2011de.dvi

Size: px
Start display at page:

Download "2011de.dvi"

Transcription

1 211 (

2 , 211.,,,,.,,,.,.,.,,.,.,,.., Web. kikuchi/prttime/wkym211/de/211de.html

3 1.,,,.,.,,,.,,,, (.,,.,,. 1.1.,,. 1.1 (.,.,,,.,., m,, x. (, x<, x.,, kx., k (,,. t, (. m d2 x = kx. (1.1 dt2 1.,.,. k,,., ω = m, x = cos ωt, t = x = cos =, = ω sin =, dt m d2 x dt = m d2 2 dt ( cos ωt =m 2 ω2 ( cos ωt = m k cos ωt = kx. m, x = x(t = cos ωt (1.1 x( =, ( = dt. 3

4 ,,, b., x = b sin ωt ω, dt = b ω cos ωt = b cos ωt,, t = = b cos = b. ω dt, m d2 x dt 2 ( = m d2 b sin ωt = m b dt 2 ω ω ω2 ( sin ωt = k b sin ωt = kx. ω, x = x(t = b sin ωt (1.1 x( =, ( = b ω dt.,, b., x = cos ωt + b sin ωt, ω ( m d2 x dt = m d2 d2 b ( cos ωt+m sin ωt =( k cos ωt+ ( k bω 2 dt2 dt 2 ω sin ωt = kx., x( = cos + b sin =, ω dt ( = ω ( sin + b ω cos = b. ω, x = x(t = cos ωt + b sin ωt (1.1 x( =, ω dt ( = b., x( =, ( =, x( =, dt dt ( = b., (1.1 x d2 x 1, dt2, (1.1 x( =, ( = b dt x(t = cos ωt + b sin ωt,. ( ω ( (1 y = y(t = x(t cos ωt + b 2 ω sin ωt + m k ( (t ( ω sin ωt + b cos ωt dt 2, x(t (1.1, dt =. (2 (1, x(t = cos ωt + b sin ωt. ω 1.3 (., m,, ( g., h>, 2 4

5 .,, t x = h 1 2 gt2, v = gt., m d2 x = mg x( = h, v( = ( = dt 2 dt.,, g v, 1 x.,.,,,,,., v,., v. m dv = mg kv. (1.2 dt, k,.,., v( =., (1.3., m dv dt + kv = mg. e k m t, m d dt ( e k m t v = me k m t dv dt + m k ( m e k k m v = e m t m dv dt + kv = mge k m t. m, v( =, t [ e k m t v = g e k m ] t m s ds = g k e k m s = mg k (e k m t 1., v = mg k k (1 e m t. ( km e km t, v( = mg dv (1 1 =, k dt = mg k = ge k m t,., v> mg mg, v k k., lim v = mg,, mg t + k k.,. 1.4,, v., v >.,, (1.2 v( = v, t.,,, v.,,. 5

6 1.5 (., 2., 2, (,.,.,,,.,. x 1, t x = x 2 R 3. x = x x x 2 3 x 3 x,,., M, m, G>, (. m d2 x dt = GMmx. (1.3 2 x 3 (x = (,,., x. G. r = x, x x,, 1,,,, 2. g = GM, (1.3,. d 2 x dt 2 = gx x 3. (1.4 v, v =., dt l = m(x v., x v x, v., t, x, v., x v,.., dv dt = d dt.,., d(x v dt = dt v + x dv dt = v v + x dl d(m(x v = dt dt., = ( = d2 x dt dt 2 ( gx =. (1.5 x 3 =. ( , b = b 1 b 2 b 3 R 3 b = 1 b b b 3. (1.5 l = x v t 6

7 , d dt (x l = d (x (x v = (x v =v (x v =. dt dt, t,,, t x v.,., (,, ( t x 1 x = R 2 v 1., v = =. dt x 2, 1 2 (x v =1 2 (x 1v 2 x 2 v 1., (. (., 3, R 3 1., (1.5 2m (1.6,, t.,.,,, t x v = x 1 v 2 x 2 v 1 >.,., { x1 = r cos θ,, r = x x2 2,, x 2 = r sin θ. v 2 (1.7., v 1 = 1 dt = dr dθ cos θ r sin θ dt dt, v 2 = 2 dt = dr dθ (1.8 sin θ + r cos θ dt dt. ( 2 dv 1 dt = d2 r dθ dθ cos θ 2dr sin θ dt2 dt dt r cos θ r sin θ d2 θ dt dt, ( 2 2 dv 2 dt = d2 r dθ dθ sin θ +2dr cos θ dt2 dt dt r sin θ + r cos θ d2 θ dt dt. 2 (1.9 <x 1 v 2 x 2 v 1 ( dr dθ = r cos θ sin θ + r cos θ dt dt ( dr dθ r sin θ cos θ r sin θ = r 2 dθ dt dt dt. 7

8 , dθ dt, (1.4, ( dθ cos θ >.., dt sin θ (1.11 r,, d dt ( sin θ cos θ ( d 2 2 r dθ dt r = g 2 dt r, 2 (1.1 2 dr dθ dt dt + r d2 θ =. dt2 (1.11 ( r 2 dθ =2r dr dθ dt dt dt + d2 θ r2 dt =. 2 r 2 dθ dt = c (. (1.12 t dθ >, c>. (1.1, dt d 2 r dt c2 2 r = g 3 r. ( dθ >, t θ = θ(t t = ψ(θ, t = ψ(θ dt r = r(t, r ( θ., dr dθ = dr dt dt dθ = r2 dr c dt. (1.14, u = 1., r du ( dθ = 1r dr 2 dθ = 1 dr c dt. (1.15, d 2 u dθ 2 = 1 c, (1.13,, d dθ ( dr = r2 d 2 r dt c 2 dt. ( d 2 u dθ 2 + u = g c 2. (1.17, u = g c (, ũ = u u 2, d2 u dθ =, 2 ( ( d 2 ũ d 2 dθ + ũ = u d 2 2 dθ + u u 2 dθ + u 2 = g c g =. ( c2 8

9 , 1.1, α, β R, ũ = α cos θ + β sin θ. (1.19, δ = α 2 + β 2, cos θ 1 = α δ, sin θ 1 = β δ θ 1,., h = c2 g, ε = c2 δ g θ 1 > θ, r = 1 u = 1 r = u = g c 2 + δ cos(θ θ 1 (1.2., u = 1 h (1 + ε cos(θ θ 1, 1+ε(θ h., ε = 1+εcos(θ θ 1, r = h, dθ dt = c h 2,., θ = θ θ 1, x 1 = r cos θ, x 2 = r sin θ., R 2, x 1 x 2 θ 1, x 1 x 2, x 1 x 2., h = r(1 + ε cos θ, h 2 = r 2 (1 + ε cos θ 2 = r 2 (1 + 2ε cos θ + ε 2 cos 2 θ = r 2 (1 + 2ε cos θ(1 + ε cos θ ε 2 cos 2 θ = r 2 +2hε x 1 ε 2 x 2 1 =(1 ε2 x hε x 1 + x 2 2., <ε<1, ( (1 ε 2 x 1 + hε 2 + x 2 1 ε 2 2 = h 2 + h2 ε 2 1 ε = h2 2 1 ε. 2, = h 1 ε, b = h, 2 = 1 ε 2 hε 1 ε 2, ( x x2 2 =1. ( b2 <ε<1 1 ε 2 > 1 ε 2., ( = h 1 ε, 2 h ( b =., ε =, 1 ε 2.,., ε =1, ( x 2 2 = 2h x 1 h. (

10 , x 1., ε>1, <ε<1,, = h ε 2 1, b = ( (ε 2 1 x 1 hε 2 x 2 ε = h2 ε 2 1. h ε2 1, = hε ε 2 1, ( x x2 2 =1. ( b2, 2 x 1. 2,., s hs 1+εs = h h ε ε s ε,, s> 1 ε, 1+εcos θ > cos θ > 1 ε, x 1 = h cos θ 1+εcos θ h 1+ε < hε ε 2 1 =., x 1 <. ε., <ε<1, ε = = 2 b 2, ε>1, ε = = 2 + b 2., ε 1, 2,.,,,, θ 1 = θ( =,,., ε<1.,, πb, T., ( (x 1v 2 x 2 v 1 = 1 dθ r2 2 dt = c., 2, T = 2πb c = 2π c h 1 ε h = 2 1 ε 2 2πh2. (1.24 c(1 ε ( T 2 = 4π2 h 4 3 c 2 (1 ε 2 = 4π2 h h = 4π2 3 c 2 1 ε 2 g 3. (1.25,.,. 1

11 , E., E m = 1 2 m v 2, E p = GMm = gm r r E = E m + E p., E m,., (1.8, (1.12 (1.14, ( 2 ( 2 dr v 2 dθ dr = cos θ r dt dt sin θ dθ + sin θ + r dt dt cos θ ( 2 ( 2 ( ( 2 (dr ( 2 (dr 2 dr dθ dθ = + r 2 = + r 2 = c2 + r 2. dt dt dt dθ r 4 dθ, r = h 1+ε cos θ, dr dθ = hε sin θ (1 + ε cos θ 2., v 2 = c2 (1 + ε cos θ 4 h 4 = g h (1 + 2ε cos θ + ε2. ( h 2 ε 2 sin 2 θ (1 + ε cos θ + h 2 4 (1 + ε cos θ 2, E = E m + E p = 1 2 m v 2 gm r = gm 2h (1 + 2ε cos θ + ε2 gm h (1 + ε cos θ =gm 2h (ε2 1.,, ε<1,.,,.,,,,,. 11

12 ( 12

13 ,,., x 1,...,x n f (. f. 1, 2,,.,.,, m, R m+2 D R m+2 Φ(x, y, u 1,...,u m,. ( Φ x, y, y,...,dm =. (1.26 m (1.26 x, y.,.,.,.., 1.5 (1.3, f = f 1. f r, 1.,,, (1.26., 1.1 (1.1 2, 1.3 (1.2 1.,,. 2.,, 1., 1.1 (1.1, x 1 = x, x 2 =,. dt 1 = x 2, dt 2 = k (1.27 dt m x 1., 1., R 3 D R 3 Φ(x, y, u,. ( Φ x, y, =. (

14 Φ(x, y, u = u, R 2 D R 2 F (x, y u = F (x, y,. = F (x, y. (1.29, (1.28., f (x,y D (y = f(x (x 1.,. y 1 4 ( 2 =. y = f(x, f( = 1., ( = ±2 (,, f(x =(x+1 2, f(x =(x 1 2 ( = 2, ( = 2 1 y = f(x (.,, x,, y = f(x D y.,,.,,.,, 1., 1.,. 1.6 I x,i y R, ϕ : I x R, ψ : I y R, I y ψ(y.,. ( x y = ϕ(xψ(y. (1.3 I x I y, (1.3 y = f(x, y = f(x., F : I x I y R. F (x, y =, F (x,y =., F x, I x I y F y x ϕ(sds y 1 dt. (1.31 y ψ(t = ϕ(x, F y = 1 ψ(y, I y ψ(y., ( 1.1,

15 , x I x, I x, y I y, I y I x,,i y, R, I x, C 1 f : I x, R, 1. (i f(x ( =y. ( x x (ii I x, I y,, y = f(x F (x, y =. y y df (iii = F x(x, f(x F y (x, f(x = ϕ(xψ(f(x. (i, (iii, y = f(x (1.3 y = f(x ( I x = I y =(, + (,. = y2 x. (1.32 f(1 = 1 y = f(x. (1.31 F : (, + (, + R. ds y [ ] y F (x, y = 1 s dt 1 1 t = [log 2 s]x 1 + = log x (1.33 t 1 y y = f(x F (x, y =, 1 (, + 1 I x,i y (, + 1, y = f(x = 1 log x I x f(1 = 1 (1.32., I x, =(,e, I y, =(, (,e y = f(x = f(1 = 1 ( log x,., ψ(y = y I y, f(x =y ( (1.3 y = f(x., I x = I y = R,. =3y 2 3. (1.34, t R, t 2 3 =(t , ϕ(x =1, ψ(y =3y 2 3, = ϕ(xψ(y. (1.34 f( =.,, y = f(x =x 3., ψ( = =, y = f(x =( (1.34.,. 15

16 1.1 (1 y = f(x =x 3, y = f(x =( (1.34 f( =. (2 f : R R. { x 3, x, f(x =, x <., y = f(x (1.34 f( =., f( = (1.34 y = f(x. 1.,, J R, F : J R F (t t (t J.,. ( y = F. (1.35 x (, x y x J R 2, y = f(x (1.35 x y., u = y, y x, u x x x., y = xu,,. = u + xdu = F (u. du = F (u u. (1.36 x, ϕ(x = 1 x, ψ(u =F (u u, D = {(x, u R2 ; x,u J}, (1.36., u = y, ( x x D, (1.36 u = g(x u = g(x ( u., f(x =xu = xg(x, y = f(x (1.35 y = f(x J =(, +,. = x + y x. (

17 , x x, x + y =1+ y, F : J R F (t = x x 1+t (t J, J F (t t, (1.37., u = y, (1.37. x du = F (u u x = 1 x. (1.38, (1.37 f(1 = 1 y = f(x., (1.38 g(1 = 1 =1 u = g(x. ( u, g(1 = 1, g(u = [log s] x = log x +1., (1.37 f(1 = 1 y = f(x =xg(x =x(log x y = f(x =x(log x +1 (1.37 f(1 = 1,. J R, F (t =t t J, (1.35., u J F (u =u., f(x =u x ( 1., x R \{}, x x, y x = u, df ( y = u = F (u =F., y = f(x =u x (1.35 x f(x =u x. 17

18 ( 18

19 , m, D R m+2, Φ(x, y, u 1,...,u m D, y, u 1,...,u m 1.,. ( Φ x, y, y,...,dm =. (1.39 m, Φ y, u 1,...,u m,, 1,,,., I R, ϕ, ψ : I R., I., b R, f( =b y = f(x I 1.. ( f(x =b exp ϕ(tdt + = ϕ(xy + ψ(x. (1.4 ( exp ϕ(sds ψ(tdt, x I. (1.41 t.. ( exp ( x exp ϕ(tdt ϕ(xy = ψ(x. ϕ(tdt,.. ( exp ( yϕ(x exp = d ( ϕ(tdt = ψ(x exp ϕ(tdt. ( ϕ(tdt yϕ(x exp ( ( y exp 19 ϕ(tdt. ϕ(tdt

20 ,. ( ( d x ( y exp ϕ(tdt = ψ(x exp ϕ(tdt. (1.42, y = f(x f( =b, x,. ( ( t f(x exp ϕ(tdt b = exp ϕ(sds ψ(tdt., y = f(x. ( ( ( f(x =b exp ϕ(tdt + exp ϕ(sds exp ( ( = b exp ϕ(tdt + exp ϕ(sds ψ(tdt. t t ϕ(sds ψ(tdt 1.16 I = R,. = y + x. (1.43, b R. ϕ, ψ : I R, ϕ(x =1, ψ(x =x (x I = R, f( = b y = f(x. ( ( f(x =b exp dt + exp ds tdt = be x + t exp(x tdt = be x + (x te t dt = be x + x = be x + x(e x 1 [te t ] x + =(b +1e x x 1. t e t dt te t dt e t dt = be x + x(e x 1 xe x +(e x y = f(x =(b +1e x x 1 (1.43 f( = b,. (1.4,,, I ψ(x =. = ϕ(xy. (1.44, f( =b. ( f(x =b exp ϕ(tdt, x I. (1.45 2

21 , (1.44., b,., I y = {y R ; y b < b }., F : I I y R. y dt x F (x, y = ϕ(sds t = ϕ(sds log y + log b, (x, y I I y. b, U I U b V I y V, x (1.44 y = f(x U V F (x, y =, log y = log b + ϕ(sds (., y = b exp ϕ(sds, y V I y, y b,. ( y = f(x =b exp ϕ(sds.,, 1,. (1 1, y = f(x ϕ I,,, (, b, y = f(x U I, U. (2 (, b, b =,.,,., I R, α, 1, ϕ, ψ : I R., I, b>., U I U, f( =b y = f(x U 1 (. = ϕ(xy + ψ(xyα. (1.46, α, b, f( =b, U I, U 1.. b>, c = b 1 α >., u = y 1 α., du =(1 αy α,. du =(1 αy α (ϕ(xy + ψ(xy α =(1 α(ϕ(xy 1 α + ψ(x. 21

22 , u. du =(1 α(ϕ(xu + ψ(x. (1.47, 1, 1.15, I g( =c (1.47 I 1. g, c>, U I U, u = g(x > (x U., f(x =g(x 1 1 α, y = f(x f( =b (1.46., α, 1 α, b, c = b 1 α., b c. b>., b<., c<., u = y 1 α, g( =c (1.47 I 1. g, c<, U I U, u = g(x < (x U., f(x 1 α = g(x f(x, U f(x =g(x 1 1 α, y = f(x f( =b ( I = R,. = y xy2. (1.48, b, f( = b. c = b 1 2 = b 1, u = y 1 2 = y 1, u. du =(1 2(u x = u + x. (1.49, 1, g( = c = b 1 (1.49 u = g(x. ( ( g(x =c exp ( 1dt + exp ( 1ds tdt t = 1 b e x + te ( x+t dt = 1 b e x + e x ( [te t ] x = 1 b e x + e x (xe x (e x 1 = b +1 e x + x 1. b e t dt, h(x =(b+1e x +b(x 1 (x I = R., h( = (b+1e +b ( 1 = (b +1 b =1>., h (x = (b +1e x + b, b = 1, h (x =b = 1, b 1, h (x =, e x = b., b +1 1 <b<, h (x = x, h ( = (b+1e +b = 1 <, h, h (x <. b< 1, b> 22

23 b, b +1 >, x = log b +1 h (x = (b +1e x + b = b., (b +1e x = b, h(x =b + b(x 1 = bx., h (x =(b +1e x, b>, h, x<x h (x <, x>x h (x >, h ( = 1 < x >., x = x h, bx >., x h(x >. b< 1, h, x<x h (x >, x>x h (x <, h ( = 1 < x <., x = x h, bx >., lim h(x, lim h(x x + x, (. lim x + h(x = lim x h(x = { +, b >,, b <, { +, b > 1 b<,, b < 1. h( = 1 >, 1 b<, h(β = β> 1., b< 1, x <, h(α =h(β = α<x < α β> 1., U I = R. I = R, b >, U = (,β, 1 b<, (α, β, b < 1., x U h(x >, g(x., f(x =g(x 1, y = f(x f( = b (1.48 U. 1.2 b., R h(x =(b +1e x + b(x 1, lim h(x lim h(x. x + x b 1.21 y = f(x = (1.48 f( = b (b +1e x + b(x 1,.,, α =, 1, α =1, 1.,, 1,. 23

24 1.22 I R, ϕ, ψ, ρ : I R, ρ., I, (. = ϕ(xy2 + ψ(xy + ρ(x. (1.5, I 1 I I 1, I 1 y = f 1 (x., b f 1 ( b, U I 1, U, f( =b U 1.. y = f 1 (x (1.5,. df 1 (x =ϕ(xf 1(x 2 + ψ(xf 1 (x+ρ(x, x I 1., u = y f 1., u. du = d (y f 1(x =(ϕ(xy 2 + ψ(xy + ρ(x (ϕ(xf 1 (x 2 + ψ(xf 1 (x+ρ(x = ϕ(x(y 2 f 1 (x 2 +ψ(x(y f 1 (x = ϕ(x(y f 1 (x(y + f 1 (x + ψ(x(y f 1 (x = ϕ(xu(u +2f 1 (x + ψ(xu., u,. du = ϕ(xu2 +(2ϕ(xf 1 (x+ψ(xu. (1.51. α =2, b f 1 (, U I 1, U, g( =b f 1 ( (1.51 u 1., f(x =g(x+f 1 (x, y = f(x f( =b (1.5 U I = R,. = y2 +2y 3. (1.52,., f 1 (x = 1(.,. df 1 (x == =f 1 (x 2 +2f 1 (x 3. 24

25 , y = f 1 (x =1 (1.52., u = y f 1., u. du = u2 +( u = u 2 +4u. (1.53 (, α =2., b b 1=f 1 (., b 1 = b 1=b f 1 (., v = u 1 2 = u 1., v. dv =(1 2(4v +1= 4v 1. (1.54, c = 1 = 1 1., h( = c = (1.54 b 1 b 1 b 1 v = h(x. ( ( h(x =c exp ( 4dt + exp ( 4ds ( 1dt t = 1 b 1 e 4x e 4(x t dt = 1 b 1 e 4x e 4x e 4t dt = 1 b 1 e 4x e 4x [ 1 4 e4t ] x = 1 b 1 e 4x 1 4 e 4x (e 4x 1 = b +3 4(b 1 e 4x 1 4 = (b +3e 4x (b 1. 4(b 1, k(x =(b+3e 4x (b 1 (x I = R., k( = (b+3e (b 1 = 4 >., b = 3, k(x =(( 3 + 3e 4x (( 3 1 = 4 >. b 1, 3, k(x =, e 4x = b 1., 3 <b<1, b +3 k(x = x., k( = 4 >, k, x k(x >. b< 3, b>1, x = 1 b +3 log 4 b 1, k(x =. b>1, b +3>b 1 > b +3 b 1 > 1, x >. b< 3, b 1 <b+3<, b +3 b 1 < 1, x <., lim k(x = (b 1, lim x + k(x = x { +, b > 1 3 <b<1,, b < 3. b 1, 3, k I, k(x = x 1., U I = R. (,x, b > 1, U = I = R, 3 b<1, (x, +, b < 3. 25

26 , x U I x k(x >., 1 h(x = 4(b 1 k(x =(b +3e 4x (b 1., U 4(b 1 u = g(x =h(x 1 4(b 1 = (b +3e 4x (b 1 g( = b 1=b 1 (1.53 U., f( = b (1.52 U. y = f(x =g(x+f 1 (x =, b = 3, f(x = = 4(b 1 + ((b +3e 4x (b 1 (b +3e 4x (b 1 3(( 3 1 (( 3 1 4(b 1 (b +3e 4x (b 1 +1 = (b +3e 4x +3(b 1 (b +3e 4x (b 1. = 3 =b ( = y2 +2y 3. (1 y = 3(,, b 3 b, f( = b y = f(x. (2, b 1, 3 b, f( = b y = f(x., J R, ϕ : J R C 1., (. y = x ( + ϕ. (1.55, c J,. y = cx + ϕ(c, x R. (1.56., ϕ C 2, ϕ (c (c J. c J, y = cx + ϕ(c, c =x + ϕ (c, x, y (x(c,y(c. x(c,y(c c C 1, c y = f(x,.. 26

27 .,. c J, y = f(x =cx + ϕ(c (x R, = c,. y = cx + ϕ(c =x ( + ϕ., y = f(x =cx + ϕ(c (1.55., ϕ C 2, ϕ (c (c J, R (1.55., c J, x, y. { y = cx + ϕ(c, = x + ϕ (c. (x(c,y(c., (x(c,y(c y = cx + ϕ(c, c., =x(c+ϕ (c, dc = ϕ (c., y(c =cx(c+ϕ(c,. dc = x(c+c dc + ϕ (c, c J., =x(c+ϕ (c, dc = c dc., x(c,y(c C1., J, x (c, I = {x(c R ; c J}, I R, c I C 1., y x I,.,. = dc dc = dc dc = c. y(c =cx(c+ϕ(c =x(c + ϕ (., c J {(x(c,y(c ; c J} (1.55., y = f(x (x(c,y(c, c,, y = cx + ϕ(c.,,.,,,. 27

28 1.26 J = R,. y = x ( 2. (1.57 ϕ(t = t 2 C 2, ϕ (t = 2.,. c J = R, y = cx c 2 (1.57.,. y = cx c 2 c, =x 2c., x, y. { y = cx c 2, = x 2c. 2 c = x. 1,. 2 y = x 2 x ( x 2 2 = x 2 2 x2 4 = x2 4., y = f(x = x2 4 ( y = x ( 2. (1 y = f(x = x2 4. (2 y = x2 4 (2c, c2 (c R y = f (c (x,. 28

29 ,. D R 2, ϕ, ψ : D R.,. ϕ(x, y + ψ(x, y =. (1.58, 2., D (x,y D., ψ(x,y., 1, ψ(x, y,. = ϕ(x, y ψ(x, y. (1.59 ( 1, δ> ( δ, δ C 1 c (x c = c (y ( ( :( δ, δ D, c( = x, dc y dt ( (t ( δ, δ. ϕ(c (x (t,c (y (t dc(x dt (t+ψ(c(x (t,c (y (t dc(y (t =, t ( δ, δ. (1.6 dt, dc(x dc dt ( dt ( =, ψ(x,y dc(y ( dt dc(y ( =, ( =, dt., dc(x dt (., t x τ t = τ(x, c (y, x y x y = f(c =c (y (τ(x. f, (1.58.,,. dt (x = (t dt (x = dt (t = dt (t ϕ(x, y ψ(x, y., (1.59 (1.6., ( ,., ϕ(x,y, x y. 29

30 (1.58, ϕ, ψ,.., D = R ϕ, ψ : R 2 R., R 2 C 1 U : R 2 R, U U (x, y =ϕ(x, y, (x, y =ψ(x, y., x y,. ϕ(x, y + ψ(x, y =. (1.61, (x,y( R 2 ψ(x,y (. δ> ( δ, δ c (x x c =, c( =,. c (y y ϕ(c (x (t,c (y (t dc(x dt (t+ψ(c(y (t,c (y (t dc(y (t =, t ( δ, δ. (1.62 dt, ϕ(x, y = U x. (x, y, ψ(x, y = U (x, y, (1.62 y U x (c(x (t,c (y (t dc(x dt (t+ U y (c(x (t,c (y (t dc(y (t =. dt,. d dt U(c(x (t,c (y (t =., c {(c (x (t,c (y (t R 2 ; t ( δ, δ} R 2 C. C = {(x, y R 2 ; U(x, y =U(x,y }. (1.63, R 2 C (x,y (1.62. R 2 F F (x, y =U(x, y U(x,y ((x, y R 2, C R 2. C = {(x, y R 2 ; F (x, y =}. F (x,y =U(x,y U(x,y =, F y (x,y = U y (x,y =ψ(x,y, ( 1.1, 1.2 x V x, y V y V x,v y R V x C 1 f : V x R, f(x V y (x V x, f(x =y, 3

31 (x, y V x V y, y = f(x F (x, y =,,. = U x(x, f(x f(x = ϕ(x, U y (x, f(x ψ(x, f(x. (1.64, y = f(x (1.61 f(x =y., f(x =y (1.61, F (x, y = (x,y., ϕ(x,y, (x,y F (x, y = g(y =x (1.61 x = g(y., ϕ, ψ, ϕ, ψ : R 2 R C 1., 2. (i. (ii. ϕ(x, y + ψ(x, y =. (1.65 ϕ y (x, y = ψ(x, y. (1.66 x. ((i (ii. U : R 2 R U U (x, y =ϕ(x, y, (x, y =ψ(x, y x y., ϕ y (x, y = 2 U y x, (x, y, ψ x (x, y = 2 U x y (x, y, ϕ, ψ C1 2 U y x (x, y, 2 U x y (x, y., 2 U y x (x, y = 2 U (x, y x y., ϕ (x, y = ψ(x, y. y x ((ii (i. (x,y R 2., U : R 2 R. y U(x, y = ϕ(s, y ds + x ψ(x, tdt, y (x, y R 2. (1.67,. U d x (x, y = ϕ(s, y ds + y y ψ ψ(x, tdt = ϕ(x, y + (x, tdt x x x y y x y ϕ = ϕ(x, y + (x, tdt y y = ϕ(x, y +(ϕ(x, y ϕ(x, y = ϕ(x, y, U y (x, y = y ψ(x, tdt = ψ(x, y. y y 31

32 1.3 (ii (i, (x, y R 2 U,, x ϕ,, y ψ., (x,y R 2, y ψ,, x ϕ.,. ( 1.29 (i, (ii. ϕ (i grd U = C 2 U : R 2 R. ψ ( ϕ (ii rot =. ψ (i (ii,.,. (iii γ :[, 1] R 2 γ( = (x,y, γ(1 = (x, y C 1.,. 1 ( U(x, y = ϕ(x, y + ψ(x, y = ϕ(γ(t dt + ψ(γ(t dt. (1.68 dt γ U(x, y γ. (ii (i, (x,y (x, y C 1 1, U., C 1,., R 2, D., D (, ( (2x + y +(x +2y =. (1.69, (x,y R 2 (x,y (,., ϕ(x, y =2x + y, ψ(x, y = x +2y, ϕ(x,y, ψ(x,y 1., ϕ ψ (x, y =1, y (x, y =1. x, (1.69., U : R 2 R. U(x, y = ϕ(s, ds + y ψ(x, tdt = 2sds + y =[s 2 ] x +[xt + t2 ] y = x2 + xy + y 2, (x, y R 2. (x +2tdt 32

33 , (1.69 C, (x,y,. C = {(x, y R 2 ; x 2 + xy + y 2 = x 2 + x y + y 2 }. (1.7,. ( ( 1.32 (1 x 2 + xy + y 2 = 1 2 (x y 2 1 x, C 1 2 y, C,,. (2 C = {(x, y R 2 ; x 2 + xy + y 2 =} R 2., R 2. ϕ, ψ : R R, ψ(y (y R.,. = ϕ(xψ(y. (1.71,. ϕ(x 1 =. (1.72 ψ(y (, ϕ(x =, 1 =., ϕ, y x ψ(y ψ : R 2 R ϕ(x, y =ϕ(x, ψ(x, y = 1 ψ(y ((x, y R2, (x,y R 2, F : R 2 R. F (x, y = x ϕ(s, y ds + y y ψ(x, tdt = x ϕ(sds x dt ψ(t. (1.73, F F 1 (x, y =ϕ(x, (x, y =, (1.72 x y ψ(y., F (x, y = (x,y y = f(x f(x =y (1.71.,, D R 2, ϕ, ψ : D R.,. ϕ(x, y + ψ(x, y =. (1.74, D μ : D R,, μ. μ(x, yϕ(x, y + μ(x, yψ(x, y =. (

34 1.29, μ,. (μϕ y (x, y = (μψ (x, y. x, μ. ψ(x, y μ ( ψ ϕ (x, y ϕ(x, y μ(x, y+ (x, y (x, y μ(x, y =. (1.76 x y x y,, (1.74., μ, x., μ x μ : R R, (1.76. ψ(x, y dμ ( ψ (x+ ϕ (x, y (x, y μ(x =. x y, D = {(x, y R 2 ; ψ(x, y }, D x = {x R ; y R, (x, y D}, D μ = {x R ; μ(x }., x 1 D x D μ, (x 1,y 1 D y 1 x 1 V x D x D μ, y 1 V y, V x V y D V x,v y R, (x, y V x V y ψ(x, y,μ(x,. ( 1 ϕ ψ (x, y (x, y = 1 dμ (x. (1.77 ψ(x, y y x μ(x x, y., V x V y D V x,v y R, V x V y ψ(x, y, (1.77 y V y., (x 1,y 1 V x V y, μ(x 1 =1 (1.77 V x,. ( ( 1 ϕ ψ μ(x = exp (t, y (t, y dt, x V x,y V y. (1.78 x 1 ψ(t, y y x, V x μ., (x 1,y 1, (1.75 y = f(x, f(x 1 = y 1. y = f(x, ( (1.74., V x V y ϕ(x, y, 1 ϕ ψ (x, y (x, y y, g(y 1 =x 1 ϕ(x, y y x (1.74 x = g(y (x 2 +2xy +(2x 2 + xy =. (1.79 ϕ(x, y =x 2 +2xy, ψ(x, y =2x 2 + xy.,. ϕ y ψ (x, y (x, y =2x (4x + y = 2x y. x 34

35 , D = {(x, y R 2 ; ψ(x, y =2x 2 + xy }, D. ( 1 ϕ ψ (x, y (x, y = 2x y ψ(x, y y x 2x 2 + xy = 1 x., x., (x 1,y 1 =(1, 1., ψ(x 1,y 1 =ψ(1, 1 = =3., μ(x. ( 1 μ(x = exp t dt = exp( [log t] x 1 = exp( log x = 1 x. 1 μ(x (1.79,., U : R 2 R. U(x, y = (s +2 1ds + 1 ( x 2 = 2 +2x (x +2y +(2x + y =. (1.8 y ] x [ s 2 (2x + tdt = s + 1 (2xy + y2 2 2x 1 = x2 2 2 [ ] y 2xt + t xy + y U(x 1,y 1 =U(1, 1 =, (x 1,y 1 =(1, 1 U(x, y = y = f(x f(x 1 =f(1 = 1 = y 1 (1.79. ( ( 1.35 x2 y2 +2xy = 1 2 (xy 1 2 x, R y C R 2,. } C = {(x, y R 2 ; x2 y2 +2xy =., 1,. ϕ, ψ : R R,.,. = ϕ(xy + ψ(x. (1.81 (ϕ(xy + ψ(x =., ϕ(x, y =ϕ(xy + ψ(x, ψ(x, y = 1, (x, y R 2, ψ(x, y = 1, ϕ ψ (x, y =ϕ(x, (x, y =,. y x ( 1 ϕ ψ (x, y (x, y = 1 (ϕ(x = ϕ(x. ψ(x, y y x 1 35

36 , x., x R 2, μ : R R. ( μ(x = exp ϕ(tdt, x R. x, x R μ(x, (1.81. ( ( exp ϕ(tdt (ϕ(xy + ψ(x exp ϕ(tdt =. x x, y R, U : R 2 R. ( t y ( U(x, y = exp ϕ(sds (ϕ(ty + ψ(tdt exp ϕ(sds dt x x y x ( t ] x ( t ( = y [exp ϕ(sds + exp ϕ(sds ψ(tdt (y y exp ϕ(sds x x x x x ( ( ( t = y exp ϕ(sds 1 + exp ϕ(sds ψ(tdt x x x ( x (y y exp ϕ(sds x ( x ( t = y exp ϕ(sds + y + exp ϕ(sds ψ(tdt. x x x U(x,y =, (1.81 y = f(x U(x, y =.,. ( ( t y exp ϕ(sds = y + exp ϕ(sds ψ(tdt. x x x, (1.81 f(x =y y = f(x. ( ( ( t f(x =y exp ϕ(tdt + exp ϕ(sds exp ϕ(sds ψ(tdt x x x x ( x ( = y exp ϕ(tdt + exp ϕ(sds ψ(tdt. x x t 36

37 2.,.,,,, 1.,,, 2,,, prmeter,,. 2.1.,,.,. 2.1 m. x = x 1. R m, x R x. x m m x = x 2 j x = x2 m. (2.1 j=1,. (1 x R m, x, x =, x = =. R m. (2 x R m, R, x = x. (3 x, y R m, x + y x + y (., V : V x x R (1 (3, V. 2.2 m. (1 x = x 1., y = y 1. R m, x y x, y R. x m y m x, y = m x j y j = x 1 y x m y m. (2.2 j=1 37

38 , R m, x 2 = x, x (x R m.,. (i x R m, x, x, x, x =, x =. (ii x, y, z R m, R,. x + y, z = x, z + y, z, x, y + z = x, y + x, z, x, y = x,y = x, y. (iii x, y R m, x, y = y, x. (iv x, y R m, x, y x y (. (2 (1, R m,. 2.3 l, m, D R m. D f : D R l, L>, x, y D,. f(x f(y L x y. ( m, R >, D = {x R m ; x R}., f : D R C 1., f., x = x 1., y = y 1. D, <θ<1 θ,. x m y m f(x f(y = m j=1 f x j (y + θ(x y(x j y j. (2.4,. m f f(x f(y = (y + θ(x y(x j y j x j=1 j m ( 2 f m (y + θ(x y (x j y j x 2 j j=1 j=1 j=1 m ( 2 = f (y + θ(x y x y. x j 38

39 { } f, M mx (z x j ; z D, 1 j m M,. m f(x f(y M 2 x y = mm x y. (2.5 j=1, L = mm, f(x f(y L x y, f D.,. 2.5 l, m, D R m+1, f : D R l. f, L>, (x, y, (x, y D x R, y, y R m,. f(x, y f(x, y L y y. (2.6, D R m+1, D f, (x, y D, (x, y U D U, f U.,,. 2.6 m, R, b R m, α, δ >, D R m+1 R m+1. D = {(x, y R R m ; x δ, y b α}. (2.7, F : D R m D,, L>, x δ, y b, y b α x R, y, y R m,.,. F (x, y F (x, y L y y. (2.8 = F (x, y. (2.9 {, M mx{ F (x, y ;(x, y D} M, δ = min δ, α } M., I =[ δ,+ δ ] f( =b (2.9 y = f(x 1. 39

40 . y = f(x (2.9 f( =b I,. f(x =b + F (t, f(tdt, x I. (2.1, I (2.1 f., I + =[, + δ ] f. f : I + R m f (x =b (x I +., f 1 : I + R m. f 1 (x =b + F (t, f (tdt = b +, x I +,. x f 1 (x b = F (t, f (tdt = F (t, bdt F (t, bdt, x I +. (2.11 F (t, b dt M(x Mδ α., (x, f 1 (x D (x I +,., f 2 : I + R m. f 1 (x b M(x, x I +. (2.12 f 2 (x =b + F (t, f 1 (tdt, x I +. (2.13, x I +,. f 2 (x b = F (t, f 1 (tdt F (t, f 1 (t dt M(x Mδ <α., (x, f 2 (x D.,. f 2 (x f 1 (x = F (t, f 1 (tdt,. F (t, f (tdt F (t, f 1 (t F (t, f (t dt L f 1 (t f (t dt [ ] LM(t 2 x = = 2 LM(t dt LM(x 2, x I +. 2 f 2 (x f 1 (x LM(x 2, x I +. (

41 , I + {f n } n= n. f (x =b, f n (x =b +,. F (t, f n 1 (tdt, x I +,n 1. (2.15 f n (x b α, x I +,n, (2.16 f n (x f n 1 (x Ln 1 M(x n, x I +,n 1. (2.17 n! n =, f, (2.16., n =1, f 1, (2.16, (2.17., n>1, n 1., (2.16 t I + (t, f n 1 (t D., (2.15., x I +, f n (x b = F (t, f n 1 (tdt F (t, f n 1 (t dt M(x Mδ <α., (2.16., n 2 n 1 1,,. f n (x f n 1 = F (t, f n 1 (tdt F (t, f n 2 (tdt, (2.17. F (t, f n 1 (t F (t, f n 2 (t dt L f n 1 (t f n 2 (t dt [ ] L n 1 M(t n x = n! = Ln 1 M(x n. n! L Ln 2 M(t n 1 dt (n 1!, n, g n (x =f n (x f n 1 (x(x I +.,. g n (x Ln 1 M(x n n! Ln 1 Mδ n n!, x I +. (2.18, n, M n = Ln 1 Mδ n, M n g n n! n=1 n=1., M n = M (Lδ n = M L n! L (exp(lδ 1 < +, n=1 n=1 g n I + ( 1.2, 1.34., n=1 41

42 n, f n = f + n (f j f j 1 =f + j=1 n g j, {f n } n= I + f. f I + (2.9., f (2.1. ε>., F D,., δ 1 >, (x, y, (x, y D x x <δ 1, y y <δ 1,. F (x, y F (x, y < j=1 ε 2δ. (2.19 {f n } n= I + f, n 1, n n 1 1 n x I +,. { ε } f n (x f(x < min 2,δ 1. (2.2 (2.15, n n 1 n, x I +,. ( (b f(x x + F (t, f(tdt = (f(x f n(x + F (t, f n 1 (tdt F (t, f(tdt f(t f n (t + F (t, f n 1 (tdt F (t, f(tdt f(t f n (t + < ε 2 + F (t, f n 1 (t F (t, f(t dt ε dt ε 2δ 2 + δ ε = ε. 2δ ε>, I + x I+. f(x =b + F (t, f(tdt. I =[ δ,] (2.9 f( =b., I f( =b (2.9 1.,. 2.7 (. J R, J, ϕ, ψ, ρ : J R ϕ(x,ψ(x,ρ(x (x J,. ϕ(x ψ(x+ ϕ(tρ(tdt, x J, x. (2.21, x J, x x,. ( ϕ(x ψ(x+ ψ(tρ(t exp ρ(sds dt. ( t

43 . (2.21 ρ,. ϕ(xρ(x ψ(xρ(x +ρ(x ( 2, exp ( ( d x exp ρ(tdt ( = ϕ(xρ(x exp ( ψ(xρ(x exp ϕ(tρ(tdt ( ρ(tdt ρ(x exp ρ(tdt, x J, x. ϕ(tρ(tdt, x J, x. ρ(tdt,., x (x J, x,. ( ( exp ρ(tdt ϕ(tρ(tdt ψ(tρ(t exp,. ( ϕ(tρ(tdt exp = ρ(sds ( ψ(tρ(t exp (2.21,. ( ϕ(x ψ(x + ψ(tρ(t exp t t ( ψ(tρ(t exp ρ(sds ρ(tdt ϕ(tρ(tdt t ρ(s dt. t ρ(sds dt dt, x J, x. ρ(sds dt, x J, x y = f(x, y = g(x f(x b, g(x b α (x I f( =b, g( =b (2.9 I., f(x =g(x(x I +., x I + x,. f(x =b + g(x =b + F (t, f(tdt, F (t, f(tdt. f(x b, g(x b α (x I +,. f(x g(x = F (t, f(tdt F (t, g(tdt F (t, f(t F (t, g(t dt L f(t g(t dt, x I +. 43

44 ,, J = I +, ϕ(x = f(x g(x, ψ(x =,ρ(x =L (x I +,. ( f(x g(x + L exp Lds dt =, x I +., x I +, f(x =g(x. I f(x =g(x(x I. 2.8 I =[ δ,], {f n } n=. f (x =b, f n (x =b (1 n,. x t F (t, f n 1 (tdt, x I,n 1. f n (x b α, x I,n, f n (x f n 1 (x Ln 1 M( x n, x I,n 1. n! (2 {f n } n=1 I., f, y = f(x I f( =b ( J R, J, ϕ, ψ, ρ : J R ϕ(x,ψ(x,ρ(x (x J,. ϕ(x ψ(x+ x ϕ(tρ(tdt, x J, x., x J, x x,. ( t ϕ(x ψ(x+ ψ(tρ(t exp ρ(sds dt. x, I f( =b (2.9 y = f(x ,,.,,. 2.1 m, D R m+1, R, b R m (, b D., F : D R m R m C 1.,. = F (x, y. ( x

45 , δ >, I =[ δ,+ δ ], f( =b ( δ 1,α>, D 1 = {(x, y R R m ; x δ 1, y b α} D., F = F 1. F m., 1 j m j, F j : D 1 R C 1, L >, 1 k m k, F j (x, y y k L ((x, y D 1., 2.4, x δ 1, y b, y b α x R, y, y R m,.,. F j (x, y F j (x, y ml y y, 1 j m. F (x, y F (x, y m ml y y = ml y y., F., F C 1,., M>, (x, y D 1, F (x, y M {., δ = min δ 1, α }, 2.6, I =[ δ,+ δ ] M f( =b ( D = R 2, F : D R F (x, y =y ((x, y R 2., F C 1., D. = F (x, y =y. (2.24, =, b R, δ 1 =1, α = mx{ b, 1} >., D R 2. D 1 = {(x, y R 2 ; x 1, y b α}., M = mx{ F (x, y ;(x, y D 1 }, M = mx{2 b, b +1} > {., δ = min δ 1, α } >, I =[ δ,δ ] {f n } n= M. f (x =b, f n+1 (x =b + f n (tdt, x I,n. (

46 , x I, f 1 (x,f 2 (x,f 3 (x. f 1 (x =b + f 2 (x =b + f 3 (x =b + bdt = b + bx, (b + btdt = b + [bt + bt2 2 (b + bt + bt2 dt = b + 2 ] x = b + bx + bx2 2, ] x [bt + bt2 2 + bt3 6 = b + bx + bx2 2 + bx3 6., n,, n. n x j f n (x =b j!, x I. (2.26 j= n =,., n>, n 1., x I,. [ ] x n 1 t j n 1 x f n (x =b + f n 1 (tdt = b + b j! dt = b + t j+1 b (j + 1! j= j= n 1 = b + b j= x j+1 n (j + 1! = b + b j=1 x j n j! = b bx n, n, (2.26., n! n=. x I, n, bx n n! = b x n b δn. n! n! b δ n bx n, I., n! n! n= n= b δ n = b e δ bx n, ( 1.2, n! n! n= n= 1.2., {f n } n= I bx n f(x = = be x n! n=., y = f(x =be x I f( = b ( b. j= x j j!.,, (2.24 f( = b y = f(x,,, 1,, f( = b 1 y = f(x =be x.,,,.,,,. 46

47 =3y 2 3. (2.27 F (x, y = 3y 2 3, R, (, R 2.,, Φ(y =3y 2 3 (y R., y, dφ 2 1 (y =3 3 y 3 =2y 1 3., y, <θ<1 θ,. Φ(y Φ( y =2(θy 1 3.,. Φ(y Φ( lim y y = lim y 2(θy 1 3 =+., F (x, y =Φ(y =3y 2 3 (,,., =, y = f 1 (x =x 3, y = f 2 (x =( (2.27 f 1 ( = f 2 ( =, (,.,,.,,, m, R, b R m, α, δ >, D R m+1 R m+1. D = {(x, y R R m ; x δ, y b α}. (2.28, F : D R m D.,. = F (x, y. (2.29 {, M mx{ F (x, y ;(x, y D} M, δ = min δ, α } M., I =[ δ,+ δ ] f( =b (2.9 y = f(x ( 1.,,.,. 47

48 2.15 S R, {f n } n=1 S., S., {f n } n=1, ε>, δ>, n x <δ S x,. f n (x f n ( <ε., {f n } n=1 S, {f n} n=1 S.,,, I R, {f n } n=1 I,. (i {f n } n=1 I. (ii x I, {f n (x} n1., {f n } n=1 {f n k } k=1, I f : I R ( -.,. 48

49 2.2.,, n, R, b R n, α, δ >., D = {(x, y R R n ; x δ, y b α} R n+1, D = {(x, z R 2 ; x δ, z b α} R 2, F : D R n, G : D R R n, R,. G(x, z >, (x, z D, (2.3 F (x, y <G(x, y, (x, y D. (2.31 M >, M mx{ G(x, z ;(x, z D },, { δ = min δ, α }, I = [, + δ ] M b = f(, b = g( y = f(x, z = g(x 1., x I, f(x g(x. = F (x, y, (2.32 dz = G(x, z. (2.33, n, R, δ>, I =[, + δ], I =[, + δ, f : I R n R n C 1., I x f(x R x I,.. f(x = f (1 (x. f (n (x R n (x I., 1 j n n j f (j I C 1, f(x = (f (j (x 2 (x I., ϕ : R n R ϕ(y = y (y R n, ϕ R n \{}, 1 j n j y R n \{},. j=1 ϕ (y = 1 y j 2 (y y2 n 2 2yj = y j ϕ(y. (

50 , I ψ : I R ψ(x = f(x (x I., c I, f(c, ψ x = c,., ψ x = c. dψ (c = n j=1 f (j (c f(c (j df (c. (2.35, c I f(c =., f (j (c = (1 j n, ε>, <δ 1 + δ c δ, <h<δ 1 h 1 j n j,. f (j (c + h = df (j (ch + r(j (h, r (j (h h < ε n.,. f(c + h f(c df h (c = f(c + h df h (c f(c + h df h (c = n ( r (j 2 (h < n ε2 h n = ε. j=1, f(c =, ψ x = c, ψ x = c D + ψ(c, D + ψ(c = df (c., f(c =, D + ψ(c = lim D df +ψ(x. x c+ (c, df (c >, ε = 1 df 2 (c, <h<δ 1 h,. f(c + h > df h (c 1 df 2 (c = 1 df 2 (c >., f(c + h >, (2.35. lim h + dψ (c + h = lim h + n j=1 f (j (c + h f(c + h h = lim h + f(c + h ( df = (c 1 n j=1 = df (c n j=1 = D +ψ(c. (j df (c + h f (j (c + h h df (j (j df (c (c (j df (c + h 5

51 df (c =, <h<+ δ c h, f(c + h, (2.35. dψ (c + h = n f (j (j (c + h df (c + h f(c + h j=1 1 n n ( (f f(c + h (j (c + h 2 df (j 2 (c + h = df (c + h. j=1, f(c + h = D + ψ(c + h = df (c + h, <h<+ δ c h. D + ψ(c + h df (c + h. f C 1, j=1 df df lim (x = (c =.,. x c+ lim D +ψ(c + h ==D + ψ(c. h +, ψ D + ψ I., m. c I f(c >g(c c., m = inf{x I ; f(x >g(x}. (2.36 m =, f( = b = g( f(m = g(m. m >, x<m f(x g(x f(m g(m., m, l m x l <m+ 1 l f(x l >g(x l x l., f(m = lim f(x l lim g(x l =g(m., f(m = g(m l l., m = + δ x I f(x g(x,., m<+ δ., I ψ : I R ψ(x = f(x (x I, 2.18 ψ I =[, + δ, x = m. ψ D + ψ., D + ψ(m < dg (m. f(m, (2.35. n f (j (m df (j D + ψ(m = f(m (m df (c. j=1 51

52 f(m =, D + ψ(m = df (m.,. D + ψ(m df (m = F (m, f(m., dg (m =G(m, g(m., f(m = g(m, (2.31 F (m, f(m <G(m, f(m =G(m, g(m., D + ψ(m F (m, f(m <G(m, g(m = dg (m. m<+ δ,, <δ 1 <+ δ m δ 1, m<x<m+ δ 1,. f(x f(m D + ψ(m x m < 1 ( dg 2 (m D +ψ(m, g(x g(m x m dg (m < 1 ( dg 2 (m D +ψ(m.,. f(x f(m x m < 1 2 ( dg (m+d g(x g(m +ψ(m < x m., f(x f(m <g(x g(m, f(m = g(m, m<x< m + δ 1, f(x <g(x., m, l> 1 l δ 1, m x l <m+ 1 l f(x l >g(x l x l.., x I f(x g(x. 2.17, n, R, b R n, α, δ >., D = {(x, y R R n ; δ x, y b α} R n+1, D = {(x, z R 2 ; δ x, z b α} R 2, F : D R n, G : D R R n, R,. G(x, z >, (x, z D, (2.37 F (x, y <G(x, y, (x, y D. (2.38 M >, M mx{ G(x, z ;(x, z D },, { δ = min δ, α }, I = [ δ,] M 52

53 b = f(, b = g( y = f(x, z = g(x 1., x I, f(x g(x. = F (x, y, (2.39 dz = G(x, z. ( (1 n, R, δ>, I =[ δ, ], I =( δ, ], f : I R n R n C 1, ψ(x = f(x (x I., x I, ψ., x = c I ψ D ψ(c.,, f(c ψ x = c, f(c =, D ψ(c = df (c., ψ D ψ. (2 (1,

54 ( 54

55 2.3.,., n, D R n+1, F : D R n R n, R, b R n, α, δ >, D = {(x, y R R n ; x<+ δ, y b < α} D., I =[, + δ f( =b y = f(x. = F (x, y. (2.41, lim f(x x +δ =b, (+δ, b D, f(+δ =b, y = f(x (2.41 [, + δ].. = + δ. [,, (2.41 y = f(x. f(x =b + F (t, f(tdt, x [,. (, b D, α 1,δ 1 >, D 1 = {(x, y R R n ; x < δ 1, y b <α 1 } D., F D D 1., b = lim f(x, F (, b = lim F (x, f(x., x x [, ] x F (x, f(x, [, ] x F (t, f(tdt,. df (x =F (x, f(x, x [, ]., y = f(x (2.41 [, ]., (, b (2.41 g( =b y = g(x, n, D R n+1, F : D R n R n.,, R <, b, b R n, (, b, (, b D.,. = F (x, y. (

56 , δ>, (2.42 [,, [, + δ f( =b, g( =b y = f(x, y = g(x, lim f(x =b., x [, + δ h. h(x = { f(x, x [,, g(x, x [, + δ., y = h(x (2.42 h( =b [, + δ , y = h(x (2.42 [, ], h(x =b + F (t, h(tdt, x [, ]., h x =., g,. g(x =b + F (t, g(tdt = b + F (t, h(tdt, x [, + δ., x [, + δ,. ( h(x =g(x = b + F (t, h(tdt + = b + F (t, h(tdt. F (t, h(tdt, y = h(x (2.42 [, +δ h( =b,, x =. 2.21, 2.22,., n, D R n+1, F : D R n R n, R, b R n, α, δ >, D = {(x, y R R n ; δ <x, y b < α} D., I =( δ, ] f( =b y = f(x. = F (x, y. (2.43, lim f(x x δ =b, ( δ, b D, f( δ =b, y = f(x (2.43 [ δ, ]. 56

57 2.24 n, D R n+1, F : D R n R n.,, R >, b, b R n, (, b, (, b D.,. = F (x, y. (2.44, δ>, (2.44 (,], ( δ, ] f( =b, g( =b y = f(x, y = g(x, lim f(x =b., x ( δ, ] h. { f(x, x (,], h(x = g(x, x ( δ, ]., y = h(x (2.44 h( =b ( δ, ]. 2.21, , 2.22, 2.23, n, D R n+1, F : D R n R n., R, b R n, (, b D.,. = F (x, y. (2.45, I 1,I 2 R I 1 I 2, y = f(x, y = g(x (2.45 f( =b, g( =b I 1, I 2, x I 1, g(x =f(x., y = g(x y = f(x I 2., 1, 2 R 1 < 2, y = f(x (2.45 I 1 =( 1, 2 ]., b 2 = f( 2, ( 2, b 2 D, 2.14, δ>, [ 2, 2 + δ g( =b 2 (2.45 [ 2, 2 + δ., ( 1, 2 + δ h. { f(x, x (1, 2, h(x = g(x, x [ 2, 2 + δ., y = h(x (2.45 y = f(x I 2 =( 1, 2 + δ., (2.45 I 1 =( 1, 2 ] y = f(x I 1 I 2 I 1., I 1 [ 1, 2, [ 1, 2 ], I 1 I 2 I 1.,,. 57

58 2.27 n, D R n+1, F : D R n R n.,. = F (x, y. (2.46, (, b D, f( =b y = f(x., (, b D, I I (2.46 f( =b I (I,f. F = {(I,f; I, y = f(x (2.46 f( =b I }. (2.47, Ĩ R. Ĩ =, f : Ĩ Rn. f : I R n (I,f F I. (2.48 f(x =f(x, x I, (I,f F. (2.49, y = f(x f( =b (2.46, Ĩ (2.46 f( =b. y = Ĩ(x (2.46 Ĩ, (1 x Ĩ, f(x x I, (I,f F (I,f., y = f(x f( =b (2.46 Ĩ. (2 J R Ĩ J Ĩ J., y = f(x J.. (1 x I 1,I 2 (I 1,f 1, (I 2,f 2 F., f 1 (x =f 2 (x., δ >, (2.46 f ( =b I =[ δ,+ δ ] y = f (x 1. x I,, f 1 (x =f 2 (x =f (x., x>+ δ., [, x] I 1,I 2.,. M = sup{c ; f 1 (t =f 2 (t t [, c]}. (2.5 58

59 , M =+., f M + δ., M x, c<m c t [, c] f 1 (t =f 2 (t., f 1 (c =f 2 (c, f 1 (M =f 2 (M., b = f 1 (M = f 2 (M, M x (M,b D., δ 1, [M,M + δ 1 ] I 1,I 2 g(m =b (2.46 [M,M + δ 1 ] 1., t [M,M + δ 1 ] t, f 1 (t =f 2 (t. M., M>x, f 1 (x =f 2 (x. x< δ., x Ĩ, x I, (I,f F (I,f, I, δ>, (x δ, x + δ I., t (x δ, x + δ t f(t =f(t. y = f(x I (2.46, y = f(x (x δ, x + δ, (2.46. x Ĩ, y = f(x (2.46 Ĩ f( =b. (2, g : J R n, y = g(x J g( =b (2.46, (J, g F., J Ĩ, Ĩ J J = Ĩ., J., g D = R 2,. = y2. (2.51 D y 2 C 1, 2.1,, b R, f( =b b (2.51. y = f(x = b( x+1,, (, b (2.51 f( =b., Ĩ R. (,+ 1, b >, b Ĩ = (, +, b =, ( + 1b, +, b <. b 2.3 (1 y = f(x = (2.51 f( =b b( x+1. (2 b> lim f(x, b< lim f(x. x (+ 1 b x (+ 1 b + 59

60 ,,,,, n, I R, 1 j, k n, ϕ j,k : ϕ 1,1 (x ϕ 1,n (x ψ 1 (x I R, ψ j : I R, ϕ(x =.., ψ(x =. ϕ 1,n (x ϕ n,n (x ψ n (x.,. = ϕ(xy + ψ(x. (2.52, I b R n, (2.52 f( =b y = f(x I 1.. F (x, y =ϕ(xy + ψ(x (x I, y R n., I, b R n, b, [ δ, + δ] I δ > ε>, M mx{ ϕ j,k (x ; x δ, 1 j, k, l n} M >, y = y 1., y = y 1. R n,. y n y n F (x, y F (x, y = (ϕ(xy + ψ(x (ϕ(xy + ψ(x 2 n = ϕ(x(y y 2 n 2 = ϕ j,k (x(y k y k j=1 k=1 ( n n ( n ϕ j,k (x 2 y k y k 2 j=1 k=1 k=1 n n 2 M 2 y k y k 2 = n 2 M 2 y y 2. k=1, L = nm >, F (x, y F (x, y L y y, (2.52., y = f(x I, 1., f( = b (2.52, I. I =(, + (, =, + =+, f( =b y = f(x J =(, +., + +., + < +., + =+, + R. 6

61 , M 1,M 2 >.,. M 1 mx{ ϕ j,k (x ; x [, +], 1 j, k n}, M 2 mx{ ψ j (x ; x [, +], 1 j n}. dz = nm 1z + nm (2.53 g( = b z = g(x. g(x = b e nm1(x + e nm1(x t ( nm 2 +1dt = b e nm1(x nm (e nm1(x 1, x I =(, +. (2.54 nm 1, G(x, z =nm 1 z + nm 2 +1 (x I, z R, x [, + ] x y = y 1. y n R n,. F (x, y = ϕ(xy + ψ(x ϕ(xy + ψ(x = n n 2 n ϕ j,k (xy k + ψ j (x 2 j=1 k=1 j=1 n n n n ϕ j,k (x 2 y k 2 + ψ j (x 2 j=1 k=1 j=1 j=1 nm 1 y + nm 2 <G(x, y., 2.17, x [, +. f(x g(x g( + = b enm 1( + nm (e nm1( + 1 < +. nm 1, f [, +., g [, +,, ε>, <δ 1 < + δ 1, + δ 1 <x 1 <x 2 < +,. <g(x 2 g(x 1 = 2 x 1 G(t, g(tdt < ε. 61

62 ,. f(x 2 f(x 1 = 2 x 1 G(t, f(t dt = 2 2 x 1 x2 x 1 x 1 (nm 1 g(t+ nm 2 +1dt = 2 F (t, f(tdt F (t, f(t dt x 1 (nm 1 f(t + nm 2 +1dt 2 x 1 G(t, g(tdt < ε., b = lim f(x R n. ( x + +, b I R n, <δ < + + δ, x [ +, + + δ f 1 ( + =b (2.52 y = f 1 (x., (2.52 f( =b y = f(x (, + + δ., J =(, + f( =b (2.52., + = +., = (1, >., N 1,N 2 >. N 1 mx{ ϕ j,k (x ; x [,], 1 j, k n}, N 2 mx{ ψ j (x ; x [,], 1 j n}., H(x, z =nn 1 z + nn 2 +1 (x [,], z R,. dz = H(x, z. (2.55, h( = b y = h(x. (2 (1 h, >. 62

63 2.4.,.,, l, m, R, b R m, λ R l, α, β, δ >, D R l+m+1 R l+m+1. D = {(x, y, μ R R m R l ; x δ, y b α, μ λ β}. (2.56, F : D R m, D μ,, L>, x δ, y b, y b α, μ λ β x R, y, y R m, μ R l,.,. F (x, y, μ F (x, y, μ L y y. (2.57 = F (x, y, μ. (2.58, M mx{ F (x, y, μ ;(x, y, μ D} M>, δ > { δ = min δ, α }., μ λ β μ R l f(, μ =b M (2.58 I =[ δ,+ δ ] y = f(x, μ, f I {μ R l ; μ λ β}.. μ λ β μ R l., 2.6, I f(, μ =b (2.58 1,. f(x, μ =b + F (t, f(t, μ, μdt, x I. (2.59, x + δ, μ λ, μ λ β x R, μ, μ R l,. f(x, μ f(x, μ = F (t, f(t, μ, μdt F (t, f(t, μ, μ dt F (t, f(t, μ, μdt F (t, f(t, μ, μ dt + F (t, f(t, μ, μ dt F (t, f(t, μ, μ dt + F (t, f(t, μ, μ F (t, f(t, μ, μ dt F (t, f(t, μ, μ F (t, f(t, μ, μ dt. 63

64 , (2.57,. F (t, f(t, μ, μ F (t, f(t, μ, μ L f(t, μ f(t, μ, t + δ., F D, D., ε>, δ 1 >, (x, y, μ, (x, y, μ D, x x, y y, μ μ <δ 1,. F (x, y, μ F (x, y, μ <ε.,, μ μ <δ 1, t + δ t R,. F (t, f(t, μ, μ F (t, f(t, μ, μ <ε., x + δ x R, μ λ, μ λ β, μ μ <ε μ, μ R l,. f(x, μ f(x, μ εdt + = ε(x + L f(t, μ f(t, μ dt L f(t, μ f(t, μ dt.,,. ( f(x, μ f(x, μ ε(x + Lε(t exp = ε(x +εe Lx L(t e Lt dt t Lds dt ( [ (t = ε(x +εe ] Lx e Lt x + = ε(x +εe Lx ( (x e Lx + e Lt dt ] x [ e Lt = εelx L (e L e Lx = ε L (el(x 1 ε L (elδ 1., δ x x R,., x, x I, x x < ε M, μ λ β μ Rl,. f(x, μ f(x, μ = F (t, f(t, μ, μdt x x x x x F (t, f(t, μ, μ dt Mdt = M(x x <M 64 L ε M = ε.

65 ε M <x x f(x, μ f(x, μ < ε., x, x I, x x < ε M, μ λ, μ λ β, μ μ <δ 1,. f(x, μ f(x, μ f(x, μ f(x, μ + f(x, μ f(x, μ <ε+ ε L (elδ 1 = ε elδ + L 1. L, f I {μ R l ; μ λ β}., m, R, b ( R m, α, δ >, D R m+1 R m+1. D = {(x, y R R m ; x δ, y b ( α}. (2.6, F : D R m D,, L>, x δ, y b (, y b ( α x R, y, y R m,.,. F (x, y F (x, y L y y. (2.61 = F (x, y. (2.62 { α }, M mx{ F (x, y ;(x, y D} M>, δ = min δ, { 2M, I =[ δ,+ δ ], J = b R m ; b b ( α }., b J 2, f(, b =b (2.62 I y = f(x, b 1, f I J, f I J.. J = { z R m ; z α }, D 1 R 2m+1. 2 D 1 = {(x, z, b R R m R m ; x δ, z J, b J}. (2.63, (x, z, b D 1, (z + b b ( z + b b ( α 2 + α 2 = α, (x, z + b D., G : D 1 R m. G(x, z, b =F (x, z + b, (x, z, b D 1. (

66 , mx{ G(x, z, b = F (x, z + b ;(x, z, b D 1 } M., x δ x R, z, z J, b J,. G(x, z, b G(x, z, b = F (x, z + b F (x, z + b L (z + b (z + b = L z z., G D 1 b.,. dz = G(x, z, b. (2.65, 2.33, b J, g(, b = (2.65 I z = g(x, b 1, g I J, g I J., x I, b J, f(x, b =g(x, b+b., f I J, f(, b =g(, b+b = + b = b., y = f(x, b. = d d d f(x, b = (g(x, b+b = g(x, b = G(x, g(x, b, b =F (x, g(x, b+b =F (x, f(x, b., y = f(x, b (2.62 f(, b =b I, I J. 66

67 3.,.,,. 3.1.,.,.,, 1.,. n, K C R., K n M(n, K. 1,1 1,n M(n, K = A =.. ; j,k K, 1 j, k n. (3.1 n,1 n,n 3.1 n, I R, A : I M(n, C M(n, C.,. = A(xy. (3.2, I., b C n, f( =b (3.2 I y = f(x 1.. y = y R + iy I (y R, y I R n, A(x =A R (x+ia I (x (A R (x,a I (x M(n, R., z R 2n, B(x M(2n, R. ( y R z =, (3.3 y I ( A(x B(x = B(x B(x A(x. (3.4, B(x, I.,. = R + ii, A(xy =(A R (x+ia I (x(y R + iy I =(A R (xy R A I (xy I +i(a I (xy R + A R (xy I. 67

68 , dz = B(xz. (3.5 (, b = b R + ib I (b R, b I R n, c = b R b I, c R 2n., 2.31, ( c R 2n, g( =c ( I z = g(x 1., z = z (1 (z (1, z (2 R n g (1 (x, g(x = z (2 g (2 (x (g (1 (x,g (2 (x R,. dz (1 = AR (xz (1 A I (xz (2, dz (2 = AI (xz (1 + A R (xz (2., y = z (1 + iz (2, f(x =g (1 (x+ig (2 (x,. = dz(1 idz(2 + =(A R (xz (1 A I (xz (2 +i(a I z (1 + A R z (2 =(A R (x+ia I (x(z (1 + iz (2 =A(xy., g (1 ( =b R, g (2 ( =b I, f( =g (1 (+ig (2 ( =b R +ib I = b C n.,.,,. 3.2 n, I R, I., A : I M(n, R I M(n, R,. = A(xy. (3.6 (1 f : I R n, g : I R n, y = f(x, y = g(x (3.6., y = f(x+g(x, y = cf(x (c R (3.6., (3.6 I F R. F R = {f : I R ; y = f(x (3.6 }. (3.7, F R R. (2 I, Φ : R b f b (x F R, b R n, y = f b (x f( =b I., Φ R., dim F R = n. 68

69 . (1 x I,. d df (f + g(x = (x+dg (x =A(xf(x+A(xg(x =A(x(f + g(x, ( d df (cf(x =c (x = c(a(xf(x = A(x(cf(x., y =(f + g(x, y =(cf(x (3.6., F R R. (2 b, b R n, c R, (1, y = f b (x+f b (x, y = c(f b (x (3.6., f b (+f b ( =b + b, c(f b ( = cb., 2.31, f b (x+f b (x =f b+b (x, c(f b (x = f cb (x., Φ., =f b (x, =f b ( =b, Φ., g(x F R, b = g(, 2.31 g(x =f b (x., Φ., Φ, dim F R = dim R n = n., I R,. 3.3 n, I R, I., A : I M(n, C I M(n, C,. = A(xy. (3.8 (1 f : I C n, g : I C n, y = f(x, y = g(x (3.6., y = f(x+g(x, y = cf(x (c C (3.8., (3.8 I F. F = {f : I C ; y = f(x (3.6 }. (3.9, F C. (2 I, Φ : C b f b (x F, b C n, y = f b (x f( =b I., Φ C., dim F = n , 3.1, 3.2.,., 1,, 1. 69

70 3.4 n, I R, 1 j n j, : I C.,. j d n y + 1(x dn 1 y n + + n 1 n 1 + n(xy =. (3.1 (3.1 I y = f(x, g : I C n. g (x =f(x,g 1 (x = df (x,...,g n 1(x = dn 1 f (x. (3.11 n 1, A : I M(n, C A(x = , x I. ( n (x n 1 (x 1 (x,. dz = A(xz. (3.13, (3.1 y = f(x, (3.11 C n g (x g 1 (x g(x =, z = g(x (3.13.,. g n 1 (x g (x g 1 (x z = g(x =. (3.13, y = g (x (3.1 g n 1 (x. g (x (3.11. (3.1 y = f(x, g(x =. g n 1 (x C n, j n 2 j,. dg j (x = d ( d j f (x = dj+1 f j (x =g j+1(x. j+1 7

71 ,. dg n 1 (x = d ( d n 1 f (x = dn f n 1 (x n = 1 (x dn 1 f (x n 1(x df n 1 (x n(xf(x = n (xg (x n 1 (xg 1 (x 1 (xg n 1 (x. g (x, z = g(x =. (3.13., (3.13 g n 1 (x g (x z = g(x =. g n 1 (x j,., f(x =g (x., 1 j n 1 d j f (x =g j(x. j df, j = 1, (x =dg (x =g 1(x,., 1 <j n 1, j 1.,. d j f (x = d ( d j 1 f (x = dg j 1 j j 1 (x =g j(x., j.,. d n f (x = d ( d n 1 f n (x = dg n 1 n = n (xg (x n 1 (xg 1 (x 1 (xg n 1 (x = 1 (x dn 1 f (x n 1(x df n 1 (x n(xf(x., y = f(x (3.1.,, f(x g(x.,, n, I R, j, b = b. b n 1 : I C (1 j n 3.4., I C., (3.1 I y = f(x, j n 1 j, 1. d j f (x =b j. (3.14 j 71

72 . A(x 3.12, b, g( =b (3.13 I 1. g(x, f(x =g (x, j n 1 j, g j ( =b j, dj f ( =g j(, j 3.4, y = f(x (3.14 (3.1 1., C n, R n {b (1,..., b (k b (n }, b (k =. K n (1 k n, K = C R, b (k n 1 d j f k ( j =bk j (1 k n, j n 1 y = f k (x,.., b (k, f k (x,,, f k (x,.,. 3.6 n, I R, 1 k n k, f k : I C C n 1., f 1,...,f n,. f 1 (x f 2 (x f n (x df 1 W (x = det (x df 2 (x df n (x.... (3.15 d n 1 f 1 d (x n 1 f 2 d (x n 1 f (x n 1 n 1 n n, I R, 1 k n k, : I R.,. k n n + 1(x dn 1 y n n 1(x + n(xy =. (3.16, y = f j (x(1 j n (3.16 n., W (x f 1 (x,...,f n (x. (1 I W ( n, I, W (. (2 {f 1,...,f n } (3.16 F R, I, W (. 72

73 . (1, W (x f k.,,. f 1 (x f n (x n 1 dw (x =.. ( ( d d det j f 1 d d (x j f 1 (x j j j=.. d n 1 f 1 d (x n 1 f n (x n 1 n 1 ( d d j f k, j n 2, (x = dj+1 f k (x (1 k n. j j+1 j +1 j +2.,,. f 1 (x f n (x dw (x = det.. d n 2 f 1 d (x n 2 f n (x j 2 j 2 d n f 1 d (x n f n (x n n f 1 (x f n (x n = j (x det.. d j=1 n 2 f 1 d (x n 2 f n (x n 2 = 1(xW (x. n 2 d n j f 1 d (x n j f n (x n j n j, y = W (x I 1, W (x. ( W (x =W ( exp ( 1 (tdt, x I. (3.17, W (, I, W (. f k (x (2 1 k n k, g k (x =.., f 1,...,f n d n 1 f k (x n 1, (c 1,...,c n (,..., c 1...,c n,. c 1 f 1 (x+ + c n f n (x =., j n 1 j,. d j f 1 c 1 (x+ + c d j f n j n (x =. j 73

74 ,. c 1 g 1 (x+ + c n g n (x =., I c 1 g 1 (+ + c n g n ( ={}., g 1 (,..., g n ( R n, W ( = det(g 1 (,...,g n ( =., I W ( =., g 1 (,...,g n (., (c 1,...,c n (,..., c 1,...,c n, c 1 g 1 ( + + c n g n ( =., j n 1 j, j +1,. c 1 d j f 1 j ( + + c n d j f n j ( =., h(x =c 1 f 1 (x+ + c n f n (x., y = h(x (3.16 I,. d j h j ( =c 1 d j f 1 j ( + + c n d j f n j ( =, j n 1., 3.5, I h(x = (., j n 1 j I,. d j h ( =c d j f 1 j 1 (+ + c d j f n j n ( =. j, c 1 g 1 (+ + c n g n ( =, g 1 (,...,g n ( R n., W ( = det(g 1 (,...,g n ( =. 74

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y

(3) (2),,. ( 20) ( s200103) 0.7 x C,, x 2 + y 2 + ax = 0 a.. D,. D, y C, C (x, y) (y 0) C m. (2) D y = y(x) (x ± y 0), (x, y) D, m, m = 1., D. (x 2 y [ ] 7 0.1 2 2 + y = t sin t IC ( 9) ( s090101) 0.2 y = d2 y 2, y = x 3 y + y 2 = 0 (2) y + 2y 3y = e 2x 0.3 1 ( y ) = f x C u = y x ( 15) ( s150102) [ ] y/x du x = Cexp f(u) u (2) x y = xey/x ( 16) ( s160101)

More information

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 -

M3 x y f(x, y) (= x) (= y) x + y f(x, y) = x + y + *. f(x, y) π y f(x, y) x f(x + x, y) f(x, y) lim x x () f(x,y) x 3 - M3............................................................................................ 3.3................................................... 3 6........................................... 6..........................................

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B

r 1 m A r/m i) t ii) m i) t B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m ii) B(t; m) ( B(t; m) = A 1 + r ) mt m { ( = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n B 1 1.1 1 r 1 m A r/m i) t ii) m i) t Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m ii) Bt; m) Bt; m) = A 1 + r ) mt m { = A 1 + r ) m } rt r m n = m r m n Bt; m) Aert e lim 1 + 1 n 1.1) n!1 n) e a 1, a 2, a 3,... {a n

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

DVIOUT

DVIOUT A. A. A-- [ ] f(x) x = f 00 (x) f 0 () =0 f 00 () > 0= f(x) x = f 00 () < 0= f(x) x = A--2 [ ] f(x) D f 00 (x) > 0= y = f(x) f 00 (x) < 0= y = f(x) P (, f()) f 00 () =0 A--3 [ ] y = f(x) [, b] x = f (y)

More information

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a

f(x) = x (1) f (1) (2) f (2) f(x) x = a y y = f(x) f (a) y = f(x) A(a, f(a)) f(a + h) f(x) = A f(a) A x (3, 3) O a a + h x 1 f(x) x = a 3 3.1 3.1.1 A f(a + h) f(a) f(x) lim f(x) x = a h 0 h f(x) x = a f 0 (a) f 0 (a) = lim h!0 f(a + h) f(a) h = lim x!a f(x) f(a) x a a + h = x h = x a h 0 x a 3.1 f(x) = x x = 3 f 0 (3) f (3) = lim h 0 (

More information

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p

2012 IA 8 I p.3, 2 p.19, 3 p.19, 4 p.22, 5 p.27, 6 p.27, 7 p 2012 IA 8 I 1 10 10 29 1. [0, 1] n x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 2. 1 x = 1 (n = 1, 2, 3,...) 2 f(x) = n 0 [0, 1] 1 0 f(x)dx 3. < b < c [, c] b [, c] 4. [, b] f(x) 1 f(x) 1 f(x) [, b] 5.

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

20 6 4 1 4 1.1 1.................................... 4 1.1.1.................................... 4 1.1.2 1................................ 5 1.2................................... 7 1.2.1....................................

More information

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ =

1 1.1 ( ). z = a + bi, a, b R 0 a, b 0 a 2 + b 2 0 z = a + bi = ( ) a 2 + b 2 a a 2 + b + b 2 a 2 + b i 2 r = a 2 + b 2 θ cos θ = a a 2 + b 2, sin θ = 1 1.1 ( ). z = + bi,, b R 0, b 0 2 + b 2 0 z = + bi = ( ) 2 + b 2 2 + b + b 2 2 + b i 2 r = 2 + b 2 θ cos θ = 2 + b 2, sin θ = b 2 + b 2 2π z = r(cos θ + i sin θ) 1.2 (, ). 1. < 2. > 3. ±,, 1.3 ( ). A

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

pdf

pdf http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~ft13389/lecture/physics1a2b/ pdf I 1 1 1.1 ( ) 1. 30 m µm 2. 20 cm km 3. 10 m 2 cm 2 4. 5 cm 3 km 3 5. 1 6. 1 7. 1 1.2 ( ) 1. 1 m + 10 cm 2. 1 hr + 6400 sec 3. 3.0 10 5 kg

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f

f(x) = f(x ) + α(x)(x x ) α(x) x = x. x = f (y), x = f (y ) y = f f (y) = f f (y ) + α(f (y))(f (y) f (y )) f (y) = f (y ) + α(f (y)) (y y ) ( (2) ) f 22 A 3,4 No.3 () (2) (3) (4), (5) (6) (7) (8) () n x = (x,, x n ), = (,, n ), x = ( (x i i ) 2 ) /2 f(x) R n f(x) = f() + i α i (x ) i + o( x ) α,, α n g(x) = o( x )) lim x g(x) x = y = f() + i α i(x )

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C dy fx 4 x, y dy v C xt y C v e kt k > xt yt gt [ v dt dt v e kt xt v e kt + C k x v + C C k xt v k 3 r r + dr e kt S dt d S I.. http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda /TeX/lecture.html PDF PS.................................... 3.3.................... 9.4................5.............. 3 5. Laplace................. 5....

More information

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) =

2 1 κ c(t) = (x(t), y(t)) ( ) det(c (t), c x (t)) = det (t) x (t) y (t) y = x (t)y (t) x (t)y (t), (t) c (t) = (x (t)) 2 + (y (t)) 2. c (t) = 1 1 1.1 I R 1.1.1 c : I R 2 (i) c C (ii) t I c (t) (0, 0) c (t) c(i) c c(t) 1.1.2 (1) (2) (3) (1) r > 0 c : R R 2 : t (r cos t, r sin t) (2) C f : I R c : I R 2 : t (t, f(t)) (3) y = x c : R R 2 : t (t,

More information

2019 1 5 0 3 1 4 1.1.................... 4 1.1.1......................... 4 1.1.2........................ 5 1.1.3................... 5 1.1.4........................ 6 1.1.5......................... 6 1.2..........................

More information

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt

S I. dy fx x fx y fx + C 3 C vt dy fx 4 x, y dy yt gt + Ct + C dt v e kt xt v e kt + C k x v k + C C xt v k 3 r r + dr e kt S Sr πr dt d v } dt k e kt S I. x yx y y, y,. F x, y, y, y,, y n http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda n /TeX/lecture.html PDF PS yx.................................... 3.3.................... 9.4................5..............

More information

I 1

I 1 I 1 1 1.1 1. 3 m = 3 1 7 µm. cm = 1 4 km 3. 1 m = 1 1 5 cm 4. 5 cm 3 = 5 1 15 km 3 5. 1 = 36 6. 1 = 8.64 1 4 7. 1 = 3.15 1 7 1 =3 1 7 1 3 π 1. 1. 1 m + 1 cm = 1.1 m. 1 hr + 64 sec = 1 4 sec 3. 3. 1 5 kg

More information

i

i i 3 4 4 7 5 6 3 ( ).. () 3 () (3) (4) /. 3. 4/3 7. /e 8. a > a, a = /, > a >. () a >, a =, > a > () a > b, a = b, a < b. c c n a n + b n + c n 3c n..... () /3 () + (3) / (4) /4 (5) m > n, a b >, m > n,

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10%

I, II 1, A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 10% 1 2006.4.17. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

Part () () Γ Part ,

Part () () Γ Part , Contents a 6 6 6 6 6 6 6 7 7. 8.. 8.. 8.3. 8 Part. 9. 9.. 9.. 3. 3.. 3.. 3 4. 5 4.. 5 4.. 9 4.3. 3 Part. 6 5. () 6 5.. () 7 5.. 9 5.3. Γ 3 6. 3 6.. 3 6.. 3 6.3. 33 Part 3. 34 7. 34 7.. 34 7.. 34 8. 35

More information

20 9 19 1 3 11 1 3 111 3 112 1 4 12 6 121 6 122 7 13 7 131 8 132 10 133 10 134 12 14 13 141 13 142 13 143 15 144 16 145 17 15 19 151 1 19 152 20 2 21 21 21 211 21 212 1 23 213 1 23 214 25 215 31 22 33

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A

..3. Ω, Ω F, P Ω, F, P ). ) F a) A, A,..., A i,... F A i F. b) A F A c F c) Ω F. ) A F A P A),. a) 0 P A) b) P Ω) c) [ ] A, A,..., A i,... F i j A i A .. Laplace ). A... i),. ω i i ). {ω,..., ω } Ω,. ii) Ω. Ω. A ) r, A P A) P A) r... ).. Ω {,, 3, 4, 5, 6}. i i 6). A {, 4, 6} P A) P A) 3 6. ).. i, j i, j) ) Ω {i, j) i 6, j 6}., 36. A. A {i, j) i j }.

More information

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2

No δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i x j δx j (5) δs 2 No.2 1 2 2 δs δs = r + δr r = δr (3) δs δs = r r = δr + u(r + δr, t) u(r, t) (4) δr = (δx, δy, δz) u i (r + δr, t) u i (r, t) = u i δx j (5) δs 2 = δx i δx i + 2 u i δx i δx j = δs 2 + 2s ij δx i δx j

More information

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d A 2. x F (t) =f sin ωt x(0) = ẋ(0) = 0 ω θ sin θ θ 3! θ3 v = f mω cos ωt x = f mω (t sin ωt) ω t 0 = f ( cos ωt) mω x ma2-2 t ω x f (t mω ω (ωt ) 6 (ωt)3 = f 6m ωt3 2.2 u ( v w) = v ( w u) = w ( u v) ma22-9

More information

IA hara@math.kyushu-u.ac.jp Last updated: January,......................................................................................................................................................................................

More information

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F

III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F III 1 (X, d) d U d X (X, d). 1. (X, d).. (i) d(x, y) d(z, y) d(x, z) (ii) d(x, y) d(z, w) d(x, z) + d(y, w) 2. (X, d). F X.. (1), X F, (2) F 1, F 2 F F 1 F 2 F, (3) F λ F λ F λ F. 3., A λ λ A λ. B λ λ

More information

i 6 3 ii 3 7 8 9 3 6 iii 5 8 5 3 7 8 v...................................................... 5.3....................... 7 3........................ 3.................3.......................... 8 3 35

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

n ξ n,i, i = 1,, n S n ξ n,i n 0 R 1,.. σ 1 σ i .10.14.15 0 1 0 1 1 3.14 3.18 3.19 3.14 3.14,. ii 1 1 1.1..................................... 1 1............................... 3 1.3.........................

More information

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n

x i [, b], (i 0, 1, 2,, n),, [, b], [, b] [x 0, x 1 ] [x 1, x 2 ] [x n 1, x n ] ( 2 ). x 0 x 1 x 2 x 3 x n 1 x n b 2: [, b].,, (1) x 0, x 1, x 2,, x n 1, R f : R R,.,, b R < b, f(x) [, b] f(x)dx,, [, b] f(x) x ( ) ( 1 ). y y f(x) f(x)dx b x 1: f(x)dx, [, b] f(x) x ( ).,,,,,., f(x)dx,,,, f(x)dx. 1.1 Riemnn,, [, b] f(x) x., x 0 < x 1 < x 2 < < x n 1

More information

II 2 II

II 2 II II 2 II 2005 yugami@cc.utsunomiya-u.ac.jp 2005 4 1 1 2 5 2.1.................................... 5 2.2................................. 6 2.3............................. 6 2.4.................................

More information

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x (

II (10 4 ) 1. p (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) 0 f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a 2 x a 0 A = f x ( II (1 4 ) 1. p.13 1 (x, y) (a, b) ε(x, y; a, b) f (x, y) f (a, b) A, B (6.5) y = b f (x, b) f (a, b) x a = A + ε(x, b; a, b) x a x a A = f x (a, b) y x 3 3y 3 (x, y) (, ) f (x, y) = x + y (x, y) = (, )

More information

2009 IA I 22, 23, 24, 25, 26, a h f(x) x x a h

2009 IA I 22, 23, 24, 25, 26, a h f(x) x x a h 009 IA I, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 4 5 h fx) x x h 4 5 4 5 1 3 1.1........................... 3 1........................... 4 1.3..................................... 6 1.4.............................. 8 1.4.1..............................

More information

Note.tex 2008/09/19( )

Note.tex 2008/09/19( ) 1 20 9 19 2 1 5 1.1........................ 5 1.2............................. 8 2 9 2.1............................. 9 2.2.............................. 10 3 13 3.1.............................. 13 3.2..................................

More information

4................................. 4................................. 4 6................................. 6................................. 9.................................................... 3..3..........................

More information

v er.1/ c /(21)

v er.1/ c /(21) 12 -- 1 1 2009 1 17 1-1 1-2 1-3 1-4 2 2 2 1-5 1 1-6 1 1-7 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 c 2011 1/(21) 12 -- 1 -- 1 1--1 1--1--1 1 2009 1 n n α { n } α α { n } lim n = α, n α n n ε n > N n α < ε N {1, 1,

More information

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4

6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m f 4 35-8585 7 8 1 I I 1 1.1 6kg 1m P σ σ P 1 l l λ λ l 1.m 1 6kg 1.1m 1.m.1m.1 l λ ϵ λ l + λ l l l dl dl + dλ ϵ dλ dl dl + dλ dl dl 3 1. JIS 1 6kg 1% 66kg 1 13 σ a1 σ m σ a1 σ m σ m σ a1 f f σ a1 σ a1 σ m

More information

X G P G (X) G BG [X, BG] S 2 2 2 S 2 2 S 2 = { (x 1, x 2, x 3 ) R 3 x 2 1 + x 2 2 + x 2 3 = 1 } R 3 S 2 S 2 v x S 2 x x v(x) T x S 2 T x S 2 S 2 x T x S 2 = { ξ R 3 x ξ } R 3 T x S 2 S 2 x x T x S 2

More information

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K

i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K i 18 2H 2 + O 2 2H 2 + ( ) 3K ii 1 1 1.1.................................. 1 1.2........................................ 3 1.3......................................... 3 1.4....................................

More information

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1.

1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N m 1. 1.1 1. 1.3.1..3.4 3.1 3. 3.3 4.1 4. 4.3 5.1 5. 5.3 6.1 6. 6.3 7.1 7. 7.3 1 1 variation 1.1 imension unit L m M kg T s Q C QT 1 A = C s 1 MKSA F = ma N N = kg m s 1.1 J E = 1 mv W = F x J = kg m s 1 = N

More information

30 I .............................................2........................................3................................................4.......................................... 2.5..........................................

More information

gr09.dvi

gr09.dvi .1, θ, ϕ d = A, t dt + B, t dtd + C, t d + D, t dθ +in θdϕ.1.1 t { = f1,t t = f,t { D, t = B, t =.1. t A, tdt e φ,t dt, C, td e λ,t d.1.3,t, t d = e φ,t dt + e λ,t d + dθ +in θdϕ.1.4 { = f1,t t = f,t {

More information

1

1 1 1 7 1.1.................................. 11 2 13 2.1............................ 13 2.2............................ 17 2.3.................................. 19 3 21 3.1.............................

More information

20 4 20 i 1 1 1.1............................ 1 1.2............................ 4 2 11 2.1................... 11 2.2......................... 11 2.3....................... 19 3 25 3.1.............................

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2 2005 9/8-11 2 2.2 ( 2-5) γ ( ) γ cos θ 2πr πρhr 2 g h = 2γ cos θ ρgr (2.1) γ = ρgrh (2.2) 2 cos θ θ cos θ = 1 (2.2) γ = 1 ρgrh (2.) 2 2. p p ρgh p ( ) p p = p ρgh (2.) h p p = 2γ r 1 1 (Berry,1975) 2-6

More information

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0 1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45

More information

A 2008 10 (2010 4 ) 1 1 1.1................................. 1 1.2..................................... 1 1.3............................ 3 1.3.1............................. 3 1.3.2..................................

More information

sec13.dvi

sec13.dvi 13 13.1 O r F R = m d 2 r dt 2 m r m = F = m r M M d2 R dt 2 = m d 2 r dt 2 = F = F (13.1) F O L = r p = m r ṙ dl dt = m ṙ ṙ + m r r = r (m r ) = r F N. (13.2) N N = R F 13.2 O ˆn ω L O r u u = ω r 1 1:

More information

chap1.dvi

chap1.dvi 1 1 007 1 e iθ = cos θ + isin θ 1) θ = π e iπ + 1 = 0 1 ) 3 11 f 0 r 1 1 ) k f k = 1 + r) k f 0 f k k = 01) f k+1 = 1 + r)f k ) f k+1 f k = rf k 3) 1 ) ) ) 1+r/)f 0 1 1 + r/) f 0 = 1 + r + r /4)f 0 1 f

More information

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R

II Karel Švadlenka * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R II Karel Švadlenka 2018 5 26 * [1] 1.1* 5 23 m d2 x dt 2 = cdx kx + mg dt. c, g, k, m 1.2* 5 23 1 u = au + bv v = cu + dv v u a, b, c, d R 1.3 14 14 60% 1.4 5 23 a, b R a 2 4b < 0 λ 2 + aλ + b = 0 λ =

More information

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0,

.1 z = e x +xy y z y 1 1 x 0 1 z x y α β γ z = αx + βy + γ (.1) ax + by + cz = d (.1') a, b, c, d x-y-z (a, b, c). x-y-z 3 (0, .1.1 Y K L Y = K 1 3 L 3 L K K (K + ) 1 1 3 L 3 K 3 L 3 K 0 (K + K) 1 3 L 3 K 1 3 L 3 lim K 0 K = L (K + K) 1 3 K 1 3 3 lim K 0 K = 1 3 K 3 L 3 z = f(x, y) x y z x-y-z.1 z = e x +xy y 3 x-y ( ) z 0 f(x,

More information

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v

x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2 = ( 2, b 2, c 2 ) v 12 -- 1 4 2009 9 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 c 2011 1/(13) 4--1 2009 9 3 x,, z v = (, b, c) v v 2 + b 2 + c 2 x,, z 1 i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1) v 1 = ( 1, b 1, c 1 ), v 2

More information

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b)

5.. z = f(x, y) y y = b f x x g(x) f(x, b) g x ( ) A = lim h 0 g(a + h) g(a) h g(x) a A = g (a) = f x (a, b) 5 partial differentiation (total) differentiation 5. z = f(x, y) (a, b) A = lim h 0 f(a + h, b) f(a, b) h............................................................... ( ) f(x, y) (a, b) x A (a, b) x

More information

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g(

.3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x, x 0 x = 0 x = 4 x.4. ( z + z = 8 z, z 0 (z, z = (0, 8, (,, (8, 0 3 (0, 8, (,, (8, 0 z = z 4 z (g f(x = g( 06 5.. ( y = x x y 5 y 5 = (x y = x + ( y = x + y = x y.. ( Y = C + I = 50 + 0.5Y + 50 r r = 00 0.5Y ( L = M Y r = 00 r = 0.5Y 50 (3 00 0.5Y = 0.5Y 50 Y = 50, r = 5 .3. (x, x = (, u = = 4 (, x x = 4 x,

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

i

i 009 I 1 8 5 i 0 1 0.1..................................... 1 0.................................................. 1 0.3................................. 0.4........................................... 3

More information

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) 2017 12 9 4 1 30 4 10 3 1 30 3 30 2 1 30 2 50 1 1 30 2 10 (1) (2) (3) (4) HB B ( ) (5) (6) (7) 40 (8) (9) (10) (1) i 23 c 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b d e f g h i (2) 23 23 (3) 23 ( 23 ) 23 x 1 x 2 23 x

More information

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 (

1. (8) (1) (x + y) + (x + y) = 0 () (x + y ) 5xy = 0 (3) (x y + 3y 3 ) (x 3 + xy ) = 0 (4) x tan y x y + x = 0 (5) x = y + x + y (6) = x + y 1 x y 3 ( 1 1.1 (1) (1 + x) + (1 + y) = 0 () x + y = 0 (3) xy = x (4) x(y + 3) + y(y + 3) = 0 (5) (a + y ) = x ax a (6) x y 1 + y x 1 = 0 (7) cos x + sin x cos y = 0 (8) = tan y tan x (9) = (y 1) tan x (10) (1 +

More information

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT I (008 4 0 de Broglie (de Broglie p λ k h Planck ( 6.63 0 34 Js p = h λ = k ( h π : Dirac k B Boltzmann (.38 0 3 J/K T U = 3 k BT ( = λ m k B T h m = 0.067m 0 m 0 = 9. 0 3 kg GaAs( a T = 300 K 3 fg 07345

More information

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2

1.2 y + P (x)y + Q(x)y = 0 (1) y 1 (x), y 2 (x) y 1 (x), y 2 (x) (1) y(x) c 1, c 2 y(x) = c 1 y 1 (x) + c 2 y 2 (x) 3 y 1 (x) y 1 (x) e R P (x)dx y 2 1 1.1 R(x) = 0 y + P (x)y + Q(x)y = R(x)...(1) y + P (x)y + Q(x)y = 0...(2) 1 2 u(x) v(x) c 1 u(x)+ c 2 v(x) = 0 c 1 = c 2 = 0 c 1 = c 2 = 0 2 0 2 u(x) v(x) u(x) u (x) W (u, v)(x) = v(x) v (x) 0 1 1.2

More information

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( (

2.2 ( y = y(x ( (x 0, y 0 y (x 0 (y 0 = y(x 0 y = y(x ( y (x 0 = F (x 0, y(x 0 = F (x 0, y 0 (x 0, y 0 ( (x 0, y 0 F (x 0, y 0 xy (x, y (, F (x, y ( ( (. x y y x f y = f(x y x y = y(x y x y dx = d dx y(x = y (x = f (x y = y(x x ( (differential equation ( + y 2 dx + xy = 0 dx = xy + y 2 2 2 x y 2 F (x, y = xy + y 2 y = y(x x x xy(x = F (x, y(x + y(x 2

More information

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ 1 1 1.1 (Isaac Newton, 1642 1727) 1. : 2. ( ) F = ma 3. ; F a 2 t x(t) v(t) = x (t) v (t) = x (t) F 3 3 3 3 3 3 6 1 2 6 12 1 3 1 2 m 2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t)

More information

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63>

<4D F736F F D B B83578B6594BB2D834A836F815B82D082C88C60202E646F63> 常微分方程式の局所漸近解析 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/007651 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行当時のものです. i Leibniz ydy = y 2 /2 1675 11 11 [6] 100 Bernoulli Riccati 19 Fuchs

More information

入試の軌跡

入試の軌跡 4 y O x 4 Typed by L A TEX ε ) ) ) 6 4 ) 4 75 ) http://kumamoto.s.xrea.com/plan/.. PDF) Ctrl +L) Ctrl +) Ctrl + Ctrl + ) ) Alt + ) Alt + ) ESC. http://kumamoto.s.xrea.com/nyusi/kumadai kiseki ri i.pdf

More information

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C

18 ( ) I II III A B C(100 ) 1, 2, 3, 5 I II A B (100 ) 1, 2, 3 I II A B (80 ) 6 8 I II III A B C(80 ) 1 n (1 + x) n (1) n C 1 + n C 8 ( ) 8 5 4 I II III A B C( ),,, 5 I II A B ( ),, I II A B (8 ) 6 8 I II III A B C(8 ) n ( + x) n () n C + n C + + n C n = 7 n () 7 9 C : y = x x A(, 6) () A C () C P AP Q () () () 4 A(,, ) B(,, ) C(,,

More information

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f

, x R, f (x),, df dx : R R,, f : R R, f(x) ( ).,, f (a) d f dx (a), f (a) d3 f dx 3 (a),, f (n) (a) dn f dx n (a), f d f dx, f d3 f dx 3,, f (n) dn f ,,,,.,,,. R f : R R R a R, f(a + ) f(a) lim 0 (), df dx (a) f (a), f(x) x a, f (a), f(x) x a ( ). y f(a + ) y f(x) f(a+) f(a) f(a + ) f(a) f(a) x a 0 a a + x 0 a a + x y y f(x) 0 : 0, f(a+) f(a)., f(x)

More information

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t )

[] x < T f(x), x < T f(x), < x < f(x) f(x) f(x) f(x + nt ) = f(x) x < T, n =, 1,, 1, (1.3) f(x) T x 2 f(x) T 2T x 3 f(x), f() = f(t ), f(x), f() f(t ) 1 1.1 [] f(x) f(x + T ) = f(x) (1.1), f(x), T f(x) x T 1 ) f(x) = sin x, T = 2 sin (x + 2) = sin x, sin x 2 [] n f(x + nt ) = f(x) (1.2) T [] 2 f(x) g(x) T, h 1 (x) = af(x)+ bg(x) 2 h 2 (x) = f(x)g(x)

More information

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin

x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ dt iωζ = ẍ + ω2 x (2.1) ζ ζ = Aωe iωt = Aω cos ωt + iaω sin 2 2.1 F (t) 2.1.1 mẍ + kx = F (t). m ẍ + ω 2 x = F (t)/m ω = k/m. 1 : (ẋ, x) x = A sin ωt, ẋ = Aω cos ωt 1 2-1 x A Aω ẋ ẋ 2 + ω 2 x 2 = ω 2 A 2. (ẋ, ωx) ζ ẋ + iωx ζ ζ dζ = ẍ + iωẋ = ẍ + iω(ζ iωx) dt dζ

More information

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1

1/1 lim f(x, y) (x,y) (a,b) ( ) ( ) lim limf(x, y) lim lim f(x, y) x a y b y b x a ( ) ( ) xy x lim lim lim lim x y x y x + y y x x + y x x lim x x 1 1/5 ( ) Taylor ( 7.1) (x, y) f(x, y) f(x, y) x + y, xy, e x y,... 1 R {(x, y) x, y R} f(x, y) x y,xy e y log x,... R {(x, y, z) (x, y),z f(x, y)} R 3 z 1 (x + y ) z ax + by + c x 1 z ax + by + c y x +

More information

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ

A S hara/lectures/lectures-j.html ϵ-n 1 ϵ-n lim n a n = α n a n α 2 lim a n = 0 1 n a k n n k= ϵ A S1-20 http://www2.mth.kyushu-u.c.jp/ hr/lectures/lectures-j.html 1 1 1.1 ϵ-n 1 ϵ-n lim n n = α n n α 2 lim n = 0 1 n k n n k=1 0 1.1.7 ϵ-n 1.1.1 n α n n α lim n n = α ϵ N(ϵ) n > N(ϵ) n α < ϵ (1.1.1)

More information

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2.

: , 2.0, 3.0, 2.0, (%) ( 2. 2017 1 2 1.1...................................... 2 1.2......................................... 4 1.3........................................... 10 1.4................................. 14 1.5..........................................

More information

30

30 3 ............................................2 2...........................................2....................................2.2...................................2.3..............................

More information

23 7 28 i i 1 1 1.1................................... 2 1.2............................... 3 1.2.1.................................... 3 1.2.2............................... 4 1.2.3 SI..............................

More information

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α 2 ), ϕ(t) = B 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + B 2 cos(ω 2 t

More information

08-Note2-web

08-Note2-web r(t) t r(t) O v(t) = dr(t) dt a(t) = dv(t) dt = d2 r(t) dt 2 r(t), v(t), a(t) t dr(t) dt r(t) =(x(t),y(t),z(t)) = d 2 r(t) dt 2 = ( dx(t) dt ( d 2 x(t) dt 2, dy(t), dz(t) dt dt ), d2 y(t) dt 2, d2 z(t)

More information

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10

I, II 1, 2 ɛ-δ 100 A = A 4 : 6 = max{ A, } A A 10 1 2007.4.13. A 3-312 tel: 092-726-4774, e-mail: hara@math.kyushu-u.ac.jp, http://www.math.kyushu-u.ac.jp/ hara/lectures/lectures-j.html Office hours: B A I ɛ-δ ɛ-δ 1. 2. A 0. 1. 1. 2. 3. 2. ɛ-δ 1. ɛ-n

More information

mugensho.dvi

mugensho.dvi 1 1 f (t) lim t a f (t) = 0 f (t) t a 1.1 (1) lim(t 1) 2 = 0 t 1 (t 1) 2 t 1 (2) lim(t 1) 3 = 0 t 1 (t 1) 3 t 1 2 f (t), g(t) t a lim t a f (t) g(t) g(t) f (t) = o(g(t)) (t a) = 0 f (t) (t 1) 3 1.2 lim

More information

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P.

6.1 (P (P (P (P (P (P (, P (, P. (011 30 7 0 ( ( 3 ( 010 1 (P.3 1 1.1 (P.4.................. 1 1. (P.4............... 1 (P.15.1 (P.16................. (P.0............3 (P.18 3.4 (P.3............... 4 3 (P.9 4 3.1 (P.30........... 4 3.

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3)

< 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) < 1 > (1) f 0 (a) =6a ; g 0 (a) =6a 2 (2) y = f(x) x = 1 f( 1) = 3 ( 1) 2 =3 ; f 0 ( 1) = 6 ( 1) = 6 ; ( 1; 3) 6 x =1 f(1) = 3 ; f 0 (1) = 6 ; (1; 3) 6 y = g(x) x = 1 g( 1) = 2 ( 1) 3 = 2 ; g 0 ( 1) =

More information

0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c), (6) ( b) c = (b c), (7) (b + c) = b + c, (8) ( + b)c = c + bc (9

0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c), (6) ( b) c = (b c), (7) (b + c) = b + c, (8) ( + b)c = c + bc (9 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,, 100,, 1000, n, m m m n n 0 n, m m n 1-2. 0 m n m n 0 2 = 1.41421356 π = 3.141516 1-3. 1 0 1-4. 1-5. (1) + b = b +, (2) b = b, (3) + 0 =, (4) 1 =, (5) ( + b) + c = + (b + c),

More information

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d

m dv = mg + kv2 dt m dv dt = mg k v v m dv dt = mg + kv2 α = mg k v = α 1 e rt 1 + e rt m dv dt = mg + kv2 dv mg + kv 2 = dt m dv α 2 + v 2 = k m dt d m v = mg + kv m v = mg k v v m v = mg + kv α = mg k v = α e rt + e rt m v = mg + kv v mg + kv = m v α + v = k m v (v α (v + α = k m ˆ ( v α ˆ αk v = m v + α ln v α v + α = αk m t + C v α v + α = e αk m

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

4 5.............................................. 5............................................ 6.............................................. 7......................................... 8.3.................................................4.........................................4..............................................4................................................4.3...............................................

More information

x ( ) x dx = ax

x ( ) x dx = ax x ( ) x dx = ax 1 dx = a x log x = at + c x(t) = e at C (C = e c ) a > 0 t a < 0 t 0 (at + b ) h dx = lim x(t + h) x(t) h 0 h x(t + h) x(t) h x(t) t x(t + h) x(t) ax(t) h x(t + h) x(t) + ahx(t) 0, h, 2h,

More information

7-12.dvi

7-12.dvi 26 12 1 23. xyz ϕ f(x, y, z) Φ F (x, y, z) = F (x, y, z) G(x, y, z) rot(grad ϕ) rot(grad f) H(x, y, z) div(rot Φ) div(rot F ) (x, y, z) rot(grad f) = rot f x f y f z = (f z ) y (f y ) z (f x ) z (f z )

More information

meiji_resume_1.PDF

meiji_resume_1.PDF β β β (q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) H(q 1,q,..., q n ; p 1, p,..., p n ) Hψ = εψ ε k = k +1/ ε k = k(k 1) (x, y, z; p x, p y, p z ) (r; p r ), (θ; p θ ), (ϕ; p ϕ ) ε k = 1/ k p i dq i E total = E

More information

webkaitou.dvi

webkaitou.dvi ( c Akir KANEKO) ).. m. l s = lθ m d s dt = mg sin θ d θ dt = g l sinθ θ l θ mg. d s dt xy t ( d x dt, d y dt ) t ( mg sin θ cos θ, sin θ sin θ). (.) m t ( d x dt, d y dt ) = t ( mg sin θ cos θ, mg sin

More information

DE-resume

DE-resume - 2011, http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/ nishioka/ 2 11 21131 : 4 1 x y(x, y (x,y (x,,y (n, (1.1 F (x, y, y,y,,y (n =0. (1.1 n. (1.1 y(x. y(x (1.1. 1 1 1 1.1... 2 1.2... 9 1.3 1... 26 2 2 34 2.1,... 35 2.2

More information