 3 H 3 C NH 2 H CH 3 CH 3 NH 2 H 3 C CH 3

More information

Taro-化学3 酸塩基 最新版

Taro-化学3 酸塩基 最新版 11 酸 塩基の反応 P oint.29 酸 塩基 ブレンステッドの酸 塩基 酸 水素イオンを 物質 塩基 水素イオンを 物質 NH3 + H2O NH4 + + OH - 酸 塩基の性質 1 リトマス紙 2 フェノールフタレイン溶液 3BTB 液 4 メチルオレンジ 5 金属と反応 6 味 7 水溶液中に存在するイオン 酸 塩基 酸 塩基の分類 1 価数による分類 1 価 2 価 3 価 酸 塩基

More information

2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius 53 Ea R T k 1 = χe 1 Ea RT k 2 = χe 2 Ea RT 53 A B A B

2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius 53 Ea R T k 1 = χe 1 Ea RT k 2 = χe 2 Ea RT 53 A B A B 5. A B B A B A B B A A B A B 2 A [A] B [B] 51 v = k[a][b] 51 A B 3 0 273.16 A B A B A B A A [A] 52 v= k[a] 52 A B 55 2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius

More information

20_zairyou.pdf

20_zairyou.pdf 平 成 29 年 4 月 入 学 及 び 平 成 28 年 9 月 入 学 大 学 院 修 士 課 程 専 門 職 学 位 課 程 入 学 試 験 物 質 理 工 学 院 材 料 系 筆 答 専 門 試 験 科 目 想 定 問 題 平 成 28 年 1 月 東 京 工 業 大 学 出 題 される 分 野 問 題 数 等 本 想 定 問 題 の 内 容 は 実 際 の 試 験 問 題 とは 異 なる

More information

税関分析25 年の進歩

税関分析25 年の進歩 25 1 25 40 27 25 27 32 25 CeEDTA 10) 11 1) Fe Al Zn EDTA 2) 12) n IR400 2N BT EDTA 14) e 15) 16) 17) 18) 3) Zn Cu 4) Mn 5) 6) 7) 8) 9 13) 2 24) X 56),57) 58) 25) 59) 60) X 61) X X 26) X 27),28),29) 62)

More information

名称未設定-2

名称未設定-2 Contents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 i 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 ii 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

<4D F736F F D2089BB8A778AEE E631358D E5F89BB8AD28CB3>

<4D F736F F D2089BB8A778AEE E631358D E5F89BB8AD28CB3> 第 15 講 酸化と還元 酸化 還元とは切ったリンゴをそのまま放置すると, 時間が経つにつれて断面が変色します これはリンゴの断面が酸化した現象を示しています ピカピカの10 円玉も, しばらくすると黒く, くすんでいきます これも酸化です この10 円玉を水素ガスのなかに入れると, 元のきれいな10 円玉に戻ります これが還元です 1 酸化還元の定義 2 酸化数とは? 3 酸化剤 還元剤についての理解

More information

i ( 23 ) ) SPP Science Partnership Project ( (1) (2) 2010 SSH

i ( 23 ) ) SPP Science Partnership Project ( (1) (2) 2010 SSH i 1982 2012 ( 23 ) 30 1998 ) 2002 2006 2009 1999 2009 10 2004 SPP Science Partnership Project 2004 2005 2009 ( 29 2010 (1) (2) 2010 SSH ii ph 21 2006 10 B5 A5 2014 2 2014 2 iii 21 1962 1969 1987 1992 2005

More information

CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COO

CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COO CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COOH COOH COOH COO - CH 2 NH + + CH 2 NH COO - COO - COO

More information

1320M/161320M

1320M/161320M " # $ %! θθ v m g y v θ O v α x! O x y x α x y y " v # v sinα $ & v cosα ' v cosα v sinα ( v cosα % v sinα " g # gsinθ $ g sinθ ' g ( gsinθ ) g sinθ % gcosθ & g cosθ * gcosθ! g cosθ xy y L v g x xy L α

More information

2 6 8 10 12 14 18 20 22 24 26 29 32 34 36 1 40 42 44 39 47 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 70 72 74 76 78 80 67 83 84 86 88 90 92 94 96 97 98 100 102 103 104 106 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

More information

K 吸収端 XAFS 用標準試料 Ti Ti-foil 金属箔 縦 1.3 cm 横 1.3 cm 厚さ 3 µm TiO2 anatase ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 TiO2 rutile ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 2017.

K 吸収端 XAFS 用標準試料 Ti Ti-foil 金属箔 縦 1.3 cm 横 1.3 cm 厚さ 3 µm TiO2 anatase ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 TiO2 rutile ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 2017. あいち SR BL5S1 硬 X 線 XAFS ビームライン Ⅰ 標準試料リスト 周期表のリンクをクリックすると 各元素の標準試料リストに飛びます 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga

More information

2 1 7 - TALK ABOUT 21 μ TALK ABOUT 21 Ag As Se 2. 2. 2. Ag As Se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sb Ga Te 2. Sb 2. Ga 2. Te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4

More information

13 3 21 11 60 11 3 10 13 3 21 11 3 10 38 11 7 23 1 11 11 12 39 12 2 29 2 12 3 15 40 12 8 30 3 12 11 2 41 13 2 20 4 13 3 15 42 13 3 15 10 14 16 1900 1945 1985 ( ) ( ) 1 2 6 2 Thiobacillus SO 2-4 H 2 S

More information

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. m m kg t s I A T K n mol I v cd SISI SI 10 1 SI 1-1-1 molecular weight1 12 C 112 relative molecular mass of a substance g 1 mol dalton 12 C 112 SI 1 1.6605655x10-27 kg Da 1-1-1 SI

More information

<4D F736F F F696E74202D208D918E8E91CE8DF481698E5F89968AEE816A F38DFC97702E707074>

<4D F736F F F696E74202D208D918E8E91CE8DF481698E5F89968AEE816A F38DFC97702E707074> 国試対策 酸塩基 酸 塩基 ( アルカリ ) って何? H 2 SO 4 水酸化カルシウムアンモニア CH HNO 3 4 HCl 硫酸ナトリウム 新垣 知輝 どれが酸? どれが塩基? 酸 酸と塩基の定義 塩基 H + を出すもの OH を出すもの by アレニウス H + を渡すもの H + を受け取るもの by ブレンステッド ローリー電子対を受け取る電子対を渡すものもの by ルイス 水素イオン

More information

A9RF112.tmp.pdf

A9RF112.tmp.pdf 9 1-1 9 9 10 11 13 17 1-2 18 18 19 20 21 21 22 23 24 26 2-1 26 26 26 30 33 35 2-2 36 36 38 40 44 44 45 3-1 45 45 47 49 51 53 58 3-2 59 59 60 62 64 68 69 70 4-1 70 70 72 4-2 73 73 74 74 75 76 77 77 79 80

More information

untitled

untitled 20073-1- 3 4 5 9 12 14 17-2- 3,700ha 30,000t -3- 1t 70 50 40 C/N -4- 20011228 C/N 13 2001 2cm 1t 60 70 60-5- 70 1t -6- 2003131 ph EC T-C T-N C/N P2O5 K2O CaO MgO HO 2 ms % % % % % % % 8.52 0.64 74.9 44.9

More information

p.1127 Chapter 22 Amino Acids, Peptides, and Proteins p.1128 p.1128 Amino acid Peptide Amino acid p.1132 p.1128 p.1129 p.1129 p.1129 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130 p.1130

More information

09_organal2

09_organal2 4. (1) (a) I = 1/2 (I = 1/2) I 0 p ( ), n () I = 0 (p + n) I = (1/2, 3/2, 5/2 ) p ( ), n () I = (1, 2, 3 ) (b) (m) (I = 1/2) m = +1/2, 1/2 (I = 1/2) m = +1/2, 1/2 I m = +I, +(I 1), +(I 2) (I 1), I ( )

More information

CPT2L1Z1J154.indd

CPT2L1Z1J154.indd 要点学習化学変化と原子分子 1 1 30 分分解, 物質のしくみ CPT2L1-Z1J1-01 要点 要点を読んで重要なポイントを確認しましょう 分解 1 分解 物質そのものが 性質が異なる別の物質に変わる変化を() といいます 1 種類の物質が2 種類以上の別の物質に分かれる化学変化をといいます 加熱により起こる分解をとくにといい 電流を流すことにより起こる分解をとくに といいます 2 炭酸水素ナトリウムを熱分解する実験

More information

リサイクルデータブック2016

リサイクルデータブック2016 AppendixEU SDGs2159EU 21512UNEPOECD2165G7 2165 213 Appendix 1 EU 2 EU 3 215 i CONTENTS i 1 213 1 213 2 1 4 2 2 6 3 3 6 4 213 7 4 5 9 6 213 9 5 7 1 8 213 1 9 11 1 213 11 11 213 11 6 6.1 12 213 14 6.2 13

More information

ナノハイブリッド材料の創製

ナノハイブリッド材料の創製 1 α-fe2o3 α-fe2o3 α-fe2o3 α-fe2o3 2µm 2µm 2µm 10µm CdS CdS Cu2O 0.5µm 1µm 0.5µm 2 Ni-Zn 3 4 5 Ni-Zn 6 7 1. 2. 3. (T. Sugimoto, Adv. Colloid Interface Sci. 28, 65 (1987).) 8 LaMer 9 10 11 O 12 13 α-fe2o3

More information

01-表紙.ai

01-表紙.ai B 0 5 0-5 双極子核 I=1/ 2 四極子核 I 1 e Li Be B C N F Ne Na Mg 黒字はNMR 観測不可 Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr MnFe Co Ni Cu ZnGaGe As Se Br Kr RbSr Y Zr NbMoTc RuRhPdAgCd In Sn SbTe I Xe Cs Ba La f Ta W Res Ir Pt

More information

はじめて学ぶ化学

はじめて学ぶ化学 章末問題の解答 1 章 1. 物体として同じ形をしているものは (a), 物質として同じものは (b) と (c) 2. 5 µm = 5 10 6 m = 5 10 3 mm = 5 10 4 cm 3. (20 mm)/(5.0 µm) = (20 mm)/(5.0 10 3 mm) = 4.0 10 3 4.0 10 3 個. 4. 4.5 g = 4.5 10 3 kg = 4.5 10 3

More information

apple ヲ0 09 apple ヲ apple0309apple076 56ヲ fl 0603apple6ヲ

apple ヲ0 09 apple ヲ apple0309apple076 56ヲ fl 0603apple6ヲ 1305ィャ00010204ィヲ00ィヲ07ィ ィケ ィ 0500090502ィヲ00ィヲ07ィ ィケ, 2009, 6ァ8 6, 06. 1ィC18 ィャ0501 551.23/21;558.42 07ィ 05ィコィヲ0700ィヲ07ィ 02ィ ィケ ィェ00ィコ020200ィイ040107 ィ 05ィェィヲィョ04ィ 01ィヲ05 05ィャ0001020402 02ィャィェ04ィヲ050501ィ

More information

冬休みの課題 ( 化学基礎 酸化還元 ) 1. 下線部の原子の酸化数 NO1 1 CaCO 3 2 NaNO 3 3 K 2Cr 2O 7 4 H 3PO 下線部の原子の酸化数の変化 1 3Cu+8HNO 3 3Cu(NO 3) 2+4H 2O+2NO

冬休みの課題 ( 化学基礎 酸化還元 ) 1. 下線部の原子の酸化数 NO1 1 CaCO 3 2 NaNO 3 3 K 2Cr 2O 7 4 H 3PO 下線部の原子の酸化数の変化 1 3Cu+8HNO 3 3Cu(NO 3) 2+4H 2O+2NO 冬休みの課題 ( 化学基礎 酸化還元 ) 1. 下線部の原子の酸化数 NO1 1 CaCO 3 2 NaNO 3 3 K 2Cr 2O 7 4 H 3PO 3 +4 +5 +6 +5 2. 下線部の原子の酸化数の変化 1 3Cu+8HNO 3 3Cu(NO 3) 2+4H 2O+2NO +5 +2 2 SO 2+I 2+2H 2O H 2SO 4+2HI 0-1 3 2H 2S+SO 2 3S+2H

More information

Contents 1 1. ph ph ph 7 a) ph 9 b) 10 c) ph 11 a) 11 b) 12 c) ph 14 d) 15 ph a) 18 b) / 19 c)

Contents 1 1. ph ph ph 7 a) ph 9 b) 10 c) ph 11 a) 11 b) 12 c) ph 14 d) 15 ph a) 18 b) / 19 c) ph Theory Guide School experiments ph Natural science laws experience ph live ph learn easily Contents 1 1. ph 5 1.1. 5 1.2. ph 6 1.3. ph 7 a) ph 9 b) 10 c) 11 1.4. ph 11 a) 11 b) 12 c) ph 14 d) 15 ph

More information

第4次酸性雨全国調査報告書(平成16年度) -(Ⅱ)付表編-

第4次酸性雨全国調査報告書(平成16年度) -(Ⅱ)付表編- 1.12.24 P. 5.4.3.1 NO NOP. 5.4.3.2P. 5.4.3.3 P. 5.4.3.4 P. 2.18 2.19 P. 2.20 P. 2.21 P. P. 5.5.2.11 SOA P. 5.5.2.12 NO B A B 1.1 16 mm FRS Vol. 31 42006 1.2 ph 16 FRS ms/m FRS 1.3 16 Vol. 31 42006 μmol/l

More information

Ⅳ 沈殿平衡 ( 溶解平衡 ) 論 沈殿平衡とは 固体とその飽和溶液 (Ex. 氷砂糖と砂糖水 ) が共存する系 ( 固相と液相 が平衡状態にある : 不均一系 ) であり その溶液の濃度が溶解度である 分析化学上 重要な沈殿平衡は難溶性電解質についてのもの Ⅳ-1 沈殿生成と溶解 電解質について

Ⅳ 沈殿平衡 ( 溶解平衡 ) 論 沈殿平衡とは 固体とその飽和溶液 (Ex. 氷砂糖と砂糖水 ) が共存する系 ( 固相と液相 が平衡状態にある : 不均一系 ) であり その溶液の濃度が溶解度である 分析化学上 重要な沈殿平衡は難溶性電解質についてのもの Ⅳ-1 沈殿生成と溶解 電解質について Ⅳ 沈殿平衡 ( 溶解平衡 ) 論 沈殿平衡とは 固体とその飽和溶液 (Ex. 氷砂糖と砂糖水 ) が共存する系 ( 固相と液相 が平衡状態にある : 不均一系 ) であり その溶液の濃度が溶解度である 分析化学上 重要な沈殿平衡は難溶性電解質についてのもの Ⅳ-1 沈殿生成と溶解 電解質について Ⅳ-1-1 溶解度積 Solubility Product 難溶性塩 (MA とする ) は 水に僅かに溶けて飽和溶液となり

More information

London -van der Waals Coulomb Fe, Mn

London -van der Waals Coulomb Fe, Mn 4 [ ] London -van der Waals physical adsorption electrostatic adsorption ( chemical adsorption London -van der Waals Coulomb Fe, Mn Freundlich Langmuir Linear isotherm m i(ads) = K d m i(soln) m i(ads)

More information

C 3 C-1 Cu 2 (OH) 3 Cl A, B A, A, A, B, B Cu 2 (OH) 3 Cl clinoatacamite S=1/2 Heisenberg Cu 2+ T N 1 =18K T N 2 =6.5K SR T N 2 T N 1 T N 1 0T 1T 2T 3T

C 3 C-1 Cu 2 (OH) 3 Cl A, B A, A, A, B, B Cu 2 (OH) 3 Cl clinoatacamite S=1/2 Heisenberg Cu 2+ T N 1 =18K T N 2 =6.5K SR T N 2 T N 1 T N 1 0T 1T 2T 3T C 3 C-1 Cu 2 (OH) 3 Cl A, B A, A, A, B, B Cu 2 (OH) 3 Cl clinoatacamite S=1/2 Heisenberg Cu 2+ T N 1 =18K T N 2 =6.5K SR T N 2 T N 1 T N 1 0T 1T 2T 3T 4T 5T 6T C (J/K mol) 20 18 16 14 12 10 8 6 0 0 5 10

More information

Microsoft PowerPoint - D.酸塩基(2)

Microsoft PowerPoint - D.酸塩基(2) D. 酸塩基 (2) 1. 多塩基酸の ph 2. 塩の濃度と ph 3. 緩衝溶液と ph 4. 溶解度積と ph 5. 酸塩基指示薬 D. 酸塩基 (2) 1. 多塩基酸の ph 1. 多塩基酸の ph (1) 硫酸 H 2 SO 4 ( 濃度 C) 硫酸 H 2 SO 4 は2 段階で電離する K (C) (C) K a1 [H+ ][HSO 4 ] [H 2 SO 4 ] 10 5 第 1

More information

Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK

Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK Na P K Ca Co Cu Sr Cd Ce Cs Tl 11 [1]18 [2] (FAO) (WTO) (Codex) Pb Cd As Sn Pb 0.3 mg/kg Cd 0.4 mg/kg 0.2 mg/kg

More information

希少金属資源 -新たな段階に入った資源問題-

希少金属資源 -新たな段階に入った資源問題- H 耐用 TMR 占有増大 Li 94.5 4CL 0 Na 56 0 K 800 6CA 99 Rb 0. Cs 0.0 Fr Be.5 86US 4 Mg 5500 0.07 8CN 5 Ca 0.09 7 Sr 0.5 48ES Ba 0.5 47 Ra Sc. Y 6.7 7 (Ln) 800-97CN 6 (An) Center for Strategic Material NIMS,Japan

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 2004 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T. Ito, A. Yamamoto, et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun., 136 (1974) J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1783 (1974) J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1398 (1975) 11 T.Ito, A. Yamamoto,

More information

Agilent AA ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA

Agilent AA ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA Agilent Agilent AA 195750 ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA 1938 HP 1965 HP 1976 GC/MS HP 5992A 1983 GC GC HP 5890A

More information

基礎化学 ( 問題 ) 光速 c = m/s, プランク定数 h = J s, 電気素量 e = C 電子の質量 m e = kg, 真空中の誘電率 ε 0 = C 2 s 2 (kg

基礎化学 ( 問題 ) 光速 c = m/s, プランク定数 h = J s, 電気素量 e = C 電子の質量 m e = kg, 真空中の誘電率 ε 0 = C 2 s 2 (kg 基礎化学 ( 問題 ) 光速 c = 3.0 10 8 m/s, プランク定数 h = 6.626 10 3 J s, 電気素量 e = 1.602 10 19 C 電子の質量 m e = 9.109 10 31 kg, 真空中の誘電率 ε 0 = 8.85 10 12 C 2 s 2 (kg m 3 ) とする 物理化学分野 ( 基本問題 ) 1. (1) 速度 v[m/s] で動く質量 m[kg]

More information

Taro-renshu1

Taro-renshu1 1 覚えたい元素記号と化学式何度も繰り返して覚えよう! 元素記号 [ ] は原子番号を示す 44! これだけ覚えれば, 大学入試も完璧です [1] 水素 H [16] 硫黄 ( イオウ ) S 臭素 Br [2] ヘリウム He [17] 塩素 Cl クリプトン Kr [3] リチウム Li [18] アルゴン Ar ストロンチウム Sr [4] ベリリウム Be [19] カリウム K 銀 Ag

More information

δδ 1 2 δ δ δ δ μ H 2.1 C 2.5 N 3.0 O 3.5 Cl 3.0 S μ

δδ 1 2 δ δ δ δ μ H 2.1 C 2.5 N 3.0 O 3.5 Cl 3.0 S μ 1961. (Received January 15, 2013) 1) 1. 2. ph 2) 3) 2) 2) 2001 4 6) 7) ph ph ph 1961 1962 1. 2 1 1 δδ 1 2 δ δ δ δ μ 1 1 1 1. H 2.1 C 2.5 N 3.0 O 3.5 Cl 3.0 S 2.5 1 1. μ 1 3. 1 2. 1963 1,4- δ δ 1 3 2 δ

More information

カタログ製造及び取り扱い

カタログ製造及び取り扱い Aluminium Biphosphate, Solution 50 30kg AlHPO 2 4 3317.94 Aluminium Chloride, 6-Hydrate AlCl36H2O 241.43 Aluminium Metaphosphate AlPO3 3263.90 Aluminium Nitrate, 9-Hydrate AlNO3 3 9H2O 375.13 Aluminium

More information

橡H10タイ第2章..doc

橡H10タイ第2章..doc 53 55 14001 1 5 BOD 1 2 2 56 1 1993 10 1998 23 ISO14001 20 1997 JICA ERTC: Environmental Research Training Center 10 1997 7 57 12 1 11 12 1 11 2 9 Federation of Thai Industries 58 59 1 1 A 9 I 2,900 1996

More information

あいち SR 硬 X 線 XAFS ビームライン参照試料リスト 周期表のリンクをクリックすると 各元素の参照試料リストに飛びます H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S

あいち SR 硬 X 線 XAFS ビームライン参照試料リスト 周期表のリンクをクリックすると 各元素の参照試料リストに飛びます H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S あいち SR 硬 X 線 XAFS ビームライン参照試料リスト 周期表のリンクをクリックすると 各元素の参照試料リストに飛びます 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se

More information

hv (%) (nm) 2

hv (%) (nm) 2 HOLLOW CATHODE LAMPS hv 1 2 1 8 5 3 4 6 (%) 6 4 7 8 2 16 2 24 28 32 36 4 44 (nm) 2 1 328.7 346.5 Ag 47-47NB(AG) 338.28 1 2 Re 75-75NB(RE) 346.47 2 25 39.27 343.49 Al 13-13NB(AL) 396.15 1 2 Rh 45-45NB(RH)

More information

18 2 20 W/C W/C W/C 4-4-1 0.05 1.0 1000 1. 1 1.1 1 1.2 3 2. 4 2.1 4 (1) 4 (2) 4 2.2 5 (1) 5 (2) 5 2.3 7 3. 8 3.1 8 3.2 ( ) 11 3.3 11 (1) 12 (2) 12 4. 14 4.1 14 4.2 14 (1) 15 (2) 16 (3) 17 4.3 17 5. 19

More information

Al アルミニウム Cu 銅 Fe 鉄 Ni ニ

Al アルミニウム Cu 銅 Fe 鉄 Ni ニ Al アルミニウム 30000 30000 30000 26000 26000 26000 28000 Cu 銅 140000 140000 140000 110000 110000 110000 130000 Fe 鉄 86000 87000 88000 140000 140000 140000 110000 Ni ニッケル 13000 13000 14000 23000 23000 23000

More information

2008/02/18 08:40-10:10, 12:50-14:20 14:30-16:00, 16:10-17:40,

2008/02/18 08:40-10:10, 12:50-14:20 14:30-16:00, 16:10-17:40, 008/0/18 08:40-10:10, 1:50-14:0 14:30-16:00, 16:10-17:40, 1pt A 1911 Leiden Heike Kammelingh-Onnes H.Kammelingh Onnes 1907 He 1 4. K H H c T c T H c Hg:40 mt, Pb:80 mt, Sn:30 mt 100 mt I c H c H c H

More information

閨75, 縺5 [ ィ チ573, 縺 ィ ィ

閨75, 縺5 [ ィ チ573, 縺 ィ ィ 39ィ 8 998 3. 753 68, 7 86 タ7 9 9989769 438 縺48 縺55 3783645 タ5 縺473 タ7996495 ィ 59754 8554473 9 8984473 3553 7. 95457357, 4.3. 639745 5883597547 6755887 67996499 ィ 597545 4953473 9 857473 3553, 536583, 89573,

More information

10-7 cm/ 50cm 10-6 cm/ 2,4-D 2 ph

10-7 cm/ 50cm 10-6 cm/ 2,4-D 2 ph 10-7 cm/ 50cm 10-6 cm/ 2,4-D 2 ph Cd 2+ Ca 2+ - Cr(OH) 4 ph ph ph ph 6 CrO 2-4 AsO 3-4 ph 9 Cd 2+ ph 6 ph 9 ph 6 9 ph B(OH) - 4 ph B(OH) 3 ph ph B(OH) - 4 ph soil organic matter ph ph ph ph 2,4-D ph 2,4-D

More information

リサイクルデータブック2017

リサイクルデータブック2017 AppendixEU SDGs2159EU 21512UNEPOECD2165G7 2165 214 Appendix 1 EU 2 EU EU( EU EU EU EU 3 217 i CONTENTS i 1 214 1 214 2 1 4 2 2 6 3 3 6 4 214 7 4 5 9 6 214 9 5 7 1 8 214 1 9 11 1 214 11 11 214 11 6 6.1

More information

untitled

untitled i ii iii iv v vi 1 2 3 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ..1..1..4..4.. 6.. 6.. 6.. 9.11....11....11 14 RHF (..14 () 27. 55. 57.. 58. 58. 61. 65. 65. 67. 68. 69.

More information