36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 (

Size: px
Start display at page:

Download "36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 ("

Transcription

1 3 3. D f(z) D D D D D D D D f(z) D f (z) f (z) f(z) D (i) (ii) (iii) f(z) = ( ) n z n = z + z 2 z 3 + n= z < z < z > f (z) = e t(+z) dt Re z> Re z> [ ] f (z) = e t(+z) = (Rez> ) +z +z t= z < f(z) Taylor f (z) f(z) f 2 (z) = +z z = Re z> f (z) Taylor z < f(z) f 2 (z) f (z) f(z) 35

2 36 3 D f(z) D z f(z) z Taylor z D C f(z) z C C f (z) C f(z) f (z) f(z) D C D D z C C 3.: f(z) 3. f (z) f 2 (z) D D D D D f (z) f 2 (z) D D f (z) f 2 (z) D D z D C D z f f 2 (z) z Taylor C D C f (z) f 2 (z) C C z D D f (z) =f 2 (z)

3 3. 37 D f(z) D f (z) f (z) D 2 f 2 (z) D 2 D f 2 (z) =f(z) f(z) =z + z 2 + z z 2n + z < z = 3.2 D D 2 C f (z) D f 2 (z) D 2 C C f (z) =f 2 (z) f (z) f 2 (z) D = D D 2 C D D 2 D f(z) f (z) z D f(z) = f 2 (z) z D 2 D C f(z) C f(z)dz = f (z)dz + f 2 (z)dz = C C C 2 C C D C L C 2 C D 2 C L L C C 2 f (z) f 2 (z) Morera f(z) D D D 2

4 Schwarz D f(z) D x f(x) D z f(z) =f(z) (3.) (3.) f(x) f(z) =u(x, y)+iv(x, y) (3.) f(z) =u(x, y) iv(x, y) f(z) =f(z) z = x + i u(x, ) iv(x, ) = u(x, ) + iv(x, ) v(x, ) = f(x) f(z) D f(z) F (z) =f(z) =U(x, y)+iv (x, y) f(z) =u(x, y) iv(x, y) U(x, y) =u(x, t) V (x, y) = v(x, t) (t = y ) f(x + it) =u(x, t) +iv(x, t) x + it u(x, t) v(x, t) D Cauchy-Riemann u(x, t) =U(x, y), v(x, t) = V (x, y) U x = u x = v t = V y U y = u t = v x = V x U(x, y) V (x, y) Cauchy-Riemann U, V u, v D F (z) =f(z) D

5 3. 39 f(x) =u(x, ) + iv(x, ) v(x, ) = f(x) =u(x, ) F (x) =U(x, ) + iv (x, ) = u(x, ) iv(x, ) = u(x, ) = f(x) D z F (z) =f(z) =f(z) D F (z) =f(z) F (z) =f(z) =f(z) D F (z) =f(z) f(z) =f(z) R C P P 2 C P, P 2 O r, r 2 r r 2 = R 2 C C C Q OQ C C C C C f(z) C AB AB AB ω = f(z) ω C A B z C ω C z = az + b cz + d ω = a ω + b c ω + d f (z ) ω = f (z ) L L z ω = f(z) f(z) AB C C

6 Riemann Riemann Riemann f(z) Riemann z f(z) log z Riemann ω = log z = log z + i arg z log z z 2π R 2 z 4π arg z< 2π R z 2π arg z< R z R z R 2 z arg z<2π 2π arg z<4π 4π arg z<6π R k log z log z = log z + i arg z (2kπ arg z<2(k +)π ),R 2,R,R,R,R 2, ω, 4π v< 2π, 2π v<, v<2π, 2π v<4π, 4π v<6π, R k k =, ±, ±2, R k R k+ R k k =, ±, ±2, R

7 3.2 Riemann 4 log z R ω = log z z ω R log z Riemann 2 z /2 Riemann ω = z /2 ( z = r e iθ ) z /2 = r e iθ/2 arg ω = θ 2 θ<2π arg ω<πz ω 2π θ<4π π arg ω<2π z ω z ω R R R R R R R R z z = r R R R z z z ω = ω = z /2 R R R ω =(z z ) /2 Riemann z ω = z /2 z 3 (z 2 ) /2 Riemann () ω =(z 2 ) /2 f(z) =(z 2 ) /2 f(z) =(z ) /2 (z +) /2 D (z ) /2 f (z) D 2 (z +) /2 f 2 (z) f(z) =f (z)f 2 (z) D D 2 (z 2 ) /2 f (z) = r e iθ /2 ( r = z >, <θ = arg (z ) < 2π ) f 2 (z) = r 2 e iθ 2/2 ( r 2 = z + >, <θ 2 = arg (z +)< 2π )

8 42 3 f(z) = r r 2 e i(θ +θ 2 )/2 ( r k >, <θ k < 2π : k =, 2) y z r 2 r P 2 θ 2 - P θ x 3.2: ω =(z 2 ) /2 f(z) x x r 2 θ 2 = x< θ π, θ 2 π, θ + θ 2 = π (z 2 ) /2 f(z) x F (z) = r r 2 e i(θ +θ 2 )/2 ( r k >, θ k < 2π : k =, 2) F (z) G(z) = r r 2 e i(θ +θ 2 )/2 ( r k >, π <θ k <π : k =, 2) G(z) G(z) F (z) z P P 2 F (z) i r r 2 ( θ = π, θ 2 =) i r r 2 ( θ = π, θ 2 =2π ) F (z) P P 2 θ θ 2 π ω arg ω =(θ +θ 2 )/2 π z ω θ θ 2 π 2π arg ω =(θ + θ 2 )/2 π 2π z ω P P 2 ω v (2) (z 2 ) /2 Riemann

9 3.2 Riemann 43 z P P 2 P P 2 θ θ 2 2π arg ω =(θ + θ 2 )/2 2π (z 2 ) /2 z z = z = θ θ 2 4π (z 2 ) /2 z z = z = θ θ 2 2π (z 2 ) /2 z z = z = (z 2 ) /2 P P 2 P P 2 R, R P P 2 R P P 2 R P P 2 R P P 2 R P P 2 R R (z 2 ) /2 Riemann R R ω R ω =(z 2 ) /2 z = ±

10 Γ B ζ 3.3. Γ t z = x + iy Γ (z) Γ (z) = e t t z dt (Rez> ) (3.2) t z = t x e t t z dt e t t x dt (3.3) t = x =Rez> Re z< (3.2) z [ ] e t t z dt = z e t t z + e t t z dt (3.4) z Re (z +) > z = Re z> Γ (z) = Γ (z + ) (3.5) z Γ Γ (z) = Γ (z + n +) z(z +) (z + n) (3.6) z = n n =,, 2, lim (z + n) Γ (z) =( )n z n n! z /Γ (z) z < Γ (z) = z n= ( + ) z n + z n (3.7) (3.8) Γ (z) = z e γz n= [( + z ) ] e z/n n (3.9) Γ (z) = lim n (n )! n z z(z + )(z +2) (z + n ) (3.)

11 3.3 Γ B ζ 45 γ Euler γ = lim ( n ) log n = (3.) n n =, 2, Γ () =, Γ(n +)=n! (3.2) Γ ( )= )!! π, Γ(n + )=(2n 2 2 π, Γ( n + 2 n )= ( )n 2 n 2 π (3.3) (2n )!! π Γ (iy) = y (3.4) y sinh πy Γ (z +)=zγ(z) (3.5) π Γ (z) Γ ( z) = Γ (z) Γ ( z) = π z sin πz sin πz (3.6) ( Γ z + ) ( ) Γ 2 2 z = π cos πz (3.7) Γ (2z) = (z 22z 2 π Γ (z) Γ + ) 2 (3.8) z Γ (z) 2π e z z z (/2) [ + 2 z z z z z z ] z 7 + z = n + Stirling (3.9) n! 2πn n n e n (3.2) B t p, q B(p, q) B(p, q) = t p ( t) q dt (Rep>, Re q> ) (3.2)

12 46 3 B(p, q) = t p π/2 ( + t) p+q dt =2 cos 2p θ sin 2q θ dθ (Rep>, Re q>) (3.22) B(p, q) = Γ (p) Γ (q) Γ (p + q) = B(q, p) (3.23) B(p, p) = π B(p, q) B(p + q, r) =B(q, r) B(q + r, p) (3.24) sin πp ( ) ( ) n + m n + m B(n, m) = m = n ( n, m =, 2, ) (3.25) n m z γ(z,p) = Γ (z,p) = p p e t t z dt (Rez> ) (3.26) e t t z dt (Rez> ) (3.27) Γ (z,p)+γ(z,p) =Γ (z) (3.28) γ(z + n, p) = Γ (z + n) Γ (z) [ n γ(z,p) e p p z r= ] p r z(z +) (z + r) (3.29) ζ z ζ(z) ζ(z) = n= n z (Rez> ) (3.3)

13 3.3 Γ B ζ 47 z = z z = 2, 4, 6, < Re z< ( ) z ζ(z) Γ 2 B n Bernoulli ( ) z = π z (/2) ζ( z) Γ 2 ζ( z) = 2 z π z ζ(z) Γ (z) cos πz 2 ζ() = 2, π2 π4 ζ(2) =, ζ(4) = 6 9 ζ(2n) = 22n π 2n B n, ζ( 2n) = ( )n B n (2n)! 2n (3.3) (3.32) (3.33) (3.34) x e x + x 2 = ( ) n B n (2n)! x2n (3.35) n B = 6, B 2 = 3, B 3 = 42, B 4 = 3, B 5 = 5 66 B 6 = , B 7 = 7 6, B 8 = 367 5, B 9 = , B = ζ(z) = 2 z n= n= (3.36) (2n ) z (Rez> ) (3.37) ζ(z) = p ζ(z) = ( p z ) 2 z ( ) n n= n z (Rez> ) (3.38) (Rez>) p (3.39) ζ(z) = ζ(z) = ζ(z) = t z Γ (z) e t dt (Rez>) (3.4) 2 z e t t z (2 z )Γ (z) e 2t dt (Rez>) (3.4) t z ( 2 z )Γ (z) e t dt (Rez>) (3.42) +

14 e t Ei( z) = dt z t ( z ) ( ) (3.43) x Erf x = e t2 dt = ( ) 2 γ 2,x2 (3.44) Erfc x = e t2 dt = ( ) 2 Γ 2,x2 ( Gauss ) (3.45) x Φ(x) = 2π x e t2 /2 dt = 2 + ( ) x Erf π 2 ( ) (3.46) sin t si x = dt x t ( ) (3.47) cos t ci x = dt x t ( ) (3.48) Im z

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy z fz fz x, y, u, v, r, θ r > z = x + iy, f = u + iv γ D fz fz D fz fz z, Rm z, z. z = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ z = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = z + z = Re z, y = z z = Im z i r = z = z

More information

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy

z f(z) f(z) x, y, u, v, r, θ r > 0 z = x + iy, f = u + iv C γ D f(z) f(z) D f(z) f(z) z, Rm z, z 1.1 z = x + iy = re iθ = r (cos θ + i sin θ) z = x iy f f x, y, u, v, r, θ r > = x + iy, f = u + iv C γ D f f D f f, Rm,. = x + iy = re iθ = r cos θ + i sin θ = x iy = re iθ = r cos θ i sin θ x = + = Re, y = = Im i r = = = x + y θ = arg = arctan y x e i =

More information

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x

n=1 1 n 2 = π = π f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) *1 f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x n= n 2 = π2 6 3 2 28 + 4 + 9 + = π2 6 2 f(z) f(z) 2 f(z) = u(z) + iv(z) * f (z) u(x, y), v(x, y) f(z) f (z) = f/ x u x = v y, u y = v x f x = i f y * u, v 3 3. 3 f(t) = u(t) + v(t) [, b] f(t)dt = u(t)dt

More information

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s

x (x, ) x y (, y) iy x y z = x + iy (x, y) (r, θ) r = x + y, θ = tan ( y ), π < θ π x r = z, θ = arg z z = x + iy = r cos θ + ir sin θ = r(cos θ + i s ... x, y z = x + iy x z y z x = Rez, y = Imz z = x + iy x iy z z () z + z = (z + z )() z z = (z z )(3) z z = ( z z )(4)z z = z z = x + y z = x + iy ()Rez = (z + z), Imz = (z z) i () z z z + z z + z.. z

More information

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z

(ii) (iii) z a = z a =2 z a =6 sin z z a dz. cosh z z a dz. e z dz. (, a b > 6.) (z a)(z b) 52.. (a) dz, ( a = /6.), (b) z =6 az (c) z a =2 53. f n (z B 4 24 7 9 ( ) :,..,,.,. 4 4. f(z): D C: D a C, 2πi C f(z) dz = f(a). z a a C, ( ). (ii), a D, a U a,r D f. f(z) = A n (z a) n, z U a,r, n= A n := 2πi C f(ζ) dζ, n =,,..., (ζ a) n+, C a D. (iii) U a,r

More information

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 +

1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + 1.3 1.4. (pp.14-27) 1 1 : f(z = re iθ ) = u(r, θ) + iv(r, θ). (re iθ ) 2 = r 2 e 2iθ = r 2 cos 2θ + ir 2 sin 2θ r f(z = x + iy) = u(x, y) + iv(x, y). (x + iy) 2 = x 2 y 2 + i2xy x = 1 y (1 + iy) 2 = 1

More information

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,,

, 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p, p 3,..., p n p, p,..., p n N, 3,,,, 6,,3,4,, 3 4 8 6 6................................. 6.................................. , 3, 6 = 3, 3,,,, 3,, 9, 3, 9, 3, 3, 4, 43, 4, 3, 9, 6, 6,, 0 p, p, p 3,..., p n N = p p p 3 p n + N p n N p p p,

More information

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0

Tips KENZOU PC no problem 2 1 w = f(z) z 1 w w z w = (z z 0 ) b b w = log (z z 0 ) z = z 0 2π 2 z = z 0 w = z 1/2 z = re iθ θ (z = 0) 0 2π 0 Tips KENZOU 28 7 6 P no problem 2 w = f(z) z w w z w = (z z ) b b w = log (z z ) z = z 2π 2 z = z w = z /2 z = re iθ θ (z = ) 2π 4π 2 θ θ 2π 4π z r re iθ re i2π = r re i4π = r w r re iθ/2 re iπ = r re

More information

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 {

zz + 3i(z z) + 5 = 0 + i z + i = z 2i z z z y zz + 3i (z z) + 5 = 0 (z 3i) (z + 3i) = 9 5 = 4 z 3i = 2 (3i) zz i (z z) + 1 = a 2 { 04 zz + iz z) + 5 = 0 + i z + i = z i z z z 970 0 y zz + i z z) + 5 = 0 z i) z + i) = 9 5 = 4 z i = i) zz i z z) + = a {zz + i z z) + 4} a ) zz + a + ) z z) + 4a = 0 4a a = 5 a = x i) i) : c Darumafactory

More information

No. No. 4 No f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9

No. No. 4 No f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9 4 4 No. pdf pdf II Fourier No. No. 4 No. 4 4 38 f(z) z = z z n n sin x x dx = π, π n sin(mπ/n) x m + x n dx = m, n m < n e z, sin z, cos z, log z, z α 4 4 9 4 9 i = imaginary unit z = x + iy x, y R x real

More information

1 1 1 1 1 1 2 f z 2 C 1, C 2 f 2 C 1, C 2 f(c 2 ) C 2 f(c 1 ) z C 1 f f(z) xy uv ( u v ) = ( a b c d ) ( x y ) + ( p q ) (p + b, q + d) 1 (p + a, q + c) 1 (p, q) 1 1 (b, d) (a, c) 2 3 2 3 a = d, c = b

More information

, ( ) 2 (312), 3 (402) Cardano

, ( ) 2 (312), 3 (402) Cardano 214 9 21, 215 4 21 ( ) 2 (312), 3 (42) 5.1.......... 5.2......................................... 6.2.1 Cardano................................... 6.2.2 Bombelli................................... 6.2.3

More information

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1)

(iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y = 0., y x, y = x. (v) 1x = x. (vii) (α + β)x = αx + βx. (viii) (αβ)x = α(βx)., V, C.,,., (1) 1. 1.1...,. 1.1.1 V, V x, y, x y x + y x + y V,, V x α, αx αx V,, (i) (viii) : x, y, z V, α, β C, (i) x + y = y + x. (ii) (x + y) + z = x + (y + z). 1 (iii) 0 V, x V, x + 0 = x. 0. (iv) x V, y V, x + y

More information

(Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fou

(Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fou (Bessel) (Legendre).. (Hankel). (Laplace) V = (x, y, z) n (r, θ, ϕ) r n f n (θ, ϕ). f n (θ, ϕ) n f n (θ, ϕ) z = cos θ z θ ϕ n ν. P ν (z), Q ν (z) (Fourier) (Fourier Bessel).. V ρ(x, y, z) V = 4πGρ G :.

More information

Z[i] Z[i] π 4,1 (x) π 4,3 (x) 1 x (x ) 2 log x π m,a (x) 1 x ϕ(m) log x 1.1 ( ). π(x) x (a, m) = 1 π m,a (x) x modm a 1 π m,a (x) 1 ϕ(m) π(x)

Z[i] Z[i] π 4,1 (x) π 4,3 (x) 1 x (x ) 2 log x π m,a (x) 1 x ϕ(m) log x 1.1 ( ). π(x) x (a, m) = 1 π m,a (x) x modm a 1 π m,a (x) 1 ϕ(m) π(x) 3 3 22 Z[i] Z[i] π 4, (x) π 4,3 (x) x (x ) 2 log x π m,a (x) x ϕ(m) log x. ( ). π(x) x (a, m) = π m,a (x) x modm a π m,a (x) ϕ(m) π(x) ϕ(m) x log x ϕ(m) m f(x) g(x) (x α) lim f(x)/g(x) = x α mod m (a,

More information

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j 6 6.. [, b] [, d] ij P ij ξ ij, η ij f Sf,, {P ij } Sf,, {P ij } k m i j m fξ ij, η ij i i j j i j i m i j k i i j j m i i j j k i i j j kb d {P ij } lim Sf,, {P ij} kb d f, k [, b] [, d] f, d kb d 6..

More information

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z

z z x = y = /x lim y = + x + lim y = x (x a ) a (x a+) lim z z f(z) = A, lim z z g(z) = B () lim z z {f(z) ± g(z)} = A ± B (2) lim {f(z) g(z)} = AB z Tips KENZOU 28 6 29 sin 2 x + cos 2 x = cos 2 z + sin 2 z = OK... z < z z < R w = f(z) z z w w f(z) w lim z z f(z) = w x x 2 2 f(x) x = a lim f(x) = lim f(x) x a+ x a z z x = y = /x lim y = + x + lim y

More information

Z: Q: R: C:

Z: Q: R: C: 0 Z: Q: R: C: 3 4 4 4................................ 4 4.................................. 7 5 3 5...................... 3 5......................... 40 5.3 snz) z)........................... 4 6 46 x

More information

chap1.dvi

chap1.dvi 1 1 007 1 e iθ = cos θ + isin θ 1) θ = π e iπ + 1 = 0 1 ) 3 11 f 0 r 1 1 ) k f k = 1 + r) k f 0 f k k = 01) f k+1 = 1 + r)f k ) f k+1 f k = rf k 3) 1 ) ) ) 1+r/)f 0 1 1 + r/) f 0 = 1 + r + r /4)f 0 1 f

More information

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0

1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 1 No.1 5 C 1 I III F 1 F 2 F 1 F 2 2 Φ 2 (t) = Φ 1 (t) Φ 1 (t t). = Φ 1(t) t = ( 1.5e 0.5t 2.4e 4t 2e 10t ) τ < 0 t > τ Φ 2 (t) < 0 lim t Φ 2 (t) = 0 0 < t < τ I II 0 No.2 2 C x y x y > 0 x 0 x > b a dx

More information

I ( ) ( ) (1) C z = a ρ. f(z) dz = C = = (z a) n dz C n= p 2π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ 0 n= p { 2πiA 1 n = 1 0 n 1 (2) C f(z) n.. n f(z)dz = 2πi Re

I ( ) ( ) (1) C z = a ρ. f(z) dz = C = = (z a) n dz C n= p 2π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ 0 n= p { 2πiA 1 n = 1 0 n 1 (2) C f(z) n.. n f(z)dz = 2πi Re I ( ). ( ) () a ρ. f() d ( a) n d n p π (ρe iθ ) n ρie iθ dθ n p { πia n n () f() n.. n f()d πi es f( k ) k n n. f()d n k k f()d. n f()d πi esf( k ). k I ( ). ( ) () f() p g() f() g()( ) p. f(). f() A

More information

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy

Z: Q: R: C: 3. Green Cauchy 7 Z: Q: R: C: 3. Green.............................. 3.............................. 5.3................................. 6.4 Cauchy..................... 6.5 Taylor..........................6...............................

More information

2 2 L 5 2. L L L L k.....

2 2 L 5 2. L L L L k..... L 528 206 2 9 2 2 L 5 2. L........................... 5 2.2 L................................... 7 2............................... 9. L..................2 L k........................ 2 4 I 5 4. I...................................

More information

平成 29 年度 ( 第 39 回 ) 数学入門公開講座テキスト ( 京都大学数理解析研究所, 平成 29 ~8 年月 73 月日開催 31 日 Riemann Riemann ( ). π(x) := #{p : p x} x log x (x ) Hadamard de

平成 29 年度 ( 第 39 回 ) 数学入門公開講座テキスト ( 京都大学数理解析研究所, 平成 29 ~8 年月 73 月日開催 31 日 Riemann Riemann ( ). π(x) := #{p : p x} x log x (x ) Hadamard de Riemann Riemann 07 7 3 8 4 ). π) : #{p : p } log ) Hadamard de la Vallée Poussin 896 )., f) g) ) lim f) g).. π) Chebychev. 4 3 Riemann. 6 4 Chebychev Riemann. 9 5 Riemann Res). A :. 5 B : Poisson Riemann-Lebesgue

More information

y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = 1 2π f(t)e iωt d

y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = 1 2π f(t)e iωt d 8. y = f(x) (x, y : ) w = f(z) (w, z : ) df(x) df(z), f(x)dx dx dz f(z)dz : e iωt = cos(ωt) + i sin(ωt) [ ] : y = f(t) f(ω) = π f(t)e iωt dt. : ϕ(x, y) x + ϕ(x, y) y = ( ).. . : 3. (z p, e z, sin z, sinh

More information

Untitled

Untitled II 14 14-7-8 8/4 II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ 6/ ] Navier Stokes 3 [ ] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I 1 balance law t (ρv i )+ j

More information

211 kotaro@math.titech.ac.jp 1 R *1 n n R n *2 R n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n R}. R R 2 R 3 R n R n R n D D R n *3 ) (x 1,..., x n ) f(x 1,..., x n ) f D *4 n 2 n = 1 ( ) 1 f D R n f : D R 1.1. (x,

More information

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b

Z: Q: R: C: sin 6 5 ζ a, b Z: Q: R: C: 3 3 7 4 sin 6 5 ζ 9 6 6............................... 6............................... 6.3......................... 4 7 6 8 8 9 3 33 a, b a bc c b a a b 5 3 5 3 5 5 3 a a a a p > p p p, 3,

More information

mobius1

mobius1 H + : ω = ( a, b, c, d, ad bc > 0) 3.. ( c 0 )... ( 5z + 2 : ω = L (*) z + 4 5z + 2 z = z =, 2. (*) z + 4 5z+ 2 6( z+) ω + = + = z+ 4 z+ 4 5z+ 2 3( z 2) ω 2 = 2= z+ 4 z+ 4 ω + z + = 2 ω 2 z 2 x + T ( x)

More information

Gmech08.dvi

Gmech08.dvi 63 6 6.1 6.1.1 v = v 0 =v 0x,v 0y, 0) t =0 x 0,y 0, 0) t x x 0 + v 0x t v x v 0x = y = y 0 + v 0y t, v = v y = v 0y 6.1) z 0 0 v z yv z zv y zv x xv z xv y yv x = 0 0 x 0 v 0y y 0 v 0x 6.) 6.) 6.1) 6.)

More information

Chap11.dvi

Chap11.dvi . () x 3 + dx () (x )(x ) dx + sin x sin x( + cos x) dx () x 3 3 x + + 3 x + 3 x x + x 3 + dx 3 x + dx 6 x x x + dx + 3 log x + 6 log x x + + 3 rctn ( ) dx x + 3 4 ( x 3 ) + C x () t x t tn x dx x. t x

More information

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 appointment Cafe David K2-2S04-00 : C

2S III IV K A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1  appointment Cafe David K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 : April 16, 2004 Version : 1.1 TA M2 TA 1 10 2 n 1 ɛ-δ 5 15 20 20 45 K2-2S04-00 : C 2S III IV K200 60 60 74 75 89 90 1 email 3 4 30 A4 12:00-13:30 Cafe David 1 2 TA 1 email appointment Cafe

More information

i 978 3 3 Riemann Stein 2 3 n 2n n Cauchy Riemann Dolbeault 3 Dolbeault 2 Čech ii 2009 3 5 TEX 3 2009 3 iii i ii 4 20. C n....................................2.....................................3.....................................

More information

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2

II No.01 [n/2] [1]H n (x) H n (x) = ( 1) r n! r!(n 2r)! (2x)n 2r. r=0 [2]H n (x) n,, H n ( x) = ( 1) n H n (x). [3] H n (x) = ( 1) n dn x2 e dx n e x2 II No.1 [n/] [1]H n x) H n x) = 1) r n! r!n r)! x)n r r= []H n x) n,, H n x) = 1) n H n x) [3] H n x) = 1) n dn x e dx n e x [4] H n+1 x) = xh n x) nh n 1 x) ) d dx x H n x) = H n+1 x) d dx H nx) = nh

More information

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,. 9 α ν β Ξ ξ Γ γ o δ Π π ε ρ ζ Σ σ η τ Θ θ Υ υ ι Φ φ κ χ Λ λ Ψ ψ µ Ω ω Def, Prop, Th, Lem, Note, Remark, Ex,, Proof, R, N, Q, C [a, b {x R : a x b} : a, b {x R : a < x < b} : [a, b {x R : a x < b} : a,

More information

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x

x () g(x) = f(t) dt f(x), F (x) 3x () g(x) g (x) f(x), F (x) (3) h(x) = x 3x tf(t) dt.9 = {(x, y) ; x, y, x + y } f(x, y) = xy( x y). h (x) f(x), F (x [ ] IC. f(x) = e x () f(x) f (x) () lim f(x) lim f(x) x + x (3) lim f(x) lim f(x) x + x (4) y = f(x) ( ) ( s46). < a < () a () lim a log xdx a log xdx ( ) n (3) lim log k log n n n k=.3 z = log(x + y ),

More information

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n (

() n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (5) (6 ) n C + nc + 3 nc n nc n (7 ) n C + nc + 3 nc n nc n ( 3 n nc k+ k + 3 () n C r n C n r nc r C r + C r ( r n ) () n C + n C + n C + + n C n n (3) n C + n C + n C 4 + n C + n C 3 + n C 5 + (4) n C n n C + n C + n C + + n C n (5) k k n C k n C k (6) n C + nc

More information

Email: kawahiraamath.titech.ac.jp (A=@) 27 2 25 . 2. 3. 4. 5. 3 4 5 ii 5 50 () : (2) R: (3) Q: (4) Z: (5) N: (6) : () α: (2) β: (3) γ, Γ: (4) δ, : (5) ϵ: (6) ζ: (7) η: (8) θ, Θ: (9) ι: (0) κ: () λ, Λ:

More information

Jacobi, Stieltjes, Gauss : :

Jacobi, Stieltjes, Gauss : : Jacobi, Stieltjes, Gauss : : 28 2 0 894 T. J. Stieltjes [St94a] Recherches sur les fractions continues Stieltjes 0 f(u)du, z + u f(u) > 0, z C z + + a a 2 z + a 3 +..., a p > 0 (a) Vitali (a) Stieltjes

More information

prime number theorem

prime number theorem For Tutor MeBio ζ Eite by kamei MeBio 7.8.3 : Bernoulli Bernoulli 4 Bernoulli....................................................................................... 4 Bernoulli............................................................................

More information

main.dvi

main.dvi 2 f(z) 0 f(z 0 ) lim z!z 0 z 0 z 0 z z 1z = z 0 z 0 1z z z 0 1z 21 22 2 2 (1642-1727) (1646-1716) (1777-1855) (1789-1857) (1826-1866) 18 19 2.1 2.1.1 12 z w w = f (z) (2.1) f(z) z w = f(z) z z 0 w w 0

More information

f(x) = e x2 25 d f(x) 0 x d2 dx f(x) 0 x dx2 f(x) (1 + ax 2 ) 2 lim x 0 x 4 a 3 2 a g(x) = 1 + ax 2 f(x) g(x) 1/2 f(x)dx n n A f(x) = Ax (x R

f(x) = e x2 25 d f(x) 0 x d2 dx f(x) 0 x dx2 f(x) (1 + ax 2 ) 2 lim x 0 x 4 a 3 2 a g(x) = 1 + ax 2 f(x) g(x) 1/2 f(x)dx n n A f(x) = Ax (x R 29 ( ) 90 1 2 2 2 1 3 4 1 5 1 4 3 3 4 2 1 4 5 6 3 7 8 9 f(x) = e x2 25 d f(x) 0 x d2 dx f(x) 0 x dx2 f(x) (1 + ax 2 ) 2 lim x 0 x 4 a 3 2 a g(x) = 1 + ax 2 f(x) g(x) 1/2 f(x)dx 11 0 24 n n A f(x) = Ax

More information

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z

t = h x z z = h z = t (x, z) (v x (x, z, t), v z (x, z, t)) ρ v x x + v z z = 0 (1) 2-2. (v x, v z ) φ(x, z, t) v x = φ x, v z I 1 m 2 l k 2 x = 0 x 1 x 1 2 x 2 g x x 2 x 1 m k m 1-1. L x 1, x 2, ẋ 1, ẋ 2 ẋ 1 x = 0 1-2. 2 Q = x 1 + x 2 2 q = x 2 x 1 l L Q, q, Q, q M = 2m µ = m 2 1-3. Q q 1-4. 2 x 2 = h 1 x 1 t = 0 2 1 t x 1 (t)

More information

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,,

e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1, σ,..., σ N ) i σ i i n S n n = 1,, 01 10 18 ( ) 1 6 6 1 8 8 1 6 1 0 0 0 0 1 Table 1: 10 0 8 180 1 1 1. ( : 60 60 ) : 1. 1 e a b a b b a a a 1 a a 1 = a 1 a = e G G G : x ( x =, 8, 1 ) x 1,, 60 θ, ϕ ψ θ G G H H G x. n n 1 n 1 n σ = (σ 1,

More information

main.dvi

main.dvi 7 f(z) H f(z)dz = f(z), f (z)dz = 9 3 4 7 7.. 7. 7.. 3 f(z) D D z 7. f(z) = f () d (7.) z f(z) - =( z) = z = z Res(z) =lim!z ( z) z = f(z): (7.) 7. (7.) f(z) 7. 5 7.. f(z) z = a jz aj = r z = a r Ref(a)

More information

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a

2009 I 2 II III 14, 15, α β α β l 0 l l l l γ (1) γ = αβ (2) α β n n cos 2k n n π sin 2k n π k=1 k=1 3. a 0, a 1,..., a n α a 009 I II III 4, 5, 6 4 30. 0 α β α β l 0 l l l l γ ) γ αβ ) α β. n n cos k n n π sin k n π k k 3. a 0, a,..., a n α a 0 + a x + a x + + a n x n 0 ᾱ 4. [a, b] f y fx) y x 5. ) Arcsin 4) Arccos ) ) Arcsin

More information

2 R U, U Hausdorff, R. R. S R = (S, A) (closed), (open). (complete projective smooth algebraic curve) (cf. 2). 1., ( ).,. countable ( 2 ) ,,.,,

2 R U, U Hausdorff, R. R. S R = (S, A) (closed), (open). (complete projective smooth algebraic curve) (cf. 2). 1., ( ).,. countable ( 2 ) ,,.,, 15, pp.1-13 1 1.1,. 1.1. C ( ) f = u + iv, (, u, v f ). 1 1. f f x = i f x u x = v y, u y = v x.., u, v u = v = 0 (, f = 2 f x + 2 f )., 2 y2 u = 0. u, u. 1,. 1.2. S, A S. (i) A φ S U φ C. (ii) φ A U φ

More information

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π

A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan A(0, 0) π A π 4 4.1 4.1.1 A = f() = f() = a f (a) = f() (a, f(a)) = f() (a, f(a)) f(a) = f 0 (a)( a) 4.1 (4, ) = f() = f () = 1 = f (4) = 1 4 4 (4, ) = 1 ( 4) 4 = 1 4 + 1 17 18 4 4.1 A (1) = 4 A( 1, 4) 1 A 4 () = tan

More information

RIMS98R2.dvi

RIMS98R2.dvi RIMS Kokyuroku, vol.084, (999), 45 59. Euler Fourier Euler Fourier S = ( ) n f(n) = e in f(n) (.) I = 0 e ix f(x) dx (.2) Euler Fourier Fourier Euler Euler Fourier Euler Euler Fourier Fourier [5], [6]

More information

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a =

y π π O π x 9 s94.5 y dy dx. y = x + 3 y = x logx + 9 s9.6 z z x, z y. z = xy + y 3 z = sinx y 9 s x dx π x cos xdx 9 s93.8 a, fx = e x ax,. a = [ ] 9 IC. dx = 3x 4y dt dy dt = x y u xt = expλt u yt λ u u t = u u u + u = xt yt 6 3. u = x, y, z = x + y + z u u 9 s9 grad u ux, y, z = c c : grad u = u x i + u y j + u k i, j, k z x, y, z grad u v =

More information

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4

) ] [ h m x + y + + V x) φ = Eφ 1) z E = i h t 13) x << 1) N n n= = N N + 1) 14) N n n= = N N + 1)N + 1) 6 15) N n 3 n= = 1 4 N N + 1) 16) N n 4 1. k λ ν ω T v p v g k = π λ ω = πν = π T v p = λν = ω k v g = dω dk 1) ) 3) 4). p = hk = h λ 5) E = hν = hω 6) h = h π 7) h =6.6618 1 34 J sec) hc=197.3 MeV fm = 197.3 kev pm= 197.3 ev nm = 1.97 1 3 ev

More information

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k

4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R f(x) p(x) q(x) f(x) = p(x) q(x) = [ q(x) [ p(x) + p(x) [ q(x) dx =πi Res(z ) + Res(z )+ + Res(z n ) Res(z k ) k f(x) f(z) z = x + i f(z). x f(x) + R f(x)dx = lim f(x)dx. R + f(x)dx = = lim R f(x)dx + f(x)dx f(x)dx + lim R R f(x)dx Im z R Re z.: +R. R f(z) = R f(x)dx + f(z) 3 4 R f(x)dx = f(z) f(z) R f(z) = lim R

More information

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B (

18 ( ) ( ) [ ] [ ) II III A B (120 ) 1, 2, 3, 5, 6 II III A B (120 ) ( ) 1, 2, 3, 7, 8 II III A B (120 ) ( [ ]) 1, 2, 3, 5, 7 II III A B ( 8 ) ) [ ] [ ) 8 5 5 II III A B ),,, 5, 6 II III A B ) ),,, 7, 8 II III A B ) [ ]),,, 5, 7 II III A B ) [ ] ) ) 7, 8, 9 II A B 9 ) ) 5, 7, 9 II B 9 ) A, ) B 6, ) l ) P, ) l A C ) ) C l l ) π < θ < π sin

More information

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 :

1 29 ( ) I II III A B (120 ) 2 5 I II III A B (120 ) 1, 6 8 I II A B (120 ) 1, 6, 7 I II A B (100 ) 1 OAB A B OA = 2 OA OB = 3 OB A B 2 : 9 ( ) 9 5 I II III A B (0 ) 5 I II III A B (0 ), 6 8 I II A B (0 ), 6, 7 I II A B (00 ) OAB A B OA = OA OB = OB A B : P OP AB Q OA = a OB = b () OP a b () OP OQ () a = 5 b = OP AB OAB PAB a f(x) = (log

More information

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi)

() x + y + y + x dy dx = 0 () dy + xy = x dx y + x y ( 5) ( s55906) 0.7. (). 5 (). ( 6) ( s6590) 0.8 m n. 0.9 n n A. ( 6) ( s6590) f A (λ) = det(a λi) 0. A A = 4 IC () det A () A () x + y + z = x y z X Y Z = A x y z ( 5) ( s5590) 0. a + b + c b c () a a + b + c c a b a + b + c 0 a b c () a 0 c b b c 0 a c b a 0 0. A A = 7 5 4 5 0 ( 5) ( s5590) () A ()

More information

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. 医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/009192 このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです. i 2 t 1. 2. 3 2 3. 6 4. 7 5. n 2 ν 6. 2 7. 2003 ii 2 2013 10 iii 1987

More information

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( )

grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = 0 g (0) g (0) (31) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) xy (x, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) 2 9 2 5 2.2.3 grad φ(p ) φ P grad φ(p ) p P p φ P p l t φ l t = g () g () (3) grad φ(p ) p grad φ φ (P, φ(p )) y (, y) = (ξ(t), η(t)) ( ) ξ (t) (t) := η (t) grad f(ξ(t), η(t)) (t) g(t) := f(ξ(t), η(t))

More information

b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3)

b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, ) () πi ( a) n+ () () = a R a f() = a k Γ ( < k < R) Γ f() Γ ζ R ζ k a Γ f() = f(ζ) πi ζ dζ f(ζ) dζ (3) πi Γ ζ (3) [ ] KENZOU 6 3 4 Origin 6//5) 3 a a f() = b n ( a) n c n + ( a) n n= n= = b + b ( a) + b ( a) + + c a + c ( a) + b n = f() πi ( a) n+ d, c n = f() d πi ( a) n+ () b n c n d n d n = f() d (n =, ±, ±, )

More information

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx

4 4 4 a b c d a b A c d A a da ad bce O E O n A n O ad bc a d n A n O 5 {a n } S n a k n a n + k S n a a n+ S n n S n n log x x {xy } x, y x + y 7 fx 4 4 5 4 I II III A B C, 5 7 I II A B,, 8, 9 I II A B O A,, Bb, b, Cc, c, c b c b b c c c OA BC P BC OP BC P AP BC n f n x xn e x! e n! n f n x f n x f n x f k x k 4 e > f n x dx k k! fx sin x cos x tan

More information

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) =

( ; ) C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting : - ( ) σ = σ t sin 2π(r a) λ dσ d(r a) = 1 9 8 1 1 1 ; 1 11 16 C. H. Scholz, The Mechanics of Earthquakes and Faulting 1. 1.1 1.1.1 : - σ = σ t sin πr a λ dσ dr a = E a = π λ σ πr a t cos λ 1 r a/λ 1 cos 1 E: σ t = Eλ πa a λ E/π γ : λ/ 3 γ =

More information

2000年度『数学展望 I』講義録

2000年度『数学展望 I』講義録 2000 I I IV I II 2000 I I IV I-IV. i ii 3.10 (http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ kanai/) 2000 A....1 B....4 C....10 D....13 E....17 Brouwer A....21 B....26 C....33 D....39 E. Sperner...45 F....48 A....53

More information

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka )

II A A441 : October 02, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) II 214-1 : October 2, 214 Version : 1.1 Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/14w-biseki.html pdf 1 2 1 9 1 16 1 23 1 3 11 6 11 13 11 2 11 27 12 4 12 11

More information

Tricorn

Tricorn Triorn 016 3 1 Mandelbrot Triorn Mandelbrot Robert L DevaneyAn introdution to haoti dynamial Systems Addison-Wesley, 1989 Triorn 1 W.D.Crowe, R.Hasson, P.J.Rippon, P.E.D.Strain- Clark, On the struture

More information

2. 2 I,II,III) 2 x expx) = lim + x 3) ) expx) e x 3) x. ) {a } a a 2 a 3...) a b b {a } α : lim a = α b) ) [] 2 ) f x) = + x ) 4) x > 0 {f x)} x > 0,

2. 2 I,II,III) 2 x expx) = lim + x 3) ) expx) e x 3) x. ) {a } a a 2 a 3...) a b b {a } α : lim a = α b) ) [] 2 ) f x) = + x ) 4) x > 0 {f x)} x > 0, . 207 02 02 a x x ) a x x a x x a x x ) a x x [] 3 3 sup) if) [3] 3 [4] 5.4 ) e x e x = lim + x ) ) e x e x log x = log e x) a > 0) x a x = e x log a 2) 2. 2 I,II,III) 2 x expx) = lim + x 3) ) expx) e

More information

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a +

1 26 ( ) ( ) 1 4 I II III A B C (120 ) ( ) 1, 5 7 I II III A B C (120 ) 1 (1) 0 x π 0 y π 3 sin x sin y = 3, 3 cos x + cos y = 1 (2) a b c a + 6 ( ) 6 5 ( ) 4 I II III A B C ( ) ( ), 5 7 I II III A B C ( ) () x π y π sin x sin y =, cos x + cos y = () b c + b + c = + b + = b c c () 4 5 6 n ( ) ( ) ( ) n ( ) n m n + m = 555 n OAB P k m n k PO +

More information

IV.dvi

IV.dvi IV 1 IV ] shib@mth.hiroshim-u.c.jp [] 1. z 0 ε δ := ε z 0 z

More information

(1) (2) (3) (4) 1

(1) (2) (3) (4) 1 8 3 4 3.................................... 3........................ 6.3 B [, ].......................... 8.4........................... 9........................................... 9.................................

More information

(yx4) 1887-1945 741936 50 1995 1 31 http://kenboushoten.web.fc.com/ OCR TeX 50 yx4 e-mail: yx4.aydx5@gmail.com i Jacobi 1751 1 3 Euler Fagnano 187 9 0 Abel iii 1 1...................................

More information

main.dvi

main.dvi 9 5.4.3 9 49 5 9 9. 9.. z (z) = e t t z dt (9.) z z = x> (x +)= e t t x dt = e t t x e t t x dt = x(x) (9.) t= +x x n () = (n +) =!= e t dt = (9.3) z

More information

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,.

ii 3.,. 4. F. (), ,,. 8.,. 1. (75%) (25%) =7 20, =7 21 (. ). 1.,, (). 3.,. 1. ().,.,.,.,.,. () (12 )., (), 0. 2., 1., 0,. 24(2012) (1 C106) 4 11 (2 C206) 4 12 http://www.math.is.tohoku.ac.jp/~obata,.,,,.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.,,. 1., 2007 (). 2. P. G. Hoel, 1995. 3... 1... 2.,,. ii 3.,. 4. F. (),.. 5... 6.. 7.,,. 8.,. 1. (75%)

More information

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 =

#A A A F, F d F P + F P = d P F, F y P F F x A.1 ( α, 0), (α, 0) α > 0) (x, y) (x + α) 2 + y 2, (x α) 2 + y 2 d (x + α)2 + y 2 + (x α) 2 + y 2 = #A A A. F, F d F P + F P = d P F, F P F F A. α, 0, α, 0 α > 0, + α +, α + d + α + + α + = d d F, F 0 < α < d + α + = d α + + α + = d d α + + α + d α + = d 4 4d α + = d 4 8d + 6 http://mth.cs.kitmi-it.c.jp/

More information

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t

(2 X Poisso P (λ ϕ X (t = E[e itx ] = k= itk λk e k! e λ = (e it λ k e λ = e eitλ e λ = e λ(eit 1. k! k= 6.7 X N(, 1 ϕ X (t = e 1 2 t2 : Cauchy ϕ X (t 6 6.1 6.1 (1 Z ( X = e Z, Y = Im Z ( Z = X + iy, i = 1 (2 Z E[ e Z ] < E[ Im Z ] < Z E[Z] = E[e Z] + ie[im Z] 6.2 Z E[Z] E[ Z ] : E[ Z ] < e Z Z, Im Z Z E[Z] α = E[Z], Z = Z Z 1 {Z } E[Z] = α = α [ α ]

More information

数学の基礎訓練I

数学の基礎訓練I I 9 6 13 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 3 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k

= M + M + M + M M + =.,. f = < ρ, > ρ ρ. ρ f. = ρ = = ± = log 4 = = = ± f = k k ρ. k 7 b f n f} d = b f n f d,. 5,. [ ] ɛ >, n ɛ + + n < ɛ. m. n m log + < n m. n lim sin kπ sin kπ } k π sin = n n n. k= 4 f, y = r + s, y = rs f rs = f + r + sf y + rsf yy + f y. f = f =, f = sin. 5 f f =.

More information

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 =

9 5 ( α+ ) = (α + ) α (log ) = α d = α C d = log + C C 5. () d = 4 d = C = C = 3 + C 3 () d = d = C = C = 3 + C 3 = 5 5. 5.. A II f() f() F () f() F () = f() C (F () + C) = F () = f() F () + C f() F () G() f() G () = F () 39 G() = F () + C C f() F () f() F () + C C f() f() d f() f() C f() f() F () = f() f() f() d =

More information

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d A 2. x F (t) =f sin ωt x(0) = ẋ(0) = 0 ω θ sin θ θ 3! θ3 v = f mω cos ωt x = f mω (t sin ωt) ω t 0 = f ( cos ωt) mω x ma2-2 t ω x f (t mω ω (ωt ) 6 (ωt)3 = f 6m ωt3 2.2 u ( v w) = v ( w u) = w ( u v) ma22-9

More information

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida )

I A A441 : April 15, 2013 Version : 1.1 I   Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida ) I013 00-1 : April 15, 013 Version : 1.1 I Kawahira, Tomoki TA (Shigehiro, Yoshida) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/13s-tenbou.html pdf * 4 15 4 5 13 e πi = 1 5 0 5 7 3 4 6 3 6 10 6 17

More information

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ

1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 315 (2) π ( i ) (ii) π (iii) 7 12 π ( (3) r, AOB = θ 0 < θ < π ) OAB A 2 OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < π 2 sin θ 1 (1) ( i ) 60 (ii) 75 (iii) 15 () ( i ) (ii) 4 (iii) 7 1 ( () r, AOB = θ 0 < θ < ) OAB A OB P ( AB ) < ( AP ) (4) 0 < θ < sin θ < θ < tan θ 0 x, 0 y (1) sin x = sin y (x, y) () cos x cos y (x, y) 1 c

More information

2

2 p1 i 2 = 1 i 2 x, y x + iy 2 (x + iy) + (γ + iδ) = (x + γ) + i(y + δ) (x + iy)(γ + iδ) = (xγ yδ) + i(xδ + yγ) i 2 = 1 γ + iδ 0 x + iy γ + iδ xγ + yδ xδ = γ 2 + iyγ + δ2 γ 2 + δ 2 p7 = x 2 +y 2 z z p13

More information

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案)

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針(案) 1 1.... 2 1.1... 2 2.... 4 2.1... 4 3.... 6 4.... 6 1 1 29 1 29 1 1 1. 2 1 1.1 (1) (2) (3) 1 (4) 2 4 1 2 2 3 4 31 12 5 7 2.2 (5) ( a ) ( b ) 1 3 2 ( c ) (6) 2. 2.1 2.1 (1) 4 ( i ) ( ii ) ( iii ) ( iv)

More information

I

I I 6 4 10 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます.   このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. 微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. ttp://www.morikita.co.jp/books/mid/00571 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i ii 014 10 iii [note] 1 3 iv 4 5 3 6 4 x 0 sin x x 1 5 6 z = f(x, y) 1 y = f(x)

More information

II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

More information

1 3 1.1.......................... 3 1............................... 3 1.3....................... 5 1.4.......................... 6 1.5........................ 7 8.1......................... 8..............................

More information

ψ(, v = u + v = (5.1 u = ψ, v = ψ (5.2 ψ 2 P P F ig.23 ds d d n P flow v : d/ds = (d/ds, d/ds 9 n=(d/ds, d/ds ds 2 = d 2 d v n P ψ( ψ

ψ(, v = u + v = (5.1 u = ψ, v = ψ (5.2 ψ 2 P P F ig.23 ds d d n P flow v : d/ds = (d/ds, d/ds 9 n=(d/ds, d/ds ds 2 = d 2 d v n P ψ( ψ KENZOU 28 8 9 9/6 4 1 2 3 4 2 2 5 2 2 5.1............................................. 2 5.2......................................... 3 5.2.1........................................ 3 5.2.2...............................

More information

CIII CIII : October 4, 2013 Version : 1.1 A A441 Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 )

CIII CIII : October 4, 2013 Version : 1.1 A A441 Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 ) III203 00- III : October 4, 203 Version :. Kawahira, Tomoki TA (Takahiro, Wakasa 3 ) http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~kawahira/courses/3w-kansuron.html pdf 0 4 0 0 8 2 0 25 8 5 22 2 6 2 3 2 20 0 7 24 3

More information

2.1 H f 3, SL(2, Z) Γ k (1) f H (2) γ Γ f k γ = f (3) f Γ \H cusp γ SL(2, Z) f k γ Fourier f k γ = a γ (n)e 2πinz/N n=0 (3) γ SL(2, Z) a γ (0) = 0 f c

2.1 H f 3, SL(2, Z) Γ k (1) f H (2) γ Γ f k γ = f (3) f Γ \H cusp γ SL(2, Z) f k γ Fourier f k γ = a γ (n)e 2πinz/N n=0 (3) γ SL(2, Z) a γ (0) = 0 f c GL 2 1 Lie SL(2, R) GL(2, A) Gelbart [Ge] 1 3 [Ge] Jacquet-Langlands [JL] Bump [Bu] Borel([Bo]) ([Ko]) ([Mo]) [Mo] 2 2.1 H = {z C Im(z) > 0} Γ SL(2, Z) Γ N N Γ (N) = {γ SL(2, Z) γ = 1 2 mod N} g SL(2,

More information

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 +

1 12 ( )150 ( ( ) ) x M x 0 1 M 2 5x 2 + 4x + 3 x 2 1 M x M 2 1 M x (x + 1) 2 (1) x 2 + x + 1 M (2) 1 3 M (3) x 4 + ( )5 ( ( ) ) 4 6 7 9 M M 5 + 4 + M + M M + ( + ) () + + M () M () 4 + + M a b y = a + b a > () a b () y V a () V a b V n f() = n k= k k () < f() = log( ) t dt log () n+ (i) dt t (n + ) (ii) < t dt n+ n

More information

II 1 II 2012 II Gauss-Bonnet II

II 1 II 2012 II Gauss-Bonnet II II 1 II 212 II Gauss-Bonnet II 1 1 1.1......................................... 1 1.2............................................ 2 1.3.................................. 3 1.4.............................................

More information

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ

p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ II p = mv p x > h/4π λ = h p m v Ψ 2 Ψ Ψ Ψ 2 0 x P'(x) m d 2 x = mω 2 x = kx = F(x) dt 2 x = cos(ωt + φ) mω 2 = k ω = m k v = dx = -ωsin(ωt + φ) dt = d 2 x dt 2 0 y v θ P(x,y) θ = ωt + φ ν = ω [Hz] 2π

More information

4 9, ( ) (3), 3 (3) 7 ( ) Cardano Bombelli de Moivre Euler Gauss Cauchy Abel,

4 9, ( ) (3), 3 (3) 7 ( ) Cardano Bombelli de Moivre Euler Gauss Cauchy Abel, (7 ) 8 (8 ) http://nalab.mind.meiji.ac.jp/~mk/lecture/complex-function-8/complex8. pdf 4 9, 8 6 7 ( ) (3), 3 (3) 7 ( ) 7.... 7.... 7.3... 8.3. Cardano... 8.3. Bombelli....3.3 de Moivre....3.4 Euler....3.5

More information

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google

I A A441 : April 21, 2014 Version : Kawahira, Tomoki TA (Kondo, Hirotaka ) Google I4 - : April, 4 Version :. Kwhir, Tomoki TA (Kondo, Hirotk) Google http://www.mth.ngoy-u.c.jp/~kwhir/courses/4s-biseki.html pdf 4 4 4 4 8 e 5 5 9 etc. 5 6 6 6 9 n etc. 6 6 6 3 6 3 7 7 etc 7 4 7 7 8 5 59

More information

85 4

85 4 85 4 86 Copright c 005 Kumanekosha 4.1 ( ) ( t ) t, t 4.1.1 t Step! (Step 1) (, 0) (Step ) ±V t (, t) I Check! P P V t π 54 t = 0 + V (, t) π θ : = θ : π ) θ = π ± sin ± cos t = 0 (, 0) = sin π V + t +V

More information

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =,

.5 z = a + b + c n.6 = a sin t y = b cos t dy d a e e b e + e c e e e + e 3 s36 3 a + y = a, b > b 3 s363.7 y = + 3 y = + 3 s364.8 cos a 3 s365.9 y =, [ ] IC. r, θ r, θ π, y y = 3 3 = r cos θ r sin θ D D = {, y ; y }, y D r, θ ep y yddy D D 9 s96. d y dt + 3dy + y = cos t dt t = y = e π + e π +. t = π y =.9 s6.3 d y d + dy d + y = y =, dy d = 3 a, b

More information

chap03.dvi

chap03.dvi 99 3 (Coriolis) cm m (free surface wave) 3.1 Φ 2.5 (2.25) Φ 100 3 r =(x, y, z) x y z F (x, y, z, t) =0 ( DF ) Dt = t + Φ F =0 onf =0. (3.1) n = F/ F (3.1) F n Φ = Φ n = 1 F F t Vn on F = 0 (3.2) Φ (3.1)

More information

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0.

() Remrk I = [0, ] [x i, x i ]. (x : ) f(x) = 0 (x : ) ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = (x i x i ) = ξ i, (f) = f(ξ i )(x i x i ) = 0 (f) 0. () 6 f(x) [, b] 6. Riemnn [, b] f(x) S f(x) [, b] (Riemnn) = x 0 < x < x < < x n = b. I = [, b] = {x,, x n } mx(x i x i ) =. i [x i, x i ] ξ i n (f) = f(ξ i )(x i x i ) i=. (ξ i ) (f) 0( ), ξ i, S, ε >

More information

<4D F736F F D B B BB2D834A836F815B82D082C88C602E646F63>

<4D F736F F D B B BB2D834A836F815B82D082C88C602E646F63> 信号処理の基礎 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. http://www.morikita.co.jp/books/mid/081051 このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです. i AI ii z / 2 3 4 5 6 7 7 z 8 8 iii 2013 3 iv 1 1 1.1... 1 1.2... 2 2 4 2.1...

More information

arctan 1 arctan arctan arctan π = = ( ) π = 4 = π = π = π = =

arctan 1 arctan arctan arctan π = = ( ) π = 4 = π = π = π = = arctan arctan arctan arctan 2 2000 π = 3 + 8 = 3.25 ( ) 2 8 650 π = 4 = 3.6049 9 550 π = 3 3 30 π = 3.622 264 π = 3.459 3 + 0 7 = 3.4085 < π < 3 + 7 = 3.4286 380 π = 3 + 77 250 = 3.46 5 3.45926 < π < 3.45927

More information